POSLOVNA ZGRADA U BRČKOM
M
vl. Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo
Sarajevo 27.02.2014
Datum:
27.02.2014. godine
Predmet:
NEKRETNINA NA PRODAJU
Objekat:
POSLOVNI, Su. + Pr. + 1
Vlasnik:
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD SARAJEVO
Parcela:
K.Č. br. 6/28 i 6/32; Z.K. ul. br. 9537 KO Brčko
Adresa:
BRČKO, ul. Kantardžića br.4
Poslovni objekat u vlasništvu je Privredne banke Sarajevo d.d. Sarajevo a izgrañen je na parceli
K.Č. br. 6/28 i 6/32 upisane u Z.K. ul. br. 9573 K.O. Brčko po starom premjeru odnosno po
novom premjeru na parceli K.Č. broj 213 upisane u P.L. br. 1845 K.O. Brčko 1, katastarski plan
br. 3.
I
TEHNIČKI OPIS
Predmetni objekat je starije gradnje izgrañen u vrijeme Austrougarskog perioda. Konstruktivno
objekat je izgrañen na trakastim temeljima sa nosećim zidovima zidanim punom opekom,
debljine zidova d = 72 cm. Meñuspratna konstrukcija je drvena sa daščanim podom. Objekat je
pravougaonog oblika u osnovi maksimalnih dimenzija 28,00 x 10,00 m, spratnosti Su + Pr + 1.
Fasada objekta je nabačena i završno bojena akrilnim bojama, dijelom devastirana i otpala sa
zida objekta. Vertikalna komunikacija izmeñu etaža je unutrašnjim kamenim stepeništem.
Krovna konstrukcija je četverovodna pokrivena crijepom. Odvod vode sa krova je horizontalnim i
vertikalnim olučnim slivnicima od pocinčanog lima.
Poslovni objekat imao je namjenu „Računskog centra“ PBS banke i vremenom je usljed
neodržavanja zapušten i neophodna je sveobuhvatna sanacija/renoviranje istog.
- UNUTRAŠNJE UREðENJE Suteren:
Ima pristup sa dvorišta. Čine ga slijedeće prostorije:
-
tri garaže
tri prostorije skladišta
hodnik
Podovi su urañeni zaribanim betonom a zidovi u ovim prostorijama su bojeni jupolom. Svijetla
visina prostorija na ovoj etaži je h = 2,00m. Vanjska i unutarnja stolarija je od crne bravarije
ostakljena ravnim i armirnim staklom.
Prizemlje:
Ima pristup sa glavne ulice. Čine ga slijedeće poslovne prostorije:
- ulazni hodnik
- dvije sale „Računskog centra PBS“
- sanitarni čvor (muški i ženski)
- ostava
Podovi u ovim prostorijama obloženi su keramičkim pločicama i itisonom a zidovi su obloženi
PVC oblogama, bojeni jupolom a izmeñu dvije sale urañena je staklena pregrada. Podovi i zidovi
u sanitarnom čvoru obloženi su keramičkim pločicama. Svijetla visina prizemlja je h = 3,90m.
Vrata izmeñu dvije sale kao i pregrada urañena su od kaljenog stakla a preostala vanjska i
unutarnja stolarija je drvena sa duplim prozorskim oknima.
Sprat:
Ima pristup sa prizemlja unutrašnjim stepeništem. Čine ga slijedeće poslovne prostorije:
- hodnik
- šest kancelarija
- sanitarni čvor (muški i ženski)
- ostava
Podovi u ovim prostorijama obloženi su itisonom a zidovi su bojeni jupolom. Podovi i zidovi u
sanitarnom čvoru obloženi su keramičkim pločicama. Svijetla visina sprata je h = 3,10m Vanjska
i unutarnja stolarija je drvena sa duplim prozorskim oknima.
- INSTALACIJE ELEKTROINSTALACIJA
Razvedena je u objektu i priključena na gradsku mrežu. Neophodna je sanacija.
VODOVOD I KANALIZACIJA
Razvedeni su u objektu i priključeni na gradsku mrežu. Neophodna je sanacija.
GRIJANJE
Objekat se grije grejnim tijelima na električnu energiju. Neophodna je sanacija.
- VANJSKO UREðENJE Oko objekta je urañen pješački trotoar oivičen betonskim ivičnjacima i taj dio je u skladu sa
gradskim ureñenjem. Dio dvorišta iza objekta koji je u vlasništvu ima pristup preko dvokrilne
metalne kapije. Dvorište je ograñeno zidom od pune opeke. U dvorištu je urañena ovodnja
oborinskih voda.
- LOKACIJA Poslovni objekat se nalazi u Brčkom, ul. Kantardžića br. 2 u centru grada. Svojim položajem
nalazi se na glavnoj gradskoj saobraćajnici uz rijeku Brku udaljen od centralne gradske pješačke
zone oko 80 m. Udaljenost objekta od graničnog prelaza Gunja (R. Hrvatska) je oko 300 m a od
Luke brčko i carinskog terminala oko 700m.
- POVRŠINE Neto površine objekta:
-
Suteren....................................
108,89 m2
-
Prizemlje.................................
90,38 m2
-
Sprat........................................
118,01 m2
SVEUKUPNO:
317.27 m2
Dvorište:
-
Po P.L. br. 1845, K.Č. br 213
232,00 m2
Poslovni objekat
Prostor „računskog centra“ prizemlje
Prostor „računskog centra“ prizemlje
Hodnik sprat
Kancelarija sprat
Garaža suteren
Suteren
Dvorište
Download

POSLOVNA ZGRAD vl. Privredna banka Sara POSLOVNA ZGRADA