FALLOT TETRALOJİSİNDE
HEMŞİRELİK BAKIMI
KALBİN YAPISI
Fallot Tetralojisi

Dört komponenti vardır.




1-VSD,
2-Sağ vent.hipertrofisi
3-Aort sağa pozisyonu
4-Pulmoner stenoz
Fallot Tetralojisi




En sık görülen syanotik KKH’dır.
Tüm konjenital kalp hastalıkları
içinde % 5-7 oranında görülür.
Siyanotik konjenital kalp
hastalıkları içinde göreceli olarak
prognozu en iyi olanıdır .
İki yaşın üzerindeki syanotik her
dört hastanın 3’ü fallodur
PATOFİZYOLOJİSİ



Pulmoner stenoz nedeniyle sağ
ventrikülden kan yeterince pulmoner
arterlere pompolanmadığı için, sağ
ventrikülde basınç artar ve kan VSD
aracılığı ile sol ventriküle geçer.
Bunun sonunda akciğerlere giden kan
miktarı azalır ve sistemik dolaşıma
oksijen saturasyonu düşük kan
pompalanır.
Sağ ventrikülün çalışması arttığı için
sağ ventrikül hipertrofisi gelişir



Aortanın ventriküler septal defektten ya da sağ
ventrikülden çıkması siyonuzu artırır.Oksijensiz
kan direk aortadan sistemik dolaşıma geçmiş
olur.
Bu durumda hipoksi durumunu kompanse
edebilmek için vücut kırmızı kan hücrelerinin
yapımını artırır.
Kanın viskositesinin artması dolaşımı yavaşlattığı
için emboli riski gelişebilir.
KLİNİK BULGULAR
1.Akut başlayan veya giderek derinleşen siyanozlar
mavi bebekte denir böyle çocuklara.
2.Hafif huzursuzluk, senkopa kadar giden biliç
bulanıklığı, boğulma hissi.
3.Büyüme ve gelişmede gerilik
KLİNİK BULGULAR
4. Yürüme çağındaki çocuklar oynarken
sık sık çömelip dinlenme ihtiyacı
hissederler.
Bu pozisyon,sağ atriyuma venöz dönüşü
ve ayrıca sağ kalbin yükünü
azaltır.Böylece daha az miktarda
oksijensiz kan sağ ventrikülden VSD
ile sol ventriküle geçer.
Sonuçta, oksijen saturasyonu kısmen
yüksek kan sistemik dolaşıma geçer.
HEMŞİRELİK BAKIMI



Çocuğun genel durumu gözlenir.
Çocukta dispne, siyanoz, çömelme gibi
durumlar değerlendirilir.
Çocuğun aldığı ve çıkardığı sıvı
miktarı, dehidratasyon ve ödem
durumu değerlendirilir.
Yaşam belirtileri takip edilir.



Çocukta görülen nörolojik değişiklikler
derhal hekime bildirilmelidir.
Çocukta duygusal dengesizlik,
huzursuzluk ,fazla bağımlı olma
ameliyattan sonra görülebilir.
Çocuğun beslenmesi önemlidir.Yüksek
oranda demir ve protein içeren
besinler verilmelidir.


Enfeksiyonları önlemek amacıyla
ziyaret kısıtlaması yapılabilir.
Ameliyat sonrası aile ve çevre
eğitimide önemlidir.
HİPOKSİK NÖBET
Pulmoner kan akımının çok azalması
hipoksik nöbete neden olur.






Genellikle ilk 2 yıl içinde gözlenir
Sabah saatlerinde ve çok ağlamayı izleyerek görülür.
Çocukta huzursuzluk başlar, nefes alış-veriş hızlanır
ve siyanoz artar ve senkop gelişebilir.
Sıklıkla birkaç dakika - birkaç saat içinde sona erer.
Ciddi ataklarda şuur kaybı, konvülsiyon veya
hemiparezi olabilir
Nadiren fetal sonuçlanır.
Hipoksik atak da yaklaşım






Sessiz, sakin bir ortam
Sıkı giysiler gevşetilir.
Diz göğüs pozisyonuna getirmek
Oksijen
Uygun görülen ilaç tedavisi
Yakın takip edilir
TEŞEKKÜRLER….
Download

siyanotik kalp hastalıkları