CIKLUSI OBRADE
STRUGANJEM
Vukašin Bratić
Aleksandar Jovanović
TEHNIČKA ŠKOLA SMEDEREVO
PROGRAMIRANJE CNC MAŠINA (PROJEKTOVANJE TEHNOLOŠKIH SISTEMA)
CIKLUSI OBRADE STRUGANJEM
Fanuc G70 - G71 ciklus fine i grube uzdužne obrade
N10 T1 G97 S800 M03
N20 G00 X45 Z2 G42
N30 G71 U2 R1
N40 G71 P50 Q120 U0.25 W0.1 F0.25
N50 G00 X19.8
N60 G01 X23.8 Z-2 F0.2
N70 G01 Z-25
N80 G01 X28.07
N90 G01 X34 Z-33
N100 G01 Z-48
N110 G01 X42
N120 G01 Z-58
N130 G00 X100 Z100
N140 G92 S1200
N150 T3 G96 S150 M03
N160 G00 X45 Z3
N170 G70 P50 Q120
N180 G00 X100 Z100
N190 M30
Fanuc G70 - G71 ciklus fine i grube uzdužne obrade
N10 G00 G90 X142 Z171
N20 G71 U4 R1
N30 G71 P40 Q110 U4 W2 F0.3
N40 G00 X40
N50 G01 Z140 F0.2
N60 G01 X60 Z110
N70 G01 Z90
N80 G01 X100 Z80
N90 G01 Z60
N110 G01 X140 Z40
N120 G70 P40 Q110
N130 G00 X200 Z220
N140 M30
N30 G40
G70 P20 Q30 (When using the same bite)
G00 X100.0 Z50.0 T0100
M30
G71 Ciklus grube uzdužne obrade – Mazak
Fanuc G70 - G71 ciklus fine i grube uzdužne obrade
O0004
G00 X200 Z10 M3 S800
G71 U2 R1 F200
G71 P80 Q120 U0.5 W0.2
N80 G00 X40 S1200
G01 Z-30 F100
X60 W-30
W-20
N120 X100 W-10
G70 P80 Q120
M30
Fanuc G70 - G71 ciklus fine i grube uzdužne obrade
(G70, G71)
N10 G50 S1500 T0101
G96 S180 M03
G00 X85.0 Z5.0 M08
Z0
G01 X-1.6 F0.25
G00 X83.0 Z2.0
G71 U3.0 R1.0
G71 P20 Q30 U0.5 W0.1 F0.27
N20 G42 G00 X30.0 (G71 ciklus grube obrade)
G01 Z-20.0 F0.17
G70 CYCLE CUTTING FEED
X40.0 Z-40.0
Z-60.0
X50.0 Z-70.0
Z-90.0
X60.0 Z-110.0
Z-140.0
X80.0
N001
N002
N003
N010
N011
N012
N013
N014
N015
N016
N017
N018
N019
G00 G96 G98
G28 U0 W0
X160. Z2.
G71 U5. R1.
G71 P012 Q016 U4. W2. F150 S150 M03
G00 X60. S200
G01 Z-30. F100
G03 X120. Z-60. R30.
G01 W-40.
X140.W-10.
G70 P012 Q016
G28 U0 W0 M05
M30
Fanuc G70 - G71 ciklus fine i grube uzdužne obrade
N010
N011
N012
N013
N014
N015
N016
N017
N018
N019
N020
N021
N022
N023
M30
G00 X200.0 Z100.0
G00 X160.0 Z10.0
G71 U7.0 R1.0
G71 P014 Q021 U4.0 W2.0 F0.3 S550
G00 G42 X40.0 S700
G01 W-40.0 F0.15
X60.0 W-30.0
W-20.0
X100.0 W-10.0
W-20.0
X140.0 W-20.0
G40 U2.0
G70 P014 Q021
G00 X200.0 Z100.0
Fanuc G73 ciklus grube konturne obrade sa
ponavljanjem opisane konture
Fanuc G72 ciklus grube poprečne obrade
N010
N011
N012
N013
N014
N015
N016
N017
N018
N019
N020
N021
N022
N023
N024
N10 G50 S2000 T0300
G96 S200 M03
G00 X35.0 Z5.0 T0303
Z0
G01 X-1.6 F0.2
G00 X70.0 Z10.0
G73 U3.0 W2.0 R2
G73 P12 Q16 U0.5 W0.1 F0.25
N12 G00 G42 X20.0 Z2.0
G01 Z-10.0 F0.15
G02 X40.0 Z-20.0 R10.0
G01 Z-30.0
X60.0 Z-50.0
N16 G40 U1.0
G70 P12 Q16
G00 X200.0 Z200.0 T0300
M30
G00 X220.0 Z60.0
G00 X176.0 Z2.0
G72 W7.0 R1.0
G72 P014 Q021 U4.0 W2.0 F0.3 S550
G00 G41 Z-70.0 S700
X160.0
G01 X120.0 Z-60.0 F0.15
W10.0
X80.0 W10.0
W20.0
X36.0 W22.0
G40
G70 P014 Q021
G00 X220.0 Z60.0
M30
Fanuc G73 ciklus grube konturne obrade sa
ponavljanjem opisane konture
N010
N011
N012
N013
N014
N015
N016
N017
N018
N019
N020
N021
N022
N023
G00 X260.0 Z80.0
G00 X220.0 Z40.0
G73 U14.0 W14.0 R3
G73 P014 Q020 U4.0 W2.0 F0.3 S0180
G00 G42 X80.0 Z2.0
G01 W-20.0 F0.15 S0600
X120.0 W-10.0
W-20.0 S0400
G02 X160.0 W-20.0 R20.0
G01 X180.0 W-10.0 S0280
G40
G70 P014 Q020
G00 X260.0 Z80.0
M30
N70 M30
Fanuc G74 ciklus izrade otvora - ciklus bušenja sa
vraćanjem (Peck-kljucanje)
N10
N20
N30
N40
N50
N60
T5
G97
G00
G74
G74
G00
S500 M03
X0 Z2
R1
Z-60 Q30000 F0.1
X100 Z100
Fanuc G75 Ciklus obrade usecanjem
N10
N20
N30
N40
N50
N60
N70
N80
N90
T0202
G92 S500 M42
G97 S400 M03
G00 X110 Z0 M08
G01 Z-22 F0.5
G75 R1
G75 X90 Z-60 P2000 Q3000 R0 F0.1
G00 X120 Z100
M30
G75 Primer ciklusa obrade usecanjem
N10
N20
N30
N40
N50
N60
N70
N80
N90
G50 S500 T0100
G97 S400 M03
G00 X90.0 Z1.0 T0101
X82.0 Z-60.0
G75 R1.0
G75 X60.0 Z-20.0 P3000 Q20000 F0.1
G00 X90.0
X200.0 Z200.0 T0100
M30
G32 Primer ciklusa izrade spoljašnjeg navoja sa
više programskih blokova
N10 G50 S800 T0100
N20 G97 S800 M03
N30 G00 X90.0 Z5.0
N40 X22.026
N50 G32 X49.562 Z-71.5 F3.0
N60 G00 X90.0
N70 Z5.0
N80 X21.052
N90 G32 X48.588 Z-71.5
N100 G00 X90.0
N110 Z5.0
N120 X150.0 Z150.0
N130 M30
G76 Primer ciklusa izrade spoljašnjeg navoja iz
više prolaza
N17
N18
N19
N20
N21
N22
N23
T101
G54
G97 S800 M3
G0 X32 Z6 M8
G76 P010060 Q100 R0.02
G76 X28.161 Z-50 P919 Q250 F1.5
G0 X150 Z100
IZRAČUNAVANJE KOREKCIJE RADIJUSA VRHA STRUGARSKOG
NOŽA IZRAZI I PRIMERI
Primer uvažavanja razlike teorijskog i stvarnog
profila noža
PRILOG – DUBINA REZANJA ZA METRIČKI NAVOJ
Download

PDF dokument sa primerima različitih ciklusnih funkcija konturne