Uputstvo za upotrebu
automatski dozator
čvrstog goriva
Proizvod je nominiran za zaštitni znak
„Sada Poljska“ u XIX izdanju natječaja
Decembar 2010
www.defro.pl
[email protected]
PROIZVOĐAČ KOTLOVA ZA CENTRALNO GRIJANJE I MAŠINA ZA MIJEŠANJE BETONA
Ruda Strawczynska, 01.06.2010 god.
DEKLARACIJA O USKLAĐENOSTI
Poduzeće mješovite robe
DEFRO
Robert Dziubela
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczynska 103A
izjavljuje pod isključivom odgovornošću da je proizvod
Automatski dozator čvrstog goriva APPS 15-250 kW
u skladu sa odlukama
Direktive 2006/42/WE
Uredba MGPiPS
(Sl. list br. 199/2008, poz.1228)
Sigurnost mašina
Direktive 2004/108/WE
Uredba MGPiPS
(Sl. list br. 32/2006, poz.223)
Elektromagnetska
kompatibilnost
usklađenih standarda
PN-EN ISO 12100-1
PN-EN ISO 12100-2
PN-EN 60204
tehnička dokumentacija
To potvrđuje znak
koji se nalazi na uređaju
Direktive 2006/95/WE
Uredba MGPiPS
(Sl. list br. 155/2007, poz.1089)
Niskonaponski
električni uređaji
Poštovani korisniče!
Poštovani
korisniče
Automatskog
dozatora
čvrstog goriva
Koristeći priliku zahvaljujemo Vam
se za izbor Automatskog dozatora čvrstog goriva APPS iz široke
ponude proizvoda dostupnih na
tržištu. Zadovoljstvo nam je da Vam
pružimo informaciju da ulažemo
sve napore da bi kvalitet naših
proizvoda ispunjavao restrikcione
standarde i garantirao sigurnost
korištenja.
Naši se ciljevi svakodnevno
koncentrišu na najvišem kvalitetu
proizvoda i uvijek se realizuju
misleći na budućnost.
Bit ćemo zahvalni za sve Vaše
primjedbe i prijedloge koji se
odnose na proizvodnju naših
uređaja kao i način korištenja od
strane naših Partnera i Servisa.
Podsjećamo da je za pravilno i sigurno funkcionisanje dozatora goriva
APPS potrebno da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu koje sadrži
informacije koje se odnose na konstrukciju, instalaciju i način upotrebe.
Prije početka puštanja u pogon dozatora goriva i njegove eksploatacije
potrebno je:
•
•
•
•
pažljivo pročitati ovo uputstvo za upotrebu!
provjeriti kompletnost isporuke
uporediti podatke iz nominalne tablice sa garantnim listom
provjeriti da li je dozator goriva za vrijeme transporta oštećen
Znakovi upozorenja i njihovo značenje:
znak
informacija
znak
upozorenja
opasnost
od električnog
udara
obavezno
zaustavljanje
Piktogrami i njihovo značenje:
Prije pokretanja uređaja pročitati uputstvo za upotrebu.
Ne uključivati uređaj u mrežu u slučaju oštećenja
utikača i utičnice.
Izvući utikač iz utičnice prije početka
servisiranja ili popravke.
Zabranjene su bilo kakve
ingerencije ili prepravke električnih spojeva
Zabranjeno je stavljanje ruke u radni prostor puža
za vrijeme rada dozatora
Sve priključke elektične instalacije može izvoditi
samo električar koji posjeduje
odgovarajuća ovlaštenja.
Radi Vaše sigurnosti i udobnosti korištenja dozatora goriva molimo da se
upoznate sa ovim uputstvom za upotrebu i da pošaljete pravilno popunjenu kopiju garantnog lista na adresu:
P.W. DEFRO – servis
Ruda Strawczynska 103a
26-067 Strawczyn
fax 041 303 91 31
[email protected]
Slanje garantnog lista će nam omogućiti da Vas registrujemo u našoj bazi
korisnika i osigurati brzu i solidnu servisnu uslugu.
/znak/
U SLUČAJU DA NE POŠALJETE ILI POŠALJETE NEPRAVILNO POPUNJEN
GARANTNI LIST I POTVRDU O KVALITETU I KOMPLETNOSTI DOZATORA U ROKU:
DO 2 SEDMICE OD DATUMA INSTALIRANJA ALI NE DUŽE OD ŠEST MJESECI
OD DATUMA KUPOVINE, GUBITE GARANCIJU ZA DOZATOR GORIVA. GUBITAK
GARANCIJE ĆE PROUZROKAVATI KAŠNJENJE U IZVOĐENJU POPRAVAKA I
NEOPHODNOST POKRIĆA TROŠKOVA OD STRANE KORISNIKA SVIH POPRAVAKA
ZAJEDNO SA TROŠKOVIMA DOLASKA SERVISERA.
2
Sadržaj
1.
Uvod 4
4
2.
Proizvedene varijante dozatora 4
4
3.Sigurnost 4
4
4.Opis konstrukcije i obim primjene dozatora 5
5
5.Gorivo 5
5
6.
6
Eksploatacioni zahtjevi 6
7.Tehnički podaci 6
6
Tehnički podaci ventilatora 10
10
Tehnički podaci motoreduktora (pogona puža) 10
10
8.
Upravljanje procesom sagorijevanja 10
10
9.Instalacija dozatora u kotlu i puštanje u pogon 10
10
Montaža dozatora 10
10
Postupak u slučaju uključenja osigurača preoptrećenja kvačila 10
10
Puštanje u pogon dozatora 12
12
Eksploatacija dozatora 13
13
Korekcije abnormalnih stanja rada ložišta 13
13
10.
Uputstvo za upotrebu dozatora za korisnika 13
13
11.
Konzervacija dozatora 14
14
12.
Uslovi sigurne eksploatacije 14
14
13.
Uputstvo za ukidanje dozatora nakon isteka njegovog vijeka trajanja 14
14
14.
Mogući poremećaji u radu dozatora 15
15
15.Garantni uslovi 16
16
16.Garant i proizvođač 16
16
Garantni list 22
22
Garantni list /za slanje/ 24
24
Spisak crteža i dijagrama
Crt.1. Dozator goriva APPS 15 kW / APPS 25 kW / APPS 35-50 kW / APPS 75 kW;
Crt.2. Priključna ploča dozatora APPS 15 kW / APPS 25 kW / APPS 35-50 kW / APPS 75 kW;
Crt.3. Dozator čvrstog goriva APPA 100-150 kW / APPS 200-250 kW;
Crt.4. Prirubnica koja spaja gorionik (komoru za sagorijevanje);
Crt.5. Klin koji predstavlja osigurač preopterećenja u dozatorima snage 100-150 kW / APPS 200-250 KW;
Crt.6. Pravilan izgled gorionika za vrijeme sagorijevanja ugljena;
Crt.7. Montaža sistema „GASILAC“ napajanog iz vodovodne mreže;
Crt.8. Montaža automatskog vodenog sistema za gašenje „GASILAC“.
3
1. Uvod
Dozator goriva APPS je projektovan za potrebe sagorijevanja ugljenih goriva asortimana grašak.
Visoki koeficijent korisnog dejstva retortnog gorionika i veliki raspon obima snage omogućava njegovo instaliranje u
kotlovima centralnog grijanja kako u porodičnoj kući tako i
u objektima javne upotrebe.
Dozator čvrstog goriva tipa APPS zajedno sa spremnikom
za gorivo i ventilatorom kojim upravlja mikroprocesorski regulator čini automatski sistem dodavanja goriva
koji je namijenjen za funkcionisanje sa odgovarajuće
prilagođenim izmjenjivačem toplote – najčešće kotlom
za centralno grijanje. Izmjenjivač toplote uzima toplotnu
energiju stvorenu u retortnom gorioniku i prenosi je za
potrebe centralnog grijanja ili stvaranja (pripremu) tople sanitarne vode. Rukovanje gorionikom svodi se na
podešavanje parametara rada, sistematsko čišćenje
ložišta i dopunjavanje goriva u spremniku za gorivo. Proces dodavanja i sagorijevanja goriva vrši se automatski i
upravljan je pomoću elektronskog upravljača (regulatora)
koji funkcioniše (upravlja) sa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ventilatorom,
dozatorem goriva,
senzorom vode za centralno grijanje,
senzorom tople sanitarne vode,
senzorima dodatnih pumpi,
pumpom za centralno grijanje
pumpom za toplu sanitarnu vodu
dvije dodatne pumpe,
ventilima za miješanje,
senzorom temperature ispušnih
plinova/ovisno o verziji kotla,
senzorom pregrijavanja vode u kotlu,
Retortni gorionik je konstruisan u većem dijelu od specijalnog lijevanog željeza otpornog na visoke temperature i
od kotlovskog čelika, što osigurava njegov visoki kvalitet
i trajnost. Elektronski regulator prilagođen je i za upravljanje preko sobnog termostata. Takođe je prilagođen za
funkcionisanje sa sobnim termostatom.
KOTAO U KOJEM ĆE SE MONTIRATI DOZATOR APPS
POSJEDUJE FUNKCIJU „GASIOCA“ U UPRAVLJAČU.
PREPORUČUJE SE INSTALACIJA DODATNIH SISTEMA
„GASILAC“.
I – SISTEM AUTOMATSKOG VODENOG GAŠENJA
„GASILAC“, SIGURNOSNI VENTIL NA CIJEVI DOZATORA
I SPOJEN S NJIM SPREMNIK SA VODOM SPREMNIK ZA
VODU SPOJEN S ISTIM;
U osnovnu zaštitu kotla u kojem je montiran dozator APPS
spada:
* senzor temperature na odvodnoj cijevi dozatora goriva
u slučaju vraćanja plamena /žara/ u dozator, upravljač
kotla prespaja dozator goriva u stanje neprekidnog rada
/u intervalu od 10 minuta/ što omogućava uklanjanje žara
izvan dozatora. Zaštita djeluje u slučaju kada se kotao napaja električnom energijom.
Kao dodatna zaštita preporučuje se instalacija:
* sistem automatskog vodenog gašenja „GASILAC“
* zaštita protiv vraćanja plamena u cijev dozatora goriva.
Ona se realizuje nezavisno od napajanja električnom
energijom uz pomoć termostatskog ventila. Porast temperature na cijevi iznad 95°C prouzrokuje otvaranje ventila
i zalijevanje (retortnog) gorionika mlazom vode (iz spremnika) smještenog pored spremnika kotla.
* sistem gašenja „GASILAC“ koji se napaja iz vodovodne mreže
dodatni sistemi gašenja nisu uključeni u standardnu opremu i plaćaju se prema cjenovniku.
Uputstvo za montažu i napomene vezane za konzervaciju
su prikazani na crt.7,8 str.20,21.
OVO UPUTSTVO ZA UPOTREBU POMAŽE
KOD MONTAŽE DOZATORA ZA KOTAO
KOJI JE NAMIJENJEN ZA SAGORIJEVANJE
ČVRSTOG GORIVA.
PRILIKOM KUPOVINE KOTLA DEFRO SA DOZATOREM
APPS, UREĐAJ JE MONTIRAN U KOTLU I ČINI SA
KOTLOM INTEGRALNU CJELINU. U TAKVOJ SITUACIJI POTREBNO JE POSLUŽITI SE UPUTSTVOM ZA
UPOTREBU KOTLA.
2. Proizvodne varijante dozatora
Zavisno od toplotne snage kotla razlikujemo četiri osnovne varijante dozatora:
•
•
•
•
•
•
APPS 15 kW
APPS 25 kW
APPS 35-50 kW
APPS 75 kW
APPS 100-150 kW
APPS 200-250 kW
3. Sigurnost
Ovo uputstvo predstavlja važne informacije koje se
odnose na sigurnu i odgovarajuću montažu, puštanje
u pogon i eksploataciju dozatora APPS. Uputstvo za
montažu i konzervaciju je namijenjeno monterima koji
obzirom na svoje specijalističko obrazovanje i iskustvo
raspolažu znanjem opsluživanja instalacija za grijanje.
II – SISTEM GAŠENJA „GASILAC“ NAPAJAN IZ VODOVODNE
MREŽE;
4
Informacije namijenjene korisniku su jasno i posebno
označene.
DOZATOR GORIVA APPS SA RETORTNIM
GORIONIKOM NAMIJENJEN JE ISKLJUČIVO
ZA KOTLOVE SA SAGORIJEVANJEM
ČVRSTIH GORIVA. DA BI SE OBEZBIJEDIO
ODGOVARAJUĆI RAD UREĐAJA TREBA
UZETI U OBZIR INFORMACIJE SADRŽANE
U OVOM UPUTSTVU.
4. Opis konstrukcije i obim primjene dozatora
Kompletan Automatski dozator čvrstog goriva APPS sastoji
se od:
•
motornog pogona
•
pužnog dozatora
•
retortnog gorionika
•
deflektora plamena
Dozator čvrstog goriva tipa APPS zajedno sa spremnikom
za gorivo i ventilatorom kojim upravlja mikroprocesorski
regulator, čini automatski sistem dodavanja goriva namijenjen za funkcionisanje sa odgovarajuće prilagođenim
izmjenjivačem toplote – najčešće kotlom za centralno grijanje. Ovu funkciju realizuje puž koji je smješten u cjevastom kućištu. Puž dobiva okretni moment od čahure reduktora sa kojom je spojen pomoću prizmatičnog klina. Ulogu
graničnika okretnog momenta vijka puža u zavisnosti od
verzije dozatora vrši vijak M5x50 sa šestougaonom glavom
/klasa izdržljivosti 8.8/ sa zavrtnjem koji nije duži od 10 mm,
zaštićen šestougaonom maticom M5. Na cijevi dozatora
izrađen je cijevni priključak zajedno sa prirubnicom koja
omogućava montažu spremnika za gorivo; opremljen je sa
dva otvora koja omogućavaju uklanjanje goriva iz spremnika ili uklanjanje stranih tijela koja blokiraju puž dozatora.
Retortni gorionik sa odgovarajuće postavljenim mlaznicama
primarnog zraka izrađen je od sivog lijevanog željeza i
smješten tako da stvara zračnu komoru.
Na kućištu je zavarena priključna ploča sa otvorima koja
služi za spajanje dozatora goriva sa kotlom za centralno
grijanje.
Visinu ovješenja isijavača (deflektora) određuje proizvođač
kotla i iznosi oko 100 do 150 mm iznad gornje ivice retorte.
Zadaci deflektora su:
•
•
održavanje plamena u retorti;
razbijanje plamena na plašt izmjenjivača.
5. Gorivo
Eksploatacija kotla bez problema sa retortnim gorionikom
zavisi od primjene odgovarajućeg goriva ili prilagođavanja
načina eksploatacije kotla prema raspoloživom gorivu.
5
Kotlovi su projektovani i ispitani na sagorijevanje čvrstih
goriva u suhom stanju.
Odgovarajući izbor tipa i vrste ugljena obezbjeđuje:
•
rad kotla bez kvarova,
•
uštedu goriva u poređenju sa lošijim vrstama
•
ograničenje emisije štetnih produkata
sagorijevanja.
PREPORUČUJE SE PRIMJENA GORIVA SA MALIM ILI
SREDNJIM SPOSOBNOSTIMA KOKSOVANJA. PRIMJENA UGLJENA ZA KOKSOVANJE I UGLJENA SA JAKO
IZRAŽENIM OSOBINAMA KOKSOVANJA, TE GORIVA KAO
ŠTO SU KOKS, ANTRACIT, BRIKETI ILI MRKI UGALJ JE
ZABRANJENA BEZ SAGLASNOSTI PROIZVOĐAČA.
NE PRIDRŽAVANJE SE SMJERNICA KOJE SE TIČU PARAMETARA KORIŠTENOG GORIVA IMA ZA POSLJEDICU
GUBITAK GARANCIJE ZA ISPORUČENU OPREMU.
Osnovno gorivo za kotlove centralnog grijanja tipa DEFRO
može biti:
kameni ugalj asortimana grašak tip 31 ili tip 32 ispran – klasa
26/050/06 asortimana 0223/cc) sa slijedećim parametrima:
• granulacija • sadržaj hlapljivih tvari
• vlažnost
• sadržaj pepela
• temperatura topljenja pepela
5-25mm
< 30%
< 10%
< 15%
za tip 31 i dio tipa 32/1
za dio tipa 32/2
> 1200°C
> 1250°C
• nisko nadimanje (ugalj se ne lijepi za vrijeme sagorijevanja)
• maksimalna količina prašine koja prolazi kroz sito 1/8“
iznosi:
za tip 31 (samo za klasificirani ugalj)< 20%
za tip 32 (samo za klasificirani
ugalj koji nije za koksovanje)
< 20%
KOD VLAŽNOSTI UGLJENA OD 10% SADRŽAJ PRAŠINE
NEBI TREBAO DA BUDE VEĆI OD 15%. PRIMJENA
GORIVA KOJE SADRŽI VIŠE OD 30% PRAŠINE I VIŠE OD
10% VLAGE NIJE DOZVOLJENA.
6. Eksploatacioni zahtjevi
U prostoriji u kojoj je montiran dozator čvrstog goriva
treba obezbijediti ventilaciju, bez izvora intenzivne toplote
(radijatori, električne peći i tome sl.) koji se nalaze u blizini.
Montaža i demontaža dozatora kao i pojedinih komponenti
treba da se vrši bez upotrebe sile; nije dozvoljena vibracija
i naprezanje, a cijeli sistem treba tačno nivelisati. Priključne
montažne površine treba da budu glatke i čiste.
Dugotrajno preopterećenje nije dozvoljeno, rascjepka /
termički osigurač/ štiti protiv prekomjernog preopterećenja.
Temperatura u prostoriji ne bi trebala da bude niža od 0°C
i ne viša od 40°C.
SVE RADNJE KOD TAKVE KAO ŠTO SU KONZERVACIJA, ČIŠĆENJE TREBA OBAVLJATI PRI ISKLJUČENOM
ELEKTRIČNOM NAPAJANJU.
7. Tehnički podaci
Crt. 1. Dozator čvrstog goriva APPS 15 kW / APPS 25 kW / APPS 35-50 kW / APPS 75 kW
6
Crt. 2. Priključna ploča dozatora
APPS 15 kW/APPS 25 kW/APPS 35-50 kW/APPS 75 kW
Tabela 2. Osnovne dimenzije priključne ploče
Dim. (mm) APPS 15kW APPS 25kW APPS 35-50kW APPS 75kW
242
A
207
281
281
52
B
52
73
73
98
C
98
94
94
11
d1
11
12
12
d2
8
8
8
8
H
350
350
350
350
H1
135
135
135
135
H2
92
92
92
92
L
274
250
350
310
L1
182
182
192
182
L2
92
92
92
92
L3
46
34
65
65
L4
336
324
413
373
M.
37
37
35
36
N
41
51
50
50
Tabela 1. Osnovne dimenzije dozatora čvrstog goriva APPS
Tip dozatora
Jedinica
Dimenzije
mm
A
mm
B
mm
C
mm
H
mm
H1
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
M.
mm
M1
mm
M2
mm
N
mm
N1
mm
N2
mm
O
Napajanje
V
Potrošnja snage
W
Masa
kg
7
APPS 15kW APPS 25kW APPS 35-50kW APPS 75kW
232
268
77
478
251
1088
208
498
310
340
272
230
260
172
432
230 V-50Hz
154/190*
55
232
268
77
445
229
1088
245
461
310
340
272
230
260
172
432
230 V-50Hz
203/220*
55
311
286
77
446
212
1263
270
581
310
340
272
230
260
172
478
230 V-50Hz
280/265*
75
400
286
77
446
212
1350
270
631
310
340
272
230
260
172
478
230 V-50Hz
335/265*
79
APPS 100-150 kW / APPS 200-250 kW
Crt. 3. Dozator čvrstog goriva APPS 100-150 kW / APPA 200-250 kW
8
Crt.4. Prirubnica za spajanje retortnog gorionika
Tab.3. Osnovni tehnički podaci i dimenzije dozatora APPS 100-150 kW / APPS 200-250 kW
Tip dozatora
snaga kotla
Jedinica
Dimenzije
mm
A
mm
B
mm
C
mm
E
mm
F
mm
oD
mm
P.
mm
O
mm
Kx K1
mm
Lx L1
mm
Mx M1
mm
Nx N1
mm
Hx H1
mm
Gx G1
mm
Ux U1
mm
Xx X1
V
Napajanje
Potrošnja snage
W
Masa
kg
9
APPS 100 - 150 kW
APPS 200 - 250 kW
100 kW
150 kW
200 kW
250 kW
160
390
430
645
2354
127
58
450
569x540
350x350
310x310
260x260
500x360
458x240
180x90
110x120
160
370
390
390
430
530
645
645
2354
2475
127
127
58
58
450
450
569x540
670x540
350x350
450x350
310x310
310x310
260x260
260x260
500x360
500x310
458x240
458x268
180x90
180x95
110x120
125x180
230 V / 400 V / 50Hz
650
800
350
425
500
390
600
645
2475
127
58
450
670x540
450x350
310x310
260x260
500x310
458x268
180x95
125x180
650
350
800
425
7.1. Tehnički podaci ventilatora
APPS 15 kW
• radijalni ventilator
• max kompresija 280 Pa;
• max korisni efekat 183 m3/h;
• brzina obrtaja 1650 obr/min;
• potrošnja snage 34 W.
APPS 25 kW
• radijalni ventilator
• max kompresija 345 Pa;
• max korisni efekat 255 m3/h;
• brzina obrtaja 2500 obr/min;
• potrošnja snage 83 W.
APPS 35-50 kW
• radijalni ventilator
• max kompresija 355 Pa;
• max korisni efekat 395 m3/h;
• brzina obrtaja 1350 obr/min;
• potrošnja snage 100 W.
APPS 75 kW
• radijalni ventilator
• max kompresija 390 Pa;
• max korisni efekat 505 m3/h;
• brzina obrtaja 2300 obr/min;
• potrošnja snage 155 W.
APPS 100-150 kW
• radijalni ventilator
• max kompresija 720 Pa;
• max korisni efekat 760 m3/h;
• brzina obrtaja 1950 obr/min;
• potrošnja snage 400 W.
APPS 75 kW
•
•
•
•
•
•
•
•
električno napajanje 230V, 50 Hz;
snaga motora 0,18 kW;
redukcija, i 1380;
izlazna periferna brzina 1,1 obr/min;
stepen zaštite IP 54, izolacije F;
vrsta rada S1;
upotrebljavano ulje ISO Gv680;
termička zaštita.
APPS 100-150 kW / APPS 200-250 kW
•
•
•
•
•
•
•
•
električno napajanje, trofazno;
snaga motora 0,25 kW;
redukcija, i 1400;
izlazna periferna brzina 5,4 obr/min;
stepen zaštite IP 55, izolacije F;
vrsta rada S1;
upotrebljavano ulje TELIUM OIL VSF 320;
termička zaštita.
8. Upravljanje procesom sagorijevanja
Upravljanje retortnim gorionikom osigurava modul
koji proizvodi firma TECH. Upravljač montiramo na
bočnom zidu kotla na način koji osigurava spajanje
svih provodnika, imajući u vidu djelovanje drugih
vanjskih faktora tj. visoka temperatura, vlažnost i
mehanička oštećenja. Upravljač montiramo na mjestu koje omogućava jednostavan pristup njegovom
rukovanju. Upravljač posjeduje u kompletu LCD displej
koji omogućava jednostavno i pregledno rukovanje.
9. Instalacija dozatora u kotlu i puštanje u pogon
9.1. Montaža dozatora
APPS 200-250 kW
• radijalni ventilator
• max kompresija 700 Pa;
• max korisni efekat 1000 m3/h;
• brzina obrtaja 2860 obr/min;
• potrošnja snage 550 W.
7.2. Tehnički podaci motoreduktora
APPS 15 kW/APPS 25 kW/APPS 35-50 kW
• električno napajanje 230V, 50 Hz;
• snaga motora 0,09 kW;
• redukcija, i 1250;
• izlazna periferna brzina 1,1 obr/min;
• stepen zaštite IP 54, izolacije F;
• vrsta rada S1;
• upotrebljavano ulje ISO Gv680;
• termička zaštita.
MONTAŽU DOZATORA U KOTLU MOŽE IZVRŠITI
ISKLJUČIVO GRUPA MONTERA OVLAŠTENA ZA
MONTAŽU ILI REMONT UREĐAJA I ENERGETSKIH
INSTALACIJA.
VRŠENJE MONTAŽE ILI DEMONTAŽE DOZATORA OD
NEOVLAŠTENIH OSOBA MOŽE PROUZROKOVATI
GUBITAK GARANCIJE.
Za vrijeme montaže potrebno je posebno obratiti pažnju na
slijedeće:
• osovinu puža treba tačno nivelisati;
• sve vijčane spojeve treba prekontrolisati i dobro dotegnuti
da se ne bi olabavili za vrijeme eksploatacije;
10
Korak 1. Odvrnuti poklopac
• priključiti na odgovarajući način električni motor i provjeriti
prije montaže spremnika za ugalj da li je pravilno izabran smjer obrtaja puža (princip i način priključenja motora na mrežu
sadrži Opšte tehničko-pogonsko uputstvo koje se nalazi ispod
poklopca stezaljki);
• za vrijeme montaže dozatora izvršiti zaptivanje ploče ložišta
sa zračnom komorom vatrostalnim silikonom koji je otporan na
temperaturu od 1500°C.
9.2. Postupak u slučaju djelovanja osigurača preopterećenja
kvačila
Osigurač preopterećenja kvačila koji ograničava veličinu obrtnog
momenta do 125 Nm može biti, ovisno o verziji dozatora, čelična
rascjepka, termički osigurač (crt.5) ili zaštitni vijak.
Korak 2. Polomiti vijak
Korak 3. Ukloniti polomljeni vijak
Crt. 5. Klin koji predstavlja osigurač preopterećenja u dozatorima APPS snge od 100 do 250 kW
Zamjena zaštitnog elementa
ZAMJENA PREKINUTOG ZAŠTITNOG ELEMENTA NIJE
PREDMET GARANCIJE. ZAMJENU VRŠI KORISNIK PREMA
DONJOJ ŠEMI.
Osigurač preopterećenja kvačila je vijak M5x50 sa
šestougaonom glavom /klasa izdržljivosti 8.8/ sa zavrtnjem koji
nije duži od 10 mm, zaštićen šestougaonom maticom MS. Vijak
je izrađen za PW DEGRO prema narudžbi i dostupan je kao
rezervni dio koji ne podliježe garanciji.
Zamjenu vijka treba izvršiti prema donjoj šemi.
11
Korak 4. Postaviti osovinu puža
Korak 5. Postaviti vijak
9.3. Puštanje dozatora u pogon
PRVO PUŠTANJE U POGON MOŽE IZVRŠITI ISKLJUČIVO
OVLAŠTENI SERVIS I POD USLOVOM DETALJNOG POPUNJAVANJA GARANTNOG LISTA.
Dozvoljava se odstupanje od tog pravila uz uzajamnu pismenu
saglasnost.
Radnje puštanja u pogon dozatora čvrstog goriva uključuju:
1. Provjera dodavanja ugljena putem dozatora koristeći
položaj regulatora za puštanje kotla sve dok se retorta ne
napuni.
2. Provjera kako je postavljen vrh stošca ugljena u retorti,
treba da bude postavljen centralno u odnosu na geometrijsku sredinu retorte.
3. Provjera na bazi iskustva da li dodavana količina ugljena
odgovara toplotnoj moći kotla.
4. Provjera djelovanja komandnog pulta, podešavanje
odgovarajućeg vremena dodavanja goriva (t1) i vremena
sagorijevanja goriva (t2), kada je dozator isključen. Pravilan
odabir tih veličina omogućava ekonomično sagorijevanje
ugljena u retorti.
Korak 6. Pravilno postavljen vijak
5. Upoznavanje korisnika sa rukovanjem.
6. Potvrda prvog puštanja upisom u garantni list kotla.
PREPORUČUJE SE POSTAVLJANJE ZA VRIJEME PROBNOG
POGONA KOEFICIJENTA VIŠKA ZRAKA RADI IZBJEGAVANJA NEEKONOMIČNOG RADA INSTALACIJE I PRIJEVREMENOG TROŠENJA ELEMENATA DOZATORA KAO ŠTO SU
MLAZNICE OD LIJEVANOG ŽELJEZA (NAPR. KOD PREVELIKOG VIŠKA ZRAKA). DETALJE VEZANE ZA REGULACIJU
SADRŽI UPUTSTVO ZA UPOTREBU KOTLA.
Korak 7. Postaviti poklopac
PODEŠENE POMOĆU ANALIZATORA ISPUŠNIH PLINOVA
PARAMETRE TREBA KONTROLISATI UZIMAJUĆI U OBZIR
PROMJENLJIVE PARAMETRE ISPORUČENOG UGLJENA.
REGULISATI RAD KOTLA U SKLADU SA UPUTSTVOM ZA
UPOTREBU KOTLA.
12
9.4. Eksploatacija dozatora
Za vrijeme eksploatcije dozatora treba obratiti posebnu
pažnju na:
1. Količina zraka koju dovodi ventilator treba da se
prilagodi intenzitetu sagorijevanja uglja u retorti.
2. Potrebno je prije svega kontrolisati stanje i boju
plamena u ložištu:
• crveni plamen koji se dimi ukazuje na to da je dotok
zraka suviše mali,
• jasan, bijeli plamen ukazuje na to da je dotok zraka
suviše veliki,
• pravilan plamen je, kada posmatramo, čisti, intenzivno
žuti plamen.
9.5. Korekcije abnormalnih stanja rada ložišta
Niski plamen
Simptomi: jako niski plamen u retorti sa bijelim, izrazito
svjetlo žutim plamenom, klinker kod mlaznica, niski pokazatelji CO2 na mjeraču.
Uzrok: suviše nisko procentualno podešavanje mlaza
ugljena u odnosu na podešavanje puhanja zraka.
Preventivne mjere: povećati mlaz ugljena, smanjiti
eventualno primarni mlaz zraka prigušujući dovod zraka.
Duboko ložište
Simptomi: jako duboko ložište, količina duboko zaostalog
klinkera računajući od osnove.
Uzrok: prekomjerno dodavanje ugljena u odnosu na
podešeni zrak, eventualno nedovoljno periodično čišćenje
ložišta.
Preventivne mjere:
• smanjiti snadbijevanje ugljem za 5-10%, ukloniti klinker i
nivelisati osnovu plamena do ugljena koji gori.
• vratiti ranije postavke regulacije u slučaju kada korekcija
nije donijela očekivane rezultate,
• u slučaju ponavljanja situacije povećati primarni mlaz
zraka (dovod zraka).
Preventivne mjere: Smanjiti frekvenciju čišćenja da se
omogući stvaranje veće zapremine ugljena koji gori i
povećanje visine komore sagorijevanja (20-30cm).
Pravilan izgled ložišta za vrijeme sagorijevanja ugljena
predstavljen je na crt. 6 str.15.
10. Uputstvo za upotrebu dozatora za korisnika
Sedmično održavanje
• Otvarati vratašca (vrata) plamena i provjeravati stanje plamena. U slučaju prepoznavanja abnormalnih stanja postupati u skladu sa smjernicama koje se nalaze u ovom uputstvu za upotrebu tačka 9.5.
• Povremeno uklanjati šljaku, ako se pojavljuje u velikim
količinama u ložištu kotla, regulisati proporciju mase ugljena
i dotoka zraka. U slučaju permanentne pojave šljake provjeriti da li tip ugljena odgovara preporučenoj karakteristici.
• Provjeriti nivo ugljena u spremniku.
Mjesečno održavanje
Izvršiti radnje sedmičnog održavanja, a osim toga:
• Provjeriti nagomilavanje ostataka šljake u retorti, eventualno ugasiti kotao i očistiti retortu.
• Provjeriti da li se u spremniku za ugalj i u zaštitnoj cijevi dozatora ugljena pojavila akumulacija ugljene prašine ili drugih
otpadaka i ukloniti ih.
• Provjeriti stanje mlaznica zraka i prohodnost izlaznih
otvora zraka.
PAŽNJA! Gore navedene radnje treba takođe neizostavno
izvršiti nakon završetka grijne sezone.
Isključenje dozatora iz pogona
• Jednom kvartalno pokretati puž u trajanju od 15 minuta da
se izbjegne blokiranje puža unutar cijevi.
• Očistiti cijev od ostataka ugljena, isprazniti spremnik,
očistiti retortu, odvrnuti donji poklopac, ukloniti pepeo (sl.1).
• Izvaditi vijenac sa ploče ložišta, skinuti ploču ložišta
sa pepelišta, izvaditi dozator odvrćući vijke (sl.2) koji
piričvršćuju dozator za kotao.
PODEŠAVANJA KORIGOVATI NE VIŠE OD 5-10%
JEDNOKRATNO DA SE NE POREMETI REGULACIJA
PRAVILNIH PODEŠAVANJA.
Otvoren plamen pri nesagorenim česticama ugljena
Simptomi: dobar „otvoren“ plamen pri nedovoljno velikoj
visini ložišta koje gori, niski pokazatelji CO2 na mjeraču,
klinker sa malim crvenim djelićima ugljena.
Uzrok: suviše često čišćenje automatskog ložača (dozatora)
13
• Demontirati motoreduktor zajedno sa pužem, odspojiti
puž od motoreduktora vadeći klin; da bi se izbjeglo zaglavljivanje gore navedenih elemenata potrebno je premazati
trajnim mazivom za ložišta osovinu puža i unutrašnju čahuru
motoreduktora (sl.3).
• Radi uklanjanja ostataka zaostalog pepela demontirati
vrata za čišćenje pepela odvrćući vijke za pričvršćenje i dvije
ploče (sl. 4), demontirati donja vrata za čišćenje pepela
gorionika, a zatim ukloniti prljavštinu (sl. 5). Provjeriti brtveni
konopac.
• Da bi se sastavio dozator, gore navedene radnje treba
izvršiti obrnutim redosljedom obraćajući posebnu pažnju na
centriranje vijenca unutar ploče ložišta.
NEOPHODNO JE DA SE IZVRŠI KONZERVACIJA DOZATORA PO ZAVRŠETKU SVAKE GRIJNE SEZONE – USLOV
GARANCIJE.
11. Konzervacija dozatora
Dozator je tako konstruisan da ne zahtijeva skupu konzervaciju. Periodično treba očistiti dozator od prašine ili ostataka ugljena ili pepela. Redovno čistiti kućište motora. Pošto
su reduktori ispunjeni sintetičkim uljem koje je namijenjeno
za cijeli period eksploatacije, oni u principu ne zahtijevaju
nikakvu posebnu konzervaciju osim vanjskog čišćenja. Za
čišćenje ne treba koristiti nikakve razrađivače jer oni mogu
da oštete brtvene prstenove i brtve.
Konzervacija motora u skladu sa Tehničko-pogonskom dokumentacijom za motor.
13. Uputstvo za uklanjanje dozatora nakon isteka njegovog vijeka trajanja
Automatski dozator čvrstog goriva APPS sa električnom
opremom podliježe Evropskoj direktivi 2002/96/E koja
se odnosi na dotrajalu električnu i elektronsku opremu,
s tim u vezi:
- na nominalnoj tablici stavljena je oznaka sa gore navedenom direktivom (precrtana korpa) u vezi dotrajale
električne i elektronske opreme,
- demontirati dijelove spojene vijcima putem njihovog
odvrtanja, a zavarene putem rezanja,
- prije izdvajanja za otpad treba odspojiti motoreduktor zajedno sa provodnicima, koji podliježu selektivnom
prikupljanju dotrajale električne i elektronske opreme
radi utilizacije. Ove dijelove nije dozvoljeno smještati
zajedno sa drugim opštim otpadom. Mjesto njihovog prikupljanja treba da odrede gradske ili opštinske
službe. Ostali elementi dozatora podliježu normalnom
prikupljanju otpada, uglavnom kao staro željezo.
- koristiti sredstva opreza i sigurnosti pri demontaži
kotla koristeći odgovarajuće ručne i mehaničke alate
kao i sredstva lične zaštite / rukavice, radno odijelo, kecelja, naočale i tome sl. /
12. Uslovi sigurne eksploatacije
Da bi se sačuvali sigurni uslovi eksploatacije kotla treba se
pridržavati slijedećih principa:
1. Gorionikom mogu rukovati samo odrasli, prije pristupa
rukovanju potrebno je neizostavno upoznati se sa uputstvom za rukovanje gorionikom.
2. Potrebno je paziti da se u blizini gorionika ne nalaze djeca.
3. Ne smije se ni u kom slučaju stavljati ruka u spremnik za
gorivo – zbog zadobijanja tjelesnih povreda.
4. Potrebno je održavati u odgovarajućem stanju kako
gorionik, dozator tako i kotao.
5. Potrebno je održavati red u kotlovnici i ne smiju se ostavljati materijali koji nisu vezani za održavanje kotla kao ni lako
zapaljivi materijali.
6. Potrebno je primijenjivati goriva koje preporučuje
proizvođač.
7. Ne smije se neovlašteno miješati u elemente elektronike.
8. Čišćenje gorionika i kotla od čađi i pepela treba izvršiti za
vrijeme zastoja kotla.
14
14. Mogući poremećaji u radu dozatora
Problem
Mogući uzroci
1. Dozator ugljena
1. Nedostaje napajanje ili je isključen regulator kotla
se ne priključuje na
retortu
2. Djelovanje osigurača motoreduktora
3. Djelovanje releja preopterećenja
4. Djelovanje termičkog prekidača motora
Način popravka
Provjeriti napajanje i glavni prekidač na
komandnoj tabli
Resetovati ili zamijeniti u slučaju potrebe
Resetovati relej preopterećenja
Provjeriti prekidač i utvrditi uzrok njegovog
djelovanja
2. Pužni dozator
je prazan
(bez ugljena)
1. Djelovanje osigurača motoreduktora
2. Djelovanje releja preopterećenja
3. Nedostaje ugalj u spremniku ili se ugalj zakačio
iznad dozatora
4. Odsječen sigurnosni klin kvačila motoreduktora
5. Rastavljeno kvačilo puža sa motoreduktorom
Resetovati ili zamijeniti u slučaju potrebe
Resetovati relej preopterećenja
Provjeriti nivo ugljena u spremniku i iznad
otvora za uzimanje ugljena
Provjeriti i zamijeniti u slučaju potrebe
Zamijeniti uložak kvačila i ponovo sastaviti
kvačilo
3. Puž dozatora
ugljena u retortu
se ne okreće i
pored rada
motoreduktora
1. Odsječen sigurnosni klin kvačila motoreduktora
2. Rastavljeno kvačilo puža sa motoreduktorom
Provjeriti i zamijeniti u slučaju potrebe
Zamijeniti uložak kvačila i ponovo sastaviti
kvačilo
Demontirati puž, očistiti, obavijestiti
proizvođača
4. Pojavljuje se često
odsijecanje
sigurnosnog
klina puža
1. Iskrivljena prirubniaca cijevi ili olabavljeni vijci za
pričvršćenje
2. Loše centriranje nosača motoreduktora
u odnosu na puž
3. Nosač motoreduktora nestabilno pričvršćen
za podlogu
Provjeriti i zamijeniti u slučaju potrebe
5. Pojavljuje se dim
iz spremnika
Začepljeni otvori koji dovode zrak u stub retorte
Očistiti retortu, učiniti otvore prohodnim
6. Nagoren krak
puža u retorti
Nepravilna regulacija sagorijevanja
Regulisati pravilno sagorijevanje u skladu
sa uputstvom za rukovanje kotlom
3. Nije očišćen puž prije završetka eksploatacije kotla
Provjeriti osnost montaže i eventualno
iscentrirati
Popraviti i osigurati trajno pričvršćenje
Crt. 6. Pravilan izgled ložišta kod sagorijevanja ugljena
LOŠE
Suviše mala količina goriva
15
DOBRO
Pravilna količina goriva
LOŠE
Suviše velika količina goriva
15. Uslovi garancije
1.Garancija za dozator traje 24 mjeseca od dana prvog
puštanja u pogon koje je izvršio ovlašteni monter, ali ne
duže od 30 mjeseci od dana proizvodnje.
2.Garantni servis obezbijeđuje proizvođač, prijavu puštanja
u pogon dozatora vrši monterska firma koja je izvršila njegovu montažu i puštanje u pogon.
3.Garancija obuhvata dozatore koji su montirani u skladu sa
ovim uputstvom i važećim propisima.
4.Garancija obuhvata popravak ili zamjenu dijela dozatora
koji je sa greškom.
5.Popravcima u okviru garancije ne podliježu oštećenja i
neusaglašenosti u radu dozatora koji su nastali kao posljedica: neodgovarajućeg transporta (uključujući i unošenje u
kotlovnicu); neodgovarajuće instalacije; konzervacije koja
nije u skladu sa uputstvom; eksploatacije koja nije u skladu
sa uputstvom.
6.Sve popravke i promjene na konstrukciji dozatora mogu
vršiti samo ovlaštene firme za montažu i servisiranje.
7.Sve samovoljne promjene na konstrukciji dozatora
poništavaju garantni ugovor.
8.Deflektor i materijali za brtvljenje dozatora koji su oštećeni
usljed neodgovarajućeg rukovanja, eksploatacije, konzervacije ili korištenja goriva lošeg kvaliteta nisu obuhvaćeni
garancijom.
9.Garancija ne obuhvata slučajeve oštećenja zbog prirodnih
nepogoda (poplava, požar, atmosfersko pražnjenje).
10.Garantni list bez datuma, upisa, potpisa, pečata i
tvorničkih brojeva je nevažeći.
11.Troškovi neopravdane reklamacije pokriva osoba koja
reklamira.
12.Izvršenje reklamacije treba da se potvrdi zapisnikom.
13.Prava po osnovu dobivene garancije mogu da se realizuju samo na osnovu garantnog lista koji je potpisao ovlašteni
monter koji je pustio uređaj u pogon.
16. Garant i proizvođač
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
DEFRO
Ruda Strawczyńska 103a
26-067 Strawczyn
Tel. 041 303 80 85, 041 303 87 94
Fax 041 303 91 31
NAPOMENA: Pridržavanje se gornjeg uputstva garantuje
da će dozator tokom više godina pouzdano funkcionisati.
Informacija o svim tvorničkim greškama mora se prenijeti
odmah nakon njihovog otkrivanja i uvijek u pismenoj formi.
U slučaju neprilagođavanja sa gornjim principima, popravak se neće priznati kao garantni. Proizvođač ima pravo da
uvede eventualne promjene konstrukcije dozatora u okviru
modernizacije proizvoda, a koje ne moraju biti uzete u obzir
u ovom uputstvu.
16
Slika 1.
Slika 2.
17
Slika 3.
Slika 4.
18
A
Gumeni prsten
Testno dugme
Testno dugme
1-Zatvarač prelivnog cijevnog priključka sa vanjskim zavrtnjem G½“; 2-fleksibilno armirano crijevo ½“-½“ dužine 300mm /
radni pritisak pr = 1Mpa; obim radne temperature -5°÷90°C/; 3-redukciona spojnica ½-¾ - 33,5 očišćena čeličnom sačmom;
4-termostatski ventil BVTS; 5- redukciona spojnica ½-¾ - 33,5 očišćena čeličnom sačmom; 6-mrežasti filter za vodu; 7-spojnica ½“-½“ - 29 očišćena čeličnom sačmom; 8- fleksibilno armirano crijevo ½“-½“ dužine 600mm / radni pritisak pr = 1Mpa;
obim radne temperature -5°÷90°C/; 9-ugaoni element za pričvršćenje ventila, lim ≠2; 10-čahura za pričvršćenje kapilare
termostatskog ventila; 11-gumeni prsten za pričvršćenje ventila BVTS – 2 komada.
Opis montaže
1.Odvrnuti zatvarač prelivnog cijevnog priključka
na zadnjem zidu spremnika /poz.1./.
2. Zavrnuti elemente sistema pomoću zaptivnih materijala
/detalj A; strelice pokazuju smjer protoka vode/.
3.Odvrnuti jednu od matica za pričvršćenje spremnika,
a zatim pomoću nje zavrnuti prethodno sastavljenu grupu.
4.Umetnuti u čahuru sa strane korpe dozatora kapilaru
termostatskog ventila BVTS i blokirati je vijkom.
Matica vijka za
pričvršćenje spremnika
Priključenje navodovodnu
mrežu pritisak 2÷6 bar
/zahtijeva se navojni priključak/
5.Spojiti grupu sa prelivnim cijevnim priključkom pomoću
fleksibilnog crijeva dužine 300 mm i dovesti vodu iz mreže
u fleksibilno crijevo dužine 500 mm /poz.10/.
6. Pravilno montiran sistem gašenja predstavljen
je na crtežu pored.
Čahura za pričvršćenje
kapilare termostatskog
ventila
Napomena!
Periodično, najmanje jednom u 3 mjeseca potrebno je obaviti test ventila BVTS. U tu svrhu treba odvrnuti fleksibilno
crijevo od prelivnog cijevnog priključka u spremniku i usmjeriti u proizvoljnu posudu i pritisnuti testno dugme. Ventil treba da
propusti mlaz vode. Ako se to ne desi, potrebno ga je neodložno zamijeniti ispravnim.
RADI PRAVILNOG PRIKLJUČENJA TERMOSTATSKOG VENTILA POTREBNO JE IZVESTI PRIKLJUČAK
HLADNE VODE BEZ STOP VENTILA. KONZERVACIJU I PROVJERU DJELOVANJA UREĐAJA ZA GAŠENJE
TREBA DA OBAVI KVALIFIKOVANA OSOBA JEDNOM GODIŠNJE.
Crt. 7. Montaža sistema GASILAC napajanog iz vodovodne mreže
19
Slika 5.
20
Crt. 8. Montaža automatskog vodenog sistema gašenja GASILAC
Sve uvrnute spojeve treba zabrtviti teflonskom trakom.
Odvrnuti čep iz naglavka dozatora /poz. 1./. Odvrnuti spojnicu /poz. 2/ uvrćući jedan dio u ventil /poz. 4./; smjer strelice na ventilu „dolje“, a drugi spojiti niplom
/poz. 3./ sa naglavkom cijevi dozatora. U drugi kraj ventila fleksibilnog crijeva uvrnuti naglavak na fleksibilno crijevo /poz. 5./. Montirati spremnik za vodu /poz. 6./, tako
da se obezbijedi slobodno oticanje vode kroz fleksibilno crijevo /poz. 7./. Odrediti položaj ventila BVTS okrećući spojnicu (lulicu) /poz.2./. Postaviti zatezne prstenove
/poz.8./ na fleksibilno crijevo. Staviti fleksibilno crijevo na spojnice ventila i spremnika – odrezati odgovarajuću dužinu fleksibilnog crijeva – stegnuti prstenove stezaljki
na oba kraja fleksibilnog crijeva. Montirati kapilaru ventila /poz.9./ u čahuri cijevi dozatora, kako je pokazano na crtežu, uz lagano dotezanje vijkom. Napuniti spremnik
vodom i provjeriti zaptivenost spojeva.
Napomena! Potrebno je svakodnevno kontrolisati nivo vode u spremniku, u slučaju manjka – dopuniti!
21
GARANTNI LIST
Uvjerenje o kvalitetu i kompletnosti
Automatskog dozatora čvrstog goriva APPS
U skladu sa datim uslovima daje se garancija
Automatski dozator čvrstog goriva APPS .............. kW
se eksploatiše u skladu sa uputstvom za upotrebu.
Dozator čvrstog goriva tip:
APPS ......................... kW
Serijski broj dozatora:
..........................................
Datum proizvodnje:
mjesec ..................... godina ................
Datum prodaje:
................................................................
Datum popravka
Datum montaže
Obim popravka
Potpis
Datum puštanja
..............................................
...............................................
(pečat i potpis montera)
(pečat i potpis firme koja pušta u pogon)
22
GARANTNI LIST
Uvjerenje o kvalitetu i kompletnosti
Automatskog dozatora čvrstog goriva APPS
U skladu sa datim uslovima daje se garancija
Automatski dozator čvrstog goriva APPS .............. kW
se eksploatiše u skladu sa uputstvom za upotrebu.
Dozator čvrstog goriva tip:
APPS ......................... kW
Serijski broj dozatora:
..........................................
Datum proizvodnje:
mjesec ..................... godina ................
Datum prodaje:
................................................................
Datum popravka
Datum montaže
23
Obim popravka
Potpis
Datum puštanja
..............................................
...............................................
(pečat i potpis montera)
(pečat i potpis firme koja pušta u pogon)
GARANTNI LIST
Uvjerenje o kvalitetu i kompletnosti
Automatskog dozatora čvrstog goriva APPS
U skladu sa datim uslovima daje se garancija
Automatski dozator čvrstog goriva APPS .............. kW
se eksploatiše u skladu sa uputstvom za upotrebu.
Dozator čvrstog goriva tip:
APPS ......................... kW
Serijski broj dozatora:
..........................................
Datum proizvodnje:
mjesec ..................... godina ................
Datum prodaje:
................................................................
Datum popravka
Datum montaže
Obim popravka
Potpis
Datum puštanja
..............................................
...............................................
(pečat i potpis montera)
(pečat i potpis firme koja pušta u pogon)
24
Bilješke
NAPOMENE PROIZVOĐAČA
DOZATOR GORIVA APPS JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZA KOTLOVE SA SAGORIJEVANJEM
ČVRSTOG GORIVA. DA BI SE OBEZBIJEDIO PRAVILAN RAD UREĐAJA POTREBNO JE UZETI
U OBZIR INFORMACIJE KOJE SADRŽI OVO UPUTSTVO.
KOTAO U KOJEM ĆE SE MONTIRATI DOZATOR APPS POSJEDUJE FUNKCIJU „GASILAC“ U
UPRAVLJAČU. PREPORUČUJE SE INSTALIRANJE DODATNIH SIGURNOSNIH SISTEMA:
I – SISTEM AUTOMATSKOG VODENOG GAŠENJA „GASILAC“;
II – SISTEM GAŠENJA „GASILAC“ NAPAJAN IZ VODOVODNE MREŽE.
NE PRIDRŽAVANJE SE SMJERNICA KOJE SE ODNOSE NA PARAMETRE KORIŠTENOG
GORIVA IMA ZA POSLJEDICU GUBITAK GARANCIJE ZA ISPORUČENU OPREMU.
INSTALIRANJE DOZATORA U KOTLU MOŽE IZVRŠITI ISKLJUČIVO GRUPA MONTERA
OVLAŠTENA ZA MONTAŽU ILI REMONT UREĐAJA ENERGETSKIH INSTALACIJA. MONTAŽA
DOZATORA OD STRANE NEOVLAŠTENIH OSOBA MOŽE PROUZROKOVATI GUBITAK
GARANCIJE.
Download

aUtomatski dozator čvrstog goriva