NAGRADA NACIONALNOG KOMITETA ICOM-a SRBIJE
Nacionalni komitet ICOM-a Srbije dodeljuje Nagradu muzejima, muzejskim ustanovama i
muzejskim radnicima, kao priznanje za izuzetne rezultate kojima su značajno doprineli
razvoju i unapreĎivanju muzejske delatnosti, zaštiti i trajnom čuvanju kulturne baštine, kao i
kulturnom identitetu okruženja u kome muzej, ili pojedinac deluje, i razvoju kulture Srbije.
Nagrada se tokom svake kalendarske godine dodeljuje za:
- ukupni doprinos (Nagrada za životno delo) muzejskog radnika tokom njegovog rada u
dužem vremenskom periodu,
- rezultate postignute tokom jedne kalendarske godine (Godišnja nagrada) za rezultate
ostvarene tokom jedne kalendarske godine, i to u četiri ravnopravne kategorije: MUZEJ
GODINE, PROJEKAT GODINE, PUBLIKACIJA GODINE i KUSTOS GODINE.
NK ICOM-a dodeljuje i Zahvalnicu predstavnicima elektronskih i štampanih medija za
izuzetni doprinos u informisanju javnosti o aktivnostima u okviru muzejske delatnosti, kao i
njenom afirmisanju, propagiranju i popularizaciji.
NAGRADA NK ICOM-A SRBIJE u 2013. godini, za rezultate ostvarene tokom 2012,
dodeljena je na Skupštini održanoj 26. aprila 2013. u Galeriji fresaka:
1) PROJEKAT GODINE:
Projekat: MANKALA,
Beograd.
MISAONA IGRA,
autor: IVANA VOJT, Muzej afričke umetnosti,
DOBITNIK: IVAN VOJT, MUZEJA AFRIČKE UMETNOSTI, BEOGRAD.
2) PUBLIKACIJA GODINE, RAVNOPRAVNO:
 Radić, N. (2012): PUSEN I PETOKRAKA. ZBIRKA SLIKA DRUGA PREDSEDNIKA.
IZDAVAČ: GALERIJA MATICE SRPSKE, Novi Sad.
DOBITNIK: GALERIJA MATICE SRPSKE, Novi Sad
 RAJIĆ, D., TIMOTIJEVIĆ, M. (2012): Manastiri Občarsko-kablarske klisure. –
Narodni Muzej Čačak, JP „Službeni glasnik“, Beograd.
DOBITNICI: DELFINA RAJIĆ I MILOŠ TIMOTIJEVIĆ, NARODNI MUZEJ, ČAČAK
3) KUSTOS GODINE
VLADIMIR KRIVOŠEJEV, Narodni muzej Valjevo, Valjevo.
ZAHVALNICA je dodeljena novinarima:
1. Sonji Šulović, novinar, dnevni list BLIC, Beogradska redakcija.
2. Savi Stefanoviću, novinar, dnevni list BLIC, dopisništvo Novi Sad, Redakcija kulture.
3. Savi Popoviću, novinar, Večernje novosti, Kulturna rubrika.
Olja Vasić
Predsednik Komisije za dodeljivanje Nagrade
1
Download

Obaveštenje Komisije.