Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0023-T
Adresi :
Kızılcaşar Mah. Barış Cad. 2674. Sok. No:5
İncek
Gölbaşı 06830
ANKARA / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Baca Gazı (Emisyon)
(TS CEN/TS 15675 ve
TS EN 15259
Şartlarına Uygun)
Tel
: 0 312 437 30 71
Faks
: 0 312 437 30 73
E-Posta : [email protected]
Website : www.nenmuhendislik.com
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal
Hücre Metodu ile CO ve O₂ Tayini
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal
Hücre Metodu ile SO₂ Tayini
TS ISO 7935
Sabit Kaynak Emisyonlarında Elektrokimyasal
Hücre Metodu ile NO, NO₂ ve NOx Tayini
EPA CTM-022
Baca Gazları-Destile Yakıtların Yanmasıyla
Meydana Gelen Duman Yoğunluğu (İslilik)
Tayini-Bacharach Yöntemiyle
TS 9503
Nokta Kaynak Emisyonları-Borulardaki Gaz
Akışlarının Hız ve Debisinin Ölçülmesi
TS ISO 10780
Sabit Kaynak Emisyonlarında S tipi Pitot Tüp
ile Bacagazı Hızının Tayini
EPA 2
Sabit Kaynak Emisyonlarında Gravimetrik
Metot ile Nem İçeriğinin Tayini
EPA 4
Nokta Kaynak Emisyonları
Nem Probu ile Nem Tayini
İşletme İçi Metot:N-05 Rev.00
Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli Maddenin
Kütle Derişiminin Elle Tayini-Referans Metot
TS ISO 9096
Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük
Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini-Bölüm 1:
Manuel Gravimetrik Metot-Referans Metot
TS EN 13284-1
Sabit Kaynak Emisyonlarında Toz Emisyon
Miktarının Tayini (Baca içi örnekleme)
EPA 17
Sabit Kaynak Emisyonlarında Toz Emisyon
Miktarının Tayini (Baca dışı örnekleme)
EPA 5
Sabit Kaynak Emisyonlarında
HalojenEmisyonlarının (HCl, HF, HBr, Cl₂, Br₂,
F₂)
İzokinetik Yöntemle Belirlenmesi
EPA 26A
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Baca Gazı
(Emisyon) (TS
CEN/TS 15675 ve TS
EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonları Amonyak
Örneklemesi ve Spektrofotometrik Tayini
EPA CTM-027
Sabit Kaynak Emisyonları-Metal Örnekleme
ve Tayini
(Ag, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, P,
Pb, Sb, Se, Tl, Zn)
EPA 29
Sabit Kaynak Emisyonları Doğal Gaz Çevrim
Santrallerinde Formaldehit Örneklemesi ve
Spektrofotometrik Tayini
EPA 323
Sabit Kaynakların Baca Gazı Emisyonlarında
Formaldehit Tayini
EPA 316
Sabit Kaynak Emisyonlarında Sülfürik Asit
Buharı Miktarının Tayini
EPA 8
Cr⁺⁶ Örneklemesi ve Spektrofotometrik Tayini
CARB 425
Hidrojen Siyanür (HCN) Örneklemesi ve
Spektrofotometrik Tayini
CARB 426
Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz
Halindeki Münferit Organik Bileşiklerin
Kütle Derişimlerinin GC-MS’de Tayini
Tedlar Bag Metodu
Propane
Butane
TS EN 13649
H₂S, Merkaptan Bileşiklerinin Örneklemesi
(Toplam İndirgenmiş Sülfür) ve GC-FPD İle
Tayini
Merkaptanlar
Hydrogen Sulphide
Methyl Mercaptan
Ethyl Mercaptan
Tert-butyl Mercaptan
Carbondisulphide
EPA 16B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Baca Gazı
(Emisyon) (TS
CEN/TS 15675 ve TS
EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki
Münferit Organik Bileşiklerin Kütle
Derişimlerinin Tayini-Aktif Karbon ve Çözücü
Desorpsiyonu Metodu
TS EN 13649
EPA 8260 C
İşletme İçi Metot:N-01 Rev.00
Alkanlar
n-pentane
n-hexane
n-heptane
n-octane
n-none
n-decane
n-undecane
n-dodecane
n-tridecane
n-tetradecane
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki
Münferit Organik Bileşiklerin Kütle
Derişimlerinin Tayini-Aktif Karbon ve Çözücü
Desorpsiyonu Metodu (Devamı)
Olefinler
1,3-butadiene
1,1-dichloroethene
1,1-dichloropropene
Alkoller
Methanol
n-butylalcohol
Tert-butanol
Ethylalcohol
Isobutylalcohol
Isopropylalcohol
1-propanol
Diğer Bileşikler (VOCs)
Cyclohexane
2,3 Dimethylpentane
2,3 Dimethylheptane
TS EN 13649
EPA 8260 C
İşletme İçi Metot:N-01 Rev.00
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Baca Gazı
(Emisyon) (TS
CEN/TS 15675 ve TS
EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki
Münferit Organik Bileşiklerin Kütle
Derişimlerinin Tayini-Aktif Karbon ve Çözücü
Desorpsiyonu Metodu (Devamı)
Aromatik Halohidrokarbonlar
Chlorobenzene
Bromobenzene
2-Chlorotoluene
4-Chlorotoluene
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
1,2-Dichlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
Hexachlorobutadiene
1,2,3-Trichlorobenzene
Benzene
Toluene
Ethylbenzene
m-Xylene
p-Xylene
o-Xylene
Isopropylbenzene
n-Propylbenzene
1,3,5 Trimethylbenzene
Tert-Buthylbenzene
1,2,4 Trimethylbenzene
Sec-Butylbenzene
4-Isopropyltoluene
n-Butylbenzene
Styrene
TS EN 13649
EPA 8260 C
İşletme İçi Metot:N-01 Rev.00
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Baca Gazı
(Emisyon) (TS
CEN/TS 15675 ve TS
EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki
Münferit Organik Bileşiklerin Kütle
Derişimlerinin Tayini-Aktif Karbon ve Çözücü
Desorpsiyonu Metodu (Devamı)
Aldehidler/Ketonlar
Acetone
2-butanone (MEK)
1,4-Dioxane
4-methyl-2-pentanone
2-hexanone (MBK)
2-pentanone
Formaldehyde
Acetaldehyde
Propanal
Butanal
Karbonil Bileşikler
Diethylether
Ethylacetate
Vinyl acetate
Methyl-tert-butylether
Butylacetate
Acetonitrile
Acrylamide
Ethylmethacrylate
Methacrylonitrile
Methylmethacrylate
Propionitrile
Methylacrylate
Butylacrylate
Carboxylic Acids
Acetic acid
Acrylic acid
Formic acid
TS EN 13649
EPA 8260 C
İşletme İçi Metot:N-01 Rev.00
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Baca Gazı
(Emisyon) (TS
CEN/TS 15675 ve TS
EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonları - Gaz Halindeki
Münferit Organik Bileşiklerin Kütle
Derişimlerinin Tayini-Aktif Karbon ve Çözücü
Desorpsiyonu Metodu (Devamı)
Halo Alkanlar
Dichlorodifluoromethane
Chloromethane
Vinyl Chloride
Bromomethane
Chloroethane
Trichlorofluoromethane
1,1-Dichloroethene
Methylene Chloride
Trans-1,2-Dichloroethene
1,1-Dichloroethane
Cis-1,2-Dichloroethene
2,2-Dichloropropane
Bromochloromethane
Chloroform
1,1,1-Trichloroethane
1,1-Dichloropropene
Carbon Tetrachloride
1,2-Dichloroethane
Trichloroethene
1,2-Dichloropropane
Dibromomethane
Bromodichloromethane
1,1,2-Trichloroethane
Tetrachloroethene
1,3-Dichloropropane
Dibromochloromethane
1,2-Dibromoethane
1,1,1,2-Tetrachloroethane
Bromoform
1,1,2,2-Tetrachloroethane
1,2,3-Trichloropropane
TS EN 13649
EPA 8260 C
İşletme İçi Metot: N-01 Rev.00
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Baca Gazı
(Emisyon) (TS
CEN/TS 15675 ve TS
EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz ve Partikül
Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların
(PAH) Kütle Derişiminin Tayini-Bölüm 1:
Örnekleme
TS EN 11338-1
Sabit Kaynak Emisyonları-Gaz ve Partikül
Fazında Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların
(PAH) Kütle Derişiminin Tayini-Bölüm 2: Ön
İşlem, Yıkama ve Tayin
TS EN 11338-2
Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin
Örneklenmesi, Ekstraksiyonu ve GC-MS’ te
Tayini
EPA 0010
EPA 3542 A
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
İşletme İçi Metot: N-02 Rev.00
Fenoller
Phenol
2-Chlorophenol
o-Cresol (2-Methylphenol )
m-Cresol (3-Methylphenol )
p-Cresol (4-Methylphenol )
2-Nitrophenol
2,4-Dimethylphenol
2,4-Dichlorophenol
2,6-Dichlorophenol
4-Chloro-3-Methylphenol
2,4,6-Trichlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
2,4-Dinitrophenol
4-Nitrophenol
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
2-Methyl-4,6-Dinitrophenol
Pentachlorophenol
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Baca Gazı
(Emisyon) (TS
CEN/TS 15675 ve TS
EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Örneklenmesi
Ekstraksiyonu ve GC-MS’ te Tayini (Devamı)
Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs)
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Anthracene
Fluoranthene
Pyrene
Benzo (a) anthracene
Coronene
Chrysene
Benzo (b) fluoranthene
Benzo (k) fluoranthene
Benzo (a) pyrene
Perylene
Indone (1,2,3-cd) pyrene
Dibenz (a,h) anthracene
Benzo (g,h,i) perylene
EPA 0010
EPA 3542 A
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
İşletme İçi Metot: N-02 Rev.00
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 9/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Baca Gazı
(Emisyon) (TS
CEN/TS 15675 ve TS
EN 15259 Şartlarına
Uygun) Devam)
Çevre Havası
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yarı Uçucu Organik Bileşiklerin Örneklenmesi
Ekstraksiyonu ve GC-MS’ te Tayini (Devamı)
Diğer Yarı Uçucular (SVOCs)
n-Nitroso-Dimethylamine
Bis(2-Chloroethyl)Ether
Dichlorobenzene
n-Nitroso-Di-n-Propylamine
Hexachloroethane
Nitrobenzene
Isophrone
Bis(2-Chloroethoxyl) Methane
1, 2, 4-Trichlorobenzene
4-Chloroaniline
Hexachlorobutadiene
Hexachlorocyclopentadiene
2-Chloronaphthalene
2-Nitroaniline
Dimethylphthalate
2,6-Dinitrotoluene
Azobenzene
Di-n-Butylphthalate
Butylbenzylphthalate
2,4-Dinitrotoluene
Diethylphthalate
4-Chlorophenyl-Phenylether
Hexachlorobenzene
EPA 0010
EPA 3542 A
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
İşletme İçi Metot: N-02 Rev.00
Hava Kirliliği Ölçme Metotları Çökelti Ölçme
Cihazı Kurma ve Çalıştırma Metodu-Çöken
Toz Tayini
TS 2341
Hava Kirliliği Ölçme Metotları
Yönlendirilebilir Çökelti Ölçme Cihazı Kurma
ve Çalıştırma Metodu-Çöken Toz Tayini
TS 2342
Gravimetrik yöntemle Partikül Madde (PM
10) Tayini/PM10
EPA 40 CFR Part 50 App J ve M
TS EN 12341
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 10/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Çevre Havası
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Partikül Madde ve Çöken Tozda ICP/OES
ile Metal Tayini
(Cd, Ni, Pb, Tl, Al, Sb, Ba, Ca, Cr, Co, Cu,
Fe, Mg, Mn, Se, Sn, V, Zn, As, K, Na)
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Analiz: ICP/OES
EPA 3051 A
TS EN 14902
TS EN 14902/AC
VDI 2267-1
Aktif Örnekleme Yöntemi ile H2S, Merkaptan
Bileşiklerinin Örneklemesi ve GC-FPD ile
Tayini
OSHA 26
NIOSH 2542
Merkaptanlar
Hydrogen Sulphide
Methyl Mercaptan
Ethyl Mercaptan
Tert-Butyl Mercaptan
Carbondisulphide
PUF Örnekleme Cihazı ile Numune Alma ve
Poliaromatik Hidrokarbonların (PAH) GC-MS
ile Tayini
Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs)
Naphthalene
Acenaphthylene
Acenaphthene
Fluorene
Phenanthrene
Antracene
Fluoranthene
Pyrene
Benzo (a) Anthracene
Chrysene
Benzo (b) Fluoranthene
Benzo (k) Fluoranthene
Benzo (a) Pyrene
Perylene
Indone (1,2,3-cd) Pyrene
Dibenz (a,h) Anthracene
Benzo (g,h,i) Perylene
TS ISO 12884
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 11/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Çevre Havası
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Ortam Hava Kalitesi-Gazların Ve Buharların
Derişimlerinin Tayini İçin Difüzyonla Numune
Alma Cihazları-Gerekler ve Deney
Metotları-Bölüm 1: Genel Gerekler
TS EN 13528-1
İşletme İçi Metot: N-01 Rev.00
Ortam Hava Kalitesi-Gaz Ve Buhar
Derişimlerininin Tayini İçin Difüzif Numune
Alma Cihazları-Özellikler ve Deney
Metotları-Bölüm 2: Belirli Özellikler ve Deney
Metotları
TS EN 13528-2
İşletme İçi Metot: N-01 Rev.00
Ortam Hava Kalitesi-Gaz Ve Buhar
Derişimlerininin Tayini İçin Difüzif Numune
Alma Cihazları-Özellikler ve Deney
Metotları-Bölüm 3: Seçim, Kullanım ve Bakım
Kılavuzu
TS EN 13528-3
İşletme İçi Metot: N-01 Rev.00
Aktif ve Pasif Örnekleme Yöntemi ile Uçucu
Organik Bileşiklerin (VOC) Örneklemesi ve
GC-MS ile Tayini
ASTM D 3686
ASTM D 3687
EPA 8260 C
İşletme İçi Metot: N-01 Rev.00
Alkanlar
n-pentane
n-hexane
n-heptane
n-octane
n-none
n-decane
n-undecane
n-dodecane
n-tridecane
n-tetradecane
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 12/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Çevre Havası
Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Aktif ve Pasif Örnekleme Yöntemi ile Uçucu
Organik Bileşiklerin (VOC) Örneklemesi ve
GC-MS ile Tayini (Devamı)
Halo Alkanlar
Dichlorodifluoromethane
Chloromethane
Vinyl Chloride
Bromomethane
Chloroethane
Trichlorofluoromethane
1,1-Dichloroethene
Methylene Chloride
Trans-1,2-Dichloroethene
1,1-Dichloroethane
Cis-1,2-Dichloroethene
2,2-Dichloropropane
Bromochloromethane
Chloroform
1,1,1-Trichloroethane
1,1-Dichloropropene
Carbon Tetrachloride
1,2-Dichloroethane
Trichloroethene
1,2-Dichloropropane
Dibromomethane
Bromodichloromethane
1,1,2-Trichloroethane
Tetrachloroethene
1,3-Dichloropropane
Dibromochloromethane
1,2-Dibromoethane
1,1,1,2-Tetrachloroethane
Bromoform
1,1,2,2-Tetrachloroethane
1,2,3-Trichloropropane
ASTM D 3686
ASTM D 3687
EPA 8260 C
İşletme İçi Metot: N-01 Rev.00
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 13/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Çevre Havası
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Aktif ve Pasif Örnekleme Yöntemi ile Uçucu
Organik Bileşiklerin (VOC) Örneklemesi ve
GC-MS ile Tayini (Devamı)
Olefinler
1,3-butadiene
1,1-dichloroethene
1,1-dichloropropene
Aromatik Halohidrokarbonlar
Chlorobenzene
Bromobenzene
2-Chlorotoluene
4-Chlorotoluene
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
1,2-Dichlorobenzene
1,2-Dibromo-3-Chloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
Hexachlorobutadiene
1,2,3-Trichlorobenzene
ASTM D3686
ASTM D3687
EPA 8260 C
İşletme İçi Metot: N-01 Rev.00
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 14/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Çevre Havası
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Aktif ve Pasif Örnekleme Yöntemi ile Uçucu
Organik Bileşiklerin (VOC) Örneklemesi ve
GC-MS ile Tayini (Devamı)
Aromatik Hidrokarbonlar
Benzene
Toluene
Ethylbenzene
m-Xylene
p-Xylene
o-Xylene
Isopropylbenzene
n-Propylbenzene
1,3,5-Trimethylbenzene
Tert-Butylbenzene
1,2,4-Trimethylbenzene
Sec-Butylbenzene
4-İsopropyltoluene
n-Butylbenzene
Styrene
Alkoller
Methanol
n-butylalcohol
Tert-butanol
Ethylalcohol
Isobutylalcohol
Isopropylalcohol
1-propanol
ASTM D3686
ASTM D3687
EPA 8260 C
İşletme İçi Metot: N-01 Rev.00
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 15/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Çevre Havası
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Aktif ve Pasif Örnekleme Yöntemi ile Uçucu
Organik Bileşiklerin (VOC) Örneklemesi ve
GC-MS ile Tayini (Devamı)
Karboksilik Asitler
Acetic acid
Acrylic acid
Formic acid
Aldehydes/Ketones
Acetone
2-Butanone (MEK)
1,4-Dioxane
2-Hexanone (MBK)
2-Pentanone
Formaldehyde
Acetaldehyde
Propanal
Butanal
4-Methyl-2-Pentanone
ASTM D3686
ASTM D3687
EPA 8260 C
İşletme İçi Metot: N-01 Rev.00
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 16/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Çevre Havası
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Aktif ve Pasif Örnekleme Yöntemi ile Uçucu
Organik Bileşiklerin (VOC) Örneklemesi ve
GC-MS ile Tayini (Devamı)
ASTM D3686
ASTM D3687
EPA 8260 C
İşletme İçi Metot: N-01 Rev.00
Karbonil Bileşikler
Diethylether
Ethylacetate
Vinyl acetate
Methyl-tert-butylether
Butylacetate
Acetonitrile
Acrylamide
Ethylmethacrylate
Methacrylonitrile
Methylmethacrylate
Propionitrile
Methylacrylate
Butylacrylate
Diğer Bileşikler (VOCs)
Cyclohexane
2,3 Dimethylpentane
2,3 Dimethylheptane
Gürültü
Çevresel Gürültü Düzeyinin Tespiti/LAeq,
LEqT, LRegT, Lday, Lden, Levening, LNT, LE,
LFmax, LCenmax; LRdn, LRden
TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/T1
TS ISO 1996-2
Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi
Tesislerinde Yapılan Ses Basıncı Düzeyi
Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin
Tayini/ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα , LAP, Lw
TS ISO 8297
Gürültü Kaynaklarının Mühendislik Metodu
Kullanılarak Yapılan Ses Basıncı Düzeyi
Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Tayini K1,
K2, /LAP, Lw
TS EN ISO 3744
Gürültü Kaynaklarının Gözlem Metodu
Kullanılarak Yapılan Ses Basncı Düzeyi
Ölçümlerinden Ses Gücü Düzeyinin Tayini K1,
K2, /LAP, Lw
TS EN ISO 3746
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 17/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Gürültü Devam)
Yerleşim Alanlarında Sesin Açık Alanda
Yayılırken Azaltım Faktörlerinin ve Çevresel
Gürültü Düzeyinin Tespiti/Adiv, Aatm, Agr,
Abar, Amisc;LAT
TS ISO 9613-2
Kişisel Maruziyet ve
Çalışma Ortamı
Havası
Kişilerin Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyinin
Ölçülmesi ve İşitme Kayıplarının Tespiti
LEX,8h, H, N, H'
TS 2607 ISO 1999
Dış Ortamdaki Gürültünün Ölçülmesi ve
İnsanlar Üzerindeki Etkisinin Tespiti
TS 2673
Optik Yansıma ve Gravimetrik Yöntem İle Toz
Tayini
MDHS 14/3
Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan
Madde Miktarının Tayini
TS 2361
Aluminyum (Al), Kalsiyum (Ca), Nikel (Ni),
Stronsiyum (Sr), Antimon (Sb), Krom (Cr),
Lityum (Li), Potasyum (K), Vanadyum (V),
Arsenik (As), Arsenik (As), Magnezyum (Mg),
Fosfor (P), Kalay (Sn), İtriyum (Y), Baryum
(Ba), Bakır (Cu), Mangan (Mn), Selenyum
(Se), Talyum (Tl), Çinko (Zn), Berilyum (Be),
Demir (Fe), Molibden (Mo), Gümüş (Ag),
Kadmiyum (Cd), Kurşun (Pb) Tayini
ICP-OES Metodu
NIOSH 7300
İş Yeri Ortam Havasından Pompa ile Numune
Alma ve Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC)
GC-MS ile Tayini (Devamı)
TS ISO 16200-1
Karboksilik Asitler
Acetic acid
Formic acid
Fenoller
Phenol
o-Cresol (2-Methylphenol)
p-Cresol (4-Methylphenol)
m-Cresol (3-Methylphenol)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 18/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Kişisel Maruziyet ve
Çalışma Ortamı
Havası Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
İş Yeri Ortam Havasından Pompa ile Numune
Alma ve Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC)
GC-MS ile Tayini (Devamı)
Aromatik Hidrokarbonlar
Benzene
Toluene
Ethylbenzene
o-Xylene
m-Xylene
p-Xylene
Styrene
Alcohols
Methanol
n-Butylalcohol
Ethylalcohol
Isobutylalcohol
Isopropylalcohol
Aldehidler/Ketonlar
Acetone
2-Butanone (MEK)
Formaldehyde
Acetaldehyde
Karbonil Bileşikler
Diethylether
Ethylacetate
Vinylacetate
Methyl-tert-butylether (MTBE)
Butylacetate
Acetonitrile
Methylacrylate
Butylacrylate
TS ISO 16200-1
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 19/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
Su-AtıksuNehir-Akarsu-Göl-Gö
let
(T.C. Sağlık Bakanlığı
İnsani Tüketim
Amaçlı İçme ve
Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
pH Tayini
Elektrokimyasal Metot
TS EN ISO 10523
SM 4500 H⁺ B
İletkenlik (EC) Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metot
SM 2520 B
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7887
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
Bulanıklık - Işık Geçirgenliği Tayini
Görsel Karşılaştırma Metodu
TS 5091 EN ISO 7027
Toplam Katı Madde (TKM) Tayini
Gravimetrik Metod
TS 7093
Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini
Gravimetrik Metod
SM 2540 C
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metod
TS EN 872
Toplam Uçucu Katı Madde (TUKM) Tayini
Gravimetrik Metod
TS 7888
Çökebilen Katı Madde (ÇKM) Tayini
Volumetrik Metod
TS 7092
Toplam Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Serbest Siyanür (CN) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-CN E
Zayıf Asitte Çözünmüş Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem:Distilasyon
Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN E
SM 4500-CN I
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 20/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Su-AtıksuNehir-Akarsu-Göl-G
ölet (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sertlik Tayini
Titrimetrik Metod
SM 2340 C
Asidite Tayini
Titrimetrik Metod
SM 2310 B
Alkalinite Tayini
Titrimetrik Metod
SM 2320 B
Sülfit (SO₃⁻²) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-SO₃⁻² C
Sülfür (S⁻²) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-S⁻² D
Fenol İndeksi Tayini
Spektrometrik Metot
TS 6227 ISO 6439
Anyon Tayini
( Cl⁻, F⁻, NO₃⁻,NO₂⁻, SO₄⁻² , PO₄⁻³, Br⁻ )
TS EN ISO 10304-1
İyon Kromatografi Metodu
Katyon Tayini
( Li⁺,Na⁺,NH₄⁺,Ca⁺²,Mg⁺²,K⁺ )
TS EN ISO 14911
İyon Kromatografi Metodu
Klorofil-a Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 10200 H
Toplam ve Serbest (Aktif) Klor (Cl₂) Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-Cl G
Flokülasyon ve Membran (5μ)
Filtrasyonundan Sonra Geriye Kalan Organik
Karbon TOC Tayini
(Toplam ve Çözünmüş Organik Karbon Tayini)
Katalitik Oksidasyon Metodu
ISO 8245
TS 8195 EN 1484
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 21/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Su-AtıksuNehir-Akarsu-Göl-G
ölet (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Toplam Azot (TN) Tayini
Oksidasyon Metodu
TS EN 12260
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500-Norg B
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Hesaplama Yöntemi
SM 4500 B
ASTM D1426
Adsorblanabilir Organik Bağlı Halojenlerin
Tayini
TOX Metodu
TS EN ISO 9562
Yüzey Aktif Madde Tayini
(Anyonik-Nonanyonik)
Spektrometrik Metot
SM 5540 B, C, D
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ (BOI₅) Testi
SM 5210 B
SM 4500-O C, G
Parçalanabilir Organik Kirleticiler Tayini
5 Günlük BOİ (BOI₅) Testi
SM 5210 B
SM 4500-O C, G
Yüzer Madde Tayini
Gözlem Metodu
İşletme İçi Metot:N-04 Rev.00
Permanganat İndeksi Tayini, Organik Madde
(KMnO₄ Cinsinden), Oksitlenebilirlik için Sarf
Edilen Oksijen Miktarı
Titrimetrik Metot
TS 6288 EN ISO 8467
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
TS 2789
Sodyum Adsorbsiyon Oranı (SAR) Tayini
Hesaplama Yöntemi
TS 7739
TS EN ISO 11885
Değişebilir Sodyum Yüzdesi (% Na) Tayini
(Na, Ca, Mg ile Hesaplama Yöntemi)
Hesaplama Yöntemi
TS 7739
TS EN ISO 11885
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 22/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Su-AtıksuNehir-Akarsu-Göl-G
ölet (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sodyum Karbonat Kalıntısı (RSC) Tayini
(Na, Ca, Mg ve Alkalinite)
Hesaplama Yöntemi
TS 7739
TS EN ISO 11885
SM 2320 B
Hidrazin Tayini
Spektrometrik Metot
ASTM D 1385
Çözünmüş Oksijen Tayini
Azid Modifikasyonu Metodu
SM 4500-O C,G
Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrod Metodu
SM 4500-O G
Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini
Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik Deneyleri-Kısım
1
TS 6020 EN ISO 7346-1
TS 5676
Amonyak, Amonyak Azotu, Amonyum,
Amonyum Azotu Tayini
Spektrometrik Metot
ASTM D 1426
Katran ve Petrol Kökenli Yağların Tayini
Hidrokarbonlar Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 F
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metot
SM 5520 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 23/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su-AtıksuNehir-Akarsu-Göl-G
ölet (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fosforlu Pestisitlerin Tayini
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Temizleme Metotları
Analiz: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8141 B
Alachlor
Atrazine
Azinphos-Methyl
Bentazone
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
Demeton O&S
Dichlorvos
Diuron
Fenitrothion
Isoproturon
Linron
Malathion
Mecoprop methyl ester
Mevinphos
Simazine
Triazophos
Trifluralin
2,4-D (ester)
2,4-D (nonester)
Tributilin Bileşiklerin Tayini
GC-MS Metodu ile
Tributyltin
Triphenyltin
ISO 17353
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 24/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su-AtıksuNehir-Akarsu-Göl-G
ölet (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Uçucu Organik Maddelerin (VOC) Tayini
Headspace ve GC-MS Metodu
1,1,1,2-Tetrachloroethane
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
1,1,2-Trichloroethane
1,1-Dichloroethane
1,1-Dichloroethene
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoethane
1,2-Dichlorobenzene
1,2-Dichloroethane
1,2-Dichloropropane
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
Benzene
Bromochloromethane
Bromodichloromethane
Bromoform
Bromomethane
Carbon tetrachloride
Chlorobenzene
Chloroethane
Chloroform
Chloromethane
Dibromomethane
Dichlorodifluoromethane
Diisopropyl ether (DIPE)
Ethyl tert-butyl ether (ETBE)
Ethylbenzene
Hexachlorobutadiene
Isopropylbenzene
Methyl tert-butyl ether (MTBE)
Methylene chloride
EPA 5021 A
EPA 8260 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 25/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su-AtıksuNehir-Akarsu-Göl-G
ölet (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Uçucu Organik Maddelerin (VOC) Tayini
(Devamı)
Headspace ve GC-MS Metodu
m-Xylene
Naphthalene
o-Xylene
p-Xylene
Styrene
t-Amyl ethyl ether (TAEE)
-Amyl methyl ether (TAME)
Tetrachloroethene
Toluene
Trans-1,2-Dichloroethene
Trichloroethene
Trichlorofluoromethane
Vinyl chloride
Acetone
Buthylalcohol
Acetic Acid
EPA 5021 A
EPA 8260 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 26/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su-AtıksuNehir-Akarsu-Göl-G
ölet (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Organoklorlu Bileşiklerin Tayini
GC-ECD Metodu
TS 2627 EN ISO 6468
Klorlu Pestisitler
Aldrin
Dieldrin
Endosulfan I
Endosulfan II
Endosulfan Sulfate
Endrin
Endrin Aldehyde
Heptachlor
Heptachlor epoxide
Isodrin
Methoxychlor
Mirex
o,p-(DDD, DDE, DDT)
oxy-Chlordane
p,p'-(DDD, DDE, DDT)
α-BHC
α-Chlordane
β-BHC
γ-BHC
γ-Chlordane
δ-BHC (Lindane)
Poliklorlubifenillerin (PCBs)Tayini
(18, 28, 31, 52, 44, 101, 118, 138, 149, 153,
180, 170, 194, 209)
Poliklorlu Alkanların Tayini
GC-MS Metot
Polycholoro n-decane (C₁₀ )
Polycholoro n-undecane (C₁₁)
Polycholoro n-dodecane (C₁₂)
Polycholoro n-tridecane (C₁₃)
ISO 12010
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 27/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su-AtıksuNehir-Akarsu-Göl-G
ölet (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Temizleme Metotları
Analiz: GC-MS Metodu
Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs)
Acenaphthene
Acenaphthylene
Anthracene
Benzo (a) Antrcene
Benzo (a) Pyrene
Benzo (b) Fluoranthene
Benzo (g,h,i) Perylene
Benzo (k) Fluoranthene
Chrysene
Dibenz (a,h) Anthracene
Fluoranthene
Fluorene
Indone (1,2,3-cd) Pyrene
Naphthalene
Perylene
Phenanthrene
Pyrene
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 28/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su-AtıksuNehir-Akarsu-Göl-G
ölet (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini
(Devamı)
Fenoller
2,4-Dimethylphenol
2,4-Dinitrophenol
2-Methyl-4,6-Dinitrophenol
2-Nitrophenol
4-Nitrophenol
o-Cresol (2-Methylphenol )
m-Cresol (3-Methylphenol )
p-Cresol (4-Methylphenol )
Phenol
Halojenli Fenoller
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol
2,4-Dichlorophenol
2,6-Dichlorophenol
2-Chlorophenol (o-Chlorophenol)
3-Chlorophenol (m-Chlorophenol)
4-Chlorophenol
(p-Chlorophenol)
4-Chloro-3-Methylphenol
Pentachlorophenol
Ftalat Esterler
Di (2-Ethylhexyl)Phthalate
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 29/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Su-AtıksuNehir-Akarsu-Göl-G
ölet (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini
(Devamı)
Halojenli Aromatik Hidrokarbonlar
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene
1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
1,3,5-Trichlorobenzene
Hexachlorobenzene
Pentachloronitrobenzene
Pentachlorobenzene
Brominated-diphenylethers
Pentabromobiphenylether
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Nonifenollerin Tayini
GC-MS Metot
4-(para)-Nonlyphenol
4-n-Octylphenol
Para-Tert-Octylphenol
ASTM D 7065
Petrol Hidrokarbonlarının
(Alifatik / Aromatik) tayini (C6-C 35)
GC-FID/MS Metodu
TNRCC 1005
TNRCC 1006
Hidrokarbon Tayini (C10-C40)
(Ham Petrol/Petrol Türevleri, Petrol Kökenli
Yağlar ve Mineral Yağlar, Toplam Petrol
Hidrokarbonlar)
GC-FID Metot
TS EN ISO 9377-2
Metal Tayini
(Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cr, Co, Cu,
Fe, P, Pb, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Hg, Sb,
Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn)
EPA 3015 A
TS EN ISO 11885
EPA 200.7
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Analiz: ICP-OES Metodu
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 30/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Su-AtıksuNehir-Akarsu-Göl-G
ölet (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı
İçme ve Kullanma
Suları Yönetmeliği
Kapsamı Hariç)
Devam)
Toplam Fosfor (P) Tayini
Ön İşlem: Digestion Metodu
Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-P B
SM 4500-P E
Deniz Suyu
pH Tayini
Elektrokimyasal Metot
TS EN ISO 10523
SM 4500 H⁺ B
İletkenlik (EC) Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2510 B
Tuzluluk Tayini
Elektriksel İletkenlik Metot
SM 2520 B
Renk Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS EN ISO 7887
Sıcaklık Tayini
Laboratuvar Metodu
SM 2550 B
Bulanıklık -Işık Geçirgenliği Tayini
Görsel Karşılaştırma Metot
TS 5091 EN ISO 7027
Toplam Katı Madde (TKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS 7093
Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS EN 872
Toplam Uçucu Katı Madde (TUKM) Tayini
Gravimetrik Metot
TS 7888
Çökebilen Katı Madde (ÇKM) Tayini
Volumetrik Metot
TS 7092
Toplam Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Serbest Siyanür (CN) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-CN E
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 31/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Zayıf Asitte Çözünmüş Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem:Distilasyon
Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN E
SM 4500-CN I
Sülfit (SO₃⁻² ) Tayini
Titrimetrik Metot
SM 4500-SO3⁻² C
Sülfür (S⁻² ) Tayini
Kolorimetrik Metot
SM 4500-S⁻² D
Fenol İndeksi Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 6227 ISO 6439
Klorofil-a Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 10200 H
Flokülasyon ve membran (5μ)
filtrasyonundan sonra geriye kalan organik
karbon TOC Tayini
(Toplam ve Çözünmüş Organik Karbon Tayini)
Katalitik Oksidasyon Metodu
ISO 8245
TS 8195 EN 1484
Toplam Azot (TN) Tayini
Oksidasyon Metodu
TS EN 12260
Toplam Kjeldahl Azotu Tayini
Makro Kjeldahl Metodu
SM 4500 Norg B
Organik Azot Tayini
Hesaplama Yöntemi
TS EN 12260
SM 4500 NO2 B
SM 4500 NO3 E
SM 4500 NH3 B, F
Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
Hesaplama Yöntemi
SM 4500 B
ASTM D1426
Krom +6 (Cr⁺⁶ )Tayini
Spektrofotometrik Metot
ASTM D1687
Yüzey Aktif Madde Tayini (Anyonik- Katyonik)
Spektrometrik Metot
SM 5540 B, C, D
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
5 Günlük BOİ (BOI₅) Testi
SM 5210 B
SM 4500-O C, G
Parçalanabilir Organik Kirleticiler Tayini
5 Günlük BOİ (BOI₅) Testi
SM 5210 B
SM 4500-O C, G
Yüzer Madde Tayini
Gözlem Metodu
İşletme İçi Metot:N-04 Rev.00
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 32/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
Titrimetrik Metot
TS 2789
Hidrazin Tayini
Spektrometrik Metot
ASTM D 1385
TRIX Tayini
Hesaplama Yöntemi
SM 4500-NH3 B, F
SM 4500-NO2 B
SM 4500-NO3 E
SM 10200 H
SM 4500-O C,G
SM 4500-P B,E
Çözünmüş Oksijen Tayini
Azid Modifikasyonu Metodu
SM 4500-O C
Çözünmüş Oksijen Tayini
Membran Elektrod Metodu
SM 4500-O G
Balık Biyodeneyi (ZSF) Tayini
Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik Deneyleri-Kısım
1
TS 6020 EN ISO 7346-1
TS 5676
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metot
SM 5520 D
Yağ ve Gres Tayini
Ekstraksiyon Metot
SM 5520 E
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 33/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Uçucu Organik Maddelerin (VOC) Tayini
Headspace ve GC-MS Metodu
1,1,1,2-Tetrachloroethane
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
1,1,2-Trichloroethane
1,1-Dichloroethane
1,1-Dichloroethene
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoethane
1,2-Dichlorobenzene
1,2-Dichloroethane
1,2-Dichloropropane
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
Benzene
EPA 5021 A
EPA 8260 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 34/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Uçucu Organik Maddelerin (VOC) Tayini
Headspace ve GC-MS Metodu (Devamı)
Bromochloromethane
Bromodichloromethane
Bromoform
Bromomethane
Carbon tetrachloride
Chlorobenzene
Chloroethane
Chloroform
Chloromethane
Dibromomethane
Dichlorodifluoromethane
Diisopropyl ether (DIPE)
Ethyl tert-butyl ether (ETBE)
Ethylbenzene
Hexachlorobutadiene
Isopropylbenzene
Methyl tert-butyl ether (MTBE)
Methylene chloride
m-Xylene
Naphthalene
o-Xylene
p-Xylene
Styrene
t-Amyl ethyl ether (TAEE)
t-Amyl methyl ether (TAME)
Tetrachloroethene
Toluene
Trans-1,2-Dichloroethene
Trichloroethene
Trichlorofluoromethane
Vinyl chloride
Acetone
Buthylalcohol
Acetic Acid
EPA 5021 A
EPA 8260 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 35/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fosforlu Pestisitlerin Tayini
GC-MS Metodu
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Temizleme Metotları
Analiz: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8141 B
Alachlor
Atrazine
Azinphos-Methyl
Bentazone
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
Demeton O&S
Dichlorvos
Diuron
Fenitrothion
Isoproturon
Linron
Malathion
Mecoprop methyl ester
Mevinphos
Simazine
Triazophos
Trifluralin
2,4-D (ester)
2,4-D (nonester)
Tributilin Bileşiklerin Tayini
GC-MS Metodu
Tributyltin
Triphenyltin
ISO 17353
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 36/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Organoklorlu Bileşiklerin Tayini
GC-ECD Metodu
TS 2627 EN ISO 6468
Klorlu Pestisitler
Aldrin
Dieldrin
Endosulfan I
Endosulfan II
Endosulfan Sulfate
Endrin
Endrin Aldehyde
Heptachlor
Heptachlor epoxide
Isodrin
Methoxychlor
Mirex
o,p-(DDD, DDE, DDT)
oxy-Chlordane
p,p'-(DDD, DDE, DDT)
α-BHC
α-Chlordane
β-BHC
γ-BHC
γ-Chlordane
δ-BHC (Lindane)
Poliklorlubifeniller (PCBs)
(18, 28, 31, 52, 44, 101, 118, 138, 149, 153,
180, 170, 194, 209)
Poliklorlu Alkanların Tayini
GC-MS Metodu
Polycholoro n-decane (C₁₀ )
Polycholoro n-undecane (C₁₁)
Polycholoro n-dodecane (C₁₂)
Polycholoro n-tridecane (C₁₃)
ISO 12010
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 37/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini
GC-MS Metodu
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Temizleme Metotları
Analiz: GC-MS Metodu
Poli Aromatik Hidrokarbonlar (PAHs)
Acenaphthene
Acenaphthylene
Anthracene
Benzo (a) Antrcene
Benzo (a) Pyrene
Benzo (b) Fluoranthene
Benzo (g,h,i) Perylene
Benzo (k) Fluoranthene
Chrysene
Dibenz (a,h) Anthracene
Fluoranthene
Fluorene
Indone (1,2,3-cd) Pyrene
Naphthalene
Perylene
Phenanthrene
Pyrene
Fenoller
2,4-Dimethylphenol
2,4-Dinitrophenol
2-Methyl-4,6-Dinitrophenol
2-Nitrophenol
4-Nitrophenol
o-Cresol (2-Methylphenol )
m-Cresol (3-Methylphenol )
p-Cresol (4-Methylphenol )
Phenol
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 38/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini
GC-MS Metodu (Devamı)
Halojenli Fenoller
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol
2,4-Dichlorophenol
2,6-Dichlorophenol
2-Chlorophenol (o-Chlorophenol)
3-Chlorophenol (m-Chlorophenol)
4-Chlorophenol (p-Chlorophenol)
4-Chloro-3-Methylphenol
Pentachlorophenol
Ftalat Esterlerin Tayini
Ön İşlem: Sıvı Sıvı Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Temizleme Metotları
Analiz: GC-MS Metodu
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
EPA 3510 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Di (2-Ethylhexyl )Phthalate
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene
1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
1,3,5-Trichlorobenzene
Hexachlorobenzene
Pentachloronitrobenzene
Pentachlorobenzene
Brominated-diphenylethers
Pentabromobiphenylether
Nonifenollerin Tayini
GC-MS Metodu
4-(para)-Nonlyphenol
4-n-Octylphenol, Para-Tert-Octylphenol
ASTM D 7065
Petrol Hidrokarbonlarının
(Alifatik / Aromatik) Tayini (C6-C 35)
GC-FID/MS Metodu
TNRCC 1005
TNRCC 1006
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 39/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Deniz Suyu Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Hidrokarbon Tayini (C10-C40)
(Ham Petrol/Petrol Türevleri, Petrol Kökenli
Yağlar ve Mineral Yağlar, Toplam Petrol
Hidrokarbonlar)
GC-FID Metodu
TS EN ISO 9377-2
Nitrit Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO₂ B
Nitrat Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NO₃ E
Amonyak Tayini
Spektrofotometrik Metot
SM 4500-NH₃ B,F
Metal Tayini
(Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Cr, Co, Cu,
Fe, P, Pb, Li, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Hg, Sb,
Se, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn)
EPA 3015 A
TS EN ISO 11885
EPA 200.7
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Analiz: ICP-OES Metodu
Atık
Toplam Fosfor (P) ve Fosfat Fosforu Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-P B,E
Metal Tayini
(As, Ba, Cd, Cr, Cu, Mo, Ni, Hg, Sb, Zn,Pb,
Se)
EPA 3051 A
TS EN ISO 11885
EPA 200.7
Ön İşlem: Mikrodalga ile Özütleme Metodu
Analiz: ICP-OES Metodu
Fosfor Tayini
Spektrometrik Metot
TS 8338
Fenol İndeksi Tayini
Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: Spektrometrik Metot
TS EN 12457-4
TS 6227 ISO 6439
Toplam Organik Karbon (TOK)
Katalitik Oksidasyon Metodu
TS 12089 EN 13137
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 40/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Atık Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Flokülasyon ve Membran
(5μ) Filtrasyonundan Sonra Çözünmüş
Organik Karbon Tayini
Ön işlem: Katı Atıkların ve
Çamurların Özütlemesi Metodu
Analiz: Katalitik Oksidasyon Metodu
TS EN 12457-4
ISO 8245
TS 8195 EN 1484
Toplam Çözünen Katı Madde (TÇM) Tayini
Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: Gravimetrik Metot
TS EN 12457-4
SM 2540 C
Anyon Tayini
( Cl⁻, F⁻, Br⁻ , NO₃⁻,NO₂⁻, SO₄⁻² , PO₄⁻³)
TS EN 12457-4
TS EN ISO 10304-1
Ön işlem: Katı Atıkların ve Çamurların
Özütlemesi Metodu
Analiz: İyon Kromatografi Metodu
pH Tayini
Elektrokimyasal Metot
TS EN 12176
Petrol Hidrokarbonlarının (Alifatik / Aromatik)
Tayini (C6-C35)
GC-FID/MS Metot
TNRCC 1005
TNRCC 1006
Hidrokarbon Tayini
(C10-C40)
(Ham Petrol/Petrol Türevleri, Petrol Kökenli
Yağlar ve Mineral Yağlar, Toplam Petrol
Hidrokarbonlar)
GC-FID Metot
TS EN 14039
Poliklorlubifenillerin (PCBs) Tayini
(18, 28, 31, 52, 44, 101, 118, 138, 149, 153,
180, 170, 194, 209)
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Temizleme Metotları
Analiz: GC-ECD Metodu
EPA 3540 C
EPA 3665 A
EPA 8082 A
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 41/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Atık Devam)
Sediment, Toprak ve
Arıtma Çamuru
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Uçucu Organik Maddelerin (VOC) Tayini
Headspace ve GC-MS Metodu
Benzene
Ethylbenzene
m-Xylene
o-Xylene
p-Xylene
Toluene
EPA 5021 A
EPA 8260 C
ISO 22155
Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem, Su Muhtevası
Tayini
Gravimetrik Metot
TS 9546 EN 12880
TS EN 14346
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının (LOİ) Tayini
Gravimetrik Metod
TS EN 12879
Metal Tayini
(As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Pb, Mo, Na, Ni, Hg,
Se, Sn, Tl, Zn, Ag, V, B, Sb, Be, Ca, Mg, K, Fe,
Mn)
TS EN 12457-4
EPA 3051 A
EPA 200.7
TS EN ISO 11885
Ön işlem-Katıdan Özütleme Metodu
Ön işlem- Mikrodalga İle Özütleme
Analiz:ICP/OES Metodu
Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının (LOİ) Tayini
TS EN 12879
Fosfor Tayini
Spektrometrik Metot
TS 8338
Organik Madde Tayini
Titrimetrik Metot
TS 8336
Anyon Tayini
( Cl⁻,F⁻, Br⁻, NO₂⁻, NO₃⁻, PO₄⁻³, SO₄⁻)
TS EN 12457-4
TS EN ISO 10304-1
Ön işlem-Katıdan Özütleme Metodu
Analiz: İyon Kromatografisi Metodu
Sülfür (S⁻² ) Tayini
Titrimetrik Metod
SM 4500-S⁻² F
Fenol İndeksi Tayini
Spektrofotometrik Metot
TS 6227 ISO 6439
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 42/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Sediment, Toprak
ve Arıtma Çamuru
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kuru Kalıntı, Kuru Madde, Nem, Su Muhtevası
Tayini
Gravimetrik Metot
TS ISO 11465
TS 9546 EN 12880
Flokülasyon ve Membran
(5μ) Filtrasyonundan Sonra Çözünmüş
Organik Karbon Tayini
Ön işlem: Katı Atıkların ve
Çamurların Özütlemesi Metodu
Analiz: Katalitik Oksidasyon Metodu
TS EN 12457-4
ISO 8245
TS 8195 EN 1484
Toplam Organik Karbon (TOK) Çözünmüş
Organik Karbon(ÇOK) Tayini
Katalitik Oksidasyon Metodu
TS 12089 EN 13137
Azot Tayini
Geliştirilmiş Kjeldahl Metodu
TS 8337 ISO 11261
Toprakta pH Tayini
Elektrokimyasal Metot
TS 8332 ISO 10390
Çamurda pH Tayini
Elektrokimyasal Metot
TS EN 12176
İletkenlik (EC) Tayini
Elektrometrik Metot
TS ISO 11265
Adsorblanabilen Organik Halojenler (AOX)
Tayini
TOX Metodu
TS EN ISO 9562
DIN 38414-18
Toprak Bünyesi Tayini
ASTM D 422-63
Yağ ve Gres Tayini
Sokslet Ekstraksiyon Metodu
SM 5520 E
Kireç Tayini
Kalsimetrik Metot
TS 8335 ISO 10693
Toplam Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN C
SM 4500-CN E
Serbest Siyanür (CN) Tayini
Spektrometrik Metot
SM 4500-CN E
Zayıf Asitte Çözünmüş Siyanür (CN) Tayini
Ön İşlem: Distilasyon
Analiz: Spektrometrik Metot
SM 4500-CN E
SM 4500-CN I
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 43/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Sediment, Toprak
ve Arıtma Çamuru
Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Organoklorlu Bileşiklerin Tayini, GC-ECD
Metodu
(Klorlu Pestisitler, PCB' ler)
GC-ECD Metodu
ISO 10382
Poliklorlubifeniller (PCBs)
(18, 28, 31, 52, 44, 101, 118, 138, 149, 153,
180, 170, 194, 209)
Klorlu Pestisitler
Aldrin
Dieldrin
Endosulphan I
Endosulphan II
Endosulphan Sulfate
Endrin
Endrin Aldehyde
Heptachlor
Heptachlor epoxide
Isodrin
Methoxychlor
Mirex
o,p-(DDD, DDE, DDT)
oxy-Chlordane
p,p'-(DDD, DDE, DDT)
α-BHC
α-Chlordane
β-BHC
γ-BHC
γ-Chlordane
δ-BHC (Lindane)
Petrol Hidrokarbonlarının (Alifatik/Aromatik)
Tayini (C6-C 40)
GC-FID/MS Metodu
TNRCC 1005
TNRCC 1006
ISO 16703
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 44/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Sediment, Toprak
ve Arıtma Çamuru
Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Temizleme Metotları
Analiz: GC-MS Metodu
Ftalatlar
Bis(2-ethylhexyl)phthalates (DEHP)
Bis(2-chloroethyl)ether
Bis(2-chloroethoxy)methane
Butyl benzyl phthalate
Diethyl phthalate
Dimethyl phthalate
Di-n-butyl phthalate
Di-n-octyl phthalate
Poliaromatik Hidrokarbonlar(PAHs)
Naphthalene
Anthracene
Acenaphthene
Benzo (a) Anthracene
Benzo (a) Pyrene
Benzo (b) Fluoranthene
Benzo (k) Fluoranthene
Dibenz (a,h) Anthracene
Fluoranthene
Fluorene
Indone (1,2,3-cd) Pyrene
Chrysene
Pyrene
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 45/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Sediment, Toprak
ve Arıtma Çamuru
Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini
(Devamı)
Halojenli Aromatik Hidrokarbonlar
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
1,2-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
Chlorobenzene
Pentachlorobenzene
Trichlorobenzene
Fenoller
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol
2,4-Dichlorophenol
2,4-Dimethylphenol
2,4-Dinitrophenol
2-Chlorophenol
2-Nitrophenol
4- Nitrophenol
Phenol
o-Cresol ( 2-Methylphenol )
m-Cresol ( 3-Methylphenol )
p-Cresol ( 4-Methylphenol )
Pentachlorophenol
Nitro Aromatik Hirdokarbonlar
Nitrobenzene
2,4-Dinitrotoluene
2,6-Dinitrotoluene
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 46/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Sediment, Toprak
ve Arıtma Çamuru
Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Uçucu Organik Maddelerin (VOC) Tayini
Headspace ve GC-MS Metodu
Aromatik Hidrokarbonlar
Benzene
Ethylbenzene
Xylene, karışım
m-xylene
o-xylene
Styrene
Toluene
Alkol/Keton/Karboksilik Asit
Acrylamide
Acrylonitrile
Acrolein
Acetone (2-Propanone)
Butanol
Methyl tert-butyl ether (MTBE)
Vinyl acetate
EPA 5021 A
EPA 8260 C
ISO 22155
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 47/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Sediment, Toprak
ve Arıtma Çamuru
Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Uçucu Organik Maddelerin (VOC) Tayini
Headspace ve GC-MS Metodu (Devamı)
EPA 5021 A
EPA 8260 C
ISO 22155
Halojenli Hidrokarbonlar
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
1,1,2-Trichloroethane
1,1-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene
1,2-cis-Dichloroethylene
1,2-Dichloroethane
1,2-Dichloropropane
1,2-trans-Dichloroethylene
1,3-Dichloropropene
Bromodichloromethane
Bromoform
Carbon tetrachloride
Chlorodibromomethane
Chloroform
Chloromethane
Methyl bromide
Methyl chloride
Tetrachloroethylene
Trichloroethylene
Vinyl Chloride
Nonilfenollerin (NPE) Tayini
GC-MS Metodu
Nonlyphenol mono ethoxylate
Nonlyphenol di ethoxylate
ISO TS 13907
Tributilin Bileşiklerin Tayini
GC-MS Metodu
Tributyltin
Triphenyltin
Dibuthyltin
TS EN ISO 23161
Tuzluluk Tayini
Elektrokimyasal Metot
SM 2520 B
C/N Oranı
Hesaplama Metodu
ISO 8245
TS 12089 EN 13137
TS 8337 ISO 11261
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 48/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(Sediment, Toprak
ve Arıtma Çamuru
Devam)
Yüzey Aktif Madde Tayini,(LAS)
Spektrofotometrik Metot
SM 5540 B, C
Biota
Metal Tayini
(As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, P, Pb, Mo, Na, Ni, Hg,
Se, Sn, Tl, Zn, Be, V, Fe, B)
EPA 3051 A
TS EN ISO 11885
EPA 200.7
Ön işlem- Mikrodalga İle Özütleme
Analiz:ICP/OES Metodu
Fosforlu Pestisitlerin Tayini
Ön İşlem: Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Temizleme Metotları
Analiz: GC-MS Metodu
Alachlor
Atrazine
Azinphos-Methyl
Bentazone
Chlorfenvinphos
Chlorpyrifos
Demeton O&S
Dichlorvos
Diuron
Fenitrothion
Isoproturon
Linuron
Malathion
Mecoprop methyl ester
Mevinphos
Simazine
Triazophos
Trifluralin
2,4-D (ester)
2,4-D (nonester)
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8141 B
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 49/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Biota Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini
Ön İşlem- Sokslet Ekstraksiyon Metodu
Ön İşlem: Temizleme Metotları
Analiz: GC-MS Metodu
Fenoller
2,4-Dimethylphenol
2,4-Dinitrophenol
2-Methyl-4,6-Dinitrophenol
2-Nitrophenol
4-Nitrophenol
o-Cresol (2-Methylphenol )
m-Cresol (3-Methylphenol )
p-Cresol (4-Methylphenol )
Phenol
Poliaromatik Hidrokarbonlar (PAHs)
Acenaphthene
Acenaphthylene
Anthracene
Benzo (a) Anthracene
Benzo (a) Pyrene
Benzo (b) Fluoranthene
Benzo (g,h,i) Perylene
Benzo (k) Fluoranthene
Chrysene
Dibenz (a,h) Anthracene
Fluoranthene
Fluorene
Indone (1,2,3-cd) Pyrene
Naphthalene
Perylene
Phenanthrene
Pyrene
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 50/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Biota Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini
(Devamı)
Halojenli Aromatik Hidrokarbonlar
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
1,2,3,5-Tetrachlorobenzene
1,2,3-Trichlorobenzene
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
1,2,4-Trichlorobenzene
1,3,5-Trichlorobenzene
Hexachlorobenzene
Pentachloronitrobenzene
Pentachlorobenzene
Brominated-diphenylethers
Pentabromobiphenylethers
Halojenli Fenoller
2,3,4,6-Tetrachlorophenol
2,4,5-Trichlorophenol
2,4,6-Trichlorophenol
2,4-Dichlorophenol
2,6-Dichlorophenol
2-Chlorophenol (o-Chlorophenol)
3-Chlorophenol (m-Chlorophenol)
4-Chlorophenol (p-Chlorophenol)
4-Chloro-3-Methylphenol
Pentachlorophenol
Nonilfenollerin Tayini
4-(para)-Nonlyphenol
4-n-Octylphenol
Para-Tert-Octylphenol
Ftalat Esterler
Di (2-Ethylhexyl) Phthalate
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 51/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Biota Devam)
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yarı Uçucu Organik Maddelerin (SVOC) Tayini
(Devamı)
Poliklorlu Alkanların Tayini
Polycholoro n-decane (C₁₀ )
Polycholoro n-undecane (C₁₁)
Polycholoro n-dodecane (C₁₂)
Polycholoro n-tridecane (C₁₃)
Klorlu Pestisitleri
Aldrin
Dieldrin
Atrazin
Endosulphan I
Endosulphan II
Endosulphan Sulfate
Endrin
Endrin Aldehyde
Heptachlor
Heptachlor epoxide
Isodrin
Methoxychlor
Mirex
o,p-(DDD, DDE, DDT)
oxy-Chlordane
p,p'-(DDD, DDE, DDT)
α-BHC
α-Chlordane
β-BHC
γ-BHC
γ-Chlordane
δ-BHC (Lindane)
Poliklorlubifeniller (PCBs)
(18, 28, 31, 52, 44, 101, 118, 138, 149, 153,
180, 170, 194, 209)
EPA 3540 C
EPA 3620 C
EPA 3630 C
EPA 8270 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 52/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
AB-0023-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Biota Devam)
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Uçucu Organik Maddelerin (VOC) Tayini
Headspace ve GC-MS Metodu
1,1,1,2-Tetrachloroethane
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
1,1,2-Trichloroethane
1,1-Dichloroethane
1,1-Dichloroethene
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trichlorobenzene
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoethane
1,2-Dichlorobenzene
1,2-Dichloroethane
1,2-Dichloropropane
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
Benzene
Bromochloromethane
Bromodichloromethane
Bromoform
Bromomethane
Carbon tetrachloride
Chlorobenzene
Chloroethane
Chloroform
Chloromethane
Dibromomethane
Dichlorodifluoromethane
Diisopropyl ether (DIPE)
Ethyl tert-butyl ether (ETBE)
Ethylbenzene
Hexachlorobutadiene
Isopropylbenzene
EPA 5021 A
EPA 8260 C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 53/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Biota Devam)
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Uçucu Organik Maddelerin (VOC) Tayini
Headspace ve GC-MS Metodu (Devamı)
EPA 5021 A
EPA 8260 C
Methyl tert-butyl ether (MTBE)
Methylene chloride
m-Xylene
Naphthalene
o-Xylene
p-Xylene
Styrene
t-Amyl ethyl ether (TAEE)
t-Amyl methyl ether (TAME)
Tetrachloroethene
Toluene
Trans-1,2-Dichloroethene
Trichloroethene
Acetone
Buthylalcohol
Acetic Acid
Atık Yağlar ve
İzolasyon Sıvıları
Metal Tayini
(As, Cd, Cr, Pb)
EPA 3051 A
TS EN ISO 11885
EPA 200.7
Ön işlem- Mikrodalga İle Özütleme
Analiz:ICP/OES Metodu
Numune Alma
Klor Tayini
Mikrokulometri Metodu
EPA 9076
Toplam Halojenler
TOX Cihazı ile
İşletme İçi Metot: N-06 Rev.00
Parlama Noktası Tayini
Açık Kap Metodu
ASTM D 92
Poliklorlubifenillerin (PCBs)Tayini
(18, 28, 31, 52, 44, 101, 118, 138, 149, 153,
180, 170, 194, 209)
GC-ECD Metodu
TS EN 12766-1 ve 2
TS EN 61619
Su Muhtevası Tayini
Volumetrik Metot
TS EN 1428
ASTM D 95
Atık Sulardan Numune Alma
TS EN ISO 5667-10
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 54/54)
Akreditasyon Kapsamı
NEN
Mühendislik Ve Laboratuvar Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0023-T
Revizyon No: 010 Tarih: 10 Aralık 2014
AB-0023-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Numune Alma
Devam)
Su (T.C. Sağlık
Bakanlığı İnsani
Tüketim Amaçlı İçme
ve Kullanma Suları
Yönetmeliği Kapsamı
Hariç)
Sediment, Toprak ve
Arıtma Çamuru
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Deniz Suyundan Numune Alma
TS EN ISO 5667-9
Nehirler ve Akarsulardan Numune Alma
TS EN ISO 5667-6
Göl ve Göletlerden Numune Alma
TS 6291
Dip Sedimentlerden Numune Alma
ISO 5667-12
Yeraltı Sularından Numune Alma
TS EN ISO 5667-11
Su Numunesi Korunması, Taşınması ve
Saklaması
TS EN ISO 5667-3
Katı Atıklardan Numune Alma
TS 12090
Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden
Çamur Numunesi Alma
TS 9545 EN ISO 5667-13
Petrol Sıvıları-Elle Numune Alma
TS 900-1 EN ISO 3170
İzolasyon Sıvılarından Numune Alma
TS EN 60475
Mikrobiyolojik Analizler İçin Numune Alma
TS EN ISO 19458
Escherichia coli ve Koliform Bakterilerin
Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
En Muhtemel Sayı Tekniği
TS EN ISO 9308-1
TS EN ISO 9308-2
Fekal Enterekokların Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
TS EN ISO 7899-2
Salmonella Tespiti
ISO 19250
Fekal Koliform Sayımı
Membran Filtrasyon Tekniği
SM 9222 D
Escherichia coli Sayımı
En Muhtemel Sayı Tekniği
EPA 1680
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/54) Akreditasyon Kapsamı