VZOROVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – ZADÁNÍ
Vyhledej pravopisné chyby a přepiš bez chyb
O Prašské kultůře
Naše hlavní město již v minulích stoletích odaně s láskou přijímalo domácí i cizý umnění. Na svích
vycháskách po měských ulicích jsme oběvily mnoho památných desek které připomínali pobit
nejvíznamějších umnělců z celého světa. Muzea galerie a konzertní síně v praze byli vždy vyhledávány
všemy kteří milují umnění a zbírají poznatky o hystorii Českého národa. Právě teť v prvních jarních
dnech kdy se nad námy rozářili paprsky slunce shromáždili se nesčetné davi lidí před památnímy místy.
Všichni neůnavně čekaly až si prohlédnou vistavené bohactví. Mnozí z nich navštívily i národní divadlo
aby pak doma vyprávěly jak na ně zapůsobili nejvýznamější skladbi divadelní hry i výpravné balety. I
praští občané si musí vážit cených staveb kulturních památek a uměleckého života svého města.
JAZYKOVÝ TEST – ZADÁNÍ
1. Které z následujících slov obsahuje jinou předponu než ostatní slova?
A) předělat
B) předložit
C) představit
D) předsunout
2. Kolik hlásek a slabik obsahuje slovo všechny
A) 7 hlásek 2 slabiky
B) 6 hlásek 2 slabiky
C) 7 hlásek 3 slabiky
D) 6 hlásek 3 slabiky
Výchozí text k úloze 3
Celkem 106 dokumentárních filmů z produkce 44 zemí uvede letošní ročník Mezinárodního festivalu
dokumentů o lidských právech Jeden svět, který začíná 6. března v Praze. Díky uváděným snímkům se
během deseti festivalových dní bude moci pražské publikum podívat do 72 zemí světa a seznámit se s
tamní situací v oblasti lidských práv. Kromě festivalových „stálic“, jakými je Afghánistán, Bělorusko,
Barma nebo Čína, nabídne Jeden svět 2014 poprvé i poměrně neobvyklá místa – například Salvador,
Sýrii, Jemen, Grónsko či souostroví Maledivy.
(www.aktualne.cz, upraveno)
3. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými ve
výchozím textu (A), či nikoli (N):
A) Čínské filmy zabývající se lidskými právy budou letošní festivalovou novinkou. ( … )
B) Na festival Jeden svět, který bude trvat deset dní, zavítají také diváci z Afghánistánu nebo
Běloruska. (…)
C) Letos na filmovém festivalu Jeden svět soutěžilo se svými filmy 72 zemí z celého světa, diváci
mohli zhlédnout 106 filmů. (…)
D) Čeští diváci budou mít v rámci festivalu možnost vycestovat do neobvyklých míst, například do
Salvadoru, Sýrie nebo Jemenu, a zažít tak na vlastní kůži tamní život. (…)
4. Doplň na vynechané místo významově vhodné slovo:
Máme jenom ………………..finanční prostředky, takže si nemůžeme dovolit drahý hotel.
A) obyčejné
B) prosté
C) omezené
D) sporé
5. Uspořádejte jednotlivé části textu (A–E) tak, aby byla dodržena textová návaznost:
A) Až na jedinou. S tou věcí totiž vůbec nebyli kamarádi. Uhádnete, co to je? Ano, hádáte správně. Je to
klavírní křídlo Petrof, vyrobené v roce 1904. Rodiče přihlásili Gabrielu na klavír před třemi lety, ale ani
za tři dlouhé roky si na sebe ti dva nezvykli.
B) „Ale jde to, díky za optání, Gabrielo, jen ten červotoč ve mně hlodá, už mám uvnitř víc chodbiček,
než je tunelů v pražském metru,“ odpověděl prádelník.
C) Křídlo si neustále stěžovalo: „Ta holka nemá sluch, copak neslyší, jak příšerně hraje? Vždyť to zní,
jako kdyby šlapala kočkám na ocas, a ne jako hudba od Beethovena!!!“
D) A takhle podobně se mohla bavit úplně se všemi věcmi v domě. Se všemi.
E) Od svých desátých narozenin, kdy se Gabriela naučila řeč věcí, se nikdy nenudila, i když zůstala
sama doma. Vždycky si měla s kým popovídat. „Ahoj, prádelníku. Jak se daří?“ oslovila třeba prádelník.
1 ……..
2…….
3……..
4……..
5……..
6. Které slovo ve větě: Z auta vystoupila vysoká, sličná dívka je synonymem slova sličná?
A)
B)
C)
D)
milá
příjemná
přívětivá
půvabná
7. Z věty z úkolu 6 urči slovní druhy a mluvnické kategorie slov:
z auta:
vystoupila:
8. Které z následujících souvětí je napsáno s chybou v interpunkci:
A)
B)
C)
D)
Prší a proto nepůjdu ven.
Prší, a přesto půjdu ven.
Prší a fouká vítr a já nepůjdu ven.
Prší, a dokonce fouká vítr.
9. Urči druh vedlejších vět: Strážný obcházel se svým psem objekt, aby ověřil, že je bezpečný.
1. VV - ……………………………………………..
2. VV - ……………………………………………..
VZOROVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA – ŘEŠENÍ
Vyhledej pravopisné chyby a přepiš bez chyb
O pražské kultuře
Naše hlavní město již v minulých stoletích oddaně s láskou přijímalo domácí i cizí umění. Na svých
vycházkách po městských ulicích jsme objevili mnoho památných desek, které připomínaly pobyt
nejvýznamnějších umělců z celého světa. Muzea, galerie a koncertní síně v Praze byly vždy
vyhledávány všemi, kteří milují umění a sbírají poznatky o historii českého národa. Právě teď v prvních
jarních dnech, kdy se nad námi rozzářily paprsky slunce, shromáždily se nesčetné davy lidí před
památnými místy. Všichni neúnavně čekali, až si prohlédnou vystavené bohatství. Mnozí z nich
navštívili i Národní divadlo, aby pak doma vyprávěli, jak na ně zapůsobily nejvýznamnější skladby,
divadelní hry i výpravné balety. I pražští občané si musí vážit cenných staveb, kulturních památek a
uměleckého života svého města.
(max. 20 bodů)
JAZYKOVÝ TEST – ŘEŠENÍ (max. 20 bodů)
1. Které z následujících slov obsahuje jinou předponu než ostatní slova? (1 bod)
A) předělat
B) předložit
C) představit
D) předsunout
2. Kolik hlásek a slabik obsahuje slovo všechny (1 bod)
A) 7 hlásek 2 slabiky
B) 6 hlásek 2 slabiky
C) 7 hlásek 3 slabiky
D) 6 hlásek 3 slabiky
Výchozí text k úloze 3
Celkem 106 dokumentárních filmů z produkce 44 zemí uvede letošní ročník Mezinárodního festivalu
dokumentů o lidských právech Jeden svět, který začíná 6. března v Praze. Díky uváděným snímkům se
během deseti festivalových dní bude moci pražské publikum podívat do 72 zemí světa a seznámit se s
tamní situací v oblasti lidských práv. Kromě festivalových „stálic“, jakými je Afghánistán, Bělorusko,
Barma nebo Čína, nabídne Jeden svět 2014 poprvé i poměrně neobvyklá místa – například Salvador,
Sýrii, Jemen, Grónsko či souostroví Maledivy.
(www.aktualne.cz, upraveno)
3. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými ve
výchozím textu (A), či nikoli (N): (4 body)
A) Čínské filmy zabývající se lidskými právy budou letošní festivalovou novinkou. ( N… )
B) Na festival Jeden svět, který bude trvat deset dní, zavítají také diváci z Afghánistánu nebo
Běloruska. (N…)
C) Letos na filmovém festivalu Jeden svět soutěžilo se svými filmy 72 zemí z celého světa, diváci
mohli zhlédnout 106 filmů. (N…)
D) Čeští diváci budou mít v rámci festivalu možnost vycestovat do neobvyklých míst, například do
Salvadoru, Sýrie nebo Jemenu, a zažít tak na vlastní kůži tamní život. (N…)
4. Doplň na vynechané místo významově vhodné slovo: (1 bod)
Máme jenom ………………..finanční prostředky, takže si nemůžeme dovolit drahý hotel.
A) obyčejné
B) prosté
C) omezené
D) sporé
5. Uspořádejte jednotlivé části textu (A – E) tak, aby byla dodržena textová návaznost: (3 body)
A) Až na jedinou. S tou věcí totiž vůbec nebyli kamarádi. Uhádnete, co to je? Ano, hádáte správně. Je to
klavírní křídlo Petrof, vyrobené v roce 1904. Rodiče přihlásili Gabrielu na klavír před třemi lety, ale ani
za tři dlouhé roky si na sebe ti dva nezvykli.
B) „Ale jde to, díky za optání, Gabrielo, jen ten červotoč ve mně hlodá, už mám uvnitř víc chodbiček,
než je tunelů v pražském metru,“ odpověděl prádelník.
C) Křídlo si neustále stěžovalo: „Ta holka nemá sluch, copak neslyší, jak příšerně hraje? Vždyť to zní,
jako kdyby šlapala kočkám na ocas, a ne jako hudba od Beethovena!!!“
D) A takhle podobně se mohla bavit úplně se všemi věcmi v domě. Se všemi.
E) Od svých desátých narozenin, kdy se Gabriela naučila řeč věcí, se nikdy nenudila, i když zůstala
sama doma. Vždycky si měla s kým popovídat. „Ahoj, prádelníku. Jak se daří?“ oslovila třeba prádelník.
1 …E…..
2…B….
3…D…..
4…A…..
5…C…..
6. Které slovo ve větě: Z auta vystoupila vysoká, sličná dívka je synonymem slova sličná?
(1 bod)
A) milá
B) příjemná
C) přívětivá
D) půvabná
7. Z věty z úkolu 6 urči slovní druhy a mluvnické kategorie slov: (6 bodů)
z auta: podst. jm., r. stř., č. jed., pád 2., vzor město
vystoupila: sloveso, os. 3., č. jed., čas min., zp. ozn., rod činný, vid D
8. Které z následujících souvětí je napsáno s chybou v interpunkci: (1 bod)
A) Prší a proto nepůjdu ven.
B) Prší, a přesto půjdu ven.
C) Prší a fouká vítr a já nepůjdu ven.
D) Prší, a dokonce fouká vítr.
9. Urči druh vedlejších vět: Strážný obcházel se svým psem objekt, aby ověřil, že je bezpečný.(2 body)
1. VV - …příslovečná účelová…………………………………………..
2. VV - …předmětná…………………………………………..
Download

stáhnout zde