sremska privredna komora
sremska mitrovica
BAZA
BRAUNFILD I OSTALIH
INVESTICIONIH LOKACIJA U
OPŠTINI IRIG
22000 Sremska Mitrovica
ul.Kralja Petra I 4/II
Tel: +381 (0) 22 610 778 , +381 (0) 22 715 561,
Fax: +381 (0) 22 610 078
[email protected]
[email protected]
www.rpksrem.co.rs
Baza Braunfild i ostalih investicionih lokacija
u Sremu
Poštovani privrednici,
Bilo da su u pitanju proizvodne hale, logistički centri, poslovni prostori ili parcele
građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, Sremska privredna komora putem Baze
Braunfild investicionih lokacija u Sremu ima nameru da objedini sve privredne potencijale u Sremu i prezentacijom na jednom mestu ih učini dostupnim kako stranim tako i
domaćim investitorima.
Ukoliko posedujete imovinu na kojoj bi investitori mogli da razvijaju svoje poslovanje
i želite da pronađete kupca ili zakupca za nju, pošaljite nam Vaše podatke i postanite
deo Baze Braunfild investicionih lokacija u Sremu.
Sremska privredna komora Sremska Mitrovica zainteresovane investitore, odnosno
zakupce povezaće sa odgovornim licima iz Vaše firme, kako bi realizovali vašu ponudu,
a Vi ne propustite priliku da imVaša imovina posluži kao odgovor na pitanje „Gde investirati?”.
Naša baza lokacija obuhvatiće privatne posede, ali i društvenu i državnu imovinu. Jedini preduslov da se i Vaša lokacija nađe u Bazi Sremske privredne komore je da se na
njoj može razvijati poslovanje i unapređivati privreda Srema.
Registracija za Bazu Braunfild i ostalih investicionih lokacija u Sremu je jednostavna i
besplatna. Samo je potrebno da popunite formular za registraciju i pošaljete ga na
e-mail adresu [email protected] ili [email protected] U cilju što uspešnije
prezentacije, preporučujemo da uz popunjen formular pošaljete i fotografije Vaše
lokacije u što boljoj rezoluciji.
Na ovaj način Vaša lokacija će postati deo ponude investicionih potencijala Srema,
dostupnih velikom broju stranih i domaćih investitora sa kojima SPK tesno sarađuje.
Dobrodošli u Bazu Braunfild i ostalih investicionih lokacija u Sremu
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Šta su braunfild investicije ?
U Evropi se pod braunfild investicijama podrazumevaju sve investicije u bivše industrijske komplekse, stare zapuštene fabrike, železničke zone, skladišta i luke, sa ciljem da
se unese nova namena i unapredi stanje životne sredine. Često su to zagađene lokacije
na kojima je potrebno da se obavi rehabilitacija zemljišta. Amerikanci pod pojmom
braunfild podrazumevaju apsolutno zagađene zone na kojima se nalaze stari aerodromi, rudnici, čeličane, industrijski gradovi, kompleksi koji su i van gradskih jezgara
– ističu urbanisti.
Napuštena industrijska postrojenja i ruinirani kompleksi, obično smešteni u delovima
grada koji su u vreme industrijske revolucije bili jezgra razvoja, u razvijenim zemljama
ne predstavljaju rugla kao kod nas, već veoma atraktivna mesta kojima je udahnut novi
život. Takve tzv. braunfild investicije, koje, pored oživljavanja starih objekata, podrazumevaju i revitalizaciju zagađenog građevinskog zemljišta, u svetu su aktuelne već
oko dve decenije.
Korist koju gradovi i ostale sredine imaju od braundfild projekata je višestruka, a investitori imaju određene prednosti (često već izgrađenu infrastukturu, pa samim tim i
manje troškove). Prednost je, između ostalog, i u tome što se u tim sredinama ne troši
novo zemljište i uređuju se zapuštene oblasti koje su često u naseljenom okruženju.
Lokacije u koje se ponovo investira mahom su u izgrađenim zonama gradova i drugih
naseljenih mesta, što znači da se koriste već građena zemljišta, umesto da se troše nove
poljoprivredne, zelene ili druge neizgrađene zone.
U Sremu bi braunfild projekti mogli da budu realizovani na mnogim lokacijama u svih
sedam opština, Pećincima,Inđiji, Staroj Pazovi, Rumi, Sremskoj Mitrovici, Irigu i Šidu.
Investicije za ove lokacije su još u planovima i nijedna nije potpuno zamišljena po principima braunfild investicija na zapadu. Pitanje je da li bismo mogli u tu kategoriju da
svrstamo sve što se nudi pod tim nazivom. Međutim i lokacije koje su ponuđene u Bazi
braunfild investicionih lokacija u Sremu, Sremske privredne komore, mogu da budu
predmet promovisanja u cilju novih investicija , pokretanja nove proizvodnje i novog
zapošljavanja, što je i bio razlog njihovog uključivanja u ovaj projekat.
Kada je reč o pravim braunfild investicijama, Evropa i Amerika imaju posebne fondove
kojima se stimulišu investitori da ulažu u ovakve lokacije, a neretko su oslobođeni
poreza ili im se državno zemljište prodaje ili daje na korišćenje jeftinije, nekad i bez naknade, samo da urade skupe predradnje čišćenja i uređenja zemljišta pre nove izgradnje ili revitalizacije postojećih struktura, što se u narednom periodu očekuje i u našoj
sredini.
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
OPŠTINA IRIG
Proizvodno-poslovni objekat - MLIN
Adresa Irig
Pravni osnov Pravosnažno rešenje katastra nepokretnosti u Irigu br. 952-02-949/2010
Cena EUR * Pogodba Jemstvo /
Prodavac Societe Generale Banka Površina objekta: Mling 602 m2, 145 m2 u osnovi Po+Pr+2+Pt
Poslovna zgrada 88 m2, 53 m2 u osnovi - P+1 Površina dvorišta: 2,260 m2
Godina izgradnje - 1994. godina
Karakteristike objekta: uknjižen, useljiv, telefon, vodovod, ventilacija, dodatni ulazi, trofazna
struja, kanalizacija, portirnica
Kontakt telefon: 011/225-10-11, 064/657-802 Fax - 011/222-12-54
Societe Generale Banka
Opis objekta: Poslovno - proizvodni objekat – zgrada mlina. Prijem i obrada pšenice,
skladištenje i pakovanje brašna. Kompleks se nalazi uz put, sa prilaznim odvojkom. Na parceli su pored mlina i poslovnog prostora i silosi, trafo stanica i kolska vaga. Izmereno žito ide
ka prijemu u mlin. U suterenu mlina se nalaze magacinski prostor i pakeraj stočnog brašna,
u prizemlju su mlinski deo sa pripremom i pakeraj brašna, na prvom spratu takođe deo za
pripremu pšenice i mlinski deo, na drugom spratu priprema i sita sa transportom i na tavanu
priprema i razvrstavanje gotovih proizvoda. Zgrade mlina i poslovna zgrada su jedna do
druge i u kopiji plana predstavljene kao jedna celina, površine u osnovi od 198 m2
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Irig 1.
Ukupna površina zemljišta (m²): 15465
Ukupna površina objekata (m²): 0
Privatno vlasništvo (%): 0
Državno vlasništvo (%): 0
Ostalo vlasništvo (%): Oblik prenosa prava: Zakup
Cena (€/m²): 30
Napomena: Zakup na 99 godina
Tip nadmetanja: Tender
Trenutna namena zemljišta: Građevinsko zemljište
Zemljište privedeno nameni: Da
Planski osnov: Da
Napomena o planskom osnovu: Dozvoljena spratnost i visina objekata: P+1-Pod+P+1+Potk.
Električna energija: Da, dovedena do placa
Voda: Da, dovedena do placa
Priključak za gas: Da, dovedena do placa
Telefon: Da, Dovedeno do placa
Kanalizacija: Da, Dovedeno do placa
Pristupne saobraćajnice: Da
Napomena: Asfaltni put sa tri strane placa
Dnevni promet saobraćaja uz parcelu je oko 30.000 motornih vozila svih kategorija.
Kontakt osoba: Aleksandar Djordjevic
Tel: + 381 11 3398 809, Fax: + 381 11 3398 814, Mob: + 381 65 3397 916
Baza Braunfild investicionih lokacija u Sremu
Download

baza braunfild i ostalih investicionih lokacija u opštini irig