Енергетски сектор као
фактор безбједности једне
државе
мр Татјана Јандрић
Историја потрошње енергије,
савремена енергетика и одрживи
развој
САДРЖАЈ
Историја потрошње енергије
Савремена енергетика и одрживи
развој
Енергија на раскрсници – глобалне
перспективе и неизвјесности у 21.
вијеку
Закључак
Историја потрошње енергије
Глобални извори енергије
Извор: Ђорђевић, В. Бранислав. Хидроенергетско коришћење вода, Грађевински факултет Универзитета у Београду, Београд, 2001, стр
Историја потрошње енергије
Дневна потрошња енергије по становнику (1000 kcal)
ПЕРИОД
Храна
Д&Т*
И&П**
Саобраћај
Укупно
Примитивно
доба
2
Доба лова
3
2
Примитивна
пољопривреда
4
4
4
Напредна
пољопривреда
6
12
7
1
26
Индустријско
доба
7
32
24
14
77
10
66
91
63
230
Технолошко
доба
2
5
*Д&T=Домаћинство и трговина
**И&П=Индустрија и пољопривреда
Извор: Fanchi, R. John. Energy in the 21st Century, World Scientific, New Jersey, 2005, p. 4.
12
Савремена енергетика и одрживи
развој
• развој нафтне и гасне индустрије
• све интензивнија међународна трговина нафтом и гасом
• производња енергетских трошила
• индустријски развој и развој енергетских технологија
• промијењене енергетске навике човјека и редослијед његових
приоритета у осигурању развојних услова
Савремена енергетика и одрживи
развој
Проблем одрживог развоја човјечанства почетком 21. вијека
ЕНЕРГИЈА
ЕФИКАСНОСТ
4Е
ЕКОНОМИЈА
ЕКОЛОГИЈА
Савремена енергетика и одрживи
развој
•
•
•
Конференција УН о животној средини и развоју, Рио де Жанеиро,
1992. год.
“Одрживи развој је развој који задовољава потребе садашњице, а
истовремено не угрожава могућност будућих генерација да
задовоље своје потребе.” (Lester Brown)
III конференција УН о клими, Кјото, 1997. године
Савремена енергетика и одрживи
развој
Енергетска криза и остале свјетске кризе као одреднице данашњице
•
•
•
•
•
•
•
климатска криза
криза исцрпљивања извора и криза зависности
криза сиромаштва у земљама у развоју
нуклеарна криза
криза воде
криза пољопривреде
здравствена криза
Енергија на раскрсници – глобалне
перспективе и неизвјесности у 21. вијеку
Шематски приказ четири енергетска сценарија
Извор: WEC Study Group, World Energy Council 2007. Deciding the Future: Energy Policy Scenarios to 2050, p.8,
ЗАКЉУЧАК
ЗАКЉУЧАК
•
Намеће се покретање “енергетске револуције”, односно драстичног заокрета
према већем коришћењу обновљивих извора енергије, те енергије нуклеарне
фузије као једином могућем излазу из енергетске кризе и окретању одрживом
енергетском развоју.
•
Планирање енергетске будућности:
побољшање енергетске ефикасности,
драстично смањење емисије твари које загађују животну средину,
избјегавање да земље, које се убрзано развијају, понове грешке западног
свијета из раних периода индустријализације
ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
Download

Историја потрошње енергије