Поштоване колегенице и колеге,
Успешно смо почели са радом ове године и после ,,Првог Симпозијума Главних и
одговорних сестара и здравствених техничара Србије,, настављамо са радом по плану и
програму Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије, на реду је ,,II
Интерсекцијски скуп - Друштва медицинских сестара Националне асоцијације
удружења здравствених радника Србије,, и ,,I Дани Друштва Дијететичара нутрициониста Србије - Националне асоцијације удружења здравствених радника
Србије,,
На овом стручном скупу у Соко бањи, узеће учешће Секције Друштва медицинских
сестара: Психијатријска секција,Секција сестара у ургентној медицини, Секција
сестара у ОРЛ, Неуролошка секција, Секција сестара у анестезији и реанимацији,
Секција сестара у рехабилитацији.
Ово време у Соко бањи искористићемо да разменимо знања, научимо нешто ново и тиме
унапредимо своју струку а самим тим и пружимо већи ниво услуге популацији, кроз све
нивое здравствене заштите.
Видимо се у Сокобањи!
Национална асоцијација удружења здравствених радника Србије
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР:
1. Вацић Небојша – Председник Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије
2. Славица Ђорђевић - Генерални Секретар
3. Раде Веруовић – УЗР Златиборског округа
4. Слађана Петровић – УЗР Крагујевац
5. Тања Крстић Стаменковић – УЗРНА Пирот
6. Гордана Јовановић – УЗРНА Врњачка бања
7. Наташа Радовановић – УЗР Вршац
8.Синиша Ђурђевић- Координатор Друштва Националне асоцијације удружења здравствених радника Србије
9.Миомир Хофман- Председник Друштва медицинских сестара НАУЗРС
10.Саша Голубовић-Председник Друштва Дијететичара- нутрициониста Србије-НАУЗРС
11.Наташа Јевтовић- Секретар Друштва медицинских сестара и Председник Неуролошке секције
12.Бојана Миладиновић- Председник ОРЛ секције
13.Елизабета Поповић- Председник Секције сестара у ургентној медицини
14.Петар Слијепчевић – Председник Секције сестара у анестезији и реанимацији
15.Зорица Петровић-Председник Секције сестара у рехабилитацији
ТЕХНИЧКИ ОДБОР:
1.Мирослав Стевовић
2.Горан Гавриловић
3.Марко Степановић
ИНФОРМАЦИЈE:
1.Снежана Жмукић
2.Милан Ристић
ПРОГРАМ
ЧЕТВРТАК, 03.04.2014. ГОД.
Од 14,00 до 17,00
Од 17,00 до 19,00
Од 20,00 до 01,00
РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
Свечано отварање
,,Вече пријатеља,, - мала сала хотела ,,Моравица,,
ПЕТАК, 04.04.2014. ГОД.
,,Историјски развој методе и принципи и приказ болесника од
болести зависности по процесу здравствене неге,,
Д-1-900/14 - ДОМАЋИ КУРС ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ - У ТРАЈАЊУ ОД 6 САТИ
(акредитовано за медицинске сестре и здравствене техничаре)
Бр.бодова: предавачи:12, пасивни: 6 (без наплате за чланове НАУЗРС Остали 1.800 дин)
Од 10,00 до 10,30
Од 10,30 до 11,00
Улазни тест
,,Историјски значај здравствене неге,,
-Предавач: Бојана Миладиновић, Вмс,всс-специјалиста, дипл. ецц-економиста
менаџмента у здравству- Клиника за ОРЛ Клиничког центра Ниш
Од 11,00 до 11,30
,,Здравствена нега, принципи,,
-Предавач: Бојана Миладиновић, Вмс,всс-специјалиста, дипл. ецц-економиста
менаџмента у здравству- Клиника за ОРЛ Клиничког центра Ниш
Од 11,30 до 12,30
,,Хоспитализација опијатских зависника -Социјално медицински
правни аспект,,
-Предавач: Др Драган Вукадиновић, Лекар Специјалиста психијатар-Специјална болница
за психијатријске болести “Горња Топоница,,
Од 12,30 до 13,30
,,Социјално медицински правни аспект хоспитализације
зависника,,
-Предавач: Др Драган Вукадиновић, Лекар Специјалиста психијатар-Специјална болница
за психијатријске болести “Горња Топоница,,
Од 13,30 до 14,00
,,Улога медицинске сестре-техничара у супституционом програму
опијатских зависника,,
-Предавач:мс Драгана Радак, Специјална болница за психијатријске болести,, Др
Славољуб Бакаловић“ Вршац
Од 14,00 до 14,30 ,,Утврђиванје присуства опијата брзим уринским тестом,,
-Предавач: Миомир Хофман, Струковни медицински техничар,Главни медицински
техничар Специјалне болнице за психијатријске болести “Горња Топоница,,
Од 14,30 до 15,00
,,Акутна тровања опијатима,,
-Предавач: мс Елизабета Поповић, Ургентна служба Опште болнице Пожаревац
Од 15,00 до 15,15
,,Здравствена нега болесника од болести зависности и тумора
ларингса, принципи оперативног лечења,,
-Предавач: Бојана Миладиновић, Вмс,всс-специјалиста, дипл. ецц-економиста
менаџмента у здравству- Клиника за ОРЛ Клиничког центра Ниш
Од 15,15 до 15,45
Излазни тест
Од 20,00 до 01,00
,,Караоке парти,,
СУБОТА, 05.04.2014. ГОД.
,,Пре и после срчаног застоја,,
Д-1-899/14 - ДОМАЋИ КУРС ДРУГЕ КАТЕГОРИЈЕ - У ТРАЈАЊУ ОД 4,3 САТА
(акредитовано за медицинске сестре и здравствене техничаре)
Бр.бодова: предавачи: 6, пасивни: 3 (без наплате за чланове НАУЗРС Остали 1.800 дин)
Од 09,45 до 10,00
Од 10,00 до 10,45
Улазни тест
,,Значај медицинске сестре техничара код кардиопулмоналне и
целебралне реанимације,,
-Предавач: Смт-с Петар Слијепчевић, Струковни медицински техничар- специјалиста
здравствене неге старих,Здравствени центар Алексинац
Од 10,45 до 11,30
,,Примена хладноће у постреанимационом периоду,,
-Предавач: др Братислав Бранковић, Лекар Специјалиста анестезиолог, Институт за
лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Од 11,30 до 12,15
,,Најчешћи разлози настанка срчаног застоја на неуролошким
одељењима-сестринске интервенције,,
-Предавач: Наташа Јевтовић, Струковна медицинска сестра ,Главна сестра Клинике за
неурологију Клиничког центра Крагујевац
Од 12,15 до 13,00
,,Рана рехабилитација после срчаног застоја-сестринске
интервенције,,
Предавач: мс Зорица Петровић, Институт за лечење и рехабилитацију Нишка Бања
Од 13,00 до 13,45
,,Садашњост и будућност рехабилитације срчаних болесника,,
-Предавач:смт Славиша Ђурић, Струковни медицински техничар,Институт за лечење и
рехабилитацију Нишка Бања
Од 13,45 до 14,15
Од 18,00 до 19,30
Од 21,00 до 02,00
Излазни тест
,,РЕДОВНА
ГОДИШЊА
СКУПШТИНА
НАЦИОНАЛНЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕ УДРУЖЕЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА
СРБИЈЕ,,
,,Прва година,, - сала хотела ,,Моравица,,
НЕДЕЉА, 06.04.2014. ГОД.
,,Актуелности у дијететици- II дeo,,
Д-1-899/14 - ДОМАЋИ КУРС ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ - У ТРАЈАЊУ ОД 7 САТИ
(акредитовано за медицинске сестре и здравствене техничаре)
Бр.бодова: предавачи:12, пасивни: 6 (без наплате за чланове НАУЗРС Остали 1.800 дин)
Од 09,00 до 09,30
Улазни тест
Од 09,30 до 10,30
,,Актуелна сазнања о повезаности исхране са мaсовним незаразним
болестима,,
-Предавач: Проф. др Маја Николић, Професор, Лекар,Специјалиста хигијене,
субспецијалиста здравственог васпитања,Медицински факултет Универзитета у Нишу
Од 10,30 до 11,30
,,Гојазност као фактор ризика за настанак рака дојке,,
-Предавач:Проф. др Биљана Коцић, Професор, Лекар,Специјалиста епидемиологије,
субспецијалиста здравственог васпитања,Медицински факултет Универзитета у Нишу
Од 11,30 до 12,30
,,Утицај и значај организоване исхране на раст и развој ученика
средњих школа,,
-Предавач:Весна Ђорђевић-Младеновић, Виши дијететичар-нутрициниста,Дом ученика
средњих школа у Нишу
Од 12,30 до 13,30
,,Исхрана пацијената са метаболичким синдромом,,
-Предавач:Соња Денчић, Виши дијететичар-нутрициниста, Клинички центар Ниш
Од 13,30 до 13,45
Пауза
Од 13,45 до 14,45
,,Гојазност,,
-Предавачи: Проф. др Маја Николић, Професор, Лекар,Специјалиста хигијене,
субспецијалиста здравственог васпитања,Медицински факултет Универзитета у Нишу
Проф. др Биљана Коцић, Професор, Лекар,Специјалиста епидемиологије,
субспецијалиста здравственог васпитања,Медицински факултет Универзитета у Нишу
Од 14,45 до 15,45
,,Нутритивни статус,,
-Предавачи:Соња Денчић, Виши дијететичар-нутрициниста, Клинички центар Ниш
Саша Голубовић, Виши дијететичар-нутрициниста, Специјална болница за
психијатријске болести «Горња Топоница» у Горњој Топоници
Од 15,45 до 16,30
Излазни тест
Од 16,30 до 17,00
Свечано затварање
Смештај у хотелу ,,Моравица,,
структура соба 1/2, 1/3. – пакет аранжман 03/06.04.2014
- Цена аранжмана дневно у Хотелу ,,Моравица,, износи 1.900 РСД по особи, за смештај у 1/2 соби.
- Боравишна такса (85 РСД по особи дневно).
Наведене цене укључују:
- Смештај на бази пуног пансиона (доручак, ручак и вечера – класично послужење).
- ПДВ.
- Музички програм
- Бесплатно коришћење паркинга хотела.
Download

06.04.2014. - Национална асоцијација удружења здравствених