Üniversite Hastaneleri Ocak 2014 TİG Veri Durumu
Hastane Adı
Adnan Menderes Tıp Ve Sağlık Bilimleri Merkezi
Araştırma Ve Uygulama Hast
Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer
Uygulama Ve Araştırma Hastanesi.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi
Antalya Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama Ve
Araştırma Merkezi
Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma
Merkezi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma Ve
Uygulama Hastanesi
Denizli Pamukkale Üni.Tıp Fak.Hastanesi
Denizli Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma Ve
Uygulama Merkezi
Dicle Üniv.Tıp Fak.
Düzce Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
Fırat Ünv.Tıp.Fakültesi
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Harran Üniversitesi Tıp Fakül. Hastanesi
Isparta Süleyman Demirel Üniv.Araş.Ve Uygulama
Hast.
İstanbul Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık
Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Kocaeli Üniversitesi Uygulama Ve Araştırmai
Hastanesi
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Hastanesi
Konya Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi
Hastanesi
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hast.
Turgut Özal Üniversitesi
Yatan
Hasta
Sayısı
Günübirlik
Hasta
Sayısı
Toplam
BBAG
Sayısı
Toplam
İBAG
Sayısı
205
2
44.580
5.883
1.370
867
1.403
526
91
3
26.935
75.643
0
4.716
5.089
0
778
267
0
0
2.478
0
63.947
14.421
121
22
115
15
382.181
0
651
0
437
1.734
483
17
3.253
174
91
106
69
0
838
34
59.720
52.550
30.015
0
0
25.006
3.115
4.295
825
0
0
1.132
1.564
71
25.885
2.145
3
0
0
0
95
12
0
0
2.611
1.872
0
0
848
714
65
279
0
40.326
0
1.512
493
88
30.993
1.036
Ocak 2014 te TİG Veri sistemine Veri Göndermeyen Üniversite
Hastaneleri
Hastane Adı
Şehir
Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi
Adana
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi
Adana
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Adana
Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Afyonkarahisar
Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Hastanesi
Ankara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi
Ankara
Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi
Ankara
Başkent Üniversitesi Yapracık Geriatri Ve Psikolojik Rehabilitasyon Merkezi
Ankara
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Ankara
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi
Ankara
Özel TOBB-Etü Hastanesi
Ankara
Ufuk Ü.Tıp Fak.Dr.Rıdvan Ege Sağlık Arş.Uyg.Merk
Ankara
Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi
Ankara
Ufuk Üniversitesi Dr.Rıdvan Ege Hastanesi
Ankara
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Balıkesir
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
Bolu
İzzet Baysal Bolu Araştırma Uygulama Hastanesi
Bolu
İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi
Bolu
İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Abant Hastanesi
Bolu
Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Hastanesi
Bursa
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Çanakkale
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Edirne
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi (Erzurum)
Erzurum
Erzurum Atatürk Ünıversıtesı Tıp Fakültesı Hastanesı
Erzurum
Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Erzurum
Anadolu Üniversitesi Hastanesi
Eskişehir
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Eskişehir
Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Hastanesi
Gaziantep
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Giresun
Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Hatay
Süleyman Demirel Üniversitesi Şevket Demirel Kalp Merkezi
Isparta
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bilim Üniversitesi Avrupa Florence Nıghtıngale Hastanesi Araştırma Uyguluma
Merkezi
İstanbul
Fatih Üniversitesi Sema Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi
İstanbul
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri
İstanbul
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
İstanbul
İst Ünv Çapa Tıp Fak Hastanesi
İstanbul
İstanbul
İstanbul Maltepe Üniversitesi
İstanbul
İstanbul Üniversitesi Detam Hastanesi
İstanbul
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi
İstanbul
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
İstanbul
Marmara Üniversitesi Hastanesi
İstanbul
T.C Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul
Yeditepe Üniversitesi
İstanbul
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstanbul
Dokuz Eylül Üniversite Tıp Fakültesi
İzmir
Ege Üniversitesi Tıp Fak.
İzmir
İzmir Başkent Üniversitesi Zübeyde Hanım Uygulama Ve Araştırma Merkezi
İzmir
İzmir Şifa Üniversitesi Bornova Uygulama Ve Araştırma Merkezi
İzmir
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kahramanmaraş
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kars
Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma Ve Uygulama Merkezi
Kars
Erciyes Universıtesı Tıp Fakultesı Hastanesı
Kayseri
Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi
Kayseri
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Kırıkkale
Başkent Üniversitesi Konya Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Konya
Konya Mevlana Üniversitesi Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi
Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Eğitim Araştırma Ve Uygulama
Merkezi Hastanesi
Konya
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi
Malatya
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Manisa
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Sakarya
19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Samsun
Cumhuriyet Üni.Uyg Ve Arşt Hastanesi
Sivas
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
Tekirdağ
Gazi Osman Paşa Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
Tokat
Gaziosmanpaşa Ünv.Tıp Fak.Hast.
Tokat
Karadeniz Üniversitesi Farabi Hastanesi
Trabzon
Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi
Yozgat
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama Ve Araştırma Hastanesi
Zonguldak
Zonguldak Karaelmas Tıp Fakültesi Hastanesi
Zonguldak
Kütahya
Download

Üniversite Hastaneleri Ocak 2014 TİG Veri Durumu Ocak 2014 te