strana 36
Kardani, krstovi, vile, zglobovi, cevi
Mart 2015.
FKL kardani za poljoprivrednu mehanizaciju
NAJČEŠĆE KORIŠĆENI UNIVERZALNI KARDAN:
05B-740-10.10-10.10
1
4905,00 din
KZK, MIO-RAU
=UNIVERZALNI KARDAN
UNIVERZALNI KARDAN
=PRSKALICE, RASPR. MIN.
ĐUBRIVA, SAKUPLJAČ SENA,
KOSAČICE ZA TRAVU
OSTALI ČEŠĆE KORIŠĆENI KARDANI:
R.b
2
3
4
5
6
7
Oznaka kardanskog vratila
05B-440-10.14-10.14
05B-630-10.10-3KR
05DZ-183-27.17-28.17
68-1075
69-1090
05B-850-10.10-15.4L
dinara
5396.00
5396.00
6068.00
6026.00
6026.00
4905.00
Proizvođač
T. VINKOVIĆ
VIKON
T. VINKOVIĆ
T. VINKOVIĆ
T. VINKOVIĆ
MORAVA za IMT 539
8
9
10
11
12
13
05A-800-15.4L-87.57
05A-1180-10.10-15.4L
05B-1050-10.10-10.10
05B-1350-10.10-37.4A
05B-1590-10.10-14.13
05A-2200-10.18-87.57
4905.00
5466.00
5466.00
6588.00
6588.00
9110.00
14
15
16
17
05Z-158-38.4A/1-38.4A/2
12Z-184-38.5A/1-38.5A/1
12B-1000-10.10-10.10
12BJ-870-10.10-51.12.00
5747.00
6306.00
8969.00
14015.00
18
19
20
12BS-1140-10.10-52.12.10
18BJ-770-11.10-61.18.00
18B-1120-11.10-11.10
14714.00
17516.00
13313.00
21
22
23
18B-1332-11.10-28.5A
18B-1434-11.10-11.10
18BSFT-2170-11.10-84.18.00
13313.00
13314.00
25503.00
IMT KNJAŽEVAC
IMT KNJAŽEVAC
NODET-OLT
VIKON
TEHNOSTROJ
LABIN, METALAC
IVANJICA, D. PAJIĆ
Đ. ĐAKOVIĆ
Đ. ĐAKOVIĆ
MAJEVICA
SIP, IMT BOLJEVAC
VRDNIK RUMA
BEOGRAD PUT
SIP
SIP
POLJOSTROJ
KREINA (KRANJ)
PRIJEPOLJE
POLJOSTROJ
LIFAM (ST. PAZOVA)
ZMAJ
24
25
26
27
28
29
30
18B-777-11.10-11.10
18BSFT-1635-11.10-84.18.00
18BSF-850-11.10-73.18.00
20B-1600-11.10-11.10
20BP-1600-11.10-11.10
RF-20BP-614-11.10-15.30
12B-1000-10.10-54.100
13313.00
23122.00
20321.00
16115.00
18078.00
11352.00
10511.00
FAP PRIJEPOLJE
INA - LEMIND
BATUJE
ZMAJ
ZMAJ
IMT
Đ. ĐAKOVIĆ
Uređaj
KOSAČICA
RASTURIVAČ MIN. ĐUBR.-NOŠEN
ROTOFREZA
Donji (tanji a duži)
Gornji (deblji a kraći)
PRSKALICA, GRABULJA
Stari tip - na šraf
MOTOKULTIVATOR 509-zadnji
509-prednji, PRIKOLICA ŽITORAĐE
PNEUMATSKI SEJAČ
RASTURAČ ĐUBRIVA - VUČEN
SAMOISTOVARNA PRIKOLICA
PRIKOLICA MOTOKULTIVATORA
PRIKOLICA MOTOKULTIVATORA
CISTERNA, PUMPE ZA NAVODNJ.
ROTOKOSAČICA
KOSAČICA
TABAČ - KOMPAKTOR
DVOREDNI BERAČ KUKURUZA
JEDNOREDNI SILAŽNI KOMBAJN
TARUP
ATOMIZER (PRSKALICA) VUČENI
ROTOFREZA
PRESA
PRESA
PRIKOLICA ZA STAJNJAK
SAMOISTOVARNA PRIKOLICA
ROTOFREZA
BUŠILICA ZA SADILICE
ROTOFREZA
JEDNOREDNI BERAČ
DVOREDNI BERAČ KUKURUZA
ROTOFREZA
ADAPTER
FKL kardanske vile
KARDANSKE CEVI dimenzija 23x25x1000 mm
32x34x1000 mm
41x43x1000 mm
Oznaka
05.10.10
05.10.18
05.15.4L.00
05.23.20
05.23.21
12.10.10
12.24.21
12.24.22
18.25.21
18.25.22
20.25.21
20.25.22
RF.20.11.10
dinara
1122.00
1122.00
1122.00
1122.00
1122.00
1360.00
1360.00
1360.00
1683.00
1683.00
1893.00
1893.00
1893.00
*** Kardani, krstovi, vile, zglobovi, cevi *** Kardani, krstovi, vile, zglobovi, cevi ***
strana 37
Kardani, krstovi, vile, zglobovi, cevi
Mart 2015.
FKL krstovi kardana
Φ DxL
20x47 (03.B1.00)
22x55 (1.B1.00)
24x61 (08.B1.00)
27x75 (4.B1.00)
27x75 (90.B2.00)
27x79,1 (90.B1.00)
27x84 (116.B1.00)
30x83 (100.B1.00)
30,2x106 (15.2001.00)
32x76 (16.B1.00)
32x82 (100.B2.00)
32x107 (20.2001.00)
34x90 (18.B1.00)
35x106,5 (20.B1.00)
38x105,8 (120.B1.00)
48x126 (150.B10.00)
50x138,3 (165.B8.00)
52x133 (165.B1.00)
57x152 (180.B4.00)
JEFTINIJA VARIJANTA
krstova kardana
Φ DxL
22x55
24x61
27x75
30,2x106
32x76
32x107
35x106,5
38x105,8
EUR
4.00
4.00
6.00
7.00
7.00
8.00
9.00
14.00
dinara
1122.00
1122.00
1149.00
1360.00
1682.00
1612.00
1612.00
1822.00
2313.00
1402.00
1822.00
2594.00
1683.00
1892.00
2945.00
5466.00
6306.00
6026.00
7286.00
ZGLOBOVI - SKF proizvodnje
L
Oznaka
D
M0
Cena
EUR
mm
mm
Nm
A10
12.70
38
10
13.5
A13
12.72
45
13
26
A16
12.77
52
16
45
A20
12.77
62
20
88
A25
13.35
74
25
180
A32
15.21
86
32
405
A40
17.00
108
40
860
A45
20.68
120
45
1250
A50
27.40
132
50
1730
A63
36.49
166
63
3400
Napomena: zglobovi nemaju izbušene rupe sa čeonih strana i one se buše po potrebi
ZGLOBOVI - DUPLI - SKF proizvodnje
Oznaka
B16
B20
B25
B32
B40
B45
B50
B63
L
D
R
C
M0
mm
77
92
110
133
164
183
202
250
mm
16
20
25
32
40
45
50
63
mm
26
31
37
43
54
60
66
83
mm
25
30
36
47
56
63
70
84
Nm
45
88
180
405
860
1250
1730
3400
Cena
EUR
18.26
20.09
21.26
24.35
33.44
39.56
47.47
54.77
Napomena: zglobovi nemaju izbušene rupe sa čeonih strana i one se buše po potrebi
*** Kardani, krstovi, vile, zglobovi, cevi *** Kardani, krstovi, vile, zglobovi, cevi ***
Download

FKL kardani za poljoprivrednu mehanizaciju