NAPREDNI
OFFICE
KOME JE NAMENJEN
Rad u programu
programu
Rad
Microsoft Project
Microsoft Project
Namenjen je osobama koje žele da na
lak i brz način nauče da uspešno vode
projekte, planiraju vođenje zadataka,
resursa i poslova.
POTREBNO PREDZNANJE
Potrebno je poznavanje osnovnog
rada na kompjuteru.
TRAJANJE KURSA
3 radna dana, po 4 školska časa.
3 dana
¨
Početak rada sa Microsoft Project-om
¨
Izrada liste zadataka
¨
Podešavanje resursa
¨
Dodeljivanje resursa zadacima
¨
Formatiranje i štampanje plana
¨
Praćenje realizacije poslova
¨
Fino podešavanje detaljnih podataka u zadatku
¨
Fino podešavanje resursa i detalji angažovanja
¨
Fino podešavanje plana projekta
¨
Organizovanje i formatiranje detalja projekta
¨
Štampanje informacija o projektu
NAUČIĆETE
Kreiranje i pravilno dizajniranje različitih tipova internet prezentacija kroz rad u programima za obradu slike.
Ovladaćete dizajnom u cilju izrade modernih Internet prezentacija. Pripremićete se u potpunosti za rad u
timovima za izradu naprednih web prezentacija.
Smart d.o.o. • Trg mladenaca 5, Novi Sad • Tel. 021/47 28 200 • www.smart.rs
Download

Rad u programu MS Project.pdf