PROPOZICIJE
za takmičenje kuvara u kategoriji SVEUKUPNI POBEDNIK
Svaki takmičari pripremaju:
A) Finger food 2 vrste za 4 osobe
(1 topli i 1 hladni)
B,C) Meni od 3 ganga
Hladno predjelo - tema ribe (slatkovodne i morske) i plodovi mora
Glavno jelo - tema meso domaćih i divljih životinja
Dezert - tema čokolada i narandža
D) Dekorativni elemenat od margarina ili maslaca
Dozvoljena je upotreba armaturnih pomagala. Zabranjena je upotreba kalupa.
Veličina eksponata ne sme da prelazi sledeće dimenzije
Dužina 25cm*Širina 25cm* Visina 50cm
Takmičarima organizator osigurava kartone za označavanje exsponata
Takmičar kod predaje jela exsponata predloži prijavnicu.
Rastavljeni exponati će biti ocenjvani po sledečim kriterijima:
OCENJIVAČKI KRITERIJUM:
1) Prezentacija/ inovacija, 0-25 poena
sadržajnost, da li probuñuje apetit
ukus, elegancija prezentacije,
stil prezentacije (moderan stil ...)
2) Kompozicija, 0-25 poena:
dobar balans hrane - da li je ispoštovan
odnos izmeñu vitamina, ugljenih hidrata,
proteina, masti, harmonija i sklad boja
3) Pravilna profesionalna priprema, 0-25 poena:
Pravilna priprema hrane
(mehanička i termička obrada),
usaglašena sa današnjom modernom
kuvarskom umetnošću
4) Aranžiranje/serviranje, 0-25 poena:
čistoća serviranja, bez veštačkih dekoracija,
odgovarajuća dekoracija,
mogućnost praktične primene
(vreme serviranja)
Sve potrebne namirnice i ostali materijal takmičar osigurava sam.
Za celokupnu prezentaciju jela takmičar osigura potrebno suñe i ploče.
Organizator osigurava prekriveni rastavni sto na kojem takmičar sam
rasporedi svoje exponate i pravilno ih označi sa kartonima i
sto po želji dekoriše.
Takmičar če svoje radove pripremiti ili dovršiti na licu mesta
ili dostaviti već pripremljene exponate.
Za izlaganje svojih exsponata
Takmičar koji se takmiči za na raspolaganju ima sto veličine 80cm * 160cm
Takmičar če biti nagrañen sa medaljom i priznanjem , ako bude ocenjen sa
dovoljnim brojem bodova i prima:
* bronzana medalja, od 70 do 79 poena
* srebrna medalja, od 80 do 89 poena
* zlatna medalja, od 90 do 100 poena
Kotizacija će se uplaćivati na licu mesta prilikom
preuzimanja akreditacije i takmičarskog lista.
Prijave najkasnije slati na adresu [email protected] do 01.04.2014
Download

PDF - chefsmontenegro.com