Sadržaj
PVC Garnišne sa i bez maske i prateći elementi
s t r. 2 - 4
PVC - E Garnišne sa maskom
s t r. 5
Aluminijumske - E garnišne (plastificirana bela)
s t r. 6 - 7
Aluminijumske garnišne sa maskom
s t r. 8
Aluminijumske garnišne - MARA
s t r. 9 - 11
I n o x g a r n i š n e - A L FA
s t r. 1 2
Aluminijumske garnišne - PRINCE
s t r. 1 3
Metalne H garnišne
s t r. 1 4 - 2 1
Metalne garnišne Čarli, Eta i Harmony
s t r. 2 2
Drvene Garnišne - FUTUR
s t r. 2 3 - 2 5
Drvene Garnišne - RUSTIK
s t r. 2 6
Metalne vitraže
s t r. 2 7
Metalne police za izlaganje garnišni
s t r. 2 8
Garnišne
PVC Garnišna bez maske
U pakovanju sa garnišnama nalazi se odgovarajući broj klizača - kukica, tipla sa šrafovima i stoperi.
Za garnišne postoje I odgovarajući bočni zatvarači, nastavci, uglovi od 45º i 90º,
nosači dvokanalne i trokanalne garnišne, koje možete poručiti po potrebi.
2
šifra
1,5 m bela
2,0 m bela
2,5 m bela
3,0 m bela
3,5 m bela
4,0 m bela
6,0 m bela
šifra
780
781
782
783
784
984
785
1,5 m bela
2,0 m bela
2,5 m bela
3,0 m bela
3,5 m bela
4,0 m bela
6,0 m bela
768
769
770
771
772
982
773
2,5 m bela
3,0 m bela
3,5 m bela
4,0 m bela
6,0 m bela
613
TP PVC stoper za garnišne
774
775
776
777
778
986
779
15
TP PVC garnišna (2 kanala)
TP PVC garnišna (3 kanala)
šifra
šifra
šifra
bela
1,5 m bela
2,0 m bela
95
15
TP PVC garnišna (1 kanal)
kom
šifra
60
25
16
PVC garnišnesaibezmaskeipratećielementi
Upakovana PVC dvokanalna garnišna u zaštitno vakum pakovanje.
kom
bela
614
TP PVC tipla sa šrafom
kom
bela
612
TP PVC klizač kukica
Garnišne
PVC Garnišna bez maske (prateći elementi)
bela
623
TP PVC kraj 3 kanala
kom
bela
618
TP PVC nastavak 2 kanala
bela 620/L
TP PVC završni ugao
2 kanala - 90°
kom
bela
kom
bela 625/L
TP PVC završni ugao
3 kanala - 90°
šifra
kom
bela 626/D
TP PVC završni ugao
3 kanala - 90°
šifra
kom
bela 619/D
TP PVC završni ugao
2 kanala - 90°
624
TP PVC nastavak 3 kanala
šifra
šifra
kom
617
TP PVC kraj 2 kanala
šifra
kom
bela
šifra
kom
bela
1385
TP PVC nastavak za preklapanje
zavesa
PVC garnišnesaibezmaskeipratećielementi
kom
šifra
šifra
šifra
3
Garnišne
PVC Garnišna bez maske (prateći elementi)
šifra
kom
bela
616
PVC garnišnesaibezmaskeipratećielementi
TP PVC ugao
2 kanala - 45°
4
kom
bela
bela
621
TP PVC ugao
3 kanala - 90°
bela
976
TP PVC nosač za jednokanalnu
garnišnu
kom
bela
kom
bela
753
TP PVC nosač
za dvokanalnu garnišnu
šifra
kom
bela
1873
TP PVC klizač
615
TP PVC ugao
2 kanala - 90°
šifra
šifra
kom
622
TP PVC ugao
3 kanala - 45°
šifra
kom
šifra
šifra
šifra
kom
bela
752
TP PVC nosač
za trokanalnu garnišnu
Garnišne
PVC - E Dvokanalna garnišna sa maskom - četri dezena
12.8
U pakovanju sa garnišnama nalazi se odgovarajući broj kukica - klizača, tipla sa šrafovima i PVC čepovi.
94.5
69.5
19.75 5
29.25
69.3
5 9.5
7.5
PVC - E - Garnišna Bela
šifra
1,5 m
bela
2,0 m
bela
2,5 m
bela
3,0 m
bela
3,5 m
bela
4,0 m
bela
1810
1811
1812
1813
1814
1815
šifra
1,5 m
hrast
2,0 m
hrast
2,5 m
hrast
3,0 m
hrast
3,5 m
hrast
4,0 m
hrast
1816
1817
1818
1819
1820
1821
PVC - E - Garnišna Wenge
šifra
1,5 m
wenge
2,0 m
wenge
2,5 m
wenge
3,0 m
wenge
3,5 m
wenge
4,0 m
wenge
823
824
826
825
828
827
PVC - E - Garnišna Trešnja
šifra
1,5 m
trešnja
2,0 m
trešnja
2,5 m
trešnja
3,0 m
trešnja
3,5 m
trešnja
4,0 m
trešnja
820
819
822
821
993
992
Upakovana PVC - E dvokanalna garnišna u zaštitno vakum pakovanje.
PVC garnišnesaibezmaskeipratećielementi
PVC - E - Garnišna Hrast
5
Garnišne
Aluminijumska - E garnišna bez maske - plastificirana bela
Aluminijumska trokanalna, dvokanalna i jednokanalna garnišna bez maske, plastificirana u beloj boji.
U pakovanju sa garnišnama nalazi se odgovarajući broj klizača-kukica, tipla sa šrafovima i čepovi.
9
10
100
26
6 5
26
6
6
šifra
Al - E - Trokanalna
garnišna
1,5 m
bela
2,0 m
bela
2,5 m
bela
3,0 m
bela
3,5 m
bela
4,0 m
bela
2466
2467
2468
2469
2470
2591
6
10
38
8
8
Al - E - Dvokanalna
garnišna
šifra
1,5 m
bela
2,0 m
bela
2,5 m
bela
3,0 m
bela
3,5 m
bela
4,0 m
bela
834
833
997
996
835
812
10
14.5
6
Al - E - Jednokanalna
garnišna
šifra
1,5 m
bela
2,0 m
bela
2,5 m
bela
3,0 m
bela
3,5 m
bela
4,0 m
bela
2461
2462
2463
2464
2465
2627
19.5
8.6
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
69.2
5.3
šifra
16
Al - E - Jednokanalna
garnišna
1,5 m
bela
2,0 m
bela
2,5 m
bela
3,0 m
bela
3,5 m
bela
4,0 m
bela
995
994
829
830
832
831
Garnišne
Aluminijumska - E garnišna (prateći elementi)
Po potrebi možete poručiti jednokanalne i dvokanalne nosače sa zidnim i plafonskim kačenjem i ugao od 90°.
150
150
95
E - Metalni dupli plafonski nosač
za jednokanalnu garnišnu
E - Metalni dupli zidni nosač
za jednokanalnu garnišnu
šifra
šifra
kom
bela
E - PVC Plafonski nosač
za jednokanalnu garnišnu
1792
kom
E - PVC stoper
za Al jednokanalnu garnišnu
šifra
kom
bela
1791
PVC klizač kukica - valjak
bela
1794
1793
E - PVC čep
za Al jednokanalnu garnišnu
šifra
kom
bela
2006
TP PVC klizač kukica
šifra
kom
bela
šifra
kom
bela
E - PVC ugao od 90°
za Al jednokanalnu garnišnu
šifra
kom
bela
612
1790
šifra
kom
bela
2542
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
42
88
7
Garnišne
Aluminijumska garnišna sa maskom
Al garnišna sa maskom je vrlo praktična garnišna, koja se sa svojih pet nijansi u izboru uklapa
u sve enterijere. U pakovanju sa garnišnama nalazi se odgovarajući broj klizača - kukica i čepova.
Maksimalna dužina garnišne ja 6m.
Aluminijumska garnišna sa maskom
upakovana u zaštitno vakum pakovanje.
Aluminijumska garnišna sa maskom u bež boji
59
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
8
1,5 m
bež
2,0 m
bež
2,5 m
bež
3,0 m
bež
1147
1146
1148
1149
šifra
3,5 m
bež
4,0 m
bež
6,0 m
bež
1151
1150
1153
Aluminijumska garnišna sa maskom u zlatnoj boji
šifra
1,5 m
zlato
2,0 m
zlato
2,5 m
zlato
3,0 m
zlato
563
564
565
566
3,5 m
zlato
4,0 m
zlato
6,0 m
zlato
šifra
srebro
2,0 m
srebro
2,5 m
srebro
3,0 m
srebro
528
538
585
562
Aluminijumska garnišna sa maskom u beloj boji
šifra
šifra
1156
806
808
Aluminijumska garnišna sa maskom u srebrnoj boji
1,5 m
30
šifra
1,5 m
bela
2,0 m
bela
2,5 m
bela
3,0 m
bela
srebro
4,0 m
srebro
6,0 m
srebro
1152
1155
1154
3,5 m
bela
4,0 m
bela
6,0 m
bela
1144
685
1145
Aluminijumska garnišna sa maskom u bronzanoj boji
šifra
3,5 m
473
474
475
502
šifra
šifra
1,5 m
bronza
2,0 m
bronza
2,5 m
bronza
3,0 m
bronza
807
810
809
990
šifra
3,5 m
bronza
4,0 m
bronza
6,0 m
bronza
989
811
818
Garnišne
Aluminijumska garnišna MARA - Jednokanalna
Prečnik šipke je 20mm. Garnišne se pakuju u PVC blister box pakovanja u dužinama od 1,5m; 2,0m; 2,5m; 3,0m.
Postoji mogućnost izrade garnišni u dužinama od 3, 5 i 4m. Završna obrada garnišni je mat srebro, mat zlato, sjaj srebro,
plastificirana bela i plastificirana crna. Uz ganišnu je upakovan odgovarajući broj kukica - klizača, kao i set za montažu.
šifra
2,0
2,5
3,0
Al garnišna MARA - Natur / sjaj srebro
jednokanalna
šifra
1,5
2,0
864
863
2,5
1,5
2,0
2,5
3,0
865
848
850
849
Al garnišna MARA - Trešnja / mat srebro
jednokanalna
2,0
2,5
3,0
859
860
862
861
Al garnišna MARA - Natur / mat srebro
jednokanalna
1,5
3,0
1005 1004
Al garnišna MARA - Natur / mat zlato
jednokanalna
šifra
šifra
1,5
šifra
2,0
2,5
3,0
1460 1462 1463 1464
Al garnišna MARA - Trešnja / sjaj srebro
jednokanalna
šifra
1,5
2,0
852
851
2,5
3,0
1007 1006
Al garnišna MARA - Trešnja / mat zlato
jednokanalna
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
1,5
1454 1456 1457 1458
9
Garnišne
Aluminijumska garnišna MARA
10 Drveni jednokanalni nosač
3 Aluminijumski jednokanalni nosač
20
1,5
šifra
2,0
2,5
3,0
1500 1501 1502 1394
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
Al garnišna MARA - Sjaj srebro
jednokanalna
10
1,5
šifra
2,0
2,5
1,5
šifra
1,5
2,0
2,5
3,0
853
842
844
843
Al garnišna MARA - Plastificirana crna
jednokanalna
2,0
2,5
3,0
1739 1740 1741 1742
Al garnišna MARA - Mat srebro
jednokanalna
3,0
1743 1744 1745 1746
Al garnišna MARA - Mat zlato
jednokanalna
šifra
83
110
77
93
Aluminijumska cev
šifra
1,5
2,0
2,5
3,0
853
842
844
843
Al garnišna MARA - Plastificirana bela
jednokanalna
1,5
šifra
2,0
2,5
3,0
1747 1748 1749 1750
Al garnišna MARA - Mat srebro
dvokanalna
Garnišne
Aluminijumska garnišna MARA - Dvokanalna
Dvokanalne aluminijumske garnišne MARA imaju razmak između kanala 50mm.
3
10
Aluminijumski dvokanalni nosač
Drveni dvokanalni nosač
20
50
50
1,5
šifra
2,0
2,5
3,0
1751 1752 1753 1754
Al garnišna MARA - Mat zlato
dvokanalna
1,5
šifra
2,0
2,5
Al garnišna MARA - Trešnja sjaj srebro
dvokanalna
šifra
2,0
846
845
2,5
1,5
šifra
1,5
šifra
Al garnišna MARA - Plastificirana mat bela
dvokanalna
2,5
3,0
2,0
2,5
3,0
1465 1466 1467 1468
Al garnišna MARA - Natur sjaj srebro
dvokanalna
3,0
1009 1008
2,0
1496 1497 1498 1499
Al garnišna MARA - Sjaj srebro
dvokanalna
3,0
1453 1455 1459 1461
1,5
160
Aluminijumska cev
šifra
1,5
2,0
846
845
2,5
3,0
1009 1008
Al garnišna MARA - Plastificirana mat crna
dvokanalna
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
133
11
Garnišne
I n o x g a r n i š n a A L FA
16
Prečnik šipke je 16mm. Garnišne se pakuju u PVC blister box zaštitna pakovanja
u dužinama od 1,5m; 2,0m; 2,5m; 3,0m.
3 Aluminijumski jednokanalni nosač
Završna obrada garnišni je inox sjaj, mat bela i mat crna.
Uz ganišnu je upakovan odgovarajući broj alki,
77
93
kao i set za montažu.
1,5
šifra
2,0
2,5
3,0
1477 1478 1395 1479
1,5
šifra
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
12
šifra
2,0
2,5
3,0
1473 1474 1475 1476
1,5
2,0
2,5
2,5
3,0
1,5
šifra
2,0
2,5
3,0
1488 1489 1490 1491
INOX - Sjaj
dvokanalna
1,5
3,0
1484 1485 1486 1487
INOX - Crna
dvokanalna
50
133
INOX - Bela
jednokanalna
INOX - Crna
jednokanalna
šifra
3 Inox dvokanalni nosač
1469 1470 1471 1472
INOX - Sjaj
jednokanalna
1,5
2,0
Inox cev
šifra
2,0
2,5
3,0
1480 1481 1482 1483
INOX - Bela
dvokanalna
Garnišne
Aluminijumska garnišna PRINCE - Jednokanalna i dvokanalna
Visina garnišne 28mm. Garnišne su pakovane u blister box pakovanjima u dužinama od 1,5m; 2,0m; 2,5m; 3,0m.
Postoji mogućnost izrade garnišni u dužinama od 3, 5 i 4m. Završna obrada garnišni je mat srebro i mat zlato.
Uz garnišnu je upakovan odgovarajući broj kukica - klizača, kao i set za montažu.
2,0
2,5
3,0
1,5
1721 1722 1723 1724
šifra
Al garnišna PRINCE - Mat zlato
jednokanalna
Al garnišna PRINCE - Mat srebro
jednokanalna
šifra
3,0
2,0
2,5
1,5
1729 1730 1731 1732
šifra
Al garnišna PRINCE - Mat srebro
dvokanalna
3,0
1,5
2,0
2,5
1733 1734 1735 1736
Al garnišna PRINCE - Mat zlato
dvokanalna
146
100
1,5
3,0
2,0
2,5
1725 1726 1727 1728
146
38
138
28
Al nosač za dvokanalnu garnišnu PRINCE
Mat srebro
Al nosač za jednokanalnu garnišnu PRINCE
Mat zlato
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
šifra
13
Garnišne
Metalne H garnišne
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
Prečnik metalne šipke je Ø19mm. Metalne H garnišne postoje u tri dezena: Inox, Crna/Zlato i Rustique.
Metalne garnišne su obložene providnom folijom radi zaštite od transporta, a elementi su upakovani u blister box ambalažu.
Metalne garnišne prodajemo u dužinama od: 1,5m; 2m; 2,5m; 3m i 4m.
14
Metalna H garnišna - Inox B19030
jednokanalna
Metalna H garnišna - Inox A19140
jednokanalna
Metalna H garnišna - Inox C19120
jednokanalna
Metalna H garnišna - Inox C19130
jednokanalna
Metalna H garnišna - Inox C19410
jednokanalna
Metalna H garnišna - Inox C19480
jednokanalna
Garnišne
Metalna H garnišna - Inox A19030
jednokanalna
Metalna H garnišna - Inox C19480
dvokanalna
Metalna H garnišna - Inox C19410
dvokanalna
Metalna H garnišna - Inox C19130
dvokanalna
Metalna H garnišna - Inox C19120
dvokanalna
Metalna H garnišna - Inox B19030
dvokanalna
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
Metalne H garnišne
15
Garnišne
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
Metalne H garnišne
16
Metalna H garnišna - Inox A19140
dvokanalna
Metalna H garnišna - Inox A19030
dvokanalna
Metalna H garnišna - Crna/Zlato C19410
jednokanalna
Metalna H garnišna - Crna/Zlato C19480
jednokanalna
Metalna H garnišna - Crna/Zlato A19140
jednokanalna
Metalna H garnišna - Crna/Zlato C19120
jednokanalna
Garnišne
Metalna H garnišna - Crna/Zlato A19030
jednokanalna
Metalna H garnišna - Crna/Zlato C19480
dvokanalna
Metalna H garnišna - Crna/Zlato C19120
dvokanalna
Metalna H garnišna - Crna/Zlato C19410
dvokanalna
Metalna H garnišna - Crna/Zlato A19030
dvokanalna
Metalna H garnišna - Crna/Zlato A19140
dvokanalna
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
Metalne H garnišne
17
Garnišne
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
Metalne H garnišne
18
Metalna H garnišna - Antique C19410
jednokanalna
Metalna H garnišna - Antique C19480
jednokanalna
Metalna H garnišna - Antique C19120
jednokanalna
Metalna H garnišna - Antique C19130
jednokanalna
Metalna H garnišna - Antique A19140
jednokanalna
Metalna H garnišna - Antique B19030
jednokanalna
Garnišne
Metalna H garnišna - Antique A19030
dvokanalna
Metalna H garnišna - Antique C19480
dvokanalna
Metalna H garnišna - Antique C19130
dvokanalna
Metalna H garnišna - Antique C19410
dvokanalna
Metalna H garnišna - Antique B19030
dvokanalna
Metalna H garnišna - Antique C19120
dvokanalna
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
Metalne H garnišne
19
Garnišne
Metalne H garnišne
Metalna H garnišna - Antique A19140
dvokanalna
H - cev Ø19mm
H - Završetak C19130
Boja
Šifra
Boja/dužina 1,5m 2,0m 2,5m 3,0m 4,0m
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
šifra proizvoda
20
Antique
2251
Inox
2252
H - Završetak A19140
Boja
Šifra
Antique Crna/zlato
2237
2239
Inox
2238
Antique 2265 2266 2267 2268 2269
Crna/zlato 2275 2276 2277 2278 2279
Inox
2270 2271 2272 2273 2274
H - Završetak C19410
Boja
Šifra
Antique Crna/zlato
2250
2248
Inox
2249
H - Završetak C19480
Boja
Šifra
Antique Crna/zlato
2242
2244
Inox
2243
H - Završetak - B19030
Boja
Šifra
Antique
2240
H - Završetak C19120
Boja
Šifra
Inox
2241
H - Završetak A19030
Boja
Šifra
Antique Crna/zlato
2234
2236
Inox
2235
Antique Crna/zlato
2247
2245
Inox
2246
H - S kukica
J.M.
Šifra
kom.
2359
20kom.
2351
50kom.
2352
Garnišne
Metalne H garnišne
Metalna H garnišna - Antique A19030
dvokanalna
Antique Crna/zlato
2256
2258
Inox
2257
H - Nosač - 1k. G1911
Boja
Šifra
Inox
2254
146
132
210
121
Antique Crna/zlato
2253
2255
75
Nosač
dvokanalne garnišne
Nosač
jednokanalne garnišne
H - Alka Q3509 - 10/1
H - Alka Q3508 - 10/1
Boja
Šifra
Antique Crna/zlato
2259
2261
U pakovanju se nalazi 10 alki
Inox
2260
Boja
Šifra
Antique Crna/zlato
2587
2589
Inox
2588
U pakovanju se nalazi 10 alki
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
H - Nosač - 2k. G1923
Boja
Šifra
21
Garnišne
Metalne garnišne Čarli i Eta
Prečnik šipke je 18mm.
Garnišne su upakovane u zaštitnu vakum foliju
u dužinama od 1,2m; 1,6m; 2,0m i 2,4m.
Uz garnišnu je upakovan odgovarajući
broj alki i kukica, kao i set za montažu.
103
90
P - Alka + Kukica
za metalnu gar. Čarli i Eta
Metalnegarnišnesaibezmaskeipratećielementi
Alka+Kukica kom. 2633
22
P - Metalna garnišna Čarli - Zlato
P - Metalna garnišna Čarli - Bela
P - Metalna garnišna Eta - Srebro
Boja/dužina 1,2m 1,6m 2,0m 2,4m
2561 2577 2576 2575
Srebro
Boja/dužina 1,2m 1,6m 2,0m 2,4m
Zlato
2571 2572 2573 2574
Boja/dužina 1,2m 1,6m 2,0m 2,4m
2564 2554 2570 2578
Crna
Boja/dužina 1,2m 1,6m 2,0m 2,4m
Bela
2567 2550 2552 2548
Boja/dužina 1,2m 1,6m 2,0m 2,4m
2565 2562 2568 2555
Srebro
Boja/dužina 1,2m 1,6m 2,0m 2,4m
Zlato
2569 2556 2560 2558
P - Metalna garnišna Eta - Crna
P - Metalna garnišna Harmony
Srebro
Boja/dužina 1,2m 1,6m 2,0m 2,4m
2559 2566 2557 2549
Crna
Boja/dužina 1,2m 1,6m 2,0m 2,4m
Bela
2551 2547 2563 2553
Harmony - Nastavak
2665 2669
P - Metalna garnišna Harmony
Crna
2673 2677
2664 2668 2672 2676
2666 2670 2674 2678
2663 2667 2671 2675
Eta - Nastavak
Čarli - Nastavak
Garnišne
Drvene Garnišne - FUTUR
Prečnik šipke je 28mm.
Garnišne su upakovane u zaštitnu vakum foliju u dužinama od 1,5m; 2,0m; 2,5m i 3,0m.
Uz garnišnu je upakovan odgovarajući broj alki i kukica, kao i set za montažu.
Nastavci - Futur i Rustik
P - Alka za drvenu garnišnu
šifra: 1492
40
40
116
146
Nosač dvokanalne garnišne
Futur
Nosač jednokanalne garnišne
Futur
28
Drvena šipka
P - Kukica za drvenu alku
šifra: 2138
Drvenegarnišne ipratećielementi
85
153
185
Ø30
23
Garnišne
Drvene Garnišne - FUTUR
Jednokanalna drvena garnišna Futur
Tamni orah
Drvenegarnišne ipratećielementi
šifra
24
1,5
2,0
2,5
3,0
1389 1390 1391 1392
Jednokanalna drvena garnišna Futur
Natur
šifra
1,5
2,0
2,5
3,0
1405 1406 1407 1408
Jednokanalna drvena garnišna Futur
Svetli orah
šifra
1,5
2,0
2,5
3,0
1706 1954 1955 1396
Dvokanalna drvena garnišna Futur
Tamni orah
šifra
1,5
2,0
2,5
3,0
1429 1430 1431 1432
Dvokanalna drvena garnišna Futur
Natur
šifra
1,5
2,0
2,5
3,0
1437 1438 1439 1440
Dvokanalna drvena garnišna Futur
Svetli orah
šifra
1,5
2,0
2,5
3,0
1441 1442 1443 1444
Garnišne
Drvene Garnišne - FUTUR
šifra
3,0
2,5
2,0
1,5
1397 1398 1399 1400
Jednokanalna drvena garnišna Futur
Bela
šifra
3,0
2,0
1,5
2,5
1401 1402 1403 1404
Jednokanalna drvena garnišna Futur
Srebrna
šifra
2,5
3,0
2,0
1,5
1448 1449 1450 1452
Dvokanalna drvena garnišna Futur
Trešnja
šifra
3,0
2,5
2,0
1,5
1433 1434 1435 1436
Dvokanalna drvena garnišna Futur
Bela
šifra
1,5
2,0
2,5
3,0
1959 1956 1958 1957
Jednokanalna drvena garnišna Futur
Zlato
šifra
3,0
2,5
2,0
1,5
1445 1446 1447 1451
Drvenegarnišne ipratećielementi
Jednokanalna drvena garnišna Futur
Trešnja
25
Garnišne
Drvene Garnišne - RUSTIK
Prečnik šipke je 28 mm. Garnišne su upakovane u zaštitnu vakum foliju u dužinama od 1,5m; 2,0m; 2,5m; 3,0m.
Uz garnišnu je upakovan odgovarajući broj alki i kukuca, kao i set za montažu.
Drvena garnišna Rustik - Bela
26
2,5
3,0
2,0
1,5
1421 1422 1423 1424
Drvena garnišna Rustik - Trešnja
šifra
2,5
3,0
2,0
1,5
1417 1418 1419 1420
šifra
2,5
3,0
2,0
1,5
1413 1414 1415 1416
Drvena garnišna Rustik - Natur
šifra
2,5
3,0
2,0
1,5
1425 1426 1427 1428
122
155
Drvenegarnišne ipratećielementi
šifra
Drvena garnišna Rustik - Svetli orah
Drvena garnišna Rustik - Tamni orah
šifra
2,5
3,0
2,0
1,5
1409 1410 1411 1412
Nosač jednokanalne garnišne
Rustik
Garnišne
Metalne vitraže
Dužina
Šifra
55-85cm 85-135cm 135-185cm
2634
2635
2636
Metalni vitraž - Klasik - Srebro/mat
Set (dve šipke)
Dužina
Šifra
40-60cm 60-80cm 80-120cm
2643
2644
2645
Metalni vitraž Ø12 - Beli
Dužina
Šifra
Metalni vitraž Ø12 - Srebro/mat
55-85cm 85-135cm 135-185cm
2637
2638
2639
Dužina
Šifra
Metalni vitraž - Klasik - Mesing
Set (dve šipke)
Dužina
Šifra
55-85cm 85-135cm 135-185cm
2640
2641
2642
Metalni vitraž - Klasik - Beli
Set (dve šipke)
40-60cm 60-80cm 80-120cm
2646
2647
2648
Dužina
Šifra
40-60cm 60-80cm 80-120cm
2649
2650
2651
PVC Samolepljivi nosač
šifra
Set
bela
2626
Metalni vitraž Ø10 - Zlato sjaj
Dužina
Šifra
Dužina
Šifra
30cm 40cm 50cm 60cm 70cm 80cm 90cm
2599 2601 2603 2605 2607 2609 2611
100cm 110cm 120cm 130cm 140cm 150cm 200cm
2613 2615 2617 2619 2621 2623 2625
Metalni vitraž Ø10 - Srebro sjaj
Dužina
Šifra
Dužina
Šifra
30cm
2598
100cm
2612
40cm
2600
110cm
2614
50cm
2602
120cm
2616
60cm
2604
130cm
2618
70cm
2606
140cm
2620
80cm
2608
150cm
2622
90cm
2610
200cm
2624
Metalnevitražeipratećielementi
Metalni vitraž Ø12 - Mesing
27
Garnišne
Metalništenderi za izlaganje robe
Metalni štenderi za izlaganje robe
28
Polica za metalne H garnišne
Polica za matalne garnišne - Blister pakovanje
Polica za plafonske PVC i Al garnišne
Vakum pakovanje
Polica za drvene i matalne garnišne
Vakum pakovanje
VELEPRODAJA:
STARI OBRENOVAČKI PUT BB (KOMGRAP-MAKIŠ), 11000 BEOGRAD
Tel/fax: +381 11 3558 950
Tel: 011/3572-925
Tel: 011/3572-889
Mob: +381 64 64 58 343
E-mail: [email protected], [email protected]
Radno vreme:
Radnim danima - 08:30h do 16:30h,
subotom - 09:00h do 15:00h
MALOPRODAJA:
TRGOVAČKA 83 (Žarkovo), 11000 BEOGRAD
Tel/fax: +381 11 25 00 506
Mob: +381 64 64 58 341
E-mail: [email protected]
Radno vreme:
Radnim danima - 08:00h do 20:00h,
subotom - 09:00h do 15:00h
www.europrofil.rs
Download

S adr ž aj - Euro