KUDO Zidni klima ureðaji
Mirror panel
Digitalni displej
R410A
Single
AUS-07H53R010P1(4)
AUS-07H53R010P3(4)
AUS-07H53R010P10(4)
AUS-09H53R010P1(e5)
AUS-09H53R010P3(e5)
AUS-09H53R010P10(e5)
AUS-12H53R150P10(a5)
AUS-12H53R150P1(a5)
AUS-12H53R150P3(a5)
AUS-18H53R120C10(a6)
AUS-18H53R120C1(a6)
AUS-18H53R120C3(a6)
AUS-24H53R230T3(a5)
AUS-24H53R230T1(a5)
AUS-24H53R230T10(a5)
Automatsko èišæenje
Jedan od glavnih razloga što klima ureðaji emituju neprijatne mirise jeste
razmnožavanje buði i bakterija na isparivaèu. Funkcijom za automatsko
èišæenje isparivaè se može èistiti automatski i time smanjiti moguænost
razmnožavanja buði i bakterija u klima ureðaju. Sa druge strane,
èišæenje isparivaèa doprinosi efikasnijem radu klima ureðaja i štedi
energiju.
06
Èestice
Visokonaponsko Elektronegativni
polje
filter
Svež vazduh
Jonizator može stvoriti više od 1.000.000/cm3 anjona, koji
mogu stimulisati cirkulaciju krvi, poboljšati funkciju pluæa i
spreèiti respiratorno prenosive bolesti.
Prolaskom kroz visokonaponsko polje od 5kV èestice
prašine, neprijatnih mirisa i virusa ioniziraju se pozitivnim
elektriènim nabojem koje se pri prolasku kroz izmenjivaè,
koji je nabijen elektro-negativnim nabojem, lepe za lamele
izmenjivaèa na kojima se kondenzuje voda iz vazduha te
sva prljavština otièe odvodom kondenzata.
Zagaðen vazduh
Jonizator
Plazma Filter
Neprijatni
mirisi
Stvaranje plazme
Naelektrisana
prašina
Multi-Filter
Nano Silver Filter
Nano Silver filter može da uništi æelijski
sloj bakterija ili snažno apsorbuje SH
grupu proteina u bakterijama, stopa
uništenja je veæa od 99%.
BIO Filter
Prašina
Bakterije
Bio filter ima visoku foto katalizirajuæu
moæ, kojom može da detektuje i neutrališe
neprijatne mirise, viruse, formaldehid i
ostala hemijska isparenja. Nano-metar
katalizator može da obnovi dezodorišuæu
funkciju samo izlaganjem sunèevoj
svetlosti.
Anjoni
Elektro grejaèi kondenzatora i kompresora
Filter za prašinu
Elektro grejaè spoljnog kondenzatora pomaže pri grejanju,
posebno pri otapanju spoljne jedinice, a grejaè kompresora
omoguæava nesmetan start ureðaja pri niskim temperaturama,
ispod 0° C
Filter za prašinu je tradicionalni filter koji
može da zaustavi veæinu malih èestica
prašine i lak je za pranje i èišæenje.
Standardne karakteristike
A
Energy class A
KARAKTERISTIKE
R410A
AUS-07H53R010PX(4) AUS-09H53R010PX(e5) AUS-12H53R150PX(a5) AUS-18H53R120CX(a6) AUS-24H53R230TX(a5)
Model
Kapacitet
BTU/h
W
Hlaðenje
Grejanje
Hlaðenje
Grejanje
7300
7850
2100
2100
9200
10000
2700
2850
12000
13000
3500
3800
18000
20400
5100
5800
24200
26600
7100
7800
Hlaðenje
Grejanje
Hlaðenje
Grejanje
220-240,50,1
640
580
2.8
2.65
220-240,50,1
840
790
3.8
3.60
220-240,50,1
1090
1050
5.0
4.8
220-240,50,1
1688
1800
7.7
8.2
220-240,50,1
2200
2210
9.6
9.6
3.28
3.62
31/34/36
49
300/350/400
0.7
3.21
3.61
34/37/40
49
320/400/450
0.8
3.21
3.61
40/37/34
49
500/450/380
1.2
3.02
3.22
43/40/37
54
850/700/650
2.2
3.22
3.53
43/46/50
58
880/980/1100
3
Unutrašnji
Spoljni
Unutrašnji
Spoljni
Unutrašnji
Spoljni
Unutrašnji
Spoljni
800*290*186
600*480*250
855*355*255
705*535*300
10
26
11.5
29
800*290*186
600*480*250
855*355*255
705*535*300
10
26
11.5
29
800*290*186
700*540*255
855*355*255
800*620*375
10
30
11.5
33.5
860*293*203
770*520*280
920*360*270
910*620*380
11
41
13
44.5
1080*330*220
845*680*310
1165*405*300
1010*765*430
17
60
20
65
Teènost
Gas
6.35(1/4")
9.52(3/8")
154/318/360
6.35(1/4")
9.52(3/8")
154/318/360
6.35(1/4")
12.70(1/2")
106/240/268
6.35(1/4")
12.70(1/2")
94/193/233
9.52(3/8")
15.88(5/8")
63/132/147
Elektro
Napajanje (V,Hz,Ph)
Ulazna snaga (W)
Jaèina struje (A)
Performanse
EER(W/W)
COP(W/W)
Nivo buke dB(A)
Unutrašnji (Lo/Mid/Hi)
Spoljni
Protok vazduha (m3/h)
Stepen smanjenja vlage (l/h)
Dimenzije i masa
Dimenzije jedinice ŠxVxD (mm)
Dimenzije pakovanja ŠxVxD (mm)
Neto masa jedinice (Kg)
Masa upakovane jedinice (Kg)
Instalacija i utovar
Spoljni cevovod (mm,inch)
20'/40'/40'HQ(set)
Komentar: Opisi i specifikacije dati u tabeli podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda
07
Download

Galanz RAC - Mega Elektro servis