Karakaj bb, 75400 Zvornik
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (0) 56 / 260 970, 260 435
Faks. +387 (0) 56 / 260 726
http://www.aluminazv.ba e-mail: [email protected];
[email protected]
„Alumina” d.o.o.
Zvornik
Zvornik, 20. 02. 2014. godine
POZIV
Kompanija „Alumina“ d.o.o. Zvornik upućuje poziv za prikupljanje ponuda za elektro materijal
ID.BR
30s32141
30s40217
30s17457
30s41387
30s36629
30s26423
30s36670
30s17052
30s41391
30s20646
30s20643
30s20644
30s20645
30s23153
30s15357
30s14691
75s25496
51s17480
50s12045
50s12046
30s17568
30s17569
30s17570
30s15370
30s15369
30s15368
30s18987
30s18988
30s41389
NAZIV
Svetiljka ZVSA I-125 kosa (armatura)
Svetiljka ZVS 125W prava
Sijalica živina VTFE 220V 125W
Sklopka gr.12A K1F003 ULH 2-0-1
Taster gljivasti FI30 zakr.radni+mirni kont.c
Indikator FI30-led30A/40 crv (zam. SS-14;220V
Stopica kablovska CU185mm2/16
Stopica CU KRD 95mm2/12
Prekidac granicni MP-10-SK
Kabal PP00 4x 2,5mm
Kabal PP00 4x 4mm
Kabal PP00 4x 6mm
Kabal PPOO 4 x10 mm 1KV
Kabal PPOO 5x 1,5mm
Kabal PP00 3x 1,5mm
Kabal PPOO 4x50mm2
Traka samolepljiva SOT-3
Traka PVC izolir
Elektroda FI 2,5 EL.E.61B
Elektroda FI 3,25 EL.E 61B
Prsten kalibrirani D II 16A
Prsten kalibrirani D II 20A
Prsten kalibrirani D II 25A
Osigurac EZ 25/16 A (umetak tromi)
Topljivi umetak EZ 25/20 A 500 V
Osigurac EZ 25/10 A (umetak tromi)
Oosigurac DT II 25 A (umetak topljivi 25 A
Osigurac DT III
35A (umetak topljivi 35
Kabal PPOO 3x185+95mm2; 1KV; Cu
KOL
10
30
50
30
30
100
30
10
20
1500
300
200
100
1500
300
300
10
50
5
5
25
25
25
50
50
50
50
25
220
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
m
m
m
m
kom
kom
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
Ponude dostavljati u zatvorenom obliku sa naznakom NE OTVARATI na ime
Komercijalnog direktora-gospođa Biljana Eskić, „Alumina“ d.o.o. 75.400 Zvornik.
Rok za dostavljanje ponuda je 01.03.2014.godine
Ukoliko primite nejasnu kopiju ili neke stranice nedostaju molimo pozovite nas na 056 260 435
Strana:1
February 20, 2014
 Strana 2
Download

Professional Fax - Kompanija Alumina doo Zvornik, Republika