Marketingové
číslo 6 / 2014
inspirace
časopis pro úspěšné podnikání
říjen 2014:
Brno Praha Plzeň
VELETRH řešení VI.
Aktuální otázky podnikatelů
2
3
Naším posláním je networking
4
Témata nadcházejícho Veletrhu řešení
6
Věrnost je odměna za to,
že se o někoho dobře starám
7
Nové projekty: Jehla v kupce sena
8
8. setkání magazínu Best of
9
krátké prezentace, workshopy,
individuální konzultace
Souběh funkcí již není od 1. 1. 2014
přípustný
10
11
Firmy cítí největší rezervy v oblasti
marketingu a prodeje
O moudrosti, klidu a osobním rozvoji
Něco k zamyšlení:
Realizace nepředstavitelného
Marketingové inspirace
č. 6 / 2014
Souběh funkcí již není
od 1. 1. 2014 přípustný
Do 31. 12. 2013 byl souběh funkcí výslovně dovolen ustanovením § 66d
zákona č. 513/1991 Sb., obchodního
zákoníku, které do tohoto zákona bylo
vloženo novelou účinnou od 1. 1. 2012.
Jelikož v nové právní úpravě není obdobné pravidlo obsaženo, znamená to
návrat k právnímu stavu před zmíněnou novelou. Stav, kdy člen statutárního
orgánu obchodní korporace vykonává
svou funkci také z titulu pracovněprávního vztahu, je nepřípustný, jelikož pro
tutéž činnost nemohou být uzavřeny
dvě různé smlouvy.
Souběžný pracovněprávní vztah dále
postrádá základní znak pracovního
práva, a to, že musí jít o závislou práci. V případě, kdy je člen statutárního
orgánu obchodní korporace sám sobě
nadřízeným, nejde o závislou práci,
a tudíž nemůže dojít ke sjednání pracovního poměru či dohody o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
Ustanovením § 777 odst. 3 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, je uložena povinnost obchodních
korporací upravit a přizpůsobit ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně
tomuto zákonu do 6 měsíců ode dne
nabytí účinnosti, tj. do 30. 6. 2014. Při
nesplnění této povinnosti hrozí členům
statutárních orgánů nebezpečí, že výkon jejich funkce bude od 1. 7. 2014
bezplatný.
Nebezpečím plynoucím z již nedovoleného souběhu činností členů statutárních orgánů společností podle smlouvy o výkonu funkce (přizpůsobené
i nepřizpůsobené požadavkům nové
právní úpravy) a pracovní smlouvy
(případně dohody o pracovní činnosti
/ provedení práce) pak je, že vynaložené mzdové prostředky včetně odvodů
z mezd budou pro společnost daňově
neuznatelným nákladem a doba trvání
tohoto „pracovního poměru“ nebude
Českou správou sociálního zabezpečení
uznána jako odpracovaná doba pro
účely důchodového pojištění. A v neposlední řadě může dojít i k problému
s čerpáním dávek nemocenského pojištění, případně vyplacení podpory
v nezaměstnanosti.
Martin Macura
předseda představenstva
Synergy Consulting, a.s.
Pozvánka na aktuální Veletrh řešení
http://youtu.be/PRJTJ5yAoNg
2
Marketingové inspirace
č. 6 / 2014
Naším posláním je networking
Představujeme Ing. Gabrielu Mrkvicovou ze společnosti Smart Network,
jednu z účastnic červnového Veletrhu řešení. Zajímalo nás, co jí k účasti
přimělo.
‹‹Veletrhy řešení jsou místem setkání
lidí, kteří hledají nové výzvy, s lidmi,
kteří mají správná řešení. Co bylo pro
vás motivem se na Veletrhy řešení
přihlásit?
Miluji nové lidi a nové věci. Kdykoliv
mám příležitost zjistit, co je nového
ve světě podnikání, mám velký zájem
u toho být. Je to vlastně můj životní
styl: být u všeho, co stojí za to. Účastnila jsem se proto, abych viděla nejlepší
z nejlepších.
‹‹Potkala jste na Veletrhu řešení nějaké zajímavé lidi? Čím vás obohatili?
Jsem na vlně networkingu a poznávání
lidí už skoro dva roky. Každý mě může
obohatit něčím novým, protože každý
je profesionál v něčem jiném. A myslím
zcela vážně, když řeknu, že mi nezáleží
na tom, jestli je to prodavačka v obchodě nebo manažerka mezinárodní firmy.
Každý člověk má své kouzlo a v něčem
vyniká. Na všechny si beru vizitky,
protože každý je zajímavý.
‹‹Ve svém projektu Smart Network se
řídíte třemi principy. Můžete je uvést
na nějakém praktickém příkladu?
1. Princip švédského stolu – stejně jako
u švédského stolu si vybíráte, na co
máte chuť, co zrovna potřebujete, tak
stejně funguje Smart Network. Vybíráte
si ty lidi, kteří vás právě teď oslovili.
Ostatní vás osloví třeba později. Setkáte
se s mladými začínajícími živnostníky,
ostřílenými businessmany a také s majiteli velkých firem, kteří pro vás mohou
být zajímavý nápadem, zkušeností, kontaktem, doporučením. A o to tady jde.
2. Princip kolektivního mládí – to se
o nás říká mezi podnikateli. Když k nám
přijdete a prožijete s námi například
business ráno nebo společenskou akci,
odcházíte spokojení, občerstvení. Dokonce se u nás někdy i tančí a to byste
se divili, jak to podnikatelé v obleku
a podnikatelky v kostýmu umí rozjet!
3. Princip vzájemného respektu – každý
máme své cíle a hodnoty. A ty se mohou
lišit. Proto respektujeme svá poslání
a směry a pomáháme si v oblastech,
které nám jsou blízké.
‹‹Co vy osobně děláte pro svůj osobní
rozvoj?
Jsem asi nejpilnější účastnice všech školení, workshopů, kurzů, ukázkových
3
hodin, seminářů a prezentací, kterého
si dovedete představit. Rozvíjím se nejen jako manažerka pomocí seminářů
o prodeji, vedení lidí a podobně, ale
také jako osobnost skrze Qui Gong,
jógu, art terapii.
‹‹Na jaké další akce ve vaší režii se
mohou zákazníci těšit v nejbližších
měsících?
V září chystáme dvoudenní seminář na
téma Žij svůj příběh, který bude prožitkový a pomůže najít svou životní cestu.
A… víte co? Všechno najdete v kalendáři akcí na našich stránkách www.
smart-network.cz!
‹‹Mohou se budoucí účastnící příštího
Veletrhu řešení těšit, že v ás potkají?
To si pište!
Bc. Milan Nerud
Marketingové inspirace
č. 6 / 2014
Témata nadcházejícho Veletrhu řešení
5+1 pro marketingový restart malých a středních firem Jana Eckhardtová, Malá marketingová Rozhovor zde: http://goo.gl/LCfWcI
„Opomíjené oblasti marketingové komunikace malých a středních firem. 1. Co, jak a pro koho 2. Nástroje
placené či zdarma 3. Kolik je dost 4. Kdo neuteče vyhraje 5. Zisk především + Motor změn. On-line formy vzdělávání – moderní a efektvní nástroj pro vaši firmu
Michaela Špániková, VOX
Rozhovor zde: http://goo.gl/xyaoAT
„Webináře – v současnosti jedna z nejdiskutovanějších forem on-line vzdělávání na českém trhu. Webináře
nejen vzdělávají, ale šetří čas a peníze. Seznamte se s nimi a začněte jim důvěřovat, máme před sebou on‑line
budoucnost.“
Tipy a triky v personalistice
Martin Macura, Macura & partners a.s. Rozhovor zde: http://goo.gl/zBOlnP
Vznik a skončení pracovního poměru – Pracovní smlouva – Mzdový výměr – Informace o obsahu praconího
poměru – Dohoda o provedení práce – Dohoda o pracovní činnosti – Ochrana osobních údajů – Cestovní
náhrady.
Sociální sítě v místě prodeje – efektivní marketingový nástroj
Ondřej Lidmila, Enplug Rozhovor zde: http://goo.gl/tH8XfS
Jak přivést sociální sítě přímo do místa prodeje a využít jejich potenciál více pro svůj busines? Jak efektivně
navázat se zákazníkem komunikaci a zvýšit jeho důvěru a loajalitu přímo v místě prodeje?
Video ve vašem marketingu Pavel Klein, Bestargroup Rozhovor zde: http://goo.gl/2HG4lT
Přemýšlíte, jak vytvořit video propagující vaši službu, produkt nebo firmu? A proč byste jej vlastně měli
tvořit? Získáte odpověď na otázky „proč“ a také „jak“. Jak se nespálit na zahraniční investici
Iva Hrdinová, World Systems Market Inc.
Rozhovor zde: http://goo.gl/hbyMyV
Dostáváte zajímavé nabídky zhodnocení vašich peněz? Zhodnocení větší než 2 % ročně? Víte, na co se máte
ptát? Jak hodnotit nabídku? Dozvíte se o existenci bezpečných a zároveň výhodných formách zhodnocení
investic. Vše prezentováno na reálných příbězích. Změna
Bedřich Snášel, One PR
Přijďte si poslechnout pětiminutovku manažera, který udělal ZMĚNU. Změnu bez které by firma skončila,
změnu kterou může udělat každý z Vás. Jde o osobní odhodlání a schopnost se rozhodnout a učinit změny.
Znovu nastartoval podnikání, znovu roste, obory ve kterých jiní krachují učinil ziskovými. Poradí vám, jak na to.
4
Marketingové inspirace
č. 6 / 2014
Je důležité být v centru nebo stačí periférie či nemoderní prostory?
Jiří Belcredi Knauer, Remax Magnum Rozhovor zde: http://goo.gl/J62gAE
Podnikatelé řeší mnoho otázek spojených s fixními i variabilními náklady.V průběhu života firmy mohou
některé být totéž. Například investice do marketingu či pronájem vhodné kanceláře.
Infoprodukty – má cenu je tvořit?
Petr Popek, Cesta podnikatele Rozhovor zde: http://goo.gl/nFlqrH
Školíte, předáváte své know how, konzultujete a máte pocit, že říkáte lidem pořád to samé? Naklonujte se
online a vaše virtuální já bude dělat totéž, 24 hodin denně, každý den. Jak? Dozvíte se během této prezentace.
Nové programové období se blíží. Připravte se na svou šanci!
Martin Bárta, Economy rating Rozhovor zde: http://goo.gl/dH2NAF
Získáte ucelený přehled dotačních titulů a možností, které sebou přináší programové období 2014–2020.
Jak se nespálit při výběru zaměstnanců
Lenka Šlajsová, Havi Consulting Rozhovor zde: http://goo.gl/t9XzF4
Jak předejít vysoké fluktuaci a vícenákladům do lidských zdrojů? Základem je dobrá analýza pracovního místa,
jasné definování firemní kultury, popisu pracovní pozice a role jakou bude kandidát zastávat. V neposlední
řadě rozhoduje motivační faktory. To vše společně tvoří alchymii úspěšného náboru. Čokoládový marketing
Pavel Svítek Rozhovor zde: http://goo.gl/6q1SMq
Čokoládu tradičně používáme na podtržení slavnostních chvil. Využíjte těchto příjemných zážitků při práci
s vašimi klienty. Sladké maličkosti, personalizované sladkosti, spoluvytváření Private Labels.
Jak projevit nesouhlas přijatelným způsobem
Miluše Lusková, Dale Carnegie
Rozhovor zde: http://goo.gl/PrfpB4
Jak se obvykle zachováme, když nesouhlasíme s názorem druhého člověka? Jak můžeme nesouhlasit přijatelně
a zároveň být vyslyšeni? Prozíravý profesionál se snaží zachovat komunikační kanály otevřené ...
Měřitelnost kvality jazykového vzdělávání
Mikulášková Adéla, Polyglot Rozhovor zde: http://goo.gl/avsZin
Překročte hranice omezující trh a váš podnikatelský prostor. Prolomte jazykové bariery. Investujte do kvalitního jazykového vzdělávání. Dozvíte se jak tuto kvalitu měřit.
Myslíte si, že máte vaše data v bezpečí?
Vojtěch Krejčíř, HEXAGEEK GROUP
V dnešní době pracujeme se spoustou elektronických dat. Emaily, el. dokumenty, spousty souborů v nejrůznějších formátech. Mnohé z nich obsahují informace důležité pro chod podniku, nebo dokonce údaje, jejichž
ztráta nebo zneužití znamená obrovské ztráty. A přitom mnohé z těchto souborů nosíme na discích svých
notebooků, v tabletech, mobilních telefonech, nebo je ukládáme na veřejně dostupná uložiště.
5
Marketingové inspirace
č. 6 / 2014
Věrnost je odměna za to,
že se o někoho dobře starám
Setkání mají atmosféru, mají svého ducha. Vliv na to mají prezentující i účastníci. A co si budeme
nalhávat, emoce prochází žaludkem. Chuť je dominantní smysl a ovlivňuje naši náladu. Své
o tom ví Tomáš Pazdera z firmy
Coffee Offi. Jeden z klíčových
lidí ovlivňujících projekt Veletrhy
řešení.
Zeptal jsem se Tomáše na jeho
životní cestu ke kávě.
‹‹Když jsem tě poznal, prodával jsi
reklamu. Dnes po letech mluvíš tak
skvěle o kávě, že v sále je slyšet spadnutí pomyslného špendlíku. Kudy
vedla tvoje cesta ke kávě?
Cestou klikatou. Obchodoval jsem
v podstatě celou kariéru a prodával kde
co. Nicméně až u kávy se propojila moje
životní filosofie s obchodním modelem
společnosti pro kterou pracuji.
‹‹Co to je za filosofii?
Jsem romantik a líbí se mi obchod uzavřený plácnutím dvou dlaní. Nemám
rád smlouvy s automatickou prolongací a texty psanými drobným písmem.
Myslím si, že věrnost je odměna za to,
že se o někoho dobře starám – nedá se
získat slibem, ani smlouvou. Tím, že
se o někoho starám a věnuji mu svou
pozornost a čas, vytvářím i jeho spokojenost. A spokojenost je pocit – emoce.
Dá se velice špatně vyčíslit statisticky.
To je vždy velice nepřesné. Je potřeba
přijít, dát si s klientem dobrý kafe a tu
emoci vyčíst z jeho očí, úsměvu, tónu
hlasu…
‹‹Dnes je obchodování velmi racionální, přesné až detailní. Kde je podle
tebe hranice kdy se v obchodě řídit
emocí a kdy rozumem?
To nevím. Zeptej se na to právníka,
marketéra a ekonoma a pokaždé do-
staneš jinou odpověď… Proto radši
hledám odpovědi v jiných sférách,
hlavně v hudbě, takže pokaždé, když
si poslechnu Mother od Pink Floyd,
tak si řeknu „Radši se moc neptej, aby
tě strachy a zkušenosti druhých úplně
neparalyzovaly“ a přemýšlím o tom,
jestli si kolem sebe někdy nestavíme
až moc vysoké zdi…
‹‹Obchodování je pro tebe evidentně
jedna velká emoce.
Celý život je jedna velká emoce. Myslím
si, že čím více emocí do své práce lidé
vloží, tím vyšší to má hodnotu. Můžu
si koupit hrnek na e-shopu za 20 Kč, ale
začnu ho milovat až v okamžiku, kdy
mi na něj můj syn namaluje obrázek
a jeho hodnota bude nevyčíslitelná.
A svou práci beru trochu jako poslání, protože mnoho lidí (nejen u nás)
se stále spokojí s nekvalitní a nedbale
připravenou kávou. Pokud ji pijí sami,
je to jen otázka jejich sebeúcty. Pokud
ji špatně připravují a servírují i svým
klientům, tak o ně nepečují, ale mají
je „na starost“. Pro mě je proto pochopitelně důležité, aby mým klientům
chutnala káva, kterou jim prodávám.
A stojím o klienty, pro které je chuť kávy
zásadní a její podávání mají spojeno
s nějakou vizí.
‹‹Káva si podle tebe ještě stále nenašla své konečné místo v kultuře českých firem?
Ale jo, místo tam má, jenom je otázka,
kde končí káva a kde začíná jed. Jestli
kávu servírujeme s potřebou někomu
zpříjemnit den, nebo s pýchou, jakou
mám superluxusní mašinu a značkový
kafe. Jestli kávu vařím pro potenciální
fakturační položku, nebo pro člověka,
6
který k nám jel 200 km po rozkopané
D1, je unavený a nenaladěný. To jsou
ty podstatné emoce, které je potřeba
sledovat. A mít o člověka zájem a to
nejen za jednacím stolem.
‹‹Online svět si urval svůj veliký podíl na businnes komunikaci. Myslíš,
že je vše možné najít na internetu?
Vše určitě ne. V e-shopu si svou vizi
nekoupíme. Tam si můžeme maximálně
koupit předmět, který nám v tom může
pomoci, když budeme mít šťastnou
ruku. Ale nenajdeme tam člověka, který
nám bude naslouchat a bude ochotný
převzít i nějakou roli a část zodpovědnosti za naplnění vizí svých klientů.
Setkám li se s podnikatelem, který chce
svým zaměstnancům vytvořit skvělé pracovní prostředí a postarat se co
nejlépe o svoje hosty, tak je pro mě
snadné mu dát vhodné řešení a ochotně
převezmu i zodpovědnost za splnění
části jeho vize.
‹‹Mají tedy podle Tebe ještě smysl
živá setkání?
Dokud budou lidé schopni vidět v pěně
na espressu obrázky, tisknout horký
šálek ve svých dlaních, nasávat jemnou
vůni a vnímat chuť, má smysl se sejít
a dát si dobrý kafe.
Bc. Milan Nerud
Marketingové inspirace
č. 6 / 2014
Nové projekty: Jehla v kupce sena
Většina podnikatelů pro svoji činnost potřebuje produkty
a služby třetích stran. To se
týká samozřejmě i provozovatelů
eshopů a dalších subjektů e-commerce. Informace můžeme více
či méně složitě hledat různými
způsoby, které mají své výhody
i nevýhody.
• „Vygooglovat“ info na internetu je asi nejčastější způsob. Jeho výhodou je
jednoduchost a velký výběr; současně nevýhodou je právě ten velký výběr –
strávíme hodiny v moři informací a bez záruky, že najdeme, co hledáme.
• Reference – co používá konkurence? U služeb typu platební brána či systém
pro emailing je to zřejmé, kdo jim ale dělá například PPC, SEO či copywriting
asi nezjistíte tak snadno. Navíc samotné používání služby ještě neznamená
automaticky spokojenost s jejím poskytovatelem/dodavatelem.
• Odborný rádce – to může být jednak samotný dodavatel produktu či poskytovatel služby – ten o tom samozřejmě ví nejvíce, ale asi vám objektivně neporadí,
pokud by musel doporučit konkurenční službu/produkt; nebo subjekt, který
službu/produkt nabízí v rámci svého portfolia – například webdeveloper má
v systému integrovány některé dopravce nebo účetní systémy – tady je zase
objektivita zkreslena například tím, že nepodporuje všechny a navíc může
být „motivován“ zajímavějšími podmínkami u některého z nich, kterého pak
může upřednostnit právě na úkor objektivity.
Všechny výše uvedené nevýhody by
mohl zastřešit odborný, nezávislý infoportál, který by tyto informace přinášel
nekomerčně, komplexně, na jednom
místě a ve stylu objektivního „Rádce“.
Tato myšlenka byla před rokem u zrodu
portálu BusinessPRO s podtitulem Prů-
vodce vaším internetovým podnikáním,
říká jeho zakladatel Richard Krejsa.
Nyní – po roce provozu, během kterého
se potvrdil zájem odborné veřejnosti
o portál tohoto typu – jsme spustili
nový web s modernějším konceptem
a rozšířeným obsahem. Přibyly nové
rubriky – například „Provoz e-shopu“
či „Podnikání a právo“, dále jsou rozšířeny stávající odborné sekce o dosud
nezpracovaná témata (než se do toho
pustíte, speciální software, informační
systémy, soutěže, e-mailing, napojení
na externí služby…) Největší změnou je
nový vzhled a uspořádání pro lepší přehlednost a tím i orientaci návštěvníků.
Pozici portálu BusinessPRO potvrzují
i TOP společnosti, jejichž odborníci jsou
autory desítek publikovaných příspěvků. Rád mohu jmenovat například Heureka, H1.cz, PayU, DPD, Acomware,
Netdevelo, eBrána, Asociace.BIZ a další.
Přesvědčte se sami, zda tu najdete, co
hledáte!
www.businessPro.cz
7
Marketingové inspirace
č. 6 / 2014
8
Marketingové inspirace
č. 6 / 2014
Firmy cítí největší rezervy v oblasti
marketingu a prodeje
To je jeden ze závěrů již 5. ročníku výzkumu mezi 323 majiteli a manažery firem, který letos proběhl v rámci aktivity
KUPREDU.CZ ve spolupráci s vysokými školami. Výzkum
si dává za cíl mapovat faktory úspěšnosti firem pohledem
vlastníků firem a jejich managementů. Tento svým způsobem unikátní výzkum dává, díky rozmanitosti pohledů
a existující časové řadě dat, množství odpovědí na otázky
související s metrikou firemní úspěšnosti, faktory rozhodujícími o úspěšnosti firmy, rozdílným pohledem vlastníka
a manažera na firmu nebo významu strategie firmy na její
dlouhodobý úspěch. Výzkumu se zúčastnili zástupci malých,
středních i velkých firem, vč. několika subjektů působících
v globálním měřítku.
než v minulých letech. To se následně projevuje i na optimističtějších očekáváních vývoje klíčových ekonomických
ukazatelů jako je výsledek hospodaření nebo tržby. Dalším
pozitivním výstupem je, že firmy zúčastněné ve výzkumu,
hodlají spíše nabírat zaměstnance než propouštět.
Z pohledu metriky hodnocení úspěšnosti firmy vlastníkem
převládají spíše dlouhodobější ukazatele, jako například růst
hodnoty společnosti nebo dlouhodobá stabilita a rozvoj firmy.
Na dotaz, kde firmy cítí největší potenciál pro zvýšení úspěšnosti, tedy kde aktuálně cítí největší rezervy, firmy nejčastěji
uváděly oblasti marketingu a prodeje. Dalšími oblastmi, kde
firmy cítí potenciál pro zlepšení, byly rozvoj lidských zdrojů
a úroveň strategického řízení. Naopak nejmenší potenciál
firmy vnímají v oblastech snižování nákladů, finančním
řízení nebo investicích.
Celkově lze říct, že z pohledu očekávání vývoje vnějšího
prostředí (ukazatele HDP a inflace) jsou firmy optimističtější
Aby firma byla opravdu úspěšná, musí být schopná pružně
reagovat. Toto je další ze závěrů výzkumu, kdy firmy při
pohledu do budoucna nejčastěji uváděly schopnost realizovat změny jako rozhodující kompetence pro úspěch firmy
v dalších letech (viz přiložený graf). Jako další důležité
kompetence firmy dále uváděly motivaci a energetizaci
zaměstnanců a strategické řízení.
Poslední oblastí, kterou se výzkum zabýval, byla role firemní strategie. Celých 96 % respondentů souhlasí s tím, že
firemní strategie je důležitým faktorem pro úspěch firmy.
Na druhou stranu však pouze 26 % firem uvedlo, že mají
formulovanou firemní strategii a ta je komunikována i směrem k zaměstnancům. Velmi zajímavé jsou i důvody, proč
firma nemá strategii. Z pohledu vlastníka je nejčastějším
důvodem nedostatek zdrojů, top management nejčastěji
tvrdí, že nemá dostatečnou podporu od vlastníka a střední
management považuje za nejčastější důvod absence strategie
nekompetenci managementu.
Výsledky výzkumu jasně ukazují, které oblasti jsou centrem
zájmu většiny firem, které chtějí být dlouhodobě úspěšné
a pro ostatní je zajímavým impulsem, na které oblasti je
dobré se zaměřit.
V současné době se již zahajují přípravy realizace 6. ročníku
výzkumu. V případě dotazů nebo námětů je možno se obrátit
na organizátory výzkumu.
Ing. David Kaprál, MBA – [email protected]
Ing. Jiří Slezák, MBA – [email protected]
9
Marketingové inspirace
č. 6 / 2014
O moudrosti, klidu a osobním rozvoji
Pokud by se všichni lidé, kteří se pohybují v oboru vzdělávání a osobního rozvoje rozhodli sejít, jistě by jim nestačil stadion na Strahově
v Praze. Za svůj život jsem jich potkal a poznal hodně. Sám přidávám
svou trošku do mlýna. Přesto jeden člověk v mých očích a v mém srdci
ční nad všemi. Je to Petr Vitouch ze společnosti INC Consulting. Podnikatel, ale hlavně lektor, se kterým konzultuji mnoho věcí okolo projektu
Veletrh řešení. Trochu jsem pana Vitoucha vyzpovídal.
‹‹Moudrost a osobní rozvoj patřil dříve do kompetence duchovních, rabínů
či jen starších lidí. Osobní zkušenost se
předávala osobně a ústně. Lidé si prostě
povídali. Dnes si povídáme daleko
méně a také méně rozeznávám, co je
moudré a co populismus. Jaký je tvůj
klíč, podle kterého hodnotíš moudro?
Já mám slovo moudro spojené s něčím
jiným než chytrost nebo inteligence.
Podle mne je moudro o vědění, ale
i nadhledu, pokoře, sebevědomí, službě ostatním dřív než sobě… Moudrý
je u mne Dalajláma a chytrý může být
špičkový vědec, kterému ale do moudra
chybí to okolo.
Bohužel dnešní doba hodně preferuje
chytrost před moudrostí (např. to jak se
chováme k starým lidem). Úspěšní jsou
v ní ti vychytralí a proto firmy hledají
chytré a platí jim více než moudrým.
Nedivme se pak, že svět kolem nás je
populistický. Tak to teď má být.
‹‹Pokaždé, když tě potkám, cítím
z tebe veliký klid a pokoru. A myslím, že nejen já. Z čeho pramení tvůj
klid a máš pro ostatní recept jak se
nenechat rozhodit?
Asi je to dané osobností, věkem a dalšími charakteristikami. Já osobně v lidech
a událostech prvně vidím to dobré a nemám potřebu se prosazovat za každou
cenu – to ale neznamená, že pokud
s nimi nesouhlasím, že to pak udělám
podle nich .
Nicméně ne vždy je tento přístup kladný a určitě jsou situace, kde by bylo
lepší se rozčílit a pohádat. Ale to není
ten můj šálek kávy 
‹‹V minulosti jsi působil v cizině,
zejména v Austrálii. Jak jsi vnímal
osobní rozvoj v jiné kultuře? Byly
tam nějaké společné prvky s českou
kulturou?
Austrálie je mnohonárodnostní. To bylo
na pobytu tam asi nejzajímavější. Chodil
jsem tam chvíli do školy s emigranty
z celého světa a vedli jsme např. diskusi s kamarádem z Vietnamu, který
obhajoval to, že je nejlepší pro život,
když rodiče vybírají partnery svým
dětem. Jemu taky manželku vybrali.
Zkrátka přesvědčoval nás o něčem,
o čem jsme vůbec neuměli a nechtěli
uvažovat a připustit si. To byla dobrá
škola tolerance.
Takže prvky s kulturou? Jasně s každou, kterou chcete – min. v komunitě
té země. V Cambeře v roce 1991 bylo
cca 50 československých rodin, které si
nějaké tradice držely.
‹‹Coby vyznavač myšlenek a úspěchu prvorepublikových firem vnímám
v dnešním vzdělávání v českých firmách ještě veliké mezery a nedostatky.
Zejména absenci dlouhodobé koncepce a systematičnost. Jak to vnímáš ty?
Mám rád zásadu: První je proč a až
druhé jak. Proto začněme od toho,
proč vzdělávání vůbec? Podle mne má
vzdělávání pomoci firmě něco zlepšit,
posunout… Takže si prvně firma musí
definovat, co chce zlepšit. Druhým krokem je analyzovat, proč to dnes nejde.
A z toho jednou z překážek může být
nedostatek znalostí, dovedností nebo
postojů lidí – většinou je to jen jedna
z překážek. A tuto překážku má odstranit vzdělávání. Bohužel toto chápe jen
málo firem a tak zadání pro školení je
např. udělejte nám kurz motivace pro
střední management. Ale proč, jak s tím
10
naložíte, jak to budete využívat, jak to
po nich požadovat atd. – to už nám
nikdo neodpoví. Pak můžeme školení
postavit, jak mi říkám: Pozpíváme, potancujeme a půjdeme domů. Účastníci
si odnesou pro sebe nějakou inspiraci, několik postřehů – ale velký posun
v tom nebude.
‹‹Projekt Veletrh řešení dostal do
vínku motiv setkávání odborníků
s podnikateli. Jak mohou odborníci
z oblasti služeb, dodávání know how
a poradenství zvýšit svoji prestiž?
Myslím, že jde o pochopení toho,
co majitelé a manažeři po poradcích
a vzdělávacích firmách opravdu chtějí
(a ani sami si to většinou neuvědomují).
Prestiž nezískám tím, že jim obchodníky vyškolím v prodejních technikách,
ale tím, že jim pomohu více prodávat.
A to je velký rozdíl v přístupu, myšlení
a třeba i v tom, že ne každou zakázku
od firem vezmu právě z důvodu toho,
že neumí nebo nechtějí spolupráci definovat v těchto pojmech.
‹‹Jsi lektor, ale také podnikatel. Jaká
otázka tebe momentálně trápí nejvíce?
Náš obor resp. trh vzdělávání se přísunem peněz z EU zásadně změnil.
Vzniklo mnoho nových vzdělávacích
firem s různou kvalitou, firmy se přeškolily (právě proto, že neřešily konkrétní problémy, ale pouze vyškolily svoje
pracovníky v populárních tématech).
Pokud se český trh v tomto oboru někdy
vrátí do „starých“ kolejí, pak to bude
trvat několik let. Zatím je to prostředí,
kdy klesají ceny a s tím i kvalita. Podle
mne není vzdělávání jen o tom, že lektor dobře, hravě a vtipně vyškolí dané
téma, ale je to hodně o celkové spolupráci, vyříkání si zadání, provázání na
aktivity po kurzu atd. a i to stojí peníze,
které dnes, díky cenové válce, firmy
nechtějí zaplatit.
Otázku, kterou dnes řeším já, je co dělat
jiného (smysluplného) těch několik let,
než zase trh vystřízliví a my budeme
moci dělat to, co považujeme za dobrou
práci v našem oboru.
Bc. Milan Nerud
Marketingové inspirace
č. 6 / 2014
Něco k zamyšlení:
Realizace nepředstavitelného
Většina firemních marketingových kampaní se dá označit jedním slovem
– nuda. Jsou bez nápadu, bez přínosu pro klienta a snadno předvídatelné.
Každý hned pozná, co bude dál. A nakonec… sleva. Možná na začátku
nás slova „likvidace, končíme, výprodej“ šokovala a mysleli jsme si, že
něco není v pořádku. Dnes už nás tyto negativa nechávají chladnými.
Jak jsou na tom marketéři?
Význam šokování
Značná část marketérů, odpovědných za tvorbu kampaní, se
na samém začátku tvorby rozhodne vytvořit něco výjimečného, něco nového, něco poprvé. Reakce na sebe nenechá dlouho
čekat. „To je zajímavý nápad, ale neumím si to představit,
vraťte se kolego k již vyzkoušenému“ A tak marketér chvíli
stávkuje a pak… se vzdá.
Některé kampaně zákazníky šokuji. A autoři slaví. Většinou ale brzy. Naše otřelá společnost, ošlehaná kdekterou
nechutností se nad nesmyslně přisprostou kampaní už ani
nepozastaví. Maximálně si příjemce sdělení řekne „ale to je
pěkná slečna“. Je-li to cílem, je co slavit.
Komunikujte neformálně
Jak to dělat jinak?
Většina oslovení naprosto neskrývaně říká „chci vám něco
prodat“ a tím ihned aktivuje brnění nezájmu. Naopak, vše
co na první pohled budí dojem neformálnosti je žádáno.
A vůbec nevadí, že podprahově působí určitá značka nebo
produkt. Ideální je například když o ní upřímně a nenuceně
mluví zákazník nebo zaměstnanec.
Od plošného k individuálnímu
Od běžného k netradičnímu
Od formálního k neformálnímu
Od nudného (šedého) k zajímavému (obsažnému)
Od prázdného k hodnotému
Donedávna jsem rád používal slovo kompromis, než jsem četl
myšlenku, že vlastně kompromis je stav, který nevyhovuje
oběma stranám. V případě marketingových kampaní tato
teorie platí mnohonásobně. Dokonalého je vskutku málo
a proto se držme všeho, co se jen trochu dokonalosti přiblíží.
Jeden příklad na závěr
V září 2011 jezdila Brnem tramvaj národního divadla Brna
a vozila svoje diváky. Uvnitř probíhala autogramiáda herců, pěvců a tanečníků. Na každé zastávce (celkem 4 místa)
proběhlo malé pěvecké nebo taneční vystoupení. Lidé se
sbíhali a čekali až se tramvaj v rámci svého okruhu k nim
znovu dostane. Nastupovali a jeli klidně hodinu se svými
oblíbenými herci. A jak to vypadalo na první poradě, když
se tato akce plánovala… To už si domyslí každý marketér,
který kdy něco prosazoval.
Univerzálně natištěná grafika – pro letáčky, plakáty, billboardy apod. znamená, že na některém z těchto komunikačním
nástroji nedojde k požadovanému efektu. Ledaže marketér
donutí (těžko říct jak) auta jedoucí rychlosti 100 km v hodině zpomalit asi tak na 30 km v hodině. To je totiž přesně ta
rychlost, která zajistí přečtení a vnímání celého textu.
Zamýšlel se Bc. Milan Nerud
Partneři časopisu:
www.muffinyb
rno.cz
Trièko
Samolepka
11
www.muffinybrno.cz
Marketingové inspirace
č. 6 / 2014
Montujeme pro vaše pohodlí
Zajímavým projektem pro zákazníky z Brna a okolí je web montujem.cz
Při zakoupení koupelnového vybavení spolu s montáží ušetříte nejen
svůj čas, ale peníze. Zboží nakoupíte se sníženou sazbou DPH!
REDAKCE
www.montujem.cz
Navazujeme na prvorepublikový měsíčník TYP.
Projekt Marketingové inspirace je určen pro proaktivní
podnikatele, marketéry, manažery a obchodníky. Pro
všechny, kteří hledají funkční marketingová řešení
a nespokojují se názorem „počkáme, až krize přejde“.
Na projektu spolupracuje několik odborníků napříč
celým spektrem marketingových témat. Projekt je otevřen všem myšlenkám a názorům a neustále se rozvíjí.
Vydavatel:
Agentura Správná volba
Milan Nerud
Telefon: 777 851 524
E-mail: [email protected]
Grafická úprava a sazba:
Tomáš Psota (promoBRNO.cz)
Součástí projektu jsou:
»» pracovně, společenská setkání (malé workshopy
i velké konference)
»» webináře
»» tipy na nové marketingové služby a akce
»» elektronický časopis plný novinek, ale i osvědčených technik.
www.veletrhreseni.cz
12
Download

inspirace - Veletrh řešení