symetrála
01
M a g a z í n p r o p ř á t e l e s p o l e č n o s t i TGS
úvodní slovo
září 2014
téma
V době, kdy jedou stroje na tři směny, je
důležité, že podpisem smlouvy nekončíme!
Pro hladší průběh realizace dodávky obráběcího stroje jsme pro naše zákazníky připravili „Dohodu o instalaci a předání“ (DoIP). Tento dokument je součástí každé kupní smlouvy a náš obchodní zástupce jej s koncovým uživatelem
prochází před podpisem „Kupní smlouvy“ (KS) podrobně bod po bodu.
je české školství pro strojírenský
trh opravdu k ničemu?
Zdá se, že strojařina v Čechách momentálně roste, stejně jako roste i množství zakázek. Se zvyšující se poptávkou se ovšem
čím dál víc projevuje starý a mnohokrát
zmiňovaný problém. V našem oboru snad
neexistuje společnost, ze které by se neozývalo volání po zkušené a kvalifikované
pracovní síle.
Z tisku a televize se často dozvídáme alarmující statistiky nezaměstnanosti. Proč se
tedy zároveň firmy potýkají s nedostatkem
pracovníků? Odpověď je nasnadě. Pracovní trh ve strojírenském oboru zkrátka nefunguje tak, jak by měl. Nabídka pracovních
úřadů je ve velké většině případů nepoužitelná a ani s přicházejícím zářím se nezdá,
že by do odborných škol směřovaly zástupy budoucích CNC obráběčů.
Volání po kvalitním školství produkujícím
kvalifikované pracovníky, ani nářky nad nefunkčností pracovního trhu nám ovšem nepomohou, pokud se sami sebe nezeptáme,
co uchazečům o zaměstnání v našem oboru nabízíme. Je kariéra obráběče dostatečně lákavá, aby přitáhla zájem středoškoláků
a naplnila rekvalifikační kurzy? Jakou profesní prestiž mohou od zaměstnání v našem oboru očekávat? Zkusme se vžít do
role čerstvého absolventa, který stojí na začátku pracovní kariéry a zažívá první zkušenosti ve firmě, pro kterou má příštích
mnoho let pracovat. Může onen mladík vzít
do práce svou holku a s hrdostí ji provést
podnikem? Může jí říct: „Podívej se, tady
pracuji. Tohle je moje stará mašina… Tady
jíme. Takhle vypadá naše zázemí, naše záchody… no, raději to vydrž…“?
Stěžujeme si na nedostatek kvalifikovaných
pracovníků. Po těch, kteří jsou na trhu práce k dispozici, chceme, aby s naším podnikem svázali svou profesní kariéru a i velkou
část svého osobního života. Požadujeme po nich kvalifikaci, zkušenosti, pracovitost, loajalitu. Zkusme se zamyslet nad
tím, co jim nabízíme na oplátku my. Vžijme
se do role nezávislého pozorovatele a rozhlédněme se okolo sebe. Věřím, že mnoho odpovědí na zdánlivě složité otázky se
dá najít přímo uvnitř firmy, která po jejich řešení volá. Musíme, to platí pro nás všechny,
obor zatraktivnit a nečekat, že nám školy nové lidi natlačí, ale musíme naši nabídku
napasovat na potřeby těch, co se rozhodují
o budoucím povolání. U nás s tím bojujeme
stejně jako v ostatních firmách, a proto se
snažíme pracovat na tom, abychom byli zajímavým a žádaným zaměstnavatelem.
Pavel Diviš
služeb stará o 518 zařízení a 150 periferií typu
otočný stůl nebo podavač tyčí. Není možné
v tomto množství akceptovat nahlášení závady ve smyslu: „na třetím stroji je chyba XY“. Jednak může dojít k chybné identifikaci stroje a také
může dojít k prohození číslic chybového hlášení. Chybovat je lidské! Špatnou domluvou, na
jakém stroji se co děje, může dojít ke zdržení
servisního zásahu kvůli dovezení chybného náhradního dílu. Investicí 15 minut, kterou zabere
vyplnění a odeslání formuláře, můžeme ovlivnit hodiny, dny, potažmo tisíce korun. Abychom
usnadnili dostupnost formuláře, stal se součástí DoIP a je volně k mání na našich stránkách
www.tgs.cz.
Jeho součástí jsou povinnosti předepsané jak
pro nás jako „Poskytovatele“, tak pro zákazníka
jakožto „Objednatele“. Jsou zde popsány požadavky na prostor, kde bude stroj instalován, jaký
je rozsah instalace i rozsah přejímky a samozřejmě jsou zde uvedeny osoby oprávněné jednat
v jednotlivých fázích dodávky. Na druhou stranu
je zcela zřejmé, co součástí dodání není, a předcházíme tak možným pozdějším nedorozuměním. Tato dohoda má několik příloh. Přílohou
první je Protokol základního školení obsluhy
a programování zařízení, tento dokument se
zdánlivě krkolomným názvem specifikuje rozsah
školení operátorů. V závislosti na složitosti dodávaného zařízení se rozsah školení pohybuje od
2 do 5 dnů. Školení, byť v minimálním rozsahu,
považujeme za nezbytné, přestože v mnoha případech je zákazníkem odmítáno s odkazem na
zkušenosti vlastních operátorů. Nutno však zdůraznit, že každý stroj má svá specifika.
Pátou přílohou DoIP je Ceník služeb ČR/SR.
V něm jsou uvedeny veškeré sazby servisních
techniků, technologů, doplňkových služeb i sazby dopravy.
Druhou přílohou je Protokol základního zaškolení ovládání a údržby zařízení. Smyslem tohoto zaškolení, které je součástí instalace,
je seznámit personál zákazníka s dokumentací ke stroji, bezpečnostními prvky i dodaným
příslušenstvím.
různých subjektů, mají povinnost se vzájemně
písemně informovat o rizicích hrozících činností každého z nich.
V pořadí třetí přílohou je Analýza pracovních
rizik. Na rozdíl od předchozích není tento doklad přizpůsobován rozsahu a složitosti dodávaného zařízení, ale má svoji přesně stanovenou
podobu i rozsah. Jednoduše řečeno, pracují-li na jednom pracovišti zástupci dvou a více
Na čtvrtém místě je další z důležitých a podceňovaných dokumentů, Objednávka servisního zásahu. Jednoduchý formulář, který slouží ke
specifikaci závady, stavu zařízení, ale i k identifikaci zařízení, na kterém se závada projevuje. V současné době se oddělení poprodejních
Petr Wágner, vedoucí servisu strojů
Servisní podmínky jsou šestou a v základním
rozsahu DoIP i poslední přílohou. Jeho účelem je
vysvětlení servisních pojmů a jejich specifikace.
Je-li součástí dodávky i technologie, je sedmou
přílohou Protokol o převzetí obrobku. Smysl
má jediný, protokolární předání dílu včetně času
obrobení, počtu obrobených kusů daného dílce a jeho změření. V takovémto případě musí být
další, tedy osmou, přílohou Výkres předávacího dílu č. Tím je zabezpečeno, že při předání je
použito stejného výkresu, který byl součástí podpisu KS.
novinka
Produkční pětiosé centrum od Kitamury
Japonský výrobce obráběcích center doplnil svoje modelové řady pětiosých center MITRUNION o novinku modelové řady My4XT
v provedení 4+1 osa. Tímto modelem oslovuje uživatele strojů, kteří hledají za zajímavé prodejní ceny stroje vybavené pěti osami
a technologické provedení páté osy jako programovatelné osy po 0,001°.
Možnosti obrábění zvyšuje přídavná litinová plocha pracovního stolu, velice dobře použitelná v případě obrábění větších obrobků. Průměr
otočného stolu 400 mm je konstruován pro zatížení 200 kg při naklopení stolu do 45° a naklápění stolu je v rozsahu 0–90°. Provedení
hlavních dílů stroje je z jemnozrnné litiny, na stroji
jsou kluzná vedení, na která je výrobcem poskytována pětiletá záruka bez omezení.
Komfort a příznivá
produktivita obrábění
Mimořádná tuhost stroje, jež je znakem všech
strojů Kitamura, zlepšuje kvalitu obrábění a životnost nástrojů v řezu. Při vyhodnocování kubických úběrů materiálu při obrábění jsou na
hodnotách robustních 3osých center, z toho
pak vychází příznivá produktivita obrábění. Komfort pro obrábění a přístupu obsluhy stroje řeší
nadstandardně velký pracovní prostor. Stroj má
řešení 4. a 5. osy pomocí otočného stolu ve
dvouosém provedení, z toho jedna osa otáčení
stolu je souvisle řízená a druhá programovatelná osa je naklápění stolu. Tuhost stroje umožňuje využívat robustní vřeteno s výkonem motoru
26 kW a kuželem vřetene velikosti #40.
Maximální využití předností
Všeobecně platí, že na víceosých strojích jsou
problémy s obráběním velkých, rozměrnějších
obrobků, zde se nabízí pracovní plocha stolu
365×600 mm s integrovanou plochou otočného
stolu o pr. 400 mm. Další novinkou je vybavení
stroje řídicím systémem ARUMATIK-Mi s uživatelsky přátelským prostředím. Bylo jen otázkou
času, kdy výrobce ke svým produktům připraví vlastní řídicí systém, který umožňuje maximální
využití předností strojů Kitamura. Tímto směrem,
který se osvědčil v praxi, se vydalo již více zavedených japonských výrobců strojů.
Základem řídicí soustavy je řídicí systém Mitsubishi řady 700 s 8GB Data Serverem a 1,280m
pamětí, který poskytuje dostatek variant pro komplexní řešení programování těchto strojů. Na první pohled uživatele zaujme také velký 19" barevný
monitor. Řídicí systém je řešen pro přesné tvarové
obrábění, což umožňuje načítání 1680 bloků dopředu. Rychlost řídicího systému je pak 2800 bloků/s, což dává možnost používání vysokých
pracovních posuvů až 36 m/min. Programátorské prostředí je velmi přátelské a otevřené opce řídicího systému ARUMATIK připravily systém přes
konvenční obrábění až po obrábění forem se zrcadlovým povrchem obráběných ploch. Není již
potřeba dokupovat další opce.
Na trh se dostává stroj s parametry, které dokáže nabídnout jen málo dodavatelů působících
na českém trhu, za cenu výrazně nižší, než mají
stroje zavedených evropských výrobců.
Vladimír Tejček, vedoucí prodeje strojů
téma
I obráběním se dá cyklistům zmenšit dřina
Ráfky a zapletená kola značky Remerx patří ke špičce nejen u nás, ale i ve světě. Například
český cyklokrosový reprezentant Tomáš Paprstka se na nich stal juniorským mistrem světa.
Složitý obráběcí stroj pro Remerx
Od ledna letošního roku pracují lidé v Remerxu
s novým obráběcím strojem od TGS. „Dodali
jsme stroj, nástroje i technologie, stejně jako
zaškolení zaměstnanců, kteří se strojem
pracují,“ vysvětluje Luboš Masopust, který je
s Remerxem stále alespoň jednou měsíčně
ve spojení a sleduje, jak se stroj ve výrobě
osvědčuje. A že se osvědčuje maximálně,
potvrzuje i Antonín Remeš z Remerxu. Poměrně
složitý devítiosý soustruh renomované značky
Biglia je pro Remerx první obráběcí stroj, který
si do firmy od TGS pořídil. Luboš Masopust
tuhle zakázku považuje za velmi prestižní
a doufá, že se spolupráce bude dál rozvíjet.
Na zapletených kolech firmy Remerx
závodí i juniorský mistr světa
v cyklokrosu Tomáš Paprstka
Zdálo by se, že když je firma Remerx z Lipové u Luhačovic jediným výrobcem cyklistických ráfků v Česku, má vystaráno. I Remerx ale čelí konkurenci (především té z Asie) a musí inovovat,
rozvíjet se a zlepšovat své výrobky. Firma vznikla v roce 1990,
kdy na trhu chyběly sportovní ráfky. Nabídla je tedy zákazníkům
za příznivou cenu. A zájem byl brzy tak velký, že je Remerx začal vyrábět velkosériově.
Běžného cyklistu zajímá životnost a spolehlivost
Výroba ráfků se postupně přehoupla v kompletní dodávku zapletených kol. „Pro běžného spotřebitele je samotný ráfek komplikovaně využitelným dílem. Běžní cyklisté si chtějí koupit
kompletní zapletená kola. K dosažení kvality a rentability výroby
jsme tak postupně museli vyrábět všechny komponenty – ráfky,
náboje i paprsky,“ vysvětluje Antonín Remeš, jeden z majitelů
firmy. Nakonec tedy firma dodávala komplexní kolekci zapletených kol pro všechny druhy cyklistického sportu a turistiky, přičemž vycházela z toho, že běžný cyklista nepreferuje nízkou
hmotnost kola, ale zajímá ho hlavně životnost a spolehlivost.
Remerx se postupně vypracoval v největšího hráče na trhu
s cyklistickými komponenty. Svými ráfky a zapletenými koly
nyní pokrývá minimálně 70 až 80 procent českého trhu. Zhruba
třetina všeho, co vyrobí, je však určena pro Slovensko, Polsko,
Maďarsko, Německo nebo Itálii. A nezaměřuje se jen na cyklisty samotné (ti mohou nakupovat i přes firemní e-shop), ale své
výrobky nabízí také velkoskladům a obchodníkům, kteří pro Remerx tvoří až 80 procent obchodu.
Investice, inovace, kvalita
Neustálé inovace a snaha uvádět na trh nové výrobky jsou
pro tým Remerxu tím nejsilnějším motorem. „Výrazně nám pomohla firma TGS, která nám dodala CNC revolverový soustruh
s protivřetenem pro výrobu hliníkových těles a dílů nábojů,“ připomíná Antonín Remeš. Hned v prvním roce, co ve výrobě tento stroj spustil, na něm má naplněnou výrobu na dvě směny.
„O tyto výrobky je velký zájem, protože vznikají nejen na nejmodernějším stroji, ale také z nejkvalitnějšího materiálu. Po jednom
až dvou letech trh ocení naši technologickou hodnotu výrobků
a bude je vyžadovat,“ věří Antonín Remeš.
Podpora medailistů
Není divu, že jediný výrobce ráfků v Česku má pod svými křídly i sponzoring významných domácích cyklistických týmů silničních a horských kol. Podporuje silniční tým Bauknecht Author
z Hradce Králové a MTB Remerx Merida Team v Kolíně. A i na
tomto hřišti se může pochlubit důležitými vítězstvími. „Na našich
zapletených kolech získal přední český závodník Tomáš Paprstka z Remerx Teamu Kolín 1. místo na mistrovství světa juniorů v cyklokrosu v roce 2010 a 1. místo na mistrovství republiky
XCO 2013 v kategorii U 23,“ říká s pýchou v hlase Antonín
Remeš.
 První vzorky předního
a zadního náboje
 Zadní náboj
MTB disc pro nerez paprsky
 STING – velmi pevný ráfek nové koncepce se zesíleným
hřbetem pro diskovou brzdu. XCO RIO – sportovní nýtovaný
ráfek se zesíleným hřbetem
Přední náboj pro AL přímé
paprsky REMERX – uchycení
centerlock
profil
rozhovor
V produktové nabídce sledujeme trendy Martin Křička:
Strojařina je
obor, který má
budoucnost
Ve strojírenství je to podobné jako v automobilovém průmyslu. Každý rok přicházejí výrobci
s novinkami, které jsou technologicky vyspělejší a hlavně výkonnější. V TGS tyto novinky
pečlivě sledujeme, abychom je mohli nabídnout i našim zákazníkům. „Na jejich výrobu jsme se
dokonce zajeli podívat přímo k dodavatelům,“ říká vedoucí prodeje nástrojů Jan Heryán.
v katalogu a něco jiného je sledovat celou jeho výrobu. Zároveň
bylo velmi přínosné zjistit, co právě vyrábějí. Můžeme z toho totiž získat informaci, co se děje aktuálně na trhu a o co je v tuto
chvíli velký zájem. Určitým vodítkem pro nás může být i to, kam
výrobci investují. Například ve firmě Beck jsme viděli, že investují do strojů na výstružníky. Inspiruje nás to a víme, co je moderní a o co by tedy mohli mít zájem i naši zákazníci.
Spoustu zajímavých informací jsme získali také během školení. Čas ale zbyl i na neformální popovídání, kde jsme se o sobě
navzájem dozvěděli i osobnější věci.
Martin Křička pracuje třetím rokem
jako technik podpory prodeje nástrojů.
Jak vysvětluje, jeho úkolem je být
v kontaktu s obchodníky v České
republice i na Slovensku a jejich prodeji
poskytovat přidanou hodnotu odborné
asistence.
Setkal jste se během prohlídky s něčím, co vás osobně
překvapilo?
Překvapivé bylo, že stále hodně jedou tradiční nástroje, které ovšem obě společnosti vyrábějí naprosto rutinně. Už bych
třeba nečekal, že se v Německu setkám s výrobou nástrojů s HSS. Ovšem tato výroba je již tak zautomatizovaná, že oni
produkt vyrobí za velmi krátký čas a dokážou ho pak nabídnout
za nízkou cenu.
U novinek mě zaujaly masivní investice do technologií, je vidět, že jim věří. Stroje jedou na plný výkon a sami dokonce přiznávají, že kapacita například pro výstružníky ještě není
dostatečná.
Dokážete zkušenosti z návštěvy dodavatelů nějak přetavit i ve výhody pro zákazníky?
Myslím si, že díky tomu, že výrobu a zázemí u dodavatele vidíme na vlastní oči, jsme schopni našim zákazníkům dávat ještě
zajímavější nabídky plné atraktivního zboží. Pokud produktu budeme věřit my, můžeme ho lépe doporučit.
Jan Heryán
je vedoucí prodeje nástrojů pro Českou republiku
i Slovensko. Jeho úkolem je hledat na trhu do
našeho portfolia atraktivní a kvalitní produkty
pro zákazníky. Zároveň řídí síť produktových
manažerů a obchodníků, jejichž úkolem je tyto
produkty zákazníkům představit a nabídnout.
Nedávno jste hromadně vyrazili do Německa za našimi
dodavateli. Jaký byl účel této návštěvy?
Smyslem bylo poznat naše dodavatele blíže než jen prostřednictvím katalogu. Konkrétně jsme zavítali do společností Hartner a Beck. Do Německa vyrazili jak technici, tak obchodníci
a logistici, aby měli možnost setkat se s lidmi ve stejných pozicích. Lidé, co dělají objednávky, se potkali s lidmi, co je
přijímají, obchodník se setkal s člověkem, který nám umí zprostředkovat informace o prodeji. Spojila se tak konečně jména
a hlasy z telefonu s konkrétními tvářemi a osobními příběhy.
Čemu jste se při setkání věnovali?
Převážně jsme se věnovali samotným produktům, proto na exkurzi odjelo nejvíce obchodníků. Jsme rádi, že jsme viděli, co se děje ve výrobě. Přece jen je něco jiného vidět produkt
Co nabídnete zákazníkům v nadcházející podzimní
sezoně?
Na trh uvádíme dva produkty od Sumitomo, jedná se o frézy
WGX a DGC. Těmito nástroji odpovídá Sumitomo na aktuální
trendy na světovém trhu jak v oblasti ekonomické, tak technologické. Jsou to nejnovější modely z jara letošního roku.
Frézy jsme si prověřili u několika zákazníků a zjistili jsme, že
mají velký potenciál, protože nabízejí moderní technologie
za dostupnou cenu. Obě totiž umí při vysokých posuvech zajistit obrábění s menší velikostí otřepu frézované plochy. Některé konkurenční frézy efektivně frézují, ale pak se musí následně
složitě odstraňovat otřepy, což zde odpadá. Další benefit představují moderní povlaky. Nástroje tedy určitě nabízejí velkou přidanou hodnotu.
Připravili jste i nějakou cenově zajímavou nabídku?
Zákazníci se mohou těšit na nabídku fréz Hitachi EHHB
a EHHR. Tyto kvalitní frézy jsou vhodné na tvrdé frézování
s hodně vysokými parametry obrábění a my je nyní v rámci časově omezené nabídky můžeme zákazníkům zprostředkovat
za velmi příznivou cenu. Tato cena je nižší ne o jednotky procent, ale pohybuje se už v řádu desítek procent.
Prodej fréz Hitachi navíc podpoříme atraktivní akcí 4 + 1 zdarma. Výrobci forem si tedy mohou na podzim výhodně obnovit
svůj „nástrojový park“ nebo si vyzkoušet, zda se jim do budoucna vyplatí si připlatit za kvalitní a účinné značkové nářadí.
Kde najdou zákazníci ucelenou nabídku TGS?
Na světě je už nový katalog monolitních fréz, který zahrnuje
i nově nabízené frézy pro obrábění nerezavějících ocelí. Požádat o něj můžete svého obchodního zástupce, k dispozici bude
i na našich stránkách www.tgs.cz v sekci Ke stažení. Zde zákazníci najdou i jednotlivé produktové letáky.
z Holoubkova
Benátská noc
Na konci prázdnin v sobotu 30. srpna se v rámci Holoubkovských letních slavností konala na místním rybníce
tradiční Benátská noc.
Piráti krátce po vylodění
na břehu rybníka
Bohatý program začal v odpoledních hodinách a užili si jej jak
děti, tak i dospělí. V průběhu dne si bylo možné prohlédnout hasičskou techniku, a to i přímo v akci při ukázce hasičského zásahu při reálném požáru. Nechybělo ani vylodění pirátů u břehu
rybníka, po kterém následovala pirátská bitva, dále jsme mohli obdivovat obratnost břišní tanečnice a občerstvit se tradičními i netradičními pokrmy a nápoji. Zlatým hřebem večera byla
klasická vyjížďka všech možných plavidel, kterých se letos sešlo vůbec nejvíce za dobu konání akce. Efektně nasvícená plavidla absolvovala okružní plavbu, aby posléze skvělou atmosféru
Benátské noci vygradoval monstrózní ohňostroj. Na rybníce bylo
živo až do brzkých ranních hodin a my všichni v Holoubkově
jsme měli radost, že jsme se s prázdninami rozloučili v tak dobré náladě.
„Koupí-li od nás zákazník produkt, je mým úkolem pomoct ho
aplikovat do výroby, poskytnout asistenci s programováním,
ale například i poradit při rozvaze nad konkrétní zakázkou,“ vysvětluje. „Pomocí podrobných studií, které máme k dispozici,
můžeme zákazníkovi navrhnout, jaký nástroj si má zvolit a také
v jakém časovém horizontu i s jakým rozpočtem bude schopen
zakázku realizovat.“
Většinu času na cestách
Specifická pracovní náplň vyžaduje od Martina Křičky nejen odborné znalosti, ale také časovou flexibilitu. Část úkolů řeší z domácí kanceláře, přípravu nástrojů a technologií provádí ve firmě
v Holoubkově a velkou část své pracovní doby tráví společně s kolegy z obchodního oddělení na cestách za zákazníky.
Na svou specializovanou pozici se Martin Křička vypracoval doslova od píky, respektive od soustruhu, přes obsluhu NC frézy
a postupem času přešel až na pozici programátora.
„Mnoho lidí vidí strojařinu jako práci, při které si člověk ve špinavých montérkách stoupne k mašině a celý den tahá za páku,“
říká Martin Křička. „Skutečnost je ale jiná. Dnešní technologie
vyžadují vysoce odbornou manipulaci, kterou zvládne jen kvalifikovaná obsluha.“ Dodává také, že pokrok v technologiích znamená i rostoucí nároky na samotné pracovníky. „Technologie se
vyvíjí tak rychle, že se musíme neustále vzdělávat, abychom s ní
dokázali držet krok. Vyhledávat novinky, odebírat časopisy, sledovat konkurenci, navštěvovat veletrhy, ale také vnímat podněty
přímo od zákazníků,“ zdůrazňuje Martin.
Další z generace hasičů
„Strojařina je dnes perspektivní obor, na kterém může člověk založit svou celoživotní profesní kariéru,“ říká na závěr našeho povídání. „Poptávka po kvalifikovaných strojařích je velká
a neklesala ani v době, kdy se mnoho podniků potýkalo s propadem výroby. Kdyby chtěl nějaký mladý člověk poradit, řeknu mu, ať se dá na strojařinu, protože je to obor, který má
budoucnost.“
Ačkoliv část své práce vykonává Martin Křička z domácí kanceláře, ve volném čase se strojařině nevěnuje. Z jeho rodiny pochází už několik generací dobrovolných hasičů a ani on sám
není výjimkou. A protože role dobrovolných hasičů nespočívá
zdaleka jen v požárních zásazích, věnuje se zároveň i pořádání
kulturních akcí a spoustě dalších aktivit.
brainiacs
DNA místo USB klíčenky?
Co máte v tašce nebo po kapsách?
Klasickou USB klíčenku, na kterou se
vejde 16 GB dat. Vědci ale vyvíjejí něco
s mnohem větší kapacitou. Mozkovnám
z Harvardské univerzity ve spolupráci
s institutem Wyss se podařilo uložit rekordní kapacitu pomocí DNA. Možnost
ukládání dat do DNA přitom není novinka, již dříve se podařilo uložit například
700 kilobajtů dat. Novými technikami
se dnes vědcům ovšem podařilo uložit do DNA neuvěřitelných 44 petabajtů
dat, což je 44 tisíc představitelnějších
terabajtů. Jako základ vzali knihu ve
formátu HTML s mnoha obrázky, fotografiemi, textem a programovacím kódem. Data této knihy uložili do jednoho
gramu DNA v 70 miliardách kopií.
Lehčí než dřevo, tvrdší než beton
Nic černějšího není
Vědci z britské firmy Surrey Nanosystems oznámili, že vyvinuli nový materiál z nanovláken,
který je černější než černá. Ten tak aspiruje na titul nejtmavší materiál světa.
Alchymista z českého filmu Císařův pekař a pekařův císař, který
chtěl zhmotnit tmu, by měl jistě radost. Teď se to Britům opravdu podařilo. Nový materiál totiž pohlcuje až 99,9 procenta dopadajícího světla. Jmenuje se vantablack a může vstřebávat
tak málo světla, že pozorovatel, který se na něj dívá, má dojem,
že ho vlastně nevidí. Vantablack totiž odráží jen 0,035 procenta dopadajícího světla, takže předmět potažený tímto materiálem ztrácí svůj tvar i obrysy. Materiál vyrobili v laboratoři tak, že
na hliníkové fólii nechali růst uhlíkové nanotrubičky, které zde
vytvořily komplex strukturovaných obrysů, v nichž se světelné
Možná se dočkáme ještě účinnějších větrných turbín, rychlejších aut a lehčích letadel. Na Harvardské univerzitě totiž
vznikla nová látka v oblasti 3D tisku kompozitních materiálů.
Objev učinili vědci díky studiu balzového dřeva, které má řídkou strukturu, ale velkou pevnost. Díky 3D tisku skoncovali s nahodilými strukturálními vadami, kterými dřevo trpělo. Pro
sestavení nového celulárního kompozitu využili epoxidovou
pryskyřici obsahující destičky z nanohmoty (nanoclay), aby navýšili viskozitu, dále whiskery (monokrystalické vlákno s vysokým poměrem délky k tloušťce) z karbidu křemíku a uhlíková
vlákna. Kompozit je až dvacetkrát tužší než běžné 3D tištěné
polymery a dvakrát pevnější než dosavadní nejpevnější polymerový kompozit pro tisk.
částice tak dlouho odrážejí, dokud nejsou úplně pohlceny.
Tato novinka zřejmě najde uplatnění při kalibraci kosmických
dalekohledů, protože světelné senzory musejí přesně odlišit,
co je „nic“ a co jsou nepatrné náznaky možného fotonu. Velké
plány má s tímto materiálem i armáda. Uhlík má totiž dvě další zajímavé vlastnosti, a sice lepší tepelnou vodivost než měď
a desetkrát větší odolnost než ocel. Na výrobu oblečení je vantablack příliš drahý, ale někomu by se asi hodil. „Nešly by rozeznat žádné tvary, bylo by to, jako by světlo procházelo skrze
vás,“ říká vedoucí vědeckého týmu Ben Jensen.
Novinka od Hartfordu
Tchajwanská firma Hartford je výrobcem nejen vertikálních
a horizontálních obráběcích center, ale i portálových center
s velikostí pracovního stolu. Ročně jich vyrobí celkem kolem
1200 kusů. Stroje, které má v nabídce i společnost TGS, používá ve výrobě například Toyota či Honda. Nový stroj v nabídce má označení HCMC-1270, patří do série Super Tornado
a má velkou řeznou schopnost a vynikající výkon.
Světový rekord v přenosu dat
Brom nezbytný pro život
V roce 2007 vědci Siemensu oznámili, že se jim podařilo přenášet data rychlostí jednoho gigabitu za sekundu přes optický
kabel z plastových vláken. Profesoři a studenti dánské Technické univerzity v Lyngby použili pro přenos skleněné vlákno.
Za jednu sekundu letos v létě přenesli 5,4 terabitu. Tím překonali i tři roky starý rekord vědeckého týmu z ústavu KIT v Karlsruhe, a to 2,6 terabitu za sekundu.
Děti se v základní škole učí, že chemické prvky a jejich sloučeniny jsou pro lidský život nezbytné. Podle učebnic potřebuje
člověk k životu mít v těle sedmadvacet různých prvků. Teď už
je to ale jinak. Jako osmadvacátý prvek v pořadí přibyl brom.
Zjištění o nepostradatelnosti bromu bylo získáno od mušek
octomilek, totéž ale nejspíš bude platit i pro živočichy jako celek. Verdikt se zdá být dost jednoznačný – octomilky, jimž byl
brom z potravy odstraněn, chřadly a umíraly. Mušky, které se
zvládly udržet naživu, se po obnoveném přísunu bromu zase
vzpamatovaly. Výzkum se uplatní i u lidí, kteří bojují na dialýze
proti rakovině. Výsledky pocházejí z Vanderbiltovy univerzity,
publikovány byly v časopisu Cell.
Češi vyrobí největší jeřáb světa
Společnost Huisman ze Sviadnova u Frýdku-Místku se chystá na úkol obřích rozměrů. Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti designu a výroby jeřábů pro vedoucí světové
firmy provádějící pozemní i námořní operace budou její technici pracovat na zhotovení dvou největších lodních jeřábů na
světě. Každý má mít nosnost deset tisíc tun a výšku 153 metrů. Půjde o největší jeřáby pro použití na moři, které kdy byly
vyrobeny. Sviadnovští technici připraví výrobní dokumentaci, samotnou výrobu si vezme na starost závod Huismanu
v Číně. Termín dokončení je naplánován na druhou polovinu
roku 2017.
Karoserie ukládá elektřinu
Karoserie automobilu vyrobená z uhlíkových vláken může
sloužit jako elektroda lithium-iontové baterie a tím podstatně
snížit hmotnost vozidla. Přišli na to švédští výzkumníci z technologického ústavu Kungliga Tekniska Högskolan. Lithium lze
přidat do struktury vláken, která následně slouží jako dobrý
vodič proudu. Do deseti
let prý lze očekávat elektroauta, jež budou moci
využít karoserii k uložení energie. Na projektu
spolupracuje i automobilka Volvo, která nyní
karoseriovou baterii testuje ve Volvu S80. Víko
zavazadlového prostoru, ukrývající baterii, je
u prototypu lehčí než
běžný díl.
symetrála 01
Číslo 01/2014, vychází čtvrtletně
vydavatel: Boomerang Publishing, s. r. o.,
Nad Kazankou 37, 171 00, Praha 7 – Troja
Dotazy směrujte na: [email protected]
Mobily z 3D tiskárny
Pamatujete si, jak naivně vypadal vyhledávač Google v době,
kdy vyhledávání na internetu kraloval Yahoo? Stejně jako tenkrát vypadá nyní nápad Googlu tisknout na 3D tiskárnách
mobily. Ara je novým projektem, který chce přivést na svět
modulární mobil, jenž si podle potřeby každý dokáže opravit
nebo doplnit o modernější součástku. Firma 3D Systems, jednička na trhu 3D tiskáren, v souvislosti s tímto záměrem rozvíjí
zcela nové postupy aditivní výroby.
redakční rada: Mgr. Pavel Diviš, Ing. Václav Diviš, Radka Hodinová
Šéfredaktor: Rudolf Král
autoři: Jiří Holubec, Petr Holeček
Art Director: Jakub Kaše
foto: Profimedia.cz, archiv TGS
Registrační číslo: MK ČR E18515
počet výtisků: 2200
Download

Symetrála