January 2012
SISTEMI TEHNIČKE ZAŠTITE
Insert picture in this frame
Insert picture in this frame
Securitas Montenegro
Kratak opis
Poštovani,
U okviru segmenata djelatnosti firme SECURITAS MONTENEGRO d.o.o.
pretstavljamo Vam napredne sisteme tehničke zaštite i rješenja integracije
koje Vam pomažu u svakodnevnom životu i poslovanju.
Izdvajamo instalaciju, održavanje i daljinsko praćenje:
•
•
•
•
Sistema digitalnog video nadzora,
Sistema protivpožarne dojave,
Sistema protivprovalne dojave,
Sistema kontrole pristupa
2
Digitalni video nadzor
 U zaštiti stambenih, a naročito
poslovnih objekata sistem video
nadzora ima važnu ulogu prevencije
štetnih događaja. Osnovna funkcija
mu je naknadna identifikacija
izvršioca kaznenih djela. Sistem se
može nadgledati sa bilo koje
lokacije u svijetu preko interneta, sa
pametnih telefona, tableta ili sa
računara.
 Povezivanjem na naš OperativnoTehnički Centar, moguće je izvršiti
integraciju i simultano reagovanje
sa fizičkim obezbjeđenjem na
terenu.
3
Sistem dojave požara
 Vrijeme otkrivanja požara direktno
je povezano kako sa brojem žrtava i
povrijeđenih, tako i sa nastalom
materijalnom štetom. Ugradnjom
ovog sistema podižemo zaštitu
života ljudi i njihove imovine na veći
nivo.
 Dojavom na naš OperativnoTehnički Centar moguće je
drastično smanjiti vrijeme do
dolaska vatrogasne ekipe na lice
mjesta.
4
Alarmni protivprovalni sistemi
 U mogućnosti smo da Vaš alarmni
sistem priključimo na naš dežurni
Operativno-Tehnički Centar i time
obezbijedimo Vašu imovinu 24h
dnevno, 365 dana u godini.
 U slučaju alarma, dežurna ekipa će
izaći na lice mjesta, konstatovati
uzroke alarma, i eventualno
neovlašćeno lice zadržati do
dolaska nadležnih organa.
5
Nudimo i sisteme:
 Kontrole pristupa i radnog vremena.
6
Nudimo i sisteme:
 Zaštite artikala od krađe:
7
Nudimo i sisteme:
 Nadzora obilazaka čuvarske službe
8
Nudimo i sisteme:
 Interfona i video interfona
9
Nudimo i sisteme:
 Rampi i kontrole pristupa vozila.
10
Kontaktirajte nas - opišite nam Vaše potrebe!
Insert picture in this frame
Securitas Montenegro d.o.o.| Title: Opis sistema tehničke zaštite | Date 11.1.2112.
Insert picture in this frame
Integrity | Vigilance | Helpfulness
www.securitas.com
Name Surname | Title of presentation | Date
12
Download

sistemi tehničke zaštite