TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ARHITEKTONSKIH
FOLIJA
Transmisija
solarne
energije
Refleksija
solarne
energije
Absorbcija
solarne
energije
Transmisija
vidljive
svjetlosti
Refleksija
vidljive
svjetlosti
Transmisija
UV zračenja
Ukupna
odbijena
solarna
energija
Garancija
R 15 B SR HPR
R 15 GO SR HPR
R 15 G SR HPR
R 15 BL SR HPR
R 20 SR CDF
R 20 SR HPR
R 30 B SR CDF
R 35 SR CDF
R 35 SR HPR
R 50 SR HPR
RN 07 GR SR HPR
Spektralno selektivne folije
9%
12%
9%
18%
12%
12%
21%
22%
22%
37%
12%
34%
55%
30%
35%
55%
55%
22%
43%
43%
27%
55%
57%
33%
61%
47%
33%
33%
57%
35%
35%
36%
33%
8%
15%
7%
12%
15%
15%
19%
28%
28%
47%
9%
18%
50%
13%
18%
60%
60%
12%
44%
44%
27%
52%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
76%
78%
74%
72%
79%
79%
63%
68%
68%
54%
80%
5 god.
5 god.
5 god.
5 god.
10 god.
7 god.
5 god.
10 god.
7 god.
7 god.
5 god.
VS 60 SR CDF
VS 61 SR CDF
31%
43%
28%
27%
41%
30%
58%
60%
8%
20%
<0,1%
<0,1 %
58%
49%
10 god.
10 god.
VS 70 SR CDF
35%
Reflektirajuća folije za vanjsko postavljanje
27%
38%
70%
8%
<0,1 %
55%
10 god.
RHE 20 SI ER HPR
RHE 35 SI ER HPR
10%
18%
62%
51%
28%
30%
14%
25%
65%
52%
<1%
<1%
83%
74%
7 god.
7 god.
RHE 50 SI ER HPR
Low-e, izolacijske folije
VE 35 SR CDF
VE 50 SR CDF
LEP 35 SR CDF (EnerLogic)
33%
32%
35%
45%
30%
<1%
58%
7 god.
22%
36%
44%
31%
34%
33%
32%
49%
42%
27%
<1%
<1%
71%
57%
5 god.
5 god.
20%
48%
32%
32%
47%
<1%
75%
15 god.
Nereflektirajuće folije
N 1020 B SR CDF
N 1035 B SR CDF
N 1035 SB SR HPR
N 1050 B SR CDF
N1020 SR CDF
N1040 SR CDF
N1050 SR CDF
13%
28%
27%
41%
22%
35%
48%
48%
35%
40%
25%
26%
17%
12%
39%
37%
33%
34%
52%
48%
40%
19%
37%
34%
50%
24%
35%
48%
38%
25%
27%
17%
29%
19%
13%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
77%
62%
65%
51%
63%
52%
44%
7 god.
7 god.
7 god.
7 god.
10 god.
10 god.
10 god.
PP 70 AG SR HPR
53%
Proizvod
Reflektirajuće folije
19%
28%
70%
15%
<1%
40%
5 god.
AIR 75 SR HPR
52%
Nereflektirajuće folije za vanjsko postavljanje
7%
41%
73%
9%
<1%
39%
10 god.
NHE 1020 ER HPR
NHE 1035 ER HPR
22%
32%
23%
17%
56%
51%
25%
38%
24%
19%
<1%
<1%
64%
55%
7 god.
7 god.
VHE 14 ER HPR
UV-zaštitne folije
UV CL SR HPR
7%
59%
34%
9%
61%
<1 %
85%
7 god.
85%
8%
7%
84%
8%
<0,1%
14%
7 god.
AU 75 UV SR HPR
Matirane / Dekorativne folije
73%
8%
19%
78%
8%
<1%
23%
5 god.
NRM PS 2
NRM PS 6
NRM B PS 2
NRM M PS 3
NRM W PS 3
RM PS 2
NRM FB SR HPR
NRM FS SR HPR
NRM FTL SR HPR
NRM FSQ SR HPR
67%
67%
50%
0,2%
10%
13%
63%
72%
70%
68%
18%
18%
13%
11%
49%
57%
19%
17%
19%
16%
15%
15%
37%
89%
41%
30%
18%
11%
11%
16%
69%
69%
36%
0%
7%
16%
63%
73%
72%
69%
20%
20%
11%
13%
58%
60%
23%
20%
22%
20%
<2%
<2%
<2%
<0%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
28%
28%
39%
72%
78%
79%
30%
21%
27%
23%
7 god.
7 god.
5 god.
7 god.
7 god.
7 god.
7 god.
7 god.
7 god.
7 god.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ARHITEKTONSKIH
FOLIJA
Transmisija
solarne
energije
Refleksija
solarne
energije
Absorbcija
solarne
energije
Transmisija
vidljive
svjetlosti
Refleksija
vidljive
svjetlosti
Transmisija
UV zračenja
Ukupna
odbijena
solarna
energija
Garancija
NRM MSQ PS
NRM FSD SR HPR
NRM FMD SR HPR
NRM FRP PS
NRM GN PS 2
DECO YELLOW SR HPR
DECO RED SR HPR
DECO BLUE SR HPR
DECO GREEN SR HPR
61%
78%
76%
63%
63%
66%
55%
59%
45%
20%
12%
12%
23%
17%
7%
7%
7%
6%
19%
10%
11%
14%
20%
27%
38%
34%
49%
61%
82%
81%
67%
65%
82%
23%
29%
33%
25%
13%
15%
25%
20%
8%
6%
5%
5%
<1%
<1%
<1%
<1%
<1%
<5%
<5%
<5%
<5%
34%
19%
21%
33%
32%
27%
35%
32%
43%
7 god.
7 god.
7 god.
7 god.
5 god.
5 god.
5 god.
5 god.
5 god.
DL 25 BL SR HPR
35%
13%
52%
32%
10%
<1%
51%
2 god.
DL 30 GN SR HPR
Sigurnosne folije
29%
20%
51%
32%
17%
<1%
54%
2 god.
SCL SR PS 4
81%
9%
10%
89%
8%
<5%
16%
10 god.
SCL SR PS 7
81%
9%
10%
88%
8%
<5%
16%
10 god.
SCL SR PS 8
78%
9%
13%
88%
8%
<5%
18%
10 god.
SCL SR PS 11
78%
9%
13%
85%
8%
<2%
19%
10 god.
SCL SR PS 15
76%
10%
14%
83%
8%
<2%
20%
10 god.
GCL SR RPS 6
73%
7%
20%
88%
10%
<1%
21%
5 god.
SSI 20 SR PS 4
12%
55%
33%
15%
60%
<1%
79%
7 god.
Proizvod
SSI 20 SR PS 8
12%
55%
33%
15%
60%
<1%
79%
7 god.
R 30 B SR PS 4
23%
20%
56%
22%
12%
<1%
63%
5 god.
NUV 65 SR PS 4
63%
9%
28%
63%
11%
<1%
31%
7 god.
N 1040 SR PS 4
35%
17%
48%
35%
19%
<1%
52%
7 god.
N 1050 SR PS 4
48%
12%
40%
48%
13%
<1%
44%
7 god.
NRM PS 6
67%
Sigurnosne folije za vanjsko postavljanje
18%
15%
69%
20%
<2%
28%
7 god.
SHE CL ER PS 7
8%
15%
87%
9%
<1%
19%
7 god.
77%
Download

Podaci o karakteristikama LLumar folija za stakla na građevinskim