INDUSTRIJA ZA MESNI PRERABOTKI
SKOPJE – REPUBLIKA MAKEDONIJA
INDUSTRIJA ZA MESNI PRERABOTKI
SKOPJE – REPUBLIKA MAKEDONIJA
INDUSTRIJA ZA MESNI PRERABOTKI
SKOPJE – REPUBLIKA MAKEDONIJA
So cel da sozdademe kvalitetni makedonski proizvodi,
ambiciozno trgnavme vo ostvaruvawe na idejata i
realizacijata na postavenata zada~a. So trud i naporna
rabota, so tim od tehnolozi i proektanti, sozdadovme
sovremen objekt za prerabotka na meso i proizvodstvo na
mesni proizvodi.
Industrijata za mesni prerabotki "SOLETA”- Skopje,
so organizirano proizvodstvo na povr{ina od 2300 m2,
otpo~na so rabota na 19 dekemvri 1996 g., ostavaj}i gi site
predrasudi zad sebe.
Primenuvaj}i sovremeni metodi i sledej}i gi novitetite
vo oblasta na mesoprerabotuva~kata tehnologija, vo tekot
na izminatite godini kontinuirano investirame
vo sovremena oprema, pritoa sledej}i gi
evropskite i svetski trendovi, a s¢ so
cel sozdavawe makedonski proizvodi so
prepoznatliv vkus i vrven kvalitet.
Potvrda za toa e znakot za kvalitet "So gordost od
Makedonija”!
Na{iot asortiman go so~inuvaat 70-tina proizvodi ({unki,
~adeni proizvodi, pr{uti, ~ajni, kulen, kolbasi, marinirani
proizvodi, proizvodi od meleno meso...), a postojano go
nadograduvame so novi proizvodi, zadovoluvaj}i gi site
proizvodni kriteriumi i standardi. Celokupnata paleta na
proizvodi e NASSR sertificirana (sistem za upravuvawe
so bezbednost na hrana) i toa so sertifikat validen i
konkurenten vo zemjite od EU.
Na{ite proizvodite se zastapeni vo sopstveni
maloproda`ni diskonti vo Skopje i Strumica, kako i vo site
pogolemi i pomali marketi na teritorija na R.Makedonija
kako i nadvor od granicite na na{ata dr`ava.
Nekoi }e re~at "So Soleta nema dieta”, no pogolemiot del
go prepoznavat Kvalitetot koj ne e slu~ajnost!
Industrija za mesni prerabotki SOLETA - Pero Nakov bb - Skopje, Makedonija
tel. +389 02 255 11 60; +389 02 255 11 07; e-mail: [email protected];
www.soleta.com.mk
Шунки во цре
во
Proizv.: Delikates {unka
Masa:
~ 2.5 kg
Proizv.: Piknik {unka
[ifra: 01031
Proizv.: Delikates
tes {
{unka (mini)
Masa:
BCode:
0,400 kg
[ifra:
01036
5310219000100
Proizv.: Pile{ka {unka
Masa:
~ 2.5 kg
[ifra: 01091
Masa:
~ 2.5 kg
[ifra: 01571
Proizv.: Piknik {unka (mini)
Masa:
BCode:
0,400 kg
[ifra: 01578
5 3 1 0 2 1 9 0 0 0 11 7
Proizv.: Pile{ki gradi
Masa:
~ 2.5 kg
[ifra: 01081
Proizv.: Sendvi~ {unka
ka
a
Masa:
~ 2.5 kg
[ifra: 0
01261
Proizv.: Sendvi~ {unka (mini)
Masa:
BCode:
0,400 kg
[ifra: 01268
BCode:
Masa:
~ 2.5 kkg
[ifra: 01541
Proizv.: Pizza {unka
nka
nk
Masa:
~ 3,3 kg
[ifra: 01201
5310219000131
Proizv.: Pile{ki gradi (mini)
Masa:
Proizv.: [unka od misirka
a
0,400 kg
[ifra: 01087
5310219000124
Proizv.: Tost {unka
Masa:
~ 3,3 kg
[ifra: 01221
22
унки
ш
и
н
е
д
Ча
Proizv.: Gold {unka VP
Masa:
~1,8 kg
[ifra: 03172
Proizv.: Gold pile{ko file VP
Masa:
~1,8 kg
[ifra: 08011
Proizv.: ^adeno pile{ko file VP
Masa:
~1,5 kg
[ifra: 08031
Proizv.: ^adena svinska ple{ka VP
Masa:
~0,5 kg
[ifra: 03223
В ир ш л и
Proizv.: Pile{ka vir{la
Masa:
BCode:
0,270 kg [ifra:
Proizv.: Kinder pil. vir{la VP
01219
5310219000360
Masa:
BCode:
0.280 kg [ifra:
01279
5310219000377
Proizv.: Vir{la
Masa:
BCode:
Proizv.: Kinder vir{la VP
0,270 kg [ifra:
01299
5310219000339
Proizv.: Pile{ka vir{la 2/1
Masa:
~2,0 kg
[ifra: 01271
Masa:
BCode:
0.280 kg [ifra:
01289
5310219000346
Proizv.: Pile{ka vir{la Soleta 2/1
Masa:
refus
[ifra: 01441
о црево
в
и
н
е
Бар
Proizv.: Ekstra - pile{ka posebna
Masa:
~0,9 kg
[ifra:
Proizv.: Ekstra - pil. posebna mini
01104
Masa:
BCode:
Proizv.: Ekstra posebna
Masa:
~0,9 kg
Masa:
Proizv.: Pile{ka posebna
~0,9 kg
[ifra: 01101
Masa:
Proizv.: Pile{ka posebna
~0,9 kg
0.380 kg [ifra:
5310219000025
0,400kg [ifra:
Masa:
BCode:
5310219000070
0,400kg [ifra:
Masa:
BCode:
~2,00 kg [ifra: 01102
0.380kg [ifra:
01507
5310219000063
Proizv.: Pile{ki parizer mini
Masa:
01157
Proizv.: Posebna mini
[ifra: 01101
Proizv.: Pile{ki parizer
Proizv.: Francuska
01508
Proizv.: Pile{ka posebna mini
BCode:
Masa:
01158
5310219000032
Proizv.: Ekstra posebna mini
[ifra: 01392
BCode:
Masa:
0,380kg [ifra:
01108
5310219000087
Masa:
~2,00 kg [ifra: 01371
Polutrajvni proizv
o crevo
od i
Proizv.: Mortadela
rtade
Masa:
~6,3kg
Proizv.: Mortadela so maslinki
[ifra: 01111
Proizv.: [unkarica
Masa:
~2,0 kg
Masa:
~6,3kg
[ifra: 01251
Proizv.: [unkarica
ca od misirka
[ifra: 01021
Masa:
~2,0 kg
[ifra: 01531
Proizv.: Mortadela - mini
Masa:
~1,2kg
[ifra: 01111
Proizv.: Alpska
Masa:
~2,3 kg
Proizv.: Letna
Masa:
~3,1kg
[ifra: 01422
Proizv.: Alpska - mini
[ifra: 01121
Masa:
BCode:
0.400kg [ifra:
01128
5310219000094
Proizv.: [ampion
Masa:
~0,38kg
[ifra: 01072
П
Proizv.: Ki~evski kolbas VP
Masa:
0,265 kg [ifra: 01139
5310219001497
BCode:
Proizv.: Ki~evski kolbas
Pakuv:
refus
[ifra: 01132
Proizv.: Srpska debela
Pakuv:
refus
[ifra: 01321
Proizv.: Skaraxiski kolbas VP
Masa:
0.270 kg [ifra:
01189
5310219000605
BCode:
Proizv.: Skaraxiski kolbas
Pakuv:
refus
[ifra: 01351
Proizv.: Srpska tenka
Pakuv:
refus
[ifra: 01311
и колбаси
н
ј
а
р
т
олу
Proizv.: Krawska VP
Masa:
~0,32 kg [ifra: 01202
Proizv.: Srpska tenka VP
Masa:
BCode:
0.320 kg [ifra:
01069
5310219000599
Сувомесни полутр
proizvodi
ајни
Proizv.: Svinska pe~enica (~adena na drva)
Masa:
ref
[ifra: 03061
Proizv.: ^adena svin. pe~enica VP
Masa:
[ifra: 03062
Proizv.: ^ad. svin. pe~enica (sec.)VP
Masa:
[ifra: 03063
Proizv.: Svinski vrat (~aden na drva)
Masa:
ref
[ifra: 03011
Proizv.: ^aden svinski vrat VP
Masa:
[ifra: 03012
Proizv.: ^ad. svinski vrat (sec.)VP
Masa:
[ifra: 03013
Proizv.: Ham
Hambur{ka slanina (~adena na drva)
Masa:
ref
[ifra: 05012
Proizv.: Hambur{ka slanina VP
Masa:
[ifra: 05022
Proizv.: Hambur. slan.(A-kl.) (sec.)VP
Masa:
[ifra: 05014
Proizv.: ^adena govedska pe~enica
Masa:
ref.
[ifra: 03151
Proizv.: Gurmet pe~enica VP
Masa:
~ 3,0 kg
[ifra: 03067
Proizv.: ^aden pile{ki stek VP
Masa:
[ifra: 08042
б ас и
л
о
к
и
н
ј
Тра
Proizv.: ^ajna refus
Masa:
[ifra: 09011
Proizv.: ^ajna pikant stap~e VP
Masa:
~ 0.160 kg [ifra: 09083
Proizv.: Kulen refus
Masa:
[ifra: 09021
Proizv.: ^ajna VP dolga
Masa:
~ 0.5 kg
[ifra: 09012
Proizv.: ^ajna Bella Italia VP
Masa:
~ 0.350 kg [ifra: 00000
Proizv.: Kulen VP
Masa:
~ 0.350 kg [ifra: 09022
Proizv.: ^ajna VP kratka
Masa:
~ 0.350 kg [ifra: 09015
Proizv.: ^ajna Bella
B
Italia
Masa:
~1.300 kg
[ifra: 09121
Proizv.: ^ajna koktel stap~e VP
Masa:
~ 0.160 kg [ifra: 09013
Proizv.: Beni VP
Masa:
~ 0.350 kg [ifra: 09032
Trajni suvom
proizvod esni
i
Proizv.: Svinski pr{ut (par~e)
r~
Pakuv:
vakuum
[ifra: 09201
Proizv.: Bujola
P
Pakuv:
vakuum
Proizv.: Suva sv.
s pe~enica
e e ca
[ifra: 09061
Pakuv:
vakuum
um
Proizv.: Carski pr{ut
[ifra: 09131
Pakuv:
vakuum
[ifra: 09203
Tradicionalen vkus ♦ makedonski proizvod ♦ svetski kvalitet
Tradicijata na va{ata trpeza
Pr{utot poznat po svojot
specifi~en vkus i aroma, bez
dilema pretstavuva najpoznat
i najkvaliteten proizvod vo
kategorijata "tradicionalno
su{eni suvomesni proizvodi#.
Ovoj proizvod ima svoja
tradicija koja zapo~nuva
tokmu vo Italija, a vo tekot na
pove}e vekovi po~nuva da se
proizveduva i konsumira i vo
okolnite mediteranski zemji.
Pr{utot e napraven od sve`
svinski but (so ko`a). Procesot
na proizvodstvo zapo~nuva so
pove}ekratno solewe i masa`a
na mesoto, a prodol`uva so
~adewe i su{ewe na prirodno
sozdaden ~ad, kade pr{utot
ja dobiva svojata poznata
aroma. Ponatamo{noto su{ewe
i zreewe na pr{utot vo
sovremeni komori pod posebno
kontrolirana temperatura,
vla`nost i protok na vozduh,
pretstavuva va`en ~ekor vo
formiraweto na specifi~nata
crvena boja, struktura, aroma i
miris na ~ad .
Bujola kako specijalitet
na Dalmatinskata kujna
vklu~uva:
 Kvalitetno sortirawe
na svinski vrat
 odli~en balans
na temperatura,
cirkulacija na vozduh
i ~ad
 iskustvo i znaewe
koi sklopeni zaedno
sozdavaat edna od
najsovr{enite kombinacii
na bezprekoren miris,
vkus i kvalitet.
So cel sozdavawe tradicionalni suvomesni
proizvodi so nezamenliv vkus i vrven kvalitet,
proizvodniot kapacitet na IMP "Soleta# e opremen
po najmoderna tehnologija, koja vo potpolnost e
prilagodena na tradicionalnoto proizvodstvo
na suvomesnati proizvodi, istovremeno
zadovoluvaj}i gi site evropski standardi za
proizvodstvo i kvalitet na proizvodite.
Proizv.: Panchetta VP
Masa:
vakuum
[ifra:
Proizv.: Doma{en kulen VP
0000
[ifra: 09023
Masa:
Proizv.: Pe~en pr{ut VP
Masa:
vakuum
[ifra: 01043
Vo Soleta
Маринирани произв
оди
Proizv.: Mariniran pile{ki stek
Proizv.: Pil. plesk. so ka{kaval
Proizv.: Mar. "pile{ki prsti#
Proizv.: Pil. kroketi so {unka i ka{k.
Pakuv.: Tacna
[ifra:
19442
Pakuv.: par~e
[ifra:
19457
Pakuv.: Refus
[ifra:
19464
Pakuv.: Refus
[ifra:
19454
Pakuv.: Refus
[ifra:
19466
Pakuv.: Tacna 4/1 [ifra:
19450
Pakuv.: Tacna
[ifra:
19461
Pakuv.: Tacna 12/1
[ifra:
19445
Barcode.:
5310219001374
Proizv.: ]ebapi
krilca (so maslo/so dom.sos)
Pakuv.: Tacna
[ifra:
19473
Pakuv.: Refus
[ifra:
19460
19130
[ifra:
Pakuv.: 20/1
[ifra: 19137
Pakuv.: 12/1
Proizv.: Marinirani pile{ki
Proizv.: Doma{na pleskavica
Pakuv.: Refus
Barcode.:
Barcode.:
Barcode.:
5310219001404
[ifra:
[ifra:
19153
Pakuv.: Tacna 4/1 [ifra:
19138
Pakuv.: Par~e
Barcode.:
5310219001398
Proizv.: Pivski kolbas - sve`
Pakuv.: refus
[ifra:
19133
5310219001381
19151
5310219 0 0 1 4 1 1
Proizv.: Makedonsko }ofte
Pakuv.: par~e
[ifra:
19140
Proizv.: Mar. pil. kril. so domat. sos
Pakuv.:
рефус/
вак. ~0.5kg
[ifra:
19474
ни производи
а
р
и
н
и
Мар
Proizv.: Mariniran svinsko kare
Pakuv.: refus
[ifra:
19146
Proizv.: Mariniran svinski vrat
Pakuv.: refus
[ifra:
19148
Proizv.: Mar. pil. stek - luk i dom.sos
Pakuv.:
рефус/
вак. ~0.5kg
[ifra:
19491
Proizv.: Mariniran svinski but
Pakuv.: refus
[ifra:
19147
Proizv.: Mar. sv. vrat - maslo i dom.sos
Pakuv.: refus
[ifra:
19144
Proizv.: Mar. pil. stek - limon aroma
Pakuv.:
рефус/
вак. ~0.5kg
[ifra:
19491
Proizv.: Mariniran sv.but maslo
Proizv.: Mar. pil. stek - kari aroma
Pakuv.: refus
Pakuv.: refus
19145
Proizv.: Mariniran pile{ki stek
Pakuv.: refus
[ifra:
19447
Proizv.: Mar. pil. stek - gril aroma
Pakuv.:
рефус/
вак. ~0.5kg
Ednostavna podgotovka - vkusno u`ivawe
Mariniranite proizvodi za razlika
od salamurenite, se proizvodi bez
konzervansi i hemiski dodatoci,
a pritoa obogateni so vitamin "C# i
antioksidansi koi go podobruvaat
vareweto i apsorbiraweto na
hranlivite sostojki vo organizmot.
[ifra:
Ovie sostavni komponenti mu davaat
posebna krevka i meka struktura
na mariniranoto meso, ubava boja i
prijatna tekstura pri konsumirawe,
a istovremeno pretstavuva bezbedna
i zdrava hrana za deca i vozrasni
podle`ni na alergiski reakcii.
[ifra:
19491
[ifra:
19447
Proizv.: Mar. pil. stek - Maestro
Pakuv.:
рефус/
вак. ~0.5kg
[ifra:
19491
Proizv.: Medaqoni - vita
[ifra:
19139
Pakuv.: Tacna 15/1 [ifra:
19132
Pakuv.: refus
SOLETA
Industr
Industrija za mesni prerabotki
Pero Nakov bb - Skopje, Makedonija
tel. +389 02 255 11 60; +389 02 255 11 07;
e-mail: [email protected]
www.soleta.com.mk
Download

katalog 2012.indd