PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA se
realizuje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomod (IPA). Cilj
prekogranične saradnje, kao druge komponente IPA-e, je priprema
zemalja kandidata i zemalja potencijalnih kandidata za budude
upravljanje strukturnim fondovima EU.¸
www.cbc.bih-mne.org
Programska oblast obuhvata površinu od 31.134,33 km2 i ima
1.685.366 stanovnika. Teritorija Bosne i Hercegovine obuhvadena
programom sastoji se od 53 opštine, dok je programom na teritoriji
Crne Gore obuhvadeno 13 opština (12 u prihvatljivom i 1 u
pridruženom području).
FORUM ZA TRAŽENJE PARTNERA
Glavni izazov programske oblasti je revitalizacija privrede kroz
efikasniju upotrebu svojih resursa. Ostvarivanje cilja uspostavljanja
značajne regionalne saradnje podržano je odsustvom jezičkih barijera i
zajedničkim nasljeđem.
PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE
BOSNA I HERCEGOVINA — CRNA GORA
Sveukupni cilj programa je:
„Stimulacija održivog razvoja prekogranične oblasti, njenih
ekonomskih, kulturnih, prirodnih i ljudskih resursa i potencijala kroz
jačanje kapaciteta ljudskih resursa i zajedničkih mreža institucija u
lokalnim zajednicama, te kod lokalnih i privatnih aktera.“
Mjesto održavanja Foruma: Hotel „ADA“ Blagaj
Prioritet I
Zajednički tehnički sekretarijat
Pružiti podršku stvaranju zajedničkog društveno-ekonomskog
okruženja za ljude, zajednice i privrede programske oblasti
Hamdije Čemerlida 2/10
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: + 387 (33) 703 816; Fax: + 387 (33) 703 465
Želimo Vam uspješno prekogranično partnerstvo i saradnju!
Zajednički tehnički sekretarijat IPA CBC BiH-MNE
Antena
Zgrada Zetatransa, Danila Bojovida bb
81400 Nikšid, Crna Gora
Tel/Fax: + 382 (40) 213 878
Blagaj, 26.08.2010
Ova publikacija je izdata uz pomod Evropske unije. Sadržaj publikacije
ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Mjera I.1
Inicijative usmjerene na prekogranični privredni razvoj
sa naglaskom na turistički i ruralni razvoj.
Mjera I.2
Inicijative usmjerene na unapređenje životne sredine
ponajviše u cilju zaštite, promocije i raspolaganja
prirodnim resursima.
Mjera I.3
Ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene
putem institucionalnih i intervencija putem ličnog
kontakta i akcija „ljudi ljudima“.
Naziv projektne ideje
Organizacija
Razvoj lokalnih zajednica, sa akcentom na
ruralni razvoj opdenito
Udruženje građana "Nešto Više"/ Sarajevo
Poljoprivredni projekti
Udruženje građana "Nešto Više"/ Sarajevo
Razvoj i promocija turističkih proizvoda u
prekograničnom pojasu BiH-MNE
Centar za inicijative iz oblasti održivog turizma
Zaštita i valorizacija praistorijskih pedinskih
crteža
Speleološko društvo "Speleo dodo"/ Sarajevo
Izrada idejnog rješenja Wellnes centra na
Jahorini
Poboljšanje turističke infrastrukture u
Blagaju
Razvoj ekolološkog kampa i eko kude u
ruralnim oblastima Hercegovine
Rekonstrukcija dionice stare rimske ceste
u Blagaju
Crossroad
Putevima ljekovitog bilja
Istraživanja usmjerena na poboljšanje
privrednog razvoja putem smanjenja
nezaposlenosti
Izrada projektne dokumentacije za
rekonstrukcija Durmitorskog prstena na
potezu Nedajno-Mala Crna Gora
Razvijanje tržišta obnovljivih izvora
energije - sunca i vjetra
Kompjutersko modeliranje zagađenja
vazduha
Komnenovo etno selo
Strengthening youth tourism activities
Povezivanje proizvođača i razvoj organske
poljoprivrede
Koridor 100 – Prvi Bosanski safari
Opština Trnovo
FK Blagaj
MK Herceg/ Mostar
MK Herceg/ Mostar
Svjetski Univerzitetski Servis BiH (SUS BiH)/
Sarajevo
Udruženje “Orhideja”/ Stolac
Zavod za zapošljavanje Crne Gore/ Podgorica
Centar za razvoj Durmitorskog područja/
Žabljak
Agencija za zaštitu životne sredine/ Podgorica
Agencija za zaštitu životne sredine/ Podgorica
,,Kula''/ Plav
Otvoreni put/ Sarajevo
Biomontenegro d.o.o./ Podgorica
MZ Gajevi u saradnji sa Panta Rhei D.O.O./Ilijaš
Mikro finansiranje ruralnih područja
NVO ''Proizvodnja Zdrave Hrane''/ Nikšid
Pčelarstvo u funkciji ruralnog razvoja
“Eko turist” / Vareš
Razvoj sportsko-rekreativnog turizma
Sportski centar ''Fida''/ Blagaj
1.Podrška stvaranju zajedničkih akcija.
2.Promocija održivog razvoja organske
proizvodnje u RR. 3.Ponovno
uspostavljanje saradnje u poljoprivredi
Udruženje poljoprivrednika Kantona Sarajevo
Izrada strategije razvoja gospodarstva
Brendiranje livanjskog sira
Brendiranje drvarske rakije drenje
Učešde u socijalnoj zaštiti mladih u
ruralnim sredinama opdina
Centar novih tehnologija
Ekološki hotel i proizvodnja organske
hrane
Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske
županije/ Livno
Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske
županije/ Livno
Ministarstvo gospodarstva Hercegbosanske
županije/ Livno
Crveni polumjesec Zeničko-Dobojskog Knatona/
Zenica
Mašinski fakultet/ Mostar
Pokret civilnog društva/ Sarajevo
Rekonstrukcija stare tvrđave na Trebevidu
Opština Istočni Stari Grad/ Istočno Sarajevo
Afirmacija žena u preduzetništvu
Gradska razvojna agencija/ Istočno Sarajevo
Izgradnja 10 mini farmi za proizvodnju
mlijeka
Planine prijateljstva
Razvoj eko poljoprivrede, eko sela,
ekoturizma
Gradska razvojna agencija/ Istočno Sarajevo
Opdina Prozor - Rama
UP "Zajedno Bukovica"/ Pljevlja
Izletište Buk
Udruženje Mladi rijeke Krivaje/ Olovo
Planinsko seoski turizam u etno duhu
Mjesna zajednica "Bukovica"/ Pljevlja
Snaga je u našoj jednakosti i različitosti
Susreti bez granica-razvoj prekograničnog
turizma, organizovanje sportsko-kulturnih
manifestacija
Dani Crne Gore u Bosni i Hercegovini
Rekonstrukcija i opremanje eko-kampa
“Sutjeska“
JU OŠ "Meša Selimovid"/ Sarajevo
Opština Mojkovac
Kontakt
+387 33 554 415
[email protected]
+387 33 554 415
[email protected]
+382 69 318 963
[email protected]
+387 61 491 063
[email protected]
com.ba
+387 57 610 237
[email protected]
+387 61 910 519
[email protected]
+387 61 910 519
[email protected]
+387 61 910 519
[email protected]
+387 33 200 070;
[email protected]
+387 36 854 647
[email protected]
+382 20 405 237;
[email protected]
+382 52 361 820;
[email protected]
+382 67 206 209
[email protected]
+382 67 206 209
[email protected]
+382 67 638 311
[email protected]
+387 33 717 290
[email protected]
+382 69 540 062
[email protected]
+387 62 331 188
[email protected]
+382 69 435 785
[email protected]
+387 32 829 034;
[email protected]
+387 63 345 035
[email protected]
+387 61 258 035
[email protected] .ba
+387 34 200 901
[email protected]
+387 34 200 901
[email protected]
+387 34 200 901
[email protected]
+387 32 442 930
[email protected]
+387 36 571 258
[email protected]
+387 62 340 145
[email protected]
+387 57 265 114
[email protected]
+387 57 342 636
[email protected]
+387 57 342 636
[email protected]
+387 36 771 912
[email protected]
+382 69 309 350
+387 61 388 907
[email protected]
+382 69 356 849
+387 33 541 270;
[email protected]
+382 50 470 277
[email protected]
Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka/
Sarajevo
+387 33 220 995;
[email protected]
Nacionalni park “Sutjeska” Tjentište/Foča
+387 58 233 102;
[email protected]
Naziv projektne ideje
Organizacija
Edukacija o obnovljivim izvorima energije
UG "Lovor"/ Mostar
Mediteranski vrt
UG "Lovor"/ Mostar
Međunarodna limska regata
Lokalna uprava Bijelo Polje
“Promovisanje i zaštita rijeke Dehotine”
NVO “Da zaživi selo”/ Pljevlja
Umjetnička i kulturna valorizacija starih
gradova
JU ”Stari grad-Anderva”/ Nikšid
Pješačko-biciklističke staze duž
priobalnog pojsasa područja Opštine Bar
Fondacija “EKO sport”/ Bar
Uvezivanje i korišdenje planinarskih
transverzala i pješačkih staza nacionalnih
mreža
Planininarski savez Crne Gore/
Podgorica
Istraživanje klime i klimatskih promjena
Agencija za zaštitu životne/ Podgorica
sredine
Održavanje i proširenje mreže
automatskih stacionarnih stanica za
trajno pradenje kvaliteta vazduha
Prirodna bogatstva ruralnih područja
mostovi naše saradnje
Rekonstrukcija trim staze, uvođenje
rasvjete i završetak EKO parka “OAZA” –
Bar
“Zeleni plan 1000” - Bar, dokompletiranje
avenija palmi
Agencija za zaštitu životne sredine/
Podgorica
NVO ''Proizvodnja Zdrave Hrane''/
Nikšid
Fondacija “INFO sport centar Crne
Gore”/ Bar
Fondacija “EKO sport”/ Bar
Ekosistemi krša Jugoistočnih Dinarida obrasci održivog upravljanja
Centar za karstologiju Akademije nauka
i umjetnosti Bosne i Hercegovine/ S
arajevo
Kanjoni jugoistočnih Dinarida - refugijumi
tercijernog biodiverziteta - održivo
upravljanje u kontekstu hidroenergetskog sektora
Centar za karstologiju Akademije nauka
i umjetnosti Bosne i Hercegovine/
Sarajevo
Uređenje gradskog parka u Livnu
Opdina Livno
Regulacija rijeke Bistrice
Opdina Livno
Uređenje gradskog parka u
Tomislavgradu
Opdina Tomislavgrad
Pčelarstvo
Udruga "Eko turist"/ Vareš
Selektivno prikupljanje otpada u gradu
Istočno Sarajevo
Studija izvodljivosti za efikasnije
korištenje vodnih resursa
Rekonstrukcija bukovice u svim
segmentima
Informisanost građana o učinkovitosti
toplifikacije stambenih objekata
Međunarodni razvoj “EKO-TURIZMA”
Projekat botaničke bašte na Tjentištu
Pomod žrtvama torture
Gradska razvojna agencija/ Istočno
Sarajevo
Gradska razvojna agencija/ Istočno
Sarajevo
Udruženje građana "BUKOVICA"/
Sarajevo
Asocijacija za razvoj LEDA/ Zenica
FONDEKO Udruženje za posticanje
uravnoteženog razvoja i kvalitet života/
Sarajevo
Nacionalni park “Sutjeska” Tjentište/
Foča
HULDR-a u KSB
Kontakt
Naziv projektne ideje
+387 61 222 554
[email protected]
+387 61 222 554
[email protected]
+382 50 484 812
[email protected]
+382 67 821 399
[email protected]
+382 40 243 731
[email protected]
+382 30 353 733; +382 69
234 543
[email protected]
+382 20 322 220; +382 20
622 157
[email protected]
[email protected]
+382 67 206 209
[email protected]
e
+382 67 206209
[email protected]
e
+382 69 435 785
[email protected]
+382 30 353 733
[email protected]
"Razlike" - koprodukcija pozorišnog projekta i/
ili projekta interkulturne medijacije
Liderski programi (djeca, mladi, žene, lideri u
poljoprivredi, invalidi, i sl.)
+382 30 353 733;
[email protected]
+ 387 61 472 757
[email protected]
Dječija biblioteka, resursni centar za
podsticanje čitanja i kulturu jezika
+387 58 233 102;
[email protected]
+387 30 732 904
[email protected]
Više o projektnim idejama i potencijalnim partnerskim organizacijama
možete nadi na web stranici Prekograničnog programa
Bosna i Hercegovina—Crna Gora
www.cbc.bih-mne.org
Udruženje građana "Nešto Više"/
Sarajevo
Obrazovanje
Udruženje građana "Nešto Više"/
Sarajevo
+387 33 554 415
[email protected]
Natkrivanje školskog igrališta i postavljanje
vještačke podloge
JU OŠ "Hasan Kaimija"/ Sarajevo
+387 33 559 905; +387 33 559 906
[email protected]
Obrazovanje Roma
Bosansko narodno pozorište Zenica
UG "Lovor"/ Mostar
+387 61 222 554
[email protected]
Volonterizam
Udruženje građana "Nešto Više"/
Sarajevo
+387 33 554 415
[email protected]
Centri za djecu i mlade
Udruženje građana "Nešto Više"/
Sarajevo
+387 33 554 415
[email protected]
Budimo ljudi
JU OŠ "Radomir Mitrovid"/ Berane
+382 51 230 058
[email protected]
Muzičko-dramski program
Unapređenje životne sredine kroz
pošumljavanje ruralnih područja Blagaja
Gradski teatar/Srebrenik
MK Herceg / Mostar
+387 61 332 405
[email protected]
+387 61 910 519
[email protected]
Zavod za zapošljavanje Crne Gore/
Podgorica
+382 20 405 237; +382 69 482 288
[email protected];
[email protected]
“Zdravstvena rehabilitacija osoba trede životne
dobi”
Opdina Centar/ Sarajevo
+387 33 551 530; +387 33 551 531;
[email protected]
Dječije odmaralište Opštine Centar SarajevoZelenika
Opdina Centar/ Sarajevo
+387 33 551 530; +387 33 551 531;
[email protected]
Edukacija RAE populacije
Sanacija sistema centralnog grijanja škole i
fiskulturne dvorane
Svjetlo uma
Prekogranična saradnja ustanova za djecu sa
poteškodama u razvoju i učenju
„Žene i vođenje“
+387 34 200 222; +387 34
201 189
[email protected]
ba
+387 34 200 222; +387 34
201 189
[email protected]
ba
+387 34 356 442
[email protected]
gov.ba
+387 32 829 034; +387 61
859 882
[email protected]
+387 57 342 636
[email protected]
+387 57 342 636
[email protected]
+387 61 217 764; +387 61
207 117
[email protected]
o.com
+387 32 203 010
[email protected]
+387 33 211 354
[email protected]
Kontakt
+387 32 442 420
[email protected]
+387 33 554 415
[email protected]
Mostovi prijateljstva
+ 387 61 472 757
[email protected]
Organizacija
„Mi zajedno možemo sve ”
Mladi u održivom razvoju ruralnih zajednica
Multimedijalna interaktivna radionica
prevencije bolesti zavisnosti i negovanje
zdravih stilova života
Srednjoškolski centar/ Srebrenica
Matična biblioteka/ Istočno
Sarajevo
+387 33 447 749; +387 33 440 513
[email protected]
“Iskra znanja”/ Sarajevo
+387 33 971 328; +387 62 134 524
[email protected]
Centar "Vladimir Nazor"/ Sarajevo
+387 33 650 196; +387 33 641 354
[email protected]
UGRS “Stop Mobbing”/ Trebinje
UG Alternativni klub/ Trebinje
NVO ''Proizvodnja Zdrave Hrane'' Centar mladih za kulturu, sport i
održivi razvoj Župe Nikšidke
“Pravi put”/ Tivat
Centar srednjih škola/ Trebinje
Peti festival dječijeg teatra Crne Gore, Bar –
2011
Nevladino udruženje Teatar “Čedo
Dragovid”/ Bar
Dječija biblioteka-centar stvaralaštva
Projekat rekonstrukcije sveučilišta u Livnu
Kultura protiv granica
+387 57 320 671; 340 305
[email protected]
Biblioteka za slijepa i slabovidna
lica u Bosni i Hercegovini/ Sarajevo
Razvoj omladinskog preduzetništva - ideje za
privrednike
Rekonstrukcija prostora za kulturno-sportske
sadržaje i organizovanje studentskih programa
studenata BiH i Crne Gore
+387 56 440 713
[email protected]
JU Studentski centar/ Sarajevo
Narodna i univerzitetska biblioteka
Republike Srpske-Dječija biblioteka
"Borik"/ Banja Luka
Sveučilište u Livnu
Alternativni klub/ Trebinje
+387 65 822 719
[email protected]
+387 65 868 015
[email protected]
+382 69 435 785
[email protected];
[email protected]
+382 32 674 109; +382 69 251 110
[email protected];
+387 59 270 590
[email protected]
+382 69 330 189
[email protected]
+387 33 210 837; +387 62 340 145
[email protected]
+387 51 215 866; +387 65 817 344
[email protected]
+387 200 541; +387 63 485 532
[email protected]
+387 65 868 015
[email protected]
Mehanizacija natkoljenične proteze
Fakultet strojarstva i računarstva/
Mostar
+ 387 36 322 358
[email protected]
Mini odbojka uz elemente korektivne
gimnastike za ispravljanje deformiteta
kičmenog stuba
JU O.Š. “Aleksa Šantid”/ Sarajevo
+ 387 33 461 300; +387 33 456 533
[email protected] ;
[email protected]
Kulturna razmjena
Izgradnja teniske balon-hale radi razvoja,
unapređenja i saradnje u tenisu
Uređenje školskog dvorišta
Gradski teatar/ Srebrenik
Teniski klub " Elitte "/ Bijelo Polje
OŠ "Sveti Sava"/ Istočno Novo
Sarajevo
+387 61 332 405
[email protected]
+382 50 484754 , +382 69 055005
[email protected]
+387 57 340 414
[email protected]
Takmičenje učenika srednjih ugostiteljskoturističkih škola
Art Kuda Sevdaha - Kao odredište i kao put
KJP Centar Skenderija d.o.o./
Sarajevo
UG "Promokultura"/Sarajevo
+387 33 201 193
[email protected]
„Školski Forum teatar za školu bez nasilja“
U. G. Centar za dramski odgoj/
Mostar
+387 36 558 385
cdo@bih.net.ba
“Bez granica”
J. U. Mostarski teatar mladih
+387 36 558 485
emteem@bih.net.ba
Festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva
Bosne i Hercegovine
Amatersko pozorište "Neretva"
Konjic
+387 36 726 590
npneretva@bih.net.ba
+387 33 23 99 43
info@artkucasevdaha.ba
Download

ovdje - Prekogranična saradnja BiH i Crne Gore