12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45
12.45-13.00
13.00-13.15
13.15-14.15
Дијагностика рака дојке
Зорица Милошевић, Драгана Богдановић Стојановић
(Србија)
Хистопатологија рака дојке
Зорка Миловановић (Србија)
Хируршко лечење рака дојке
Иван Марковић (Србија)
Радиотерапија рака дојке
Јасмина Младеновић (Србија)
Медикална онкологија рака дојке
Зора Нешковић-Константиновић (Србија)
Ручак
Петак, 19.04.2013.
Палијативно збрињавање и специјална предавања
15.00-15.30
Неухрањеност код пацијената оболелих од рака
Valerio Parisi (Италија)
15.30-16.00
Интеграција палијативног збрињавања и
супортивне терапије у онкологији
Снежана Бошњак (Србија)
16.00-16.30
Реконструкција међице са РАМФ након хирургије
рака ректума
Hari S. Shukla (Индија)
16.30-17.00
Улога реконструктивне и пластичне хирургије у
онкологији
Igor V. Reshetov (Русија)
17.00-17.30
Карактеристике рака тироидне жлезде код деце и
адолесцената из различитих крајева Русије,
Белорусије и Украјине после Чернобиљске
катастрофе
Anatoly F. Romanchishen (Русија)
17.30-18.00
Измене у профилу тироидног канцера за
последњих 20 година у Румунији
Carmen Vulpoi и сар. (Румунија)
18.00-18.30
Менаџмент у медицини
Michael Smola (Аустрија)
18.30-19.00
Закључци Симпозијума
Радан Џодић (Србија)
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР
Председник: Проф.Радан Џодић
Чланови: Prof. Igor V. Reshetov, Марина Мосесова,
aсс. мр. сци. мед. Иван Марковић, др Марко Бута, др Игор Ђуришић
НАУЧНИ ОДБОР
Председник: Проф. Радан Џодић
Чланови: Prof. Igor V. Reshetov, Prof. Akira Miyauchi,
Prof. Anatoly F. Romanchishen, Prof. Valerio Parisi,
Ак. проф. емеритус Бранимир Гудурић
СЕКРЕТАРИЈАТ СИМПОЗИЈУМА
Удружење онколошких хируруга Србије
SMART TRAVEL
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
АКРЕДИТАЦИЈА
Симпозијум је акредитован код Здравственог савета Србије.
Евиденциони број А-1-556/13.
Број бодова за одржано предавање 13, за пасивно учешће 7.
MЕСТО ОДРЖАВАЊА
Хотел Metropol Palace, Београд
ИЗЛОЖБА
Хол испред конгресне сале
ДРУШТВЕНИ ПРОГРАМ
Коктел добродошлице (18. април 2013. у 10.30)
ПРИЈАВА
Пријава за учешће је приложена уз ово Обавештење.
Пријава је извршена попуњавањем формулара и благовременим
достављањем Извршном организатору Симпозијума, агенцији Smart.
Пријаву можете преузети са www.smart4.co.rs
и послати факсом или на e-mail.
KOТИЗАЦИЈА
Kотизација обухвата: штампани материјал, присуство
стручном програму и изложби и износи:
За лекаре учеснике - 10.000,00 динара
За лекаре на специјализацији - 5.000,00 динара
За медицинске сестре и техничаре - 2.000,00 динара
Рок за пријаву 5. април 2013. године.
Котизација се уплаћује на рачун Извршног организатора,
по достављеној пријави и на основу испостављеног предрачуна.
Организатор Симпозијума
Удружење онколошких
хирурга Србије
Суорганизатор
WFSOS (World Federation of
Surgical Oncology Societies)
Медицински факултет у Београду
Академија медицинских наука
Српског лекарског друштва
МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ
Рак штитaсте жлезде
Водичи за рак дојке
Меланом коже
Палијативна нега у онкологији
Специјална предавања
П Р О Г РАМ
СМЕШТАЈ
За учеснике Симпозијума може се резервисати смештај
у хотелу Metropol Palace.
Пријава са ценама се налази уз ово Обавештење
или је можете преузети са www.smart4.co.rs
Ради резервације и потврде смештаја, попунити пријаву
и доставити Извршном оргaнизстору путем факса или на
e-mail: [email protected], најкасније дo 5. априла 2013.
ОРГАНИЗАТОР
Удружење онколошких
хирурга Србије
Институт за онкологију и
радиологију Србије
Пастерова 14
Београд
ИЗВРШНИ ОРГАНИЗАТОР
Smart International
SMART TRAVEL
Лиценца ОТП OTP 144/2010
Светог Саве 43/I, Београд
Тел: + 381 11 308 74 86
Факс: + 381 11 308 66 95
E-mail: [email protected]
www.smart4.co.rs
Београд, Хотел Metropol Palace, 18-19.04.2013.
ПРОГРАМ
Поштована Господо, драги пријатељи,
Удружeње онколошких хирурга Србије (УОХС) је од 2012. године
члан Светске федерације хируршких онколошких удружења
(WFSOS) и Европског удружења хириршких онколога (ESSO).
Обољевање и умирање од злоћудих болести једнако је
обољевању и умирању од кардиоваскуларних болести.
Основни циљ и разлог постојања нашег удружења је стална
едукација из области хирургије солидних малигних тумора у
склопу мултидисциплинарног приступа болеснику који је
потпуно информисан о својој болести и кључни члан великог
мултидисциплинарног онколошког тима.
Позивамо Вас на Међународни симпозијум који ће се одржати 18.
и 19. априла 2013. године у Хотелу Метропол Палас у Београду.
Одабрали смо Рак штитасте жљезде јер његова учесталост расте,
хирургија је најважнији, наравно не и једини вид лечења али
уколико се пропусти добро урађена операција шансе за
излечењем се знатно умањују.
Рак дојке је најчешћи злоћуди тумор код жена и хтели смо поново
да промовишемо водиче добре клиничке праксе за дијагностиковање и лечење рака дојке које смо завршили прошле године.
Разлог више је отпочињање Националног скрининг програма за
рак дојке од стране Министарство здравља Србије, ове 2013.
године, и ово ће бити наш мали допринос скринингу рака дојке.
Меланом коже смо одабрали као несебичну подршку изради
Националног водича за дијагностику и лечење меланома коже.
Палијативно лечење, малнутриција у онкологији, реконструктивну хирургију у циљу поправљања квалитета живота оболелих од
рака и најзад рак штитасте жљезде код деце после Чернобиљске
катастрофе те измене у профилу тироидног канцера последњих
20 година у Румунији уврстили смо у програм Симпозијума као
најаву будућих тематских скупова које ће наше удружење убудуће
припремати у сарадњи са WFSOS.
Овај априлски симпозијум смо припремили у сарадњи са WFSOS,
Академијом медицинских наука СЛД и Медицинским факултетом
у Београду.
Трудили смо се да одаберемо најбоље предаваче из сваке области.
Радујемо се Вашем доласку у што већем броју.
Симпозијум је намењен једнако експертима у онкологији, докторима опште медицине, специјализантима хирургије, студентима
медицине и посебно нашим драгим сарадницима медицинским
сестрама и техничарима.
Добро дошли у Београд.
09.02.2013.
Радан Џодић
Четвртак,18.04.2013.
Рак штитасте жлезде
08.30-09.00
Састанак председништва УОХС и WFSOS
09.00-09.20
Уводно обраћање и свечано отварање скупа
Радан Џодић (Србија), Igor V. Reshetov (Русија)
09.20-09.50
Рак штитасте жлезде: Српске смернице за лечење
диферентованих карцинома штитасте жлезде
Божо Трбојевић (Србија)
09.50-10.10
Патохистолошке карактеристике карцинома
штитасте жлезде
Силвана Лукић (Србија)
10.10-10.30
Историја ендокрине хирургије: Руски приоритети
у хирургији штитасте жлезде
(19-20 век)
Anatoly F. Romanchishen (Русија)
Коктел добродошлице
10.30-11.00
11.00-11.30
Прогностички значај времена дуплирања
туморског маркера код пацијената са раком
тироидне жлезде
Akira Miyauchi (Јапан)
11.30-12.00
Лечење раних и ниско-ризичних карцинома
штитасте жлезде
Yasuhiro Ito (Јапан)
12.00-12.20
Биопсија сентинел лимфних чворова ради
одлучивања о извођењу модификоване
радикалне дисекција врата код рака штитасте
жлезде
Радан Џодић (Србија)
12.20-12.40
Савремени трендови лечења пацијената са
диферентованим карциномом тироидне жлезде
37 година праксе једне установе
Anatoly F. Romanchishen (Русија)
12.40-13.10
Хоризонтална латерална тироидектомија Томасова техника, нови, минимално инвазивни
приступ (без ожиљка) за лечење неоплазми
штитасте жлезде на основу 3Д волуметријске
анатомије
Thomas Varughese (Индија)
13.10-13.30
Хируршко лечење наследне форме медуларног
рака штитасте жлезде
Иван Пауновић (Србија)
13.30-13.50
Папиларни микроцарцином штитасте жлезде
Никола Бешић (Словенија)
13.50-15.00
15.00-15.20
Ручак
Корелација хистолошких подтипова папиларних
карцинома штитасте жлезде са клиничким
исходом: искуство једног центра
Gyan Chand (Индија)
15.20-15.40
15.40-16.10
16.10-16.30
16.30-16.50
16.50-17.20
17.20-17.40
17.40-18.00
18.00-18.30
Хируршко лечење примарног карцинома
штитасте жлезде насталог у цисти тироглосалног
канала: искуство једне институције у Србији
Радан Џодић (Србија)
Високоризични и по живот опасни фактори
диферентованих карцинома штитасте жлезде
Yasuhiro Ito (Јапан)
Резултати трагања за ефикасном методом лечења
локално агресивног диферентованог рака
штитасте жлезде
Anatoly F. Romanchishen (Русија)
Хирургија Hurthle cell тумора штитасте жлезде искуство једне институције
Александар Диклић (Србија)
Кафе пауза
Мултимодални терапија диферентованих
карцинома штитасте жлезде
Никола Бешић (Словенија)
Преживљавање и прогностички фактори
анапластичног рака штитасте жлезде
Владан Живаљевић (Србија)
Постоперативна превенција хипопаратироидизма
и постоперативног крварења
Anatoly F. Romanchishen (Русија)
Петак, 19.04.2013.
Меланом
09.00-09.20
Неинвазивна преоперативна дијагностика
меланома коже
Данијела Добросављевић Вукојевић (Србија)
09.20-09.40
Хистопатолошке карактеристике меланома
Гордана Пупић (Србија)
09.40-10.00
Хируршко лечење меланома коже
Радан Џодић (Србија)
10.00-10.30
Дијагностичке биопсије пигментних лезија - када,
где и како
Александар Крунић (САД)
Нови трендови у лечењу метастатског меланома
Нада Бабовић (Србија)
Кафе пауза
10.30-10.50
10.50-11.30
Петак, 19.04.2013.
Рак дојке:
Национални водичи за дијагностику и лечење рака дојке
11.30-11.45
Епидемиологија рака дојке
Татјана Пекмезовић, Дарија Кисић Тепавчевић (Србија)
11.45-12.00
Наследни рак дојке
Мирјана Бранковић-Магић (Србија)
Download

MS Rak stitne zlezde Program WEB