České novinky
z BIOFACHU
Produkce bioplynu na
ekofarmách
Amerika upozorňuje
na rizika GMO
Krátké zprávy,
čili víte, že?
Veletrhy v centru pozornosti: Německý
BIOFACH 2015 je za námi, český Biostyl
otevře své brány v Holešovicích v dubnu
T
rhy, biotrhy, veletrhy. Tak by
se dal charakterizovat každý
začátek sezony. První a největší akcí je norimberský
BIOFACH, kde PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců nechyběl ani
tento rok.
Na domácím písečku
V tuzemsku se zase bude konat Festival
Evolution, jehož nedílnou součástí je
i Biostyl. V těchto dnech jsou jeho přípravy v plném proudu. PRO-BIO Svaz
ekologických zemědělců je odborným
garantem právě části veletržního paláce
Holešovického výstaviště, kde se soustředí přehlídka tuzemských biopotravin. A další lokální akce organizují zájemci o zdravý životní styl, regionální
potraviny také v jednotlivých krajích.
Jedna z takových akcí, která si klade za
cíl probudit tradici naturálního zemědělství, se bude letos konat třeba v Po-
děbradech. Na prvním nádvoří zámku
vypukne 13. června 2015 již třetí ročník Natura festivalu.
Biostyl 2015
Před námi je ovšem již výše zmiňovaný
Biostyl. Konat se bude v dubnu 2015,
ve dnech 17.-19.4., na Holešovickém
výstavišti. PRO-BIO Svaz ekologických
zemědělců nabízí svým členům možnost se zde prezentovat ve společné
expozici. „K dispozici bude osm stánků,
každý stánek bude vybaven pultem,
barovou židlí a regálem s pěti policemi.
Lze domluvit i prosklenou lednici, což
je nutno nahlásit předem,“ uvedla Andrea Vizinová z centrály svazu. Umístění expozice v areálu bude stejné jako
v loňském roce, tedy střední hala vlevo,
přímo u vstupu.
Vystavující členové se budou podílet na
nákladech společné expozice, částkou
4.000,-Kč/stánek. Podmínkou však je,
že se zúčastní po celou dobu konání
veletrhu. Organizátoři tedy doporučují,
aby se vystavovatelé dobře předzásobili.
Je potřeba počítat s dostatečným množstvím zboží!
Služby
Výše uvedená cena zahrnuje krom stánku a vybavení, ještě registrační poplatek, revizi, elektřinu, polep pultu a límce
stánku. Prostor uvnitř za stánky bude
sloužit jako zázemí. Parkovací průkaz
nabízí za 1.000,-Kč na celou dobu veletrhu. Lze jej zajistit, hradí si ho však
každý zvlášť při příjezdu.
Pokud byste měli zájem se jako členové
Svazu PRO-BIO veletrhu zúčastnit
a prezentovat své výrobky ve společné
expozici, zašlete prosím závaznou registraci d o 1 5 . b řezna 2 0 1 5 na
e-mail: [email protected]
Uveďte jméno a příjmení, název farmy,
kontaktní osobu, její tel. a e-mail.













PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
na veletrh BIOFACH přivezl farmáře,
kteří umí dělat kvalitní české bio
D
vojice Mezinárodních veletrhů s biopotravinami
a certifikovanou kosmetikou BIOFACH a Vivaness
se uskutečnila v polovině února
v německém Norimberku. Zástupci českých výrobců a obchodníků na největším setkání sektoru v Evropě ani letos
nechyběli. Na společné expozici Ministerstva zemědělství se představila šestice výrobců, další do tuctu své výrobky
prezentovali na samostatných stáncích.
Za inspirací se vypravil do Norimberku
i výherce posledního ročníku soutěže
Česká biopotravina. Hlavním trendem
letošního ročníku byly inovace. Návštěvníci si na své přišli v „zážitkovém
světě“ vína, olivového oleje a veganských specialit. Součástí veletrhu byl
rovněž odborný kongres.
Na prestižním veletrhu reprezentovaly
Českou republiku maso, uzeniny, zelenina, mléčné, extrudované či bezlepkové výrobky, mošty, bylinné čaje a další
produkty, vše samozřejmě s platným
certifikátem pro produkt ekologického
zemědělství.
Tuzemská bioprodukce je rozmanitá,
leckdy vyráběná v malých sériích, takže
umožní vyniknout zajímavým chutím
a spojením. „V případě, že se jedná
o sedláka, který svou produkci i sám
zpracovává, velmi často je výsledkem
originální výrobek, který obvykle vychází z tradiční receptury. Přestože
ne vžd y se jedná o produkci
v mnohatisícových sériích, je porovnání
s mezinárodní konkurencí nesmírně
cenné ,“ říká Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických
zemědělců, jehož členové na BIOFACHU v posledních letech nikdy nechyběli.
Mezi těmi, kdo na stánku PRO-BIO
Svazu ekologických zemědělců v expozici Ministerstva zemědělství ČR nabídli své výrobky, byli výherci uplynulých
ročníků soutěže Česká biopotravina.
Stánek PRO-BIO Svazu
ekologických zemědělců
každý den s jinou chutí
Spolu s branami výstaviště se otevřely
k ochutnávce lahve lahodných moštů
z Hostětína v Bílých Karpatech. Přírodní mošty z Moštárny Hostětín byly oceněny v mnoha soutěžích a jsou držiteli
řady značek kvality. Během let si
Hostětínské mošty a sirupy našly své
zákazníky v prodejnách zdravé výživy
a biopotravin, ale i marketů. Více než
čtyři pětiny produkce moštárny jsou
certifikovány jako bioprodukce. Do
moštárny dodávají své ovoce ekologičtí
zemědělci přednostně z Bílých Karpat.
Navíc se moštárna v Hostětíně aktivně
zapojuje do záchrany krajových odrůd
ovoce v Bílých Karpatech.
Další dva dny patřil svazový pultík uzeninám z Vysočiny. Biofarma Sasov
přivezla kromě tradičního kančího biolovečáku i biosádlo z přeštických prasat
s konopím, oceněné titulem Česká biopotravina 2014 i je zástupcem značky
Vysočina regionální produkt. Černostra-
katé přeštické prase je původní české
plemeno prasat, které se odvozuje od
původních klapouchých prasat z oblasti
západních Čech. Stavy prasat tohoto
specifického plemene jsou nízké, a bylo
proto uznáno jako genetická rezerva.
Jejich sádlo s macarátem z konopí mezinárodní publikum zaujalo, a to nejen
svou zelenou barvou. Co naopak upoutalo jeho výrobce - Josefa Sklenáře,
který absolvoval inspirační exkurzi jako
vítěz soutěže Česká biopotravina 2014,
jejímž je BIOFACH hlavním partnerem,
se dozvíte až v příštích letech, a to podle
sasovských novinek.
Výrobky oceněné v jednotlivých kate-
goriích soutěže uvedl krátký film, který
měl v expozici ministerstva zemědělství
premiéru. Zahrál si v něm i pěstitel
a zpracovatel zeleniny Miloš Kurka
z Královéhradecka, který přivezl na
poslední veletržní den nejen své tradičním způsobem nakládané okurky, oce-
něné v soutěži českých biopotravin, ale
i papriky kozí rohy a červenou řepu.
Nejen pod křídly
ministerstva
Na stanovištích společné expozice ministerstva se objevili i další čeští zpraco-
vatelé. Patří mezi ně třeba významný
zpracovatel biomasa Biopark s.r.o.,
producent moderních extrudovaných
biopotravin Extrudo Bečice s.r.o., mrazírenskou firmu SOLEX AGRO, s.r.o.,
a tradiční škrobárenský výrobce Amylon a.s.
Výrobce mléčných biovýrobků prezentovaly Českou republiku Polabské mlékárny, a.s., které v biokvalitě vyrábí
více než dvě desítky výrobků, představily Matyldu – čerstvý sýr. Výrobek má
využití ve studené kuchyni ne nepodobné v Čechách tolik oblíbené lučině a je
vhodná i pro děti.
Ministerstvo zemědělství České republiky mělo na BIOFACHU svoji expozici
již podeváté. „Tradice trvající dvacet
šest let je zárukou rostoucího zájmu
vystavovatelů i návštěvníků o produkci
biozemědělství. Mezinárodní výstava
BioFach je dobrou příležitostí k tomu,
abychom i my předvedli výsledky kvalitní práce českých farmářů a potravinářů, kteří se věnují ekologickému zemědělství a výrobě biopotravin. Stále opakuji, že kdo se chce se svou produkcí
prosadit za hranicemi České republiky,
musí podobné akce absolvovat,“ řekl
ministr zemědělství Marian Jurečka.
Ve světové konkurenci
Přední světový veletrh biopotravin BIOFACH a mezinárodní odborný veletrh
přírodní kosmetiky VIVANESS s potěšitelným nárůstem návštěvníků o více
než 5 % opět potvrzují: To je místo, kde
se potkává biosvět! 2 344 vystavovatelů
(+ 3,6 %) – z toho 203 na veletrhu VIVANESS – se prezentovalo nákupčím
z potravinářského a kosmetického sektoru na celkové čisté výstavní ploše
44 623 m2 (+ 5,1 %). Trendy veletrhu
v roce 2015: potraviny bez vajec, lepku
a laktózy, takzvané free from produkty
a veganské bioprodukty.
(syh)
BIOFACH 2015:
České novinky i celebrity na mezinárodním
veletrhu v německém Norimberku
Č
eši přivezli na BioFach hned
několik novinek. Nebyla to jen
Matylda. Novinky představila
jak obchodní společnost PROBIO Staré Město, tak i Sonnentor, který
ač rakouský, tak má závod v Čejkovicích.
Bezlepek
Na bezlepkový sortiment se na letošním
veletrhu BIOFACH zaměřila společnost
PRO-BIO ze Starého Města. Firma využívá potenciálu svého nového bezlepkového mlýna a postupně chce svůj sortiment rozšiřovat.
„Vycházíme vstříc zájmu zákazníků
o bezpečné a kvalitní biopotraviny bez
lepku. Návštěvníkům jsme představili
průřez našich bezlepkových produktů –
od základních surovin jako pohanka,
jáhly, rýže či luštěniny BIOHARMONIE určené k dalšímu kuchyňskému
zpracování až po rychle a snadno připravitelné polotovary řady BIOLINIE,“
vysvětluje Barbora Hernychová
z oddělení marketingu společnosti PROBIO. Expozici doplňovala ochutnávka
kakaových bezlepkových moučníků
z pohankové a kukuřičné mouky.
„Tématu bezlepku se chceme dlouhodobě věnovat. Mlýn spojující kvalitu bio
a bezlepek je v České republice
v současné době zcela unikátní. Díky
této jedinečné vlastnosti jsou naše produkty zajímavé i pro zahraniční partnery,“ upřesňuje Barbora Hernychová.
Největšího světového veletrhu biopotravin v německém Norimberku se tým ze
Starého Města zúčastnil již po dvacáté,
po čtvrté ve svém vlastním stánku.
„Těší nás vyšší počet českých návštěvníků, kteří se na veletrh přijeli inspirovat a mohou přenést další nové podněty
z oboru biopotravin do České republiky,“ doplňuje Barbora Hernychová.
Za novými bio trendy přijela na veletrh
i česká herečka a dabérka Kamila Špráchalová. „Paní Špráchalová je velkou
propagátorkou biopotravin a zdravého
vaření. Dlouhodobě spolupracujeme při
jejích charitativních aktivitách a její
návštěva u našeho stánku nám udělala
velkou radost,“ prozrazuje Barbora Hernychová.
Sonnentor v barvě kari
Společnost Sonnentor, pro tento rok
v barvě kari, představila na největším
evropském bio veletrhu v německém
Norimberku své novinky.
Jedna z nich, poznávací sada „S kořením kolem světa,“ si odnesla první cenu
za nejlepší novinku. Přesladká stevia
a müsli mnohým zájemcům našeho
stánku příjemně osladily návštěvu.
Sonnentor ve žlutých trikách a se slunečnými úsměvy zaměstnanců rozzářil
halu číslo 7 v norimberském veletržním
paláci. Představil své kořeněné novinky
a za ochutnávací sadu všech deseti
s názvem „S kořením kolem světa –
poznávací sada“ obdržel první cenu za
nejlepší novinku.
Návštěvníci se měli možnost dotknout
vlastními chuťovými pohárky tak vzdálených zemí jako je Japonsko, v podobě
Koření na tofu paní Yoko, Číny a Koření na rýži mistra Wonga. Mezi dalšími
se představily neméně exotické Tabouleh – koření na salát, Habešino kořeníBerber, Frankyho koření na barbecue
spolu s Lájošovo gulášové koření, Koření na kuře paní domácí, Aladinovo koření do kávy, Selské koření na brambory
a Šántina Tandoori Masala. Svůj pobyt
na stánku si mohl mnohý návštěvník
osladit dlouho očekávanou Přesladkou
stévií a lahodným Raráškovým müsli
pokladem.
Biostyl
„Všechny novinky budou představeny
českým fanouškům našim slunečným
týmem již 17 – 19. dubna na veletrhu
Biostyl v Praze, kde představíme široký
sortiment Sonnentoru,“ zve na závěr
z Norimberku do Prahy jednatel Sonnentoru Josef Dvořáček. Novinky jsou
v prodeji již od 1. března 2015.
BIOFACH 2016
Nové výrobky nejen od zmiňovaných
firem lze očekávat i napřesrok. Termín
příštího ročníku veletrhu BIOFACH
připadá na 10. - 13. února 2016. Takže
si tato data nezapomeňte poznamenat.
(syh)
BioFach 2015: Bio&vegan v kurzu,
na své si ale přišli příznivci všeho
dobrého jídla, včetně „masožroutů“
Z
emí roku na veletrhu BIOFACH 2015 bylo Nizozemí.
Představilo se na rozsáhlé
ploše pod mottem Biokvalita roste v Holandsku. Nechyběly
tedy ani květiny. Další, co letošní BIOFACH spojovalo, byly veletržní trendy:
„Free From“ a „Vegan“.
Generální konzul
Dne 11. února 2015 se zahajovacího
ceremoniálu veletrhu zúčastnil náměstek ministra zemědělství Jindřich Šnejdrla s delegací Ministerstva zemědělství
ČR a v doprovodu generálního konzula
ČR v Mnichově Dr. Milana Čoupka.
Pan náměstek navštívil společnou expozici ministerstva zemědělství a stánky
českých vystavovatelů a krátce se potkal
s bavorským ministrem zemědělství
Helmutem Brunnerem.
Mimo významných osobností si veletrh
užili i návštěvníci. Kvůli tématu se na
veletrh doslova hrnuli vegani. Část expozice byla věnována právě veganské
stravě, ale nejen jí. Doprovodný program složený z workshopů a přednášek
se na veganství díval jako na celý životní styl a filosofii.
Veganboom
Skutečnost, že strava bez živočišných
produktů je potřebná alternativa, potvrzuje řada inovativních produktů.
Novým trendem některých maloobchodních řetězců za hranicemi je právě zařazovaní veganské stravy na pulty svých
prodejen. Stejně tak je zajímavý prostor
pro veganské pokrmy ve veřejném stravování či cateringu.
Podle federace ekologického potravinářského průmyslu (BÖLW), která uvádí
ve své nejnovější publikaci o biosektoru
za rok 2014, že by se mělo biovýrobcům vyplatit, když budou věnovat
pozornost výrobkům neživočišného
původu. V německých ekologických
obchodech s potravinami, je deklarován
za poslední dva roky dvouciferný růst
průměrných měsíčních obratů. Tržby se
v první polovině roku 2014 zvýšily za
výrobky, jako je tofu či vegetariánské
pokrmy o 20 a téměř 30 procent .
Na své si ovšem přišli i milovníci ostatních bioproduktů a certifikované kosmetiky. K vidění byly velmi zajímavé
expozice.
Hodnocení
Petra Wolf, členka obchodního vedení
společnosti NürnbergMesse, říká:
"Veletrhy BIOFACH a VIVANESS
přesvědčily stejně jako branže různorodostí, kvalitou a dynamikou. Ekonomická a politická relevance je pro ně stejně
charakteristická jako vášeň pro prezentaci produktů."
Vystavovatelé i návštěvníci zaznamenali po čtyřech výstavních dnech pozitivní
výsledek a se svým každoročním oboro-
vým setkáním byli velmi spokojeni.
92 % vystavovatelů veletrhu BIOFACH
hodnotilo celkovou úspěšnost své účasti
na veletrhu pozitivně, jak ukazuje výsledek dotazování provedeného nezávislým institutem. 98 % návštěvníků vůdčího světového veletrhu bylo spokojeno
s nabídkou. 94 % vystavovatelů oslovilo
své nejdůležitější cílové skupiny, 93 %
se podařilo navázat nové obchodní kontakty a 87 % očekává dobré obchody
v návaznosti na veletrh.
Letošního ročníku kongresu, který čítal
více než 100 jednotlivých diskusních
termínů, se zúčastnilo přes 7 000 posluchačů a diskutujících. Obzvláště velký
zájem patřil fóru Politika, které se konalo poprvé a přilákalo více než
1 000 návštěvníků na své akce. Návštěvnický magnet: diskuse na téma
Dohoda o volném obchodu mezi EU
a USA "TTIP - šance nebo hrozba pro
biobranži".
(syh)
Biostyl 2015
Víkend plný zdraví vypukne opět v dubnu,
zájem o Festival Evolution roste
N
epřeberné množství novinek, trendů a inspirace nabídne již pojedenácté Festival Evolution, který proběhne ve dnech 17. až 19. dubna 2015
na Výstavišti v pražských Holešovicích.
Festivalový program cílí na všechny
příznivce zdravého a aktivního života.
Na své si přijdou milovníci nových a
netradičních trendů ve stravování
a velký prostor dostanou v letošním
roce i maminky s dětmi, pro něž se připravuje množství zajímavých přednášek
a seminářů. Akce zahrnuje již tradičně
pětici veletrhů: Biostyl, Zdraví,
Ecoworld, Inspirace a Alternativa.
Zájem vystavovatelů o účast každoročně vzrůstá a nejinak je tomu i letos,
v současné době je přihlášeno již přes
150 firem, tj. o 20 více než ke stejnému
datu v loňském roce. Celkem organizátoři očekávají na 400 vystavovatelů.
Největší zájem je již tradičně o veletrhy
Biostyl a Zdraví. Mezi přihlášenými je
opět řada vystavovatelů ze zahraničí
a kromě dlouholetých vystavovatelů se
hlásí také množství nových firem. Mnohé firmy letos rozšiřují expozice a avizují řadu novinek; souběžně s růstem
počtu prezentací tak roste i festivalová
plocha.
Programem budou překypovat i před-
náškové sály, které opět nabídnou
bezpočet akcí vedených předními domácími i zahraničními odborníky, od
přednášek a seminářů přes poradny
a konzultace až po praktické ukázky
a workshopy.
Přístup většiny vystavovatelů je jednoznačný – Festival Evolution patří dlouhodobě největším akcím tohoto zaměření ve střední Evropě a je tak vhodným
prostorem pro prezentaci jejich výrobků
a služeb. Několik desítek tisíc návštěvníků se každoročně těší na víkendovou
akci, díky které najdou na jednom místě
vše, co souvisí se zdravým životním
stylem i rozvojem osobnosti – od nákupů přes ochutnávky a poradny až po
program. Každý ročník tak má neopakovatelnou atmosféru a prezentuje širokou škálu novinek, trendů a inspirací
pro každého.
Mezi vystavovateli Biostylu letos nebudou chybět Pro-Bio, Bio Nebio, Country
Life, Iswari superfood, Lifefood, Nobilis Tilia, nováčkem bude například Vega Provita. Veletrhu Zdraví se zúčastní
Herbadent, Missiva, Bemer Medecintechnika, Kitl, Diochi, DNM Company,
Energy Group, Everest Ayurveda, Foodish, nově se bude prezentovat např.
Ministerstvo zemědělství s výrobky
KLASA nebo firmy Pleva a Ultrasport.
V Ecoworldu se budou prezentovat Fosfa, Tierra Verde, Zelená domácnost,
nově např. Pavel Habětín nebo Mamaja
Group.
Natura festival Jiřího z Poděbrad—
královský zámek Jiřího z Poděbrad
probouzí tradice naturálního zemědělství
Z
ámek Poděbrady na začátku
června ožije tradiční přehlídkou vinařské a zemědělské
výroby. V malebných a historií dýchajících prostorech se na počátku lázeňské sezony objeví moravští
a čeští naturální vinaři a farmáři
z blízkého okolí, kteří hospodaří na
svých statcích v ekologickém režimu.
Na prvním nádvoří zámku vypukne
13. června 2015 již třetí ročník Natura
festivalu. Na festivalu se představí výrobci naturálních produktů, kteří svoji
práci dělají s maximálním respektem na
životní prostředí a využívají klasických
metod a způsobů výroby. Cílem Natura
festivalu je prezentace menších producentů, kteří nesouhlasí se současným
přístupem produkce vinné révy a zemědělských plodin, s oddálením tradic
a s přechodem k chemickým podpůr-
ným látkám.
Akce se uskuteční na prvním nádvoří
a v halle foyer, která svou antickou architekturou doslova vybízí k podobné
kulturní události. Sklenice vína budou
hostům plnit zástupci nebo přímo vinaři
z vinařství Jaroslav Osička a Dalibor
Osička (Velké Bílovice), Ota Ševčík
a Stapleton Springer (oba Bořetice),
Dva Duby (Dolní Kounice), Dobrá Vinice (Nový Šaldorf), Milan Nestarec
(Moravský Źižkov) a dovozci francouzských vín (Sklenka-Franice) a italských
vín (Prodotto-Italiano). Z české oblasti
vinařské svá vína představí biodynamický statek Vinné sklepy Kutná Hora.
Festival také nabídne živočišnou a rostlinnou produkci, která bude zastoupena
lokálními farmami – úsek farem je
zatím plně otevřen přijímání nových
adeptů, kteří mají zájem v Poděbradech
vystavovat. K uspokojivému gurmánskému zážitku hosté ochutnají fairtrade
kávu, domácí zákusky a jiné dobroty.
Jako specialita se na festivalu představí
stánek se zdravými tyčinkami ze surového ovoce (firma Výživa Pro), pěstitelé a výrobci rakytníku a stánek s širokou
nabídkou výrobků z goji a výrobky ze
zdravé výživy.
Pro návštěvníky bude zajištěno příjemné venkovní posezení, mohou si poslechnout příjemnou hudbu v podání
mladých talentovaných muzikantů. Dále
se mohou pokochat výstavou ručně malovaných obrazů místní výtvarnice Janky Frýdlové, jejíž díla budou moci i na
místě zakoupit. Pro naše nejmenší návštěvníky máme pro letošní roční
připraveno malování na obličeje
v dětském koutku.
Martin Kudrnovský
Produkce bioplynu na ekofarmách:
K dispozici je sborník příkladů dobré praxe
I
FOAM v rámci svého projektu
SUSTAINGAS a kurzu
"Produkce bioplynu na ekofarmách" vydal sborník praktických
příkladů zpracování bioplynu na ekofarmách, kde na ukázkách ze sedmi zemí
ukazuje modelové způsoby zpracovávání a využití bioplynu na ekofarmách.
Bioplyn ekologického původu je jedním
z udržitelných a ziskových způsobů, jak
vyrábět energii. Jeho udržitelná výroba
napomáhá zemědělcům diverzifikovat
a zvyšovat příjmy farmy a současně
snižovat dopady zemědělství na změny
klimatu. IFOAM v rámci projektu
SUSTAINGAS a kurzu "Produkce bioplynu na ekofarmách" vydal sborník
praktických příkladů zpracování bioplynu na ekofarmách, kde na ukázkách ze
sedmi zemí (Německo, Rakousko, Dánsko, Švédsko, Španělsko, Holandsko,
Belgie a Francie) ukazuje modelové
způsoby zpracovávání a využití bioplynu na ekofarmách. Sborník je dobře
čitelný a představuje soubor příkladů,
které zohledňují různou míru prestiže
EZ i technické vyspělosti v jednotlivých
zemích. Digestát z bioplynových stanic
je možné využívat jako hnojivo v ekologickém systému hospodaření. Jejich
význam je proto značný nejen z pohledu
energetického a odpadového hospodářství. Z toho důvodu se problematice
bioplynových stanic IFOAM EU dlouhodobě věnuje a podporuje jejich další
rozvoj v projektu SUSTAINGAS.
V návaznosti na končící kurz se
11. března v Bruselu pořádala také závěrečná konference.
(kač)
Zkoušení odrůd pšenice ozimé
vhodných pro pěstování
v podmínkách ekologického zemědělství
V
rámci pilotního projektu
programu BIONET proběhl
první rok ověřování vybraných odrůd pšenice ozimé
vhodných pro pěstování v podmínkách
ekologického zemědělství.
Hlavní cíl programu BIONET spočívá
v transferu již známých výsledků výzkumu do praxe a v úzké spolupráci
zemědělců, poradců, výzkumníků a nevládních organizací v oblasti ekologického zemědělství (EZ). BIONET
funguje jako národní sít, kde zemědělci
přináší podněty k řešení problémů a ve
spolupráci s výzkumníky a poradci si
sami ověřují nejvhodnější řešení prostřednictvím jednoduchých pokusů
přímo v praxi. Poradenský systém na
tomto principu funguje pro ekologické
zemědělce úspěšně již několik let v Rakousku, Lucembursku či Maďarsku.
Bionet v ČR
Potřebnost úzké spolupráce ekologických farmářů se zemědělskými poradci
a s pracovníky výzkumu vyplývá ze
situace v některých oblastech ekologického zemědělství. Jedním z problematických míst je trh s bioosivy. Ten je
v České republice v porovnání se státy
s rozvinutou ekologickou produkcí zatím na velmi nízké úrovni. Jednou
z překážek užívání bioosiv je nedostatečná znalost a dostupnost odrůd vhodných pro ekologické zemědělství.
Přestože zkoušení výkonnosti a hospodářských vlastností odrůd v různých
agroekologických podmínkách má pro
ekologické zemědělce stejný význam
jako pro konvenční, zkoušení v ekologických podmínkách v ČR dosud neprobíhá.
Z těchto důvodů jsme zahájili v roce
2013 pilotní projekt Bionet ČR s cílem
ověřit vlastnosti vybraných odrůd pšenice ozimé pro pěstování v ekologickém
zemědělství.
Kateřina Čapounová
ČTPEZ
Amerika upozorňuje na rizika geneticky
modifikovaných plodin a vyzývá Evropu,
aby nenásledovala a vyvarovala se chyby
D
opis z Ameriky upozorňuje
na rizika geneticky modifikovaných plodin (GMO)
a vyzývá občany EU, aby
v oblasti GM produkce nenásledovali
příkladu Spojených států.IFOAM podpořil občanskou výzvu určenou občanům, politikům a zástupcům státní
správy v Evropské unii.
Jsme hrdí na to, že se naše organizace
IFOAM v Severní Americe stala signatářem dokumentu, který detailně referuje o problémech, kterým čelí američtí
farmáři a spotřebitelé od doby, kdy se
zde téměř před dvaceti lety začaly
komerčně pěstovat geneticky modifikované plodiny. Dokument, který zveřejnila organizace Beyong GMO dne
12. listopadu 2014 a předala jej oficiálně britské vládě, již při vzniku podepsaly organizace i jednotlivci zastupující
57 milionů občanů. V současné době má
výzva více než 60 milionů podpisů
a jejich počet stále stoupá.
V „Dopise“ se mimo jiné uvádí, že GM
plodiny nikdy nenaplnily příslib vyšších
výnosů a zisků nebo snížení užívání
pesticidů. Právě naopak. Náklady na
pěstování GM plodin jsou dnes v USA
větší než u konvenčních plodin a užívání pesticidů mezi zemědělci, kteří pěstují GM plodiny, je o 24 % vyšší než mezi
zemědělci, kteří pěstují stejné plodiny
bez genetických modifikací.
Nezodpovědné uvolňování geneticky
modifikovaných organismů do životního prostředí způsobuje prokazatelné
ekosystémové škody," komentoval své
rozhodnutí podepsat výzvu zástupce
IFOAM pro Severní Ameriku, David
Gould.
IFOAM International proto volá po
změně politického přístupu, která by
podporovala víc obecný prospěch než
individuální firemní zisky, a vybízí spotřebitele, aby aktivně vyžadovali a podporovali dodavatelské řetězce bez GM
plodin. Je třeba spojit síly a přivést společnost na cestu k udržitelnému zemědělství, postaveném na skutečně
šetrných postupech a podporovaném
takovými technickými inovacemi, které
respektují zásady ekologického zemědělství. Pat Thomas, ředitel Beyond GM
a iniciátor Dopisu z Ameriky komentoval připojení IFOAMu k výzvě takto:
"Jsme potěšeni, že se IFOAM připojil
na seznam vlivných signatářů Dopisu
z Ameriky. Jako organizace, která má
ekologické principy zakotveny v samé
podstatě své existence, je IFOAM
v USA i v Kanadě, stejně jako po celém
světě, příkladem toho, jak současné
udržitelné zemědělské postupy pomáhají zemědělcům, podporují spravedlivé
obchodní modely a přináší jídlo lidem
na stůl.
International Federation of Organic Farming Movements (IFOAM) je mezinárodní federace hnutí ekologického
zemědělství zastřešující téměř 800 ekozemědělských organizací v 117 zemích
světa. IFOAM je iniciátorem řady významných světových aktivit v oblasti
výzkumu, obchodu a politiky se zaměřením na podporu a rozvoj ekologických
a dalších environmentálně šetrných zemědělských postupů.
(kač)
Přeložil Milan Smrž
Víte, že…
připomínky návrhu můžete na exkurzi v Dánsku biu věří
AEKO a EZ jsou
do svobodného
také na obraně
zpět
domku?
i ve školství?
Na webových stránkách Svazu PROBIO je zavěšena finální verze AEKO
a EZ opatření předkládaná do vlády.
V textu je možné jednoduše dohledat,
co bylo, a co bohužel nebylo, akceptováno. Účinnost návrhu nařízení vlády
je navržena dnem 15. dubna 2015
s ohledem na jednotný termín podávání
žádostí o dotace v Evropské unii, kterým je 15. květen 2015. Rozhodně se
budeme více tématu věnovat v dalším
čísle Našeho PRO-BIA.
http://pro-bio.cz/Aktuality/
V neděli 15. března 2015 se v Bohuslavicích u Kyjova koná exkurze do
Svobodného domku . V čase od 11 do
14 hodin se můžete těšit na představení
domku, popis procesu stavby a dozvíte
se i rozhodovací kritéria nebo rozpočet.
Zajímavé budou i zkušenosti ze stavby,
ze života v domku a hospodaření na
pozemku. Po programu můžete případně vyrazit na výlet do Chřibů. Kapacita
účastníků omezena z důvodu velikosti
prostoru, cena 250Kč a informace na
[email protected]
Dánské ministerstvo obrany zahájilo
pilotní projekt, jehož snahou je navýšit
využívání biopotravin ve vojenských
kantýnách. Tamního ministra obrany
těší, že může velkou poptávkou pomoci
ekologickým zemědělcům. Program je
součástí nového akčního plánu pro biopotraviny, oznámeného v lednu dánskou vládou. Součástí plánu je také
usnadnění cesty biopotravin do hromadného stravování. Důležitou roli při
zvyšování povědomí o EZ v Dánsku
hraje také tamní ministerstvo školství.
Download

Veletrhy v centru pozornosti: Německý BIOFACH 2015 je - Pro-Bio