Nejvyšší cesta poznání = Hra života
David Švarc
Vážení čtenáři, na stránkách Matrixu se velmi často objevuje pojem Osvícení. Někdo ví, někdo se
dohaduje a nemalá většina ještě stále tápe. Před pár lety jsem se posadil ke stolu, abych si srovnal
myšlenky a napsal knihu o určitých důležitých skutečnostech Života. V počátcích jsem neměl absolutní
ponětí, kam své budoucí „dílo“ směrovat. Zhruba v první třetině však přišel rozhodující obrat. Potkalo
mě jedno takové neobvyklé mimo smyslové odpoledne, na jehož základě jsem pochopil, že s nějakou
neviditelnou, zato ale velmi znatelnou pomocí mohu sepsat postup, díky němuž se dá získat
ztotožnění s nejvyšší realitou. Jinými slovy Osvícení. A pak začalo to nejúžasnější dobrodružství v mém
životě. S každou další stranou jsem si mohl ověřovat hodnověrnost textu sám na sobě a sledovat svůj
další pokrok. Znalosti se postupně rozvíjely, oči otevíraly a těsně před dokončením se dostavilo i to
neočekávané, přesto s radostí přivítané, Osvícení. Dnes už bych asi knihu nepojmenoval Nejvyšší cesta
poznání, a také určité pasáže bych asi podal poněkud jinak. Na druhou stranu proč. Stále je to ten
starý dobrý princip na jehož základě získávám další.
Jednalo se jen o základní poznání a nalezení své vlastní božskosti. Prostřednictvím něj jsem však
postupně objevil i božský rodičovský princip a vyšší dimenze Života. Jsou fakt skvělí, a jak správně
před nedávnem uvedl pan Zelenka, nic po nás nechtějí. Snad jedině to, abychom byli lepší než oni.
Ale to si konec konců přejí všichni rodiče. Zaujalo vás, co vám zde říkám? Fajn, ta kniha s Cestou
k Osvícení leží právě teď před vámi.
Jen pro silné, kteří nejsou hloupí a zbytečně vztahovační!
(Většina dnešních lidí je ve své podstatě nesmírně hloupá a povrchní. Neuvědomují si sami sebe a
vůbec je nezajímá, jaké závratné skutečnosti jim může život nabídnout. V mnoha případech ani neví,
proč ve skutečnosti dělají to, co zrovna dělají.
Mají na očích klapky a jsou skálopevně uzavřeni do Všeobecně přijímané reality, jejích pravidel,
vztahů a hodnot. Těch pár úspěšných se tváří spokojeně a ostatním, při zajišťování existenčních
potřeb, kolikrát ani nezbývá čas, aby se zastavili, zamysleli a podívali na svět i z jiných stránek.
Přesto každého z nás občas přepadnou stavy, kdy se začne ptát a zaobírat otázkami, které přímo
souvisí se smyslem života a dosažením úspěchu. Ozývají se touhy, nutkání po poznání a chuť získat, či
vybudovat něco hodnotného, co by radikálně změnilo dosavadní a zřejmě nevyhovující stav.
Do hlavy se pak vkrádá spousta nepříjemných PROČ a JAK. „Jak a co udělat, abych se měl lépe? Proč
se TO stává zrovna mě? Z jakého důvodu mi připadá, že se potácím a nevím, kam dál?“ A mnohé
další.
Veškeré tyto otazníky však mají společný základ, který se dá vyjádřit buď to, až neskutečně složitě,
nebo naopak, velice obecně a prostě: „O čem je život? Podle jakých pravidel funguje Svět? Kdo
opravdu jsem? Proč a nač jsem se vlastně narodil? A především, jak dokázat, aby mě to na světě
bavilo?“
Dokud si lidé neodhalí tyto primární odpovědi, vždy bude existovat určité COSI, které se vrací, plete
do života a dává jasně na srozuměnou, že v něm pořad něco hodnotného schází. Že by mohli dokázat
mnohem víc a dojít podstatně dál.)
Úvod
Tato kniha představuje svým způsobem Manuál plný pravidel a vztahů, podle nichž se řídí
Nejvyšší realita Života. Prozrazuje skutečná „kouzla“ a mnohá „tajemství“, přičemž to největší je
rozebráno hned na začátku. Jeho znění však nemusí každému vyhovovat, proto berte a nebo nechte
být.
Pokud vám mohu doporučit, nedejte se jím v případě nesouhlasu odradit. Zkuste ho prostě jen
přeskočit a otevřít knihu, na kterékoli další straně. Jistě najdete mnohé skutečnosti a fakta, jenž vás
osloví a zaujmou.
Zřejmě vám připadne, že i v nich je spousta neznámého a možná zpočátku nepochopitelného. Ale
ani to přeci nevadí. Přečtete si jednou a dojde vám část. Přečtete si podruhé a budete zas o kousek
dál. A tak to má být, vždyť se jedná o Nejvyšší Poznání, jehož proces je postupný a celoživotní.
Život je na jednu stranu velmi jednoduchý, ale na druhou i velmi složitý. Jeho složitost je však
přesně taková, jak velkou si ji vy sami, bez cizí pomoci, dokážete vytvořit. Může vás trápit, nudit a
svazovat, ale i těšit, bavit a každý den přinášet nějakou novou radost či překvapení. Z mnoha pohledů
je plný povinností, nepříjemností, zmatků a potíží. Pokud se však podíváte pořádně, obsahuje i
spousty možností, zábavy a dokonce - i nepředstavitelné množství her.
Jak se dá objevit, pochopit a hrát ta skutečně Nejvyšší, vám mohou prozradit následující kapitoly a
Cesta Poznání.
Dostáváte na ní možnost nasbírat informace o tom, kdo opravdu jste, jaký je váš původ a odkud na
Zem přišel základ veškeré existence. Rovněž zde máte šanci odhalit i podstatu tajemného
nadpřirozena, jenž nás během života provází a podporuje. Zjistit, co vše, často až neuvěřitelného,
obsahuje náš Svět a podle jakých pravidel se jeho skutečnosti vlastně řídí a fungují.
Na Cestě najdete mnohá ponaučení, ale také spoustu nástrah a obtíží. Pokud se vám však podaří
dojít úspěšně až na její konec, nebudete rozhodně litovat. Obeznámíte se vším potřebným, díky
čemuž pak budete moci správně zodpovídat jakékoli otázky spojené se Životem a obstát v kterékoli
situaci, jenž nám jeho různorodá nabídka přináší. Budete mít jasnou představu o svých vrozených
vlohách a předpokladech, ale i možných osudech, které můžete ztvárnit a naplnit. Objevíte úspěšné
prostředky, pravidla a postupy ,o nichž jste doposud neměli ani zdání. Získáte znalosti, moudrost a
postavení. Významně zhodnotíte svůj život a své celkové schopnosti. Nic víc, nic míň. Co objevíte a
jak toho dokážete využít, záleží však jen na vás. Na začátku stačí pouze jediné - chtít vědět a vykročit.
Samotná Cesta Poznání je rovněž jen jedna z her. Její výhry, kromě jiného, představují soubor
pravidel, vztahů a mechanizmů k Nejvyšší společenské hře, ke Hře Života. Zároveň by vám měla
rozšířit úroveň vnímání a naučit mnohem lépe a efektivněji užívat vlastní mysl.
To, co leží na konci Cesty Poznání má kromě Moudrosti i poněkud jiné názvy. Za zmínku stojí třeba
„Nejvyšší Osvícení“ či „Ztotožnění se Skutečností“.
Pokud jej chcete získat, nic vám nebrání, neboť kompletní návod k jeho dosažení držíte právě
v ruce.
Nezapomínejte však, že každý z vás je neopakovatelný originál s vlastní jedinečností, zkušenostmi
a náhledem na Svět. A také na to, že nikdo z nás nedokáže obsáhnout veškeré skutečnosti a znalosti,
které dostáváme k dispozici. Poznání je rozmanité a nekonečné. Má mnoho tváří a způsobů.
Díky těmto individuálním aspektům můžete jednotlivé stupně Cesty vnímat jinak, či poněkud
odlišněji než-li já. Vše, o čem zde píšu je pouze mé osobní hledisko a názor. A tak k sobě nechte MŮJ
výklad hovořit SVÝM vlastním jazykem, protože teprve pak vám řekne, co máte opravdu vědět a znát.
A jen tak mimochodem, na závěr jedno ze základních pravidel : „Nic není zadarmo.“ Proto, ač jsou
zde životní tajemství vyjádřena v plném znění a k získání dalších je popsán podrobný postup, ani vy
nedostáváte nic zadarmo, neboť na mnohé si musíte přijít sami.
„Tak šťastnou cestu a bavte se!“
„Hra Života“
Mezi lidmi je rozšířena spousta rozličných her. Starají se jim o smysl života. Udávají směr a způsob
jejich počínání. Napomáhají zahnat nudu a některé z nich snad dokáží zajistit i určitou zábavu.
Především se však starají hlavně o to, aby člověk vůbec něco dělal a věděl, za čím má jít.
Nejznámější a nejrozšířenější hry představují všemožná náboženství, zažité tradice, ale třeba také
různé společenské a správní celky, které jsou ponejvíce zastoupeny samotnými státy. Prostě cokoli,
co má pevně stanovená PRAVIDLA, POSTUPY A CÍLE. Jsou všeobecně známé, a proto není třeba jejich
význam a principy nějak podrobněji popisovat.
Máme tu ale i jiné. Nikde nejsou zaznamenány a málokdo o nich hovoří. Mnoho lidí ani netuší, že
existují, nebo si je nechtějí, či netroufají připustit. Jejich přítomnost se dá zaregistrovat pouze ve
vědomí a toliko vlastní myšlenky a pocity daným jedincům prozradí, že se účastní něčeho zvláštního a
nevšedního. Jedná se o velmi rozsáhlý soubor možností, uplatnění a zábavy. Bohužel, mnohá z těchto
disciplín plně odpovídá úrovni lidí, pro něž byly vytvořeny, a tak jsou leckdy až poněkud nedůstojné.
Naštěstí je tu ale i pár hodnotných, s vyšším smyslem a náplní. Tzv. DUCHOVNÍ HRY. Ty pak obsahují
různé výhody a možnosti, které sebou přinášejí zisky a občas i dovolí zajít nad rámec ustálených
pravidel.
Veskrze však tyto, ať už oficiální či podvědomé, aktivity své zástupce především omezují, zdržují a
matou. Brání jim, aby dospěli k pochopení skutečného. Mimo jiné i té nejvyšší hry = HRY ŽIVOTA.
Následující kapitoly vám dají k dispozici kompletní přehled o její nabídce a možnostech. Jsou
nedozírné a opravdu stojí za to. Na začátek si uveďme jen pár údajů o její podstatě a skutečnostech,
které nabízí svým účastníkům.
Základní princip Hry spočívá v udržení a naplnění opodstatněného smyslu našeho bytí – v zajištění
existence a úspěšného pokračování života.
V jednoduchosti řečeno, Hra má neustále zabezpečovat, rozvíjet a posunovat veškerý život na
planetě, včetně jí samotné směrem ku předu.
Svým Hráčům, tedy těm, kteří jí v jejím poslání napomáhají a podporují, poskytuje na oplátku
rovněž podporu a navíc i mnoho hodnotných prostředků v různých podobách a provedeních.
Pro zajímavost si uveďme alespoň několik z nich. „Šťastné náhody“. Příznivé události. Informace a
nápady v krizích, ale i při objevováni nových teorií a postupů. Příležitosti. Větší dávky životní energie.
A tak bychom mohli stoupat takřka až do oblasti možných „zázraků“. Hra má totiž svůj žebříček,
jemuž pak samozřejmě odpovídají i ceny.
Nic vám nebrání v tom, abyste poznali i ty nejvyšší. Lidé jsou jejími hlavními hrdiny a tak i vy máte
příležitost, kdykoli nastoupit a začít se podílet na něčem velkolepém. Rozhodovat o dění na planetě,
vytvářet společensky uznávané hodnoty, nebo čerpat ze zdrojů, o jejichž existenci nemají mnozí ani
zdání.
Rovin a variant je nekonečně mnoho. Proto jednotlivé podrobnosti a příklady využití rozebereme až
na dalších stránkách. Než se k nim však dostaneme, je třeba, abyste si uvědomili pár základních
pravidel a informací : „O co vlastně ve Hře jde? Kde se tu vzala? A kdo a jak zajišťuje její provoz?“
Zůstaňme zatím hodně při zemi a začněme třeba tím, jak to vypadá na její základní úrovni.
Je to hra. A tak, ač jsou zde tresty a odměny ty nejvyšší, stále se má jednat o zábavu. Proto
skutečnou výhru nepředstavují žádné zlaté zámky, ale to, že vás život baví a máte zdravou,
spokojenou a prosperující rodinu.
Zdá se vám to málo?
Ale ono v životě opravdu o víc nejde a samotné zisky ze Hry spíše spočívají v prostředcích a
způsobech, kterými vám k dosažení tohoto cíle může napomáhat. Dodá vám znalosti, úspěšné
nástroje, odpovídající postupy a důležitá varování. Mimo jiné, slova, jakými jsou štěstí, smůla a
náhoda, pro vás přestanou existovat, neboť budete přesně vědět, proč určité události proběhly, tak
jak proběhly. (V čem spočívá pointa zisku, kde se stala chyba, nebo co a jak s čím souvisí.)
Pro lepší pochopení významu této, na první pohled, obyčejné a normální výhry, si představte, jak
vypadají takové prohry. Nuda, beznaděj, bezvýchodnost. Neúspěch. Nemoce. Strach a deziluze.
Zklamání v rodině, ztráta přátel, majetků a někde na konci čeká smrt. Samé dobré věci, pro které stojí
za to žít, že?
Už vám dochází, proč má smysl pochopit hru a naučit se využívat její možnosti?
Proč si vzít si prostředky, na něž máte právo a které čekají jen na to, až si o ně řeknete?
Protože stojí skutečně za to!
Pokud je chcete poznat a smět vědomě v každodenním životě čerpat z jejich nabídky, nezbývá vám
než poznat Hru a její pravidla. Vše potřebné máte v této knize a na vlastní Cestě Poznání. Stačí se
nezastavovat.
Zkusme teď na moment předběhnout a podívat se, k čemu vás může taková výprava dovést a jaké
znalosti na ní máte šanci otevřít a načerpat. Jako příklad nám poslouží poslední z výše zmíněných
„ztrát“ – Smrt! Po narození jedna z nejdůležitějších událostí našich životů. Kdekdo z ní má strach a
pro mnohé představuje znamenitou výmluvu pro vlastní chyby, nedostatky či neschopnost. Váže se
k ní konec a nenávratnost. Co dosud platilo se ztrácí, aniž bychom s tím mohli cokoli udělat. S jejím
příchodem se nás už vlastně naprosto NIC netýká.
Je to ale opravdu tak? A mají vůbec nějaký smysl otázky na téma : „Co bude dál?, Na co se vlastně
snažit?, Proč vůbec přemýšlet o své cestě a dopadu svých činů?, Před kým se mám, nebo budu
zodpovídat?“
Vždyť stejně nakonec umřu!!!
Na odpověď si musíte přijít vy sami, neboť jedině tak ji uvěříte a bude vám co platná. Na cestě
naleznete různé informace a indicie, pomocí nichž si zvládnete vytvořit vlastní a hodnotný názor na
jakoukoli otázku spojenou se životem, a tedy i na smrt.
Pro zajímavost vám načrtnu, kam v tomto bodě dovedla cesta mě.
Život je hra a jako každá hra má svá pravidla. Pro konec, který v žádném případě není koncem, ale jen
dalším začátkem platí následující: „SMRT JE POUHÁ ILUZE, ZE KTERÉ SE PROBUDÍŠ PŘESNĚ TAM, KDE
SI ZASLOUŽÍŠ.“ Neboť život je věčný. Rázem zmizí svazující strach a neopodstatněné výmluvy.
Nastoupí respekt k vlastním činům. Dostaví se uvědomění, že na tom, jak dokážete projít svým
životem, skutečně záleží. Že jste to pouze vy sami, kdo si můžete, jak pomoct, tak ublížit. Daleko
pozorněji pak začnete uvažovat o svém jednání, neboť je vám jasný skutečný dopad. Uspějete –
vyplatí se vám to. Zklamete – budete to muset někdy v budoucnu splatit či napravit. Na jedné straně
tak odstraníte zbytečná omezení pramenící z obav a na druhé dostanete mnohem větší odpovědnost
a motivaci. Jaký přinos správné rozřešení otázky ohledně smrti představuje není snad potřeba dále
rozvádět. Jedna z nejdůležitějších událostí, jedno z nejvyšších pravidel. Jakým způsobem se dá dojít
k jeho poznání a mnoha dalším vám napoví právě Cesta Poznání – vaše vlastní a jedinečná výprava za
moudrostí.. Mimochodem, napadlo vás někdy, proč je počet živých tvorů na planetě stále stejný?
Vina? Hřích? Před kým? Stejně hřešíš jen sám před sebou a sám na sobě. Snažte se své chyby napravit.
Nikam a nikdy před nimi neutečete. Maximálně vám může být odpuštěno, ale na to není zrovna
dvakrát rozumné spoléhat.
„Program a podprogramy“
Než se však začneme zabývat hrou, jejími pravidly, zisky a mechanizmy, bude bezpochyby dobré
zodpovědět jednu veledůležitou otázku: Kdo nebo co se nám stará o naše hry a dodržováni pravidel?
O fungování světa a třeba i takových skutečností jakými jsou vyšší spravedlnost, nadpřirozené či
nevysvětlitelné jevy a podobné.
Záleží na člověku, jak si odpoví. Takoví věřící mají naprosto jasno – jejich bůh. Ale mají pravdu? A
kde mohou nalézt odpověď ostatní?
Na začátku Cesty Poznání vám zřejmě nezbývá než mít svou určitou představu a té věřit. Bude se
vyvíjet, měnit a postupně upevňovat. Zato na konci, na místo víry, nastoupí jistota a vy budete vědět.
Co ale najdete, záleží už jen na vás samotných.
Mé zkušenosti z Cesty mě dovedly k závěrům, které jsou pro mnohé nesmyslné či absolutně
nepřijatelné. Přesto jsem o nich přesvědčen a bez sebemenší nejistoty si je dovolím tvrdit. Zkuste je
okamžitě nezavrhnout a zamyslet se nad jejich možnostmi. Spousta otázek tak rázem dostává
odpověď.
Co tedy nad námi bdí, řídi skutečnosti, vytváří situace a někdy i momenty, při kterých začínáme
uvažovat o zázracích?
Na názvu nijak moc nezáleží. Osobně tomu říkám „Program a podprogramy“. A jejich autory
necháme ještě na moment stranou.
Mají množství úkolů a funkcí, které zajišťují život na Zemi. Jejich základní význam a charakteristika
budou popsány až v následujících kapitolách. Pro zatím nám bude stačit, když se, pro názorný příklad
jejich přítomnosti, zaměříme pouze na působnost herních podprogramů, které se zaobírají cíleným
rozvojem člověka.
A co si tedy pod takovým herním vývojovým programem představit?
DUCHOVNÍ, KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ CESTY, KTERÉ MĚLI POSTUPEM ČASU PŘEDĚLAT ZAOSTALÉ
BARBARY V CIVILIZOVANOU SPOLEČNOST.
Mezi duchovní patří především veškerá náboženství a ideové směry od mnohabožství Egypta,
Antiky, Indie či pohanských kmenů až po křesťanství, islám, budhismus, nebo v současnosti
Moonismus, Scientismus a jiné. Ohlédněte se do historie a rázem vám bude jasný jejich skutečný
význam a dopad na společnost. Vytyčily řídící cesty, stanovily hodnoty a označili, jak pozitivní, tak
negativní. Ukázali Svět, o který by měl člověk usilovat. Zjevily se tak říkajíc od nikud a svou existenci si
museli většinou těžce obhájit. Nakonec se ale prosadily a jak minulost ukázala, svůj úkol splnily
dobře. Tehdejší lidé věděli, co mají dělat a za čím jít. Nedělalo jim žádný velký problém ztotožnit se
s představou někoho Všemocného a Vševědoucího, který vypadá jako oni, a navíc ještě dokáže
nastínit cestu, jenž má smysl a cíl. Stal se jejich ideálem, kterému přizpůsobili a podřídili svůj život.
Díky svým bohům získávali lidé navíc i různá přijatelná řešení a do té doby nevysvětlitelné jim
připadlo mnohem pochopitelnější.
Příslušné soubory pravidel, jakým je ku příkladu „Desatero“, pak ve všeobecném měřítku poměrně
úspěšně dokázaly zabránit chaosu a udržet své stoupence v určitých mezích. PROCES POKROKU A
ROZVOJE mohl pokračovat podle daného plánu – prostřednictvím náboženských her, podprogramů.
Na tomto záměru, jen v poněkud odlišné oblasti, se nemalou měrou podílely i sociální řády. Od
prvobytně pospolné společnosti s matriarchátem a patriarchátem, až po otrokářský, feudální a
kapitalistický řád. Jsou to rovněž jen hry. Vychovaly, vedly a rozvinuly člověka do určité mentální
úrovně. Postup do další zamýšlené, jíž má být komunismus, je však, jak se před nedávnem ukázalo,
ještě poněkud předčasný.
Mimochodem, doplnění rozvojových her o kulturní směry (gotika, romantismus, renesance aj.)
spočívalo v neustálém podněcování a prohlubování smyslu pro krásu a schopnosti tvořit nové, lepší,
dokonalejší. Kritéria, která rovněž významně přispívají k celkovému záměru.
Prostředky, zákony a myšlenky úměrné dané době, bez kterých by to patrně nešlo. Měli jediný a
společný úkol. Vytvořit SJEDNOCENÍ hodnotné lidské komunity, což se jim také částečně podařilo.
Dnes už však božstva nepotřebujeme a nemusíme se za ně schovávat. Pomalu, ale jistě přichází čas,
aby se lidstvo oprostilo od starých postupů a posunulo se zas o kousek dál. Máme tu totiž 21.století.
Jeho vynálezy a technika nám konečně umožnily poznat, co nás do jisté míry podporuje a celé věky
provází na naší cestě. Víme, jak vypadá a pracuje počítač. Chápeme podstatu, mechanizmy a
strukturu programu. Kromě stárnoucích tradic a omezených jedinců, už není nic, co by bránilo
v uvědomění si „mystického Moudra“, „Nadpozemských sil“ či jen „Hlavního programu“ v jeho
skutečné podobě.
Program. Je tu od samého počátku. Daleko dřív než jsme se vyvinuli my sami. Sleduje a jemně
zasahuje do života. Jeho vliv a působení můžeme pozorovat na každém kroku. Málokdo to však
zvládá, neboť většina ani netuší, že něco takového existuje.
Vy už alespoň víte, že máte možnost hledat, a že se dá do konce i něco najít.
Zaměřte se sami na různé Hry a zkuste přijít na jejich skutečnou podstatu, kterou mají člověku
přinášet. Zároveň zkuste přijít i na to, kdo je řídí a co tím zamýšlí.
Teprve ten, kdo pozná pravdu a pochopí podstatu sebe sama, je schopen najít skutečný smysl a
s ním i radost ze života.
Programy, které zajišťují hry přišli až společně s naší inteligencí. S tím, co nás jediné odlišuje od
ostatních tvorů na zemi.
Nevěřím v bohy, vím však, že existuje MOUDROST. Nevěřím na zázraky, vím však, že existují
technologie a metody, které ještě neumíme ani pojmenovat.
„Kde a proč?“
Předcházející úvaha vám dala jasně na srozuměnou,že se vás tu snažím přesvědčit, že je veškeré
dění na planetě řízeno, - ale pozor!!! jen do jisté míry a nenásilně, programem a jeho podprogramy.
Co mě k těmto tvrzením opravňuje a kde beru důkazy?
V osobním zodpovězení si otázek ohledně našeho původu. A následně - ve velmi reálných a
konkrétních vědecky podložených faktech, které se týkají možného vzniku života kdekoli ve Vesmíru
a tím pádem i na naší planetě.
Začněme tedy na počátku. V dřívějších dobách se vznik veškerého života připisoval na adresu
různých bohů, které dodnes nikdo, nikdy a nikde neviděl. Přesto náš původ a mnohé další záhady
spojené se Světem doslova vyžadují určité, seriozní a opodstatněné vysvětlení.
Zkuste si teď představit možnost, že za naším zrozením nestojí bůh, ale cizí inteligence, která se, až
na nesrovnatelně vyspělejší techniku a znalosti, nijak příliš neliší od lidí. Mají stejné touhy a tendence
jako my. Chtějí zkoušet, objevovat a poznávat nové. Přicházet na to, co všechno jde uskutečnit a kam
až se dá zajít.
Tak proč si nezkusit vytvořit živou planetu, jestliže na to vlastním prostředky? Vždyť co může být
zajímavější?!
Pravda. Nám pak v takovém případě nezbývá, než si přiznat, že my sami a vše kolem nás, je jen
výsledek dávného pokusu.
Možná to na některé působí divným až nepříjemným dojmem. Okamžitě začnou protestovat a
vymýšlet spoustu argumentů. Pokud se však v klidu zamyslíte a přečtete si další podklady pro tuto
„teorii“, třeba vám nebude připadat až tak nepravděpodobná či naprosto neskutečná. A poslední
rozhodnutí je vždy na člověku, proto se nemusíte obávat nějaké cizí nadvlády.
Jak tedy s takovým pokusem začít?
Nic až tak složitého, jak by se mohlo na první pohled zdát. Předně potřebujeme objevit vhodnou
sluneční soustavu, ve které se nachází alespoň jedna planeta s ideální oběžnou dráhou. Vhodná
teplota povrchu je totiž, vedle typu planety, přítomnosti vody a určitého spektra chemických prvků,
základní podmínkou. V tomto prostředí se pak zpravidla odehrávají následující reakce. Samostatné
prvky se, díky různým pohybům a cirkulacím, náhodně pojí do molekulových řetězců, čímž vznikají
jednoduché anorganické sloučeniny. Ty se za pomoci odpařování vody dostávají do atmosféry, kde se
mění v organické. A to už jsou první známky života na planetě.
Že je právě zmíněné možné, potvrzují do sebemenšího detailu objevy a výzkumy, které se nám
samotným podařilo dosáhnout a uskutečnit.
Dále nám nezbývá, než abychom na tyto planety, nasadili buněčné základy všech tvorů a rostlin,
které hodláme rozvinout. Každá organická buňka obsahuje kompletní informaci DNA, nutnou pro
výstavbu celého organizmu. Jak se dá této skutečnosti využít, nám v současnosti velice přesně
dokládají výsledky v oblasti bio-inženýrství, klonování. Proto není potřeba přemísťovat celé jedince,
ale pouze jejich část - semena.
Máme už dokonce vlastní pojmenování pro toto předpokládané „osivo vesmíru“. Je jím
Panspermie.
Na tomto místě stojí za to zastavit a poohlédnout se, jak se k podobným závěrům staví historie. Je
až s podivem, nakolik svým obsahem podporuje a utvrzuje „teorii pokusu“ v jejím oprávnění a logice.
Vždyť kde a jak podle dávných legend započal život?
Zrodil se z Matky Země, kterou oplodnil had. Což je jen poněkud jinak popsána záležitost ohledně
planety, jejích částic a panspermií. Stejně tak poznámky o životě, který vyšel z vody, jsou v dávných
dílech zaznamenány.
Rovněž takový Adam byl uplácán z hlíny – z prvků Země. A život, jenž mu bůh vdechl?
Není snad právě takto popsáno cizí přispění společně s darem inteligence a řeči? Jediného, co nás
odlišuje od zvířat.
Mnoho sdělení a pravd máme od dávnověku před sebou. Záleží na tom, jakýma očima se díváme, či
ušima posloucháme. Jak vnímáme a přemýšlíme. Proto se zkuste podívat se na Svět pod novým
úhlem, může se vám začít zdát mnohem srozumitelnější.
Mimochodem, pokud chcete něco objevit, musíte nejprve připustit možnost, že to existuje.
Další otázka, která se nepochybně nabízí, je, proč tu tedy nejsou „stvořitelé“ s námi a nijak nás
nekontaktují?
Jednoduchá odpověď - Pokus! Chcete-li se totiž ve svých pokusech dobrat k hodnověrným
výsledkům a závěrům, musíte dodržet základní pravidlo o nevměšování. A o tom, že není dobré nijak
příliš osobně zasahovat, se přesvědčili v dřívějších dobách všichni zúčastnění.
Přiletěli, ukázali se a už tu byl kult a uctívání bohů, namísto toho, aby si člověk žil podle sebe a
staral se jen o své vlastní záležitosti. Ještě nebyl připraven.
Proto nám tu raději zanechali pouze své programy, jenž nás nenásilně vedou a sledují. Připravují na
setkání, které se nepochybně blíží. Nastává čas, kdy nám různé nové technologie a možnosti, o nichž
se před pár lety nikomu ani nezdálo, umožňují, abychom si v plné pravdě uvědomili, pochopili a
poznali to, co nás celé věky zaštiťuje, vychovává a zároveň hlídá, a to i včetně skutečných autorů.
Samotné a okamžité pátrání po původcích pokusu mi však v současnosti připadá zbytečné.
Uzavřely se životní cykly a všechno funguje jak má. V tom okamžiku je nepodstatné hledat ty, kteří
stáli na začátku, pokud ještě neumíme žít a využít vše, co je nám dáno k dispozici. Právě proto se tato
kniha zaměřuje na samotný Život a Vesmír. Na pravidla, vztahy, funkce a mechanizmy. Na hry, které
nás obklopují a provázejí na každém kroku.
Vznik, struktura a samozřejmě i původci však museli být zmíněni. Hry nám přeci nespadli z nebe. I
když svým způsobem …
Velmi přesné a podložené důkazy o návštěvách cizí inteligence na naší Zemi ve svých dílech
předkládá E.v.D.
Srovnáte-li „křesťanské stvoření“ a postup jakým může probíhat takový pokus, objevíte až příliš
mnoho shodných bodů, než aby byla podobnost jen čistě náhodná. Pravda, zmizí tak spousta
nadpřirozeného a tajemného.
Jakákoli inteligence má potřebu dát vědět o své existenci. Stačí se jen dívat.
P.s.: V této knize hovoříme pouze o mimozemské inteligenci, která stvořila nás a výlučně o jejích
zájmech.
„Pyramida“
A kde ještě beru důkazy pro svá tvrzení a přesvědčení, že nad námi bdí cizí inteligence?
Ve vlastním životě. Jsou to však pouze mé osobní zkušenosti. A už jen z toho důvodu s nimi
nemohu seriozně argumentovat, aniž by bylo dopředu jasné, že mnohým nic neřeknou. Když si tedy
odmyslím své vlastní prožitky, všemožné situace a někdy až „zázraky“, které mě doslova dokopaly k
tomu, abych si tyto skutečnosti uvědomil, stále ještě zbývá dost hmatatelných důkazů, které by mohli
přesvědčit i vás. Stačí jen věřit vlastním očím a následně rozumu.
Na tomto místě hovoříme o důkazu vskutku nepřehlédnutelném. Jedna z nejvyšších,
nejzáhadnějších a bezesporu nejstarších staveb, známá snad po celém Světě. A právě pro tu její
monumentální a mysteriózní nadčasovost nedokážu dost dobře pochopit, jak někdo z nás může ještě
na okamžik zpochybňovat existenci cizí inteligence, když dobře ví, že se v Káhiře nachází komplex,
který by, v době svého vzniku, nebyl člověk schopen nikdy sám postavit.
Pro toto tvrzení hovoří mnoho kriterií, z nichž vyberu jen pár základních. Neberme v úvahu, že
použitý materiál není nikde v dosahu, čímž nám odpadá nemalý problém s transportem. Zapomeňme
na to, že jsou obrovské kvádry zpracovány s takovou přesností, že sesazení jednoho s druhým probíhá
mezi všemi v celé pyramidě s přesností na 0,5 milimetrů. Přičemž, jak známo, nejtvrdší možný kov na
potřebné nástroje, kterým se tyto ideální plochy měli vytvořit, představoval poměrně měkký bronz.
Rovněž ani neřešme kdo a z jakých zdrojů by dokázal uživit to neskutečné množství otroků. Stále
nám totiž zbývá to nejpodstatnější – několik set let nutných k postavení alespoň jedné jediné.
A nejsou to jen záhady okolo samotné výstavby, co hovoří pro její mimozemský a nadčasový
původ. S tím, jak lidstvo postupně nabírá nové znalosti a rozrůstá se jeho vědecký rozhled, začínají se
v Pyramidách objevovat i její další tajemství a funkce. Zjišťujeme, že je to knihovna plná
nepředstavitelných informací. Anténa, vysílač, generátor, ale i obrovský žrout energie. Život a
zároveň připomínka všudypřítomné smrti.
Pyramida je svým způsobem odpověď na všechno.
Nechme teď ale stranou veškeré vědecké informace, které v sobě ukrývá. Jsou pevně dané a
uchvacují především odborníky z oblastí, jichž se dotýkají svým obsahem. Pojďme se, na místo toho,
raději podívat, co je už jen samotná stavba schopna prozradit vnímavějším jedincům.
Může být znázorněním symbolů čtyř elementů – Země, větru, ohně a vody – v harmonickém
spojení spolu se základnou – proměnou, pevně svázanou se zemí - jíž je kdokoli z nás, cokoli na naší
planetě.
Může to být schéma našeho Rámce, s jeho ohraničením a rozložením funkcí. S vrcholem a
prostorem, který zaštiťuje „Hlavní program“. Pod ním se pak rozkládají Systémové programy přesně
podle své důležitosti a významu. Od nejvyšších, jenž podporují vrcholné hráče – skutečné osobnosti,
až po ty nejspodnější, které byly vytvořeny pro přežití obyčejných lidí, co nikdy nepozdvihnou zrak a
nepochopí. Stejným způsobem funguje i hierarchie mezi lidmi, a to jak duševní, tak sociální.
Za těchto předpokladů je jistě zajímavý i názor, že přesně takový tvar, jaký vidíme na povrchu, se
nachází i pod zemí. Hlavním důvodem pro toto tvrzení má být neměnná stabilita samotné pyramidy.
Zní to velmi pravděpodobně, neboť bez základny zmíněných proporcí by se během věků musela
nutně propadat, nebo alespoň naklánět. Nic takového se však neděje a navíc představa o negativní
straně pyramidy plně odpovídá logice Vesmíru, kde každý pól má, díky rovnováze, svůj protipól. Ale,
jak už bylo řečeno, je to pouze hypotéza.
Tak a to je jen pár detailů o několika stavbách z Egypta. Máme jich však po světě mnohem víc a ke
každé z nich se váže spousta nevysvětlitelného. Mohu vám tu argumentovat a předkládat kvanta
dalších důkazů, a přesto by to nemuselo být v konečném důsledku nic platné. Sami sebe potřebujete
přesvědčit, jak to na tom Světě opravdu je a k tomu potřebujete především vlastní závěry. Proto
pokud vám mohu doporučit, zaměřte svou pozornost na pyramidy, pokaždé se vám podaří objevit
něco nového.
A třeba přijdete i na to nejpodstatnější.
Pochybovačnost je vlastnost silně zakořeněná, daná lidstvu do kolébky. Rozněcuje touhy poznávat
a objevovat. Umožňuje rozvoj a postup kupředu, ale může také brzdit a zavádět, pokud je přehnaná.
Občas se vyplatí vsadit na vlastní rozum a věřit svým domněnkám.
Zkuste se na moment pozastavit nad eventualitou, že jste nějaká cizí inteligence, která přistála na
dceřiné planetě a uvažuje nad otázkou, čím by ještě za pár tisíc let přesvědčila místní domorodce o
své návštěvě a tím i o existenci. Musí to být důkaz hmatatelný a trvalý. Schopný přečkat věky a
přesvědčit. Nepříjde vám pyramida jako docela dobrý nápad?!?
Možná ve vás předcházející informace vzbudili dojem, že vám tu popisuji něco nereálného, co se ani
z části nezakládá na pravdě. Ale možná, že také ne. Mě ovšem nezbývá nic jiného, než pokračovat a
pokusit se vám co nejsrozumitelněji podat další skutečnosti, ze kterých se skládá náš „neskutečný
Svět“. Třeba vás přesvědčím a třeba také ne. Přistupme tedy k základní struktuře a podstatě
programů, které nám tu autoři zanechali a začněme tím hlavním. Je naprosto jedno, jak si ho nazvete.
Hra Života, Život na planetě Zemi nebo nějakým jiným výrazem, jenž vám bude více vyhovovat. Pořád
je to ten, který se stará o Rámec našeho Vesmíru. Jak už bylo řečeno, je tu od prvopočátku, dlouho
před tím, než jsme se na planetě objevili my. Jeho prvotním úkolem je rozvoj a zajištění života.
Vytvoření a udržení podmínek nutných pro pokračování. Zároveň ho však – jako zástupce cizí
inteligence, zajímá i to, čeho všeho jsou živí tvoři schopni dosáhnout, či kam až jsou ochotni zajít.
Proto od Programu Rámce dostáváme, do určité míry, volnou ruku a často i ne zrovna běžné
prostředky, o jejichž podstatě a využití se dozvíte dále v knize. On zatím sleduje, pozoruje a
zaznamenává. Veškeré údaje alternativně hodnotí a nenásilnou cestou směruje lidstvo kupředu.
Radikálně zasáhne pouze v případě blížící se krize, kdy dochází k neúnosnému narušení rovnováhy.
„Hlavní program – Program Rámce“
Poněkud odbočme a podívejme se na příklad, kde můžete působnost Hlavního programu velmi
dobře zaznamenat.
Zaměřme se na tu jeho část, která musí uvádět stav věcí do pořádku, a tím vlastně i trestat.
Představit si můžete prakticky cokoli. Od nesmyslného poškozování Země, na němž se zúčastňuje
celé lidstvo, až po nefungující a vleklé partnerské vztahy, nebo jen individuální, špatně zvolený,
životní styl jednotlivce. Vždy, pokud nedojde k rozuzlení a nápravě – K ODPOVÍDAJÍCÍ ZMĚNĚ,
nastane situace, kdy se tzv. „ucho utrhne“. Následuje nutný zásah „něčeho vyššího“ (programu),
který podnítilo přehnané nerespektování pravidel, setrvání v nic nepřinášejícím stavu a odklon od
smyslu (přírodní katastrofy, konečný a překvapivý podnět v krizích, zranění atd.).
Pravdou však zůstává, že než k těmto represím dojde, můžete si leccos dovolit a v negativním
stavu určitou dobu setrvat. Rozhodujícím faktorem je smysl. Nakolik významné jsou vaše, ať už dobré
či špatné, aktivity, ukáže čas.
Vraťme se ale zpět k tématu a dalším okruhům, kde můžete vnímat působnost Hlavního
programu.
Zasahuje do mnoha oblastí a mimo jiné, je to právě on, kdo řídí Hru Života a zajišťuje její
fungování.
Každý z nás pociťuje vliv této jeho části jinak a nejvíc je samozřejmě těch, co její přítomnost a
působení nezvládnou nikdy zaregistrovat. Jejich chyba.
Jsou ale naštěstí i jiní a ti se pak dělí do dvou obecných skupin. První typ ztělesňují talentovaní
jedinci, jimž se daří žít přirozeně dobře, aniž by měli potřebu znát hlubší souvislosti. Druhým typem
jsou naopak ti, kteří mají potřebu vědomě pochopit skutečná pravidla, podle nichž funguje svět – Hru
Života, a držet se jich. Pokud se jimi řídí, tak sice nemají natolik „volné ruce“a svobodomyslné
rozhodování, namísto toho jim však program nabízí spousty hodnotných možností a odměn, které
získávají cílevědomě, v klidu a s rozvahou, - ale hlavně ! bez zbytečných karambolů.
Životní „štěstí“ není o náhodě. Je podmíněno plněním určitých zásad a to obě skupiny moc dobře
vědí. Jedině tak mohou využívat podpory.
Než se dostaneme k popisu základních pravidel a podmínek, podle nichž se vyplatí hrát, stojí určitě
za zmínku, jak konkrétně taková podpora vypadá. Začněme třeba tím, že je vám život nakloněn.
Nemáte problémy, zdravotní potíže, nepřátele, nepříjemnosti. Prostě se vám pod nohy neplete
smůla. Proč?
Protože si to zasloužíte. Působnost programu může být ale i mnohem vyšší. Dostávají se vám
inspirativní nápady, které ukazují cestu, napomůžou vyřešit krizi, nebo odstartují vznik nějakého
významného projektu či vynálezu. Vrchol úspěchu a ocenění lidského snažení pak představuje
navázání kontaktu s „Proudem Moudra“. V orientálním náboženství figuruje pod názvem „osvícení“,
v křesťanství jako „boží vnuknutí či hlas“ a vy ho máte možnost dosáhnout na konci Cesty Poznání.
Jak si ho nazvete, je pak už jen na vás.
Tak a to je jen pár věcí, proč stojí za to pochopit skutečnost a ztotožnit se s nejvyšší realitou.
Objevit Hru, přijmout pravidla a začít podle nich hrát.
A o jaké podmínky tedy vlastně jde?
Pod tím základním se rozumí umět, ať už vědomě či díky přirozenosti, čerpat sílu ze Země a rozum
z Vesmíru. To, co tím získáváte pak využít k úspěšné a smysluplné spolupráci, aby veškeré zúčastněné
aspekty v Rámci, na nichž se podílíte nebo k nim máte určitý vztah, byly spokojené, a to včetně vás.
Rozvíjet, ochraňovat a zdokonalovat sebe, své okolí a vše, co máme k dispozici. Snažit se nedělat
chaos a udržovat rovnováhu.
Může se to zdát, na první pohled, dost složité, ale je to opravdu jen zdání. Úplně postačí, když
budete pro ostatní vzorem. Plnící si povinnosti a chápající svůj smysl. Odpovědný za své činy a vnitřně
vyrovnaný s tím, co dělá. A samozřejmě, dodržovat pravidla.
Pokud program zklamete, či něco začnete opomínat, netrestá. Jen se na vás vykašle a vy ztratíte
ochranu a podporu. Předá vás Systémovým podprogramům, které, jestliže jste na víc ještě chybovali,
poskytnou krátký čas na nápravu. A pak už se váš život řídí podle zcela jiných pravidel v naprosto
odlišných Realitách.
Záleží na vás, jakou hru si zvolíte a jak hodláte žít. V případě, že se rozhodnete pro tu Nejvyšší,
„Podporujte program a program bude podporovat vás“. Pak můžete vyhrát.
Pro lepší pochopení hloubky a skutečného přínosu, jenž sebou přináší svým jedincům účast v
Programu Rámce, poněkud předběhneme a podíváme se, jak se žije v působnosti Systému. Ti, a je
jich většina, co se nacházejí pod jeho křídly, ve svém jednání zpravidla chybují, nebo nedokáží
dosáhnout podstatnějšího významu. Od toho se pak odvíjí menší podpora, možnosti a tolerance
k přestupkům.
Systém má v sobě zahrnuto nepřeberné množství podprogramů, které mají specifické úkoly a
napomáhají Hlavnímu. Dále jsou mezi nimi i takové, které lidem ukazují cesty a možné cíle – hry a
výhry. Zahrnují v sobě pravidla, vztahy, funkce a mechanizmy odpovídající k daným oblastem. Jak a co
se dá využít a čeho se naopak vyvarovat. Dalo by se říct, že je stejný jako Rámec, nicméně život
v Systému je poněkud šedivější a ne tak zábavný. Má spousty omezení a přísných prostředků.
Asi nejznámější z nich je „Systém Odměn a Trestů“. Jaká jsou jeho pravidla měl a má možnost se
kdokoli, kdekoli a kdykoli přesvědčit. Funguje takřka v každé realitě a bez větších znalostí o světě
může působit i dojmem, že je nespravedlivý. On však měří poctivě, jen v poněkud širším měřítku, než
si ve své současné podstatě dokážeme uvědomit.
Život v Systému má svá přísná pravidla a i když to nevidíte, ve skutečnosti neodpouští, moc
nedovolí a ani nijak zvlášť nepomáhá. A to je právě ten důvod, proč se snažit o dosažení poznání a
účast v Programu Rámce. O postup směrem k vrcholu.
Sám si nedovolím tvrdit, po tom všem, co nám předvedla historie, jestli je tohle už skutečný vrchol.
Na každý pád, je to realita, která má pro současnost ten nejvyšší smysl.
Tou největší výhrou života je to, že tě baví.
Že je to těžké?
No, proto je to taky výhra!
„Systém“
Hlavní program však není to jediné, co nám tady naši „bozi“ či autoři zanechali. Na Světě existuje
ještě celá řada dalších podprogramů, které se podílí na jeho provozu. Vytvářejí na planetě určitou
systematicky rozprostřenou síť, logicky uvažující, pokrývající veškeré potřeby na Zemi. Souhrnný
pojmenování těchto pomocníků Hlavního programu je odvozen od jejich charakteristické struktury
působení. Obecně se nazývají Systém.
SYSTÉM – PRAVÁ A LEVÁ RUKA HLAVNÍHO PROGRAMU.
Vypsat veškeré jeho funkce a oblasti, do kterých zasahuje, je velmi jednoduché. Nachází se
naprosto všude. O svůj vliv přichází pouze v okamžiku, kdy se jeho povinností a pravomocí ujímá
Rámec.
Tato kniha se zaobírá poněkud jiný směrem, proto je charakteristika a působnost Systému popsána
jen velmi stručně a všeobecně.
Úkolem Systému je rovněž zajištění a rozvoj veškerého života, s následným pozorováním a
shromažďováním dat. Také on vyjadřuje přesná pravidla a vztahy. Prostředky, jimiž se dané oblasti
řídí a udržují v náležité formě. Na rozdíl od Rámce má však na starosti pouze jednotlivé sektory.
Postavení Systému vůči Hlavnímu programu Rámce odpovídá běžné hierarchii, proto jsou jeho úkoly
vždy specifické a zaměřené jen na určitý sektor, se zužující specializací směrem dolu.
Primární funkce Systému jsou dvě.
První z nich slouží k zachování řádu ve všech úrovních jeho působnosti. Tyto podprogramy jednak
udržují na planetě stav, ve kterém zůstávají podmínky pro život mezi živočichy, zemí a přírodou
zachovány minimálně alespoň v rozmezí možného pokračování. A dále také zajišťují, aby určité
skutečnosti fungovali jen podle vžitých a zavedených postupů. Z čehož tedy jasně vyplývá, že všechna
pravidla jsou zde přesně daná, nutná a lidem nezbývá, než je respektovat. Tuto část zajišťují tzv.
ŘÍDÍCÍ PODPROGRAMY.
Kromě příznivých podmínek a určitého pevně stanoveného řádu, potřebuje jakýkoli život pro svou
existenci ještě jednu nezbytnou veličinu. Energii. Proto druhou primární funkci Systému představují
podprogramy, které mají na starosti usměrnění, výměnu a neustálý koloběh energie. - tzv. FUNKČNÍ
PODPROGRAMY.
Zde už jsou pravidla poněkud volnější a mezi ty nejznámější patří, jak jinak, než různé hry. Lidé v
nich dostávají na výběr z mnoha variant, kde mohou volně realizovat své myšlenky a jejich činy jsou
takřka bez omezení.
Pokud chcete docenit smysl a přítomnost Systému na planetě, musíte si uvědomit, co pro ni
vlastně dělá. Udržuje její Rovnováhu - řídí a zajišťuje její život – funguje.
Velmi dobře tento model pochopíte na svém těle. Rovněž v něm je ukryta vnitřní rovnováha a
život. Má svá pevná pravidla, která se nedají obcházet, ale i jisté nutnosti, které se musí neustále
zabezpečovat. V každém okamžiku na něj působí vnitřní a vnější vlivy, s nimiž se samovolně potýká a
vyrovnává.
Nepředstavitelné množství procesů, které se ve vás každou vteřinu odehrávají, a ani je
neregistrujete. Přesto stále probíhají, neboť se o ně stará VÁŠ VLASTNÍ SYSTÉM.
„Co byste bez něj byli?
A přesně tak je to i s Řídícími a Funkčními Systémy v globálním měřítku.
Systém je nezbytný, a pokud ho pochopíme, alespoň víme, s čím máme počítat.
Systémové podprogramy mají na planetě velmi důležité postavení, proto se jejich struktuře a
působení budeme ještě chvíli věnovat. Pokusím se vám načrtnout jen hrubou kostru těch
nejzásadnějších částí a oblastí jejich vlivů. Pokud se vám podaří navázat a odhalit i jiné podprogramy,
máte možnost získat další podstatná pravidla o fungování Světa. Řídící podprogramy systému
můžeme sledovat na každém kroku. Jeho působení nejlépe vnímáme v oblastech a situacích, které
jsou řízeny vědními a přírodními zákony. Znázorňují pevně stanovená pravidla, jenž nám určují možné,
nemožné, ale i následky a dopad v případě jejich překračovaní. Mezi nejznámější zástupce těchto
podprogramů patří bezesporu souhrn Ekosystémů a Biosystémů, které dávají jasně na srozuměnou,
podle jakých pravidel funguje Svět. Lidstvo načerpalo během staletí obrovské množství informací.
Naučilo se je využívat a ví, s čím může počítat. Je však ještě velká spousta dalších, která čeká na své
odhalení. Stejně tak je tomu i v oborech fyzikálních, chemických, přírodovědných a dalších. Vlastní
výzkumy nám postupně předkládají, co vše máme k dispozici a jak s tím nakládat ku svému prospěchu
a rozvoji. Každým dnem se utvrzujeme ve svých závěrech a přicházíme na nové. Hledáme lepší a
výhodnější postupy – Cesty. Snažíme se o daleko efektivnější a vyšší dosažení vrcholů – o Cíle. Je to
vlastně jen další z mnoha her.
„Systém – Řídící podprogramy“
Její význam je však každému jasný. Vyhraničuje přesný soubor zákonů a postupů, podle nichž se
má a vyplatí hrát. K porušování je sice netolerantní a dané se nemění, zato ale obsahuje kvantum
hodnotných výher, o které se vyplatí usilovat – nové teorie, poznatky a vynálezy.
Je to jen hra. Proto bychom tak na to měli začít velmi rychle nahlížet a přizpůsobit své chování.
Kromě zisků jsou v ní totiž samozřejmě i porážky a ztráty. Z čehož jasně vyplývá, že pokud nezačneme
ctít a dodržovat její pravidla, nikdy nemůžeme vyhrát, a naopak, velmi rychle prohrajeme.
Nakolik je tato poznámka závažná a aktuální napovídá i širší pronikání významu slova Systém
do podvědomí dnešních lidí. Člověk většinou velmi dobře ví, co se stane a že něco prostě nejde.
Přesně chápe, kam ho zavede zavírání očí před následky. A přesto neustále porušuje, obchází nebo
alespoň zanedbává. Pomalu, ale jistě začíná být opravdu naprosto nezbytné, aby si začali všichni
Systém uvědomovat a hlavně respektovat. ŘÍDIT SE JEHO ZÁKONY!
Skutečná podstata existence Řídícího systému není totiž v ničem jiném, než zabránění možného
Chaosu a udržení odpovídajícího Řádu. Aby život nerušeně pokračoval a věci mohly fungovat podle
stanovených norem. Proto tu Systém je a proto je častokrát nekompromisní. Ve svých závěrech se na
nikoho a na nic neohlíží. Má přesná pravidla a přesné úkoly. Nejde nijak obelstít a nemůže si dovolit
lítost a ani fantazii. Jen plní svou úlohu.
Nutno dodat, že samotní lidé jsou již od nepaměti schopní vytvářet vlastní Řídící podprogramy.
Nejsou sice natolik globální, přesto mají svůj smysl a uplatnění. Typický příklad představují oficiální
právní systémy a zákoníky. Bezesporu sem patří ale i neoficiální tradiční postupy fungující ve
společnosti, či jen v určitých skupinách, předávané z generace na generaci. Opět se nejedná o nic
jiného, než o zachování určitého Řádu – podmínek pro pokračování.
Spousta ekologických neštěstí a katastrof je zaviněna nerespektováním pravidel. Vždy pak
„zpravidla“ musí nastat jisté nepříjemné NĚCO, aby se rovnováha vrátila do limitu.
„Systém – Funkční podprogramy“
Jak už zde bylo řečeno, úloha Funkčních podprogramů spočívá v zajištění neustálého koloběhu
energie. Zabránění stagnace, či hromadění a pokud možno usměrnění jejího proudu žádoucím
směrem.
Z těchto důvodů vytvořil Systém podprogramy, které dávají lidem k dispozici nepřeberné
množství aktivit. Jakýkoli jedinec v nich může najít své místo, hodnotnou seberealizaci a především
vybít efektivně svou energii. Znázorňují různé kulturní a duchovní směry s vysokým kreditem, ale i
malicherné a podřadné zábavy pro naprosté hlupáky a ignoranty. Jsou to zase jen hry, proto se
samozřejmě opět vyznačují určitými pravidly, vztahy a, na tomto místě nutno zdůraznit, v některých
případech i smysluplnou podstatou vedoucí společnost k rovnováze a úspěšnému pokračování – k
pokroku.
Mezi ty nejvyšší a nejrozšířenější patří náboženství. Dále pak různé sociální, alternativní,
netradiční, okultní a spirituální směry. Hry jsou však určené pro celé lidské spektrum, proto zpravidla i
velmi rozdílné. Jejich náročnost a smysl odpovídá těm, pro které byly vytvořeny. Na to je nutné
pohlížet při posuzování, ale hlavně pak ve svých vlastních volbách. Namísto zisku se můžete také dost
rychle zakopat a pohybovat v úrovni, která za to rozhodně nestojí.
Mají své cesty, hrdiny, postupy, vítězství, cíle a další skutečnosti typické pro hry. Často
vyprodukují vlastní reality, které pak úzce prolínají s realitou všeobecně přijímanou a všemi
ostatními. Většinou spadají pouze pod Systém, v jistých okamžicích (extrémy, vyjímečné momenty)
však zasahují i do nejvyšší reality Rámce.
Stejně, jako v případě Řídicích podprogramů – Zákonů, mají spousty her – Cest na svědomí sami
lidé. Určili si vlastní cíle a pravidla a nikdo jim v tom nebránil, neboť Hlavní program Rámce je velmi
nakloněn vlastní seberealizaci.
Pokud však zůstaneme u cest, které nám poskytuje Systém, je nepochybné a nezbývá než
přiznat, že svůj účel plní na jedničku. Lidé se snaží, vědí, co mají dělat a kolikrát jsou i bezmezně
přesvědčeni o svém správném a oprávněném počínání. Nestojí na místě, nepropadají beznaději,
nevěnují se nesmyslům. Ale hlavně – energie stále proudí.
Navíc na každé z těchto hlavních cest jsou i aspekty, které posunují lidstvo ku předu a podporují
jeho zdárný rozvoj.
Na první pohled všechno, jak má být. Je tu však jeden menší, za to významný problém. Stinná
stránka, jejíž skutečný dopad je velmi polemický.
Funkční podprogramy dají člověku hru. Vymezí mu prostor, pravidla a smysl. Do jisté míry ho
podporují a chrání. Občas i učiní „zázrak“, kterým mohou pomoct, či alespoň utvrdit své stoupence
v ještě větší víře. Jsou to ale pořád jen pouhé programy, uvažující se strojovou logikou. Proto po celý
čas chrání především sami sebe před odhalením. A v tom je právě ta podstatná a diskutabilní chyba
Systému.
Z jeho hlediska však k takovému jednání existuje oprávněný důvod. Neboť ten, kdo pozná, že
cesta, po které kráčí, mu lže a nějak ho omezuje, přestává věřit a většinou ji opouští. Následně může
začít tápat, čímž vniká nebezpečí Chaosu. A to je přesně ten důvod, proč Funkční podprogramy vůbec
nezajímá, že svým vlastním lidem zabraňují dospět k nejvyššímu poznání. K osvícení – k ztotožnění se
skutečností.
Zářným příkladem jsou opět náboženství, která vytyčila nejvyšší mety a nad člověka postavila
Nadčlověka. Ale tak to přeci ve skutečnosti vůbec není.
Na obranu Systému však musíme přiznat, že většina není na setkání s nejvyšší realitou
připravena, natož aby věděla, jak se k ní postavit a co s tím. A ani sami lidé často po něčem takovém
vůbec netouží. Vyhovuje jim stav věcí, jaký je, přičemž nestojí o žádné změny.
Buď, jak buď. Je to každého věc, kolik mu stačí k životu. Podstatné zůstává, že něco dělat
musíme, aby se ta pomyslná kola otáčela dál. A od toho tu máme právě hry. Je jich spousta a mnohé
z nich skutečně odpovídají inteligenci těch, pro něž byly stvořeny. Jsou naštěstí ale i takové, které
vám mohou něco smysluplného dát, hodnotně rozvinout a opravdu pobavit. A o to přeci v životě jde.
Dobré je nezapomínat, že v každé z těchto her platí tři základní pravidla: „Nic není zadarmo“,
„Dávat a brát“ a „Systém trestů a odměn“. Jakou hru a s ní i odpovídající roli si pro sebe zvolíte, záleží
už jen na vás. Systém je vždy připraven, aby se o vás postaral.
Častokrát se nám v životě stane, že odměny necháme ležet bez povšimnutí. Zato tresty si nás
najdou sami. Občas nás však mohou obejít. Mluvíme pak o štěstí. Ti, co vědí, chápou, že se jedná o
zásah Rámce, který si za něco zasloužili.
Systém respektuji, ale neklaním se.
Každý pohyb, kterákoli myšlenka a jakýkoli pocit uvolní energii, která se podílí na cirkulaci.
Hromaděná energie se kazí a ztrácí na kvalitě.
Pochopitelně, že do Funkčních systémů patří i řada dalších podprogramů, jakými jsou ku příkladu
různé životní řetězce, cykly nebo vztahy mezi tvory, rostlinami a jiné. Sami víte nejlépe, které z nich
hodláte objevit a prozkoumat. Tato kniha je však z větší části zaměřena pouze na Hry, proto se jinými
oblastmi Systému příliš nezaobírá.
„Mnohačetné reality“
Předcházející kapitoly vám zřejmě představily neskutečný a závratný Svět, plný prapodivných
principů, pod kterým nemůže být podepsán nikdo jiný, než naprostý blázen. Nepochopitelný a těžko
přístupný vašim dosavadním zkušenostem a postřehům. Ale možná, že také ne. Třeba vás něco
oslovilo, či podnítilo k zamyšlení.
Důvod, proč bylo nutné zmínit a popsat tyto, na první pohled, neuvěřitelné skutečnosti, je
prostý. Nějaké logické vysvětlení a alespoň přibližný původ, díky čemu a kým je zajišťován průběh a
fungování Her, musel být předložen. Navíc, vám celkové chápání světa a jeho zúčastněných
skutečností dopomůže k daleko lepšímu pochopení Her samotných. Získáte větší důvěru v jejich
existenci a pravidla, podle nichž fungují.
Opět však upozorňuji!!! K těmto závěrům dovedla Cesta Poznání mě. Kde a s jakými
informacemi skončíte své putování vy, zaleží jen na vás. Proto věřte pouze svojí pravdě a vlastním
názorům. Má to tak být.
Ale zpátky k tématu.
Pokud si chcete existenci Her, Systému a samotného Vesmírného Rámce dokázat alespoň
představit a následně uvědomit a přiznat, je v prvé řadě nutné, abyste se oprostili od bezduchého
setrvávání v té jediné Všeobecně přijímané realitě a připustili možnost, že realit je mnohem víc.
„Kolik?“
Tak na to vám nikdo nedá přesnou odpověď, protože realit může být nekonečně mnoho.
Začněme třeba tím, že každý máme svou vlastní. Budujeme si ji na všeobecně přijímaných
společenských principech a upevňujeme na poznatcích a zkušenostech, které nasbíráme během
života. Vytváříme si tak osobní náhled na Svět, kde skutečnosti fungují v souladu s naším názorem –
„Vlastní realitu“.
Tyto malé reality spolu navzájem prolínají a vytváří mnohem větší, silnější a samozřejmě i
pevnější soubory vyšších realit. Dění v jakékoli z nich, pak ovlivňuje dění v ostatních, a naopak.
Mezi ty nejznámější a nejlépe identifikovatelné patří bezesporu reality, které vznikly na základě
významného a velkoplošného náboženství. Sdružují samostatné jedince do skupin, kterým pak
předepisují jednotné vnímání, víru, postoje a cíle. Stoupenci daných směrů se navzájem utvrzují a
podporují ve svém přesvědčení. Spolupracují a budují jeden Svět – jednu velkou společnou realitu.
Ne nadarmo se říká, že pravda je tak velká, jako množství a síla lidí, kteří v ní věří. Proto tedy
není divu, že jim jejich reality tak dobře a úspěšně fungují.
Mimochodem, síla reality, její moc a schopnost ovlivňovat stav a události v těch ostatních
realitách, se vedle smyslu, který příslušný myšlenkový směr lidstvu přináší, odvíjí úměrně i od počtu
zúčastněných a jejich zanícenosti pro danou věc.
Další dobrý příklad představuje odlišnost realit společenských vrstev. Chudá, střední a bohatá.
Každá má jiné možnosti, hodnoty a styl. Různí je dostupnost, způsob řešení problémů, vzájemné
vztahy mezi lidmi a mnoho dalších faktorů. Co je pro jedny nepředstavitelné, připadá druhým
normální. Přestože žijí vedle sebe, každý se nachází v jiné realitě. V separovaném světě, jemuž
odpovídá příslušný soubor pravidel a postupů.
Rovněž etnické a kmenové skupiny tvoří vlastní reality. Často v sobě skrývají rozličná tajemství a
nevysvětlitelné síly. Poskytují prostor a život metodám, nad kterými se nezúčastněným
pozorovatelům doslova tají dech. Šamani, fakíři, léčitelé, čarodějové a zaklínači. Lidé, kteří mají
poněkud jiné, nedostupné, ale existující světy, v nichž je možné i „nemožné“.
Ještě stále zastáváte názor, že realita může být a je jen jedna?
Každý si hraje tu svou hru v té své realitě. V téhle funguje to a v té zas ono. A tak to prostě je.
Pokud si však budete vlastní nedůvěrou a nepochopením uzavírat dveře, nikdy je nemůžete
objevit, stát se součástí jejich dění a využívat prostředků, jenž vám nabízí.
Mnohé z nich, dokážete pomocí Cesty Poznání odhalit a správně identifikovat jejich principy.
Jiné na nás teprve čekají, neboť řada sil, postupů a technologií je nám doposud neznámá a
pravděpodobně si je neumíme ještě ani představit.
Máme k dispozici celá kvanta rozličných světů. Mají svá pravidla a svůj smysl. Stačí jen hledat.
Mezi tou spoustou existuje i několik skutečně silných. Z toho tři jsou pro lidstvo, díky svému
významu, ty nejpodstatnější.
První představuje, již zmíněná, Všeobecně přijímaná realita. Její přítomnost zřejmě unikla jen
málokomu, neboť je to právě ona, ve které jsou vepsány a uloženy informace pro naše přežití.
Obsahuje pravidla a postupy, jak a čím nasytit svá těla a zajistit svou existenci. V současnosti vytváří
vztahy tržního hospodářství, kde může každý svůj čas, znalosti a energii proměnit za hmotný zisk.
Jaké aktuální postavení dosahujete v této „Hře Všední Existence“, určuje pak žebříček a úroveň
společenské vrstvy, jejíž jste členem.
Druhá, tzv. Duchovní realita je založena, jak už z názvu vyplývá, na základech naší duchovní
podstaty. Lidstvo ji dostalo v dávnověku a je to přesně to, co nás společně s darem řeči, odlišuje od
ostatních tvorů na Zemi. Je uložena v mozku a mimo jiné ji tvoří šest archetypů – Bojovník, Milá, Mág,
Kněžka, Umělec a Královna, které se navzájem kombinují. Jejich charakteristiky a předpoklady pak
spolu vytvářejí určité duchovní postavy, s nimiž se daný jedinec vnitřně sžívá a přizpůsobuje jim své
jednání. Příkladem takových rolí je rytíř, léčitel, věřící, učitel, král, amazonka, kněžka, milosrdná
sestra, společnice a jiné. Předurčují naši přirozenost, smysl a přibližné osudy.
Toto v mozku uložené nastavení si málokdo uvědomuje, nicméně jeho vliv má možnost
zaznamenat každý. Jeho primární působení se projevuje v situacích, kdy vám mysl uvolňuje do těla
pocity, které upozorňují na to, že je vás něco hodno, nebo naopak nedůstojné.
Duchovní podstata má ale i daleko hlubší a významnější úrovně. Dává nám prostředky pomocí
nichž hájíme život bojem či diplomacií. Znalosti z oblasti psychologie a sebeuzdravování. Množství
nadání, která stačí jen rozvinout. A řadu dalších nástrojů usnadňujících nám život a přinášejících
úspěch.
V oblasti duchovní reality máte šanci dosáhnout identifikace a najít sami sebe. Od toho pak
můžete určit, čeho byste mohli či měli během svého života dosáhnout – pro co jste se vlastně
narodili.
Nakolik dokážete geneticky předávané nastavení využívat a dostát své vnitřní role se pak odráží
na vašem postavení v žebříčku Duchovní hierarchie – ve „Hře všech Her“.
Je to právě Cesta Poznání, která vám ozřejmí mnoho nového o duchovní podstatě. Napomůže
v uvědomění a rozvine její spolupráci s vaší myslí – vaším skutečným „já“.
A konečně třetí realita. Nejvyšší realita samotného Rámce. Odráží schopnost seberealizace a
naplnění života. Na člověku hodnotí, jak množství a charakter dosažených cílů, tak ale i samotný styl
provedení. Sdružuje, sleduje a podporuje všechny, co mají pro dění na planetě skutečný smysl –
podstatný a hodnotný význam. Jedince, kteří dokáží vést lidstvo ku předu a vytvářet nové postupy a
vzory pro zajištění a udržení existence. A to, jak v dobrých, tak z hlediska nutné rovnováhy i v těch
špatných stránkách a způsobech života. /Varování : Zástupci negativních aktivit – zločinnost,
despocie, tyranie, teror, jsou sice potřeba a mají svou část podpory, bývají však v určitý čas zastaveni
Rámcem či Systémem v podobě uvěznění, převratu nebo dokonce i usmrcení./
Oč vlastně v této realitě jde a jak se do ní, co možná nejlépe zapojit, se velmi přesně dozvíte
dále v knize a zvláště pak na Cestě Poznání. Zatím snad postačí zdůraznit její základní podstatu zachování a rozvoj života, což tedy konkrétně pro člověka představuje aspekty týkající se jeho vlastní
rodiny. Myslí se tím rodinné zabezpečení, výchova, přístup, podmínky, prostředí atd. Prostě to, jak
zvládá své primární povinnosti.
Jedná se však o nejvyšší realitu, a tak se její skutečné dění odehrává především na mnohem
výraznějších úrovních, které se zaobírají těmi nejzávažnějšími otázkami ohledně vývoje a
budoucnosti, a to jak lidstva, tak veškerého života na planetě, včetně ji samotné.
Pro představu její velikosti a významu si uveďme příklad, čím odměňuje své oblíbené favority za
jejich námahu. Umožní jim navázat kontakt s tzv. proudem Moudra, jenž dodává informace
související s ideálním a nejvhodnějším pokračováním. Radí, napomáhá v rozhodování a v hledání
nových možností. Tento kontakt je rovněž znám pod pojmem „vhled“ nebo „trans“. O proud Moudra
a jeho neustálou aktualizaci se stará Hlavní program Rámce, z toho důvodu si můžete být kvalitou a
hodnotou obdržených nápověd více než jistí, neboť ten má opravdu přehled.
Sem se však každý nedostane a ani samotnou nejvyšší realitu si většina lidí nedokáže během
života plně uvědomit. Pokud ale chcete patřit mezi ty, co ví a mohou, musíte v prvé řadě pochopit a
respektovat pravidla, jimiž se řídí. „Podporuj a budeš podporován.“ Dosáhnout SKUTEČNÝCH
VÝSLEDKŮ a plnit podmínky. Není to snadné, nicméně nepředstavitelné prostředky, možnost
rozhodovat a ovlivňovat dění v Rámci, za to stojí.
„Pouze ve spojení s Rámcem a jeho smyslem můžete bezezbytku dojít k smyslu svému a
k naplnění svého života.“
Tak to jsou tři nejdůležitější reality. Odvíjí se od nich veškeré dění a následné reakce. Jejich
uvědomění vám pomůže objevit nespočet nových skutečností, pravidel, mechanizmů a funkcí.
Především tak ale dostáváte šanci identifikovat sama sebe – dosáhnout poznání, najít svůj smysl a
nežít jen na půl.
V okamžiku, kdy pochopíte, že existují i jiná hlediska, vztahy a prostředky, než jen ty, co nabízí
Všeobecně přijímaná realita, odpadne vám spousta nevysvětlitelného a oprostíte se od řady
zbytečných komplikací. Zjistíte, že si můžete daleko víc dovolit a získat. Otevřou se vám nové, do té
doby nepoznané, a mnohem rychlejší postupy, jak dosáhnout svých cílů v jakýchkoli myslitelných
oblastech.
Ztotožnit se s tím, že realita není pouze jedna a naučit se používat nástroje, které vám nabízí i
jiné, stojí skutečně za to. Znovu však připomínám: „Veškeré reality spolu prostupují a ovlivňují jedna
druhou, proto není nikdy nic naprosto jisté. Dá se jen s větší či menší jistotou předpokládat.“
Ale i v tom spočívá kouzlo a umění života, i to pro nás dělá Rámec. /Absolutně nic není
absolutní./
Pokud nedokážete navázat spojení s realitou Rámce, najděte si ty, co to umí. I tak se dá
dosáhnout na vrchol.
Jestliže začínáte s objevováním mnohačetných realit, zkuste začít s tím, že pochopíte realitu
svého partnera. Svět, který má před očima on/ona. Nejen, že si potvrdíte existenci další reality, navíc
i získáte schopnost podívat se na skutečnosti duplicitním pohledem. Naučíte se vnímat život tak, jak
jej vnímají jiní. Rázem vám budou jasná jejich hlediska, postoje a následné reakce. Dokážete pak
mnohem lépe odhadnout správný postup, abyste dosáhli svého. Zažehnáte již v prvopočátku spousty
zbytečných konfliktů, nebo alespoň rychleji identifikujete problém a následně i možné řešení.
!!! Nejvyšší realita nabízí i jednu velice pozoruhodnou skutečnost. Je jí tzv. „vyšší či kolektivní
vědomí“. Jedná se o stav, kdy pociťujete, že jste součástí celé planety, ne-li Vesmíru. Plně si
uvědomujete obrovský rozsah a sílu vědomí, ve kterém se právě nacházíte. V počátku je doslova
omračující. Proto pokud se dostanete až sem, nemějte strach a nesetrvávejte v úleku. Naopak snažte
se využit, co možná nejlépe té možnosti. Stačí se ptát a přát si.
Ale i kdyby se vám nic výraznějšího nepovedlo, nevadí. Ta zkušenost za to stojí.
/příklad nereálné a přesto fungující, tedy existující, reality/
Každý blázen má vytvořenou svou vlastní realitu, v jejímž udržení ho z velké části podporuje jeho
vlastní podprogram Systému. Ten má konec konců každý z nás. Důvod pro aktivaci „neskutečného
zavádějícího světa“ vyplývá, krom jiného, i z primárních úkolů programu – pokusy. „Čeho všeho je
člověk schopen, kam až zvládne zajít a čemu všemu dokáže uvěřit“. Na začátku jakéhokoli šílenství
stojí nepravdivá informace, které se dotyčný poddá, čímž se nastartuje odklon a vznik falešné a
umělé reality. Prvotní podnět dodá v některých případech Systém, jindy zas fantazie samotného
jedince.
Nebezpečí a dá se říct i podvratnost Systému spočívá v tom, že v mysli a vizích blázna čas od
času zprostředkuje situaci, která ho nadále utvrzuje v mylném přesvědčení. Na obranu Systému však
nutno dodat, že si to tak daný jedinec, ať už vědomě či podvědomě, vlastně přeje. Celý mechanizmus
šílenství tkví tedy pak v tom, že je jedinec systémem udržován a podporován ve svém pomateném
stavu tak dlouho, dokud mu sám věří. Proto jediný možný základ léčby představuje odbourání vazeb
na neskutečnou realitu. Dokázat přestat věřit „nesmyslům“, protože jedině tak se dají úspěšně
zapudit a vymazat ze života.
Zmizí víra, zmizí umělý svět. Toto pravidlo Systém dodržuje a nepokračuje ve svých pokusech.
Pokud chce být psychiatr alespoň něco platný, musí být v prvé řadě schopen vysvětlit pacientovi,
proč má přestat věřit, tomu, co opravdu vidí.
Člověk si své šílenství financuje vlastní vůlí a energií, která živí jeho osobní strážní program a
následně realitu. Může to však být i program a realita vlastního sebezničení. Proto pozor na to, čemu
se podvolíte uvěřit a jaký Svět kolem sebe začnete vytvářet.
Dva nejdůležitější faktory našeho Vesmíru, na které, vedle mnohačetných realit, musíte zaměřit svou
pozornost, pokud tedy chcete začít chápat, o co vlastně ve skutečnosti jde a jak to na Světě chodí.
Cesta Poznání se skládá z jednadvaceti stupňů, přičemž dva z nich se týkají právě Rovnováhy a
Životních energií. Z toho důvodu se o jejich významu a působení zmíníme na úvod pouze obecně. Jen
na tolik, abyste podnítili své myšlení tímto směrem a nastartovali v sobě proces, díky němuž si budete
tyto dvě zásadní veličiny plně uvědomovat. Ono totiž nestačí o nich jen vědět. Musíte je neustále
sledovat a hodnotit. Přemýšlet o jejich významu a působení. Jedině tak máte šanci poznat život a
fungující pravidla v těch nejvyšších úrovních. Začněme Rovnováhou. Je to ta nejvyšší, zatím známá,
autorita, podle níž se řídí veškeré síly a skutečnosti v našem Vesmírném Rámci. Je to právě ona, kdo
chápe plnou podstatu vztahů a souvislostí mezi všemi a vším zúčastněným. Pravidla, funkce a
mechanizmy jsou vybudovány na jejích podkladech a k podpoře její existence. Pól má svůj protipól a
klad zase zápor. K čemukoli na Světě můžete najít opak, ale samozřejmě i odpovídající stav
Rovnováhy. Schéma, podle nějž je tvořen život a jeho aspekty. Jakákoli poškození či vychýlení se
vyrovnávají s ohledem na její hlediska, neboť vyjadřuje přesné podmínky, které zajišťují možnost
pokračovat.
Rovnováha a Životní energie
Skutečný význam Rovnováhy doceníte až v okamžiku, kdy si uvědomíte, co pro vás představuje
vaše vlastní – vnitřní. Harmonické spojení těla, ducha (duchovní podstaty) a mysli. Cítíte se skvěle a
plni elánu. Navíc v tu chvíli máte i možnost bez omezení čerpat ze všech svých zdrojů – síla,
informace a inteligence.
Spolu s tím, jak si v sobě upevňujete stabilitu vyváženého stavu, dochází rovněž i k značnému
rozšíření vašeho vědomí. Získáváte mnohem větší náhled na Svět a daleko lépe pak chápete veškeré
jeho dění. Objevujete nové a spousta, do té doby, nesrozumitelného je vám mnohem jasnější.
Přijdete si na platná pravidla a značná část věcí se vám bude zdát přijatelnější, neboť je vám zřejmá
jejich nutnost. Dochází vám hlubší podstaty problémů, čímž je dokážete rychleji a efektivněji řešit.
Postupně se oprostíte od nesmyslů, předsudků a chyb. Vaše kroky a rozhodnutí se, díky novým
poznatkům stávají, odpovědnější a úspěšnější.
V mnohačetných realitách zas díky rovnováze a rozšířenému vnímání bez potíží odhalíte, jak
události v jedné, ovlivňují dění v těch ostatních – jaké mezi nimi fungují vztahy a co je potřeba udělat,
aby se vyrovnal, nebo zůstal zachován, optimální stav ve všech.
Tak, to je jen několik příkladů, co umožňuje poznat a využívat vaše vlastní vnitřní rovnováha vám.
„Chápete už jaký obrovský význam pro Vesmír ztělesňuje Rovnováha celková?“
„ZAJIŠTˇUJE PODMÍNKY, DÍKY NIMŽ MŮŽE KAŽDÝ ZÚČASTNĚNÝ SUBJEKT POKRAČOVAT VE SVÉ
EXISTENCI A ZDÁRNÉM ROZVOJI!!!“
Proto na ni, pokud možno, nikdy nezapomínejte. Dosáhnout Rovnováhy, naučit se ji respektovat a
moct za to využívat výhod s ní spojených, má rozhodně smysl a naštěstí to není až tak těžké. Stejně,
jako je příroda řízena Řádem – Řídícími podprogramy, i my máme ve svém těle uloženy určité
mechanizmy, díky nimž sami svou vlastní přirozeností inklinujeme k vytvoření a udržení vnitřní
rovnováhy. Stačí se naučit vnímat sám sebe. A pokud ji náhodou budete muset hledat, tak
naslouchejte svému srdci – středu, tam někde ji najdete.
Další nejpodstatnější skutečností našeho Vesmírného Rámce je energie. Dokáže se měnit jedna
v druhou a nikam nemizí. Dává sílu tvořit a pokračovat. Má v sobě kvanta možností a uplatnění.
Někdy ale bývá špatně využívána a často dochází k jejímu zbytečnému hromadění. Dva závažné
problémy, které zapříčiní vychýlení optimálního stavu. Poté musí nastat něco, co by uvedlo odklon do
normálu. Může se jednat o pozitivní nebo naopak katastrofální změnu.
Nechme teď stranou obecně známé, přesně identifikované energie, typu elektrická, tepelná,
kinetická a jiné. O jejich smyslu a působení už známe vše podstatné. Mají pro celkové dění
neodmyslitelný význam, a proto ani na ně nesmí být v konečném součtu zapomínáno.
Na tomto místě však zaměříme svou pozornost do jiné oblasti - pouze na Energie Životní. Svým
způsobem jsou nám stále dost neznámé. Nevíme, podle jakých principů přesně pracují. Neumíme je
pořádně pojmenovat a ani určit jejich fyzikální hodnoty. Přesto o nich víme a velice dobře
pociťujeme, jak jejich nedostatek, tak i nadbytek. Zvládáme je bez problémů využívat, transformovat
a směrovat. Přičemž nemalý důkaz pro toto tvrzení je ten, že ještě pořád žijem.
„Děláme to však správně?“
Samozřejmě, že většinou ne!
Spousta chyb a omylů pak, jako obvykle, pramení především z neznalosti, ale v nemalé míře i
lenosti a povrchnosti..
Tak jak to tedy s těmi Životními energiemi alespoň přibližně je?
Jing-jang a chi, klady a zápory, dobro a zlo, pozitivní a negativní aura, nebo veškerá škála dobrých a
špatných pocitů. Pořád hovoříme v podstatě o tom samém. O Životní energii.
Bylo by však mylné, abychom se domnívali, že je jen jedna. Dá se tak sice vnímat, ale pravda je jiná.
Její celkový komplex má určité specifické formy, které pak zasahují pouze do určitých
oblastí.
Jako nejlepší příklad si představte člověka. Na základě jedné z forem zvedne své tělo, pomocí
druhé rozpohybuje mysl, třetí mu nabídne informace, které má uloženy v hlavě a díky čtvrté začne
tvořit, nebo ničit. Svým způsobem je to ale stále jen jedna. Ta, která nám umožňuje žít.
Bez obtíží přechází jedna v druhou a mění polarizaci. Ztělesňuje protiklady, jejichž jednota a
vyváženost představuje největší umění našeho Vesmíru. Může stavět, ale i bořit. Dávat život, nebo
zabíjet. Proto je tak důležité identifikovat všechny její formy, poznat, jak působí a naučit se ovládat
jejich tok.
Každý žijící objekt na planetě se určitou částí podílí na oběhu té nejdůležitější energie. Jsme to však
právě my lidé, kteří mají mysl a tím pádem i zodpovědnost. A tak je především na nás, abychom se
s ní naučili správně pracovat.
Velmi často s ní plýtváme, zneužíváme ji, nebo naopak hromadíme, až se pod její tíhou doslova
hroutíme a nejsme schopni pohybu. Ve větší míře je důsledek takového jednání pak mnohem
závažnější. Dochází ke kolapsům, přičemž kolikrát ani nevíme proč. (Živelné pohromy, války, nebo jen
rozchody a hádky – záleží, jakou úrovní se hodláte zaobírat.)
Je opravdu nutné, abychom si, ať už jako lidstvo či jednotlivci, začali Životní energie uvědomovat,
respektovat je a nakládat s nimi tak, jak se má. Vyhneme se zbytečným přehmatům a mnohé
objevíme. JSOU TO PRÁVĚ ENERGIE, KTERÉ VYTVÁŘÍ CELKOVÉ DĚNÍ NA PLANETĚ, proto
prostřednictvím nich získáte odpověď na jakoukoli svou otázku.
Pokud vám tedy mohu poradit, začněte vnímat a sledovat charakter a tok energií, spolu s faktorem
rovnováhy. Neustále k nim přihlížejte a hodnoťte veškeré skutečnosti nebo situace i z jejich hlediska.
Dostanete se k pravidlům, jenž ovládají Svět.
Mimochodem, je to zase jen energie a její nutná rovnováha, co člověka na určitých křižovatkách
tlačí doleva, doprava či rovně.
S trochou nadsázky a z hlediska Duchovní reality se dá bezpochyby tvrdit, že moc prostoru na
výmluvy proč bychom se nemohli naučit pracovat s Životní energií, nám nezbývá. Prostředky a
informace k jejímu ovládání má totiž každý z nás už od narození uloženy v hlavě. Stačí jen chtít a
vlastní touhou otevřít v mozku brány, za nimiž leží. Mysl, neboť je to právě ona, kdo dává energii –
umění, směr, pak může naplno využívat jejich nabídky. Jaké budou naše myšlenky, taková díla budou
vznikat.
Zvyšování energetického potenciálu namísto úpadku či stagnace – to je to, oč tu běží, o co bychom
se měli snažit. Víc energie = víc života. A prostor na to stále ještě máme.
Přímo ukázkový model, který znázorňuje Schéma Života a rozložení Sil – energií, představují tři,
v současné době, nejrozšířenější náboženství. Křesťanství, islám a budhismus.
Stoupenci křesťanství jsou vedeni k lásce a pokoře. Ztělesňují dobrou, leč svým defenzivním
postojem, poněkud útrpnou a zakřiknutou stranu na miskách vah. Oproti tomu islám, ať už byla
původní myšlenka jakákoli, vyhlásil Džihád – svatou válku, čímž se rázem nominoval na druhou
stranu do role agresora.
A pak je tu budhismus. Zlatý střed, jehož vyznavači celou svou duší hledají cesty vedoucí
k rovnováze.
Dva protipóly – extrémy, a něco mezi tím. A tak je to na Světě se vším.
Lidé v rovnováze posilují tvou vlastní.
Život je jednota protikladu, jedině tak se může optimálně rozvíjet a pokračovat.
Proč jsou na Světě války a nemoci?
Následující úvahu berte jen jako pouhou teorii. Můžete s ní samozřejmě nesouhlasit a vyvracet ji
pádnými argumenty. I tak splní svůj účel, neboť si alespoň vytvoříte vlastní názor na věc.
V okamžiku, kdy jsem začal pronikat do mechanizmů, jenž řídí Svět, pochopil Systém, zaznamenal
přítomnost Hlavního programu, ale především na vlastní kůži okusil, jak vypadá a působí, a že vůbec
existuje, KOLEKTIVNÍ VĚDOMÍ, nešla mi z hlavy jedna podstatná otázk : „Jak je možné, že jsou války?“
Vždyť pokud je Svět vytvořen tak, jak si myslím a jeho fungování zajišťují programy, o kterých jsem
přesvědčen, že nad námi bdí, je přeci nelogické, aby k něčemu takovému docházelo. Ta síla jednoty,
inteligence a společného zájmu na životě v kontrastu s brutálním zabíjením.
„JAK JE TO MOŽNÉ, PROČ TO DOVOLÍ?!?“
Odpověď je jednoduchá. Člověk je ten, kdo má poslední slovo a především na něm záleží, kam se
bude ubírat historie.
Spolu s touto neoddiskutovatelnou pravdou je tu však ještě pár dalších nezanedbatelných činitelů,
které nás do těchto katastrof doslova ženou. K jejich identifikaci a plnému pochopení významu je pak
dobré přihlédnout právě k faktorům Rovnováhy a Energií, jenž byly zmíněny v předešlé kapitole..
Začněme ale s kolektivním vědomím, které tuto otázku vyvolalo a neustále živilo touhu po
odpovědi.
Kolektivní vědomí a s ním spojené programy Rámce a Systému tu totiž nejsou jen pro nás. Jen
proto, aby chránily lidstvo, dotovaly ho moudrostí a všeobecně podporovaly.
Kolektivní vědomí zajišťuje spojení a vyhodnocuje veškeré dění mezi živými tvory, planetou (se
vším, co obsahuje, jak uvnitř, tak na povrchu, ale i v okolí) a nějakou cizí inteligencí ve vzdálených
galaxiích. Následně dává svým účastníkům jasně na srozuměnou, jaký je aktuální stav v našem
Vesmírném Rámci spolu s alternativami dalšího vývoje a optimálních postupů. Její informace obsahují
mimo jiné i to, kde se nacházejí a v čem spočívají nejpalčivější problémy, které právě v tu danou dobu
způsobují neúnosné vychýlení celkové Rovnováhy.
My však většinou neposloucháme a na její varování nebereme zřetel. Kolikrát si svou drzostí
doslova říkáme o to, abychom byli zničeni. Přesto ale dostáváme znovu a znovu novou šanci, možnost
jít dál. I když, pravda, čas od času musíme zaplatit velmi krutou daň.
Tím je vyřešeno, proč se lidstvo, i přes takovou úctyhodnou a otcovskou autoritu, jakou je
kolektivní vědomí, může dostat do války.
(A že je nám ještě stále odpouštěno? Vždyť jsme v podstatě jejich děti. Ale pozor! I ty se občas
přesvědčili, že není radno na to do nekonečna spoléhat)
Pokud tedy připustíme, že i přesto všechno okolo nás, co má především chránit a zajišťovat život,
může dospět dění na planetě až do válečného stavu, nabízí se hned druhá otázka : „Proč jsou vlastně
války?“
Protože jsou lidé tací, jací jsou, je jen část odpovědi. Mnohem víc prozradí a osvětlí náhled skrz
reality a řídící faktory Vesmírného Rámce.
Nesmyslné jednání, ignorování evidentních pravidel a každodenní nadměrné dávky negativních
pocitů jasně napovídají, že na tak zásadní faktor, jakým je Rovnováha, nebere většina lidstva
nejmenší zřetel. V souvislosti s jejím nerespektováním, pak logicky vyplývá, že si ani do důsledku
neuvědomujeme formy a hlavně – základní principy energií. Že veškerý život na sebe váže energii,
kterou je zas naopak naší povinností, uvolňovat zpátky do oběhu. A to, jak (obecně vyjádřeno)
prostřednictvím pohybových, kreativních a destruktivních aktivit, tak jakýchkoli myšlenek, prožitků a
emocí. Právě v tomto bodě se řada jedinců dopouští neodpustitelných chyb.
Naše bezohlednost, pohodlnost, lenost a povrchnost pak v celkovém součtu zapříčiní neúnosné
vychýlení na miskách vah, které již nelze tolerovat. Následují reakce, úměrné příslušnému deficitu.
Náhlé přírodní katastrofy, chorobné epidemie a v některých případech i nezabránění, nebo snad
dokonce vyvolání situací a událostí, jenž dovedou lidstvo do války.
Vesmíru většinou dlužíme ty dobré hodnoty. A tak se, kromě nedodržování zákonů a zbytečného
hromadění energií, nedostává především lásky, radosti, vděku, upřímnosti a dalších pozitivních pocitů
a projevů, jenž plodí odpovídající energetický náboj. Namísto toho bez rozmyslu a neustále
produkujeme kvanta nespokojenosti, zloby a nenávisti. A to se přece někde musí po čase odrazit.
NEROVNOVÁHA ! Je tedy jedním z důvodů, proč jsou na Světě války, nemoci a náhlá neštěstí. Trest
za naši drzost, hloupost a zapomnětlivost.
Tak třeba až někam sem vás může přivést širší vnímání skutečností, náhled přes reality a
hodnocení nejvyšších faktorů. Dostáváte, díky nim, jasně na vědomí, jaké chování se vyplatí zvolit a
čeho se naopak vyvarovat – jak se zasloužit o větší smysl a podporu, nebo naopak, čím od sebe
odvrátit nic nepřinášející stagnaci a „nepřízeň“ osudu.
Ve svých úvahách se můžete zaměřit na co chcete, neboť máte vždy šanci získat něco užitečného.
Jako příklad vám uvedu otázku, která úzce souvisí s válkou a neštěstím.
„Kdy nebo po čem na Svět přicházely největší změny, pokrok a vynálezy?“ - V období krize či krátce
po ni.
„A co podmiňovalo jejich příchod?“ - Obrovské sebezapření, odvaha pokračovat a v neposlední
řadě úsilí.
Zamyslete se a okamžitě se před vámi objeví spousta pravidel, podle nichž funguje Svět:
-Neštěstí netrvá věčně a vždy sebou nese nějaký zisk – zaleží na nás, zda jej dokážeme objevit a
zmocnit se ho. V prvé řadě se však nesmíme poddat situaci.
-Úspěch podmiňuje určitá oběť. = Nic není zadarmo. Dávat a brát. I s konkrétními informacemi, které
přesně vyjadřují, co je za co.
-Nutnost vytrvalosti, disciplíny a trpělivosti.
-Pozitivní výdej energie – podpora, a za ní se ti pak dostává podpory na zpět.
-Sebezapření? Ta největší vítězství musíme splatit vlastním utrpením nebo určitou obětí.
-a mnoho a mnoho dalších
Vždy záleží na tom, z jaké úrovně se na skutečnost podíváte. Zpravidla však přijdete na to, co se
vám v daný moment nejvíc hodí do dalšího života.
Proto si bez obav vytvářejte osobní hypotézy na cokoli. Přehodnocujte je, měňte, popírejte, ale
hlavně, nepřestávejte vnímat a přemýšlet. Po každé totiž objevíte něco, co vám za to bude stát a
posune vás dál. Ale o tom už je následující kapitola.
V předcházejících kapitolách jste se seznámili se základním smyslem Hry a s jejími blíže
nespecifikovanými tvůrci. Dále pak s mechanizmy, které zajišťují její provoz a s nejdůležitějšími
faktory, jenž jí dávají život, prostor a řád. A konečně i s Životní energií, realitami a Rovnováhou. Zdálo
by se, že víte vše potřebné a tak můžete bez váhání vyrazit. Existuje však ještě pár podstatných
maličkostí, které byste měli před vstupem na Cestu bezpečně znát a ovládat. Jak už jste si jistě všimli,
základní předpoklad pro vědomé a plnohodnotné zapojení do Hry Života se ukrývá ve vašich vlastních
myslích a schopnostech uvědomovat si nové skutečnosti a dění okolo vás. Ať už hodláte úspěšně hrát,
nebo jen spokojeně žít, vždy k tomu potřebujete odpovídající znalosti a všeobecný přehled o situaci,
která se vás bezprostředně dotýká. – Fungující pravidla a aktuální stav. Nikdo a nic na Světě vám
nemůže dát víc kvalitních informací, než vaše vlastní uvědomění. A proto první, co v sobě musíte
nastartovat, jsou jeho schopnosti. Proč se o tom vůbec zmiňuji? Protože čísla hovoří dost jasně.
V dětství, kdy doslova hltáme Svět, zvládáme registrovat až 3000 vjemů za minutu. Učíme se z nich,
hodnotíme je a poznatky ukládáme do paměti. V dospělosti však toto číslo klesá na rozmezí 400-800
vj/min. Osvědčené zkušenosti a zajeté postupy po čase oslabují schopnosti vnímat a přehodnocovat.
„Uvědomění – obecně“
Mozek lenivý a připravuje svého nositele o prostředky, které mu umožňují objevovat a získávat
nové. Toto snížení výkonu není dáno věkem, nýbrž pohodlností a stereotypem. Samozřejmě, že
mozek, stejně jako tělo, ochabuje, pokud se nepoužívá. Naštěstí ale i on funguje jako sval, proto se
dokáže znovu a rád rozjet, jestliže ho k tomu začnete nutit a procvičovat.
A to je právě váš případ. Máte v plánu získávat znalosti, poznávat Svět a odhalovat jeho největší
tajemství života. Proto vám nezbývá, než opět probudit a rozvinout své schopnosti uvědomění a začít
registrovat věcí okolo.
Je to první krok na Cestě Poznání. Jedna z vašich nejmocnějších zbraní. Základ, jehož podstatou
je sběr pravdivých informací.
Díky uvědomění budete získávat mnohem širší pohled na skutečnosti v oblastech, které jsou pro
vás aktuální, nebo se jim hodláte v blízké době věnovat. Na základě více informací, hledisek a faktorů,
jenž tímto postupem dostáváte k dispozici, pak máte možnost utvořit nesrovnatelně hodnotnější a
oprávněnější závěry. Tím jednak zvýšíte své šance na úspěch a postup do dalších úrovní, ale také
snížíte počet možných karambolů.
Správné informace a širší vnímání vám totiž přináší možnost daleko hodnověrněji posoudit
dopad svých činů a rozhodnutí. Zároveň také budete vědět i o problémech, které mohou případně
nastat, jímž však můžete, vzhledem k tomu, že je očekáváte, zdárně odolávat.
Bez potíží dokážete určit podstaty skutečností, kořeny problémů, platné tradice, fungující
postupy, vztahy, mechanizmy, pravidla a prostředky, kterými neustále zvětšujete svůj vnitřní model
Světa. A to kdekoli a v čemkoli si zamanete.
Pokud to budete zvládat, má smysl vyrazit na Cestu, neboť se dá předpokládat, že nebude
zbytečná.
Co ještě dodat?
Snad jedině to, jak nejlépe nastartovat své schopnosti uvědomění.
-Musíte chtít. Musíte vědět, co chcete poznat a musíte se ptát. Chuť hledat a objevovat a konkrétně
formulované otázky vám pak v krátké době přinesou znatelné zisky.
-Nejsilnější prostředek uvědomění je vnímání. Proto není na škodu, když začnete rozvíjet i své smysly.
Zrak, sluch, čich, hmat a chuť. Sběr a následné zpracování těchto informací vám opětovně nabudí,
zrychlí a zvýší úroveň, v jaké bude pracovat vaše mysl.
-Nepřestávejte sledovat a hodnotit, co se kolem vás neustále děje. Všímejte si, proč lidi jednají, tak jak
jednají, a zkuste přicházet na to, co je ve skutečnosti vede k jejich projevům.
-Pátrejte po podstatách věcí a souvislostech mezi nimi. Akce, reakce, vztahy a následky.
-Zároveň se zaměřte i na zlepšení paměti. Popřípadě si své poznatky a závěry zapisujte, než se vám
dostatečně podaří obnovit její schopnosti.
Prostě vstřebávejte, přemýšlejte a zhodnocujte, ale také pečlivě ukládejte načerpaná data do
paměti. Ať se vám pak mohou střípky informací postupně skládat v něco smysluplného, co vás bude
posouvat dál.
Uvědomění je první krok nejen na Cestě Poznání, ale také k úspěchu. A VÁM STAČÍ JEN
VYKROČIT!
Zisk Moudrosti, ať už té nejvyšší, či jakékoli jiné, má stále stejný princip a postup.
Uvědomění – Pochopení – Poznání. Díky Uvědomění objevíte, že určitá skutečnost vůbec existuje.
Je to rovněž Uvědomění, které vám o ní zprostředkuje dostatek informací, na jejichž základě
Pochopíte k čemu je a jak s ní pracovat. A pak už zbývá jen na vlastní kůži Poznávat, na kolik bylo
studium a závěry úspěšné – jak dokážete dané skutečnosti využívat vy osobně.
V okamžiku, kdy jste spokojení s tím, co je a přestáváte se ptát – zajímat se o nové, ztrácíte
současně i schopnost uvědomění. Neučíte se, nerozvíjíte a zůstáváte stát na místě. Umíráte za živa,
neboť jste přišli o smysl života, o pokračování. Neustále se učit novému je tedy zřejmě jednou
z našich neoddiskutovatelných povinností.
„Sebevědomí, Sebeuvědomění a Sebepoznání"
Obecné uvědomění vám dalo jasně na srozuměnou, na kolik je dosažení znalostí o Světě
podmíněno jeho neustálým studiem. Máte před sebou objevování a poznávání veškerých
skutečností, které jsou v něm obsaženy a zajišťují jeho provoz. V tom samém Světě však platí i
následující pravidlo, které už jistě znáte: „Pokud chcete něco dokázat, musíte začít vždy nejprve sami
u sebe.“ Proto první krok uvědomění musí mířit k vaší vlastní osobě.
Je tedy opravdu naprosto nezbytné, abyste poznali své skutečné dispozice a vnitřní prostředky.
Klady a zápory, touhy a zášť. Způsob svého vnímání a následné reakce. Jste to totiž právě vy sami, kdo
pro vás představujete ten nejpodstatnější faktor, od kterého se odvíjí vše ostatní.
Postupný vývoj a dosažení určitého vědomí, uvědomění a poznání probíhá na společných
principech. Během života získáváte řadu zkušeností a znalostí. Dostáváte se do mnoha situací a
potkáváte rozdílné společnosti, jenž vás pak mohou různým způsobem ovlivňovat a rozvíjet. Na
základě těchto informací si vytváříte určité názory na Svět, na jeho skutečnosti, ale také na svůj
charakter a vlastnosti.
S přibývajícím časem přichází nejen dospívání, ale i další závazky a povinnosti, které ještě více
upevňují váš rozhled. Vše nové konfrontujete sami se sebou, čímž ještě víc rozšiřujete a stabilizujete
celkový obraz o své osobě.
Vždy po nějaké době, byste měli na moment zastavit a ohlédnout se zpět. Zamyslet se a pokusit
se zodpovědět pár důležitých otázek: „Kdo jste? Co o sobě všechno víte? Jaký je váš smysl? A co vás
naplňuje?“
Vzhledem k tomu, jak se vaše osobnost mění a vyvíjí, měla by frekvence těchto pozastavení
odpovídat vašemu životnímu stylu.
Pravidelné přehodnocení vám pak dodává kompletní přehled o vašich přednostech, nadáních,
ale i nedostatcích. O tom, jací opravdu jste.
Po každé jsou vám o něco víc jasnější vaše silné a slabé stránky. Podstaty úspěchů a příčiny
chyb. Skutečnosti, které vás baví a naopak odpuzují. Časem dokážete identifikovat i vlastní
přirozenost a vrozené předpoklady. Víte přesně, za čím jít a co se vyplatí rozvíjet. Čemu se vyhnout a
do čeho se vůbec nepouštět.
Prostě postupně nacházíte sami sebe, své další možnosti a eventuální uplatnění.
Odlišnost mezi sebevědomím, sebeuvědoměním a sebepoznáním nastává až v okamžiku, kdy se
zaměříme na hloubku a podstatu jednotlivých úrovní. Každá z nich má jiné možnosti, prostředky,
využití a v neposlední řadě i realitu.
Na tomto místě je však třeba připomenout, že spolu reality velmi úzce prolínají, proto i
odpovídající skutečnosti mezi vědomím, uvědoměním a poznáním nejsou přesně oddělené a určené
jen pro danou úroveň. Skutečný rozdíl spočívá až v tom, na kolik člověk vnímá sám sebe, do jaké míry
dokáže odhalit své prostředky a jakým způsobem je umí následně využívat.
Název Sebevědomí vychází ze skutečného významu slova – vědom si sebe, proto ho
nezaměňujte s tím, jak je běžně chápáno. Jeho dění se odehrává ve Všeobecně přijímané realitě, a jak
už z názvu vyplývá, dotýká se především základních dispozic člověka. Lidé, kteří na svém sebevědomí
důkladně zapracovali, mají velmi dobrý přehled o svých povahových rysech, tělesné kondici,
pracovních předpokladech a mnoha dalších dílčích aspektech denně využívaných v té nejrozšířenější
realitě současnosti.
Daní jedinci vědí, zda je pro ně lepší manuální či intelektuální práce. Humanitní nebo technický
směr. Jestli jsou spíše melancholiky, nebo u nich převažuje flegmatik, cholerik či sangvinik. Je jim
jasný psychologický profil vhodného partnera, protože znají svůj. Vědí, jaké skutečnosti jim přinášejí
radost a které naopak zklamání. A tak bychom mohli pokračovat takřka do nekonečna.
Stručně řečeno, Sebevědomí je soubor informací, který člověku pomáhá, co možná nejlépe
přežít, vyrovnat se s potřebným a pokud to půjde, tak i hodnotně uspět. Je to základní stavební
kámen a TEPRVE až na něm můžete budova dál. Rozvíjet schopnosti, zdokonalit sebe a následně i svůj
život. Proto jeho velikost raději nikdy nepodceňujte. Na kolik obsáhlé a kvalitní podklady si o sobě
dokážete vytvořit a jak jich pak budete využívat, záleží však jen na vás.
Mnohým tyto zkušenosti a základní informace o vlastní přirozenosti k životu stačí. Víc nechtějí
a ani nečekají. Je to jejich věc, těm ostatním má ale Život opravdu co nabídnout, tak proč si to nevzít.
Stačí jen chtít, nezastavovat se a pokračovat.
Sebeuvědomění je pro lidi, kteří jsou si vědomi skutečností a cest, jenž jim k dispozici poskytují
o něco víc než jen všeobecně uznávané síly a prostředky.
Přeskočme teď jedince, kteří pořád hledají, tápou a nevědí, k čemu se přiklonit. Zkouší čarovat,
řídí se horoskopy, nebo přeskakují z jedné esoterní vědy na druhou. Ve většině případů pouze bez
rozmyslu podléhají různým aktivitám a směrům, které jim, kromě ještě větších zmatků, nic
prospěšného nepřinesly. Také oni mají určitou představu, nebo alespoň tuší, že je tu jisté něco, za
kterým se ukrývají možnosti. Zůstávají však stále na začátku, neboť je vlastní pohodlnost a omezenost
či nedostatek času a nerozhodnost nepustí nikam dál.
Věnujme se tedy raději těm, na jejichž příkladě se dá skutečná hodnota Sebeuvědomění velice
dobře znázornit. Tito lidé do detailu pochopili svou duchovní část a skutečnosti vyplívající z její
existence. Uvědomili si přítomnost a podstatu Duchovní reality. Dokázali odhalit její neobyčejné
možnosti a prostředky a následně se také identifikovali na jejím žebříčku. NAŠLI ČÁST SEBE SAMA A
TÍM I SVOU HLUBŠÍ PŘIROZENOST, VĚTŠÍ SCHOPNOSTI A HODNOTNĚJŠÍ ZDROJE ŽIVOTA.
Svého postavení však nedosáhli nijak rychle nebo snad náhodou. Stálo je spoustu času a úsilí.
Museli se neustále učit, rozvíjet a objevovat principy, na nichž se zakládá a pracuje Duchovní
podstata. Dnes ale vědí, kým jsou a ovládají síly a skutečnosti, které mnozí ani nechápou, nebo vůbec
neregistrují.
Jako názorný příklad nám může posloužit třeba „Léčitel“. Na jeho osobnosti si můžete dobře
představit, jak celá věc funguje. Objevil v sobě určité vlohy a pokusil se je uplatnit. Podařilo se a ještě
z toho měl radost. Pak už nezbývalo nic jiného, než své nadání začít rozvíjet. Pokud uspěl, stal se
Mistrem a zaujal své postavení. Je schopen léčit a napomáhat lidem nadstandartními prostředky,
které se naučil zdárně používat a ovládat. Nejen, že je teď uznávaným a prospěšným jedincem pro
své okolí, navíc i obohatil svůj život o další důležité skutečnosti a možnosti. Uspěl jen proto, že si chtěl
uvědomit a dokázat o něco víc, než ostatní.
„Vůdce, Umělec, Učitel, Bojovník, Šaman, Milenec, Milenka, Kněžka, Amazonka“ A tak bychom
mohli pokračovat snad do nekonečna, neboť počet a typ duchovních Rolí je takřka bez omezení.
Můžete si dokonce vytvořit i jakoukoli svou vlastní, jen pak počítejte s tím, že si budete muset obhájit
její existenci (Taková jsou totiž pravidla).
Vraťme se ale k tématu a prozraďme si ještě jeden zajímavý detail o duchovní realitě. Každá
její osobnost má svůj smysl a úkoly. Jestliže správně používá zdroje, které k tomu dostává, smí z nich
neomezeně čerpat. Její moc narůstá či klesá podle aktivit a významu, jenž v dané době koná a
ztělesňuje. Výstup a pád. Pravidla, prostředky, zisky, ale i možné prohry. Pokud teď nabýváte na
dojmu, že se jedná o další z her, nemýlíte se. Její název, Hra všech Her, už zde byl citován a právě jste
se seznámili s tím, jak se rodí její hráči. Sami vidíte, že jsou to lidé, kteří umí hrát-žít lépe než ostatní,
neboť si uvědomili-sebe a umí čerpat ze svých zdrojů a dispozic.
Na Světě není nic, co by vám osobně mohlo zabránit, hrát také. Stačí objevit svou duchovní
část, seznámit se s její nabídkou a identifikovat se – dosáhnout Sebeuvědomění. Pokud budete
skutečně dobří, dostane se vám i odpovídající podpory.
Mimochodem, nemusíte mít jen jednu Roli, jedno Duchovní postavení. Můžete jich zaujmout
kolik a jaká chcete. A pokud byste náhodou nedokázali žádné objevit, zapátrejte v historii lidstva, tam
už pro sebe jistě najdete nějaký vhodný vzor, který vám bude duchovně sympatický a vaše vrozené
vlohy posune dál.
Existuje však ještě jedna hra, mnohem vyšší a hodnotnější. Hra Života. Plnohodnotné zapojení
do jejího dění vám může zprostředkovat dosažení Sebepoznání.
Sebepoznání je vrcholem Sebevědomí za současného Sebeuvědomění. Samotného
Sebepoznání můžete dojít pouze ve své nejvyšší realitě. Pokud inklinujete k Bohu, bude to někde tam
u něj, v zamýšleném Království nebeském. Jestliže jste však nakloněni spíše Rámci a Vesmíru bude se
poznání sebe sama týkat vašeho smyslu v jeho nejvyšší úrovni Života.
Každý máme nějaký smysl, rozhodně si ale netroufám odhadnout, kolik lidí ho dosáhne a kolik
z nás ve skutečnosti ví, že se jim něco takového vůbec podařilo. Jednu z možností, jak pro sebe získat
tuto zásadní informaci, máte pávě teď před sebou - Cestu Poznání. Pokud budete úspěšní, můžete
svou odpověď najít.
Vzhledem k našim individualitám je i Sebepoznání pokaždé odlišné, proto předpoklady pro
jeho dosažení popíšu pouze obecně a bez příkladů. (Všechny potřebné podrobnosti a příklady budou
uvedeny v dalších kapitolách, které se věnují jednotlivým stupňům Cesty)
Na začátku si musíte nejprve na plno uvědomit všechny tři časti svého „já“ (tělo, duchovní
podstatu a mysl) a naučit se s nimi náležitě pracovat. Je to váš jediný vlastní a nejsilnější prostředek a
tak je naprosto nutné, abyste ho do nejmenšího detailu znali a ovládali.
Dále je potřeba objevit a pochopit tři hlavní reality, odpovídající k vašim příslušným částem.
Mají svá specifická pravidla, mechanizmy a skutečnosti. Některé fungují jen uvnitř jedné, jiné i
v ostatních.
Musíte být schopni dokázat správně využít většiny jejich možností, nebo alespoň nechybovat či
nezneužívat své moci při aplikacích.
Nejvyšší realita má v sobě vepsáno několik velice zásadních postavení – Rolí, s nimiž se
ztotožňují lidé, kteří se pak významně podílejí na chodu Světa. Vy byste v tomto bodě měli přijít na to,
kdo jsou, v čem spočívá jejich podstata a jaká mají práva, ale na druhou stranu i povinnosti.
Veškeré tyto informace a skutečnosti neustále konfrontujete se svou vlastní osobou. Přicházíte
na nové, testujete, učíte se a zároveň zkoušíte najít v tomto Světě – Hře, své místo a uplatnění.
Postupně jej nacházíte a s ním vám začíná docházet i váš úkol – smysl. Vaše Důležitost. Dosáhli jste až
k poznání podstaty vaší existence. Víte, proč jste se vlastně narodili. Spolu s tím jsou vám jasné i
nebývalé prostředky a cesty, které můžete využít, abyste dostáli svému nejvyššímu poslání na Zemi –
uspět v té nejvyšší Hře.
Sebepoznání vám ukazuje ten nejlepší způsob, jak máte vzít osud do vlastních rukou a žít
skutečně na plno – DOSÁHNOUT SVÉHO SMYSLU A NAPLNĚNÍ.
Někdo má pouze vychovat své děti. Jiný by měl pro lidstvo objevit převratný vynález. Pár z nás
dostalo za úkol vést národ a tvořit dějiny.
„A kdo jste vy? Co máte dokázat? Víte to?“
Možná, že ještě ne. Teď už ale bezpečně víte, jak postupovat a po čem se dívat, abyste tyto
otázky zvládli úspěšně vyřešit.
Sebevědomí, Sebeuvědomění a Sebepoznání je nekonečné. Stále má co nabídnout, neboť život
pokračuje dál.
Předpokládaný smysl života, cíle jenž chcete dosáhnout a osud, o kterém si myslíte, že vás
naplní a bude naplňovat. Tři rozhodující faktory, jenž určují jak hluboké bude vaše sebevědomí,
sebeuvědomění a sebepoznání. Úroveň, kterou vám otevřou vaše přání. Dostanete jen tolik, kolik
chcete. Proto se zbytečně nepodceňujte, máte možnost získat mnohem víc. Prostředky na to jsou.
Na počátku Sebepoznání je nejenom vnitřní rovnováha mezi tělem a duchovní podstatou
(sebevědomí a sebeuvědomění), ale i opuštění a oproštění se od skutečností, jenž nás brzdí, či
dokonce svazují. Proto pozor na nic nepřinášející vztahy, zájmy a lpění.
Zřejmě se chystáte vyrazit na cestu, na níž si začnete uvědomovat mnoho nových skutečností. Budete
objevovat a nacházet sebe, Svět, jeho reality a pravidla. Zábavné, vzrušující a napínavé celoživotní
dobrodružství, plné překvapivých odhalení a zvratů. Občas se však také dostanete do situace, kdy
nebudete vědět, jak s něčím pohnout, nebo kam dál. Člověk se zastaví a zbytečně zdržuje na jednom
místě. Vzhledem k této poměrně časté okolnosti by ode mě bylo více než nezodpovědné, a dá se říct i
podlé, kdybych vás zapomněl upozornit na jedno univerzální pravidlo, od kterého se můžete prakticky
kdykoli odrazit. „PRAVIDLO TŘÍ.“ Proč zrovna tří? Protože trojka a její násobky vytvářejí celky. Vše se
odvíjí od tří semknutých skutečností. Ať už zapátráte v historii, ve zrodu, v náboženství, nebo si
vzpomenete na Rovnováhu a Životní schéma, vždy se dostanete k číslu tři. Můžete ho kdykoli a kdekoli
využít. Dospět k jakémukoli uvědomění. Nalézt jakoukoli chybějící část. Pro názornost se pojďme
podívat, co všechno nám trojka prozradí o člověku. Tak tedy tři. Jeden člověk, jeden celek a jeho tři
části. Tělo, duch a duše nebo tělo, duchovní podstata a mysl. Stále hovoříme o tom samém. O
živoucím díle plujícím Vesmírem. A je to právě tělo, naše schránka, náš osobní vesmírný koráb, který
nám umožňuje transport po planetě. Kdykoli nás přenese z bodu do bodu, abychom se mohli setkávat
s čímkoli si zamaneme. Zároveň je to i prostředek, díky němuž můžeme realizovat své veškeré nápady
a záměry. Duch nebo duchovní podstata. Nastavení, uložené v dávnověku do našeho mozku a
geneticky předávané z generace na generaci. Je plné dat, informací a možností. Přispívá svým dílem
při řešení životních otázek a ochraňuje v krizích. Umí dodat inspiraci, motivaci a nadání. Svým
způsobem představuje program, který nám má napomáhat v úspěšném postupu a na jehož základě si
máme šanci vytvořit i své duchovní postavení - Roli.
„Magické číslo Tři“
A konečně mysl, duše – naše skutečné „já“. Se smrtí odlétá, s narozením se zas vrací. Vlastní
samostatnost, která rozhoduje o věcech příštích. Vyjádření naší existence a přítomnosti na Zemi. My
sami tací, jací opravdu jsme.
(Osobně mám někdy dojem, že tuto část máme hlavně proto, aby nás to na tom Světě, plném
programů, mechanizmů a pravidel, ještě vůbec bavilo. A také proto, aby se tu alespoň něco
zajímavého, ne předem vypočítaného, občas přihodilo.)
Kolik z nás si ale takto sama sebe uvědomuje? Většina zvládá registrovat pouze své tělo a jeho
potřeby. Jsou zaměřeni na jednu část a tím pádem pouze na jednu realitu. Z toho pak logicky vyplývá,
že další dvě části, spolu s jejich příslušnými realitami nadměrně tlumí a popírají.
Připomeňme si ten fakt, že ve Všeobecně přijímané realitě jsou zakódovány informace pro přežití a
nasycení především těla. O tělo je tedy zpravidla postaráno dobře.
Ale co další dvě části?!?
POKUD SI JE V SOBĚ LIDÉ NEUVĚDOMÍ, ZÁROVEŇ I S REALITAMI, VE KTERÝCH JE MAJÍ MOŽNOST
NASYTIT, BUDE JEJICH VĚTŠÍ ČÁST CELÝ ŽIVOT STRÁDAT A HLADOVĚT.
Právě na tomto místě můžete pak hledat skutečné příčiny pro různé deprese, agrese,
nespokojenost, bezradnost, nenaplnění a jiné, které jsou vyvolány dlouhotrvající vnitřní
nerovnováhou.
Přes vlastní tělo nevidí sami sebe.
To ovšem nemusí být váš případ. Chápete, nebo si alespoň uvědomujete, že jste složeni ze tří částí,
k nimž máte odpovídající reality. Problémy, které jsou způsobeny strádáním, vám mohli napovědět,
jak asi vypadají scházející potraviny - Pocity. Radost, potěšení, naplnění a další takové. Přinášejí sebou
nepředstavitelné množství pozitivní životní energie a sytí zbývající části vašeho „já“.
Jak a kde však ty správné pocity neustále nacházet a získávat?
Aktivitou, úspěchy a výhrou v duchovní a v nejvyšší realitě, ve Hře všech Her a ve Hře Života. Cesty
k jejich dosažení vám pak prozradí vlastní sebevědomí, sebeuvědomění a sebepoznání.
Na pomoc ve svém pátrání máte tělo, duchovní podstatu, mysl, ale také číslo TŘI.
Pokud chcete v životě skutečně uspět, tak především netrapte sami sebe a neomezujte své
možnosti. Buďte si vědomi svých tří částí a používejte je jako celek. Život je opravdu jen hra, ve které
se počítá všechno, co dokážete. A v dobře fungujícím kompletu máte přeci větší šanci na výhru.
Nebo snad ne?
Naše mysl, naše skutečné „já“, opodstatnění vlastní existence. Má tvořit a pokračovat. Řídit a
rozhodovat. Měla by se snažit vymyslet vždy to nejlepší, ale co může dělat, když ji lenost a
pohodlnost, jak vlastní, tak ale i jejího těla, neustále brzdí a omezuje při čerpání nových vědomostí a
znalostí.
Schází jí důkladné seznámení s možnými prostředky, nebo je jen neumí naplno využívat. Spousta
pravidel a postupů, jimiž by si mohla napomáhat, jsou pro ni nedostupné a nepoužitelné, jen proto,
že o nich prostě neví. Není připravena.
Pokud je však se svým dosavadním životem nespokojena a zatouží po změnách, měla by si v prvé
řadě uvědomit, jak to s ní doopravdy je a co má vůbec k dispozici.
Poznat své nejbližší, ze kterých se skládá její podpůrný komplex. Přijít na to, čeho všeho je, díky
tomuto spojení, schopna. Poté by měla pochopit reality a jejich prostředky. Rozšířit si vnímání a
VYRŮST DO SVÉ SKUTEČNÉ VELIKOSTI.
Mysl - Duše, která se celý život pohybuje pouze ve Všeobecně přijímané realitě a nikdy se jí
nepodaří odhalit výše zmíněná fakta, se v podstatě jen krčí a přežívá.
Všeobecně přijímaná realita – Nejvyšší realita – Duchovní realita
Hra všední existence – Hra Života – Hra všech Her
Sebevědomí – Seberealizace – Sebeuvědomění
Tělo – Mysl – Duch (duchovní podstata)
Síla – Moudrost – Schopnosti
T - Ř - I
„Kde a jak získat myšlenky a podněty k uvědomění“
Základní stavební kámen veškerého uvědomění představují informace, podněty, nápady,
vysvětlení, doplnění, řešení, jedním slovem data.
Života má v sobě nepředstavitelná kvanta zdrojů, kde je máte šanci načerpat a řadu specifických
postupů, jak je objevit a získat. Mnohé jsou vám jistě známé a spousty dalších si dokážete alespoň
představit.
Pojďme se teď na pár z nich podívat. Třeba naleznete něco nového, co vás inspiruje a posune dál
Vaším nejhodnověrnějším zdrojem, který vám vždy a ve všem podá ty nejlepší možné informace,
jste vy sami. S největší pravděpodobností jste už několikrát ve své mysli zaregistrovali jev, kdy jste se
pokoušeli prostřednictvím vnitřního dialogu vyřešit nějaký problém. Neměli jste k němu dost
podkladů, scházela vám ověřená fakta, a přesto jste si s ním nakonec dokázali poradit. Došla vám
správná odpověď.
Je to moment, v kterém jste dokázali využít nabídky své Duchovní části. Její podstata zde byla již
několikrát zmíněna, proto jen připomenu, že je uložena zhruba v 80% mozku a je plná dat, která se
týkají skutečností Života. Právě díky její přítomnosti máte k dispozici následující mechanizmus:
„ZEPTÁM SE SÁM SEBE A VLASTNÍ MYSL MI ODPOVÍ.“
Upozorňuji, že této nabídky můžeme využívat všichni, ne každý to však dokáže.
Pokud se rozhodnete tyto schopnosti v sobě rozvinout a naučit se kvalitně spolupracovat se svou
duchovní databází, musíte v prvé řadě věřit v její existenci. Nedůvěra poškozuje, nebo i zcela přeruší
spojení. V začátcích, než se vám podaří proces plně ovládnout, budete rovněž potřebovat i jistou
dávku trpělivosti. Pak už nezbývá nic jiného, než se jen ptát a svou chutí podpořit příchod žádaných
odpovědí.
Zdá se vám to příliš snadné?
Ale ono na těch nejlepších věcech většinou nic složitého nebývá. Samotný princip mechanismu
totiž vypadá asi následovně. Správně zvolená slova v otázce najdou v duchovní databance příslušnou
schránku s odpovědí. Energie vyprodukovaná tím, jak se otázkou zaobíráte – chuť dostat odpověď,
pak otevře víko a dodá informaci vaší mysli. A to je opravdu vše.
Můžete však využít několika postupů, jimiž tento proces ještě více umocníte a zrychlíte. Naučte se
meditovat. Vytvořte si určité rituály. Popřípadě si vyjděte do přírody na nějaké oblíbené místo, nebo
se jen procházejte. Podstata těchto podpůrných prostředků spočívá ve zklidnění a soustředění.
Dostávají vás do stavu vnitřní rovnováhy, která pak výrazně zesílí a zkvalitní spolupráci mezi myslí a
Duchovní podstatou.
Rovněž můžete uplatnit postup, kdy daný problém řešíte v rámci nějaké fyzické aktivity. Nejlépe
monotónní či dobře ovládané, aby vám v mysli zbýval prostor na řešení samotného problému. Zde
jako mocnitel slouží větší výdej energie.
Další co může, a to velmi významně, napomoci při vašem růstu a uvědomění, je správná volba
učitele.
Měl by to být člověk, se kterým bez zábran a smysluplně konzultujete své veškeré poznatky a
otazníky. Jeho podstata spočívá v tom, že vám předkládá různé nové podněty, nikoliv však vysvětlení.
Pokud si nevíte rady, dokáže správně nasměrovat vaše kroky, ale řešení vám nikdy neprozradí. Jeho
každé slovo by vás mělo donutit k zamyšlení a posunout dál.
Nic vám nedává zadarmo a jakýkoli zisk si musíte zasloužit. Pokud budete opravdu připravení,
svého učitele určitě potkáte.
Do té doby mohou zastat úlohu Průvodce vaši přátelé a známí. Myšlenky, podněty a řešení
docházejí v průběhu dialogu, který s nimi vedete. Jistě vám nebude dělat problém najít pro tuto
metodu vhodné kandidáty. Časem si přijdete i na to, jaká témata s kým je výhodnější projednávat.
(citová oblast, Vesmír, Duchovno, obecné vztahy, psychologie, podnikání, smysl života atd.)
A pak je tu samozřejmě literatura. Může být dobrá a prospěšná, ale také prázdná a matoucí. Je
především na vás, abyste dokázali odhadnout, jaká díla vám poskytnou to, o co skutečně stojíte.
Většinou je poznáte tak, že vám dají zas o něco víc, než v době, kdy jste je četli naposledy.
Těžit nové informace máte možnost prakticky na každém kroku. Knihy, časopisy, filmy, písně,
setkání, situace, prostě všude. Jsou vedle vás a vždy vám mohou prozradit víc, než jen to, co je vidět
na první pohled. Přicházejí překvapivě a znenadání. Vniknou vám do mysli, aniž byste si o ně řekli
přímo (Přesto mají vždy určitou souvislost k situaci, v které se právě nacházíte. Proto se dá i tvrdit, že
si o ně přeci jen svým způsobem říkáte). Ukrývají sobě aktuální nápovědy, rozličná pravidla z různých
úrovní, ale také kousky skutečného a trvalého. Něco, co za to opravdu stojí.
Ze začátku je dobré, abyste vstřebávali veškeré zprávy, které vám dojdou. Zvyšujete si tak nejen
schopnosti ještě více a lépe vnímat, ale i celkový přehled o Světě a jeho skutečnostech. Přibývající
znalosti vám pak postupně pomohou oddělit podstatné od nesmyslů. Budete moct správně rozlišovat
význam sdělení a bezpečně poznáte, z jaké úrovně vnímáte jeho obsah. Podle toho pak zhodnotíte,
zda má pro vás cenu a použitelnost. Vezmete, nebo necháte být.
Jak sami vidíte, trápit se myšlenkou, kde najít myšlenky, je naprosto zbytečné. Informací je více
než dost. Jednak je máte uloženy v hlavě a za další jsou celou dobu přímo před vámi.
Jejich původní, všeobecně přijímané sdělení se tváří pořád stejně, vy už však víte, že vám mohou
prozradit mnohem víc. ROZDÍLNÝ VÝKLAD JEDNÉ A TÉ SAMÉ INFORMACE SPOČÍVÁ V TOM, JAK
ROZSÁHLÉ JSOU VAŠE ZNALOSTI O SVĚTĚ A NA KOLIK UŽ JSTE SI SCHOPNI UVĚDOMOVAT
V OKAMŽIKU, KDY JI VNÍMÁTE.
Proč se karetní hře Oko říká Oko? Protože číslo Vesmíru je jednadvacet. A to Vesmírné oko, co
v podobě Hlavního programu, nad námi neustále bdí … -Jeden z pohledů skrz úrovně a reality.
Pokud si vytyčíte jakýkoli cíl, ať už hmotný či nehmotný, vždy budete muset podstoupit určitou
specifickou cestu za jeho dosažením. Váš konečný zisk, pak bude záviset nejen na úsilí a trpělivosti,
kterou jste ochotni obětovat, ale i na počátečních volbách, průběžných rozhodnutích a celkovém
postupu, jaký hodláte pro jeho dosažení použít. Můžete bloudit a tápat. Mrhat silami, či se dopouštět
hrubých a naprosto zbytečných chyb. Máte ale i druhou možnost. Vytvořit si odpovídající strategii a
postupovat přímo bez překážek za svým cílem. Jak a podle čeho však určit tu nejlepší variantu. Snadná
odpověď. Zkuste to podle pravidel. Život je přeci jen hra. Proto se i na aspekt, jakým je strategie,
zkuste podívat právě z této úrovně. Mnohem lépe se vám pak podaří vypracovat skutečně hodnotný
plán. Cílevědomý, promyšlený a účinný, v kterém není na nikoho a nic zapomenuto. Má v sobě
zahrnuty Cesty, Klíče, možné Křižovatky a především Cíl. Začněme tedy hned tím nejdůležitějším.
Samotným cílem. Představuje alfu a omegu vašeho úspěchu. Bránu, za níž se ukrývá poklad
s cenností, o kterou velmi stojíte. Toužíte něco získat? Znalosti, uvědomění, postavení, kondici,
partnera, majetky, prostě cokoli? Proč ne. V prvé řadě však musíte určit, co vlastně opravdu chcete.
Správně identifikovat a zformulovat svůj cíl. Jeho špatná, nebo vůbec žádná definice, má totiž
zpravidla na svědomí, že se jen bez rozmyslu plýtvá časem, prostředky a energi. S jeho přesným
určením dostanete mnohem větší prostor a konkrétní podklady, na jejichž základech pak můžete začít
tvořit smysluplný plán. CESTA JE CÍL. Ale platí to i naopak.
Plán, postup, strategie. Dobrodružná a trnitá Cesta, na jejímž konci se nachází vítězství.
Znáte svůj cíl, tím pádem je vám mnohem jasnější, co budete potřebovat k jeho dosažení. Velmi
pozorně a do důsledku zhodnoťte veškeré varianty a možnosti, které máte k dispozici. Nezapomínejte
na Duchovní podstatu a její nabídku. Vnitřní dialog vám může poskytnout rovněž pár zajímavých
alternativ a nápověd. Čerpejte informace, jak ze svých znalostí a dřívějších zkušeností, tak ale i
z externích zdrojů a aktuálního stavu.
V potaz berte i své svědomí a přirozenost, neboť cíl získaný za každou cenu, by se mohl ukázat jako
povrchní a nechtěný. Také vlastní schopnosti a trpělivost představují důležité faktory, jejichž
přecenění by pak dokládal neúspěch vašeho nereálného plánu.
V případě, že si náhodou nebudete vědět rady, zkuste uplatnit své fungující postupy, které běžně
používáte. Aplikovat osvědčená řešení malých na věci velké.
Prostě věnujte přípravě skutečné maximum, protože to, co odlišuje úspěšné od těch ostatních, je
kvalitně vypracovaný a následně provedený plán.
Na každé cestě jsou body, které je potřeba určitým způsobem překonat. Dveře, k nimž je třeba
mít Klíč, abyste mohli pokračovat dál.
Nejdůležitějším a zároveň nejmocnějším Klíčem jste pochopitelně vy sami. Vaše SÍLA, SCHOPNOSTI
A ZNALOSTI. Proto si buďte velmi dobře vědomi svých skutečných dispozic. Vlastních prostředků, jenž
můžete vzhledem k danému cíli využít. Některé bude nutné rozvinout a zdokonalit, jiné se zas musíte
naučit ovládat od samého základu. Rozhodně však tento faktor nepodceňujte, abyste nakonec
neselhali právě vy. (Zklamat sám sebe. - Co horšího by vás ještě mohlo potkat?)
Na další klíče – prostředky, vás jistě nemusím upozorňovat. K čemu jsou víte a jejich nezbytnost a
specifikace k danému cíli je vám, po jeho identifikaci, více než jasná. Bez správného určení a
následného zajištění těch opravdu potřebních klíčů, to prostě nejde.
Posledním z hlavních faktorů cest jsou Křižovatky. Místa, kde se cesty potkávají, rozdělují a
pokračují dál. Jedna stoupá, druhá klesá a třetí míří nerušeně ku předu.
Odrazové body, ale i pasti, okolo nichž často projdete bez povšimnutí. Mohou vás srazit, posunout
dál a nebo nechat tam, kde jste byli až doposud.
V plánu a především pak v samotném postupu je s těmito skutečnostmi dobré počítat. Jednak je
nepřehlédnete. Což vám dává možnost pro jejich použití, nebo o ně alespoň nemusíte zakopnout. A
za další, díky správnému předpokladu se na ně můžete odpovídajícím způsobem připravit, čímž si
pochopitelně ještě více zvýšíte šanci na zdárný průchod.
Typickou Křižovatku představují lidé a vzájemná setkání. Vytvářejí se různé situace a podmínky.
Někdy pomáhají, jindy škodí. Záleží však především na vás, kam se pohne historie a vy s ní.
Co vteřina, to křižovatka. Rozhodnutí, činy, postoje a k nim odpovídající reakce. Vše vás může
podpořit, nebo zadusit. Proto velmi zodpovědně hodnoťte každý svůj krok, neboť se možná zrovna
teď nacházíte na důležitém rozcestí.
CESTY, KLÍČE, KŘIŽOVATKY a příslušný CÍL. Strategie, jíž se dá získat uvědomění a samozřejmě, že
nejen to.
Jak už jste sami jistě poznali, jedná se o všeobecný soubor pravidel, který má zajistit optimální
podmínky a předpoklady pro dosažení jakéhokoli myslitelného cíle. Měl by upozornit na podstatné,
ozřejmit všechny možnosti a připomenout významné aspekty, na než by se nemělo zapomenout.
Zaleží na vašem cíli o jaká kritéria a konkrétní příklady se jeho základní koncept rozšíří a doplní.
Pokud vám však mohu doporučit, zkuste si s jeho pomocí vypracovat plán a poté ho i uskutečnit.
Možná objevíte způsob, kterým získáte mnohá vítězství a uvědomění.
Pozor na strategie, které mají na svědomí zničení samotného cíle při postupu za jeho dosažením.
Bez přesné identifikace a strategie postupu mohou být vaše přání pouhé nesplněné sny.
Prostřednictvím dosažení jakéhokoli cíle si podáváte ten nejlepší možný důkaz o vlastní velikosti.
„Harmonie a vlastní přirozenost“
Stojíte už takřka na prvním stupni Cesty Poznání. Než však vykročíte, dovolím si vás ještě na
moment zdržet a upozornit na dva významné faktory Života.
Harmonie a přirozenost. Vedle Rovnováhy a Energií další dva nepostradatelní průvodci, kteří vám
mohou ukázat a prozradit mnohá tajemství, a to nejen o Světě, ale především o vás samotných.
Jeden bez druhého nemůže existovat. Vzájemně se podporují, doplňují a rozvíjí. Dokáží podstatně
ovlivnit průběh a vývoj událostí. Napoví, poradí a vždy chtějí především pomoct. Jejich sledováním,
následným poznáním a konečným uplatněním dosažených znalostí můžete jedině získat. Pokud vám
tedy mohu doporučit, zahrňte i jejich kritéria do svého procesu uvědomění.
Začněme nejprve přirozeností jedince. Pod tímto termínem se rozumí soubor určitých skutečností
a aktivit, které člověku přinášejí radost, uplatnění a naplnění. Vše, co ho baví, zajímá a dodává mu
chuť do dalšího života – pro co se vlastně narodil. V oblasti intelektuální jsou to směry, jenž se mu
dobře akceptují, pamatují a bez obtíží rozvíjí v nové podněty a nápady. Ve fyzické a manuální činnosti
jsou to pak odvětví či aktivity, v nichž projevuje zručnost, preciznost a nadání.
Svou přirozenost byste měli co nejrychleji a pokud možno do hloubky objevit a identifikovat.
Zbavíte se mnoha chyb, špatných rozhodnutí a zbytečného plýtvání energií na věcech, které pro vás
nemají smysl. Na druhou stranu ale budete mít i velmi konkrétní představu o tom, čím byste mohli
být a na jaká místa se vám vyplatí zaměřit svou pozornost. (zaměstnání, záliby, studium, volba
partnera, sport, prostředí, společnost a jiné.)
Přirozenost vám však může dát i mnohem víc. Zvládnete-li skutečně proniknout do svého nitra a
vědomě odhalit všechny její předpoklady a nároky, budete mít možnost určit, nejen svou
nejvhodnější Duchovní Roli, ale i pravděpodobné životní osudy, v nichž máte velkou šanci uspět.
Podstata harmonie spočívá ve vytvoření a udržení vyváženého prostředí, v němž jsou veškeré
zúčastněné aspekty sladěné a rovnoměrně zapojené ke všeobecné spokojenosti.
Je to vynikající ukazatel, který vám velmi přesně definuje, jaký je v danou chvíli na daném místě
skutečný stav. Díky jejímu vnímání dostáváte jasné informace, jak o sobě, tak o svém okolí.
„Jste tam, kde máte být?, Děláte to, co byste měli?, Jsou všichni v pořádku, nebo je někde nějaký
problém?, Kde?, V čem?“
Její existence se dá využívat na všech úrovních a v jakémkoli prostředí. Dopředu, aniž by vám
musel někdo něco říkat, od ní dostáváte varování poukazující na nesrovnalosti, nebo naopak ujištění,
že je vše tak, jak má být. Prozradí vám cokoli. Zda jste zvolili správné zaměstnání a vhodný kolektiv.
Jaká je skutečná nálada v rodině. Ale třeba i stav, který panuje mezi lidmi a přírodou.
Pokud jsou vaše schopnosti vnímat a hodnotit aspekty harmonie dobře rozvinuté, máte v rukou
nesmírně silný a hodnotný prostředek. Okamžitě a kdekoli můžete odhalit závažné chyby, čímž
získáváte čas, a tak na rozdíl od ostatních, můžete problém řešit nenásilnou cestou. Rovněž jste
ušetřeni drastických překvapení, neboť přesně víte, kdy je potřeba učinit odpovídající změny. Navíc
však získáváte i další zdroj informací a pravidel, na něž vás upozorňují, jak shody, tak především
rozpory, ve sledovaných oblastech.
Aktuální přehled a hodnotné indicie, které vás mohou dovést až k jádru věci. Zisk, jenž sebou
přináší vnímání Harmonie.
Přirozenost a harmonii není nijak těžké objevit a sledovat. Natož se s nimi naučit pracovat. Stačí
vám k tomu pouze vaše vlastní vnímání, pocity a mysl.
Představte si své vnímání jako senzory, které prostřednictvím pocitů přenášejí specifické
informace o stavu skutečností do procesoru ve vaší mysli. Ta zhodnotí, vyvodí závěry a následně
stanoví další postup.
Pravda, trochu zvláštní představa, ale svým způsobem, celý „proces“ funguje právě takto. Proto
velmi pozorně vnímejte sebe i okolí. Spráně dešifrujte své pocity a jejich sdělení ukládejte do paměti.
Nijak zbytečně si hodnocení pocitů nekomplikujte. V jednoduchosti je síla, a tak vám do začátku
úplně postačí pouze: „Baví-Nebaví, Líbí-Nelíbí a Vadí-Nevadí“. Informací a podnětů budete mít více
než dost. Jen s nimi musíte dobře naložit.
Sami si brzy přijdete na to, jaké zisky vám dokáže přirozenost a harmonie zprostředkovat. JE TO
KLÍČ K ÚSPĚCHU NA CESTĚ ZA SMYSLEM.
Identifikace vlastní přirozenosti – nedílná součást Sebevědomí, Sebeuvědomění a Sebepoznání.
Program Rámce – Hra Života není vlastně o ničem jiném než o nejvyšším smyslu života – o jeho
pokračování a rozvoji. Vznikla již před mnoha lety, proto se její zadání může, v dnešním
přetechnizovaném světě, zdát poněkud neskutečné až pohádkové. Tento rozpor však není nijak těžké
přijmout a vstřebat. Romantika, touha po kráse a jistá dávka inklinace k nadpřirozeným skutečnostem
je nedílnou součástí lidské přirozenosti, která nám dává prostředky a chuť, abychom jejím slovům
dobře porozuměli a následně je i pochopili. Tato forma je pro člověka navíc i velice líbivá a dokáže
nadchnout. Na druhou stranu tady máme však program. Skutečnost, kterou mnozí nazývají bohem.
Popravdě řečeno, nám na Zemi to může být naprosto jedno, kdo nebo co to vlastně je. Důležité pro
Hru je pouze to, že existuje jisté něco, co zajišťuje její fungování a dodržování pravidel. Dodá podporu
a odměny, ale i pohromy a tresty. A tak, ač se občas vyjadřuje archaicky a řídí ji především počítač,
ani na vteřinu nepochybujte o tom, že je Hra stále mezi námi a dohlíží na běh událostí na té nejvyšší
úrovni. Vraťme se ale k její hlavní podstatě a principům – podpora a rozvoj života na celé planetě.
Udržení, péče a rozkvět. Neustálý postup ku předu. A jsou to právě lidé, kterým, ze všech jejích tvorů,
náleží největší podíl ve Hře. To my máme tu čest být prvními na jejím žebříčku zájmů. Proto se vše točí
hlavně kolem nás a historie se odvíjí především od našich činů. Nejsme však na svá nejvyšší poslání a
úkoly sami. Za svou námahu a úspěchy dostáváme od Hry podporu v podobě hodnotných informací a
podnětů, nadstandartních prostředků, příznivých událostí, vhodného vývoje, životních sil a mnoha
dalších skutečností, které nám velmi napomáhají postupovat ku předu.
Tato podpora se ale nedostává jen tak a pro nic za nic. Je to odměna za zhodnocení vlastního
života a každý si ji musí zasloužit. Je jen pro ty, co se dokáží vyrovnat se svými povinnostmi a
odpovědností. Pro ty, co zvládnou naplnit nejvyšší smysl života. Množství a charakter obdržených
odměn je pak úměrný významu a podílu, kterým daný jedinec přispívá k celkovému dění.
Hlavní podmínku pro vstup a účinné zapojení do Hry, však neustále představují skutečnosti
týkající se zajišťování základního smyslu a povinností. Proto se teď na chvíli zastavme a zaměřme se
nejprve na tyto dva nejdůležitější předpoklady.
ZÁKLADNÍ SMYSL ŽIVOTA. Pokud si do důsledku představíte základní smysl života – pokračování,
okamžitě se vám vybaví, jak asi musí vypadat jeho základní stavební kámen.
Ona a On. V Hlavním programu Rámce je znázorňuje symbol Slunce a Měsíce. Jsou to právě ti
dva, kteří tvoří jeden den, jeden celek. Jednu malou kapitolu Vesmíru, rodící další nový den.
V lidském měřítku přebírá tuto úlohu žena a muž. Celek protikladů, který se neustále množí,
rozrůstá a pokračuje. Přicházejí děti, vzniká rodina a s ní i prvotní článek společnosti.
Mimochodem, když už jsme se dostali až sem. Vaše Rodina. To jediné, co na Světě ve skutečnosti
máte. Strom Života, jenž vás zrodil a který je potřeba do důsledku pochopit, abyste mohli pochopit
sami sebe. Jeho vazby, charaktery a předpoklady vás vytvořili a provázejí až po zbytek těchto vašich
dní. Díky jeho poznání můžete objevit cesty, na nichž máte šanci dojít spokojenosti a naplnění.
Ale to jsme se dostali mnohem dál. Podstatné zůstává, že NAŠÍM ZÁKLADNÍM SMYSLEM ŽIVOTA
JSOU NAŠE DĚTI.
ZÁKLADNÍ POVINNOSTI. Jak už vyplívá z předchozího odstavce je naší základní a zároveň nejvyšší
povinností zajišťování veškerých rodinných potřeb, a to včetně prostoru, ve kterém může docházet
k jejímu rozvoji – VYTVOŘIT HODNOTNÝ DOMOV.
V zadání Hry by se tato povinnost dala popsat asi následovně: „Vybudovat Hrad – svou pevnost.
Záštitu plnou harmonie, jistoty a bezpečí, která svým obyvatelům, po celý čas jejich mladosti a
dospívání poskytuje podporu, ochranu, lásku a klid. Odtud pak mohou zkoumat svět, tu bohatou
zahradu, která hrad obklopuje. Podnikat výpravy, učit se novému, rozvíjet se a zdokonalovat. A to až
do okamžiku, kdy budou sami schopni pokračovat a postavit svůj hrad.“
A nebo v řeči současnosti: „Zajišťovat výchovu a potřeby svých potomků až do doby, kdy se
mohou stát plnohodnotnou a platnou součástí společnosti.“
Buď jak buď. Sami si zvolte svou verzi. Na každý pád ji berte jako výzvu, protože tohle skutečně
výzva je. S jakou elegancí se jí zhostíte, pak naprosto určitě pocítíte na svém životě.
Po tomto krátkém, zato však podstatném, shrnutí základních podmínek se tedy dostáváme
zpátky ke Hře. Jak sami vidíte, ať už vědomě či nevědomě, možnost zúčastnit se má každý.
Všechno se zde počítá, jakýkoli krok, kterýkoli čin. Přáno je, jak těm dobrým, tak do určité míry i
zlým, neboť jejich přítomnost je z hlediska udržení celkové Rovnováhy nutná. Kromě schopností
zajišťovat nejvyšší smysl a základní povinnosti se v ní dále cení především tyto faktory: samostatnost,
odvaha, originalita, přirozená inteligence, chuť pokračovat, umění vyrovnat se s porážkou a se
ztrátou, celkový charakter a morálka, spolupráce a zapojení, postoj k lidské společnosti a přírodě.
Meritem celého postavení ve Hře však stále zůstává, na kolik efektivní je způsob, jakým zvládáte
obstarávat své potřeby (zaměstnání, podnikání, jiné aktivity) a váš skutečný užitek pro dění v Rámci.
Z čehož tedy vyplývá, že nejste v ničem a nijak omezováni a dovolit si můžete naprosto všechno.
Důležité je pouze to, JAKÝ VÝZNAM PŘEDSTAVUJETE PRO VESMÍR A PRO ZEMI. Máte možnost, jak
stoupat, tak ale i narazit a spadnout.
Není však na mě, abych vám tu popisoval, co se za jakých podmínek dá dělat a co se víc vyplatí.
Na to si musíte přijít sami. Pokud ale máte zájem seznámit se s těmito zásadními pravidly, je tu Cesta
Poznání a stačí jen vyrazit.
Pro zajímavost a snad i pro určitou motivaci, se ale pojďme raději podívat na pár maličkostí,
které vám může Hra nabídnout.
-Je v ní prostor a určitá tolerance. Dá se experimentovat a neúmyslně chybovat. Pokud se dopustíte i
velkých provinění, máte možnost je napravit i jinak, než jen všeobecně přijímanou cestou.
-Zlo, zde není do důsledku vnímáno jako zlo. Zlo je to, čeho je příliš.
-Na její úrovni se setkáte i s mnohem většími riziky. Proto počítejte s tím, že budete muset daleko více
bojovat – obhájit svá postavení. Na druhou stranu však za to víc i získáváte.
-Zmizí vám ze života smůla a nepříjemná překvapení.
-Zbavíte se trápení a nudy.
-Skuteční favorité se mohou vyléčit i z nevyléčitelné choroby.
-Dokážete najít správnou odpověď na jakoukoli otázku.
-Můžete se naučit pracovat se silami a prostředky, o nichž nemají druzí ani zdání.
-A samozřejmě, i to několikrát citované, podílení se na nejvyšším dění a vytváření nových pravidel,
vzorů a postupů.
… a mnoho dalších podpůrných a zábavných skutečností, pro které stojí za to poznat, podle jakých
pravidel se má hrát.
Nyní je už jen na vás, zda se v sobě rozhodnete nastartovat proces uvědomění a vydáte se na
Cestu. Získat znalosti o Životě, o jeho možnostech a dobít si postavení ve Hře.
Než se však pustíte do objevování a seznamování s Nejvyšší Realitou, měli byste vědět ještě o
jednom podstatném aspektu, který sebou dosažení Poznání přináší.
V okamžiku, kdy už jste si vědomi nejvyšších pravidel, vztahů a mechanizmů, je vám zároveň i jasný
plný dosah a dopad veškerých vašich možných aktivit. Opustili jste svůj „dětský věk – Roli Blázna“, a
tak nemůžete být posuzováni jako „nevědomí“. Máte zodpovědnost a musíte velmi důkladně vážit
vlastní činy. Vaše účast ve Hře se začne pokládat za oboustrannou spolupráci. A to, jak v základních,
tak ve všech ostatních oblastech, které jste si schopni uvědomovat, a jímž se případně hodláte
věnovat.
Pokud tedy budete i nadále pokračovat ve svých dřívějších omylech, dělat něco špatně, nebo
vyloženě záměrně porušovat pravidla, nemůžete už počítat se „šťastnou náhodou“, která by tato
pochybení vyřešila za vás. To samé platí i o okolnostech, kdy zůstáváte sami od sebe stát, a tak vlastní
hloupostí či leností pozbýváte na významu.
Ve všech těchto případech sice dostanete nejprve varování. (Vnitřní zprostředkují instinkty a
dojmy. O vnější se zas většinou postará partner, lidé v okolí, věci nebo prostředí.) Jestliže však
nedojde ke změně a vy sami nedokážete vykonat účinnou nápravu, vždy vás stihne tvrdý a
nepříjemný trest.
Budete mít postavení, znalosti a k nim odpovídající podporu a možnosti. S tím vším, pro vás
prospěšným, přichází ale i velká zodpovědnost. Tak na to nezapomínejte.
Vedle naší základní povinnosti, kde jsme zaměřeni především na svůj vlastní domov, bychom si
měli zároveň i uvědomovat, na kolik významnou skutečností je samotná planeta, na které právě teď
žijeme. Pochopit její pravidla, vztahy a nároky a začít na ně brát opravdový zřetel. Uvědomit si, že
část našich povinností se týká i jí, neboť Ona je domovem nás všech.
Sami můžete velmi dobře pozorovat, kam nás její nerespektování dovedlo. Skleníkový efekt a z něj
vyplývající globální problémy. Přírodní katastrofy, orkány, požáry a povodně. A tak můžeme
pokračovat. Naše děti si za pár let nebudou mít kde hrát a o něco později tu po nás nezbudou ani
vzpomínky, protože už nebude kde vzpomínat.
Pokud máte chuť na tomto stavu něco změnit, nijak se nezdržujte obavami, že je odpovídající
náprava těžká, neuskutečnitelná a vy jste na to moc malý. Malé věci dělají velké, a tak stačí začít
přímo u sebe.
Většině lidí by nepochybně stačilo, kdyby si dokázali do důsledků uvědomit svůj základní smysl a
povinnosti. Pokud by je pak ještě zvládali bezchybně plnit a zajišťovat, byli by patrně šťastní až do
konce svých dní. Přesto i v nich by se alespoň občas ozval pocit, že mají na víc a že, kdyby chtěli, mohli
by dosáhnout mnohem dál. Nejsmutnější na celé věci je ten fakt, že jejich vlastní cítění plně odpovídá
pravdě. Svou leností, hloupostí, nezájmem, potlačováním sama sebe, nahrazováním duchovních
hodnot materiálními a mnoha dalšími faktory si sami uzavřeli cestu a možnosti. Bohužel, na tomto
místě se nedá říct, že je to jen jejich věc. Z globálního hlediska totiž takové jednání způsobuje celkový
odklon společnosti, brzdí ostatní a zdržuje Svět. Naštěstí jsou mezi námi i jiní. Prahnou po vědění a
poznání. Chápou, že smyslem jejich existence je dosažení něčeho skutečného a hodnotného. Snaží se
uspět v životě, naplnit dny zábavou, nebo se jen chtějí seznámit s Hrou a objevit její prostředky. Ať už
je jejich záměr jakýkoli, mají jedno společné. Neodbytnou a spalující touhu poznávat. A právě těmto
lidem vychází Život vstříc svou nabídkou. Programem ztotožnění s Nejvyšší Realitou – Cestou Poznání.
Byla vytvořena již před několika tisíci lety. Její původní přepis se podle určitých historických
pramenů přisuzuje egyptským kněžím, kteří měli vložit koncentrované znění Cesty do karet, aby
zůstalo zachováno i po pádu jejich říše. Přísně střežené tajemství, se tak díky jejich obavám, dostalo
v povědomí širokému okruhu lidí. Vznikla úžasně jednoduchá, zato však velmi přesná mapa, s jejíž
pomocí se dá dobrat mnohému poznání. Tato mapa svým schématickým vyjádřením postupu velice
připomíná schody. Stupně, které v určitém pořadí otvírají jednotlivé brány skutečnostem, jenž si má
člověk na své cestě začít dále uvědomovat. Každý ze stupňů označí životní faktory a oblasti, na které
je nutné zaměřit pozornost a dopodrobna poznat. Jedinec se tak dostává k dalším pravidlům,
prostředkům a informacím, které cíleně rozšiřují, rozvíjejí a upevňují jeho znalosti o fungování světa.
„Cesta Poznání – Program ztotožnění se“
Na jejím konci máte možnost poznat sama sebe, své možné osudy a v neposlední řadě
i prostředky, které vám dopomohou k jejich naplnění. Budete znát tajemství stvoření a přesný původ
„určitého nadpřirozena“, jenž nás provází během života. Za předpokladu, že někde po Cestě
nezabloudíte a dojdete až ke skutečnému ztotožnění s Nejvyšší Realitou, budete schopni samostatně
ovládat svůj život a rozhodovat o své budoucnosti. Teprve pak budete moct předvést Světu svůj
neodolatelný a nepostradatelný talent v plné síle.
Mimochodem, už nebudete ti, co musí věřit, stanou se z vás TI, CO VĚDÍ.
Vraťme se však k samotné Cestě a podívejme se, jak může, v poněkud hrubších obrysech, vypadat
její průběh.
Na jejím počátku si nejprve začnete uvědomovat sami sebe v konfrontaci s určitými podněty a
zážitky, které vás potkávaly během života a upozorňovaly na jisté záhadné a nevysvětlitelné
okolnosti. S přibývajícími zkušenostmi postupně zjišťujete, že tyto události mají mnohem větší
hloubku, smysl a souvislosti, než jste se původně domnívali. Dohady přerůstají v přesvědčení, a vy se
stále víc dožadujete odpovědi na otázku: „Tak, jak to tedy na tom Světě ve skutečnosti je?“
Vlastní touha po Poznání vás pak sama navede na jeho Cestu.
Nepřehlédnete ji, neboť vás okamžitě dostane do víru událostí a objevů. Budete se setkávat
s různým druhem poznání a procházet mnohou realitou. Seznámíte se s charakteristikou
nejvýznamnějších osobností Světa a se všemi podstatnými formami Životních energií. Osvojíte si řadu
nových aspektů, pravidel a vztahů. Vytvoříte si správný názor na dopad svých činů. A tak bychom
mohli pokračovat až do nekonečna.
Sami uvidíte, co se vám na Cestě podaří získat. Další možnosti a nabídky budou konkrétně
popsány v následujících kapitolách, proto se teď raději zaměříme na její osobnosti – ROLE. Na
postavy, které udržují Nejvyšší Realitu při životě, píšou dějiny a udržují řád.
Mezi ty nejznámější patří blázen, mág, kněžka, císař, císařovna, velekněz, ale i ďábel. Při svém
putování po Světě je budete neustále potkávat v mnoha různých formách a provedeních. S některými
se budete pouze míjet, v jiných se zas můžete najít a identifikovat. Jsou to archetypy zrozené
v dávnověku, přesto jejich duchovní a existenční smysl, k němuž byly určeny, přetrvává a funguje až
dodnes.
Vaše vlastní Role, kterou jste si sami určili, nemusí samozřejmě nijak odpovídat žádnému z jejich
charakterů. Přesto je rozhodně neobcházejte a neignorujte. Snažte se sžít s postavami stejného
pohlaví a ty opačného alespoň zkuste co nejvíce pochopit. Pátrejte u každé z jednotlivých Rolí po
jejím smyslu, schopnostech a povinnostech. V čem spočívají její klady a zápory. Jak může pomáhat,
nebo naopak škodit.
Nijak se neobávejte, že by se vám nemuselo ztotožnění s určitou Rolí podařit. Není to složité a
v podstatě se do ní stačí pouze identifikovat – musíte se jí chtít vědomě stát. V okamžiku, kdy tak
učiníte, se ve vaší mysli otevřou příslušné brány a vnímání. Tím se spustí odpovídající program (Jak
vnitřní, tak vnější), který vás v souvislosti s danou Rolí vede, podporuje a zásobuje novým (informace,
situace, příležitosti), pro poznání potřebným.
Vy pak hodnotíte, jaký má na vás postava prostřednictvím ztotožnění vliv. Díváte se jejíma očima
a vnímáte její pocity. Pronikáte do schopností a sil, které vám propůjčuje její význam a duchovní síla.
Jak obstojíte a co si z toho odnesete, záleží na vás.
Pokud však chcete mít opravdu kompletní pohled na skutečnost, nevynechejte žádné seznámení.
„Co dodat na závěr?“
Snad jen pár varování a upozornění, které je před vstupem na Cestu lepší znát.
-Neexistuje pravidlo, jenž by vám zaručilo, že musíte uspět. Může se stát, že do cíle nikdy
nedojdete. Zastavíte se, nebo Cestu Poznání sami od sebe opustíte. Přesto neodcházíte s prázdnou.
Jakákoli, byť jen krátká, procházka v její realitě vám dodá řadu užitečných sdělení a zážitků, díky nimž
rozšíříte své obzory a dokážete mnohem lépe obstát v životě.
-Rovněž na ní můžete i častokrát zabloudit, nebo uvěřit povrchnostem a klamu. Po celé její délce
jsou totiž rozmístěny různé nástrahy a lákadla, zpravidla v podobě zneužití vyšší moci, kterým budete
nuceni neustále odolávat.
-Zápletek a potíží je na Cestě víc než dost, vy však máte k dispozici mapu. Ověřenou dlouhými věky,
čerpající z mnoha kulturních tradic. Může vám napomáhat v orientaci a zároveň napovídat, abyste
neztráceli smysl a cíl. Nedokáže sice říct, co přesně najdete a jak se kdy zachovat, neboť každý z nás je
originál. Za to vám naznačí velmi přesně směr postupu, čeho se držet a jaké skutečnosti neopomenout
prozkoumat. Jsou v ní mnohé alegorie a jinotaje. Jak si je vysvětlíte, přeberete a co si z nich vezmete,
bude jako vždy záležet jen na vás.
-Samozřejmě, je i velmi pravděpodobné, že se během postupu setkáte se stupni, které už máte
dávno za sebou a velmi dobře chápete jejich téma. V takovém případě se alespoň utvrdíte, že jdete
správně, což rozhodně není na škodu. A mimochodem, Poznání je nekonečné, a tak se dá najít vždy
něco nového.
-Občas vás zřejmě přepadnou obavy a strach ze selhání. Nebudete si s něčím vědět rady, nebo se
nebudete moct pohnout z místa. S takovými situacemi je třeba počítat, neboť svým způsobem testují
vaši cenu. K tomu se dá říct snad jen jediné : „Nevzdávat se a nezastavovat.“
-Na Cestě ovšem nejsou jen potíže a problémy. Neustále ji provází i radost z dosaženého. Jedná se o
pocit, který vnímáte hluboko ve svém nitru. Je to ukazatel, jenž vám stvrzuje, že jdete správným
směrem, za svým nejlepším osudem.
„A na konci?“
Tam není žádný konec, ale jen další začátek, kde budete mít příležitost ukázat Světu a Vesmíru,
co jste vlastně zač. Jak nově získané Poznání dokážete využít a zhodnotit.
Nikdo vám nic nezaručí a jak už jste si jistě všimli, všechno máte jen a jen ve svých rukách a mysli.
O své štěstí na Cestě se musíte zasloužit sami. Proto vám přeji pouze : „Zdar, Sílu a spoustu zábavy.“
Ne každá Tarotová sada je ta pravá, proto dobře vybírejte, pokud budete chtít využít karty na své
Cestě.
Nejvyšší ztotožnění se dá samozřejmě získat i jinou Cestou.
Když se zastavíte, nikdy nenaleznete skutečné odpovědi.
„Nultý stupeň – Blázen“
Postavu „Blázna“ a s ním i jeho stupeň, nemusíte nijak do hloubky poznávat, neboť ji už velmi
dobře znáte. Na začátku našich životů je totiž každý z nás menší či větší blázen.
Narodíme se a naše duše jsou čisté, ničím nezatížené, ale také bez informací a potřebných
zkušeností. Vrháme se do života plní energie a radosti. Doslova dychtíme po poznání všeho nového,
co nás zrovna zaujalo nebo se právě v ten daný moment nalézá v našem dosahu. Nikdy se neunavíme
a za žádných okolností nemáme dost. Chceme se stále jen učit, zkoušet a nacházet. Dokazovat Světu
svoji velikost a jedinečnost.
Pro toto období je typická bezstarostnost a prakticky žádný strach z možných následků. Na
negativní aspekty jakými jsou zranění, ztráty, nebezpečí, nebo snad dokonce smrt, nezbývá v našich
myslích ani vteřina času či jen malý zlomek prostoru. Zdá se, jako by nám všem Vesmír nadělil pocit,
že jsou naše možnosti bez hranic a my absolutně nedotknutelní. A ONO TO TAK VE SKUTEČNOSTI
OPRAVDU JE.
A jak by také ne! Zkuste jen zapátrat v paměti a připomeňte si, jaké na první pohled,
nepředstavitelné katastrofy a další možná nebezpečí, která vás během let potkávala, skončila takřka
bez následků. V takových okamžicích pak začala většina hovořit o šťastné náhodě, nebo neuvěřitelné
přízni osudu. „ Prostě klika.“
Samozřejmě, byli i takové chvíle, kdy naše „bláznění“ přesáhlo jisté meze a my pocítili zřejmě
zasloužený trest. Něco jsme přehlédli, přehnali nebo neakceptovali a dostavilo se ponaučení.
Ať už se však jednalo o šrámy na duši či na těle, vždy jsme se dokázali vzpamatovat a dát do
pořádku. Pokračovali jsme dál. Nezlomení, s notnou dávkou čerstvé odvahy a plní elánu, neboť nám
za to nové zkušenosti a další dobrodružství skutečně stály.
Všichni jsme bláznili. Zkoušeli, co se dá a brali si poznatky našim individualitám odpovídající a
potřebné.
S věkem se však většina z nás, až na občasné výstřelky, začne uklidňovat. Přicházejí závazky,
povinnosti a s nimi i nutná odpovědnost.
Každý se s tímto přechodem vyrovnává po svém. Drtivá část se uzavírá a zalézá do ulity, ve které
přebývá až do konce svých dní. Touhy a vášně vystřídá pohodlnost a pocit určitého bezpečí. Tito lidé
jsou pak zpravidla povrchní a věnují se především jen sobě a svým rodinám. Jdou si svou naučenou
cestou a nic moc okolo je nezajímá. Vnější podněty Světa jim naprosto unikají a oni sami o ně vlastně
ani nestojí.
Jiní zas nezmoudří a nezastaví svůj bláznivý postup životem snad nikdy. Neporozuměli smyslu a
tak nedodržují pravidla, která se vyplácí respektovat. Většinou jsou poněkud zabednění a sobečtí.
Slepě kráčí za svým dalším šíleným cílem, přičemž přehlížejí varování a směrovky, jenž se je snaží
vrátit na správnou cestu. Rozhodli se a dostávají pouze to, co vlastně chtějí. Jejich problém.
Ostatní by se však před takovými jedinci měli držet na pozoru. Mají nulovou zodpovědnost, a tak
páchají škody nejen na sobě, ale často i na druhých, které, s velkým potěšením, zatahují do svých
příběhů.
A konečně jsou mezi námi i tací, kteří se v průběhu svého bláznivého období několikrát
pozastaví a zamyslí. Učiní tzv. „etapu přehodnocení“, během níž analyzují své zkušenosti a postřehy.
Skládají fakta a ucelují vlastní názor, jak na Svět, tak na život. Dospívají a získávají moudrost.
Spolu s tím, jak v nich narůstají znalosti o fungování Světa, se jim zároveň vylaďuje i vnímání
podstatných skutečností – startují v sobě procesy uvědomění. Objevují další souvislosti a tvoří nové
závěry. Dřívější zážitky se najednou ukazují v jiném světle a obecný povrch odkrývá svá tajemství.
Postupně jim dochází, co se kdy vlastně přihodilo, co přehlédli a co jim tenkrát nedošlo – začínají
chápat.
Svět, na který se nyní dívají „novýma očima“, se jim ve své skutečnosti líbí mnohem víc, než ten
starý, všední a obyčejný. Obdivují jeho krásu a rozmanitost. Jsou nadšeni jeho nabídkou a možnostmi.
Těší se na další neuvěřitelná překvapení, ale zároveň jsou si vědomi i nových podmínek a pravidel. Je
jim jasná nutná odpovědnost za své činy a rovněž si přiznávají i určitý dluh, za to „štěstí“, jenž je
doposud provázelo.
S hluším poznáním tak přichází první závažné dilema. Touží dál pokračovat a nalézat nová životní
tajemství. Na druhou stranu je tu však respekt. Nemají zájem opětovně chybovat a zdržovat sebe či
ostatní nad nesmysly. Vědí, že se nedá do nekonečna čerpat ze „šťastných“ zdrojů, neboť pro
jednotlivce nejsou bezedné. Proto pak často zůstávají stát na otázkách podobného nebo dokonce
stejného znění: „Kde a jak získat nové znalosti? Kam zaměřit svou pozornost a do čeho se vlastně
zapojit?“
S největší pravděpodobností i vy patříte mezi ty moudřejší blázny. A možná, že také právě teď
stojíte před podobným rozhodnutím. Vybíráte si z rozmanitých životních nabídek a stále nevíte,
kterou z nich zvolit.
Pokud ale chcete dosáhnout skutečného maxima, nemáte nad čím váhat. Nastupte na Cestu
Poznání. „VŽDYŤ OD TOHO TU PŘECI JE!“
Vydáte-li se na ní, tak rozhodně nezapomínejte na Blázna. Budete totiž potřebovat nejen sílu a
odhodlání, ale i ten kousek blázna, který se slepě vrhne na cestu ve víře, že tahle je už ta pravá. Nic
velkolepého však bez rizika nezačíná, proto jistá dávka odvahy na jejím počátku prostě být musí.
Blázen je boží dítě. A tím je snad řečeno vše. Jediné, co zůstává nezodpovězeno - kdo jsou Ti bozi.
Což si ovšem musíte vyřešit sami.
Podstatné, co z pravidla vyplívá a s čím můžete počítat, je, že ochrana a podpora pro člověka,
který zkouší něco nového – rozvíjí se, je z hlediska nastavení programu zaručena. Jen se to nesmí
zbytečně přehánět.
Proto bez obav bádejte, zkoušejte, učte se, ale pokud možno, si neustále hlídejte smysl a
nezapomínejte na odpovědnost. Ať vás Bláznův elán a přesvědčení, na místo úspěchu, nezavede
někam, kam byste se s chladnou myslí nechtěli dostat.
Jeho uplatnění je navíc i velmi univerzální. Pokud se vám tedy stane, že se zastavíte na jakémkoli
místě své Cesty Poznání nebo života, a budete si potřebovat cokoli ověřit či vyzkoušet, vždy můžete
použít Roli Blázna. Identifikujte se do něj, zapněte své senzory vnímání na plno a věřte si. Je to ta
správná postava na zkoušení a trocha toho Vesmírného „štěstí“, jak už bylo řečeno, k ní neustále
náleží.
To samé platí i v případech, kdy potřebujete překonat jakoukoli překážku na kterékoli myslitelné
úrovni. Řekněte si, že jste blázen a jděte do toho. Může vám pomoci, jak při hledání nové práce nebo
obhajování vlastních stanovisek, tak ale i v mnoha dalších životních aspektech. Prostě kdykoli, pokud
cítíte, že je třeba něco změnit a zrovna se vám nedostává jistoty. Blázen vám ji zpravidla dá.
Co ještě dodat?
Snad jedině to, že Život je Hra. Proto si hrajte a s rozumem využívejte vše, co je vám k dispozici,
tedy i Blázna.
A že i po tom všem, co už víte, máte začít zase jako blázen?
„VŽDYŤ TAK ZAČÍNÁME KAŽDÝ A POKAŽDÉ, KDYŽ SE POUŠTÍME DO NĚČEHO NOVÉHO!!!“
Bláznem může být i ten, jenž věří, že to špatné, co se děje teď, je nutností, která prostě musí být.
Nic méně v budoucnu, za ní bude odměněn.
Nezlomná důvěra v sama sebe a ve svůj osud mu napomáhá, jak překonat krizi, tak i vytvořit
podmínky pro změnu k lepšímu. (Možná se budete divit, ale ono to funguje.)
První stupeň – Mág
Prvním, jak už z nadpisu vyplývá, s kým se na své Cestě Poznání seznámíte, je Mág. Je to ten, který
zastává jedno z nejdůležitějších, ne-li vůbec to nejdůležitější, postavení na planetě. Po světě kráčí
mnoho skutečných Mágů. Mohou stát vedle vás a ani to nevíte. Hovoří s vámi a vy ani netušíte, co se
jim v ten okamžik odehrává v hlavě. Přesto nemusíte jejich přítomnost přehlédnout. V okamžiku, kdy
přichází, pocítíte něco zvláštního silného a nadpozemského … Na počátku, stejně jako u všech dalších
osobností Cesty, si nejprve musíte osvojit umění identifikace v Mága. Jak tento postup probíhá, už zde
bylo zmíněno. Pro jistotu si však ještě jednou zopakujeme podstatné detaily. Předně se jím musíte
chtít vědomě stát. Řekněte si, že jste Mág a přes své pocity začněte hodnotit, co vám tento stav
přináší. Zaměřte se na odlišnosti ve vnímání a nové informace, jenž vám v tom okamžiku proudí do
mysli. Učte se jim porozumět a jejich sdělení následně zpracovávat do smysluplných závěrů. S nimi pak
zkoušejte manipulovat a tvořit. Postupně tak pronikejte do jeho dalších možností, prostředků a sil,
které sebou jeho postava přináší. Znovu však připomínám! Pokud si budete vlastní nedůvěrou a
pochybnostmi uzavírat dveře, nepodaří se vám nikdy navázat kvalitní spojení. A samozřejmě počítejte
i tím, že k vyladění této schopnosti identifikace budete potřebovat určitý čas na trénink a zdokonalení.
Jistá trpělivost je tedy nutností. V úvodním poznávání skutečného Mága nehledejte žádné cílevědomě
prováděná kouzla a čáry. Byli byste zklamaní, neboť o tom to opravdu není. Na začátku vám sebou
přináší „pouhé“ seznámení s mnohačetnými realitami, Životní energií a silou ukrytou ve vaší mysli.
Reality se nejprve naučíte rozpoznávat a poté si osvojíte i to, jak se mezi nimi dá vědomě
prostupovat. Těmi nejlepšími ukazateli budou lidé okolo vás. Máte sílu Mága, proto by vám nemělo
dělat žádné potíže s její pomocí otevírat reality ostatním. Následně do nich můžete pronikat a
zkoumat, jak rozdílně dokáží ostatní vnímat ten samý Svět co vy. Pak vám nezbývá už nic jiného, než
jen srovnávat jejich hlediska se svými postřehy, přehodnocovat a nabírat nové znalosti.
Tento proces k sobě váže i velice zvláštní a pozoruhodný stav. Obzory a pohled skrz se totiž
neotvírá jen vám, ale i druhým. Vy jste ten, kdo je posouvá, a zároveň posouvá i sám sebe. V tomto
okamžiku dokážete vytvářet spojnice mezi realitami, lidmi a samotným Vesmírem. Svět přitom
zůstává stále stejný, leč pohled na něj dostává pro všechny zúčastněné naprosto nové dimenze.
Pokud to snad ještě někomu nedošlo, tak PŘÍTOMNOST REALIT SE DÁ ŘÍDIT VLASTNÍ MYSLÍ.
Tak nezírejte, nestůjte a bavte se. Postupujte a poznávejte. Učte se pravidlům, vztahům a
zároveň se i seznamujte se silami a možnostmi, které naše obecné vědomí dosud nechápe a přesto tu
jsou.
Na další úrovni, byste se měli seznámit s Mágovou skutečnou podstatou a nejvyššími
schopnostmi – poznat jeho největší tajemství.
Pro dosažení tohoto poznání vám nejvíce napomohou vlastní znalosti, které jste získali
v předcházející etapě. Na tomto místě to však nejsou už jen pasivní informace o skutečnostech a
vztazích. Tady už s nimi, díky své identifikaci, dostáváte příležitost i pracovat.
Postupně zjišťujete, jaké máte další schopnosti a moc. Stáváte se středem, který vše ovlivňuje a
z něhož vše pochází. Začínáte si osvojovat principy, podle nichž vaše aktivity v jedné realitě, ovlivňují
dění v těch ostatních. Rozvíjíte si, jak duševní, tak duchovní síly a poznáváte pravidla v celém spektru
úrovní. Postupně vám dochází nejen to, co všechno zvládáte ovlivňovat a v jakém dosahu, ale i to,
v čem spočívá smysl a postavení Mága pro Vesmír.
Spolu s tím si pak uvědomujete i plnou hloubku Mágovi odpovědnosti, kterou na sebe
manipulace s tak nezměrnou silou, logicky váže. Budete chápat, co vlastně představuje ty skutečná
kouzla. A budete přesně vědět, jak a kdy je smíte používat.
Sami uvidíte, jaká tajemství vám tato úroveň odhalí. Mnoho adeptů však v tomto místě zastaví
svůj postup a selže. Proto s rozumem a neustále berte v potaz možný dopad svých „magických“
aktivit.
Pokud se rozhodnete postoupit ještě o něco výš, musíte kromě odpovídajících znalostí, získat
navíc i ztotožnění s Celkovou Rovnováhou. Poznat veškeré zásadní aspekty a vztahy, které se
spolupodílí na jejím udržení, neboť právě tento úkol se stane vaším budoucím posláním.
V této pozici už se účastníte dění na té nejvyšší úrovni. Vnímáte Svět a jeho potřeby. Dokážete
přesně určit životní oblasti, ve kterých dochází k neúnosným vychýlením. Na Mágovi, který hodlá
dostát tomuto významnému postavení, pak je, aby byl schopný ovlivnit nebo vytvořit události, které
by dokázali navrátit stav do odpovídajícího normálu. Jestliže se jím stanete, POVAHA VAŠÍ MYSLI SE
STANE SKUTEČNOU POVAHOU VESMÍRU.
(Jinak řečeno: „Vaše vědomí se stane aktivní a Samostatně tvořivou součástí proudu
Moudrosti.“)
Zaujmout tuto pozici a smět využívat podpory Vesmíru, který Mágovi propůjčuje své síly a
prostředky, se však každému nepodaří. Základní podmínkou je adeptovo čisté svědomí a jeho umění
správně volit a rozhodovat.
Pojďme se teď pro zajímavost podívat, jaké další předpoklady a charakter by měl opravdový
Mág splňovat. Zde je stručný seznam jeho nezbytných vlastností: síla, vůle, intuice, empatie,
sebeovládání, sebejistota, nezávislost, diplomacie, dovednost, iniciativa, inteligence, soudnost,
porozumění a především oproštění se od nadvlády nad ostatními.
Na postavě Mága si velmi dobře ověříte, jak na tom vůbec jste. Nejvíce a okamžitě toto
hledisko pocítíte na intenzitě poskytnuté Moci, která je odvislá právě od vašeho charakteru, záměrů a
projevů. Je to zajímavá zkušenost. Navíc díky ní dostanete i jasně na srozuměnou, že vaše vlastní
svědomí není něco, co by se dalo zanedbávat. Nepřemluvíte ho, neumlčíte a vždy vám vrátí, co jste
mu dali. Na tomto stupni rázem pochopíte, že vaše svědomí plně odpovídá úrovni možných osudů,
jenž se vám v daný moment nabízí. O svědomí se tedy vyplatí bojovat stejně, jako bojujete o osud,
který jste si zvolili.
Mág vám rovněž napoví, v čem a jak máte svou přirozenou povahu vylepšit a rozvinout, a které
rysy zas naopak naprosto potlačit. O vašem stavu vás informuje, jak při prvním seznámení, tak během
celého života. Pokud nebudete dost hodnotnou osobností a nezapracujete na sobě, vaše postavení
začne upadat. Zmenšuje se množství poskytnuté síly a zužuje lokalita vašeho vlivu. Přestáváte být
Mágem.
Zařadit postavu Mága na začátek Cesty Poznání byl z mnoha hledisek výborný nápad. Nejen že
Dostáváte základní informace o vyšším Světě, ale současně procházíte i velmi důkladným testem své
osobnosti. Proto počítejte s tím, že jsou na ní opravdu zajímavá lákadla, která mají oddělit vyjímečné
jedince od těch ostatních.
Může se stát, že se na tomto stupni zcela odkloníte a sobecky podlehnete vlastním zájmům.
Začnete zneužívat síly, kterou na sebe vážete a doslova propadnete čarování. Zřejmě se vám bude i
poté nějaký čas dařit. A uspokojení, jenž vám bude toto jednání přinášet, bude i dostatečnou
omluvou.
Je to váš život a rozhodnutí bude tedy jen na vás.
Chci vás pouze upozornit, že MÁG NENÍ TEN, KDO VE SKUTEČNOSTI ČARUJE. Ovládá mnohem
závažnější oblasti, než je manipulace s lidmi a nesmysly. I když tu moc nepochybně má. Pokud by ji
však zneužíval stejně jako čarodějové, odplatu za svůj nerozum, by jistě dříve či později pocítil.
Proto se občas zamyslete a přehodnoťte, co vlastně chcete.
„Hodláte ovládat Svět, lidi, věci atd., nebo máte zájem pokračovat ve svém osobním růstu?“
Odpovídat si budete sami, ale pravda zůstává taková, že jen díky pokračování v Cestě, můžete
získat maximální možný náhled. Teprve pak mohou být vaše rozhodnutí podložená a hodnotná,
odpovídající skutečně velkému Mágovi.
Bude jen na vás, nakolik do hloubky hodláte poznat tento stupeň. Zda vám stačí pouhé
seznámení s realitami a určitými pravidly mentálního umění, nebo zda chcete proniknout mnohem
dál. Pokud vám však bude stačit to, co už víte, můžete s klidem postoupit, neboť vrátit se dá vždy.
Tato eventualita platí pochopitelně i na dalších stupních.
MÁG JE TEN, KTERÝ VÍ JAK A KDE UDĚLAT ZMĚNU !!!
Mág vám nastaví takřka dokonalé zrcadlo vašeho charakteru.
Mág – člověk, který rozumí Řeči Světa – jeho podnětům a nápovědám, jenž většina často ani
neregistruje. Proto také stojí na začátku Cesty, neboť otevírá přístup do realit, ke skutečnostem a
k prostředkům, které nejsou z Všeobecně přijímané Reality vidět. Otevírá oči.
Učebnici Životní Magie Člověka najdete ve své hlavě, proto ji raději nikde jinde ani
nehledejte.
Druhý stupeň – Kněžka
Osobnost Kněžky je velmi úzce spojena s Mágem. On ví, jak a čím dát skutečnosti do pořádku, pokud
to situace vyžaduje. Ona zas ví, proč a co musí být zachováno, aby k takovým okamžikům vůbec
nedocházelo. Typickou Kněžku představuje moudrá a vyrovnaná žena, plná porozumění, lásky a
soucitu. Je soudná a chápavá, dokáže, jak pomoct, tak i poradit. Slova, jimiž se dá nejlépe vystihnout
její podstata, zní: „STRÁŽKYNĚ A OCHRANITELKA.“ Jejím prostřednictvím získáte poznatky o vztazích,
funkcích a pravidlech mezi skutečnostmi, které mají přímý vliv na život. Učí vás, co je dobré dodržovat,
pokud mají být zachovány optimální podmínky pro úspěšné pokračování. V souladu s tím vám také
ukazuje přesný smysl a hodnotu veškerých aspektů, abyste byli schopní správně určit, co je v danou
chvíli potřebné a odpovídající. Na základě jejích podkladů v sobě budujete moudrost, soudnost a
vyrovnanost. Odkud ale tyto zásadní znalosti o fungování Světa načerpat? Sami ze sebe. Máte je od
nepaměti uloženy v hlavě a čekají jen na to, až si o ně začnete říkat. Proto se i počáteční etapa zabývá
rozvojem spolupráce mezi vaším tělem (myslí) a duchovní podstatou. Připravte si trpělivost, klid a
vzpomínky. A můžete bez otálení vyrazit.
Na tomto místě opět připomenu, že duchovní podstata je uložena ve vašem mozku. Žijete s ní už
od narození a pokud ji chcete využívat, tak jediné co musíte, je v ní věřit. Následná spolupráce se
dostaví krátce poté. Vytváříte v sobě hodnotnou vnitřní rovnováhu, v níž jsou všechny tři vaše části
vyváženě zapojeny. Proto se tato první etapa označuje i jako „zisk vlastní psychické sebejistoty“.
Začněte tím, že se pokusíte vyladit na emoce, které u vás vyvolávají důležitá rozhodnutí. Jistě si
vzpomínáte na předešlé zkušenosti, kdy vám, včetně pocitů po těle i myslí proudily jisté informace a
dojmy. Sami jste často nevěděli, zda se jimi řídit, či nikoli. Někdy jste tak udělali, jindy scházela
odvaha uvěřit. Zabývali jste se pochybnostmi na téma: Dá se jim věřit? Proč jim věřit? A odkud se
berou?
Odpověď vám nabídli předcházející řádky a je jen na vás, jak se k ní postavíte. Nicméně, nyní už
byste si měli umět vybavit, jak vypadá stav, kdy k vám vaše část začne promlouvat. Je to bod, ze
kterého se můžete odrazit. První jsou pocity, po nichž mohou následovat a často i následují konkrétní
nápovědy.
Postupně si osvojte schopnost, díky níž, dokážete tento stav vědomě vyvolat. Analyzujte a
hodnoťte vše, co vám jeho přítomnost přináší. Diskutujte se svým nitrem, s centrem své skutečné
moci. A nezapomínejte při tom ani na Kněžku, je tu od toho, aby vám ukázala cestu. Tak se do ní bez
váhání identifikujte a naslouchejte s její pomocí své duchovní podstatě. Velmi rychle vás naučí, že
skutečná moc a nezávislost pochází z vaší vlastní odvahy uvěřit svým instinktům – své jasnozřivosti,
sami sobě.
Pokud obstojíte a uvěříte, že poznání a porozumění je uvnitř vás a zároveň i předvedete, že s ním
umíte pracovat, pak vám Kněžka ukáže a propůjčí svou skutečnou moc. Můžete postoupit dál a začít
dokazovat své pokroky odpovídajícími činy. Program Cesty na to totiž čeká.
Prostřednictvím vnitřních podnětů, které již umíte správně vnímat, dostáváte na vědomí
informace o skutečnostech, jenž se vám v daný moment vyplatí sledovat. Jejich obsah se zprvu
dotýká především vás, ale následně i ostatních a to včetně okolního prostředí. Na jejich základě máte
šanci pochopit, kdo jste, co vás pozitivně ovlivňuje a jaká rozhodnutí jsou pro vás nejlepší.. Dále vám
předkládají, co musíte dělat, jestliže se chcete oprostit od různých potíží a nepříjemností a jaké
aspekty k tomu máte využívat či dodržovat.
V případě, že dáte kněžce a duchovní podstatě šanci a budete se řídit jejich pokyny, získáte tím
mnohé. Vybudujete si přesný přehled o skutečných hodnotách, neboť velmi dobře rozlišíte pozitivní a
negativní. Pochopíte do detailu sebe a ještě více upevníte svou vnitřní rovnováhu. Navíc si díky
poznání aplikací, faktorů a pravidel, které prospívají vám, začnete uvědomovat, jakým způsobem
můžete pomoct druhým a také prostředí.
V tento okamžik pocítíte první dotek schopností skutečné Kněžky, neboť se seznámíte s tím, jak
váš stav ovlivňuje okolí a okolí zase vás. Odhalujete, čeho jste součástí a jaké dědictví vám může po
právu náležet. Je to Matka Země a její bohatství – Moc, Síla a prostředky.
Nenavážete-li úspěšnou spolupráci s Kněžkou, budete na věky cizincem nejen ve svém těle, ale i
na Světě. Nepoznáte téměř nic ze svých možností a pokladů, protože je neuvidíte. Jestliže se však
v její společnosti naučíte pečovat o své tělo, jeho krásu a následně i krásu Země, stanete se její
platnou součástí. Můžete opět postoupit dál.
Tato etapa představuje již skutečný vrchol, proto vaše schopnosti a dovednosti musí být této
pozici odpovídající. Stejně jako Mág získáváte přístup k proudu Vyšší Moudrosti. Dokážete správně
poradit, jak v otázkách hmotných, tak i citových. Napravit chyby na lidech, ale i na Zemi. Budete
přesně vědět, čemu, kde a proč je nutné věnovat svou pozornost. Zároveň je vám i do důsledku jasné,
že tyto faktory, které si vás právě vyžadují, zajišťují významné pokračování života. Proto je opravdu
nezbytné, jít a vlastní silou zabezpečit jejich ochranu a podporu.
Dále musíte zvládat vstřebat špatné emoce a přetransformovat je ve svém těle v dobré – přetvořit
vířivé city v účinnou sílu.
Stanete se někým, kdo má schopnost darovat výživu a navrátit citovou a vnitřní rovnováhu. Vše
vám bude rozkvétat pod rukama, neboť zodpovědně ovládáte smysluplné moudro Světa.
V tento moment přechází obyčejné postavení Kněžky v poslání, neboť její náplní je ochrana
možného pokračování na té Nejvyšší úrovni.
Tím je řečeno asi vše podstatné k průběhu Druhého stupně Cesty Poznání. Neměl bych však
opomenout zdůraznit zdroje sil, ze který Kněžka čerpá. Její tělesná síla pramení, stejně jako u
každého z nás, z Matky Země. Oproti tomu duchovní má svůj původ v magickém svitu Měsíce. Proto
nezapomínejte počítat s jeho cyklictou, neboť ta se pochopitelně odráží na poskytnutém množství a
intenzitě.
Rovněž berte v úvahu, že i na tomto stupni se dá zastavit růst. Velice snadno můžete podlehnout
tendencím začít schopnosti Kněžky zneužívat. V krátkosti by se daly tyto negativní aktivity označit
dvěma slovy – sobecká manipulace. Samozřejmě, i v jejím případě se vaše sebezahleděné a
mocichtivé jednání obrátí časem proti vám.
A stejně tak, pokud se ukáže, že vaše důvěra ve vás samotné je nestabilní nebo malá, dostaví se
rozpolcenost a s ní vše, co k ní patří. Budete neschopni jasně posoudit události a problematiku.
Začnete se stávat povrchní, nerozhodní a vaše nejistota bude dále narůstat.
Proto vám mohu doporučit jen následující. Držte se Cesty, věřte si a učte se. Pokud je třeba,
kráčejte pomalu, ale jistě. Nezastavujte se, neboť, jak už bylo řečeno, vrátit se můžete vždy.
Mágova síla pochází z Vesmíru a Kněžčina z Matky Země. Jejich zájmy a závěry a vůbec celkové
vidění Světa a skutečností se často nemusí nijak shodovat. O něm se dá tvrdit, že je ve svých úvahách
příliš odtržen a o ní zas, že je až nadmíru přízemní. Ale ono to tak má ve skutečnosti i být, neboť
pravda se nachází, jak už to tak bývá, někde uprostřed. Teprve až vzájemné sjednocení protikladů a
pochopení, že jeden bez druhého v podstatě nic neznamená, může přinést smysluplný a hodnotný
výsledek.
Obvyklá situace mezi jakýmkoli mužem a kteroukoli ženou - zvláště pak, hovoříme-li
o partnerském vztahu.
Skutečně dobrá Kněžka Cestu zná. Jedině tak může chápat jednotu tří dimenzí – tří realit, tří částí
vás samých. Bez této znalosti není kněžka Kněžkou.
Nenasloucháte-li Kněžčiným radám, její hlas ve vás postupně umlká. A samozřejmě, i naopak.
KNĚŽKA CHÁPE, UCTÍVÁ A CHRÁNÍ KRÁSU, NEBOŤ JE SAMA KRÁSNÁ.
(Jak uvnitř, tak na povrchu.)
Třetí stupeň – Císařovna
Tato část Cesty nás přivádí k další dvojici pozemských bytostí. Jejich podstata však, na rozdíl od
předešlého páru, nespočívá v moci duchovní, nýbrž v moci světské. Krom různých poslání a nad
standardních možností, které máte možnost objevit, vám na svém počátku i velmi dobře nastíní, jak
vlastně vypadá skutečné a smysluplné postavení člověka na Zemi. Na třetím stupni získáte dokonalý
přehled všech základních aspektů a povinností, které tvoří opravdovou a hodnotnou ženu. Nemusíte
však zůstávat pouze při zemi, neboť i tato ryze světská dáma může mít svá kouzla a tajemství. Dobrá
Císařovna je v prvé řadě matkou – rodičkou, která má být schopna zajistit, jak veškeré potřeby a
pohodu uvnitř rodiny, tak ale i její sounáležitost a začlenění do společnosti. Symbolizuje ženství,
ochranu, porozumění a útěchu. (V jejím případě se však na rozdíl od kněžky nejedná jen o emocionální
a duchovní, ale i tělesnou.) Svým příkladem učí víře ve vlastní intuici a znázorňuje, která pravidla je
nutné dodržovat, aby jako žena – Císařovna neztrácela smysl. Respektuje a ctí svého Císaře, protože
chápe, že jedině tak, může být její postavení „panovnice domu“ do důsledku naplněno.
Je si velice dobře vědoma všech hlavních pravidel, na nichţ stojí základy Světa. S jejich poznáním pak
vytváří podmínky a vztahy, které je nezbytné dodrţovat, aby její rodina byla v bezpečí, šťastná a
spokojená. S lehkostí sobě vlastní dokáţe usměrnit náladu a budoucnost svých bliţních, neboť JEJICH
OSOBNÍ NAPLNĚNÍ ZTĚLESŇUJE DŮVOD JEJÍ EXISTENCE NA ZEMI.
Na počátku třetího stupně máte důkladně prozkoumat a poznat veškeré faktory, které z hlediska ţen
podmiňují naplnění jejich základního smyslu. Vaším prvním úkolem je tedy určit kompletní souboru
aspektů, z nichţ se skládá ideální ţenský charakter. Zároveň s tím máte pochopit pravidla a
mechanizmy, které ţenám napomáhají dostát jejich základnímu poslání.
Opět je tu k dispozici identifikace, proto nezapomínejte na její nabídku.
Zřejmě zjistíte, ţe nejmocnější zbraní a prostředkem Císařovny jsou její vlastní instinkty. V průběhu
ţivota se seznamuje s jejich silou a oprávněním. Učí se jim postupně věřit a následně i vyuţívat jejich
rad. Nemalou roli zde opět hraje vnitřní rovnováha, která přesně odráţí, nakolik se její majitelka
dokáţe zhostit svého poslání. Pokud je nevyrovnaná nebo nenaslouchá svému vnitřnímu hlasu, stává
se po čase povrchní a její smysl upadá. Uzavírá si tak cestu k úspěchu a k další moţně podpoře.
Pravým opakem je Císařovna, která svému vnitřnímu hlasu nejen uvěřila, ale navíc se i jeho podněty
řídí. S kaţdou další osvojenou informací jí dochází nová. Neustále se rozvíjí a obohacuje. Její postup
je však podmíněn dodrţováním a uplatňováním dosaţených poznatků. Pokud je ve svém projevu
nebude respektovat, zastaví se jejich příjem. To ovšem skutečná Císařovna ví, nebo alespoň intuitivně
cítí, proto své povinnosti nijak nezanedbává, ale naopak jejich způsob zajištění stále zdokonaluje.
V případě, ţe se stane mistryní v plnění základních předpokladů své existence a rovněţ zvládá
plnohodnotnou spolupráci s duchovní podstatou, můţe postoupit výš.
Pravá Císařovna po boku svého Císaře, představují to nejvyšší pozemské spojení. HARMONII
DUCHA A HMOTY.
Císařovna je s touto skutečností plně ztotoţněna, a rovněţ si i uvědomuje, ţe její další povinností je
demonstrace této pravdy na vlastním příkladě. Chápe svou důleţitost a tak veškeré své schopnosti a
energii věnuje upevnění a rozvoji svého manţelského svazku. Snaţí se vytvořit názorný „ukazatel“,
jenţ by ostatním dával na srozuměnou, jaký obrovský přínos představuje dobře fungující vztah
partnerů.
Poněkud vnímavější však mohou z jejího příkladu vyčíst i mnohem víc. Dochází jim, ţe správná volba
partnera nespočívá v hlediscích, jakými jsou sex, vizáţ, hmotné zabezpečení a podobně, ale v něčem
naprosto jiném. Pointa vhodné volby se totiţ pohybuje ve zcela odlišné dimenzi.
Tím pravým meritem věci je duchovní podstata, na jejímţ základě si kaţdý jedinec vytvoří svou
vlastní duchovní roli. Blíţe se s tímto aspektem seznámíte na Šestém stupni. Proto snad zatím postačí
jen tolik, ţe pokud nejsou duchovní role obou partnerů vhodně sladěny, dochází mezi nimi k častým
rozkolům z důvodů vzájemného nepochopení.
Císařovna o této skutečnosti ví. Proto vstoupila ve svazek s odpovídajícím protějškem, čímţ spolu
vytvořili harmonické spojení dvou duchovně spřízněných lidí. Nastolili rodinné prostředí, ve kterém,
díky vyváţené spolupráci a podpoře, zvládají bez obtíţí a s lehkostí vychovávat své potomstvo.
Vhodné duchovní spojení partnerů je další skutečností z nadstandartní nabídky Hry Ţivota. Spousta
lidí však ani netuší, ţe něco takového existuje. Proto máme na Světě Císařovnu, aby jim tuto jejich
moţnost ukázala. Její ţivot vedle Císaře je tedy demonstrací především této pravdy. SÍLY
CELISTVOSTI.
Ona je branou, kterou lidé vstupují do Vyšší Reality. Inspirací pro kaţdého z nás. A Vesmír, ji za její
snahu, samozřejmě podporuje.
Na tomto místě je uţ zřejmě zbytečné dodávat, ţe se máte seznámit s prostředky, kterými dokáţe
Císařovna zajistit své vyšší poslání na Zemi. Měl bych vám však poradit, abyste v sobě díky této etapě
probudili schopnosti rozpoznávat duchovní role ostatních. Upozorňuji, ţe tato schopnost vyţaduje
znalosti duchovních podstat a určitý cvik, neboť většina lidí nemá o své roli sebemenší ponětí.
Sami brzy zjistíte, co vše vám tato schopnost začne přinášet.
Ale vraťme se zpátky k Císařovně. Mohlo by se to zdát neuvěřitelné, ale její skutečné poslání dosahuje
ještě mnohem výš.
Pokud Císařovna zvládá všechny aţ dosud citované podmínky a má vedle sebe dobrého Císaře,
začnou ji postupně docházet principy tzv. „Galaxie“. Stává se spolu se svým partnerem určitým
středobodem, který je pak svým způsobem zodpovědný za lidi - planety, kteří se nachází v jejich
soustavě.
Na této úrovni přechází její postavení v poslání a světská moc je výrazně doplněna i o sílu duchovní.
Její ţivot ovlivňuje ţivoty lidí v císařství (v Galaxii). Jestliţe se daří jí, daří se i jim. Své lidi však
můţe ovlivnit i v negativním směru, proto si svého významu musí být velmi dobře vědoma.
Na pomoc má nejen svého Císaře, ale i podporu Vesmíru v podobě proudu Vyššího Moudra. Dostává
tak do podvědomí informace o aktuálních a odpovídajících prostředcích, kterými dokáţe nastolit
příznivý stav nejprve u sebe a následně u ostatních. Zpravidla se také podílí na celosvětovém dění a
vytváření.
Na kolik úspěšně se zhostí svého postavení, ukáţe rozloha panství a doba její vlády.
Co dodat na závěr?
Snad jedině to, ţe v Císařovně se stejně, jako v kterékoli další ţeně, odráţí periodika Měsíce. Její moc
a schopnosti tedy mají stoupající a klesající tendence. Je to však Císařovna, proto ač těmto výkyvům
občas podléhá, v případě potřeby, dokáţe okamţitě zmobilizovat své vnitřní síly.
Na druhou stranu jí ale spojení s Lunou poskytuje určité výhody. Díky jejímu působení si uvědomuje
hloubku nutné cyklicity mnohých aspektů v přírodě. Pomáhá nám tyto úţasné jevy pochopit a
následně poznat i jejich skutečný smysl. Přijmout pravdu, ţe evoluční změny – periodika, jsou
nutností, ale ţe všechno s tímto úkazem spojené má svůj důvod a navíc i krásu. Stačí jí umět najít a
odhalit.
Císařovna patří k Císaři. Jen pokud jsou spolu, mají smysl a mohou tvořit dobře fungující rodinu, ale i
„Galaxii“. Hmota a Duch. On je její Slunce, Ona jeho Měsícem. Jejich spojení vytváří rovnováhu mezi
linearitou a cyklicitou, stabilitou a změnou, Řádem a Chaosem.
A tak to má být.
Pokud se Císařovna nehodlá stát špatnou Císařovnou, měla by se vyvarovat pochyb, potíţí,
nerozhodnosti, malověrnosti a především sobectví.
Ztratila by svůj smysl a s ním i císařství.
Čtvrtý stupeň Císař
Císař je další postavou z Nejvyšší Hierarchie lidstva, kterou na své cestě potkáváte. V jeho poznávání
postupujte stejným způsobem, jako na předcházejících stupních. Nejprve pochopte smysl Císařovi
existence. Poté se zaměřte na faktory a hlediska, které se podílejí na jeho postavení a následně i na
vyšším poslání. Opět máte k dispozici identifikaci a orientační mapu, v níž je Role Císaře zachycena ve
všech třech hlavních úrovních (realitách). Nezbývá než vyrazit. Proto se nezastavujme a pojďme ku
předu. Ať už se podíváme do jakékoli reality či sociální úrovně, přijdeme na to, že Císařovou základní
povinností, je obdobně jako u Císařovny, zajištění a zabezpečení jeho vlastní rodiny. Pro srovnání si
zopakujme jejich odlišné priority, kterými se oba dva podílí na společném cíli. Císařovna, jako matka,
se především stará o duchovní blaho a psychickou pohodu celé rodiny. Rovněž výchova a péče o
potomstvo, je díky ženské přirozenosti, z větší části uvalena na jejích bedrech. Císař má její úkoly
vhodně doplňovat, proto mezi jeho základní povinnosti spadá pokrytí veškerých hmotných i
nehmotných potřeb, které podmiňují úspěšné fungování a rozvoj rodiny. Z hlediska mužské
přirozenosti, je také stavěn do úlohy ochránce všech členů, za něž zodpovídá, a to včetně majetků, jenž
vlastní.
Sami jste uţ jistě poznali, ţe se vám snaţím popsat charakteristické vlastnosti dobrého OTCE. Je to
však jen část jeho skutečné role. Nicméně natolik podstatná, ţe svým způsobem rozhoduje o všem.
Pokud ji muţ nedokáţe zvládnout, nemůţe se nikdy stát dobrým otcem, natoţ pak Císařem. Jeho
velikost musí mít neodmyslitelně hodnotný a neochvějný základ, o nějţ můţe kdykoli opřít svůj
význam. Teprve aţ v tomto okamţiku má moţnost plně dostát podstatě své existence na Zemi.
S postupem výš se dostáváme i k Císařově duchovní části. Jeho postava není samozřejmě jen o
sterilním fungování a zajišťování primárních úkolů. Dobrý Císař musí představovat pro své bliţní
mnohem víc.
On je tím vzorem, který všem okolo dává na vědomí, jak vypadá skutečný muţ. Je ztělesněním
autority, respektu, úspěchu, stability, moudrosti, ambicí, dosaţených cílů, vůdcovství, schopnosti
odpovědně vládnout a rozhodovat, soucitu, lásky, ochrany, pomoci, - ale i nekompromisním
vykonavatelem odůvodněných činů, tzv. „Světské Moci“.
Soubor jeho charakteristických vlastností a jejich význam je vám jistě jasný. Svou pozornost tedy
zaměříme pouze na poslední zmíněný aspekt.
Světská Moc. Jeho vlastní příklad vyučuje její existenci, významu a uţívání. Je to zdroj síly, který
Císaři umoţňuje dosáhnout vyšších cílů. On si velice dobře uvědomuje její přítomnost a chápe
pravidla, jenţ ho opravňují k jejímu vyuţití. Je to vyšší prostředek, který nám v dobách míru
umoţňuje budovat a v případech ohroţení bránit. Jediné, co podmiňuje její nápomoc je odvaha a
následně i moudrá rozhodnutí.
Na této úrovni musí Císař dokázat, na kolik věří svému vlastnímu přesvědčení a sám sobě. Jeho
Císařovna nás učí, jak je nezbytné neustále pečovat o udrţení rodinné pohody a on by měl být zas tím,
kdo je ochoten za její bezpečí kdykoli bojovat.
Nestačí totiţ jen vědět, či hlásat, co je správné a jak by to mělo být. Vţdy je potřeba pro to i něco
vlastní silou udělat. Tato pravda platí v jakékoli myslitelné oblasti lidského snaţení. Dobrý Císař je
však navíc ztotoţněn i s následujícím pravidlem: „CO NÁM STOJÍ ZA TO, ABYCHOM MĚLI, TAK
ZA TO NÁM STOJÍ I BOJOVAT A PŘÍPADNĚ ZEMŘÍT.“ V jeho pozici nelze dělat špatné
kompromisy, či dokonce ustupovat vlastnímu svědomí. Pokud by začal, ztrácí svůj význam a právo na
Světskou Moc.
Pro vás dodávám, ţe se nemusí jednat pouze o rozpoutání války. Nezapomínejte na to, ţe malé věci
dělají ty velké a kaţdý Dobrý Císař musí neustále dokazovat svůj majestát.
Jestliţe se osvědčí, můţe se v celé své síle chopit naplnění role SKUTEČNÉHO CÍSAŘE – OTCE
LIDU, ochránce a budovatele, jenţ dává místo a účel.
Po zkušenostech z předchozích stupňů je vám jistě uţ jasné, ţe na této úrovni se z postavení stává
poslání. Rovněţ i Císaři přichází na pomoc proud Vyššího Moudra, který mu v případě potřeby
dodává vhodné informace, týkající se optimálního pokračování. V jeho rukou je Moc a na jeho
bedrech leţí obrovská odpovědnost.
On je tím, kdo, ať uţ vědomě či nevědomě, vnímá nejvyšší potřeby lidstva a to i s příslušnými
souvislostmi, které se na nich podílí. Následně pak zvládá určit ideální cesty k jejich dosaţení nebo
zajištění. Jeho pokyny moudře rozdávané mezi lid nastartují a rozpoutají sílu čtyř elementů, které
společně s veškerým potenciálem Matky Země dodají nutnou energii a prostředky.
To On nás vede a určuje směr, neboť přesně ví, kde a co by měl člověk začít tvořit a jaké zdroje má v
daný moment pouţít. Zároveň s tím však musí být schopen rozhodovat i o zániku. S jeho postavením
je spojena selekce, proto je nezbytné, aby si počínal velmi racionálně, byl neochvějný ve svých
volbách a uměl nést tíhu s tímto faktorem spojenou.
Skutečný Císař si své poslání musí vydobýt, zaslouţit a neustále obhajovat. Měl by to být „Ten
nejlepší z nás“, neboť jeho hlavní povinností je udrţet Řád. Svou osobností ztělesňuje Nejvyššího
posla a nástroj Vesmíru mezi lidmi.
„JEHO HLAS JE HLASEM VESMÍRU, JEHO OČIMA SE DÍVÁ NA SVĚT A JEHO RUKOU ČINÍ
SVÉ ZÁMĚRY.“
Není však podmínkou, aby samotný Císař věděl o Nejvyšší Realitě (plné ztotoţnění). Jeho povinnosti
jsou čistě světské, proto není aţ tak podstatné, do jaké hloubky chápe Skutečnost. Záleţí především na
tom, co vykonává a jak rozhoduje. V tomto případě představuje Císařovu duchovní podporu jeho
partnerka a z větší části vlastní svědomí. Právě přes svědomí mu Vesmír spolu s jeho duchovním
nastavením radí a ukazuje směr. Je však pouze na něm, jak se zachová a jestli zůstane skutečným
Císařem.
Pokud by začal ztrácet odpovědnost, či se stával bezstarostným, hrabivým a sledoval jen vlastní zájem;
nebo dokonce! přestal ctít císařovnu a pozapomněl na to, ţe je mu rovna; ztratil by rázem i ten
poslední zbytek smyslu a harmonie. Z úctyhodného vládce by se proměnil v tyrana a jako takový by i
skončil.
Lidé, ale rovněţ i Vesmír, potřebují mít svého skutečného Císaře. Jeho postavení, obdobně jako
postavení Císařovny, úměrně ovlivňuje císařství a následně lid. Pokud má úspěch i oni jsou úspěšní,
jestliţe strádá, ani jim se zrovna nedaří.
Společnost si vyţaduje osobnost, jakou představuje Císař. Její jedinci jsou často plní obav a
nerozhodnosti, proto si přejí mít na očích někoho, kdo si je jistý, nechybuje a ví, kam jít.
Jeho moc a síla pochází ze Slunce. A stejně, jako kolem Slunce obíhají planety, ţiveny jeho energií, i
okolo Císaře – středu, je Galaxie tvořená lidmi. Vzniká vţdy, kdykoli dojde k hodnotnému a
harmonickému spojení Ducha a Hmoty. Je to náročné a zodpovědné poslání, proto ho mohou
vykonávat jen ti skutečně nejlepší. Jaký je střed, takový je i zbytek Galaxie.
Na vás teď je, potvrdit a nebo vyvrátit má slova. Vlastní Cestou objevit a rozvinout další aspekty,
které tvoří Císaře. Já osobně vám mohu uţ jen doporučit, abyste se na tomto stupni ve společnosti jeho
majestátu (identifikace), naučili jakým nejlepším moţným způsobem smísit své vysoké ambice s
potřebou Světa kolem vás.
Kaţdý jen trochu schopnější člověk tvoří Galaxii. Měl by si ji začít všímat a být za její provoz uţ
konečně odpovědný.
Není snadné rozhodnout, zda je lepší, kdyţ si je Císař vědom existence mnohačetných realit a dalších
poznání, které sebou přináší nejvyšší ztotoţnění. Na tuto otázku můţe podat konkrétní odpověď aţ
teprve jeho následné panování.
Kaţdý je jiný, to, co jednomu pomůţe, druhého ničí. Pokud má Císař své vlastní vysvětlení a jestliţe
skutečně dobře naplňuje svůj smysl, je snad i zbytečné zatěţovat ho něčím na víc. Uţ tak toho má na
sobě poměrně dost.
Na druhou stranu není nemoţné, ţe bude po získání ztotoţnění ještě lepší. Záleţí především na něm a
na lidech v jeho okolí – ostatně ty si vybírá zas jen on sám.
Spolu s Císařem si můţete osvojit i fungující postupy na řešení kaţdodenních problémů. Naučí vás
hodnotit veškerá moţná hlediska a varianty. Posoudit správně pozitiva a negativa, na jejichţ základě
pak vytváříte odpovídající pokračování.
Je to vládce, proto musí být schopen vynášet správná rozhodnutí.
Pátý stupeň Mudrc
Pátý stupeň nás přivádí od nejvyšších osobností Rámce zpět k vám. S ostatními však zůstaneme v
kontaktu i na dále, neboť od nich se odvíjí , jak věci minulé, tak především ty příští. Bez lidí se prostě
hrát nedá a tak vás každou chvíli provází na cestách, podporují, ale i sráží. Přinášejí zábavu a
ponaučení, nebo s lehkostí sobě vlastní uškodí. Jsou odlišní a mají různé cíle. Vy se s nimi potkáváte
na každém kroku a neustále stojíte před rozhodnutím, kdo vlastně jsou a jak to s vámi myslí. „Jsou
čestní, nebo mě chtějí jen využít? Dává mi jejich společnost něco, co mi za to stojí, nebo se s nimi jen
shazuji a ztrácím čas? Má pro mě vůbec nějaký smysl poslouchat, co mi zrovna teď říkají?“ Stejné či
podobné otázky se vám ve styku s určitými jedinci nepochybně honí hlavou. Neodbytnost těchto
pochybností má pak zpravidla jediný důvod: NEMRHAT SVÝM ČASEM A NEPLÝTVAT SVOU
ENERGIÍ NA ZBYTEČNOSTECH. Jak zvládat řešit tuto podstatnou otázku a ještě mnoho dalších, vás
může naučit právě tato etapa Cesty.
Během ţivota se setkáváme se spoustou lidí, názorů, pravd, polopravd, ale i čistokrevných lţí. Tento
stupeň není ve své podstatě ničím jiným, neţ ztělesněním výzvy k vlastnímu rozhodnutí. Má ve vás
vypěstovat schopnost OHLÍDAT SI SVŮJ VLASTNÍ ZÁJEM A DOKÁZAT NAJÍT PRAVDU –
SKUTEČNÝ SMYSL. S jejím osvojením se pak můţete bez váhání oprostit od všech manipulátorů,
mystifikátorů a falešných cest. A to, jak vnějších, tak, mnohem nebezpečnějších, vnitřních.
Tuto schopnost uplatníte kdykoli a kdekoli, proto rozhodně stojí za to, věnovat jejímu poznávání svůj
čas a energii.
Něţ se přeneseme do oblasti duchovní a snad i mnohem výš, tak se ještě na moment zastavíme ve
Všeobecné Realitě a jejím dění. Připomeňme si, ţe i zde fungují jako „největší brzdy a překáţky na
cestě“ špatně zvolení partneři a přátelé. V podstatě s nimi jen zabíjíte čas a zaháníte nudu nebo
samotu.
Sami musíte přijít na to, kteří to jsou a proč pro vás nepředstavují ţádný přínos. Neměli byste však
otálet a setrvávat v jejich přítomnosti, neboť jsou to právě oni, díky komu se na vás můţe začít lepit
„ta prokletá smůla“. Člověk pak stojí na místě a nic se mu nedaří. V tomto případě platí: „Dokud se
nezbavíte těch zbytečných, nemáte šanci potkat ty pravé“.
To samé se dá říct i více méně o zaměstnáních a jakýchkoli pracovních aktivitách. Jestliţe cítíte
nedocenění, pohlcení, spalování, nebo naopak otravu a nenaplnění, tak pokud to jde, najděte si jiné. V
těch současných vám schází buď harmonie nebo přirozenost, ale pravděpodobně obojí.
Další typická chyba můţe být i ve vás samotných. Objevíte nedostatky, jsou vám jasné i důvody a
přesto nejste schopni něco změnit. Schází vám síla řídit se vlastním rozumem.
„Ale proč?“
Kdyţ vím, ţe je něco špatně, tak to prostě nedělám, nevěnuji se tomu a také se nezdrţuji tím, abych na
to myslel!
Jedinci, kteří toto nedokáţí, jsou většinou pohodlní nebo mají strach ze změny. Dělají kompromisy
sami se sebou, stojí na místě nebo si háţí klacky pod nohy. A k nim opravdu není co dodat.
Tím jsme zmínili tři nejběţnější aspekty (velekněze), které v základní úrovni představují určitou, na
první pohled opodstatněnou, přesto falešnou a nebezpečnou cestu. Kaţdý z nás je zřejmě zná a
vyrovnává se s nimi po svém, proto postupme do další etapy.
Ţivot nám nabízí spousty různých myšlenkových směrů a her. Některé mají malé, jiné zas naopak
velmi rozšířené zastoupení. Liší se hloubkou a povahou lidí, které slučují. Přinášejí sebou významné
klady, ale i neodmyslitelné zápory. Všechny mají něco do sebe.
Vaším úkolem je naučit se odhalit a pochopit jejich přínos a opodstatnění, neboť jedině tak si můţete
vytvořit hodnotný názor a následně učinit správnou volbu. Určit tu nejlepší moţnou cestu, po které se
vám osobně vyplatí jít.
Ať uţ si vyberete jakoukoli duchovní cestu, hru či náhled na Svět, vţdy budete potkávat příslušné
zástupce těchto směrů, kteří se vás budou snaţit přesvědčit o jejich hodnověrnosti a „nejvyšším
smyslu“. Tyto prostředníky představují lidé – zpravidla silné autority, kteří se snaţí napomáhat v
hledání, interpretovat tajemství a vést ostatní. Na první pohled působí vţdy dojmem těch dobrých a
správných na svém místě. Většinou se vyznačují milosrdenstvím, laskavostí, dobrotou, pochopením,
spojenectvím, tvořivostí, hledáním pravdy a inspirací. Dokáţí okamţitě nadchnout, proto není nijak
těţké jejich osobnostem, názorům a argumentům velmi rychle uvěřit a podlehnout.
Právě zde, v počáteční euforii a okouzlení, je ukrytý ten moment, kdy nejvíce záleţí na vašich
rozhodnutích a volbách. Jak se vlastně dokáţete s novým dojmem vyrovnat. Hra se o vás ráda postará,
pokud ji to dovolíte. Otázkou je, zda se vám její náplň bude líbit i po čase.
Zatím k vám poslala svého silného „lanaře“, tak se na něj podívejme blíţ, ať máte představu, co od něj
ještě očekávat. Říkejme mu třeba „Velekněz“. Do jisté míry je podobný Mágovi. Má své kouzlo a
charisma. Otevírá brány a kaţdá jeho věta posouvá dál. Svým způsobem je úţasný a neodolatelný.
(Nikdy však nezapomínejte, že Velekněz, jako takový, je pouze nástrojem Systému. Pouhý podprogram
se silnou a soustředěnou podporou. Pokud ho takto vnímáte, snadněji se vám pak uvažuje o jeho
slovech a hodnotí hra, kterou vám přišel nabídnout.)
S největší pravděpodobností to s vámi myslí dobře. Hodlá vás navést na cestu, o které se domnívá, ţe
je to ta nejvyšší a skutečná. Bývá o své pravdě skálopevně přesvědčen, z čehoţ pak vyplývá, jeho
nakaţlivý elán a zapálení.
Je snadné jim naslouchat a otevřít srdce. Nabídne vám cokoli, po čem touţíte. Přesto ale počítejte s
tím, ţe, ať uţ vědomě či nevědomě, po kaţdé vás bude v zájmu většiny o něco okrádat, v něčem
obelhávat.
Kam aţ takoví jedinci mohou zajít, nám ukázala historie. Z Velekněze se stal fanatik a Mystifikátor.
On je pak jediný, kdo zná pravdu.
Velekněz vám však můţe být i ku prospěchu. Otevírá oči, učí vnímání mystérií Světa a má dar navést
na cestu vnitřního poznání. Tím vším vám pomáhá najít sama sebe a svou duchovní část.
Nemusí tedy představovat jen nutná leţ a zlo, od kterého je třeba ihned utéct. Jen si ve styku s ním
neustále hlídejte, zda přemýšlíte a jednáte především ve svém zájmu, či v zájmu někoho jiného.
Komu hodláte naslouchat a jak hluboce mu chcete uvěřit, záleţí na vás. V ţivotě přeci můţete
uskutečnit jakékoli spojení s duchovní Rolí a vstoupit do kterékoli hry. Pokud se vám podaří objevit
takové, které by vás bavili a naplňovali, není co řešit a má to tak být. Vystoupit nebo přestoupit se dá
vţdy.
Pořád tu však existuje faktor vaší energie a vašeho času. Na této úrovni se však můţe jednat o značné
ztráty, proto buďte ve svém výběru opatrní a vnímejte různé nabídky jen jako hry. S přesnými
pravidly, odměnou i trestem. Budete tak mít čistou hlavu a zůstane vám prostor na správná rozhodnutí.
Kaţdý s kým se v ţivotě potkáte je svým způsobem větším či menším Veleknězem. Jakýkoli jedinec
dokáţe předkládat tu „svou“ pravdu, podloţenou důkazy a s neochvěným tvrzením, ţe jen ona je ta
pravá. Vy se však musíte naučit věřit především sobě. Sami dokázat najít svou vlastní pravdu a
odpovídající vysvětlení.
Na tomto místě uţ nehovoříme jen o zásadních skutečnostech, jakými jsou cesty, hry a ideové směry.
Pátý stupeň se týká i maličkostí. Drobných lţí, předsudků a názorů zaloţených na polopravdách. Jsou
to právě ty malichernosti a detaily, díky nimţ můţete udělat nesprávná rozhodnutí a špatně zahnout.
Vyrovnaný člověk se pak stává agresivní, uzavřený, zmatený, nedůvěřivý, slabý, přizpůsobivý,
přehnaně laskavý, podrobený a tak podobně.
Všem však byla dána moţnost rozhodovat sám za sebe. Je tedy jen na vás, jak si s tím poradíte a na
kolik se naučíte vyuţívat svých nápověd. K dispozici toho máte opravdu dost.
Začněme tělem, které čte pozitivní a negativní signály, na něţ následovně automaticky zareaguje. Dále
je tu duchovní podstata, jenţ neustále vysílá instinkty, impulsy a pocity. Stačí umět správně rozpoznat
a zařadit vzniklé dojmy. A konečně, mysl, databáze plná informací, schopnost logického uvaţování a
v neposlední řadě zdravý rozum.
Celé vaše „Já“ k vám začne křičet, pokud je něco špatně, proto se mu raději naučte naslouchat.
Odoláte pak nejen všem Veleknězům, ale především nedokáţete nalhat nic ani sami sobě.
Na Pátém stupni se máte naučit hledat a objevit PRAVDU. Promlouvá k vám různými způsoby a
vaším úkolem je tyto způsoby co nejvíce POZNAT.
Naslouchat můţete komukoli, poslouchat jen sami sebe.
Touţíte být vedeni Veleknězem, protoţe se vám nedostává víry a nechcete převzít odpovědnost za
svůj osud, nebo jste na tolik moudří a silní, abyste se o sebe dokázali postarat sami?
Ametyst soustředí náš duchovní potenciál.
Šestý stupěň Zamilovaní
Láska je to nejsilnější kouzlo, jenž máme k dispozici. Inspiruje, chrání, dodává energii, ale
především přináší pocity, pro které nám stojí za to žít. Pochopit hloubku nejvyššího Vesmírného
prostředku, poznat jeho moc a zároveň se s ním naučit zacházet, máte možnost na Šestém stupni.
Možná vás to překvapí, ale na začátku první etapy si musíte zamilovat nejprve sami sebe. Každému z
nás je velice dobře známo, že se jeho charakter neskládá jen ze samých kladů a pozitiv, ale rovněž i z
vlastností, které by snad raději neuměl ani pojmenovat. Jsou to dvě části, naprosto odlišné a
rozporuplné. Většina se snaží tu svou „špatnou“ stranu automaticky eliminovat, zadusit, či alespoň
pozměnit, aniž by se jí příliš zabývali. To je však velká chyba, odklon od skutečnosti a potlačování sebe
sama. Pokud se nechcete dopouštět stejných omylů, měli byste svou negativní stranu v prvé řadě
důkladně pochopit a poznat, jak přesně a v čem její působení ovlivňuje váš život. S největší
pravděpodobností si tak přijdete na poněkud šokující zjištění. Všechny tyto záporné aspekty, o kterých
jste si dříve mysleli, že jsou vám jen na škodu, se neodmyslitelně podílí na vašem růstu a udržení
duševní pohody. Prostě k vám patří.
„Šestý stupeň – Milenci“
Díky odhalení jejich pravé podstaty, vám pak dojde, že jsou vlastně nezbytné a můžete si gratulovat,
že je vůbec máte. S jejich porozuměním se vám dále dostává možnost uvést do souladu svůj projev a
vnímání. Můžete se s nimi naučit pracovat a udělat z překážek pomocníky. Přijít na způsob, jak jejich
vliv hodnotně využít. Jestliže se vám to podaří, odbouráte tak své vnitřní konflikty a vytvoříte
mnohem stabilnější duševní a vnitřní rovnováhu. Umocníte svou sílu, vůli a sebekontrolu. Daleko lépe
se vám bude postupovat životem. Naučíte se mít rádi sami sebe i se svými „nedostatky“, které vás do
posud „brzdili“.
TEPRVE V OKAMŽIKU, KDY SI PŘIPUSTÍTE SVÉ NEDOSTATKY, JSTE SCHOPNI PŘIJMOUT NEDOSTATKY
SVÉHO PARTNERA. TEPRVE PAK S NÍM MŮŽETE ŽÍT OPRAVDU NA PLNO.
S harmonii a láskou ve svém nitru jste, kromě příjemného rozpoložení, získali navíc i jistotu v sebe
sama. Nestojí vám tedy nic v Cestě, abyste mohli poznávat její další kouzla a tajemství.
Pokud se podíváte na základní stavební kámen Vesmíru, rázem vám dojde, kým je vlastně náš
partner. Část našeho smyslu života. Svazek s ním představuje spojení dvou protikladů, zrcadlících se
obrazů, jenž podporují a doplňují jeden druhého. Přináší radost, štěstí a naplnění. Moc, bezpečí a
chuť pokračovat.
Tento příklad však platí pouze v případě, kdy oba chápou, o co vůbec v lásce jde a navíc znají i
prostředky, kterými ji drží nejen při životě, ale naopak ještě dále rozvíjí a prohlubují.
Sami kolem sebe ale vidíte, jak vypadá realita. Mnoho svazků obrací, namísto spolupráce a podpory,
svou energii proti sobě. Jsou plní neúspěchu, zdržování, konfliktů a frustrací. Stále se hledají důvody
„Proč?“ a přitom odpověď je tak jednoduchá: „Špatná volba!“
Jak tedy najít toho pravého? A podle čeho poznám, že je to ona/on?
Tak právě o tom je následující etapa.
Nejdříve si připomeňte, že stojíte na Cestě Poznání. Začali jste si mnohem více uvědomovat a
nastartovali své schopnosti rozpoznávat. Začínají vám být jasné nové prostředky a možnosti. Jste
seznámeni s řadou informací a pravidel týkajících se fungování Světa, ale především vás samých. Tak
proč toho nevyužít? Začněme třeba vaší duchovní částí a vycházejme z toho, že citové partnerství
představuje vztah dvou protějšků, přičemž jeho vrcholem je mystické spojení dvou SPŘÍZNĚNÝCH
duší.
Vzpomeňte si na Císařovnu a její volbu. Ona ví, kdo je její Císař. Uvědomila si duchovní postavení své i
svého budoucího chotě a poznala, že budou mít smysl. Z těchto důvodů s ním vstoupila ve svazek.
Rozhodovala se svobodně a podle své vůle.
Stejnou možnost máme i my. Potíž je ovšem v tom, že si většina svou duchovní část neuvědomuje,
tak proč by ji hledala u druhých. Vznikají pak neúměrné vztahy plné hádek a konfliktů. Lidé se přou o
chyby a nedostatky, které často jen cítí, ale neumějí je identifikovat. Proto si jako záminku pro svou
nespokojenost vybírají něco jiného, z čehož jsou jen další nedorozumění, oplácení a zášť. Tyto
manželství mají zpravidla agresivní konec plný nenávisti a nepochopení. Bývalí partneři se rozcházejí
a až do své smrti nepřijdou na to, čím byl rozpad jejich vztahu opravdu zapříčiněn.
Typická nedorozumění vznikají z odlišného vnímání skutečností a náhledu na život. Dva lidé se dívají
na ten samý Svět a každý ho vidí jinak.
Pokud však začnete přihlížet k duchovním částem, rázem jsou vám jasné důvody. Vždyť jak by vedle
sebe mohli žít Bojovník a Kněžka nebo Královna a Umělec, aniž by věděli, kdo jejich partner vlastně
je? Jejich podstaty jsou rozporuplné a jinak zaměřené. Uznávají odlišné hodnoty a mají různé cíle.
Všechna tato hlediska o sobě dají po delší době nepochybně znát.
Velice snadno se pak vytrácí láska i se svým kouzlem – podstatnými skutečnostmi, se kterými je život
mnohem lehčí a zábavnější.
Vy však můžete ve svých volbách postupovat jako Císařovna. Ze začátku se řiďte instinkty a rozvíjejte
své znalosti o duchovních podstatách. Objevte sebe a naučte se identifikovat druhé. A pak už vám
mohu jen doporučit, abyste si našli partnera přibližně na stejné úrovni jako jste vy, který by svým
postavením vhodně doplňoval vaše.
Máme ale i spousty dalších možností, jen je třeba je znát. Tento stupeň a nastartování jeho programu
by vám měl mnohá odhalit. Prozradí vám řadu pravidel a aspektů, podle nichž, byste měli bez
zaváhání objevit ty pravé.
Pojďme se teď pro zajímavost podívat na něco z jeho nabídky poznání.
„Hledáte vhodného partnera?“ – Řiďte se pravidlem číslo jedna: SKUTEČNÁ LÁSKA BY VÁS NEMĚLA
TRÁPIT.
Dále se zřejmě dozvíte, že svazek se správným citovým partnerem vás má obohacovat, podporovat a
rozvíjet. Nikoli srážet a zdržovat. Ačkoli je to spojení dvou opačných živlů v jednotě protikladů, nemají
se vzájemně likvidovat, ale jejich síla by měla naopak narůstat.
Citové partnerství má zosobňovat jednotu, odpovědnost, úctu, integritu a samozřejmě věrnost a
oddanost. Váže se k němu obrovská podpora Vesmíru, která by vás měla provázet celým životem.
Navíc, díky ní, svůj vhodný protějšek patrně nepřehlédnete, neboť se při vašem setkání začnou dít
věci vskutku neobvyklé.
Správného partnera, ať už si duchovno uvědomujete či nikoli, poznáte velmi snadno. V okamžiku, kdy
ho potkáte, cítíte štěstí, sílu, moc a bezpečí. Jeho láska vás naplňuje a přichází s ní i váš osobní rozvoj.
Začnete chápat mnohem víc sami sebe a svazek s ním scelí nejen vás dva, ale také vás samotné.
S jeho příchodem dostanete příležitost překročit své dosavadní možnosti a cíle. Otevřou se před vámi
nové brány, jimiž můžete ruku v ruce postoupit mnohem dál. Nadechnete se.
V takový moment máte jistotu, že je to jeden z těch pravých, skutečných, zrozených pro vás. Važte si
ho, mnoho takových není.
Pokud je najdete, soustřeďte se na svou duši, neboť tam najdete nápovědy, jenž vám poradí a
pomohou v úspěšném pokračování. Držte se stejného pravidla jako při sexu. Když se to líbí vám, líbí
se to i partnerovi.
Žijte na plno a nečekejte na problémy. Ty řešte teprve až přijdou a že přijdou, tím si buďte jistí.
Odhalte však jejich skutečnou podstatu a ne pouze první dojem. Vždy začněte hledat chyby nejprve
sami u sebe. Rovněž se pokuste zodpovědět pár základních otázek, které nejsou moc vidět, ale mají
krutý dopad: „Oplácíte druhému vše, co vám poskytuje? Nestojíte? Nemohli byste dokázat víc, než o
co se právě snažíte?“
Partnerství odráží to, co se děje v nás samotných, proto se naučte ve svém protějšku číst. Zkoušejte,
diskutujte, riskujte, ale hlavně! se neuzavírejte a neoddalujte. Ať se nepřipravíte o šanci až do konce
svých dní poznávat, co všechno vám skutečná láska může dát.
Láska je oheň a voda. Aktivní, vášnivá, stravující a zároveň vnímavá, jasnozřivá a životodárná. Je to
pouto celistvosti, jenž vás spájí s Vesmírem. Teprve pak jste našli svou ztracenou část.
Rozjímejte nad láskou, učte se jí …
… stojí to za to.
Nic mocnějšího tu nemáme a navíc je to náš Nejvyšší Smysl.
Skutečná láska je lék na všechny nemoci, bolesti a trable. Opravdu na všechny.
-pokračováníSedmý stupeň Vůz
Na předchozích stupních jste získali mnohá poznání, která vám osvětlila, jakými způsoby se
prostřednictvím lidí zajišťuje fungování Světa. Pochopili jste pravidla, jenž utvářejí jeho strukturu, Řád
a napomáhají udržet smysl. Dále jste se pozastavili u svého nejmocnějšího prostředku - lásky, přičemž
jste se seznámili s jejími dalšími možnostmi a uplatněním. Zapracovali jste však především na sobě.
Podařilo se vám nastartovat a rozvinout celé spektrum schopností a načerpat kvanta informací o své
vlastní osobě. Začali jste si uvědomovat a poznávat. Víte, kdo jste a z čeho jste složeni. Každým dnem
si upevňujete svou vnitřní rovnováhu a objevujete další skutečnosti, které vám její nastolení přináší.
Svým způsobem jste duševně dospěli a tak už před vámi nestojí nic, co by vás zdržovalo v dalším
pokračováním. Otevřeli se brány sedmého stupně a vy se nacházíte přesně na jedné třetině své Cesty.
Jak jste asi nepochybně zaznamenali, připletla se nám pod nohy Magická Trojka, která vám dává
jasně na vědomí, že je před vámi i jeden z podstatných milníků.
„Sedmý stupeň – Vůz“
Vnímání a myšlení dítěte se přetransformovalo do vyšší úrovně vašeho osobního růstu. Potřebujete
se utvrdit ve svém dosavadním vědění a pokračovat v dalším úspěšném rozvoji. Pokud se tedy
nehodláte zastavit, nezbývá, než vyrazit, a to do slova a do písmene, na cesty.
Tato etapa představuje váš určitý „Genesis“, ve kterém máte ZÍSKAT NOVÝ – DOSPĚLÝ – NÁHLED NA
SVĚT A UPEVNIT SJEDNOCENÍ SVÉ MYSLI. Vaše výprava začíná tím, že se přesvědčíte opustit dobře
známá a bezpečná místa. Vydáváte se na pouť, kde čerpáte řadu dojmů a zážitků, kterými na vás
působí dosud neznámá prostředí. Seznamujete se skutečnostmi, vztahy a mechanizmy, jenž fungují v
různých a odlišných částech Světa.. Své postřehy pak neustále konfrontujete se zkušenostmi, které
jste nabyli na předcházejících stupních. Porovnáváte je, hodnotíte a ukládáte do paměti. Pokračujete
v procesu uvědomění a následného poznání. Tento úspěch a zisk nových vědomostí je však
neoddiskutovatelně podmíněn určitou EVOLUCÍ – změnou. Proto je opravdu nutné, abyste se vydali
na cesty.
Bylo by ale poněkud pokrytecké, nechat vás pouze při tomto tvrzení, cestovat se dá samozřejmě i s
pomocí svého vědomí a na základě vzpomínek. Rekapitulace vlastního života vám může mnohé
poskytnout a mysli máte ukryto vše podstatné a potřebné. Konečné poznání však nemusí být natolik
kvalitní a hodnotné. A tak, jestli to jen trochu jde, nijak neváhejte, určete směr a zabalte si věci.
Jak už zde bylo několikrát řečeno, každý z nás je individualita se svým vlastním životem a náhledem
na Svět. Tento fakt se zvlášť výrazně odráží na Sedmém stupni. Proto by bylo více než zbytečné a
matoucí pokoušet se popsat přesný průběh univerzální cesty a soupis skutečností, které by vás na ní
měli potkávat. Vaše dobrodružství a postřehy budou odpovídat jen vám, neboť jsou tvořeny
především vaší myslí a podstatou.
Mohu vám však předložit alespoň obecný scénář, kterým program Cesty zasahuje do vašeho
putování. Obsahuje nejen odpovídající podporu, ale i nápovědy, jejichž pomoc jistě přivítáte a
oceníte.
Pojďme se tedy alespoň podívat na jeho přibližnou nabídku, ať máte představu o faktorech, které vás
budou provázet.
Předně počítejte s tím, že strach z cest je zbytečný. Pokud své obavy z neznámého dokážete překonat
a vydáte se na pouť, máte někde před sebou svou zaručenou odměnu. Stačí si ji všimnout a sebrat ze
Země. Nemyslete si však, že se musí objevit hned po vašem příjezdu. Někdy je třeba, aby se okolnosti
zharmonizovaly a přizpůsobily vašemu „neočekávanému“ výskytu v novém prostředí.
Na nových místech si můžete být jistí i tím, že vám okolnosti budou nahrávat do vašich plánů. To
ovšem neznamená, že se o sebe nebudete muset postarat především vy sami.
Zážitků, díky nimž obohatíte své znalosti, vám program nabídne dostatek. Připravte se i na celou řadu
křižovatek, od kterých se budou odvíjet následující události.
Pokud budete dost vnímaví, všude najdete nápovědy, které vám mohou poradit, jak a kam dál.
Rovněž s vaší rovnováhou jsou spojené jisté nezanedbatelné skutečnosti. Jestliže se vám jí podařilo
dosáhnout a nemáte potíže s jejím udržením, tak jste zároveň i dokázali preventivně odstranit velké
množství překážek a problémů. Rozrážíte je svou pevnou hradbou, aniž byste měli tušení o jejich
možné existenci. Tento mechanizmus funguje ale i opačně, proto nezapomínejte na svých toulkách
přihlížet ke svému nitru.
Postupujte bez obav a s odvahou. Na novém místě se v žádném případě neuzavírejte do sebe.
Setkávejte se s novými lidmi a situacemi. Poznávejte, jak Svět reaguje na vás a vy zas na něj.
Uvědomujte si jeho veškeré podněty a reakce.
Sami brzy zjistíte, že s využitím hlubších vědomostí jste schopni překonat kohokoli či cokoli a
dosáhnout všech svých vytyčených cílů. Jen nezapomínejte naslouchat své intuici, abyste dokázali
správně vycítit, kdy nastává čas na další změnu. Zůstávat na jednom místě se nevyplácí, neboť člověk
přichází o podporu a zpravidla se dostaví i „smůla“.
Je asi zbytečné upozorňovat vás na dodržování nutných pravidel, neboť si umíte dobře představit, co
by následovalo.
A tak cestujte, pozorujte a učte se. Osvojte si vše, s čím se budete setkávat. Nic neopomínejte, neboť
nabyté informace mohou mít svůj význam, který možná objevíte hned a nebo až někdy v budoucnu.
Soustřeďte se na utvrzení svých dosavadních názorů a vytvářejte nové – stabilní a neochvějné.
Nezapomínejte na smysl a pokračujte v dalším růstu.
Jakého poznání se vám však dostane, záleží opravdu pouze na vás a na vašich rozhodnutích. Nikdo
vám nezaručí úspěch a ani neřekne s čím se setkáte. Počítat můžete jen sami se sebou a s Vesmírem.
Pokud si to zasloužíte, jeho program bude neustále s vámi.
Mohu vám ale prozradit něco jiného. Sedmý stupeň je svým způsobem maturitou, jejíž závěrečná
známka by měla vypadat takto : SVĚT FUNGUJE DLE VAŠICH PŘEDSTAV A VY V NĚM DOKÁŽETE
OBSTÁT.
Jedinci, kteří vnímají pouze Všeobecně přijímanou realitu a jejichž jednání odpovídá lidské
přirozenosti a smyslu, většinou na cestách nabývají dojmu, že se prostě daří. Vy však máte, na rozdíl
od nich, na každém kroku k dispozici množství nápověd a možností. Dostáváte šanci na mnohem větší
úspěch a navíc i přesně víte, díky čemu se vám vlastně „daří“.
Pokud obstojíte, nové prostředí se vám po čase přizpůsobí a rádo vás přijme.
Osmý stupeň Rovnováha
Úvodní kapitoly poněkud předběhly průběh událostí, a tak už máte o významu Rovnováhy svou
jistou představu. Adepti Cesty Poznání se však k jejímu nastudování dostávají až teprve na Osmém
stupni. Důvod je prostý. Bylo třeba nasbírat kvanta vlastních zkušeností a postřehů. Seznámit se s
řadou informací a pravidel, jenž se podílejí na fungování a řízení Světa. A samozřejmě, rozvinout
schopnosti vnímání a uvědomění. To vše bylo nutné, obstarat a zajistit, aby se daní jedinci mohli s
úspěchem pustit do hlubšího poznávání „Autority“, jménem Rovnováha. Vy rovněž stojíte na jejich
místě a stejně jako oni, byste měli začít od základu a postupně se propracovat výš. Proto nebudeme
nic vynechávat ani my a raději se pustíme po tradiční a vyzkoušené cestě.
„Osmý stupeň – Rovnováha“
V Životě platí jedno obecné pravidlo, které tvrdí, že pokud se chcete důkladně seznámit s čímkoli z
jeho nabídky, měli byste začít nejprve sami u sebe. Uvědomit si a pochopit, jak daná skutečnost
působí a ovlivňuje především vás samé. Proto je i počáteční etapa Osmého stupně zaměřena pouze
na vaši vnitřní rovnováhu. Na faktor, který vám velmi přesně ozřejmí význam, jaký představuje
Rovnováha pro veškeré skutečnosti našeho Vesmírného Rámce.
Ani v nejmenším však nepochybuji o tom, že zrovna vy, byste nedokázali docenit podstatu Rovnováhy
a nechápali její význam, proto tuto etapu zmíním jen velmi stručně a obecně.
V okamžiku, kdy jste si plně uvědomili své tři neoddělitelné části, začal vaším tělem proudit velmi
příjemný pocit. Pročistila se mysl a Svět se stal mnohem krásnější. Dřívější problémy se už nezdály tak
velké a jejich řešení přicházelo takřka samo od sebe.
Spolu s tím, jak jste si svou vnitřní rovnováhu budovali a upevňovali, vám začal docházet i její další
přínos. Zlepšil se váš zdravotní a psychický stav, zmizeli vám ze života malicherné nepříjemnosti a
namísto neustálého koloběhu pozitivních a negativních aspektů, které vás dosud přepadaly, nastoupil
klid.
Rázem vám byly jasné skutečné hodnoty a smysluplné cíle. Oprostili jste se od zbytečností a
podstatných chyb. Neustále jste věděli, za čím se vám v danou chvíli vyplatí jít a čemu se věnovat.
Vaše dny naprosto změnily svou předcházející podobu.
Nemuseli jste se však zastavit pouze na této úrovni.
Vytvořením vyváženého prostředí a navázáním úspěšné spolupráce mezi všemi svými částmi
dostáváte navíc i přístup k určitému vnitřnímu varování (proud vyššího Moudra). Jeho působnost
vnímáte prostřednictvím různých signálů, které vás upozorní vždy, pokud je třeba něco změnit, nebo
naopak utvrdí, že je vše v nejlepším pořádku. Neustále vám předkládají jasná a srozumitelná sdělení,
na jejichž základě pak dokážete určit vhodné pokračování a směr.
Pokud se svých závěrů budete i držet, máte možnost být plnohodnotnou součástí Nejvyšší Reality –
jedincem, jenž se podílí na Světovém dění. Člověkem, jehož pozice a význam představuje skutečné
naplnění.
A to je jen hrubý náčrt a soubor několika podstatných faktů, které může zprostředkovat vlastní
rovnováha vám. Jistě si z nich dokážete odvodit a vytvořit odpovídající obraz o tom, jaké příznivé
podmínky a možnosti pro Život sebou přináší stav Rovnováhy v širším měřítku nebo dokonce na celé
planetě.
Předchozí etapa ve vás měla vybudovat respekt a úctu k naší nejvyšší Autoritě. Pokud se to podařilo a
vy jste do svého vnímání zařadili i její faktor, otevřela se před vámi další část Osmého stupně.
Na tomto místě se máte zaměřit na využití znalostí o Rovnováze a to, jak v běžném životě, tak
především na Cestě Poznání. Nejprve si ale připomeňme několik základních fakt. Rovnováha nám v
jakékoli oblasti vyjadřuje pevně danou hodnotu, díky níž máte možnost určit zbylé neznámé, nebo
faktory, které jsou nutné k odpovídající nápravě. Pokud tedy ve svých závěrech a názorech začnete
uplatňovat i její hlediska, můžete v sobě vypěstovat mnohem širší záběr pohledu.
Velmi snadno a rychle pak do detailu odhalíte jakoukoli oblast, na které budete mít zájem. Dostáváte
prostor a prostředky pro analýzu veškerých skutečností, pravidel, vztahů a mechanizmů zúčastněných
v našem Vesmírném Rámci. Bez obtíží zvládnete identifikovat jejich skutečnou podstatu a konkrétní
aspekty, které se přímo podílí nebo alespoň znatelně souvisí s danou problematikou.
Tato vaše nová schopnost má nepředstavitelně široké uplatnění a přináší vám opravdu hodnotný zisk.
Bez nadsázky se dá říct, že s její pomocí dokážete vyřešit prakticky cokoli.
Pro lepší představu si uveďme některé z jejích možností.
-Širší vnímání vám umožňuje vyladit vlastní projev a chování na vámi požadovanou úroveň. Neustále
vám pak dává na vědomí, jaké rysy je potřeba ještě zdokonalit a naopak, které je nezbytné zcela
odstranit ze svého repertoáru. Oprostíte se tak od zbytečných chyb a zdržování nad nesmysly.
-Stanete se dobrým rádcem v otázkách mezilidských vztahů, neboť jsou vám jasné mnohem hlubší
příčiny a souvislosti, které mají na svědomí různé nedorozumění a partnerské neshody.
-Vaše názory a následná rozhodnutí jsou daleko více hodnotnější a objektivnější.
-Díky novému úhlu pohledu a získaným vědomostem, už nebudete muset řešit pouze následky, ale
především skutečné příčiny. Přínos této změny snad není potřeba nijak zdůrazňovat.
-Můžete úspěšně nakládat a pracovat s prostředky všech Realit, protože jsou vám známé informace
nutné k jejich oprávněnému využití.
A tak bychom opět mohli pokračovat až do nekonečna.
Znovu opakuji, že s hlediskem širší perspektivy máte možnost naprosto změnit svůj dosavadní život.
Odhalíte vše potřebné a určíte nejlepší možná východiska. Pak už bude jen na vás, zda se dokážete
řídit svými závěry.
Obdobný dopad ztělesňuje toto pojetí i v procesu Poznávání. Mohou vám dojít, jak sebemenší a
každodenní drobnosti, tak fakta, týkající se dění na Nejvyšších Úrovních.
Sami jistě chápete, o co tady vlastně jde. Proto je snad i zbytečné nějak zvlášť doporučovat a radit,
abyste se naučili velmi dobře a takřka neustále vnímat a hodnotit naší „Autoritu“.
V ROVNOVÁZE NAJDETE ODPOVĚDI NA VEŠKERÉ OTÁZKY ŽIVOTA. Pokud na ni člověk nebere zřetel,
jsou jeho úvahy zpravidla jen pouhé nebo neúplné dohady.
Tím ale program Osmého stupně rozhodně nekončí. Jeho další část by vás měla naučit, nakolik je
důležité umět ve své mysli vytvořit klidný stav. Zastavit emoce, zbavit se rušivých elementů a
nezávisle přemýšlet.
Tato schopnost přímo souvisí s odhalením skutečné podstaty věci a vyjádřením nestranného názoru –
SPRAVELIVÉ POSOUZENÍ.
Nejprve se však zastavme u vnitřního klidu mysli. Je to stav, ve kterém všechny tři naše části vyváženě
spolupracují a podávají nejlepší možný výkon. Tato skutečnost se pak samozřejmě logicky odráží i na
myšlenkách a následných závěrech, které jsou správné, podložené a oprávněné.
Pokud se tedy naučíte, jakým způsobem ve své mysli navodit klidné rozpoložení, neměli byste mít
sebemenší potíže IDENTIFIKOVAT PRAVDU A URČIT VHODNÉ POKRAČOVÁNÍ.
Za zmíňku jistě stojí poukázat i na další zisk, který sebou stav klidu může přinášet. S jeho pomocí si
začnete uvědomovat, v jakém směru na vás působí ostatní aspekty, s nimiž se během života
dostáváte do kontaktu (pocity, situace, okolnosti, konflikty atd.). Reagujete na skutečný vliv a dopad,
jak pozitivních, tak negativních, faktorů. Zároveň poznáváte i způsoby a postupy, které vám je
umožňují ovládat a navracet zpět do rovnováhy. A nezapomínejte! Co platí pro vás, platí i v daleko
větším měřítku. Veškeré toto uvědomění vám dává jasně na srozuměnou, jaká pravidla a prostředky
máte vlastně k dispozici.
Ale vraťme se zpět k hlavnímu tématu a zaměřme se na podmínky, které se dále podílejí na vytváření
spravedlivých úsudků. Vedle odpovídajícího stavu musí být v mysli i náležitý prostor. Proto je třeba,
abyste ji dokázali vyčistit od všech rušivých vlivů.
Tato snaha opět velmi významně podpoří vaše celkové vnímání širší perspektivy Rámce. Ztratíte tak
různá lidská omezení, která většině brání v reálném posouzení.
Zbavte se tedy předsudků, osobních názorů, předpojatosti a zaujměte striktně nestranný postoj.
Především si však ohlídejte, abyste viděli pouze to, co je a ne to, co byste chtěli vidět nebo případně
to, co by druzí chtěli, aby bylo k vidění.
Jedinci, kteří si tuto schopnost nezvládnou osvojit, jsou převážně úzkoprsí, předpojatí, plní předsudků
a omezení. Zpravidla se pak dělí do dvou skupin na nerozhodné a poddajné a nebo naopak na ty, co
velmi rádi zneužívají svoji moc.
To ovšem nemusí být váš případ. Máte možnost využít veškerých poznaných prostředků a postupů.
Na tomto stupni se vám rozhodně vyplatí opětovně sáhnout k vlastnímu přehodnocení a podívat se
na sebe v jiném světle. S největší pravděpodobností pak zjistíte, že pro svůj další růst budete muset
učinit jisté změny a oběti. Na druhou stranu však získáte upřímnost, uvážlivost a nestrannost. Rovněž
se naučíte vykonat správné věci bez ohledu na své niterní pohnutky.
Následný efekt a zpětná reakce za vaši snahu se pak v krátkosti dostaví. Znatelně posílíte svou vnitřní
rovnováhu. Budete chápat mnohem širší souvislosti a vaše rozhodnutí se stanou ještě více
objektivnější – spravedlivá.
Jak sami vidíte, Poznání, jenž sebou přináší Osmý stupeň je velmi bohaté a rozmanité. Jedno posiluje
a rozvíjí druhé. Vaše vlastní rovnováha svou kvalitou a stabilitou přímo úměrně ovlivňuje Rovnováhu
celkovou. Vyvážení „Ega“ vám tedy pročistí nejen vaši mysl od malicherností a zbytečností, ale navíc
vám i otevře cestu, na které můžete navázat spojení s Vesmírem. Za svou podporu vám pak bude
oplácet rovněž podporou, v podobě inspirace, nápadů a tvořivé energie. Dostáváte příležitost začít se
aktivně a vědomě podílet na nejvyšším dění v samotném Rámci …
„Co chcete víc?“
NA ZAČÁTKU VÁM STAČÍ JEDINÉ – DO DŮSLEDKU POZNAT, CO SE VLASNĚ UKRÝVÁ ZA SLOVEM
„ROVNOVÁHA“.
Vždy je potřeba začít hledat nejprve sám u sebe, neboť teprve pak máte šanci skutečně uspět. V
případě celkové Rovnováhy a podílu na Nejvyšším dění platí toto pravidlo mnohonásobně.
Svět a jeho hry nabízejí lidem za jejich námahu různé odměny. Pokud tedy dokážete vytvořit opravdu
silnou a stabilní vnitřní rovnováhu, otevřete si dveře do nových dimenzí.
Na Osmém stupni si začněte uvědomovat i podstatu „trpělivosti“. Vše má svůj čas a správné
načasování umocní úspěch, nebo alespoň zvýší procento uskutečnění. Rovněž trpělivost podmiňuje a
vytváří Rovnováhu.
Devátý stupěň Poustevník
V některých etapách života, přijde okamžik, kdy v podstatě nezbývá nic jiného, než vyrazit a
pokračovat v nabírání zkušeností na cestách. V jiné momenty se zas naopak vyplatí zastavit a
popřemýšlet. Přestat se honit, shánět informace a snažit se „na sílu“ odhalit dychtivě žádané
skutečnosti. Z takového počínání pak většinou nebývá nic jiného, než jen ještě větší zmatky a otazníky.
Vždyť ale máte i jiné možnosti. Okolní zdroje jsou sice přínosné, jejich věrohodnost je však poněkud
diskutabilní a nejsou po každé při ruce. Jediné, co nemůžete nikde zapomenout a ani ztratit jste pouze
vy sami. V nastavení paměti máte vše potřebné a na Devátém stupni Cesty Poznání je, aby vás s tímto
prostředkem naučil zacházet. Jeho studijní program má dvě základní části. První se týká jen vás a
představuje OSAMOCENÉ HLEDÁNÍ ODPOVĚDÍ. Jako prostředníka, který vám dodává žádané znalosti,
používáte vlastní mysl, v jejímž nitru se cíle vašeho pátrání skutečně nachází. V tomto bodě si máte
osvojit schopnosti, které vám umožní pracovat s myslí jako s knihovnou. Stačí ji položit konkrétní
dotaz, a odpověď se zpravidla po určité době dostaví.
„Devátý stupeň – Poustevník“
Jistě si vzpomínáte, že byl tento mechanizmus zmíněn v jedné z předcházejících kapitol, která se
zaobírala různými zdroji informací. Není proto nutné znovu opakovat, kde se tam vzal a odkud přišel
– nebo spíše přiletěl. Namísto toho, se raději budeme více věnovat praktikám, jimiž se dá tento
proces urychlit a zdokonalit.
Snad největší výhodu, tedy kromě naprosté důvěryhodnosti, kterou tato naše neobyčejná schopnost
představuje, je možnost použití za jakékoli situace. Dostanete se do slepého ramene a nevíte kam
dál. Nemusíte však nikde pátrat a vyhledávat, neboť správné řešení už máte dávno v hlavě. Jen si je
umět vyzvednout.
Odpovědi se mohou dostavit krátce po dotazu, v rozmezí několika sekund až minut. Tento čas ale
odpovídá zpravidla jen velmi dobře rozvinutým schopnostem. Proto v počátcích navazování
spolupráce se svou „knihovnou“ raději počítejte i s tím, že na některé zprávy budete čekat celé dny a
někdy dokonce měsíce. Důvodů proto může být hned několik. Jednak hraje velkou roli vaše praxe, ale
také samotná otázka. Pokud je příliš složitá, dojdou vám nejprve postupné indicie, na jejichž základě
teprve skutečně pochopíte žádanou informaci. Z vlastní zkušenosti vám mohu prozradit, že jsem na
jednu odpověď čekal celé tři měsíce. Co se ale dělo mezi tím, … …mě po čase přivedlo na myšlenku,
že vhodná a složitá otázka může v člověku odstartovat velmi zajímavý proces uvědomění.
To jsme se však dostali poněkud dál od tématu. Vraťme se tedy zpět na úplný začátek.
Víte o své možnosti, VĚŘÍTE V NÍ, a potřebujete se ji naučit a rozvinout. Tak k tomu vám mohu
doporučit několik následujících postupů.
V počátcích se seznamujte s procesem Otázka-Odpověď v naprostém klidu. Vytvořte si v mysli
podmínky a kolem sebe prostředí, kdy nebudete rušeni žádnou civilizací a nároky každodenního
života. Bez podnětů, jenž by svazovaly a odváděly vaše myšlenkové pochody.
Najděte si nějaké osamocené místo, nejlépe v přírodě, které vám bude plně vyhovovat z hlediska
určité meditace a rozjímání. Vytvořte si své vlastní rituály, které zklidní a vyčistí mysl, aby k vám vaše
nitro a Vesmír mohli promlouvat.
Začněte pátrat po pravdách formou vnitřního dialogu. Přemýšlejte o všem novém, co jste si
uvědomili a pochopili. Klaďte si otázky a svou chutí poznávat podpořte příchod odpovědí.
Častokrát se pak před vámi objeví střípky vzpomínek a vy je spatříte v jiném světle než doposud.
Odhalíte skutečnosti, které vám dříve unikaly, čímž se dostaví nové postřehy a názory. Váš duch se
promění v hledače, který prostřednictvím sebe sama provádí obřad – proces sebezasvěcení. Otvíráte
brány v částech svého mozku, jenž do té doby leželi ladem. Rozšiřujete své vědomí a vnímání. Opět
získáváte širší náhled na Svět a řadu dalších odpovědí.
Postupem času se budou vaše schopnosti neustále zlepšovat. Využijte znalostí z předcházejícího
stupně a také se neodvracejte od možností, které vám nabízí dechová cvičení (okysličení a zklidnění).
Sami brzy odhalíte svůj ideální postup, jímž budete čerpat náležité informace. Tím nejdůležitějším
však stále zůstává víra v „knihovnu“ a chuť dostávat odpovědi.
V našich hlavách je už od dávnověku uloženo nepředstavitelné množství informací z celého spektra
realit. Rovněž je v ní vepsán i soubor šesti základních duchovních postavení – lidských typů, a to
včetně jejich neobyčejně výkonných prostředků. Jejich aktualizaci, spolu se smyslem a pokračováním
zajišťuje nepřetržitě Vesmír. To vše je vám k dispozici.
A navíc je to přeci „databanka“ uložená ve vaší vlastní mysli. Ta jediná to s vámi myslí vždy skutečně
dobře, bez postraních úmyslů a zájmů. Proto názory a odpovědi získané ze svého nitra jsou pro vás
vždy ty nejlepší. Nematou, nezavádí, jen posunují ku předu a často mají i správné načasování pro vaši
danou situaci a duševní úroveň (neřekne vám něco, co by bylo nad vaše chápání).
Naučte se tedy VYUŽÍVAT SVÉ SCHOPNOSTI SEBEZASVĚCENÍ, neboť její hodnota je nedozírná.
Další část Devátého stupně se týká nápomoci z vnějších zdrojů. Vše, co vás posunuje a podporuje, se
dá vnímat, jako určitá forma poustevníka, tzv. světlo na cestě. Do této oblasti jsou zahrnuty
především fyzické, mentální a duchovní aktivity, ale i náhodná setkání, situace a skutečnosti, které se
podílejí na vašem optimálním rozvoji.
Skutečný Poustevník však před vás předstupuje v lidské podobě. Má svůj vlastní Svět a do jisté míry je
to opravdu samotář. Vyznačuje se silnou vůlí a inteligencí. Prošel úspěšně školou života a zná mnohá
tajemství. Jeho náhled a vnímání je velmi ucelené, neboť poznal přesné hodnoty. Zodpoví vám
jakoukoli otázku a přesto neprozradí odpověď. Ví, kdy je vhodné pomáhat ostatním tím, že jim
nepomáháte.
Obyčejně se s ním setkáváte v určitých krizích a on je právě tou osobou – prostředníkem, kterého
vám osud – stanovený běh událostí „náhodně přihraje“ do cesty. Zjeví se vám z čista jasna v životě a
je ochotný podat pomocnou ruku. Jeho služba však není zadarmo. Musíte mu pozorně naslouchat a
přemýšlet o každém jeho slovu. Neradí, pouze ukazuje, co je možné. Dobře si zapamatujte, co vám
říká, protože význam mnoha sdělení vám může dojít teprve po čase.
Poustevník není žádný Velekněz. Nikam se vás nesnaží nasměrovat a nijak zvlášť vám to ani
neusnadní. Přesto je schopný, stejně jako vaše mysl, odhalovat brány, za kterými se ukrývá moudrost.
Setkání s jeho postavou je vždy přínosné, co si však neodnesete sami, nedostanete.
Hledání odpovědí a pravdy má mnoho forem. Techniku a způsoby, jakými se dají získat se učíme a
poznáváme vlastně celý život. Poustevník vám nepochybně odhalí řadu nových postupů a možností.
Spolu s ním byste však měli přijít i na jednu další podstatnou skutečnost.
Dnešní doba je, mírně řečeno, poněkud podivná. Došlo k přílišnému odklonu do Všeobecně přijímané
reality a lidstvo začalo preferovat převážně její hodnoty. Většina touží jen po materiálním naplnění a
neuvědomuje si, jaké poklady nechává ležet bez povšimnutí.
Devátý stupeň by vás měl upozornit, že na Světě existují i mnohem cennější skutečnosti, než jen věci
pomíjivé a podléhající zkáze. Jeho studijní program je vytvořen tak, aby každému rozumnému jedinci
přesně naznačil o co vlastně v životě jde. Zároveň s tím ukáže i cestu, na níž se dají tyto vzácné
klenoty velice hravě najít a získat, neboť „To“ SKUTEČNÉ BOHATSTVÍ LEŽÍ V NAŠICH HLAVÁCH.
To MY sami jsme ten GRÁL, kteří mnozí hledají, kdo ví kde. Je ukrytý přímo v nás. A jsme to právě MY,
kdo z něj má možnost čerpat a upíjet svou MOUDROST.
Desátý stupěň Kolo Štěstí
Většina lidí věří na „štěstí“. Spoléhají na něj v dobách nesnází a netrpělivě ho vyhlížejí, pokud se
jim zdá, že je jejich život příliš nudný a šedivý. Očekávají, až se na ně z čista jasna usměje a vůbec jim
nedochází, že by se o své štěstí měli postarat především oni sami. Podobný postoj zaujímají i ve vztahu
k „životní smůle“. Tu sice nijak toužebně nevyhlížejí, zato její příchod rozhodně nepřehlédnou. Objeví
se, zasadí ránu a zase někam zmizí. Obě tyto události nás během let míjí a čas od času provází
životem. Mnoho z nás jistě uvažuje nad jejich příčinou a zkoumá, jaké faktory je podmiňují.
Přehodnocujeme, srovnáváme a tvoříme jisté názory. Málo koho už ale napadne, aby se zamyslel nad
jejich původcem!!! Skutečné řešení a fungující soubor pravidel se však podaří odhalit jen nepatrnému
počtu lidí. Ostatní zpravidla dospějí k názoru, že není v jejich silách tyto okolnosti nějak významně
ovlivnit. Přestanou se snažit o poznání a nechávají věcem volný průběh. Svým způsobem se z nich po
čase stávají „loutky“, které nabudou přesvědčení, že se jejich život točí stále v tom samém kruhu. Nic
se nemění, štěstí nepřichází a vše se točí pořád dokolečka.
I když se dá říct, že mají do jisté míry pravdu, je to jen jejich vlastní chyba. Nepostupují dál, neučí se,
nerozvíjí a jejich dny jsou jedním velkým stereotypem. Skutečně se zastavili, pročež si ani nezaslouží,
aby je něco nového potkávalo. (Zvlášť, když se o to ani sami nesnaží.)
Samozřejmě, že určitá cyklicita životních pochodů v našem Vesmírném Rámci sice nahrává těmto
tvrzením, ale SAMOTNÝ ŽIVOT PŘECI NENÍ UZAVŘENÝ KRUH. Pokud se zamyslíte nad jeho neustálým
pokračováním, rázem vám dojde jaký tvar představuje křivka vyjadřující existenci jakéhokoli jedince.
NEKONEČNÁ SPIRÁLA, JEJÍŽ STŘEDOVÁ OSA ZNÁZORŇUJE DOSAŽENÉ ZKUŠENOSTI.
Z těchto důvodů jsou si smyčky na spirále a životní etapy sice do určité míry podobné, nikoli však
stejné. Jestliže se však zastaví příjem zkušeností, není logicky kam stoupat. Pak nejsou znát ani
podstatné rozdíly. To ale není váš případ. Pokračujete v růstu a tak nejste vězněm své vlastní spirály.
Zato ona může být vaším výborným pomocníkem, jehož služby se můžete naučit využívat právě na
tomto stupni Cesty Poznání.
Studijní materiál, který máte k dispozici, vychází především z vašich zkušeností a zážitků. Jejich
chronologické přehodnocení vám předkládá spousty cenných informací o pravidlech, jenž řídí
následný dopad našich životních pochodů. Vyzdvihne pozitiva a upozorní na negativa a navíc, vám dá
i přesně vědět, co za co následuje a jak se dané projevy v konečném součtu hodnotí a odrazí.
Na počátku etapy se zamyslete nad svým dosavadním životem. Promítněte si celý jeho průběh a
zaměřte se na významné události, které se vás silně dotkly a do jisté míry si byly i značně podobné
(obecně – štěstí, smůla, náhoda). Zkuste porovnávat, jak je samotné, tak okolnosti, které je
předcházely, ale i následovali. A přijďte také na to, proč se vám vůbec připletli do života. Klaďte si
otázky a hledejte odpovědi.
- Byli jste úspěšní a potkávalo vás štěstí? Díky čemu? Co jste pro to v té době dělali?
- Měli jste smůlu, nedařilo se? Z jakého důvodu? Zanedbávali jste? Škodili? Nezapomněli jste na něco?
Na sebe? Na povinnosti?
- Ukázalo se, že jisté náhody měli později mnohem hlubší dopad? V čem spočíval a co je podmínilo?
Stojíte před úkolem dešifrovat několik podstatných tajemství, jenž řídí dění v Rámci. Dosáhli jste už
jistého stupně poznání a veškeré skutečnosti, včetně sebe, vnímáte z mnohem širší perspektivy než
doposud. Teď ke svým znalostem můžete navíc přiřadit i časový horizont. Každý člověk má tendence,
jak klady, tak zápory, opakovat, díky čemuž pak mají události určitou podobnost. Vy tím dostáváte
možnost vysledovat skutečnou hloubku svého jednání, jeho dopad v Rámci a následnou reakci ve
formě „štěstí – smůla“, jenž se zákonitě snese na vaši hlavu.
Ve svém srovnávání a objevování nezapomínejte, že se stále jedná o hru. Má svá pravidla, jejichž
znění vám ozřejmí věci minulé. Mnohé jejich poznáním získáte, neboť vám pomohou ovlivnit věci
příští. Zřejmě také zjistíte, že „Kolo Štěstí“ je jedna neuzavřená smyčka na spirále vašeho života. Ti, co
si to neuvědomují, jsou schopni tvrdit, že jsou jednou dole a jednou na hoře. Nechápou a nikdy
nepochopí, co vy už vlastně víte:
„Žádné Kolo Štěstí v podstatě neexistuje. Jedná se jen o pevné body v časovém horizontu, kdy dochází
ke SPRAVEDLIVÉMU ZÚČTOVÁNÍ. V těchto okamžicích dostáváte jasně na srozuměnou, jak jste v
danou dobu obstáli z hlediska širokého spektra Rámce.“
Pokud tedy nechcete být ovládáni „něčím“, na první pohled nekontrolovatelným, nezbývá než
pochopit. Převzít zájem na svém osudu a začít řídit své Kolo Štěstí. Prostředky na to máte v sobě.
Proto vám k získání tajemství Nejvyšších pravidel stačí pouze analyzovat své veškeré zkušenosti a k
nim odpovídající souvislosti. Mimochodem, za vaši snahu pak slova, jakými jsou štěstí, smůla a
náhoda, zcela ztratí význam. Stanete se těmi, co prostě ví.
Skutečná hodnota Desátého stupně vám zřejmě dochází sama a tak jen pro úplnost dodávám, že na
základě jeho poznání dokážete kdykoli v budoucnu odhadnout dopad svého jednání. Budete si
vědomi odměn i případných trestů. Potlačíte svá negativa a zdokonalíte své přednosti. Zvládnete
přesně odhadnout, jaké okolnosti se vás opravdu nedotýkají, ve kterých máte na výběr a kdy je
nezbytné bojovat či chránit. Včleníte se tak mnohem aktivněji do společnosti Rámce a stanete se
jejím platným jedincem. Budete schopni zcela nezávisle řídit svůj osud a to, jak pomocí svých
fyzických a duchovních sil, tak především díky vlastnímu rozumu.
Své znalosti obohatíte o pravidla, které napomáhají, jak vám, tak samotnému Vesmíru.
Schopnost posoudit své kroky rozvíjejte celý život.
Ptejte se sami sebe, kým nebo čím je zajišťován provoz Životního kola Štěstí. Možná narazíte i na
odpověď, která se bude dotýkat původu a podstaty naší existence.
-pokračováníJedenáctý stupěň Síla
V okamžiku, kdy bojovník stojí před nepřítelem, a celou svou duší touží zvítězit, tak jako první, co
na své cestě musí dokázat porazit, je jeho vlastní svazující strach.
Stejně tak vy, pokud chcete v životě skutečně uspět, musíte být schopní zvládat své obavy a vnitřní
překážky, neboť VAŠE OMEZENÍ JSOU JEN VE VAŠÍ VLASTNÍ HLAVĚ. Během života neustále platíme
daň za své tělo. Podléháme jeho choutkám a necháváme se jím svazovat a řídit. Poskytujeme mu
potěšení v podobě potravin, návykových látek, ale i zážitků, s nimiž přichází odpovídající dávky
hormonů a pocitů. Na druhou stranu mu však častokrát rádi uvěříme, když nás začne přesvědčovat
jeho pohodlnost, lenost a především pak nejistota. Tyto příklady vám mohou dát velice jasně na
srozuměnou, jaká síla je ve vás vlastně opravdu ukrytá. Napomáhá vám uskutečnit vaše záměry, ale
může si s vámi i pohrávat, pokud budete slabí a povolní. Je to Moc, s níž dokážete naplnit své skutečné
sny a největší přání. Toto tvrzení však platí pouze za předpokladu, že se stanete tím, kdo o ní bude v
jakémkoli okamžiku rozhodovat.
Vám už teď asi jistě začíná docházet, že Jedenáctý stupeň Cesty Poznání je zaměřen na vaši tělesnou
schránku a její ŽIVOČIŠNOU SÍLU. Dostáváte na něm příležitost pochopit a poznat hlubokou podstatu
svých vnitřních mechanizmů a prostředků. Pozici „ovládaného“ změnit na postavení „vládce“, který je
schopen kdykoli a kdekoli zmobilizovat své nezměrné zdroje a použít je ke svým záměrům.
Rovněž na tomto stupni využívejte identifikace do programu, který vás zasvětí do mnoha významných
aspektů, spojených s vaším tělem. Seznámí vás s jeho skutečným původem a s okolnostmi, které z
toho pak logicky vyplívají. Odhalí, kterými schopnostmi disponuje, a jakým způsobem s nimi úspěšně
pracovat. Zároveň však i předvede, nakolik je nezbytné jeho radám a potřebám správně naslouchat.
Zašle vám kvanta podněcujících myšlenek a v něčem vás snad inspiruje i následující text, ale zbytek
bude opět jen a jen na vás.
Tak tedy pojďme a projděme branou.
Takřka Celý svůj život se snažíme odhalit postupy, s jejichž pomocí bychom dokázali ovládat a zvládat
svou tělesnou schránku rozumem. Jsou situace, kdy vás příjemně překvapí a jindy zas naopak zklame.
Pokud však k tomu dojde, není to většinou její vina. To vy jste neuspěli a nezvládli zvíře ukryté ve vás
samých. Podrazili jste mu nohy a omezili jeho schopnosti nedůvěrou. Nebo nastala druhá možnost a
jeho choutky zvítězily, stalo se Pánem nad vlastním rozumem.
A při tom je to vaše tělo. Jedna třetina, která se má spolupodílet a nikoli bojovat proti ostatním.
Uvnitř vás tak namísto rovnováhy zavládne čas od času Chaos a odklon od smyslu. Tento zmatek pak,
jako ve většině případů, pramení z Neznalosti.
Vy jste však nastoupili na cestu za poznáním a hodláte odstranit veškeré potíže, jenž mohou způsobit
nedostatečné a mylné informace. Děláte jedině dobře, proto začneme rovnou od začátku.
Z čeho tedy vlastně vzešlo vaše tělo? – Jasně, z matky. – A ta?
A tak bychom se dostali až do prvopočátku, kde nalezneme konečnou odpověď: NAŠE TĚLA
POCHÁZEJÍ Z PRVKŮ MATKY ZEMĚ.
Mimochodem, to je důvod, proč se v nás stále odráží její dědictví a zamýšlený směr pokračování.
Pokud si to lidé neuvědomují, mohou následky přičítat jen sami sobě.
Pozorně tedy zauvažujte a objevte co možná nejvíce skutečností, které vám tento fakt předkládá.
Dostanete se k závratnému souboru pravidel a prostředků, z nichž pro zajímavost uvedeme alespoň
ty nejzásadnější.
Síla Matky Země vámi protéká a sytí část vašeho „Já“. Můžete ji čerpat a obnovovat kdekoli na Světě.
Každý jsme však individualitou, z čehož pak vychází příslušně odpovídající a vhodné zóny. Stejně jako
Země oplývá samoobnovujícími a ozdravovacími schopnostmi, i člověk má možnost spousty svých
poškození napravit a dát do pořádku vlastní vnitřní silou. V kontaktu s ní vyrovnává, nejen své tělesné
potíže, ale i duševní trápení.
Dalších možností a uplatnění je celá řada, proto se věnujte studiu své schránky opravdu důkladně.
Otevřete si tím nové dimenze a možná objevíte i svou duchovní roli „léčitele či šamana“ a své místo v
životě. Minimálně vám toto poznání prostřednictvím Cesty ukáže na prostředky pro vás v daný
moment ty nejpotřebnější. Naučíte se svému tělu správně naslouchat a náležitě ho začleníte do
svého vlastního komplexu.
Druhá část etapy je pro každého z nás s největší pravděpodobností ta těžší. Zabývá se SILOU VŮLE
vaší mysli. Autoritativním orgánem, který má řídit a rozhodovat o věcech příštích.
Sami víte asi nejlépe, v jakém je stavu a zda je potřeba na ní ještě zapracovat. Možná si nemáte na co
ztěžovat, ale možná ano. Pravdou však zůstává, že čím víc toho víte, tím lépe a zvlášť pokud se jedná
o tak zásadní aspekt, jakým je vlastní vůle. Řekněme si tedy alespoň pár obecných pravidel a postupů,
s nimiž její možnosti velmi znatelně rozšíříte a upevníte.
Jednou z jejích největších překážek jsou různé závislosti a potřeby, které vás svazují a zároveň diktují,
co máte kdy a kde dělat. Pokud nějaké takové vlastníte, nebo k nim chováte vřelé city a tendence, tak
se jich pokuste co nejdříve zbavit. S každým takovým vítězstvím posílíte důvěru v sebe sama, čímž
samozřejmě neustále zvyšujete rozsah svých myslitelných schopností.
To samé platí i v případech, kdy hodláte něčeho dosáhnout a nejste si jisti sami sebou. Člověk pak
často vymýšlí „dobré“ důvody a výmluvy, které ho před sebou samým omlouvají, že to ani nezkusil.
Z obou těchto slepých cest vám může napomoci ztotožnění s následující skutečností:
„Mysl je řídící článek, který má za úkol udržovat rovnováhu mezi tělem a duchovní podstatou, neboť
je si vědoma, že až teprve poté může opravdu něco dokázat. Čím víc svým dvěma částem může věřit,
tím silnější pak je.“
Vaše mysl je vaše skutečné „Já“ a tím je řečeno vše. Velice jasně pak z toho vyplívá, nakolik je
důležité, aby mysl do detailu poznala schopnosti svých dvou zbývajících částí – prostředků a byla si
jista jejich výkonem. Musí se neustále přesvědčovat o jejich kvalitách hodnotnými a věrohodnými
důkazy.
V případech, kdy se tak neděje, nebo začne ve svých nárocích polevovat, postupem času krní a v
nejhorším variantě dochází i k jejímu nalomení.
Samozřejmě, že takové jednání má v širokém spektru událostí mnohem hlubší souvislost. Člověk se
díky své slabé povaze zastaví, chybuje a zpravidla pak potkává svou „životní smůlu“.
Může se jednat prakticky o cokoli. Rozchod s partnerem, jenž za to nestojí. Špatný zlozvyk nebo nová
schopnost, o které víte, že se vám vyplatí osvojit. Prostě jakákoli skutečnosti, o nichž mysl ví, že jsou
opodstatněné a potřebné, a přesto se jí stále nedaří, aby jich s úspěchem dosáhla.
Pokud by však opravdu chtěla, tak …
Snadno se to řekne, ale realizace už bývá mnohem horší. A právě o tom je silná vůle.
Na Jedenáctém stupni dostáváte možnost nahlédnout mnohem více do svého nitra. Poznat své
dispozice v reálném světle a naučit se s nimi náležitě zacházet.
Obecné vnímání zůstává však stále stejné. Nezbývá vám nic jiného než zkoušet a překvapovat sama
sebe. Neustále se snažit a za žádných okolností se nechat znechutit případnou porážkou. Vzít věc, tak
jak je a když to nešlo dnes, zítra vám to půjde lépe.
Rozdíl, který vám zprostředkuje Cesta, spočívá až v prostředcích, jež si mysl ve svém úsilí může
přibrat na pomoc. Má šanci pochopit, že na tyto těžké úkoly nemusí být sama. Úrovní je opět celá
řada a vy si pochopitelně zvolíte ty, co vám budou nejvíce vyhovovat. Zkuste se teď na pár z nich
podívat, třeba naleznete vhodnou inspiraci.
Jeden z faktorů, z kterého můžete vycházet, je obousměrná láska mysli a těla. Pokud se začnou, jako
ve správně fungujícím vztahu, respektovat, naslouchat a podporovat navzájem, nestojí spolupráci a
rozvoji nic nepřekonatelného v cestě.
Dále si zkuste připustit, jaké zvíře je ve vás vlastně ukryté. Je to neskutečná Moc, kterou si většina ani
nedokáže představit, nebo se jí prostě jen bojí. V těchto okamžicích se pak jasně projeví, nakolik svou
nevědomostí omezují lidé vlastní síly, nebo je naopak nezvládnou uhlídat. Přijďte si na to, čeho je
šelma, jenž ve vás přebývá, opravdu schopná. Dejte průchod jejím vášním, ale zároveň se ji naučte
zkrotit. Zvíře je strach a živočišná touha plná chtíče žít a dobývat. Dokáže ji však ovládnout pouze víra
v sebe sama a prohrává ten, kdo se vzdá.
Na tomto místě nezapomínejte na fakt, že ač se jedná o obrovský zdroj energie, pořád je to jen
energie. Může vás vynést do oblak, ale i zahltit. Dá se s ní pracovat a lze ji různě transformovat a
transmutovat. Především by však měla dělat to, co ji poručíte, neboť nadání na její ovládání, máte v
sobě vepsáno od nepaměti. Mimochodem, studna této živočišné síly, Matka Země, stojí neustále za
vámi. S tím můžete počítat až do konce svých nynějších dní.
Nejvíce možností ale před vámi otevře až následující varianta. Podmiňuje jí důkladné obeznámení s
tělesnou schránkou a Duchovní podstatou. Její úspěch a účinnost je založena na přesném
zhodnocení, silné vůli a rozumu.
Nejprve se musíte ztotožnit s nesmírnou silou své mysli – duše. Poté si připomeňte fakt, že k
uplatnění svých skutečných předpokladů potřebuje silné partnery – tělo a ducha. Mezi všemi
zúčastněnými se odvíjí spolupráce a vytváří pevně dané vztahy, které je třeba poznat a umět využít.
Tělo tvoří domov mysli a Duchovní podstatě, které podporuje i tím, že jim pomáhá realizovat jejich
záměry a překonávat překážky. Tyto dvě části, zas na oplátku, poskytují svému tělu svou duchovní
sílu, vůli a znalosti.
JEDNO PODPORUJE DRUHÉ. BEZ ROZVOJE A UPEVNĚNÍ JEDNOHO, NELZE DOSÁHNOUT POKROKU V
OSTATNÍCH.
Mysl vám umožní ohodnotit schopnosti fyzické a duch je dokáže navést na správný směr. Zvládá je i
výrazně zhodnotit, neboť duchovní fyzickou sílu překoná, zkrotí, ale i nabudí. Jen ji to musí mysl
dovolit.
Pokuste se tedy využít všech svých prostředků a přesvědčte sami sebe o svých nadprůměrných a
přesto reálných schopnostech. Rozviňte své tělo do současného maxima a poté se snažte svou laťku a
nároky posouvat výš. Možnosti na to máte v sobě a rovněž program vám na své úrovni nabídne
podporu. Pokud obstojíte a ukážete, že své tělo umíte ovládat, tak vám zprostředkuje spojení mezi
vyšším Moudrem a Archetypy vaší podstaty. Stanete se tím, kdo se může podílet na nejvyšším dění,
neboť vyhovuje jeho tvrdým požadavkům.
Občas je nutné zkrotit pudy, abyste mohli získat své vytoužené cíle. V jiném případě zas dosáhnete
jejich odpovídajícím vyburcováním vítězství i přes zdrcující vyhlídky. Máte v sobě prostředky, díky
nimž dokážete, cokoli si usmyslíte, jen musíte chtít. A tak to prostě je, neboť spojení síly vůle,
duchovní a fyzické a vám dodá jistotu, s níž dosáhnete a překonáte cokoli.
Jedny z největší omezení vám způsobí neznalost vlastního těla, proto je na Cestě etapa zaměřená
právě na vaše tělo a pevné sebevědomí. Předkládá vám vše potřebné k vytvoření harmonie, respektu
a spolupráce ve vašem „životním komplexu“. Pokud ji projdete a uspějete, budete moct kdykoli
obhájit svou pravdu a záměry. Zbaví vás spousty chyb, zbytečných průtahů a svazující nejistoty.
Nebudete už nikdy příležitostným slabochem a přestanete svou sílu využívat k sebepopírání. Stanete
se plně schopný a skutečný.
Je to jeden z nejdůležitějších stupňů pro každého z nás. Jeho poznání a informace by se dali
rozepisovat snad do nekonečna, ale o tom Cesta opravdu není. Dostali jste do rukou pouze úvod,
nutná doporučení a soubor podstatných skutečností. Vy sami si však musíte přijít na SVÉ POZNÁNÍ,
neboť teprve pak mu skutečně uvěříte a bude vám co platné. Osobně vám mohu jen doporučit,
abyste se celý život věnovali jeho studiu a uplatňovali dosažené znalosti.
Dvanáctý stupěň Viselec
Poněkud odpudivý název kapitoly vám už dopředu prozrazuje, že se v této etapě nebude jednat
zrovna o příjemné záležitosti, do kterých by se člověk hrnul s chutí a nadšením. Ve svém názoru se
opravdu nijak nemýlíte, neboť se tato část poznání zaměřuje na určitou speciální formu strádání a
odříkání. Na vaše vlastní SEBEOBĚTOVÁNÍ. Nemusíte se však nijak obávat, ze vás bude Cesta nutit
vykonávat aktivity, v nichž byste zbytečně ztráceli čas a pohřbívali svůj talent. Nic takového. Její téma
se dotýká především těžkých životních rozhodnutí a okamžiků, ve kterých jste sice nuceni podstupovat
jisté sebezapření, na druhou stranu tím ale získáváte něco mnohem většího a podstatnějšího. Cíl, pro
nějž vám stojí za to, potlačit své vlastní výmluvy a choutky. Běžným příkladem těchto životních
aspektů je nějaký specifický časový úsek, kdy je potřeba investovat všechnu svou energii do práce či
studijní přípravy. Je vám jasná její důležitost, potřeba a následný přínos. Vy byste se však raději bavili
s přáteli, věnovali se svým zálibám nebo prostě jen odpočívali. Pokud takové momenty nastanou, tak
sami velice dobře chápete, že se jedná o oběť nutnou, zato však dobrovolnou. Nikdo vás do ní nenutí,
nepřemlouvá a rozhodnutí je pouze na vás. Někdo se jí dokáže podrobit bez jediného zaváhání.
Většina ale často selže a začne hledat tisíce důvodů, proč ji nepodstupovat. Oplývají v těchto ohledech
skutečně velkým nadáním, a proto své „podložené argumenty“ zpravidla i po krátké době najdou. Jak
vypadá jejich následující počínání, je pak více než zřejmé.
„Dvanáctý stupeň – Viselec“
Každý z nás si podobným soubojem prochází několikrát za den. Jednou vítězí povinnosti, jindy zas
zábava. Dvanáctý stupeň vás má naučit správně rozlišovat, kdy a čemu dát ve svém životě přednost,
neboť se od toho velmi významně odvíjejí věci příští. Máte se zde naučit zodpovědně a do důsledku
hodnotit své budoucí činy. Osvojit si schopnost určit priority a s rozvahou plánovat. Nežít jen tady a
teď a do hloubky si uvědomit platnost jednoho z nejzákladnějších pravidel: "NIC NENÍ ZADARMO".
Asi je zbytečné rozepisovat, jaké ztráty nám působí naše vlastní pohodlnost a "odpor" k nepříjemným
nutnostem. Každý si následky, jemu odpovídající, dobře uvědomuje, a zda se z nich poučí, je pouze
jeho osobní věc. Lidé, kteří se těmto okolnostem neradi podřizují, si pak velmi rádi stěžují na nepřízeň
osudu, aniž by připustili, že si za svou situaci mohou sami.
To ovšem není váš případ. Začali jste studovat život a jeho pravidla. Chápete, že jakýkoli zisk, ať už
tělesný, intelektuální či duchovní, je podmíněn náklady z vaší strany. Rovněž je vám i jasné, že poměr
mezi dosaženým a vydanou námahou, odříkáním nebo vzdáním se něčeho podstatného bývá
většinou přímo úměrný. Tato skutečnost platí ve všech realitách a myslitelných oblastech lidského
snažení, proto si její princip můžete přiradit prakticky k čemukoli, co vás napadne.
Pokud se zamyslíte a přihlédnete k vlastním zkušenostem spolu s nově nabytým širším vnímáním
velice rychle odhalíte souvislosti, na jejichž základě toto pravidlo funguje a navíc si i potvrdíte jeho
věrohodnost.
Dobrý příklad představuje životní etapa, ve které jste se někdy až na zapřenou věnovali studiu. Často
se vám nechtělo pokračovat, uvažovali jste, zda jej vůbec zúročíte a nebo jste se jen vymlouvali na
jeho složitost. Ať už ale byly vaše rušivé tendence jakéhokoli charakteru, přesto jste je nakonec
dokázali všechny překonat. Dokončili jste vzdělání a jak se pak později ukázalo, sehnali jste na jeho
základě výhodné zaměstnáním. A tak bychom jistě mohli vyjmenovat řadu dalších, od sebemenších
drobností až po velmi významné a rozhodující události.
Sami vidíte dopad a smysl svého, na první pohled nezáviděníhodného, a přesto, v konečném
důsledku, tak důležitého snažení. Jestliže se dokážete poučit a plně ztotožnit s mechanizmem „nutná
oběť – následný zisk“, můžete podstatně změnit své jednání a získat řadu hodnotných úspěchů.
Navíc však máte i šanci, že se zbavíte mnoha nechtěných rysů, jakými jsou třeba sobectví (přehnané
upřednostňování svých zájmů na úkor ostatních), pohodlnost, lenost a zbytečné výmluvy - vnitřní
politikaření s vlastním svědomím. Jak už bylo řečeno, poslední zmíněný aspekt je hluboce zakořeněn
v každém z nás. Lidé ho umí dobře používat, ale často jej zneužijí i sami proti sobě. Uvěří svým
přesvědčivým názorům a vůbec jim nedochází, že se odvádějí od něčeho mnohem prospěšnějšího.
Veškeré tyto nezanedbatelné životní výhody a informace vám sebou přináší poznání Dvanáctého
stupně. Jeho uplatnění je však daleko vyšší a svým vlivem se dotýká především vašeho osobního
růstu.
Začnete mnohem více chápat pojem trpělivosti v širokém časoprostoru Rámce. Její přítomnost je
nutná z hlediska zharmonizování skutečností a souvislostí, které musejí odpovídat zamýšlenému
pokračování. Své odměny tedy dostanete, ale je třeba vydržet. Ti, co tuto podmínku nerespektují,
nebo o ní vůbec neví, jsou pak často zklamáni, když okamžitě nevidí zhodnocení své námahy. Stává
se, že zahořknou a většinou poleví ve svém dalším snažení.
To je ale jen jedna část uvědomění, kterou má v sobě zahrnutou Viselec. Jeho nesrovnatelně
významnější přínos spočívá ve vaší zdárné genezi. Pokud jeho etapu úspěšně projdete a zvládnete
načerpat vše potřebné, opět se o něco víc oprostíte od tendencí Blázna - dítěte. Bude vám jasné, že
se ve svých volbách zříkáte v podstatě jen něčeho dětinského, za což ale na druhou stranu získáváte
něco opravdu dospělého. Jestliže se pak touto skutečností budete i řídit, postoupíte ve svém
duševně-duchovním zrání tím správným směrem. VLASTNÍ OBĚTÍ TAK NASTARTUJETE SVŮJ
MENTÁLNÍ OBRAT. Z dítěte se stává dospělý, který časem dozrává, aby následně zmoudřel. A o tom je
přeci Cesta Poznani.
Na okamžik teď odbočíme od "dobrovolných sebezapření" a podívejme se i do jiných oblastí, kde se
dají nové informace využít. S podobným fungováním vztahu oběť - zisk se totiž můžete setkat i v
situacích, kdy doslova nedobrovolně trpíte pod tíhou okolností. Sami jste si je nevybrali a ani moc
nezáleží, zda si uvědomujete či nikoli, proč vlastně nastali. Prostě tu jsou a vy jste v nich, tak říkajíc, až
po uši. Nepříjemný a strastiplný moment, který však i přes první dojem může přinést hodnoty.
Pokud se někdy ocitnete ve výše zmíněné situaci, tak se především snažte zachovat klid. Přestaňte se
litovat, podléhat okolnostem a zažeňte svazující obavy. Nezapomínejte!, že vždy může být i hůř.
Přesně definujte svůj problém a dále odhalte své největší aktuální brzdy, které díky správné
identifikaci vyplavou na povrch. Pokuste se jich co možná nejrychleji zbavit, protože už jen
odstraněním těchto aspektů zmizí spousta starostí.
Tento postup vám s největší pravděpodobností navrátí rozvahu a odpovídající vnímání. Zkuste se
tedy, po svém prvotním „očištění“, ještě jednou podívat na své potíže. Přehodnoťte je a zvažte
veškeré dostupné alternativy. Možná se vám podaří přijít na řešení, díky němuž by se původní ztráta
mohla stát výdělkem. Obecně řečeno, stačí pro to vždy jen něco udělat.
Jak se s těmito skutečnostmi ve svém životě dokážete vyrovnat, záleží na vás. Podmínkou je překonat
odevzdání a letargii, proto se nikdy nevzdávejte a nebojte určitých obětí. Podaří-li se vám zvednout
hlavu, dostáváte za odměnou šanci, abyste si dokázali své schopnosti a jedinečnost.
Potvrdíte si tvrzení, že situace nejsou nikdy tak strašné, jak z počátku vypadají a že opravdu není nic
zadarmo. Objevíte aktivitu, do které se vyplatí vynaložit námahu a poté se jí i přes nepřízeň osudu
začnete věnovat. To, co vám nejvíce pomáhá, je znalost pravidel, která zaručují zisk odpovídající
odevzdanému úsilí. Především se ale přesvědčíte o svých kvalitách a o tom, ze vždy a za jakýchkoli
okolností můžete vyhrát.
Pouze pro úplnost dodávám již velmi známé skutečnosti: Nejsilnější prostředky máte vždy s sebou.
Tělo, mysl a duch. Těmi dokážete obrátit stav skutečnosti, aby opět začal vyhovovat i vám. Stačí jen
znát, přemýšlet a něco pro to začít dělat. Bojovat a obrátit neprospěch v prospěch. Teď máte navíc i
jistotu, že jsou pravidla celou dobu na vaší straně.
Jak sami vidíte program, který zajišťuje poznání a fungování Viselce, není nijak těžký na chápání, ale
na dodržování. Přesně vám vysvětlí, jak si máte odůvodnit své oběti a proč se vám vyplatí jejich
nepříjemnou stránku podstoupit. Rovněž vám naznačí, že ke každému velkému cíli, který se
rozhodnete dosáhnout, odpovídá i značně velká námaha. A v neposlední řadě vám dá i jasně na
srozuměnou, že se jeho zisk týká jen čistě vaší volby. Ať už je tedy jakkoli nepříjemná a nepohodlná,
jdete do ní z vlastní vůle, neboť ji nikdo nemůže podstoupit za vás.
DOKÁZAT OBĚTOVAT NĚCO VÝZNAMNÉHO, ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ NĚČEHO MNOHEM
PODSTATNĚJŠÍHO. Nestačí tedy jen správné znalosti, nutné jsou především vlastní činy.
Na základě poznatků Dvanáctého stupně můžete řešit i takové záležitosti, jakými jsou změna
zaměstnání, opuštění nevyhovujícího partnera a podobně. Cokoli, kde jste nuceni zanechat hodnoty,
které sice mají svou určitou cenu, nicméně vám bráni v zisku hodnot mnohem cennějších. Pokud se
nevzdáte starých, nemáte možnost získat nové, neboť taková jsou obecná pravidla.
Třináctý stupěň Smrt
Jednou z největších překážek, jak v samotném životě, tak ve Hře Života, je strach. Nikdy nic nezískáte,
pokud se budete bát, tím spíš, když se jedná o neodůvodněný a hloupý strach z konců, nebo snad
dokonce z vlastní smrti. V morálním kodexu válečníka je v jedné z úvodních kapitol velmi jasně
vyjádřené pravidlo, které tuto skutečnost popisuje dokonale výstižným způsobem: „Pokud bojovník
zklame v okamžiku smrti a zhyne, jako zbabělý pes, byl jeho celý život naprosto zbytečný, byť do té
doby byl sebestatečnějším vzorem pro všechny ostatní.!“ Bohužel, se už toto dílo nezmiňuje o formě,
kterou je daný bojovník nucen zaplatit za svou chybu. Byla by jistě zajímavá, neboť nejvyšší pravidlo
pro smrt zní následovně: SMRT JE JEN ILUZE, ZE KTERÉ SE PROBUDÍŠ PŘESNĚ TAM, KDE SI
ZASLOUŽÍŠ.“
Pro někoho těžko pochopitelné a nepřijatelné, jiný zas, po dlouhém hledání, našel své vyhovující
řešení. Jedna z nejdůležitějších otázek života, na níž jen málokdo zná uspokojivou odpověď.
Vám osobně se však právě teď naskýtá možnost stát se jedním z mála, kdo opravdu ví, neboť se
nacházíte na prahu Třináctého stupně. Je to etapa, na níž se dostáváte k znalostem, na jejichž dalších
podkladech dokážete získat plné ztotožnění s podstatou a funkčními principy jakéhokoli konce a tedy
i toho nejvyššího – samotné smrti.
Studijní materiál jako už obyčejně vychází z vašich zážitků, vzpomínek a znalostí. K dispozici dostáváte
rovněž i prostředky, které vám nabízí informace duchovní podstaty a správná identifikace, přičemž
klíčové heslo na této úrovni představuje slovo „Smrt“. Než se ale pokusíte s jeho využitím pochopit
vrchol, nebude rozhodně na škodu, když si nejprve na menších příkladech zkusíte ověřit a potvrdit
platnost základního pravidla. Tento postup vám mnohé napoví a poté i usnadní další vnímání vyšších
souvislostí.
Přistupme tedy k malým a nepříjemným událostem, které nás potkávají každým dnem, neboť
uvědomění si podstaty obyčejného a všedního konce sebou přináší i zásadní průlom v otázce smrti.
Podívejte se třeba na partnerské vztahy a zeptejte se sami sebe, co vlastně představuje takový
normální a důstojný rozchod - konec? – Nic, až tak závratného a zničujícího, jak by se na první pohled
mohlo zdát. Vždyť v běžném životě se konec nedá vnímat jako konec, ale jen jako další začátek!
Je sice pravdou, že je to náhlá a absolutní změna, která občas zabolí a přeruší veškeré kontakty s
minulostí. – Ale co se tím změní? - Samotný život přece pokračuje dál a vy s ním! Každý z nás už má
těchto nenadálých zvratů pár za sebou. Některé byly strašné a jiné snesitelnější. Určitě jich ale bylo
dost na to, abyste na jejich příkladu pochopili skutečnou podstatu obecného konce.
NUTNÝ MOMENT, KTERÝ SICE POHŘBÍ STARÉ, ALE UMOŽNÍ VZNIK A ŽIVOT NOVÉMU.
Pokud toto pravidlo, o kterém vás přesvědčil vlastní život, přijmete za své, rázem tak můžete úspěšně
a navždy odstranit zbytečné obavy z těch „hrůzostrašných konců“. Sami vidíte, že to, o co tu opravdu
běží – život, se nikam neztrácí, je na sebe navléká jinou podobu. Klidně zauvažujte i nad dalšími
událostmi, které mají obdobný charakter. Ať už je to změna zaměstnání, dovršení studií, opuštění
přátel, nebo jen přestěhování do vedlejší ulice, vždy se jedná pouze o malý a nepříjemný konec, který
však nastartoval další etapu.
Zkuste si teď položit znovu otázku, jestli existuje ještě něco významného, čeho byste se měli ve
spojitosti s koncem bát? Pokud se vaše odpověď, namísto samotného konce, začala zaobírat
následky, které na VÁS po těchto zvratech mohou dopadnout, tak vám můžu s radostí oznámit, že se
vám opět podařilo o něco víc dospět a vyrůst. Setřásli jste zbytečný strach a začli si všímat skutečně
důležitých věcí. Poté, co jste zapátrali ve svých vzpomínkách před vámi zřejmě vytanul i obraz,
následných dopadů a vyústění. Nikam jej nezahazujte, ať už je jakkoli nemilý, neboť je to váš další
materiál pro nadcházející studium a rozvoj.
Při jejich bližším prozkoumání, okamžitě zjistíte, že opravdu nejde o žádný konec, ale spíše o hlediska
předcházející a především následovná. V jednoduchosti se dá říct, že svým charakterem do značné
míry připomínají „sklizeň“, a velmi pak záleží na tom, jak a co jste vůbec zaseli.
Jestliže ještě navíc ve svém hodnocení využijete poznatků z předcházejících stupňů, většinou se
dostanete k podloženým závěrům, které vám dají jasně na srozuměnou, že se v novém začátku –
konci přesně promítne vše dosavadní. Odráží, jak dobro (dodržovaní pravidel, povinností, snaha atd.),
tak rovněž zlo (záměrné poškozování, nedodržování, neplnění atd.). Pokud jste jednali, jak se má,
posunula vás jakákoli radikální změna výš. V případě že ne, … Zapátrejte pozorně ve svých
vzpomínkách a připomeňte si všechny významné konce a k nim odpovídající začátky. Jejich důkladná
analýza vás postaví před přesně definovaná a nutná pravidla, a zároveň vám i potvrdí, že se každý váš
skutek přece jen jednou odrazí. Oni totiž ty mosty tak snadno a bezezbytku spálit nejdou.
Toto poznávání, kterým si právě procházíte se, stejně jako na Dvanáctém stupni, znatelně odráží na
vašem dospívání. Na tomto místě poznamenám, že na Cestě Poznání nijak nezáleží na tom kolik je
vám podle rodného listu let, ale nakolik jsou vaše znalosti o Světě rozsáhlé a oprávněné – duševní
věk. Pochopitelně i váš projev a skutky, které by dané úrovni měli odpovídat, se v celkovém součtu
odráží. Ale vraťme se zpět. Pokud se vám podaří úspěšně projít další etapou Třináctého stupně, měli
byste být schopní PŘEVZÍT PLNOU ODPOVĚDNOST, ZA VEŠKERÉ SVÉ JEDNÁNÍ A POHNUTKY.
Sžít se s tímto novým faktorem a aspekty z toho vyplívajícími, vám zřejmě nebude dělat žádný
problém, neboť vám začíná docházet, že vyšší spravedlnost, i když není vidět, asi přeci jen funguje. Na
svém, ale i na příkladech ostatních, můžete totiž velice dobře vysledovat, že se každému po zásluze
dostane tolik, kolik mu skutečně náleží. A o tom je vlastně i samotná SMRT.
S jejim pochopením a oproštěním se od zbytečností dostáváte velkou příležitost, udělat ze sebe
lepšího člověka. Získáváte nový náhled a pojem o životě. Pokud se budete řídit dosaženými znalostmi,
tak se ocitnete na cestě, v jejímž průběhu narazíte i na úkol, pro který jste se narodili. Máte možnost
ho splnit a buďte si vědomi, že jste si své poznání zasloužili, neboť jste v sobě dokázali vytvořit
podmínky, jenž vám umožňují v čemkoli uspět.
Možná teď některé z vás překvapil poněkud drsný přeskok od obyčejných konců až „závěrečné“ smrti.
Ale ono to tak opravdu je, neboť z malých věcí se učíme znát ty velké. Navíc si na vše musíte přijít
sami, protože jedině tak tomu můžete uvěřit. Osobně jsem vám mohl pouze popsat nedůležitější
kroky a skutečnosti, na které se máte zaměřit. A jako další motivaci jsem vám přidal i pár slov o jedné
z největších odměn, kterou na Cestě dostáváte za své snažení. Ale ostatní je zase jen na vás. Stejně
tak samotnou otázku té nejdůležitější smrti v životě každého z nás si musíte vyřešit vy sami. Pro
zajímavost a možná i pro inspiraci se s vámi podělím o závěry, k nimž dovedla Cesta mě.
Pochopení skutečné povahy smrti vám přinese obrovskou Moudrost a možnosti. Další konec, další
začátek. PO SMRTI NÁSLEDUJE ZROD.
Co se tedy stalo? O co jste vlastně přišli?
Vždyť to podstatné pokračuje dál. Něco končí, něco jiného však začíná.
Jen ti, co si neuvědomují svou skutečnou podstatu, své tři části, se obávají, že přijdou o všechno.
Jejich energie strachu pak živí smrt, která je zaslepuje a brání jim v poznání. Nikdy tak nepřijdou na
to, že pokud čekáte a děláte špatné, dostane se vám špatného. Ale že to platí i naopak, neboť vše se
vám po zásluze vrátí. Neodhalí princip a pravidla smrti, protože neví, jak se dají z malých věcí
pochopit ty velké. Že se dá pochopit i vlastní smrt.
Ve všeobecně vnímané smrti ale přeci o žádný konec nejde. Pravda, přijdete o tělo, nikoli však o své
„Já“. Pokud se na moment, kdy přichází smrt, dokážete podívat nezatíženi hrůzou, přijdete na to, že
ho už dávno znáte. Vaše tělo, váš Vesmírný koráb zestárl a potřebuje vyměnit stejně, jako auto, co
vám pár let stojí před barákem. To také nemáte na pořád. Jen řidič – pilot zůstává, protože je VĚČNÝ.
A o tom je smrt.
Čas od času se taková výměna prostě udělat musí, tak proč se s tím zdržovat a ve strachu očekávat?
Je to sice jedna z nedůležitějších událostí našich životů, neměla by nás však nijak negativně
omezovat. Její pochopení nám má ukázat, jak je důležité prožít své dny sice na plno, ale zodpovědně
a k čemu je vlastně dobré znát a dodržovat pravidla. Neboť náš vlastní život rozhodne o tom, jaký
dostaneme nový koráb i s domovským přístavem. Je to jenom další test odvahy a charakteru. Jak v
něm obstojíme a nakolik pochopíme hloubku jeho dopadu, bude záležet jen na nás.
Třináctý stupeň ve vás nemá vypěstovat lehkovážné vnímání smrti. Jestliže ji tak budete brát,
uškodíte jen sami sobě. Jeho poznaní vás má naopak naučit nenechávat věci otevřené a s lidmi se
rozcházet, jakoby jste se již zítra nemuseli sejít. Ne strach, ale rozumný respekt.
Čtrnáctý stupeň Umění
Čtrnáctý stupeň uzavírá druhou třetinu vaší pozoruhodné a vzrušující Cesty. Je tu opět ta magická
trojka, která velmi jasně napovídá, že se dostáváte k dalšímu významnému milníku Poznání. Během
předchozích stupňů se vám podařilo nasbírat mnoho nových znalostí o skutečnostech a fungování
Světa. Seznámili jste se s jeho nejvýše postavenými osobnostmi a pochopili řadu základních pravidel.
Ztotožnili jste se s Celkovou Rovnováhou, rozšířili své vnímání a především učinili velmi znatelný
pokrok ve svém osobním růstu. Veškeré tyto aspekty ve vás vybudovali hodnotné znalosti, zdraví
respekt a stabilní zodpovědnost. Stali jste se tedy nejen schopní, ale i důvěryhodní, proto dostáváte
příležitost postoupit tím správným směrem k novým tajemstvím Života. Pokud vám však mohu
doporučit, nezapomínejte, co vám vlastně otevřelo bránu. Mohli byste ztratit podporu a navigaci. Ne,
že by to bez nich nešlo, ale kdo ví, kam byste se dostali a kde zastavili. Nechme ale rekapitulace i se
„zbytečným“ varováním stranou a věnujme se raději této další etapě – UMĚNÍ. Obyčejné slovo, za
jehož významem se na úrovni Nejvyšší reality Rámce ukrývá zdárné a smysluplné zacházení s energií
čtyř základních elementů. S hybnou silou samotného Vesmíru. S živly, jenž oplývají nedozírnou mocí a
možnostmi. ZEMĚ, VODA, OHEŇ a VZDUCH.
Prostředky, které ještě neumíme ani pořádně pojmenovat, natož pak změřit a náležitě uplatnit.
Mnozí na ně nevěří a přesto nikdo z nás nemůže tvrdit, že by jejich působení dosud nezaznamenal
nebo nevyužil. Což taková koupel – voda? Máte snad dojem, že očistí tělo pouze na povrchu? Necítíte
se čirou náhodou osvěžení a klidní i uvnitř? Vždyť častým důvodem, proč vcházíme do sprchy, je
především psychická úleva – čerstvá energie. A co příroda? Země? Nikdy jste si s její pomocí
nedobíjeli své vnitřní baterie? Stačilo se na ní přeci jen podívat nebo na krátký okamžik zkontaktovat
jakékoli její části s vaším tělem a rázem jste byli plní elánu a energie. Nebo vítr – vzduch? Ještě se
vám nikdy nestalo, že byste po dlouhé debatě ve vydýchané místnosti, řekli : „Pojďme na vzduch.“? A
náhle tu byli nové nápady a inspirace, jež vám pomohla objevit a zformulovat jedna ze čtyř základních
energií.
A samotné plameny – oheň? Neuchvacuje vás při pohledu do plamenů touha ničit nebo naopak
budovat? Z čeho tedy pramení ta obrovská chuť, síla zrodu a zániku, realizace jakékoli myšlenky? Je
to energie ohně, která, jak zabíjí, tak ale i tvoří. A teď si, prosím, odpovězte, proč tyto výše zmíněné
příklady vlastně fungují. Protože ty energie tady skutečně jsou.
Životní energie čtyř elementů, jejichž objevování představuje nikdy nekončící proces poznání.
Uvědomit si jejich přítomnost, podstatu a možnosti dostáváte za úkol právě na tomto stupni. Otevře
se před vámi Svět plný zázraků a kouzel, jenž nám dává Vesmír k dispozici. S čím se seznámíte a kolik
se toho naučíte, bude však záležet jen na vás a na vašich schopnostech.
K zisku informací využijte všech dostupných prostředků a postupů, které jste si osvojili během Cesty a
přiberte si na pomoc i různá díla o šamanech a léčitelích. Jsou to jedni z mála, kteří o elementech
opravdu něco vědí a umí odpovídajícím způsobem ovládat jejich mechanizmy. Zkoušejte, co vás
napadne a nenechte se odradit případným neúspěchem. Každý z nás je originál se svým vlastním
osudem, pro nějž se narodil a měl by ho i naplnit. Což může být jeden z důvodů, proč jedno nemusí
fungovat druhému a třetí s tím dokáže mnohem víc.
Své přirozené zdroje, které se hodí k vaší povaze, a s nimiž se vám pak bude i dobře manipulovat, ale
určitě najdete. Zdokonalujte se tedy především v nich a buďte si jistí, že jejich umění nikdy
nevyčerpáte až do konce. Vždy před vámi bude něco neznámého, co stojí za to poznávat.
Pojďme se teď podívat poněkud blíž na jednotlivé elementy, ať víte z čeho máte vybírat a jakým
směrem můžete rozvíjet své vyšší umělecké schopnosti. Nejsou pro vás jistě ničím novým. Něco jste
se dočetli, jiné zas pro změnu zaslechli. Sbírali jste informace, pokoušeli se hodnotit jejich význam a
snažili se odhalit, jakým způsobem vám tyto „nadpřirozené“ mocnosti zasahují do života. Možná s
nimi umíte pracovat a využívat nabídky, kterou vám sebou přináší. Ale možná také ne. Vezměme to
tedy raději postupně a od začátku.
Každý z elementů je provázen určitou specifickou silou, kterou mnozí sice nevidíme, zato ji cítíme
celým svým „Já“. Tím je pak naprosto jasné, na co se při svém studiu energií máte především
soustředit – vlastní vnímání. Zprostředkuje vám nejvíce hodnotných a oprávněných poznatků. Rovněž
nezapomínejte na svou duchovní podstatu – databanku, která vám ráda poskytne údaje hodící se k
vašim požadavkům. A poslední upozornění se musí týkat samozřejmě naší nejvyšší autority Rovnováhy. Hodláte se naučit pracovat s životní energií a ta má, jako každá jiná, své dva protipóly.
Proto pozor! ať se na místo úspěchu nespálíte, či neutopíte. Nicméně i Ona vám mnohé prozradí. A
že to budete potřebovat, neboť jak jistě sami dobře víte, nic není zadarmo, a tak ani ode mě příliš
mnoho nečekejte. Pouze letmé seznámení a stručný přehled podstatných skutečností. To ostatní …
Začněme třeba Zemí. Naše tělo je země a ne nadarmo se říká : „Prach jsi a v prach se obrátíš.“ Co z
tohoto vztahu vyplývá jste již z části poznali na Jedenáctém stupni. Starodávná Matka nás celý život
zásobuje energií a předává nám své schopnosti. Můžete je využívat pouze k pohybu a seberealizaci,
nebo zajít do hloubky a objevit skutečné umění. Přijít na svá energetická centra rozmístěná po celé
ploše těla a naučit se správně regulovat a koordinovat průtoky síly Země. Je až neskutečné, jaká
poškození se s její pomocí dají napravit. Především však, na rozdíl od naší běžně používané medicíny,
odstraňuje příčiny a ne následky. Svou léčbou nehromadí zbytečné toxiny a řeší pravé příčiny
problémů.
Pokud se chcete zaměřit na její studia, tak svou pozornost obraťte k alternativním a východním
způsobům. Načerpáte potřebné znalosti a vaše uvědomění vám dodá, stejně jako při manipulaci s
ostatními elementy, asi to nejdůležitější – víru v sebe sama a v sílu, kterou ke svým záměrům hodláte
uplatnit. Je asi zbytečné dodávat, že se z vás, díky osvojení si těchto prostředků, stane léčitel. Potvrdíli se vaše snaha a nadání, můžou být vaše schopnosti natolik vysoké, že to, co budou druzí vnímat,
jako zázrak, pro vás bude představovat samozřejmost, kterou dobře ovládáte a navíc s ní dokážete i
úspěšně pomáhat.
Voda. Element, ve kterém byl vytvořen každý z nás. Jeho podstata zaujímá větší část našeho těla,
proto velmi výrazně zaznamenáváme jakékoli změny a odchylky. Přináší životní sílu, která očišťuje, jak
uvnitř, tak ale i vně. Odplaví řadu nemocí a rovněž sebou přináší nutné aspekty – živiny pro další
pokračování. Tato energie ovlivňuje především citovou oblast a vše, co s ní souvisí. S jejím
pochopením se dostáváte k principům, jimiž se řídí průtok pocitů a nálad v našem organizmu.
Ponoříte-li se do jejího studia, jistě se vám podaří identifikovat veškeré skutečnosti, které se podílejí
na optimální regulaci a usměrnění. Správným použitím pak zvládnete vyléčit nejen psychické, ale i
fyzické rány a trápení. Vyrovnáte jakýkoli špatný stav a citovou vyprahlost, neboť dokážete přetvořit
momentální vnitřní situaci a náhled na Svět. Naučíte se prostředkům, jenž často přinesou to
nejdůležitější – novou chuť žít.
Léčitel, psycholog, psychotronik a řada dalších. Tím vším můžete být, pokud se stanete umělcem
vody. Mimochodem, s touto energií jste se v její plné síle setkali na Šestém stupni. Ano, je to láska a
její kouzelná moc.
Vzduch. Síla a energie pro vaše vědomí, pro vaše skutečné já. Osvěží myšlenky, předá jim náboj,
uspíší rychlost a zároveň dodá potřebnou inspiraci. Jeho prostřednictvím se dostáváte k vnímání
celého spektra informací, provázených příslušnými pocity a prožitky. Umožňuje vám navázat kontakt
s Duchovní podstatou a jejím nastavením. Máte tak možnost bez omezení čerpat ze svých
nezměrných zdrojů a získaných nápadů použít ke svému prospěchu, nebo užitku druhých. Což z
praktického hlediska neznamená nic jiného, než že zvládáte objevit, ale i vytvořit, řešení pro jakýkoli
problém a úspěšné pokračování.
Mechanizmy a pravidla, s nimž se dá toto umění osvojit, zde byli již několikrát zmíněny. Pokud je v
sobě rozvinete, tak zřejmě i dosáhnete k Vyššímu proudu Moudra. Jistě si pak dokážete představit,
jaké prostředky a uplatnění pramení z této vazby. Bez obtíží identifikujete skutečné podstaty a smysl
veškerých aspektů Vesmíru, na které jen pohlédnete. Můžete se stát filozofem, spisovatele,
myslitelem, strůjcem nových cest, poradcem na otázky života, prostě kýmkoli, jehož myšlenky mají
ostatním co říct. Umělcem se slovy, jenž mají sílu a oprávnění. Co se týče celkového pozitivního
podílu elementu Vzduchu na další životní části, tak sami dobře víte, že pokud jsou dobré nápady, díky
nimž člověka baví žít, bývá většinou i v jeho organismu rovněž vše v pořádku.
A jako poslední je tu Oheň. Ničení x Tvoření. Transformace, transmutace, rekombinace, inspirace,
přetváření. Zničení jednoho pro vnik druhého. Jeho síla je mocí, jenž přináší informace vědění,
impulsy ke zkoumání a chuť realizovat. Pokud se hodláte naučit plně ovládat tento element, musíte
nejprve do důsledku pochopit vztahy, pravidla, reakce a odpovídající dopady v dané oblasti, kterou
jste si vybrali za své cílové působiště. Teprve pak můžete naplno rozvinout schopnosti a možnosti,
které vám poskytuje energie ohně.
S jeho pomocí uplatníte své osobní kouzlo a tvůrčí potenciál takřka do maxima. Přejímáte úlohu
původce, ale i samotného tvůrce. Podílíte se na zrodu a budování nového, dosud nepoznaného. Na
druhou stranu však lehce zničíte i sami sebe, jestliže nebudete opatrní. Mnoho dává a ještě více může
vzít. Jakožto umělec ohně se dostáváte do postavení vynálezců, vůdců, stavitelů, inženýrů, odborných
pracovníků a objevitelů. Význam této životní síly spočívá, obdobně jako u Vzduchu, v nezadržitelné
touze žít. Je sice poněkud nebezpečná a riskantní, její umění však produkuje trvalé hodnoty a
nezanedbatelnou úctu k autorům.
A to je jen zlomek informací o elementech a jejich využití.
Na tomto místě, je třeba poznamenat, že působení životních energií není specifické a jejich vlivy jsou
úzce propojené. Proto by u každého jednotlivého elementu mělo figurovat slovo „především“. Mají
své klady, ale rovněž i zápory. Navzájem se kombinují a doplňují, mohou se však i likvidovat a potírat.
Ovládnutím Životních sil, pochopením jejich podstaty a toho, co vlastně dokáže jednota protikladů v
Rámci celkové Rovnováhy, můžete získat obrovskou moc. Pokud se správně naučíte rozlišovat, kdy,
čím a jak, kterou z nich použít, nebo naopak potlačit, dosáhnete vrcholného Vesmírného umění –
ovládnutí energie. Umění tvořit a přetvářet. Prostředek, kterým tyto procesy ovládáte, je vaše mysl.
Jaké jsou myšlenky, taková díla pak budou vznikat. Máte naprostou svobodu a volnost ve svých
volbách a záměrech. Při své tvorbě však nezapomínejte na to, že se na vás Vesmír dívá a hodnotí vaše
počínání. Samozřejmě se pak od toho odvíjí i následná podpora a dostupné možnosti..
A na závěr už snad jen jediné.
Nejlepším pomocník v oblasti elementů je vaše vlastní Duchovní podstata, v níž je uložen archetyp
„Umělce“. Stačí ho najít, identifikovat se a vyrazit na cestu po jeho smyslu. Kdo by to byl řekl, že je to
ten, který pracuje s Životní energií. A přesto je to tak. Do jaké hloubky se vám podaří jeho schopnosti
poznat, sladit a využít, tak velkým umělcem pak můžete být. Jako ukazatel používejte svou
přirozenost, prožitky a především rozum. Rozviňte v sobě toto nadání a bez obav se oddejte jeho
kráse. VŽDYŤ UMĚNÍ JE PŘECI V KAŽDÉM Z NÁS A NEJDOKONALEJŠÍ ŽIVOTNÍ DÍLO PŘEDSTAVUJE
SAMOTNÝ ČLOVĚK.
Spolu s tímto stupněm se však máte ztotožnit i s hlubokým smyslem a nutností trpělivosti. Je to
aspekt, který úzce souvisí s uměním a vaší schopností sebeovládání. Nikdy se totiž nemůžete stát
skutečným umělcem, pokud vám nedochází význam správného načasování tvorby – dosažení cílů z
hlediska celkového uspořádání dění. Věci nejdou urychlit nepřirozeným a neodpovídajícím postupem
vedeným přehnanou silou a nerozumnými nároky. Bez ochoty naučit se a přijmout toto porozumění
nezvládnete nikdy nic významného a trvalého vytvořit.
Vezměte si jako názorný příklad „nejdokonalejší životní dílo – člověka“. Pokud chcete, aby se lidský
plod vyvinul ve zdravé dítě, je třeba devět měsíců vydržet. A kdo má jen trochu rozumu, se tento
proces nebude snažit nijak urychlit. Ke každému dílu náleží odpovídající doba. Jestliže si tuto
skutečnost neosvojíte a nenaučíte se respektovat faktory, které ovlivňují děje jakýchkoli oblastí,
zahltíte sami sebe frustracemi, nejednotností, nedostatkem harmonie, protichůdnými zájmy a
špatnými kombinacemi.
A tím je snad řečeno vše.
Sami vidíte, že je mnohem zdravější přijmout nutnou trpělivost za svou a začít využívat získaný
„nadbytečný“ čas raději nějakým konstruktivním způsobem. V praxi to znamená přehodnotit priority
pro danou dobu a určit nejlepší možnosti, kam se vyplatí přenést své aktivity. Umělecká tvorba vás
tedy nijak nebrzdí a neomezuje, neboť stále můžete postupovat v poznávání, zkoumání sebe sama či
se jen oddávat zábavě nebo odpočinku. Vše má svůj čas a dobrý Umělec umí být trpělivý, protože ví.
Až se vám podaří objevit Životní síly, zkuste si své vyšší schopnosti iniciovat jejich myšleným
vyslovením. (Obdobný postup, jako při identifikaci do Role) Skutečné kouzlo je být machrem –
Umělcem ve svém oboru. Člověk si tak dokáže, že umí správně využívat elementy, které si zvolil za
své.
Patnáctý stupeň Ďábel
Patnáctý stupeň před vámi otevírá závěrečnou třetí část vaší Cesty Poznání. V předcházejících
dvou jste se nejprve oprostili od dětského náhledu na Svět a poté, díky nově nabytým znalostem a
veškerým dalším skutečnostem, postupně dospěli. Nezbývá tedy, než pokračovat v dalším růstu a
pokusit se ve svém duševním rozvoji úspěšně DOZRÁT. První úkol, který před vás Cesta postavila, vás
má naučit chápat a rozlišovat charakter sil a jejich následný dopad. Dosud jste se seznámili s
mnohými aspekty, jenž se podílejí na Světovém dění. Dostali jste se tak k podstatě dvou základních
činitelů – Celkové Rovnováhy a Životních energií. Dobře si uvědomujete nutnou existenci negativní
strany a její odpovídající faktory, jimiž aktivně zasahuje do Života a vytváří historii. Jak ale odlišit
SKUTEČNÉ, NUTNÉ, nebo dokonce SPRÁVNÉ ZLO pro vás může být ještě poněkud obtížné. Tyto
nesrovnalosti pak často zapříčiní špatné posouzení, jak vnitřních nálad a záměrů daného jednotlivce,
tak ale i nereálné vnímání všech hledisek zúčastněných v Rámci. Člověk si kolikrát není jistý, pro co se
rozhodnout, jaké části ve svém nitru potlačit a kterým dát naopak přednost. Brání se svým touhám, o
nichž se domnívá, že jsou záporné a jiným se zas naopak podvoluje, aniž by si byl vědom jejich
ničivého dopadu. Obdobných chyb se dopouští i v hodnocení okolního Světa. Vytváří si tak mylné
závěry, na jejichž základě se jeho další jednání stává neodpovídajícím. Tento odklon se pak
samozřejmě dále vrší a jeho množství narůstá.
Mimochodem, toto je příklad skutečného zla, které plodí jen další zlo. Chybný úsudek, za kterým
následují chybné projevy. Otázkou pak zůstává, kde se to zastaví. A právě z těchto a ještě mnoha
dalších důvodů je na Cestě Patnáctý stupeň, na němž si můžete vypěstovat schopnost rozpoznat zlo.
Ukáže vám, jakým způsobem vlastně identifikovat jeho pravé příčiny a následky. A také vám objasní
postupy a prostředky, kterými ho dokážete nejen zdárně zastavit, ale i uvolnit v neškodnou formu.
Především se však s jeho poznáním zbavíte svých vnitřních i vnějších nesrovnalostí, které vás
doposud brzdili nebo přiváděli do komplikovaných a politování hodných situací. Tak tedy pojďme a
řekněme si něco víc o tom „obávaném a nelidském zlu“, za jehož představitele byl zvolen sám Ďábel.
Ďábel je zprofanované slovo, jehož skutečný smysl mnoha lidem naprosto uniká. Není to žádné
čistokrevné zlo, je to jen varování, abychom nepřeháněli a nezapomínali na to, s jakou silou vlastně
vládnem.
Její Moc je obrovská a má nedozírný dosah, proto se brání Ďáblem a historkami spojenými s jeho
postavou před zneužíváním své destruktivní části. Tváří se strašlivě a odrazuje nejisté, kteří by beztak
její ničivě-tvořivou energii nezvládli ustát. Ďábel nahání hrůzu a respekt, a přesto, všeobecně
přijímané a uznávané zlo, není ve skutečnosti zlem, neboť má svůj smysl, výhody a pro zachování
rovnováhy prostě musí existovat. Vesmír Ďábla potřebuje.
Na tomto stupni se ocitáte na jedné ze svých největších životních křižovatek. Dostáváte se s ním k
mnohem širšímu poznávání kladů a záporů veškerých dostupných skutečností Světa. Naučíte se
posuzovat jejich hlubokou podstatu a celkový přínos pro dění na všech myslitelných úrovních Rámce.
Po čase se ve svém studiu dostanete zřejmě k zjištěním, které vám potvrdí výše zmíněná fakta a navíc
vám do detailu předvedou i takové aspekty, jakými jsou nutné, čisté a nešířící se zlo. S největší
pravděpodobností pak nakonec pochopíte, že SKUTEČNÉ ZLO JE TO, ČEHO JE PŘÍLIŠ.
Spolu s tím však získáváte i přehled o mnoha nových prostředcích, pravidlech a vztazích, které
můžete využívat ve svém dalším životě. Patrně si pak začnete myslet, že obstojíte prakticky ve všem a
že na Světě není nic, co byste nezvládli.
Je to možné, ale raději bych vám doporučil, brát tuto etapu jako jeden z nespočetných testů vlastního
charakteru, jenž vám Cesta nabízí. Velmi zaleží na tom, jak se s ním srovnáte a do jaké míry ovlivní
nové znalosti vaše následná rozhodnutí. Špatně zvolíte a vaše Cesta Poznání (a nejen ta) okamžitě
končí.
Jak bylo řečeno, záleží jen na vašich volbách, neboť je to vaše vlastní výprava. Proto ani ode mě
nečekejte seznam negativních aktivit, které se dají vykonávat, aby zůstala zachována Rovnováha mezi
Dobrem a Zlem. Ten vám musí dojít sám a buďte si jistí, že vás jeho obsah a uplatnění opravdu
překvapí. Jsou to obrovské možnosti, a vy o nich potřebujete vědět, abyste si mohli vytvořit ucelený a
hodnotný obraz o Světě. Neměli byste jim však propadnout, neboť kdo z nás s nimi dokáže
dlouhodobě pracovat, aniž by ho nakonec nezničili?
V poznávání této etapy se odražte od vnímání negativních aspektů a projevů. Hodnoťte jejich význam
a rozdílné dopady. Soustřeďte se na detaily, které zapříčiní jejich další šíření nebo naopak útlum.
Porovnávejte veškerá hlediska a zkuste přijít i ku příkladu na to, proč někdo se zlem může
manipulovat déle a jiný zas ne. Věnujte se ve svém zkoumání co nejširšímu možnému spektru.
Začněte nejlépe sami u sebe a pak postupujte přes jednotlivce až ke globálnímu měřítku. Na tomto
místě se dá říct, že se jedná o nikdy nekončící proces studia, protože lidská fantazie a zároveň
hloupost nezná mezí.
Samozřejmě vaším pomocníkem je opět program Cesty a identifikace, která vás na mnohé upozorní.
Ale hlavně, máte vlastní mysl, vnímání, zážitky a v neposlední řadě chápete Celkovou Rovnováhu, od
níž se přeci vše odvíjí. Přistupme tedy společně s Ďáblem k odhalení skutečného DOBRA A ZLA.
Na počátku zkoumání těchto dvou protikladů je důležité objevit co nejvíce rozdílných aspektů, neboť
právě z nich vychází další postup a poznávání. Jestliže se vám bude chtít, můžete využít i pár
následujících typů a příkladů. Je to jen několik vět, ale za každou z nich se skrývá až neskutečný počet
variant a významů.
Zlo - negace, nebezpečí, nenávist, temná strana, zakázané, Chaos a tak podobně. Je sice „špatné“, ale
jen málokdo k němu neinklinuje, neboť je to část naší přirozenosti. Ti, co jsou schopní tvrdit opak, se
zpravidla pouze lépe ovládají nebo mají jen obyčejný strach. Jeho způsoby jsou mnohem zábavnější,
snadnější, sobečtější a přináší rychlejší zisky. Člověk se však pohybuje na hraně, ze které může při
sebemenším opomenutí pravidel, kdykoli spadnout a to pěkně hluboko. Svody jsou zde pěkné, velké
a lákavé, přičemž častým důvodem proč jim mnozí tak rádi podlehnou, bývá pouze jejich lenost,
pohodlnost či nezvladatelná touha. Rovněž i moc spojená s touto stranou je nedozírná, a tak není nic
těžkého vytvořit si na ni poměrně rychle závislost. Samozřejmě, že poté je jí potřeba víc a víc.
A to je právě ten moment a záludnost, kdy energie temna zaslepí rozum. Daný jedinec pak ztrácí
moudré a nezávislé rozhodování. Přichází postupně o svobodu, charakter a nakonec o všechno.
Nicméně, zlo má stále svou nespornou přitažlivost a navíc, jeho stoupenci, pokud to nepřehánějí,
často dělají i skutečně dobré věci.
Dobro – pozitiva, správná cesta, ochrana, láska, morálka, spolupráce, podpora, Řád atd. Jeho cesta je
mnohem těžší, ale Vesmír jí je svými pravidly a záměry nakloněn. Její energií je tzv. Světská Moc,
proto je na ní třeba prokazovat daleko více své kvality a předpoklady. Vyžaduje určité sebezapření,
disciplínu, výdrž a morální hodnoty. Má svá úskalí a nevýhody. Poskytuje však odpovídající a trvalé
odměny. Její principy jsou velmi dobře známé, proto je zbytečné se o nich nějak dále rozepisovat.
Mnohem zajímavější bude, když se zaměříte na to, jak se dobro, pokud je ho příliš, dokáže paradoxně
proměnit v zlo.
Kupříkladu takové náboženství. Bylo stvořeno pro to, aby podporovalo, ukazovalo smysl a udržovalo
Řád. Mnoha lidem, pravda, pomohlo, kolik však špatného bylo jeho jménem vykonáno v minulosti i v
současnosti (Křižácká tažení, Inkvizice, Džihád). Fanatičtí věřící propadnou vyšším ideám, nakazí si jimi
svou mysl a pak si ještě dokáží s čistým svědomím omlouvat své nelidské zlo původně dobrým
záměrem.
Stejně tak jedinci, kteří se snaží konat jen samé dobro. Celý život se obětují na svůj úkor a to
samozřejmě neodpovídá nejvyššímu smyslu a principům. Za čas proto začnou trpět pocitem
ukřivděnosti a hromadit v sobě negativní. V mnoha případech se stávají dokonalou loutku v rukou
ostatních. Zlo se však nedá kupit do nekonečna, a tak se někdy a nějak musí uvolnit. Následuje
radikální reakce, nebo malé a nepřetržité záškodnictví v různých nenápadných formách. Každopádně
z dobra je opět zlo. (Pozor! Nezaměňovat s těmi, kteří svůj život zasvětili vědomě lidem. Svou službu
vnímají jako poslání a žádný velký vděk často ani nečekají.)
A konečně poslední variantu, kterou zmíním, představuje ta „valná většina“, co kráčí po dobré cestě.
Jsou svazováni strachem, aby neudělali něco špatně, a tak nedělají raději nic. Sice nikam nespadnou,
ale ani nepostupují. A stagnace je svým způsobem také jen zlo.
Jak sami vidíte, všeho moc škodí a vše se může, jak ve zlé, tak v dobré obrátit. - „Pro co se tedy
rozhodnout?“ – Bude jedna z nejčastějších otázek na tomto stupni, které se vyplatí nechat čas. Ďábel
má mnoho tváří a může vám pomáhat nahoru, nebo stahovat dolů. Chcete žít, chcete se bavit.
Toužíte po dosažení hodnotných výsledků.
Tak jakou stranu tedy vlastně zvolit a po které cestě se vyplatí jít? Dilema, které se ve společnosti
Ďábla dostává do nových dimenzí. Zkuste se inspirovat ve svých touhách, neboť tam se jeho podstata
a síla ukrývá. Měl by vás hnát dopředu a ne poutat a ubíjet. Jeho chtíč je motorem, ale může být i
zkázou. Naučte se proto na svém vnitřním Ďáblu chápat Ďábla Vesmíru.
Až teprve pak zřejmě bez zaváhání rozhodnete, kdy sáhnout po kladech a kdy po negativách. Získáte
jistotu a budete ve správném poměru, odpovídajícímu právě k vám, čerpat a užívat s obou dvou stran
s jasným vědomím, že jsou tu právě pro vás. K životu sice patří zodpovědnost, povinnosti a rozvaha,
ale také chtíč, nevázanost a zábava. A to skutečné zlo je jen to, čeho je příliš.Co vás ovládá a nebo
svazuje.
Naučte se společně s Ďáblem transformovat energie a využít i své negativní strany. Proto jste se přeci
vydali na Cestu Poznání, abyste uměli pracovat se vším, co je nám k dispozici. Jen neztrácejte
kontrolu a nezapomínejte. Vše má svůj smysl a využít toho dokáží zpravidla jen ti, co získali
Moudrost. Ďáblova ničivá síla ku svému prospěchu? – Sex, odvaha, zdravé riziko, ovládaná touha,
dobrá zábava, ale i dávat a brát.
V mnoha případech je lepší udělat krátké a rychlé zlo, než delší čas pokračovat v útrpném dobru.
Každý, kdo chce poznat skutečný život, musí na jeho hluboká tajemství nahlížet ze všech stran a ne
pouze z té pozitivní.
Šestnáctý stupeň Věž
Program Šestnáctého stupně ne náhodou následuje rovnou za Ďáblem. Mají mezi sebou úzké
spojitosti vyplívající z logických předpokladů o lidské podstatě. Jeho způsob výuky je poměrně drsný a
bezohledný a svým způsobem představuje nekompromisní síto, které odděluje silné od těch ostatních.
Kráčíte po Cestě Poznání, nabíráte znalosti a postupně se dostáváte ke způsobům, jakými se dá, za
pomoci různých pravidel a pochopení vztahů, získat neobyčejná Moc. Pronikáte do jejích tajemství a
přicházíte na základní mechanizmy. Začínáte testovat její použití, experimentujete a ověřujete si své
závěry. Po čase získáváte podloženou důvěru, a tak se pokoušíte s touto nově nabytou silou tvořit dění
a skutečnosti na různé úrovni životních realit. A ono to samozřejmě jde. Cítíte její nedozírné možnosti
a uplatnění. Spolu s dosaženými úspěchy pak stoupáte výš a myslíte si o sobě, že jste neporazitelní a
nedotknutelní. Chcete, čím dál, tím víc, neboť opojné pocity z vlastní dokonalosti, jsou pro každého z
nás vskutku žádoucí, vzrušující a přitažlivé. Bohužel, v tyto momenty, stejně jako ta očarovaná většina
ostatních, přestáváte jednat uváženě. Činíte nemoudrá rozhodnutí, dopouštíte se chyb a váš pád se
pomalu, ale jistě, blíží. „I to se může stát. – Kolikrát už se to přihodilo?“ A příčiny, i když teď mnohem
hlubší, mají stále stejný důvod, jako kdykoli předtím : „PŘECENILI JSTE SE.“
Nejčastější chyba, po které následuje PÁD Z VĚŽE. Poměrně obvyklé a velmi známé události, jejichž
skutečnou podstatu a následný přínos máte do důsledku pochopit spolu se Šestnáctým stupněm.
Náhlých a nepříjemných pádů jste si zažili jistě více než dost. Měli různé charaktery a mnoho
odlišných důvodů. Potkali vás snad ve všech možných realitách a myslitelných oblastech lidského
snažení. Přesto, když se zamyslíte nad jejich podstatou, v obecném základu se jejich příčiny dají
popsat stále stejně.
Nedostatečné porozumění a pochopení veškerých zúčastněných aspektů v dané době a situaci. Něco
jste přehlédli, opomněli nebo vám to, pro nedostatečnou pozornost a důvěru v sebe sama, prostě jen
uniklo. Váš úsudek se stal mylný, neboť se odklonil od reality a následovala katastrofa, kterou
způsobilo vaše neodpovídající jednání. Neodhadli jste své možnosti, udělali špatnou investici
(hmotnou, citovou atd.) a pustili se do něčeho, co pro vás bylo příliš složité, nedůstojné či
nedostupné.
Přesně tak by se dal vyjádřit jakýkoli obecný pád, pod kterým si můžete přestavit prakticky cokoli.
Zklamání v partnerském vztahu, neúspěch v zaměstnání, životní nehody, nervová zhroucení, zrada od
přátel, časové a finanční ztráty, nedocenění vašich schopností nebo jen nepovedená jakákoli drobná
aktivita, kterou jste prostě nezvládli.
V těchto okamžicích jste pak byli nuceni vyrovnávat své rozhozené sebevědomí, plné bolesti a
nepříjemných pocitů. Život se však nezastavil, plynul dál a vy pochopitelně s ním. Po nějakém čase se
vám zřejmě podařilo vše v pořádku přestát. Pokud jste si ještě navíc dokázali vzít z předešlé
zkušenosti PONAUČENÍ pro příště, proběhl celý tento „pád“, tak jak měl.
Obohaceni o nové zkušenosti a přesvědčeni o své síle a nezlomnosti jste se bez sebemenších obav a
zaváhání pustili do dalších dobrodružství.
Poněkud jiná situace však nastává ve vyšších realitách a samozřejmě i na samotné Cestě Poznání. Na
těchto úrovních se totiž nejedná pouze o osobní ztrátu a katastrofu, která daného jedince připraví na
nějakou dobu tak maximálně o část jeho Ega. Zde už se jedná o ztráty mnohem větší.
Neustále v této knize zmiňuji sílu Duchovní podstaty, proud Vyššího Moudra, program Cesty a
podobné „nadpřirozené aspekty, které nás provází během života. Nevím, do jaké hloubky jste
seznámeni s těmito skutečnostmi a nakolik je vnímáte a umíte využívat. Buďte si však jistí, že po
jakémkoli významnějším pádu o tuto podporu přicházíte. Cítíte, že ztrácíte část sebe sama a že
přestáváte být součástí něčeho velkého a hodnotného. Žijete dál v tom samém Světě a přesto si
připadáte jako na pustém ostrově.
Pokud se vám tato „nepříjemnost“ snad někdy stane, rozhodně ji nepřehlédnete. Nemusí to být však
odmlka trvalá a ani ne příliš dlouhá. Záleží na vašem dalším jednání a významu, který si dokážete
znovu vydobýt. Než se ale začnete zaobírat možnostmi, díky nimž se navrátí ztracené, pojďme si
raději zrekapitulovat pár pravidel, které vás od těchto krizových alternativ mohou ochránit.
Především se jedná o dodržování základního smyslu a povinností. Jestliže si dokážete ohlídat jejich
hodnotné plnění, tak máte šanci, že i přes své případné negativní projevy „z té své Věže“ dlouho
nikam nespadnete. Pokud však cokoli s nimi spojeného začnete opomíjet, můžete pak následky
přičíst jen sami sobě.
Další takovou variantu představuje zanedbávání odpovědnosti. V tomto bodě dávejte dobrý pozor,
neboť se nejedná pouze o zodpovědnost vůči okolí a samotnému Vesmíru, ale hlavně k sobě
samému. A zapomenout na sebe umí člověk, jak známo, velmi rychle. Různé přehlížení vlastních
potřeb, užívání návykových látek, sebepoškozování nerozumným jednáním a mnoho dalších faktorů.
Prostě aktivity, kterými se dotyčný namísto toho, aby produktivně žil, pomalu ubíjí.
Také se velmi snadno a často přihodí, že se vám nabytá Moc zalíbí natolik, že ani nevíte, kdy se
zastavit. Spolu s tím se dostává ke slovu i přílišné lpění na majetku. Přeceníte svůj význam a
důležitost. Pozapomenete na pravidla společnosti, ve které žijete a přestanete respektovat práva
ostatních. Začnete zneužívat své prostředky a schopnosti. Neúměrně ovládat druhé a zmocňovat se
skutečností, jenž vám nenáleží. Bývá to pak zpravidla určitá část Systému, kdo vám dá jasně na
vědomí, že tu nejste sami. Pokud tedy začnete neopodstatněně upřednostňovat svou osobu a její
nároky, samozřejmě narazíte a spadnete. Snažte se proto raději o získání duševního pokroku, to
ostatní pak jistě přijde také.
A konečně poslední příklad. Temná strana Životních sil a skutečný smysl počínání. Kdykoli a kdekoli,
ať už v životě, nebo na Cestě, se může stát, že se odkloníte a ztratíte pojem o realitě. V těchto
okamžicích se velmi lehce zamotáte, jak do svých vlastních pastí, tak třeba i do nástrah, které má na
svědomí někdo jiný. Zvláště pak buďte opatrní při svých experimentech s Ďáblovou silou – negativní
cesty. Nezapomínejte, že Systém, který vám do určité míry propůjčuje svou Moc, rovněž i zajímá, kam
až jsme schopni zajít a čemu uvěřit. Ne všechny myšlenky a nápady, co se vám v tu chvíli objeví v
hlavě, jsou z vaší mysli. Jaké mohou být a kam vás s nimi Systém směruje, tak na to si přijďte sami.
Osobně vám jen mohu poradit, abyste neustále přehodnocovali a hlídali skutečný smysl svého
počínání, a to včetně dopadu.
Těchto několik základních možností představuje jen pár z mnoha dalších příčin, díky nimž může
vnímavější člověk pochopit skutečný důvod svého pádu. Nakolik bude hluboký a jaké sebou přinese
následky, pak odpovídá dané chybě. Pokud nevěříte, že je Život věčný, tak zrovna ve vašem případě
se dá ztratit naprosto vše.
Zbytečně se ale neobávejte a raději postupujte ve svém zkoumání Světa odvážně dál. Snažte se jen
zbytečně nechybovat, předvídat dění a správně odhadnout dopad. Neporušujte pravidla, neztrácejte
smysl a nezapomínejte na povinnosti. Pak už snad není nic, co by vám mohlo ohrozit úspěšné
pokračování.
Šestnáctý stupeň a s ním i samotná Věž je však na Cestě. Má svůj nesporný význam a proto je lepší,
když s její existencí budete počítat. Můžete ji samozřejmě minout či zavčasu obejít, nicméně na ni
buďte připraveni, neboť „štěstí“ přeje především těm připraveným.
A pokud se vám snad čirou „náhodou“ podaří přeci jen zřítit, určitě za čas zjistíte, že se nejednalo o
tak strašnou a katastrofální událost, jak by se na první pohled mohlo zdát. Důležité je, zda se
dokážete sebrat a přijmout odpovídající ponaučení. Nemusíte zůstat ani bez podpory a ostatních
prostředků, neboť se prakticky kdykoli můžete vrátit zpět do Hry. Stačí se přestat se litovat, využít
Viselce a vrhnout se s ním okamžitě do práce. Čím dřív to bude, tím rychleji získáte opět smysl a s ním
i to ostatní. Vždyť Vesmír nás má rád, proto nám pomáhá, ale i odpouští.
Chybovat je lidské a tak se s tím do určité míry počítá. Nic méně naše podstata si vyžaduje i TVRDÉ
POTRESTÁNÍ ZA ÚČELEM HODNOTNÉHO PONAUČENÍ a proto máme na Cestě VĚŽ.
Naši největší společnou Věž, ze které asi brzo spadnem, představuje drzé a neúnosné chování, jímž se
podepisujeme na Matce Zemi. Zatím ještě stále dostáváme šance a máme možnost se po drobných
pádech vracet zpět. Na tomto místě však není radno spoléhat, že to tak bude fungovat na věky.
Sedmnáctý stupeň – Hvězda
S největší pravděpodobností vás situace, o níž pojednává Šestnáctý stupeň, během života přece
jen potká. Pokud se tak stane na úrovni vyšších realit, nebo se vám dokonce podaří zřítit na Cestě
Poznání, rázem pochopíte, že ztrácíte kontakt se vším, co vás doposud vedlo a napomáhalo ve
zdárném postupu. Připadáte si opuštění, mrtví, ale přesto pořád žijete. Je třeba obrátit list, zahnat
obavy a neutopit ve svazujících pocitech odevzdání. Prostě začněte už jen tím, že nepřipustíte
beznaděj. Uvědomte si, že kromě důrazného ponaučení, které jste nepochybně potřebovali dostat, se
zároveň jednalo i o velmi významnou a rozhodující zkoušku. Je sice značně těžká a bolestivá, ale jak
sami brzy poznáte, její možný cíl této nesmírné obtížnosti plně odpovídá. Nesmíte totiž zapomínat na
jeden podstatný fakt! Jste na Cestě, která má přispět k vašemu duševnímu zrání a ukázat, jaké máte
skutečné myšlení a schopnosti. JE TO TEST, KTERÝ ROZHODUJE O VAŠEM NÁSLEDUJÍCÍM UPLATNĚNÍ V
SAMOTNÉM RÁMCI.
Ale to jsme poněkud předběhli události. Do začátku vám měla tato nepříjemná zkušenost hlavně
ozřejmit, nakolik je důležité dodržovat životní pravidla a případně i společenské zákony. Nyní je třeba,
abyste se především sebrali a ukázali svou skutečnou cenu.
Nejlépe svůj návrat nastartujete tím, že si najdete nový smysl. Znalostí už jste si na to nasbírali dost,
proto by vám neměl tento další úkol dělat žádné velké problémy.
Využijte všech fungujících prostředků, jakými jsou přátelé, hudba, zájmy, literatura a další, které vám
zvednou náladu a dokáží, že tu nejste zbytečně. (Ohledně přátel však přihlížejte k faktu, že se od jejich
výběru odvíjí charakter a úspěch vaší příští budoucnosti. Po pádu není radno plýtvat potenciálem a
špatné volby zapříčiní jen další poklesy.) Prostě udělejte cokoli, abyste zaplašili negativní a svůj stav
opět vrátili do rovnováhy. Čím dřív to bude, tím lépe, neboť se blíží Sedmnáctý stupeň a s ním i
očištění, regenerace a RELOAD – ZNOVU NAVRÁCENÍ DO HRY.
Nikdo vám asi neřekne, jak dlouhou dobu bude váš čas útlumu přesně trvat. Zaleží především na vás,
neboť ze dna se musíte zvednout pouze vlastní silou. Tato tvrdá podmínka však má svůj
opodstatněný smysl. Jednak si tím sami sobě dokážete svou skutečnou cenu, ale zároveň tak i
předvedete celému Světu svou moudrost a schopnosti. Pamatujte, že podle dojmu, jaký zvládnete
udělat, se pak budou odvíjet věci příští.
Pokud se vám tedy podaří obstát a úspěšně projít zkouškou, kterou před vás postavil pád z Věže, jste
zpátky ve své oblíbené Realitě. Ucítíte, že se vám daří navázat opětovný kontakt s vaší Cestou
Poznání a se všemi neobyčejnými aspekty, které ji provází a na jejichž přítomnost jste si již zvykli.
Začíná vám docházet, že to, co jste vnímali před svým karambolem, nebyla žádná iluze či fantazie, ale
opravdový dotek vyšší Moci a prostředků. Všechny tři části vašeho „Já“ nabírají na síle a vy si plně
uvědomujete svůj návrat ke hvězdám Vesmíru. Tentokrát však na docela jiné úrovni.
HVĚZDY. Postupně se s nimi ztotožňujete a prostřednictvím svých myšlenek se dostáváte přímo mezi
ně. Stáváte se jejich součástí a vnímáte nádheru života v širokém spektru Rámce. Chápete, že lekce z
předcházející etapy byla nezbytná, protože teprve v tomto okamžiku je vám naprosto jasné, oč na
Světě vlastně jde. VY SAMI JSTE JEDNOU Z HVĚZD.
Ocitáte se opět pod jejich ochranou a přízní. Veškeré prostředky a znalosti, které jste doposud získali,
máte zpět a nic vám nebrání, abyste dosáhli dalších.
Ač vám možná ještě není zcela jasný původ těchto závratných prostředků, velmi dobře chápete, o co
všechno můžete přijít. A tím jste také pochopili smysl samotné Věže na Cestě Poznání.
Nic méně, v její zkoušce jste uspěli a máte možnost pokračovat dál. Zřejmě si už do důsledků
uvědomujete základní pravidla, která je nutné dodržovat a rovněž si dokážete i přiznat existenci
neosobní a vševidoucí spravedlnosti, jež bdí nad našimi činy.
Pokud však chcete na Sedmnáctém stupni postoupit ve svém duševním dozrávání optimálním
směrem, tak pouhé respektování výše zmíněných skutečností nestačí. Musíte na sobě ještě víc
zapracovat, přijmout plnou odpovědnost a začít zúročovat moudrost, která vám byla dána. Dále je
třeba, abyste už řádně vážili veškeré své kroky a stali se hodnotnými členy lidské společnosti.
Na první pohled se vám možná zdá, že je to jen další obtížný úkol, buďte si ale dopředu jistí, že za
svou snahu dostanete mnohé. Můžete pokračovat v růstu, v získávání vědomostí a rozvíjení
schopností. Nebudete už jen Hledači, neboť se z vás postupně stávají učitelé, kteří své znalosti
předávají ostatním. Tím však nabídka a odměny programu nijak nekončí. Jestliže se vám za těchto
podmínek podaří objevit sama sebe, připojit se ke společnosti a hodnotně uplatnit svou existenci,
dostává se vám na oplátku POZNÁNÍ VAŠICH MOŽNÝCH ŽIVOTNÍCH CÍLŮ, kterých jste schopni
dosáhnout.
Podaří-li se vám tyto fakta a informace skutečně získat, budete zřejmě ohromeni. Jsou to naprosto
nové dimenze, o kterých jste si dosud nechávali jen zdát a nebo vám ani nepřišli na mysl. Každý jsme
originál, proto uvedu jen pár obecných příkladů. Spisovatel, vynálezce, léčitel, konstruktér, politik,
objevitel, propagátor nových cest a řada dalších profesí a postavení, které od základu změní váš život.
Toto poznání a jeho realizace však většinou bývá svázáno s další podmínkou, jenž vám
pravděpodobně dojde společně s obsahem vašich příštích cílů. Zpravidla se jedná o osobní oproštění
od něčeho špatného, bláznivého, dětského, hloupého či negativního, co jste doposud opomíjeli.
Vzdát se těchto záporných aspektů nemusí být nijak příjemné, ale je to opravdu nutné a navíc, se
vám tato oběť nepochybně vyplatí.
Pokud ji podstoupíte, tak nejenže máte ponětí o svých nových možnostech, ale zároveň se vám
dostává i jistého pocitu klidu spojeného s ujištěním, že jste schopni překonat prakticky jakékoli
překážky, které by se snad před vámi mohly vyskytnout v cestě za jejich dosažením. A to, s
přihlédnutím k právě objevenému a někdy až neuvěřitelnému poznání svých dalších uplatnění,
opravdu není na škodu. Je to ten potřebný stimul, který vám napomůže odrazit a vydat se za svým.
Tím by byl asi tak vyčerpán veškerý obecný obsah Sedmnáctého stupně. Jak už bylo řečeno jsme
individuality, proto i pády a následné návraty jsou pro každého jiné a v mnoha charakterech rozdílné.
Z těchto důvodů nemá význam něco dále rozepisovat a snažit se obsáhnou nějaké další a konkrétní
příklady. Sami si jistě dokážete poradit a to hlavní jste určitě pochopili : „Stačí začít dělat něco
smysluplného.“
Vesmír vám prostě pořád a za každé situace přeje. Jen jeho poznání užívejte moudře a nezapomínejte
na svůj původ, neboť základ vaší síly pochází právě odtud – ze Země, z rodiny a z lidské společnosti.
Najít sama sebe a jednoho z těch pravých (Šestý stupeň) – postup, který vás zvedne z jakéhokoli dna.
Osmnáctý stupeň – Luna
Dalo by říct, že na tomto místě jste už poznali vše potřebné. Pochopili jste smysl nejvyšších
osobností našeho Rámce, osvojili si způsoby, jimiž se dá odhalit pravda a lež a seznámili se s naším
nejsilnějším kouzlem a prostředkem – s láskou. Pokračovali jste dál a tak se vám podařilo načerpat
pravidla týkající se hodnotného zisku informací a práce s Životní energií. Dále jste si ujasnili fakta o
nejdůležitějších každodenních skutečnostech, jakými jsou „cykly zúčtování, fyzické tělo, podmínky
nutné oběti, smrt a v neposlední řadě dobro a zlo. Také už znáte pády a návraty a máte svou určitou
představu o Vyšších mocnostech, které vás provází na cestě životem. Na předcházejícím stupni jste
navíc ještě obdrželi i neočekávané vize své možné budoucnosti, včetně ujištění ohledně jejich
realizace. Tak co byste ještě potřebovali vědět. Což takhle plné uvědomění si dvou nejsilnějších
vnějších prostředků, které vám napomohou dosáhnout vašich Vesmírných cílů a uplatnění? Jistě, byli
jste utvrzeni v tom, že zvládnete překonat jakékoli překážky a potíže při jejich dobývání, to ovšem
neznamená, že se před nimi posadíte a ony samy od sebe spadnou. Vy jste ti, kdo je musí zbořit a
odstranit a k tomu potřebujete znát skutečné zdroje svých nejmocnějších sil a jejich odpovídající
mechanizmy, postupy a využití. Proto postupujte dál a nedělejte si žádné starosti, že se snad na
dalších stupních budete zdržovat něčím nadbytečným.
Cesta Poznání vychází stále ze stejného modelu člověka jako doposud. Mysl, jenž představuje vaše
skutečné „Já“, které rozhoduje o věcech příštích, má své dva nejsilnější prostředky, zosobněné tělem
a Duchovní podstatou. Oba dva se podílejí na realizaci jakýchkoli plánů a záměrů, které během života
hodláte dosáhnout. Jejich uplatnění je specifické a předem dané, stejně jako zdroje, jenž živí jejich
odlišné a různorodé části potřebnou energií. Mnohé jste již poznali, ale jak sami brzy uvidíte, to
nejdůležitější, týkající se především vás samých, je teprve před vámi.
Na Osmnáctém stupni nastává čas, kdy si uvědomíte plný původ, principy fungování a základní
pravidla o síle, ze které čerpá vaše Duchovní část a její nastavení.
Jak už vyplývá z názvu kapitoly podstatou všeho je LUNA – ZNAMENÍ ŽEN.
Nezpochybnitelný důvod, proč jsou ženy po duchovní stránce mnohem rozvinutější. Je to jejich
přirozenost a tak na rozdíl od mužů zvládají své instinkty a dispozice daleko lépe využívat. Naslouchají
vnitřnímu hlasu, řídí se jeho radami a na základě různých dojmů dokáží vytvořit i hodnotné názory a
stanoviska, aniž by měly potřebná fakta a údaje.
Luna však svítí nad námi všemi a Duchovní podstatu má rovněž každý z nás. Proto ani tak nezáleží na
tom, kdo jsme, co jsme a do jaké míry nás její přítomnost ovlivňuje, ale nakolik jsme schopni její
nabídku správně vstřebat a zpracovat.
Pokud má snad někdo o existenci měsíční energie pochybnosti, měl by se zamyslet nad okamžikem
úplňku, kdy může vnímat její vrchol a nejintenzivnější kulminaci. Už jen samotný pohled na měsíc v
úplňku hypnoticky přitahuje oči jedince stejně, jako kterýkoli jiný zdroj energie (oheň, žárovka,
televize, tepelné zářiče atd.). V tento moment začíná většinou lidí proudit jakési neznámé magické
mrazení. Dostavují se nebývalé pocity a závratné myšlenky. Svět okolo je stále stejný a přesto
najednou připadá zvláštní a jiný. Skryté touhy pomalu prostupují ven a dostávají pevné rozměry,
nebo naopak přichází strach a nedefinovatelné obavy.
Síla Měsíce tak každý večer promlouvá k živým tvorům a lidským bytostem. Obrovská moc, ale i
zkáza. Podněty, jenž vycházejí z celého spektra této nekonečné oblasti, kterými si pak Luna dokáže
podmanit vaši Duchovní část a následně i vás samotné. Může vám radit a pomáhat, nebo srážet a
zavádět. Bude jen na vás, jak projdete tuto etapu a zda se naučíte pracovat s energií jednoho ze svých
dvou nejúčinnějších prostředků. Čím víc však toho znáte, tím silnější jste, a proto je na Cestě i
Osmnáctý stupeň.
LUNA – VSTUPNÍ BRÁNA DO DUCHOVNÍHO SVĚTA. MOC SKUTEČNÝCH KOUZEL, ale i nesmyslného a
nebezpečného čarování. Odkrývá možnosti dané nám v dávnověku, uložené a vyčkávající na naše
zavolání. Pomocí její síly svou podstatu aktivujeme a využíváme v nebývalém rozsahu možných
uplatnění.
Někdo si její přítomnost vykládá jako intuici, která k němu hovoří pouze prostřednictvím instinktů,
pocitů a dojmů. Jiní ji zas pro změnu označují jako podvědomí a její účinky přisuzují svým psychickým
schopnostem. Je to poněkud omezené a povrchní vnímání, jímž se daní jedinci připravují o své
prostředky. Pokud se však rozhlédnete okolo sebe, rázem pochopíte, že tento přístup plně odpovídá
dnešní době a tak se ani není čemu divit.
Na druhou stranu jsou ale mezi námi i tací, a není jich málo, co za svým Duchovním nastavením
spatřují nadpřirozenou a čarodějnou moc. Jsou lehce zmatení, nicméně, všechno je možné. Co si
budete přát, dokážete a co budete chtít vidět, uvidíte. Luna vám do jisté míry zprostředkuje jakoukoli
realitu plně odpovídající roli a umění, do níž se identifikujete a s nímž se rozhodnete naučit pracovat.
Svět je Hra, ve které můžete být kýmkoli a zpravidla ani nezáleží, zda si plně uvědomujete, s čím
vlastně zacházíte.
Pokud vám však mohu doporučit, než se pustíte do prvního bláznivého dobrodružství na křídlech
Luny, zkuste si nejdříve projít Cestu a správně určit, jak tato energie funguje a kde se nachází její
skutečné a hodnotné uplatnění. Její tendence jsou totiž lehce matoucí a mohla by vás snadno splést.
Jestliže si nedáte pozor a uvěříte všem jejím radám a doporučením, nemuseli byste ustát následky.
(Určité názory s Duchovní podstaty zrovna nekorespondují se Všeobecně přijímanou Realitou – Člověk
pak často narazí na její pravidla a zákony.)
Vy osobně jste se však vydali na Cestu Poznání a v pořádku došli až sem. Z čehož se dá tedy zřejmě
usuzovat, že jste oproštěni od povrchního vnímání a od spousty nesmyslů, jímž mnozí propadají,
proto se nemusíme dále zdržovat zbytečným vysvětlováním a varováním a raději rovnou přejdeme k
Luně a jejímu optimálnímu poli působnosti.
Vám tato brána otevřela možnost poznat a rozvinout jednu ze tří hlavních částí sebe sama. Dosud jste
s Duchovní podstatou pracovali především prostřednictvím energie svých pocitů, odpovědí na své
otázky a stavů vnitřní rovnováhy. Nyní jste se dostali ke zdroji síly, na jejímž základě jste schopnější
mnohem důkladněji prozkoumat a pochopit veškeré její aspekty, principy a použití.
Uveďme si teď několik názorných příkladů, jak a kde můžete tuto sílu efektivně zapojit.
- Identifikace do základních archetypů a seznámení s jejich smyslem a uplatněním.
- Čerpání odpovědí na otázky týkající se jakékoli životní oblasti, práce s energiemi, ozdravení, ochrany
a péče o tělo nebo o okolní prostředí.
- Inspirace a rozvoj vlastních uměleckých a tvořivých nadání. Nové profese a pracovní zařazení.
- Odpovídající psychologické a psychosomatické postupy.
- Vnímání vyšší spravedlnosti při posuzování aktuálních a osobních problémů.
- Otevření čaker, označení meridiánů a dalších životních center.
- Ale také vytvoření účinného plánu k vyřešení jakýchkoli aktuálních potíží či získání žádaných cílů.
A tak bychom mohli pokračovat snad do nekonečna. Rovněž dodávám, že tato ukázka znázorňovala
jen nepatrný základ a to pouze z pozitivních variant uložených v nastavení. Její obsah má v sobě
pochopitelně zahrnutu i negativní část a k ní odpovídající způsoby. Pokud budete chtít, nic vám,
kromě vlastního svědomí, nemůže zabránit v jejich poznávání. Zaleží na vašich rozhodnutích, nicméně
existují a jak se v zápětí dočtete, s jejich přítomností je lepší počítat.
Intenzita a stabilita síly Měsíce přesně odpovídá jeho lunárním cyklům. Klesá a stoupá jako dráha na
obloze, ale o tom se velmi rychle přesvědčíte sami. Ze začátku postupujte raději opatrně, ať
neodbočíte a neztratíte se, díky neznalosti a nedostatku informací. Mohlo by se vám lehce stát, že
podlehnete moci Luny a ta vás odvede od správných závěrů. Časem si totiž uvědomíte, že vám vaše
duchovní síla, kromě zprostředkování různých hodnotných poznatků, podkladů a stanovisek, dodává
ještě jednu další „nezanedbatelnou“ schopnost.
OVLIVŇOVAT UDÁLOSTI A DÁVAT JIM VÁMI URČENOU PODOBU. Jistě závratná a vzrušující moc, s
jejímiž možnostmi budete experimentovat a pracovat, kolik to jen půjde. Dejte však dobrý pozor!
Pokud začnete chybovat, mohlo by se snadno přihodit, že budete tvarováni vy.
Jednak pamatujte na Systém a jeho nebetyčnou zvědavost ohledně našich neomezených limitů – kam
až jsme schopní zajít a čemu uvěřit. (Ne vše, co se vám objeví v hlavě je z vaší hlavy, natož aby to byla
pravda.) Z většiny případů se však může jednat o vaše potlačované záporné stránky charakteru, které
se ozvaly a svým skrytým vlivem působí na dění v duchovní podstatě. (Odráží touhy, potlačovaná
přání, niterní pudy atd.)
Do mysli pak přicházejí podněty, na jejichž základě dochází, jak k vnitřním, tak vnějším, konfliktům a
nedorozuměním. V extrémních případech přerůstají až k zoufalství, pádům či dokonce k šílenství.
Moc Luny je pro zbrklé a nevědomé velice zrádná, neboť je odvádí od reality až k naprosté ztrátě
kontaktu.
Byla však vytvořena pro lidi a tak jim má především sloužit ku prospěchu. Výše zmíněná fakta ve vás
nemají vzbudit obavy, ale pouze zdraví respekt a určitou představu, o jak obrovské a silné moci
vlastně celou dobu hovoříme.
Disponujte s ní volně podle svých potřeb a uvážení a držte se jejího primárního pravidla : „UŽÍVAT,
NIKOLI VŠAK ZNEUŽÍVAT.“ Zůstaňte moudří a neustále během poznávání přehodnocujte smysl svých
závěrů. Snažte se udržet vědomou kontrolu a osobní nadvládu nad situací. A pak už jen v klidu
objevujte dosud nepoznané možnosti a skutečnosti, které vám rozšíří vaší vlastní realitu do
nebývalých rozměrů.
Na co přijdete a nakolik se vaše mysl s přispěním Luny naučí spolupracovat s Duchovní podstatou, je
pouze otázkou vašeho postupu. Mate však dost času poznávat a každý dvacátý osmý den je přece
maximum.
Něco je sen, jiné zas fantazie, část se však může proměnit i v reálnou skutečnost.
Devatenáctý stupeň – Slunce
SLUNCE. SYMBOL MATERIÁLNÍHO SVĚTA. DÁRCE VEŠKERÉHO ŽIVOTA NA PLANETĚ ZEMI. Stejně,
jako Duchovní podstata čerpá z Měsíce, aby pak mohla předkládat moudré postupy a rozhodnutí, je
Slunce extází pro naše těla. Představuje zdroj fyzické a živočišné síly, jenž dává potřebné dispozice k
realizaci jakékoli myšlenky a záměru. Je to náš nejsilnější prostředek, který našim bytostem
napomáhá k dalšímu pokračování. Jeho energií jsou neustále dobíjeny nejen naše tělesné schránky,
ale i každý živý tvor a rostlina na Světě. Proto se dá s klidem a bez nadsázky tvrdit, že jsou všichni
zúčastnění na přítomnosti Slunce závislí, neboť umožňuje jejich primární existenci. Obecně je Slunce
vnímáno jako znamení mužů. Proč také ne, vždyť větší fyzické předpoklady plně odpovídají
přisuzované přirozenosti mužského pokolení. Platí však to samé hledisko jako v případě Luny. Nezáleží
na tom, zda jste muž či žena, ale nakolik jeho energii umíte využívat a následně uplatnit. Teprve až v
jeho paprscích má smysl začít uskutečňovat a dobývat cíle, jenž vám předestírá duchovno. Síla Luny je
sice obrovská, ale své reálné uplatnění najde až díky porozumění, plnému pochopení a schopnosti
jasně myslet, kterou přináší právě Slunce. Spolu tvoří celek a jejich spolupráce hodnoty. Sloučí své
závěry vzhledem k realitám a vytvoří možný a úspěšný postup, který nenarazí na zbytečné překážky. A
tak to má být, neboť v tomto znění byla vytvořena pravidla. (Mimochodem, jeho rčení už dávno znáte
v tzv. lidové podobě : „Ráno je moudřejší večera.“)
Jen díky Slunci jsme se mohli ocitnout a rozvinout na planetě. Zosobňuje každodenní maják, který
nám svítí na cestu a ukazuje směr. Rozšiřuje vědomí a přetavuje staré formy v nové. Je znamením
bezpečí a lékem na obavy, ale i na nemoci a veškeré další trýzně a trápení. Dokáže rozjasnit myšlenky,
zbavit pout a uklidnit mysl. A to vše pouze prostřednictvím pocitu síly, kterou dodává do našich těl.
Shrnuto, sečteno a podtrženo. V jeho náruči rozkvétá vše do krásy, stačí jen nastavit tvář a vnímat.
Každý z nás má jeho část v sobě, neboť i my sami jsme malými slunci na Zemi.
Devatenáctý stupeň na Cestě Poznaní je zaměřen právě na tuto skutečnost a její vztahy. NA SPOJENÍ
VNĚJŠÍHO A VNITŘNÍHO SVĚTA. Makrokosmos a mikrokosmos, velkého Slunce na obloze a malého
uvnitř vás.
Na začátku této etapy stojí uvědomění, jenž vám dá jasněna srozuměnou, že Slunce je jeden z mála
aspektů Vesmírného Rámce, který je téměř vždy kladný. Někdy je ho méně, jindy zase víc, ovšem
jeho vliv zůstává stále pozitivní.
Tento fakt však nezaměňujte s efekty, na nichž se podepsala naše průmyslová populace nebo
nadměrné působení slunečního záření, zaviněné dlouhodobou expozicí. Sami jste společně s Ďáblem
pochopili, že když je něčeho příliš, pak i to největší dobro namísto života velice rychle spaluje a zabíjí.
Nicméně, pokud zůstanete rozumní, můžete jeho energii naprosto důvěřovat.
V dalším studiu se snažte poznat, podle jakých pravidel a mechanizmů síla Slunce vlastně funguje.
Naučte se postupům, kterými se dá jeho energie úspěšně čerpat a dále i způsobům, jimiž ji
prostřednictvím sebe šíříte dál. Neboť jak už bylo řečeno, jste slunce, v jehož paprscích se rozvíjí život
kolem vás. Pokusím se vám teď popsat, jak nejlépe této skutečnosti dosáhnout. Pamatujte však na
naše individuality, proto je i scénář pouze obecný, bez přesných příkladů a vysvětlení.
– POCHOPTE A STAŇTE SE VZOREM PRO OSTATNÍ. Vaše dozrávání je takřka u konce. Zmizelo
pokrytectví, předsudky, zbytečné lpění, nesmyslné jednání a další charakteristické rysy, které většině
lidí ztěžují život a zabraňují objevit jeho krásu. Své srdce jste otevřeli celému světu. Otevřete jej tedy i
slunci a přijměte jeho dary a poznání. Síla a vědomosti Slunce vám dovolí povznést se nad
malichernosti všedního dne a odhalit veškerá tajemství spojená s naším Vesmírným Rámcem. V jeho
vědomé přítomnosti si začnete plně užívat svých dní, neboť vám budou poskytnuty informace, na
jejichž základě ještě více upevníte své přesvědčení o fungování Světa a následně s tím i víru v sebe
sama. Naučíte se žít, tak aby vás Život bavil se vším, co s ním přichází.
Je to hra a vy máte šanci stát se jedním z nejlepších hráčů, protože vám správně načasovaná
identifikace do programu Nejvyšší Reality umožní načerpat skutečné poznání. Těšte se tedy ze
Slunce, které vám ukazuje cestu ke svým prostředkům a možnostem. Jsou tu pro vás přichystány a
stačí si o ně jen říct. Pokud se vám podaří tuto etapu zdárně projít a poskládat potřebné znalosti, tak
s největší pravděpodobností i značně zhodnotíte svůj dosavadní život. Oprostíte se od posledních
chyb a zbytečných zátěží. Určíte priority, tempo a oblasti zapojení. Naberete směr, jenž vám přinese
úspěch naplnění a v neposlední řadě i kvalitní zábavu. Radost z existence, chuť pokračovat a
moudrost z vědění se pak bude nepřetržitě rozlévat v dosahu vaší vyzařující osobnosti – STANETE SE
SKUTEČNÝM SLUNCEM.
Bohužel, nic konkrétnějšího se opravdu říct nedá. Jednak je to vaše Cesta a vaše poznávání, tak proč
vám kazit potěšení z dosaženého, které získáte vlastními schopnostmi. A jako další je tu důvod našich
originalit a k nim odpovídající životy, příští osudy a celkový náhled na Svět. Vzhledem k těmto
hlediskům budou informace a postupy, které na tomto stupni obdržíte, určeny především jen vám a k
vašemu uplatnění. A pak je tu ještě taková drobnost. Jejich příjem si musíte sami zasloužit.
Jak vidíte, vše funguje, dle načerpaných pravidel a předpokladů – Nic není zadarmo.
Nesmím vás však zapomenout upozornit na další oblast otázek, na které můžete společně se Sluncem
hledat odpovědi.
Jedná se o fakta, jenž se dotýkají původu naší existence a vzniku života na planetě. Dozvíte se kvanta
zajímavých údajů, které ještě více rozšíří vaše obzory a vnímání. Přicházíte si na postupné
prvopočátky a následné vytváření dalších skutečností až do dnešní doby.
Ve svém pátrání se zaměřte i na podstatu bytí jakéhokoli tvora, rostliny či aspektu našeho Vesmíru.
Porozumějte základům přírodních zákonů a životních cyklů a řetězců, které umožňují vývoj a
samotnou existenci. Na tomto místě mohu být konkrétnější, proto vám uvedu příklad fotosyntézy.
Všeobecně je známo, že rostliny přeměňují oxid uhličitý na kyslík. Kdo ovšem ví, že se s jejich pomocí
transformuje fotonová energie Slunce na Životní. Bez flóry bychom se tedy nejen udusili, ale rovněž i
připravili o svůj největší zdroj.
A tak můžete pokračovat v kterékoli myslitelné sféře svého zájmu. Postup k získání daných informací
je stále stejný – zadat prostřednictvím vnitřního dialogu otázku a přát si odpověď. Na tomto stupni
máte navíc i Slunce, které podpoří vaši víru a schopnosti vědomím, že na to nejste sami. Stačí se tedy
pouze ptát a oni už se ty brány v hlavě postupně otevřou a dají průchod informacím, které ve vás od
narození ležely a čekaly na vaše PROČ?
Co dodat na závěr?
Snad jedině to, že nežijete proto, abyste pracovali, ale pracujete proto, aby vás bavilo žít. I tuto
skutečnost vám Slunce ozřejmí a předloží v plné podobě a kráse. Proto poznávejte v jeho paprscích,
jak funguje Svět a naučte se užívat a vážit každé chvilky a okamžiku Života.
Dvacátý stupeň – Procitnutí
Na vaší Cestě se objevil Dvacátý stupeň a s ním i dovršení skutečného Poznání. Bortí se poslední
zdi, za nimiž se nalézají Nejvyšší tajemství, nejsilnější kouzla a především, oprávněná víra v sama sebe
a ve vlastní názor na Svět. Nastává čas samotného PROCITNUTÍ – METAMORFÓZA MYSLI. Kdesi na
začátku jste se vydali na pouť, jejímž cílem bylo načerpání znalostí o své osobě a o skutečném
fungování Světa v těch Nejvyšších realitách. Zřejmě jste svých požadovaných informací dosáhli a pod
jejich vahou navíc ještě dokázali odpovídajícím způsobem změnit své dosavadní postoje a jednání.
Uspěli jste. Odpuštěny jsou veškeré staré přečiny a nevyzrálé skutky. Ničím nezatíženi, s pevnou
vnitřní rovnováhou a krystalicky čistou myslí můžete postoupit dál. Dostáváte se do nejvyšší roviny
rozumu, na jejíž úrovni jste schopni vytvářet přesné úsudky a konečné závěry. Přicházejí, jak
duchovně-materiální, tak mentálně-emocionální, odpovědi. Nabýváte přesvědčení a jistoty, které vám
stvrzují oprávněnost všeho až dosud poznaného. Jste takřka u cíle.
Samotný stav procitnutí a jeho průvodní jevy mají mnoho forem a způsobů. Jejich pocity a působení
velmi dobře znáte, neboť jste podobných ucelených uvědomění prodělali během života již více než
dost. Většinou se jednalo o situace, kdy se vám po dlouhé době usilovného snažení a pátrání tzv.
„rozbřesklo“ a vy jste získali konečnou odpověď spolu s jistotou o její pravdivosti. Mohlo jít o
jakoukoli myslitelnou oblast a směr lidského snažení, proto se nebudeme zdržovat podrobnostmi a
příklady.
Ač jsou i zde principy stále stejné, tentokrát se však vaše procitnutí dostalo na daleko vyšší úroveň a
hodnoty. Přesto na své předešlé zkušenosti nezapomínejte, neboť jejich podobnost vnímání vám
bude v této etapě zastupovat ukazatel a dokládat správný směr vašeho postupu.
Na tomto stupni se opět velmi výrazně promítají naše individuality. Konkrétní poznání, které se vám v
jeho průběhu dostává, plně odpovídá vašim osobnostem a životům. Z těchto důvodů bude i popis
procesu pouze souhrnný a obecný. K dispozici máte samozřejmě identifikaci do programu, která
znatelně umocní vaše schopnosti, ale ostatní je už jen na vás.
Blíží se konec dosavadního a začátek nového. Připadá vám, že jste dosud jen spali s otevřenýma
očima a veškeré dny vám jen bezúčelně protékali mezi prsty. Přichází doba znovuzrození.
Je to ten samý, starý a známý Svět. Přesto se ve světle nových argumentů a informací dostává do
vyšších dimenzí a zorných úhlů. POZNÁVÁTE PRAVDU – SKUTEČNOST. Vaše původní hledání se
propracovává ke konečným závěrům a odpovědím. Jsou vám jasná budoucí uplatnění a plně si
uvědomujete tři základní části svého „Já“. Umíte pracovat se svou Duchovní podstatou a využívat
jejích šest Archetypů. Víte přesně k čemu vám jsou a na jakých místech zapojit jejich předem
nastavené dispozice. Jste si vědomi svých postavení a duchovních Rolí, které odpovídají vaší podstatě
– NAŠLI JSTE SE na úrovních několika hlavních realit našeho Vesmírného Rámce.
Ovládáte jakákoli fakta o původu a smyslu existence, nejen všech zúčastněných, ale především vás
samotných – rodina, předcházející životy, osudy spojené s naplněním a nekonečná řada dalších
variant. Není před vámi jediné pravidlo, vztah, mechanizmus nebo funkce, kterou byste nedokázali
odhalit a do porobnosti identifikovat. Do důsledků chápete Svět a jeho veškeré skutečnosti. Také už
máte poměrně ucelenou představu o původcích kontaktů a prostředků, jenž vás v určité momenty
života a po celou dobu Cesty Poznání provázeli, postrkovali a napomáhali v pokračování. Znáte takřka
vše, co si přejete znát a k tomu ještě mnoho navíc. Již se nejedná o pouhé „iluze“ či nutnou víru. V
mysli převládá postupná a trvalá jistota. Prostě víte a víte i proč.
Nyní si můžete oddechnout a pogratulovat. Vaše úsilí je odměněno a vy jste získali vše, co vám mohl
Dvacátý stupeň dát – JISTOTU V SEBE SAMA A VÍRU VE VLASTNÍ ZÁVĚRY A OPRÁVNĚNÉ VNÍMÁNÍ
SVĚTA.
Obdrželi jste tak i „nezanedbatelné“ utvrzení o své jedinečnosti. Svým způsobem jste šli stále po
hodnotné životní cestě. Dozajista nebyla vždy ideální a pravá. Čas od času jste se snad i zbytečně
zdržovali, ale jak je vidět, svůj předem určený úkol jste neztratili a tak stojíte těsně před jedním z
nejvyšších vrcholů.
Vše, co jste kdy během svých dní udělali, se dá v určité toleranci považovat za dobré. Mělo to svůj
skutečný smysl a bylo to nezbytné, pro dosažení poznání a posledního stupně Cesty. Ať už jste se
pouštěli do čehokoli a zkoušeli cokoli, nakonec jste se přece jen rozhodli správně a na významných
křižovatkách vás vaše volby nasměrovali tím nejlepším možným směrem, kterým se v danou chvíli
vyplatilo jít.
Došli jste a můžete být na sebe hrdí.
Jen ale neusněte na vavřínech! Chopte se rychle příležitosti, ať kolem vás pouze neproletí a nezmizí v
nenávratnu, neboť Dvacátý první stupeň na vás teprve čeká.
Tak se v klidu a s rozmyslem sžívejte s vlastním vědomím a těšte se na to, že vaše poslední kroky
budou pod neustálou ochranou a podporou. Je určena adeptům, kteří se osvědčili a její energii a
prostředky si plně zaslouží.
Jste jedním z nich, proto neváhejte a roztáhněte křídla. Nasávejte okolí a dávejte pozor, ať něco
významného nepřehlédnete. Rekapitulujte poznatky, vraťte se k ostatním stupňům. Každý z nich je
do jisté míry závislý na těch předchozích a úspěšně postoupit se dá až po získání všeho potřebného,
což se vám může dostat právě teď.
Cokoli budete v tyto okamžiky prožívat, vám předkládá poslední informace a pocity, které doposud
scházeli. Jakýkoli sebemenší podnět, doplní skládačku a posune vás dál k poslední etapě vaší Cesty
Poznání.
Stojíte na prahu ztotožnění – nejvyššího osvícení – před BRÁNOU MODROSTI. Stačí už jen žít a
vnímat. Dojít si pro své dědictví, jenž vám Vesmír nabízí.
Procitnutí je zvláštní stav. Jistota se střídá s nejistotou a ta se zas rychle mění v přesvědčení. Tak jen
pokračujte, neboť jdete správným směrem.
Dělej, co dělej. Pokud nebudeš naprostý hlupák, stejně stane se, co mělo se stát a dostaneš to, pro co
jsi se narodil.
Jste takřka na konci své Cesty. Pokud chcete dosáhnout podstatných informací, jenž vám umožní
průchod Branou, nemusíte nutně postupovat od začátku a stupeň po stupni. Klidně je přeskakujte a
zase se vracejte. Jen je poznejte všechny a důkladně, neboť k sobě prostě patří a teprve v kompletu
vytvoří celek, který za něco stojí a má smysl.
Dvacátý první stupeň - Síla
Právě jste prošli Branou Moudrosti a nacházíte se za svým vytouženým cílem. Vaše prvotní učení
je završeno a proces růstu zdárně dokončen. Dozráli jste a dosáhli plného ztotožnění. Z adeptů se stali
MISTŘI - ZÍSKALI JSTE MOUDROST. Pokud se vám podařilo dojít až sem, není asi zapotřebí něco
dalšího rozepisovat. Dokázali jste svou skutečnou cenu a nebývalé schopnosti. Víte vše podstatné a
potřebné. Jste Autority, které umí ovlivnit Svět a nemusejí jím být již nijak ovlivňovány. Znáte své
místo a osudy a nepotřebujete, aby vám někdo radil. Jediné, co mohu dodat : „Zdar a Sílu, děti
Vesmíru! Užívejte života a ukažte, co ve vás ještě je.“ Pojďme se ale pro zajímavost a vzájemné
srovnání podívat, jak takový průběh Dvacátého prvního stupně může působit na ostatní. V tomto
případě na samotného autora. NEJVYŠŠÍ ZTOTOŽNĚNÍ. Je to okamžik, který se vám opravdu nepodaří
přehlédnout. Nikdo vám jej neoznámí a nikde si o něm nepřečtete. Vše se odehraje jen ve vaší vlastní
mysli a prostě to najednou a naprosto určitě víte.
Tento proces je však, až na konečné přesvědčení postupný, probíhající prostřednictvím různých
pocitů a myšlenek, ze kterých se skládá jasné uvědomění, příslušná pochopení a závěrečná poznání.
Teprve po dosažení vrcholu, vám následující dny potvrdí vaši jistotu i vnějšími podněty a nápovědami.
Začínáte přejímat svou skutečnou Moc a pociťovat opravdovou Svobodu. Vytváříte dokonalou
harmonii těla (hmoty-sebevědomí), ducha (nastavení-sebeuvědomění) a mysli (vašeho „Já“seberealizace). Ovládáte vnitřní podstatu a rovnováhu.
Jste si vědomi Životních Sil, jenž máte k dispozici a umíte je odpovídajícím způsobem ovládat a použít.
Máte přesnou představu o Dobru a Zlu. Správně a do hloubky hodnotíte smysl a uplatnění veškerých
aspektů našeho Rámce. Zvládáte určit pravidla a postupy, která podporují zamýšlený Řád, nutný a
vyhovující pro pokračování Života na Zemi. Vaše činy jsou úspěšné a rozhodnutí oprávněná, neboť
můžete důvěřovat svému úsudku, ohledně nejlepšího možného jednání vzhledem k okolnostem, jež
vás obklopují.
Víte kdo, co a proč jste. Znáte smysl své a kterékoli další existence. Nemáte žádné pochybnosti a víte,
jak dál. Jste prostě skutečnými Mistry.
Svým způsobem se jedná vlastně jen o pocit. Je však nezaměnitelný, neboť sebou přináší mnohé.
Jakého ztotožnění dosáhnete je čistě individuální záležitost každého z vás. Samotný výsledek určí
způsob a důkladnost postupu, ale také konečné cíle a záměry, které jste si předsevzali.
Mé osobní požadavky se nedotýkali ničeho konkrétního, kromě identifikace Her, které se mi v
různých etapách života pletly pod nohy. Po pravdě řečeno, ani jsem nevěděl, že nastupuji na Cestu,
natož abych měl představu o tom, co najdu na konci. Přál jsem si poznat Život a své poznání jsem si z
větší části vybojoval, což je asi z různých úryvků v textu a lehce agresivního podání zřejmé. Přesto,
konečné ztotožnění se mi podařilo získat až teprve poté, kdy se mi „náhodou“ připletl do rukou
balíček Tarotových karet. Kompletní Cestu Poznání jsem uskutečnil ve čtyřech měsících a došel tam,
kam došel. Nicméně ji opakuji znovu a znovu, neboť je nekonečná a neustále mi dává něco nového.
Za zmínku jistě stojí i ten fakt, že v žádné nadpřirozené bohy a náboženství nevěřím. Jediné, co jsem
kdy nad sebou od dětství měl, byl Vesmír, a to aniž bych chápal skutečnosti, které vím dnes.
Přirozeně jsem k němu inklinoval a naprosto jasně vnímal pouze existenci dobra a zla. Měl jsem však i
určitou představu o jistém těžko definovatelném NĚČEM, jenž se podílí na dění kolem nás. A to byla
druhá věc, kterou jsem si přál důkladně poznat.
Nemám právo vám cokoli podsouvat. Mohl jsem vám jen pomoct a prozradit pravidla společně s
postupem, díky nimž se dá získat moudrost. Neboť moudří lidé (mi) za to stojí.
Je ale dost pravděpodobné, že na tomto místě budete daleko lépe chápat úvodní kapitoly. Přestanou
být otázkou víry či pochybností. Prostě budete vědět a mít svou vlastní jistotu. Ono je totiž úplně
jedno, jestli je na začátku naší existence řízený pokus s přesnými pravidly, nebo snad nějaký Bůh,
který nás měl stvořit. – Jaký je v tom koneckonců rozdíl?
Podstatné je, že se nikdo nepokouší o nadvládu. Pravda, spousta věcí je daná a náhody takřka
neexistují. Ale přece jen jsou a pokud se zamyslíte, poslední rozhodnutí zůstává vždy na lidech. Jak
velká a hodnotná rozhodnutí budete moct vykonávat, záleží tedy pouze na vás samotných. Jestliže
správně poznáte pravidla a smysl, kterým se řídí především vlastní životy, můžete se s úspěchem
pustit do té Nejvyšší Hry, která pro nás byla v dávnověku stvořena – rozhodovat a vytvářet.
Že jí řídí počítač? - Podívejte se nato s té veselejší stránky – alespoň ho nikdo nepodplatí!
Ale teď vážně, přesto je v ní spousta magie, romantiky a prostoru pro osobnosti či hrdiny. Má v sobě
nekonečno možností a variant. Můžete být čímkoli chcete a dělat, cokoli vás napadne. (Jen si to pak
musíte být schopni obhájit. To je však už jiná věc.) Život nás má bavit a tomu odpovídá náš Vesmír a
Hra Života, kterou nám poskytuje.
Vy osobně jste jedni z nejvýše postavených hráčů. Získali jste poznání a ztotožnili se s Vesmírem.
Chápete, že se dívá na Svět kolem vás vašima očima. Vnímáte pomoc, kterou vám prostřednictvím
Moudrosti a Sil dává k dispozici. Stačí nezapomínat na povinnosti, svůj smysl a držet se pravidel. Pak
jeho podporu můžete nepřetržitě přijímat.
Žádné zázraky za to po vás nechce. Jen tolik, abyste ho dělali krásnějším a bavilo vás žít. Proto se teď
nezastavujte a neopájejte dosaženým. Zúročte vše, co jste získali, pusťte se dál a pokračujte v růstu. S
moudrostí a schopnostmi, které nyní máte, se můžete aktivně a zodpovědně spolupodílet na řízení
událostí a skutečností v celém Vesmírném Rámci. A kdo ví, možná i dál.
Máte možnost stát se svým způsobem BOHEM. Jak velkým a jaký Svět dokážete vytvořit, bude záležet
jen a jen na vás.
Jsou to všechno jen hry. Stejně tak i Cesta Poznání. Dovede vás k pravidlům, podle nichž se řídí
Vesmírný Rámec. Samotné poznání však nikdy nekončí, proto svůj veškerý čas strávený na Zemi
věnujte učení a vstřebávání nového, neboť jste stále na Cestě.
Právě jste se dostali ve svém čtení na konec Cesty. Možná jste plní nejistoty a nedůvěry. Prostě svou
lidskou podstatou pochybujete o všech mých předcházejících slovech. Jak si pak tedy vysvětlujete
různé skutečnosti, které nezapadají do Všeobecně přijímané Reality? – Abraka-dabra? Tak to snad
ne! Začněte svou Cestu třeba tím, že se je pokusíte logicky vysvětlit a přijít na jejich původ.
Mimochodem, všechny odpovědi máte ve své hlavě.
Duševní růst a věk. Blázen-dítě, dospělost, zralost a moudrost. Určité výklady Cesty projektují úrovně
duševního růstu v následující podobě I.-VII. – Dospívání, VIII.-XIV. - Zrání, XV.-XXI. – Moudření. Jak jste
si jistě všimli, v této knize je použit model, který je posunut směrem nahoru o jeden level. Záleží jen
na vašem vidění a názoru. Osobně však vycházím z toho, že čerstvý držitel titulu „Mudr.“ se
skutečným doktorem musí teprve stát. Proto také beru XXI.stupeň jako získání znalostí a předpokladů
k moudrosti, ale to skutečné Zmoudření ukáže až čas.
Podařilo se vám dojít na konec Cesty. Ztotožnili jste se s Nejvyšší Skutečností. Poznali původ, smysl
a pravidla veškeré existence. „Co TEĎ s tím?“ Ač jste se stali jedním z mála, Svět na vás nezačal nijak
významněji reagovat. Na druhou stranu, co jste ale čekali? - Jedná se jen o vaše osobní vítězství, které
mnozí ani nechápou. A obdobně netečně se tváří i samotný Vesmír. Žádná závratná pomoc či
převratná náhoda, která by naprosto změnila váš dosavadní život. NIC! – Tak k čemu to obrovské úsilí
vlastně bylo?
A snad dokonce i vnímáte studené pocity, jenž vám opět ukazují vaší malost v tom velkém Světě, který
tak dobře a dopodrobna znáte. – PROČ! Vždyť přece víte, že je to jinak.
Budete se možná divit, ale to vše patří k závěrečnému ztotožnění. Je třeba, abyste si uvědomili, že se
nesmíte zastavovat, opájet dosaženým a spoléhat na nikoho jiného než především sami na sebe.
Opravdu se nic velkého nezměnilo a podstatného nestalo. Máte sice nedozírné znalosti, ale jste na to
pořád jen vy sami a Vesmír je tak maximálně zvědav, jak si s tím poradíte.
„Matrix“
Mimochodem, kdybyste „náhodou nevěděli odkud se odrazit, tak si vzpomeňte na Sedmnáctý
stupeň.
Svého smyslu v Nejvyšší Realitě a k němu odpovídajícího uplatnění, jenž máte možnost dosáhnout,
jste si tedy zřejmě vědomi. Rovněž je vám jasné, spolu s příslušnými prostředky, že jste schopni
zdolat veškeré překážky a získat vybrané cíle. Tak nečekejte a pusťte se do realizace.
Zřejmě jste dostali na výběr z více variant a třeba váháte. Pokud vám mohu doporučit, k určení
optimálního rozhodnutí vám nejvíce přispěje přihlédnutí k vlastní přirozenosti a duchovní podstatě
(Úroveň vaší spolupráce s vybranými archetypy a jejich odpovídajícími oblastmi vlivu, jenž vám
nejvíce vyhovují – předpoklad úspěchu). Zároveň do své volby zahrňte i vyšší smysl člověka a význam
společnosti, neboť tento faktor představuje rovinu docenění vaší budoucí práce.
Vezměte v úvahu i plnění základních povinností a zajišťování existenčních potřeb. Sami dobře
chápete, o jak důležitá kritéria se jedná, neboť jejich zabezpečení podmiňuje vaši plnohodnotnou
přítomnost ve Hře Života. S jejich zanedbáváním byste se připravovali o část vlivu na dění a rozvoji
Rámce.
Pokud se vám veškerá tato hlediska zdají příliš komplikovaná a pro danou dobu těžko splnitelná, nijak
nezoufejte, protože tak strašné to zas není. Prostě si najděte smysl, který bude vyhovovat vám a
vybraným pravidlům. Pak už nezbývá nic jiného, než za ním jít a držet se toho, co znáte.
Na výběr máte, tak si v začátcích nedělejte zbytečné starosti s tím, jestli se snad nezahazujete a
neplýtváte svým potenciálem na špatně zvolených místech a v nepřínosných oblastech. Není přece
nikde psáno, že musíte okamžitě dosáhnout něčeho obrovského a velkolepého. Malé věci dělají ty
velké. Prostě jen nestůjte, něčemu se věnujte a pokračujte v neustálém rozvoji. Využívejte každého
dne.
Poznali jste nutnost trpělivosti a výhody harmonizace. Chápete jejich význam a potřebu pro celkové
dění. Tak jen klid a ukažte svou cenu, však ona už se „ta vaše snaha“ někde zúročí a zhodnotí.
A co se týká vaší role v tom obyčejném a přízemním Životě?
Pravdou zůstává, že v této Realitě své poznání na první pohled nijak významně neuplatníte. Vaše
nové vědomosti většinu lidí vůbec nezajímají, natož aby je byli schopni pobrat. Jediné a nejlepší, co
tedy můžete, jak pro sebe, tak pro ostatní udělat, je vytvořit VZOR. Ostatní jsou oproti vám pouhé
děti a pokud si vzpomínáte, nejlepším výchovným prostředkem rodičů je inter-akční matrice, v které
by se dítě vzhlédlo. Pokud se tedy chcete realizovat, staňte se Matricí, díky níž druzí pochopí, jak
vypadá život, který stojí za to žít. Ukažte sami na sobě, co k správnému Životu patří, čím se řídí a jaká
pravidla obnáší.
Vaše možné rozhodnutí zosobnit tento postoj a přístup k ostatním, vám sebou navíc přináší i další
nezanedbatelné opodstatnění. Tím, že jste získali poznání, vám totiž vznikla určitá povinnost. Svou
Moudrost máte předávat dál.
Rovnou raději zapomeňte na varianty, které by se zaobíraly snahou o nějaké vyučování. Lidem
nemůžete nic vnucovat či radit, a to ani po dobrém. Tato metoda totiž neodpovídá naší přirozenosti a
ochotě vnímat. O všem, co jsme nuceni takto přijímat, začínáme okamžitě a automaticky pochybovat.
Už jen z těchto důvodů je daleko lepší zvolit nenásilnou cestu vlastní inspirace. Danému jedinci pak
při pohledu na vás dochází potřebné a jemu odpovídající.
Proto jediná správná a vyčerpávající odpověď na otázku : „Co teď s tím?“ – je : „VZOR, CO ZA TO
STOJÍ A JDE ZA TÍM, PRO CO SE NARODIL.“
Hodně „štěstí“ ve vaší další Hře.
Učitel žije tím, co učí.
Když získáš Moudrost a UMÍŠ ji předat dál, získáš zas novou.
„… a několik maličkostí …“
Dalo by se říct, že máte vše potřebné k získání Nejvyššího ztotožnění – Osvícení. Hra Života však,
kromě základních pravidel, hodnotí i několik velmi podstatných hledisek, o jejichž existenci a
principech je rozhodně lepší vědět.
Jejich charakter je popsán jen velmi obecně a význam zdůrazněn pouze ve vztahu ke Hře. Jistě je
znáte a nebudou pro vás ničím novým. Nevadí. Alespoň si je můžete připomenout, neboť jejich
neakceptování by mohlo znatelně zpomalit váš postup ku předu.
„Samostatnost“
Jistě jste na své Cestě za poznáním zaznamenali jednu význačnou skutečnost. Sbíráte pravidla a
informace o celém Světě, a přesto se stále vše točí především jen kolem vás. A ono to tak opravdu je.
Vy můžete být a také svým způsobem jste Bohem a středem Všehomíra.
Teprve až po ztotožnění s tímto faktem můžete naplnit svou existenci, zaujmout hodnotné postavení
ve Hře Života a přinést prospěch i samotnému Vesmíru. Chcete-li však být jedním z Bohů, tak si
nejprve musíte uvědomit i plný význam slova samostatnost a veškeré aspekty z jeho podstaty
vyplívající.
Pojďme se teď pro zajímavost podívat, co faktor samostatnosti z hlediska Nejvyšší Hry představuje.
„Samostatnost“ – nejvýše bodované měřítko, které hodnotí, jak vlastně zvládáte jako střed obstát.
Posuzuje dosah a dopad uplatnění vaší osobní a globální moci. Cíle, jenž získáte sami, díky svému
rozumu, znalostem a schopnostem. Jakákoli vaše rozhodnutí, následné činy a výsledky úsilí.
Počítá se vše, zisky, ale i ztráty, s přihlédnutím ke způsobu, jaký jste zvolili ke svému postupu.
Pochopitelně, že se po každé nedá vyhrát, ale cení i snaha a odvaha danou věc alespoň zkusit.
Nejvíce kreditu na pomyslné konto dodává originalita a vytváření nových fungujících postupů.
A proč se vůbec o samostatnosti zmiňuji?
Protože se vám na Cestě Poznání, ale i v samotném životě, může velmi snadno stát, že se začnete
spoléhat na někoho jiného či dokonce na Vyšší mocnosti. Zastavíte se v obavě, abyste něco nezkazili,
nebo ve víře, že „ono“ už to nějak dopadne a ta důležitá rada od někud přijde. Prostě složíte zbraně a
začnete doufat a očekávat.
Jak ale sami vidíte, Vesmír přeje jen svým skutečným hrdinům! To, že si projdete Cestu a načerpáte
znalosti, vůbec nic neznamená, pokud je nedokážete zhodnotit vlastními činy. Svět sice získá nové
dimenze a možnosti, ale jinak zůstává stále stejný. Pořád záleží především jen na vás. Podporu tedy
dostanete, ale jen v případě, že si ji zasloužíte. Pokud vám tedy mohu poradit, vše řešte nejprve sami
od sebe a celou dobu se snažte o samostatné jednání, neboť Bozi jsou samostatní.
Vlastní svědomí – faktor, který vám dává jasně a srozumitelně na vědomí, zda neděláte něco
špatně. Věc každému známá a nic nového neříkající. Málokdo však už chápe, že jeho rozhodující vliv
zasahuje i do mnohem významnějších oblastí. Je to totiž právě svědomí a jeho vnitřní hlas, které svou
hloubkou a čistotou rozhoduje o možných osudech daných jednotlivců. Jak tomu rozumět? Osudy, ač
do jisté míry určené, přesto nejsou pevně dané. Vždy mohou být, jak horší, tak lepší. Jejich průběh a
finální zakončení pak z většiny případů plně odpovídá úrovni svědomí těch, co je naplní. Z toho tedy
vyplývá, že je nejen dobré o své svědomí bojovat a chránit jeho čistotu, aby člověk dostál alespoň
svému předurčenému osudu, ale že se i vyplatí, za pomoci charakteru a morálních hodnot, své
svědomí vyladit na úroveň, s níž přichází i vyšší cíle a lepší osudy.
„Svědomí“
Tím ale životní přínos faktoru svědomí nijak nekončí. Od jeho úrovně se odvíjí i obsah informací, jenž
vám je schopna zprostředkovat nejprve Duchovní podstata a následně i proud Vyššího Moudra. Jsou
to data, která vás mohou, jak povznést, tak schvátit. Záleží jen na vašem svědomí a konečném
rozhodnutí. Kolik vydržíte? Čeho jste schopni? Hodláte stoupat či klesat?
A v neposlední řadě svědomí a boj. Život je hra, ale i boj. Samotný boj patří k lidem a rozhodně není
rozumné na to zapomínat, nebo dělat, že to tak není. Nemáme však bojovat bez rozmyslu jeden proti
druhému. Válčit se má především proti hlouposti a to důkladně.
Každý se už jistě dostal do situace, kdy svá stanoviska musel obhájit bojem. Jeho svědomí mu pak
velmi přesně sdělilo, na kolik je v právu a s jakou podporou může počítat. – O jaké podpoře vůbec
mluvím? O tzv. „spravedlivé věci a Světské Moci“. Její síla přichází v okamžicích, kdy se rozhodnete
chránit a bránit v případě napadení cokoli, co za to stojí, včetně sama sebe. Pokud jste v právu, máte
na ni nárok. (To ovšem neznamená, že zvítězíte, zvlášť, když proto nic neuděláte.)
Jen pro úplnost dodávám, že v případech, kdy vaše rozhodnutí budou špatná a vy se pustíte do boje i
přes své svědomí, tak je dost pravděpodobné, že následky pocítíte, i když se vám podaří v
neoprávněném střetnutí vyhrát.
Jak sami vidíte, vlastní svědomí představuje velmi významný aspekt, od kterého se mnohé odvíjí, a
proto o něj opravdu pečlivě dbejte. Jestliže ho začnete přehlížet a tlumit jeho hlas, budete
postupovat už jen dolu. To, že dokážete zaplašit jeho výčitky, totiž neznamená, že se reakce na vaše
poklesky nedostaví.
Rovněž na samotné Cestě Poznání je čisté svědomí nutnou podmínkou. Bez něj nedojdete ani k
Nejvyššímu poznání, natož abyste pak zvládli obstát v jeho Realitě. A konečně, pokud se snad přeci
jen proti svému svědomí proviníte a učiníte chybu, tak se ji co nejrychleji snažte odstranit. Dokud to
neuděláte, nebudete mít ve svém nitru klid, neboť i to je jeden z úkolů vašeho svědomí – neustálá
připomínka chyb, které je dobré odčinit.
Mimochodem, Nejvyšší ztotožnění nemusíte získat jen poznáváním, neboť se dá i vybojovat. Na této
cestě je pak svědomí, spolu se ctí a odvahou, těmi nejdůležitějšími faktory a měřítky člověka.
„Strach a obavy ze selhání“
Čas od času každý z nás pocítí alespoň malý náznak obav či pochybností. „Proč vlastně přichází a
odkud se berou?“ – Podstatné otázky, s jejichž správným zodpovězením může zmizet, a většinou se i
vytratí, svazující pocit strachu. „K čemu tedy strach opravdu slouží?“ – V pravém slova smyslu jeho
efekt nemá mít omračující charakter, který by člověku zabránil cokoli podniknout, neboť jeho
skutečným významem má být pouhé varování.
Jednak se ozývá v nebezpečných situacích, kdy vám dává jasně na vědomí, že by bylo vhodné zvážit
své možnosti a co nejrychleji začít jednat. Přehodnotit, zda vůbec máte na to, před čím právě stojíte.
V některých případech postačí načerpat odpovídající znalosti a prostředky (nové podnikání, specifický
záměr), jindy se zas naopak vyplatí vyklidit pole a do ničeho se nepouštět (ohrožení, příliš složité a
riskantní podmínky).
Další působení těchto nepříjemných pocitů se dotýká životních momentů, v nichž jste upozorňováni,
že budete mít v brzké době něčeho nedostatek (finance, zaměstnání, bydlení), nebo když děláte něco
vyloženě špatně a nevíte o tom, či si to nechcete připustit. Všeobecně řečeno jste díky obavám
připravováni na možnou ztrátu, které však ještě včas můžete hodnotnou změnou zabránit. Zde tedy,
kromě varování, funguje navíc i jako určitá motivace.
Jak sami vidíte, podstata strachu má spočívat v naší podpoře a nikoli v „brzdě“. Svým způsobem je to
jen další z životních testů, který vás prověřuje, jestli vůbec za něco stojíte. Pokud si totiž odmyslíte
přímé ohrožení života, zbude vám řada skutečností, které bez toho, že překonáte strach, nemůžete
nikdy zvládnout.
Důvod je jednoduchý – jedná se o energii Ohně, kterou dostáváte k dispozici. Musíte ji řádně
usměrnit a využít, jinak dojde k situaci, kdy se v její moci začnete příliš zaobírat problémem.
Necháváte se pak jeho silou, namísto realizace, pouze svazovat a vysávat, až nejste schopni cokoli
udělat.
Tento efekt platí v jakékoli myslitelné záležitosti. Zajištění existenčních potřeb, uskutečnění plánu,
okamžitý nápad a tak podobně. Oddávat se a propadat obavám namísto racionálního řešení daného
stavu věci, je vysoce nerozumné, zato velice rozšířené. Čím víc se v nich jedinci utápí, tím dál odsouvají
možné rozuzlení. V extrémních případech pak dochází k zabředávání do začarovaného kruhu
posedlosti.
To jsme však zatím zmínili jen okamžiky, kdy znáte konkrétní příčiny. Mnohem závažnější dopad obav
nastává v případech, kdy ani nevíte, z čeho pramení. Zde je nutné tyto podněty nejprve přesně a
důkladně identifikovat – už jen tím zlomíte část jejich omezení. Dále je potřeba odmítnout
pochybnosti uvnitř sebe sama (vlastní selhání) a zadusit víru v možné katastrofy či neúspěch. Musíte
strach prostě najít. Pokud to dokážete, sami poznáte, že se obavy rozplynou a vy pak snadno
vymyslíte řešení.
Obecně vám s jeho nežádoucími tlaky pomůže umělé navození vnitřní rovnováhy a klidu. Opřít se
můžete o svou Duchovní podstatu a její informace. Značně mohou přispět i vhodné vzpomínky na
vaše předešlá vítězství a úspěchy.
Porozumění a ovládnutí svého strachu představuje jeden z nejvýznamnějších aspektů, z kterých se
skládá síla skutečné osobnosti. – Vašeho hodnocení ve Hře Života. Zbabělci a ustrašenci si však
mohou o její úrovni a prostředcích nechat jen zdát.
Samotnou kapitolou je strach z vlastního selhání. Vzniká většinou jako následek vašich nezdarů a
neúspěšných pokusů. Jejich dopad ale nemá zapříčinit nalomení důvěry, v důsledku přesvědčení o
svých malých schopnostech. Jedná se jen o další pád z Věže, jehož jediným efektem má být
ponaučení.
Samozřejmě, aby zmíněné ponaučení za něco stálo, musí z vaší strany dojít i k odpovídající nápravě –
nové znalosti, dovednosti atd. Pokud se v mysli hromadí porážky bez příslušných protiopatření, jistě
si dokážete představit, kam mohou člověka dotlačit. Bojí se zkusit cokoli nového a neznámého. A s
takovou zátěží se opravdu hrát nedá.
Život je totiž o zkouškách, pokusech a zdravém riziku. Pochopitelně, že ne o zbytečném, kdy můžete
přijít nesmyslně třeba i o život. Ne, jen o takovém, které má své skutečné opodstatnění a důvod. Ve
Hře Života se však v souvislosti s úspěchem musí riskovat takřka bez výjimky.
Proto poznejte strach a naučte se mu naslouchat. Je to opravdu většinou jen varování či test. Naučte
se mu rozumět a oprávněně přehodnocovat, zda danou situaci opravdu nezvládnete a bude lepší
odejít, nebo si jen málo věříte a potřebujete více odvahy, podložené většími znalostmi a
schopnostmi. Byl by to smutný příběh, zkazit si život strachem z vlastního selhání. A to tzv. „štěstí“
stojí přece jen na straně odvážných.
Odvaha představuje přesně tu vlastnost, kterou potřebujete mít, abyste dokázali opravdu uspět.
Velmi zjednodušeně se dá i říct, že hlediska, jenž v průběhu života vyžadují vaši odvahu, jsou pouze
dalšími z životních testů, které ověřují, nakolik jste si jisti sami sebou, vlastními schopnostmi a v
neposlední řadě i svým určitým záměrem. Odvážným se člověk nerodí. Tuto důležitou stránku svého
charakteru může kdokoli vybudovat teprve až během života, díky dosaženým úspěchům a vítězstvím.
Samotná odvaha je tedy v podstatě jen rozumné překonání strachu založené na osobní sebejistotě. Na
víře v sebe sama. „Jak ale v sobě vypěstovat tento zásadní rys podmiňující hodnotné naplnění vašich
dní?“ - Neustálým dokazováním vlastní jedinečnosti a možností. Prostředky, které vám tyto nezbytná
fakta pomohou získat, zde byly již několikrát zmíněny a vy sami si jejich specifické využití velmi dobře
uvědomujete. Tělo, Duchovní podstata a mysl.
„Odvaha“
Tělo je vášeň a nezkrotná síla, jenž vám umožňuje obhájit svá stanoviska odpovídajícími skutky.
Duchovní podstata je víra, dokládající vám přesnými informacemi a podklady, že jsou vaše postoje
ohledně dané věci plně oprávněné a vy tak svým jednáním usilujete o správnou věc. A samotná mysl,
která prostřednictvím těchto dvou částí dostává jistotu a přesvědčení, že máte nárok a šanci uspět. Z
její vůle pak vycházejí konečná rozhodnutí a směr vašeho pokračování.
Jejich schopnosti je nezbytné umět dokonale ovládat a podrobovat nepřetržitému tréninku a rozvoji,
protože jedině tak dosáhnete skutečné odvahy – vítězství nad strachem, neboť víte, že na to máte.
Odvaha, pouhé slovo a přitom se v jeho smyslu ukrývá mnohé. Hra, ale i samotný život, přeje
zpravidla jen těm odvážným, neboť konečný součet velmi významně přihlíží ke způsobům, jakým se
zvládáte postavit svým vnitřním obtížím a vnějším nebezpečím.
Nakolik silnou a stabilní odvahu v sobě dokážete vytvořit, se pak bude velmi přesně odrážet na vašem
postavení a dosažených cílech. Pokud jste tedy s dosavadním nespokojeni a zdá se vám, že byste měli
na víc, zkuste se zamyslet nad tím, zda to, co vám neschází, není právě ten rozhodující kousek odvahy
na miskách vah.
Mimochodem, každý hodnotnější nápad, který se vám objeví v hlavě, je většinou doprovázen energií
Ohně, jenž vám dopomáhá k jeho realizaci. Jedná se však o Oheň, s nímž je silně spojena i nejistota a
strach. V těchto okamžicích musíte nejprve svou odvahou dokázat, jestli si danou myšlenku opravdu
zasloužíte tím, že se vám podaří překonat tyto počáteční svazující obavy. Pokud bude vaše jistota v
sebe sama dostatečně velká a vy se nezaleknete, pak je myšlenka a k ní příslušná energie skutečně
vaše.
„Vyrovnání se ztrátou“
Další faktor, který se velmi cení v jakékoli životní situaci a na úrovni kterékoli hry, je vaše schopnost,
díky níž se zvládáte vyrovnat se ztrátou a porážkou. Důvod, proč je tato skutečnost tak výrazně
hodnocena, je prostý, neboť přesně promítá vaši osobnost, inteligenci a vnímání Světa.
Porážky a ztráty k životu patří. Některé z nich, týkající se našich blízkých bývají nevyhnutelné a jediné
rozumné, co se dá v jejich kontextu udělat, je neustálé vědomí si této možnosti. Opět to neznamená,
že byste měli tyto konce vyhlížet nebo přivolávat. Nic takového, pouze je dobré nezapomínat, že
můžou přijít náhle a nečekaně. Zbytečné neshody, nedořešené problémy a nevyřčená slova by vás
pak mohla mrzet až dokonce života. Proto ve svém jednání s lidmi, kteří vám za to stojí, přihlížejte i k
této alternativě. A pokud už přijde, sami dobře víte, že to tak prostě chodí a vyrovnat se s ní musí
každý po svém.
Podívejme se ale na jiné ztráty, jejichž původ mají ve většině případů na svědomí vaše vlastní omyly a
pochybení. Jsou to takové malé Věže na cestě životem. Berte je tak, neboť ponaučení, které jste jistě
potřebovali dostat, byl jediný důvod, proč se vám připletli pod nohy.
Postup, s jehož pomocí se zvládnete těmto nepříjemným momentům postavit, má pro všechny
varianty a situace stále stejný scénář : „Oprostit se od nic nepřinášejícího trápení, užírání a litování
sebe sama a najít přesnou podstatu svého neúspěchu.“
Z čehož tedy vyplívá, že správná identifikace původu a náležité ponaučení, je přesně to jediné, co si
máte z každé obecné ztráty odnést. Nakolik rychle se dokážete zbavit všech chmur, jenž vás jen brzdí
a odvádí smysluplné myšlenky, pak představuje hledisko, které odděluje skutečné osobnosti od
ostatních.
A jak by také ne. Vždyť k čemu je člověk, který pochybil a navíc se zastavil tím, že sám sebe svazuje
pocity, jenž mu dále ubližují a způsobují další nové ztráty? Proto se raději naučte chápat význam ztrát
a porážek v jejich skutečné podobě. Vyčistěte si hlavu od všeho ubíjejícího, poučte se a udělejte
případné protiopatření a zlepšení. S novou moudrostí a plní sil pak pokračujte dál k novým cílům a
zkušenostem.
A mimochodem, pokud možno, své chyby neopakujte, neboť tak srážíte své postavení na žebříčku
inteligence.
„Přílišné lpění“
Přílišné lpění na materiálních a povrchních hodnotách představuje charakterovou vlastnost, jenž má
na člověka velmi svazující a omezující dopad. Její negativní působení rovněž i výrazně snižuje
schopnost jedinců, díky níž, by se měli vyrovnávat s případnou ztrátou či porážkou.
Mimo jiné, je to právě lpění, které má na svědomí současnou podobu Světa a převažující trend
lidského vnímání.
Většina populace tak trochu pozapomněla na svou Duchovní část, jejíž podstata je živena pocity,
jakými jsou radost, potěšení, naplnění, dosažení hodnotných výsledků atd. Netvrdím, že jim tyto
chybějící emoce nenahrazuje hrabivost a shromažďování statků. Vždyť pocit spokojenosti při
nabývání majetků má jistě svou sílu a přitažlivost. Nicméně, je to pouze přebíjení chybějícího a
především značný odklon od smyslu.
Vlastní jedinečnost, schopnosti a velikost. Tak to jsou přesně ty faktory, za které se jako odměna
dostaví skutečné pocity a ne pouhá náhražka. Pravda, jejich příjem podmiňuje uskutečnění něčeho
opravdu významného a přínosného. Na druhou stranu se však jedná o hodnoty trvalé a smysluplné, z
čehož pak vychází i příslušné dávky a účinky odpovídajících emocí. Kdykoli se pak na své dílo
podíváte, opět vás naplní jejich posilující energie.
To jsme ale poněkud odbočili. Pro vás podstatný je ten fakt, že přílišné lpění brzdí rozvoj vašeho
Duchovna a vytvoření přirozeného stavu vnitřní rovnováhy. Stejně tak Cesta Poznání se zpravidla s
tímto charakterovým rysem nedá úspěšně projít.
Pokud se tedy hodláte vydat za poznáním a zároveň se domníváte, že se ve vás tyto tendence
ukrývají, měli byste asi co nejrychleji přehodnotit svůj vztah k materiálním statkům. Beztak časem
zjistíte, že spousta věcí je opravdu zbytečná a pomíjivá. A jak říkají křesťané : „Do nebe s kufry
neberou.“
Nepleťte si však přílišné lpění se zbytečnou marnivostí a nevážením si. Takové jednání trestá vyšší
spravedlnost a její zásah byste nepochybně zaznamenali.
Mnohokrát zde bylo zmíněno slovo smysl. Možná nebude na škodu, když poněkud přiblížíme a
objasníme, jaký význam vám sebou přináší jeho nepřetržité sledování. Svou určitou představu jistě
máte, proto jen pro úplnost dodávám, že pokaždé nemusí jít o něco závratného či hlubokého. Stále
platí : „Malé věci dělají ty velké.“ A tak často stačí, když jen přesně víte, co vlastně děláte a proč.
Chcete se bavit? – Bavte se. Dosáhnout nějakých cílů? – Jděte za nimi. Jen prostě nemrhejte časem,
neboť od toho tu nejste. V podstatě si hlídejte opravdu pouze jediné – co vám vaše činnost přináší. S
touto skutečností se velmi snadno ztotožníte a její hledisko zapojíte do každodenního života, pokud
přijmete za své jedno ze základních pravidel : „V okamžiku, kdy vaše jednání pozbývá smysl, ztrácíte i
vy význam pro Vesmír.“ Odpovídající dopad a vývoj dalších událostí pak asi není nijak těžké
odhadnout.
„Smysl a sebekontrola“
Mnoho lidí však takto neuvažuje. Většinou produkují pouze bezduché a nic nepřinášející aktivity.
Jejich záporný postoj má opět svůj původ v hlouposti, neznalosti a lenosti. Vlastní pohodlnost jim
brání nejen v hodnotné činnosti, ale i v načerpání znalostí, díky nimž by získali motivaci na překonání
svých vytáček a zábran. Neuvědomují si dopad, a tak neposlouchají svůj vnitřní hlas, který jim radí,
kdy je dobré co vykonat. A ani jim samotným nedochází, že vynakládáním malého úsilí, nebo
plýtváním na zbytečnostech, brzdí svůj přirozený rozvoj. Začnou stagnovat.
Nehodlám ve vás vzbuzovat obavy, ale je nutné konstatovat další životní pravidlo : „Kdo se zastavil,
de facto, zemřel.“ Ztratil smysl, nárok na podporu a jeho postavení upadá. Daní jedinci si tak vytváří
svá budoucí omezení, na jejichž základě se zbavují skutečností a prostředků, které by jim mohly být k
dispozici a nápomoci. V řadě případů je s tímto postojem spojen i aspekt neuvědomění si sama sebe
(základní podmínka úspěchu). Pravdou však je, že o tuto zásadní informaci svým životním stylem ani
nestojí. Sekundární efekt pak představuje hromadění vnitřní nespokojenosti, závisti, starání se o
druhé a život ve znamení pomluv a škodění ostatním. Čímž se ještě více vzdalují od nalezení
skutečného smyslu. A na začátku bylo pouze to, že nevěděli, co se svým časem, nebo jim scházela
chuť, něco udělat.
Nijak nepopírám, že výše zmíněný příklad označuje extrém. Na druhou stranu přesně vystihuje
problém a není na něm těžké pochopit, kam ztráta smyslu člověka přivádí. Stačí si ho jen hlídat, což
není těžké, neboť máme rozum. Na tom, jak ho používáme a k čemu ho využíváme, se odráží vaše
postavení a úspěchy ve Hře, ale i v samotném Životě. Pokud ho máte zapnutý a udržujete jeho chod
ve správném a „smysluplném“ směru, nemáte za sebou ani před sebou žádný podstatný problém.
V ohlídání smyslu vašeho jednání vám nejvíce napomáhá vlastní „sebekontrola“. Faktor, natolik
důležitý, že jistě stojí za menší zastavení a krátkou úvahu. Je to vlastnost, která vám, jednak
napomáhá vědomě řídit všechny vaše kroky – nedělat hlouposti a bezvýznamnosti, a za další,
zajišťuje udržení si především vlastních zájmů a požadavků. Její schopnosti a kvality v sobě pěstujete
a rozvíjíte celý život. V počátcích bývá její nastolení poněkud obtížné a namáhavé, neboť existuje
mnoho různých svodů a lákadel. Mezi ty nejzákladnější patří bezesporu pohodlnost a lenost, ale i
kvanta dalších okolností, které vás sice baví, ale nemají žádný velký význam a v podstatě jen zdržují.
Jsou to tzv. dětské záležitosti, jenž vám zabraňují získat věci dospělé.
Sami z těchto několika vět vidíte, že sebekontrola zosobňuje vlastnost, díky níž váš život získá na
hodnotě a vy, mimo jiné, bez větších potíží uskutečníte Cestu Poznání. Budete oproštěni od
zbytečností a neustále schopní přehodnocovat své počínání i se skutečným odůvodněním „proč.
Neztratíte sami sebe a nezničíte při postupu svůj cíl. Po čase velmi přesně a bez zaváhání rozlišíte, co
je lepší upřednostňovat, jaké věci se dají odložit a s čím raději ani nezačínat.
Jak už zde bylo řečeno, ohlídání si smyslu a stabilní sebekontrola představují, vedle nalezení sama
sebe a svého možného osudu, základní faktory, které člověku přinášejí skutečný úspěch a naplnění.
Málokdo si uvědomuje „ten“ fakt, že za smysluplné jednání lze od života obdržet řadu
nezanedbatelných odměn. Nemyslí se tím, samozřejmě, jen pocity spojené s dosažením a splněním,
jenž do těla dodávají novou chuť pokračovat. Na tomto místě hovoříme o vědomém příjmu
inspirativních myšlenek a nápadů, které upozorňují na příležitosti a možnosti, kde se může daný
jedinec uplatnit, rozvinout a nebo obohatit v celém spektru různých nabídek.
A je to právě hloubka a hodnota odměn, na níž přesně poznáte, jaký mají vaše činy výsledný efekt a
čemu se tedy vyplatí následně věnovat.
„Nic vás nenapadá, nevíte kam se pohnout?“ – Chybujete, stojíte! Prostě vaše jednání pozbylo v této
životní etapě smyslu! – Usměrněte své aktivity a brzy dostanete do mysli nápad, který vám naznačí,
kde vás to vaše „štěstí“ vyhlíží a očekává. Tak nějak by se dalo obecně popsat pravidlo a
mechanizmus „smysluplného jednání a odměn“.
Mimochodem, uvědoměním si této skutečnosti získáváte další zkušenosti ohledně kontaktů s
prostředky Vyšších Realit. Zaznamenáváte jejich vliv a působení ve svém životě. A proč také ne.
Zasloužili jste si to, vždyť jste dokázali, že máte sebekontrolu a smysl.
„Myslet sám na sebe“
Pokud se zamyslíte nad ohlídáním si smyslu svého počínání, nad samostatností a nad dalšími aspekty,
které se týkají nás a našich životů, velice rychle vám dojde, že má člověk v prvé řadě hledět
především sám na sebe a své vlastní zájmy.
„Ze všech lidí na Světě mít nejvíc rád sám sebe!“
Konstatování, na první pohled, poněkud zarážející, nicméně, plně opodstatněné a pravdivé. Není tím
ovšem myšleno sobectví egoistů, kteří přehnaně upřednostňují svá hlediska a z většiny žijí na úkor
ostatních. Nic takového. Zmíněná skutečnost spíše vyjadřuje určitý životní styl „na hraně“.
Jedná se o přesně vyvážený stav, kdy daný jedinec hledí především na své vlastní zájmy a pocity, a při
tom dokáže své jednání usměrnit natolik, aby zbytečně nepoškozoval druhé – skloubit názory a
požadavky. Výhoda této vlastnosti spočívá v čistém a ničím nerušeném uspokojení, jenž se mu
dostává za jeho rozumný postoj a odpovídající aktivity. Jde si za svým, aniž by za sebou hromadil
nenávist či výčitky.
Spokojenost a prosperita, bez nadbytečných škod a negativních pocitů. A o to vlastně jde. Jedině tak
může být lidský jedinec, co platný svému okolí, ale hlavně sám sobě.
Tento způsob totiž přináší skutečné naplnění a další hodnotné emoce, z nichž pak pramení nová síla a
chuť pokračovat. A nejen to. Jak už zde bylo několikrát popsáno, každý z nás je určitým středobodem
– Sluncem. Z centra této Galaxie vyzařuje rovnováha, úspěch a dobrá nálada. Přenáší se na druhé, léčí
jejich trable a v neposlední řadě, dává i jasně na vědomí, že to na Světě přece jen není tak špatné.
Oproti této vyvážené „idylce“ stojí dvě protichůdné strany, které si jistě umíte velmi dobře představit.
Sobectví – přehlížení, nezájem, tyranie, teror. Kupící se nenávist, zášť a záludnosti.
Žijí životem jiných – přehnané upřednostňování zájmů ostatních na úkor sebe. Produkce zbytečné
lítosti, ublíženosti, ukřivděnosti a vědomé či nevědomé výčitky.
Na akce následují reakce a lidé z obou skupin pak pochopitelně ovlivňují svými náladami a jednáním
všechny ve svém dosahu.
Cesta Poznání vám dopodrobna ukáže hodnoty, vztahy a mechanizmy, které mezi námi a samozřejmě
i v nás samotných fungují. Na jejích informacích daleko lépe pochopíte, jaký mají výše zmíněné
faktory skutečný dopad a následný odraz. Lidé jsou zmatení a nevědí, že přehnaným zlem škodí
nakonec jen sami sobě a nadbytečným dobrem ubližují těm, kterým chtějí pomáhat. Jejich chování
bývá dáno neznalostí základních pravidel a špatným vnímáním vnitřní rovnováhy, jenž by je, sice bez
konkrétních podkladů, ale zavčasu varovala, že je něco špatně.
A přitom je to tak jednoduché. Nenechat se nikým a ničím svazovat, pro nikoho se bezdůvodně
neobětovat, ale ani po nikom zbytečně nešlapat. Hlídat si své zájmy a myslet především sám na sebe.
Lidé okolo vás to uvítají a rádi se vám přizpůsobí. Pak teprve můžete být jeden druhému opravdu ku
prospěchu. Vy osobně touto vlastností získáváte minimálně svou vnitřní rovnováhu. Ten nejlepší
možný stav na další rozvoj. Pocit, jehož hodnota se nedá vyčíslit.
„Odměny a Bohatství“
Na své cestě životem potkáváte řadu odměn a bohatství, ale i trestů a ponaučení. S naprostým
klidem můžeme tvrdit, že cokoli vykonáte vás posunuje či sráží. Z toho tedy logicky vyplívá, že si z
každé situace odnášíte něco specifického. Záleží jen na vás, o co se bude jednat, a zda vám vnímání
umožní, abyste si těchto skutečností - pokladů vůbec všimli.
Jeden z vrcholů, právě citovaného mechanizmu, představuje stav, kdy se vám po jakékoli dobře
zvládnuté situaci (rozhovor, aktivita atd.), dostává do mysli nápověda. Její obsah se zpravidla dotýká
dalšího jednání, které je vhodné, jak vzhledem k vaší osobě, tak ale i k budoucímu dění v samotném
Rámci. Je to však vrchol a ne každý k němu vystoupá.
Tento příklad vás měl ale upozornit na jiný fakt – na jednu část našeho skutečného bohatství. Příjem
Informací a Moudrosti. Málokdo si tuto pravdu uvědomuje a ještě míň připouští. A kolik je pak asi
těch, kteří mají pojem o nadstandardním příjmu nápadů a inspirací, který odpovídá smysluplnému
jednání jednotlivce. Na vlastních myšlenkách se dá správně posoudit aktuální úroveň postavení a
hodnota aktivit. – „Vaše možnosti odpovídají vašim činům. Snažíte se – je vám přáno. Jste líní a k
ničemu – co s vámi, proč do vás investovat.“
Pokud vám mohu doporučit, nezapomínejte na toto pravidlo. Odrazí se, jak chyby (potácení se a
zbytečnosti), tak ale i úspěch a plnění si povinností. Mimochodem, rozvoj a učení se nového je rovněž
jednou z našich základních povinností, proto neočekávejte, kdo vám co dá a obohacujte se sami. Má
to tak být.
Přísun nápověd však není jedinou odměnou, jenž máme k dispozici. Dále je tu celý repertoár
„šťastných náhod“ (většinou se jedná o setkání, nebo potřebný předmět) a okolností, které se z čista
jasna objeví.
Jejich přítomnost zaznamenáváme povětšinou jen v krizových situacích, protože je skutečně
potřebujeme a do jisté míry i vyhledáváme. To ovšem neznamená, že by nepřicházeli i v období klidu
a pohody. Chodí pořád, jen je někdy málo vnímáme a nedoceňujeme.
V podstatě se stále jedná o podporu, jíž se nám dostává prostřednictvím smyslu. Je to odraz vašich
činů, proto si díky sebekontrole a myšlení dopředu, můžete do budoucna vytvářet a také vytváříte,
kvanta těchto pozitivních situací.
Další velká část bohatství leží všude kolem nás. Stačí si ji jen všimnout a naučit se odpovídajícím
způsobem využívat její nabídky. Jedná se o spojení vnějšího makrokosmu s vnitřním mikrokosmem,
přičemž na tomto místě hovoříme o Matce Zemi a o vás samotných. Její poklady a energie. Zdroje a
Síla. To vše, co k ní patří a vám poskytuje nekonečné možnosti, naplnění a pocity radosti.
Natolik skutečností z ní můžete získávat, nakolik moudře je budete užívat. Vašemu smyslu,
schopnostem upotřebit a zároveň chránit, budou odpovídat prostředky, z nichž můžete čerpat. Jak
sami vidíte, stále stejná rovnice – „Podporuj, budeš podporován.“
Nic konkrétního a možná vám není vše jasné. Nevadí. Podstatné, kam zaměřit svou pozornost a kde a
co hledat, víte, a to už je jen kousek k tomu, abyste to našli. Musíte se pouze dívat a přemýšlet.
Odměn je spousta a základní principy, jak se dají získat, jsou vám rovněž jasné. Jestli budou stát za to,
záleží však už jen na vás. Pevně věřím, že je to naprosto zbytečný dodatek, ale přece jen pro jistotu :
Ten největší, nejkrásnější, nejmocnější a nejúžasnější poklad je Láska.
Pokud se rozhodnete obstát v těch Nejvyšších Hrách, musíte si být neustále vědomi jedné
podstatné skutečnosti. „Všechno se počítá.“ Naštěstí, toto pravidlo nepodmiňuje nepřetržitou účast.
Můžete se kdykoli odhlásit a tak říkajíc vypadnout z kolotoče. Věnovat se pouze rodině, zálibám, nebo
prostě jen ležet a odpočívat. Rovněž tak nemusíte nutně reagovat na veškeré malichernosti, s nimiž se
dennodenně potkáváte. Zůstává realitou, že žijete ve Světě spolu s řadou lidí, jejichž duševní vývoj
přesně odpovídá jejich počínání. Spoustu aspektů a okolností berte tedy opravdu s nadhledem. Nijak
se vás nedotýkají a spíše naopak, jejich řešením byste se víceméně shazovali. Přesto ale existuje pár
hledisek, ze kterých nemáte slevit za žádných okolností. Jsou jimi vlastní charakter a morálka.
„Charakter a Morálka“
Ze všech předchozích kapitol jasně vyplývá, nakolik závažný a rozhodující představují tato měřítka
osobnosti význam. Velmi přesně, v kontextu s vašimi výsledky, určují postavení a možnosti, jež jsou
vám poskytovány k podpoře a dispozici. Jejich dodržování je neustále kontrolováno a hodnoceno,
přičemž je sledováno vaše jednání, poklesky, zisky či dodržování za jakékoli situace.
Neměli byste na to zapomínat, aby nějaké zbytečné opomínání nezačalo kazit váš zamýšlený profil.
Hlediska charakteru a morálky vytváří mnoho faktorů, mezi nimiž je pár skutečně zásadních. Pokusím
se vám předložit stručný soupis toho nejdůležitějšího. Mnoho znáte, něco si připomenete a jiné vás
třeba inspiruje. V ničem není dobré zanedbávat, ale toto je základ a tím je řečeno vše.
- Na prvním místě je bezesporu plnění si povinností a všedních závazků. Plné chápání a dodržování
pravidel a souvislostí spojených se základním smyslem. Péče o rodiče a svou vlastní rodinu.
- Prokazování náležité úcty a správné míry tolerance svému partnerovi.
- Být si vědom svého postavení a skutečností z toho vyplývajících.
- Hodnotný projev a vystupování.
- Celý svůj život zasvětit rozvoji a poznávání nového.
- Dodržovat úroveň v bydlení, oblékání a hygieně.
- Ctít fungující tradice a postupy.
- Úcta a zdvořilost, jak při styku s rodinou a známými, tak ale i s cizými lidmi. Určitá pozornost a
ohleduplnost.
- Nezapomínat na kulturu. Vše, co si lze pod tímto pojmem představit.
- Vybírat si své přátele s rozumem.(posunují x sráží)
- Být dobrý ve svých aktivitách a zaměstnáních. Chápat podstatu loajality.
- Vždy si zodpovědně stát za svým slovem.
- Ale i naopak! Oprostit se od lenosti, pohodlnosti, zanedbávání, vědomých chyb, lží, podvodů, zrady,
politikaření, intriků, velkých řečí, vychloubání, pomluv, kritiky a starání se o ostatní.
Tento krátký výčet, na který se opravdu nevyplatí nikdy zapomínat, se dá shrnout do jednoho slova –
Čest. Jak velkou si nastavíte její laťku je zase jen na vás. Zmíněný seznam si samozřejmě můžete
rozšířit o cokoli a upravit čímkoli. Sami časem pochopíte naprosto přesně a jasně, čeho je vlastně v
Životě třeba a o co jde.
Jak už zde bylo řečeno, možností je nekonečno a meze se nikomu nekladou. Čím vyšší bude vaše
morálka a charakter, tím hodnotnější život můžete mít. „Čest a Ctnost“- A své postavení máte jisté.
„Spolupráce“
Na co v žádném případě na své Cestě Poznání není dobré zapomínat, je ten fakt, že jste součástí
společnosti, jejímž vrcholem umění je tzv. spolupráce. Vesmír vidí velice rád, když se jeho jednotlivé
části spojují v celky, které pak vzájemně vytvářejí hodnoty, nebo se dále úspěšně rozvíjejí. Proto má
spolupráce jeho veškerou podporu.
Pokud se podíváte na hluboký význam této skutečnosti, velmi snadno pochopíte, v čem spočívá její
primární klad : „Zúčastněné strany se namísto boje, který by mezi nimi mohl případně být, snaží o
společný postup ku předu. Navíc, tento stav sebou přináší i harmonickou rovnováhu, která tvoří
podmínky pro nerušené pokračování života.“ Což je jen poněkud jinak formulované základní pravidlo
našeho Rámce.
Tuto skutečnost již velmi dobře znáte ze Čtrnáctého stupně, kde se jednalo o jednotu dvou protikladů
Životních energií. A od principů nejvyššího umění se pak pochopitelně odvíjí i pravidla vztahů mezi
všemi dalšími aspekty a tedy i lidskými jednotlivci.
Dosáhnout spolupráce a následné harmonie však často nebývá nijak snadné. Stojí to úsilí a mnohdy i
menší sebezapření, ale dosažené výsledky této námaze plně odpovídají. Dokážete mnohem víc než
sami. A pokud se podíváte na dopad spolupráce v širším spektru vnímání, rázem pochopíte, že zlé se
většinou obrátí v dobré a tím, že rozumem pozdvihnete společné zájmy nad individuální, odhalíte
nejen vzájemný prospěch pro všechny zúčastněné, ale i pravdivou podstatu daných hledisek a
okolností. (Odstraníte rozpory, scelíte názory a určíte vhodné a společné.)
Se spoluprací je však spojen ještě další nezanedbatelný faktor. Každá taková nově vytvořená
harmonie má totiž svou jistou ochranu Vesmíru. Proto krátce po nastolení každého nového
partnerského vztahu, mohou zmizet i případné trable a problémy, které vás do té doby
pronásledovali. Dá se říct, že tak na nějaký čas získáváte i určité bezpečí.
Čím víc vás je, tím víc toho dokážete a zároveň jste i silnější, je tedy naprosto oprávněné a pravidlům
plně odpovídající rčení, jimž se řídí samotný Rámec a Hra Života.
Vezmete-li v úvahu výše zmíněné skutečnosti, asi není zapotřebí dále zdůrazňovat, nakolik je
výhodnější nesnažit se během Cesty Poznání, ale i v samotném životě, zbytečně bojovat či pracovat
proti ostatním. Postrádá to smysl. Pokud možno, snažte se tedy raději o spolupráci. Je plodná, tvořivá
a má vyšší podporu.
Bohužel, její spojení je však z mnoha důvodů křehké a citlivé a vy samotní se můžete stát mnohem
zranitelnější. Proto nikdy nepřestávejte zapomínat na rozum, na ostatní, kteří napomohli dosáhnout
výsledků a na to, že hlavní podmínkou úspěšné spolupráce je vzájemná důvěra.
S lidmi dokážete více než proti nim či bez nich. Zadarmo to ovšem není.
Začněte tím, co vše vám přináší spolupráce s vaším partnerem, pak snadno pochopíte ostatní.
„Společnost“
Postupem času, jak začínáte odhalovat kouzlo, přirozenost a pravidla spolupráce, vám společně s tím,
dochází i plný význam lidské společnosti. Ano, je to i vaše vlastní síla, rozvoj a dosažení
nepředstavitelných cílů. Dvěma slovy – progresivní pokrok.
Většina z nás ke společnosti inklinuje, neboť svou přirozeností vnímá, že je její součástí. Nijak se ve
svém názoru a projevech nemýlí, protože tato skutečnost má obdobný princip, kterým se řídí dění
mezi realitami. Stěně, jako dění v jedné ovlivňuje dění v ostatních, i osudy jedinců na sebe působí
navzájem. Není to však jen otázka Galaxií a malých Vesmírů na Zemi, o nichž pojednával Třetí a Čtvrtý
stupeň. Na tomto místě se jedná spíše o mechanizmus, který by se dal vyjádřit hustou pavučinou
vztahů, v jejíchž průsečících žijí jednotlivý lidé.
Tuto skutečnost začnete nejlépe chápat, pokud přihlédnete ke své vlastní rodině. Je vaší prvotní
společností - sítí, na jejíž existenci si odhalíte veškeré základní vztahy a pravidla, která mezi lidmi
fungují a jimiž se pak navzájem ovlivňují. (úspěch, nemoci, lásky, touhy, nenávisti atd.) Postupně své
vnímání rozšiřujte i na ostatní ve svém okolí a zároveň s tím se i snažte poznávat mnohem hlubší
souvislosti a dopady. (postavení, životní štěstí a smůla, všeobecný rozvoj a jiné).
Ve svých úvahách a pozorováních se zřejmě dostanete k závěrům, díky nimž přesně rozpoznáte,
jakými prostředky určité společnosti člověka brzdí, nebo naopak rozvíjí. S největší pravděpodobností
také dokážete určit jedince, kteří svou společnost řídí a udržují její fungování. Zaměřte se na
charakter jejich postupů a způsobů. Všimněte si, jak se v těchto „izolovaných“ skupinkách přesně
odráží každý krok zúčastněných.
Toto poznávání je pro vás velmi důležité, protože vám přináší plné uvědomění jednoho ze základních
pravidel lidské sítě : „Jakákoli individuální síla je z většiny podmíněna silou vazby k ostatním.“ Pokud k
tomuto vyjádření získáte důvěru, přicházejte si pak na další fakta a možnosti, která z něj vycházejí.
Učte se velmi pečlivě, neboť tyto znalosti spolu s vybranými jedinci můžou tvořit váš odrazový
potenciál na cestě k úspěchu.
Jak je vám však jistě známo, podpora, modrost, síla, informace a podobné aspekty nemusí vycházet
jen ze zdrojů společnosti. Jestliže se tedy zasnažíte, a získáte si svým smyslem, který dáváte
společnosti, vysoké postavení na síti, můžete počítat i s touto dotací, jenž vás povede za vyšším cílem.
Nezapomínejte ale, za co a na co ji dostáváte! Máte zodpovědnost za své lidi a je nutné ji dodržovat.
Proto se nedopouštějte zbytečných chyb, neboť postih by byl o to větší.
Jak asi vidíte pochopit strukturu společnosti, její vztahy a následně se je naučit i využívat, rozhodně
stojí za to. Vesmír velmi významnou měrou podporuje společnost a její smysluplný rozvoj. Pokud tedy
hodláte nastoupit do Hry a získat hodnotné postavení, měli byste začít brát na tento její podstatný
faktor „nemalý“ zřetel.
Nezaměňujte však lidskou síť za mechanizmy uměle vykonstruovanými státem. Společnost, o které
tady hovoříme, si vytváříte pouze vy sami. Je vaše a pokud chcete, aby měla svou úroveň, musíte se o
ni starat. Neustále ji tedy přehodnocujte a v případě, že je potřeba, udělejte odpovídající změny. Je to
vaše investice, která by se vám měla vrátit ve formě podpory, inspirace a rozvoje vlastní osobnosti a
ne naopak.
Pokud vám však mohu doporučit, nebuďte ve svých „čistkách“ příliš zbrklí. Každý člověk je
individualitou s vlastními zájmy, proto se přes určitá hlediska musíte přenést. Povrchní a nedůležité
neshody, když už je chcete řešit, tak rozumem a ne nenávistí či ztrátou kontaktu. To je také jeden z
důvodů, proč máme mozek. My jsme ti vyvolení, kteří dostali inteligenci, proto je naší povinností ji
používat a pochopit, že jedině jako společnost můžeme něco hodnotného dokázat.
Stejně tak vy sami se do dění v Rámci můžete skutečně zapojit teprve až, když pochopíte svůj vlastní
smysl v rámci vámi vybrané společnosti.
Je asi zbytečné dodávat, že ta pomyslná vlákna fungují na principech určitých závislostí a vztahů, ale
především pak na vzájemné náklonnosti, sympatiích, spolupráci, přátelství a samozřejmě lásce.
„Existuje spousta cest k různým poznáním. Dobré, špatné i falešné. Leč ty skutečné a správné vedou
přes mysl, srdce a tělo.“ „Náhoda v podstatě neexistuje. Všichni si však mají možnost na těch skutečně
důležitých křižovatkách vybrat. Ti nejlepší si je i vytváří.“ „Čas je z jednoho úhlu pohledu jen pořadí, ve
kterém dostáváme dary nám určené. I za ně však díky našim dluhům k Vesmíru musíme zaplatit
velkou dávkou odvahy, utrpením a často i životy. (penicilin, jaderná energie aj.)“ „Skutečná kouzla
mohou dělat jen skutečně čestní a ctnostní lidé.“ „Když ti něco schází a nedaří se ti danou skutečnost
nijak opatřit, tak prostě pokračuj. Hlavně se nezdržuj a nezastavuj. Jdi dál za svým cílem a řešení se ti
samo připlete do cesty.“
„… a pár myšlenek na závěr“
„Chceš poznat pravidla, která platí v Životě? – Přečti si pohádky, tam jich je spousta.“
„Naše vlastní děti nám otvírají dveře do úrovní, na něž jsme již dávno zapomněli.“
„Pokud chceš lidem opravdu pomoct, tak jim neraď, ale klaď otázky. Jejich vlastní uvědomění je pro
ně mnohem cennější, jestliže sami dokáží najít odpověď. V takovém případě si své pravdy váží a navíc
si ji i zasloužili.“
„Tvůj vlastní Vesmír je přesně tak velký, jako zátěž, kterou ty sám sneseš.“
„Pokud se hodláte naučit spolupracovat, musíte umět spolupracovat nejprve sami se sebou.“
„Když chceš být, tím kým chceš být, nezapomínej, v čem spočívá podstata tvého bytí.“
„Jestliže na některé křižovatce uděláte chybu, nedělejte, že se nestala. Řešte ji klidně jen po
kouskách, ale řešte. Vyplatí se to!“
„Myšlenkový zákon zachování energie – Každá myšlenka je spojena s pocity. Ty na sebe samozřejmě
vážou energie. Velice pak záleží na tom, jakého charakteru jsou naše myšlenkové pochody. Je to svým
způsobem investice, která se nám odráží v dalších myšlenkách a jejich obsahu. Proto se vyplatí
zastavit průchod špatných myšlenek hned na začátku – potřít v sobě zlo a nešířit ho dál.“
„Snaha se cení, proto stojí takové úsilí.“
„Tohle kolem nás je ještě středověk. Lidstvo čeká dlouhá cesta k civilizaci.“
„Egoisté možná vyhrají bitvu, ale prohrají války.“
„Svůj příděl hlouposti můžete nechat ležet a dát ho k dispozici ostatním. Nebo ho můžete vyčerpat se
smíchem, ale také v slzách. Rozhodnutí je jen na vás.“
„Žít život, to se vyplatí. Neboť rezignace sebou přináší trest.“
„Čím dřív se přestaneš zdržovat s někým zbytečným, tím dřív najdeš toho, co za to stojí.“
„Já vím, že zázraky existují, umím si je však vysvětlit. Proto je nepopírám, ale rovněž na ně nezírám s
ústy otevřenými.“
„Chtěl by jsi slávu a nebo úspěch? - Nehoním se za slávou. Přeji si uspět. V tom totiž spočívá tajemství
úspěchu Života.“
„Od každého můžeš dostat jen tolik, kolik je ti schopen dát.“
„Hranice, které nehodláš překročit? – V okamžiku, kdy si je stanovíš, jako by´s je překročil.“
„Zabýváš-li se dlouhodobě nějakým rozhodnutím a nevíš, co máš udělat a sám sebe se neustále ptáš,
jak by to či ono dopadlo, raději to hned udělej.“
„Děti musí být chytřejší než dospělí. To aby měli šanci pochopit a naučit se, jak se dá přežít.“
„Vytřískejte z toho svého života maximum, neboť přežít to tu umí každý.“
„Nikdy neříkej nikdy. …,protože se okamžitě objeví test.“
„Ať už si hodláš užívat čehokoli, tak si nejdřív odpověz, jestli na to máš. Neboť pouhá touha nestačí.“
„Děti a staří mají podobný pohled na Svět. Dospělí ho ztrácejí, neboť přes své povinnosti, snahy a
zájmy zapomínají sami na sebe.“
„Vyber si své přátele, vybereš si svou budoucnost.“
„Skutečná osobnost nepotřebuje ruce, aby vyjádřila, co chce říct.“
„Pokud se nebudete umět rozhodnout, co je správné a co ne, zeptejte se, co by udělal člověk.“
„Úspěch – moudrost podpořená činy. Víc nic.“
„Nad tebou není žádný jedinec. Pouze Moudro, které má větší rozhled, zkušenosti a znalosti.“
„Ten, kdo ustupuje před zlem, nebo na něj reaguje špatným vyjednáváním, se stává jeho aktivní
součástí.“
„Strach neměj z chytrých lidí, ale z hlupáků. Pamatuj si to do Života, neboť tím hodně získáš, protože
budeš málo ztrácet.“
„Život s tebou zamete, pokud mu k tomu budeš dávat příležitost.“
„Některým lidem vstoupíme do života jako jejich odměna či trest. Prostě proto, že si nás zasloužili.“
„Stojí dva lidé na jednom metru čtverečním, Na jednoho z nich prší a na druhého svítí slunce. Říká se
tomu síla pozitivního myšlení.“
„Předsudky omezuješ jen sám sebe.“
„Umět poděkovat za obyčejné věci, aby to ty druhé nepřestalo bavit.“
„Cokoli bez rozmyslu zahodíš, či opustíš, budeš za pět minut potřebovat.“
„Život je Hrou, ale i bojem. Záleží na tobě, do jaké úrovně se rozhodneš nastoupit.“
„Trap se jen pro věci, se kterými máš možnost něco udělat.“
„Dostaneš jen to, na co jsi přípraven.“
„Pocity jsou dobrými rádci a průvodci na cestách. Jen pozor! Není dobré, když vás začnou ovládat.
Jsou tu pro nás, ne my pro ně.“
„Bezmocnost je osobní chyba jednotlivce, který nezná své prostředky.“
„Program nemůže udělat všechno za tebe, i kdyby chtěl, alespoň malou část musíš dokázat prostě ty
sám.“
„Osvícení je, jako každý konec, jen další začátek.“
„Osvícení – nic moc se nezmění.. Jen víš – ale ono není zrovna málo.
(c)2009 David Švarc
Download

Nejvyšší cesta poznání = Hra života