Technické vzdělání
vzdělání
plné šíři
šíři oborů
vv plné
oborů aa ze
zevšech
všechoblastí
oblastíživota
života
| stroje
| stavby
POČÍTAČE | STROJE
| STAVBY
počítače
kreslíme —
—navrhujeme
navrhujeme—
—projektujeme
projektujeme
modelujeme
——
modelujeme
konstruujeme
— programujeme
designujeme ——
konstruujeme
— programujeme
simulujeme —
diskutujeme
——
bavíme
se se
simulujeme
—zapojujeme
zapojujeme——
diskutujeme
bavíme
Na SPŠ
k dispozici
Na
SPŠ Tábor máme k
dispozici
200
počítačů
s internetem
40 učeben
250 počítačů
s internetem
+ 40 učeben +
s dataprojektory
s+dataprojektory
+ 7 dotykových
tabulí
počítačovou
7 dotykových tabulí
+ počítačovou
hernu+se
Steamem
hernu
se Steamem
+ 2 fotbálky
+ Wifi+ po
celé škole
+ 3 fotbálky
+ Wifi po celé
škole + jídelnu
hřiště
+
jídelnu + +hřiště
+ posilovnu
+ posilovnu
domov
mládeže + domov mládeže
MATURITNÍ OBORY
MaTuriTNí
obory
UČEBNÍobory
OBORY
učebNí
 Technické lyceum
 Truhlář • Tesař • Zedník
 Truhlář • Tesař • Zedník
 Klempíř • Malíř
 Klempíř • Malíř
 Strojní mechanik
 Strojní mechanik •
Strojník
 Technické lyceum
Strojírenství
 Strojírenství
Stavebnictví
pozemní stavitelství
 -Stavebnictví
- pozemní stavitelství
7 důvodů proč si vybrat SPŠ Tábor:
Kvalitní
VŠ i praxi
7
důvodůpříprava
proč sina
vybrat
SPŠ Tábor:
Skvělé
technické

Kvalitní příprava
na vybavení
VŠ i praxi
Stipendium
provybavení
vybrané obory

Skvělé technické

Stipendium
pro vybrané
obory
Škola
podporuje
vzdělání
i volný čas

Škola podporuje
vzdělánía ioriginální
volný čas
Můžeme
být úspěšní

Můžeme být
úspěšní
a originální
Můžeme
dělat
vrcholový
sport při studiu
 Můžeme dělat vrcholový sport při studiu
Jsme přední a stabilní technickou školou
 Jsme nejlepší technickou školou v kraji
(zdroj: Státní maturity)
www.facebook.com/spstabor
Chcete vědět více? Chcete mít všechny důležité informace?
Zaregistrujte se na
www.youtube.com/user/spstabor
a budete mít k dispozici osobního VIP poradce.
SPŠstrojní
strojní
a stavební
Tábor
SPŠ
a stavební
Tábor
tel. 381 500 033 | [email protected]
tel. 381 500 033 | [email protected]
www.sps-tabor.cz
www.sps-tabor.cz
Download

Leták - SPŠ Tábor, Technické vzdělání rev. 2013/14 (pdf, 484 kB)