Konference je simultánně tlumočena. The conference will be simultaneously translated.
PR očima CEO: Zalévat můžeš, hasit musíš…
08.30 –09.00 Registrace účastníků
• Máte pocit, že povědomí o Vaší firmě je dostatečné?
• Myslíte si, že PR je záležitost komunikačního a marketingového oddělení a že šéf by se jím neměl zabývat?
09.00 –11.00
Registration
A. ŠÉF CHCE DĚLAT PR – PROČ A PRO KOHO?
Moderuje: Libuše Bautzová, redaktorka, Česká televize
1. Vliv CEO na reputaci firmy
3. ročník odborné konference PR Summit je tentokrát určen nejen pro PR managery, ale zejména pro ředitele společností. Svůj postoj zkušenosti
s PR budou s účastníky sdílet šéfové předních českých firem napříč sektory. Přijďte se nechat inspirovat, případně se podělit o svůj názor s účastníky!
2. Pohled z venku: Belgičan v Česku
Dan Ťok je od roku 2008 generálním ředitelem a předsedou
ou představenstva
společnosti Skanska a.s., jedné z největších světových
ých společností se
specializací na stavební činnost a development, zejména
v oblasti dopravy, inženýrských a průmyslových staveb.
veb. Před
příchodem do Skanska působil Dan Ťok ve významných
namných
funkcích například ve firmách Jihomoravská plynárenská,
nárenská,
ABB energetické systémy či Alstom. Ťok je absolventem
olventem
Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického
hnického
v Brně.
11.00 –11.20
Mi h l Vlasák
Michal
Vl ák
Member of Organizing Committee
PR Summit 2011
Robert Chvátal
zahájil svoji pracovní kariéru po absolvování VŠE v Praze v roce 1992
v marketingu společnosti Procter&Gamble a poté jako
ko marketingo
marketingovýý
ředitel pro ČR/SR v COTY/ Margaret Astor. V roce
oce 1997
vstoupil do sektoru telekomunikací jako marketingový
etingový
ředitel Radio Mobilu, jednoho z prvních GSM operátorů
perátorů
v ČR. V roce 2002 byl jmenován generálním ředitelem
editelem
T-Mobile Slovensko a od roku 2007 působí jako generální
ředitel T-Mobile Austria.
12.45 –14.30
Robert Chvátal
began his professional ccareer in 1992. After graduating from the University
of Economics in Prague,
Pragu he joined Procter&Gamble and was later appointed Mark
Marketing Director for Czech Republic and Slovakia at
COTY/ Margaret
Astor. In 1997 he joined the Telco sector
COTY/ M
and became
becam the Director of Marketing at Radio Mobil, one of
the first G
GSM operators in the Czech Republic. In 2002 he
became C
CEO and Member of the Board of Directors at
T-Mobile Slovakia and was appointed CEO T-Mobile
Austria in 2007.
Robert Chvátal
Dan Ťok, CEO, Skanska
Dan Ťok, CEO, Skanska
B. Hlasování o PR managerovi roku 2011
B. Voting for 2011 PR Manager of the Year
Moderují: Radek Maršík, ředitel, Fleishman-Hillard a místopředseda
výkonné rady APRA a Marek Hlavica, nezávislý konzultant komunikace
Moderated by: Radek Maršík, Director, Fleishman-Hillard and Vice-Chairman
of APRA Executive Board and Marek Hlavica, Communication Consultant
11.20 –12.45 Oběd
Dan Ťok In 2008, Dan Ťok was
wa appointed CEO and Chairman of the Board of
Skanska CR&SR, one
on of the largest construction, development, civil
transportation and engineering companies in the world.
transporta
joining Skanska, Ťok was in executive management
Before join
positions ffor organizations such as Jihomoravská plynárenská, ABB EnergeticSsystems and Alstom. Ťok graduated
from the Brno
B University of Technology, from the Faculty of
Mechanical Engineering.
Mechanica
Francois Vleugels
with ICI Europe. After 6 years he joined Eastman
started his career wit
Chemicals where he gained extensive experience in the chemical
industry in all regions of the world. In 2006 Francois became CEO and
Chairman of the Board
Boar of Unipetrol CR. He significantly improved its
performance, the market share and financial performance of
performan
retail business. He subsequently changed his career
the fuel ret
management and in 2009 was appointed
towards crisis
c
of the Board Spolchemie. Francois was
CEO & Chairman
C
elected in the list of top 40 most influential leaders in the
Chemical Industry by ICIS in 2007, 2008 and
Global Ch
2010. He is currently CEO and Chairman of the Board of
o Bochemie.
Vleugels Directors of
4. Domestic View: Czech CEO in the Czech Republic
Představení nominovaných osobností,
veřejné hlasování a vyhlášení vítěze pro
rok 2011
Dan Ťok
Francois Vleugels
zahájil svoji kariéru v rámci ICI Europe. Po 6 letech
ech nastoupil do
Eastman Chemicals, nabyl zkušeností v chemickém průmyslu napříč
všemi světovými regiony. V roce 2006 se stal generálním
rálním ředitelem
a předsedou představenstva společnosti Unipetrol v ČR. Významným
způsobem zlepšil její výkon, tržní podíl a finanční výsledky
maloobchodu s palivy. Následně Francois zaměřil svoji
oji kariéru na krizový management a v roce 2009 byl jmenován
ván generálním ředitelem a předsedou představenstva Spolchemie.
emie.
V letech 2007, 2008 a 2010 byl vyhodnocen žebříčkem
kem ICIS
jako jeden ze 40 nejvlivnějších lídrů v globálním chemickém
emickém
průmyslu. V současné době je generálním ředitelem a předsedou představenstva Bochemie.
Francois
Robert Chvátal, CEO, T-Mobile Austria
4. Domácí pohled: český CEO v ČR
At the end of the day, you’ll enjoy RIC PIC! (formerly Pecha Kucha) with new moderator Jan Kraus.
Pavlína Rieselová
Executive Board Member
APRA
3. View from Abroad: Czech CEO in Austria
Robert Chvátal, CEO, T-Mobile Austria
This year’s third annual PR Summit targets not only on PR professionals but top executives as well. CEOs of leading Czech companies across different sectors will
share their attitudes, opinions and experience with PR. Come to learn, discuss and be inspired!
Antonín Parma
General Manager
Blue Events
Francois Vleugels, CEO and Chairman of the Board of Directors,
Bochemie
3. Pohled z venku: Čech v Rakousku
• Are you happy with the level of awareness your organization holds?
• Is PR only a matter for the Communication Department or does the CEO need to get involved?
Denisa Kollmanová, Head of Department of Communication and PR,
Charles University, Prague
2. View from Abroad: Belgian CEO in the Czech Republic
Francois Vleugels, CEO a předseda představenstva,
Bochemie
Role of PR in the Eyes of CEO
Moderated by: Libuše Bautzová, Editor, Czech Television
1. The Influence of CEOs on the Reputation of a Company Denisa Kollmanová, vedoucí katedry komunikace a PR,
UK v Praze
A na závěr se potěšit a pobavit při oblíbené prezentační soutěži, tentokrát s novým názvem RIC PIC! a s novým moderátorem Janem Krausem.
A.THE BOSS WANTS PR – WHY AND FOR WHOM?
Lunch
C. CO ČEKAJÍ OD PR ZAJÍMAVÉ OSOBNOSTI
V ČELE ORGANIZACÍ?
C. WHAT DO CEOs EXPECT FROM PR?
Diskusní panel řídí: Marek Hlavica, nezávislý konzultant komunikace
Panelisté:
Vojtěch Jirků, generální ředitel, EURONEWS,
Renata Mrázová, generální ředitelka, ING Pojišťovna ČR/SR,
Luděk Pfeifer, jednatel a předseda představenstva, M.C.TRITON,
Jan Rafaj, ředitel vnějších vztahů a personalistiky,
ArcelorMittal Ostrava,
Roman Teiml, CEO, SAP,
David Vrba, CEO, 3M Česko
Panel discussion moderated by: Marek Hlavica, Communication Consultant
Panelists:
Vojtěch Jirků, CEO, EURONEWS,
Renata Mrázová, CEO, ING Insurance ČR/SR,
Luděk Pfeifer, CEO and Chairman of the Board, M.C.TRITON,
Jan Rafaj, External Relations Manager and HR Manager,
ArcelorMittal Ostrava,
Roman Teiml, CEO, SAP
David Vrba, CEO, 3M Česko
14.30 –15.00 Přestávka na kávu
15.00 –16.30
Coffee Break
D. PREZENTAČNÍ SOUTĚŽ
„Jak zatočit s korupcí
v Česku pomocí PR?”
Soutěží provádí: herec, publicista,
režisér, dramatik a moderátor
JAN KRAUS
16.30
Introduction of nominated managers, public
voting, announcement of 2011 PR Manager
of the Year
D. PRESENTATION CONTEST
“How to best battle Czech corruption
by means of PR?”
SOUTĚŽ
CONTEST Moderated by: Actor, Publicist, Director and Dramatist
JAN KRAUS
Soutěžící:
Radim Jung, ředitel, Ewing Public Relations Slovensko
Václav Láska, advokát, spolupracovník Transparency International
Martin Hausenblas, místopředseda představenstva, Adler International
David Holman, ředitel PR oddělení , MEDIA AGE Irena Zatloukalová, Manažer PR a interní komunikace, Seznam.cz
Competitors:
Radim Jung, Director, Ewing Public Relations Slovakia
Václav Láska, Lawyer and Co-Worker of Transparency International
Martin Hausenblas, Vice-Chairman of the Board, Adler International
David Holman, Director of PR Department, MEDIA AGE Irena Zatloukalová, PR and Internal Communication Manager, Seznam.cz
Závěr konference
Conclusion
PR
SUMMIT
2010
Download

Pozvanka 2