УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
UNIVERSITY OF BANJA LUKA
TEMPUS BIHERIT PROJECT
530755-TEMPUS-1-2012-1-BA-TEMPUS-JPCR
Univerzitet u Banjoj Luci
Filozofski fakultet
Odsjek za istoriju
RADIONICA ZA PROFESIONALCE IZ SEKTORA KULTURE I KULTURNE BAŠTINE/
WORKSHOP FOR PROFESSIONALS IN HERITAGE SECTOR
BANJA LUKA, 27. februar, 2014. godine
PREZENTACIJA METODA RADA, PROJEKATA, STUDIJSKIH PROGRAMA, REZULTATA I ISKUSTVA
(predavanja, radionice, posjete)
PRESENTATION OF WORKING METHODS, PROJECTS, STUDY PROGRAMMES AND RESULTS
(lectures, workshops, visits)
PRELIMINARNI PROGRAM / DRAFT PROGRAMME
Prijepodne / Morning: 9.00 – 12.30
PREDAVANJA / LECTURES
9.00 – 9.30
Otvaranje i pozdravi / Opening and welcome
9.30 – 9.50
Mitja Guštin (Kopar, SI), Bosanska Krajina, prirodni i kulturni biser / Bosanska Krajina a natural and cultural jewel
9.50 – 10.10
10.10 – 10.30
Gašper Rutar (Ljubljana, SI),Centar za preventivnu arheologiju ZVKDS u Sloveniji i njegov rad/
Centre for Preventive Archaeology in Slovenia and its work
Andreja Rihter (Ljubljana, SI), Forum slavenskih kultura i njegovi seminari namjenjeni sektorima kulturne baštine i muzejima /
Forum of Slavic Cultures and its seminars for heritage sector and museums
10.30-11.00 ODMOR / BREAK
11.00 – 11.20
Nika Lužnik (Ljubljana, SI), Kompjuterske vizualizacije arhiterkture / Computer visualizations of architecture
11.20 – 11.40
Seta Štuhec (Ljubljana, SI), 3D dokumentovanje arheoloških predmeta/ 3D documentation of archaeological objects
11.40 – 12.00
Tonko Rajkovača (Cambridge, GB & BIH), Postojeća infrastruktura i razvojne perspektive preventivne arheologije u BIH/
Existing infrastructure and development perspective of preventive archaeology in BIH
Milan Horňák (Martin, Slovakia) /Jozef Kostial (Prague, Czech R.), Iskustva privatnog sektora u arheologiji – primjer Češke i
Slovaške / Private sector experience in Slovakia and Czech Republic
12.00 – 12.20
12.20 – 13.00
DISKUSIJA - DISCUSSION
13.00 - 14.00 RUČAK / LUNCH
Poslijepodne / Afternoon: 14.00 – 17.30
PREDAVANJA I RADIONICA / LECTURES AND WORKSHOP
14. 00 – 14.10
14.10 – 14.30
14.30 – 16.10
Predrag Lutovac (Berani, MNE), Plan istraživanja antičkog lokaliteta Samograd u Crnoj Gori, prijedlog za buduću saradnju /
Plan of research of the ancient site Samograd in Montenegro, a proposal for future collaboration
Uvodno predavanje za radionice/ Introduction lecture to workshop:
Irena Lazar (Kopar, SI), Obrazovanje na području baštine kao temelj za razvoj baštine kao ekonomskog resursa (kako razumjeti,
štititi i promovisati)/Heritage Education as a basis for development of heritage as economic resource (how to understand, protect and
promote)
RADIONICA / WORKSHOP
Zrinka Mileusnić, Irena Lazar (Kopar, SI), Baština, turizam i iskustva projekta BIHERIT (praktični rad učesnika)/
Heritage, Tourism and the BIHERIT project experience (practical work of participants)
16.10 – 16.30 ODMOR / BREAK
16.30 – 16.40
Dijana Koljić (UNISA,BA) Neđo Malešević (UNIBL, BA), Arheološka škola na lokalitetu Zecovi (Prijedor)/
Archaeological School at Zecovi site (Prijedor)
16.40 – 17.30
PREZENTACIJA, DISKUSIJA, EVALUACIJA / PRESENTATION, DISCUSSION AND EVALUATION
17.30
19.00
POSJETA U BANJOJ LUCI (Obilazak gradskog jezgra, posjeta Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske, Kastel) /
VISITS IN BANJA LUKA (Tour the city, visit of the Museum of Contemporary Art of Republic of Srpska, Kastel)
OTVARANJE IZLOŽBE MUZEJ REPUBLIKE SRPSKE “HRIŠĆANSTVO NA PODRUČJU EPARHIJE BIHAĆKO –
PETROVAČKE”/EXHIBITION OPENING IN THE MUSEUM OF REPUBLIC OF SRPSKA” CHRISTIANITY IN THE AREA OF THE
DIOCESE BIHAĆ AND PETROVAC”
Download

BANJA LUKA, 27. februar, 2014. godine