AGRIMES d.o.o., Surèinski put 5, Novi Beograd
MAGACIN : MAGACIN PROIZVODA, CENOVNIK : MAGACIN PROIZVODA, SLAGANJE : ŠIFRA GRUPE, AGRIMES CENOVNIK
CENOVNIK ROBE
Redni broj Šifra artikla Naziv artikla
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1
2
3
5
6
12
24
28
49
51
61
66
87
88
120
122
123
131
132
143
239
290
291
292
293
294
309
321
124
125
126
127
128
150
151
152
153
154
158
159
160
161
PARISKA KOBASICA
PARISKA SA SUNKOM
PARISKA SA POVRCEM
PARISKA SA SAMPINJONIMA
EXTRA KOBASICA
AGRIMES SPECIJAL
SAFALADA RINF.
VIRSLA SPECIJAL RINF.
VIRSLA SPECIJAL VP 1/5
VIRSLA SPECIJAL VP 1/1
DEBRICINA RINF.
EXTRA KOBASICA MINI
SAFALADA VP 1/2
SAFALADA VP 1/1
POSEBNA KOBASICA
DEBRICINA VP 1/2
DEBRICINA VP 1/1
PARISKA KOBASICA MINI
FRANCUSKA KOBASICA MINI
POSEBNA KOBASICA MINI
PARISKA SA SUNKOM MINI
AGRIMES SPECIJAL 450 g
EXTRA KOBASICA 450g
PARISKA KOBASICA 450g
POSEBNA KOBASICA 450g
PARISKA SA SUNKOM 450g
VIRSLA SPECIJAL
ZANATSKI PARIZER
CURECA VIRSLA RINF.
CURECA VIRSLA VP 1/5
CURECA PARISKA
CURECA PARISKA MINI
CURECA SPECIJAL KOBASICA
DIJET PILECA KOB.
PILECA PARISKA KOB.
PILECA VIRSLA RINF.
PILECA VIRSLA VP 1/1
PILECA VIRSLA VP 1/5
PILECA PARISKA/POVRCE
PILECA PARISKA/POVRCE MIN
PIL.PARISKA/PAPRIKA
PIL.PARISKA/PAPRIKOM MINI
JM
Barkod
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
8606003467011
8606003467028
8606003467035
8606003467059
8606003467066
8606003467127
8606003467240
8606003467288
8606003467493
8606003467516
8606003467615
8606003467660
8606003467875
8606003467882
8606003468209
8606003468223
8606003468230
8606003468315
8606003468322
8606003468438
8606003469398
8606003469909
8606003469916
8606003469923
8606003469930
8606003469947
8606003460319
8606003460432
8606003468247
8606003468254
8606003468261
8606003468278
8606003468285
8606003468506
8606003468513
8606003468520
8606003468537
8606003468544
8606003468582
8606003468599
8606003468605
8606003468612
MP cena Grupa proizvoda
195.00
225.00
189.00
199.00
149.00
169.00
179.00
199.00
229.00
219.00
179.00
159.00
189.00
189.00
149.00
189.00
189.00
199.00
199.00
149.00
235.00
79.00
79.00
85.00
79.00
99.00
10.00
299.00
219.00
229.00
195.00
199.00
159.00
199.00
195.00
199.00
219.00
229.00
185.00
189.00
189.00
189.00
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOBASICE
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
163
168
216
219
276
277
282
285
295
296
297
298
299
300
340
198
22
23
25
26
27
58
68
69
74
75
77
97
100
145
214
215
9
10
11
13
43
102
169
301
117
7
14
16
91
92
110
114
115
267
DIJET PILECA KOB.MINI
PILECA PARISKA KOB.MINI
HRENOVKA KOB
HRENOVKA KOB.VAK.1/5
MILICA PILECA KOBASICA
PILECA SPECIJAL KOBASICA
DE LUX VIRSLA
MILICA PILECA KOB.
CURECA PARISKA 450g
CURECA SPECIJAL KOBACICA 450g
DIJET PILECA KOBASICA 450g
PILECA PARISKA KOBASICA 450g
PILECA SPECIJAL KOBASICA 450g
MILICA PILECA KOBASICA 400g
MILICA PILECA VIRSLA
JUNECA PARISKA
KRANJSKA KOB. RINF.
GRIL KOBASICA RINF.
NARODNA KOBASICA RINF.
JUNECA KOBASICA RINF.
SRPSKA-DIS KOBASICA
GRIL KOBASICA VP 1/5
GRIL KOBASICA VP 1/1
SRPSKA KOBASICA VP 1/1
KRANJSKA KOB.VP 1/2,1/1
JUNECA KOBASICA VP 1/2-1/1
SRPSKA KOBASICA VP 1/2
SLANINSKA KOBASICA RINF.
SLANINSKA KOBASICA VP 1/1
VIKEND KOBASICA
DOMACA LJUTA KOBAS. RINF
DOMACA LJUTA KOBAS.VP 1/2
ALPSKA KOBASICA
TOST NAREZAK
NOVOSADSKA KOB.
VIKEND NAREZAK
BACKA KOBASICA
ITAL. MORTADELA MINI
ALPSKA KOBASICA MINI
ALPSKA KOBASICA 450g
DELIKATES VRAT
SAVSKA SUNKA U OMOTU
STISNJENA SUNKA U CR.
SUNKA ZA PICU U OMOTU
PRASKA SUNKA U OM.
STISNJENA SUNKA U CR.MINI
SAVSKA SUNKA U OMOTU MINI
SUNKA ZA PICU U OMOTU MINI 430 G
PRASKA SUNKA U OM. MINI
PRASKA SUNKA ZA SENDVIC
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KOM
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KOM
KG
KG
8606003468636
8606003468681
8606003469169
8606003469190
8606003469770
8606003469787
8606003469824
8606003469855
8606003469954
8606003469961
8606003469978
8606003469985
8606003469992
8606003460227
8606003460401
8606003468988
8606003467226
8606003467233
8606003467257
8606003467264
8606003467271
8606003467585
8606003467684
8606003467691
8606003467745
8606003467752
8606003467776
8606003467974
8606003468001
8606003468452
8606003469145
8606003469152
8606003467097
8606003467103
8606003467110
8606003467134
8606003467431
8606003468025
8606003468698
8606003460234
8606003468179
8606003467073
8606003467141
8606003467165
8606003467912
8606003467929
8606003468100
8606003468148
8606003468155
8606003469671
199.00
195.00
389.00
395.00
329.00
159.00
75.00
329.00
89.00
79.00
89.00
89.00
79.00
139.00
75.00
219.00
299.00
269.00
199.00
219.00
199.00
279.00
275.00
199.00
299.00
219.00
199.00
189.00
189.00
149.00
199.00
199.00
299.00
315.00
375.00
315.00
259.00
399.00
309.00
139.00
471.00
349.00
339.00
339.00
365.00
425.00
359.00
179.00
425.00
345.00
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-ZIVINSKI PROGRAM
FINO USITNJENE BARENE KOB.-JUNECI PROGRAM
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / DIMLJENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / BARENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / BARENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / BARENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / BARENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / BARENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / BARENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / BARENE
GRUBO USITNJENE BARENE KOBASICE / BARENE
6/ BARENA KOBASICA SA KOMADIMA MESA
PASTERIZOVANE KONZERVE OD MESA U KOMADIMA
PASTERIZOVANE KONZERVE OD MESA U KOMADIMA
PASTERIZOVANE KONZERVE OD MESA U KOMADIMA
PASTERIZOVANE KONZERVE OD MESA U KOMADIMA
PASTERIZOVANE KONZERVE OD MESA U KOMADIMA
PASTERIZOVANE KONZERVE OD MESA U KOMADIMA
PASTERIZOVANE KONZERVE OD MESA U KOMADIMA
PASTERIZOVANE KONZERVE OD MESA U KOMADIMA
PASTERIZOVANE KONZERVE OD MESA U KOMADIMA
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
302
303
130
142
148
156
162
199
200
304
305
306
307
19
20
21
29
30
45
50
73
79
93
94
98
99
103
121
129
133
140
141
164
208
223
228
255
256
134
135
136
137
202
206
207
209
31
32
33
35
ST.SUNKA U CREVU 350g
SAVSKA SUNKA U OMOTU 350g
CURECE GRUDI U OM.MINI
CURECI BATAK U OM.MINI
CURECE GRUDI U OM.
PILECE GRUDI U OMOTU
PILECE GRUDI U OMOTU MINI
PILECI BATAK U OMOTU
PILECI BATAK U OMOTU MINI
CURECE GRUDI U OMOTU 350g
CURECI BATAK U OMOTU 350g
PILECE GRUDI U OMOTU 350g
PILECI BATAK U OMOTU 350g
ZLATIBORSKA VP
SUDZUK VP
TREBINJSKA KOBASICA
NJEGUSKA SUVA KOBASICA
KULEN VP
SREMSKA KOBASICA VP
AGRI KOBASICA VP
GOVEDJA CAJNA KOB.
GOVEDJA AGRI KOBASICA
CAJNA KOBASICA
SREMSKA KOBASICA
KULEN
GALLANT
SUDZUK
CAJNI STAPICI VP
AGRI KOBASICA
AGRI KULEN
SALAMINI
IZLETNICKA KOB.
ZLATIBORSKA
CAJNA KOBASICA VP
NJEGUSKA SUVA KOBASICA VP
TREBINJSKA KOBASICA VP
CAJNA KOB. VP/STAMPA
ZLATIBORSKA VP/STAMPA
KRASKI VRAT AGRIMES
GOVEDJI PRSUT AGRIMES
SVINJSKI PRSUT AGRIMES
AGRIMEC PRSUT-PLECKA
AGRIMES PRSUT-BUT
SVINJSKI PRSUT VP
KRASKI VRAT AGRIMES VP
GOVEDJI PRSUT VP
DIM.GOVEDJE MESO
SUVE SV.KOSTI
SUVE SV.KOSTI/REP
DIM.SV.NOGICE
KOM
KOM
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KOM
KOM
KOM
KOM
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
8606003460241
8606003460258
8606003468308
8606003468421
8606003461484
8606003468568
8606003468629
8606003468995
8606003469008
8606003460265
8606003460272
8606003460289
8606003460296
8606003467196
8606003467202
8606003467219
8606003467295
8606003467301
8606003467455
8606003467509
8606003467738
8606003467790
8606003467936
8606003467943
8606003467981
8606003467998
8606003468032
8606003468216
8606003468292
8606003468339
8606003468407
8606003468414
8606003468643
8606003469084
8606003469237
8606003469282
8606003469558
8606003469565
8606003468346
8606003468353
8606003468360
8606003468377
8606003469022
8606003469060
8606003469077
8606003469091
8606003467318
8606003467325
8606003467332
8606003467356
155.00
135.00
435.00
369.00
435.00
435.00
435.00
369.00
369.00
159.00
135.00
159.00
135.00
719.00
779.00
949.00
719.00
879.00
719.00
799.00
759.00
779.00
759.00
719.00
879.00
799.00
779.00
1090.00
799.00
879.00
899.00
799.00
99.00
759.00
719.00
949.00
759.00
719.00
1390.00
1850.00
1490.00
1340.00
1390.00
1490.00
1390.00
1850.00
925.00
189.00
189.00
89.00
PASTERIZOVANE KONZERVE OD MESA U KOMADIMA
PASTERIZOVANE KONZERVE OD MESA U KOMADIMA
PASTER.KONZERVE OD MESA U KOM.-ZIVINSKI PROGRAM
PASTER.KONZERVE OD MESA U KOM.-ZIVINSKI PROGRAM
PASTER.KONZERVE OD MESA U KOM.-ZIVINSKI PROGRAM
PASTER.KONZERVE OD MESA U KOM.-ZIVINSKI PROGRAM
PASTER.KONZERVE OD MESA U KOM.-ZIVINSKI PROGRAM
PASTER.KONZERVE OD MESA U KOM.-ZIVINSKI PROGRAM
PASTER.KONZERVE OD MESA U KOM.-ZIVINSKI PROGRAM
PASTER.KONZERVE OD MESA U KOM.-ZIVINSKI PROGRAM
PASTER.KONZERVE OD MESA U KOM.-ZIVINSKI PROGRAM
PASTER.KONZERVE OD MESA U KOM.-ZIVINSKI PROGRAM
PASTER.KONZERVE OD MESA U KOM.-ZIVINSKI PROGRAM
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
FERMENTISANE KOBASICE
SUVOMESNATI PROIZVODI
SUVOMESNATI PROIZVODI
SUVOMESNATI PROIZVODI
SUVOMESNATI PROIZVODI
SUVOMESNATI PROIZVODI
SUVOMESNATI PROIZVODI
SUVOMESNATI PROIZVODI
SUVOMESNATI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
37
38
40
41
55
56
62
63
64
65
81
104
105
197
211
17
34
42
44
59
60
70
71
82
111
172
270
323
324
337
338
339
95
96
196
243
48
67
107
116
322
57
76
80
90
166
167
174
175
176
DIM.SV.SPIC REBRA
DIM.SV.PECENICA
DIM.SV.VRAT
DIM.SV.SUNKA
DIM.SV.KOLENICE
DIM.SV.BUTKICE
DIM.SV.VRAT VP
DIM.SV.PECENICA VP
DIM.GOVEDJE MESO VP
DIM.SV.SUNKA VP
DIM.SV.MESNATA REBRA
DIM.SV.PECENICA U MREZI
DIM.SV.SUNKA U MREZI
DIM.SV.VRAT U MREZI
DIM.SV.REBRA
HAMBURGER SLANINA
DIMLJENI SV.GRONIK
DI-BA SV.PLECKA
SPECIJAL SLANINA
HAMBURGER SLANINA VP
PIKANT SLANINA
DOM.EXTRA SLANINA
DOM.EXTRA SLANINA VP
DI-BA SV.PLECKA VP
HAMBURGER PAPRICIRANA SL.
PIKANT SLANINA VP
PAPRICIRANA LEDJNA SLANIN
KARADJORDJEVA SLANINA
LESKOVACKA SLANINA
PANCETA
PANCETA VAKUM
KRALJEVSKA SLANINA
CVARCI PEKARSKI
DOMACA SV.MAST U CR.
CVARCI-DOMACI MESNATI
DOMACA SV.MAST RINF.
SVARGLA MINI
AGRI PASTETA U CREVU
PIL.PASTETA U CREVU
SVARGLA
ZANATSKA SVARGLA
MILICA PASTETA 100g 4/1
AGRINA PASTETA 75 G
AGRINA-MILICA 50 G
MILICA PAST. 75G FOL.
GUSCIJA PASTETA 50 G
GUSCIJA PASTETA 75 G
JETRENA PASTETA 50 G
JETRENA PASTETA 75 G
PILECA PASTETA 50 G
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
PAK
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
8606003467370
8606003467387
8606003467400
8606003467417
8606003467554
8606003467561
8606003467622
8606003467639
8606003467646
8606003467653
8606003467813
8606003468049
8606003468056
8606003468971
8606003469114
8606003467172
8606003467349
8606003467424
8606003467448
8606003467592
8606003467608
8606003467707
8606003467714
8606003467820
8606003468117
8606003468728
860600346
8606003460456
8606003460463
8606106190045
8606106190052
8606003460470
8606003467950
8606003467967
8606003468964
8606003469435
8606003467486
8606003467677
8606003468070
8606003468162
8606003460449
8606003467578
8606003460760
8606003460807
8606003467905
8606003468674
8606003468667
8606003460074
8606003460081
8606003460012
299.00
779.00
749.00
649.00
229.00
279.00
759.00
789.00
949.00
849.00
399.00
779.00
749.00
749.00
449.00
349.00
215.00
499.00
245.00
375.00
849.00
459.00
475.00
499.00
299.00
849.00
199.00
365.00
365.00
849.00
849.00
375.00
165.00
135.00
249.00
135.00
185.00
185.00
185.00
185.00
225.00
195.00
35.00
29.00
0.00
24.00
29.00
24.00
29.00
24.00
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
DIMLJENI PROIZVODI
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
SLANINE
MASNOCE
MASNOCE
MASNOCE
MASNOCE
KUVANE KOBASICE
KUVANE KOBASICE
KUVANE KOBASICE
KUVANE KOBASICE
KUVANE KOBASICE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
177
181
182
183
184
185
186
188
190
191
192
212
222
251
257
258
259
260
261
262
289
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
4
52
53
54
106
113
201
203
233
234
238
240
244
250
252
254
263
PILECA PASTETA 75 G
DJACKA PASTETA 75 G
CAJNA PASTETA 50 G
CAJNA PASTETA 75 G
PASTETA SA SUNKOM 50 G
PASTETA SA SUNKOM 75 G
CAJNA PASTETA 30 G
JETRENA PASTETA 30 G
PASTETA SA SUNKOM 30 G
PILECA PASTETA 30 G
GUSCIJA PASTETA 100 G
JETRENA PASTETA 100 G
AGRINA LIMENKA 100 G
MILICA PASTETA 100 G. LIM.
PASTETA SA SUNKOM 100GKUT
JUNECA PASTETA 100 G KUT
CAJNA PASTETA 100 G KUT
JETRENA PASTETA 100 G KUT
PILECA PASTETA 100 G.KUT
GUSCIJA PASTETA 100G LIM
MILICA PASTETA 100G 3+1
GUSCIJA PASTETA 75G 6/1
JETRENA PASTETA 75G 6/1
PILECA PASTETA 75G 6/1
CAJNA PASTETA 75G 6/1
PASTETA SA SUNKOM 75G 6/1
MILICA PAST. 75G 6/1
MILICA PAST.100G 3/1
PASTETA SA SUNKOM 100G 3/1
GUSCIJA PASTETA 100G 3/1
CAJNA PASTETA 100G 3/1
JETRENA PASTETA 100G 3/1
PILECA PASTETA 100G 3/1
JUNIOR PAKET 2+1
AGRIMES SPECIJAL KOMAD
CURECI SPECIJAL KOMAD
ZLATIBORSKA KOM
AGRINA 75 GR 3+1
CAJNA VAK/STAMPA KOM.
SAVSKA SUNKA mini /KOM
AGRINA PASTETA 100G.2 KOM
PASTETA U CR.3/1 PAKET
MINI MIX PAKET
CAJNA KOM
AGRI-MIX
HAMBURGER SLANINA VP KOM
IZLETNICKA KOMAD
ST.SUNKA MINI/ KOM
NOVOGODISNJA KORPA
DOMACA SV.MAST KOMAD
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
8606003460029
8606003460104
8606003460050
8606003460067
8606003460135
8606003460142
8606003460173
8606003460180
8606003460210
8606003460159
8606003468926
8606003469121
8606003462030
8606003469510
8606003469572
8606003469589
8606003469596
8606003469602
8606003469619
8606003469626
8606003469893
8606003468667
8606003460081
8606003460029
8606003460067
8606003460142
8606003467905
8606003469510
8606003469572
8606003469626
8606003469596
8606003469602
8606003469619
8606003467042
8606003467523
53
8606003467547
8606003468063
8606003468131
8606003469015
8606003462221
8606003469336
8606003467349
8606003469381
8606003469404
860600346
860600346
860600346
860600346
8606003469633
29.00
29.00
24.00
29.00
24.00
29.00
19.00
19.00
19.00
19.00
36.00
38.00
55.00
65.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
44.00
195.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
129.00
99.00
99.00
149.00
150.00
199.00
109.00
90.00
50.00
199.00
159.00
179.00
94.00
140.00
109.00
999.00
120.00
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
STERILISANE KONZERVE
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
264
265
266
268
271
272
273
274
275
278
281
308
341
342
474
480
481
482
500
501
502
503
506
508
509
511
512
513
515
516
521
522
523
524
526
527
538
539
542
543
553
557
562
564
567
569
570
571
597
600
SALAMINI KOMAD
AGRI KOB. KOMAD
PILECA VIRSLA M.L.
KULEN KOMAD
PP PAKET
PILECA VIRSLA VP 1/1
SRPSKA KOBASICA VP 0.65
AGRI KOBASICA KOMAD (CEO)
ZLATIBORSKA VP STAMPA
PAKET 2 U 1
PILECI SPECIJAL
POSEBNA KOBASICA KOM
GOVEDJA AGRI KOB./ KOM
MILICA KOMPLET
TREBINJSKA KOMAD
SALASKA KOB. KOM
SUMADIJSKA KOM
PIL.GRUDI MINI KOM
CEPANA POLUTKA BEZ GLAVE
SV.POLUTKA
SV.IZNUTRICE-JETRA
SVINJSKO SRCE
BELA SLANINA - CMT,SALO
SV.GLAVE S KOSKOM
SV.NOGE
SLANININA KAKO PADNE
SV.FILE
SV.SVEZI REPOVI I USI
SV KOZICE
SV.FO BEZ PLECKE
SV.FICLE
SV. BUT BK
KARE SK BEZ FILEA
SV.VRAT SK
SV.GLAVE BK+krvavo
SV.VRAT BK
SV.KOLENICE
SV.BUTKICE
SV.FRANCUSKA OBRADA
SV.KOSTI OD KAREA I VRATA
SV.PLECKA SK
SV.BUT SK
SV.PLECKA BK
SV.BUTKICE BK
KARE SK SA FILEOM
SV.BUT SK+KOZURA OBR.
SLANINA HAMB.KROJENA-sirova
SVINJ.MLEVENO MESO
SV MOZAK
LAKS KARE
KOM
KOM
KG
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
8606003469640
8606003469657
8606003469664
860600346
860600346
272
273
274
275
278
281
.
8606003467790
342
860600346
8606003464805
860600346
860600346
500
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
90.00
99.00
179.00
349.00
59.00
199.00
99.00
399.00
159.00
189.00
99.00
0.00
249.00
237.00
379.00
99.00
185.00
99.00
225.00
209.00
115.00
115.00
99.00
75.00
59.00
219.00
499.00
95.00
0.00
345.00
325.00
419.00
385.00
395.00
0.00
555.00
165.00
199.00
329.00
79.00
339.00
352.00
419.00
0.00
405.00
399.00
345.00
419.00
149.00
595.00
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
PROMOCIJA - KOMADNA PRODAJA
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
638
642
643
645
646
647
687
694
695
696
697
705
714
715
719
720
721
722
651
653
654
655
657
661
662
663
665
667
668
669
670
678
680
681
685
689
510
540
601
602
603
604
605
606
607
608
609
611
612
613
SV MARAMICA
ROLOVANA PLECKA U MREZI
SV.PLECKA SK KAKO PADNE
PRASECE MESO
SV SLEZINA
SV GRKLJANI
SV BUBREG
SV MILANSKA OBRADA
SV.JEZIK
SV.BUT SK BEZ BUTKICE
SV.PLECKA SK BEZ KOLEN.
PRASECE IZNUTRICE
SV.BUT BK-SOL
SVINJSKO MESO BK
SV.POLUTKA BEZ GLAVE / FARMA
SV.POLUTKA / FARMA
SV.BUT-OBRADJEN ZA SUSENJE
SV.KREMENADLE-OBR.ZA SUSENJE
TELECE KOMPENZIRANO
TELECA PLECKA SK
TELECA PLECKA BK
TELECI VRAT SK
TEL.GRUDI,REB.TRBUS.PODPL
TELECI BUT SK
TELECI BUT BK
TELECA LEDJA/SLAB.SA BIF.
TELECI BIFTEK
TELECA PODLAKTICA
TELECA PODLAKTICA BK
TELECA KOLENICA SK
TELECA KOLENICA BK
TELECE MLEVENO
TELECI REP
OBRADJENI TELECI RAMSTEK
TELECA IZNUTRICA
TELECE GLAVE
JUN.JETRA
SKEMBICI
JUN.KOMPENZIRANO
JUN.PREDNJI CEREK
JUN.PLECKA SA KOSTIMA
JUN.PLECKA BEZ KOSTIJU
JUN.VRAT SA KOSTIMA
JUNECI RIBIC
JUN.GRUDI I REBRA
JUN.ZADNJI CEREK BEZ TRBUŠINE
JUNECE MESO BK BUT+PLECKA
JUN.BUT SA KOSTIMA
JUN.BUT BEZ KOSTIJU
JUN.ROZBRATNA
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KOM
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
714
715
719
720
721
722
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
99.00
480.00
0.00
349.00
69.00
40.00
75.00
0.00
238.00
369.00
355.00
180.00
525.00
419.00
256.00
239.00
279.00
299.00
569.00
575.00
699.00
575.00
575.00
575.00
699.00
675.00
1299.00
399.00
679.00
399.00
679.00
699.00
399.00
1299.00
299.00
599.00
199.00
299.00
409.00
382.00
398.00
549.00
419.00
0.00
309.00
429.00
549.00
442.00
549.00
399.00
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
SVINJSKO SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
TELECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
615
621
622
623
628
630
631
632
633
634
636
639
640
641
692
700
784
785
533
650
690
707
713
477
478
688
701
703
485
535
537
547
556
559
716
718
548
248
476
479
486
487
499
693
704
706
750
BIFTEK
JUN.ROZBRATNA SA BIFTEKOM
JUN.MESO BK-PREDNJI CEREK
PLECKA BEZ PODLAKTICE
JUNECE MLEVENO MESO
JUNECI REP
JUN.JEZIK
BELA DZIGERICA
JUN.SRCE
JUN.BUBREZI
RAMSTEK JUN
JUNECI MOZAK
CEVAP MASA/MESO ZA OBLIKO
PLJESKAVICA
JUNECE CEVASTE KOSTI
JUN.BRIZLA
JUNECI RIBIC I PAUFLEK( TRBUSINA )
JUNECI SOL
LOJ
JAGNJECE MESO
OVCIJE SVEZE MESO
MLADA JAGNJETINA
JAGNJECA DZIGERICA
ROLOVANI CEVAP
ROLOVANA JETRA
PIL.ROL.FILE
RAZNJICI OD SVINJ.MESA
ROLOVANA PILECA DZIGERICA
KOKOSIJA KRILA
KOKOSIJE MESO
PILECA JETRA
PILECA KRILA
PILECI FILE (cureci)
CURECE MESO
KOKOSIJI BATACI
PILECE KOZE/ ZAMRZNUTE
SVEZA KOBASICA
PEÈENA PILETINA
PECENA SV.GLAVA
PRASECE PECENJE
PIL.BATAK 120GR-ROSTILJ
RAZNJICI KOM
PLJESKAVICA SA ROSTILJA
PECENE BUTKICE
PECENE KOLENICE
PECENO PRASE (CELO)
JAGNJECE PECENJE
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
M2
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KOM
KG
KOM
KOM
KOM
KG
KG
KG
KG
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
784
.
860600346
860600346
860600346
860600346
713
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
.
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
716
718
860600346
248
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
860600346
1100.00
618.00
480.00
439.00
539.00
359.00
345.00
85.00
195.00
169.00
875.00
269.00
399.00
399.00
0.00
529.00
445.00
599.00
79.00
619.00
365.00
619.00
280.00
409.00
329.00
489.00
535.00
349.00
159.00
169.00
319.00
199.00
419.00
0.00
169.00
0.00
395.00
399.00
200.00
699.00
100.00
119.00
109.00
369.00
369.00
649.00
1200.00
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
JUNECE SVEZE MESO
GOVEDJE SVEZE MESO
OVCIJE - JAGNJECE
OVCIJE - JAGNJECE
OVCIJE - JAGNJECE
OVCIJE - JAGNJECE
POLUPRIPREMLJENO SIROVO JELO
POLUPRIPREMLJENO SIROVO JELO
POLUPRIPREMLJENO SIROVO JELO
POLUPRIPREMLJENO SIROVO JELO
POLUPRIPREMLJENO SIROVO JELO
ZIVINSKO SVEZE
ZIVINSKO SVEZE
ZIVINSKO SVEZE
ZIVINSKO SVEZE
ZIVINSKO SVEZE
ZIVINSKO SVEZE
ZIVINSKO SVEZE
ZIVINSKO SVEZE
SVEZE KOBASICE / KOBASICA ZA PECENJE
PECENO
PECENO
PECENO
PECENO
PECENO
PECENO
PECENO
PECENO
PECENO
PECENO
Download

AGRIMES d.o.o., Surčinski put 5, Novi Beograd CENOVNIK ROBE