ISTORIJSKE KARTE
PRAISTORIJA
IK-1 Pojava i razvoj čoveka
• Naseljavanje praistorijskih ljudi
• Praistorijska razdoblja u Srbiji
IK-2 Praistorijska arheološka nalazišta iz doba paleolita i neolita u svetu
• Praistorijska arheološka nalazišta iz doba paleolita i neolita u Evropi
IK-3 Praistorijska arheološka nalazišta na Balkanskom poluostrvu
• Praistorijska arheološka nalazišta u Srbiji – Lepenska, Starčevačka i Vinčanska kultura
• Praistorijska arheološka nalazišta u Srbiji – Kultura bakarnog, bronzanog i gvozdenog doba
STARI ISTOK
IK-4 Velike svetske civilizacije u prošlosti
• Sumersko – akadsko carstvo za vreme vladavine Sargona I oko 2316-2261. g.p.n.e.
• Staro Vavilonsko carstvo za vreme vladavine Hamurabija oko 1792-1750. g.p.n.e.
IK-5 Hetitsko carstvo od dolaska Hetita u Malu Aziju krajem XIX v.p.n.e. pa do raspada carstva
krajem XII v.p.n.e.
• Asirsko carstvo 2000-612. g.p.n.e.
• Izraelsko Kraljevstvo u doba Davida i Solomona 1010-935. g.p.n.e.
• Novo Vavilonsko carstvo 626-538. g.p.n.e.
IK-6 Feničanska kolonizacija obala Sredozemnog mora oko 750-550. g.p.n.e.
IK-7 Staro Egipatsko carstvo 2700-2200. g.p.n.e.
• Srednje Egipatsko carstvo 2040-1730. g.p.n.e.
• Novo Egipatsko carstvo 1550-1070. g.p.n.e.
IK-8 Persijsko carstvo u doba Ahemenida 559-486. g.p.n.e.
IK-9 Indijske civilizacije u dolini reke Ind i za vreme dinastije Maurija
• Kineska civilizacija oko 1600-206. g.p.n.e.
IK-10 Evropska civilizacija Kelta oko 1000-200. g.p.n.e.
STARA GRČKA
IK-11 Doseljavanje grčkih plemena na prostore Helade početkom II m.p.n.e.
• Minojska (Kritska) civilizacija oko 2 000-1400. g.p.n.e.
IK-12 Mikenska civilizacija oko 1450-1150. g.p.n.e.
• Homersko „mračno doba”- razaranje Mikenske civilizacije i konačan razmeštaj grčkih
plemena .
IK-13 Nastanak polisa u Grčkoj tokom VIII v.p.n.e.
• Grčka kolonizacija 800-600. g.p.n.e.
IK-14 Osnivanje i širenje Spartanske države IX-VI v.p.n.e.
• Osnivanje i širenje Atinske države od 1200. do 508. g.p.n.e.
IK-15 Grčko – persijski ratovi 499-479. g.p.n.e.
• Osnivanje Delskog 478. i Atinskog pomorskog saveza 454. g.p.n.e.
IK-16 Periklovo zlatno doba Atine 449-431. g.p.n.e.
• Peloponeski rat 431-404. g.p.n.e.
IK-17 Religija, kultura i ekonomija naroda stare Grčke
IK-18 Kriza polisa i uspon Makedonije u vreme Filipa II Makedonskog 359-336. p.n.e
IK-19 Osvajanja Aleksandra Makedonskog 334-323. g.p.n.e.
• Raspad države Aleksandra Makedonskog Velikog početkom III v.p.n.e.
1
IK-20 Religija, kultura i ekonomija naroda Helenističkog sveta u III v.p.n.e.
STARI RIM
IK-21 Stanovništvo stare Italije
• Osnivanje Rima 753. g.p.n.e.
• Rimsko osvajanje Italije 509-264. g.p.n.e.
IK-22 Narodi i države Evrope i Bliskog Istoka od IV do III v.p.n.e.
IK-23 Rimsko osvajanje zapadnog Sredozemlja – Punski ratovi
• Rimsko osvajanje istočnog Sredozemlja – Makedonski ratovi
IK-24 Kriza rimske republike – Građanski rat između Gaja Marija i Kornelija Sule.. 88-82. g.p.n.e.
IK-25 Prvi trijumvirat – Građanski rat između Cezara i Pompeja 49-48. g.p.n.e.
• Drugi trijumvirat – Građanski rat između Oktavijana i Antonija.
IK-26 Rimsko carstvo u doba Principata 27. g.p.n.e-284. g.n.e.
• Rimsko carstvo u doba Dominata 284-476. g.
IK-27 Religija, kultura i ekonomija naroda Rimskog carstva
IK-28 Pojava i širenje Hrišćanstva u Rimskom carstvu
IK-29 Početak Velike seobe naroda 375. g.
IK-30 Podela Rimskog carstva na zapadno i istočno Rimsko carstvo 395. g.
• Oblasti Rimskog carstva i varvarske kraljevine na zapadu početkom VI veka.
IK-31 Zapadna Evropa 507. g.
• Varvarske (germanske) najezde na Rimsko carstvo – Langobardi preotimaju Italiju
• Justinijanova obnova Rimskog carstva 527-565. g.
IK-32 Balkanske zemlje pod rimskom vlašću
IK-33 Hrišćanstvo u ranom srednjem veku
RANI SREDNjI VEK
IK-34 Franačka od osnivača Hlodoveha, do Karla Martela, rodonač. din. Karolinga
• Franačko kraljevstvo od Karla Martela do kraja vladavine Karla Velikog – Imperija Karla
Velikog
• Podela Franačke Verdenskim ugovorom 843. g.
• Istočna Franačka – po Verdenskom ugovoru od 843. g.
IK-35 Posedi Henrija II Plantageneta (1154-1189) u Francuskoj.
• Nemačko carstvo za vreme vladavine Saksonske dinastije 919-973. g. – Carstvo Otona I
Velikog 936-973. g.
• Nemačko Carstvo za vreme Frankonske dinastije 1024-1125. g. i Hoenštaufovaca 11381256. g.
• Papska država i Kraljevina dveju Sicilija 1130-1216. g.
IK-36 Arabljanski pohodi i širenje Islama od pojave proroka Muhameda 622. do 768. g.
IK-37 Normanski pohodi i pustošenja u srednjem veku
IK-38 Nastanak Ugarske države polovinom X veka
• Vizantija od Iraklija 610-641. g. do Vasilija II Bugaroubice 976-1025. g.
IK-39 Naseljavanje Britanskih ostrva i formiranje prvih država
• Dansko – Norveško kraljevstvo za vreme vladavine Knuta Velikog 1018-1035. g.
• Engleska za vreme vladavine Viljema Osvajača 1066-1087. g.
• Engleska za vreme vladavine Henrija II Plantageneta 1154-1189. g.
IK-40 Prapostojbina starih Slovena i njihove seobe
• Prve države Zapadnih Slovena od Samovog plemenskog saveza 623-658. g. do
Velikomoravske kneževine
2
IK-41 Kijevska Rusija od osnivanja 882. g. do kraja vladavine kneza Vladimira Svjatoslaviča 1015. g.
• Poljska od osnivača kneza Mječislava I 963-992. g. do kraja vladavine Boleslava III
Krivoustog 1102-1138. g.
IK-42 Pohodi i naseljavanje Južnih Slovena na Balkansko poluostrvo
• Dolazak Avara i Avarsko – slovenski savezi u drugoj polovini VII veka
IK-43 Evropa od pada Zapadnog rimskog carstva 476. g. do kraja VI veka
• Evropa i Bliski Istok od proroka Muhameda do Karla Velikog VII-IX veka
IK-44 Religija, kultura i ekonomija u srednjem veku u Evropi
• Pokrštavanje Slovena i njihova nova pismenost
IK-45 Prvi začeci slovenskih država na Balkanskom poluostrvu – Plemenski savezi
• Pojava prvih srpskih država posle doseljavanja Južnih Slovena na Balkan – Srbija kneza
Časlava
IK-46 Prvo Bugarsko carstvo za vreme vladavine cara Simeona 893-927. g.
• Samuilovo carstvo 976-1018. g.
IK-47 Evropa od polovine IX veka do polovine X veka
IK-48 Evropa na prelazu X i XI veka
IK-49 Uspon Dukljanske države tokom XI veka
• Osamostaljivanje srpskih država Raške i Bosne krajem XI i u prvoj polovini XII veka
POZNI SREDNJI VEK
IK-50 Krstaški ratovi (I-III) 1096-1192. g.
• Krstaški ratovi (IV-VIII) 1202-1291. g.
IK-51 Hrvatska od formiranja države do kraja vladavine kralja Tomislava oko 910 - 930. g.
• Ulazak Hrvatske u državnu zajednicu sa Mađarskom 1102 . g. – Gubitak nezavisnosti
IK-52 Stvaranje Švajcarske konfederacije 1315-1536. g.
IK-53 Engleska i Francuska za vreme Stogodišnjeg rata 1337-1453. g.
• Naseljavanje teritorije Španije i formiranje država
• Arabljansko osvajanje Španije 711-714. g.
• Španska rekonkvista 929-1492. g.
IK-54 Evropa u XVII i XVIII veku
IK-55 Srbija za vreme Stefana Nemanje 1166-1196. g.
• Srbija za vreme Stefana Prvovenčanog 1196-1228. g.
IK-56 Pad Carigrada 1204 g. u ruke krstaša i rasparčavanja Vizantijskog carstva
IK-57 Srbija za vreme kralja Dragutina 1276-1282. g. i kralja Milutina 1282-1321. g.
• Jugoistočna Evropa u doba Nemanjića .
IK-58 Srpska država u doba cara Dušana 1331-1355. g.
IK-59 Kraj Srpskog carstva za vrme cara Uroša Nejakog 1355-1371. g.
• Marička bitka
IK-60 Nastanak Ohridske arhiepiskopije 1020. g. posle pada Samuilovog carstva
• Organizacija Srpske pravoslavne crkve posle dobijanja autokefalnosti 1219. g.
IK-61 Religija, kultura i ekonomija Srpske srednjovekovne države
IK-62 Vizantija od podele Rimskog carstva 395. g. do zauzimanja Carigrada 1453. g.
IK-63 Austrija od osnivanja Istočne marke 955. g. do pobede nad Turcima 1683. g.
• Uspon Ugarske kraljevine od Ladislava I 1077-1095. g. do Ludviga I Anžujskog 1342-1382.
g.
IK-64 Kriza Evrope u XIV veku – glad, kuga i pobune seljaka
IK-65 Raspad Kijevske Rusije na kneževine u XII i XIII veku
IK-66 Ujedinjenje ruskih zemalja pod okriljem Moskovske kneževine
3
IK-67 Poljska za vreme vladavine Kazimira Velikog 1333-1377. g.
• Drugo bugarsko carstvo pod Kalojanom tokom XII i XIII veka
• IK-68 Bosna u poznom srednjem veku
IK-69 Osnivanje Osmanske Turske i njeno evropsko teritorijalno širenje do 1521. g.
IK-70 Najezda Mongola na istočnu Evropu u XIII i XIV veku
IK-71 Evropa od XIV do XV veka
• Kultura zapadnoevropskog sveta u razvijenom srednjem veku
IK-72 Srpske države i oblasti u doba kneza Lazara Hrebeljanovića 1329-1389. g.
IK-73 Srpske države u doba despota 1402-1459. g.
IK-74 Tursko osvajanje balkanskih država
NOVI VEK
IK-75 Širenje Osmanske imperije 1521-1683. g.
IK-76 Seoba Srba tokom druge polovine XIV i XV veka
IK-77 Poljsko – Litvanska unija oko 1600. g.
IK-78 Evropa u drugoj polovini XV veka
IK-79 Velika geografska otkrića u svetu krajem XV do prve polovine XVII veka
IK-80 Kolonizacija Severne i Južne Amerike – Trgovina crnim robljem
• Teritorijalno širenje Sjedinjenih američkih država (SAD)
IK-81 Doba Humanizma i Renesanse tokom XV i XVI veka
IK-82 Reformacija i obnova Rimokatoličke crkve 1517-1648. g.
IK-83 Habzburško carstvo na vrhuncu moći za vreme Karla V Habzburškog, odnosno, španskog
kralja Karla I 1516-1555. g.
IK-84 Nemačko carstvo posle Tridesetogodišnjeg rata 1648. g.
• Italija krajem XV i tokom XVI veka – Italijanski ratovi
• Pruska od 1640. do 1871. g.
IK-85 Evropa u XVI veku
IK-86 Evropa u drugoj polovini XVII veka – Evropske monarhije
IK-87 Podela Poljsko–Litvanske unije od strane velikih sila 1772-1795. g.
• Engleska u XVI i prvoj polovini XVII veka
• Engleska revolucija 1640-1660. g.
IK-88 Francuska u XVI i prvoj polovini XVII veka
• Francuska revolucija 1789-1794. g.
IK-89 Tridesetogodišnji rat u Evropi 1618-1648. g.
IK-90 Holandija u XVI i prvoj polovini XVII veka – Holandska revolucija 1566-1609. g.
• Grčka revolucija 1821-1829. g.
IK-91 Američka građanska revolucija – Rat za nezavisnost 1775-1783. g.
IK-92 Rusija od Moskovskog carstva 1505. g. do Ruske imperije na vrhuncu moći 1815. g.
IK-93 Širenje Ruske imperije na prostore Azije do 1800. g.
IK-94 Srbi u Osmanskom carstvu
IK-95 Obnova Pećke patrijaršije 1557. g.
IK-96 Velika ceoba Srba pod vođstvom patrijarha Arsenija III Čarnojevića 1690. g.
IK-97 Bosanski pašaluk tokom XV - XVIII veka
IK-98 Beogradski pašaluk – Knežinska samouprava posle Svištovskog mira 1791. g.
IK-99 Razvoj Habsburške monarhije od 1683. g. do stvaranja Austro - Ugarske 1867. g.
IK-100 Mletačka republika 1500-1797. g.
4
IK-101 Srbi pod vlašću Habzburga i Mletaka – Vojna krajina od oko 1579-1873. g.
IK-102 Evropa u XVIII veku
IK-103 Sedmogodišnji rat u Evropi 1756-1763. g.
IK-104 Francuski osvajački ratovi 1796-1815. – Napoleonovi ratovi.
IK-105 Napoleonovi ratovi – Pohod na Italiju 1796-1787.g.
• Napoleonovi ratovi – Pohod na Španiju i Portugaliju 1808-1814. g.
• Napoleonovi ratovi – Pohod na Rusiju 1812. g.
IK-106 Bečki kongres i stvaranje novih država 1815. g.
IK-107 Doba Svete alijanse 1815-1848. g.
IK-108 Ujedinjenje Italije 1859-1870, g.
• Ujedinjenje Nemačke 1864-1871 g.
• Engleska u XIX veku
• Francuska 1848-1875. g.
IK-109 Rusija tokom XIX veka
IK-110 Turska u vreme gubljenja moći i teritorija od 1683-1918. g.
IK-111 Austro-Ugarska od 1867 do 1918. g.
IK-112 Građanski rat u Americi 1861-1865. g.
IK-113 Srpska revolucija – Prvi srpski ustanak 1804-1813. g.
• Srpska revolucija – Drugi srpski ustanak 1815. g.
IK-114 Mirnodopski period Srbije 1816-1835. g.
• Kneževina Srbija 1835-1878. g.
IK-115 Crnogorska plemena 1718-1796. g.
• Crna Gora od polovine XVI veka do Berlinskog kongresa 1878. g.
IK-116 Evropa u drugoj polovini XIX veka
IK-117 Velika Istočna kriza 1875-1878. g.
IK-118 Revizija granica i stvaranje novih država na Berlinskom kongresu 1878. g.
SAVREMENO DOBA
IK-119 Politički i vojni savezi velikih sila 1879-1914. g.
IK-120 Britanske kolonije 1900. g.
IK-121 Srbija od Berlinskog kongresa 1878. do balkanskih ratova 1912. g.
IK-122 Crna Gora od Berlinskog kongres 1878. do Prvog balkanskog rata .
• Crnogorsko – turski rat 1852-1853. g.
IK-123 Srpski narod u Habzburškom carstvu u XIX i početkom XX veka
IK-124 Srpski narod u Turskom carstvu u XIX i početkom XX veka
IK-125 Prvi balkanski rat 1912-1913. g
• Drugi balkanski rat 1913. g.
• Balkanske države nakon balkanskih ratova – Bukureštanski mir 10.08.1913. g.
IK-126 Evropa uoči Prvog svetskog rata 1914. g.
• Prvi svetski rat u Evropi 1914-1918. g.
IK-127 Prvi svetski rat – Zapadni front 1914-1918. g.
• Prvi svetski rat – Istočni front 1914-1917. g.
IK-128 Građanski rat i Oktobarska revolucija u Rusiji 1917. g.
IK-129 Srbija i Crna Gora na početku Prvog svetskog rata 1914. g.
• Cerska bitka 12-24.08.1914. g.
• Kolubarska bitka 16.11.-15.12.1914. g.
IK-130 Ofanziva Centralnih sila na Srbiju 1915. g. i povlačenje srpske vojske preko Crne Gore i
Albanije 1915-1916. g.
5
IK-131 Oporavak srpske vojske na Krfu – Proboj Solunskog fronta 1918. g. i oslobođenje
jugoslovenskih zemalja
IK-132 Revizija granica i stvaranje novih država po Versajskom mirovnom sporazumu 1919. g.
• Evropa uoči Drugog svetskog rata 1936-1939. g.
• Španski građanski rat 1936-1939. g.
IK-133 Nastanak i teritorijalni razvoj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (SHS)
• Etnička karta Kraljevine SHS (1921)
• Administrativna podela Kraljevine SHS 1922. g.
IK-134 Administrativna podela Kraljevine SHS 1929. g.
• Administrativna podela Kraljevine Jugoslavije 1939. g.
IK-135 Nacionalni sukobi i sporovi u Evropi 1919-1936. g.
IK-136 Drugi svetski rat u Evropi 1939-1941 .g.
• Drugi svetski rat u Evropi 1942-1945. g.
IK-137 Drugi svetski rat na Severnoafričkom i Bliskoistočnom ratištu 1941-1943. g.
• Drugi svetski rat na Dalekom istoku 1941-1942. g.
• Drugi svetski rat na Dalekom istoku 1943-1945, g.
IK-138 Drugi svetski rat – Slom Kraljevine Jugoslavije aprila 1941. g.
• Bombardovanje Beograda 06.04.1941. g.
• Okupaciona podela Kraljevine Jugoslavije 1941. g.
IK-139 Ustanak naroda Jugoslavije 1941. g.
• Pokreti otpora srpskog naroda u toku Drugog svetskog rata
IK-140 Drugi svetski rat – Rat u Jugoslaviji 1942-1943. g.
• Pohod proleterskih i udarnih brigada jula-avgusta 1942. g.
• Prelaz preko reke Neretve 06–15. 03. 1943. g.
• Proboj na reci Sutjesci 01-25.06.1943. g.
IK-141 Drugi svetski rat – Rat u Jugoslaviji 1944-1945. g.
• Završne operacije Jugoslovenske armije za oslobođenje zemlje – Sremski front 1214.04.1945. g.
IK-142 Kraj Drugog svetskog rata – Završna ofanziva saveznika u Evropi 1945. g.
• Evropa nakon Drugog svetskog rata – Podela Nemačke na okupacione zone
IK-143 Genocid i teror nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH) tokom Drugog svetskog rata
IK-144 Teritorijalni razvoj Saveza sovjetskih socijalističkih republika (SSSR)
IK-145 Jugoslavija posle Drugog svetskog rata 1945-1991. g.
• Raspad Socijalističke federativne republike Jugoslavije (SFRJ) 1991. g.
IK-146 Blokovska podela Evrope posle Drugog svetskog rata
• Raspad Saveza sovjetskih socijalističkih republika (SSSR) 1991. g.
IK-147 Građanski rat u Hrvatskoj i egzodus Srba iz Srpske Krajine 1992-1995. g.
• Građanski rat u Bosni i Hercegovini (BiH) 1992-1996. g.
IK-148 Kosovsko-metohijska kriza 1998-1999. g. – Bombardovanje SCG 1999. g. od strane NATO-a.
Cena karte po komadu je 4.300,00 din. + 20% PDV = 5.160,00 din.
Dimenzije
1100mm x 1600mm
6
Download

Istorijske zidne karte.pdf