LISTYPRO NEBUŠICE
6
Komunální zpravodaj pro aktivní občany | září 2010
Obsah
strana 3
Komunální volby 2010 (Radka Brewer)
strana 4–5
Z jednání zastupitelstva (Jan Holub)
strana 6
Duchovní hudba světa v Nebušickém
kostele (Lydie Härtelová)
strana 7
Rozhovor s profesorem Moldanem
(Markéta Kohoutová)
strana 8–9
Ohlédnutí za minulostí
Starostové Nebušic 1743–1900
(Petr Kášek)
strana 10–11
Fotbalová přípravka na začátku další
sezony (Petr Himmel, Cyril Holub)
strana 12
Jak se tvoří bojovníci jiu-jitsu
(Petr Dvořáček)
strana 15
Viděli jste někdy téct Nebušický potok?
(Martina Kárová)
English summary
page 14–15
Municipal Elections 2010:
May vote in municipal elections as well
as foreigners?
Dont fly low
Desisions of the local council
Mayors in the history of Nebušice
(part 1)
Interview with children's football team
coaches
Budocamp juijitsu
Nebusice stream
Nelítej nízko!
Jak udělat interview pro časopis s někým, s kým se slyšíte
a spolupracujete skoro každý den? Odpověď zní: těžko. Nakonec jsme
si sedli ke skypu, já jsem uspala děti, Jan zůstal déle v práci a rozhovor
tandemu Jan Holub a Markéta Kohoutová mohl konečně začít.
Markéta Kohoutová (MK): Co tě vede
k tomu, abys po nocích psal příspěvky
do časopisu, sepisoval připomínky k jednání zastupitelstva a teď se mnou skypoval...?
Jan Holub (JH): Hm, tak to jsem myslel, že
na začátek bude něco více odpočinkového. Když jsme v roce 2002 založili Občanské sdružení pro Nebušice (dále jen OS),
rozjeli jsme misi, pro kterou jsme získali
podporu lidí v Nebušicích, a zatím jsem
ji nedokončil. Kdyby se veřejně angažoval
každý, mohli jsme si ušetřit leckterou neblahou historickou zkušenost.
MK: Pamatuji si, že založení OS byl docela závan svěžího větru. Podporu jste
měli poměrně velkou, ostatně v roce
2006 jste vyhráli volby a v zastupitelstvu získali pět mandátů. Byl jsi lídr OS
a spoustu lidí včetně mně překvapilo, že
jsi se nestal starostou. Proč?
JH: Starostou jsem se tehdy nestal proto, že jsem byl advokátním koncipientem a musel jsem si udělat advokátní
zkoušky, abych se v budoucnu mohl
věnovat advokacii. Starostou byl zvolen
ing. Hlávka, což bylo myslím dobré řešení – je to stavař se zkušeností s řízení nejen staveb, ale i firem. A obec
je prostě taková malá firma, kde musí
všechno klapat.
MK: Místní radnici jste ale vedli jen jeden rok. Proč?
JH: Ztratili jsme koaličního partnera
a byli odvoláni. Kámen úrazu byl v tom,
že jsme několika lidem šlápli na kuří oko.
Musím říct, že při pohledu nazpět jsem
vděčný za obě zkušenosti, byť to odvolání bylo dost trpké. V jedné mé oblíbené
knize se říká: „Je čas rození i čas umírání, čas sázení a čas vykopání, což vsazeno bývá; čas pláče a čas smíchu, čas
smutku a čas proskakování...“; prostě
všechno má svůj čas.
MK: Co jsi na radnici dělal ten rok jako
místostarosta?
JH: Věnoval jsem se územnímu plánování. Vedle toho jsem se hodně staral o statek naproti kostelu, který by se měl opět
stát přirozeným centrem obce. Kromě
toho jsem měl na starost sociální oblast.
Nebušice neohrožují jen nízko letící letadla...
Foto: Martina Kárová
JH: Není to jenom to, co jsi vyjmenovala.
Připočti k tomu rekonstrukci silnic a revitalizaci centra. Je toho dost na několik desetiletí. Pořád budeme jako městská část
finančně závislí na hl. m. Praze. Jsem ale
přesvědčený, že na magistrátu se po volbách změní poměry a že nastane férová
soutěž projektů a v takové soutěži jsme
připraveni uspět. Dalším zdrojem je financování z alternativních zdrojů: dotační
tituly ministerstev, operačních programů
EU, v úvahu připadá PPP. Menší projekty mohou financovat i nestátní subjekty.
Na opravdu velké projekty – např. rekonstrukce Nebušické nebo revitalici statku –
budeme ale muset sehnat peníze zvenku
a my budeme muset jít za nimi.
Markéta Kohoutová a Jan Holub, tandem lídrů Sdružení pro Nebušice Z toho mě zajímaly zejména koncepty rozvoje nebušického domu s pečovatelskou
službou tak, aby se rozšířily služby a snížily náklady, které s ním obec má.
MK: V letošních volbách kandiduješ
na starostu. Chceš se jím opravdu stát?
Co se pro tebe za ty čtyři roky změnilo?
JH: Změnilo se toho hodně. V profesním
životě jsem se trochu zabydlel v advokacii, takže se již mohu případné funkci
starosty věnovat v rozsahu, v jakém bude
potřeba. Je to jako v té písničce Anny K.:
Nelítej nízko. Chci zabojovat, a proto
se o funkci starosty ucházím. Ostatně
za poslední čtyři roky jsem se v komunální politice dost naučil. Ta zkušenost ze
zastupitelstva je důležitá k tomu, abych
jako případný starosta nezačínal od nuly.
Samozřejmě že k tomu, aby radnice dobře fungovala, potřebuje každý starosta
fungující tým kolem sebe – bez toho to
nejde. Proto jsem rád, že do voleb jdeme
my dva spolu a že jsi připravená se mnou
spolupracovat jako místostarostka.
MK: Ale nejsem to jen já. Myslím, že
v OS se opravdu podařilo vytvořit dobrý tým lidí, kteří chtějí udělat něco pro
ostatní a jsou schopni pro to i obětovat svůj čas a úsilí. Poslední tři roky
jsem pravidelně chodila sledovat zasedání zastupitelstva, a ta měla často velmi nepříjemný průběh. Takže,
jestli připravená, to nevím, ale chtěla
bych se pokusit změnit ty věci, které
mi přijdou zcela nelogické a pro obec
nevýhodné. Ale to bude hodně záležet
na tom, jak dopadnou volby.
2
Foto: Jan Procházka
JH: I když jsme většinu tohoto volebního
období fungovali jen jako opozice, myslím, že za námi něco zůstalo. Ať už je to
vcelku úspěšný boj proti dráze, architektonická soutěž na revitalizaci centra Nebušic, nový přístup k ochraně okolí Nebušic
nebo i tento časopis. Tento styl nabízíme.
MK: Hezky se chválíme, jak jsme pěkně
šikovný. Myslíš, že to lidi zajímá? Když
se staneš starostou, co uděláš jako první? A co budeš dělat, když ve volbách
nedostaneme většinu? Jsi ochotný dělat
další čtyři roky „konstruktivní opozici“?
Horko těžko shánět informace a být neustále ve střehu, aby na konci po projednání všech plánovaných bodů se mimo
program neschválil nějaký „zakuklený“
zlatý důl, jako třeba pronájem fotbalového hřiště nebo výstavba v Hlásku?
JH: První, co bych udělal jako starosta, by
bylo to, že bych nabídl konstruktivní spolupráci všem členům zastupitelstva. Dále
bych se jel seznámit s novým primátorem
Prahy. Když neuspějeme, budu se snažit
naplňovat svůj program z opozice a plnit
kontrolní funkci opozice. Jak jsme viděli,
i to jde vcelku účinně.
MK: Nebušice fungují s ročním rozpočtem v průměru okolo 30 mil. Kč.
Všude se mluví o úsporách ve státním
rozpočtu a lze předpokládat, že dotace z magistrátu v následujících letech
výrazně poklesnou. Jak chceš financovat mimořádné investice, jako je
dostavba školy a školky, oprava staré
vodárny nebo údržba domu služeb, kde
sídlí úřad?
MK: Já do toho jdu se snahou zrevidovat výdaje a veškeré lokální příjmy,
podle mě by se Nebušice měly stát více
samostatnými a vytvořit si vlastní zdroje financí. Nestačí jen někam chodit
žádat o další a další peníze, je třeba se
zaměřit i na efektivitu jejich využívání.
JH: Určitě tu jsou v tomto smyslu ještě velké rezervy.
MK: Připravuje se rozšíření centra sociálních služeb ze současných 30 na 50
míst, což je velmi prospěšný záměr.
Proběhla nějaká diskuse nebo analýza
potřeb a následných výdajů obce? Peníze na investici sice poskytne magistrát,
ale provoz bude na obci.
JH: Nekoncepční výstavba je jedna
z věcí, kterou dlouhodobě v Nebušicích
kritizujeme. Není to jen toto. Vůbec naše
první akce bylo upozornění na to, že
za Albertem má vyrůst úplně bezmyšlenkovitá bytovka. Z toho zatím sešlo. To
bylo v roce 2002. Pokud jde o stavební
projekty, je třeba rozmýšlet jejich udržitelnost a stanovit priority. To se tu bohužel nikdy nedělo.
MK: Současné vedení podporuje jižní
variantu silničního okruhu Prahy, která
byla schválena skoro před dvaceti lety
a teď se znovu projednává. U Nebušic
má tvar vykousnuté brambory – jinými
slovy na rozdíl od celého zbývajícího obchvatu Prahy je u Nebušic nejblíže centru Prahy a vede přes hustě osídlené části. Můžeme s tím ještě něco udělat?
JH: Od počátku svého angažmá v zastupitelstvu zpochybňuji tu variantu, dle které
má po katastru Nebušic vést dálnice pro
veškerou dopravu z jednoho konce Evropy
na druhý, a prosazuji pouze lokální spojení do Prahy 8. A od počátku se v této věci
trvale střetávám se starostou Přerostem,
který tvrdě původní variantu dálnice kolem Nebušic obhajuje.
Naštěstí na naší straně stojí EU i Nejvyšší správní soud. Myslím,
že v případě našeho úspěchu ve volbách bude toto velká změna stanoviska Nebušic. Prostě máme odlišné pohledy na věc. To
samé je, pokud jde o novou ranvej: zastupitelstvo za poslední tři
roky proti rozšíření letiště neudělalo nic, prostě vůbec nic. Veškeré aktivity nechalo na našem sdružení a leckdy byl problém
získat alespoň formální podporu.
MK: Občanské sdružení pro Nebušice je podporováno stranou
TOP 09. Kníže Schwarzenberg podpoří náš charitativní koncert
ve prospěch Rodinného centra. Podporujeme senátora TOP 09
profesora Moldana, on podporuje nás. Ale ty jsi členem Strany
zelených. Neuvažoval jsi po jejich debaklu v posledních volbách,
že bys z této strany vystoupil? Není to křížení zájmů?
JH: Jo, jsem jediný na naší kandidátce nezávislých kandidátů,
kdo je členem nějaké strany. Do SZ jsem vstupoval v době, kdy
vše nasvědčovalo tomu, že se v této zemi bude dařit pravicové
ekologické politice. A tento koncept mě velmi oslovuje. Za střet
zájmů to nepovažuji, koneckonců pan Schwarzenberg byl tehdy
ministrem za SZ a senátor Moldan je profesí ekolog a snad všichni jsme pravicoví liberálové.
MK: Nedošlo mezi tebou a Ing. Hlávkou k nějakému rozkolu, že
jste každý sestavil vlastní kandidátní listinu?
JH: I když na některé věci máme jiný názor, k žádnému rozkolu mezi námi nedošlo. Naopak; víme o sobě, bavíme se o tom,
co děláme. Sdružení Naše Nebušice, které vede Ing. Hlávka, je
nejpřirozenějším koaličním partnerem naší kandidátky. Pokud se
má v Nebušicích něco změnit, musíme společně získat nejméně
6 mandátů, tedy většinu v zastupitelstvu.
Markéta Kohoutová a Jan Holub
Komunální volby 2010
Několik otázek a odpovědí
Kdy se volby konají?
V pátek dne 15. října 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 16. října 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Jakým způsobem mohu zvolit zastupitele?
Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích.
Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů
zastupitelstva. Vždy to je uvedeno na hlasovacím lístku. V případě Nebušic má každý
hlasující občan 11 hlasů, kterými může
zvolit 11 zastupitelů. Může uplatnit všechny
své hlasy, jen několik nebo žádný.
Volič může na hlasovacím lístku označit
křížkem v rámečku před jménem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni
kandidáti jednotlivých volebních stran.
Může tedy zvolit 11 zastupitelů bez ohledu
na jejich politickou či jinou příslušnost.
Volič může na hlasovacím lístku označit
křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce
s kandidáty volební strany nejvýše jednu
volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem
další kandidáty, pro které hlasuje, a to
v libovolných samostatných sloupcích,
ve kterých jsou uvedeny ostatní volební
strany. Takto volí předně jednotlivě ozna-
čené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu
členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni,
a označených jednotlivých kandidátů, a to
v pořadí, v němž jsou kandidáti označené
volební strany uvedeni v jejím sloupci.
Kdy je hlasovací lístek neplatný?
Pokud volič označí více než jednu stranu/
sdružení, je hlasovací lístek neplatný.
V případě, že volič na hlasovacím lístku
zaškrtne více než uvedený počet zastupitelů (11!), je hlasovací lístek neplatný.
Mohou v komunálních volbách volit
i cizinci?
Právo volit v komunálních volbách mají
vedle občanů ČR rovněž občané Evropské
unie, kteří alespoň ve druhý den voleb (tj.
16. října 2010) dosáhli věku nejméně 18
let a jsou v den voleb v obci přihlášeni
k trvalému pobytu a kteří požádali o zápis
do dodatku stálého seznamu voličů. Dodatek stálého seznamu vede Úřad městské
části Praha-Nebušice, Nebušická 128
(nad poštou). Žádost o zápis do dodatku
může volič podat obecnímu úřadu kdykoli
(tj. již v současné době) a do 13. října 2010
do 16.00 hodin. K žádosti je potřeba průkaz o povolení trvalého pobytu v ČR. Tímto
průkazem se volič bude prokazovat i ve volební místnosti, která se bude nacházet
v budově Základní školy v Nebušicích.
Další informace k volebnímu právu cizinců –
občanů EU podá Radka Brewer, 777 903 244
Radka Brewer
Nebušice – základní údaje
kraj a obec
hlavní město Praha
městský obvod a správní obvod
Praha 6
datum připojení k Praze
1968
katastrální výměra
3,68 km²
obyvatelé občané ČR (z toho voliči)
2 062 (1 660)
obyvatelé cizinci s trvalým pobytem (z toho voliči)
1 109 (nikdo nezaregistrován)
zeměpisná šířka
50°6'42
zeměpisná délka
14°19'55
adresa úřadu městské části
Nebušická 128, 164 00 Praha 6-Nebušice
starosta
Libor Přerost
složení zastupitelstva
koalice: Libor Přerost, Zdeněk Čermák, Jiří
Mojžíš, Miloš Bělohradský, Vlasta Pešková,
Jaroslav Černý, Marie Jelínková
opozice: Jan Holub, Martina Kárová, Tomáš
Kepka, Jana Ježková
3
Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Bude opraven školnický byt v základní škole.
Zástupce ředitelky ZŠ pan Josef Čermák oznámil zastupitelstvu, že svoji činnost v ZŠ končí. Škoda, musím říci, že s ním
byla vždy velmi rozumná domluva a že ho považuji za velmi
slušného člověka.
Srpen 2010
Pozemek pod fotbalovým hrištěm si MČ Nebušice pronajala od Miloše
Bělohradskýho za nájemné, které má odpovídat průměrné měsiční mzdě v ČR.
Smlouva je 15 let nevypověditelná.
Foto: Martina Kárová
Byla uzavřena smlouva na zateplení školy a výměnu oken.
Hurá!
Zastupitelstvo jednalo o tom, zda má využít změn v pražské legislativě a zrušit dva výherní automaty v hospodě U Žabáka.
Všichni víme, že automaty nejsou to pravé ořechové, ale za dva
měsíce jsou komunální volby. Kdo ze zastupitelů by v takové
situaci chtěl rozčílit hospodského a jeho štamgasty? Nikdo.
Finanční prostředky uspořené v rámci zateplení základní školy
budou přesunuty na rekonstrukci mateřské školy.
Jan Holub
Květen 2010
Zastupitelstvo souhlasilo s uzavřením nájemní smlouvy, kterou si
obec pronajme fotbalové hřiště na příštích 15 let. Uzavření této
smlouvy dlouhodobě kritizujeme. Je v podstatě nevypověditelná
a každý měsíc vytáhne z obecní kapsy částku odpovídající průměrné měsíční mzdě, která stále roste. Je otázka, kolik peněz
zbude na další spolkové a sportovní aktivity v Nebušicích. Letos
se tento špás bude financovat prodejem nemovitostí. U hřiště má
být vybudováno zázemí fotbalového klubu. Jeho prezident Libor
Přerost ale doposud nepředložil žádné plány.
Základní škola a mateřská škola byly sloučeny do jednoho
subjektu. S tím souhlasím, neboť si myslím, že to je cesta
k úsporám. Místo dvou paní ředitelek máme teď pouze jednu
superředitelku.
Zastupitelstvo se rozhodlo prodat dům s obecními byty naproti
kostelu za tzv. vyhláškovou cenu. Náš návrh, aby se zjistila cena
tržní, byl odmítnut.
MČ Přední Kopanina nám darovala 50 000 Kč na dovybavení
učeben v základní škole. Díky!
Zastupitelstvo odsouhlasilo požadavek, aby veškeré vícepráce
na rekonstrukci školky byly před jejich zadáním projednány v zastupitelstvu.
Poznámka: Na žádném z dalších zastupitelstev se tak nestalo.
Místo toho byla uzavřena nová smlouva na provedení těchto víceprací. Oslovena byla pouze jedna stavební firma.
Červen 2010
Zastupitelstvo takřka po roce projednalo zprávu kontrolního výboru o hospodaření s majetkem obce, kterou vypracovala Markéta Kohoutová (viz rámeček Kontrola Nájemních smluv). Že by
se někdo chytl za nos pro chyby, které Nebušice stály statisíce?
Chyba lávky! Vše při starém.
Nájemné v obecních bytech se naopak nebude zvyšovat, a to ani
v rozsahu, který povoluje zákon o jednostranném zvyšování nájemného. To se nájemníci mají! Třeba ředitel lokálně významné
stavební firmy, která staví kanalizaci v Nebušicích, a který jeden
takový sociální byt užívá!
4
Foto: Jan Procházka
Zateplení základní školy
Rekonstrukce základní školy postoupila do další fáze.
Státní fond životního prostředí v létě 2010 přidělil naší
městské části asi šest milionů korun z Operačního fondu
životního prostředí. Zateplení základní školy v Nebušicích
se tak zařadilo mezi 4524 projektů z celé České republiky, které se od roku 2008 realizují za tyto „evropské“ peníze. Státní fond životního prostředí na realizaci projektů
doposud vyplatil 9,36 mld. Kč. Z Operačního programu
životního prostředí Magistrát hl. m. Prahy rovněž spolufinancuje výstavbu kanalizace v Nebušicích.
Původně odhadovaná cena zateplení, jak ji spočítali odborníci najatí městskou částí, měla být asi 12 milionů.
Výsledná cena se v soutěži o veřejnou zakázku snížila
o jednu polovinu.
Vítěz soutěže o veřejnou zakázku na zateplení školy následně získal jako jediná oslovená firma i veřejnou zakázku na opravu schodiště školy.
Co nevíte o kanalizaci…
Foto: Martina Kárová
Výstavba kanalizace v Nebušících stála přibližně již 600 milionů korun! Pokud je nám známo, výběrové řízení na zhotovitele kanalizace se konalo jedno, a to na počátku devadesátých let. Dodavatelem stavby je od té doby do dneška
výhradně Vodomont, a. s. Původně byla investorem Městská
část Nebušice, v roce 2006 byla tato investice přesunuta
na odbor městské výstavby Magistrátu hl. města Prahy.
V rámci výstavby kanalizace pro asi 3000 obyvatel Nebušic
bylo připojeno necelých 900 domů. V rámci výstavby byla
vystavěna čistírna odpadních vod a možná i několik elektrických přečerpávacích stanic, které odpadní vody čerpají
do kopce.
Pro srovnání: Město Vrchlabí vystavělo kanalizaci pro
10 300 obyvatel za 544 500 mil. Kč, včetně čističky. Výstavbu financovala Evropská unie.
Kontrola nájemních smluv
Kontrolní výbor zastupitelstva zjistil, že městská část pronajímá část svých nemovitosti výrazně pod tržní cenou (totéž jako cena obvyklá v místě a čase).
Například statek naproti kostelu je pronajímán společnosti
Vodomont zhruba za třetinu toho, co tento nájemce vybere
od dalších deseti podnájemců. Nebo s nájemníky v nových
bytech nad obecním úřadem jsou uzavřeny nájemní smlouvy
na regulované nájemné, a to až na jednu výjimku bez právního, sociálního nebo jiného důvodu. Obec tyto byty nenabídla
k užívání místním lidem nebo rodinám, které se dočasně
ocitly ve finanční tísni, ani lidem, které by potřebovala motivovat, například kvalifikované mladé učitele. Měsíční nájemné se podle velikosti bytu pohybuje přibližně od 3 tisíc
za garsonku do necelých 8 tisíc za 100metrový byt.
Obec se tímto hospodařením připravuje o značné částky,
které by pravidelně mohla mít ve svém rozpočtu
Foto: Martina Kárová
PLACENÁ INZERCE NEBUŠICKÉHO OBČANA
5
Duchovní hudba světa
v Nebušicích
Pokud chcete zažít příjemný nedělní podvečer a přitom podpořit
spolkový život a aktivity nebušických matek, přijďte v neděli
3. října v 18.30 hodin do nebušického kostela sv. Cyrila a Metoděje
na benefiční koncert smíšeného sboru Naši pěvci.
Sbor Naši pěvci v roce 1986 založila a od
té doby vede nebušická občanka Lydie
Härtelová – čtyřnásobná maminka, která je
nyní sóloharfistkou Symfonického orchestru
Českého rozhlasu v Praze. Věnuje se sólovému
koncertování, je členkou Tria cantabile. Natáčí
pro rozhlas, ale i pro hudební nakladatelství
(Supraphon, Panton, ECM, Ligia digital,
MusicVars aj.)
Sbor Naši pěvci v nebušickém kostele
přednese výběr z nejkrásnější duchovní
vokální hudby z různých částí světa: Čechy,
Itálie, Anglie, Německo, židovská hudba
komponovaná v Evropě i v Izraeli, zpěvy
pravoslavného Ruska, na závěr pak africSmíšený sbor Naši pěvci
6
ká hudba se sólisty Jacquesem Molibou
z Konga a Pedrem Macaxim z Angoly. Nebušické varhany rozezní Lucie Nováková.
V současné době sdružuje asi 45 lidí, které
spojuje zájem o duchovní hudbu.
Naši pěvci uskutečnili doposud na 300
vystoupení na církevní půdě i na koncertních pódiích, a to doma i v zahraničí (Německo, Anglie, Švýcarsko, Francie).
V r. 1999 získal sbor na mezinárodní soutěži Dny sborové hudby v Praze II. cenu
(při neudělení ceny první) v kategorii vyspělých sborů, v říjnu 2006 se mu dostalo vynikajícího ocenění na Mezinárodním
sborovém festivalu ve Smetanově síni
v Praze (předseda poroty P. L. Wright).
Své první CD Neznámá duchovní hudba
lužickosrbských autorů a C. F. Pohla vydali Naši pěvci v roce 1999. Roku 2004
následovalo CD ECCE! s českou duchovní hudbou. V roce 2001 a 2005 byl sbor
pozván na Mezinárodní festival duchovní
hudby ICMF do švýcarského Bernu, kde
uskutečnil nejen několik vystoupení, ale
též nastudoval široký repertoár pod vedením renomovaných anglických dirigentů
D. Willcockse a P. Leddingtona Wrighta.
Sbor spolupracuje s Českým rozhlasem
(např. první nahrávka unikátní „Chřibské“
mše C. F. Pohla, prvonahrávky lužickosrbských autorů, dále přímé přenosy bohoslužeb i koncertů) a s Českou televizí. Od
roku 2002 se datuje pravidelná spolupráce sboru s komorním orchestrem Atlantis
a dirigentem V. Podrazilem.
Lydie Härtelová
Foto: Marek Tichý
Benefiční koncert organizuje Občanské
sdružení pro Nebušice. Veškeré vybrané vstupné bude věnováno ve prospěch
Rodinného centra Nebušice, o.s. Koncert je vhodný pro celé rodiny, snad s výjimkou úplně malých dětí.
Rozvoj letiště se musí revidovat
Rozhovor s profesorem RNDr. Bedřichem Moldanem, který v podzimních volbách bude kandidovat
za TOP 09 do Senátu PČR v Praze 6 a 17. Je uznávaným odborníkem na problematiku životního
prostředí. V politice se pohybuje od počátku devadesátých let, již delší dobu spolupracuje a podporuje
naše Občanské sdružení pro Nebušice.
Už 50 let žijete na Hanspalce, takže problémy Prahy 6 asi dobře znáte. Pokud
budete zvolen senátorem, čím konkrétním chcete přispět právě obyvatelům
Nebušic? Zajímá mne zejména váš postoj k vybudování druhé ranveje.
V zásadě jsem toho názoru, že další ranvej není zapotřebí. Tento názor jsem již
několikrát vyjádřil i veřejně při různých
setkáních v Nebušicích, Suchdole a jinde.
Nejde však jen o rozšiřování kapacity letiště. Na druhou stranu je totiž nutno vzít
na vědomí, že hluk spojený s přistáváním
na současné jihovýchodní dráze obtěžuje
také velké množství lidí v Praze 5 a 17.
Jsem přesvědčený, že lze najít ještě další
alternativu, která by skutečně vadila co
nejméně. Souvisí to rovněž s případným
budováním letiště ve Vodochodech. Tamní obce zásadně protestují, ale bude určitě zapotřebí celou věc posoudit skutečně
komplexně. Chci se zasadit o to, aby se
projekt rozšiřování pražského letiště ještě
jednou pečlivě prověřil. Jsem přesvědčen,
že na důkladnou revizi celého záměru je
dost času, protože si nedovedu představit, že v současné době nebo i v nejbližší
budoucnosti se najdou snadno peníze
na velkou investici.
Není váš názor na rozvoj letiště v rozporu s oficiálním stanoviskem TOP 09?
Jsem přesvědčen, že není.
Jaký je váš názor na obchvat Prahy – jižní
variantu, který má na Praze 6 tvar vykousnuté brambory – jinými slovy na rozdíl
od zbývající části okruhu vede za Nebušicemi nejblíže centru Prahy a ještě přetíná hustě osídlený Suchdol? Stávající
zastupitelstvo jižní variantu podporuje
a spousta Nebušických občanů si myslí,
že zlepší dopravní situaci v Nebušicích,
tedy odstraní ranní zácpy na Horoměřické a nabídne spojení s Prahou 8.
Rozhodně jsem pro severní variantu, ale
jsem si vědom toho, že řadu věcí je třeba ještě dořešit včetně spojení Nebušic
a dalších obcí, jež jsou součástí Prahy 6,
s centrem Prahy. Není možné, aby tranzitní obchvat Prahy vedl v těsné blízkosti
rezidenčních čtvrtí. Světovým trendem je
vedení těchto komunikací mimo obydlené
části ve větších vzdálenostech od center
měst a metropolí.
Jaký má názor TOP 09 na dobudování obchvatu v jižní variantě?
TOP 09 hájí severní variantu.
Co je vaším hlavním cílem, pokud se
stanete senátorem? Co slibujete Vašim
voličům?
Ve velké stručnosti: Můj program má dvě
části.
Jedna se týká otázek obvodu Prahy 6,
Řep, Zličína, Nebušic, Lysolají, Suchdola a Přední Kopaniny. Předpokládám, že
ve spolupráci s nově zvolenými radnicemi se podaří řešit významné otázky, které
jsou zčásti všem městským částem společné, zčásti specifické. Velká část se týká
dopravy, ale nesmí se zapomenout na zachování životního prostředí včetně zeleně
a ochrany přírody, důstojný život pro seniory, v některých případech revitalizace
městských center a další problémy.
Druhá část se týká vlastní práce v Senátu,
kde se chci soustředit na relevantní zákony
a hájit zájmy lidí, zvláště na základě přímého kontaktu s obyvateli senátního obvodu.
Předpokládám, že tímto způsobem se zlepší přímý vliv občanů na tvorbu legislativy.
V programu mimo jiné píšete, že by Vítězné náměstí nemělo by odkladištěm aut:
Jak byste tento problém řešil a může vůbec tyto věci senátor ovlivnit?
Parkování okolo Kulaťáku je obrovský problém, nebude lehké ho řešit. Musí se změnit zastupitelstvo na radnici, které bude
ochotno k odvážnějším řešením, současná koncepce totálně selhala. Radnice
musí začít jednat s místními lidmi a vyjednat podzemní garáže, parkovací domy či
flexibilní přechodná parkoviště na volných
pozemcích. V případě podzemních garáží
se sice jedná o velkou investici, ale věřím,
že by se do budoucna vyplatila. Musí se
ušetřit na jiných věcech. Květinová výzdoba je fajn, ale nevím, zda zhruba za 300
tisíc korun denně je nutná a jestli bude
za řadami aut do budoucna vůbec vidět.
Podzemní garáže jsou světovým tren-
Prof. Bedřich Moldan – kandidát na senátora za TOP 09
dem, stačí se podívat třeba do Švýcarska.
Na půdě pražské TOP O9 budu tuto myšlenku prosazovat a jednat o tom s magistrátem a na radnici Prahy 6.
Tvrdíte, že chcete být ombudsmanem
svých voličů. S jakými problémy se
na vás budeme moci účinně obrátit?
Senátor by měl být připraven řešit všechny problémy, se kterými lidé neuspějí
na jiných úřadech a institucích. A to jak
přímým jednáním s těmito institucemi,
tak radou či konzultací.
Proč spolupracujete s Občanským sdružením pro Nebušice?
Shodujeme se v mnoha otázkách. Navíc
Sdružení pro Nebušice má i rozumný a reálný program pro letošní komunální volby,
který má mou osobní podporu.
Markéta Kohoutová
7
Starostové Nebušic 1743–1900
Lidé, kteří žijí vedle sebe na určitém místě, mají své vůdce, kteří jsou jejich mluvčími a rozhodují
o zásadních záležitostech skupiny. Je jedno, nazývají-li se rychtář, starosta nebo předseda. Vždy to jsou
lidé, kteří mohli výrazně ovlivnit život celé obce, a proto stojí za pozornost si o nich vyprávět. (1. část)
Sídlo obecní úřadovny v čp. 6 postavené v roce 1894.
Václav Rajtolar – 50 let rychtářem
Nejstarším rychtářem, o kterém se lze v nebušické kronice dočíst,
byl Václav Rajtolar. A hned je také asi největší raritou, neboť byl
v Nebušicích rychtářem celých 50 let bez přerušení – od roku 1743
do roku 1793. Ve svých 39 letech byl dosazen za vrchnostenského
rychtáře v roce, kdy byla v Praze korunována císařovna Marie Terezie na českou královnu. Byla to těžká doba plná válečných šarvátek
a nepokojů, odehrávajících se v sousedních zemích, na nichž mělo
Rakousko podíl, a tak i český lid musel plnit povinnosti uložené státem, zejména platit kontribuce, válečnou daň, mladí lidé byli povoláváni na vojnu. K padesátému výročí rychtaření Václava Rajtorala
uspořádal p. Opat Václav Mayer se svým sekretářem p. Urbanem
Roschem „okázalou jubilejní slavnost, které nebude rovno“, jak se
doslova uvádí v kronice. Slavnost se konala 16. září 1793 v Horoměřicích a gratulovat přijel i sám p. baron Daumnic, krajský hejtman
Rakovnického kraje, do kterého tehdy Nebušice spadaly.
Václav Rajtolar bydlel a úřadoval ve svém domě čp. 20 – dnes
jeden ze statků na Náměstí padlých. Dožil se požehnaného věku
95 let a zemřel 5. srpna 1799 ve svém domě. Zanechal po sobě
velmi početnou rodinu, takže tento rod se zde dlouho udržel
a počestně živil.
O jeho nástupci není v kronice zmínka. Dále se v kronice krátce
uvádí, že v roce 1833 byl nebušickým rychtářem Kašpar Kundela, hospodařící na statku čp. 7.
František Vorlíček – první starosta
Dne 17. března 1849 byl vydán zákon, který za nejnižší správní
jednotku určil obec. V té době čítala obec Nebušice 651 obyvatel
i s Jenerálkou. Rychtáři a konšelé byli nahrazeni samosprávnými
starosty se samosprávnými sbory obecních výborů.
První obecní výbor působil v Nebušicích v letech 1852–1860.
Prvním starostou byl zvolen František Vorlíček, gruntovník
z čp. 19, který se narodil v roce 1808 v Hošticích na Kralupsku
a zemřel 12. září 1878 v Nebušicích.
8
Zmizelé Nebušice: Kubrův hostinec čp. 76, který stál na místě dnešní
prodejny Albert.
Členy prvního obecního výboru byli:
Václav Zima, gruntovník z čp. 4,
Jan Pokorný, šenkýř z čp. 3,
Josef Tomek, gruntovník z čp. 2,
Matěj Píša, gruntovník z čp. 5,
Matěj Suk, gruntovník z čp. 18,
Matěj Fárka, domkář z čp. 34,
Jan Rajtolar, gruntovník z čp. 20,
Václav Fuksa, gruntovník z čp. 53.
Smutný konec druhého starosty Václava Zimy
V letech 1860–1870 řídil obecní záležitosti stejný obecní výbor, ale jeho starostou byl zvolen Václav Zima, který se narodil
4. července 1811 v Nebušicích a zemřel 7. dubna 1870. V letech
1866–1868 zastupoval chorého starostu Josef Fuksa z čp. 92.
V roce 1866 vypukla válka Rakouska proti Prusku. Od července
do půlky září byla v Nebušicích usazena pruská vojska a obec po jejich odchodu zůstala vyjedená a téměř finančně ožebračená. U několika lidí se objevila i cholera, zemřel na ni rovněž Matěj Suk
z čp. 18, člen obecního výboru.
V poznámce se uvádí, že starosta Václav Zima přišel na mizinu
vinou marnotratnosti své ženy Veroniky a dcery Josefy, které se
ve své lehkověrnosti daly odírat a klamat od různých pochlebovačů za trochu chvály. Žena Veronika si velmi zakládala na titulu paní starostové. Starosta nato musel prodat svůj statek, jít
do nájmu a jezdil jako podruh u některého souseda – sedláka.
Píša, Fuksa, Kubr – tři starostové za 10 let
Dne 9. října 1870 se konaly volby do obecního zastupitelstva.
Do jeho čela byl zvolen jako nový starosta Matěj Píša, majitel selské usedlosti čp. 5. Narodil se 18. července 1832 v Nebušicích
čp. 18 a zemřel 16. července 1880. Za manželku měl Magdalenu Rajtoralovou z čp. 20. Další volby se konaly 23. srpna 1874
a novým starostou se stal Josef Fuksa, majitel chalupy s poli čp. 92.
Narodil se v roce 1831 v Dobrovízi, za manželku měl Annu Felcmannovou ze Šárky u sv.
Matěje. Zemřel 3. července 1891. Starostoval až do roku 1880, v letech 1778–1880
ho však zastupoval Josef Kubr, hostinský
z čp. 76. Ještě po volbách v roce 1877 byl
potvrzen ve své funkci, ani členové místního zastupitelstva se příliš nezměnili, ale již
v roce 1878 podal p. Karel Güttler stížnost
k okresnímu výboru na nezákonné jednání
v obecní samosprávě. Jak stížnost byla vyřízena, se však již nedovíme, neboť všechny
listiny k tomu se záhadně ztratily, a tak čas
neprověří, na čí straně byla pravda. Jisté je,
že od té chvíle již Josef Fuksa nezastával
úřad starosty a nahradil ho Josef Kubr.
Václav Güttler – hasiči, památné lípy,
silnice k akcízu, kostel a fara
Rokem 1880 se stal starostou Nebušic
Karel Güttler a úřad zastával až do roku
1892. Karel Güttler, majitel usedlosti čp. 7
a bývalý uzenář v Praze, se narodil roku
1832. Za jeho působnosti byl v roce 1881
založen místní hasičský sbor. Příčinou zřejmě byl rozsáhlý požár v červenci 1880
v usedlosti Josefa Tomka, čp. 2, jemuž
padla za oběť stodola, kůlna, část hospodářského nářadí a čtyři kusy hovězího dobytka. Dalším skutkem za jeho starostování
bylo 10. května 1881 usneseno a na počest sňatku korunního prince Rudolfa s Její
královskou Výsostí belgickou princeznou
Stefanií vysazeny čtyři památné lípy před
usedlostmi čp. 95 a čp. 3. Dnes z těchto
čtyř lip zbyla jediná – na dnešním Náměstí
Padlých na obrátce autobusů.
Roku 1882 se začalo jednat s okolními
obcemi o stavbě nové silnice vedoucí
od Karlovarské silnice, tzv. „Dlouhé míle“,
směrem ke sv. Václavu a dále k Horoměřicím. Silnice se stavěla ve dvou etapách.
První se stavěla v letech 1883–1884
a jednalo se o část silnice od Karlovarské až ke sv. Václavu a druhá etapa od sv. Václava k Horoměřicím se stavěla až
v letech 1886–1887.
V roce 1885, v rámci oslav tisícileté památky Cyrila a Metoděje, byl 6. dubna
1885 položen základní kámen k výstavbě kostela sv. Cyrila a Metoděje s farou.
V roce 1885 byl také založen nový hřbitov
v Hlásku.
V roce 1885 bydlelo v Nebušicích 998
obyvatel ve 116 domech. Starosta Karel
Güttler byl opakovaně zvolen v roce 1883
i v roce 1887. Při volbách v roce 1887 byly
však vzneseny námitky proti postupu při
volbách, kdy došlo k přijetí hlasu od nezapsaného voliče, a podruhé, když hlasoval
syn za otce, aniž by byl zplomocněn. Okresní místodržitelství nařídilo zvolení posled-
ních dvou členů obecního zastupitelstva
zrušit a provést doplňující volby. Doplňující
volby však nic nezměnily a původní členové Václav Lev a Josef Bradáč byli znovu
zvoleni. Poté bylo 2. září 1888 znovu hlasováno o starostovi. Post obhájil s 9 hlasy
Karel Güttler, ale úřadu se vzdal.
Následně byl s 8 hlasy novým starostou
zvolen Jan Chodounský, majitel zámečku
na Jenerálce, který se vzdal starostenského úřadu již v říjnu 1888. Kronika o něm
říká, že to byl muž populární, vlastní majetek však postupně rozprodával, na sklonku života propadl alkoholismu a ve věku
pouhých 42 let 24. června 1896 zemřel.
25. listopadu byl znovu do funkce zvolen
Karel Güttler, který v té době zastával
funkci prvního radního.
Dle úředního sčítání bylo v roce 1890 v Nebušicích 1157 obyvatel ve 126 domech.
Dne 3. dubna 1892 se za slabé účasti
obyvatel konaly volby do obecního zastupitelstva. Proti volebnímu výsledku byl podán protest. Hlavním iniciátorem protestu
byl Václav Kačírek, zedník z čp. 117, podpořený dalšími dvaceti občany Nebušic,
vesměs řemeslníky. V důsledku protestu
odstoupil 18. května 1892 starosta Karel
Güttler pro nemoc a 24. července 1892
ve věku šedesáti let zemřel.
František Kubr – nová pastouška i první
obecní úřadovna
Novým starostou se stal František Kubr –
obchodník a majitel usedlostí čp. 81 a 88,
který se narodil v roce 1845 a zemřel 24.
května 1909 v Nebušicích.
Za éry Františka Kubra obecní zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě nového obecního domku, neboť stávající „Pastouška“ již
nebyla vyhovující. V domku čp. 6 tak vznikly v patře dva byty po dvou místnostech,
v přízemí dva jednoduché byty, šatlava
a kůlna na hasičské nářadí a stříkačku.
V přízemních bytech bydlel místní polní hlídač a pastýř. Byty v patře byly nějaký čas
pronajímány a v roce 1900 byla v jednom
z nich zřízena „obecní úřadovna“ (dosud
se úřadovalo vždy v bytě starosty) a druhý
ponechán obecnímu zřízenci.
V roce 1898 byl se svolením opata Strahovského kláštera založen na pozemku
pod kostelem „Panský rybník“, dodnes
o něm mluvíme jako o Pančáku. Roku
1923 se stal obecním majetkem.
Roku 1899 byl zrušen hřbitov na Jenerálce a v této souvislosti byl rozšířen nebušický hřbitov v Hlásku. Také se pomýšlelo
na zřízení nové cesty na hřbitov, která by
vedla od kostela kolem Pančáku přes pole
p. Ant. Lefnera přímo k hřbitovu. Osazena
stromovou alejí se měla stát pro povozy
Zmizelé Nebušice: památné lípy a pomník na
místě dnešní autobusové otočky
i pohřební průvody praktičtější i ozdobou.
I pan Ant. Lefner byl svolný k výměně pozemků se strahovskými premonstráty, ale
ti ke směně po dlouhých průtazích nepřistoupili. A tak byla roku 1904 opravena
stará cesta na náklad obce.
V roce 1900 vešla v platnost „korunová
měna“ a počalo se počítat 100 haléřů
do jedné koruny, která se rovnala 50 krejcarům staré měny. Na jeden zlatý se počítaly dvě koruny.
František Kubr byl zvolen starostou i při volbách v roce 1895 a 1888, tedy celkem 8 let
Petr Kášek, kronikář
Foto a ilustrace: Kronika Nebušic
Zmizelé Nebušice: Dnešní Nám. Padlých
9
Fotbalová přípravka vstupuje
do další sezony
Na samém konci Nebušic vybíhá na hřiště 27 registrovaných fotbalistů Sokola Nebušic ve věku
od 4 do 12 let. Bez nadšeného přístupu jejich trenérů by se ale dnes dětský fotbal v Nebušicích nehrál.
O minulosti, současnosti a budoucnosti místního týmu mládeže nám vyprávěli trenér mladších žáků
Jakub Brejla a trenér brankářů David Tauš.
ZLEVA: Trenér Milan Prešínský, Jan Bělohradský, Zbyněk Tokár, David Tauš,
Míša Přešínská, Filip Jindra, Martin Novotný a Jana Portešová
Kdo bude letos kopat za Nebušice?
Jakub Brejla: Celkově je pro nadcházející sezonu v družstvu Sokol Nebušice registrováno 27 hráčů v kategorii starší přípravka
a mladší žáci a ve fotbalové miniškolce. Družstvo mladší přípravky není přihlášeno do soutěže, protože v tomto družstvu není dostatek hráčů.
David Tauš: Do mladší přípravky bychom velmi uvítali nové hráče.
Takže kdo máte doma kluka nebo holku ročníku 2002 a 2003,
tedy druhou a třetí třídu ZŠ, přiveďte je k nám, abychom mohli
naplnit i mladší přípravku. Další šancí je, že nám rychle vyspěje
miniškolka. To je naše budoucnost, trénuje zde 8 hráčů ve věku
od 4 do 6 let. Chtěl bych, abychom za čtyři roky měli obsazené všechny kategorie až do mladšího dorostu. K tomu ale také
potřebujeme realizační tým, takže vítáme nejen zapálené mladé
fotbalisty, ale taky zapálené rodiče, kteří jsou ochotni do fotbalu
vložit svoji energii.
A jak vypadá sestava mužstev pro nadcházející sezonu?
Jakub Brejla: Dlouho trvalo, než jsme dětem našli odpovídající
posty, na které se hodí. Dnes už víme, kde má který hráč své
místo, a máme docela jasnou představu o složení mužstva. Jsme
ale samozřejmě flexibilní a i pro nové děti jistě najdeme pozici,
která jim bude vyhovovat.
David Tauš: Ještě k sestavě: Kromě hráčů z Nebušic máme
v sestavě i dva cizince, Kanaďana Akrama a Angličanku Sofii. Dále máme v týmu i tři dívky. Již zmiňovanou vynikající
hráčku Sofii, dále Janu Portešovou, která je pilířem obrany,
a Míšu Prešínskou. Dívky mohou totiž hrát i o kategorii níže,
než kam věkově patří. Jenom bych chtěl připomenout, že kdy10
Taktická porada trenéra Jakuba Brejly s hráči starší přípravky
koli můžeme zaregistrovat nové hráče, kteří doposud nikde
fotbal nehráli.
Holky hrají fotbal?
David Tauš: A jak! Sofie, Míša i Jana jsou výborné. V ničem za kluky nezaostávají a na zápasech si dokážou rychle vybudovat respekt soupeře.
Jaké byly výsledky v minulých sezonách?
Jakub Brejla: Nám o výsledky v tuto chvíli zas až tak moc nejde. Chceme vidět, že děcka na sobě pracují, že o hře přemýšlí. A i ty výsledky se v minulé sezoně zlepšily oproti té první:
předtím jsme prohrávali o deset patnáct gólů. Teď prohráváme
o jeden dva, i remizujeme. Děti vidí, že to jde, že hrají líp než
dřív, a mají z toho radost. My trenéři a celý realizační tým samozřejmě taky.
David Tauš: Dřív, když prohráli o deset, tak se bavili v šatně
o Playstationu, ale loni jsme nešťastně prohráli o gól s Třeboradicemi, byla to velká smůla. A pak se stalo něco, co jsem u tohoto
mužstva ještě neviděl: v šatně bylo pět minut ticho, pak přišel
trenér Milan Prešínský a řekl klukům, že si musí zatleskat. Odmakali si svoje a měli ten fotbal v hlavách.
Jak probíhají v Nebušicích tréninky?
David Tauš: Tréninky jsou dvakrát týdně na hřišti na konci Nebušic, ale chtěli bychom trénovat třikrát týdně. A v sobotu a neděli
jsou zápasy. Na začátku tréninku je rozběhání, strečink, ti mladší pak hlavně trénují práci s míčem, zpracování balonu, běhání
s míčem, nahrávky – aby získali cit na míč a aby uměli hrát obě-
ma nohama. Ti starší zase musí do sebe dostat fyzičku. Už hrají
na velké hřiště a tam se výdrž pozná.
Jakub Brejla: Letos se v soutěži změnila některá pravidla, takže
děti budeme muset naučit hrát na velkém hřišti, dávat si pozor
na ofsajdy a další věci. Vloni jsme koupili videokameru, záznamy
z utkání s dětmi analyzujeme a z toho se děti taky hodně naučí.
V tom určitě budeme pokračovat, protože fotbal se hraje nejen
svaly, ale především hlavou.
A co disciplína?
Jakub Brejla: Je to lepší, než když jsem před dvěma lety přišel. Když
někdo neposlouchá a zlobí, dělá kliky celé družstvo: jednou jsou
zkrátka tým, tak se musí naučit nést týmovou zodpovědnost. Když
někdo zlobí a ostatní kvůli tomu opakovaně klikují, sami ho okřiknou:
„Neblbni, nechceme kvůli tobě dělat kliky!“ Stejně tak neexistuje,
aby jeden hráč říkal, jak je dobrý, že dal tři góly – na gólech se podílí
celý tým a dobří jsou všichni. Nefackujeme, nebijeme (smích).
A jak vás děti oslovují? Trenére?
Jakub Brejla: Na hřišti jednoznačně pane trenére, ale je to těžké,
protože děti mě v Nebušicích potkávají a znají mě. Vědí, že se mi
říká Šejba, ale na hřišti platí jednoznačně pane trenére.
Co z vašeho pohledu dává fotbal dětem?
Jakub Brejla: Děti na hřišti vědí, že něco znamenají, že každý
z nich je důležitý pro úspěch týmu. Mají v týmu kamarády, se
kterými se naučí spolupracovat a navzájem se doplňovat. Je to
pro děti velká výzva i v tom, že na hřišti jsou sami za sebe, bez
mámy. Velmi motivující je přítomnost rodičů na zápasech nebo
i trénincích – dětem dělá radost, když vědí, že táta nebo máma
sleduje každý jejich pohyb, že mu fandí a prožívají to s ním. Jsme
rádi, když se rodiče zapojují co nejvíce, protože víme, jak důležité
to je pro naše hráče.
David Tauš: Snažíme se je učit, že dlouhodobá a pečlivá činnost
nese svoje ovoce. Během tréninku nebo na zápasech můžou děti
na hodinku nebo dvě zapomenout na všechny starosti doma,
ve škole atd.
děti neflákají po ulici. Vždycky mě potěší, když mě potkají děti
u krámu a zeptají se, jak se mám a kam jdu. Oni tu vloženou
energii umějí vrátit.
Jakub Brejla: Pro nás je podstatné, že pokračuje tradice nebušického fotbalu – ten se tu hraje od roku 1932, v klubovně
na hřišti všichni vidí staré fotky a poháry. A taky je to radost
z toho, co jsme vytvořili za partu: nejen dětí, ale i rodičů, trenérů, realizačního týmu a všech ostatních nadšenců. Například
oslavy konce sezony, kterou už jsme dvakrát uspořádali na hřišti: je to takový miniturnaj, kde hrají týmy mladší a starší přípravky, maminek, tatínků, trenérů a realizačního týmu, každý s každým. K tomu si dáte párek a pivo a je z toho krásný sousedský
sportovní den. Nesmíme zapomínat ani na zásluhy realizačního
týmu složeného z vedoucích mužstev Hany Portešové a Blanky
Rážové a v neposlední řadě na pana Chládka, správce hřiště,
který pere dresy, uklízí šatny, stará se o trávu, zalévá, a to ještě
do loňské sezony chytal za starou gardu.
David Tauš (se smíchem): Je to zkrátka nepostradatelná duše
pro nebušický fotbal, ale dalo by se to i obrátit, že nebušický fotbal je nepostradatelný pro jeho duši.
Co byste přáli nebušickému fotbalu do příští sezony?
Jakub Brejla: Jak jsem říkal, v Nebušicích se hraje fotbal už
hrozně dlouho a já bych rád, aby děti, které dnes trénujeme, samy jednou trénovaly, aby se tradice udržela. Rádi bychom nabrali víc dětí, teď momentálně nám chybí zejména
hráči mladší přípravky, tedy ročník 2002 a 2003. Pokud se
do přípravky přihlásí pár nových dětí, budeme se moci zapsat do soutěže. Čím více hráčů, tím více i zapálených rodičů.
Z těch se pak rekrutují pomocníci do realizačního týmu, bez
kterého se žádné družstvo neobejde.
A nejhezčí zážitek loňské sezony?
Jakub Brejla: Na konci sezony jsme s mladší přípravkou vyválčili na Loko Vltavínu remízu 1:1 a v posledním kole jsme vyhráli
s PSK Union a děti najednou viděly, že umějí vyhrát.
Petr Himmel
Cyril Holub
Věnujete dětem dost času. Co dává fotbal trenérům?
David Tauš: Já když jsem s dětmi, tak samozřejmě neberu telefon a běžné starosti mě nezajímají. Je to radost z toho, že se
Sestava mladších žáků
Foto: Jakub Brejla
Sestava starší přípravky
David Kloubek
(Lukáš Srpa)
Akram Alekozai
(David Polanecký)
Matyáš Ježek
(Filip Jindrů)
Sofie Mikton
Dominik Tauš
(Jan Bělohradský)
Jan Korselt
(Pavel Porteš)
Erik Gunawan
(Jan Korselt)
Sebastian Černý
Jan Bělohradský
Jana Portešová
Michaela Prešínská
(Max Kalina)
David Porteš
David Vadkerti
Jana Portešová
Pavel Tauš
Pavel Tauš
11
Jak se tvoří bojovníci aneb krátká
zpráva z letního Budocampu
Jako každý rok o prázdninách jsme ve dvaceti lidech, z toho dva dospělí a dva patnáctiletí bojovníci jako
instruktoři, vyjeli poslední červencový týden na letní Budocamp na Čihalku v Olešnici v Orlických horách.
Počasí nám částečně vyšlo, žádné velké teplo, ale na kolo to bylo
celkem vyhovující.
Kromě cvičení na tatami jsme vyrazili na kole na Vrchmezí
(1084 m n.m.) a Šerlich (1026 m n. m.). V horském terénu díky
občasným extrémním stoupáním to byla taková X-Terra, do toho
jsme na zpáteční cestě chytli silnou průtrž mračen, ale ujeli to
všichni, i ti nejmenší, šestiletí.
Za tento téměř nadlidský výkon dostali všichni bojovníci, účastnící se této kolovýpravy pro otrlé, kdy se jelo, občas tlačilo i neslo,
speciální diplom, takže bude na co vzpomínat.
12
Dále jsme byli na výletě na zámku v Opočně, kde vynikala krásná historická zbrojnice, navštívili jsme muzeum v Deštném a též
lanový park, kde si většina zkusila svoji lezeckou zručnost a odvahu. Ten měl u dětí veliký úspěch.
Kromě jiného bylo i hodně borůvek, takže vitaminy byly přímo
z přírody, a k tomu ještě ucházející strava, čili závěrem lze konstatovat, že Budocamp se díky všem účastníkům celkem povedl
a můžeme chystat další na zimu. Jen kolo vyměníme za lyže.
Petr Dvořáček, trenér jiu-jitsu
Foto: archiv autora
Viděli jste někdy téct Nebušický potok?
Nebušický potok má své obhájce i odpůrce. Jak to tedy s naší vodotečí doopravdy je? Empirickým
měřením zjistíme, že průtok koryta na vlastním území obce se rovná téměř nule, také odborné prameny
a instituce jej zmiňují většinou jen jako jeden z přítoků Litovicko-Šáreckého potoka.
Nebušický potok pramení zhruba
uprostřed nebušické kotlinky, na hranici
zahrad Bělehradských a Lefnerů. Odtud
až k „Pančáku“ potůček opravdu teče,
ale v místě pod bytovkami voda záhadně
mizí a koryto zůstává po většinu roku
suché. Celoročně Nebušický potok teče
až posilněn pramenem vyvěrajícím pod
Habrovkou u zahrádkářské kolonie pod
biologickým rybníkem. Málokdo však
ví a ještě méně lidí si pamatuje, že až
do začátku 20. století byla na návsi, v místě
současného pomníku padlých, studánka,
napájená pravděpodobně původním
pramenem. Narušením přirozeného
pohybu podzemních i povrchových vod
(výstavba vodovodu, zpevnění povrchu
cest a podobně) si voda nejspíš našla
jinou cestu a vývěr zanikl.
I když náš potok není obyčejným potokem,
zaslouží si pozornost a péči. Vděčíme mu
za napájení „Pančáku“, který by, pokud by
se vyčistil a opravil, mohl nabízet spoustu zábavy. V zimě se na něm dá bruslit,
v létě by mohl, kdyby se vyčistil opravdu
důkladně, nahradit veřejnou plovárnu.
Také koryto má v rámci obce důležitou
roli. Nejen že je pěkným krajinným prvkem, ale v případě silnějších dešťů nebo
na jaře a na podzim spolehlivě odvádí
přebytečnou vodu. Nutno ještě připomenout, že koncem 20. let byla v Nebušicích
postavena vodárna, napájená právě Nebušickým potokem, která dokázala zásobovat vodou z lokálního zdroje více méně
celou obec. Bohužel její provoz nevydržel
dlouho, neboť voda byla velmi nekvalitní
a byla hodně cítit po dezinfekci – obec
proto začala využívat vodu z veřejného vodovodu napájeného Želivkou a nevyužívaná vodárna chátrá. Což je mimochodem
škoda, protože je pěkná a z architektonického hlediska zajímavá.
Myslím, že spolu se Šárkou a Hláskem
je Nebušický potok pro charakter Nebušic nenahraditelný, právě jemu vděčíme
za údolíčko, a především mělkou kotlinu,
ze které vyvěrá, protože ty vytvořily vhodné přírodní podmínky pro osídlení, a to už
koncem 10. století.
Martina Kárová
Zmizelé Nebušice: pramen Nebušického potoka vyvěral kdysi na návsi – zhruba v místě dnešního
pomníku Padlých
Panský rybník neboli Pančák pod kostelem je jen nevábná hasičská nádrž. Nebylo tomu tak ale vždy. Naše
prababičky a pradědové tady v zimě bruslili a v létě se koupali. Vedle Pančáku byla na konci dvacátých let
postavena vodárna, která sloužila Nebušicím pro zásobování pitnou vodou. Původně kvalitní pramen však
byl znečišťován splaškovými vodami, a obec se proto rozhodla vodárnu uzavřít a nevyužívat.
Vlevo přítok Pančáku.
Foto: Martina Kárová
13
English Summary of
Municipal Elections 2010 – Some questions and answers
May vote in municipal elections as well
as foreigners?
The right to vote in local elections are
next to the citizens of the CR also EU
citizens, who on the second day of the
election (ie, October 16, 2010) are at least 18 years and on election day in the
village signed a permanent residence
and who have applied for entry into Supplement to the permanent electoral roll.
Appendix standing list of results Authorities Prague Nebušice, Nebušická 128
(above post). An application for registration in the Appendix voters may make
the mayor‘s office at any time (ie, already present) in the 13th October 2010 to
16.00 hours. Applications need to pass
a permanent residence permit in the
country. This card will show the voter and
the polling station, which will be located
in the elementary school in Nebusice.
When are the elections held?
On Friday 15 October 2010 from 14.00 to
22.00 and on Saturday 16 October 2010
from 8.00 am to 14.00.
How do I vote?
Candidates of each election parties are
placed on the joint ballot in the order determined by electoral party, and framed it
in separate columns. Each voter has as
many votes, how many council members
are chosen (this is indicated on the ballot, in the case of Nebušice there are 11
votes/representatives) and may exercise
all, few or no voice. In the voter will mark
more than the number of representatives
(11!). The ballot is invalid. The voter may
designate in the ballot box before the
name of the candidate cross, but maximum 11 crosses. The voters may choose no more than one electoral party. At
the same time they may choose other
candidates from the other parties (but
not the party). Thus chosen primarily individually marked candidates have preferences before the candidates from the
selected party. F.e. if the voter choose 2
candidates from other party/parties and
then he/she will choose electoral party
without preferences, only 9 candidates
(in the order in which candidates are marked by the election mentioned in his/her
column) will be elected. If a voter marks
more than one party/association, the ballot is invalid.
There are 1109 foreigners with permanent residence living in Nebušice, but
NONE of them are registered as a voter.
If you want to influence the life in our
community, please register and come
the 15-16th of October, 2010 to vote.
For more information on the electoral
rights of foreigners – EU citizens will
answer Radka Brewer (777 903 244).
page 1
Don‘t fly low
Interview with tandem Jan Holub and Marketa Kohoutova, who are the leaders of the
independent candidates of the Association
for Nebušice. The interview is about the last
four years in opposition, what succeeded
and what does not. If they succeed in the
elections, they will continue to fight construction of the thirth runway, they want to
comply with EU requirements to divert transit traffic from the populated parts – that
means further from Nebušice. They also
would like to improve the financial management of municipalities, build a new village
center. They are running for the elections
with well coordinated team of people who
are willing to help the community. Associations for Nebušice is in the coming elections
mutually supportive with the TOP 09. If the
Associations for Nebušice fails in the election, is ready to continue to be in an active
opposition.
Markéta Kohoutová, Jan Holub
page 4–5
City Council News
May 2010
The Council agreed to sign a lease contract
for the football pitch for the next 15 years.
We have criticised the contract as its irredeemable and it will cost the municipality
an equivalent of an average monthly salary every month. The question is how much
money will remain available for the support
of other clubs and activities in Nebusice.
The elementary school and the kindergarten have been fused into one entity. Many
thanks to Predni Kopanina for donating
CZK 50,000 to purchase equipment for
the elementary school.
The Council agreed that all extra-work regarding the renovation of kindergarten
shall be discussed on a Council before it
is ordered. However, this has not happened ever since. Instead, a new contract for
extra-work was signed. Only one construction company was invited to the tender.
June 2010
The rent rates in communal flats will not
increase, although the law allows raise.
School caretaker’s flat will be renovated.
August 2010
Finally, a contract for school thermal insulation (including new windows) was signed. The extra funds will be relocated to
the kindergarten renovation project.
of the 6th Listy pro Nebušice
School insulation
The renovation of the elementary school
has reached a new stage. Nebusice gained
about CZK 6 mil from a governmental fund
for environment. Thus the thermal insulation
of Nebusice school is one of 4,524 projects
in Czech supported by the “EU” money.
Did you know…
The construction of sewer system in Nebusice has cost almost CZK 600 million
to this date. In Nebusice, of about 3,000
residents, less than 800 houses have
been connected to the system. For comparison, the sewer system for 10,300
residents of Vrchlabi cost 544.5 million,
including the sewage plant.
Lease contracts audit
The municipality rents out some of its real-estate markedly below the market price. For example, the old farm opposite to
the church is being rented to Vodomont
for about a third of what the company subrents it to the remaining 10 tenants.
page 6
BENEFICIAL CONCERT – Sunday,
October 3rd, 6:30 PM
All are welcome to a beneficial concert at
the church to listen to spiritual vocal music
interpreted by “Nasi pevci” (Our bards) – a
professionally led mixed choir with the experience of over 300 concerts in Czech and
abroad. The choir has recorded two CDs and
regularly works with the Czech Radio and the
Czech television. The visiting soloists will be
Jacques Molibo from Kongo and Pedro Macax from Angola. The proceeds will go to the
local Family Centre.
Lydie Hartlové
page 8–9
The first part of the series on
mayors of Nebušice
We can learn the history of community
leaders from the Nebušice’s municipal
chronicle. In the case of the first leaders of Nebušice we cannot talk about
the mayors, because it was not an elected position. Community leaders were
substituting the feudal nobility and were
administrators rather than leaders of government. The first mention of the Nebušice’s reeve is from the year 1743. Václav
Rajtolar was in the head of our village for
50 years. He started in the year, in which
the Austrian Empress Maria Theresa was
crowned, and died in 1793; at a time of
the French Revolution. The first elected
mayor was František Vorlíčcek. Was elected after the law was passed in 1852, according to which the community became
self-governing units. At that time Nebušice had 651 residents, including those
from Jenarálka, which at that time belonged to Nebušice. Austro-Prussian War
drastically influenced the history of Nebušice. Nebušice were occupied by Prussian
troops, and were financially ruined. At this
time the Mayor of Nebušice was Václav
Zima, but according to the local chronicle
due to the profligacy of his wife Veronica
and daughter Josefa came to bankruptcy
and had to leave this position to become
an employee of another farmer. Furthermore, there have been several mayors,
but interesting is the mention of 1878,
when one resident filed a complaint for
an illegal conduct in municipal administration. What happened to the complaint
remains unknown, because all relevant
documents, according to an old Czech
tradition, were lost. In 1880 became the
Mayor of Nebušice Charles Güttler. During his tenure was founded the local fire
brigade, began the construction of the
road towards today’s airport, was laid the
cornerstone stone for the church of St.
Cyril and Metoděj and was founded Nebušice’s cemetery.
In the era of Mayor František Kubr was
built the first chamber of the mayor. Until
then mayors were working from their homes. The building had not only the offices
for mayor, but there was also a flat for
a municipal guard, jail and municipal fire
department. Francis Kubr was mayor until 1902. During his era, there was a plan
to link the church with a cemetery with direct path, but unfortunately this plan was
not implemented.
Petr Kášek
page 10–11
Interview with children‘s
football team coaches
Younger children‘s soccer team in Nebusice is trained by Jakub Brejla and David
Tauš. They are two young guys who seem
to sacrifice all their free time to these
young children. From them we learned
that the club has 27 children‘s soccer
players, including the very young children.
Places are still available, especially for
children born between 2002 and 2002.
In the team there are also two foreigners;
a boy Akrama from Canada and a girl Sofia from England. In addition to Sofia there are two other girls in the team. All three
girls in the team are as good as boys. The
team has improving results in matches,
although there are still more losses then
victories. Training is twice a week; on the
weekend take place matches. It would be
better for the results if there will be three
trainings a week, maybe this change will
come in the near future.
Cyril Holub, Petr Himmel
page 13
Nebusice stream
Nebusice stream is noticible only during or
after the rain at most of its length–usually
you just get to see a dry creek. And yet, in
the past its spring supplied a communal
well near today’s U Zabaka pub, and even
a local water works by the Pancak pond.
Today, the stream is vital only on its upper
end: it dries out somewhere below the Pancak pond. If the stream was restored and
the pond renovated, Nebusice would gain
a nice outdoor swimming pool for summer
and a skating ring for winter.
Martina Kárová
Translation: Radka Brewer, Cyril Holub
listy PRO NEBUŠICE
komunální zpravodaj pro aktivní
občany Nebušic a okolí
Číslo 6 / září 2010
Šéfredaktor:
ing. Markéta Kohoutová
Redakční rada:
JUDr. Jan Holub
ing. arch. Martina Kárová
Vydavatel:
Občanské sdružení pro Nebušice
IČ 26 6046 39, Pod Starou školou 69
Praha-Nebušice
transparentní účet č. 1911811001/5500
Kontakty:
Markéta Kohoutová, 603 541 033
[email protected]
Jan Holub, 602 280 956
[email protected]
www.pronebusice.wz.cz
Jazykový korektor:
Mgr. Josef Šebek
Překlad:
Radka Brewer
Cyril Holub
Grafická úprava:
MgA. Martina Valihrachová
Propaganda Design
Kafkova 10, Praha 6
Tisk:
A. R. Garamond, s. r. o.
Náklad: 1000 ks
www.pronebusice.wz.cz
Společně
pro nebušice
beDŘicH MolDAn
VOLBY DO SENÁTU 2010 | Praha 6 a 17 | www.mOLDaN.cz
zKUŠENOST a SLUŠNOST
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO NEBUŠICE
Vás zve na
BENEFIČNÍ KONCERT
ve prospěch
RODINNÉHO CENTRA NEBUŠICE, o.s.,
který se bude konat v neděli 3.10.2010 od 18:00 v kostele Cyrila a Metoděje
v Nebušicích
vystoupí:
smíšený sbor Naši pěvci, sbm. Lydie Härtelová
sóla: Jacques Moliba Bankanza a Pedro Macaxi
varhany: Lucie Nováková
Christian Ritter (1645/1650-1725):
Sonatina in d pro varhany
Amsterodamský kancionál (1659):
Soudce všeho světa, Bože – Co žádáš od nás, Pane?
Studně nepřevážená
Občanské sdružení pro Nebušice vzniklo r. 2002 a od té doby se
aktivně věnuje kampani za ochranu Nebušic před expanzí letiště
v Ruzyni a dalším komunálním kauzám.
Výtěžek z koncertu bude darován na činnost Rodinného centra Nebušice, o.s.; zaplacené vstupné si budete moci odečíst ze základu
daně z příjmu na základě potvrzení, které obdržíte při vstupu.
Záštitu nad koncertem převzali ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg a senátor Prof. Bedřich Moldan
Alessandro Scarlatti (1660-1725):
Exsultate Deo
Henry Purcell (1659-1695):
Lord, how long wilt thou be angry? (Žalm 79)
Felix Mendelssohn – Bartholdy (1809-1847):
Verleih uns Frieden gnädiglich
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
Fantasie a fuga C dur pro varhany
Grigorij F. Lvovskij (1830-1894):
Nynie sily nebesnyja
Dmitrij Bortňanskij (1751-1825):
Cherubínská píseň
Johannes Brahms (1833-1897):
Preludium a moll, WoO9 (1856) pro varhany
Pět židovských písní:
Salamone Rossi (1570?-1630):
Barechú (večerní modlitba)
Neznámí autoři:
Ravhalaila – Šalom aleichem – Mayim – Šalu šalom Jerušalaim
Africké duchovní písně:
Sola nzila mpulusu (Vyber si cestu spásy) – Ntinu wa mazulu weti
bokela – Natondi yo Masiya – Telema, telema, telema (Vstaňte,
budeme zpívat Bohu věčnému) – Mboka na likolo (Nebeské
město je překrásné)
Vstupné: od 120 Kč výše
Naši pěvci je smíšený sbor, který vznikl r. 1986. V současné době
sdružuje asi 45 lidí. Naši pěvci uskutečnili doposud na 300 vystoupení na církevní půdě i na koncertních pódiích, a to doma
i v zahraničí (Německo, Anglie, Švýcarsko, Francie). Sbor založila
a vede harfistka Lydie Härtelová.
Rodinné centrum Nebušice, o.s., vzniklo v roce 2008 Výtěžek
z koncertu použije na a nákup cvičebních a didaktických pomůcek
pro děti.
Vstupné na charitativní koncert bude použito výhradně
ve prospěch Rodinného centra Nebušice
U vchodu budou členky Rodinného centra Nebušice vybírat
vstupné ve výši od 100 Kč do neomeyené částky.
Vstupné se může platit formou sponzorského daru, kdy
všichni sponzoři na místě obdrží darovací smlouvu. Tato
darovací smlouva slouží jako podklad pro to, aby si sponzor
mohl odepsat darovanou částku ze základu daně z příjmu.
Peníze je možné také darovat přímo na účet sdružení
č. 1911811001/5500 (je to tzv. transparentní účet vedený
u Raiffeisenbanky) a darovací smlouvu s vymezením účelu
daru by byla vymezena následně.
Koncert organizuje OS pro Nebušice, které pomocí sponzorských darů již uhradilo náklady na propagaci koncertu.
17
Download

Listy pro Nebušice, září 2010