KBC “Bežanijska kosa”, Beograd
RASPORED DEŽURSTAVA HIRURGA, ANESTEZIOLOGA, ORTOPEDA I UROLOGA ZA MAJ 2011. GOD.
HIRURG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Dr M. Babić
Dr Petrović
Ass. dr Dikić
Dr S. Babić
Dr Vugdelić
Dr Matić
Ass. dr Dikić
Dr Matić
Dr S. Babić
Dr Đukanović
Ass. dr Dikić
Dr M. Babić
Dr Vugdelić
Dr Matić
Dr S. Babić
Dr Maširević
Dr M. Babić
Ass. dr Dikić
Dr Živadinović
Dr Maširević
Dr Đukanović
Dr Maširević
Dr D. Đorđević
Dr M. Babić
Dr M. Đorđević
Dr D. Đorđević
Dr Matić
Dr M. Đorđević
Dr Živadinović
Dr Maširević
Dr M. Đorđević
ANESTEZIOLOG 1
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Petković
Lukić
D. Pavlović
Gerić
Petković
V. Pavlović
Petković
V. Pavlović
Malenković
Lukić
Gerić
V. Pavlović
Petković
Gerić
Cvetić
D. Pavlović
Lukić
Cvetić
Malenković
Sekulić
Lukić
D. Pavlović
Sekulić
Gerić
Cvetić
D. Pavlović
Lukić
V. Pavlović
Malenković
Sekulić
V. Pavlović
ANESTEZIOLOG 2
Dr Gaćeša
Dr Bojić
Dr Gaćeša
Dr Sekulić
Dr Gaćeša
Dr Bojić
Dr Malenković
Dr Kalaba
Dr Kalaba
Dr Kalaba
Dr Gerić
Dr Bojić
Dr Kalaba
Dr Cvetić
Dr Bojić
HIRURG 2
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Vulović
Mirković
Tošković
Živadinović
Crnokrak
Petrović
Đukić
Vugdelić
Skurić
Živadinović
L. Babić
J. Gačić
Vulović
D. Gačić
Todorović
Sredić
Zdravković
Todorović
Skurić
D. Gačić
Mirković
J. Gačić
L. Babić
Petrović
Skurić
Vugdelić
J. Gačić
D. Gačić
L. Babić
Petrović
J. Gačić
ORTOPED
UROLOG
HIRURG 3
HIRURG 4
Dr Kasum
Dr Filipović
Dr Skurić
Dr Baćević
Dr Bokun
Dr Paunković
Dr Sredić
Dr Đukić
Dr Ristić
Prof. dr Nestorović Dr Vulović
Dr Baćević
Dr Bokun/Dr Anđelković
Dr Paunković
Dr D. Gačić
Dr Crnokrak
Dr Kasum/Dr Anđelković
Dr Šola
Dr Zdravković
Dr Tošković
Dr Timotijević
Dr Filipović
Dr Mirković
Dr Todorović
Dr Vlašić
Dr Šola
Dr Milošević
Dr Skurić
Dr Ristić/Dr Bilanović M.
Dr Filipović
Dr Mirković
Dr Baćević
Dr Vlašić
Dr Šola
Dr Đukić
Dr L. Babić
Dr Timotijević/Dr Anđelković
Dr Paunković
Dr Milošević
Dr Vulović
Dr Vlašić/Dr Bilanović M.
Prof. dr Nestorović Dr B. Sredić
Dr Đukić
Dr Ristić
Dr Tomaš
Dr Todorović
Dr Zdravković
Dr Pajić/Dr Bilanović M.
Dr Tomaš
Dr Milošević
Dr Baćević
Dr Bokun
Dr Popović
Dr Zdravković
Dr Đukić
Dr Pajić
Dr Malešević
Dr Sredić
Dr Baćević
RASPORED DEŽURSTAVA INTERNISTA ZA MAJ 2011. GODINE
KARDIOLOG
07:00 – 07:00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Slavica Radovanović
Nebojša Ninković
Mirna Žaja
Dejan Jović
Branislav Milovanović
Bojan Cakić
Irena Živanović
Danica Lisulov
Vesna Bisenić
Aleksandra Đoković
Saša Hinić
Bojan Cakić
Aleksandra Đoković
Vesna Bisenić
Jelena Šarić
Mirna Žaja
Nebojša Ninković
Vesna Bisenić
Danica Lisulov
Branislava Todić
Dejan Jović
Aleksandra Đoković
Jelena Šarić
Predrag Đuran
Branislava Todić
Bojan Cakić
Slavica Radovanović
Predrag Đuran
Slavica Banićević
Saša Hinić
Jelena Šarić
GLAVNI DEŽURNI
07:00 - 07:00
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Zoran Andrić
Krinka Božanić
Zorica Šporčić
Vesna Đurić
Siniša Basara
Zafir Murtezani
Milanka Stanković
Vojkan Radosavljević
Krinka Božanić
Miodrag Vukčević
Stanislava Živković
Radmila Živković
Krinka Božanić
Zorica Šporčić
Vesna Đurić
Miroslav Đurašinović
Vojkan Radosavljević
Olivera Marković
Daniela Paunović
Milanka Stanković
Vojkan Radosavljević
Ana Stojanović
Vesna Đurić
Aleksandra Jević
Milanka Stanković
Anka Miličić
Ana Stojanović
Daniela Paunović
Radmila Živković
Goran NIkolić
Dragana Tadić
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Marina Subotić
Anka Miličić
Pejka Kovačević
Olga Zlatanović
Radmila Živković
Dragana Tadić
Miroslav Đurašinović
Goran Nikolić
Aleksandra Jević
Zoran Andrić
Pejka Kovačević
Aleksandra Petrović
Anka Miličić
Olga Zlatanović
Branko Srećković
Jelena Ćeranić
Dragana Tadić
Zorica Šporčić
Aleksandra Petrović
Jelena Ćeranić
Goran Nikolić
Stanislava Živković
Siniša Basara
Miroslav Đurašinović
Daniela Paunović
Siniša Basara
Olga Zlatanović
Zoran Andrić
Aleksandra Petrović
Branko Srećković
Stanislava Živković
INTERNISTA
RADNIM DANOM: 1200 – 14300
Dr Aleksandra Jević
Dr Marina Subotić
Dr Marina Subotić
Dr Pejka Kovačević
Dr Jelena Ćeranić
Dani gradskog dežurstva: PARNI.
Glavni dežurni lekar KBC u MAJU je INTERNISTA.
Raspored uradila: Dr Stanislava Živković
Upravnik interne klinike: Prof. dr sc. med. Mirjana Krotin
RASPORED DEŽURSTAVA U DIJAGNOSTIČKOM IMIDŽING CENTRU
I PRIPRAVNOSTI U BIOHEMIJSKOJ LABORATORIJI MAJ 2011. GODINE
DIC
BIOHEMIČAR
1.
Mr Šibalić Nela
2. Dr Nikčević
Mr Šibalić Nela
3.
Mr Šibalić Nela
4. Dr Vranješ
Mr Šibalić Nela
5.
Mr Šibalić Nela
6. Dr Branković
Mr Injac Snežana
7.
Mr Injac Snežana
8. Dr Čavić
Mr Injac Snežana
9.
Mr Injac Snežana
10. Dr Muharemagić
Mr Injac Snežana
11.
Mr Injac Snežana
12. Dr Hadžistević
Mr Injac Snežana
13.
Mr Memon Lidija
14. Dr Stavrić
Mr Memon Lidija
15.
Mr Memon Lidija
16. Dr Vučurović
Mr Memon Lidija
17.
Mr Memon Lidija
18.
Mr Memon Lidija
19.
Mr Memon Lidija
20. Dr Aleksić
Mr Mažibrada Jelka
21.
Mr Mažibrada Jelka
22. Dr Đurić
Mr Mažibrada Jelka
23.
Mr Mažibrada Jelka
24. Dr Muharemagić
Mr Mažibrada Jelka
25.
Mr Mažibrada Jelka
26. Dr Đurić
Mr Mažibrada Jelka
27.
Mr Žuvela Anđelka
28. Dr Hadžistević
Mr Žuvela Anđelka
29.
Mr Žuvela Anđelka
30. Dr Stavrić
Mr Žuvela Anđelka
31.
Mr Žuvela Anđelka
RASPORED GLAVNIH DEŽURNIH LEKARA I NADZORNIH MEDICINSKIH SESTARA I
TEHNIČARA ZA MAJ 2011. GODINE
NADZORNA SESTRA
GLAVNI DEŽURNI LEKAR
MEDICINSKI TEHNIČAR
07-19
RADNI DAN: 14-19
VIKEND: 07-19
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr
Zoran Andrić
Krinka Božanić
Zorica Šporčić
Vesna Đurić
Siniša Basara
Zafir Murtezani
Milanka Stanković
Vojkan Radosavljević
Krinka Božanić
Miodrag Vukčević
Stanislava Živković
Radmila Živković
Krinka Božanić
Zorica Šporčić
Vesna Đurić
Miroslav Đurašinović
Vojkan Radosavljević
Olivera Marković
Daniela Paunović
Milanka Stanković
Vojkan Radosavljević
Ana Stojanović
Vesna Đurić
Aleksandra Jević
Milanka Stanković
Anka Miličić
Ana Stojanović
Daniela Paunović
Radmila Živković
Goran Nikolić
Dragana Tadić
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
VMS
Verica Isailović
Radmila Jazić
Gordana Katić
Tanja Poštić
Olivera Filipović
Mira Nedić
Ivana Zubović
Milina Milanović
Maja Petrović
Željka Damjanović-Jungić
Ivana Basara
Jovanka Vujčić
Vesna Lazarević
Jovanka Rusić – Ješić
Slađana Vasilić
Svetlana Bajrović
Ivana Basara
Milka Ilić
Vesna Ćirković
Aleksandra Đorđević
Maja Petrović
Dušanka Petrović
Željka Damjanović-Jungić
Slađana Vasilić
Milina Milanović
Svetlana Petrović
Radmila Jazić
Tanja Poštić
Svetlana Travaš
Jovanka Rusić – Ješić
Vesna Ćirković
Glavni dežurni lekar za bolnicu u MAJU je INTERNISTA.
Dani gradskog dežurstva: PARNI.
NADZORNA SESTRA
MEDICINSKI TEHNIČAR
RADNI DAN: 19-07
Verica Radulović
Miodrag Fundup
Vesna Markovski
Aca Mihajlović
Vojislav Simić
Vesna Prodanović
VMS Dušanka Petrović
Eror Snežana
Milka Stanojević
Tanja Mirić
Dragica Tomić
Ankica Srdić
Marko Bjelica
Svetlana Stanković
Milan Pavlović
Čedomir Mirković
Milka Stanojević
Marija Jovanova
Aca Mihajlović
Verica Radulović
Goran Savić
Dragica Tomić
Čedomir Mirković
Vojislav Simić
Nada Milanović
Ankica Srdić
Vesna Markovski
Slavica Andrejić
VMS Verica Isailović
Mila Pavlović
Branka Samardžić
GLAVNA SESTRA CENTRA
VMS Jazić Radmila
Download

raspored dežurstava hirurga, anesteziologa, ortopeda i urologa za