Yönetim
İSAM, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi
Bağlarbaşı, Kısıklı caddesi 7
Üsküdar - 81180 İstanbul
Tel: (0 216) 341 07 92 (4 hat) Fax : (0 216) 334 95 88 MODEM : (0 216) 343 31 09
inan
T Ü R K İ Y E D İ Y A N E T VAKFI
İSLÂM
CİLT 13
FIKIH - GELENEK
İstanbul 1996
© 1996
Her hakkı mahfuzdur.
Yazı ve fotoğraflar kaynak
gösterilmeden kullanılamaz.
D
TÜRKİYE D İ Y A N E T VAKFI
ANSİKLOPEDİSİ
Sahibi
Türkiye Diyanet Vakfı
Başkan
Dr. Azmi ÖZCAN
Danışma Kurulu
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
Prof. Dr. Hayreddin KARAMAN
Doç.Dr. Ahmet ÖZEL
Prof.Dr. Metin TUNCEL
Genel Sekreter
Süleyman N. AKÇEŞME
İNCELEME KURULU
Prof.Dr. Bekir TOPALOĞLU (Başkan)
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
Doç.Dr. Ahmet ÖZEL
İLİM KURULU
Prof.Dr. Ömer Faruk AKÜN
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
Nihat AZAMAT
Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
Sargon ERDEM
Prof.Dr. Feridun EMECEN
Prof.Dr. Semavi EYİCE
Prof.Dr. Mustafa FAYDA
Prof.Dr. M. Yaşar KANDEMİR
Prof.Dr. Hayreddin KARAMAN
Prof.Dr. Mahmut KAYA
Prof.Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
Prof.Dr. Metin TUNCEL
Doç.Dr. Mustafa UZUN
Madde Tesbit ve İç Kontrol
Fuat GÜNEL
Kasım KIRBIYIK
TEKNİK REDAKSİYON SORUMLUSU
Sekreter
İmlâ
Teknik Kontrol
Bibliyografya
İndeksleme
Prof.Dr. Ahmet T O P A L O Ğ L U
Doç.Dr. Metin YURDAGÜR
Dr. İsa KAYAALP
Doç.Dr. Muhammet YELTEN
Doç.Dr. Hasan AKSOY
Y.Doç.Dr. Azmi BİLGİN
İsmail ÖZBİLGİN
Recep USLU
Doç.Dr. Metin YURDAGÜR
YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
Dizgi
Ahmet YILMAZ (Müdür)
Nedim GÜNEY (Şef)
Süleyman ÖZEL
Yılmaz SAMANCI
Tashih
Hüseyin Hilmi KURTULMUŞ (Şef)
Mehmet GÜNYÜZLÜ
Osman SEVİM
Abdülkadir ŞENEL
Resimleme
Enis KARAKAYA / M . A . (Şef)
Ahmet AKMAN
Doç.Dr. Hüsamettin AKSU
Dr. Nebi BOZKURT
Haluk KARGI / M . A .
Çizim
BİLGİ İŞLEM SORUMLUSU
Operatörler
Oğuz KALLEK
Prof.Dr. M. Saim YEPREM
Mustafa AFACAN
Ender BOZTÜRK
Sema DOĞAN
Mustafa DURSUN
Hüseyin KARAER
Sebile KURTULDU
Coşkun YILDIRIMTÜRK
KÜTÜPHANE ve
DOKÜMANTASYON SORUMLUSU
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
KÜTÜPHANE ve
DOKÜMANTASYON MÜDÜRLÜĞÜ
Kütüphane
Ayhan AYKUT (Müdür)
Recep YILMAZ (Şef)
Meliha ÇETİNÖZ
Mehmet EĞİLMEZ
Nuray FÎLİZ
Nâgihan GÜMÜŞ
Salih SANDAL
Nedret TOPÇU
Çetin TÜYLÜ
Mehmet YILMAZ
Ali Yücel YÜRÜK
Satın Alma
Cemil Cahit CAN (Şef)
Ekrem ARSLAN
Abdurrahman M. HACIİSMAİLOĞLU
Süreli Yayınlar ve Mübadele
Selahattin ÖZTÜRK (Şef)
Ş. Bilâl ÇAVUŞOĞLU
Ali SAVRAN
Dokümantasyon
M. Birol ÜLKER (Şef)
Şevki BAYKUŞ
Cemal TOKSOY
Tezler Servisi
SİPARİŞ ve TAKİP MÜDÜRLÜĞÜ
Fatih ÇARDAKLI (Şef)
Ferman KARAÇAM (Müdür)
Sabahattin YENİCE (Şef)
Levent AKÇALAR
Metin ALTINOK
Ş. Memduh GÜZELER
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
Erdal İŞCAN (Müdür)
A. Savaş DEMÎRAY (Şef)
Atalay ALPTEKİ
Bilal SALMAN
Mehmet ŞEVÎK
Sema TEKİN
PERSONEL ve
İDARÎ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Yakup KAHRAMAN (Müdür)
M. Hanefi DİLMAÇ
Aysel YALÇIN
DAĞITIM ve PAZARLAMA
DİVANTAŞ
Yılmaz AYDOĞDU (Genel Müdür)
Yüksel DUTĞUN (Malî ve İdarî İşler Müdürü)
Abdurrahman TAŞKALE (Satın Alma ve Teknik İşler Müdürü)
MERKEZ İLİM v e REDAKSİYON KURULLARI ÜYELERİ
Cemil AKPINAR
(İlimler Tarihi)
Doç.Dr. İsmail DURMUŞ
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Hayreddin KARAMAN
(Fıkıh)
Dr. Mehmet Ali SARI
(Tefsir)
Doç.Dr. Hasan AKS0Y
(Türk Dili ve Edebiyatı) -
Prof.Dr. Feridun EMECEN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Mahmut KAYA
(İlimler Tarihi,
İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Doç.Dr. Muhittin SERİN
(İslâm Sanatları/Hat)
Prof.Dr. Ömer Faruk AKÜN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Sargon ERDEM
(İslâm Sanatları/Müteferrik)
Nuretün ALBAYRAK
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Y.Doç.Dr. Muhammed ER0ĞLU
(Tefsir)
Dr. Tayyar ALTIKULAÇ
(Tefsir)
Dr. Mustafa ERTÜRK
(Hadis)
Dr. Mustafa ALTUNDAĞ
(Tefsir)
Prof.Dr. İsmail E. ERÜNSAL
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Harun ANAY
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. Semavi EYİCE
(İslâm Sanatları/Mimari)
Prof.Dr. M. Akif AYDIN
(Fıkıh)
Prof.Dr. Mustafa FAYDA
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Dr. Muhammed ARUÇİ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. Ethem Ruhi FIĞLALI
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Dr. Adnan ASLAN
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Dr. Hilâl GÖRGÜN
(Tarih)
Doç.Dr. Halis AYHAN
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Dr. Tahsin GÖRGÜN
(Fıkıh)
Beşir AYVAZOĞLU
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Fuat GÜNEL
(Dinler Tarihi)
Nihat AZAMAT
(Tasavvuf)
Prof.Dr. Yusuf HALAÇOĞLU
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Mustafa ÖZ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Dr. Rahmi YARAN
(Fıkıh)
Prof.Dr. Ali BARDAKOĞLU
(Fıkıh)
Prof.Dr. Ömer Faruk HARMAN
(Dinler Tarihi)
Prof.Dr. Abdülkerim ÖZAYDIN
(İslâm Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Yusuf Şevki YAVUZ
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Doç.Dr. Mustafa L. BİLGE
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Prof.Dr. Ekmeleddin İHSANOĞLU
(İlimler Tarihi)
Prof.Dr. Abdülkadir ÖZCAN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Dr. Mustafa YAYLA
(Fıkıh)
Doç.Dr. İdris BOSTAN
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Dr. Azmi ÖZCAN
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. Tahsin YAZICI
(Fars Dili ve Edebiyatı)
Dr. Ş. Tufan BUZPINAR
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Alim KAHRAMAN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Y.Doç.Dr. Nuri ÖZCAN
(İslâm Sanatları/Mûsiki)
Dr. Ali Murat YEL
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. Mustafa ÇAĞRICI
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Dr. Cengiz KALLEK
(Fıkıh)
Doç.Dr. Ahmet ÖZEL
(Fıkıh)
Prof.Dr. M. Saim YEPREM
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Dr. Kürşat DEMİRCİ
(Dinler Tarihi)
Prof.Dr. M. Yaşar KANDEMİR
(Hadis)
Dr. Şükrü ÖZEN
(Fıkıh)
Doç.Dr. Metin YURDAGÜR
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. Mustafa KARA
(Tasavvuf)
Dr. Sait ÖZERVARLI
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Doç.Dr. Hulusi KILIÇ
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Dr. Ferhat KOCA
(Fıkıh)
Dr. Ali KÖSE
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Rıza KURTULUŞ
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası,
Fars Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Günay KUT
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Y.Doç.Dr. İlhan KUTLUER
(İslâm Düşüncesi ve Ahlâk)
Prof.Dr. Cevdet KÜÇÜK
(Türk Tarihi ve Medeniyeti)
Prof.Dr. M. Orhan O KAY
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. Reşat ÖNGÖREN
(Tasavvuf)
Dr. Mustafa SİNANOĞLU
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Prof.Dr. Ahmet TOPALOĞLU
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Bekir TOPALOĞLU
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
Doç.Dr. Tevfik Rüştü TOPUZOĞLU
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Metin TUNCEL
(İslâm Ülkeleri Coğrafyası)
Y.Doç.Dr. Zülfikar TÜCCAR
(Arap Dili ve Edebiyatı)
Doç.Dr. Abdullah UÇMAN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Prof.Dr. Süleyman ULUDAĞ
(Tasavvuf)
Doç.Dr. Mustafa UZUN
(Türk Dili ve Edebiyatı)
Dr. İlyas ÜZÜM
(Kelâm ve Mezhepler Tarihi)
GENEL KISALTMALAR
a.e.
a.g.e.
AK
Akk.
Alm.
a.mlf.
Arm.
Ar.
aş.bk.
AÜ
a.y.
AY
b.
BA
bibi.
bk.
bl.
bs.
c.
çz.
d.
der.
DİB
DİE
DTCF
EAÜİF
ed.
Ed.Fak.
EÜ
Evr.
Far.
fas.
Fr.
FY
Gr.
h.
hak.
Aynı eser
Adı geçen eser
Arazi
Kanunnâmesi
Akkadca
Almanca
Aynı müellif
Ârâmîce
Arapça
Aşağıya
bakınız
Ankara
Üniversitesi
aynı yer
Arapça Yazmalar
Bin, ibn
Başbakanlık
Osmanlı Arşivi
Bibliyografya
Bakınız
Bölüm
Basım, baskı, tab'
Cilt
Çizim
Doğum, doğumu
Derleyen
Diyanet İşleri
Başkanlığı
Devlet İstatistik
Enstitüsü
Dil ve
Tarih-Coğrafya
Fakültesi
Erzurum
Atatürk
Üniversitesi
İlahiyat
haz.
Fakültesi
Editör
Edebiyat
Fakültesi
Erciyes
Üniversitesi
Evrak (Arşiv)
Farsça
Fasikül
PPTT
r.
rs.
Rus.
s.
salt.
s. nşr.
St.
str.
Fransızca
Farsça Yazmalar
Grekçe
Hicrî
Hakkında
Hazırlayan
Hüküm (Arşiv)
Hicrî - Şemsî
Hazreti
İbrânîce
İngilizce
İslâm
Araştırmaları
Merkezi
İspanyolca
İstanbul
Üniversitesi
Kitap
Karton (Arşiv)
Karşılaştırınız
Kısım (Arşiv)
Kütüphane,
kütüphanesi
Latince
Levha
Milâdî
Madde
Milâttan önce
Milâttan sonra
Manuscript
Marmara
Üniversitesi
Marmara
Üniversitesi
İlahiyat
Fakültesi
Numara
Neşreden
(Tahkik eden)
Oriental
Ölümü,
hk.
hş.
Hz.
İbr.
İng.
İSAM
İsp.
İÜ
k.
Kar.
krş.
Ks.
Ktp.
Lat.
Iv.
m.
md.
m.ö.
m.s.
MS
MÜ
MÜİF
nr.
nşr.
Or.
ö.
ölüm tarihi
Paragraf
Posta Telefon Telgraf
Rûmî
Resim
Rusça
Sayfa
Saltanat yılları
Sadeleştirilmiş neşir
Saint
Satır
Sum.
SÜ
sy.
:
Sumerce
Selçuk
Üniversitesi
Sayı
ŞŞT
tah.
TBMM
TC
TDK
Tİ EM
TMK
trc.
TRT
ts.
TSM
TSMA
TSMK
TTK
tür.yer.
TY
UÜ
vb.
vd.
v.dğr.
VGMA
vr.
yyk.bk.
Zrf.
„>
... _ ...
*
Şehinşâhî
Türkçe
Tahminî
Türkiye
Büyük Millet
Meclisi
Türkiye
Cumhuriyeti
Türk Dil Kurumu
Türk ve İslâm
Eserleri Müzesi
Türk
Medenî Kanunu
Tercüme,
tercüme eden
Türkiye
Radyo ve
Televizyon
Kurumu
Tarihsiz
Topkapı Sarayı
Müzesi
Topkapı Sarayı
Müzesi Arşivi
Topkapı Sarayı
Müzesi
Kütüphanesi
Türk Târih Kurumu
Türlü yerde,
birçok yerde
Türkçe Yazmalar
Uludağ
Üniversitesi
Ve benzeri
Ve devamı
Ve diğerleri,
diğer nâşir
veya naşirler
Vakıflar Genel
Müdürlüğü Arşivi
Varak
Yıl
Yukarıya bakınız
Zarf (Arşiv)
baskısından ofset
Yayımı devam ediyor
Önce / sonra
(yayım yeri)
İki yerde
yayımlanıyor
Madde başı
BİBLİYOGRAFYA KISALTMALARI
Abdülhay ei-Hasenî
Nüzhetü'l-havâtır
Abdülhay b. Fahreddin
b. Abdülali el-Hasenı,
Nüzhetü'l-havâtır
ve
behcetü'l-mesâmi'
ve'n-nevâzır
(nşr.
Ebü'l-Hasan Ali en-Nedvf), I-VIll,
Haydarâbâd 1350-90/1931-70.
Ali Haydar,
Dürerü'l-hükkâm
Âtâi, Zeyl-i Şeküik
Ali Haydar Efendi (Küçük),
Dürerü'l-hükkâm
şerhu Mecelleti'l-ahkâm,
1-IV,
İstanbul 1330.
Hadâiku
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkebîr el-Kettânî,
Fihrisü'l-fehâris
ve'l-eşbât
ve
mu'cemü'l-me'âcim
ue'l-meşîhât
ve'l-müselselât
(nşr. ihsan Abbas), I—III,
Fas 1347
Âlûsî,
Ekrem Hakkı Ayverdi,
'l-hakâik
Fâtih Devri
tekmileti'ş-Şekâik
(nşr. Abdülkâdir Özcan), II,
1970 (genişletilmiş baskı).
Attâr, Tezkiretü 'l-evliyâ3
Ayverdi,
Osmanlı Mi'mârîsi
Ferîdüddin Attâr,
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Tezkiretü'
İstanbul
Mi'mârî
Osmanlı
Mimârîsinin
l-evliy â5,
Tahran 1346 hş.
630-805
el-Ihkâm
Ankara
I-IV,
Üniversitesi
İlahiyat
Fakültesi
Ankara 1 9 5 2 -
Arel, Türk Musikisi
Muhammed b. Muhammed el-Avfî
H. Sâdeddin Arel,
Lübâbü'l-elbâb
Türk
Mûsikîsi
Nazariyatı
Dersleri,
London 1902-1906.
Ebü Bekir Abdürrezzâk
b. Hemmâm b. Nâfı' es-San'ânî,
el-Muşannef
(nşr. Habibürrahman el-A'zamf) ,I-X1,
Beyrut 1971-75, 1403/1983.
İbrahim Artuk - Çevriye Artuk,
İstanbul Arkeoloji
Müzeleri
Teşhirdeki Islâmî
Sikkeler
Kataloğu, I-II,
İstanbul 1970-74.
Azerbaycan
Yurt
İstanbul 1932-34.
Ayn Ali Efendi,
Merâtib-i
Târih
Vazîfehorân
(Kavânfn-i
Âl-i
BA
ve
Bendegân-ı
Âl-i
Osmân
Osmân içinde)
Başbakanlık Osmanlı Arşivi.
Dîvân-ı Hümâyun
ve Bâb-ı Âsafî Ruûs Kalemi.
Hüseyin Ayvansarâyî,
Tevârîh-i
(nşr. Alf Bey),
Hadtkatü'l-cevâmi',
İstanbul 1332.
İstanbul 1281.
I-ll,
İstanbul 1986-90.
Âşıkpaşazâde, Târih (Atsız)
Ali b. Nâsır el-Hüseynî [?],
Ahbârü
'd-devleti
's-Selcûkıyye
(trc. Necati Lugal),
Ankara 1943.
Aksarâyî,
Müsâmeretü'l-ahbâr
Kerimüddin el-Aksârâyf,
Müsâmeretü
'l-afybâr
ve
müsâyeretü'l-aljyâr:
Moğollar
Zamanında
Türkiye Selçukluları
Tarihi
(nşr. Osman Turan),
Ankara 1944.
Âşıkpaşaoğlu Ahmed Âşıkı,
Tevârîh-i Âl-i
Osmân
(Osmanlı
Tarihleri /, s. 77-318,
nşr. Çlftçioğlu N. Atsız),
İstanbul 1949.
Ayverdi,
Avrupa'da
Osmanlı Mimarî Eserleri II-III
Ekrem Hakkı Ayverdi v.dğr.,
Avrupa'da
Osmanlı
Eserleri:
Yugoslavya,
Mimârî
İstanbul 1981.
Die Altosmanische
Ayverdi,
Avrupa'da
Osmanlı Mimârî Eserleri IV
des
''Âşıkpaşazâde
(nşr. Fr. Giese),
Leipzig 1929 - » Osnaburg 1972.
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Avrupa'da
Osmanlı
Tayyarzâde Atâ Bey,
Eserleri:
Bulgaristan,
Târih, 1-V,
Yunanistan,
İstanbul 1292-93.
İstanbul 1982.
Atâ Bey, Târih
BA, D.BŞM
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Bâb-ı Defterî Başmuhasebe Kalemi.
BA, HH
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Hatt-ı
Hümâyûn.
BA, KK
Âşıkpaşazâde, Târih (Giese)
Chronlk
İstanbul.
BA, A.RSK
Ayvansarâyî,
Hadîkatü'l-cevâmî'
Ana
Britannica:
Genel Kültür Ansiklopedisi,
Osmân
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
İstanbul 1280 ->• İstanbul 1979.
ABr.
Ahbârü'd-devleti'sSelcûkıyye (Lugal)
(1451-1481),
Muhammed Eşref b. Emîr Muhammed Şemsü'l-Hak b. Emîr,
'Avnü'l-ma'bûd
(nşr. Abdurrahman Muhammed
Osman), I-X1V,
Medine 1388-89/1968-69.
Bilgisi,
Ayn Ali,
Risâle-i Vazîfehorân
Risâle-i
Âşıkpaşazâde,
l-XXII,
Mi'mârîsinde
Azîmâbâdî,
cAvnü'l-macbûd
AYB
Meşâirü 'ş-şuarâ
or Tezkere of cAşık
Çelebi
(nşr. G. Meredith-Owens),
London 1971.
Âl-i
III-IV
İstanbul 1973-74.
Beyrut 1403/1983.
Âşık Çelebi,
Âşıkpaşazâde,
Ayverdi,
Osmanlı Mi 'mârîsi
Devri:
(nşr. Hasan el-Emîn), I-XI,
Âşık Çelebi, Meşâirü'ş-şuarâ
Abdürrezzâk es-San'ânî,
el-Muşannef
II
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Osmanlı Mi'
mârîsinde
Çelebi ve II. Sultan Murad
806-855
(1403/1451),
İstanbul 1972.
Fâtih Devri : 855-886
A'yânü'ş-Şî'a
Artuk,
Islâmî Sikkeler Kataloğu
Abdülkâdir b. Ömer el-Bağdâdr,
tjizânetü
'l-edeb
ve lübbü lübâbi
lisâni'l-'Arab
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn), 1-XII,
Kahire 1967-86.
Menşei
Devri:
(1230-1402),
Osmanlı
Muhsin el-Emîn,
Archiv
Orientâlni,
Praha 1929 -
İlk
Ekrem Hakkı Ayverdi,
Acyânü'ş-Şîca
Ar.O
Abdülkâdir el-Bağdâdî,
Hizânetü'l-edeb
(nşr.
E. G. Browne - Muhammed Kazvînî),
Ankara 1991.
Çağının
Ayverdi,
Osmanlı Mi'mârîsi
Dergisi,
Avfî, Lübâb
Muhammed Abdülhay
b. Abdülkebîr el-Kettânf,
et-Terâtîbü
'l-idâriyye:
Hz.
Peygamber'in
Yönetiminde
Sosyal
Hayat
ue
Kurumlar
(trc. Ahmet Özel), l-III,
İstanbul 1990-93.
I
İstanbul 1966.
AÜİFD
Seyfeddin el-Âmidî,
el-İhkâm fî uşüll'l-ahkâm,
Kahire 1387/1968;
Beyrut 1405/1985.
Abdülhay el-Kettânî,
et-Terâtîbü'l-idâriyye (Özel)
Mi'mârîsi,
İstanbul 1953,
Rûhu'l-mecânî
Şihâbüddin Mahmûd el-Âlûsı",
Âmidî,
Beyrut 1402/1982.
fi
İstanbul 1989.
Rühu'l-me'ânî
fi
tefsîri'l-Kur'âni'l-'azîm
ve's-seb'i'l-meşânî,
l-XXX,
Bulak 1301.
Abdülhay el-Kettânî,
Fihrisü'l-fehâris
Ayverdi,
Fâtih Devri Mi 'mârîsi
Nev'îzâde Atâullah (Atâi).
Mimârî
Arnavutluk,
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Kâmil K e p e c i Tasnifi.
BA, MAD
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Mâliyeden
Müdevver
Defterler.
BA, MD
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Mühimme
Defteri.
BA, TD
Banarlı, RTET
Beyâzîzâde,
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Nihad Sâmi Banarlı,
Beyâzfzâde A h m e d Efendi,
Takrir
Resimli
Defteri.
Türk Edebiyâtı
Târihi,
I-II,
Başbakanlık Osmanlı Arşivi,
Yıldız Esas
Barkan,
Evrakı
XV ve XVI ncı
Osmanlı
Babinger, GOW
Asırlarda
imparatorluğunda
Ekonominin
Hukukî
Ziraî
ve
Malî
Franz Babinger,
Dle
Geschichtsschreiber
der Osmanen
und Ihre
Werke,
Esasları:
Leipzig 1927.
B a r t h o l d , İslâm Medeniyeti
Tarihi
(îzah,
ve neşreden M. Fuad Köprülü),
İstanbul 1940.
Barthold,
Türkistan
Gâzî Zâhirüddin M u h a m m e d Bâbür,
Moğol
Vekayi:
(haz. Hakkı Dursun Yıldız),
Babur'un
Hatıratı
İstilâsına
Kadar
Türkistan
İstanbul 1981, 1990.
Bayur, Hindistan
e/-£smâ'
Kayseri Râşid Efendi Ktp., nr. 497
(fotokopisi İSAM Ktp.).
Abdülkâhir el-Bağdâdf.
beyne'l-fırak
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamfd),
Kahire, ts. (Mektebetü Dâri't-Türâs).
Bağdâdf,
Tarihi,
I-III,
Uşûlü'd-dîn
Abdülkâhir el-Bağdâdf,
Tarihi
I-III,
Tarihi,
İstanbul 1346.
Bedevi,
Mevsûcatü'l-müsteşrikln
İbn Funduk Ali b. Zeyd el-Beyhakî,
Beyhak
Bâkıllânf,
et-Temhîd (Ebû Rfde)
Muhammed b. Tayyib el-Bâkıllânî,
fı'r-red
'ale'l-
Mülhideti'l-Mu'attıla
ve'r-Râfıza
ve'l-Mu'tezile
(nşr. Mahmûd M. H u d a y r f M. Abdülhâdf Ebû Rfde),
Kahire 1366/1947.
Buhârf,
el-Mesâlik
'l-kebîr
İbnü'l-Bezzâz
et-Târîhu'ş-şağir
M u h a m m e d b. İsmâil el-Buhârî,
et-Târîh.u'ş-şağîr
(nşr. Mahmûd ibrâhim Zâyed), I-II,
Kahire 1396-97/1976-77.
el-Kerderî.
'l-vecîz
(el-Fetâva'l-Hindlyye
Bulak 1310.
Haydarâbâd 1360-80/1941-60.
içinde), IV-VI,
Buhûtf, Keşşâfü'l-kınâc
Mansûr b. Yûnus el-Buhûtî,
c an
Keşşâfü'l-kmâ'
metni'l-İknâ'
(nşr. Hilâl Musaylihî
Mustafa Hilâl), l-VI,
İslâmiyye
Beyrut 1402/1982.
ue
Fıkhiyye
I-VI,
Kamusu,
Bündârf,
(Burslan)
Zübdetü'n-Nusra
İstanbul 1949-52.
Kıvâmeddin Feth b. Ali el-Bündârf,
Bilmen, Kamus2
Zübdetü'n-Nuşra
ve
(nşr. A. P. van Leeuwen -
Ömer Nasuhi Bilmen,
nuhbetü'l-'Uşra:
Irak
A. Ferre), 1-11, Tunus 1992.
Hukuki
Kitâbü'l-Mesâlik
Dergisi,
et-Târîhu'l-kebîr
Buhârf,
Bezzâzf, el-Fetâvâ
Hukuki
Beyrut 1984.
ve'l-memâlik
A h m e d b. Yahyâ el-Belâzürî,
Bulak 1324.
Tarihi
el-Yemânîv.dğr.), 1-IX,
(Hüseynf)
Ömer Nasuhi Bilmen.
'l-müsteşrikin,
Belâzürî, Ensâb
ue'l-Havâric
Beyhaki. Târih
Mevsû'atü
Fevâtihıı'r-rahamût
içinde). 1-II.
Türk
İstanbul 1967 -
Kitâbü 't-Târîhi
Abdurrahman Bedevî,
(Abdülali Muhammed el-Ensârî),
(Gazzâlf, el-Müstaşfâ
Studies,
Tahran 1317 hş„ 1361 hş.
Bilmen, Kamus
Bahrülulûm el-Leknevî
Müsellemi'ş-şübût
of
and African
Muhammed b. İsmâil el-Buhârî.
Ebû Ubeyde el-Bekrî,
B a h r ü l u l û m el-Leknevî,
Fevâtihu'r-rahamût
et-Temhîd
Beyhak
el-Câmi'u
Ankara 1940.
Bekrî,
of the School
Oriental
(nşr. Ahmed Behmenyâr),
Istılâhatı
Uşûlü'd-dîn,
bi-şerhi
İbn Funduk Ali b. Zeyd el-Beyhaki,
Hüseynî), Haydarâbâd 1968.
Bayur, Türk İnkılâbı
Türk inkılâbı
Bulletin
BTTD
(nşr. Kârf Seyyid Kelfmullah
Yusuf Hikmet Bayur,
B a ğ d â d f , el-Fark (Abdülhamfd)
I-X,
Haydarâbâd 1344.
Târîh-i
Ankara 1940.
ve'ş-şıfât,
el-Fark
Tarihi
Yusuf Hikmet Bayur,
Hindistan
Abdülkâhir el-Bağdâdf,
BSOAS
London 1917 -
A h m e d b. Hüseyin el-Beyhaki,
Târîh-i
I-IV,
ofPersia,
(nşr. Abdurrahman b. Yahyâ
Ankara 1943-46.
B a ğ d â d f , el-Esmâ* ve'ş-şıfât
es-Sünenü'l-kübrâ
Beyhaki, Târih (Behmenyâr)
Vassilly Vıladimiroviç Barthold.
(trc. ve nşr. Reşit Rahmeti Arat), I-II,
History
Cambridge 1924.
ve'ş-şıfât
'l-kübrâ,
Edward Granville Brovvne,
A Literary
Belgelerle
Ankara 1982.
Vekâyi'(Arat)
(İmâdüddin)
A h m e d b. Hüseyin el-Beyhakî,
es-Sünenü
I-III,
Leiden 1937-42.
(nşr. İmâdüddin Ahmed Haydar),
Medeniyeti
arabischen
Supplementband,
Browne, LHP
Beyhaki,
el-Esmâ3 ve'ş-şıfât
Beyhaki,
der
Litteratur
l-ll, Beyrut 1405/1985.
düzeltme ve ilâvelerle tercüme
Yazarları
(trc. Coşkun Üçok),
ve Eserleri
Baklf,
Geschichte
Kitâbü'l-Esma'
I,
İstanbul 1943.
islâm
Franz Babinger,
Tarih
Kanunlar
Vassilly Vıladimiroviç Barthold,
B a b i n g e r (Üçok)
Bâbür,
'l-merâm
'İbârâti'l-İmâm
Kahire 1369/1949.
Kanunlar
Ömer Lutfı Barkan,
Brockelmann, GAL Suppl.
Cari Brockelmann,
(nşr. Yûsuf Abdürrezzâk),
BA, YEE
Osmanlı
işârâtü
min
İstanbul 1971-79.
İşârâtü'l-merâm
Ensâbü'l-eşrâf,
I
(nşr. Muhammed Hamîdullah),
Kahire 1959; II (nşr.
Muhammed Bâkır el-Mahmûdî),
Beyrut 1974; III
(nşr. Abdülazîz ed-Dûrf),
Beyrut 1398/1977-78;
IV/1 (nşr. ihsan Abbas),
Beyrut 1400/1979;
IV/A (I971J-IV/B
(nşr. M. Schloessinger),
Kudüs 1938;
V (nşr. S. D. F. Goitein),
Kudüs 1936.
islâmiyye
Fıkhiyye
ue
Kamusu,
Istılâhatı
l-VIII,
Büyük Türk
Tarihi
Büyük
Ömer Nasuhi Bilmen,
Büyük
Selçukluları
Tarihi
İstanbul 1943.
İstanbul 1985.
Bilmen, Tefsir
ve Horasan
(trc. Kıvâmeddin Burslan),
Türk
Klâsikleri
Klâsikleri
(Ötüken Neşriyat), l-X,
Tefsir Tarihi, l-ll,
istanbul 1985-90.
İstanbul 1973-74.
Blochet, Catalogue
Câhiz, el-Beyân ve't-tebyîn
Edgard Blochet,
A m r b. Bahr el-Câhiz,
Catalogue
des
manuscrits
turcs-Bibliotheque
el-Beyân
Nationale,
l-ll,
Paris 1932-33.
ve't-tebyîn
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn), l-IV,
Kahire 1388/1968.
Bosvvorth,
İslâm Devletleri
Câhiz, Kitâbü'l-Hayevân
Tarihi
A m r b. Bahr el-Câhiz.
Belâzürf, Fütûh (Fayda)
Cliffond Edmund Bosvvorth,
Kitâbü
Rüzbihân-ı Baklf,
A h m e d b. Yahyâ el-Belâzürî,
İslâm
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn), İ-VII,
Meşrebü
Meşrebü'l-ervâh
Devletleri
Tarihi
Fütûhu'l-büldân
ue Soykütüğü
(nşr. Nazif M. Hoca),
(trc. Mustafa Fayda),
(trc. Erdoğan Merçil -
İstanbul 1973-74.
Ankara 1987.
Baklf, Şerhli
Belâzürf, Fütûh (Müneccid)
'l-ervâh
Şathiyyât
El
Kronoloji
Kitabı
'l-Hayeuân
Kahire 1357-67/1938-47
Beyrut 1388/1969.
Mehmet ipşirli),
Câmî, Nefehât
İstanbul 1980.
Abdurrahman-ı Câmî,
Rûzbihân-ı Baklf,
A h m e d b. Yahyâ el-Beiâzürî,
B r o c k e l m a n n , GAL
Nefehâtü'l-üns
Şerh-i
Fütûhu'l-büldân
Cari Brockelmann,
haiarâti'l-kuds
Şathiyyât
(nşr. H. Corbin),
(nşr. Selâhaddin el-Müneccid), I-III,
der arabischen
Tahran 1360 hş./1981.
Kahire 1956-60.
Leiden 1943-49.
Geschichte
Litteratur,
1-il.
min
(nşr. M e h d î T e v h î d î PÛr),
Tahran 1337 hş.
CT
CAS
Central
Aslan
Oxford.
Survey,
Delîlü'l-Halîc
Cultura
Ankara 1964 -
Cebertî,cAcâHbü'l-âşâr
Abdurrahman b. Hasan el-Cebertf,
Târîhu
'acâ'ibi'l-âşâr
ve'l-ahbâr,
fı't-terâcim
I-III,
Beyrut, ts. (Dârü'I-Fârisj.
Delîlü'l-Halîc
:
el-Kısmü't-târîhî
(trc. ve nşr. Mektebetü
Sâhibi's-Sümüv Emfri Devleti Katar),
I-V1111914).
Cuinet
Vital Cuinet,
La Turquie
d'Asie:
Geographie
Administratiüe,
Paris 1891-94.
I-IV,
Cumahî,
M u h a m m e d b. Abdûs ei-Cehşiyârf,
M u h a m m e d b. Sellâm el-Cumahf,
ue'l-küttâb
Fuhûlü'ş-şıfarâ'
Tabakatü
fuhüli'ş-şu'ara'
(nşr. Mustafa es-Sekkâ - ibrâhim
(nşr. M a h m û d M u h a m m e d Şâkir), 1-11,
el-Ebyârf-Abdülhaffz Şelebf),
Kahire 1394/1974.
Cürcânî,
Tabakatü
ve
Cessâs,
Ahkâmü 'l-Kur 3â/ı (Kamhâvf)
Ebû Bekir A h m e d b. Ali
er-Râzı" el-Cessâs,
Ahkâmü
'l-Kur'ân
(nşr. M u h a m m e d es-Sâdık
Kamhâvf), l-V,
Cevâd Ali, el-Mufaşşal
Cevâd Ali,
el-Mufaşşal
fî
târihi'l-cArab
kable'l-islâm,
l-IX,
Beyrut 1968-72.
Cevdet, Mu'rûzât
A h m e d Cevdet Paşa, Ma'
(nşr. Yusuf Halaçoğlu),
İstanbul 1980.
Târih, I-XİI,
Cevdet, Tezâkir
A h m e d Cevdet Paşa,
Tezâkir
(nşr. M. Cavid Baysun), I-IV,
Halil
I-IV,
cale'ş-Şerhi'!-kebîriçinde),
Desûki,
Haşiye cale'ş-Şerhi'l-kebîr
'ale'ş-Şerhi'l-kebir
'alâ Muhtasari'l-İmâm
Corcî Zeydân,
Târîhu
âdâbi'l-luğati'l-'Arabiyye
(nşr. Şevki Dayf), I-IV,
Kahire 1957.
En Eski
Türkiye Diyanet
Vakfı
İslâm
Ansiklopedisi,
İstanbul 1 9 8 8 -
Uzak
Dârülfünun
İlâhiyat Fakültesi
İstanbul 1925-33.
I-XXVIII,
Tahran 1346 hş.
Abdülazfz b. Şah
İsmail Hami Danişmend,
Veliyyullah
ed-Dihlevî,
'l-Muhaddisîn
(trc. Ali O s m a n Koçkuzu),
i-VII,
Kahire 1376-77/1956-57.
CHIn.
History
I-V,
Ebû Bekir İbnü'l-Arabf,
Ahkâmü'l-Kur'ân
Ebû Bekir M u h a m m e d b. Abdullah
b. Arabf,
Ahkâmü'l-Kur'ân
(nşr. Ali M u h a m m e d el-Bicâvf), l-IV,
Kahire 1394/1974.
Ebû Bekir İbnü'l-Arabî,
el-Avâşım ( İ s t a n b û l f )
DBİst.A
(nşr. Kilisli M u a l l i m Rıfat), l-lil,
Ebû Bekir M u h a m m e d
İstanbul 1333-35;
b. Abdullah b. Arabf,
Tıpkıbasım, Ankara 1941.
el-'Avâşım
mine'l-kavâşım
fi tahkiki
mevâkıfi'ş-şahâbe
Dünden
Bugüne
istanbul Ansiklopedisi,
İstanbul 1993-95.
Lugâti't-Türk
1-VIII,
Dîvânü lugâti't-Türk
Tercümesi
DEFM
Edebiyat
History of Iran, i-VII,
Lugâti't-Türk
Kâşgarlı Mahmud,
The New
Encyclopaedia
Britannica:
Micropaedia, I-XII;
a.e.: Macropaedia, X1I1-XX1X;
lndex, XX1X-XXXI,
Chicago 1990.
Dîvânü
Kâşgarlı Mahmud,
Divânü
Darülfünun
CHIr.
Britannica,
l-XXIII, Chicago 1972.
Paris 1912.
1-X1I,
N e w Delhi 1970-85.
Dîvânü
Tarihi,
EBr.2
Danişmend, Kronoloji
de la Bible,
Kadar
Doğu
Encyclopaedia
Mecmuası,
Dihlevî,
Bustânü'l-muhaddisîn
Dictionnaire
Tâcü'l-luğa
Devirlerden
EBr.
DİFM
Bustânü
Americana,
Ankara 1957, 1986.
Ankara 1986.
İsmâil b. Hammâd el-Cevherf,
Dil ve TarihDergisi,
Dokuz Eylül
Üniversitesi
İlâhiyat Fakültesi
Dergisi,
İzmir 1982 -
Zamanımıza
(nşr. F, Codera - ) . Ribera),
DB
Ankara üniversitesi
Coğrafya Fakültesi
Ankara 1 9 4 2 -
Eberhard, Uzak Doğu Tarihi
Madrid 1885.
Kronolojisi,
Mouredgea d'Ohsson,
Tableau general
de
l'Empire
Ottoman,
I-VIl,
Paris 1791-1824.
VVolfram Eberhard,
DİA
Luğatnâme,
Tarihi
D'Ohsson, Tableau general
The Encyclopedia
Ali Ekber Dihhudâ,
Osmanlı
Fârsî,
1-XXX, New York 1928.
'ş-şu'arâ'
A h m e d b. Yahyâ ed-Dabbf,
ehli'l-Endelüs
'l-ma'ârif-i
EAm.
Devletşah,
Dihhudâ, Luğattıâme
ricali
I-IV,
Devletşah, Tezkire
Dabbî, Buğyetü'l-mültemis
fi târihi
Dâ'iretü
Tahran 1345 hş. -
Kahire 1328.
(nşr. E. G. Browne),
C. Zeydân, Âdâb (Dayf)
Halil,
DMF
DÜİFD
M u h a m m e d b. A h m e d ed-Desûkî,
Haşiye
Da'iretü
'l-ma'ârif-i
Büzürg-i
İslâmı,
Tahran 1367 hş. -
DTCFD
(Desûki, Haşiye
Leiden 1901.
I-IV, İstanbul 1947-55.
Cevherî, eş-Şıhâh
The Cambridge
'l-kebîr
Cüveynî, Târih-i Cihângüşâ
İzahlı
Ankara 1953-57.
A Comprehens'ıve
Ebü'l-Berekât A h m e d ed-Derdfr,
A t â Melik el-Cüveynf,
Târîh-i
Cihângüşâ
(nşr. Mirzâ M u h a m m e d Kazvfnf), I-III,
Leiden-London 1912-16.
Buğyetü'l-mültemis
İstanbul 1309.
ue şıhâhu'l-'Arabiyye,
İmâmü'l-Haremeyn
Abdülmelik el-Cüveynf,
el-İrşâd
ilâ kauâtıVl-edille
ft
uşûli'l-i'tikâd
(nşr. M u h a m m e d Yûsuf M û s â Ali A b d ü l m ü n ' i m A b d ü l h a m f d ) ,
Kahire-Bağdad 1369/1950.
rüzât
Cevdet, Târih
A h m e d Cevdet Paşa,
Derdîr, eş-Şerhu'l-kebîr
Tezkiretü
Beyrut 1 4 0 5 / 1 9 8 5 .
oflndia,
MI,
Cüveynî, el-İrşâd (Muhammed)
(nşr. P. Kappert),
I - II,
Kahire 1328.
'l-memâlik
Wiesbaden 1981.
eş-Şıhâh:
Şerhu'l-Mevâkıf
Şerhu'l-Mevâkıf,
İstanbul 1292.
derecâtü'l-mesâllk
'l-kübrâ,
Kahire 1398/1978.
eş-Şerhu
Seyyid Şerir el-Cürcânf,
Celâlzâde Mustafa Çelebi,
Hayâtü'l-hayevân,
Kemâleddin M u h a m m e d b. Mûsâ,
'a/â Muhtasarı'l-İmâm
Kahire 1401/1980.
Celâlzâde,
Tabakâtü'l-memâlik
Demfrî,
Hayâtü'l-hayeuânl
Cehşiyârî,
el-Vüzerff ve'l-küttâb
Kitâbü'l-Vüzerâ1
DMBİ
(Târih)
J. G. Lorimer,
Turcica,
Fakültesi
Mecmuası,
İstanbul 1916-33.
Delîlü'l-Halîc
(Coğrafya)
J. G. Lorimer,
The Cambridge
History of islam
(ed. P. M. Holt ~ Ann K. S. L a m b t o n
- B. Lewis), l/A-B, II/A-B,
Cambridge 1970.
Delilü 'l-Halîc: el-Kısmü
'l-coğrâfı
(trc. ve nşr. Mektebetü
Sâhibi's-Sümüv Emîri Devleti Katar),
I-VI1 (1908].
hadislerin tahrici ve ta'lîk M a h m û d
M e h d f el-istanbûlî),
Kahire 1405.
Lügati't-Türk
(trc. Besim Atalay), I-Ill,
Ebû Bekir İbnü'l-Arabî,
el-Avâşım ( T â l i b f )
Ankara 1939-41.
Cambridge 1968-91.
CHIs.
(nşr. M u h i b b ü d d i n el-Hatfb,
Diyarbekrî,
Târîhu'l-hamîs
Ebû Bekir M u h a m m e d b. Abdullah
Hüseyin b. M u h a m m e d
mine'l-kavâşım
ed-Diyarbekrf, Târihu
/î afıuâli
b. Arabf,
'l-hamîs
enfesi'n-nefîs,
MI, Kahire 1283.
fi tahkiki
el-'Avâşım
mevâkıfi'ş-şahâbe
(nşr. A m m â r C. et-Tâlibî),
Cezayir 1394/1974.
Ebû N u a y m , Hilye
Elr.
Ebû N u a y m el-İsfahânf,
Encyclopaedia
Kahire
London 1985.
I-X,
Hilyetü'l-evliyâ',
1394-99/1974-79.
Ebû Ya'lâ,
el-Ahkâmü's-sultâniyye
Ebû Ya'lâ M u h a m m e d b. Hüseyin
el-Ferrâ,
Iranica,
el-Ahkâmü's-sultâniyye
(nşr. M u h a m m e d Hâmid el-Fıki),
Kahire 1357/1938.
EJd.
Elmalılı M u h a m m e d Hamdi Yazır,
Hak Dini
Kur'an
Dili:
Tefsir, l-IX,
Türkçe
Enverf, Düstûrnâme
(nşr. Mükrimin Halil |Yınanç|),
Enuerî
İstanbul 1928;
Dusturname-i
Eyyûb b. Mûsâ,
İstanbul 1930.
Enuerî:
Medhal,
Enverf,
Düstûrnâme
Muhammed el-Mısrf),
Le Destan
Ebü'l-Ferec, Târih
İbnü'l-İbrî Ebü'l-Ferec,
Târih
(trc. Ö. Rıza Doğrul), l-ll,
d'Umur
l-VI,
Ebü'l-Ferec
Ali b. Hüseyin el-İsfahânî,
Kitâbü'l-Eğâni,
I-X1V, XVI,
Kahire 1927; XV, XVI1-XX1V
(nşr. A b d ü s s e l â m M. Hârûn Abdülkerîm e!-Azbâvf v.dğr.),
Kahire 1970-74
(Dârü'l-Kütübi'l-Mısriyye).
VII-X, İstanbul 1928-38.
Bağdad 1974-76.
el-Fetâva'l-Hindiyye
el-Fetâva'l-Hindiyye,
Subhi Ezgi,
Türk
Musikisi,
l-V,
Fîrûzâbâdî,
el-Kâmûsü'l-muhît,
İstanbul 1933-53.
Fîrûzâbâdî Ebü't-Tâhir,
(Melhas)
Mekke
mine'l-âşâr
Dıe arabischen,
persischen
und
türkischen
handschriften
der
Kaiserlich-Königlichen
Hofbibliothek
zu Wien, I-III,
Wien 1865-67.
of
Religion
(ed. Vergilius Ferm),
N e w York -
Fahreddin er-Râzî,
rtikâddt (Neşşâr)
M u h a m m e d b. Ö m e r er-Râzî,
İ'tikâdatü
ERE
Encyclopaedia
and Ethics,
of
Religion
I-XI1I,
Erünsal.
Türk Kütüphaneleri
Osmanlı
Tarihi II
Tarihi
Tanzimat'a
II:
Kadar
Kütüphaneleri,
Ankara 1988.
Folia
Krakow 1959 -
Gallâb.
el-Büldânü'l-Islâmiyye
Fahreddin er-Râzî,
Levâmfıı'l-beyyinât
Leuâmi'u'i-beyyinât
şerhu
esmâ'illâhi
Eş'arî, el-İbâne
Menâkıbü'l-ârifîn
te'âlâ
ue'ş-şıfât
Beyrut 1404/1984.
c
Fahreddin er-Râzî, el-Mahşûl,
(Arnaût)
M u h a m m e d b. Ö m e r er-Râzî,
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
'an
el-Mahşûl
uşüli'd-diyâne
fî
'ilmi
uşûli'l-fıkh
(nşr. Abdülkâdir el-Arnaût),
(nşr. Tâhâ Câbir Feyyaz el-Ulvânî),
(nşr. Tahsin Yazıcı), 1—II,
Dımaşk - Beyrut 1401/1981;
1/1-3-11/1-3,
Ankara 1959-61.
Riyad 1400.
Riyad 1399-1401/1979-81.
El
Eş'arî, el-Lümac
Fahreddin er-Râzî.
Mefâtîhu'l-ğayb
of
İslam
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
el-Lüm
ac
Leiden 1913-36.
fı'r-red
'alâ ehli'z-zeyğ
El2
es-Seyrevân), Beyrut 1408/1988.
(first e d i t i o n ) , l-V,
M u h a m m e d b. Ö m e r er-Râzî,
ve'l-bida'
(nşr. Abdülazîz İzzeddin
(Fr.)
l'lslam
(nouvelle edition), Leiden 1954 -
Eş'arî. Makâlât
(İng.)
of
İslam
ihtilâfü'l-muşallin
(nşr. H. Ritter),
Wiesbaden 1382/1963.
El2 Suppl. (Fr.)
Ethe, Catalogue
ofthe Persian Manuscripts
l'lslam
Supplement,
ve'l-
'l-müslime
fi
âlemi'l-mu'aşır,
of
islam
Leiden 1980 -
Persian
the Library
Manuscripts
of India
Office,
Oxford 1903; London 1980.
in
Ebû Hâmid M u h a m m e d
el-Gazzâlî,
İhyâ'ü
'ulûmi'd-dîn,
l-IV,
Kahire 1332.
Gazzâlî, İhyâ3(Beyrut)
Ebû Hâmid M u h a m m e d el-Gazzâlî,
İhyâ'ü
l-IV
ulûmi'd-dîn,
(V: mülhak),
Beyrut 1402-1403/1982-83,
Beyrut, ts.
(Dârü'l-Ma'rife).
Gazzâlî. el-Makşadü'l-esnâ
Ebû Hâmid M u h a m m e d el-Gazzâlî,
el-Makşadü'l-esnâ
b. A h m e d el-Fâsî,
esmâ'illâhi'
el-'İkdü'ş-şemîn
Beyrut, ts.
fî
şerhi
l-hüsnâ,
târîhi'l-beledi'l-emîn
(nşr. Muhammed Hâmid el-Fıki Fuâd Seyyid - Mahmûd M. et-Tanâhî),
(Dârü'l-Kütübi'l-ilmiyye).
İ-VIII, Kahire 1378-88/1958-69.
Gazzâlî.
el-Makşadü'l-esnâ (Fazluh)
Fatîn. Tezkire
Ebû Hâmid M u h a m m e d el-Gazzâlî,
Hermann Ethe,
ofthe
Gazzâlî, İhya?
Takıyyüddin M u h a m m e d
fî
Catalogue
El2 Suppl. (İng.)
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamfd),
Fâsî, el-Ikdü'ş-semîn
(new edition), Leiden 1954 -
Leiden 1980 -
(et- Tefsfrü 1-kebfr)
(Ritter)
Ebü'l-Hasan el-Eş'arî,
ue
Mefâtîhu'l-ğayb
l-XXXII, Kahire 1934-62.
Makalâtü'l-İslâmiyyîn
The Encyclopaedia
el-Büldânü'l-islâmiyye
ekalliyâtü
Menâkıbü'l-'ârifin
de
Hasan Abdülkâdir Sâlih -
(nşr. Tâhâ Abdurraûf Sa'd),
el-İbâne
Supplement,
M u h a m m e d Seyyid Gallâb Mahmûd Şâkir,
A h m e d Eflâkî,
Encyclopedie
Orientalia,
Riyad 1399/1979.
Kahire 1325.
The Encyclopaedia
FO
(nşr. Ali Sâmf en-Neşşâr),
M u h a m m e d b. Ö m e r er-Râzî,
Kütüphaneleri
Vakıf
firakı'l-müslimîn
ue'l-müşrikîn
Kahire 1356/1938.
Edinburgh 1979-80.
Kuruluştan
El2
Flügel. Handschriften
Beyrut 1399/1979.
Kitâbü'l-Muhtaşar
de
el-Kâmûsü'l-muhît,
Beyrut 1406/1986.
Güstav Flügel.
İmâdüddin İsmâil b. Ali,
Encyclopedie
l-VI, Bulak 1310.
(nşr. RüşdîSalih Melhas), l-II,
Türk
The Encyclopaedia
ve't-târîh
(nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerf), I-III,
Paris 1954.
Ebü'l-Fidâ. el-Muhtaşar,
l-IV,
Kitâbü'l-Ma'rife
ue mâ câ'e fihâ
İsmail E. Erünsal,
fi
ve't-târîh
Ebû Yûsuf Ya'küb el-Fesevî,
İstanbul 1314-18;
Ahbâru
Pacha
Fesevî, el-Macrife
(nşr. İrene Melikoff-Sayar),
The Encyclopedia
Ebü'l-Ferec el-İsfahânî,
el-Eğânî
Eflâkî,
Evliya Çelebi, Seyahatname,
EK
Ankara 1945-50.
ahbâri'l-beşer,
Evliya Çelebi, Seyahatname
M u h a m m e d b. Abdullah el-Ezrakı,
(Melikoff)
İstanbul 1274-75.
Paris 1980.
Ezraki,
Ahbâru Mekke
Ebi'l-Bekâ'
l-ll,
Münşeâtü's-selâtîn,
l-XX,
Uniuersalis,
Nazarî-Amelî
Mükrimin Halil [Yınanç],
Ebü'l-Bekâ el-Kefevî
'l-'işrîn,
Feridun Bey, Münşeat
Ezgi, Türk Musikisi
Düstürnâme-i
'l-karni
Feridun A h m e d Bey.
Encyclopaedia
Elmalılı, Hak Dini
(nşr. Muhibbüddin el-Hatfb),
Beyrut 1413/1993.
Dâ'iretü 'l-ma'ârifı
l-X, Beyrut 1971.
EUn.
Bulak 1302 - > Kahire 1397.
(nşr. Adnân Derviş -
Fârsî
Tahran 1337 hş.
Ebû Yûsuf Ya'küb b. İbrahim,
Külliyyâtü
Târîh-i
l-XVI,
Encyclopaedia
Judaica,
Jerusalem 1972-78.
İstanbul 1979.
Ebü'l-Beka, el-Külliyyât
Ferid Vecdî.
Ethe,
Edebiyyât-ı
İstanbtıl 1935-39; I-X,
Kitâbü'l-Harâc
Ferid Vecdî, DM
Hermann
(trc. Rızâzâde Şafak),
Yeni Meâlli
Ebû Yûsuf, el-Harâc
Ethe, Târîh-i Edebiyyât
el-Makşadü'l-esnâ
Fatîn Davud,
Tezkire-i
Hâtimetü
İstanbul 1271.
'l-eşâr,
fî
esmâ'illâhi'l-hüsnâ
(nşr. Fazluh Şehâde),
Beyrut 1971, 1982.
şerhi
Gazzâlf, el-Menhûl
Hâkim, el-Müstedrek
Ebû Hâmid M u h a m m e d el-Gazzâlf,
el-Menhûl
(nşr. Muhammed Hasan Heyto),
Hâkim en-Nîsâbûrf,
el-Müstedrek
'ale'ş-Şahîhayn,
I-IV,
el-Mûstaşfâ
ft'ilmi'l-uşûl,
I-Il,
Bulak 1324.
İrısânü'l-'uyûn
ft sîreti'l-emtni'l-me'mûn
:
I-III,
Gazzî, el-Kevâkibü's-sffire
Beyrut, ts. (Dârü'i-Ma'rife).
M u h a m m e d b. M u h a m m e d
Halîmî, el-Minhâc
el-Gazzf,
ft
el-Minhâc
a'yâni'l-mi'eti'l-'âşire
(nşr. Cebrâfl S. Cebbûr), l-III,
Beyrut 1945-59, 1979.
Üniversitesi
Fakültesi
Avrupa
Güney-Doğu
Araştırmaları
Dergisi,
İstanbul 1972 -
Gel.D
Dergisi
Ştudies
in
/
Development:
Orta-Doğu
Teknik
Üniversitesi,
Ankara 1 9 7 3 -
Gibb, HOP
E. J. W. Gibb,
A History
of Ottoman
Poetry,
I-VI, London 1900-1909.
Gökbilgin,
Edirne ve Paşa Livası
M. Tayyib Gökbilgin,
XV-XVI.
Asırlarda
Edirne
ve Paşa
Vakıflar
Livası:
- Mülkler
-
Mukataalar,
İstanbul 1952.
şu'abi'l-îmân
Harîrîzâde, Tibyân
Beyrut 1400/1980.
Mu'cemü
Tibyânü
Himyerî, er-Ravzü'l-miHâr
vesâ'ili'l-hakâ'ik:
fi beyâni
l-III,
selâsili't-tarâ'ik,
Hasan İbrâhim, İslâm Tarihi
Hasan İbrâhim Hasan,
Beyrut 1399/1979.
İslâm
Tarihi
İbrahim Alâeddin Gövsa,
Türk Meşhurları
Hacvî, el-Fikrü's-sâmî
Muhammed b. Hasan el-Hacvf,
el-Fıkrü
's-sâmt
târîhi'l-fıkhi'l-İslâmî
(nşr. Abdülazfz b. Abdülfettâh
el-Kârf), l-ll,
Medine 1396-97/1976-77.
Hafâcî, Reyhânetü'l-elibbâ
Şihâbüddin A h m e d b. M u h a m m e d
el-Hafâcî,
Reyhânetü'l-elibbâ
zehretü'l-hayâti'd-dünyâ
(nşr. Abdülfettâh Muhammed
Sosyal
Beyrut 1975.
Hitti, İslâm Tarihi
Târîhu
Siyâsi
ve Kültürel
islâm
İstanbul 1980-81.
(trc. Salih Tuğ),
(Medtnetü's-selâm),
Kahire 1349/1931->
I-XIV,
HM
Hayat
Mecmuası,
Ankara 1926-29.
Hamîdullah,
islâm Peygamberi (Mutlu)
Hayyât, el-İntişâr
HocaSâdeddin,
M u h a m m e d Hamîdullah,
Abdürrahim b. M u h a m m e d
Hoca Sâdeddin Efendi,
İslâm
el-Hayyât,
Peygamberi
Tâcü't-tevârîh,
(trc. Salih Tuğ - Said Mutlu), l-ll,
Kitâbü'l-İntişâr
İstanbul 1969.
'alâ İbni'r-Râvendî
ve'r-red
I—II,
el-mülfıid
Hamîdullah,
İslâm Peygamberi (Tuğ)
HOr.
Beyrut 1957.
Handbuch
M u h a m m e d Hamîdullah,
Hediyyetü'l-ârifın
İslâm
der
Bağdatlı İsmâil Paşa,
Hudûdü'l-âlem
Hediyyetü
'l-'âriftn
Hudüd
İstanbul 1411/1990.
esmâ'ü'l-
mü'ellifin
Aliyye-i
Osmâniyye
(nşr. Kilisli Muallim R i f a t -
Târihi
İstanbul 1329-37; XI, İstanbul 1947.
Hammer, GOR
Joseph von Hammer,
Geschichte
des
Osmanischen
I-X, Pesth 1827-33;
I-IV, Pesth 1834-35;
(nşr. H. Duda), I-IV, 1963-64.
Hammer, HEO
Joseph von Hammer,
Histoire
de l'Empire
Ottoman
(trc. Hellert), I-XVII1,
World
London 1970.
(nşr. İbnülemin Mahmud Kemal -
Hücvîrî,
Avni Aktuç), İstanbul 1951-55 - »
Keşfü'l-mahcûb
Tahran 1387/1967.
Ebü'l-Hasan Ali b. Osman
(Uludağ),
el-Hücvîrî,
Herevî, Menâzil
Keşfü'l-mahcûb:
Hâce Abdullah-ı Herevî,
(trc. Süleyman Uludağ),
Menâzilü
İstanbul 1982.
's-sâ'irtn
ile'l-hakkı'l-mübîn,
Hakikat
Bilgisi
Kahire 1908.
Hüseyin Vassâf, Şefine
Herevî, Menâzil (Revân)
Seftne-i
Hâce Abdullah-ı Herevî,
Süleymaniye Ktp.,
Menâzilü
Yazma Bağışlar, l-V,
Hüseyin Vassâf,
's-sâ'irtn
Evliyâ-yı
Ebrâr,
nr. 2305-2309.
ile'l-halffcı'l-mübîn
(nşr. Revân Ferhâdî),
IBLA
Hânbâbâ, Fihrist
Hânbâbâ Muşâr.
Kitâbhâ-yî
of the
(trc. V. Minorsky, ed. C. E. Bosworth),
Tahran 1361 hş.
Paris 1835-41.
Fihrist-i
I
(Minorsky)
:
İbnülemin Mahmud Kemal); II
(trc. M e h m e d Atâ), I-X,
Reiches,
al-'Alam
The Regions
ve âşârü 'l-muşannifîn,
Joseph von Hammer,
Orientalîstik,
Leiden.
(trc. Salih Tuğ). I-II,
Harcırcıer (Atâ Bey)
Tâcü't4evârih
İstanbul 1279-80.
(nşr. H. S. Nyberg),
Peygamberi
Tarihi
(trc. Salih Tuğ), I-IV,
Bağdâd
İstanbul 1981.
Kahire 1386/1967.
Çâpî-yi
Fârsî,
l-V,
Herevî, Tabakât
Revue
de l'Institut
Hâce Abdullah-ı Herevî,
Lettres
Arabes,
Tabakatü'ş-şûfıy
Tunus 1937 -
ye
Hâkim en-Nîsâbûrf,
Hânsârî,
Ravzâtü'l-cennât
Heysemî,
Mecm acu'z-zevâ Hd
Ma'rifetü'ulûmi'l-fıadîş
M u h a m m e d Bâkır el-Hânsârî,
(nşr. Seyyid Muazzam Hüseyin),
Ebü'l-Hasan Nûreddin el-Heysemî,
Ravzâtü
Haydarâbâd 1935 — i
Mecma'u
ft'l-ahvâU'l-'ulemâ'
Medine-Beyrut 1397/1977.
Tahran 1367 hş.
islamic
u e's-sâdât, I-VIII,
Belles
IC
Tahran 1362.
'l-cennât
des
(nşr. Muhammed Server Mevlâyî),
Tahran 1350-53 hş.
culûmi'l-hadîş
'r-Ravzi'l-mi'târ
haberi'l-aktâr
Philip K. Hitti,
Hatib el-Bağdâdî,
el-Hulv), l-ll,
Hâkim,
Macrifetii
fî
İstanbul 1985-86.
Hz. Peygamberin
Ansiklopedisi,
İstanbul, ts. [1946].
el-Himyerî.
Kitâbü
(trc. İsmail Yiğit v.dğr.), I-VI,
Hatîb, Târihu Bağdâd
Savaşları
M u h a m m e d Abdülmün'im
(nşr. İhsan Abbas),
-
M u h a m m e d Hamîdullah,
Meydanları
muştalahâti'ş-şüp.yye,
Harîrîzâde Kemâleddin,
- Dini - Kültürel
ve Savaş
Hifnî, Muştalahât
Abdülmün'im el-Hifnî,
Siyasî
Devlet-i
Gövsa, Türk Meşhurları
ve
l-VIII,
Halil,
Medine, ts.; Beyrut, ts.
Gelişme
fî
Muhtasarı
(nşr. Hilmi Muhammed Fûde), I—III,
Hamîdullah,
Hz. Peygamberin Savaşları
GDAAD
Edebiyat
ft
islamicus,
Bulak 1318.
Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 430-432.
Hüseyin b. Hasan el-Halîmf,
's-sâ'ire
İstanbul
Karachi 1977 -
Hamdard
Nûreddin el-Halebf,
es-Sîretü'l-Halebiyye,
el-Keuâkibü
Ebû Abdullah M u h a m m e d
Şerhu
Halebî, Insânü'l-Cuyûn
Ebu Hâmid M u h a m m e d el-Gazzâlî.
el-Müstaşfâ
HI
b. Abdullah el-Haraşî,
Haydarâbâd 1334-42.
Dımaşk 1400/1980.
Gazzâlî,
Haraşî,
Şerhu Muhtasarı Halil
ve menba'u
Beyrut 1967.
IDB
The Interpreter's
'z-zevâ'id
'l-fevâ'id,
Culture,
Haydarâbâd 1927 -
I-X,
of the Bible,
Dictionary
I-IV,
N e w York-Nashville 1962.
İbn Asâkir, Târîhu Dımaşk
IJMES
International
Journal
Middle
Studies,
East
Ali b. Hasan b. Asâkir,
of
Târihu Medîneti
London-New York 1970 -
Dımaşk,
l-XIX,
İbn Ebû Hâtim,
el-Cerh ve't-tcfdîl
İbn Hacer,
Hedyü's-sârî
Abdurrahman b. Ebû Hâtim er-Râzî,
İbn Hacer el-Askalânf,
el-Cerh
(Dârü'l-Beşfr) (tıpkıbasım).
Haydarâbâd 1371-73/1952-53.
IJTS
ue't-ta'dîl,
1-IX,
Amman, ts.
Hedyü's-sârî
mukaddimetü
bi-şerhi
International
Studies,
Madison-Wisconsin 1979 -
IQ
Fethi'l-bârî
Şahîhi'l-Buhârî
İbn E b û Usaybia,
(nşr. Muhibbüddin el-Hatîb
cUyûnü'l-enbâ3
v.dğr.), I-II,
Ali b. Hasan b. Asâkir,
Muvaffakuddin İbn Ebû Usaybia,
Kahire 1398/1978.
Târihu Medineti
'Clyûnü'l-enbâ'
İbn Asâkir,
Târîhu Dımaşk
Journal
of Turkish
(Hatfb)
(Şihâbf)
Dımaşk
İbn Hacer,
fi
(nşr. Nizâr Rızâ),
İbn Hacer el-Askalânî,
London 1954 -
Dımaşk 1402-1404/1981-84.
Beyrut 1965.
inbâ'ü'l-ğumr
IS
İbn Asâkir,
Tebyînü kezibi'l-müfterî
İbn Fazlullah el-ömerî.
Mesâlik
Muhammed Sâdıkuddin el-Ensârf),
Ali b. Hasan b. Asâkir
İbn Fazlullah el-Ömerî,
Beyrut 1387/1967, 1406/1986.
Tebyînü
Mesâlikü'l-ebşâr
The Islamic
Islamic
Ouarterly,
Studies,
kezibi'l-müfterî
fi mâ nüsibe
Isl
islam,
el-Eş'arî
(nşr. M. Zâhid Kevserf),
Haydarâbâd 1 3 8 7 - 9 6 / 1 9 6 7 - 7 6 - »
memâliki'l-emşâr
İbn Hacer, el-İşâbe
(nşr. Fuat Sezgin), I-XXVII,
İbn Hacer el-Askalânî,
Frankfurt 1408/1988 (tıpkıbasım).
el-işâbe fi temyîzi'ş-şahâbe,
ft
Dımaşk 1347 —t
İA
I-XIII,
İslâm Ansiklopedisi,
İstanbul 1940-88.
İbn Abdülber, el-İstîcâb
Ibn Abdülber en-Nemerf
el-Kurtubf,
ma'rifeti'l-aşhâb
(İbn Hacer, el-işâbe
içinde), l-IV,
Kahire 1328.
İbn Abdülber,
el-İstîcâb ( B i c â v f )
Beyrut 1399/1979, 1404/1984.
İbn Ferhun,
ed-Dîbâcü'l-müzheb
İbn Hacer, Lisânü'l-Mîzân
İbn Battûtâ, Seyahatnâme
İbn Ferhûn Burhâneddin
İbn Hacer el-Askalânî,
Muhammed b. Abdullah
İbrâhim b. Ali b. Muhammed,
Lisânü'l-Mîzân,
b. Battûtâ.
ed-Dîbâcü
'l-müzheb
Haydarâbâd 1329-31.
Seyahatnâme
a'yâni
'ulemâ'i'l-mezheb
(trc. Mehmed Şerif), I-II,
(nşr. Muhammed el-Ahmedî
İstanbul 1333-35.
Ebü'n-Nûr), I-II,
İbn Battûta,
Tuhfetü 'n-nüzzâr
fi
ma'rifeti
İbn Hacer.
ma'rifeti'l-aşhâb
Takrîbü't-Tehzîb
(nşr. Abdülvehhâb Abdüllatff), I-II,
Kahire 1380
b. Battûta,
İbn Fûrek,
İbn Hacer, Tehzîbü't-Tehzîb
Tuhfetü'
Mücerredü
n-nüzzâr
ğarâ'ibi'l-emşâr
İbn
makâlâti'ş-Şeyh
Ebi'l-Hasan
'acâ'ibi'l-esfâr:
Rihletü
fi
el-Eş'arî
Beyrut 1987.
İbn Habîb, el-Muhabber
Beyrut 1401-1405/1981-85.
Muhammed b. Habîb el-Hâşimî,
İbn Âbidfn,
Mecmffatü'r-resâHl
İbn Battûta, Voyages
Mecmû'atü
resâ'ili İbn
'Âbidîn,
İstanbul 1325.
İbn Âbidfn, Reddü'l-muhtâr
Muhammed Emfn b. Âbidfn,
Reddü'l-muhtâr
I-V;
'ale'd-Dürri'l-muhtâr;
Tekmiletü
Hâşiyeti
İbn
'Âbidîn,
VI/1-2;
Takrîrâtü
VII/1-2,
Râfı'î,
Kahire 1272-1324.
İbn Âbidîn,
Batoutah
(nşr. ve trc. C. Defremery -
I-VI;
Kurreti
'uyüni'l-ahyâr
Reddi'l-muhtâr,
tekmiletü
VII-VIII,
Kahire 1386-89/1966-69.
ue
Beyrut, ts. (Dârü'l-Âfâkı'l-cedfde).
ue'l-haber...,
dîvânü'l-mübtede'
I-VII,
Bulak 1284
Beyrut 1399/1979.
İbn Haldûn, Mukaddime
İbn Beşküvâl, eş-Şıla
İbn Hacer el-Askalânf,
Abdurrahman b. Muhammed
Halef b. Abdülmelik b. Beşküvâl,
ed-Dürerü
Kitâbü'ş-Sıla
fi a'yâni'l-mi'eti'ş-şâmine,
fî târihi e'immeti
Endelüs
ue 'ulemâ'ihim
ue m u h a d d i ş t h i m
ue fukahâ'ihim
ue
b. Haldûn,
'l-kâmine
I-IV,
Haydarâbâd 1348-50/1929-31.
Mukaddimetü
İbn
(jaldün
(nşr. Ali Abdülvâhid Vâff), I-HI,
Kahire 1401.
(nşr. İzzet el-Attâr),
İbn Hacer,
Fethu'l-bârî (Hatfb)
Kahire 1955.
İbn Hacer el-Askalânî,
İbn Hallikân Ebü'l-Abbas
Fethu'l-bârî
Ahmed b. Muhammed,
üdebâ'ihim
Nâsırüddin
Hâşiyetü
Kitâbü'l-'İber
Haydarâbâd 1361/1942->
İbn Hacer,
ed-Dürerü'l-kâmine
Reddü'l-muhtâr
ale'd-Dürri'l-muhtâr,
b. Haldûn,
(nşr. I. Lichtenstadter),
Paris 1853-58.
M u h a m m e d Emfn b. Âbidfn,
(Kahire)
Abdurrahman b. Muhammed
el-Muhabber
B. R. Sanguinetti), l-IV,
İbn Bîbî,
el-Evâmirü 'l-ala'iyye
Reddü'l-muhtâr
I-XII,
İbn Haldûn, el-İber
Beyrut 1 3 9 5 / 1 9 7 5 - »
Kahire 1969.
d'lbn
İbn Hacer el-Askalânî.
Haydarâbâd 1325-27/1907-1909.
(nşr. Ali el-MCİntasır), I-II,
Voyages
Beyrut 1395/1975.
Tehzîbü't-Tehzîb,
(nşr. D. Gimaret),
Battûta
(nşr. Ali Muhammed el-Bicâvf), l-IV,
Muhammed Emîn b. Âbidfn,
Takrîbü't-Tehzîb
İbn Hacer el-Askalânî,
Muhammed b. Abdullah
ue
el-Kurtubî,
I-VI1,
İbn Fûrek,
Mücerredü'l-makâlât
fi
İbn Abdülber en-Nemerf
I-IV,
Kahire 1328.
Kahire 1972.
fi
el-İstî'âb
ile'l-imâm
Ebi'l-Hasan
Berlin 1 9 1 0 -
el-İstfab
bi-enbâ'i'l-'umr
(nşr. Abdullah b. Ahmed e l - A l e v f -
Karachi 1 9 6 2 -
Der
tabakati'l-etıbbâ'
İnbffü'l-ğumr
(nşr. Neşât G a z z â v f Sekfne eş-Şihâbf v.dğr.), I-VI,
bi-şerhi
Şahîhi'l-Buhârî
Vefeyâtü
(nşr. Muhibbtiddin e l - H a t f b M. Fuâd Abdülbâkı -
Hüseyin b. Muhammed b. Bîbî,
Kusay Muhibbüddin el-Hatîb), 1X111,
el-Evâmirü
Kahire 1407/1986-87.
'l-'alâ'iyye
fi'l-umûri'l-'Alâ'iyye
(nşr. Adnan S. Erzi),
Ankara 1956.
İbn Hacer,
Fethu'l-bârî
İbn Hallikân, Vefeyât
(Sa'd)
ue enbâ'ü
'l-a'yân
ebna'i'z-zamân
(nşr. İhsan Abbas), I-VIII,
Beyrut 1968-72.
İbn Hallikân,
Vefeyât ( A b d ü l h a m f d )
İbn Hacer el-Askalânî,
İbn Hallikân Ebü'l-Abas
Fethu'l-bârî
Ahmed b. Muhammed,
İbn Adî, el-Kâmil
İbn Düreyd, el-İştikâk
Abdullah b. Adî el-Cürcânî,
Muhammed b. Hasan b. Düreyd,
bi-şerhi
el-Kâmil
el-İştikâk
(nşr. Tâhâ Abdurraûf Sa'd)
ve enbâ'ü
(nşr. Lecne mine'l-muhtassfn), I-V1II,
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn),
v.dğr.), I-XXV1II,
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamfd), I-VI,
Beyrut 1404-1405/1984.
Kahire 1378/1958.
Kahire 1398/1978.
Kahire 1367-69/1948-50.
ft
zu'afâ'i'r-ricâl
Şahîhi'l-Buhârî
Vefeyâtü'l-a'yân
ebna'i'z-zamân
İbn Havkal, Şûretü'l-arz
Ebü'I-Kâsım b. Havkal en-Nasîbf,
İbn Hurdâzbih,
el-Mesâlik ve'l-memâlik
İbn Kesfr, en-Nihâye (Zeynf)
İsmâil b. Ömer b. Kesfr,
İbn Miskeveyh,
Tecâribü'l-ümem
Ebû Ali A h m e d
Ubeydullah b. Abdullah
Kitâbü'h-Nihây
(nşr. J. H. Krarners),
b. Hurdâzbih,
evi'l-Fiten
Leiden 1938-39 - »
el-Mesâlik
Kitâbü
Şûreti'l-arz
(nşr. M. J. De Goeje),
Frankfurt 1413/1992.
Kitâbü
Kahire 1389/1969.
The Eclipse
mâ revâhu
'an
şüyûh.ıh...
İbn İshak, es-Sîre
Tefsîrü'l-Kur'ân
İsmâil b. Ömer b. Kesfr,
Tefsîrü 'l-Kur'âni
Sîretü
(nşr. Muhammed ibrâhim
Ishâk
(nşr. Muhammed Hamfdullah),
el-Bennâ v.dğr.), I-VIII,
|. Ribera Tarrago),
Rabat 1967
Kahire 1390/1971.
Sarakosta 1893 ->•
Konya 1401/1981.
İbn Îzârî, el-Beyânü'l-muğrib
Muvaffakuddin Abdullah
İbn Hazm, Cemhere
İbn İzârî el-Merrâküşî,
b. A h m e d b. Kudâme,
İbn H a z m Ebû
el-Beyânü'l-muğrib
el-Muğnî
M u h a m m e d Ali b. A h m e d ,
/î atfbâri'l-Endelüs
(Şemseddin İbn Kudâme,
Cemheretü
(nşr. R. Dozy),
eş-Şerhu'l-kebfrile
Leiden 1848-51; III
Beyrut 1392-93/1972-73.
(nşr. Abdüsselâm M. Hârûn),
Kahire 1982
ve'l-Mağrib,
İbn Hazm, el-Faşl (Umeyre)
Muvaffakuddin Abdullah
İbn İzârf ei-Merrâküşf,
ve'n-nihal
(nşr. M. İbrâhim N a s r Abdurrahman Umeyre), I-V,
Riyad - Cidde 1402/1982.
Kısmü
'l-Muoahhidîn
(nşr. M. ibrâhim el-Kettânî Muhammed b. Tâvît -
İbn H a z m
Beyrut 1406/1985.
(nşr. A h m e d Muhammed Şâkir), [-XI,
İbn Kâdî Şühbe,
Tabakâtü'ş-Şâffiyye
Kahire, ts. (Mektebetü Dâri't-Türâs).
Ebû Bekir A h m e d b. M u h a m m e d
b . K â d f Şühbe,
ve'd-du'afâ1
(nşr. Abdülhalfm Hân), I-IV,
ue'l-metrûkln
Beyrut 107/1987.
İbn Kayyim el-Cevziyye,
Halep 1395-96/1975-76.
İ 'lâmü
'i-muvakkı
'an
rabbi'l-'âlemîn
M u h a m m e d b. Hibbân,
Kahire 1374/1955.
(nşr. M. Fleischhammer),
Wiesbaden 1959.
İbn Hibbân, eş-Şiküt
M u h a m m e d b. Hibbân,
Kltâbü'ş-Silfât,
I-IX,
Haydarâbâd 1393-99/1973-79.
(nşr. Şerafettin Turan),
I. Defter, Ankara 1970;
II. Defter, Ankara 1983;
'n-nebeviyye
(nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.), I-IV,
Kahire 1375/1955.
İbn Sa'd, et-Tabakât
M u h a m m e d b. Sa'd,
ve'n-nihâye,
'Uyûni'l-ahbâr,
I-IV,
Kahire 1343-49/1925-30.
İbn Kesfr,
(Ebû Abye)
İsmâil b. Ömer b. Kesfr,
evi'l-Fiten
ve'l-melâhim
İbn Sa'd,
et-Tabakât:
el-mütemmim
M u h a m m e d b. Sa'd,
et-Jabakâtü'l-kübrâ
(Tavfl)
'Uyûni'l-ahbâr
Beyrut 1406/1986.
Kahire 1351-58/1932-39.
'l-kübrâ
Beyrut 1388/1968.
el-kısmü
:
'l-mütemmim
(nşr. Ziyâd Muhammed Mansûr),
Medine 1403/1983.
İbn Semüre,
Fukahû^ü'l-Yemen
İbn Semüre el-Ca'dî el-Yemenî,
.
I-XIV,
et-Jabakâtü
(nşr. İhsan Abbas), l-IX,
İbn Kuteybe,
cUyûnü'l-ahbâr
Müfîd Muhammed Kumeyha), I-IV,
VII. Defter, Ankara 1957.
Kitâbü'n-Nihâye
(el-Mektebetü't- Ticâriyyetü'l-kübrâ).
(nşr. Servet Ukkâşe),
(nşr. Yûsuf Ali Tavfl -
en-Nihâye
I-II,
el-Ma'ârif
Kitâbü
el-Bidâye
es-Sîretü
Kahire, ts.
Abdurrahman b. Müslim b. Kuteybe,
Osmân
es-Sîretü
Abdülmelik b. Hişâm,
ibn Kuteybe,
el-Macârif (Ukkâşe)
Tevârîh-i
İsmâil b. Ömer b. Kesfr,
İbn Hişâm, es-Sîre 2
Bidâyetü'l-müctehid
Kemalpaşazâde A h m e d ,
İbn Kesir, el-Bidâye
(nşr. Mustafa es-Sekkâ v.dğr.), I-IV,
İbn Rüşd,
Bidâyetü'l-müctehid
b. M u h a m m e d b. Rüşd el-Hafîd,
İbn Kemai k
Tevârîh-i Âl-i Osmân
İbn Hişâm, es-Sîre
Kahire 1355/1936.
Leiden 1967.
Beyrut 1409/1989.
İbn Kuteybe,
Abdülmelik b. Hişâm,
'n-nebeviye
'n-nefise
M u h a m m e d b. A h m e d
cUyûnü'l-ahbâr
Âl-i
'l-A'lâkı
(nşr. M. J. de Goe|e),
İbrâhlm ez-Zeybek), I-IV,
Kitâbü
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamfd), l-IV,
'ulemâVl-emşâr
Ebû Ali A h m e d b. Amr,
(nşr. Ekrem e l - B û ş î -
Abdurrahman b. Müslim b. Kuteybe,
'~ın
İbn Hibbân, Meşâhîr
Meşâhiri
'ulemâVl-hadîs
Kahire 1960, 1969, 1981.
İbn Kayyim el-Cevziyye,
Fiâmü'l-muvakkfîn
(nşr. Mahmûd İbrâhim Zâyed), I-III»
Kitâbü
İbn Büste, e.l-Aclâku'n-nefîse
Abdullah b. Müslim b. Kuteybe,
Tabakâtü'ş-Şâfi'iyye
'l-muhaddişîn
VIII,
'r-râ'ik,
ve nihâyetü'l-mukteşıd,
Kitâbü'l-Mecrûhîn
mine
M u h a m m e d b. A h m e d
Tabakâtü
Ebû M u h a m m e d Ali b. A h m e d ,
M u h a m m e d b. Hibbân,
İbn Kudâme el-Makdisî,
cUlema'ü'l-hadîş
b. Kudâme el-Makdisî,
Muhammed Zenîber Abdülkâdir Zimâme),
İbn Hibbân,
Kitâbü'l-Mecrûhîn
(Muhammed Halfl Herrâs), I-IX,
Kahire, ts. (Mektebetü ibn Teymiyye).
:
'l-Bahri
Kahire 1311.
el-Muğnî
ve'l-Mağrib
I-VII;
Kenzi'd-dekâlk,
Kitâbü
İbn Hazm, el-Muhallâ
el-Muhallâ
Zeynüddin İbn Nüceym,
Tekmiletü
el-Beyânü'l-muğrib
fi ahbâri'l-Endelüs
tathîrü'l-a'râk
İbn Nüceym,
el-Bahrü'r-râHk
şerhu
b. A h m e d b. Kudâme,
(Kettânî)
ve
el-Bahrü'r-râ'ik
Beyrut 1983.
el-Faşl
fi'l-milel
beraber), I-XIV,
(nşr. ihsan Abbas),
İbn İzârî,
el-Beyânü'l-muğrib
Tehzîbü'l-ahlâk
Kahire 1398.
İbn Kudâme,
el-Muğnî (Herrâs)
M u h a m m e d Ali b. A h m e d ,
İbn H a z m Ebû
b. Miskeveyh,
(nşr. İbnü'l-Hatîb),
(nşr. Ğ. Levi Provençal),
Paris 1930; IV
Beyrut 1403/1983.
ve'l-ehvâ'
I—II
İbn Miskeveyh,
Tehzîbü'l-ahlâk
A h m e d b. M u h a m m e d
İbn Kudâme, el-Muğnî
Kahire 1382/1963.
(nşr. ve trc. H. F. Amedroz), I-VII,
'l-'azîm
(nşr. Franciscus Codera -
ensâbi'l-'Arab
of the
Caliphate
Oxford 1920-21.
M u h a m m e d b. İshak,
İbn
Tecâribi'l-ümem:
Abbasid
İbn Kesfr,
İbn Hayr, Fehrese
b. M u h a m m e d b. Miskeveyh,
(nşr. Tâhâ Muhammed ez-Zeynf), I-II,
Leiden 1889, 1967.
M u h a m m e d b. Hayr el-İşbilf,
Fehrese
ve'l-memâlik
e
ve'l-melâhim
İbn Kutluboğa,
Tâcü't-terâcim
(nşr. Eymen Fuâd Seyyide),
Kasım b. Kutluboğa,
Kahire 1377/1957 - > Beyrut, ts.
Tâcü't-terâcim
(Dârü'l-Kalem).
fî
Tabakâtü
tabakâti'l-tjanefıyye,
fukahâ'i'l-Yemen
İbn Seyyidünnâs,
Bağdad 1962.
cUyûnü'l-eşer
İbn Mencûye,
Ricâlü Şahîhi Müslim
İbn Seyyidünnâs el-Ya'murî,
A h m e d b. Ali b. Mencûye el-İsfahânî,
fi
Ricâlü
Şahîhi
Müslim
(nşr.
'Uyûnü'l-eşer
fünûni'l-meğâzî
ve'ş-şemâll
ve's-siyer,
l-II,
(nşr. Muhammed Fehfm Ebû Abye), I-II,
Abdullah el-Leysî), I-II,
Beyrut, ts. (Dârü'l-Ma'rife),
Riyad 1968.
Beyrut 1407/1987.
Beyrut 1402/1982.
İbnü'l-Kıftî,
İhbârü'l-ulemâ?
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
İbnü'l-Ezrak el-Fâriki.
Târîhu Meyyâfârikln
Hüseyin b. Abdullah b. Sînâ,
Nüzhetü
A h m e d b. Yûsuf İbnü'l-Ezrak,
Kitâbü
eş-Şifâ'
fî 'ilmi'l-vücüh
Târîhu
bi-ahbâri'l-hükemâ':
İbnü'l-Cevzî,
İbn Sînâ,
eş-Şifff el-İlâhiyyât
el-İlâhiyyât
(1)
(1)
(nşr. G. C. Anawati - Safd Zâyed),
Nüzhetü'l-acyün
'l-a'yüni
'n-nevâzır
ve'n-nezâ'ir
(nşr. M. Abdülkerfm Kâzım er-Râzî),
Tahran 1343, ofset, ts.
Beyrut 1404/1984.
İbn Ş e b b e , Târîhu'lMedîneti 'l-nıünevvere
Meyyâfârikln
ve
Ali b. Yûsuf el-Kıftî,
Âmid
İhbâri'l-'ulemâ'
(nşr. Bedevf Abdüllatff Avad),
Târih u
Kahire 1959;
Kahire 1326, Kahire ts.
'l-hükemâ'
Beyrut 1974.
İbnü'l-Cevzî. Şıfatü'ş-şafve
İbnü'l-Kıftî.
İbnü'l-Hatîb, el-İhâta
İhbârü'l-ulema'(Lippert)
Abdurrahman b. Ali b. Cevzf,
Lisânüddin İbnü'l-Hatîb,
Ali b. Yûsuf el-Kıftî,
Şıfatû'ş-şafve
el-İhâta
Kitâbü
Ahbârü'l-Medîneti'n-nebeviyye
(nşr. Mahmûd F â h û r f -
(nşr. Muhammed Abdullah Inân), l-IV,
bi-at}bâri
(nşr. Fehfm Muhammed Şeltût), i-IV,
Muhammed Kal'acf), l-IV,
Kahire 1393-98/1973-78.
Târîhu'l-hükemâ'
Cidde 1399/1979, 1402.
Halep 1969-73.
İbn Tâğrîberdî,
el-Menhelü'ş-şâfî
İbnü'l-Cevzî, Telbîsü İblis
Kemâleddin Muhammed
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
b. Abdülvâhid b. Hümâm,
İbnü'l-Murtazâ,
Tabakâtü'l-MuHezile
Ebü'l-Mehâsin Yûsuf b. Tağriberdî,
Telbîsü
Fethu'l-kadîr,
A h m e d b. Yahyâ b. Murtazâ,
Ebû Zeyd Ömer b. Şebbe,
Târîhu 'l-Medîneti
'l-münevvere
:
fî ahbâri
Gırnâta
'ş-şâfî
ve'l-müstevfî
ba'de'l-vâfî
(nşr. Muhammed M. Emfn Safd Abdülfettâh Âşûr), I-IV,
İblis
Fethu'l-kadîr
l-VII;
Netâ'icü'l-efkâr
Kitâbü
(nşr. Muhammed Münfr ed-Dımaşki),
fi keşfi'r-rumüz
Kahire 1368.
Kahire 1389-92/1970-72.
İbnü'l-Cevzî,
Kahire 1984-85.
Zâdü'l-mesir
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
(nşr. Muhammed Züheyr eş-Şâvfş -
b. Abdülvâhid b. Hümâm.
Ebü'l-Mehâsin Yûsuf b. Tağrîberdî.
Şuayb, Abdülkâdir el-Arnaût), I-IX,
Fethu'l-kadîr,
Dımaşk 1384-88/1964-68.
Netâ'icü
Mışr
ve'l-Kâhire,
İbnü'l-Cezerî,
Güyetü'n-nihâye
XIV (nşr. Cemâl Muhriz -
Ebü'l-Hayr M u h a m m e d el-Cezerî.
ûâyetü
XV (nşr. ibrâhim Ali Tarhan),
(nşr. G. Bergstraesser), I-II,
Fethu'l-kadîr,
Kahire 1972;
Kahire 1351-53/1932-35;
Netâ'icü
XVI (nşr. Cemâleddin eş-Şeyyâl -
Beyrut 1402/1982.
fi keşfı'r-rumüz
'n-nihâye
Mecmü'u
1-XXXVII
(nşr. Abdurrahman b. Muhammed),
Riyad 1381-86.
Muhyiddin
M u h a m m e d b. Ali ei-Arabî,
el-Fütühâtü
fî
'l-Mekkiyye
ma'rifeti'l-esrâri'l-mâlikiyye
el-Muntazam
fi târihi'l-mülûk
ve'l-ümem
(nşr. F. Krenkow), I-X,
Haydarâbâd 1357-59/1938-40.
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist
fî ahbâri'l-'ulemâ'i'l-
l-VI;
VIİ-IX,
(nşr. C. I. Tornberg), 1-XI1I,
Şezerâtü
İbnü'n-Nedîm,
Leiden 1851-76
fi ahbâri
—
İbnü'l-Esîr, el-Lübâb
fi
tehzîbi'l-Ensâb,
l-III, Kahire 1357-69
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
İbnü'l-Esîr, en-Nihâye
fî ğarîbi'l-hadîş
1 -VIII,
Kahire 1350-51
Beyrut 1399/1979.
el-Lübâb
'z-zeheb
men zeheb,
ve'l-eşer
İbnü'l-Kâdî,
el-Fihrist
fî ahbâri'l-'ulemâ'i'l-
Dürretü'l-hieâl
musannifin
mine'l-kudemâ'
ve esmâ'i
ve'l-muhaddişîn
fcütübifıim
A h m e d b. Muhammed el-Kâdî,
(nşr. Mustafa eş-Şüveymf).
Dürretü'l-hicâl
Tunus 1405 / 1985.
Zeylü
fî
esmâ'i'r-ricâl:
Vefeyâti'l-a'yân
(nşr. Muhammed e l - A h m e d î
Ebü'n-Nûr), l-III,
Kahire 1390/1970.
İbnü'l-Kalânisf,
Târîhu Dımaşk
el-Fihrist
fî
ahbâri'l-
'ulemâ'i'l-muşannifin
(Amedroz)
Hamza b. Esed ed-Dımaşki,
ue'i-muhaddişîn
Zeylü
- T â h i r Ahmed ez-Zâvf), l-V,
(nşr. H. F. Amedroz),
(nşr. Rızâ-Teceddüd),
Beyrut 1908.
Tahran, ts.
İbnü'l-Esîr, Üsdü'l-ğâbe
Ali b. Muhammed b. Esîr,
Üsdü'l-ğâbe
fî
ma'rifeti'ş-şahâbe
Dımaşk
mine'l-kudemâ'
(nşr. Mahmûd Muhammed et-Tanâhf
Kahire 1383-85/1963-65.
Târihi
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist (Teceddüd)
İbnü'n-Nedîm,
Cemhere
(Nâci)
İbnü's-Salâh,
'ülümü'l-hadîş
'n-neseb
Halep 1386/1966;
Beyrut 1407/1986.
Beyrut 1972;
Kitâbü
(nşr, Muhammed İbrâhim
Abdülkâdir Atâ), l-XVIII,
Beyrut 1412/1992.
(nşr. Nûreddin Itr),
(nşr. Nâci Hasan),
Hişâm b. Muhammed el-Kelbî,
(nşr. Muhammed-Mustafa
cUlûmü'l-hadîş
Osman b. Abdurrahman
Cemheretü
Üsdü'l-ğâbe
ma'rifeti'ş-şahâbe
kütübihim
Hişâm b. Muhammed el-Kelbî,
Ali b. Muhammed b. Esîr,
fî
ve esmâ'i
İbnü's-Salâh,
İbnü'l-Kelbî,
el-Muntazam
ve'l-mülûk
kütübihim
(nşr. G. Flügel).
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist (Şüveymî)
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
fî târîhi'l-ümem
üe'l-muhaddişîn
ve esmâ'i
ve'l-esrâr,
İbnü'l-Esîr.
Üsdü'l-ğâbe (Bennâ)
(Atâ)
musannifin
mine'l-kudemâ'
'l-efkâr
İbnü'l-İmâd, Şezerât
l-V, Kahire 1285-87.
İbnü'l-Cevzî,
el-Muntazam
İbnü'n-Nedîm,
el-Fihrist (Flügel)
Abdülhay b. Ahmed İbnü'l-İmâd,
fı't-târih
en-Nihâye
İbnü'l-Cevzî. el-Muntazam
kütübihim,
el-Kâmil
(nşr. Osman Yahyâ -
Abdurrahman b. Ali b. Cevzî,
ve esmâ'i
Beyrut 1398/1978.
Ali b. Muhammed b. Esîr,
Mübarek b. Muhammed b. Esîr,
Kahire 1392-1405/1972-85.
Vll-VIII,
Leipzig 1872.
ue'l-melekiyye
ibrâhim Medkûr), l-IX,
ve'l-esrâr,
ue'i-muhaddişîn
Kahire 1319.
Ali b. Muhammed b. Esîr,
İbnü'l-Arabî, el-Fütûhât
muşannipn
mine'l-kudemâ'
Kemâleddin Muhammed
İbnü'l-Esîr. el-Kâmil
fetâvâ,
fi ahbâri'l-'ulemâ'i'l-
b. Abdülvâhid b. Hümâm,
tabakâti'l-kurrâ'
Fehfm Muhammed Şeltût),
b. Abdülhalîm b. Teymiyye,
el-Fihrist
İbnü'l-Hümâm,
Fethu'l-kadîr (Kahire)
fi
Tâkıyyüddin A h m e d
İbnü'n-Nedîm,
'-l-efkâr
Fehfm Muhammed Şeltût),
İbn Teymiyye,
Mecmûcu fetâvâ
İ b n ü ' n - N e d î m , el-Fihrist
I-VI;
Kahire 1972;
Kahire 1972.
Tabakâti'l-Mu'tezile
(nşr. Susanna D. Wilzer),
Bulak 1315-18.
Kahire 1956;
XIII (nşr. Fehfm Muhammed Şeltût),
Kahire 1970;
(nşr. J. Lippert),
Wiesbaden 1961.
Kemâleddin Muhammed
fi keşfi'r-rumüz
I-XI1,
V11I-X,
İbnü'l-Hümâm,
Fethu'l-kadîr (Bulak)
İbn Tağrîberdî,
en-Nücûmü'z-zâhire
en-fiücûmü'z-zâhire
fî'ilmi't-tefsîr
ve'l-esrâr,
Zâdü'l-mesîr
ft mülûki
'l-hükemâ':
Leipzig 1903.
İbnü'l-Hümâm,
el-Menhelü
İhbâri'l-'ulemâ'
Dımaşk 1404/1984.
İbnü'l-Kelbî,
Kitâbü'l-Esnâm
'l-Eşnâm
ibnülemin.
Son Asır Türk
Şairleri
(nşr. Ahmed Zeki Paşa,
İbnülemin Mahmud Kemal İnal,
el-Bennâ v.dğr.), I-Vil,
Putlar Kitabı, trc. Beyza Düşüngen),
Son Asır
Kahire 1390/93/1970-73.
Ankara 1969.
İstanbul 1930-41.
Türk Şairleri,
i-XII,
İbnülemin, Son Sadrıazamlar
İbnülemin M a h m û d Kemal İnal,
İstanbul Vakıfları
Tahrir Defteri 953 (1546)
Osmanlı
İstanbul
Devrinde
l-IV,
Son Sadrıazamlar,
Vakıfları
Tahrir Defteri
953 (1546)
İstanbul 1940-53.
(nşr. Ö. Lutfi Barkan -
İbşfhf, el-Müstetraf
İstanbul 1970.
Tarihli
E. Hakkı Ayverdi),
el-Müstetraf
İclî, eş-Şiküt
Islâm-Türk
İktisat
(nşr. Yalçın Tura), I-III fas.,
Kahire, ts.
İstanbul 1976.
Fakültesi
Mecmuası,
el-Fetâvâ
İskender Bey Münşî, Târîh
'Âlem'ârâ-yı
'Abbasî
(nşr. frec Efşâr), I-III,
(el-Fetâvâ'l-Hindlyye
Edebiyat
Fakültesi
Bulak 1310.
K â d î İyâz,
Dergisi,
Tertîbü'l-medârik
İyâz b. Mûsâ b. İyâz,
İstanbul 1 9 5 3 -
Tertîbü
ve
Bağdatlı İsmâil Paşa,
li-ma'rifeti
İzâhu'l-meknûn
a'lâmi
fı'z-zeyl'alâ
(nşr. A h m e d Bükeyr Mahmûd), I-III,
Keşfı'z-zunûn
'an esâmi'l-kütüb
ve'l-fünün
(nşr. Kilisli Muallim R i f a t -
takribü'l-mesâlik
ehli'l-hakâik
Beyrut 1387-88/1967-68.
İsnevî, Tabakâtü'ş-ŞâfiHyye
Tabakâtü
'ş-Şâfi'iyye
JA
'aşer
Journal
'l-meşânî
et-Temhîd
fî tahrici'l-fürû'
calel-uşül
(nşr. Muhammed Hasan Heyto),
Yazmalar
Kataloğu,
Rabat 1397-1407/1977-86.
of African
Journal
of the
Oriental
History,
Kalkaşendî, Şubhu'l-acşâ
A h m e d b. Ali el-Kalkaşendî,
American
JASB
and
Proceedings
Society
of
Bengal,
Calcutta 1905 -
JESHO
of the Economic
History
of the
Journal
Minority
JNES
(ilaveli ve gözden geçirilmiş 3. bs.|.
Journal
Müzesi
Türkçe
Yazmalar
l-II,
Kâsânî, Beda'ic
Ebû Bekir b. Mes'ûd el-Kâsânî,
'u'ş-şanâ'i'
I-VII,
fî tertîbi'ş-şerâ'i',
l-XV,
Kataloğu,
İstanbul 1961.
Kahire 1327-28.
Kâşânî, Iştılâhâtü'ş-şûfiyye
Kalkaşendî,
Şubhu'l-acşâ (Şemseddin)
Abdürrezzâk b. A h m e d el-Kâşânî,
A h m e d b. Ali el-Kalkaşendf,
Iştılâhâtü
Şubhu'l-a'şâ
(nşr. M. Kemâl ibrâhim v.dğr.),
I-IV, VII, X-XIV
fi şınâ'ati'l-inşâ',
(nşr. Muhammed Hüseyin Şemseddin);
'ş-şûfıyye
Kahire 1981.
V (nşr. Nebfl Hâlid Hatîb);
Kâtib Çelebi, Cihannümâ
VI, VIII-IX (nşr. Yûsuf Ali Tavfl),
Kâtib Çelebi,
Beyrut 1407/1987.
İstanbul 1145.
Cihannümâ,
and
Orient,
Kâtib Çelebi, Fezleke
KAM
Kubbealtı
Akademi
Mecmuası,
Kâtib Çelebi.
Fezleke-i
İstanbul 1 9 7 2 -
Târih, I-II,
İstanbul 1286-87.
Institute
of
Müslim
Affairs,
London 1979 -
Beyrut 1400/1981, 1404/1984
Sarayı
Kütüphanesi
Bedâ'i
'l-a'şâ
Kahire 1910-20.
Society,
Journal
Topkapı
ve'ş-şânî
A h m e d Tevfîk), I-IV,
JAfr.H
Journal
Fehmi Edhem Karatay,
'l-hâdî
(nşr. Muhammed H a c c f -
Asiatique,
JIMMA
Abdürrahfm b. Hasan el-İsnevı",
Farsça
Karatay, Türkçe Yazmalar
Leiden 1957 -
İsnevî, et-Temhîd
Müzesi
M u h a m m e d b. Tfcyyib el-Kâdirî,
Social
Riyad 1400/1980.
Sarayı
İstanbul 1945-47.
Journal
(nşr. Abdullah el-Cübûrf),
Bağdad 1391/1970;
Topkapı
Kütüphanesi
Şerefeddin Yaltkaya), I-II,
of the Asiatic
Abdürrahfm b. Hasan el-İsnevî,
Mâlik
İstanbul 1961.
New Haven, Connecticut 1843 -
İstanbul 1989.
11 (1982); III (1987);
Kâdirî, Neşrü'l-meşânî
JAOS
(nşr. Abdülkâdir Özcan), V,
I,
Fehmi Edhem Karatay,
fî şınâ'ati'l-inşâ',
fî hakkı
İslâm Hukuku,
İstanbul 1974;
Karatay, Farsça Yazmalar
mezhebi'l-İmâm
1333-35 hş., 1350 hş.
'ş-Şekâik
Hayreddin Karaman,
I-III, İstanbul 1986-87.
'l-medârik
îzâhu'l-meknûn
Tahran 1313-14 hş.,
Tekmiletü
Karaman, İslâm Hukuku
içinde), I-III,
Mukayeseti
Şubhu
İsmet, Tekmiletü'ş-Şekâik
Tarihi, V-VIII,
Osmanlı
Ankara 1947-62.
Tetkikleri
Cambridge 1 9 6 0 -
Fındıklılı İsmet Efendi,
Enver Ziya Karal,
'l-hâniyye
Üniversitesi
Paris 1 8 2 2 -
İskender Bey Münşf,
Vechi'l-Hurüfat
Karal, Osmanlı Tarihi
Kâdîhân, el-Fetâvâ
li-eh li 'l-karni
İstanbul 1 9 4 0 -
Târîh-i
İbrâhim Medkûr v.dğr.) I-XX,
Neşrü
Üniversitesi
'İlmü'l-Müsiki
'alâ
İstanbul
İFM
İstanbul
Kitâb-ı
(nşr. Tâhâ Hüseyin -
b. Mansûr el-Özcendf,
İTED
Enstitüsü
Şıfatü'l-Mağrib
ve
ariü's-Sûdân
ve Mışr ve'l-Endelüs
:
Description
de
l'Afrique
et de
l'Espagne
(nşr. ve trc. R. Dozy - M.
De Goeie),
Leiden 1968.
Demetrius Cantemir,
ue'l-'adl
Fahreddin Hasan
T
İslâm
Şıfatü'l-Mağrib
I-II
Ansiklopedisi,
İstanbul 1941-48.
Târîhu
'ş-şikât
(nşr. Abdülmu'tf Emfn Kal'acf),
Beyrut 1405/1984.
M u h a m m e d b. Abdullah b. İdrîs,
el-Muğnî
fi ebvâbi't-tevhîd
Kahire 1382-85/1962-65.
İTA
A h m e d b. Abdullah el-İclî,
İdrîsî,
Kantemiroğlu,
İlmü'l-mûsikî
(eş-Şeriketü'l-Mısriyye),
M u h a m m e d b. A h m e d el-İbşîhî,
fi külli fennin
müstezraf
(nşr. Müffd Muhammed
Kumeyha), I-II,
Kahire 1379;
Beyrut 1403/1983.
Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî
Kâdî Abdülcebbâr b. A h m e d ,
Kâmus Tercümesi
Ffrûzâbâdî, Ebü't-Tâhir,
Kays Âl-i Kays, el-İrâniyyûn
el-Okyânusü
Kays Âl-i Kays,
fî
of Near Eastem
Chicago 1942 -
Studies,
'l-basît
tercemeti'l-Kâmûsi'l-muhît
el-Irâniyyûn
(trc. Âsim Efendi), I-III,
ve'l-edebü'l-'Arabî:
İstanbul 1230-33;
and Arab
I-IV, İstanbul 1304-1305.
Tahran 1984-86.
Kâmûsü'l-a'lâm
Kehhâle,
Muceemü'l-mü'ellifîn
Literatüre,
Iranians
I-III,
İst.A
İstanbul
Ansiklopedisi,
1-XI,
JPHS
İstanbul 1958-74.
Journal
İstahrî, Mesâlik (Abdülâl)
Karachi 1 9 5 3 -
Historical
of the
Pakistan
Society,
Şemseddin Sâmi,
Kâmûsü'l-a'lâm,
I-VI,
İstanbul 1306-16/1888-99.
İbrâhim b. M u h a m m e d el-İstahrî,
Mu'cemü'l-mü'ellifîn
:
terâcimü
'l-memâlik
JRAS
(nşr. Muhammed Câbir Abdülâl -
Journal
Muhammed Şeffk Gırbâl),
Asiatic
Kahire 1961.
London 1833 -
Mesâlikü
Ömer Rızâ Kehhâle,
of the
Society,
Royal
el-K&mûsü'l-İslâmî
muşannifi'l-kütübi'l'Arabiyye,
A h m e d Atıyyetullah,
Dımaşk 1376-81/1957-61->
el-Kâmûsü'l-İslâmî,
Kahire 1 3 8 3 / 1 9 6 3 -
I-V,
Beyrut, ts.
(Dâru İhyâi't-türâsi'l-Arabf).
I-XV,
Kelâbâzf,
Ricâlü Şahîhi'l-Buhârî
Koksal,
İslâm Tarihi
A h m e d b. M u h a m m e d el-Kelâbâzî,
M. Âsim Koksal,
Agâh Sırrı Levend,
İslâm Tarihi:
Türk Edebiyatı
Ricâlü
Şahîhi'l-Buhârî:
el-Hidâye
ve'l-irşâd
fî ma'rifeti
ellezîne
ehll'ş-şikât
ahrece
ve's-sedâd
lehümü'l-Buhârî
(nşr. Abdullah el-Leysf),
fî Câmi'ih
I-II, Beyrut 1407/1987.
M u h a m m e d b. İbrâhim el-Kelâbâzî,
't-Ta'arruf
li-mezhebi
ehli't-taşavvuf,
Kahire 1960.
Keşfü'z-zunûn
Kâtib Çelebi,
Keşfü'z-zunûn
'an esâmi'l-kütüb
Medine
(a.s.)
l-XI,
Devri,
İstanbul 1987.
ue'l-fünün
(nşr. Kilisli Muallim R i f a t Şerefeddin Yaltkaya), l-ll,
A h m e d b. Ali el-Makrîzî,
Kitâbü'l-Mevâlz
bi zikri'l-hıtat
Tarihi,
Koksal,
İslâm Tarihi
(Mekke)
Bernard Levvis,
Modern
İslâm Tarihi:
Hz. Muhammed
ve İslâmiyet,
Mekke
Devri,
(a.s.)
I-VIl,
İstanbul 1987.
ve'l-i'tibâr
ve'l-âşâr,
I-II,
Bulak 1270.
Ankara 1973.
Levvis,
Modern Türkiye'nin Doğuşu
M. Âsim Koksal,
Kelâbâzf, et-Ta^arruf,
Kitâbü
Hz. Muhammed
ue İslâmiyet,
Makrîzî, el-Hıtat
Levend,
Türk Edebiyatı Tarihi
(Medine)
Malatî, et-Tenbîh ve'r-red
M u h a m m e d b. A h m e d el-Malatî,
et-Tenbîh
(nşr.
ve'r-red
Muhammed Zâhid el-Kevserf),
Türkiye'nin
Doğuşu
Beyrut 1388/1968.
(trc. Metin Kıratlı),
M a ' s û m Ali Şah, TarâHk
Ankara 1970, 1984.
Ma'sûm Ali Şah,
Lisânü'l-Arab
Tarâ'iku
'l-hakâ'ik
Kureşî,
el-Cevâhirü'l-mudıyye
M u h a m m e d b. Mükerrem
(nşr. Muhammed Ca'fer Mahcûb), l-III,
b. Manzûr,
Tahran 1339-45 hş.
Abdülkâdir b. M u h a m m e d
Lisânü
b. Muhammed el-Kureşf,
Bulak 1299-1308
el-Cevâhirü'l-mudıyye
Beyrut, ts. (Dâru Sâdır).
fi
tabakâti'l-HaneAyye
I-XV,
'l-'Arab,
Matrakçı Nasuh,
Sefer-i Irâkeyn
Nasuh-i Matrakı,
(nşr. Abdülfettâh Muhammed el-
Lutfî, Târih
Hulv), l-lll,
A h m e d Lutff, Târih, I-V1II,
(nşr. Hüseyin G. Yurdaydın),
Kettânî,
el-Risâletü'l-müstetrafe
Kahire 1393-99/1973-79;
İstanbul 1290-1328;
Ankara 1976.
M u h a m m e d b. Ca'fer el-Kettânî,
Kurtubî, el-Câmf
İstanbul 1360-62/1941-43.
er-Risâletü
'l-müstetrafe
(nşr. Muhammed el-Müntasır),
Dımaşk 1383/1964.
Kettânî,
er-Risâletü'l- müstetrafe (Özbek)
Muhammed b. Ca'fer el-Kettânf,
Hadis Literatürü
er-Risâletü
:
IX-XV (nşr. Münir Aktepe),
l-V, Kahire 1413/1993.
(nşr. Ebû İshak İbrâhim), l-XX,
Kahire 1386-87/1966-67.
(nşr. Abdülhalfm Mahmûd -
İstanbul 1994.
Mahmûd b. Şerff), l-II,
'l-Kuşeyriyye
'n-nûri'z-zekiyye
ME
l-ll.
Beyrut, ts.
(Dârü'l-Kitâbi'l-Arabf).
M a h m u d Esad, İslâm Tarihi
Mahmud Esad,
İslâm
Tarihi:
Tarih-i Din-i
İslâm
(haz. Ahmed Lütfi Kazancı —
Kınalızâde. Tezkire
Kınalızâde Hasan Çelebi,
Küleynî, el-Uşûl mine'l-Kâfî
Tezkiretü'ş-şuarâ
Muhammed b. Ya'kub el-Küleynî,
(nşr. ibrahim Kutluk), I-II,
el-Uşûl
Kindî, Resâ'il
Şeceretü
Kahire 1349
Kahire 1972-74.
Ankara 1978-8,1.
(nşr. Fethullah Huleyf),
Beyrut 1 9 7 0 - » İstanbul 1979.
b. M u h a m m e d Mahlûf,
fî tabakâti'l-Mâlikiyye,
Kuşeyrî, er-Risâle
er-Risâletü
Kitâbü't-Tevhîd
Mahlûf, Şeceretü'n-nûr
Abduh Muhammed
li-ahkâmi'l-Kur'ân
(dipnot ve ilâveleri ile
Osman Kazancı),
İstanbui 1983.
(nşr. Ali Ekber el-Gaffârf), I-II,
M a h m û d Şükrî el-Âlûsî,
Bulûğu'l-ereb
Beyrut 1401.
Mahmûd Şükrf el-Âlûsf,
mine'l-Kâfî
Bulûğu
'l-ereb
Ya'kûb b. İshak el-Kindf,
Kütübî, Fevâtü'l-Vefeyât
Resâ'ilü'l-Kindi
Muhammed b. Şâkir el-Kütübî,
(nşr. Muhammed Behçet el-Eserf), I-III,
(nşr. M. Abdülhâdf Ebû Rfde),
Fevâtü'l-Vefeyât
Kahire 1342.
Kahire 1950-53.
(nşr. ihsan Abbas), l-V,
el-felsefiyye
Kocatürk,
Türk Edebiyatı Tarihi
Vasfı Mahir Kocatürk,
Büyük
Türk Edebiyatı
Tarihi,
fi ma'rifeti
'aleyhâ
Koçi
Bey
(Aksüt)
İstanbul 1989.
Mecelle
Mecelle-l
Ahkâm-ı
Adliyye
Mecelle-i Umûr-ı Belediyye
Osman Nuri [Ergin],
Mecelle-i
Umûr-ı
Belediyye,
M u h a m m e d b. Ahmed el-Makdisf,
MESABulletin
Ahsenü't-tekâsîm
Abdurrahman b. A h m e d el-Câmî,
fi
Middle East
Studies
Association
Bulletin,
Mew York 1 9 6 7 -
ma'rifeti'l-ekâiîm
(nşr. M. |. De Goeje),
'l-ürıs
İstanbul 1289
Leiden 1877.
Makdisî, el-Bed? ve't-târîh
I-V,
İstanbul 1330-38.
Lâmiî, Nefehât Tercümesi
İstanbul 1980.
Risalesi
Mecdî, Şekâik Tercümesi
Taşköprizâde,
Hadâiku
'ş-Şekâik
(trc. Mehmed Mecdf Efendi,
nşr. Abdülkâdir Özcan), I,
Makdisî, Ahsenü't-tekâsîm
(trc. Lâmif Çelebi),
Koçi Bey, Risâle
ahvâli'l-'Arab
Mecelletü
'l-Ezher,
Kahire 1355/1936, V I I (I-VI. ciltler Nûru'l-islâm
ismi ile
yayımlanmıştır, Kahire 1349/1930 1354/1935).
Beyrut 1973-74.
Nefehâtü
Ankara 1970.
ve'z-zeyli
Irâkeyn
Ebû Mansûr Muhammed
b. A h m e d el-Kurtubf,
trc. Yusuf Özbek),
Sefer-i
el-Mâturfdf,
Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrf,
'l-müstetrafe
Menâzil-i
Mâtürîdî, Kitâbü't-Tevhîd
Ankara 1984-92.
Ebû Abdullah M u h a m m e d
el-Câmi'
Beyân-t
Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb (Abdülhamfd)
Konyalı, İstanbul Âbideleri
(nşr. Ahmed Cevdet),
Paris 1899-1919 - » Bagdad, ts.
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdî,
Mürûcü
'z-zeheb
ve
me'âdinü'l-cevher
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamfd), l-IV,
Kahire 1367/1948-»
İbrahim Hakkı Konyalı,
İstanbul 1314.
(Mektebetü'l-MUsennâ).
Beyrut 1384-85/1964-65.
Leknevî,
el-FevâHdü'l-behiyye
Makkarî, Nefhu't-tîb
A h m e d b. Muhammed
Mes'ûdî,
Mürûcü'z-zeheb (Meynard)
(haz. Ali Kemâlf Aksüt),
İstanbul 1939.
Latîfî, Tezkire-i
İstanbul
Âbideleri,
İstanbul 1940.
Konyalı, İstanbul
Sarayları
Mutahhar b. Tâhir el-Makdisf,
Kitâbü'l-Bed'
Latîfî, Tezkire
Latîfî
(nşr. Cl. Huart), l-VI,
Muhammed Abdülhay el-Leknevî,
el-Makkarf,
İbrahim Hakkı Konyalı,
el-Fevâ'idü'l-behiyye
Nefhu't-tîb
İstanbul
fi
min
İstanbul
Abidelerinden
Sarayları,
İstanbul 1942.
terâcimi'l-Hanefıyye
ve't-târîh
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdf,
Mürûcü
ve
ğusni'l-Endelüsi'r-ratib
Prairies
'z-zeheb
me'âdinü'l-cevher:
d'Or (trc. ve nşr.
(nşr. M. Bedreddin Ebû Flrâs),
(nşr. ihsan Abbas). I-VIII,
Barbier de Meynard), [-IX,
Kahire 1324.
Beyrut 1 3 8 8 / 1968
Paris 1861-77.
Müstevfî,
Târîh-i Güzîde (Nevâî)
Nevbahtî, Fıraku'ş-Şîca
Hamdullah Müstevfî,
Kitâbü
Dımaşk 1 9 6 9 -
Târîh-i
(nşr. Hellmut Ritter),
İ W M M ( Küveyt)
Tahran 1336-39 hş.
Mes'ûdî, et-Tenbîh
MMLÂDm.
Ali b. Hüseyin el-Mes'ûdı",
Mecelletü
et-Tenbîh
'Arabiyye
ue'l-lşrâf
(nşr. M. |. De G o e j e ) ,
MecmaH'l-luğati'lbi-Dımaşk,
Beyrut 1981.
Mecelletü
Mevsılî, el-Ihtiyâr
Ma'hedi'l-mahtûtâti'l-'Arabiyye,
Abdullah b. Mahmûd el-Mevsıir,
Küveyt 1 3 7 6 / 1 9 5 6 -
I-V,
li-ta'lîli'l-Muhtâr,
Kahire 1370/1951 ->•
İstanbul 1987.
el-Mevstfatü
Adam Mez,
/i 'l-karni
el-Muccemü'ş-şûfî
el-Mu'cemü
'r-râbi% 'l-h icrî
el-hikme
Tekmiletü
I-IV,
Dımaşk 1984.
Kahire 1360/1941,
Murâdî, Silkü'd-dürer
MW
1377/1957.
M u h a m m e d Halil el-Murâdf,
The Moslem
Silkü
Hartford, Connecticut 1911 -
M u h a m m e d Fuâd Abdülbâki,
el-Mu'cemü
'l-müfehres
li-elfâzi 'l-ftur'âni
'l-Kerim,
Kahire 1950.
'd-dürer
fi a'yâni'l-karni'ş-şânî'aşer,
Bulak 1301 —» Bağdad, ts.
(Mektebetü'l-Müsennâ).
de l'üniuersite
MIDEO
Meianges
de l'lnstitut
in d'Etudes
Dominica
Orientales
duCaire,
Le Caire 1954 -
Miftâhu künûzi's-sünne
Saint
künûzi's-sünne
(trc. M. F. Abdülbâki),
Lahor, ts. —> Beyrut 1403/1983.
Mir'ût-ı
Mahmûd Celâleddin Paşa,
Mir'ât-ı
Hakîkat,
l-III,
J. D. Douglas
The Neıv Bible
Leicester 1976.
el-Muvatta3
Münzevî, Fihrist
Tahran 1338 hş./1959.
Ahmed-i Münzevî,
Mizzî, Tehzîbü'l-Kemâl
Tehzîbü'l-Kemâl
fî
esmâ'ir-ricâl
l-V,
Fârsî,
Mecelletü
'Arab'ı
MMÎIr.
Mecmal'lBağdad 1 9 5 0 -
Hüseyin Nassâr v.dğr.),
(Salame)
OA
Orientalisches
fı'l-kelâm
I-III,
Archiu,
Leipzig 1910-13.
Neşrî,
Cihannümâ (Taeschner)
Oriente
İstanbul 1928.
(Siyâkî)
des Meulânâ
Oriens
Chronik
Mehemmed
Moderno,
Roma 1921 -
Cihânnümâ:
Nüzhetü'l-kulûb
cilmiyyi'l-'lrâki,
(nşr. Muhammed Ebü'1-Fazl —
Ali Muhammed eî-Bicâvî —
Kahire 1395-1405/1975-85.
Nesefî,
Tebşıratü'l-edille
Die Altosmanische
Hattâtîn
Hamdullah Müstevfî,
Mecelletü
ve'l-irşâd), XIX-XXV[I
OM
Süleyman Sâdeddin
Müstevfî,
Nüzhetü'l-kulûb
[-XVIII,
Dımaşk 1990-93.
bi-Dımaşk,
Dımaşk 1921-68.
üe'l-metrûkın
(nşr. Cl. Salamâ), I-II,
I-VI,
(nşr. İbnülemin Mahmûd Kemal),
Mecma'i'l-'ilmiyyi'l-
Kahire, ts. |1923] (Vezâretü's-Sekâfe
Tebşıratü'l-edille
Müstakimzâde,
MMİADm.
fl fünûrıi'l-edeb,
Abdurrahman b. Şuayb en-Nesâî,
Kemal Yûsuf el-Hût),
Müstakimzâde, Tuhfe
Tuhfe-i
Nüveyrî, Nihâyetü'l-ereb
Nesâî, ed-Ducafâ3
Beyrut 1405/11985.
Kahire 1313.
İstanbul 1948 -
I -
Beyrut 1403/1983.
Nihâyetü'l-ereb
Müsned
Beyrut 1403-13/1982-92.
'l-müfessirîn
şadri'l-İslâm
A h m e d b. Abdülvehhâb en-Nüveyrî,
Ebü'l-Muîn en-Neşefî,
el-Müsned,
Mecmuası,
u Neşr
Fârsî, I-II,
Tahran 1344 hş.
Tahran 1349 hş.
A h m e d b. Hanbel,
Musiki
Nazm
der İrân ue der Zebân-ı
(nşr. Bûrân e d - D a n â v î -
Hatü-yi
min
hatte'l-'aşri'l-hâzır,
Kitâbü'd-Du'afâ'
Nüshahâ-yi
(nşr. Beşsâr Avvâd Ma'rûf), [-XXXV,
MM
Biblique,
Nefîsî, Târîh-i Nazm u Neşr
Beyrut 1968.
(nşr. Abbas Pervfz), I-VII,
Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî,
Dictionnaire
Saîd-i Nefîsf, Târîh-i
Müneccid, Mıfcem
Fihrist-i
Mu'cemü
Nouueau
Marmara
Ûnioersitesi
İlahiyat Fakültesi
Dergisi,
İstanbul 1983 -
Mu'cemü'l-mahtûtâti'l-rnatbû'a,
sîreti'l-enbiyâ'
Sîyerü'l-mülûk
Âdil Nüveyhiz,
L e v e y (Suisse).
Mfrhând M u h a m m e d ,
fî
:
Nüveyhiz,
Mıfcemü'l-müfessirîn
Dictionary,
NDB
el-Muuatta'.
Selâhaddin el-Müneccid,
ue'l-hulefâ'
Siyâsetnâme
Ankara 1982.
NBD
Müslim
Peoples
(ed. Richard V. Weekes), I-II,
Westport-Connecticut 1984.
Mîrhând, Ravzatü'ş-şafff
ue'i-mülûk
Hasan b. Ali b. İshak et-Tûsf,
I-VI,
(trc. M. Altay Köymen),
İstanbul 1326-27.
Rauzatü'ş-şafâ'
ue'l-luğât
Nizâmülmülk,
Siyâsetnâme (Köymen)
Mustafa Naîmâ, Târih,
MÜİFD
Hakikat
Kahire 1347-49/1929-30, 1392/
(Dârü'l-Kütübl'l-İlmiyye).
Mııslim Peoples
Mâlik b. Enes.
Müslim
Göttingen 1242 —» Beyrut, ts.
Reuiew,
İstanbul 1280 (çerçeveli), 1281-83.
VVensinck,
Miftâhu
Şahîhi
I-XVM,
Tehzîbü'l-esmâ'
Naîmâ, Târih
Beyrut 1906 -
fî şerhi
b. el-Haccâc,
(nşr. F. Wüstenfeld), I-II,
Müslim
Worid Book
Leicester 1981 -
Joseph,
Nevevî, Şerhu Müslim'
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
MWBR
Meianges
XIII-XX,
Nevevî, Tehzîb
World,
I-IV,
MUSJ
el-Mutfî,
1972.
Ebû Rfde), I-II,
M . F. Abdülbâki, el-Muccem
Necîb
el-Minhâc
el-Mevsû'atü'l-Fllistîniyye,
hudûdi'l-kelime,
X XII;
Beyrut, ts. (Dârü'l-Fikr).
Beyrut 1401/1981.
(trc. Muhammed Abdülhâdf
I-1X;
Şerhu'l-Mühezzeb,
Tekm'ıletü's-Sübkî,
Mv.Fs.
'ş-şûfi
fi
el-Mecmûc:
Meusû'atü
'l-fıkhi
'l-İslâmî
(Meusû'atü
Cemâl
'Abdinnâşır),
I-XVI, Kahire 1386-1400.
Suâd el-Hakfm,
'l-lslâmiyye
'l-fıkhiyye,
Mv.Fİ
Bochum 1975 -
M e z , el-Hadâretü'l-İslâmiyye
Nevevî, el-Mecmûc
Yahyâ b. Şeref en-Nevevî,
Küveyt 1 4 0 4 / 1 9 8 3 -
Turcica,
Fıraki'ş-Şi'a
İstanbul 1931.
Mv.F
MT
Materiala
el-Hadâretü
Güzîde
(nşr. Abdülhüseyn-i Nevâî),
Leiden 1894 - >
el-lhtiyâr
Hasan b. Müsâ en-Nevbahtî,
Neschri
Orierıs:
Milletlerarası
(nşr. Fr. Taeschner). I-II,
Tetkikleri
Leipzig 1951-55.
Leiden 1 9 4 8 -
Neşrî, Cihannümâ (Unat)
Neşrî Mehmed,
Kitâb-ı
Cihan
- Nûmâ
: Neşri
(nşr. F Reşit U n a t -
(nşr. Muhammed Debîr Siyâkî),
Mehmet Altay Köymen), I-II,
Tahran 1336 hş.
Ankara 1949-57.
Tarihi
Şark
Cemiyeti
Osmanlı
Mecmuası,
Müellifleri
Bursalı M e h m e t Tâhir,
Osmanlı
Müellifleri,
I-III,
İstanbul 1333-42 —> Heppenheim,
Bergstrasse 1971.
Osm.Ar.
Osmanlı
Araştırmaları
The Journal
:
of Ottoman
Studies,
İstanbul 1980 -
Reşîd Rızâ, Tefsîrü'l-menâr
Sahnûn, el-Müdevvene
Sem'ânî, el-Ensâb
Muhammed Reşîd Rızâ,
Abdüsselâm b. Saîd
Abdûlkerfm b. M u h a m m e d
Tefsîrü'l-Kur'âni'l-hakîm
:
1 -XII -
Tefsîrü'l-menâr,
Kahire 1 3 5 3 - 5 4 - » Beyrut, ts.
(Dârü'l-Ma'rife);
Ömer Ferruh, Târîhu'l-edeb
Ömer Ferruh,
Târîhu'l-edebi'l-'Arabî,
1-VI,
Catalogue
of the Turkish
in the British
London 1888.
İsmail Hakkı Özkan,
Türk Mûsikisi
Velveleleri,
istanbul 1984.
Öztuna,
BTMA
Yılmaz Öztuna.
Büyük
Türk
Mûsikîsi
Ansiklopedisi,
l-ll,
Pakalın
Tarih
Deyimleri
Peçevî,
l-II,
İstanbul 1281-83 - » İ s t a n b u l 1980.
Turcicae
degli Stud'ı
Orientali,
Steven Runciman,
Seferleri
History
b. Râgıb el-İsfahânf,
Rypka, ILG
el-Müfredât
J. Rypka,
ğarîbi'l-Kur'ân
(nşr. M u h a m m e d Seyyid Kîlânf),
Iranische
Kahire 1381/1961.
Leipzig 1959.
l-V,
Sanat
Rauf Yekta, Türk Musikisi
Rauf Yekta Bey,
Türk
(trc. Orhan Nasuhioğlu),
İstanbul 1986.
Râvendf,
(Ateş)
M u h a m m e d b. Ali er-Râvendf,
ve
âyetü's-sürûr
(trc. A h m e t Ateş), I-II,
dâri'l-hilâfe
I-III,
des Deux
Mondes,
Paris 1831 -
REI
des Etudes
Islamiçues,
Sezgin, GAS (Ar.)
t-türâşi'l-'Arabî
(trc. Mahmûd Fehmî
(İpşirli)
Târih
Sicill-i Osmânî
M e h m e d Süreyya,
Sicill-i
I-IV,
Osmânî,
İstanbul 1308-15 - »
Selâvî, Kitâbü'l-İstikşâ
Heppenheim, Bergstrasse 1971.
Şehâbeddin A h m e d es-Selâvî,
Silâhdar, Târih
li-ahbâri'd-düveti'l-mağribi'l-akşâ
(nşr. Ca'fer en-Nâsırî-
Rusûmü
Dârülbeyzâ 1954-56.
Silâhdar Fındıklı M e h m e d Ağa,
Târih (nşr. A h m e d Refik), l-II,
İstanbul 1928.
SO
Studia
Sem'ânî, el-Ensâb
Orientalia,
Helsinki 1 9 2 5 -
Abdûlkerfm b. M u h a m m e d
Safâ, Edebiyyât
es-Sem'ânf, el-Ensâb,
Zebihullah Safâ,
(nşr. A b d u r r a h m a n b. Yahyâ
Berthold Spuler,
el-Yemânî),
İran Moğolları
Haydarâbâd 1961-66;
Siyâset,
V11-VIII (nşr. M u h a m m e d Avvâme),
İlhanlılar
der îrân, l-V,
Edebiyyât
I-VI
Spuler, Iran
Moğolları
:
İdare ve
Devri
Kültür1220-1350
Safedî, el-Vâfî
Dımaşk 1976;
(trc. Cemal Köprülü),
Selâhaddin Halil
IX (nşr. M u h a m m e d Avvâme -
Ankara 1957.
b. Aybeg es-Safedî,
Riyâzf Murâd),
Kitâbü'l-Vâfı
Dımaşk 1979;
Steingass, Dictionary
(nşr. İhsan Abbas -
X (nşr. Abdülfettâh M u h a m m e d
F. Steingass,
Şükrî Faysal), I-XXII,
el-Hulv),
Persian
Wiesbaden 1401-1402/1981-82.
Dımaşk 1979.
London 1892.
bi'l-vefeyât
1-IX,
Hicâzî v.dğr.), 1-VIII,
M u h a m m e d en-Nâsırî), 1-1X,
Beyrut 1406/1986.
Fuat Sezgin,
Geschichte
des arabischen
Schrifttums,
Leiden 1967-84.
Riyad 1402-1408/1982-88.
b. Muhassin es-Sâbî,
dâri'l-hilâfe
Lügati,
Sezgin, GAS
Târîhu'
Elfıyeti'l-hadîş,
Selânikî. Târih
Tarih
Fuat Sezgin,
Kitâbü'l-İstikşâ
Tahran 1332-64 hş.
RDM
Paris 1927 -
Muhammed b. Abdurrahman
es-Sehâvî,
Ebü'l-Hüseyin Hilâl
Târîh-i
Ankara 1957-60.
Revue
l-Xli,
(nşr. Mîhâîl Avvâd),
Râhatü's-sudûr
Revue
l-V,
İstanbul 1943-52.
Sâbî, Rusûmü
Musikisi
Râhatü's-sudûr
ed-Dav'ü'l-lâmi'
İstanbul 1989.
Ansiklopedisi,
el-Lüma'
(nşr. Abdülhalîm Mahmûd -
Osmanlı
Selânikî Mustafa Efendi,
Celâl Esat Arseven,
İstanbul 1282.
Ebû Nasr es-Serrâc,
İstanbul 1986.
Beyrut 1403/1983.
SA
Serrâc, el-Lüm(f
Midhat Sertoğlu,
(nşr. M e h m e t İpşirli), I-II,
Râşid M e h m e d Efendi. Tarih,
l-II,
Sert oğlu. Tarih Lügati
Sehâvî,
ed-Da v 'ü 'l-lâm ic
şerhu
Râşid, Târih
ve'l-mu'arrebe,
Kahire 1928-30.
Kahire 1960.
Fethu'l-muğiş
Literaturgeschichte,
'Arabiyye
(trc. Ender Gürol),
Sehâvî, Fethu'l-muğlş
Literatüre,
Mu'cemü'l-matbû'âti'l-
Tâhâ Abdülkâdir Server),
Boyutları
Kahire 1353-55.
of Iranian
Serkîs, Muccem
Yûsuf Elyân Serkîs,
Tasavvufun
li-ehli'l-karni't-tâsF,
Dordrecht 1968.
l-XXX,
Kahire 1324-31.
Annemarie Schimmel,
es-Sehâvî,
J. Rypka,
fi
İslam,
M u h a m m e d b. Abdurrahman
Tarihi
Rypka, HIL
Hüseyin b. M u h a m m e d
of
İstanbul 1982.
Runciman,
Haçlı Seferleri Tarihi
Fundamenta,
Râgıb el-İsfatıânî,
el-Müfredât
Dimensions
Schimmel,
Tasavvufun Boyutları
Ankara 1986-87.
l-li, Wiesbaden 1959-64.
Annemarie Schimmel.
Reuue du monde musuiman,
(trc. Fikret Işıltan), l-III,
Philologiae
Schimmel,
Mystical Dimensions of islam
RMM
Haçlı
Ph.TF
el-Mebsût,
l-III,
of Science,
North Carolina 1975.
Roma 1907 -
Peçuylu İbrâhim, Târih
Şemsüleimme es-Serahsî,
London 1962; New York 1975.
Rivista
istanbul 1946-56.
Târîh-i
Serahsî, el-Mebsût
P. Charles Rieu,
Catalogue
of the Persian
Manuscrits
in the British Museum,
I - IH,
London 1879-83;
Suppl., 1895.
Mystical
I-VI,
Kahire 1954-60.
întroduction
to the History
'l-hak
fi'l-fıkhi'l-islâmî,
întroduction
RSO
l-III,
Sözlüğü,
Sarton,
Senhûrî, Meşâdirü'l-hak
Abdürrezzâk A h m e d es-Senhûrî,
Meşâdirü
'l-enbiyâ',
Kahire 1301.
Rieu, Catalogue
of the Persian Manuscripts
sy. 1-66, Paris 1907-26.
M e h m e t Zeki Pakalın,
ve Terimleri
(nşr. Abdullah Ömer el-Bârûdf), l-V,
Kışaşü
Ankara 1990.
Osmanlı
Beyrut 1408/1988.
George Sarton,
Nazariyatı
Kudüm
Sa'lebî, 'Ara'isü'l-mecâlis
'Arâ'isü'l-mecâlis:
Manuscripts
Museum,
(Bârûdf)
es-Sem'ânf,
el-Ensâb
Ebû İshak
P. Charles Rieu,
Özkan. TMNU
I-Vl,
el-Müdevvenetü'l-kübrâ,
Kahire 1324.
A h m e d b. M u h a m m e d es-Sa'lebî,
Rieu, Catalogue
Beyrut 1981-84.
ue Usûlleri
Kahire 1373-80 / 1953-61.
et-Tenûhî,
English
Dictionary,
St.I
Süyûtî, el-İtkân (Bugâ)
Şevkânî, el-Bedrü't-tâlf
Tâcü'l-arûs
Studia
Islamica,
Paris 1953 -
Celâleddin es-Süyûtî,
M u h a m m e d b. Ali eş-Şevkânî,
M u h a m m e d Murtazâ ez-Zebfdî,
el-İtlfan
fi'ulümi'l-Kur'ân
(nşr. Mustafa Dîb el-Bugâ), I-II,
Storey,
Persian
Beyrut 1407 / 1987.
Literatüre
Charles A. Storey.
Persian
Literatüre:
A Bio-Bibliographlcal
I-II
Suruey,
London 1927, 1 9 7 0 ;
Şevkânî, Fethu'l-kadîr
(Ebü'l-Fazl)
Celâleddin es-Süyûtî,
fi'ulümi'l-Kur'ân
V (nşr. Fr. d e Blois),
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl), I-IV,
London 1992-94.
Kahire 1387/1967, 1405/1985.
Celâleddin es-Süyûtî,
İstanbul
Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
Sanat Tarihi
Yıllığı,
İstanbul 1964 -
el-Müzhir
fi 'ulümi'l-luğa
ve
enuâ'ihâ
(nşr. Muhammed Ahmed
Câdelmevlâ v.dğr.), I-II,
Kahire, ts.
Sübkî, el-İbhâc
Takıyyüddin Ali
b. Abdülkâff e s - S ü b k î Tâceddin Abdülvehhâb
b. Ali es-Sübkf,
el-İbhâc fi
şerh.i'1-Minhâc
(nşr. Şâban Muhammed İsmâil), I-III,
(Dâru İhyâi'l-kütübi'I-Arabiyye).
Süyûtî,
Târîhu'l-hulefff
Celâleddin es-Süyûtî,
Târîhu'l-hulefâ'
(nşr. M. Muhyiddin Abdülhamîd),
Kahire 1401-1402/1981-82.
Kahire 1371/1952, 1389/1969.
Sübkî, Tabaköt
Şafiî, el-Üm
Tâceddin Abdülvehhâb
Tabakâtü'ş-Şâffiyyeti'l-kübrâ,
kahire 1 3 2 3 - 2 4 - » Beyrut, ts.
(Dârü'I-Ma'rife).
Sübkî, Tabaköt
I-VI,
(Tanâhf)
Tâceddin Abdülvehhâb
el-Üm,
I-VII,
Tabakâtü'ş-Şâfı'iyyeti'l-kübrâ
Şevkânî,
İrşâdü'l-fuhûl
I-X,
Kahire 1306-1307.
TAD
Ankara
Üniuersltesi
Dil ue Tarih-Coğrafya
Fakültesi
Dergisi,
Ankara 1963 -
et-Tacrîfât
Şevkânî, Neylü'l-evtâr
İstanbul 1327; Beyrut 1403/1983.
M u h a m m e d b. Ali eş-Şevkânî,
Neylü
'l-eutâr
şertıu
Münteka'l-afrbâr
min efrâdîşi seyyidi'l-ahyâr,
I-VIII,
Kahire 1391/1971.
Tbşköprizâde,
Mevzûâtü'l-ulûm
Şeybî, eş-Şıla
Meuzûâtü'l-ulüm
eş-Şıla
beyne't-taşauuuf
Şânîzâde, Târih
Şânîzâde M e h m e d Atâullah Efendi,
Târih, I-IV,
el-Hulv), I-X,
et-Tabalfâtü'l-kübrâ,
Kahire 1383-96/1964-76.
Kahire 1373/1954.
(trc. Kemâleddin Mehmed Efendi), I-II,
Taşköprizâde
İsâmeddin A h m e d Efendi,
I-II,
Miftâhu
ue
Şirbînî, Muğni'l-muhtâc
ilâ
l-II,
İsâmeddin A h m e d Efendi,
Ebû İshak İbrâhim eş-Şîrâzî,
's-sa'âde
mişbâhu's-siyâde
(nşr. Abdülvehhâb E b ü ' n - N û r Kâmil Kâmil Bekrî), I-III,
Kahire 1968.
Muğni'l-muhtâc
Abdülvehhâb b. A h m e d eş-Şa'rânf,
Taşköprizâde
Taşköprizâde,
Miftâhu's-scfâde
b. A h m e d eş-Şirbînî,
e t - T a n â h f - A b d ü l f e t t â h Muhammed
't-Ta'rîfât,
Şîrâzî, el-Mühezzeb
Şemseddin M u h a m m e d
Şa'rânî, et-Tabakât
Kitâbü
İstanbul 1313.
I-II,
ue't-teşeyyu',
Seyyid Şerif el-Cürcânf,
[Miftâhu's-sa'âde]
Kâmil Mustafa eş-Şeybî,
fî fıkhi'l-İmâm
eş-Şâfı'î,
Kahire 1379/1959-60.
(nşr. Mahmûd M u h a m m e d
Taşköprizâde, eş-ŞeköHk
ma'rifeti
Me'ânî elfâzi'l-Minhâc,
l-IV,
Kahire 1958—> Dımaşk, ts.
(Dârü'l-Fikr).
Taşköprizâde
İsâmeddin A h m e d Efendi,
eş-Şekâlku
'n-nu'mâniye
fî'ulemâ'i'd-deuleti
Süheylî, er-Ravzü'l-ünüf
Şehristânî, el-Milel (Kflânî)
Abdurrahman b. Abdullah
M u h a m m e d b. Abdülkerîm
eş-Şehristânî,
el-Milel
ue'n-nihat
(nşr. M. Seyyid Kflânî), I-II,
Kahire 1381/1961.
es-Süheylf,
er-Rauzü
fi
li'bni
'l-ünüf
şerhi's-Sîreti'n-nebeuiyye
Hişâm
(nşr. Abdurrahman el-Vekfl), I-VII,
Kahire 1387-90/1967-70.
Sülemî, Tabaköt
Tanzimat'tan
CâmiVl-beyân
M u h a m m e d b. Cerîr et-Taberî,
Câmi'u'l-beyân
Kahire 1321
âyi'l-Kur'ân,
'ş-şûfıyye
(nşr. Nûreddin Şerîbe),
Şerhu'l-Akldeti't-Tahâviyye
Kahire 1389/1969.
Ali b. EbüT-İz,
Taberî,
Câmi'u'l-beyân
Şerh u 'l-'A kîdeti
't-Tahâuiyye
(nşr. M. Nâsırüddin el-Elbânî),
Celâleddin es-Süyûtî,
Kahire, ts. (Dârü'I-Fikri'l-Arabî).
(Bulak)
Câmi'u'l-beyân
âyi'1-K.ur'ân,
Beyrut 1406-1407/1986-87.
Cemil Akpınar - Cevat İzgi,
Leiden 1879-1901.
Tarih
Târîlju'r-rusül
1. fas. sy. 1-10,
TD
Üniuersitesi
Fakültesi
Türk Dünyası
İstanbul 1979 -
Hüsnü
(Arapça,
Taberî, Târîfı
Kütüphaneleri
Tıp
Türkçe
ve Farsça
(Ebü'l-Fazl)
M u h a m m e d b. Cerîr et-Taberî,
Yazmaları
Kataloğu)
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl), l-II,
(ed. Ekmeleddin ihsanoğlu),
Kahire 1387 / 1967.
İstanbul 1984.
Târîhu'r-rusül
Dergisi,
TDA
mahtütâti't-tıbbi'l-İslâmî
Türkiye
Tarih
ue'l-mülük
Türkiyâ
İslâml
ue'l-mülük
I:
İstanbul 1943-51.
fi mektebâti
:
Tarih-
Katalogları
Yazmaları,
Fihrisü
Celâleddin es-Süyûtî,
ue'l-Kâhire
Türkçe
Yazmaları
İstanbul 1 9 4 9 -
Kahire 1384/1964.
Mışr
Kütüphaneleri
Coğrafya
M u h a m m e d b. Cerîr et-Taberî,
(nşr. M. |. d e G o e j e ) , I-III,
'l-muhâdara
TCYK
Edebiyat
Ramazan Şeşen -
fi (ahbârı)
(haz. İletişim Yayınları), I-VI,
İstanbul 1985.
Taberî, Târîfy (de Goeje)
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl), I-II,
Süyûtî, Hüsnü'l-muhâdara
Cumhuriyet'e
Ansiklopedisi
İstanbul
Şeşen, Fihristi
mahtûtâti't-tıbbi'l-
Islâmî
l-XXX,
Bulak 1323-29
ue'n-nuhât
tabakâti'l-luğavlyyîn
Türkiye
istanbul
M u h a m m e d b. Cerîr et-Taberî,
'an te'uîli
Süyûtî, Buğyetü'l-vıfât
fi
I-XXX,
Beyrut 1405/11985.
ve'n-nitıal
Kahire 1388/1968.
'l-uu'ât
Taberî,
'an te'uîli
es-Sülemf,
Buğyetü
TCTA
M u h a m m e d b. Abdülkerîm
(nşr. Abdülazfe M. el-Vekfl), I-III,
Tabakâtü
İstanbul 1405/1985.
l-XXX!II,
Ankara 1943-86.
eş-Şehristânî,
M u h a m m e d b. Hüseyin
'l-'Oşmâniye
(nşr. Ahmed Subhi Furat),
TA
Türk Ansiklopedisi,
Şehistânî, el-Milel (Vekil)
el-Milel
:
İrşâdü'l-fühül
ilâ tahlfîki'l-hak:k:ı
min
'ilmi'l-uşûl,
Beyrut, ts. (Dârü'I-Ma'rife).
el-Mühezzeb
Bulak 1321-26.
İstanbul 1291.
b. Ali es-Sübkf.
Kâmüs
Şerhu'l-Kâmüs,
Tarih Araştırmaları
Bağdad 1964; Beyrut 1982.
M u h a m m e d b. İdrîs eş-Şâfıî,
b. Ali es-Sübkı",
Fethu'l-kadır;
el-câmi'
beyne
fenneyi'r-riuâye
ue'd-dirâye
min 'ilmi't-tefsîr,
l-V,
Kahire 1383/1964.
min ceuâhiri'l-
M u h a m m e d b. Ali eş-Şevkânî,
Süyûtî, el-Müzhir
STY
Tâcü'l-'arûs
M u h a m m e d b. Ali eş-Şevkânî,
Süyûtî,
el-Itkân
el-İtlfân
III (1984-90); IV (1939);
I-II
el-Bedrü't-tâli',
Kahire 1348.
Araştırmaları,
TDAY Belleten
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl), I-XI,
Türk Dili
Kahire 1960-70 - > Beyrut, ts.
Yıllığı
Araştırmaları
(Dâru Süveydân).
Ankara 1953 -
Belleten,
TDe.
TK.
Ankara
Üniversitesi
Dil ve Tarih Coğrafya
Türkoloji
Fakültesi
Dergisi,
Ullmann, Die Medizin
TD
Manfred Ullmann,
Wolfram
Kuyûd-ı Kadfme Arşivi,
Die Medizin
Akkadisches
Tahrir
Leiden 1970.
l-III, Wiesbaden 1965-81.
Uzunçarşılı,
Anadolu Beylikleri
Webster's Third
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
İnternational
Anadolu
Dictionary
Defterleri,
Ankara 1 9 6 5 -
Ankara.
TDEA
TKA
Türk
Türk Kültürü
Dili
ve Edebiyatı
Araştırmaları,
Ankara 1 9 6 4 -
Ansiklopedisi,
TKDB
TDED
Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
Dergisi,
İstanbul 1 9 4 6 -
Bülteni,
ve
Devletleri,
Ankara 1952 -
Uzunçarşılı,
Kapukulu Ocakları
TMD
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Türk Musikisi
Osmanlı
Dergisi,
TDl.
İstanbul 1947-52.
Türk Dili, A n k a r a 1 9 5 1 -
TOEM
Tebrîzf,
Reyhânetü'l-edeb
Encümeni
Devleti
Kapukulu
Teşkilâtından
l-ll,
Ocakları,
Osmânî
ÎT
Reyhânetü'l-edeb,
Tarih ue
Sarih
Devleti
Teşkilâtına
Medhal,
Toplum,
Muhtasarı
Terçemesi
ve
Şerhi,
l-III (trc. Ahmed Naim);
IV-XII (trc. Kâmil Miras).
Ankara 1970.
Uzunçarşılı. Merkez-Bahriye
TTEM
Osmanlı
Türk
Merkez
Tarih Encümeni
Mecmuası,
Devletinin
ve Bahriye
Teşkilâtı,
Üniversitesi
Edebiyat
Fakültesi
of the
Language
Engllsh
Unabridged,
Springfield-Massachusetts 1981.
VVensinck, el-Mıfcem
A. J. VVensinck v.dğr.,
el-Mu'cemü
'l-müfehres
li-elfâzi 'l-hadîşi 'n-nebev~ı,
I-VII,
Leiden 1936-69, VIII:
WZKM
Wiener
Zeltschrift
Kunde
des
für
YA
Yurt Ansiklopedisi
Dünü,
Türkiye
TTK Belgeler
Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi
Yâfiî,
Türk
İsmail Hakkı Uzunçarşılı.
Belgeler,
Osmanlı
Tarihi,
l-IV,
Mir'âtü'l-cenân
Abdullah b. Es'ad el-Yâfıî,
Mir'âtü'l-cenân
'ibretü
ve
'l-yakzân
fi ma'rifeti
TTK Belleten
il İl:
Yarını, I-XI,
Bugünü,
İstanbul 1981-84.
Tarih Kurumu
die
Morgenlandes,
Ankara 1948.
Ankara 1947-59.
TED
New
İstanbul 1924-32.
Ankara 1 9 6 4 -
İstanbul
Third
Wien 1 8 8 7 -
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
A h m e d ez-Zebîdî.
Buhâri
Osmanlı
İstanbul 1984 -
Tecrid Terçemesi
Tecrid-i
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Mecmuası,
Ankara 1941.
Müderris-i Tebrfzf,
Sahih-i
Uzunçarşılı, Medhal
İstanbul 1910-23.
l-IV,
Handuuörterbuch,
Leiden 1988.
Târîh-i
Tahran 1328-33 hş.
Soden,
fehâris (haz. W. Raven -1.1. Witkam),
Ankara 1943.
Muhammed Alf-yi
von
V/ebster's
Ankara 1937, 1969.
Kütüphaneciler
Derneği
Türk Dili ve Edebiyatı
islam,
Beylikleri
Karakoyunlu
Türk
istanbul
im
Akkoyunlu,
İstanbul 1976 -
v. Soden, AHW
Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü
mâ
yu'teberu
Uzunçarşılı, Saray Teşkilâtı
min havâdişi'z-zamân,
Ankara 1937 -
İsmail Hakkı Uzunçarşılı,
Haydarâbâd 1334-39, 1390/1970.
İstanbul 1970 -
TTOKBelleteni
Saray
Tehânevî, Keşşaf
Turing
Tarih Enstitüsü
Türk
Dergisi,
ıştılâhâti'l-fünün,
Belleten,
Osmanlı
Muhammed Ali b. Ali et-Tehânevî.
Keşşâfü
Tarih Kurumu
l-ll,
Kalküta 1862
(Türkiye
Otomobil
Turing
Kurumu)
Kitâbü'l-Harâc
Belleteni,
(nşr. Ahmed Muhammed Şâkir),
istanbul 1930 -
Vâkıdf, el-Meğâzî
Kahire 1347, 1384/1964.
M u h a m m e d b. Ömer el-Vâkıdf,
Ya'kûbf,
Kitâbü'l-Büldân
of Turkish
Harvard 1 9 7 7 -
London 1965-66.
T^kiyyüddin b. Abdülkâdir
Türk Lügati
et-Temîmî,
Vâsıf. Târih
Hüseyin Kâzım Kadri,
A h m e d Vâsıf Efendi,
Türk Lügati,
Târih,
fi
terâcimi'l-Hanefıyye
l-ll,
Riyad 1403/1983.
Tarih
TEt.D
Ankara 1956 -
Vesikaları,
1-XIX,
Kitâbü'l-înâs
Kahire-Beyrut 1400/1980.
Yazma Divanlar
Kataloğu,
Türkçe
l-IV,
İstanbul 1947-76.
Kahire 1971.
UDMİ
TK
Türk
Kültürü,
Ankara 1 9 6 2 -
Urdu
bi-'ilmi'l-ensâb
(nşr. İbrâhim el-Ebyârf),
Kütüphaneleri
Dâ'ire-i
Ma'ârif-i
Pencap 1964 -
İslâmiyye,
l-Ya'kübî
(nşr. M. Th. Houtsma), I-II»
Ebü'I-Kâsım Hasan b. Ali,
İstanbul 1 9 1 1 -
TYDK
I-IX,
Târîhu'
Dergisi,
Vezîr İbnü'l-Mağribf
Yurdu,
İstanbul
Türâsü'l-insâniyye,
A h m e d b. İshak b. Ca'fer,
Vezîr el-Mağribî, el-înâs
Türk
TFA
(trc. Muhammed ibrâhim Âyetf),
N e c e f 1957; Tahran 1964.
Ya'kûbf, Târih
İstanbul/Ankara 1 9 3 8 -
TY
Tİ
I-II,
İstanbul 1941-61.
Dergisi,
Araştırmaları,
Kitâbü'l-Büldân
VD
Vakıflar
(Âyetf)
A h m e d b. İshak b. Ca'fer,
İstanbul 1219.
TV
İstanbul 1949-79.
(nşr. M. Jones), l-III,
1II-IV, İstanbul 1944-45.
el-Hulv), l-III -
Türk Folklor
Studies,
İstanbul 1927-28;
(nşr. Abdülfettâh Muhammed
Türk Etnografya
/
'l-Meğâzî
Bilgisi
Journal
's-seniyye
Araştırmaları
Kitâbü
Türklük
Temfmî,
et-Tabakâtü's-seniyye
et-Tabakatü
Yahyâ b. Âdem, el-Harâc
Yahyâ b. Â d e m el-Kureşî.
Ankara 1945.
ve
TUBA
İstanbul 1404/1984.
Devleti'nin
Teşkilâtı,
l-IV,
Vezzân ez-Zeyyâtî,
Vaşfü İfrîkıyye
Leiden 1883 - » Beyrut, ts.
(Dâru Sâdır).
Yâkût,
Muccemü'l-büldân
Yâküt b. Abdullah el-Hamevf,
Mu'cemü'l-büldân,
l-V,
Beyrut 1957.
Hasan b. Muhammed el-Vezzân
Yâküt,
Muccemü'l-biildân
ez-Zeyyâtf, Vaşfü
Yâküt b. Abdullah el-Hamevî,
ifrîkıyye
(Cündf)
(trc. Muhammed H u c c f -
Mu'cemü
Muhammed el-Ahdar), l-ll,
(nşr. Ferfd Abdülazfz el-Cündf). 1-VII,
'l-büldân
Beyrut-Rabat 1983.
Beyrut 1410/1990.
Yâküt,
Zebîdî, İthâfü's-sâde
Zehebî,
Yâkut b. Abdullah el-Hamevî,
Muhammed Murtazâ ez-Zebfdf,
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebf,
Mu'cemü'l-üdebâ':
Ithâfü
Mıfcemü'l-üdebff
İrşâdü'l-erîb
's-sâdeti'l-muttekin
(nşr. Ahmed Ferfd Rifâî), l-XX
bi-şerfıi esrarı Ihyâ'i
Kahire 1355-57/1936-38
I-X,
Beyrut, ts.
'ulûmi'd-dîn,
Yeni
İstanbul 1917-23.
Osmanlı
II. Bâyezid
- Yauuz Selim
ez-Zemahşerf,
Bedreddin
el-Fâ'ik
Muhammed b. Abdullah ez-Zerkeşf,
Siyeru
(nşr. Ali Muhammed e l - B i c â v f -
el-Burhân
Muhammed Ebü'l-Fazl), I-IV,
(nşr. Muhammed Ebü'l-Fazl), I-IV,
Kahire 1971.
Kahire 1376-77/1957-58.
a'lâmi'n-nübelâ'
el-'İber
fî haberi
men
ğaber
(886-926/1481-1520),
(nşr. Ebû Hâcer Muhammed Safd), i-V,
Beyrut 1405/1985.
Zambaur, Manuel
Zehebî,
Mîzânü'l-iHidâl
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebf,
Mîzânü'l-i'tidâl
l'Histoire
de
pour
l'lslam,
ZDMG
der
Deutschen
Morgenlândischen
nakdi'r-ricâl
(nşr. AH Muhammed el-Bicâvf), l-IV,
Kahire 1382/1963.
Hannover1972.
Zeitschrift
fî
Gesellschaft,
Leipzig/Wiesbaden 1846
(Beyrut)
fi
'ulûmi'l-Kur'ân
Ziriklî, el-AHâm
Hayreddin ez-Zirikif,
ez-Zemahşerf.
el-A'lâm
el-Keşşâf
Kahire 1373-78/1954-59.
'an hakâ'ikı
ğavâmizi't-tenzîl
'uyûni'l-ekâvîl
fî vücûhi't-te'uîl,
Manuel
et de chronologie
ğarîbi'l-hadîş
Muhammed b. Ömer
ve
E. de Zambaur,
geneologie
fî
Zemahşerî, el-Keşşâf
İstanbul 1983.
de
I-III,
'l-'âm),
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebf,
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebfr
Devri
şevbihl'l-cedid
Zehebî, Aflâmü'n-nübelff
Zehebî, el-İber
Mi'mârisinde
fi
'l-fıkhiyyü
Zerkeşî, el-Burhân
Beyrut 1401-1405/ 1981-85.
İ. Aydın Yüksel,
(el-Medhalü
Muhammed b. Ömer
(nşr. Şuayb el-Arnaût v.dğr.), I-XXIII,
Yüksel,
Osmanlı Mi'mârîsi V
el-Fıkhü'l-İslâmî
Mustafa Ahmed ez-Zerkâ,
el-Fıkhü'i-lslâmî
Haydarâbâd 1375-77/1955-58.
Zemahşerî, el-Fffik
Kahire 1311.
Mecmua,
I-IV,
Tezkiretü'l-huffâz,
Zerkâ,
Dımaşk 1958, 1967-68.
(Dâru ihyâi't-türâsi'I-Arabf).
m
Tezkiretü'l-huffâz
: Kâmûsü
terâcim,
I-X,
Ziriklî, el-Aclâm (Fethullah)
Hayreddin ez-Ziriklî,
I-IV
el-A'lâm
: Kâmûsü
terâcim
Beyrut 1366/1947 ( Zeylinde:
(nşr. Zuheyr Fethullah), l-VIII,
1- Ahmed Münfr el-iskenderf,
Beyrut 1984.
el-İnŞâf.
2- İbn Hacer,
el-Kâfi'ş-şâf,
3- Muhammed el-Merzûkf
Haşiye,
4- Muhammed el-Merzûkf,
Zübeyd A h m e d ,
el-Adâbü'l-Arabiyye
Zübeyd Ahmed,
el-Âdâbü
'l-'Arabiyye
Zehebî, Târîhu'l-Islâm: - ...
Müşâhidü'I-İnşâf).
Muhammed b. Ahmed ez-Zehebf.
Zemahşerî, el-Keşşâf (Kahire)
(trc. Abdülmaksûd Muhammed
Muhammed b. Ömer
Şaikamf), I-II
ez-Zemahşerf,
|baskı yeri ve yılı yok|.
Târîhu'l-İslâm:
es-Sîretü
'n-nebeviyye;
a.e.: el-Meğâzî;
Zebîdî, cİkd
'Ahdü'l-hu
Muhammed Murtazâ ez-Zebfdf,
a.e.:
lefâ'i
a.e.:
'r-râşidîn;
sene...
fi şibhi 'l-kârreti
el-Keşşâf
'an hakâ'ikı
ve
ğavâmizi't-tenzîl
'uyûni'l-ekâvîl
'l-Hindiyye
Zühaylî,
el-Fıkhü'l-İslâmî
'İkdü'l-cevheri'ş-şemîn
(nşr. Ömer Abdüsselâm T e d m û r f -
fî vücûhi't-te'vîl,
(M. Tancf nüshası fotokopisi),
Beşşâr Avvâd Ma'rûf v.dğr,),
Kahire 1387/1968 - » Beyrut, ts.
el-Fıkhü'l-İslârrâ
İSAM Ktp., nr. 4622.
Beyrut 1407/1987 - .
(Dârü'I-Ma'rife).
Dımaşk 1404/1984, 1405/1985.
I-IV,
Vehbe ez-Zühayiî,
ve edilletüh,
l-VIII,
13. CİLTTE MADDESİ BULUNAN YAZARLAR
AĞIRAKÇA, AHMET, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AĞIRMAN, MUSTAFA, Y.Doç.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AKGÜNDÜZ, AHMET, Prof.Dr.
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
AKKUŞ. MEHMET, Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AKPINAR, CEMİL
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
AKPINAR, TURGUT, Dr.
ARAŞTIRMACI / YAZAR
AKSU, HÜSAMETTİN, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
AKÜN, ÖMER FARUK, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
AKYÜZ, ALİ, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT MESLEK YÜKSEK OKULU
el-ALEVÎ, ABDÜLAZlZ, Dr.
CÂMİATÜ MUHAMMED b. ABDULLAH
KÜLLİYYETÜ'1-ÂDÂB
ve'l-ULÜMİ'l-İNSÂNİYYE
FAS / FAS
ALGÜL, HÜSEYİN, Prof.Dr.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ÇORUM İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ALTIKULAÇ, TAYYAR, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ALTUN, ARA, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
el-UBÛDl, CÂSİM, Dr.
INSTITUTO IDIOMAS UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE
MADRİD / İSPANYA
ANAY, HARUN, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ANSARI, A. S. BAZMEE
MEMBER EXECUTEVE COMMITTEE
ENCYCLOPEDIA OF ISLAM-PAKİSTAN
(MERHUM)
APAYDIN, H. YUNUS, Doç.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARSLAN, ŞÜKRÜ, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ARTUK, İBRAHİM
(NÜMİSMAT)
İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ
(MERHUM)
ARUÇt, MUHAMMED, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÂŞIKKUTLU, EMİN, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AYDIN, HAKKI
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AYDIN, HÜSEYİN, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
AYDIN, M. AKİF, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
HUKUK FAKÜLTESİ
AYKAÇ, MEHMET, Dr.
TBMM ÇORUM MİLLETVEKİLİ
AZAMAT, NİHAT
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BALİ, RİFAT N.
ARAŞTIRMACI / YAZAR
BARDAKOĞLU, ALİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BAŞARAN, SELMAN, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
BERKİ, KÂMİL EŞFAK
ARAŞTIRMACI / YAZAR
BİLGE, MUSTAFA L „ Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
BİLİCİ, FARUK, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
BOZKURT, NEBİ, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BUZPINAR, ŞİT TUFAN, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
CERRAHOĞLU, İSMAİL, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
CEYHAN, ABDULLAH
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
ÇAĞRICI, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇAM, NUSRET, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇELEBİ, İLYAS, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇELİK, İBRAHİM, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇOLLAK, FATİH, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÇUBUKÇU, ASRİ, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DEMİRCİ, MEHMET. Prof.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DEMİRKENT, IŞIN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DÖNMEZ, İBRAHİM KÂFİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DURMUŞ, İSMAİL, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DURSUN, DAVUT, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ ve İDARÎ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DURUKAN, AYNUR, Prof.Dr.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DUYGULU, MELİH
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI
ELMALI, HÜSEYİN, Doç.Dr.
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
EMECEN, FERİDUN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ERASLAN, CEZMİ, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
EREN, HASAN, Prof.Dr.
A N İCARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ERİNÇ, SIRRI, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DENİZ BİLİMLERİ ve COĞRAFYA ENSTİTÜSÜ
(EMEKLİ)
ERKAL, MEHMET. Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ERKAL, E. MUSTAFA, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
ERKAN, MUSTAFA, Dr.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI
ERTUĞRUL, ÖZKAN, Y.Doç.Dr.
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ERÜNSAL, İSMAİL E., Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÇETİN, ABDURRAHMAN, Doç.Dr.
EYİCE, SEMAVİ, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLÂHİYAT MESLEK YÜKSEK OKULU
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ÇETİN, ATİLLA, Doç.Dr.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FAYDA, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
FIĞLALI, ETHEM RUHİ, Prof.Dr.
KAHRAMAN, KEMAL, Y.Doç.Dr.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
MUĞLA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
GALLOTTA, ALDO, Prof.Dr.
ISTITUTO UNIVERSITARİO ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI STUDIASIATICI
NAPOLİ / İTALYA
GÖKSOY, İSMAİL HAKKI, Y.Doç.Dr.
KALLEK, CENGİZ, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
KANAR, MEHMET, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÖLCÜK, ŞERAFETTİN, Prof.Dr.
KANDEMİR, M. YAŞAR, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÖRGÜN, TAHSİN, Dr.
KARAÇAM, FERMAN
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
GÖZÜBENLİ, BEŞİR, Prof.Dr.
KARAHAN, ABDÜLKADİR, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
GÜNEL, FUAT
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
HALAÇOĞLU, YUSUF, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI
HAREKÂT, İBRAHİM, Dr.
CÂMİATÜ MUHAMMED el-HÂMİS
KÜLLİYYETÜ'1-ÂDÂB
RABAT / FAS
KARAKAYA, ENİS / M.A.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
KARAMAN, HAYREDDİN, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KARAMAN, M. LÜTFULLAH, Doç.Dr.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
KARÇİÇ, FİKRET, Doç.Dr.
HARMAN, ÖMER FARUK, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
INTERNATIONAL ISLAMİC UNIVERSITY
MALEZYA
KARLIĞA, H. BEKİR, Prof.Dr.
HÖKELEKLİ, HAYATİ, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KARPAT, KEMAL, Prof.Dr.
HUYUGÜZEL, Ö. FARUK, Prof.Dr.
UNIVERSITY OF WISCONSIN
MADISON COLLEGE OF LETTERS
AND SCIENCE DEPARTMENT OF HİSTORY
MADISON / ABD
EGE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
HÜLÂGÜ, M. METİN, Y.Doç.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
IŞIK, EMİN, Y.Doç.Dr.
KAYA, ABDURRAHMAN
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
KAYA, MAHMUT, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İLGÜREL, MÜCTEBA, Prof.Dr.
KIEL, MACHIEL, Prof.Dr.
ARKEOLOG, SANAT TARİHÇİSİ
BONN/ALMANYA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLHAN, AVNİ, Prof.Dr.
KILIÇ, HULÛSİ, Doç.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
İNALCIK, HALİL, Prof.Dr.
KILIÇ, MAHMUD EROL, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İPEKTEN, HALÛK, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
İPŞİRLİ, MEHMET, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İZGİ, CEVAT
İSLÂM TARİH, SANAT ve
KÜLTÜR ARAŞTIRMA MERKEZİ
(IRCICA)
(MERHUM)
KAÇALİN, MUSTAFA S., Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
KAFADAR, CEMAL, Prof.Dr.
HARVARD UNIVERSITY
DEPARTMENT OF MIDDLE
EASTERN STUDİES & ISLAMİC SCIENCES
CAMBRİDGE / ABD
KIRIMLI, HAKAN, Doç. Dr.
'
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADÎ, İDARİ ve SOSYAL
BİLİMLER FAKÜLTESİ
KOCA, FERHAT, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
KOÇKUZU, ALİ OSMAN, Prof.Dr.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
KONUKÇU, ENVER, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
KÖPRÜLÜ, ORHAN F„ Assoc.Prof.
TÜRK TARİH KURUMU
ASLİ ÜYESİ
KÖSE, ALİ, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
KURTULUŞ, RIZA
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
KUTLUER, İLHAN, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
LJUBOVIÇ, AMİR, Prof.Dr.
SARAJEVSKI UNEVERZITET
FILOZOFKI FAKULTET
KATEDRA ORIJENTALISTIKE
SARAYBOSNA/ BOSNA-HERSEK
MAJUL, CESAR ADIB, Prof.
CALIFORNIA / ABD
el-MERÎNl, NECÂT, Prof.Dr.
CÂMİATÜ MUHAMMED el-HÂMİS
KÜLLİYYETÜ'1-ÂDÂB
RABAT / FAS
MERÇİL, ERDOĞAN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
MOACANIN, NENAD, Dr.
FILOZOFSKI FAKULTET
ZAVOD ZA HRVATSKU POVİIEST
ZAGREB / HIRVATİSTAN
MÜLAYİM, SELÇUK, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
NİZAMI, K. A., Prof.Dr.
ALIGARH MÜSLİM UNIVERSITY
DEPARTMENT OF HİSTORY
ALİGARH / HİNDİSTAN
OCAK, AHMET YAŞAR, Prof.Dr.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
OKİÇ, TAYYİB, Prof.Dr.
(MERHUM)
ORTAYLI, İLBER, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
ÖĞÜT, SALİM, Y.Doç.Dr.
' GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ÇORUM İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZ, MUSTAFA, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZAYDIN, ABDÜLKERİM, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZCAN, ABDÜLKADİR, Prof.Dr.
MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
ÖZCAN, AZMİ, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÖZDEGER, HÜSEYİN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT FAKÜLTESİ
ÖZDEMİR, MEHMET, Doç.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
ÖZDİREK, RECEP
İLMİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
(İLAM)
ÖZEL, AHMET, Doç.Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÖZEN, ŞÜKRÜ, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÖZEY, RAMAZAN, Y.Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
OZERVARLI, M. SAİT, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
ÖZKAN, İSMAİL HAKKI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
POLAT, SELAHADDİN, Prof.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
RAZÜK, MUHAMMED, Dr.
CÂMİATÜ'l-HASAN es-SÂNl
KÜLLİYYETÜ'1-ÂDÂB
ve'LULÛMİ'l-İNSÂNİYYE
DÂRÜLBEYZA/FAS
SECCÂDÎ, SÂDIK
DÂİRETÜ'1-MAÂRİF-İ
BÜZÜRG-İ İSLÂMÎ
TAHRAN / İRAN
SCHMIEDE, H. AHMED, Dr.
ARAŞTIRMACI / YAZAR
BERLİN / ALMANYA
SEVİM, ALİ, Prof.Dr.
TÜRK TARİH KURUMU
SEYYİD, EYMEN FUÂD, Dr.
DÂRÜ'l-KÜTÜB
ve'1-VESAİKİ' i - KAVMİYYE
KAHİRE / MISIR
SIDDIOUI, HUSAIN IOTIDAR, Prof.Dr.
ALİGARH MÜSLİM UNIVERSITY
DEPARTMENT OF HİSTORY
ALİGARH / HİNDİSTAN
SOYSAL, İSMAtL
BÜYÜKELÇİ
(EMEKLİ)
SÖNMEZ, MEHMET ALİ, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ŞAFAK, ALİ, Prof.Dr.
POLİS AKADEMİSİ
ANKARA
ŞAKİROĞLU, MAHMUT H„ Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
DİL ve TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
ŞİŞMAN, ADNAN, Prof.Dr.
KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
TANMAN, M. BAHA, Doç.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TANRIKORUR, BARİHÜDA
ARAŞTIRMACI / YAZAR
TEKELİ, HAMDİ
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TERZİOĞLU, ARSLAN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TOPALOĞLU, BEKİR, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TUNCEL, METİN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TUNÇ, CİHAT, Prof.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TURGUT, ALİ, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
TÜMER, GÜNAY, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
(MERHUM)
TÜRER, OSMAN, Prof.Dr.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
UÇAROL, RIFAT, Dr.
HAVA HARP OKULU
İSTANBUL
UĞUR, MÜCTEBA, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ULUDAĞ, SÜLEYMAN, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
UZUN, MUSTAFA, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
ÜZÜM, İLYAS, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YAVUZ, YUNUS VEHBİ, Prof.Dr.
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
YAVUZ, YUSUF ŞEVKİ, Prof.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
YAZICI, TAHSİN, Prof.Dr.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
(EMEKLİ)
YAZICIOĞLU, M. SAİD, Prof.Dr.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
YEL, ALİ MURAT, Dr.
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ
YURDAGÜR, METİN, Doç.Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLÂHİYAT FAKÜLTESİ
YUVALI, ABDÜLKADİR, Doç.Dr.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
YÜCEL, AHMET, Dr.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Download

İslâm Ansiklopedisi - Cilt 13 -Jenerik