Malá sonda do současné
literatury pro děti a mládež
aneb Co čtou naše děti
1
říjen 2014
2
Obsah našeho povídání
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Nepřehledná nabídka
Pro rozvoj dítěte je důležité číst z papíru, ne z monitoru
Česká literatura - obrázkové knížky – hravost
Česká literatura – poezie pro děti
Česká literatura – příběhy reflektující aktuální problémy společnosti,
instrukce k řešení problémů, autorské pohádky
Světová literatura
Zajímavé weby a projekty kolem knížek – Celé Česko čte dětem,
Bibliohelp, Čtesyrád, Čtení pomáhá, Knihi.cz …
Nejlepší knihy dětem 2012/2013, 2013/2014
Co si nejvíce půjčují čtenáři dětského oddělení v naší knihovně v roce
2014?
3
NEPŘEHLEDNÁ NABÍDKA
4
Pro rozvoj dítěte je důležité číst z papíru, ne
z monitoru
 Význam předčítání – emoční,
morální a myšlenkový vývoj,
sdílení času, stimulace jazyka,
trénink soustředění, schopnost
naslouchat druhým
 Čtení knih zlepšuje paměť
 Při četbě z monitoru se pamatuje
až o třetinu méně než při četbě z
tištěných médií
 Kombinace tradičního čtení i
osvojení si informačněkomunikačních technologií
 Čtenářská gramotnost –
dovednost pro život
 Čtení je náročné a vyžaduje
nesnadnou aktivitu – myšlení
 Nezastupitelná role – rodina
 Škola – dílny čtení, pedagogové
 Změna postavení četby knih v
digitalizovaném světě
 Knihovny – jak můžeme
podporovat čtenářskou
gramotnost?
5
Česká literatura - obrázkové knížky hravost
 Renáta Fučíková (1964)
 Petr Šmalec (1974)
 Autorská díla z české historie a o
významných osobnostech
 Nové zpracování známého
syžetu o slepičce a kohoutkovi v
pohádce Zik a Cháta
6
Česká literatura – obrázkové knížky hravost
 Pavel Čech – O čertovi
 Petr Sís – Zeď
 Vyučený zámečník a profesí
hasič, výtvarník – autodidakt,
napsal a nakreslil téměř desítku
autorských knih pro děti a
mládež
 Mezinárodně uznávaný autor
knih pro děti, ilustrátor, grafik
a tvůrce animovaných filmů
českého původu, žije v New
Yorku
7
Česká literatura – poezie pro děti – hravá a
úzce propojená s hudebním a výtvarným
uměním
 Věra PROVAZNÍKOVÁ (1947)
 Radek MALÝ (1977)
 česká básnířka, spisovatelka a
výtvarnice, těží tvořivě z folkloru,
podněcuje dětskou představivost
 český básník, autor knížek pro
děti, překladatel a vysokoškolský
učitel, výrazný lyrik
8
Výbory z poezie: 19. st. – Hrábky,
drápky, odpadky. 20. st. – Nebe, …
 NEBE, PEKO, RÁJ neboli tyglík
české poezie pro děti 20. století
 Obsahuje 246 básní od 153 autorů
(Jaroslav Seifert, František Halas,
Jan Skácel, Jiří Kolář, Voskovec a
Werich, Jiří Suchý, Ivan Magor
Jirous, Richard Weiner, Jan
Zahradníček, Petr Borkovec...).
Sestavil ho literární kritik a
vysokoškolský pedagog Petr
Šrámek.
 Jiří žáček, Jiří Kratochvíl, Pavel
Šrut, Daisy Mrázková, Petr Nikl …
9
Česká literatura – příběhy reflektující
aktuální problémy společnosti,
 Iva PROCHÁZKOVÁ (1953)
 Martin VOPĚNKA(1963)
 Žije v Německu, dospívání,
smrt, outsideři, ceny i v cizině,
i knížky pro menší čtenáře
(Středa nám chutná)
 Fyzik, filosofický pohled na
vesmír, život a svět – „spící
město“
10
Česká literatura – instrukce k řešení
problémů – neskrývaná UŽITKOVOST
 Ivona BŘEZINOVÁ (1964)
 Martina DRIJVEROVÁ (1951)
 Velice plodná autorka,
společensky aktuální témata –
závislosti, stáří a nemoc …
 Pověsti pro malé děti,
handicap – např. Downův
syndrom …
11
Česká literatura – autorské pohádky – doznívá vliv
V. Čtvrtka, výbory z folkloru – Vladimír Hulpach
nebo Jan Vladislav aj.
 Emil ŠALOUN (1947)
 Muzikant, producent, autor
pohádek, žije v Německu
 Magdalena WAGNEROVÁ
(1960)
 Přesah pohádek směrem k
dospělému čtenáři
12
Světová literatura pro děti
 Boom fantasy naplno zasahuje i literaturu pro děti (Harry Potter ad.).
 Vzrůstající zájem o mimoevropské kultury - vlna „etno“ se projevuje i v
literatuře, zejména zájmem o ”syrový” folklor a mýty.
 Od 90. let časté prorůstání příběhů s dětským hrdinou s motivy a postupy
hororů, thrillerů a jiných typů akční literatury - Lemony Snicket - (USA, vl.
jménem Daniel Handler) - série hororových příběhů s dětskými hrdiny - Řada
nešťastných příhod - ironická hra se čtenářem - hned první díl otevírá autor
větou: “Pokud se vám, milý čtenáři, líbí příběhy se šťastným koncem pak si
raději přečtěte jinou knihu...” Darren Shan (Anglie) - trapný upírský seriálový
horor, průhledný záměr vyrábět hrůzu za každou cenu, laciná klišé
 Dětský hrdina a špionážní příběhy Eoin Colfer (Anglie):Artemis Fowl, Legenda
o pistolnici Murphyové aj.
 Deníková humorná próza s dětským hrdinou - Deníky malého poseroutky –
Jeff Kinney (1971, Američan, spisovatel a vývojář online her, série knih o
malém poseroutkovi, nejprodávanější knihy roku)
 Dospívající hrdina v labyrintu současného světa - problémy etických
hodnot, hledání místa v nepřehledném, chaotickém světě, otázky identity a
integrity jedince. (V české literatuře lze objevit analogické příběhy
především v knihách Ivy Procházkové.
13
Zajímavé weby kolem knížek – Celé Česko čte
dětem, Bibliohelp, Čtesyrád, Knihi.cz …
 BiblioHelp - léčba knihou – tyto stránky vám nabízí přehled knih vhodných
pro biblioterapeutickou praxi - léčbu knihou - http://www.bibliohelp.cz/
 Celé Česko čte dětem - http://www.celeceskoctedetem.cz/
 Čtení pomáhá – http://www.ctenipomaha.cz/
 Čtenářův sympatický rádce - http://www.ctesyrad.cz/
 Knihi.cz – nevíte, co číst? Poradíme … http://www.knihi.cz/
14
Nejlepší knihy dětem 2012/2013
 Výběr z českých knih pro děti a mládež 2012/2013 vydal jako
elektronický katalog Svaz českých knihkupců a nakladatelů ve
spolupráci s českou sekcí Mezinárodní organizace pro dětskou knihu
(IBBY). Katalog 2013/2014 je k dispozici i tištěný.
 Pro tyto profesní organizace je stavovskou ctí podpořit cestu
kvalitních titulů beletrie i literatury faktu v současné informační
džungli (ročně vychází téměř 17 tisíc knih – cca jedna desetina –
1 700 knih je určena dětem a mládeži)
 Mezi jmény najdeme i řadu z těch, o nichž jsme si povídali: namátkou
– Pavel Čech, Renáta Fučíková, Jiří Žáček, Pavel Šrut, Tereza
Říčanová, Radek Malý, Petr Sís, Petra Soukupová, Jan Vladislav ad.
 Volně šiřitelné elektronické katalogy si každý může stáhnout z
internetu: http://www.nejlepsiknihydetem.cz/archiv-katalogu
15
Co si nejvíce půjčují čtenáři dětského
oddělení v naší knihovně?















Jeff Kinney - Deník malého poseroutky
Daisy Meadows – Evelína, mlhová víla
Kate Di Camillo – Příběh o Zoufálkovi
Jan Lebeda – S Medovníčekm do pohádky
Astrid Lindgren – Děti z Bullerbynu
Tomas Brezina – Případ pro Tebe a Klub Tygrů
František Nepil – Já, Baryk
Erhard Dietl – Pušíci v ZOO
Jacky Goupil – Holčičí tajnosti
Rudolf Čechura – Maxipes Fík na cestách
Delaf – Pupíky
Ovečka Shaun
Monster High
Kamilka a její kamarádi
Matt Groening – Simpsonovi a Futurama
16
Děkuji Vám za pozornost
Mgr. Zdeňka Chadimová
[email protected]
Prameny a literatura:
1.
2.
3.
4.
Šubrtová, Milena: Nová literatura pro děti a mládež
Nejlepší knihy dětem
Citované weby
Provazník, Jaroslav: Současná poezie pro děti – nová
zlatá éra? In: Tvořivá dramatika, 2012, roč. XXIII, č. 1.
5. Četba ☺
Download

Malá sonda do současné literatury pro děti a mládež anebo Co čtou