SPISAK MZ OPŠTINE BRATUNAC/PO REGISTRU MZ OPŠTINE BRATUNAC 2014.g.
R.br. Mjesna zajednica Predsjednik Savjeta
Naseljena mjesta
1
Ježestica
Dragana Đurić
Ježestica
(Ježestica)
065/210-778
2
Zagoni-Blječeva Mitrović Milomir
Zagoni, Blječeva
(Zagoni i Blječeva)
411-085
065/467-190
3
Podčauš
Cvijetin Gvozdenović Podčauš, Jelah
(Podčauš do granice ulice 065/487-467
Podčauške prema ulici
Rakovački put i
Rakovac)
4
Polom
(Polom)
5
Bratunac 2
(Deo naseljenog mjesta
Bratunac od Križevačkog
mosta do Pobrđa i
Rakovac)
6
Selišta
(Selišta do Borkovca,
lijeva obala Glogovske
rijeke i Burnice)
7
Glogova
(Glogova i Gornji
Magašići)
8
Slapašnica
(Slapašnica)
9
Pilana
(Od granice Moštanica,
desna strana Glogovske
rijeke do Đurđevdanske
ulice, ide pored crkve do
ul.S.Save, ide do
benzinske pumpe,
obuhvata lijevu stranu
Drinske ulice do
Križevačkog mosta)
10
Suha
(Ravne, Simići, Suha do
potoka kod gradskog
groblja u Bratuncu i ide
granicom groblja do puta
za groblje)
11
Pobrđe
(Pobrđe i Gornji Jelah)
12
Žlijebac
(Žlijebac, Jaketići,
Joševa i Jagodnja)
13
Hranča
(Hranča i Donji
Magašići)
14
Fakovići
(Boljevići, Abdulići,
Mlečva, Fakovići,
Stanatovići i
Vraneševići)
Radović Milomir
065/979-660
Jugoslav Mićić
056/411-172
Aleksandar
Momčilović
065/949-303
Mustafa Golić
065/311-310
Suzana Stević
066/970-120
Sanja Škorić
065/037-866
Polom
Bratunac,Rakovac
Bratunac
Glogova
Slapašnica
Bratunac
Šefik Begić
061/236-013
Suha
Željko Lazić
065/814-406
Cvijić Božo
+381-31-856-173
00381/64-0422-763
Đuro Živković
00381/64-5176-284
Pobrđe
Božo Zarić
00381/64-4612-565
Fakovići, Abdulići, Boljevići, Vraneševići,
Mlečva, Stanatovići
Žlijebac, Jagodnja, Jaketići, Joševa
Hranča, Magašići
15
Kravica
(Kravica)
16
Mihaljevići
(Mihaljevići, Redžići i
Lonjin)
17
Krasanpolje
(Krasanpolje i
Krasanovići)
18
Mirsad Muhić
065/714-680
Zalužje, Biljača
Rajko Milanović
066/813-657
Repovac
Mladen Ilić
00381/64-4620-788
Bjelovac, Loznica, Pirići, Sikirić
Željko Ostojić
065/814-535
Bratunac
Branko Jovanović
00381/64-041-2210
Tegare, Zapolje
(Tegare i Zapolje)
Moštanice
Jovo Čelanović
Bratunac
(Moštanice od table
Bratunac do mosta na
Glogovskoj rijeci)
065/437-490
Zalužje-Biljača
Repovac
(Repovac I Borkovac)
21
Bjelovac
(Bjelovac, Sikirić, Pirići I
Loznica)
22
Borići-Podgradac
(Od granice opštine do
DC-a i obuhvata lijevu i
desnu stranu ul.S.Save)
23
24
25
Tegare
Voljavica
(Voljavica)
26
Konjević Polje
(Prostor od granice
Kravice do granice
opštine sa Zvornikom i
Milićima)
27
Krasanovići
Dubravice, Vitkovići
(Zalužje I Biljača)
20
Bajraktarević
Sevludin
061/662-330
Slaviša Matić
00381/64-5576-117
Kravica, Banjevići, Brana Baćići,
Lipenovići, Mratinci, Opravdići, Oćenovići,
Šiljkovići
Mihaljevići
Predrag Đurković
+381/64-00-33-693
Osamsko
(Osamsko, Dubravice i
Vitkovići)
19
Milan Janković
056/465-308
Bratunac 1
(Centralno naselje
Bratunac)-Kubatovci,
Žljevice, Obala 1,
Jelovci, Sv.Save do DC-a
i centar
Sakib Muhić
061/746-407
Voljavica
Kasim Mehmedović
065/360-479
Konjevići, Urkovići, Pobuđe, Hrnčići
Tatomir Gvozdenović Bratunac
065/964-872
Download

Изабрани предсједници Савјета МЗ 2014.г.