ABB Alçak Gerilim Ürünleri
Fotovoltaik sistemler için koruma cihazları
2 ABB fotovoltaik çözümler
ABB – Konut ve enerji santralleri için tedarikçiniz
Enerji sistemlerinin çevresel etkisini azaltmak için güç
ve otomasyon teknolojileri sunan ABB, uzun yıllar boyu
elde ettiği bilgi birikimiyle, konut uygulamalarından büyük
santrallere kadar, güneş enerjisi uygulamaları için yüksek
kaliteli ürün ve çözümler üretiyor. ABB ürün ve çözümleri,
müşterilerinin enerji üretimini artırıyor ve maksimum üretim süresi elde etmelerine yardımcı oluyor.
Alçak gerilim ürünleri ve otomasyonu konularında uzman olan
ABB, sürekli olarak teknolojisini müşterilerinin ihtiyaçlarını
karşılayacak biçimde genişletiyor ve geliştiriyor. Günümüzün en
önemli sorunu olan iklim değişikliği ile ilgili olarak ABB, enerji
verimliği ve rüzgar, güneş enerjisi gibi temiz enerjiler konusunda
da çalışmalarına hızla devam ediyor. ABB, fotovoltaik sektörüne
yönelik sunduğu komple ürün ve çözümlerle müşterilerinin
temiz enerji üretimindeki çalışmalarına destek veriyor.
ABB fotovoltaik çözümler | 3
ABB, güneş enerjisi sistemlerinizi nasıl koruyor?
Güneş enerjisi sistemlerine yatırım yapmak aynı zamanda
geleceğe de yatırım yapmak anlamına gelmektedir. Karlılık
hesaplamaları yatırım maliyetinden hesaplanır, kurulumun
amortisman süresi sistemin kapasitesi, üretim miktarı, iklim
koşulları ve coğrafi/bölgesel konum gibi ana faktörlere
bağlıdır. Titizlikle yapılan tüm hesaplamalara rağmen her
zaman için sistemi riske atan faktörler bulunmaktadır ve
bunlar önceden istatistik olarak belirlense de kesin olarak
hesaplanamaz; yıldırım, düşük veya ters akım, aşırı gerilim
gibi. Bu noktada ABB ürünleri yatırımınızı olası tehlikelerden koruyarak sisteminizi en yüksek seviyede güvenlik
altına almaktadır
ABB’nin fotovoltaik uygulamalar için geliştirdiği ürünler
Otomatik sigortalar
Otomatik sigortalar tesisat ve cihazları aşırı yük ve kısa devreden
koruyan cihazlardır. ABB’nin fotovoltaik sistemler için geliştirdiği
otomatik sigortalar, DC sistemde ters akıma karşı, AC sistemde
de invertör hatası durumunda AC akım beslemesine karşı koruma
oluşturur. Sistemdeki tüm güneş panelleri birbirinden bağımsız
olarak koruma altına alınmalıdır. Böylece herhangi bir hata durumunda sadece söz konusu devrenin kesilerek diğer panellerin üretime devam etmesi garantilenir.
Parafudurlar
Güneş hücreleri ve invertörler aşırı gerilime, anahtarlama ve yıldırım
gibi darbe akımlarına karşı çok hassastır. ABB’nin özel DC uygulamalar için geliştirdiği gerilim önleyici cihazlar aşırı gerilimi sınırlar
ve ekipmanı korumak için sadece belli seviyede gerilime izin verir
ve sisteminizi korur. Güneş enerjisi yatırım maliyetini göz önüne
alındığında, ABB’nin koruma cihazları, arıza riskini en aza indirgeyerek sistemin amortisman süresinin kısaltılmasında yardımcı olur.
Yük ayırıcılar
DC yük ayırıcıları, yük altında emniyetli anahtarlama için kullanılır. IEC
60364-7-712 standartlarının gereksinimine göre, PV uygulamalarda
1200VDC’ye kadar anahtarlama karakteristiği gerekmektedir. Kolay
monte edilebilen ABB yük ayırıcıları, bakım sırasında cihazların kolay
değiştirilebilmesine olanak verir. ABB’nin yük ayırıcıları sistemin DC
tarafını izole ederek 125A’e kadar güvenli çalışma sağlar.
Fotovoltaik paneller
lar
ı
r
Yü
k
ay
ır
ıcı
rla
du
Pa
ra
fu
ik
m
at
to
O
ı
lar
tu
ku
Pa
no
l
ar
ve
sig
ba
ğ
or
ta
lan
tı
lar
DC uygulamalar için cihazlar
=
~
Invertör
4 Genel bakış | ABB fotovoltaik çözümler
İzolatörler
AC izolatörler, yük altında emniyetli anahtarlama için
kullanılmaktadırlar. Bu cihazların kullanımı, AC tesisatta rutin
bakım ve genişletme çalışmalarının kolay uygulanabilmesini
sağlamaktadır.
Kaçak akım koruma cihazları (RCD’ler)
İnsanları ve tesisatı toprak kaçak akımından korumak ve yangın riskini ortadan kaldırmak için kaçak akım koruma cihazları kullanmak
çok önemlidir. ABB’nin B tipi kaçak akım koruma cihazları, IEC
62423 gereksinimlerini karşılayan çok hızlı cevap süreleri ile güçlü
koruma sağlar.
Ölçüm cihazları
Kompakt enerji metreler, fotovoltaik sistemler tarafından üretilen
enerji miktarını ölçebilen cihazlardır. ABB ölçüm cihazları DIN
raya monte edilebilir ve seri haberleşme adaptörü ile ölçülen veri
toplama sistemine kolaylıkla entegrasyon sağlar. ABB’nin ölçüm
metreleri, Ölçüm Cihazları Direktifi (Measuring Instruments Directive
- MID) ve 2004/22/EC ve IEC Avrupa direktiflerince onaylanmıştır.
Panolar ve bağlantı kutuları
Bir fotovoltaik sistemde panolar, DC sistemde birleştirici, AC tarafta
da dağıtım amaçlı olarak kullanılır. ABB panolar, yüksek koruma
sınıfına sahip olmaları sayesinde dış ortamlar için en ideal çözümdür. ABB ayrıca farklı ebat ve serilerde, vidalı ya da menteşeli
kapaklı pano serileri ile müşterinin tam olarak ihtiyaçlarını karşılar.
an
e
ba
ci
ğl
ha
um
ko
r
rı
no
la
tu
Pa
ku
ji i
er
En
la
zle
rv
e
m
ım
ak
ça
k
Ka
tı
zla
a
r
la
ta
or
sig
O
to
m
at
ik
lar
ud
ur
ra
f
Pa
r
le
ör
at
ol
İz
rı
cih
az
lar
ıı
AC uygulamalar için cihazlar
Tüketici
ABB fotovoltaik çözümler | Genel bakış 5
DC uygulamalar için yüksek performanslı otomatik sigortalar
S800PV-S and S280 UC
ABB’nin PV sistemler için geliştirdiği otomatik sigortalar,
aşırı yük ve kısa devre yanısıra sistemin DC tarafında, hat
hatalarından dolayı oluşabilecek ters akıma karşı koruma
sağlar. Ayrıca invertör hatası durumunda AC akım beslemesine karşı da koruma oluşturur. Sistemdeki tüm güneş panelleri birbirinden bağımsız olarak koruma altına alınmalıdır.
Böylece herhangi bir hata durumunda sadece söz konusu
devrenin kesilerek diğer panellerin üretime devam etmesi
garantilenir. ABB’nin S800PV-S ve S280 UC serisi otomatik
sigortaları, yük altında dahi seçici olarak anahtarlanabilir,
böylece hata durumunda ya da bakım sırasında oluşabilecek
kesintiler en aza indirgenebilir. Her türlü testten %100 güvenilirlikle çıkan ABB otomatik sigortaları, sistemde yüksek derecede güvenilirliğin ana faktörlerinden biridir. Geniş aksesuar
seçeneği ve görsel indikatörü ile S800PV-S ve S280 UC serisi
müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
S280 UC
Cihazın kolayca yerinden çıkarılabilmesini sağlayan ve vida
gerektirmeyen özel çabuk sabitleme yapısıyla zaman tasarrufu
sağlar. Giriş beslemesi üst ya da alt terminallere bağlanabilir,
busbarlar için de aynı durum geçerlidir.
S800PV-S
Ters polarizasyon durumunda bile maksimum koruma sunan S800PV-S kompakt dizaynı ve seri kutup bağlantısı
sağlayan busbar opsiyonu ile hızlı ve kolay montaj imkanı
tanır. Değiştirilebilir terminaller, sistemi çok daha güvenli kılar.
S800PV-S Özellikler
S280 UC Özellikleri
Nominal akım
10 … 125A
Nominal akım
10 … 63 A
Nominal gerilim
– 2-kutup: 800 VDC’ye kadar
Kısa devre kesme 6, 10, 25 kA
kapasitesi
(topraklı ve topraksız sistem)
– 3-kutup: 1,200 VDC’ye kadar
(topraklı sistem)
Nominal gerilim
– 1-kutup:
– 4-kutup: 1,200 VDC’ye kadar
(topraksız sistem)
– 2 – 4 kutup: 12V … 440 VDC
Çalışma sıcaklığı
-25 ... +70°C
Çalışma sıcaklığı
-40 ... +70°C
Standartlar IEC / EN 60947-2
Standartlar
IEC 60947-2, IEC 60898, UL 489, UL 1077
6
I ABB fotovoltaik çözümler
12V … 220 VDC
DC sistemler için koruma cihazları
OVR PV ve E90 PV sigorta ayırıcıları
Parafudurların en önemli iki görevi vardır : Öncelikli olarak
güneş hücrelerinin ve invertörlerin aşırı gerilim ve anahtarlama
ve yıldırım gibi darbe akımlarına karşı korumak, ikinci olarak
ise ekipmanın zarar görmemesi için gerilimi belli değerlerin
altında tutmak.
OVR PV
ABB’nin, fotovoltaik sistemlere özel OVR PV serisi
parafudurları 25A’e kadar otomatik koruma sağlar. Uzaktan
sinyal kontrolüne sahiptir ve hattı izole etmeye gerek kalmadan çıkarılabilen kartuşları sayesinde kolay bakım sağlar.
E90 PV sigorta ayırıcı
OVR PV için koruma sağlar. offers backup protection of OVR PV
and can be padlocked
in its open position.
OVR PV Özellikler
E90 PV sigorta ayırıcı E90 Özellikleri
Nominal gerilim
600 V; 1000 V DC
Nominal gerilim 1000 V DC
Gerilim koruma seviyesi
– 2,8/1,4 kV, 600V DC altında
Çalışma akımı
32A
– 3,8 kV, 1000V DC altında
Sigorta boyutu
10,3 x 38 mm
Maksimum deşarj akımı 40 kA
Standartlar
IEC 61643-1/EN 61643-11
25A ve 1000VDC üzerinde E90 PV sigortalarla birlikte kullanılmalıdır.
ABB fotovoltaik çözümler
I
7
DC yük ayırıcılar
S800PV-M
DC yük ayırıcıları, yük altında emniyetli anahtarlama
için kullanılır. IEC 60364-7-712 standartlarının gereksinimine göre, PV uygulamalarda 1200VDC’ye kadar
anahtarlama karakteristiği gerekmektedir ve ABB’nin
S800PV-M yük ayırıcıları bunu karşılamaktadır.
Kolay monte edilebilen ABB yük ayırıcıları, bakım
sırasında cihazların kolay değiştirilebilmesine olanak verir.
ABB’nin S800PV-M yük ayırıcıları sistemin DC tarafını izole
ederek 125A’e kadar güvenli çalışma sağlar.
8
I ABB fotovoltaik çözümler
S800PV-M Özellikleri
Nominal akım
32, 63, 125A
Nominal gerilim
– 2-kutup: 800 VDC
(topraklı ve topraksız sistem)
– 3-kutup: 1,200 VDC (topraklı sistem)
– 4-kutup: 1,200 VDC (topraksız sistem)
Standartlar
IEC 60947-3
AC sistemler için izolatörler
E200
AC izolatörler, yük altında emniyetli anahtarlama için
kullanılmaktadırlar. Bu cihazların kullanımı, AC tesisatta
rutin bakım ve genişletme çalışmalarının kolay uygulanabilmesini sağlamaktadır.
E200 Özellikler
Nominal akım
16 ... 125A
Nominal gerilim
230/400 VAC
Standartlar
IEC 947-3
ABB fotovoltaik çözümler
I
9
AC sistemler için parafudurlar
OVR T2
OVR T2 parafudurlar güneş hücrelerini ve invertörleri aşırı
gerilim ve anahtarlama ve yıldırım gibi darbe akımlarına karşı
korur. OVR T2 ayrıca ekipmanın zarar görmemesi için gerilimi
belli değerlerin altında tutar. Uzaktan sinyal kontrolüne sahiptir ve hattı izole etmeye gerek kalmadan çıkarılabilen kartuşları
sayesinde kolay bakım sağlar.
10
I ABB fotovoltaik çözümler
OVR T2 Özellikler
Nominal gerilim
230V ve 400V AC
Kutup sayısı
1, 2, 3 ve 4 kutup
Maksimum deşarj akımı
15, 40, 70kA
Gerilim koruma seviyesi
1,2 ... 3,8kV
Standartlar
IEC 61643-1
EN 61643-11
AC sistemler için otomatik sigortalar
S200, S200 M, S200 P, S800
S200 ve S800 tesisatı aşırı yük ve kısa devreye karşı
korur, güvenilir ve emniyetli çalışmayı garanti eder. Yük
altında dahi seçici olarak anahtarlanabilir. “Yeniden
kapama ünitesi” sayesinde durma süresi en aza
indirilmiştir. Her türlü testten %100 güvenilirlikle çıkan
ABB otomatik sigortaları, sistemde yüksek derecede
güvenilirliğin ana faktörlerinden biridir. Geniş aksesuar
seçeneği ve görsel indikatörü ile ABB otomatik sigorta serisi müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
S200, S200 M ve S200 P
Cihazın kolayca yerinden çıkarılabilmesini sağlayan ve vida
gerektirmeyen özel çabuk sabitleme yapısıyla zaman tasarrufu
sağlar. Giriş beslemesi üst ya da alt terminallere bağlanabilir,
busbarlar için de aynı durum geçerlidir. B, C, D, K, Z karakteristiklerine sahip modelleri bulunmaktadır.
S800
Kompakt dizaynda yüksek performans sunan S800, geniş
açma karakteristiklerine sahiptir. (B, C, D, K, KM, UCB, UCK,
Z) Ek olarak kafes terminalli ya da kesici bağlantısı için yüzük
saplı kiti seçebilirler.
S200, S200 M, S200 P Özellikler
Nominal çalışma akımı
S800 Özellikler
0,5 … 63 A
Kısa devre
kesme kapasitesi
6, 10, 25 kA
Nominal çalışma gerilimi
– 1-kutup:
– 2-4 kutup: 12 … 400 VAC
12 … 230 VAC
Nominal çalışma gerilimi
10 … 125 A
Kısa devre kesme kapasitesi
25 ... 50 kA
Kutup sayısı
1 ... 4
Nominal çalışma gerilimi
690 VAC’ye kadar
Motorlu ünite ile uzaktan çalıştırılabilir
Standartlar
IEC 60898, IEC 60947-2
Standartlar
IEC/EN 60947-2
UL 489, UL 1077
EN 60898, UL489
ABB fotovoltaik çözümler
I 11
AC sistemler için kaçak akım koruma cihazları
F202 PV B, F204 B, DDA204 B
Kaçak akım koruma cihazları İnsanları ve tesisatı toprak kaçak akımından korumak ve yangın riskini ortadan
kaldırmak amacıyla kullanılmaktadır. Bir fotovoltaik
sistemde AC ile DC taraf arasında herhangi bir elektriksel ayrım yoksa AC tarafta mutlaka B tipi kaçak
akım koruma cihazları kullanılmalıdır. Cihazlarda bulunan PV çeviriciler herhangi bir dahili izolasyon trafosu kullanmayaksızın yatırımınızı korur ve küresel
verimliliği artırır. Geniş aksesuar seçeneği ile ABB kaçak
akım koruma cihazları her türlü kullanım için idealdir.
F202 PV B ve F204 B kaçak akım koruma anahtarları
ABB’nin F202 PV B ve F204 B serisi kaçak akım koruma cihazları, mono ve trifaze PV çeviriciler için idealdir. Yangın ve kaçak akıma karşı koruma sağlarlar.
DDA204 B kaçak akım koruma blokları
DDA204 B kaçak akım koruma röleleri trifaze çeviri tesisatlar
için dizayn edilmiştir. S200 serisi otomatik sigortalarla kombine
edildiğinde insan hayatını ve tesisatları kaçak akım, yangın ,
aşırı akım gibi risklere karşı korur.
F202 PV B, F204 B Özellikler
DDA204 B Özellikler
Nominal çalışma akımı
25,40,63,125 A
Nominal çalışma akımı
Nominal çalışma gerilimi
230 … 400 VAC
Nominal çalışma gerilimi
63 A’e kadar
230, 400 VAC
Nominal hassasiyet akımı
30, 300, 500mA
Nominal hassasiyet akımı
30, 300mA
Kutup sayısı
2 … 4
Kutup sayısı
4
Tip
B, B S (selektif model)
Tip
B, B S (selektif model)
Standartlar
IEC/EN 61 008
Standartlar
IEC/EN 61 009 Ann. G
IEC62423
IEC 62423
12
I ABB fotovoltaik çözümler
AC sistemler için enerji tüketimi ölçüm cihazları
ODINsingle, DELTAmax
Kompakt ölçüm cihazları bir fotovoltaik sistemde
üretilen enerji miktarını ölçmemizi sağlar. Bu cihazlar, seri haberleşme adaptörü aracılığı ile kolaylıkla
veri toplama sistemine entegre edilebilir. Bu cihazlar ABB’nin ölçüm metreleri, Ölçüm Cihazları Direktifi
(Measuring Instruments Directive - MID) ve 2004/22/
EC ve IEC Avrupa direktiflerince onaylanmıştır.
ODINsingle metreler
Sadece 2 DIN rayı cihazı genişliğinde olan ODINsingle
enerji metresi seri haberleşme adaptörü (SCA) üzerinden harici sistemlerle haberleşmek üzere tasarlanmıştır.
Resetlenebilir sayacı opsiyon olarak temin edilebilir.
Tek faz ölçüm yapabilen ODINsingle metre opsiyonel
puls çıkışı ve hafıza initesi (EEPROM) bulunmaktadır.
DELTAmax modelleri
DELTAmax serisi enerji metrelerin 2 ve 3 faz ölçümü için farklı
versiyonları bulunmaktadır. Aktif enerjiyi ya da hem aktif hem
pasif enerjiyi ölçebilirler. DELTAmax iki yönde de enerjiyi ölçebilir.
Seri haberleşme adaptörü (SCA) ya da dahili haberleşme arabirimi üzerinden harici sistemlerle haberleşebilirler. Veri kayıt ve
kontrol için I/O fonksiyonu ya da dahili saat fonksiyonları opsiyonel olarak sunulmaktadır.
ODINsingle Özellikler
DELTAmax Özellikler
Tek faz ölçümü
Aktif enerji, doğruluk sınıfı B (MID Cl. 1)
Direkt ölçme 65A’e kadar
Aktif ve reaktif enerji doğruluk sınıfı B (MID Cl. 1)
Direkt ölçme 80A’e kadar
Trafo aracılığı ile ölçüm
1, 2 ya da 5A için
Opsiyonel puls çıkışı
Geniş gerilim aralığı
100 … 500V
SCA için IR haberleşme
Tarifeli ölçün, harcanan+üretilen
Hafıza (EEPROM)
Enstrümantasyon, yük profilleri, Standartlar
IEC 62052-11, IEC 62053-21,
max talep, THD
EN 50470-1, EN 50470-3
Otomatik tesisat kontrolü
Tarife versiyonları
1, 2 ya da 4
ABB fotovoltaik çözümler
I
13
Panolar
Bağlantı kutuları, Europa IP65 ve Gemini dağıtım kutuları
Bir fotovoltaik sistemde panolar, DC sistemde birleştirici,
AC tarafta da dağıtım amaçlı olarak kullanılır. ABB panolar, yüksek koruma sınıfına sahip olmaları sayesinde
dış ortamlar için en ideal çözümdür. ABB ayrıca farklı
ebat ve serilerde, vidalı ya da menteşeli kapaklı pano
serileri ile müşterinin tam olarak ihtiyaçlarını karşılar.
IP65 koruma sınıfına sahip olan cihazlar DIN rayına
takılabilir veya montaj plakası ile monte edilebilir.
Bağlantı kutuları
1000 VAC – 1500 VDC’ye kadar izolasyon sağlar ve 960°C’de
akkor tel testi uygulanmıştır. (100% geridönüşümlü).
Europa IP65 modüler dağıtım kutuları
1000 VAC – 1500 VDC’ye kadar izolasyon sağlar. (100%
geridönüşümlü).
Bağlantı Kutusu Özellikleri
Europa IP65 Modüler dağıtım kutuları
İzolasyon sınıfı
II
İzolasyon sınıfı II
Çalışma sıcaklığı
-25°C … +60°C
Çalışma sıcaklığı -25°C … +60°C
Şok direnci
20 Joule (IK10)
Şok direnci
6 Joule (IK08)
EN 60695-10-2’e göre
Sıcaklığa karşı dayanıklılık Sıcaklığa karşı dayanıklılık EN 60695-10-2’e göre
+85°C’ye kadar
+125°C’ye kadar
Materyal
Polikarbonat
Materyal
Termoplastik ABS
Vidalı kapak
Menteşeli kapak
Kolay kablolanabilir, lastik flanş
Kolay kablolanabilir, lastik flanş
bağlantılı kablo yuvası
bağlantılı kablo yuvası
IEC60670
Standartlar
IEC60670
Standartlar
14
I ABB fotovoltaik çözümler
ABB’nin dış ve iç ortam kullanımı için ideal olan Gemini
serisi ticari ve endüstriyel uygulamalar için en ideal çözümdür.
Gemini’nin özellikleri
IP66 koruma sınıfı ve 1000VAC-1500VDC’lik izolasyon gerilimine sahip, 750ºC GWT’ye dayanıklı Gemini serisi %100
geridönüşümlüdür. Uzun süreli mekanik ömre sahip Gemini
panolar, iki kat artırılmış izolasyonları sayesinde kötü hava
koşullarında bile güvenilir çalışma sunar.
Gemini Özellikleri
İzolasyon sınıfı II
Çalışma sıcaklığı
-25°C … +100°C
Şok direnci
20 Joule (IK10)
Sıcaklığa karşı dayanıklılık
EN 60695-10-2’ye göre
+125°C
Materyal
Termoplastik PP
Geniş aksesuar seçeneği
dağıtım ve otomasyon
uygulamaları için
Standartlar
IEC 62208
IEC 60439 ‘e uygun
ABB fotovoltaik çözümler
I 15
Yardımcı komponentler ve aksesuarlar
Sinyalizasyon, uzaktan kontrol, kurulum materyalleri ve döner
anahtarları ABB’nin geniş yardımcı ürün yelpazesi sayesinde sayısız
farklı kurulum gerçekleştirmek mümkündür. Bağlantı
aksesuarları (busbarlar, bağlantı terminalleri, besleyici
terminaller ) ürün çeşitliliği her türlü kablolamaya uygun
çözüm sunmaktadır.
Yardımcı ve sinyal kontakları sinyalizasyon ve koruma
cihazları arasında köprü vazifesi görmektedir ve fotovoltaik uygulamalarda en üst seviyede verimlilik sağlamaya
yardımcı olurlar.
Sinyalizasyon
Uzaktan kumanda
Yardımcı kontaklar
cihazın kontak pozisyonunu gösterir
Mekanik açma/kapama cihazı
pano kapağı açıldığında devre kesicilerin otomatik açma/kapama yapmasını sağlar.
Sinyal/yardımcı kontaklar
kullanıcılar cihazın kontak pozisyonunu gösterecek ya da hata
durumunda sinyal verecek biçimde seçerek kullanabilirler.
Alttan monte edilen yardımcı kontak
panoda yer olmaması durumunda alttan bağlanabilen yardımcı
kontaklar.
Şönt trip
gerilim uygulandığında cihaza uzaktan açma sağlar.
Düşük gerilim bırakma
gerilim düşmesi durumunda yükü korumak için kullanılır.
Motor kumanda cihazı
bağlı bulunduğu cihaza uzaktan açma/kapama yaptırmak için
kullanılır.
16
I ABB fotovoltaik çözümler
Montaj aksesuarları
Soketli plaka
standart devre kesicileri tak/çıkar soketli yapıya çevirmek için
kullanılır.
Döner anahtar
pano kapısına monte edilir ve pano dışından devre kesicilere
açma/kapama yaptırılabilir. İstenmeyen müdahalelere karşı OFF
durumunda kilitlenebilir.
Busbarlar
zamandan ve maliyetten tasarrruf sağlar, kolay kablolamaya izin
verir. İki tip busbar bulunmaktadır- sabit uzunlukta ve kesilebilir.
ABB fotovoltaik çözümler
I
17
Daha fazla bilgi...
ABB‘nin fotovoltaik alanındaki faaliyetleri ve ürünleri ile
ilgili daha fazla detayı, diyagramları, ölçüm değerlerini,
teknik verileri ekte görünen kataloglarımızda bulabilirsiniz.
Teknik katalog
System pro M compact®
18
I ABB fotovoltaik çözümler
Teknik katalog
İzolasyon panoları ve tesisat cihazları
– Gemini, alçak gerilim izolasyon panoları
–
Fotovoltaik ürünler
ABB, konut ve ticari fotovoltaik uygulamalar için, oldukça
geniş bir yelpazeye sahip, yüksek teknoloji ürünleri sunar:
Kompakt devre kesiciler
Tmax
Kompakt devre kesiciler
Tmax /D
Yük ayırıcılar
OT serisi yük ayırıcılar
OS serisi sigortalar
OTM serisi yük ayırıcılar
OTP serisi kutulu tip ayırıcılar
Terminal Bloklar
Vidalı terminal blok
ADO sistem terminal blok
Yaylı terminal blok
ADO-vidalı terminal blok
ADO-ADO terminal bloklar
Düşük gerilim motorlar
Genel performans motorları
Endüstriyel performans motorları
Aluminyum, dökme demir ve çelik motorlar
Düşük gerilim AC sürücüler
ACS55 - Komponent sürücüler
ACS150 - Makina sürücüleri
ACS350 - Genel makina sürücüleri
ACSM1 - Yüksek performanslı makina sürücüleri
Otomasyon ürünleri
AC500 ölçeklenebilir PLC
ABB fotovoltaik çözümler
I 19
İletişim
ABB Elektrik Sanayi A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No:16
34776 Yukarı Dudullu / İstanbul
Tel : +90 216 528 22 00
Faks: +90 216 365 29 44
www.abb.com.tr
Download

ABB Alçak Gerilim Ürünleri Fotovoltaik sistemler için koruma cihazları