www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
Ciljevi projekta
eksterni
•
•
poboljšanje kvaliteta postojećih,kao i mogućnost kreiranja i
implementacije novih poštanskih usluga na tržištu,
ponuda podataka iz kreiranih baza podataka, svim zainteresovanim
korisnicima i to prilagođenih upućenom zahtjevu (upitu).
interni
•
•
•
kreiranje i implementacija Poštanskog Adresnog Koda (PAK) za sve
objekte na području Crne Gore,
kreiranje baza podataka o svim objektima, odnosno njihovim
korisnicima (pravnim i fizičkim licima) na području Crne Gore,
reorganizacija i racionalizacija postojećih kapaciteta transportnodistributivne mreže (TDM) Pošte Crne Gore.
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
Šta predstavlja PAK?
Poštanski Adresni Kod (PAK) predstavlja numeričku adresu
korisnika, odnosno zamjenu postojeće adrese numeričkom, u cilju
povećanja pouzdanosti i brzine dostave poštanskih pošiljaka.
primjer:
dosadašnji način adresiranja
Petar Petrović
Njegoševa13
81000 Podgorica
novi način adresiranja
Petar Petrović
(PAK) 1001013001
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
NAJPRIHVATLJIVIJI MODEL ADRESNOG KODA ZA
POŠTU CRNE GORE- MODEL 1234
Geografske i demografske karakteristike Crne Gore omogućavaju da se
kodiranje teritorije izvrši sa četiri numerička karaktera
MODEL 1234 :
8
6,7
8
9
3
1,2
Poštanska mreža
Pošte Crne Gore
9
5
4
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
NIVOI DEKOMPOZICIJE
TERITORIJE:
1
2
I nivo
II nivo
3
4
III nivo
1
2
3
A
1
2
IV Nivo (kućni broj, broj stana)
• Prvi hijerarhijski nivo (1 cifra), čini teritorija REGIJE ili GRAVITACIONE
ZONE. Regija odnosno gravitaciona zona može da predstavlja postojeću
teritoriju jedne ili više opština,
• Drugi hijerarhijski nivo (1 cifra)je DOSTAVNA TERITORIJA, koja se
formira po matematičkoj metodi u zavisnosti od ekonomskih,
funkcionalnih, prostornih, demografskih i kulturnih kriterijuma,
• Treći hijerarhijski nivo (2 cifre) je SEGMENT ULICE, ili bezimenog
kolskog puta. Više ovih segmenata čini dostavni reon,
• Četvrti hijerarhijski nivo je KUĆNI BROJ, BROJ ULAZA i BROJ STANA.
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
Osnovne prednosti koje se ostvaruju
primjenom poštanskog koda su sledeće:
• brže i jednostavnije usmjeravanje (razvrstavanje,
sortiranje) poštanskih pošiljaka,
• mogućnost automatizacije i optimizacije poslovnih
procesa u fazama prerade i uručenja,
• olakšava poslove u oblasti statistike, praćenje potrošnje
pogonske energije, radne sposobnosti opreme,
• smanjuje se broj neuručenih pošiljaka.
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
Strategija projekta - sedam koraka •
•
•
•
•
•
•
Obezbjediti odgovarajuće podloge, orto snimke ili
topografske mape u razmjeru 1:25000,
Obezbjediti zvanične nazive ulica i spisak kućnih
brojeva,
Izvršiti iscrtavanje ulica u MAP INFO,
Izvršiti šifriranje ulica,
Izvršiti označavanje pozicija kućnih brojeva,
Izvršiti vezivanje baze podataka za objekte,
Pristupiti formiranju PAKOVA.
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
OSNOVNI POJMOVI O MAP INFU:
•
•
•
•
Layer,
Jedinstvene Alatke za rad,
Kompatibilnost sa svim ostalim
programima,
Povezivanje sa drugim bazama
podataka.
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
ŠTA OBEZBJEDJUJE MAP INFO
•
Grafički prikaz teritorije sa podacima o dostavnim teritorijama i
poštanskim reonima,
•
Grafički prikaz poštanskog adresnog koda kao osnovne
teritorijalne ćelije,
•
Mogućnost grafičke identifikacije svakog objekta na određenoj
dostavnoj teritoriji.
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
Primjer:Centar grada
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
Primjer ruralnog dijela:Beri
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
ŠTA PAK GENERIŠE
TABELA statistics daje određene
podatke vezano za pak odnosno
selektovano područje.
Pomoću nje kreiramo - određujemo
veličinu PAK-a.
Iz priloženog vidimo broj objekata koje
sadrži jedan Pak :
• selektovano 46 - objekata,
• broj domaćinstava (69),
• broj poslovnih prostora (3).
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
BAZA podataka GIS - MAP INFO
•
Baza podataka povezana je sa GIS-om, tj. kompjuterskim
sistemom koji sakuplja, skladišti, analizira i kombinuje sve
informacije u smislenu, razumljivu sliku,
•
Poštanskom sistemu omogućuje bržu isporuku, sprječavanje
gubljenja pošiljki, pomoć u preradi i razvrstavanju pošte,
•
nove mogućnosti državnoj upravi, privredi, građanima...
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
Primjer dijela baze podataka
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
Grafički i numerički prikaz
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
PODACI BAZE PODATAKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
redni broj
kućni broj
spratnost objekta
broj stanova i poslovnih prostora
naziv ulice
internu oznaku ulice i objekta gdje nema javne adrese
ime prezime i zanimanje primaoca
naziv pravnog lica
broj reona poštonoše
grad
prostorne koordinate objekta
grafički prikaz objekta
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
UPARIVANJE/POVEZIVANJE BAZA
PODATAKA
Povezivanjem baze podataka za velike korisnike se obezbjeđuje:
•
preuzimanje baze podataka i prilagođavanje sa bazom
podataka Pošte,
•
sređivanje baze podataka što će omogućiti pozivanje podataka
po raznim entitetima,
•
bolju efikasnost prerade i dostave pošiljaka,
•
dobit (brži proces dostave, sto znaci brži priliv novca).
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
ZAKLJUČAK
PREDNOSTI UVOĐENJA ADRESNOG KODA U POŠTI CRNE GORE:
•
•
•
•
•
•
•
MOGUĆNOST AUTOMATIZACIJE PRERADE POŠTANSKIH
POŠILJAKA,
BRŽU I KVALITETNIJU DOSTAVU POŠILJAKA,
IZRADU KVALITETNE REONIZACJE DOSTAVNIH REONA,
BOLJU KONTROLU I ORGANIZACIJU DOSTAVE,
RJEŠENJE ZA PROBLEM KUĆNIH BROJEVA, IMENA ULICA
MOGUĆNOST RAZVIJANJA DIREKTNOG MARKETINGA, I RADA
SA VELIKIM KORISNICIMA,
MOGUĆNOST FORIMANJA BAZA PO RAZNIM ENTITETIMA.
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
HVALA NA PAŽNJI
www.postacg.me [email protected] call centar: 19801
Download

Šta predstavlja PAK?