Proč studovat na Fakultě aplikované informatiky
ve Zlíně?
Odpověď uchazeči o studium na otázku “Proč studovat na FAI” z pohledu uplatnění a praxe Perspektivní a moderní studijní obory zajišťují životní perspektivu a uplatnění v praxi. Vyučující jsou odborníci se zkušenostmi z praxe. Jméno Tomáše Bati je světoznámé a otevírá dveře na všech kontinentech. Odpověď na otázku “Proč studovat na FAI” z pohledu kvality pedagogů a studia Garanti jednotlivých předmětů získali svá vzdělání a tituly na renomovaných a uznávaných pracovištích. Vyučující školy absolvovali ve velké většině stáže a přednáškové pobyty na vysokých školách na všech trvale obydlených kontinentech a mají srovnání požadavků a úrovně. Hodnocení vysoké školy s výsledkem přepočítaným na jednoho pracovníka řadí školu na přední místo v ČR. Škola umožňuje svým studentům studijní pobyty na zahraničních vysokých školách. Odpověď na otázku “Proč studovat na FAI” z pohledu propojení školy a praxe V průběhu studia se studenti účastní řešení úkolů praxe a odborných stáží, které mohou umožnit nástup na pracovní a absolventské pozice ihned po ukončení studia. Odpověď na otázku “Proč studovat na FAI” z pohledu kvality studentského života Zlín je zdravé a bezpečné studentské město se vším, co ke studentskému životu patří. Má výbornou lokalizaci a dostupnost běžnou chůzí z centra všech svých pracovišť, ubytovacích zařízení, kolejí a menz. Město má také dobrou dopravní obslužnost, přijatelnou cenu a kulturní i sportovní zázemí. Studijní obory pokrývají všechny úrovně vysokoškolského
vzdělání:
● Bc. (bakalářský stupeň, 1.­ 3. ročník studia) ● Ing. (magisterský stupeň, 4.­ 5. ročník studia) ● Ph.D. (doktorský stupeň) Úroveň kvality vysoké školy potvrzuje i výsada pořádat habilitační a jmenovací řízení, jejichž výsledkem je udělení akademické hodnosti docent a profesor. Fakulta aplikované informatiky tuto výsadu má. 1/2 ● doc. (rektor vysoké školy uděluje titul na základě velmi náročného habilitačního řízení) ● prof. (prezident republiky uděluje titul na základě přísného jmenovacího řízení) Obory bakalářského stupně (Bc.): ● Informační a řídící technologie ● Informační technologie v administrativě ● Bezpečnostní technologie, systémy a management Obory navazujícího magisterského stupně (Ing.): ● Informační technologie ● Automatické řízení a informatika ● Učitelství informatiky pro střední školy ● Počítačové a komunikační systémy ● Integrované systémy v budovách ● Bezpečnostní technologie, systémy a management Vybrané internetové odkazy:
Fakulta aplikované informatiky: http://www.utb.cz/fai Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (interaktivní prohlídka školy): ​
http://www.utb.cz/vp/ Obory Fakulty aplikované informatiky a jejich studijní plány: http://www.utb.cz/fai/chci­studovat/moznosti­studia­na­fai?lang=1 http://www.utb.cz/fai/chci­studovat/studijni­plany­1 Informace o přijímacím řízení: http://www.utb.cz/fai/chci­studovat/prijimaci­rizeni­do­bakalarskeho­studia Pro zájemce o programování ­ pro studenty SŠ ­ letní kurz programování: http://pripravka.fai.utb.cz/ Poznámka: Tyto vybrané základní infomace byly pro Vás připraveny na Ústavu informatiky a umělé inteligence. Budete li mít chuť a zájem u nás studovat, pomůžeme Vám. Věříme, že se Vám bude u nás líbit. 2/2 
Download

Proč studovat na Fakultě aplikované informatiky ve Zlíně?