booklet pro návštěvníky a hosty
1
jste připraveni prozkoumávat?
jste připraveni rozhodovat?
jste připraveni přežít?
buďte připraveni na budoucnost
– vaši budoucnost!
středoevropské skautské Jamboree 2014 - místo pro setkání skautů
z maďarska, polska, slovenska, české republiky, taiwanu, ukrajiny,
gruzie, hoilandska a dalších zemí světa. místo, kde můžete najít
nové přátele nebo potkat ty staré. místo, které rozhodně stojí za sbalení
batohu a vypravení se do české republiky. místo, které čeká jen na vás.
takže neváhejte! připravte se na cej2014!
2
příjezd
Jak se dostanete na místo?
co udělat při vstupu do areálu cej2014?
Jamboree se koná v části rekreačního střediska
Až dorazíte do areálu CEJ 2014, zamiřte prosím
Poslův mlýn u obce Doksy v severních Čechách.
nejprve k infostanu, který se nachází vlevo od cesty
Tábořiště se nachází pod hradem Bezděz u
- u vstupu na programovou louku. Nemůžete jej
Poselského rybníka. Tento kraj je znám nejen
přehlédnout - případně vás nasměruje náš servis
hradem Bezděz, ale také nedalekým Máchovým
tým.
jezerem v obci Doksy.
V infostanu předložíte svou vytištěnou objednávku
!
z e-shopu (popřípadě potvrzovací e-mail, důležité
Areál bude pro návštěvníky otevřen ve čtvrtek
je vědět číslo objednávky), vyměníte ji za registrační
7/8/2014 od 8:30 do 23:00 hodin.
strip návštěvníka (plastový identifikační náramek)
Doporučenou variantou dopravy je doprava vlakem
a obdržíte tašku obsahující všechny potřebné
nebo linkovým autobusem. Za cílovou stanici volte
informace, včetně nášivky CEJ2014.
Doksy.
Pokud pojedete autem, pak pro cestu na tábořiště
Strip je nutné nosit viditelně na ruce a na vyzvání
směrem od Prahy využijte rychlostní silnici R10
jej předložte ke kontrole Skautské ochranné službě,
směr Liberec. V Mladé Boleslavi odbočte na silnici
která zajišťuje bezpečnost na akci. Strip dayvisitora
číslo 38, po které pokračujte směr Česká Lípa,
Vás opravňuje ke vstupu na programovou louku a
Doksy. Těsně před obcí Doksy bude již ukazatel na
dále na doprovodné aktivity.
odbočení na tábořiště Poslův mlýn. Pokud pojedete
od České Lípy, pak odbočku na tábořiště naleznete
!
za obcí Doksy.
vstupu přímo do tábořiště ke stanům účastníků -
Dopravu autem však nedoporučujeme! Je to
tedy do jednotlivých subcampů, ani k nocování v
zejména z toho důvodu, že v okolí tábořiště jsou
areálu. Prosíme, respektujete toto pravidlo.
Pozor - strip dayvisitora Vás neopravňuje ke
omezené možnosti parkování, které neumožňují
připravit parkování pro návštěvníky naší akce.
Areál i infostan se otevírají pro Dayvisitory v 8:30
Proto pokud opravdu autem pojedete, je nutné
ráno - program začíná v 9:00. Infostan Vám bude
zaparkovat někde na parkovištích v obci Doksy
k dispozici po celý den pro Vaše případné dotazy.
a na místo akce dojít pěšky. Parkování na místě
Infostan zavírá v náštěvní den ve 23:00, areál bude
bude možné jen pro několik málo návštěvníků s
pro návštěvníky uzavřen také ve 23:00 po skončení
omezenou pohyblivostí.
večerního programu.
!
!
Od autobusového nádraží je tábořiště vzdáleno
Pokud máte jakékoli problémy s příjezdem
necelé 2 km, od vlakového nádraží je to asi 2,5 km.
(bloudíte apod.), volejte krizové jamboree číslo:
Cesta bude vyznačena šipkami.
+420 732 980 297 (Skautská Telefonní Síť).
důležité informace
občerstvení
plavání
V areálu budete mít od 12:00 možnost koupit si
Kemp je umístěn na pláži Poselského rybníka.
občerstvení nebo oběd ve skautských subjektech
Plavání v kempu bude povoleno od 13:00 do 17:00,
- v krčmě Czech Lion nebo čajovně Tunel.
takže si nezapomeňte plavky...
3
9
$
R35
15
14
9I
30
14
65
10
13
Liberec
Ústí nad Labem
$
8
CEJ2014
- kemp poslův
mlýnsite
Central
European
Jamboree
13
8
13
R63
13 35
62
27
62
D8
CEJ 2014
38
35
D8
7
7H
16
16
9
6
D1
4 R1
D11
R1
$
29
2
12
0
38
H
253
8
11
36
50 km
2
36
4
10M
7
6 Praha
I
38
5
8
R7
6J
32
9H
61
R6
D5
0
R1
35
H
16
16
16
Map source: WMS ZM 25, ČÚZK, 2013; © ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2013
CEJ 2014
±
S
0
500
1 000 m
40
100
200 km
vaše bezpečnost
upozornění!
Areál bude strážit Skautská ochranná služba (SOS).
Konzumace alkoholu či drog je přísně zakázána.
Poznáte je podle vínových krojových košil nebo
Kouření bude dovoleno plnoletým návštěvníkům na
žlutočerných šátků. Návštěvníci bez stripu budou
vyhrazených místech.
jimi vykázáni z areálu.
Prosíme, své zvířecí mazlíčky nechte doma.
Skautský záchranný tým (SZT) /Scout Rescue Team
bude pečovat o vaše zdraví. Zdravotníci nosí zářivě
objednané produkty z e-shopu
oranžová trička.
Své objednávky si vyzvednete ve stánku JUNu.
Program
V rámci návštěvního dne budete mít od 9:00 přístup na většinu aktivit pro účastníky, a to například:
Jumbo twister
Kanjam
Fyzicky nenáročná aktivita na základě klasického
Běhavá hra, využívající skvělé vlastnosti frisbee.
twisteru. Už jste ho hráli v deseti lidech?
Tentokrát je cílem trefit se do protihráčova koše.
Slackline
Kubb
Tady si můžete vyzkoušet nebo procvičit držení
Fyzicky nenáročná vikingská hra, při níž je důležitá
rovnováhy na vratkém napjatém popruhu pár
dobrá muška.
decimetrů nad zemí.
Petanque
Lodě
Oblíbená francouzská hra, při níž se až do konce
Za pěkného počasí tu bude jistě neodolatelná
neví, kdo vyhraje.
nabídka romantické projížďky na lodích po místním
rybníce.
Fotbálek naživo
Tak u tohohle fotbálku se rozhodně zapotíte.
Lanové centrum
Připoutáni k tyči se snažíte střelit gól do soupeřovy
Profi lanové centrum máme na dohled od areálu.
branky.
Proč ho tedy nevyužít?
Čajové pytlíky
Kinball
Vyrobte si čajový sáček podle své chuti a darujte jej
Obrovský míč, spolupráce celého týmu, legrace - to
třeba příteli.
je kinball.
Kytičky z lýka
Lakros
Vyrobte si krásnou květinovou brož, kterou si pak
Stará indiánská hra, při které si opravdu důkladně
můžete připnout na triko nebo třeba na batoh.
zaběháte a zároveň vyzkoušíte nové dovednosti při
práci s lakrosovou holí.
Moučné balonky
Jen tak pro legraci nebo jako antistresová hračka
slouží tento moučný balonek.
Koloběžky
Česká firma Kostka zapůjčila krásné velké
koloběžky. Pojďte jsi je vyzkoušet…
Dále také můžete navštívit TEDkino, 4Dkino nebo
stánek Služba (tyto doprovodné programy poběží
až do večera).
Indiaca
Máte rádi volejbal, ale zároveň chcete vyzkoušet
něco nového? Pak je tu pro vás indiaca.
5
Festival kultur
od 16:00 - odpolední program
od 20:30 - večerní představení
Jedinečná příležitost navštívit stánky kontingentů,
Přijďte se na nás podívat na hlavní podium, kde si
které jsou přítomny na Jamboree a okusit jejich
pro vás kontingenty připravily krátké představení o
kulturu, aktivity a dokonce i nějaké to dobré jídlo.
své budoucnosti.
Udělejte si nové přátele a zažijte skauting cizích
Mezi jednotlivými výstupy buďte připraveni na
zemí! Přivítáme Slovensko, Maďarsko, Polsko,
hudbu a zábavu.
Taiwan, Ukrajinu, Nizozemí nebo například
Program bude ukončen do 23:00.
skauty z Gruzie.
Tipy na výlety
1/ Doksy
5/ Jestřebí (11 km tam)
V malebném městečku Doksy najdete také spoustu
Zřícenina skalního hradu Jestřebí určitě potěší
památek. Některé připomínají Karla Hynka Máchu
všechny milovníky historie.
(pomník, muzeum), jiné poukazují na jeho dávné
Pokud cestu správně načasujete, vrátit do Doks se
obyvatele (zámek, hraběcí čekárna).
můžete vlakem (Jestřebí železniční stanice) nebo
autobusem (Jestřebí - U kostela).
2/ Máchovo jezero (15 km dokola)
Za pěkného počasí ho využijte ke koupání nebo
6/ Starý Berštejn (11 km tam)
si půjčte šlapadlo a vydejte se na Myší hrad na
Pěkná cesta skalami vás dovede k další zřícenině
ostrově uprostřed jezera. Pokud je pod mrakem
hradu Starý Berštejn.
a chcete se pořádně zahřát, můžete obejít celé
Autobusem na zastávku Vrchoviny.
Máchovo jezero po naučné stezce SWAMP (cca 15
km).
7/ Braniborská jeskyně (6,3 km tam)
44 metrů dlouhý a 12 metrů hluboký skalní převis
3/ Bezděz a Máchova stezka (8 km tam)
vás určitě překvapí. Navíc cesta k němu, vedoucí
Oslavit letošní 750. narozeniny hradu Bezděz
mezi chladnými skalami, vás v horkém počasí tolik
můžete jeho návštěvou. Výhodou je krásná cesta
neunaví.
z tábořiště po takzvané Máchově naučné stezce.
Kromě pěkného výhledu shora se dozvíte spoustu
Pro zkrácení je možné popojet autobusem na Doksy,
zajímavostí z Máchova života.
Staré Splavy a začínat až odtud.
Cestu je možné si zkrátit autobusem na zastávku
Bezděz rozcestí nebo vlakem na Bezděz železniční
Na další straně najdete mapku s vyznačenými tipy.
zastávka.
4/ Mariánský rybník (4 km z Doks)
Krátká procházka vás může přivést ke skrytému
lesnímu rybníčku. Říká se, že je to jedno z
nejhezčích zákoutí Máchova kraje. Navíc je odsud
kouzelný pohled na Bezděz.
Cestu je možné si zkrátit autobusem na zastávku
Doksy obora.
6
7
6
5
7
2
1
4
3
partneři akce
které skautské subjekty budete moci navštívit?
krčma „Czech Lion“
čajovna „TUNEL“
skautský obchod „JUNSHOP“
Skautské muzeum
8
JUN SHOP.CZ
100% scout shop
JUN is the official shop of the Czech scouts,
which delivers scout equipment for more
than 20 years. Besides scout uniforms, scarfs
and all of its accessories, that JUN directly
produces, you can find the outdoor and sport
equipment here. So everything you need for
your program, you can get in one place,
directly from scouts. Come and check!
• official shop of the Czech scouts
• delivers scout equipment for
more than 20 years
• scout uniforms, scarfs, badges, …
• scout books
• outdoor and sport equipment
• scout shop for scouts
SHOP: Haškova 7, Praha 7, tel.: 773 294 840, e-mail: [email protected]
We offer:
- special Czech
lemonade from
Černá Hora brewery
- French Fries,
hamburgers, potatoe
pancakes
- Czech ice cream
- baby foot
- 120 places for seat
9
Download

booklet pro návštěvníky a hosty - Central European Jamboree 2014