Milí čtenáři našeho zpravodaje,
u nás v Open Gate již kvetou
stromy, rozkvétají rostlinky,
zkrátka jaro už vládne. A navíc
nám k tomu vyklíčila další
„klíčenka“.
Mnohé
zprávy
z dění na základní škole nalézáte pravidelně v internetové
verzi na i-klíčence o některých
se dočtete také v tištěné verzi.
Vaší pozornosti doporučuji
opět mnohé práce našich šikovných žáků.
Na březnovém Morning Oasis
Assembly jsme si kromě jiného
přečetli
závěrečný
příběh
z knihy Sedm návyků šťastných dětí. Připomněli jsme si v něm, že pro zdravý a vyrovnaný život je důležité věnovat pozornost všem oblastem člověka. Je potřeba pečovat o své tělo, mysl, srdce a duši… Podobně – komplexně se snažíme vzdělávat a
vychovávat naše žáky v naší škole Open Gate. Odpovídají tomu také rozmanité aktivity, které jsme prožili, či
které nás ještě čekají.
Děkuji všem kolegům, rodičům, žákům za spolupodílení se na této dobrodružné cestě.
Od dubna si bude užívat
své předrodičovské radosti paní učitelka Jitka
Hildebrandová. Rád bych
jí touto cestou poděkoval
za skvělou a zodpovědnou práci pro naše děti a
popřál jí vše dobré…
Přejeme Vám všem pěkné jaro a dětem hodně
školních úspěchů. (jl)
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Když se řekne Olympiáda…
Studentské reportáže z olympijského městečka na Letné
Olympiáda na Letné
Open Gate, jak víte, se přihlásil do soutěže
„Fandíme Česku“. V lednu dva žáci z každé třídy běhali štafetu v hale. Dostali jsme se mezi
prvních pět škol. Ve středu 12. února pojedou
z každé třídy tři žáci na Letnou, kde si mohou
vybrat mezi třemi sporty – běh na lyžích, curling a bruslení.
Držíme jim palce. (Anna Š. 5. tř. )
Ve středu jsme vyrazili do olympijského městečka na Letné. Když jsme přijeli, tak na nás už čekala
průvodkyně. Po svačině jsme vyrazili na první aktivitu – curling. Kameny byly hodně těžké a krásně po ledě klouzaly. Pak bylo bruslení. Měli
jsme instruktora s kterým jsme zkoušeli stát na jedné noze a dělat piruety Po obědě následovaly běžky. Já pořád padala. Stříleli jsme z laserové pistole. Moc jsem si to užila. (Kateřina R. 5. tř. )
Anna Š., 5. tř.
Kateřina R., 5. tř.
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Olympijské Assembly se 3.B
Třeťáci nám připravili únorové Assembly s olympijskou tématikou. U příležitosti XXII. Zimních olympijských her, které se letos v únoru konaly v ruském přímořském městě Soči, nás seznámili s vybranými zimními sporty — šlo o krasobruslení, snowboarding, lední hokej a sjezd na lyžích.
Každá skupina nejdřív popsala vybraný sport a seznámila
nás s jeho pravidly a historií a na závěr uvedla nejznámější
osobnosti ze světa i z naší republiky. Toto Assembly mělo
také významného hosta— pana Davida Drahonínského,
který je reprezentantem ČR v lukostřelbě. Na paralympiádě
v Londýně získal stříbrnou medaili. Povyprávěl nám o pa-
Setkání s Davidem Drahotinským
raolympijských sportech a medaili nechal potěžkat .
Tím ale práce 3.B s olympijským
tématem neskončila. V hodinách výtvarné výchovy vyrobila první skupina z
krabicového papíru snowboard, dívky
navrhly krasobruslařský dres, další skupina se věnovala studio a návrhu vlastních medailí a poslední skupiny vyrobila
symboly Olympiády—hořící pochodeň a
pět olympijských kruhů. Celá výstavka
je umístěna v chodbě naproti třídy.
Sam H., 5. tř.
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Oliver J., 2. tř.
Adam L., 2. tř.
Nela Ř., 2. tř.
Kája M., 2. tř.
Matyáš S., 2. tř.
Chlapci,2. tř.
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Cesty časem
Od začátku školního roku se v rámci předmětu člověk a kultura věnujeme projektu cestování časem.
Za využití různých výtvarných technik jsme se inspirovali reálnými díly. Malovali jsme pravěké malby
na nerovný kašírovaný povrch připomínající jeskyni, vyzkoušeli jsme si kresbu egyptských postav
s typickým otočením těla, na papírové nádoby pokryté vrstvou vosku a tuše jsme škrábali vzor inspirovaný starořeckými reliéfy. Velkou trpělivost prokázaly děti především při výrobě mozaik
z papírových čtverečků a také při vystřihování gotických oken. Postupně se podíváme i do renezance a seznámíme se s nejvýznamnějšími renezančními malíři. (hv)
Návštěva základní umělecké školy
Ve čtvrtek 20.3.2014 přišla do Open Gate návštěva z umělecké školy. Při prohlídce areálu malé návštěvníky nejvíce zaujalo hřiště a dospělé knihovna. Skončili jsme v divadle. Tam se sešla celá základní škola, aby si děti poslechly na malý koncert. Představení uzavřeli páťáci hrou na klavír, housle a zpěvem. Markéta H. 5. tř.
BŘEZEN 2014
Valentýn
Svátek svatého Valentýna se slaví tradičně v anglosaských zemích 14. února jako
svátek lásky a náklonnosti mezi partnery. V
poslední době se tento svátek rozšířil i do
zbytku Evropy, hodně často je to ale z komerčních důvodů.
Svátek je přitom nejspíš odvozený od svátku
Lupercalia, který se slavil už ve starověkém
Římě a jeho datum je spojeno s popravou
kněze Valentýna, který ve starověkém Římě
tajně oddával mladé páry i přes přísný zákas
vládce Claudia II.. Ten potřeboval vojáky a
sňatky zakázal z obavy, že by muži odcházeli
z armády a zůstávali se svými rodinami.
Takto pojali Valentýnský den žáci 5. a 1.
třídy. (eb)
Bára F., 5. tř.
www.i-klicenka.cz
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Návštěva ze zoologické zahrady
Úterní setkání s lvíčkem
Leo R., 3. tř.
V úterý se na nás přijel naposledy podívat malý lvíček (už spíše lev) Nelson
Mandela (Mandy, Mandelinka....). Tentokrát navštívil čtvrtou a pátou třídu. Žáci se
dozvěděli velké množství zajímavých informací a viděli opět hady, agamu a samozřejmě lvíčka. Chcete-li vyrazit za lvíčkem či jinými živočichy se svými
rodinami, je to možné. Pan zoolog Karel Kerouš totiž pracuje v
nedalekém teráriu v Dubči - více
na: http://www.terariumpraha.cz/.
(jl)
Návštěva lvíčete očima dětí 3. a 4. třídy
Včera k nám přišlo lvíče, které bylo tvrdohlavé, protože
pořád lezlo za topením a couvalo jako AUTO. Kromě
lvíče přišlo agama fousatá a my jsme se s nimi vyfotili.
Agama se přilepila na moji mikinu. Had se mně nechtěl
pustit. Leo R. 3A
Včera k nám přijelo několik zajímavých zvířat. Jako
třeba lvíče jménem Mandy. Taky přijeli hadi a agama
fousatá, která se mi líbila, protože se na
Leo R., 3. tř.
mne pořád koukala. Matěj H. 3A.
V úterý k nám přišel malé lvíče a od minulé návštěvy bylo o mnoho větší. V jednu chvíli lvíče
šlo ke mně ale pak se mi vyhnulo. Martin M. 4. tř.
V úterý k nám přišel pán ze zoo. Udělal nám
přednášku o hadech a pak nám také nějaké ukázal. Mohli jsme si je pohladit. Poté přišel lvíček
jménem Nelson Mandela. Byl strašně roztomilý,
dělal vtipné zvuky. Někomu vzal botu. Byla to
hezká návštěva. Ema B a Sandra B. 4. tř.
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Návštěva galerie
Ve čtvrtek jsme navštívili Veletržní palác
Národní Galerie. Na začátku nám průvodkyně řekla něco o historii Veletržního paláce. Pak jsme se bavili o jedné malbě od
Kamila Lhotáka. Museli jsme složit rozstříhanou kopii malby a vzápětí jí najít. Na
konci jsme všichni šli do ateliéru, kde každý
dostal díl skládanky, který překreslil na kus
papíru. Když jsme díly složili, docela to ušlo. Martin M 4. tř
Procházka galerií
Naši čtvrťáci ukončili výtvarný projekt
„PROCHÁZKA GALERIÍ“, ve kterém se toho mnoho naučili. Navštívili opravdovou
galerii, vyzkoušeli si, jaké to je být socha-
řem, malířem, fotografem. Seznámili se s tvorbou Henriho Matisse a Vincenta van Gogha a také tvořili podle
těchto umělců. Přijďte se pokochat pracemi našich malých – velkých umělců (nástěnka před 4. třídou). (jv)
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Na skok u prvňáčků
Prvňáci vyjeli "do ulic"...
Jelikož se celých čtrnáct dnů učili o
bezpečném chování chodců a poznávali různé dopravní značky, bylo na čase, aby si vše vyzkoušeli přímo na silnici a přechodech pro chodce v OG. No,
musím ale říci, že to byl velký oříšek.
Ve třídě se zdálo, že je vše jasné a jednoduché.... Ale když vyšli první chodci
po silnici, to bylo zmatku. Má se chodit
vlevo? Nebo vpravo? Kdo to dělá správně? A proč? Chůze po chodníku byla jednodušší, všichni
chodili vpravo, dokázali se vyhýbat překážce,.. A řidiči také dokázali jezdit správně podle značek,
pokynů policistky, a dávali pozor při přejezdu přechodu pro chodce.
Jelikož se ale dopravní výchova ukázala pro nás zatím dosti těžká, budeme se této oblasti i nadále ve volných chvilkách věnovat. Vyrobili jsme si dokonce domino s dopravními značkami, které
se stalo velmi oblíbené. A v červnu během sportovního týdne se můžeme těšit na výlet na dopravní
hřiště v Říčanech. Do té doby z nás budou určitě ohleduplní chodci i řidiči, kteří dodržují všechna
pravidla. :-)
"Keramikování"
Ano, tak tomu naši prvňáci říkají. Když mají "keramikování", tedy
kroužek keramiky, jsou všichni šťastní. Proto jsme se s prvňáky dnes do
keramické dílny v OG vydali
všichni. Velikonoce se blíží, tak
jsme se pustili do výroby keramických velikonočních zajíčků
a kraslic. Byl to báječný závěr
pondělního vyučování, jen by
tam všichni nejraději byli ještě
teď :-)
BŘEZEN 2014
Profesor Hejný by měl z páťáků a prvňáků OG radost :-)
Pondělní dopoledne se prvňáci učili matematiku
společně s páťáky. Ti si připravili čtyři stanoviště
se zajímavými úkoly. Jedna zastávka byla pod názvem "kostky a kostičky". Druhé stanoviště bylo
zaměřeno na určování hodin. Třetí zastávka byla
spjata s různými cestičkami a čtvrté stanoviště se
jmenovalo "farma".
Úkoly byly velmi zajímavé, někdy šlo i o rychlost,
jinde rozhodovala přesnost. Dozvěděli jsme se
mnoho nového a užili si matematické hrátky zase
trošku jinak. Za to vše děkujeme páťákům. Bylo to
prostě zase báječnééé! Podívejte se i na závěrečné hodnocení.
A ještě z mého pohledu.... Velice chci ocenit
práci páťáků. Naprosto skvělí, nápomocní a ochotní byli páťáci jako průvodci. Neuvěřitelně profesionální, pohotoví a milí byli všichni páťáci, kteří vedli
práci na jednotlivých stanovištích. Opravdu je mi
líto, že jste nemohli slyšet, jak páťáci s prvňáky
jednají a jak se k nim chovají. A skvělý byl i páťák
fotograf - však se podívejte na profi záběry :-) Sašo, musíš být na své žáky
opravdu hrdá!
www.i-klicenka.cz
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Grade 1 – Chinese New Year
In February we talked a lot about Chinese New Year. We read about the Zodiac Story and now we
know how Chinese people celebrate New Year. We made colourful Chinese lanterns, a big Chinese
dragon out of bottle lids and horses, as this year, it is the Year of the Horse. Creating things was a
great fun but we also learnt a lot and should know the answers to all these questions. Do you?
1.The Chinese use a calendar system with animals, one for each year. How many animals are there
in the Chinese calendar?
2.Which of the following animals is not in the Chinese calendar? (dog, panda, dragon, rat) 3.Which
type of animal is traditionally used in New Year’s Day parades?
4.Chinese New Year falls in what season?
5.Is it true that Chinese New Year starts on a different date every year?
6.If children are good, they receive money in envelopes called Hong Bao. What is the colour of these envelopes?
7.How many days do the Chinese New Year celebrations last?
8.Chinese New Year ends with what type of festival? (a dragon festival, a lion festival, a drum festival or a lantern festival)
1. 12; 2. Panda; 3. Dragon; 4. Spring; 5. No, it starts different day every year; 6. Red; 15; 8. Lantern
festival
BŘEZEN 2014
Spring holidays
Class 1 English
I went skiing. I was
swimming in the swimming pool at our hotel.
www.i-klicenka.cz
I was skiing and I had
a helmet like a bee.
Jan D. Class 1
Vivien V. Class 1
I was at my grandmother’s and
we trew two balls.
Veronika R. Class 1
I was in the mountains. This was our hotel.
I was skiing. Anna S. Class 1
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Tvůrčí atmosféra u druháků
Sloni v druhé třídě
Nedávno jsem se dozvěděla o literární a výtvarné soutěži pro děti a mládež „Čtěte se slonem Bobem“, jejímž cílem je podpora čtenářské gramotnosti. Literární soutěž je sice určena starším dětem,
ale protože druháci píšou úžasné texty a nádherně malují, rozhodla jsem se, že se zkusíme do soutěže zapojit. A vzali jsme to z gruntu. Nejprve jsme se pustili do básnění. Četli jsme si básničky a
hledali v nich rýmy. Pak jsme si zahráli hru na rýmovanou. No a pak už přišli na řadu sloni. Společně
jsme vymýšleli a psali na tabuli všechna slova, která nás v souvislosti se slony napadla. Nakonec si
děti ve skupinkách některá ze slov vybraly, vytvořily si k nim rýmy a to už byly básničky skoro na
světě.
Stejně dobře se druháci zhostili pohádkového úkolu. Vyprávěli jsme si pohádku O červené Karkulce
a vytvořili si její osnovu. Na ní jsme si ukázali, co je pro pohádku důležité. Pak si děti ve dvojicích
(nebo samostatně) vymyslely zápletku pro svou sloní pohádku. A že to byly zápletky opravdu různorodé! Druháci nezapřou svou bohatou fantazii. Vlastní psaní jim šlo od ruky. Zvláště na úvodech jejich pohádek je vidět, že už teď mají velkou čtenářskou zkušenost.
Ve výtvarné soutěži bylo v zadání ilustrovat přečtenou knihu o slonech. Vybrané práce dětí zasíláme
do Pedagogické knihovny. Držte nám palce. (hv)
Slon africký
Slon dupe v Africe,
vše mu sluší velice.
Uši velké, oči malé,
vše mu sluší dokonale.
Jmenuje se Bonbón,
dneska snědl trombón.
Proto troubí na lese,
zní to jako v pralese.
Alice N., 2.A
Kája M., Evelína D., Johana H .
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
U slonů hoří
Monika Říhová
Jednoho dne bylo hodně parno. Celé stádo se šlo na pastvu najíst. Sluníčko tak
hřálo, že zapálilo trávu. Celé stádo zmatkovalo. Jedna sloní máma si myslela, že
její bezmocné slůně běží za ní, ale to bezmocné slůně se dostalo do plamenů. Naštěstí začalo pršet a oheň to uhasilo. Takže
slůně se dostalo zdravé k mamince a
všechno dobře dopadlo.
Slon Trubka a pytláci
Amélie A. Kodymová
Trubka byl hodný slon. Žil v džungli. Ale
jednou v pralese začali řádit pytláci. Malé
opičky házely po pytlácích kokosy, ale pytláci je chytali do klecí. To už Trubka nevydržel. Nadechl se a vyfoukl. Fííí. Udělalo to
takový vítr, že všichni pytláci letěli ven
z džungle a už nikdy se nevrátili.
Nela Ř., 2.A
Slonovo dobrodružství
Karolína Mařincová
Slonovi Františkovi bylo teprve šest let, když se mu stalo tohle. Jednou se slon František vydal na
pastvu. Najedl se a šel dál. Bylo horko a slunce pálilo. Slon měl žízeň, a tak šel k rybníku. Šel a šel,
až uviděl jezero. Řekl si: „To mám žízeň!“ a rozběhl se. Najednou vidí, že je před ním obrovská díra,
ale slon František už nestačil zastavit a spadl do jámy. Začal křičet: „Pomóc, pomóc!“ Ale nikdo ho
neslyšel. Máma se o něj bála a říkala: „Kde je moje slůně, kde je?“ Slon se bál. Ale už byl ospalý, a
tak usnul. Když se vzbudil, tak se velmi polekal. „A jéje, kde to jsem?“ volal slon. Odvezli ho do
ZOO. Tam ho dali do klece. Slon se snažil dostat se ven, ale nešlo to. Večer, když šli všichni domů,
tak si slon František vzpomněl, že umí i šplhat. Tak si řekl: „Přelezu to.“ A tak taky udělal. Druhý
den, když přivezli další chycené zvíře, slon vylezl do náklaďáku. Tak ho bezpečně dopravili domů.
Když přijeli, slon se opatrně vytratil a došel až domů. Maminka byla ráda, že svého synka zase vidí.
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Slon Miminko
Rosťa Janovský
V savaně bydlela celá rodinka slonů. Bylo to pod skálou. Tam měli dům. Jednou začalo zemětřesení. Byla noc a celá rodina spala! Jediný slon – táta nespal. Slyšel, že je zemětřesení. K tomu začala
padat celá skála. Velký odvážný táta Miminko zachránil celou rodinu. Vzbudil je a společně utekli.
Potom šli do města a tam si koupili nový dům. Konečně už nebydleli pod skálou.
Bahnitá cesta
Adam L., 2.A
Julie Brodová
Jednoho dne šlo slůně Lili do pralesa. Najednou Lili šlápla do bláta a neuměla vylézt ven. Přišla tam
opice Koko a snažila se jí pomoci. Nešlo jí to, a proto zavolala maminku opici. Opice chtěla slůněti
pomoci, a proto k ní natáhla ocásek. Neměla ho dost dlouhý. Proto zavolala maminku od Lili. Maminka zas natáhla svůj chobot. Lili věřila, že jí maminka pomůže, proto- Kája M., 2.A
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
že by ji maminka určitě nenechala samotnou. A opravdu. Lili si sedla na maminčin chobot. Maminka
ji vytáhla. Koko i Lili byly rády, že si můžou zase hrát spolu a hned šly spolu plavat do vody s celou
jejich rodinou.
Slon Pepa
Matyáš Sedláček
Jednou se slon Pepa šel se stádem napít a najíst. Nejdřív se šli najíst a potom napít. Potkali smečku lvů. Vody už bylo málo. Nejdřív se lvi a sloni poprali. Pepa se chtěl domluvit, ale nikdo neposlouchal. Obě skupiny už byly poškrábané a měly spoustu boulí. Pepa vykřikl, ať se domluví. Najednou
obě skupiny ztichly a přestaly se prát. Pepa navrhnul, že se o tu vodu podělí. Lvi i sloni s tím souhlasili. Obě skupiny byly spokojené.
Slon Willman
Martin Urban, William Loštický
Byla jednou jedna zoologická zahrada, ve které byl slon Willman. Šíleně se nudil, protože neměl
žádného kamaráda. Slon si řekl, že by si měl nějakého kamaráda najít. Ale nikdo si s ním nechtěl
hrát kromě želvy. Tak si spolu začali hrát. Hráli si na šnorchlovanou, na babu a na skákanou. Večer
šli spát a zdálo se jim, jak si přes den hráli.
Slon skáče na trampošce
Alice Nebuželská
Jeden slon si vyšel na silnici. Viděl tam trampošku, tak na ni šel skákat. Tak tam skákal a pak spadl. Blížilo se auto. Řidič neviděl na toho slona. Naštěstí pán, co seděl vedle toho řidiče, si toho slona všiml a vyskočil ven. Odvedl toho slona zpátky domů a vzal mu tam tu trampošku. A tak slon celé léto skákal a byl šťastný.
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Jaké je jaro ve druhé třídě?
., 2.A
., 2.A
., 2.A
., 2.A
Monika Ř., 2.A
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Spisovatelé ze třetích tříd
Ve 3.B se děti věnovaly vyprávění. Nejdříve si připomněly známou českou pohádku, poté psaly vyprávění a
doplňovaly příběh vlastními ilustracemi. Pohádka o Budulínkovi se jim rozhodně povedla.
Adam H., 3.B
Terka I., 3.B
Příběh o Budulínkovi
Míša H., 3.B
David Hulák, 3.B
Jednou byl Budulínek doma a babička s dědečkem řekli: „ Budulínku,
jdeme do města hrát na nástroje. Budeš tu sám, nikomu neotvírej, my
si otevřeme sami.“ „Dobře, „“ řekl Budulínek.
Budulínkovi se to zdálo už hrozně dlouho, už si hrál se vším, i s letadélkem, co smontoval s dědečkem. A čas utíkal hrozně pomalu a Budulínek dostal hlad, tak si dal hrachovou polévku. Ještě mu zbylo. Řekl:
„Nechám si na potom.“ Ale stalo se, že kolem šla liška a říká: „Dej mi
hrášek, jsem hladová.“ Budulínek otevřel, liška vletěla dovnitř a vrhla se
na hrášek. Řekla: „Dej mi víc!“Budulínek ale už hrášek neměl. Liška
Claudia H., 3.A
mu řekla:Viky
„TakŠ.,se3.A
chytni ocásku.“ Budulínek se chytil, ale udělal chybu! Liška ho táhla a táhla a táhla. Až dorazili k liščí noře. Liška ho zavřela do klece a dala čtyřem liščatům najíst a v tu ránu
bouchly dveře od chaloupky. Až to slyšel i Budulínek v noře. Dědeček s babičkou šli k liščí noře a
Budulínka zachránili.
Viky B., 3.A
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
O Budulínkovi
Jonáš Mrkos, 3.B
Žili babička a dědeček a kluk Budulínek. Jednou babička a dědeček šli koupit mouku a varovali Budulínka: „Budulínku, nikomu neotevírej!“
Dědeček s babičkou odešli. To je logické, Budulínek je kluk, a kluci nikdy neposlechnou, takže otevřel i lišce. Ta ho vzala do své nory a chtěla si ho uvařit. Babička a dědeček přišli domů a nic tam
nebylo—jenom liščí chlupy. Babička a dědeček rychle utíkali k liščí noře a tam byl Budulínek. Rychle
ho zachránili a šli domů.
KONEC.
Liška
Markéta H., 5.tř.
Jde liška lesem,
Houštím a vřesem.
Jde pro jídlo, pak zpátky,
Za malými liščátky.
Liška má teď brloh nový,
Dobře ukrytý je v křoví.
Liščátka už mají hlad,
Po večeři půjdou spát.
Eliška H. 5. tř.
Malá óda na jaro
Na jaře, v tom období, kdy příroda se probouzí,
kdy ptačí zpěvy na stromech svým půvabem vždy
okouzlí,
kdy voda ještě není němá, mrtvá a zpívá taky,
kdy slunce vyhraje nad mraky
a ve svém zlatém kočáře
nabyde velké záře,
když mech připomíná polštáře,
kdy slunce ve svém kočáře lituje,
že není na Zemi a prosvítá mezi větvemi,
tak to je pravý čas,
kdy svět má plno krás!
Markéta H., 5.A
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Březen v páté třídě
Dopisy pohádkovým postavám
Páťáci se v rámci naší dílny čtení a psaní na chvíli proměnili v pohádkové bytosti a navzájem si
v dopisech sdělovali, co jim leží na srdci. Byla to taková příprava na skutečné neformální dopisy,
které pak napsali mně. Ale ty Vám neukážu, jsou totiž tajné! (sd)
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Guess where we went on holiday!
Julie S., 5.A
Vašek R., 5.A
Ema D., 5.A
Dear Tomáš,
We’ve just arrived at Tara cottage. It’s sunny, but the snow is only the ski slopes because it’s artificial. I’m looking forward to skiing with Eliška.
See you on Saturday,
M.
Tomáš H., 5. A
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Bludiště
Spojování čísel
Najděte 5 rozdílů
BŘEZEN 2014
www.i-klicenka.cz
Krátce...
12. 2. vybraní žáci OG navštívili olympijské městečko na Letné *** v pátek 14. 2. proběhl další
filmový klub *** 16. 2. proběhl karneval v divadle OG a 3.A přespávala ve škole *** 24.2. Lvíče ve
škole — beseda o zvířatech s 3. třídou *** 26.2. Morning Oasis Assembly se 3.B *** 28.2. beseda s
hasiči v 1. A *** 3.—7. 3. jarní prázdniny *** 11.3. poslední návštěva lvíčete, tentokrát do 4. a 5. třídy
*** 13.3. 4.A navštívila galerii *** 14.3. proběhl další filmový klub se lví tématikou *** v sobotu 15.3.
3.A přivítala občánky *** 20.3. nás navštívila školička MH, v divadle OG proběhl minikoncert *** 21.3.
se děti zúčastnily matematického klokana a cvrčka *** 25.3. proběhly KET a PET Cambridge exams
ve 4. a 5. třídě. *** 26.3. navštívila naši školu ZŠ Mukařov *** 27.3. Moarning Oasis Assembly s 2.A
*** 28.3. byl Den učitelů - letos poprvé státem uznaný významný den ČR. *** 28.3. se stala 21. Zlatou
Ámoskou paní učitelka Ivanka Hájková z Prostějova. *** 29.3. proběhl Kantorský bál, na kterém byla
nová Ámoska korunována. *** Letošní letní tábor OG proběhne 20. až 31.7., kapacita tábora je již
naplněna.
Kalendárium - duben 2014
3. dubna 2014
Noc s Andersenem
10. dubnaa 2014
Den s Mensou
Sobota, 12. dubnaa 2014
Klíče k branám—Říp
17.—21. dubna 2014
Velikonoční prázdniny
Pátek, 25. dubna 2014
Filmový klub
Vydává ZŠ Open Gate: [email protected]
(eb) Eva Branichová, (ad) Alexandra Děžinská, (mf) Michael Franklin,
(jh) Jitka Hildebrandová, (jhl) Jiří Hladík, (pk) Petra Kobrová, (kk)
Kristýna Kvídová, (sl) Šárka Linhová, (jl) Jiří Luka, (vm) Veronika Malá, (mm) Marcela Marks, (vp) Vera Pockley, (rse) Richard Seccombe,
(bs) Barbora Sirková, (hv) Hana Vavrečková, (jv) Jitka Vinklerová, (iv)
Ilona Vuchtrlová (mz) Marie Zicháčková a žáci Základní školy Open
Gate
Download

březen 2014