Malý školní informační leták nejen pro rodiče žáků Gymnázia, Praha 6, Arabská 14
Arabesky 17
Vychází u příležitosti třídních schůzek 20. 11. 2013
Milí čtenáři,
užívejte si barev letošního podzimu a až budete mít čas na krátké zastavení, uvařte si dobrý čaj, otevřete Arabesky
a nechte se vtáhnout zpět do školního prostředí – i když současná výuka zdaleka neprobíhá jen uvnitř „Arabské“,
ale formou odborných dnů a kurzů, stáží, projektů a tematických studijních cest se přesunula z učeben často velmi
daleko za hranice budovy školy. V letošním školním roce jsme se opět zapojili do Týdnů vědy a žáci se setkali
s řadou našich odborníků v různých vědeckovýzkumných institucích, opět se budou realizovat mezinárodní projekty,
lektoři anglického jazyka připravují první studijní cestu do USA.
Absolventi, kteří se u příležitosti oslav 55. výročí založení školy vrátili „na místo činu“ byli příjemně překvapení
současnou „Arabskou“ – škola je zrekonstruovaná, v odborných učebnách a laboratořích jsou moderní pomůcky. Jako
ředitelka však vím, že bez finanční pomoci rodičů by řada věcí nebyla realizovatelná. Proto mi dovolte touto cestou
poděkovat všem členům Společnosti přátel GA za jejich podíl na tom, jaká je dnešní „Arabská“.
RNDr. Zdeňka Hamhalterová, ředitelka školy
Prodloužení výstavy
„Arabská na cestách“
Písecká Brána, Praha
Vernisáž výstavy proběhla 13. 11. 2013 a sešli
se současní žáci i absolventi, stávající i bývalí učitelé
a všechny žijící ředitelky školy, dokonce přišli i rodiče
žáků či absolventů – atmosféra byla opravdu příjemná,
bylo na co vzpomínat. Jedinečnost tohoto okamžiku
vrátit nemůžeme, ale díky prodloužení výstavy asi do
24. 11. máte možnost vidět alespoň fotografie z míst,
kde již byli žáci či učitelé z „Arabské.
Představuje se vám
RNDr. Veronika Tománková, Ph.D.
Po sedmileté mateřské přestávce jsem se v září letošního
roku vrátila zpátky na Arabskou. Upřímně řečeno jsem
se velmi těšila. Mé děti jsou pro mě jistě největším
pokladem a vyhovuje mi i určitá míra stereotypu, ale stejně
tak je mi jasné, že chci být v kontaktu i s cizími "poklady"
a kapka chaosu také není na škodu.
Určitě jsem po nástupu srovnávala vše, co jsem
si pamatovala z předchozího působení, s tím, jak se mi jevila
Arabská teď: rozsáhlé rekonstrukce, zmodernizované
učebny a neznámé tváře studentů i některých kolegů na
jedné straně a staré, důvěrně známé a přátelské prostředí na
straně druhé. Také jsem vzpomínala na svou prima třídu,
kterou jsem dovedla k maturitě, a možná se trochu obávala
nového třídnictví.
Po pár měsících se mi zdají všechny rozdíly nepodstatné:
ve svých předmětech – biologii a zeměpisu – se opět
potkávám s pilnými a méně pilnými studenty, se studenty
nadanými, nadšenými a někdy i studenty méně nadšenými...
A můj cíl je jasný: snažit se pilné, nadané a nadšené studenty
povzbuzovat v jejich úsilí, ty méně pilné motivovat, u méně
nadaných objevit nadání a méně nadšené na okamžik
zaujmout.
Je pravda, že dosáhnout takových cílů není snadné, ale mé
krédo je "Dokážu sníst slona... Po lžičkách...". Pomohlo mi dokončit postgraduální studium v zahraničí i zaběhnout
maraton. Takže na svých cílech trvám a zkouším je aplikovat i jako čerstvá třídní na své programátorské třídě, která
svou svérázností vnáší právě element chaosu do mé nové rutiny. A to jsem si přece přála!
Veronika Tománková
Nové složení výboru SPGA
Ve školním roce 2013/2014 ve výboru občanského sdružení pracují:
předseda: PhDr. Daniel Heller
místopředseda: PhDr. Marie Janoušová
hospodářka: Mgr. Iveta Urbanová
pokladní: Vladimíra Myslivečková
Všem členům výboru děkujeme jménem školy za jejich činnost.
Schválené tematické cesty
Název
Destinace
Vedoucí
Termín
Cena
Žáků
CERN
Německo, Švýcarsko
L. Veselá, J. Tuzar
duben, 4 dny
6 000 Kč
34
STC do Velké Británie
Velká Británie
P. Pracnová
květen
11 000 Kč
min 12
New York a North Carolina
USA
D. Taylor, T. Taylor
30.1.-9.2.
32 000 Kč
22
Toulky přírodou jižní Moravy Lednice
L. Erhart
5 dní
2 600 Kč
15
Hamburg – Tor zur Welt
J. Gabašová
2.-7.5.
4 800 Kč
16
2 | Arabesky č. 17
Německo
Statistické ohlédnutí za 2012/2013
Výsledky společné části maturitních zkoušek
Komplexní zkouška
Počet přihlášených
Podíl známek na celkovém počtu konajících
zkoušku [%]
1
2
3
4
5
Prům.
Skór
[%]
Český jazyk
4.A
29
53,6
35,7
10,7
0,0
0,0
86,8
4.B
33
63,6
30,3
6,1
0,0
0,0
88,3
4.C
29
25,9
59,3
11,1
3,7
0,0
82,0
4.D
27
33,3
55,6
11,1
0,0
0,0
83,0
4.E
28
3,6
60,7
35,7
0,0
0,0
76,0
4.A
5
0,0
40,0
40,0
20,0
0,0
64,8
4.B
4
0,0
75,0
25,0
0,0
0,0
73,5
4.C
20
22,2
38,9
33,3
5,6
0,0
71,9
4.D
19
47,4
31,6
21,1
0,0
0,0
82,7
4.E
23
47,8
43,5
8,7
0,0
0,0
82,3
4.A
23
86,4
13,6
0,0
0,0
0,0
91,5
4.B
26
92,3
7,7
0,0
0,0
0,0
92,0
4.C
9
66,7
33,3
0,0
0,0
0,0
88,5
4.D
5
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95,2
4.E
5
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
95,7
4.A
1
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
74,8
4.D
2
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
84,4
2
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
88,1
4.B
1
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
89,2
4.D
1
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
97,0
Matematika
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
4.B
Ruský jazyk
Arabesky č. 17 | 3
Počet maturantů v předmětech
Profilová maturita
Státní maturita
2010/11
2011/12
2012/13
2010/11
2011/12
2012/13
AJ
51
54
30
ČJ
151
142
146
FJ
15
13
15
AJ
72
48
68
NJ
8
4
14
FJ
3
2
2
RJ
4
2
4
NJ
1
0
3
L
3
4
4
RJ
2
2
2
ZSV
32
30
34
M
73
90
71
D
24
33
24
Z
36
35
33
M
35
39
35
FY
15
4
11
CH
25
19
23
BI
42
37
33
IVT
12
10
15
VKVT
0
0
4
DLIT
0
0
13
Úspěšnost přijetí našich absolventů na VŠ
Třída
Počet
maturantů
Počet absolventů/
neúspěšných žáků
4. A
28
28
24
86%
4. B
33
33
33
100%
4. C
29
28/1
28
97%
4. D
27
27
27
100%
28
27/1
27
96%
145
143/2
139
96%
4. E
Celkem
4 | Arabesky č. 17
Počet studujících
absolventů
Počet absolventů
nestudujících
4
4
Přehled umístění našich absolventů
Město
Vysoká škola
UK
Pražské
ČVUT
Fakulta
Studenti
právnická
2
pedagogická
2
filosofická
3
přírodovědecká
11
lékařská
10
sociálních věd
7
matematicko-fyzikální
2
tělesné výchovy a sportu
1
humanitních studií
11
biomedicinského inženýrství
2
strojní
4
elektrotechnická
9
architektury
2
Masarykův ústav vyšších studií
3
stavební
5
informatika
10
jaderná a fyzikálně inženýrská
2
VŠE
15
ČZU
21
VŠCHT
6
Policejní akademie
bezpečnostně právní
1
CELKEM
Mimopražské
129
Západočeská universita Plzeň
1
Univerzita Palackého v Olomouci
3
Masarykova universita v Brně
1
Studium v zahraničí na VŠ
2
CELKEM
7
Jazykové školy
3
CELKEM STUDENTŮ VŠ
136
CELKEM DÁLE STUDUJÍCÍCH
139
Rekapitulace : Z celkového počtu absolventů 143 bude pokračovat ve studiu 139 absolventů, tj. 97%.
Arabesky č. 17 | 5
Co bylo, je a bude
Zahradní slavnost 2013
Slova zahradní slavnost vyvolávají v našich představách něco příjemného. Slavnosti v zahradách byly vrcholem
sezóny i v dávných dobách – za takového Ludvíka XIV. musela být zahradní slavnost nepřekonatelná, s mnoha
překvapeními a musela šokovat samotného krále. Voňavé zahrady, ohňostroj, hudba a také cosi dobrého na zub a něco
hodně neobvyklého, přímo cizokrajného. Tolik historie.
Naše zahradní slavnost, která se uskutečnila ve čtvrtek 27. června 2013, vycházela z tradiční akce Sloni. Tato
benefiční akce (a vlastně také zahradní slavnost) přinesla vždy mnoho krásných knížek do školní knihovny.
Na konci minulého školního roku jsme ale uspořádali slavnost, která otevřela oslavy 55. výročí založení našeho
gymnázia. Zahradní slavnost to byla v pravém slova smyslu, a přece trochu jiná než dříve.
Počasí nám přálo i přesto, že poslední týden poprchávalo. Návštěvníků bylo tolik, že dali slavnosti přímo velkolepý
ráz. A všichni přišli dobrovolně a měli se nač těšit. Zpívalo se
a hrálo na podiu v areálu školy. Na školním hřišti byla
otevřena výstava fotografií kroužku Černobílý svět, pod
stromy zval k nakupování velký letní bazar šperků, módních
oděvů a dalších nezbytných pozoruhodností.
Mohli jsme vidět dvě divadelní hry: Pygmalion od J. B. Shawa
v podání letošní 2. A a nesměla chybět Zahradní slavnost,
kterou nastudovala současná 4. B. Vystoupilo velké množství
zpěváků, herců, komiků a jiných umělců – ti všichni z řad GA.
Veliký úspěch měl workshop v jídelně gymnázia s názvem
Lidé a země. Naši skvělí studenti, jejichž rodnou zemí není
Česká republika, ale minimálně 9 jiných států světa, připravili
stánky s tradičním občerstvením, informacemi a drobnými
rekvizitami. Právě jejich prostřednictvím představili svoji zem.
Workshop byl vynikající, se studenty jej uspořádala paní Mgr.
Jitka Ottová.
V kavárně školy proběhlo setkání a povídání s paní ředitelkou
Jaroslavou Beránkovou, která objasnila, proč se chodba u učeben hudební a výtvarné výchovy jmenuje Chodba
Jaroslavy Beránkové. Také se povídalo o tom, jaké to bylo na Arabské v 90. letech a na přelomu tisíciletí.
Byly vystaveny školní kroniky, škola se otevřela pro všechny příchozí návštěvníky. V galerii se konala vernisáž
výstavy To nejlepší od studentů GA. Prodávali jsme krásný blok GA, který byl vydán k této příležitosti. Křtila se
malá kniha, mapující všechny výstavy v Galerii GA od listopadu 2011. Losovaly se ceny, pouštěly se balónky štěstí.
Grilovalo se, během celé slavnosti bylo k dispozici i občerstvení.
6 | Arabesky č. 17
Z dobré akce vzešel i dobrý počin: na charitativní činnost, konkrétně na Adopci na dálku, jsme získali a poslali
8.277,- Kč.
Ráda bych jmenovitě poděkovala všem, opravdu všem hostům, studentům i kolegům, kteří přišli a dali zahradní
slavnosti ten pravý třpyt. Za kolegy jen připomenu RNDr. Lukáše Erharta a za studenty Annu Fischerovou a Polinu
Fedosovou ze současné 4. D. Společně jsme se Zahradní slavností žili už od jara a věříme, že byla vrcholem sezóny.
PhDr. Alena Horáčková
GAIA 2013/2014
V minulých číslech Arabesek jste se mohli setkat se zkratkou GAIA. Nepsali jsme o žádné řecké bohyni, ale o českoizraelském projektu Global Awareness, Investigation and Action. GAIA je rozsáhlý projekt a naše škola participuje
na jeho části Czech–Israel GAIA Project, která se týká hnízdních preferencí sýkory koňadry (Parus major). Kromě
výzkumu probíhají i workshopy v Česku a Izraeli. Poslední workshop se uskutečnil v druhé polovině září na Šumavě.
Šumava byla vybrána záměrně, jako lesní biotop, který v Izraeli schází, aby naši izraelští kamarádi viděli něco,
co doma skutečně nemají. Studenti byli seznámeni s ekologií Šumavy a s problematikou kůrovce. Navštívili různá
rašeliniště, naučnou Stezku korunami stromů u Lipna a v neposlední řadě Centrum pro handicapované živočichy.
V tomto centru ošetřují nejrůznější poraněná zvířata (ptáky po úrazu elektrickým proudem od vedení, zvířata sražená
automobilem atd.). Pro naše studenty byl nepochybně nejzajímavějším pacientem rys ostrovid. Ten se zotavoval
právě po srážce s automobilem.
Ze Šumavy jsme se všichni přesunuli ještě na jeden a půl dne do Prahy. A to ze tří důvodů. Za prvé si studenti
WBAIS (Walworth Barbour American International School) chtěli Prahu prohlédnout, za druhé jsme dohadovali další
spolupráci a za třetí z Prahy létají letadla do Izraele. Po pěti plodných dnech jsme se nakonec na letišti Václava Havla
rozloučili se slovy na shledanou v březnu (to naši studenti poletí do Izraele).
Arabesky č. 17 | 7
Šimon Hrozinka
Vernisáž výstavy Izrael 2013
V dopoledních hodinách 22. října proběhla slavnostní
vernisáž fotografií z naší jarní cesty do Izraele.
Vernisáž byla načasována tak, aby byli přítomni naši
kamarádi z izraelské školy WBAIS. Vernisáže se
zúčastnila také skupina z izraelského velvyslanectví
vedená zástupcem vedoucího diplomatické mise
Shaharem Shelefem.
Šimon Hrozinka
Galerie GA
Galerie GA dovršila v tomto měsíci druhý rok své existence. Za tu dobu se v ní uskutečnilo již 14 výstav, které
nabídly fotografie z tematických cest, výtvarná díla našich studentů i díla profesionálů.
K 55. výročí založení gymnázia proběhla a probíhá celá řada akcí. Zahradní slavností počínaje, přes výstavu
v Písecké bráně, výstavu současnou až k slavnostnímu koncertu v Betlémské kapli.
Do začátku prosince můžete v Galerii GA vidět velkoformátové fotografie našeho absolventa Jana Fauknera.
8 | Arabesky č. 17
Jan Faukner u nás absolvoval v roce 2003, vystudoval FAMU a stal se úspěšným fotografem. Zabývá se převážně
portrétní a módní fotografií. Spolupracuje s módními návrháři, hudebníky, divadelníky, filmaři a reklamními
agenturami. V Galerii GA vystavuje dílo Flora florbal, na kterém spolupracoval s designérem Davidem Lomosem.
Jeho výstava je součástí oslav výročí školy.
PhDr. Alena Horáčková
Sekce tělocvik: Břeclav 2013
Tento školní rok pro nás začal velice úspěšně díky našim atletům. Nejsilnější dívčí družstvo v historii školy, postup
na republikové finále s největším bodovým ziskem ze všech krajských kol, postup našeho velmi oslabeného
chlapeckého družstva na republiku a to vše korunováno umístěním dívek na stupních vítězů!
I letos nás Břeclav přivítala krásným počasím, což je na sklonku sezóny velice důležité. Všichni jsme se na závod
těšili a děvčata v koutku duše myslela na medaili. Jenže v cestě za historickým úspěchem stálo několik neméně
dobrých dívčích družstev z celé republiky a trochu nás strašil i loňský debakl v podobě bramborové medaile.
Jenže naše děvčata jsou velké bojovnice a všechny šly do závodu naplno, protože tohle byla naše šance a my jsme
ji chtěli využít. Na konci dne se nám na krku houpala překrásná stříbrná medaile a my měli pocit, že nám patří celý
svět!
Opět jsme překonali rekordní součet školy, když jsme přidali ještě 200 bodů oproti krajskému kolu, ale jeden tým byl
přece jen lepší, takže jsme za neuvěřitelný bodový součet 9 214 bodů brali 2. místo.
Závěrečný ceremoniál jsme si náležitě užili, přebrali jsme medaile z rukou olympijské vítězky a světové
rekordmanky Barbory Špotákové a ukápla i nějaká ta slzička .
Nezbývá než dodat, že to byl krásný závod a obrovský úspěch, a poděkovat všem závodnicím i našim chlapcům
za velkou podporu.
Děkujeme!
S. Jelínek, K. Gondová
Složení družstva dívek: K.+B. Dvořákovy, K. Hlavatá, A. Skálová, K. Řeháková, A. Langerová, L. Jarešová, J.
Kufová, K. Bošková, E. Suchopárová, M. Jónová
Složení družstva chlapců: J. Polák, A. Daněk, M. Heller, T. Kocábek, M. Dynybyl, L. Douběta, J. Vašák, J.
Chmelík, Ch. Micopulos, S. Vrzák, G. Berzsi, V. Němčanský
Arabesky č. 17 | 9
Autumn semester in our English department
Stejně jako v loňském roce máme naplánovaných mnoho zajímavých akcí. O všech se dozvíte další podrobnosti
na našich webových stránkách, kde je i bohatá fotodokumentace. Tentokrát se blíže podíváme alespoň na následující
akce: Studentskou tematickou cestu do USA, studium CTY Online a Global Art Project .
US TRIP
A group of about twenty students will be going on the first ever U.S. school trip from January 30th to February 9th.
The Arabska English Conversation teachers (Mr. and Mrs. Taylor) who are from the United States will be leading the
trip. The first few days of the trip will be spent in New York. Students will be able to see many popular attractions
and museums. Some places to visit include: The World Trade Center Memorial, The Empire State Building, Times
Square,Central Park and the Statue of Liberty. New York is known for its various museums so students will have
plenty to choose from including: The Museum of Modern Art, The American Museum of Natural History, The
Metropolitan Museum of Art, and the Guggenheim Museum.
After spending a few days in New York, students will then get to experience another region of the U.S. in North
Carolina. This is where the Taylor’s have lived for almost ten years. Students will stay with host families and spend
time at a local school. The school that they will be visiting is known for its use of technology in the classroom.
Students will get to see how computers are used in every class including Math, History, Science, etc. Students will get
to experience a typical “Homecoming week” at the high school which happens once every year. This is a week where
high school students dress up as characters from different time periods, famous people, or superheroes. The week
ends with a big basketball game which everyone attends. Other plans for North Carolina include: visiting a local
university, attending a NHL Hockey game, and The Museum of Natural Sciences.
Mrs. Taylor
CTY Online
Na prestižní CTY Online kurz Crafting the Essay pořádaný americkým Center for Talented Youth na Johns Hopkins
University se letos přihlásili dva studenti. Adam Bílý ze 4.A má už za sebou roční studium v USA, Markéta
Vendlová je z 2.A a její dojmy si můžete přečíst na následujících řádcích. Držíme jim oběma palce a doufáme,
že příští rok budou mít své následovníky. Více informací na www.uptoyou.cz.
A co říkají o CTY online studenti?
V letošním roce se účastním online kurzu CTY, a to konkrétně kurzu Crafting the Essay. V průběhu 3 až 4 měsíců
je naším úkolem napsat celkem 10 esejí různého typu a na různá témata. Každou esej dostaneme zpět detailně
opravenou jak po jazykové, tak po stylistické stránce. To vše slouží k tomu, abychom se s každou napsanou esejí
výrazně zlepšovali. Tento kurz mohu jen doporučit, jelikož schopnost kvalitně psát je v anglofonním světě
mimořádně oceňována.
Adam Bílý
Za chvíli uplyne skoro měsíc a půl od doby, kdy kurz začal, a já už mám za sebou tři eseje. Když jsem se
přihlašovala, trochu jsem se bála, jak vše budu zvládat, a ukázalo se, že oprávněně. Rozhodně to není tak jednoduché,
10 | Arabesky č. 17
jak jsem myslela, ovšem ani tak těžké, jak jsem očekávala, a už teď snad můžu říct, že když se tomu člověk
dostatečně věnuje, tak se kurz dá dobře zvládnout. Je to sice trochu časově náročnější, ale stojí to za to, zvlášť pokud
někoho vážně baví psát a chce se v tom zlepšit i v angličtině. Připadá mi, že kurz je dobře strukturovaný z hlediska
návaznosti a zadání je vždy něčím trochu nekonvenční. Můj celkový dojem je zatím pozitivní – jak kvůli instruktorce,
kterou mám přidělenou, tak kvůli pocitu, že mi kurz vážně něco dává.
Markéta Vendlová
GLOBAL ART PROJECT
Studenti třídy 3.A se rozhodli aktivně zapojit do mezinárodního projektu GLOBAL ART PROJECT a v hodinách
anglického jazyka rozšířit myšlenku známých přednášek TED Talks. Současně se také pokusili vyjádřit svá
nejtajnější přání, sny a touhy.
Na počátku všeho byl TED Talk umělkyně Candy Chang, která proměnila opuštěný dům v blízkosti svého domova
v New Orleans v obrovskou tabuli a dala tak svým sousedům možnost podělit se o své touhy a sdílet každodenní
život v rámci komunity mnohem intenzivněji než dříve.
Po zhlédnutí tohoto barvitého líčení se studenti vydali na
pražskou Kampu, kde mohou Pražané podobnou tabuli vídat
již od června letošního roku. Také tady si můžeme přečíst
zajímavé myšlenky a plány, které s námi ostatní sdílejí. Pro
nadšené studenty 3.A nebyla ani tato fáze dostačující. Protože
jejich kreativita a akčnost nezná mezí, rozhodli se pokračovat
v realizaci tohoto projektu, a to přímo v naší škole.
Pro ostatní studenty připravili papírové plachty, na něž
předepsali větu PŘEDTÍM, NEŽ ZEMŘU, CHCI.. Plachty
jsou umístěny na zdi v přízemí školy a kdokoli, kdo bude mít
chuť vyjádřit své sny, má možnost se projevit. Stačí jen
doplnit větu BEFORE I DIE I WANT TO..
Těšíme se na další příspěvky 
Mgr. Katarína Janků a 3.A, skupina A2
Podzim s francouzštinou
26. září je Evropský den jazyků. Při této příležitosti naše francouzská komise ve spolupráci s Francouzským
institutem v Praze připravila dvě akce:
Tři skupiny francouzštinářů (druhý, třetí a čtvrtý ročník) se zúčastnily exkurze ve Francouzském institutu. Byli jsme
přijati ředitelem Francouzského institutu, panem Olivierem Jacquotem, který nás provedl celou budovou.
V mediatéce Francouzského institutu byla naší průvodkyní paní Monika Lavallée. Celá návštěva Francouzské
instituce probíhala ve francouzštině.
Arabesky č. 17 | 11
Studenti měli možnost si nanečisto vyzkoušet, jaké to je, dělat mezinárodní zkoušku z francouzštiny DELF (Diplôme
d´Etudes en Langue Française), která má několik úrovní a je udělována francouzským Ministerstvem školství
na základě nejnovějších teorií hodnocení znalostí cizích jazyků.
V říjnu jsme se studenty navštívili Kino 35 ve Francouzském institutu a zhlédli filmovou adaptaci románu Borise
Viana Pěna dní.
Pétanque na Arabské
Už několik let organizujeme v rámci zájmových dní setkání s pétanque v Úněticích, která mají u studentů velký
úspěch. Letos jsme toto setkání uskutečnili již v měsíci říjnu, kdy si mezi sebou zahráli turnaj studenti pokročilých
skupin prvního ročníku.
A jak charakterizuje tento sport pan ing. Petr Fuksa, náš instruktor, mezinárodní rozhodčí a skvělý hráč této hry
a v neposlední řadě i absolvent našeho gymnázia?
„Pétanque je skvělý týmový sport, u kterého dobře poznáte charakter lidí. Účastníci si jej rychle oblíbí, protože zjistí,
že je potřeba pečlivě přemýšlet o taktice, domluvit se na ní se spoluhráči a pak se ji pokusit realizovat.
Na akcích pétanque pro studenty Gymnázia Arabská si každý obvykle zahraje 3 zápasy a je krásné sledovat, jak se
atmosféra postupně uvolňuje a emoce a radost ze hry začnou dominovat již na konci prvních zápasů. Pétanque je
aktivita, u které se stírají rozdíly mezi věkem a pohlavím a do hry se rychle zapojí i ti, kteří pétanque nikdy předtím
nehráli. A takových sportů je velmi málo.
Pro frankofilní studenty je důležité, aby poznali a pochopili třetí nejoblíbenější sport ve Francii, jež je neoddělitelnou
součástí francouzského savoir-vivre. Při svých cestách do Francie se s ním můžete setkat prakticky kdekoliv a
atmosféře u neformálních zápasů rychle podlehnete jako divák i jako hráč. A kde jinde se snadno seznámit než u
zábavné společné aktivity? Pétanque otevírá srdce a vznikají při něm přátelství na celý život. A co je na světě více,
než příjemný čas strávený s přáteli a rodinou?
Spolupráce s Gymnáziem Arabská má ještě jednu rovinu – aktivity jsou vedené paralelně ve francouzštině a
v češtině a studenti se zároveň dozví něco z historie pétanque, poznají nejlepší hráče tohoto sportu a učí se správnou
terminologii pétanque ve francouzštině. A to je obrovská výhoda francouzské sekce Gymnázia Arabská ve srovnání
s jinými školami, kterou studenti ocení při cestování a setkávání se s druhými lidmi“.
A co plánujeme do Vánoc?
27. listopadu naše úspěšná studentka francouzštiny Diana Jiová bude prezentovat studentům prvního ročníku projekt
„Rok ve Francii“. Diana strávila loňský školní rok na lyceu ve francouzském Avignonu a podělí se s námi o své
zážitky.
V prosinci proběhne školní kolo soutěže „Olympiáda ve francouzštině“ a předvánoční dopoledne s francouzštinou.
Za francouzskou sekci D. Skácilíková, A. Beauchamp, A.Krumpová
12 | Arabesky č. 17
Můj rok na střední škole ve Francii
Ve dvanácti letech jsem poprvé otevřela učebnici
francouzštiny. Postupně jsem otáčela stránku za stránkou
a objevovala krásu a bohatství tohoto románského jazyka.
První učebnici vystřídala další a další. Nakonec jsem si
francouzštinu zamilovala do takové míry, že mi už nestačilo
učit se gramatiku, slovíčka, psát slohy či číst texty… Chtěla
jsem od ní něco víc. Chtěla jsem poznat francouzskou
kulturu na vlastní oči.
Na výběrovém řízení programu „Un an en France“ jsem
uspěla! Vybrali mi destinaci – krásné město Avignon (jih
Francie).
ŠKOLA - Lycée Frédéric MISTRAL
Zvolila jsem si literární větev. V tomto oboru jsem si
musela vybrat specializaci. Chtěla jsem něco netradičního.
Rozhodla jsem se pro divadlo, tanec (taneční konzervatoř) a čínštinu. Francouzi si volí jen jednu specializaci, ale já
jsem velice hyperaktivní v tomto směru . Každý žák má svůj vlastní rozvrh. Většinou jsem začínala školu v 8:00
a končila v 18:00. Následovaly dvě dvouhodinovky za sebou a poté dlouhá pauza na oběd a zase dvě dvouhodinovky
za sebou. Vyučovací hodina ve Francii trvá 55 min. Do školy jsem chodila i v sobotu dopoledne. Francouzi se ve
škole nepřezouvají, neodkládají si oblečení do skříněk. Nemají ve zvyku dodržovat pitný režim a nesvačí o velkých
přestávkách. Veškerý svůj volný čas věnují kouření cigaret před
školou a bezstarostnému povídaní si s kamarády. Ve francouzských
školách totiž platí pravidlo: žádný stres. Školní systém je naprosto
odlišný od toho, co známe. Známky od 0-20. Testy se píší formou
slohové práce na čtyři A4! Nejdřív musíte dát své práci šťavnatý
úvod, poté se pořádně zamyslet a psát a psát a psát a nakonec
to krásně shrnout do závěru. Francouzi dostávají hodně domácích
úkolů. Na angličtině se nepíší gramatické testy či slovíčka. Žáci
jsou zkoušeni pouze z mluveného projevu a poté píší slohové práce
na různá témata. Úroveň angličtiny na tomto lyceu byla
podprůměrná. Dále moje předměty byly: francouzština, angličtina,
anglická literatura, dějepis spojený se zeměpisem, divadlo, balet,
moderní tanec, SVT (biologie, chemie, fyzika), čínština,
španělština, politika, kultura antiky, předmět na přípravu ročníkové
práce. Na tělocvik si každý žák vybral „menu“. Na každý trimestr
jedna disciplína. Vybrala jsem si atletiku, lezení a handball. Vidíte
správně, v tomto školním roce jsem si krásně odpočinula od mojí
milované matematiky 
STRAVA
Snídaně vždy na sladko formou bufetu. Obědy a večeře vždy tvořil salát
jako předkrm, hlavní jídlo (někdy i krevety, mušle, ryby, gyros…) a na
závěr koláč nebo ovoce. Každý den byla k dispozici bageta se sýrem
a pro jedlíky ještě ochucený jogurt. V hostitelské rodině jsem zase
ochutnala tradiční jídla. Hlady jsem rozhodně netrpěla 
UBYTOVÁNÍ
Přes týden jsem bydlela na internátu lycea. Zde panoval přísný režim.
Budíček v 6:40. V 7:00 odchod na snídani. Internát byl přes den zavřený
a otevřeli ho až v 18:00. Od 18:00- 18:45 studijní hodinka. Od 18:4520:00 večeře. Od 20:00- 21:00 sprchy. Od 21:00-22:00 studijní hodinka.
Po 22:30 musela být všechna světla zhasnuta a hrobové ticho na
pokojích. Na internátě dohlížely dvě nepříjemné dozorkyně. Bylo
zakázané telefonovat, nosit jídlo do pokoje a nebylo zde žádné připojení
k internetu.
O víkendech se internát zavíral. Následoval odchod do hostitelských
rodin. Měla jsem štěstí na skvělou rodinu. Ne všichni měli takové štěstí. Někteří měnili rodinu i 3x nebo dokonce tři
moje kamarádky kvůli nespokojenosti s rodinou a s internátním režimem odjely předčasně zpět do ČR.
Arabesky č. 17 | 13
Dostala jsem možnost pokračovat ve studiu ve Francii i ve školním roce 2013/2014. Nabídku jsem odmítla. Mým
cílem bylo hlavně poznat novou kulturu, seznámit se s novými lidmi, pocestovat si a zlepšit se ve francouzštině.
Všechno se mi splnilo. Osamostatnila jsem se a nabrala sílu do dalšího studia. La vie n´est pas une course, mais un
voyage dont il faut savoir goȗter chaque étape.
Diana Jiová
Den osobností
Den osobností je každoroční tradiční akce. Při příležitosti Dne
studentstva zveme do školy zajímavé osobnosti. A protože letos
slavíme 55. výročí založení školy, přišli se současnými žáky letos
besedovat absolventi Gymnázia Arabská.
Ondřej Machoň
JUDr. Lenka Ceplová
MUDr. Josef Bešík, PhD.
Tomáš Dvořák
Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
PHDr. Naďa Profantová, CSc.
Iva Pellarová
Jiří Fajt
MUDr. Kateřina Štechová, PhD.
Tomáš Pinta
Lukáš Machoň
PhDr. Zdeňka Kokošková
PhDr. Daniel Doležal
MUDr. Jaromír Janoušek
14 | Arabesky č. 17
biochemik
soudkyně
kardiochirurg
atlet - desetibojař
astrofyzik
archeolog
romská problematika
ředitel Národní galerie
lékař, diabetolog
pilot
diplomat
Národní archiv
Státní oblastní archiv
lékař, internista
Srdečně vás zveme:
Koncert pro Arabskou
Koná se u příležitosti 55. výročí založení školy.
Betlémská kaple, Praha 1
pátek 6. prosince, 18. hodin
Program:
•
uslyšíte skladby M.A. Charpentiera, G. Cacciniho,
J. S. Bacha, S. Englishe a dalších
•
zazní hebrejské melodie, africké písně, francouzský šanson
•
vystoupí sólisté, jazzový sextet, orchestr GA, pěvecký sbor,
taneční skupina a řada dalších, současných a bývalých
studentů našeho gymnázia
Průvodní slovo: PhDr. Lenka Dvořáková a Jakub Schlichter
Den otevřených dveří
Středa, 27. listopadu, 16. hodin
Středa, 8. ledna, 16. hodin
•
představení školy
•
seznámení se Školním vzdělávacím programem
pro tři studijní zaměření
•
informace o přijímacím řízení pro školní rok 2014/15
•
prohlídka odborných učeben a labolatoří
•
přihlášky na přípravné kurzy na přijímací zkoušky
Maturitní ples
Palác Lucerna, Praha 1
pátek 14. února 2014, 19. hodin
Co nás čeká:
•
imatrikulace 1. ročníku
•
stužkování 4. ročníku
Arabesky č. 17 | 15
Ve školním roce 2013/2014 vaše děti učí:
První řada zleva: Kateřina Gondová, Veronika Tománková, Petra Korfová, Blanka Hniličková, Zdeňka
Hamhalterová, Milan Kvajsar, Ivana Vondráčková, Alena Krumpová, Jelena Harutyunyanova, Lenka Dvořáková.
Druhá řada zleva: Šimon Hrozinka, Markéta Šlegerová, Jan Rynd, Libuše Hobzová, Stanislav Jelínek, Jan Tuzar,
Václav Jára, Jana Halenková, Tomáš Brinke.
Třetí řada zleva: Miroslav Kalousek, Barbora Novosadová, Helena Chromá, Luboš Lauterbach, Andrea Beauchamp,
Jiří Kokeš, Ivana Loužecká, Jitka Ottová, Alena Horáčková.
Čtvrtá řada zleva: Lukáš Erhart, Pavla Pracnová, Jitka Gabašová, Lenka Veselá, Ivana Pechová, Jaroslav Mašek,
Jakub Žytek, Mario Gurrick.
Na fotce chybějí: Zuzana Bernklauová, Jana Blahníková, Petra Florianová, Katarína Janků, Daniel Kahoun, Martin
Krotil, Petra Lánská, Alena Martínková, Zdeňka Mihulková, Zdeněk Muzikář, Jitka Nouzová, Zdeňka Novotná,
Tomáš Obdržálek, Radek Pělucha, Martin Pešek, Daniela Petříčková, Danuše Skácilíková, Marcela Skolilová, Irena
Šebková, Adam Škapa, Tonya Taylor, David Taylor, Pavel Töpfer a Jana Urzová.
Zřizovatel školy:
Hlavní město Praha
Redakční rada:
RNDr. Zdeňka Hamhalterová
Martin Krotil
Download

Arabesky 17 (pdf)