SPISAK NEREZIDENATA
1.O – 483 Vesela Jolović- Monte D
2.O-484 Zorica Vojinović Vukić - Spin PG
3.O – 485 Biljana Antonijevska - Lijek
4.O-486 Emilija Vasiljkovska- Lijek
5.O-489 Ivana Svrkota –Sv.Vrač
6.O-471 Nadica Ristova –Medeonpharm
7.O-426 lejla Kuburović - Farmluka Mojkovac
8.O-434 Anđelka Vukić – Heba Pljevlja
9.O-452 – Sanja Andova –Megapharm Cetinje
10.O-441 – Krste Manev – Centar Berane
11. O-429 Nadica Dimova Unihemkom Pg
12. O-491 Suzana Stepanovska B.Polje
13.O-460 Žaneta Milunović Holos Pg
14.O- 477 Ana Đukanović - Petanović Pg
15.O-447 Zaprina Kalinova –Villa Ct
16.O-491 Aleksandar Kuzmanovski Gornji grad B.Polje
17.O-492 Igor Jovanović GMG Bar
18.O-493 Goce Aleksoski Sv.Vrači Nikšić
19.O-445 Đorđe Zlatkov Galenika Bar
20.O-444 Ana Zlatkov GMG Sutomore
21.O-494 Anita Petruševska Galenika Pljevlja –zatvorena apoteka
22.O-495 Goce Stefanovski Attica Pg
23.O-427 Snežana Zafirovska -Mimex doo
24.O-496 Olivera Lovrić Sv.Vrači Pg
25.O-453 Ksenija Kolaček Sv.Vrač Pg
26.O-375 Biljana Trajkovska Dubai pharm-Nk
27.O-497 Aneta Janović - Lijek Petrovac
28.O-463 Stojče Kocev - Althea Budva
29.O-443 – Ana Stojkovska - Dubai Pg
30.O-498 Nataša D.Pešić - Popović Bar
31.O-382 Sandra Vranić – Medicor Kotor
32.O- 459 Pante Todorovski – GMG 1 - Bar
33.O-499 Tamara Bratić GMG 2 –Bar
34.O-464 Medić Neva Villa – Kotor
35.O-500 Angel Cvetanov – Holos 2 Podgorica
36.O-466 Stojka Mitkova –Althea Budva
37.O- 451 Gordana Trantalovska-Ilijevski Lijek Pg
38.O-501 – Dušica Todorović – Kompas H.Novi
39.O-469 Snežana Volčeska Medica Kotor
40.O-467 Aleksandar Jovanov Naturfarm H.Novi
41.O-465 Marija Gjorgijevska Lijek
42.O-446 Jelena Spasovska Sv.Vrači Budva
43.O-502 Verica ivanovska DOO Evropalek Pg
44.O-461 Kristina Jovanović Aesculap Kotor
45.O-480 Pale Ivanova Chiara Mont Ct
46.O-402 Onur Bugarić PZU Zeta
47.O-456 Mimoza Sokoloska - IZO doo B.Polje
48.O-462 Milka Taseska Gušmirović Rožaje
49.O-472 Nevenka Šoreva – Melem 2 Pg
50.O-504 Nataša Andreevska- Cosmetics Pharmacy Pg
51.O-506 Branislava Raičević Galenika Pg
52.O-507 Jelena Đorđević - TTS Kompas (Veselinpharm) H.Novi
53.O-509 Aneta Ignatova Kočoska - Dama –H.Novi
54.O-510 Blagica Ilijeska- PZU Achilea H.Novi
55.O-478 Marija Načeva - Galenika Pg
56.O-511 Elena Efremovska - GMG 3 Sutomore
57.O-512 Jadranka Krsteska - As pharm Golubovci
58.O-514 Merima Muratagić - Centar B.Polje
59.O-43 Vesna Bašić Milošević - Spec.bolnica Risan
60.O-64 Silvana Andonova - Kuća hemije Dama drogerija
61.O-93 Bojana Manojlović – TTS KOMPAS VESELIN , Herceg Novi
62.O-107 Miljana Pješčić – Medicor Kotor
63.O-128 Ivana Vapa – Aponia Budva
64.O-149 Ana Božinova – Aponia Budva
65.O-448 – Slađana Pavlović, Dubaipharm
66.O-155 Lejla Azir , Cosmetics pharmacy PG
67.O-54 Nilda Dobardžić , Vitaplus B.Polje
68.O-56 Maja Gjorgjevikj , Lijek Podgorica
69.O-111 Zagorka Dragović , Meditas Podgorica
70.O- 458 Mihajlo Damjanovski , Medicor Kotor
71.O-397 Verica Damjanovska doo Nativa- Budva
72.O-142 Elzana Kaidžija „Fortuna „ Pljevlja
73.O-144 Julija Filipova MPM doo – Cosmetics pharmacy Bar
74.O-168 Vesna Andreva – Lijek Berane
75.O-172 Tatjana Lozanovska –doo Erisa Ulcinj
76.O-176 Marija Sekulić Lijek Podgorica
77.O-256 Ružica Vasiljević doo Fidami Kotor
78.O-276 Bojana Radić pzu Lijek Podgorica
79.O-13 Jasna Vasileska Gušmirović Berane
80.O-26 Tatjana Hristovska Cvetkovska Lijek Radanovići , Tivat
81.O-42 Arsen Arsov Lijek Bar
82.O-73 Milena Milosavljević GMG Bjeliši Bar
83.O -106 Lidija Marković Medicor Kotor
84. O -118 Miloš Tomović Althea Budva
85.O-156 Vuksan Ćurčić GMG Bar
86.O-167 Aleksandra Đurić Uniprom Bečići
87.O-193 Nuna Hasić Erisa Ulcinj
88.O-223 Andrijana Šimić Lijek H.Novi
89.O.224 Mirjana Jugović Lijek B.Polje
90.O-232 Dojrana Popović Farmont doo
91.O-238 Tatjana Čarapić Lijek H.Novi
92.O-285 Sonja Bukvić Tea Medica
93.Nikola Štikovac – Medicor Kotor
Download

null