principally financed by the EU
A joint initiative of the OECD and the European Union,
11/10/2013
Odnos “nadređenog i
podređenog”: uloga
ministarstava
Mogućnosti pružanja javnih usluga:
Direktno rukovođenje
Victòria Alsina Burgués
Pompeu Fabra University, Spain
Upravne
kancelarije
Izvršne
agencije
Indirektno rukovođenje
Privatizacija
Usluge spoljnih
sardnika
(outsourcing)
u privatnim
kompanijama
Privatne
kompanije
Usluge
spoljnih sardnika
(outsourcing)
u trećem sektoru
ReSPA, Danilovgrad
9.-10. oktobar 2013.
Javni sektor
Privatni sektor
2
© OECD
MODEL “NADREĐENI - PODREĐENI”:
PLANIRANJE + KONTROLA PREMA REZULTATIMA
NADREĐENI
Monitoring
Definisanje ciljeva
PODREĐENI
i opredjeljivanje resursa
QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.
Ocjenjivanje
(evaluacija)
rezultata
CIKLUS RUKOVOĐENJA
3
4
Funkcije koje preuzimaju izvršne
agencije:
.
• Pružanje usluga
• Kontrola
• Savjetodavne
• Izvršna agencija je dio vladinog
odjeljenja, koji se tretira kao odvojen u
smislu rukovođenja i budžeta, da bi
sprovodio neki dio izvršnih funkcija
vlasti
Primjeri:
–
–
–
–
pružanje internih usluga, sopstvenoj organizaciji
pružanje usluga građanima (obrazovanje, zdravstvo, kultura, ...)
regulatorne ili upravne policijske funkcije (inspekcije i sankcije)
upravljanje ekonomskim resursima, njihovo prikupljanje (porezi,
doprinosi) i distribuiranje (stipendije, grantovi)
– upravljanje infrastrukturom (putevi, željeznica, mostovi)
5
6
1
11/10/2013
IZVRŠNE AGENCIJE # REGULATORNE AGENCIJE
MODEL “NADREĐENI - PODREĐENI”
QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.
7
MODEL “NADREĐENI - PODREĐENI”
8
MODEL “PRINCIPAL – AGENT”
SASTAVNI ELEMENTI:
Važno je razlikovati:
1. Grupisanje funkcija kako bi se proizveo homogeni
(istovrsni) finalni proizvod (mjerljivi rezultati)
• Model
• Pravni status
• Naziv
2. Podjela odgovornosti (POLITIKE - MENADŽMENT)
3. Autonomija menadžmenta
4. Kontrola zasnovana na rezultatima
9
10
MODEL “NADREĐENI - PODREĐENI”
Autonomija
menadžmenta
Kontrola zasnovana
na rezultatima
Podjela
odgovornosti
ANNA LLUCIA
planificado 7 de octubre de 2013 desde 04:30 hasta 04:45
QuickTime™ and a
decompressor
are needed to see this picture.
Uređivanje odnosa između ministarstava i njihovih izvršnih
agencija ugovorom
11
12
2
11/10/2013
Ugovor o rukovođenju (upravljanju)
kao strateški instrument planiranja
Organizacione mjere:
1.
Uređivanje odnosa između ministarstava i njihovih izvršnih
agencija ugovorom.
2.
Ministarstva: preoblikovanje organizacione šeme i funkcija njihovih
jedinica (planiranje – kontrola – ocjenjivanje (evaluacija))
3.
Garancija profesionalizacije javnih menadžera
4.
Omogućiti “pluralnu tipologiju” agencija
5.
Povezati osnivanje agencija sa povećanjem posvećenosti
6.
Postepeno uvođenje / sprovođenje novog modela
13
• To je mehanizam da se obezbjedi da:
– Ministarstva mogu, djelotvorno, vršiti posebna
(isključiva) prava planiranja, kontrole i evaluacije.
– Agencije preuzimaju odgovornost za rezultate
rukovođenja.
14
3
Download

Odnos “nadređenog i podređenog”: uloga ministarstava .