OGLAS -1
o prodaji nekretnina u vlasništvu Privredne banke Sarajevo dd Sarajevo
1. Poslovni objekat u Brčkom u ul. Kantardžiča br.4, upisan u ZKU br. 9537, K.O.
Brčko, na k.č. broj 6/28 zv. zgrada, kućište i dvorište površine 420 m2, kao i k.č.
broj: 6/32 zv. kuća i kućište ukupne površine 280 m2, ukupno korisna površina
476 m2.
2. Poslovni objekat u Bugojnu u Ul. Bosanska br.17, upisan u ZKU broj: 182, K.O.
SP_ Bugojno, na k.č. broj 8/2 zv. ekonomsko dvorište površine 657 m2 i k.č. 8/1
zv. zgradište I, zgrada - poslovni centar na k.č. 8/1 II, po kulturi: zgradište
ukupne površine 2.718,27 m2.
3. Poslovni prostor u Konjicu u Ul. Željeznička br. 2A, upisan u ZKU broj: 1315,
K.O. Konjic I, sagrañene na k.č. broj 821/1 E-9, zv. poslovni prostor u privredi
broj 1A-10, površine 241 m2, koji se nalazi u prizemlju stambeno poslovne
zgrade.
4. Poslovni prostor u Konjicu, u Ul. Trg državnosti bb, upisan u ZK uložak 1311,
K.O. Konjic I, poslovni prostor u privredi broj 2 koji se nalazi u prizemlju poslovne
zgrade, sagrañene na kč 971/E-2, površina 332 m2.
5. Poslovni prostor u Sanskom Mostu u Ul. Stanička 5, koji se nalazi u prizemlju
stambeno poslovne zgrade, upisan u ZKU broj:399, K.O. Sanski Most I,
sagrañen na k.č. 690/3, zv. Stanična ulica- stambeno poslovna zgrada, površine
139 m2.
Za detaljne informacije možete nas kontaktirati svakim radnim danom od 08:00 do 16:30
na: tel: 033 / 277-707 ili 061 136-967.
Rok za dostavu ponude je 15 dana od dana objavljivanja. Ponude dostaviti u zatvorenoj
koverti sa naznakom “NE OTVARATI”, na adresu:
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD SARAJEVO
KOMISIJA ZA PRODAJU NEKRETNINA
Alipašina br. 6,
71000 Sarajevo
OGLAS-2
o prodaji nekretnina u vlasništvu Privredne banke Sarajevo dd Sarajevo
6. Poslovni prostor u Sarajevu u Ul. Bulevar AVNOJ-a- Dobrinja, koji se nalazi u
poslovnom objektu “1203“, površine 20,70 m2, vanknjižno vlasništvo
7. Poslovni prostor u Ul Muhameda Hadžijahića 35 u Sarajevu, koji se nalazi u
prizemlju stambene zgrade, ukupne površine 71,81 m2, vanknjižno vlasništvo
8. Poslovno-stambeni prostor u naselju Goleš bb, Općina Travnik, upisan u ZKU
broj 28, K.O. Goleš, na k.č. 435/4 zemljište pod stambeno poslovnom objektu,
zv. kuća i zgrada, prizemlje površine 77 m2
9. Poslovni prostori u poslovnom objektu “SEBILJ” u Visokom
a) Poslovni prostor u privredi A-13; ulaz 1; PR 17; 24 m2, upisan u ZKU 6781, na
k.č. 3404/3E 17
b) Poslovni prostor u privredi A-15,; ulaz 1; PR 19; 13 m2, upisan u ZKU 6782, na
k.č. 3404/3E 19
c) Poslovni prostor u privredi VAGA – L; PR 136; 11 m2, upisan u ZKU 6787, na k.č.
3404/3E 136
d) Poslovni prostor u privredi VAGA - D; PR 137; 6m2, upisan u ZKU 6788, na k.č.
3404/3E 137
e) Poslovni prostor u privredi A-101; ulaz 2; PR 118, 5 m2, upisan u ZKU 6785, na
k.č. 3404/3E 118
f)
Poslovni prostor u privredi A-91; ulaz 2; PR 108, 37 m2, upisan u ZKU 6783, na
k.č. 3404/3E 108
g) Poslovni prostor u privredi A-97, ulaz 2; PR 114; 25 m2, upisan u ZKU 6784, na
k.č. 3404/3E 114
h) Poslovni prostor u privredi A-102; ulaz 1; PR; 5 m2, upisan u ZKU 6786, na k.č.
3404/3E 119
POSLOVNI PROSTOR U BEOGRADU
10. Poslovni prostor, u Ul Zagrebačka 3-9, na k.č. 380 k.o. Savski venac u Beogradu
na drugom spratu, površine 205 m2. Poslovni prostor se prodaje u zatečenom
pravnom stanju.
STAMBENI PROSTOR U ZADRU
11. Stan u Zadru, u Ul.Put Murata 22, površine 82 m2 vanknjižno vlasništo. Stambeni
prostor se prodaje u zatečenom pravnom stanju.
APARTMANI U NEUMU
12. Kompleks “PLIVA” u Neumu u ul. Kralja Tomislava 44 i Sunčanoj obali 13.
Apartamani se prodaju u zatečenom pravnom stanju.
a. Bungalov br. 2,
II.
etaža,
korisna površina 40,57 m2
b. Bungalov br. 3, II. etaža,
c. Bungalov br. 4, II. etaža,
d. Bungalov br. 3, VIII. etaža,
korisna površina 40,57 m2
korisna površina 40,57 m2
korisna površina 40,57 m2
Za detaljne informacije možete nas kontaktirati svakim radnim danom od 08:00 do 16:30
na: tel: 033 / 277-707 ili 061 136-967.
Rok za dostavu ponude je 15 dana od dana objavljivanja. Ponude dostaviti u zatvorenoj
koverti sa naznakom “NE OTVARATI”, na adresu:
PRIVREDNA BANKA SARAJEVO DD SARAJEVO
KOMISIJA ZA PRODAJU NEKRETNINA
Alipašina br. 6,
71000 Sarajevo
Slike nekretnina mogu se pogledati na web stranici Banke www.pbs.ba
Download

ovdje - Nekretnine365.com