Důležité kontakty
Buddy Programme Coordinator na PřF:
Hana Axmannová
[email protected]
724 259 522
Alternativní kontaktní osoba v IC CUNI:
Michaela Banýrová
[email protected]
604 315 179
Erasmus kancelář PřF UK:
RNDr. Dagmar Chalupová, Ph.D.
(fakultní koordinátor)
Kateřina Tesaříková
(studentská mobilita)
[email protected]
22195 1166
[email protected]
22195 1165
Proč to všechno?
Rozhodl/a ses stát prvním průvodcem zahraničního studenta při jeho pobytu v Praze? Gratulujeme! Čeká Tě
mnoho zajímavých zkušeností. Naskytne se Ti možnost potkat spoustu nových lidí, kteří přijeli do naší země
studovat, trošku ji poznat, seznámit se s jejími obyvateli. Každý zahraniční student si ze své země přináší
trochu jiné pohledy na svět, jiné přístupy k životu a Ty budeš mít šanci trochu do tohoto všeho proniknout.
Pomůžeš mu s prvními kroky v nové zemi, ale budeš se zároveň i bavit. Určitě si procvičíš komunikaci v cizím
jazyce a nemusí to být jen angličtina. Možná se seznámíš i s lidmi, kteří studují na univerzitě, na které bys
chtěl/a také na čas pobýt, a kontakty a informace o škole se Ti určitě budou hodit.
Prosíme všechny české buddies, ať nám v databázi vyplní své mobilní telefonní číslo,
na kterém budou v září v případě nenadálých událostí k zastižení! Děkujeme.
Jak získám buddyho?
Přihlásil/a ses do Buddy programu a byl/a jsi zařazen/a do databáze studentů. V této databázi si můžeš zjistit
různé informace o zahraničních studentech: jméno, pohlaví, e-mail, země původu, univerzita, předmět studia
i jazyky, kterými se dotyčný domluví. Někteří snad uvedou i své koníčky a co by chtěli v Praze zažít.
Nejdůležitějším kritériem při výběru konkrétního buddyho je datum příjezdu, obzvláště pokud stojí o
vyzvednutí a pomoc s dopravou na kolej nebo do bytu. V době, kdy Tvůj buddy přicestuje do Prahy, bys ses
měl/a nacházet v Praze měl/a bys být alespoň částečně časově flexibilní, abys ho/ji mohl vyzvednout na
letišti nebo na nádraží, zavést na koleje apod. Většina zahraniční studentů bude přijíždět kolem 15. - 21. září,
nicméně někteří mohou přijet i dříve a někteří ještě během Orientation Weeku (22. - 28. září).
Zahraničního studenta si vybereš pod odkazem,,Select P/B“. Ti, kteří ještě Buddyho nemají, jsou označeni
růžově. Po rozkliknutí jeho profilu označíš ,,Pick“ (pokud student zadal, že stojí o vyzvednutí) a ,,Buddy“.Poté
ještě musíš svůj výběr dole na stránce potvrdit kliknutím na ,,Save“. Dávej pozor, abys toto tlačítko nestiskl/a
nesprávně a nevybral/a si někoho, kdo Ti nesedí. Systém automaticky zasílá zahraničnímu studentovi
informaci, že Ty jsi jeho nový/á buddy.
1
Poté svého buddyho kontaktuješ e-mailem. Někteří odpovědí ihned, ale stává se, že někteří zapomenou a
neodpoví vůbec. V tom případě neváhej a vezmi iniciativu do svých rukou a kontaktuj ho ty.
V případě, že Ti odpoví, vyměňte si pár informací o sobě a zejména informace týkající se jeho příjezdu. Zeptej
se, jestli bude bydlet na koleji nebo si našel privát.
Zahraniční studenti potřebují svého buddyho v den příjezdu – ne až po začátku semestru! V případech,
kdy se přijíždějící student asistence buddíka nedočká a místo toho si poradí sám, ztrácí kontakt téměř
veškerý smysl a většina buddíků se už nepotká. Pokud se na začátku z nějakého důvodu nemůžeš o svého
buddyho postarat, kontaktuj fakultního koordinátora Buddy Programme.
Mohu si vybrat víc buddies?
Ano, můžeš. Pokud Ti buddy ani po pár týdnech neodpoví, vyber si v databázi jiného. (Doba, po kterou je
vhodné čekat, se logicky zkracuje, čím víc se blíží Orientation Week.) Je běžné mít více buddíků, určitě se ale
rozhoduj hlavně podle svých časových možností. Brát si víc než 4 buddies doporučujeme jen těm, kteří mají
s buddy programem zkušenost a mají hodně volného času. (Pro zajímavost: V zimním semestru průměrně
vychází 2,73 zahraničních buddies na 1 místního studenta. V letním semestru je číslo o něco nižší).
Co mě čeká před příjezdem?
Zahraniční studenti mívají různé praktické otázky týkající se kolejí, kurzů, MHD apod. Většinu těchto informací
najdeš na stránkách Erasmus klubu PřF, zejména v článku What do you need to do before and after your
arrival to Prague? či na univerzitních stránkách nebo ji sám snadno vyhledáš na internetu. Tyto informace by
již tvůj buddy měl mít k dispozici. Nevíš-li si rady, napiš ostatním buddy z PřF na [email protected] – možná se již se stejným dotazem či problémem setkali. Může se stát, že Tvůj
buddy bude potřebovat informace vysvětlit, popřípadě přeložit do jazyka, ve kterém spolu komunikujete
(pokud to není angličtina). Odpovědi na většinu dotazů o ubytování na kolejích najdeš v letáku, který je ke
stažení na našich webových stránkách v sekci Accomodation information (university dorms). Zahraniční
studenti by ho měli dostávat při nástupu na kolej spolu se smlouvou.
Příjezd
Jednou z nejdůležitějších věcí, které bys měl/a pro svého buddyho udělat, je vyzvednutí na letišti či nádraží.
Pro tento účel je dobré si vzít velkou ceduli s jeho jménem, zjistit si z jaké destinace a kterou společností
přiletí,číslo letu, a hlavně být na místě včas.
Určitě ocení, když mu pomůžeš s dopravou na kolej nebo do bytu. Někteří studenti i vzhledem k počtu
zavazadel preferují taxi. Cestou můžeš buddymu vysvětlit systém dopravy a jízdenek v Praze. Mnoho informací
najdeš na webu Erasmus klubu PřF – najdeš-li tam nesrovnalosti, ozvi se nejlépe do buddy e-mailové
konference.
Ubytování na kolejích
Pokud bude bydlet na koleji, upozorni ho, že ihned po příjezdu bude potřebovat peníze na zaplacení kolejí +
záloh, accommodation voucher (dostal ho e-mailem) a několik fotografií na kolejenku a podobné průkazy.
Dokumenty potřebné k ubytování studenti obdrží poštou a e-mailem ještě před příjezdem. Připomeň mu, že
2
bez potvrzení (accommodation voucher) jej na koleji neubytují! Některé koleje zavedly možnost platit kartou
(Hvězda, Hostivař), ale ne vždy všechno funguje a platba hotově je jistota.
Většina zahraničních studentů bývá ubytovaná na koleji Hostivař, Hvězda nebo Na Větrníku, ale může být i na
kterékoliv jiné koleji univerzity. Raději si alevždy předem ověř, že kolej dostal (dostal od UK e-mailem
accommodation voucher), aby se náhodou nestalo, že student omylem zaškrtl kolonku, že nechce kolej a pak
čekal, že mu ji univerzita přidělí.
Na kolejích funguje nonstop recepce, student se tedy může ubytovat v podstatě kdykoliv. Ubytovací kancelář,
ve které pak vyřídí nezbytné formality, má samozřejmě úřední hodiny jen ve všední dny. Důležité je mít
s sebou pas (nebo občanský průkaz pokud je občanem EU / Schengenu), pasové fotografie a peníze. Hned po
příjezdu budou zahraniční studenti potřebovat peníze na zaplacení koleje. Jedná se o platbu za zbytek daného
měsíce (např. dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením na Hostivaři: počet dní x koeficient délky ubytování x
107,51 Kč) + depozit 1800 Kč. Dále musí nejpozději do 20. září zaplatit za další měsíc – asi 3500 Kč. Pokud
přijedou 20. září nebo později, budou platit všechny tyto poplatky zároveň. Podrobnější informace o kalkulaci
cen najdeš v aktuálním ceníku KaM. Přijíždějící studenti by vše měli mít ve svých materiálech, které dostali
spolu s accommodation voucherem, takže jim případně připomeň, ať si to přečtou.
Při vyřizování ubytování zahraniční student určitě ocení přítomnost někoho místního, neboť jazykové
vybavení personálu nebývá úplně dostačující (často úplně chybí). Situace je obecně lepší na koleji Hostivař,
kde během dne pracují na vrátnici recepční a ubytovatelky, kteří mluví anglicky celkem dostatečně. Na Hvězdě
se snaží aspoň během období nástupů na kolej zaměstnat na ubytovací kanceláři na výpomoc studenta, který
mluví anglicky. Vrátní na jednotlivých blocích už ale anglicky nemluví. Na jiných kolejích je situace mnohem
horší a přítomnost někoho, kdo je schopen překládat, je při nástupu na kolej naprosto zásadní.
Je velmi vhodné zdůraznit nutnost dodržování kolejního řádu a hlavně existenci nočního klidu po 22. hodině.
Chodbové party běžně rozhání policie, rektorát posílal písemné stížnosti na domovské univerzity. Hostivařská
kolej si dokonce najala i soukromou hlídací agenturu. Opakované porušování kolejního řádu končí
vyloučením z koleje, téměř každý semestr se to stává jednomu nebo více Erasmákům. Nejčastější důvody
jsou opakované hrubé rušení nočního klidu, demolování vybavení, rvačky a jiné agresivní chování. Vzhledem k
opakovaným problémům s vandalismem ze strany studentů vedení koleje v poslední době výrazně zpřísnilo
pravidla především ohledně "floor parties" a obecně toleruje jen malé skupinky studentů (nehlučné, cca do
15 lidí), větší akce rozhání. Standardním postupem je přivolání policie, udělení pokut a výstraha od koleje.
Upozorni svého/svou buddy, že si pro pořádání party může na koleji Hostivař, Hvězda a Na Větrníku půjčit
party rooms, které jsou větší a jsou k podobným akcím přímo vyhrazeny a nehrozí tu, že by na studenty volali
policii vrátní ani jiní studenti, kteří na jejich patře chtějí spát nebo se učit. Na Hostivaři je party room
s kapacitou až 80 lidí vedle recepce a jeho používání je zadarmo. Na Hvězdě je party room na 2. bloku
v chodbě nad recepcí, za použití se platí 10 Kč/hod + 500 Kč vratná záloha. Studenti ubytovaní na koleji Na
Větrníku mohou využívat hernu/posilovnu v suterénu na bloku 2, vratná záloha je 200 Kč. Klíče od party
rooms je možné si půjčit na recepci oproti kolejence, ráno je potřeba po sobě přijít místnost uklidit.
V současnosti je na Hostivaři, Hvězdě i Na Větrníku zaveden vstup do budovy koleje na ISIC přes elektronická
čidla. ISIC si studenti musejí pro vstup na kolej nechat aktivovat v ubytovací kanceláři. Prvních pár dní, než
dostanou ISIC, je vrátní budou pouštět na kolejenku.
Pro studenty ubytované na kolejích Hostivař, Hvězda a Na Větrníku jsme ve spolupráci s vedením kolejí
připravili informační leták. Najdou v něm např. informace o prádelnách, kde hlásit závady, jak si aktivovat
3
internet, atp. Je ke stažení na našich webových stránkách v sekci Accomodation information (university
dorms). Zahraniční studenti by ho měli dostávat při nástupu na kolej zároveň se smlouvou.
Ubytování v soukromí
Někteří studenti raději preferují ubytování v soukromí. Jsou tací, co si ho dokonce zařídí již před příjezdem.
Může se ale stát, že Tě požádají o pomoc či radu, české realitní kanceláře někdy nejsou ke svým zahraničním
klientům příliš milé a využívají jejich neznalosti místních cenových poměrů. Někteří zahraniční studenti jsou
z ubytování na kolejích tak frustrováni, že se po pár týdnech rozhodnou hledat si jiné ubytování. To už jsou ale
více rozkoukaní, tak si tuto záležitost zařídí většinou sami.
Internet
Obvyklým nepříjemným překvapením pro buddíky bývá, jak dlouho trvá aktivace internetového připojení (a
to jak na pokoji, tak WiFi ve vstupní hale koleje). O aktivaci internetu na koleji mohou studenti požádat na
ubytovací kanceláři až ve chvíli, kdy mají český ISIC nebo průkaz studenta (tj. v den registrace na fakultě) a
připojení budou mít aktivní 24 hodin po podání žádosti. Ke zprovoznění budou také potřebovat kabel (UTP),
který není součástí vybavení pokoje a studenti si ho musejí sami koupit. Když s buddym po úspěšném
ubytování na koleji zajdeš do kavárny s WiFi připojeným, bude určitě rád.
SIM karta
Potěší také, když jim pomůžeš s vyřízením české SIM karty. Lidé bez českého cestovního pasu (nebo trvalého
pobytu) nemohou získat bez vysoké zálohy paušál, takže si vybírají předplacenou kartu. Jelikož je společnost
Telefónica 02 partnerem ESN CZ, má IC CUNI k dispozici SIM karty, které si zahraniční studenti mohou
vyzvednoutběhem Orientation Week v kanceláři IC CUNI. Jedná se o předplacenou kartu s kreditem v
hodnotě 150 Kč. SIM karty dáváme zahraničním studentům zadarmo. Pokud si studenti dobijí nejméně 200
Kč během prvních 14 dnů a pak každý měsíc, dostanou navíc Erasmus tarif, který běžní zákazníci získat
nemůžou. V současnosti nejde o nejlepší nabídku na trhu, ale ve srovnání s většinou nabídek je pořád jedna
z nejvýhodnějších. Ale někteří buddíci možná ocení příležitost získat SIM kartu jednoduše přímo od
International Clubu, obzvláště v době, kdy řeší spoustu papírování a dalších věcí spojených s příjezdem.
Erasmus
Tarif
SMS
1,90 Kč
SMS do vlastní
sítě o víkendu
0 Kč
Volání do všech
sítí
4,90 Kč
Mobilní internet
(nutno aktivovat)
50 Kč /týden
Pokud si nedobijí, získají normální tarif (tedy volání za 4,90 Kč). Detailní podmínky najde na internetových
stránkách ESN CZ. SIM karty budou k dispozici během OW, aby nikam nemuseli chodit. Pokud Tvůj buddy
bude chtít tuto kartu dřív než 22. září, může nám napsat email na [email protected] a domluvíme se, kdy si
SIM kartu bude moci v naší kanceláři vyzvednout.
Nemoc
Zahraniční studenti si ve výše zmíněné „příbalové informaci“ ze školy přečtou, že si mají sjednat zdravotní
pojistku. Je dobré zjistit nejbližšího lékaře, nemocnici a lékárnu. V Hostivaři přímo ve Weilově ulici sídlí MUDr.
Květoslava Vernerová (tel. 274 869 934), která přijímá i zahraniční studenty. Nejbližší Hostivařská lékárna je
v ulici Tenisová 10 (tel. 274 863 261, otevřeno po-pá 8-18, so 8-17). Na Petřinách je kousek od obou kolejí
Poliklinika Dam (Stamicova 21), kde sídlí několik praktických a odborných lékařů a je tam i lékárna.
4
Orientation Days na PřF a Orientation Week na UK
Orientační den je určen pro nově přijíždějící Erasmus studenty a je organizován ve spolupráci s Erasmus
kanceláří PřF. Jeho účelem je seznámit přijíždějící Erasmáky s fakultou (kde co je), nechat je zapsat se ke
studiu a zařídit si průkazy, seznámit je navzájem a s přítomnými členy klubu a nabídnout jim program Erasmus
klubu a IC CUNI na daný semestr.
Chceš-li nám 29. a 30. 9. 2014 pomoci, zapiš se prosím zde. Podrobnosti o orientačních dnech budou
zveřejněny na webu Erasmus klubu PřF.
V týdnu 22.-28. 9. se bude konat Orientation Week – celouniverzitní orientační týden pro Erasmáky ze všech
fakult - poznávací aktivity, Welcome Party a pár výletů.
Orientation Days na PřF UK
Organizuje Erasmus klub PřF s Erasmus kanceláří PřF:
pondělí 29. 9.
Orientation Day
úterý 30. 9.
Orientation Day
_____________________________________________________________________________________________
Organizuje IC CUNI:
úterý 23. 9.
od 21:00 Welcome Party (Music Club Roxy, Dlouhá 33, Praha 1– vstupné: 80 Kč v předprodeji /
100 Kč na místě)
Zeptejte se svého buddyho, jestli ví, jak se dostane na fakultu. Ukažte mu to na mapě a napište mu, jakou
tramvají a metrem se tam dostane. Někdy i po absolvování Orientation Weeku studentům nejsou záležitosti
jasné, proto je záhodno vysvětlit systém MHD, využití studentského průkazu (též, že obyčejný je zdarma a
platí na vše, ačkoli my mu říkáme „ISIC“ – kdo nechce, nemusí si platit licenci ISIC), umístění a objednávací
systém menz, případně jak fungují PC studovny, knihovny apod. V prvním nebo druhém týdnu v cizím
prostředí, v cizí zemi, je toho skutečně moc...
Účast na Orientation Days je pro zahraniční studenty důležitá, ale v nutných případech se lze zapsat na
fakultu i jindy.
Informace o možnosti zápisu do kurzů českého jazyka dostávají v Erasmus kanceláři. Někteří zahraniční
studenti však do Prahy přijíždějí již dříve a absolvují jazykové kurzy jiných škol (např. na ČVUT).
Cizinecká policie
I zahraniční studenti musí splňovat určité právní předpisy, aby mohli legálně pobývat na území České
republiky. Agendu přechodných pobytů od cizinecké policie vede Odbor azylové a migrační politiky
Ministerstva vnitra (OAMP MV), ale poprvé po příjezdu do ČR se zahraniční studenti musí nejprve na
cizinecké policii (Olšanská 2 - zastávka Olšanská, blízko Želivského), kde se musí registrovat. Přitom platí
následující:
5
1. Občané EU (včetně Schengenu a EFTA), kteří bydlí na koleji, se osobně registrovat nemusejí.
Udělá o za ně kolej, která posílá seznamy studentů na cizineckou policii. Na koleji však opatrně ověřte,
zda registraci opravdu provedou.
2. Občané EU (včetně Schengenu a EFTA), kteří na území ČR pobývají déle než 30 dní a nebydlí na
koleji, se musí dostavit na Cizineckou policii do 30 dnů. Nicméně protože nemají v pasu celní razítko
s datem příjezdu, lze jen těžko ověřit, že v posledních 30 dnech nevycestovali mimo ČR někam na
výlet nebo na návštěvu domů.
3. Občané třetích zemí, kteří bydlí na koleji, by teoreticky na Cizineckou policii nemuseli, protože je
má taky nahlásit kolej, nicméně ta to občas nedělá. Zeptejte se proto u konkrétního studenta na
recepci koleje, zda ho registrují. Pokud ho registrovat nechtějí, připomeňte jim, že je to jejich zákonná
povinnost. Pokud vašeho buddíka ani tak neregistrují, budete se s ním muset vydat na Cizineckou
policii do 3 pracovních dnů od jeho příjezdu do republiky.
4. Občané třetích zemí, kteří nebydlí na koleji, se musí na Cizineckou policii dostavit do 3 pracovních
dnů od příjezdu do republiky.
Až poté, co jsou studenti registrováni, spadá jejich agenda pod Odbor azylové a migrační politiky (OAMP).
Jedná se např. o změnu místa pobytu či žádost o jeho prodloužení. Schůzku je možné si domluvit telefonicky
(operátorky ale často hovoří jen česky). Dle místa svého bydliště se studenti dostaví na jednu z následujících
poboček:


Praha 2, 4, 5, 10 – spadá pod pracoviště Cigánkova 2, Praha - Chodov (u stanice metra Chodov)
Praha 1, 3, 6, 7, 8, 9 - spadá pod pracoviště Koněvova 32, Praha - Žižkov (mezi zastávkami autobusu
Tachovské nám. a Černínova)
Na obou pobočkách existují oddělené přepážky pro občany EU a občany ze zemí mimo EU. Donedávna se
cizinci pocházející ze zemí, s nimiž ČR udržuje bezvízový styk, (např. USA, Kanada, Černá Hora atd.) odbavovali
na přepážkách společně s občany EU, to však již nyní neplatí.
Pokud si vezmete na starosti studenta mimo Evropu či občana EU, který nebydlí na koleji, předpokládá se,
že s ním absolvujete návštěvu Cizinecké policie. Obrňte se trpělivostí a připravte se, že úřednice nejsou
ochotné téměř nic vysvětlovat a chybí-li vám nějaký dokument, pošlou vás zase domů. Mějte od všech
potřebných dokumentů kopie. Zvlášť důležitý je doklad o zdravotním pojištění. Podrobnější informace získají
studenti na fakultě. V případě jakýchkoliv pochybností kontaktujte Erasmus kancelář.
Časté dotazy
Kdy dostane průkaz studenta nebo ISIC?
Vyřídí si ho během orientačního dne 29. či 30. 9. V případě potřeby to může udělat i kdykoli jindy – ovšem až
poté, co je zapsán ke studiu v Erasmus kanceláři PřF.
Kdy si bude moct buddy pořídit studentský kupón na MHD?
Následující den po tom, kdy dostane od univerzity průkaz studenta/ISIC si k němu může jít do některého
z prodejních míst DPP (ideálně do centrály Na Bojišti) koupit studentský kupón na MHD. Pokud potřebuje
průkaz hned, může vyplnit papírový formulář a papírek potvrzení o studiu pro DPP – obojí mu musí
orazítkovat v Erasmus kanceláři – a vyřídit si papírovou průkazku DPP za 30,- Kč.
Studenti starší 26 let nemají nárok na slevu a mohou si vybrat mezi pořízením Opencard nebo papírové
přenosné jízdenky. Za vydání Opencard zaplatí minimálně 100,- Kč a budou čekat až jim přijde poštou,
6
případně jim za 250 Kč vystaví kartu na místě. K tomu zaplatí za „kupón“ 550 Kč na 30 dní či 1480 Kč na 90 dní
či roční. Naproti tomu za vystavení přenosné papírové jízdenky neplatí nic, na 30 dní stojí 670 Kč (lze ji koupit i
na 90 či 365 dní) a dostanou ji hned. Nevýhodou přenosné jízdenky je, že když si ji zapomenou, platí plnou
pokutu (800 či 1000 Kč oproti 50 Kč při zapomenutí nepřenosné průkazky). Více zde.
Kde v Praze koupit adaptér do zástrčky?
Pokud tvůj buddy pochází z Británie, Irska nebo některé mimoevropské země, pro své elektrické spotřebiče
potřebuje adaptér na britský/americký typ zástrčky. Ten není úplně lehce k sehnání, mívají ho ale například
v GM Electronic nebo v Tescu na Národní třídě.
Jak zjistím přesnou cenu ubytování na koleji?
Výši kolejného spočítáte podle ceníku a pravidel uvedených ve Stanovení standardních cen pro ubytování
v kolejích UK v Praze. Nezapomeňte počítat DPH, koeficient délky ubytování a poplatky za užívání spotřebičů
(vypisuje každá kolej samostatně - najdete v ubytovací kanceláři)
… a konečně zábava
Po dočtení dlouhém výčtu úkolu se ti možná zdá, že buddíkování jsou jenom samé povinnosti, ale sám/sama
poznáš, že tato činnost je hlavně zábava. International Club pořádá během Orientation Week a samozřejmě i
později různé seznamovací party a výlety, o něž mají zahraniční studenti většinou velký zájem. Účast Čechů je
jednoznačně vítaná, protože studenti ze zahraničí sem nepřijeli jenom studovat, ale takypoznat ty, kteří tu žijí.
Na kolejích a během přednášek k tomu ovšem nemají moc příležitostí… Třeba Tě ale Tvůj buddy pozve na
návštěvu a budeš se moci seznámit se spolubydlícími ze stejného patra koleje. Zahraniční studenti chtějí
poznávat i místní kulturu, Prahu, Česko. I v těchto oblastech máš možnost být průvodcem. A chceš-li poznat i
jiné zahraniční studenty mimo svého buddyho, neváhej přijít na některou akci, kterou budeme pořádat, nebo
se do klubu zapoj. Nové členy vždycky rádi vidíme … Budeme rádi, když se přidáš a pomůžeš s organizací
Orientation Weeku, nebo pak během semestru i s jinými aktivitami. A příští rok už to můžeš být třeba Ty, kdo
bude aktivity koordinovat.
Děkujeme!!!
7
Download

Rozhodl/a ses stát prvotním průvodcem zahraničního studenta při