СПИСАК УЧЕСНИКА СЕМИНАРА 2005 - 2013
Закон о малолетним учиниоцима кр.дела
(адвокати)
и кривичноправној заштити малол.лица
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ФУНКЦИЈА
бр
МЕСТО
МЕСТО
ОБАВЉАЊА ПОСЛА
СЕМИНАРА
ДАТУМ
КОМПЛЕТ
жртва учинилац
ТЕЛЕФОН
мобилни
фиксни / мејл
серификат
1
Срђана Суботић Ивановић
адвокат
Београд
Београд
6.-7.12.2005.
/
учинилац
063 863 12 75
/
2
Бошко Поповић
адвокат
Београд
Београд
22.12.2005.
/
учинилац
063/30-77-22
/
3
Владимир Слијепчевић
адвокат
Београд
Београд
22.12.2005.
/
учинилац
/
011/3225-942
4
Дијана Росић Хајдуковић
адвокат
Београд
Београд
22.12.2005.
/
учинилац
063/33-24-68
/
5
Драган Аврамовић
адвокат
Лазаревац
Београд
22.12.2005.
/
учинилац
063/80-80-788
/
6
Жељко Јотановић
адвокат
Београд
Београд
22.12.2005.
/
учинилац
064/1976-841
/
7
Иван Ракић
адвокат
Београд
Београд
22.12.2005.
/
учинилац
064/111-63-79
/
8
Јовица Пешић
адвокат
Београд
Београд
22.12.2005.
/
учинилац
063/7702-241
/
9
Марија Новаковић
адвокат
Београд
Београд
22.12.2005.
/
учинилац
064/168-37-80
/
10
Наташа Јовић
адвокат
Београд
Београд
22.12.2005.
/
учинилац
064/176-84-85
/
11
Саша Миловановић
адвокат
Београд
Београд
22.12.2005.
/
учинилац
/
/
12
Александар Лекић
адвокат
Шабац
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/362-257
/
13
Александар Обреновић
адвокат
Пожаревац
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
064/22-45-888
/
14
Аница Живановић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/272-168
/
15
Биљана Ђорђевић
адвокат
Шабац
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/252-803
/
16
Биљана Поповић
адвокат
Пожаревац
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/234-562
/
17
Божидар Марковић
адвокат
Шабац
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
064/34-79-385
/
18
Брана Стојчић
адвокат
Шабац
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/681-311
/
19
Војкан Симић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
064/616-90-94
/
20
Данка Марковић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
064/137-87-12
011/807-50-39
21
Драган Трифуновић
адвокат
Шабац
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/80-76-746
/
22
Драгана Терзић
адвокат
Ваљево
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/66-23-23
/
23
Душко Стефановић
адвокат
Ваљево
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
064/202-77-48
/
24
Златко Ристовић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
064/142-93-85
011/150-849
25
Иван Матић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
064/294-69-56
011/35-11-642
26
Ивана Топалов Пауновић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
064/127-02-53
/
27
Ивица Коцић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/77-19-305
011/156-580
28
Југослава Бузаџија
адвокат
Београд
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
/
/
29
Милена Мусић
адвокат
Шабац
30
Милош Мандић
адвокат
Ваљево
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/65-40-16
/
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/356-876
/
31
Мирољуб Живковић
адвокат
Ваљево
32
Надежда Даниловић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/224-168
/
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
064/261-85-78
011/2626-386
33
Ненад Глишић
адвокат
Смедерево
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/77-55-142
34
Никола Симић
адвокат
Београд
35
Саша Алексић
адвокат
Ваљево
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/8-333-095
011/265-67-54
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/347-727
/
36
Слободан Алексић
адвокат
Смедерево
37
Татјана Шарац-Косовац
адвокат
Београд
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/776-40-86
/
Београд
23.12.2005.
/
учинилац
063/469-923
011/2401-564
38
Александар Јанковић
адвокат
39
Анета Свилкић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
26.12.2005.
/
учинилац
063/308-333
/
Крагујевац
Крагујевац
26.12.2005.
/
учинилац
064/265-89-79
/
40
Владан Лукић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
26.12.2005.
/
учинилац
063/89-27-700
/
41
Косана Радовић
адвокат
Крагујевац
42
Светлана Ерић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
26.12.2005.
/
учинилац
064/202-15-81
/
Крагујевац
26.12.2005.
/
учинилац
063/77-13-635
/
43
Анђелија Милошевић
адвокат
Панчево
44
Бисерка Крпић
адвокат
Суботица
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/822-94-87
/
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
065/84-88-490
45
Бојан Бојат
адвокат
/
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
064/112-1-999
/
46
Бошко Арсенијевић
47
Бранимир Митровић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/5555-39
/
адвокат
Сомбор
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/513-411
/
48
Верица Хрнчјар
адвокат
Нови Сад
49
Виолета Радошевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
064/1610-129
/
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/520-299
021/551-013
50
Владимир Ђурђевић
адвокат
Нови Сад
51
Гордана Маленици-Станић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/534-039
/
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
064/15-35-455
021/66-15-649
52
Дејан Копрић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/597-910
021/424-724
53
Дејана Спасојевић-Иванчић
адвокат
54
Драган Гојковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
064/145-47-53
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/500-000
55
Душан Проданов
56
Ивица Симоновски
адвокат
Сомбор
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
064/207-0374
/
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
064/178-19-55
023/548-915
57
58
Јелена Опојевлић
адвокат
Сремска Митровица
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/88-52-673
/
Јелисавета Стриковић
адвокат
Сомбор
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/8116-477
025/442-684
59
Љубинка Кркљуш
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/562-773
/
021/6615-452
60
Маја Грујић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/589-276
021/452-356
61
62
Милан Латиновић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/85-99-694
021/6615-452
Ненад Добрић
адвокат
Суботица
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/80-67-685
/
63
Никица Маленица Савески
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
064/15-26-942
/
64 Олга Видаковић Радичевић-Хаднађ
адвокат
Суботица
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
064/139-13-80
024/525-945
65
Оливера Будаков
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/561-563
/
66
Светлана Голубовић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
064/157-12-67
/
67
Станко Вујић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
064/33-77-801
/
68
Томислав Дикосавић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/837-94-84
021/6615-452
69
Феђа Шоти
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
27.12.2005.
/
учинилац
063/875-0-991
/
70
Александар Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
71
Ана Вукојичић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
72
Братислав Тодоровић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
73
Гордана Ножица
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
74
Драган Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
75
Ивица Кнежевић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
76
Лидија Миладиновић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
77
Марина Радојчић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
78
Милка Радовановић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
79
Мирослав Јанковић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
80
Обрад Мишић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
81
Оливера Павловић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
82
Славољуб Милошевић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
83
Слободан Нешић
адвокат
Врање
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
84
Станимир Ђурић
адвокат
Ниш
Ниш
29.12.2005.
/
учинилац
/
/
85
Драгана Терзић
адвокат
Ваљево
Ваљево
9.1.2006.
жртва
/
063/66-23-23
/
86
Душко Стефановић
адвокат
Ваљево
Ваљево
9.1.2006.
жртва
/
/
/
87
Милош Мандић
адвокат
Ваљево
Ваљево
9.1.2006.
жртва
/
064/202-77-48
014/220-403
88
Мирољуб Живковић
адвокат
Ваљево
Ваљево
9.1.2006.
жртва
/
/
/
89
Саша Алексић
адвокат
Ваљево
Ваљево
9.1.2006.
жртва
/
/
/
90
Александра Андрић
адвокат
Уб
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/85-44-113
/
91
Богдан Бошковић
адвокат
Осечина
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/42-54-118
/
92
Бранко Кладарин
адвокат
Лозница
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
93
Бранко Петровић
адвокат
Лозница
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/353-473
015/88-29-29
94
Вера Аћимовић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-07-668
/
95
Весна В.Вељовић
адвокат
Уб
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/253-27-55
014/412-020
96
Весна Милуновић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/138-58-00
014/228-890
97
Гојко Пуцаревић
адвокат
Лозница
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/2-333-533
015/875-851
98
Гордана Драгојевић
адвокат
Мионица
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/82-59-666
014/61-045
99
Дамјан Павлов
адвокат
Лозница
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
065/82-72-141
015/878-235
100
Драган Брковић
адвокат
Љиг
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/122-555-4
014/83-742
101
Драган Ђуровић
адвокат
Лајковац
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/83-70-728
014/72-741
102
Драган Ивановић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/814-07-07
/
103
Драган Обрадовић
адвокат
Љиг
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/17-04-744
014/85-950
104
Драган Ракић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/73-00-807
014/243-255
105
Драган Филиповић
адвокат
Лозница
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/226-883
015/888-106
106
Драгана Грабовица
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/174-82-33
014/225-457
107
Душан Владић
адвокат
Лозница
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/83-87-390
015/872-123
108
Душко Ђукановић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/164-21-76
014/293-560
015/882-672
109
Ђорђе Павловић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/274-728
/
110
Златија Миличић
адвокат
Осечина
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
014/51-153
111
Зоран Бељић
адвокат
Мионица
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/234-585
/
112
Зоран Дујаковић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/254-230
/
113
Зоран Милић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/640-37-46
014/224-627
114
Јован Крсмановић
адвокат
Лозница
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/882-672
115
Крстијана Ђурђевић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/134-70-69
014/238-040
116
Лука Аћимовић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/777-3-688
014/222-530
117
Љубисав Гладовић
адвокат
Осечина
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
014/51-153
118
Љубиша Ранисављевић
адвокат
Уб
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/777-3-408
/
119
Милан Катић
адвокат
Мионица
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/151-25-34
/
120
Милка Матић
адвокат
Мионица
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-139-940
014/61-131
121
Милован Милутиновић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/20-58-290
014/241-146
122
Милош Цвејић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
014/220-147
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/38-69-38
015/889-589
123
Миомир Самуиловић
адвокат
Лозница
Ваљево
124
Мирољуб Живковић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
жртва
/
063/224-168
014/227-864
125
Момчило Деспотовић
адвокат
Осечина
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/41-23-670
/
126
Обрен Јокић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/809-99-59
/
127
Предраг Вукићевић
адвокат
Љиг
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/317-996
014/85-098
128
Раденко Грујичић
адвокат
Лозница
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-41-724
015/889-240
129
Раденко Игњатовић
адвокат
Лозница
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-223-805
015/877-519
130
Сања Ристивојевић
адвокат
Осечина
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/89-39-489
/
131
Светлана Веселиновић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-53-014
014/229-386
132
Светолик Јевтић
адвокат
Лајковац
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/149-98-25
/
133
Славица Обрадовић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
014/239-394
134
Славица Радоичић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
014/247-007
135
Славица Ћировић
адвокат
Мионица
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/320-560
/
136
Славко Николић
адвокат
Лозница
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/19-50-496
015/889-974
137
Слободан Стевановић
адвокат
Љиг
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/122-55-78
014/85-959
138
Слободан Ћосић
адвокат
Мионица
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/37-48-939
/
139
Снежана Марковић
адвокат
Лозница
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/395-091
015/891-640
140
Снежана Симеуновић
адвокат
Мионица
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/26-44-349
014/62-182
015/885-274
141
Спасоје Терзић
адвокат
Лозница
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/364-948
142
Сузана Павловић
адвокат
Ваљево
Ваљево
16.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8000-255
/
143
Александар Стевановић
адвокат
Крупањ
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
065/86-76-486
015/681-635
144
Бранислав Јуришић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/7270-322
015/348-084
145
Бранислав Лекић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-71-770
015/343-538
146
Бранко Ивковић
адвокат
Ваљево
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/128-78-31
014/242-094
147
Бранко Његован
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/346-336
148
Вера Лекић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/1994-814
015/891-392
149
Весна Докић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/873-22-91
015/347-000
150
Витомир Виторовић
адвокат
Богатић
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/412-306
063/22-46-47
151
Владан Мијаиловић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
152
Владета Петровић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
153
Владимир Терзић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/86-11-992
/
154
Горан Николић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8600-134
/
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8503-610
015/881-531
155
Гордана Младеновић
адвокат
Лозница
Шабац
/
015/883-038,015/889-971
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
Драган Репић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
Драган Филиповић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
159
Драги Којић
адвокат
Шабац
Шабац
160
Драгица Вуковић
адвокат
Шабац
Шабац
156
Горица Р.Миленковић
157
158
063/8056-284
015/882-639
КОМПЛЕТ
/
015/889-341
КОМПЛЕТ
064/2689-438
/
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/171-22-25
015/331-284
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/133-56-58
015/301-460
015/438-147
161
Драгомир Јоцковић
адвокат
Богатић
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/250-667
162
Драгутин Шарић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-18-009
/
163
Живко Исаиловић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/323-401
164
Загорка Рајичић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/311-2-882
015/300-270
165
Зоран Давидовић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/889-840, 015/882-624
166
Зоран Кандић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8278-896
/
167
Зоран Мрдовић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8221-457
015/32-32-34
168
Јелена Лазаревић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/344-352, 015/320-651
169
Јелица Вујанић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/177-66-14
015/348-084
170
Јулијана Степанић Павловић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/311-040
015/883-007
171
Лазар Југовић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/350-436
172
Љиљана Јанић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/365-210
/
173
Љубомир Чимбуровић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/411-822
/
174
Милица Д.Моравчевић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/268-089
015/343-601
175
Милој Аврамовић
адвокат
Богатић
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/412-549
176
Милорад Вилотић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/373-873
015/324-460
177
Миодраг В.Терзић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/348-150
/
178
Мирослав Чворков
адвокат
Богатић
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/412-196
179
Нада Матић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/320-75-85
015/331-869
180
Надежда Буквички
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8077-255
015/342-734
181
Никола Ковачевић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8532-677
015/882-672
182
Никша Црногорац
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/7709-549
/
183
Новка Вилотић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/321-111
184
Оливера Перишић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/14-07-916
015/345-514
185
Радиша Танасић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/395-645
/
186
Радован М.Лукић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/355-064
015/349-015
187
Радомир Јањетовић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8666-216
015/348-540
188
Рајко Петричић
адвокат
Шабац
189
Роса Живановић
адвокат
Шабац
190
Саша Димић
адвокат
Лозница
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/1300-209
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8997-057
/
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/898-075
Шабац
/
191
Светлана Жабаљац
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/25-71-72
015/324-194
192
Светлана Криловић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/321-153
015/300-270
193
Славица Ивковић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/803-93-67
/
194
Славица Полић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/2004-594
015/882-668
195
Слободан Матић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/891-493
196
Слободан Милутиновић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/261-588
015/891-671
197
Снежана Богдановић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8123-210
015/877-555
198
Снежана Нешић
адвокат
Владимирци
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
015/513-770
199
Станислав Јоцковић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/364-440
015/333-930
200
Тања Тошић-Димић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/281-49-90
015/898-075
201
Татјана Јовановић
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8512-599
/
202
Трифун Дробњак
адвокат
Шабац
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/22-38-845
015/346-148
203
Цветко Марић
адвокат
Лозница
Шабац
17.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/7780-544
015/878-818
204
Александар Стојковић
адвокат
Врање
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/276-11-93
/
205
Батица Алексић
адвокат
Пирот
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/412-613
010/311-772
206
Биљана Чавара
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/213-42-35
/
207
Блажа Менковић
адвокат
Лесковац
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-82-041
/
208
Бобан Џунић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/409-922
/
209
Богдан Воларевић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/461-512
/
210
Бојан Бончић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/405-103
/
211
Бојан Рајковић
адвокат
Пирот
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/143-78-75
010/333-572
212
Бојана Перовић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/87-624-33
/
213
Бранислав Ћирић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/433-678
/
214
Бранкица Орловић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/414-184
/
215
Братислав Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/428-803
/
216
Братислав Стојановић
адвокат
Лесковац
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-69-129
/
217
Вера Ераковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
218
Весна Момчиловић
адвокат
Зајечар
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/19-57-833
019/424-432
219
Владимир Илић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/860-90-99
/
адвокат
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-79-284
/
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/147-90-84
/
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/463-795
/
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/409-766
/
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/419-397
/
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/184-18-94
/
Врање
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/83-90-803
017/417-317
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/449-531
/
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/89-151-79
/
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/81-91-349
010/337-220
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/315-62-40
/
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/88-25-319
/
220
Властимир Мидић
Ниш
221
Горан Ђорђевић
адвокат
Ниш
222
Горан Сајевић
адвокат
Зајечар
223
Горан Стефановић
адвокат
Врање
224
Горан Тодоровић
адвокат
Прокупље
225
Гордана Ракочевић
адвокат
226
Драган Крстић
адвокат
227
Драган Стојанов
адвокат
Врање
228
Драгана Динчић
адвокат
Ниш
229
Ђорђе Анђелковић
адвокат
Пирот
230
Жаклина Митровић
адвокат
Ниш
231
Жарко Вујовић
адвокат
Ниш
Ниш
232
Зоран Ђорђевић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/87-67-944
/
233
Зоран Петровић
адвокат
Лесковац
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/133-88-73
/
234
Зоран Стевановић
адвокат
Врање
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-33-807
/
235
Иван Ракић
адвокат
Прокупље
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/312-31-51
/
236
Ивана Ћирић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/473-915
/
237
Ирена Ранковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
065/40-50-000
/
238
Јасмина Стојиљковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/73-97-323
/
239
Јела Вучковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/82-91-811
/
240
Јелена Аранђеловић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/126-25-11
/
241
Јелена Радивојевић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/246-73-06
/
242
Јелица Недељковић
адвокат
Пирот
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/27-19-186
010/313-922
243
Љиљана Петровић
адвокат
Лесковац
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/190-35-32
/
244
Љиљана Раденковић
адвокат
Пирот
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/31-22-553
010/337-186
245
Љубомир Антић
адвокат
Врање
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/164-53-23
/
246
Марија Благојевић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/115-68-95
/
247
Милан Петровић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/19-00-550
018/258-261
248
Миле Ђурић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/264-657
/
249
Милисав Ђорђевић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
250
Милован Обрадовић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/85-66-166
/
251
Миодраг Илић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/15-22-357
/
252
Миодраг Лазовић
адвокат
Ниш
253
Миомир Лазић
адвокат
Ниш
254
Мирјана Бркић
адвокат
Ниш
255
Мирјана Милошевић
адвокат
Ниш
256
Мирослав Ивковић
адвокат
Грделица
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/113-18-03
/
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/245-20-40
/
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-75-090
/
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/777-44-64
/
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/70-39-290
/
Ниш
257
Мирослав Ристић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/412-129
/
258
Младен Васић
адвокат
Врање
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-74-934
/
259
Недељко Пенић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/20-45-666
/
260
Ненад Јовановић
адвокат
Бор
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-253-880
/
261
Оливера Миладиновић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-16-836
/
262
Оливера Томић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/208-984
/
263
Петар Митић
адвокат
Врање
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
062/423-107
/
064/359-01-72
/
264
Ружа Грујић
адвокат
Прокупље
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
265
Ружица Филиповић
адвокат
Врање
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/42-62-43
/
266
Саша Момчиловић
адвокат
Лесковац
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/240-48-93
/
267
Светислав Величковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/114-86-12
/
268
Светлана Здравковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/140-999-1
/
269
Синиша Цветковић
адвокат
Врање
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-45-970
/
270
Славица Миљановић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/277-88-92
/
271
Слађана Ђоковић
адвокат
Лесковац
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-900-50
/
272
Слађана Милојковић
адвокат
Алексинац
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
018/871-281
273
Слађана Тацић
адвокат
Прокупље
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/107-27-13
/
274
Слободан Павловић
адвокат
Врање
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/83-43-980
/
275
Слободанка Ђорђевић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/445-082
/
276 Снежана Ђорђевић-Топличевић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/474-577
/
277
Станимир Радосављевић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/415-33-47
/
278
Стојан Такић
адвокат
Лесковац
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/2650-546
/
279
Сузана Ђурић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
018/338-345
/
280
Тања Минчић Марковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-141-51
/
281
Тања Савић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-44-061
/
282
Тодор Крстић
адвокат
Ниш
Ниш
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/118-2-777
/
23.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/22-43-772
/
283
Томислав Димитријевић
адвокат
Лесковац
Ниш
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
Велимир Балшић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
Вера Тодоровић
адвокат
Чачак
Краљево
24.1.2006.
287
Весна Здравковић
адвокат
Чачак
Краљево
288
Гордана Љ.Митић
адвокат
Краљево
Краљево
289
Гордана Никшић
адвокат
Чачак
Краљево
290
Гордана Савић
адвокат
Чачак
Краљево
291
Горица Гајевић
адвокат
Рашка
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
292
Дарослава Тодоровић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/343-328
293
Дејан Мраковић
адвокат
Чачак
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-88-172
032/342-852
294
Добривој Пековић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/72-83-619
036/321-926
295
Драган Илић
адвокат
Чачак
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-91-882
/
065/33-12-470
/
284
Бора Николић
285
286
/
036/313-043
КОМПЛЕТ
/
036/323-888
КОМПЛЕТ
064/219-38-74
/
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/85-86-942
/
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/213-2-677
036/323-785
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/134-11-31
032/228-154
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/608-237
032/228-337
036/736-778
296
Душан Сакић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
297
Душица Петровић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/26-16-936
/
298
Златомир Колаковић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/234-077
299
Иван Ћаловић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
065/5-245-426
/
300
Јелена Данојлић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/16-88-077
/
301
Лабуд Стојановић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/322-383
302
Љиљана Негојевић
адвокат
Крагујевац
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/36-29-149
/
303
Милан Мишковић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/277-588-6
036/324-384
304
Миленко Пауновић
адвокат
Чачак
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/177-88-24
/
305
Милош Антоновић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/233-218
306
Миодраг Докнић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
307
Нада Раденковић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/75-64-350
/
308
Надежда Вељковић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/612-013
/
309
Ненад П.Томић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/513-061
036/323-599
310
Огњен Отовић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/150-97-85
/
311
Предраг Божовић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/312-720
312
Предраг Милутиновић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/312-246
313
Раденко Главоњић
адвокат
Чачак
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8900-554
314
Радмила Станимировић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/312-720
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/323-439
315
Радомир С.Петровић
адвокат
Краљево
Краљево
316
Ранка Алексић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/813-81-04
317
Славица Караичић
адвокат
Краљево
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/239-10-80
/
318
Славица Крупеж
адвокат
Чачак
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/227-911
/
319
Срећко Мијајиловић
адвокат
Чачак
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/120-51-33
/
320
Тања Митровић
адвокат
Чачак
Краљево
24.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/348-457
321
Александар Бусарац
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/112-98-16
/
322
Биљана Микићевић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/115-68-62
/
323
Борис Рибаровски
адвокат
Параћин
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/115-15-36
/
324
Бранко Матовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/112-98-17
/
325
Весна Стојадиновић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/230-33-88
/
326
Горан Симић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-66-269
/
327
Драган Бојанић
адвокат
Параћин
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/609-614
/
328
Драгана Јовановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/802-9228
/
329
Живорад Кораћевић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/603-578
/
330
Живорад Лекић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/608-332
/
331
Звонко Марковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/634-182
/
332
Зоран Живановић
адвокат
Параћин
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/609-824
/
333
Зоран Маринковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/804-45-15
/
334
Иван Златић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/606-312
/
335
Марија Маљковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/612-988
/
336
Милан Думић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/877-2002
/
337
Милева Вуковић
адвокат
Чачак
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/166-11-88
/
338
Мирјана Јоксимовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/115-21-84
/
339
Момир Станисављевић
адвокат
Параћин
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/747-26-32
/
340
Момчило Јовановић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/603-262
/
341
Предраг Гајић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/83-60-163
/
342
Раденко Лазић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/383-322
/
343
Рајко Новаковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-06-332
/
344
Слободанка Недељковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
034/348-329
345
Снежана Стојановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/812-57-64
/
346
Татјана Тодоровић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
27.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
034/337-185
347
Александар Пејчић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/807-90-96
/
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
Крагујевац
28.1.2006.
Крагујевац
28.1.2006.
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
Крагујевац
28.1.2006.
Крагујевац
Крагујевац
адвокат
Крагујевац
адвокат
Крагујевац
Дејан Гајић
адвокат
Крагујевац
Драган Алемпијевић
адвокат
Јагодина
348
Александра Прешић
адвокат
Рача
349
Бранка Ђуровац
адвокат
Топола
350
Братислав Стевановић
адвокат
Крагујевац
351
Бригита Батевиљић
адвокат
Крагујевац
352
Весна Ђуровић
адвокат
Крагујевац
353
Весна Младеновић
адвокат
Параћин
354
Војислав Станарчић
адвокат
Крагујевац
355
Горан Брдар
адвокат
356
Гордана Јездић
357
Горица Веселиновић
358
359
Крагујевац
063/81-30-634
/
КОМПЛЕТ
/
034/812-044
КОМПЛЕТ
063/77-96-812
/
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-135-78
/
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/236-82-87
/
КОМПЛЕТ
/
035/562-375
КОМПЛЕТ
063/606-739
/
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/627-820
/
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/804-29-69
/
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
/
034/331-670
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/118-33-45
/
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/623-016
/
360
Драгана С.Ракићевић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/152-75-14
/
361
Драгиња Вељовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/804-29-18
/
362
Драгољуб Јоксимовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/603-620
/
363
Дарко Петровић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/26-97-333
/
364
Жарко Милановић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-128-102
/
365
Звездана Бубало
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/657-710
/
366
Зоран Михајлов
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/720-03-781
/
367
Зоран Симовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-555-11
/
368
Зоран Топаловић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/613-20-31
/
369
Јасмина Николић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/815-24-33
/
370
Милан Ристић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-11-015
/
371
Мирјана Милетић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/162-31-82
/
372
Наташа Ђ.Радевић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
064/152-75-14
/
373
Огњен Петровић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/770-23-14
/
374
Горан С.Петровић
адвокат
Пожаревац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/805-40-37
/
375
Радмило Пантовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/800-37-99
/
376
Радомир Петрић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-55-315
/
377
Слободан Цветановић
адвокат
Пожаревац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/215-092
/
378
Снежана Т.Јеремић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/823-71-57
/
379
Сузана Чоловић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
28.1.2006.
КОМПЛЕТ
063/777-57-25
/
380
Душко Јаковљевић
адвокат
Љубовија
Шабац
31.1.2006.
жртва
/
064/41-41-080
015/662-866
381
Александар Цвејић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/387-615
011/3086-203
382
Александар Димитровски
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/222-91-81
/
383
Александар Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
065/50-44-444
011/32-43-550,011/32-22-762
384
Александар Ивковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-36-183
/
385
Александар Лазић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-60-671
011/87-25-107
386
387
Александар Обрадовић
Александар Поповић
адвокат
адвокат
Београд
Београд
Београд
Београд
1.2.2006.
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
КОМПЛЕТ
063/81-42-241
064/120-19-09
011/24-54-255
011/36-33-884,011/26-57-125
388
Александар Савинов
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/19-18-989
/
389
Александра Вучковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/84-74-396
011/26-33-440
390
Александра Марковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-79-151
011/24-34-593
391
Александар Петковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-92-058
011/2439-111
392
Ана Стојановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/173-73-18
011/30-363-93
393
Ана Стојнић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/73-99-610
/
063/224-246
011/2513-764
394
Анђелко Живковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
395
Анте Бошковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/223-280
011/636-621
396
Берислав Илић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/800-41-54
011/8722-772
397
Биљана Кајганић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/205-696
011/308-62-03
398
Биљана Павловић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/358-083
011/32-42-430,011/26-24-260
399
Блажа Шпадијер
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/241-193
/
400
Бојан Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/33-65-783
011/24-54-255
401
Бранислав Радојчић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
062/556-898
/
402
Бранко Панић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/864-555-0
011*24-36-830
403
Валентина Крковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/32-33-623,011/244-98-79
404
Варја Банић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-58-954
/
405
Велибор Ерор
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/8295-206
011/311-8264
406
Велизар Цмиљанић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/23-24-96
011/26-42-095
407
Велислав Милутиновић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/249-209
011/23-18-154
408
Вељко Ђурђић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/206-561
011/32-34-592
409
Вељко Вукотић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/277-151
/
410
Вељко Делибашић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-00-761
011/34-36-010
411
Вељко Р.Вукотић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/27-71-51
/
412
Весна Попадић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/837-96-82
011/347-46-30
413
Весна Андрић-Кукурић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/24-34-885,011/344-51-64
414
Весна Бојовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/239-450
011/306-59-87
415
Весна Ковачевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/130-21-60
/
416
Весна Момчиловић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/82-06-250
/
417
Весна Мрдовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/13-63-695
/
011/3222-762
418
Весна Трлаић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/279-459
419
Виктор Гостиљац
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/1106-441
/
420
Виолета Кочић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-69-309
01//2646-884
421
Влада Кезић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/234-784
/
422
Владан Вукчевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-56-339
011/3222-762
423
Владан Симеуновић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-02-560
/
424
Владета Томановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-33-071
011/2451-059
425
Владимир Илић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/301-005
011/3193-882
426
Властимир Огњановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/8321-473
011/2761-356
427
Војин Поповић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/8000-311
011/450-640
428
Војислав Бабић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/213-856
/
429
Војислав Недић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/32-39-805,011/32-39-072
/
430
Војислав Вукотић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/273-582
431
Вучић Шћепановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/302-939
/
432
Гаврило Перовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/347-721
011/2656-964
433
Гојко Шаренац
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-07-545
/
434
Горан Врачар
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/371-868
011/74-57-397
435
Горан Нинић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/203-465
011/518-540
436
Горан Петронијевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/301-928
/
437
Горан Фолић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/364-210
011/329-12-69
438
Гордана Андрејевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/82-35-700
011/433-757
439
Гордана Бабић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/8393-417
/
440
Гордана Костић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-3333-6
011/31-90-107
441
Гордана Стевановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-91-897
/
442
Гордана Стефановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/773-576
443
Горјана Јоксовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/8231-339
011/2457-225
444
Даниела Милованчевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/8561-753
/
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/30-11-41
Данило Вуксановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/812-7559
/
Дарко Влаховић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/26-23-475
445
Данијела Витковић
446
447
/
448
Дејан Крстић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/24-60-277
011/407-975,011/3065-140
449
Дејан Лазаревић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/235-920
011/3613-864
450
Дејан Петрикић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/244-922
/
451
Дејан Путниковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-38-404
/
452
Драган Миленковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/197-69-10
011/656-005
453
Драгана Динић Јотић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ063/242-887,065/24-50-102
454
Драгана Срећковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/8142-014
011/8233-410
455
Драгољуб Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
065/39-32-400
011/36-11-884,011/26-57-125
456
Драгослав Огњановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/668-676
/
/
457
Драгослав Станојловић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/18-23-497
/
458
Душан Војиновић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/226-918
011/3243-211
459
Душан Војновић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
460
Душанка Сења Ристић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/888-71-34
011/3241-200
461
Душко Рашић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/327-174
/
462
Ђорђе Компленски
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/274-196
011/8724-709
463
Ђорђе Трифуновић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/390-769
011/26-86-960
464
Жељко Грбовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/118-16-04
/
465
Жељко Јотановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/1976-841
/
466
Жељко Милошевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/259-155
/
467
Жељко Шћепановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/266-989
/
468
Живорад Иконовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/283-681
/
469
Здравко Ђукановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/35-41-42, 065/35-41-425
/
470
Зора Добричанин Никодиновић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/20-52-54
/
471
Зоран Брадић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/307-537
/
472
Зоран Булајић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/88-23-959
011/753-346
473
Зоран Јеврић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/158-16-88
011/3615-943
474
Зоран Качар
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/1245-455
/
475
Зоран Перовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/8295-202
/
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/247-409
/
476
Зоран Стојков
адвокат
Београд
Београд
477
Зоран Стојковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
478
Ива Секулић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/24-34-885
479
Иван Смиљковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/261-779
011/342-00-56
480
Ивана Дилберовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/229-46-84
011/214-66-11
481
Игор Исаиловић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/83-50-360, 062/353-555
063/231-968
011/419-839,011/3821-606
/
482
Ирена Вујновић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-44-675
011/26-10-834
483
Јасмина Ајдарпашић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/1427-201
011/2436-830
484
Јасмина Павловић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/318-358
/
485
Јелена Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/19-88-616
011/24-54-255
486
Јелена Марковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/841-31-42
/
487
Јован Павловић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/26-24-508, 011/32-860-32
488
Јовица Косић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-01-295
/
064/29-69-602
/
489
Југослав Љубисављевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
490
Крста Бобот
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/396-388
/
491
Ксенија Поповић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/301-439
011/87-22-772
492
Лепосава Живановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-18-055
011/380-77-91
493
Љиљана Пештерић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/245-587
/
494
Љиљана Митровић Влајковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/1119-195
/
495
Љиљана Радић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-39-138
011/26-28-819
496
Маја Атанасковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/238-869
/
497
Марина Килибарда
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ063/553-965,064/83-69-034
498
Марјан Вукотић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/268-154
011/154-918
499
Марко Вукша
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/31-33-078
/
500
Милан Бурић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/31-82-41
/
501
Милан Бурман
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/250-24-79
011/30-86-373
502
Милан Зиндовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/273-281
011/26-23-573
503
Милан Мандић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/169-77-98
/
011/22-06-321
504
Миланче Миладиновић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/311-550
011/32-31-009
505
Милева Бабовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/33-92-80
011/684-824
506
Милена Банић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/195-03-06
/
507
Милена Игњатовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/380-063
011/27-62-255
508
Милена Матић Илић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/275-279
/
509
Милија Станковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/340-327
/
510
Милинко Бајчета
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/882-66-98
011/28-35-241
511
Милица Литера
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/213-5-332
/
512
Милица Никетић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/330-75-18
011/8231-132
513
Миломир Шалић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/269-678
011/3615-943
514
Милорад Рогић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/1983-599
011/656-005
515
Милорад Бјеговић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/89-61-202
011/2117-886
516
Милорад Војводић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/306-887
011/2184-430
517
Милорад Матејић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-21-375
011/83-00-351
518
Милорад Пањевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-18-359
/
519
Милорад Петковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/203-245
/
520
Милош Милојевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/436-58-20
011/2442-555
521
Милош Милошевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-215-91
011/24-31-228
522
Милош Палигорић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/364-363
011/3610-335
523
Милун Драгутиновић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/26-57-058
011/653-804
524
Миљана Перендија
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/8534-15
/
525
Миодраг Ђукановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/300-215
/
526
Миодраг Папић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/256-835
011/36-11-561
527
Миодраг Рајковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/210-860
011/311-49-53
528
Миодарг Рашић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/240-613
011/2603-020
529
Мирјана Вагнер
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/3615-359
530
Мирјана Абдоли
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/88-32-707
011/3540-149
531
Мирјана Лазаревић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/309-307
011/3222-762
532
Мирјана Пулетић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/244-141
011/2657-188
533
Мирко Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/3067-624,011/3067-325
534
Мирко Мирковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/387-470
011/659-405
535
Мирна Косановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/3591-34
011/3345-172
536
Мирослав Граовац
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/31-945-52
537
Мирослав Рамић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/248-654
011/786-809
538
Момир Суботић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/277-662
011/322-30-84
539
Момчило Јовановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-03-996
/
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/352-318
011/33-45-172
540
Наталија Шолић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/266-007
/
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/132-33-84
/
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
065/80-55-980
/
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/220-661
011/26-56-964
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/86-72-679
/
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/71-23-064
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
Ненад Вуковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
Ненад Нинковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
541
Небојша Арнаутовић
адвокат
Београд
542
Небојша Мараш
адвокат
Београд
543
Небојша Милосављевић
адвокат
Београд
544
Небојша Станковић
адвокат
Београд
545
Немања Јоловић
адвокат
Београд
546
Ненад Војиновић
адвокат
547
Ненад Петковић
адвокат
548
Ненад Буља
549
550
Београд
063/271-238
011/8722-624
/
011/495-478
011/130-688
064/14-73-469
/
551
Никола Нетај
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/250-740
011/25-12-787
552
Оливера Божић Митровић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/115-29-45
011/80-26-286
553
Оливера Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/111-0986
/
554
Оливера Петровић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/160-59-30
011/27-62-255
555
Оливера Поповић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/842-0563
011/8722-990
556
Петар Грбац
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/267-809, 064/15-15-703
557
Петар Ивановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/33-77-00
011/214-66-11
558
Предраг Вулевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/316-906
011/1777-893
559
Предраг Милошевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/363-985
/
560
Предраг Поповић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/317-772
/
561
Предраг Шекара
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/159-34-47
011/34-11-284
562
Раде Мићуновић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-94-825
/
563
Радивоје Раденковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/36-03-931
/
564
Радоман Јововић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/223-945
011/316-55-88,011/318-20-49
565
Радомир Радоњић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/190-67-46
011/630-089
566
Радослав Баћовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/3456-73
/
567
Радослав Ивановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/203-455
/
568
Ратимир Војводић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/240-686
011/218-55-83
569
Саво Грујичић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/289-180
/
570
Сања Царевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/173-19-22
011/2883-553
571
Саша Миленковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-39-780
011/2458-225
572
Саша Новаковић
адвокат
Београд
Београд
573
Светко Родић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/1429-674
011/3547-750
574
Светлана Радошевић Атанасијевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/8343-278
011/3429-225
575
Селимир Милуновић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/435-296
/
576
Синиша Симић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/314-390
011/2688-656
577
Славица Пашквалин
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/16-55-391
011/596-562
578
Славица Рајић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/646-944
579
Славица Танасковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/33-13-437
/
580
Славиша Јовановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/8100-898
011/24-42-403
581
Славиша Петковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/819-80-23
011/8722-160
582
Слађана Милићевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/8295-208
/
583
Слободан Батрићевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/226-365
/
584
Слободан Грујић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/115-1877
011/2450-341
585
Слободан Ракић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/288-966
011/30-86-560,011/30-86-561
586
Слободан Тирнанић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-30-751
587
Слободан Томић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/8504-180
011/24-38-539
588
Слободанка Недић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-68-773
/
589
Снежана Видрић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/33-90-360
/
011/83-00-351
590
Снежана Матејић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/3-16-312
591
Снежана Шошкић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/3941-998
/
592
Соња Миленковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/13-80-320
011/283-52-41
593
Споменка Билић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/777-20-81
/
594
Србислав Бегенишић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-53-455
/
595
Срђан Нешковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-44-547
/
596
Срђан Сурла
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/16-86-392
011/24-16-362
597
Сретко Шево
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-66-311
/
598
Срећко Димитријевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/342-707
/
599
Стана Васовић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-33-722
011/3240-767
600
Станислав Проле
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/40-14-107
/
601
Станко Војводић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-77-853
/
602
Стојан Никић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/85-35-384
011/24-54-255
603
Сузана Џабири
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/259-944
/
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/656-702
/
604
Тања Дробњак
адвокат
Београд
Београд
605
Татјана Влаховић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
606
Татјана Јовановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/8295-203
011/3610-156
607
Татјана Мирковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-99-045
011/2444-075
608
Тијана Костић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/113-76-46
609
Томислав Ивановић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ063/202-731, 065/3065-987
064/115-0116
011/31-75-023
610
Трифун Ашковић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/227-660
/
611
Џејна Дрешевић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/241-74-94
011/180-541
612
Шимет Секулић
адвокат
Београд
Београд
1.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/115-90-37
/
613
Александар Илић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/529-942
/
614
Александар Пердух
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/35-65-925
/
615
Ана Гаћеша
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/86-24-193
/
616
Биљана Десница Петровић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/505-235
/
617
Богдан Вла
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/519-502
/
618
Богдан Петровић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/352-54-06
/
619
Бошко Илић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
062/81-720-80
/
620
Бранислав Стакић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/105-05-81
/
621
Бранислава Богић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/125-126-3
/
622
Бранислава Сувајџић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/862-41-06
/
623
Бранко Мунижаба
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/588-360
/
624
Бранко Душић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/517-201
/
625
Весна Шијаковић
адвокат
Петроварадин
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/1478-468
/
626
Владимир Хоровиц
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/502-723
/
627
Владимир Чабаркапа
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/822-3599
/
628
Владислав Костић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/120-99-78
/
629
Вујадин Масникоса
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/144-29-51
/
630
Глигорије Тодорић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/578-334
/
631
Горан Илић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/512-156
/
632
Гордана Ковачевић
адвокат
Петроварадин
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/230-70-34
/
633
Гордана Пауновић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/601-745
/
634
Гордана Попов
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/814-13-65
/
635
Гордана Ракић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/398-66-68
/
636
Грчки Миреј
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/219-10-24
/
637
Дарко Микашиновић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/14-33-222
/
638
Дивна Поповић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/35-65-328
/
639
Драган Ласица
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/516-291
/
640
Душанка Шокић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/161-25-35
/
641
Зоран Којић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/66-33-47
/
642
Игор Шиман
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/529-962
/
643
Илона Ђурановић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
644
Коста Јолић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-439-21
/
645
Љиљана Продановић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/771-49-06
/
646
Љубица Бесеровац
адвокат
Сремска Митровица
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/814-49-31
/
647
Љубица Жикић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/561-028
/
648
Љубомир Апро
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/503-666
/
649
Маријана Гардиновачки Зорић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/113-53-05
/
650
Милан Војновић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/553-951
/
651
Милан Калуђерски
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/72-56-416
/
652
Милена Милутинов
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
065/5000-090
/
653
Миливоје Шмркић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/778-12-69
/
654
Милица Лалић Мразек
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/82-27-510
/
021/63-94-962
655
Миодраг Војновић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/534-647
/
656
Мирела Радоњанин
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/779-28-62
/
657
Мирко Рапајић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/549-192
/
658
Момчило Митрески
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/613-70-87
/
659
Наталија Радивојевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/148-28-74
/
660
Небојша Ивковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-61-880
/
661
Небојша Карановић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/51-20-91
/
662
Никола Душић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
065/500-01-01
/
663
Предраг Боговац
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/519-600
/
664
Предраг Марковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/118-63-74
/
665
Предраг Загорчић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-094-46
/
666
Радмила Лакић Душић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
065/66-14-996
/
667
Ранко Јовичић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/703-16-36
/
668
Саша Дошен
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/244-11-92
/
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/144-6772
/
669
Саша Ивановски
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
670
Синиша Адамовић
адвокат
Нови Сад
671
Славко Перески
адвокат
Нови Сад
672
Снежана Силашки
адвокат
Нови Сад
673
Татјана Чаушевић
адвокат
Нови Сад
674
Томислав Војновић
адвокат
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/525-800
/
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/113-50-84
/
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/241-12-83
/
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-50-899
/
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/864-83-98
/
Нови Сад
675
Хасида Тафиловић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/522-867
/
676
Чедомир Шкорић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/809-60-30
/
677
Штефанија Пацек
адвокат
Беочин
Нови Сад
4.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/539-900
/
678
Ненад Добрић
адвокат
Суботица
Суботица
10.2.2006.
жртва
/
063/80-67-685
/
679
Олга Радичевић-Видаковић-Хаднађ
адвокат
Суботица
Суботица
10.2.2006.
жртва
/
064/139-13-80
024/525-945
680
Велимир Матковић
адвокат
Београд
Београд
11.2.2006.
жртва
/
063/80-10-518
/
681
Маја Кушић
адвокат
Београд
Београд
11.2.2006.
жртва
/
064/1157-864
/
682
Марина Вујин-Матковић
адвокат
Београд
Београд
11.2.2006.
жртва
/
063/434-206
/
683
Небојша Цветковић
адвокат
Лесковац
Врање
23.2.2006.
жртва
/
064/145-33-42
016/504-87
684
Милан Павловић
адвокат
Ниш
Ниш
24.2.2006.
жртва
/
/
/
685
Славица Јованић
адвокат
Ниш
Ниш
24.2.2006.
жртва
/
/
/
686
Снежана Веселиновић
адвокат
Ниш
Ниш
24.2.2006.
жртва
/
/
/
687
Анђелка Ђорђевић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/443-447
688
Асим Хаџибулић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
020/317-278
689
Биљана Дражевић
адвокат
Зајечар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/137-61-51
/
690
Бисера Жупић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
020/333-630
691
Бојан Бјелановић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
692
Бранислав Јовановић
адвокат
Неготин
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/417-949
/
693
Бранка Славковић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/314-120
694
Братислав Стаменић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/1824-690
037/39-776
695
Велисав Васић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/455-044
696
Верослав Гарић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/115-38-34
/
697
Весна Бланић
адвокат
Зајечар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/134-34-98
/
698
Весна Миленковић Обрадовић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/490-334
699
Весна Михаиловић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/267-67-35
037/440-434
700
Весна Мрђа
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/420-300,037/420-901
701
Весна Сеничић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/311-550
702
Владимир Илић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/141-777-8
703
Владимир Остојић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-66-776
/
704
Владимир Панић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/312-841
036/314-717
705
Војин Стојковић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/848-29-36
037/38-179
706
Војинко Алексић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
707
Војкан Милићевић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-33-447
037/435-850
708
Гордана Љ.Митић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/2-132-677
036/323-785
709
Гордана Петковић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
710
Данијела Гуњић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
062/211-577
/
711
Дејан Петровић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-33-009
/
712
Драган Богдановић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/324-415
713
Драган Матић
адвокат
Варварин
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
714
Драган Петровић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-900-30
/
715
Драган Шаренац
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/130-82-82
036/323-265
716
Драгана Милићевић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/107-17-59
037/417-330
717
Душан Маринковић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/616-402
/
718
Душан Марковић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/616-402
/
719
Ђоко Спасојевић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/311-255
720
Ејуп Муртезић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/898-69-02
020/27-982
721
Живота Милошевић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/692-142,037/798-033
722
Звонимир Миловановић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ063/620-260,063/608-138
723
Зоран Јанићијевић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
724
Зоран Јовановић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
725
Зоран Пуношевац
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
726
Зоран Цветковић
адвокат
Крушевац
Краљево
727
Зухдија Махмутовић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
728
Ибрахим Танкосић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
729
Ивана Ивановић
адвокат
Крушевац
730
Игор Козлов
адвокат
Нови Пазар
731
Исмет Калић
адвокат
Нови Пазар
732
Јаворка Миковић
адвокат
Краљево
733
Јадранка Јововић Самарџић
адвокат
Крушевац
/
/
020/332-760
КОМПЛЕТ
/
037/23-302
КОМПЛЕТ
063/701-4904
/
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/32-504
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
020/320-117
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/652-022
020/312-455
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/119-72-41
/
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
020/314-770
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
020/311-296
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/311-550
/
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/460-079
Краљево
адвокат
Крушевац
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
Краљево
26.2.2006.
Краљево
26.2.2006.
Краљево
Краљево
Краљево
Краљево
734
Лепосава Радовановић
Краљево
735
Лоза Збиљић
адвокат
Крушевац
736
Љиљана Петровић
адвокат
Крушевац
737
Љубинко Крстић
адвокат
Краљево
738
Љубиша Станковић
адвокат
Крушевац
739
Маја Величковић
адвокат
Јагодина
740
Малиша Борисављевић
адвокат
Краљево
741
Мара Поповић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
/
/
КОМПЛЕТ
/
037/490-745
КОМПЛЕТ
063/683-733
/
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/13-08-033
/
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/159-159-7
/
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
063/70-87-383
742
Миленко Чеперковић
адвокат
Врњачка Бања
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
743
Милован Рајић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
744
Милорад Бекчић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/22-985
745
Милорад Московљевић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/22-819
/
037/788-994
746
Милош Шаренац
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/323-265
747
Милутин Брадић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/22-360
748
Милутин Костић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/39-776
749
Милутин Милојковић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
750
Миодраг Ђорђевић
адвокат
Неготин
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/415-402
/
751
Мирољуб Стевановић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/30-012,037/30-763
752
Младен Ћурчић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
753
Момир Вучковић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
754
Мурат Бачевац
адвокат
Тутин
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
755
Наташа Мијаљевић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/16-31-926
/
756
Никола Дрецун
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/321-053,036/321-105
757
Обрад Поповић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/25-514
036/234-462
063/602-155
/
758
Петар Димитријевић
адвокат
Трстеник
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/608-788
/
759
Предраг Марковић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
036/332-405
/
760
Предраг Поповић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
761
Раде Вујчић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
762
Раде Јевтић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
037/460-118
763
Радета Гобељић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/24-907
764
Радивоје Илић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/76-28-900
020/311-223
765
Радимир Илић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/234-218
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/498-354
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
020/312-709
766
Радица Милосављевић
адвокат
767
Радован Љ.Томашевић
768
Рамиза Емровић
/
769
Рефија Гарибовић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/25-33-763
020/312-121
770
Реџеп Баћинанин
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-96-370
020/312-506
771
Родољуб Маринковић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
020/25-651
772
Саша Ж.Пантелић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/88-40-736
036/315-236
773
Славиша Војиновић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/323-147
774
Слободан Миловановић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
020/26-541
775
Слободанка Минић
адвокат
Крушевац
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/777-35-95
/
776
Станислав Дукић
адвокат
Краљево
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/323-307
777
Хајриз Махмутовић
адвокат
Тутин
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
020/811-698
778
Хасим Климента
адвокат
Тутин
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
020/811-231
779
Хафиз Хајровић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/104-6883
020/312-288
780
Хот Мехмед
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/607-312
020/311-777
781
Хусеин Јујезиновић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
020/311-172
782
Шефко Лековић
адвокат
Нови Пазар
Краљево
26.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
020/321-852
783
Алекса Вукајловић
адвокат
Гуча
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/820-013
032/854-013
784
Александар Веселиновић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/523-867
785
Александар Станојчић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/222-659
786
Александра Јовановић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/343-344
787
Анка Вилотијевић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/224-181
788
Ацо Јаковљевић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/225-725
789
Бранко Игњатовић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/342-226
790
Велисав Мићић
адвокат
Ивањица
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/660-345
791
Вера Кузељевић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/522-117,031/522-350
792
Верица Дуловић Ћулафић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/516-296
793
Весна Џодић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/711-022
794
Витомир Ђорђевић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/340-455
795
Владан Јовановић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
31/516-402
796
Владимир Радовановић
адвокат
Пожега
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/815-124
797
Владимир Станојчић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/222-659
798
Горан Стаменић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/349-909
799
Гордана Булатовић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/511-127
800
Гордана Главоњић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/225-191
801
Даница Милошевић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/221-511
802
Десимир Ђуровић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
063/609-412
031/513-388
803
Дијана Јеремић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/228-382
804
Добрица Савић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/520-835
805
Драган Давидовић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/344-648
806
Драган Поповић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/521-265,031/512-755
807
Душан Радичевић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/341-843
808
Зоран Ђикановић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/512-527
809
Зоран С Марковић
адвокат
Ивањица
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/661-155
/
031/512-671
810
Зоран Ристић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
811
Зоран М.Марковић
адвокат
Ивањица
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032 663 533
812
Зорица Ђоковић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/349-444
813
Зорица Марковић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/348-480
814
Зорица Нешковић
адвокат
Ивањица
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/663-407
815
Јадранка Плављанић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/348-480
816
Јасминка Николић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/222-788
817
Јелица Меричка
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/343-344
818
Јово Поповић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/224-181
819
Лела Ђурић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/341-431
820
Љиљана Обрадовић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/223-428
821
Љубица Мићовић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/225-191
822
Љубодраг Нешковић
адвокат
Ивањица
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/664-238
823
Малина Ђокић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/516-131
824
Марина Марковић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/343-797
825
Милан Станишић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/164-32-56
/
826
Милан Штуловић
адвокат
Пожега
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/811-115
827
Миле Живановић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/717-332
828
Милева Лукић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/225-448
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/664-707
829
Милица Радивојевић
адвокат
Ивањица
Чачак
830
Миломир Васовић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
831
Миљана Томашевић
адвокат
Ивањица
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
832
Мирко Панић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
833
Мирослав Бојић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/222-788
834
Михаило Антонијевић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/513-187,031/514-663
835
Михаило Крстић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/517-798
836
Михаило Тодосијевић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/519-923
837
Младен Ненадић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/345-918
032/343-797
032/661-394
031/512-572
838
Небојша Павловић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
032/226-170
063/80-60-264
839
Никола Максимовић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/511-340
840
Никола Недељковић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/371-695
841
Петар Ђуровић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/45-654
842
Петроније Аћимовић
адвокат
Пожега
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/811-409
843
Предраг Ћендић
адвокат
Гуча
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/854-286
844
Рада Васовић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/341-632
845
Раде Милутиновић
адвокат
Ивањица
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/836-705
846
Радица Стамболић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/225-233
847
Радмило Лазић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/518-422
848
Славица Василијевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/717-332
849
Слободан Деспотовић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/16-14-300
031/521-596
850
Слободан Николић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
064/126-96-90
/
851
Слободан Петровић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/222-788
852
Снежана Лечић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/372-699
853
Снежана Цветић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/512-318
854
Сретен Никитовић
адвокат
Ужице
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/521-474,031/510-351
855
Станко Вукајловић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/232-292
856
Чедомир Ђорђевић
адвокат
Чачак
Чачак
27.2.2006.
КОМПЛЕТ
/
032/341-600
857
Богољуб Станков
адвокат
Зрењанин
Панчево
1.3.2006.
жртва
/
063/71-88410
/
858
Бранислав Станић
адвокат
Зрењанин
Панчево
1.3.2006.
жртва
/
/
023/566-444
859
Вићентије Даријевић
адвокат
Зрењанин
Панчево
1.3.2006.
жртва
/
063/82-464-12
/
860
Милка Михај
адвокат
Вршац
Панчево
1.3.2006.
жртва
/
063/347-007
013/834-772
861
Славко Жива
адвокат
Зрењанин
Панчево
1.3.2006.
жртва
/
063/523-072
/
862
Зора Лисинац
адвокат
Крушевац
863
Миодраг Павловић
адвокат
Трстеник
864
Александар Глишић
адвокат
Смедеревска Паланка
Крушевац
4.3.2006.
жртва
/
/
Крушевац
4.3.2006.
жртва
/
/
037/711-253
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
026/318-129,026/321-418
037/455-452
865
Александар Губеринић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8562-636
026/221-403
866
Александар Јаношевић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/1183-373
026/522-928
867
Александар Кузмановић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.3.2006.
868
Александар Обреновић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
869
Анђелија Миливојевић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
870
Анкица Павловић Здравковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
871
Биљана Поповић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/6120-130
026/322-085
064/2245-888
012/531-255,012/227-644
КОМПЛЕТ
063/232-471
012/240-342
КОМПЛЕТ
064/2568-417
012/224-710
063/234-562
012/531-577
жртва
жртва
/
/
872
Бранислав Поповић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/223-234
012/223-234,012/221-804
873
Бранкица Митић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/1665-365
026/221-403,026/662-667
874
Вељко Михајловић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/225-420
012/221-045
875
Владан Лукић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8237-946
026/225-328,026/228-046
876
Владета Тасовац
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/214-891
026/226-924
877
Вујица Стојановић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/7789-644
026/223-807
878
Горан Миленковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8320-644
012/213-147
879
Горан Милошевић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8202-845
012/79-357
880
Горан Петровић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8054-037
012/532-648
881
Гордана Илић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/606-199
026/231-280
882
Гордана Јездовић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8092-630
026/230-040
883
Горица Станисављевић
адвокат
Петровац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
012/331-092,012/332-394
884
Данијела Дачић
адвокат
Жагубица
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8367-501
012/443-501
885
Данијела Момић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-26-857
012/227-179
886
Даница Спасић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/336-487
012/221-045
887
Дарко Милисављевић
адвокат
Петровац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8224-379
012/333-638
888
Дејан Дачић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064 114 54 18
012/532-648
889
Димитрије Вукомановић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/274-917
012/213-788
890
Добрица Миловановић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/311-239
012/63-947,012/61-204
891
Драган Живковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/222-214
012/530-668
892
Драган Милорадовић
адвокат
Кучево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8270-649
012/851-664
893
Драган Сокнић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/222-344
012/222-101
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/305-420
012/226-170
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/2204-386
012/551-278
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/2409-567
012/532-500
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8768-171
026/229-106,026/421-097
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/325-651
026/228-543
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/7795-585
012/227-746
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/2800-005
012/531-255
адвокат
Петровац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8634-685
012/332-432
894
Драган Станојловић
адвокат
Пожаревац
895
Драгица В. Живковић
адвокат
Пожаревац
896
Драгица Деспотовић
адвокат
Пожаревац
897
Драгиша Лазић
адвокат
Смедерево
898
Душан Костић
адвокат
Смедерево
899
Душан Младеновић
адвокат
900
Душан Шукљевић
адвокат
901
Душко Нединић
Пожаревац
902
Зоран Јевтић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/305-954
026/340-130
903
Зоран Милошевић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/252-769
012/530-970
904
Зоран Пушица
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/7-120-407
/
905
Зоран Рупар
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/271-282
012/224-450
906
Иван Милосављевић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8483-823
026/225-842
907
Иван Савић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/2600-578
026/226-162,026/617-205
908
Јасна Милојковић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/1160-153
026/617-891,026/644-324
909
Јован Домазет
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/176-12-34
026/225-439
910
Љиљана Јевтић Васиљевић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
012/540-305
911
Милан Атанацковић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/1279-937
/
912
Милан Илић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/1472-846
026/225-328,026/226-802
913
Милован Ружојчић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/7789-641
026/650-250
914
Миодраг Арсеновић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
026/223-060
915
Миодраг Буцкић
адвокат
Жагубица
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/301-273
012/443-777,012/443-770
916
Миодраг Милетић
адвокат
Петровац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8085-505
012/331-678,012/332-678
917
Миодраг Николић
адвокат
Петровац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8434-019
012/334-265,012/332-258
918
Миодраг Радојковић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/1153-956
026/512-261,026/523-369
919
Младен Станимировић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/220-165
012/223-943
920
Момир Радојковић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/812-6523
026/229-303
921
Нада Митровић Ракић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/1708-083
026/225-097
922
Небојша Илић
адвокат
Жагубица
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8280-408
012/443-723,012/445-524
923
Ненад Дедић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
924
Периша Пантелић
адвокат
Петровац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
012/333-034
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/312-124
012/250-755
925
Предраг Рачић
адвокат
Жабаре
Пожаревац
026/221-334
926
Рада Тодоровић
адвокат
Петровац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8572-182
012/333-816
927
Радиша Трифуновић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/264-251
012/224-041
928
Радмило Цветојевић
адвокат
Петровац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
012/331-960
929
Радослав Спасић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/1158-206
026/316-220
930
Радуле Перовић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
026/613-093
931
Ружица Лекић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
932
Славица Митрашиновић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/304-971
012/224-946
933
Слободан Сврзић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/7719-406
026/221-403
934
Слободан Цветановић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/215-092
012/213-333,012/221-988
935
Снежана Арсић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/222-211
012/531-300
936
Сњежана Пећанац Петровић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/1802-553
026/613-404
937
Србољуб Илић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
064 194 41 60
026 321 007
938
Срећко Ивановић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/327-185
026/226-557
939
Стеван Јанковић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8081-446
026/226-336
940
Сузана Ђорђевић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/359-750
012/213-332
941
Татјана Васовић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.3.2006.
064/2055-890
026/229-628
942
Весна Сеничић
адвокат
Краљево
Чачак
11.3.2006.
жртва
/
064/116-18-74
943
Јаворка Миковић
адвокат
Краљево
Чачак
11.3.2006.
жртва
/
064/14-11-700
036/311-550
944
Милан Мишковић
адвокат
Краљево
Чачак
11.3.2006.
жртва
/
/
036/324-384
945
Огњен Отовић
адвокат
Краљево
Чачак
11.3.2006.
жртва
/
/
036/373-053
КОМПЛЕТ
946
Александра Смилевски
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/89-20-835
013/515-783
947
Асани Хава
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/164-63-93
/
948
Биљана Бјелетић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/121-59-41
/
949
Биљана Пешић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/386-277
/
950
Биљана Пријић
адвокат
Београд
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/86-88-834
/
951
Биљана Радованов
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-51-55
023/530-406
952
Богдан Јуришић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/520-990
/
953
Богољуб Станков
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/718-84-10
/
954
Божена Ђорђевић
адвокат
Ковачица
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/707-6-513
/
955
Божидар Анкић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/237-964
013/35-25-34
956
Бојан Кошић
адвокат
Вршац
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
062/444-930
/
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/251-022
/
957
Боривој Ћурчин
адвокат
Панчево
Панчево
958
Борис Бевц
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/777-5-586
013/343-266
959
Бранислав Дангубић
адвокат
Вршац
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064 844 30 04
013/823-303
960
Бранислав Јаковљевић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/193-56-45
013/341-695
961
Бранислав Кењић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/820-89-30
/
962
Бранислав Кункадковић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
065/22-88-611
/
/
963
Бранислав Манић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/222-261
964
Бранислав Реших
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
023/564-874
/
965
Бранислав Станић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
023/566-444
063/396-349
/
966
Бранка Протић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
967
Весна Мартиновић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/850-19-29,065/850-19-29
968
Весна Радишић Гутеша
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
969
Видосав Цимеша
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/133-54-04
/
970
Вићентије Даријевић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/824-64-12
/
971
Војин Голијанин
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/22-69-336
023 548 630
972
Војислав Мијатов
адвокат
Вршац
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/178-34-04
/
973
Војо Убовић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/859-30-50
/
974
Горан Макљеновић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/196-32-57
/
/
975
Гордана Војновић Бојовић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/514-982
/
976
Даница Радојевић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/128-75-21
023/521-522
977
Дарко Гавриловић
адвокат
Вршац
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8442-775
013/830-676
978
Дивна Чолић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/197-97-67
/
979
Дорел Рошу
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/251-065
/
980
Драган Арсић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8560-357
/
981
Драган Балабан
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/815-34-95
/
982
Драган Буквић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/517-960
/
983
Драган Ђорђевић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/583-760
023/564-090
984
Драган Згерђа
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/139-8006
/
985
Драган Милошевић
адвокат
Ковачица
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/857-44-88
013/662-298
986
Драган Стојанов
адвокат
Опово
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-124-886
/
987
Драган Тодоровић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/289-584
/
988
Драгана Пајковић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/235-752
/
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/200-5100
023/562-988
989
Драги Јабланов
адвокат
Зрењанин
Панчево
990
Драгољуб Зекић
адвокат
Зрењанин
991
992
Драгомир Корновић
адвокат
Ковачица
Драгомир Стошић
адвокат
Панчево
993
Драгослав Алексић
адвокат
Вршац
994
Драгослав Стојиљковић
адвокат
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/23-27-57
562-556
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064 00 81 846
013/662-016
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8691-654
/
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/134-07-56
/
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
013/332-631
Панчево
995
Душан Павлица
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-20-884
013/333-094
996
Душан Ћурчин
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/211-876
013/35-26-29
997
Душко Аврамов
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/124-19-11
/
998
Жељко Краљ
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/127-59-12
/
999
Жива Богданов
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-24-283
/
1000
Живанка Стојшић
адвокат
Ковин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/24-88-028
/
1001
Живко Караманић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/22-66-942
023/511-326
1002
Живков Милуцу
адвокат
Вршац
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063 836 15 35
013/838073
1003
Живојин Матејић
адвокат
Црепаја
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/85-89-595
013/671-158
1004
Зарија Корнел
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/249-682
/
1005
Зоран Крстић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/178-36-45
/
1006
Зоран Марић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
013/313-748
1007
Зоран Поповић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/516-578
/
1008
Зорица Б. Сарић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/528-706
023/5100-004
1009
Зорица Драгојерац
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/179-40-65
013/341-466
1010
Иван Коњевод
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/210-57-19
42-550
1011
Ивана Јарковачки Милетић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/191-777-3
013/521-419
1012
Јано Цицка
адвокат
Ковачица
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-87-042
013/661-941
1013
Јасна Сајков
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-35-923
/
1014
Јелена Младеновић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/151-47-61
/
1015
Јован Секељ
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/7-052-537
023/566-703
1016
Јован Ћирић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/248-732
/
1017
Јосип Царан
адвокат
Алибунар
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-40-845
/
1018
Јудита Поповић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-23-861
/
1019
Косана Аћимовић
адвокат
Алибунар
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/833-8534
642-450
1020
Коста Крчадинац
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/17-55-966
/
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/240-643
013/801-050
1021
Лазар Гутеша
адвокат
Вршац
Панчево
1022
Лазар Марковић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
1023
Љиљана Бабић Вишекруна
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/286-127
/
1024
Љиљана Јосиповић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8919-631
/
1025
Мане Мајсторовић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/1111-254
023/36-525
1026
Марија Бенка
адвокат
Ковачица
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063 83 94 221
013/662-532
1027
Милан Балчић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
062/444-979
013/516-745
1028
Милан Бачић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/188-54-22
013/42-335
1029
Миланка Радошевић Радомир
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/229-834
/
064/134-97-600
013/332-846
1030
Миле Којадиновић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
023/35-575
1031
Миливој Изгарјан
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/146-77-02
023/45-562
1032
Милка Михај
адвокат
Вршац
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/34-7007
013/834-772
1033
Милојка Андрејић
адвокат
Ковин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
744-324
/
063/252-377
013/332-631
1034
Милорад Јовишевић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
1035
Милорад Милићевић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/302-269
/
1036
Милорад Мићовић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
023/561-150
1037
Милослав Ђурчок
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/7780-813
/
1038
Милош К. Николић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/317-9800
/
1039
Милош Лукић
адвокат
Ковин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/21-25-064
/
1040
Милош Пиперски
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/10-20-524
/
1041
Миљан Пернат
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/544-639
/
1042
Мирјана Алексић
адвокат
Вршац
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/7-410-780
/
1043
Мирослав Ђорђевић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/86-999-84
023/568-203
1044
Небојша Јанчић
адвокат
Вршац
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/267-152
/
1045
Невенка Пиштињат
адвокат
Клек
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/567-475
/
1046
Неда Молдован
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/248-522
013/341-466
1047
Нелу Божин
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/398-461
013/45-390
1048
Немања Марковић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/122-69-98
/
1049
Ненад Гуцуљ
адвокат
Вршац
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/247-263
013/839-884
1050
Никола Вучковић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/217-286
/
1051
Никола Мађинца
адвокат
Ковин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/248-8-201
/
1052
Нинослав Раушки
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/416-38-99
/
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/566-144
023/561-747
1053
Оливера Вученић
адвокат
Зрењанин
Панчево
1054
Петар Курбалија
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/848-38-77
/
1055
Радмила Буквић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8525-827
/
1056
Сава Војнов
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8525-827
/
1057
Сава Недељков
адвокат
Ковин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/164-63-22
/
1058
Саша Левнајић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8551-651
013/342-237
1059
Светислав Поштић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/2600-620
/
1060
Светлана Ђорђевић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/22-95-597
/
1061
Светлана Лукић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-64-539
/
1062
Светлана Пандуров
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/366-715
/
1063
Силвана Тарица
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/714-00-98
013/519-965
1064
Синиша Недомачки
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/856-7402
013/347-354
1065
Синиша Тасић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/442-8189
/
/
023/530-337
1066
Славица Аврамов
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
1067
Славица Вукашинов
адвокат
Ковин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/2471-695
/
1068
Славица Копривица
адвокат
Ковин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/208-13-93
/
1069
Славица Милин
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/522-769
/
1070
Славко Жива
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/523-072
/
013/47-045
1071
Славко Којић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
1072
Слободан Алексић
адвокат
Ковачица
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/346-205
/
1073
Слободан Коцољедац
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/25-99-678
/
1074
Слободан Мајсторовић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-111-851
/
1075
Слободан Режа
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/86-41-536
/
1076
Снежана Ч. Ковачевић
адвокат
Београд
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/288-43-43
011/362-93-93
1077
Споменка Голић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/1930-690
1078
Срђан Лончарски
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/200-75-84
1079
Стеван Јаковљевић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/119-55-70
/
1080
Стевица Станић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
34-701,66-725
/
1081
Стјепан Бирчаковић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/175-80-15
/
1082
Татјана Костић
адвокат
Панчево
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/14-11-624
013/345-216
1083
Трајан Романовић
адвокат
Алибунар
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/347-201
/
1084
Чедомир Татић
адвокат
Зрењанин
Панчево
12.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/568-834
023 22 466
1085
Адриене Бата
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/511-363
/
1086
Ана Ковачевић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/556-726
/
1087
Ана Маравић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/802-13-92
024/556-111
1088
Анастазија Толди
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/184-45-51
024/524-696
1089
Антун Кнези
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/587-210
/
1090
Бранко Петковић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/39-43-777
/
1091
Бранко Чичовачки
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/163-45-79
025/27-170
1092
Буцко Ђерђ
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8309-193
024/555-633
1093
Валерија Лазић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/514-046
/
1094
Весна Урошевић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
024/551-888
1095
Виктор Јухас Ђурић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/220-3027
024/521-152
1096
Владислав Бан
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/514-388
/
1097
Власта Ферк Берењи
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/36-711-42
/
1098
Војислав Мишков
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
062/458-008
025/421-146
1099
Гордана Вукелић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/153-53-88
/
1100
Гордана Јовановић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/547-024
025/24-215
1101
Дане Радуловић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/526-340
024/600-047
1102
Дејан Крстић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/509-921
/
1103
Доброслав Бајић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/555-986
024/555-986
1104
Драган Зарић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/16-17-830
/
1105
Драган Ј. Дашић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/515-145
024/529-231
1106
Драган Коњевић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/810-71-95
025/24-215
1107
Драгомир Вулетић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/135-97-97
024/551-494
1108
Дражен Рацић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/533-049
/
1109
Душан И. Клиска
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/14-33-722
024/557-101
1110
Душан Кецман
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/24-81-676
025/441-508
1111
Душан М. Жигић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/83-73-666
/
1112
Душан Сувајац
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/146-5721
024/556-202
1113
Душко Радишић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-107-878
025/24-215
1114
Ђорђе Лазичић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/821-4554
024/552-847
1115
Ђорђе Мркић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/552-333
1116
Ђуро Вуков
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
1117
Ержебет Агоштон Венчик
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
024/525-715
063/7-007-467
/
1118
Естер Ленарт Месарош
адвокат
Суботица
1119
Звонко Марковиновић
адвокат
Сомбор
1120
Золтан Беркес
адвокат
Суботица
1121
Золтан Ковач
адвокат
Суботица
1122
Иван Јуришић
адвокат
Сомбор
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
025/22-032
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-22-177
024/551-520
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/562-102
024/525-024
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/541-686
/
/
Суботица
/
024/520-091
1123
Ивана Мандић
адвокат
Бечеј
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/14-10-227
1124
Илија Маравић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1125
Иштван Сакач
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/526-039
024/558-252
1126
Јелена Маросиук Ч. Малагурски
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/865-78-58
024/554-326
1127
Јозо Илић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/899-73-52
025/23-226
1128
Карло Де Негри
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
024/524-696
1129
Лазо Л. Петрић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/505-571
/
063/516-018
/
1130
Љиљана Петрић
адвокат
Бачка Топола
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
1131
Љубомир Мандић
адвокат
Бечеј
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/502-557
/
1132
Марија Кнежевић
адвокат
Бачка Топола
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8163-666
/
1133
Милан Блек
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/29-21-334
025/246-34
1134
Милан Вучковић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
025/420-082
1135
Милан М. Маравић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/51-31-63
024/553-669
1136
Милан Маширевић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
025/27-047
1137
Миленка Кујунџић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/7042-976
024/571-637
1138
Милица Дојић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/822-5884
024/601-200
1139
Милка Филиповић Љубић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/27-46-387
024/556-648
1140
Милован Салатић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/502-161
024/521-945
1141
Милутин Косановић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-52-201
/
1142
Миодраг Батинић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/553-033
024/551-795
1143
Мира Пољаковић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/514-044
/
1144
Мирјана Војнић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ063/8124-524,063/552-144
/
1145
Мирјана Грос
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/13-87-142
024/529-119
1146
Мирјана Салатић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/427-8-665
024/521-945
1147
Мирко Бањанин
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/554-287
025/27-420
1148
Мирослав Лукић
адвокат
Панчево
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/255-276
013/351-415
1149
Нађ Чаба
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/143-37-79
024/555-633
1150
Наталија Миљевић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/111-2403
1151
Олга Бажо
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/82-52-489
/
1152
Олга Пекановић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
025/420-264
1153
Оливера Јованић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/517-894
024/546-725
1154
Павле Петровић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/243-11-32
024/552-847
1155
Радивој Вукичевић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-310-955
/
1156
Радмила Радојчић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/526-311
024/552-064
1157
Радован Цвејић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/520-695
/
/
1158
Радул Љубисављевић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
024/541-589
1159
Рајко Богосављевић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
025/26-392
1160
Ружа Дулић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
024/521-076
1161
Сабо Чајкаш Магдолна
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064 155 18 70
024/600-300
1162
Светлана Ивошевић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/307-99-30
/
1163
Славица Дамјанов Петровић
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/114-6809
/
1164
Стеван Д. Настасић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/88-171-88
025/422-638
1165
Стоја Карајовић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8021-358
/
1166
Страхиња Милић
адвокат
Сомбор
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/7780-884
025/827-732
1167
Тамара Иванишевић
адвокат
Бечеј
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/562-531
/
1168
Тот Ласло
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/209-13-63
024/530-334,024/555-769
1169
Фехер Оплетан Ендре
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
024/753-109
1170
Агнес Хорват
адвокат
Суботица
Суботица
23.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/514-963
024/556-303
1171
Бранка Павић
адвокат
Ваљево
Ваљево
27.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/20-33-615
/
1172
Весна Јовановић
адвокат
Ваљево
Ваљево
27.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
014/71-355
1173
Драган Живковић
адвокат
Ваљево
Ваљево
27.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
014/239-708
/
1174
Зоран Глишић
адвокат
Ваљево
Ваљево
27.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/134-71-58
1175
Зоран Јевтић
адвокат
Ваљево
Ваљево
27.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/281-032
/
1176
Зоран Павловић
адвокат
Ваљево
Ваљево
27.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/144-0-772
/
1177
Зорица Штулић
адвокат
Ваљево
Ваљево
27.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/7191-625
/
1178
Зорка Ристић
адвокат
Београд
Ваљево
27.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8645-190
/
1179
Јасна Краљевић Јеж
адвокат
Ваљево
Ваљево
27.3.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-42-996
014/221-617
1180
Јелица Павловић
адвокат
Ваљево
Ваљево
27.3.2006.
КОМПЛЕТ
/
014/233-163
27.3.2006.
КОМПЛЕТ
063/8394-396
/
1181
Љиљана Сенић
адвокат
Београд
Ваљево
Ваљево
27.3.2006.
КОМПЛЕТ
Сремска Митровица
2.4.2006.
Сремска Митровица
2.4.2006.
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/521-055
/
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-063-639
/
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/23-90-702
/
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/546-302
/
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/567-377
/
1182
Сретен Ђорђевић
адвокат
Ваљево
1183
Анка Ћеран
адвокат
Рума
1184
Биљана Ђурић
адвокат
Стара Пазова
1185
Биљана Коцан
адвокат
Рума
1186
Божидар Паравиња
адвокат
Нова Пазова
1187
Бора Вујасиновић
адвокат
Рума
1188
Борица Међедовић
адвокат
Мартинци
1189
Бранислав Аћимовић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
064/164-22-48
/
КОМПЛЕТ
/
022/431-228
КОМПЛЕТ
063/77-27-442
/
1190
Бранислав Грозданић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-40-569
/
1191
Бранислав Предојевић
адвокат
Стара Пазова
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-08-828
/
1192
Бранко Васиљевић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/17-89-433
/
1193
Вероника Прокић
адвокат
Ириг
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
022/461-468
1194
Видосава Видић Манастирац
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/119-45-36
/
1195
Влада Савин
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/139-41-70
/
1196
Владимир Милић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
022/614-404
1197
Владислав Малетић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/3850-301
/
1198
Влајко Комленац
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
022/227-109
1199
Влатко Ратковић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/85-64-626
/
1200
Данило Кнежевић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/130-29-20
/
1201
Даница Мишковић Молнар
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-13-059
/
1202
Дарко Жупунски
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/519-605
/
1203
Дејан Аларгић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/537-657
/
1204
Драган В. Вујовић
адвокат
Стара Пазова
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/838-67-89
/
1205
Драган Ђурић
адвокат
Стара Пазова
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/517-268
/
1206
Драган Новаковић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
.63/581-230
/
1207
Драгана Филиповић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/233-90-81
/
1208
Драго Главашевић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-57-990
/
1209
Драгоје Грујичић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/522-474
/
1210
Душан Симић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/217-53-03
/
1211
Душан Станојчић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/121-66-47
/
1212
Душан Стојанов
адвокат
Бела Црква
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
013/851-082
1213
Ђуро Драгић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-94-249
/
1214
Жарко Петровић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/504-446
/
1215
Живко Будимчевић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/171-90-42
/
1216
Звонко Биркаш
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/557-438
/
1217
Зоран Винчић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
022/431-501
1218
Зоран Левајац
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/155-34-55
/
1219
Зоран Окука
адвокат
Бела Црква
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
013/852-265
1220
Зоран Филипов
адвокат
Панчево
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/88-78-492
/
1221
Зорица Цундра
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/557-506
/
1222
Јан Вршка
адвокат
Стара Пазова
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
022/315-124
1223
Јован Богосављевић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
022/624-323
1224
Јовица Ковачевић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/201-121
/
1225
Јовица Петровић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/21-66-680
/
1226
Јово Рољић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/19-157-19
/
1227
Љиљана Вијук
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-90-805
/
1228
Љубица Бесеровац
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-44-931
/
1229
Љубица Филиповић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/345-36-71
/
1230
Маја Галечић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
065/536-80-14
/
1231
Марсел Гогић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/156-76-94
/
1232
Милан Манковић
адвокат
Шид
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/85-46-163
/
1233
Милан Маричић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
022/478-365
1234
Милан Мартиновић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/803-43-99
/
1235
Милена Вуковић
адвокат
Ириг
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/536-109
/
1236
Миленко Крунић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
022/561-310
1237
Миленко Радивојков
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/509-520
/
1238
Милорад Милошевић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/509-669
/
1239
Милош Стокић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/85-12-888
/
1240
Миомир Бишчић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/8097-332
/
1241
Миомира Весковић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/809-80-68
/
1242
Мирјана Броцић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/165-75-34
/
1243
Мирјана Ђуровић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/32-49-459
/
1244
Мирјана Јосимовић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/7430-722
/
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/589-189
/
1245
Мирко Ђукић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
адвокат
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/285-320
/
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-81-136
/
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/42-62-100
/
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/183-8-600
/
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/82-82-331
/
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/52-98-72
/
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/211-40-91
/
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
022/312-380
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-54-740
/
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-758-444
/
/
013/851-082
1246
Мирко Мацановић
Сремска Митровица
1247
Мирослава Ковачки
адвокат
Панчево
1248
Мирослава Милосављевић
адвокат
Сремска Митровица
1249
Младен Грбић
адвокат
Рума
1250
Момир Ђуричић
адвокат
Сремска Митровица
1251
Момир Максић
адвокат
Сремска Митровица
1252
Нада Бабић
адвокат
Сремска Митровица
1253
Нада Пуђа
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
1254
Наташа Симић
адвокат
Сремска Митровица
1255
Небојша Лозић
адвокат
Стара Пазова
1256
Небојша Маричић
адвокат
Рума
1257
Небојша Николић
адвокат
Јагодина
063/702-58-78
/
1258
Ненад Вукадинов
адвокат
Бела Црква
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
1259
Никола Јасика
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
065/333-23-56
/
1260
Никола Поткоњак
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
022/560-409
1261
Пера Јаношевић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/535-098
/
1262
Предраг Продановић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-33-020
/
1263
Предраг Радмановић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/534-606
/
1264
Радислава Ковачевић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/207-13-70
/
1265
Радослав Момчиловић
адвокат
Шид
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/541-689
/
1266
Рајка Јасика
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-62-930
/
1267
Сања Вујаковић Симић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/546-650
/
1268
Сања Чулић Маљковић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/83-93-911
/
1269
Светлана Бишчић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/85-55-323
/
1270
Сергеј Младеновски
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/211-411-8
/
1271
Славољуб Каран
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
022/610-194
1272
Слободан Алфировић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-88-083
/
1273
Слободан Дивнић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/151-77-15
/
1274
Снежана Станковић
адвокат
Панчево
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/128-52-87
/
1275
Софија Шпановић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/557-893
/
1276
Србислав Спајић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
2.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/541-484
/
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/642-889
/
1277
Александар Михајловић
адвокат
Параћин
Крагујевац
адвокат
Ћуприја
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
Крагујевац
15.4.2006.
Крагујевац
15.4.2006.
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
1278
Александра Рашић Игњатовић
Крагујевац
1279
Андрија Борковић
адвокат
Крагујевац
1280
Анђела Станишић
адвокат
Аранђеловац
1281
Аница Марковић Никић
адвокат
Свилајнац
1282
Биљана Костић
адвокат
Крагујевац
1283
Биљана Ташовић
адвокат
Крагујевац
1284
Божидар Станојевић
адвокат
Баточина
1285
Бранка Лекић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
1286
Бранко Ракита
адвокат
Крагујевац
1287
Бранко Стевановић
адвокат
Аранђеловац
1288
Вера Миленковић
адвокат
Јагодина
1289
Весна Живановић
адвокат
Топола
063/888-3282
035/475-435
КОМПЛЕТ
063/609-286
034/336-990
КОМПЛЕТ
063/7761-815
/
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-35-189
035/314-166
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/88-56-826
034/330-100
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/18-58-373
034/338-518
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/617-701
034/842-131
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/17-44-991
/
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-45-828
/
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/192-3004
/
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/110-87-87
/
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/650-445
/
1290
Весна Илић
адвокат
Топола
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/690-368
/
1291
Видоје Стојановић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/20-30-917
/
1292
Владан Костић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/20-36-338
/
1293
Владимир Марковић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/260-17-20
/
1294
Горан Стевановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/168-78-24
/
1295
Гордан Бзенић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/712-60-20
/
1296
Гордана Исаковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/157-44-00
/
1297
Гордана Симовић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/128-38-78
035/24-33-99
1298
Даница Радоњић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/16-22-026
/
1299
Десимир Миленковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/20-35-97
/
1300
Добрија Миљковић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/800-21-75
035/473-540
1301
Драган Чабрић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/121-8021
/
1302
Драгица Анђелић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/191-3091
/
1303
Драгиша Милутиновић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/609-828
/
1304
Душан Гашић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/880-1111
035/240-645
1305
Душко Вукоје
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/314-651
034/334-738
1306
Душко Станковић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-444-031
/
1307
Живан Јеремић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/334-299
034/334-299
1308
Живојин Димитријевић
адвокат
Рековац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/88-11-654
/
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/807-8248
034/364-222
1309
Зоран Илијевски
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
1310
Зоран Илић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/199-6224
/
1311
Зоран Илић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/899-20-51
/
1312
Зоран Николић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/24-57-908
/
1313
Зорица Перић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/269-22-69
/
1314
Јасмина Ристић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/23-83-412
035/474-598
1315
Јела Филиповић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/140-24-04
/
1316
Јелена Милетић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/74-27-397
035/311-041
1317
Јован Калајџић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/84-25-901
/
1318
Љиљана Арсенијевић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/141-32-02
034/346-835
1319
Љубомир Бошковић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/173-8000
711-616
1320
Миладин Гаговић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-28-924
035/475-206
1321
Миланка Митровић
адвокат
Баточина
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/363-807
/
1322
Миланка Стевовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/8086-757
034/336-515
1323
Милија Анђелић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/13-10-923
/
1324
Милица Брдар
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-654-51
/
1325
Милован Вујадиновић
адвокат
Деспотовац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/24-13-009
035/611-835
1326
Милоје Илић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/1860-939
/
1327
Миломир Веселиновић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-45-488
/
1328
Миодраг Радоњић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/132-82-22
/
1329
Мирјана Весовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/844-6900
/
1330
Мирјана Радишић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/82-83-058
035/242-759
1331
Мирјана Ћирковић Мидић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/61-66-81
034/330-465
1332
Мирослав Ђорђевић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/576-701
/
1333
Млађан Ивановић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-14-064
035/224-961
1334
Наташа Аврамовић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/40-859-80
/
1335
Небојша Миковић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/477-088
035/477-088
1336
Небојша Миленковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/394-88-78
035/225-607
1337
Небојша Симић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/138-11-11
/
1338
Ненад Говедаровић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
/
035/323-504
1339
Ненад Саџаковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/777-00-75
035/221-434
1340
Новица Јевтић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-16-703
/
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/627-215
/
1341
Оливера Петровић
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/83-28-058
/
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/847-66-57
/
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/143-45-96
/
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/613-671
020/311-487
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/292-6007
035/221-835
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-419-169
035/314-245
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/14-15-974
/
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/832-55-70
/
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/123-15-26
/
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/75-67-827
/
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/36-15-10
/
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-85-575
035/321-324
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/141-29-13
/
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/88-44-448
/
адвокат
Параћин
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/21-21-001
/
Слободан Милојевић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
063/603-933
/
Томислав Благојевић
адвокат
Рача
Крагујевац
15.4.2006.
КОМПЛЕТ
064/22-55-770
/
1359
Снежана Кукањац
адвокат
Ужице
Београд
27.5.2006.
063/612-925
/
1360
Душан Лончаревић
адвокат
Београд
Београд
27.5.2006.
/
064 302 87 98
1361
Авдеј Попов
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1600-270
/
1362
Александар Босијоковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
065/20-40-800
011/2645-948
1363
Александар Жежељ
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/8133-225
/
1364
Александар Илић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/126-72-70
/
1365
Александар М. Петровић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1366
Александар Негић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/140-926
1367
Александар Попара
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1254-338
011/184-313
1368
Александар Продановић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/289-237
011/3089-185
1369
Александар Ћурчић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/281-034
011/2154-419
1370
Александра Илић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/85-90-866
/
1371
Александра Косановић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/27-35-788
/
1372
Александра Мамузић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1314-048
011/404-170
1373
Александра Остојић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/8132-966
011/3324-398
1342
Петар А. Петровић
адвокат
Рача
Крагујевац
1343
Петар Михајлов
адвокат
Параћин
1344
Радослав Савић
адвокат
Параћин
1345
Рамиза Ђаковац
адвокат
Нова Пазова
1346
Ружица Николић
адвокат
Јагодина
1347
Светлана Раткоњић
адвокат
Свилајнац
1348
Светозар Крвавац
адвокат
Параћин
1349
Синиша Рајић
адвокат
Параћин
Крагујевац
1350
Славица Гајић
адвокат
Јагодина
1351
Славица Нешић
адвокат
Свилајнац
1352
Славица Росић
адвокат
Крагујевац
1353
Славиша Димић
адвокат
Свилајнац
1354
Славољуб Илић
адвокат
Баточина
1355
Слађана Крвавац
адвокат
1356
Слободан Драгутиновић
1357
1358
/
учинилац
/
учинилац
*прешао у адвокате
1374
Арсеније Кљајевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
1375
Благоје Стојановић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/302-908
011/3285-133
1376
Бобан Митровски
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1277-506
011/2334-965
1377
Божидарка Бајић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1378
Бојан Р. Томић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/245-217
/
064/317-0239
/
1379
Боривоје Гачић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/2491-455
1380
Бранислав Ивановић
адвокат
Панчево
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/128-22-70
/
1381
Бранислав Стошић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/279-8431
/
1382
Бранислава Фурјановић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/423-288
011/2402-035
1383
Бранка Слани Табароши
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/8325-205
011/422-966
1384
Бранко Шиниковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/244-9556
1385
Бранко Павловић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
065/220-22-44
011/3614-903
1386
Велиборка Филиповић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
1387
Велимир Матковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-10-518
/
1388
Велимир Поповић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/3443-602
011/26-21-853
1389
Веран Зечар
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-11-555
/
1390
Верица Чичаревић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/13-00-114
/
1391
Верољуб Ђукић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/175-60-80
011/2636-255
1392
Весна Митрић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/123-58-49
011/3978-250,011/2473-563
1393
Весна Р. Нићин
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/611-74-03
011/2131-037
1394
Вилијам Паспаловски
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1100-285
/
1395
Витомир П. Драгић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/219-567
/
1396
Владан Златић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/239-834
011/2642-094
1397
Владимир Голубовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/261-386
/
1398
Владимир Пријовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
065/4333-303
/
1399
Владимир Савић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/139-56-10
/
1400
Властимир Матовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/354-02-64
1401
Војислав Баковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/387-410
/
1402
Војислав Воштић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1244-226
011/2390-095
1403
Војислава Пантић Сретеновић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/24-99-58
011/3583-187
1404
Горан Дуловић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/2601-053,011/2605-451
1405
Горан Зечевић
адвокат
Београд
Београд
1406
Горан Станишић
адвокат
Београд
1407
Горан Цветић
адвокат
Београд
1408
Гордана Живановић
адвокат
Београд
1409
Гордана Јанковић
адвокат
Београд
1410
Гордана М. Поповић
адвокат
Београд
1411
Гордана Ћушић
адвокат
Београд
1412
Даниела Муратовић
адвокат
Београд
1413
Данка Живановић
адвокат
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/7718-008
/
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/408-17-54
011/2414-953
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/8290-706
/
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/809-55-34
011/176-09-02
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/82-59-498
/
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/7756-149
011/496-661
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/20-19-808
/
Београд
1414
Дара Хут
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/8350-333
/
1415
Дарко Мишчевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-52-641
011/2493-505
1416
Дејан Бабић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/173-00-43
011/121-418
1417
Дејан Ковачевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1215-886
/
1418
Добрила Беочанин
адвокат
Краљево
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1419
Драган Ђокић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/211-975
/
1420
Драган Радишевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/32-35-834
1421
Драгана Д. Радовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/89-544-23
011/3235-834
1422
Драгана Ивановић Радојчић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/123-1882
/
1423
Драгана Фехер
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/168-74-04
011/33-21-115
1424
Драгослав Милосављевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
062/403-415
/
1425
Дубравка Поповић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/584-727
1426
Душан Дробац
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/354-02-64
1427
Душан Кошутић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/251-126
/
1428
Душан Марковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1161-334
011/3166-991
1429
Душан Машић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/215-180
011/641-510
1430
Душан Радосављевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/365-419
/
1431
Душан Слијепчевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/352-749
011/3225-942
1432
Душан Ш. Мићановић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/244-8301
/
1433
Душко Борчић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/22-16-76
/
1434
Ђорђије Вуковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/8320-748
/
1435
Емила Вучићевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/8444-023
011/3583-557
1436
Зоран Јеличић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1320-710
011/32-33-725
1437
Зоран Михајловић
адвокат
Шабац
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/363-5107
/
1438
Зоран Сударевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ 064/110935
1439
Зорана Стојковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/349-986
011/3620-534,011/3065-430
1440
Зорана Равић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1713-920
011/2509-330
1441
Зорица Јовановић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/8329-429
011/8723-490
1442
Иван В. Бајазит
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-490-460
/
/
1443
Иван И. Ненадовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/2449-251
/
1444
Ивана Болић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/199-41-61
/
1445
Ивана Кесар
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/111-77-99
/
1446
Ивица Вуковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1447
Игор Симић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/319-56-81
1448
Јасмина Живковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1449
Јасмина Кујунџић Рончевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/8235-474
/
1450
Јасмина Поповић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/88-72-474
011/262-0093
1451
Јелена Жикић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/813-20-20
011/244-54-13
1452
Јелена Лопичић Јанчић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/316-574
011/3016-149
1453
Јелена Милетић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-09-004
011/2632-367
1454
Јелица Аврамовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/458-98-59
/
1455
Јованка Урукало
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-88-150
011/311-88-21
1456
Јованка Андрејевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/8580-20-10
011/361-7447
1457
Јованка Зечевић Анђелковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/324-82-31
1458
Јованка Јовић Трифуновић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/2605-173
1459
Југослав Тинтор
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/123-0607
/
1460
Катарина Милекић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1440-223
011/4442-448,011/4442-988
1461
Кристина Мухтић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/76-12-789
/
1462
Леа Герасимовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/309-369
011/3283-141
1463
Лидија Стијовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/347-60-92
011/752-288
1464
Љиљана Ђонић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-145-77
/
1465
Љиљана Томић Коџић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/263-823
/
1466
Маја Тркуља
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/7713-154
/
1467
Марија Зарић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/233-4765
011/2135-332
1468
Марија Чолић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/360-489
011/3593-893
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1469
Марина Вујин Матковић
адвокат
Београд
Београд
1470
Марко Кастратовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/23-24-20
/
1471
Милан Ивановић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/275-883
011/451-223
1472
Милан Милосављевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1420-460
011/397-60-36
1473
Миленко Малешевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/398-205
011/683-027
1474
Миленко Милисављевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/3443-602
064/112-59-87
/
1475
Милинко Трифковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
1476
Милица Влаховић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/82-19-727,064/45-79-879 011/8127-297
1477
Милица Стевановић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/323-44-55
1478
Милован Комненић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/118-6001
/
1479
Милош Владисављевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/371-329
011/3015-344,011/3015-433
1480
Милош Милојевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/436-58-20
011/2442-555
1481
Милош Цвијић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/3248-231
1482
Миљан Тимотијевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/222-54-16,064/160-77-57
1483
Миодраг Гломазић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/242-935
011/3287-144
1484
Миодраг Никачевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/157-199
1485
Миодраг Секулић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/229-037
011/2-625-213
1486
Мирјана Вукајловић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/440-258
011/3089-182
1487
Мирјана Ђокић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/83-43-201
011/2440-926
1488
Мирјана Маљковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/213-629
011/2491-232
1489
Мирјана Митић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/771-38-38
/
1490
Мирјана Несторовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/3067-625,011/3067-624
1491
Мирјана Путниковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/830-36-86
011/3223-743
1492
Мирјана Рашковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/310-525
011/8724-380
1493
Мирослав Маринковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/28-00-68
011/3443-602
011/322-55-67
1494
Мирослав Тодоровић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/83-16-300
1495
Младен Вујић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/208-718
011/641-510
1496
Наташа Цветићанин
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/180-54-30
011/316-4380
1497
Небојша Главаш
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/32-44-257
1498
Невенка Госпавић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/8065-178
011/3089-182
1499
Немања Вукотић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/2418-350
011/2132-128
1500
Ненад Вукасовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/398-188
011/2415-562
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/81-30-435
/
1501
Ненад Илић
адвокат
Београд
Београд
1502
Никола Гавриловић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/2401-032
1503
Никола Думнић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/265-67-95
/
1504
Никола Радосавовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1505
Олга Вукашиновић
адвокат
Прибој
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/32-77-144
033/51-938
1506
Олга Турчиновић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/157-41-86
/
1507
Орце Лазаревски
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-88-748
/
1508
Павао Вујасић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/84-14-416
011/84-80-300
1509
Петар Крчмар
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/110-59-75
011/2177-879
1510
Петра Сарић Васиљевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/219-8275
011/3342-976,011/562-316
1511
Радица Костадиновић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/282-449
/
1512
Радмила Матовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/136-97-91
011/3550-952
1513
Радослав Маринковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/3248-231
1514
Рашко Ристић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/116-97-29
011/2414-363
1515
Сава М. Стојановић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/287-465
/
1516
Сандра Петровић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1517
Сања Калчевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1518
Сања Пејовић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/256-889
011/2182-023
1519
Саша Гемаљевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/245-080
/
1520
Светлана Марјановић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/2645-630
1521
Светлана Текић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/13-97-231
/
1522
Селимир Милевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/254-31-54
/
1523
Синиша Луковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-38-405
/
1524
Славица Ковачевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/153-3586
/
1525
Славица Танасковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/3313-437
011/311-35-67
1526
Славиша Н. Вукосављевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/147-976
1527
Славко Петрић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1528
Слађана Вуковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-46-255
/
1529
Слободан Бујошевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/32-37-836
1530
Слободан Ј. Веселиновић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/1284-116
/
1531
Слободанка Поповић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/2632-367
1532
Слободанка Р. Остојић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
011/2503-523
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-531-10
/
1533
Снежана Божић
адвокат
Београд
Београд
1534
Снежана Момчилов
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1535
Снежана Чорбић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/82-75-305
011/244-2601
1536
Соња Букилић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/7714-249
/
1537
Соња Богосављевић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/633-93-70
/
1538
Спасенија Лазаревић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/275-459
/
1539
Србољуб Стефановић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
1540
Срђан Лазић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/262-803
/
1541
Срђан Новаковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/7499-144
/
1542
Стојан Кукић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/7171-329
/
1543
Сузана Крековић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/244-99-86
/
1544
Тамара Алексић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/25-00-606
/
1545
Тања Танасковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
063/8185-175
/
011/26-21-853
1546
Татјана Стаменковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-80-540
011/244-26-01
1547
Тони Чабраја
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/110-93-22
/
1548
Феђа Живковић
адвокат
Београд
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
064/375-63-13
/
1549
Чедомир Марјановић
адвокат
Пожаревац
Београд
28.5.2006.
КОМПЛЕТ
/
012/226-928
1550
Александар Пантић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/1415-654
018/528-314
1551
Александар Петровић
адвокат
Пирот
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/162-16-29
010/312-215
1552
Алета С. Стојановић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/462-017
/
1553
Ана Ђинђић Станимировић
адвокат
Алексинац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/845-59-08
/
1554
Биљана Бранковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/136-52-35
018/527-629
1555
Биљана Дуњић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/8237-489
027/383-540
1556
Богдан Т. Ђукић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
027/323-201
1557
Божидар Филиповић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/454-795
/
010/337-391
1558
Борислав Бјелопавлић
адвокат
Пирот
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/137-1-555
1559
Велин Стојичков
адвокат
Босилеград
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
017/77-512
1560
Верица Јовановић
адвокат
Алексинац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
018/803-707
1561
Весна Јовановић Јанковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/800-25-70
/
1562
Виолета Минић
адвокат
Пирот
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/283-83-91
010/325-198
1563
Виолета Момчиловић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
016/244-062
1564
Виолета Тасић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/220-61-98
016/243-248
1565
Витомир Цигулајкић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/252-0471
/
1566
Влада Крстић
адвокат
Бујановац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
017/651-596
1567
Владан Живковић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/82-92-978
/
1568
Вукадин В. Милојевић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/405-006
/
1569
Вукица Момчиловић Дашић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
016/244-062,016/280-459
1570
Горан Илић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
017/410-078
1571
Гордана Жикић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/220-37-96
018/514-320
1572
Дејан Раковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-333-931
018/240-433
1573
Добривоје Вучковић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
016/51-613
1574
Добривоје Трајковић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/409-762
/
1575
Драган А. Симоновић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/1198-024
/
1576
Драган Д. Николић
адвокат
Сурдулица
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
017/815-176
1577
Драган М. Јоксимовић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
027/22-621,027/28-480
1578
Драган Миленковић
адвокат
Алексинац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/123-18-18
018/801-133,018/800-800
1579
Драган Митић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
062/557-243
/
1580
Драган Младеновић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/8458-145
016/52-343
1581
Драган Николић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/402-264
/
1582
Драган Петровић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/789-31-51
016/885-135
1583
Драган Станисављевић
адвокат
Владичин Хан
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/88-30-880
/
1584
Драгана Живковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/240-51-81
018/584-837
1585
Драги Миодраг Крстић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
/
1586
Драгица Младеновић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/127-3942
016/241-615
1587
Драгиша Стојановић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-52-997
/
1588
Драгиша Церовчанин
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/205-11-47
/
1589
Драгољуб Лазаревић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
018/520-955
1590
Драгомир Ковачевић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
062/426-535
/
1591
Драгор Николић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/24-99-622
018/520-056
1592
Евгенија Китановић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/20-77-201
/
1593
Ерминија Рајковић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-569-415
/
1594
Жаклина Тодоровић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/322-3101
018/520-746
1595
Жарко Митровић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/71-655-73
/
1596
Живко В. Стошић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
017/24-520
1597
Живко Ракоњац
адвокат
Алексинац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-222-338
018/80-45-74
1598
Здравка Гагулска
адвокат
Босилеград
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
017/77-873
1599
Зијадин Аземи
адвокат
Бујановац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/802-70-84
/
1600
Злата Д. Ивковић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/33-58-818
/
1601
Злата Ћирић Бељан
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/456-472
/
1602
Зоран Величковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-86-001
/
1603
Зоран Георгиев
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/251-92-99
/
1604
Зоран Ђушић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/84-55-584
/
1605
Зоран Ј. Петровић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-45-750
/
1606
Зоран Јовић
адвокат
Власотинце
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/7039-299
/
1607
Зоран Лакић
адвокат
Куршумлија
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
027/382-221
1608
Зоран Савић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-99-390
/
1609
Зоран Стамболић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-31-945
018/515-713
1610
Зоран Стаменковић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-65-511
/
1611
Зоран Стефановић
адвокат
Сврљиг
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/800-98-10
/
1612
Иван Јанков
адвокат
Пирот
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/8323-057
/
1613
Иван Станојковић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/189-24-69
017/32-498
1614
Ивона П. Антић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/458-566
/
1615
Игор Марјановић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/215-76-14
016/781-637
1616
Ирена И. Станисављевић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
017/32-891
1617
Ирена Љ. Стојадиновић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/320-20-33
/
1618
Јасмина Видановић
адвокат
Пирот
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/172-76-94
010/321-856
1619
Јасмина Спасић
адвокат
Власотинце
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
062/498-497
/
1620
Јелена Димић Станојев
адвокат
Алексинац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
018/804-880
1621
Јелена Цакић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/15-97-311
016/51-995
1622
Јован Зејак
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/407-327
/
1623
Јован Н. Алексић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/441-596
017/414-544
1624
Јованка Ћирић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/29-49-39
018/52-3038
1625
Јордан Величков
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/288-55-87
/
1626
Југослав Јовановић
адвокат
Алексинац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/233-70-70
/
1627
Катарина Нешић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/466-918
/
1628
Лидија Видојковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/1253-891
/
1629
Лидија Миладиновић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/7707-349
/
1630
Љиљана Б. Тошић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
1631
Љиљана М. Денић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/438-004
/
1632
Љиљана Спасић Манић
адвокат
Пирот
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/166-08-97
010/335-245
1633
Љубиша Костадиновић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/16-38-491
/
1634
Марија Митић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
027/322-99,027/332-534
064/17-36-333
/
1635
Марина Кљаић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/150-2009
/
1636
Милан Стефановић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
016/542-85
1637
Миланка Цветковић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/687-766
017/444-714
1638
Милорад Стојановић
адвокат
Мерошина
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/74-59-748
/
1639
Милош В. Соколовић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/89-67-479
016/215-186
1640
Милчо Тодоровски
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/1900-558
018/368-945
1641
Миодраг Радовановић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-16-685
/
064/125-20-58
010/335-406
1642
Миомир Иванковић
адвокат
Пирот
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
1643
Миомир Мишић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
017/412-153
1644
Мирјана Ристић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/123-46-24
018/521-068
1645
Мирослав Живановић
адвокат
Алексинац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
018/801-294
1646
Мирослав С. Нешић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/404-185
/
018/800-712
1647
Михајло Стојановић
адвокат
Алексинац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
1648
Момчило М. Ковачевић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/453-533
/
1649
Наташа Ћирић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/114-49-49
018/524-380
1650
Небојша Петровић
адвокат
Пирот
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/827-8-560
/
1651
Небојша Станковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-412-98
/
1652
Ненад И. Томић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/427-796
/
1653
Никола В. Стошић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/73-84-226
/
1654
Никола Цветковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/410-149
/
1655
Новица Здравковић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-40-989
/
1656
Олгица Станковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/245-0-295
/
1657
Предраг Милановић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/408-529
/
1658
Раденко Миладиновић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/162-1906
/
1659
Радивоје Ракић
адвокат
Ражањ
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/115-75-23
/
1660
Радмила Вучковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/24-99-506
/
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
1661
Радмила Станковић
адвокат
Лесковац
Ниш
016/213-532
1662
Радосав Јукић
адвокат
Прокупље
1663
Радош А. Милентијевић
адвокат
Куршумлија
1664
Рајчо Тодоров
адвокат
Босилеград
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/8145-952
027/324-031
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/86-46-095
027/382-906
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/835-96-91
/
Ниш
1665
Ратко Иванов
адвокат
Врањска Бања
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/210-3221
/
1666
Саша Пејчић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/135-90-65
/
1667
Светлана Џаковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/132-1555
/
1668
Светозар Милојевић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/89-45-297
027/332-823
1669
Светозар Станојковић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/772-8-772
017/32-498
1670
Сента Д. Новковић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-82-860
/
1671
Синиша Станојковић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/218-16-21
/
1672
Славица Стојановић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
1673
Славиша Станковић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/456-855
016/216-322
1674
Славомир Ђурђевић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/188-30-25
018/210-771
1675
Слађана Козомара Живић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/426-599
/
1676
Слободан Павловић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/1696-981
016/43-795
1677
Слободанка Милутиновић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/293-57-55
018/215-469
1678
Слободанка Стојановић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/270-4997
018/545-268
1679
Снежана Станић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/20-234-09
018/527-159
1680
Снежица Живановић Шкаро
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/217-15-39
/
1681
Соња М. Спасовић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/178-60-40
/
1682
Србољуб У. Милосављевић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/427-707
/
1683
Срђан Б. Станковић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/800-51-68
/
1684
Срђан Митић
адвокат
Пирот
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/612-603
010/336-650
1685
Сретен Миловановић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/764-0-438
/
1686
Сретен Нешић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
017/22-902
1687
Станислав Крстић
адвокат
Власотинце
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/8130-597
/
1688
Станиша М. Стаменковић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
017/32-476
016/215-754
1689
Станиша Трајковић
адвокат
Владичин Хан
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/869-77-26
/
1690
Стојадин Спасић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/89-57-792
/
1691
Стојан Љ. Илић
адвокат
Врање
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-81-062
/
1692
Тамара Б. Стојменовић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/292-5100
/
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/213-756
018/242-254
1693
Томислав Миладиновић
адвокат
Ниш
Ниш
1694
Тонио Ранковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
520-746
1695
Ћира Стаменковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/20-877-63
/
1696
Цветко Кнежевић
адвокат
Ниш
Ниш
3.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/200-6235
/
1697
Бисерка Р. Таралић
адвокат
Трстеник
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-202-429
037/711-356
1698
Бојана Потежица
адвокат
Пријепоље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/32-42-148
033/712-681
1699
Будимир Радивојевић
адвокат
Бајина Башта
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/865-960
1700
Велисав Међедовић
адвокат
Пожега
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/263-26-20
031/811-524
1701
Велисава Пушица
адвокат
Нова Варош
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
033/63-365
1702
Вера Баћковић
адвокат
Ужице
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/8097-977
031/512-091
1703
Витомир Благојевић
адвокат
Врњачка Бања
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/84-14-322
/
1704
Владимир Трифковић
адвокат
Прибој
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/686-987
033/52-610,033/52-413
1705
Вук Новитовић
адвокат
Ужице
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/514-044
1706
Гаврило Поповић
адвокат
Ужице
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/852-70-64
031/519-558
1707
Горан Петронијевић
адвокат
Ариље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-99-291
031/893-784
1708
Горан Рајић
адвокат
Пријепоље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/124-2251
033/714-738
1709
Данило Ристић
адвокат
Трстеник
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-64-534
037/711-036
1710
Драган В. Сладић
адвокат
Трстеник
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/120-9008
/
1711
Драган Јагодић
адвокат
Бајина Башта
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
865-860
1712
Драган Јелисавчић
адвокат
Бајина Башта
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/859-0804
/
1713
Драган Марковић
адвокат
Бајина Башта
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/861-339,031/862-507
1714
Драгана Обреновић
адвокат
Ужице
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/513-022
1715
Драгољуб Црномарковић
адвокат
Врњачка Бања
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/615-580
1716
Драгош Петрашиновић
адвокат
Трстеник
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-16-088
/
1717
Драшко М. Матовић
адвокат
Пожега
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/32-59-110
031/812-306
1718
Душан Дробњаковић
адвокат
Пријепоље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/16-14-335
033/713-566
1719
Душко Стефановић
адвокат
Ариље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/892-116
1720
Ђорђе Ранковић
адвокат
Ужице
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/23-43-273
031/512-594
1721
Зоран М. Јевђић
адвокат
Ариље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/891-505
1722
Илија Илић
адвокат
Косјерић
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/613-705
031/782-756
1723
Јелена Вучићевић
адвокат
Пожега
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/713-250,031/714-422
1724
Комлен Голубовић
адвокат
Прибој
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/19-33-026
033/54-187
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/22-891-39
031/512-382
1725
Љиљана Раковић
адвокат
Ужице
Ужице
Пријепоље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
адвокат
Ариље
Ужице
16.6.2006.
адвокат
Пријепоље
Ужице
16.6.2006.
Милан Вучић
адвокат
Врњачка Бања
Ужице
Милан Стевовић
адвокат
Пожега
Ужице
1726
Љубица Кувељић
адвокат
1727
Љубодраг Божовић
1728
Мехмед Ровчанин
1729
1730
/
033/712-681,033/713-571
КОМПЛЕТ
063/651-979
031/893-956
КОМПЛЕТ
064/46-23-258
/
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-50-710
036/617-910
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/63-84-84
/
1731
Милена Ракочевић
адвокат
Врњачка Бања
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/169-23-68
036/612-903
1732
Милош Чекић
адвокат
Врњачка Бања
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/826-35-01
036/611-821
1733
Милун Ђорђевић
адвокат
Косјерић
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/8210-962
031/783-472
1734
Мирјана Јокић
адвокат
Бајина Башта
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/217-58-20
/
1735
Мирјана Раденковић
адвокат
Врњачка Бања
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
036/611-821
1736
Мирољуб Јовичић
адвокат
Чачак
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/654-729
032/342-642
1737
Мирослав Јевтић
адвокат
Врњачка Бања
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/605-649
036/616-777
1738
Нада Конатар
адвокат
Пријепоље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/1907-375
033/712-841
1739
Надежда Миливојевић
адвокат
Ужице
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/29-157-29
031/511-765
1740
Нера Стевовић
адвокат
Пожега
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
062/408-321
/
1741
Обрен Драгутиновић
адвокат
Трстеник
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/123-12-95
037/716-943
1742
Раденко Гашовић
адвокат
Пожега
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/641-025
031/811-469
031/513-819
1743
Радисав Николић
адвокат
Ужице
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/3220-777
1744
Радиша Штуловић
адвокат
Косјерић
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/292-1788
031/783-555
1745
Ружа Којић
адвокат
Врњачка Бања
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/21-89-359
036/612-803
1746
Сабахудин Хајдаревић
адвокат
Пријепоље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
065/477-55-55
/
1747
Саша Ћендић
адвокат
Трстеник
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/77-98-053
036/615-451
1748
Светлана Пауновић
адвокат
Косјерић
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
065/404-19-57
/
1749
Светозар Недељковић
адвокат
Трстеник
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/810-46-80
037/715-695,037/712-543
1750
Сенад Лујиновић
адвокат
Пријепоље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/16-13-705
033/716-764
1751
Славица Ђ. Митровић
адвокат
Нова Варош
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
031/894-132
1752
Славица Р. Ракић
адвокат
Пожега
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/830-5071
031/713-092
1753
Спасоје Пушица
адвокат
Нова Варош
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/178-04-14
033/63-365
1754
Станимирка Богдановић
адвокат
Пожега
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/158-9446
/
1755
Стојан Милојевић
адвокат
Пожега
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/888-28-35
031/713-281
1756
Тијана Конатар
адвокат
Пријепоље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/142-6907
033/712-841
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/211-80-51
031/783-555
1757
Томислав Бонџулић
адвокат
Косјерић
Ужице
1758
Томислав Живановић
адвокат
Бајина Башта
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
/
863-813
1759
Томислав Поњавић
адвокат
Ужице
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/348-18-02
031/518-145
1760
Ћамил Буквић
адвокат
Пријепоље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/158-87-85
033/713-045
1761
Хајрудин Балтић
адвокат
Пријепоље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
064/185-92-94
033/711-241
1762
Хајрудин Козица
адвокат
Пријепоље
Ужице
16.6.2006.
КОМПЛЕТ
063/83-21-721
/
1763
Светлана Манић
адвокат
Велика Плана
Београд (Авала)
18.9.2006.
КОМПЛЕТ
064/18-12-390
011/208-33-55
1764
Биљана Драгаш
адвокат
Београд
Београд (Авала)
18.9.2006.
КОМПЛЕТ
063/7-202-389
011/2685-689
1765
Љиљана Боровић
адвокат
Београд
Београд (Авала)
18.9.2006.
КОМПЛЕТ
063/772-11-82
011/264-33-95
1766
Александар Вучетић
адвокат
Београд
Београд (Авала)
18.9.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-36-999
011/264-33-95
1767
Новак З. Филиповић
адвокат
Београд
Београд (Авала)
18.9.2006.
КОМПЛЕТ
064/130-13-13
011/264-33-95
1768
Ивица Симоновски
адвокат
Зрењанин
Београд (Авала)
30.9.2006.
064/178-19-55
023/548-915
1769
Загорка М. Гашић
адвокат
Ниш
Београд (Авала)
30.9.2006.
КОМПЛЕТ
063/529-342
/
жртва
/
1770
Катарина М. Милосављевић
адвокат
Београд
Београд (Авала)
30.9.2006.
КОМПЛЕТ
063/383-272
011/262-4447
1771
Игор Шиман
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/529-962
/
1772
Зора Радомировић Етторе
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/529-266
/
1773
Горан Петковски
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/534-855
/
1774
Владимир Бељански
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/7786-561
/
1775
Милан Караћ
адвокат
Нови Сад (Жабаљ)
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/7-369-981
/
1776
Милица Петровић
адвокат
Нови Сад (Жабаљ)
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
0638-271-664
/
1777
Снежана Секулић
адвокат
Бечеј
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/170-9730
/
1778
Александра Субаков
адвокат
Бечеј
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/35-85-188
/
1779
Срђан Глигорић
адвокат
Бечеј
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/614-9404
/
1780
Милош Субаков
адвокат
Бечеј
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
065/3269-682
1781
Недељко Мандић
адвокат
Врбас
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
/
705-377
1782
Вера Р. Стојановић
адвокат
Врбас
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/134-03-05
1783
Ђорђе Пилиповић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/520-979
/
1784
Мирослав Милошевић
адвокат
Рума
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/586-387
/
/
1785
Илија Стјепановић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/86-87-754
/
1786
Здена Солга
адвокат
Нови Сад (Руменка)
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/19-722-16
/
1787
Смиљка Летић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/526-210
/
1788
Јованка Мићић Кахриман
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/132-7669
/
1789
Радојка Ковачев
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/127-61-81
/
1790
Радован Штрбац
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/503-187
/
1791
Небојша Ивковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/8061-880
/
1792
Владимир Медовић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/858-3987
/
1793
Горан Крнчевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/110-88-54
/
1794
Александар Марков
адвокат
Бечеј
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
062/629-399
/
1795
Марија Милорадов
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
1796
Золтан Смиешко
адвокат
Бечеј
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
/
021 6914-166
1797
Биљана М. Ђурић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/294-3651
/
1798
Александар Петков
адвокат
Бечеј
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-625-348
/
1799
Александар Бојков
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/8335-444
/
1800
Зоран Јањевић
адвокат
Тител
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/542-897
/
1801
Антал Крижан
адвокат
Тител
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/741-61-61
/
1802
Зоран Ивановић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/122-74-96
/
1803
Зоран Стојанов
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/802-66-50
/
1804
Рајко Марић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/538-479
/
021/6433-272
1805
Владимир Копања
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/8444-340
/
1806
Дејан Кљајић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/171-5608
/
1807
Аљоша Чупковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/259-86-20
/
1808
Душан Башић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/1689-051
/
1809
Данијел Игњатић
адвокат
Беочин
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/373-40-20
/
1810
Милан Вебер
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
064 225 52 65
021/6614-921
1811
Татјана Егеља
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/582-002
/
1812
Снежана Батинић
адвокат
Бечеј
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
/
021/69-14-780
1813
Зорка Ђоновић Малуцков
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
9.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/7761-165
/
1814
Милица Кулиџан
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/540-932
/
1815
Велимир Липован
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/544-576
/
1816
Предраг Васиљевић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/824-39-02
/
1817
Љубомир Јанић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
/
023/560-193
1818
Бранко Трајлов
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
/
023/535-194
1819
Слободан Шоћ
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/544-710
0230/401-290
1820
Ирена Тапавички
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/581-450
/
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
/
023/510-521
1821
Споменка Рељин Станојев
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
1822
Бранислав Зарић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/561-270
0230/21-359
1823
Боривој Ћурчић
адвокат
Нови Бечеј
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/382-95-22
/
1824
Габор Сивери
адвокат
Нови Бечеј
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/876-1904
0230/72-581
1825
Зорица Грубић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/131-65-24
0230/75-197
1826
Бранислав Сивчев
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/805-42-47
0230/31-343
1827
Вукица Мидоровић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/817-89-63
0230/32-918
1828
Јожеф Леринц
адвокат
Нови Кнежевац
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/181-70-34
0230/26-518
1829
Здравко Тубин
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/273-43-67
0230/435-121
1830
Слободан Станков
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/375-08-10
/
1831
Младен Иветић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
/
0230/425-525
1832
Милан Иветић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
/
0230/425-525
1833
Драган Тодоровић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/836-85-67
0230/28-847
1834
Невенка Живић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/532-857
0230/435-186
1835
мр. Милеј Кораћ
адвокат
Нови Сад
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/744-34-53
021/450-668
1836
Миодраг Влајнић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/824-98-39
0230/34-225
1837
Мирјана Перовић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/125-05-38
0230/24-951
1838
Нада Перишић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/331-24-83
0230/23-602
1839
Јелена Перовић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/289-90-34
0230/24-951
1840
Миодраг Марићевић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/538-411
0230/33-055
1841
Ангелина Брдарић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/804-86-33
0230/23-079
1842
Бранко Алексић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/813-78-83
0230/34-277
1843
Славко Денда
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/165-84-16
023/511-772
1844
Мирослав Јованов
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/124-18-16
023/41-092
1845
Зоран Милојевић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/505-059
023/262-483
1846
Здравко Ћосић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/131-02-48
023/41-092
1847
Павел Дурчок
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/786-48-88
023/562-370
1848
Јован Станков
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/137-93-55
023/564-090
1849
Владимир Стоиљковски
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/241-40-28
023/41-092
1850
Север Закић
адвокат
Нови Кнежевац
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/845-04-99
0230/81-087
1851
Војо Латиновић
адвокат
Кикинда
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/565-003
0230/34-594
1852
Стеван Тиквицки
адвокат
Нови Кнежевац
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/889-759
0230/81-824
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/882-91-25
0230/83-281
1853
Јован Мишчевић
адвокат
Нови Кнежевац
Зрењанин
Нови Бечеј
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
065/377-13-52
/
адвокат
Нови Бечеј
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/872-19-95
/
адвокат
Нови Кнежевац
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/811-38-42
/
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/304-382
/
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/822-57-79
0230/83-348
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/772-34-03
0230/23-516
Зрењанин
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/167-45-19
0230/435-119
22.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/779-00-84
0230/24-286
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/236-913
011/759-839
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/292-621
/
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/27-24-25
/
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/208-198
/
1854
Радослав Чокић
адвокат
1855
Бранислав Станчић
1856
Љубомир Арновљев
1857
Исидор Лазић
адвокат
Нови Кнежевац
1858
Слободан Суботин
адвокат
Нови Кнежевац
1859
Димитрије Живков
адвокат
Кикинда
1860
Драган Ромић
адвокат
Кикинда
1861
Ратко Марчета
адвокат
Кикинда
Зрењанин
1862
Бисерка Марковић
адвокат
Београд
1863
Снежана Ракочевић
адвокат
Београд
1864
Боривоје Марковић
адвокат
Београд
1865
Љубиша Вучетић
адвокат
Београд
1866
Марина Д. Ивановић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/155-9347
/
1867
Гордана Милојевић
адвокат
Београд (Земун)
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/1161-657
/
1868
Горан Пањковић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/1110-687
/
1869
Александар Стефановић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/285-259
/
1870
Ђуро Живковић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/246-411
/
1871
Вера Ђуровић Бојовић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-01-609
/
1872
Јасна Лазовић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/8099-493
/
1873
Александар Ристић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/369-332
/
1874
Жељко Јагровић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/773-00-54
/
1875
Младен Струнић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/448-160
/
1876
Милорад Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/29-117-92
/
1877
Александер Килибарда
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/836-9005
/
1878
Гордана Вујичић
адвокат
Младеновац
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/418-6376
/
1879
Бошко Тампоља
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/770-86-38
/
1880
Момир Лазовић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-72-361
011/2695-623
1881
Славко Макаји
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/7762-498
/
1882
Сања Веиновић Макаи
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/135-74-40
/
1883
Гордана Сарић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/12-65-016
/
1884
Тања Б. Божиновић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/582-201
/
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/284-777-0
/
1885
Татјана З. Милић
адвокат
Београд
Београд
1886
Љубисав Батан Радосављевић
адвокат
Београд
1887
Босиљка Ђукић
адвокат
Београд
1888
Љубиша Радојичић
адвокат
Лазаревац
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/300-056
/
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/21-41-78
/
Београд
063/211-852
/
1889
Адам Ј. Невен
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/240-776
/
1890
Маја Станковић Иветић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/810-98-98
/
1891
Милан Чепић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/328-286
/
1892
Мирела Катић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/2400-823
011/2644-158
1893
Дејан Крањчевић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ063/283-001,063/276-101
1894
Андријана Радојевић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ064/196-41-55,062/715-079
/
1895
Марко Миловић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/129-81-03
/
1896
Гордана Нешић Ћетковић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/2666-222
/
1897
Драгослав Ћетковић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/208-248
/
063/8496-745
/
063/34-13-24
/
1898
Сандра Шкугор Ђурић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
1899
Саво Филиповић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
1900
Сава М. Стојановић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
1901
Небојша Црногорац
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/225-294
/
1902
Момчило Митровић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/205-741
011/354-98-78
1903
Илија Радуловић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/228-101
011/360-061-96
1904
Марија Радуловић
адвокат
Шабац
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/254-403
015/344-080
1905
Биљана Шашић
адвокат
Шабац
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/163-64-21
015/344-080
/
011/2467-485
1906
Вања Мацановић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/1525-382
/
1907
Слободан Сташевић
адвокат
Шабац
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/386-811
/
064/4314-007
/
1908
Миодраг Раичић
адвокат
Јагодина
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
1909
Биљана Вукановић
адвокат
Нови Пазар
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/28-19-601,063/104-16-35
1910
Момчило Перић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/250-641
011/2437-656
1911
Вељко Ђелић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/7790-755
011/2109-015
1912
Владимир Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/80-56-428
011/2682-888
1913
Катарина Вуловић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/27-222-07
011/3447-647
1914
Драгана Дачић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/27-431-22
011/2830-658
/
1915
Ненад Марковић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/8460-179
011/3629-292
1916
Милош Мацура
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
062/588-582
011/319-02-14
1917
Предраг Марић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/11-88-006
/
1918
Александар Лукачевић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/14-77-946
/
1919
Александра Станков Крагуљац
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-276-024
011/3329-546
1920
Зорка Ристић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
064/433-4403
1921
Јелена Ћировић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/344-250
/
1922
Драган Смиљанић
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/8-333-643
011/237-9990
1923
Нада Путник
адвокат
Београд
Београд
23.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/421-205
/
1924
Невена Михаиловић
адвокат
Ваљево
Београд
25.12.2006.
КОМПЛЕТ
063/366-208
014/239-236
1925
Драган Г.Лазаревић
адвокат
Крагујевац
Kрагујевац
1926
Зоран Савић
адвокат
Крагујевац
1927
Виолета Бојовић
адвокат
Крагујевац
1928
Ненад Чоловић
адвокат
Крагујевац
1929
Славица Симић
адвокат
Крагујевац
1930
Војислав Васиљевић
адвокат
1931
Душко Пачариз
1932
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 601 547
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 839 06 53
/
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 608 715
/
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 136 48 50
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
Крагујевац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 77 55 249
034 364 025
адвокат
Крагујевац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 800 32 38
034 330 159
Милица Милованчевић
адвокат
Toпола
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 373 13 71
/
1933
Драган Живковић
адвокат
Toпола
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 64 63 82
034 813 349
1934
Љиљана Симић
адвокат
Toпола
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 173 70 89
/
1935
Јасминка Денић
адвокат
Toпола
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 647 809
/
1936
Димитрије Протић
адвокат
Toпола
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 701 84 43
/
1937
Витомир Остојић
адвокат
Аранђеловац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
034 367 725
/
034 330 799
/
1938
Илија Ковачевић
адвокат
Аранђеловац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 822 17 61
/
1939
Бранислав Чолић
адвокат
Аранђеловац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 417 45 92
/
1940
Зоран Стељић
адвокат
Аранђеловац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 668 256
/
1941
Здравко Митровић
адвокат
Аранђеловац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 626 750
/
1942
Драган Мајсторовић
адвокат
Аранђеловац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 174 04 01
/
1943
Душица Лепојевић
адвокат
Баточина
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 264 70 05
034 841 740
1944
Милета Миладиновић
адвокат
Крагујевац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
065 650 650 7
/
1945
Првослав Грубић
адвокат
Крагујевац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 606 947
/
1946
Милка Кадрибашић
адвокат
Крагујевац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 83 53 532
/
1947
Драгана Павловић
адвокат
Крагујевац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 611 70 41
/
1948
Радмила Симић
адвокат
Крагујевац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 832 27 73
034 364 357
1949
Вуко Станишић
адвокат
Крагујевац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 173 78 16
034 367 818
адвокат
Крагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
034 336 203
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
1950
Лука Уљаревић
Kрагујевац
1951
Миодраг Васић
адвокат
Јагодина
1952
Драгица Милосављевић
адвокат
Јагодина
1953
Владимир Милановић
адвокат
Јагодина
1954
Милован Стојановић
адвокат
Јагодина
1955
Милан Вучковић
адвокат
Јагодина
1956
Славољуб Миросављевић
адвокат
Јагодина
1957
Слађан Милошевић
адвокат
Јагодина
Kрагујевац
1958
Милка Цанић
адвокат
Јагодина
1959
Зоран Филиповић
адвокат
Параћин
1960
Мирослав Мирковић
адвокат
Параћин
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
1961
Живорад Поповић
адвокат
Свилајнац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
035 312 395
1962
Предраг Митић
адвокат
Свилајнац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
1963
Зорица Вуковић
адвокат
Свилајнац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
1964
Бисерка Бојић
адвокат
Свилајнац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
1965
Радованка Ђорђевић
адвокат
Рековац
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
1966
Никола Саџаковић
адвокат
Ћуприја
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
1967
Првослав Милојевић
адвокат
Ћуприја
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
1968
Јован Челебић
адвокат
Ћуприја
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
1969
Милован Константиновић
адвокат
Ћуприја
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
063 640 899
/
1970
Душица Лепојевић
адвокат
Баточина
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 264 70 06
034 841 740
1971
Шефкета Доловац
адвокат
Нови Пазар
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 502 17 65
020 323 600
1972
Владан Пантовић
адвокат
Нови Пазар
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 73 76 777
020 311 048
1973
Месрур Шмрковић
адвокат
Нови Пазар
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 28 22 881
020 33 77 33
1974
Нермин Ајдиновић
адвокат
Нови Пазар
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
1975
Виолета Александрић
адвокат
Ужице
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 153 0 153
031 521 780
1976
Милица Д.Вукашиновић
адвокат
Ужице
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 200 73 20
/
1977
Звездан Кнежевић
адвокат
Краљево
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 205 15 56
036 236 036
1978
Зоран Аранђеловић
адвокат
Параћин
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
1979
Јовица Миладиновић
адвокат
Параћин
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
1980
Гвозденка Петковић
адвокат
Трстеник
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
063 60 59 60
037 711 525
1981
Ерна Матић
адвокат
Трстеник
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
064 192 50 12
/
/
/
/
020 338 100
/
/
1982
Дејана Срећковић
адвокат
1983
Јеремија Ивановић
адвокат
1984
Душко Никодијевић
адвокат
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
Јагодина
Kрагујевац
12.01.2007
КОМПЛЕТ
/
/
Смедеревска Паланка
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
026 321 336
Трстеник
063 725 29 88
/
1985
Предраг Врачарић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 164 98 49
026 318 628
1986
Љубиша Никодијевић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 185 26 63
026 317 017
1987
Ненад Ранковић
адвокат
Београд
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 114 99 74
011 191 190
1988
Станиша Секулић
адвокат
Петровац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 858 17 76
/
1989
Живорад Лукић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 707 90 43
012 62 618
1990
Радиша Стевановић
адвокат
Жабари
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 609 858
012 250 258
1991
Драган Станојевић
адвокат
Жабари
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 773 54 33
012 250 258
1992
Небојша Мисић
адвокат
Жабари
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 725 69 88
012 250 082
1993
Вељко Игњатовић
адвокат
Жабари
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 810 01 54
012 250 255
1994
Драгослав Ђурић
адвокат
Жабари
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 85 77 146
012 250 433
1995
Ненад Стојановић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 614 83 01
012 62 669
1996
Владимир Илић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 801 81 16
012 63 127
1997
Драгољуб Арсић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 461 32 70
012 530 983
1998
Бисерка Стојковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 115 32 65
012 532 096
1999
Радица Стокић Јевтић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 130 97 29
012 210 263
2000
Марина Маричић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 334 90 77
012 227 530
2001
Мирјана Влашковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 234 625
012 530 022
2002
Драгана Радуловић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 825 11 77
012 555 309
2003
Бранислав Ранчић
адвокат
Кучево
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
012 851 407
2004
Зоран Вукојевић
адвокат
Кучево
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 349 872
012 851 768
2005
Драган Ранчић
адвокат
Кучево
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 88 11 929
012 852 711
2006
Слободан Чогурић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 828 05 95
012 222 844
2007
Саша Јаношевић
адвокат
Петровац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 81 52 686
012 333 697
2008
Горица Васић Обрадовић
адвокат
Жабари
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 62 87 69
012 250 077
2009
Ружица Дугошија
адвокат
Жабари
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 144 65 03
012 250 186
2010
Снежана Машовић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 74 14 737
026 641 000
2011
Синиша Машовић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 208 259
026 641 000
2012
Горан Антић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 216 998
026 213 112
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 123 73 73
065 323 73 73
2013
Драгиша Миладиновић
адвокат
Жабари
Пожаревац
Пожаревац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
адвокат
Жабари
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 888 41 95
Драган Благојевић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 165 42 77
Драган Величковић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
2014
Драган Николић
адвокат
2015
Периша Богдановић
2016
Зоран Богићевић
2017
2018
063 328 397
/
/
012 542 670
035 321 165
/
/
026 512 054
2019
Бранислав Стјеповић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 214 213
012 214 213
2020
Зоран Милановић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 820 98 62
012 221 766
2021
Момир Богосављевић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
026 512 977
2022
Добрица Антонијевић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 846 49 00
026 340 240
2023
Драган Марковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 814 74 04
012 212 878
2024
Александар Шћепановић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 127 76 01
026 614 361
2025
Верица Ивошевић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 222 92 44
026 224 256
2026
Драгана Стоиљковић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
2027
Гроздана Петровић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
26.1.2007.
КОМПЛЕТ
2028
Владимир Цајић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
2029
Андреја Стојановић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 32 122
2030
Властимир Михајловић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 546 211
2031
Зринка Фируловић
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 80 88 877
2032
Златко Б.Миленовић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 545 875
2033
Душан Краљевић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 545 875
2034
Милорад Алексић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 545 010
2035
Лидија Петровић
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 807 499
2036
Лисавета Обрадовић
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 802 057
2037
Данило Михајловић
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 807 498
2038
Милован Тирањац
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 801 261
2039
Аца Настасијевић
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 801 711
2040
Љубиша Траиловић
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 801 176
2041
Златко Милосављевић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 420 822
2042
Момчило Ристовић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 810 51 03
2043
Јасмина Срећковић
адвокат
Бољевац
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 821 29 71
030 61 448
2044
Живота Стојановић
адвокат
Књажевац
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 26 22 624
019 731 056
2045
Биљана Вучић Пејчић
адвокат
Књажевац
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 88 06 147
019 731 690
/
064 320 55 76
026 617 077
/
019 545 201
/
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 82 14 705
019 547 772
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 776 94 57
030 581 200
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 853 14 16
/
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 198 18 41
/
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 150 52 63
019 545 361
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 416 838
019 548 737
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 27 37 716
019 547 300
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
062 439 482
019 548 782
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 77 87 414
019 547 880
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 545 539
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 546 876
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 541 454
/
019 548 454
/
2046
Велибор Михајловић
адвокат
Неготин
2047
2048
Миомир Ралевић
адвокат
Мајданпек
Љубомир Верзесковић
адвокат
Кладово
2049
Радомир П.Усић
адвокат
Неготин
2050
Божидар Милићевић
адвокат
Неготин
2051
Војислав Нинић
адвокат
Неготин
2052
Љубиша Тодоровић
адвокат
Неготин
2053
Новица Милијић
адвокат
Неготин
2054
Милан Б.Николић
адвокат
2055
Миодраг Алексић
адвокат
2056
Љубинка Николић
адвокат
Неготин
2057
Бранислав Ликсаревић
адвокат
Неготин
Зајечар
2058
Бранка Булатовић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
2059
Слободан Милошевић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
2060
Радиша Срејић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 806 42 99
019 547 670
2061
Бранислав Мијуцић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 851 53 66
019 546 774
2062
Надица Грујић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 77 35 509
019 548 996
2063
Весна Стоиљковић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 800 18 19
019 545 174
2064
Рада Кицуловић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 756 02 60
019 546 371
2065
Јованка Стошевска
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 8 303 604
019 544 229
2066
Десанка Вукић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 833 29 37
019 547 984
2067
Небојша Павловић
адвокат
Сокобања
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 8 220 678
018 833 097
2068
Микица Срећковић
адвокат
Бољевац
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 87 999 00
030 61 448
2069
Милан Миловановић
адвокат
Бор
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 14 77 632
030 432 314
2070
Ненад Максимовић
адвокат
Бор
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
/
2071
Миомир Милосављевић
адвокат
Бор
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
030 422 651
2072
Зоран Павловић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 425 077
2073
Душан Јеличић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 422 217
2074
Милинко Јовановић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 424 558
2075
Илија Николић
адвокат
Књажевац
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
2076
Миодраг Јовичић
адвокат
Књажевац
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 427 846
/
2077
Слађана Богдановић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 485 660
/
062 22 88 10
019 425 175
/
2078
Весна Живковић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 82 81 455
/
2079
Богдан Милошевић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 12 64 210
019 422 671
2080
Војислав Виденовић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 486 434
2081
Михајло Поповић
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 807 595
2082
Снежана Поповић
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 807 595
/
2083
Милорад Бојчевић
адвокат
Мајданпек
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
2084
Мирослав Лазић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
2085
Маја Барбуловић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 389 63 53
/
2086
Драгана Гуџугановић
адвокат
Ниш
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 458 550
/
2087
Милија Гуџугановић
адвокат
Ниш
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 414 870
/
2088
Добринка Видојковић
адвокат
Бор
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 88 335 98
/
2089
Маја Рамовић
адвокат
Бор
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 134 30 66
/
063 515 965
/
/
019 543 655
2090
Јованка Владовић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
2091
Небојша Живановић
адвокат
Бор
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 462 779
/
2092
Ивица Радоњић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 300 58 14
/
2093
Милош Мандић
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
2094
Саша Милетић
адвокат
Сокобања
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 24 84 830
/
2095
Мирјана Кокерић
адвокат
Сокобања
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 821 62 68
/
2096
Надица Динић
адвокат
Сокобања
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 827 38 52
/
2097
Миомира Станић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 822 63 36
/
2098
Миодраг Николов
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 807 84 02
/
2099
Словенка Јанковић
адвокат
Бољевац
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 722 45 68
/
2100
Љубинка Буђелан Младеновић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 44 71 489
/
2101
Миодраг Стојановић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 195 76 63
/
2102
Гордана Марковић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
2103
Зорана Ненkовић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
2104
Живадин Богдановић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
/
/
064 215 65 40
/
019 548 698
019 82 945
019 426 096
/
019 426 509
2105
Бранислав Ђурић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 12 63 760
/
2106
Божидар Вукашиновић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 12 62 416
/
2107
Небојша Грамић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 813 05 71
/
2108
Југослава Родић Соколовић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 463 803
/
2109
Гордана Риђић Ђукић
адвокат
Бор
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 836 12 77
/
2110
Оливера Стевановић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 876 47 66
2111
Миодраг Алексић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 445 330
2112
Мирољуб Трајковић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 421 285
2113
Драгослава Аврамовић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 541 822
2114
Александар Милић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 541 822
2115
Владимир Костић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
/
019 424 404
2116
Небојша Јапунџа
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
2117
Горан Костић
адвокат
Зајечар
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 773 54 95
/
/
/
/
019 412 766
2118
Зоран Пејчић
адвокат
Бор
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 160 70 46
/
2119
Зоран Вујичић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 777 41 12
/
2120
Милосав Стојиљковић
адвокат
Неготин
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 862 43 51
2121
Миодраг Бондокић
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
2122
Небојша Калинић
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
064 130 28 79
/
2123
Јасмин Шехмујовић
адвокат
Кладово
Зајечар
27.1.2007.
КОМПЛЕТ
063 163 27 39
/
2124
Дејан Укропина
адвокат
Нови Сад
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 802 66 09
/
2125
Атила Халас
адвокат
Бачка Топола
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 715 454
2126
Антал Јунас
адвокат
Бачка Топола
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 712 072
2127
Золтан Фењсароши
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 811 444
2128
Александар Ђорђевић
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 815 935
2129
Антал Балинт
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 814 959
2130
Тибор Гере
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 815 661
2131
Јанош Нагел
адвокат
Кањижа
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 875 175
2132
Герта Корпонаи
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 811 845
2133
Јанош Михок
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 840 21 32
/
2134
Васа Р.Коњовић
адвокат
Мол
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
064 255 49 61
/
2135
Геблеш Казмер
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 82 62 444
/
2136
Лајош Орос
адвокат
Кањижа
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 874 603
2137
Јожеф Балинт
адвокат
Бачка Топола
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 712 870
2138
Славко Радисављевић
адвокат
Бачка Топола
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 713 024
2139
Чаба Миклош
адвокат
Бачка Топола
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
064 19 20 386
024 712 333
2140
Јанош Немет
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 811 609
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 853 445
2141
Ендре Михалек
адвокат
Ада
Суботица
/
/
019 803 665
2142
Ева Ласло Зај
адвокат
Ада
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 852 677
2143
Слободан Н.Радовановић
адвокат
Бачка Топола
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 83 93 149
/
2144
Душан Николић
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 541 624
/
2145
Мирјана Варга
адвокат
Кањижа
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 541 393
/
2146
Михаљ Њилаш
адвокат
Кањижа
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 875 175
2147
Бранислав Шокац
адвокат
Апатин
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
025 773 225
2148
Марта Милојичић
адвокат
Апатин
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
025 772 925
2149
Сава Обрадовић
адвокат
Апатин
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
025 773 628
2150
Зоран Орељ
адвокат
Апатин
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
025 779 242
2151
Жарко Павлов
адвокат
Кањижа
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 874 927
2152
Ибоља Јухас
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 862 95 52
/
2153
Милан Пешић
адвокат
Оџаци
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
025 744 466
2154
Страхиња Давидов
адвокат
Оџаци
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 725 16 56
/
2155
Зоран Станчулов
адвокат
Ада
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 852 677
2156
Весна Радомировић
адвокат
Београд
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
064 270 93 77
/
2157
Душанка Јоргић
адвокат
Бачка Топола
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
064 289 96 10
/
2158
Светлана Радовић
адвокат
Бачка Топола
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 856 97 97
/
2159
Александар Радић
адвокат
Бачка Топола
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 866 37 64
/
2160
Татјана Савић Живков
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 835 29 30
/
2161
Тамара Бајић Шарњаи
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 77 66 188
/
2162
Ева Граца Шоти
адвокат
Кањижа
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
/
024 873 390
2163
Мирослав Бајић
адвокат
Сента
Суботица
15.02.2007.
КОМПЛЕТ
063 430 849
/
2164
Катарина Нешић
адвокат
Прокупље
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
/
027 321 989
2165
Драгор Николић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 24 99 622
/
2166
Миле Ђурић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 264 657
/
2167
Божидар Филиповић
адвокат
Прокупље
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 454 795
/
2168
Бојана Перовић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 876 24 33
/
2169
Никола Цветковић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 410 149
/
2170
Миодраг Ж. Илић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 152 23 57
/
2171
Милисав Ђорђевић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 452 402
/
2172
Александар Пантић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 14 15 654
/
2173
Александар Стојковић
адвокат
Врање
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 276 11 93
/
2174
Гордана Жикић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 220 37 96
/
2175
Снежица Живановић Шкаро
адвокат
Ниш
2176
Драгана Живковић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 217 15 39
/
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 240 51 81
/
2177
Јелена Радивојевић
адвокат
Ниш
2178
Слободанка Ђорђевић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
/
018 570 350
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 445 082
/
2179
Слађана Козомара Живић
адвокат
2180
Биљана Бранковић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 426 599
/
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 136 52 35
2181
Биљана Чавара
адвокат
/
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 213 42 35
/
2182
Тодор Крстић
адвокат
Ниш
2183
Гордана Ножица
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 118 27 77
/
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 50 66 140
/
2184
Јасмина Стојиљковић
адвокат
Ниш
2185
Драгана Динчић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 739 73 23
/
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 89 15 179
/
2186
Мирослав Јанковић
адвокат
Ниш
2187
Ирена Стојадиновић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 113 83 45
/
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 320 20 33
2188
Славомир Ђурђевић
адвокат
Ниш
Ниш
/
16.6.2007.
II фаза комплет
064 185 00 99
/
2189
Горан Ђорђевић
адвокат
Ниш
2190
Гордана Ракочевић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 147 90 84
/
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 184 18 94
/
2191
Драгомир Ковачевић
адвокат
Прокупље
2192
Сузана Ђурић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
/
027 311 444
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 274 73 53
2193
Миомир Иванковић
адвокат
Пирот
/
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 125 20 58
/
2194
Богдан Воларевић
адвокат
2195
Љиљана Раденковић
адвокат
Пирот
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 461 512
/
Пирот
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 312 25 53
/
2196
Батица Алексић
адвокат
Пирот
2197
Бојан Рајковић
адвокат
Пирот
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 412 613
/
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 143 78 75
/
2198
Срђан Митић
адвокат
Пирот
2199
Јелица Недељковић
адвокат
Пирот
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 412 603
/
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 27 19 186
2200
Жаклина Тодоровић
адвокат
Ниш
/
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 322 31 01
/
2201
Драган Стојанов
адвокат
2202
Ана Вукојичић
адвокат
Врање
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 449 931
/
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 16 22 861
/
2203
Јела Вучковић
2204
Оливера Томић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 829 18 11
/
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 208 984
/
2205
Ирена Ранковић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
065 40 50 000
/
2206
Горан Тодоровић
адвокат
Прокупље
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 419 397
/
2207
Властимир Мидић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 80 79 284
/
2208
Тања Савић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 11 44 601
/
2209
Милан Петровић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 19 00 550
/
2210
Бобан Џунић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 409 922
/
2211
Цветко Кнежевић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 200 62 35
/
2212
Лидија Трајковић
адвокат
Врање
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 34 34 510
017 414 447
2213
Љубомир Антић
адвокат
Врање
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 164 53 23
017 411 180
2214
Ружица Филиповић
адвокат
Врање
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 426 243
/
2215
Слађана Милојковић
адвокат
Алексинац
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
/
018 806 124
2216
Драгољуб Лазаревић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
/
018 520 955
2217
Марина Кљаић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 150 20 09
/
2218
Драги Крстић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
062 240 479
/
2219
Томо Ранковић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
/
018 520 746
2220
Недељко Пенић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 20 45 666
/
2221
Станимир Ђурић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 143 23 77
/
2222
Јелена Аранђеловић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 498 89 66
/
2223
Марија Благојевић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 115 68 95
/
2224
Слађана Тацић
адвокат
Прокупље
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 107 27 13
/
2225
Зоран Стевановић
адвокат
Врање
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 77 33 807
/
2226
Петар Митић
адвокат
Врање
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
062 423 107
/
2227
Синиша Цветковић
адвокат
Врање
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 154 59 70
/
2228
Слободан Павловић
адвокат
Врање
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 834 39 80
/
2229
Драган Крстић
адвокат
Врање
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 839 08 03
/
2230
Мирослав Ристић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 412 129
/
2231
Бранкица Орловић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
065 414 184
/
2232
Блажа Менковић
адвокат
Лесковац
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 77 82 041
/
2233
Оливера Павловић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 74 22 710
/
2234
Жарко Митровић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 716 55 73
/
2235
Весна Јовановић Јанковић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 800 25 70
/
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 474 577
/
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 134 31 71
/
2236 Снежана Ђорђевић Топличевић
2237
Вера Ераковић
2238
Светлана Т. Џаковић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 132 1 555
/
2239
Зоран Величковић
2240
Љубиша Костадиновић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
063 80 86 001
/
адвокат
Прокупље
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 16 38 491
/
2241
2242
Иван Ракић
адвокат
Прокупље
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 312 31 51
/
Мирјана Бркић
адвокат
Ниш
Ниш
16.6.2007.
II фаза комплет
064 32 18 050
/
2243
Бранислав Дајић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 159 16 88
/
2244
Виолета Денић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 175 51 27
/
2245
Милисав Д. Поповић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 345 77 12
/
2246
Драган Лазаревић
адвокат
Сврљиг
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 80 66 997
/
2247
Биљана Радојковић
адвокат
Сврљиг
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 250 79 95
/
2248
Марина Стаменковић
адвокат
Лесковац
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
062 588 062
/
2249
Бојана Вучковић
адвокат
Лесковац
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 727 69 66
/
2250
Бисерка Цонић
адвокат
Лесковац
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 153 99 23
/
2251
Милош Манџукић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 192 45 09
/
2252
Данијела Дашић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 24 50 566
/
2253
Звездан Пешић
адвокат
Лесковац
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 830 99 30
/
2254
Славољуб Станојевић
адвокат
Лесковац
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 482 907
/
018 243 243
2255
Зоран Митић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
/
2256
Дејан Бачанин
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 119 73 05
/
2257
Драгољуб Прокоповић
адвокат
Врање
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
/
017 432 518
2258
Јелена Р. Стојановић
адвокат
Врање
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
/
017 432 518
2259
Гордан Пантић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
/
018 295 592
2260
Витко Голубовић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 403 480
/
2261
Бранислава Панић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 125 99 72
/
2262
Здравка Котур Тубин
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 162 19 14
/
2263
Снежана Г. Станковић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
062 313 850
/
2264
Драгана Марковић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
062 231 359
/
2265
Раде Миленковић
адвокат
Власотинце
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 470 778
/
2266
Ана Лукић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 643 43 53
/
2267
Драган Ранђеловић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 77 44 232
/
2268
Предраг Стефановић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 23 59 765
/
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 459 965
/
2269
Зоран Марковић
адвокат
Ниш
Ниш
2270
Предраг Томовић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 414 183
/
2271
Милован Михајловић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 732 68 59
/
2272
Оливера Косановић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 185 00 53
/
2273
Јасмина Митић
адвокат
Лесковац
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 70 65 277
/
2274
Тамара Марковић
адвокат
Лесковац
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 718 95 87
/
2275
Лидија Трајковић
адвокат
Врање
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 34 34 510
017 414 447
2276
Ивица Костић
адвокат
Врање
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 410 93 44
/
2277
Слободан Јованчевић
адвокат
Врање
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 899 03 37
017 22 092
2278
Миле Ристић
адвокат
Бујановац
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 407 505
/
2279
Радован Ристић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 479 121
/
2280
Зоран Маринковић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 410 048
/
2281
Иван Николић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 408 256
/
064 333 45 31
/
2282
Властимир Вељковић
адвокат
Ниш
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
2283
Драган Матић
адвокат
Куршумлија
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 170 26 50
/
2284
Ненад Антић
адвокат
Владичин Хан
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 484 371
/
2285
Златибор Војислављевић
адвокат
Сурдулица
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
/
017 815 867
2286
Ратко Митић
адвокат
Бабушница
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 85 77 603
/
2287
Сузана Васиљевић
адвокат
Блаце
Ниш
17.6.2007.
КОМПЛЕТ
062 216 071
/
2288
Тамара Видаковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 835 27 30
/
2289
Гордана Дејановић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 241 99 21
/
2290
Маријана Манастирац
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 207 14 15
/
2291
Небојша Пелагић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 265 41 32
021 520 587
2292
Светлана Радмиловић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 871 88 86
/
2293
Гордана Катанић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 230 30 93
/
2294
Арсеније Катанић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 207 486
/
2295
Снежана Ивковић
адвокат
Крагујевац
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 606 316
/
2296
Жељко Сердар
адвокат
Београд
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 50 50 029
/
2297
Душан Црномарковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 574 326
/
2298
Сања Ђокић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 131 62 03
021 6339 270
2299
Зорица Перић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 857 55 72
021 422 310
2300
Љиљана Маџар
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 731 96 39
/
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 866 06 19
021 425 483
2301
Анка Перић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
2302
Бранислав Травица
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 574 578
/
2303
Милорад Аћимовић
адвокат
Каћ (Нови Сад)
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 812 02 28
/
2304
Јелена Јаворина
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 633 555
021 661 39 90
2305
Слободанка Петковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 248 00 52
/
2306
Биљана Пејовић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
065 546 50 79
/
2307
Валентина Михајлов Јоксић
адвокат
Смедерево
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 130 34 53
/
2308
Борис Сарић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 145 41 35
/
2309
Ристо Травар
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 125 82 93
/
2310
Игор Врањеш
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 205 18 12
/
2311
Драган Миљеновић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 813 62 40
/
2312
Игор Сињери
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 220 29 79
021 451 236
2313
Даница Бјелош
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 128 48 80
021 6350 934
2314
Естер Мике
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 215 03 23
021 498 356
2315
Биљана Етински
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 203 203 4
021 520 191
2316
Милан Ђурић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 827 10 00
/
2317
Мироје Јовановић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 525 757
/
2318
Биљана Краљ
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 55 90 54
/
2319
Драган Капун
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 450 085
/
2320
Драган Алексић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 274 56 46
021 419 817
2321
Рудин Лагунџић
адвокат
Стара Пазова
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 510 849
/
2322
Дејан Станић
адвокат
Стара Пазова
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 800 42 91
/
2323
Јасмина Живић
адвокат
Београд
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 180 48 82
011 265 94 05
2324
Дејан Ћасић
адвокат
Београд
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 276 98 83
/
2325
Зоран Башић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
063 586 725
/
2326
Горан Јовандић
адвокат
Београд
Нови Сад
22.6.2007.
КОМПЛЕТ
064 230 44 45
/
2327
Драгана Ћирковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 868 33 86
/
2328
Љубинка Живановић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 129 14 34
/
2329
Драгана Ранковић
адвокат
Чачак
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 15 88 973
/
2330
Мирко Филиповић
адвокат
Ужице
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 612 38 68
/
2331
Душан Станковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 461 439
/
2332
Вукашин Сојкић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 604 733
/
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 210 12 41
/
2333
Мирослав Петровић
адвокат
Чачак
Крушевац
2334
Слађана Врећић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
062 55 99 26
/
2335
Споменка Симовић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 155 01 29
/
2336
Драгиша Радосављевић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 821 87 95
/
2337
Бранко Уњић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 614 733
/
2338
Ђорђе Марковић
адвокат
Александровац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
/
037 552 964
2339
Миљко Ћосић
адвокат
Александровац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 88 23 348
037 552 421
2340
Мирослав Здравковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 149 46 98
037 492 860
2341
Бојана Миладиновић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 297 01 45
/
2342
Снежана Илић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 1 6666 50
/
2343
Јасмина Радојковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
/
037 418 600
2344
Рајна Богдановић
адвокат
Равно Село
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 874 77 51
/
2345
Милијан Радовановић
адвокат
Краљево
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 8 263 485
/
2346
Вукосав Петрић
адвокат
Трстеник
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 616 021
/
2347
Смиља Живкић
адвокат
Трстеник
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 7 222 989
/
2348
Младен Мијатовић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 125 90 03
/
2349
Дејан Вељковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 212 270
/
2350
Милун Гајић
адвокат
Варварин
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
/
037 787 123
2351
Стјепан Зурак
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
/
037 423 125
2352
Саво Михаиловић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 80 24 185
/
2353
Владимир Поповић
адвокат
Крушевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 607 448
/
2354
Драгана Алексић
адвокат
Чачак
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 642 344
032 227 827
2355
Миодраг Алексић
адвокат
Чачак
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 610 783
032 227 927
2356
Марија Мајданџић Вукићевић
адвокат
Чачак
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 671 68 83
/
2357
Цана Ђукић
адвокат
Чачак
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 176 03 50
/
2358
Велибор Вујашевић
адвокат
Чачак
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 24 29 745
/
2359
Љубинка Крстић
адвокат
Ћићевац
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 214 777 1
/
2360
Споменка Милојковић
адвокат
Варварин
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 63 44 79
/
2361
Марија Жаревац
адвокат
Краљево
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
/
036 234 858
2362
Миломир Јовановић
адвокат
Краљево
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
/
036 235 626
2363
Недељка Вукашиновић
адвокат
Краљево
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
/
036 311 272
2364
Мирко Раденковић
адвокат
Краљево
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
/
036 311 197
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
064 29 16 431
/
2365
Александар Јордановски
адвокат
Краљево
Крушевац
2366
Зоран Стјепановић
адвокат
Пожега
Крушевац
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
2367
Нурија Рожајац
адвокат
Сјеница
Крушевац
7.7.2007.
2368
Смаил Хркаловић
адвокат
Сјеница
Крушевац
7.7.2007.
2369
Ацо Васојевић
адвокат
Сјеница
Крушевац
7.7.2007.
2370
Зехлија Куртовић
адвокат
Сјеница
Крушевац
7.7.2007.
2371
Исмет Хаџић
адвокат
Сјеница
Крушевац
7.7.2007.
2372
Сафет Поповић
адвокат
Сјеница
Крушевац
7.7.2007.
2373
Јасмина Мурселовић
адвокат
Сјеница
Крушевац
2374
Антал Јунас
адвокат
Бачка Топола
2375
Ђорђе Лазичић
адвокат
Суботица
2376
Лазо Л. Петрић
адвокат
Суботица
2377
Страхиња Давидов
адвокат
Оџаци
2378
Золтан Беркес
адвокат
Суботица
2379
Милован Салатић
адвокат
Суботица
2380
Мирјана Салатић
адвокат
Суботица
Суботица
2381
Љиљана Петрић
адвокат
Бачка Топола
2382
Ненад Добрић
адвокат
Суботица
2383
Светлана Радовић
адвокат
Бачка Топола
2384
Радул Љубисављевић
адвокат
Суботица
2385
Карло Де Негри
адвокат
2386
Павле Петровић
2387
Дражен Рацић
063 7761 661
031 713 690
КОМПЛЕТ
/
020 741 917
КОМПЛЕТ
063 333 676
/
КОМПЛЕТ
063 604 171
/
КОМПЛЕТ
063 88 42 312
/
КОМПЛЕТ
063 604 192
/
КОМПЛЕТ
063 8 158 240
/
7.7.2007.
КОМПЛЕТ
063 691 377
/
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 504 217
/
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 821 45 54
/
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 505 571
/
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 725 16 56
/
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 11 22 177
/
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 502 161
/
19.10.2007.
II фаза комплет
064 427 86 65
/
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 516 018
/
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 80 67 685
/
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 856 97 97
/
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 548 779
/
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024 524 696
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 243 11
/
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 533 049
/
2388
Драган Коњевић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 810 71 95
/
2389
Анастазија Толди
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 184 45 51
/
2390
Дејан Крстић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 509 921
/
2391
Наталија Миљевић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 111 24 03
/
2392
Стеван Настасић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 88 171 88
/
2393
Душан Кецман
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 248 16 76
/
2394
Страхиња Милић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 77 80 884
/
2395
Гордана Јовановић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 547 024
/
2396
Бранислав Шокац
адвокат
Апатин
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 531 588
/
2397
Марта Милојичић
адвокат
Апатин
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 849 58 12
/
2398
Сава Обрадовић
адвокат
Апатин
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
2399
Зоран Орељ
2400
Власта Ферк Берењи
адвокат
Апатин
Суботица
19.10.2007.
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
2401
Душко Радишић
2402
Ержебет Агоштон Венчик
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
025 24 215
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063/7-007-467
024 528 431
2403
2404
Загорка М. Гашић
адвокат
Нови Сад / Ниш
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 529 342
/
Агнес Хорват
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 514 963
024 556 303
2405
Оливера Јованић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024 546 724
2406
Борислав Ђанић *
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024 552 550
2407
Стоја Карајовић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
025 24 167
2408
Олга Пекановић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
025 420 264
2409
Мирјана Војнић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024 552 144
2410
Милан Пешић
адвокат
Оџаци
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
025 744 466
2411
Радмила Радојчић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 526 311
/
2412
Радивој Вукичевић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 8310 955
/
2413
Гордана Вукелић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 153 53 88
/
2414
Фехер Оплетан Ендре
адвокат
Палић
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024 753 109
2415
Ђуро Вуков
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024 525 715
2416
Ружа Дулић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024 521 076
2417
Владислав Бан
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 514 900
/
063 543 638
/
II фаза комплет
063 560 541
/
II фаза комплет
064 367 11 42
/
2418
Душан Проданов
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 207 03 74
/
2419
Бисерка Крпић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 848 849 0
/
2420
Дане Радуловић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063/526-340
024/600-047
2421
Мира Пољаковић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 514 044
/
2422
Милка Филиповић Љубић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 274 63 87
/
2423
Ана Маравић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 802 13 92
/
2424
Драгомир Вулетић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 135 97 97
/
2425
Валерија Лазић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063/514-046
/
2426
Радован Цвејић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 520 695
/
2427
Бранко Петковић
адвокат
Бачка Топола
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 39 43 777
/
2428
Драган Ј. Дашић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 515 145
/
2429
Драган Зарић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 16 17 830
025 25 238
* без 1.фазе
2430
Антун Кнези
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 587 210
025 23 226
2431
Јозо Илић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 899 73 52
025 23 226
2432
Весна Урошевић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024 551 888
2433
Марија Кнежевић
адвокат
Бачка Топола
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 816 3 666
/
2434
Ђорђе Мркић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 552 333
/
2435
Милутин Косановић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 805 22 01
/
2436
Доброслав Бајић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 555 986
/
2437
Мирко Бањанин
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 554 287
025 27 420
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 307 99 30
024 523 443
2439
Ласло Тот
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 209 13 63
024 530 334
2440
Ратко Радић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 186 22 92
/
2441
Милица Дојић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 822 58 84
024 601 200
2442
Славица Дамјанов Петровић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 114 68 09
024 555 711
2443
Јелена Маросиук Ч. Малагурски
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063/865-78-58
024 554 326
2444
Золтан Ковач
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 562 102
024 527453
2438 Светлана Ивошевић
2445
Александар Радић
адвокат
Бачка Топола
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 8663 764
024 711 314
2446
Славко Радисављевић
адвокат
Бачка Топола
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 446 491
/
2447
Јожеф Балинт
адвокат
Бачка Топола
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 560 675
024 712 870
2448
Звонко Марковиновић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 822 52 62
025 22 032
2449
Милан Маширевић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
025 27 047
2450
Миленка Кујунџић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024 571 634
2451
Олга Радичевић Видаковић Хаднађ
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 139 13 80
/
2452
Сабо Чајкаш Магдолна
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064 155 18 70
024/600-300
2453
Иван Јуришић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 541 686
/
2454
Милан М. Маравић
адвокат
Сомбор
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 51 31 63
024 553 669
2455
Естер Ленарт Месарош
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024 520 091
2456
Нађ Чаба
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064/143-37-79
024/555-633
2457
Радул Љубисављевић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024/541-589
2458
Олга Бажо
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 825 24 89
/
2459
Ана Ковачевић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 556 726
/
2460
Мирјана Грос
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024 529 119
2461
Виктор Јухас Ђурић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
064/220-3027
024/521-152
2462
Иштван Сакач
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
/
024 558 252
2463
Буцко Ђерђ
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 830 91 93
/
2464
Миодраг Батинић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 553 033
/
2465
Илија Маравић
адвокат
Суботица
Суботица
19.10.2007.
II фаза комплет
063 520 731
/
2466
Јелисавета Стриковић
адвокат
Сомбор
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
/
025 442 684
2467
Ристо Травар
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 125 82 93
/
2468
Гордана Ракић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 398 66 68
/
2469
Сања Ђокић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 131 62 03
/
2470
Верица Хрнчјар
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 607 905
/
2471
Дејана Спасојевић Иванчић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 829 72 96
/
2472
Гордана Ковачевић
адвокат
Петроварадин
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 230 70 34
/
2473
Биљана Ђурић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 294 36 51
/
2474
Данијел Игњатић
адвокат
Беочин
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 373 40 20
/
2475
Бранислава Инић Јашаревић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 662 84 84
/
2476
Ана Гаћеша
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 862 41 93
/
2477
Светлана Голубовић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
065 421 90 00
021 421 900
2478
Милорад Аћимовић
адвокат
Каћ
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 812 02 28
/
2479
Богдан Петровић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 352 54 06
/
2480
Томислав Дикосавић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 837 94 84
/
2481
Милан Ђурић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 827 10 00
/
2482
Славко Перески
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 113 50 84
/
2483
Драган Капун
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 450 085
/
2484
Небојша Пелагић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 265 41 32
/
2485
Биљана Краљ
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 559 054
/
2486
Ивана Мандић
адвокат
Бечеј
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 141 02 27
/
2487
Александар Марков
адвокат
Бечеј
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
062 629 399
/
2488
Золтан Смиешко
адвокат
Бечеј
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
/
021 6914-166
2489
Љубица Жикић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
/
021 661 63 92
2490
Мирела Радоњанин
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
/
021 661 13 07
2491
Игор Врањеш
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
/
021 661 78 06
2492
Рудин Лагунџић
адвокат
Стара Пазова
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 510 849
/
2493
Славица Милин
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 522 769
/
2494
Здена Солга
адвокат
Нови Сад (Руменка)
2495
Смиљка Летић
адвокат
Нови Сад
2496
Зора Радомировић Етторе
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064/19-722-16
/
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 526 210
/
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 529 266
/
2497
Александар Бојков
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 8 335 444
/
2498
Александар Петров
адвокат
Бечеј
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 862 53 48
/
2499
Глигорије Тодорић
адвокат
Беочин
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
062 256 806
/
2500
Милица Петровић
адвокат
Нови Сад (Жабаљ)
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 827 16 64
/
2501
Виолета Радошевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 520 299
/
2502
Драган Миљеновић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 81 36 240
/
2503
Милан Караћ
адвокат
Нови Сад (Жабаљ)
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 736 99 81
/
2504
Гордана Маленица Станић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 153 54 55
/
2505
Никица Маленица Савески
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 152 69 42
/
2506
Дејан Копрић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 59 79 10
/
2507
Саша Ивановски
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 144 67 72
/
2508
Небојша Ивковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 806 18 80
/
2509
Миле Кораћ
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 744 34 53
/
2510
Ђорђе Филиповић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 520 979
/
2511
Штефанија Пацек
адвокат
Беочин
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 539 900
/
2512
Маја Грујић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 589 276
021 661 01 50
2513
Дејан Кљајић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 171 56 08
/
2514
Антал Крижан
адвокат
Тител
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 741 61 61
/
2515
Весна Шијаковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 147 84 68
/
2516
Милан Вебер
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 225 52 65
021 6614 921
2517
Тамара Видаковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 835 27 30
/
2518
Маријана Манастирац
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 207 14 15
/
2519
Милош Субаков
адвокат
Бечеј
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
065 326 96 82
/
2520
Срђан Глигорић
адвокат
Бечеј
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
/
021 691 17 66
2521
Душан Сувајац
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 146 57 21
/
2522
Небојша Карановић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 512 091
/
2523
Горан Петковски
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 534 855
/
2524
Бошко Арсенијевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 55 55 39
/
2525
Дарко Микашиновић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 14 33 222
/
2526
Игор Сињери
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 220 29 79
/
2527
Александра Субаков
адвокат
Бечеј
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 35 85 188
/
2528
Снежана Секулић
адвокат
Бечеј
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 170 97 30
/
2529
Никола Тадић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 865 77 62
/
2530
Станко Вујић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
064 33 77 801
/
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.10.2007.
II фаза комплет
063 537 039
/
2532
Стјепан Бирчаковић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 175 80 15
023 566 789
2533
Драго Табаковић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 178 19 59
/
2534
Споменка Голић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 193 06 90
023 510 775
2535
Властимир Адамовић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 128 07 20
013 318 557
2536
Зоран Крстић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 178 36 45
013 345 885
2537
Лазар Марковић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 134 97 60
013 332 848
2538
Мирослав Ђорђевић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 86 999 84
023 568 203
2539
Драган Арсић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 856 03 57
023 534 979
2540
Славко Жива
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 523 072
023 562 652
2531 Владимир Ђурђевић
2541
Радмила Буквић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 852 58 27
023 562 054
2542
Јован Секељ
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 705 25 37
023 566-703
2543
Драган Буквић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 517 960
/
2544
Иван Лирић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 222 30 18
/
2545
Ирена Тапавички
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 581 450
/
2546
Милош Пиперски
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
065 309 19 49
/
2547
Споменка Рељин Станојев
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 311 98 89
023 510 521
2548
Живко Караманић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 22 66 942
023 511 326
2549
Драги Јабланов
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 200 51 00
/
2550
Миливој Изгарјан
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 146 77 02
023 68 867
2551
Миланка Радошевић Радомир
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 229 834
/
2552
Драган Ђорђевић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 583 760
/
2553
Слободан Режа
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 864 15 36
/
2554
Недељко Мандић
адвокат
Врбас
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
/
021 705 377
2555
Вера Р. Стојановић
адвокат
Врбас
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 134 03 05
/
2556
Богдан Јуришић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 520 990
/
2557
Миле Којадиновић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
/
023 35 575
*нема 1.фазу
2558
Зорица Драгојерац
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 179 40 65
/
2559
Неда Молдован
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 248 522
/
2560
Биљана Пешић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 386 277
/
2561
Јасна Сајков
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 803 59 23
/
2562
Драган Тодоровић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 289 584
/
2563
Никола Вучковић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 217 286
013 333 146
2564
Светлана Пандуров
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 366 715
/
2565
Весна Радишић Гутеша
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 848 38 77
/
2566
Петар Курбалија
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 72 03 443
/
2567
Биљана Радованов
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 77 55 155
/
2568
Оливера Вученић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 566 144
/
2569
Даница Радојевић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 128 75 21
/
2570
Гордана Војновић Бојовић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
065 514 98 22
/
2571
Невенка Пиштињат
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 567 475
/
2572
Милка Михај
адвокат
Вршац
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 347 007
/
2573
Јелена Бешлин
адвокат
Вршац
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 775 44 96
/
2574
Мирјана Алексић
адвокат
Вршац
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 741 07 80
/
2575
Лазар Гутеша
адвокат
Вршац
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 240 643
/
2576
Драгослав Алексић
адвокат
Вршац
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
065 46 555 46
/
2577
Небојша Јанчић
адвокат
Вршац
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 267 152
/
2578
Мирослава Ковачки
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 285 320
/
2579
Снежана Станковић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 66 88 779
/
2580
Немања Марковић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 119 69 98
/
2581
Светлана Ђорђевић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 229 55 97
/
2582
Живојин Матејић
адвокат
Црепаја
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 85 89 595
/
2583
Божена Ђорђевић
адвокат
Ковачица
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 707 65 13
/
2584
Марија Бенка
адвокат
Ковачица
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 83 94 221
013 662-532
2585
Драган Милошевић
адвокат
Ковачица
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
062 280 299
/
2586
Драган Алексић
адвокат
Нови Сад
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 274 56 46
/
2587
Јано Цицка
адвокат
Ковачица
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 818 70 42
013 661 941
2588
Светислав Поштић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 26 00 620
/
2589
Драгомир Корновић
адвокат
Ковачица
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 00 81 846
013 662 016
2590
Сава Војнов
адвокат
Панчево
2591
Миљан Пернат
адвокат
Зрењанин
2592
Бранислав Реших
адвокат
Зрењанин
2593
Чедомир Татић
адвокат
Зрењанин
2594
Љубомир Јанић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 302 214
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 544 639
/
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
/
023 564 874
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 568 834
023 22 466
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
/
023 531 316
/
2595
Војин Голијанин
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 22 69 336
023 548 630
2596
Живков Милуцу
адвокат
Вршац
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 836 15 35
013 838 073
2597
Бранислав Дангубић
адвокат
Вршац
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 844 30 04
013 823 303
2598
Драган Балабан
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 815 34 95
/
2599
Видосав Цимеша
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 133 54 04
/
2600
Драган Стојанов
адвокат
Опово
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 812 48 86
/
2601
Слободан Мајсторовић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 811 18 51
/
2602
Бранислав Манић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 222 261
/
2603
Мане Мајсторовић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 111 12 54
/
2604
Вићентије Даријевић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 824 64 12
/
2605
Богољуб Станков
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 718 84 10
/
2606
Мирослав Лукић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 255 276
/
2607
Драган Мишкељин
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 00 58 205
/
2608
Ивица Симоновски
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 178 19 55
/
2609
Бранка Протић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 396 349
/
2610
Душан Павлица
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 11 20 884
/
2611
Драган Згерђа
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 139 80 06
/
2612
Анђелија Милошевић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 822 94 87
/
2613
Нинослав Раушки
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 416 38 99
/
2614
Здравко Ћосић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 131 02 48
/
2615
Владимир Стоиљковски
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 241 40 28
023 41 092
2616
Милорад Јовишевић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 252 377
013 332 631
2617
Драгослав Стојиљковић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
/
013 333 987
2618
Драгомир Стошић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 237 969
/
2619
Божидар Анкић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 237 964
013 35 25 34
2620
Бранко Трајлов
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
/
023 535 194
2621
Зоран Поповић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 516 578
023 230 991
*нема 1.фазу
2622
Војо Убовић
адвокат
Зрењанин
2623
Татјана Костић
адвокат
Панчево
2624
Бранислав Кункадковић
адвокат
Панчево
2625
Зоран Марић
адвокат
Панчево
2626
Милорад Милићевић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 859 30 50
/
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 14 11 624
/
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
065 22 88 611
/
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
/
013 313 748
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 302 269
/
2627
Александра Смилевски
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 89 20 835
/
2628
Љиљана Бабић Вишекруна
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 286 127
/
2629
Ева Граца Шоти
адвокат
Кањижа
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 800 342
024 873 390
2630
Јелена Младеновић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 151 47 61
/
2631
Дорел Рошу
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 251 065
/
2632
Боривој Ћурчин
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 251 022
/
2633
Зарија Корнел
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
065 353 246
/
2634
Ненад Гуцуљ
адвокат
Вршац
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 247 263
/
2635
Дарко Гавриловић
адвокат
Вршац
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
/
013 830 676
2636
Саша Левнајић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 8 551 651
/
2637
Слободан Станков
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 375 0 810
/
2638
Коста Крчадинац
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 17 55 966
/
2639
Зоран Филипов
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 88 78 492
/
2640
Милош К. Николић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 317 98 00
/
2641
Срђан Лончарски
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 200 75 84
/
2642
Жељко Краљ
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 127 59 12
/
2643
Мирослав Јованов
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 124 18 16
/
2644
Горан Макљеновић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 196 32 57
/
2645
Иван Коњевод
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 210 57 19
/
2646
Бранислав Кењић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 820 89 30
/
2647
Ивана Јарковачки Милетић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 191 77 73
/
2648
Вићентије Даријевић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 824 64 12
/
2649
Синиша Недомачки
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
/
013 347 354
2650
Жива Богданов
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 81 24 283
/
2651
Нелу Божин
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 398 461
/
2652
Јован Ћирић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 248 732
/
2653
Адриене Бата
адвокат
Суботица
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 511 636
/
2654
Стеван Јаковљевић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
2655
Драгана Пајковић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
2656
Љиљана Јосиповић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
2657
Живко Живковић
адвокат
Панчево
Зрењанин
2658
Славица Аврамов
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
064 119 55 70
/
II фаза комплет
063 235 752
/
II фаза комплет
063 891 96 31
/
26.10.2007.
II фаза комплет
063 305 085
/
26.10.2007.
II фаза комплет
/
023 530 337
2659
Биљана Бјелетић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 121 59 41
/
2660
Дивна Чолић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 197 97 67
/
2661
Миодраг Шкундрић
адвокат
Панчево
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
064 223 93 90
/
2662
Снежана Батинић
адвокат
Бечеј
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 541 705
/
2663
Бранислав Станић
адвокат
Зрењанин
Зрењанин
26.10.2007.
II фаза комплет
063 845 22 63
/
2664
Александра Андрић
адвокат
Уб
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 85 44 113
014 414 013
2665
Љиљана Јањић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 365 210
015 883 255
2666
Зоран Давидовић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 577 13 42
015 889 840
2667
Живко Исаиловић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 200 43 57
015 353 547
2668
Божидар Марковић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 34 79 385
/
2669
Драгутин Шарић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 801 80 09
/
2670
Татјана Јовановић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 851 25 99
/
2671
Драгица Вуковић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 133 56 58
/
2672
Зоран Дујаковић
адвокат
Ваљево
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 254 230
/
2673
Славица Обрадовић
адвокат
Ваљево
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 269 51 00
014 239 394
2674
Драгана Грабовица
адвокат
Ваљево
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 174 82 33
014 246 748
2675
Весна Милуновић
адвокат
Ваљево
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 138 58 00
014 22 88 90
2676
Гордана Драгојевић
адвокат
Мионица
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 82 59 666
014 61 045
2677
Раденко Игњатовић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 822 38 05
015 877 519
2678
Никола Терзић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
065 811 40 33
015 885 274
2679
Славко Николић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 195 04 96
015 889 974
2680
Спасоје Терзић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 364 948
015 885 274
2681
Надежда Буквички
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 807 72 55
015 342 734
2682
Нада Матић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 320 75 85
015 353 952
2683
Оливера Перишић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 140 79 16
015 345 514
2684
Рајко Петричић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 130 02 09
015 346 866
2685
Богдан Бошковић
адвокат
Богатић (Осечина)
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 506 38 63
015 411 175
*нема 1.фазу
2686
Сања Ристивојевић
адвокат
Осечина
2687
Златија Миличић
адвокат
Осечина
2688
Љубисав Гладовић
адвокат
Осечина
2689
Горан Николић
адвокат
Шабац
2690
Бранко Његован
адвокат
Шабац
2691
Драган Димитријевић
адвокат
Шабац
2692
Радиша Танасић
адвокат
Шабац
2693
Бранислав Лекић
адвокат
Шабац
2694
Александар Лекић
адвокат
2695
Радован М.Лукић
адвокат
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 917 94 93
014 51 298
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 414 73 44
014 51 015
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 273 72 84
014 51 015
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 963 42 41
015 344 130
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 86 11 993
015 346 336
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 40 33 606
015 347 738
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 395 645
/
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 80 71 770
/
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 362 257
/
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 355 064
/
2696
Мирослав Чворков
адвокат
Богатић
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 831 64 07
/
2697
Милоје Аврамовић
адвокат
Богатић
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 286 278
/
2698
Милица Д.Моравчевић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 268 089
/
2699
Драгомир Јоцковић
адвокат
Богатић
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 437 43 63
/
2700
Витомир Виторовић
адвокат
Богатић
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 370 0 010
/
2701
Драган Филиповић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 268 94 38
/
2702
Милка Матић
адвокат
Мионица
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 831 99 40
014 61 131
2703
Јелица Вујанић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 177 66 14
/
2704
Весна Докић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 873 22 91
/
2705
Милена Мусић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 65 40 16
015 347 510
2706
Љубомир Шљукић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 802 60 78
/
2707
Трифун Дробњак
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 223 88 45
015 346 148
2708
Марија Радуловић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 254 403
015 344 080
2709
Слободан Сташевић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 386 811
/
2710
Биљана Шашић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 163 64 21
015 344 080
2711
Владимир Терзић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 86 11 992
/
2712
Драган Обрадовић
адвокат
Љиг
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 170 47 44
/
2713
Предраг Вукићевић
адвокат
Љиг
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 317 996
/
2714
Светлана Жабаљац
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 257 172
/
2715
Никша Црногорац
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 770 95 49
/
2716
Зоран Кандић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 827 88 96
/
2717
Снежана Симеуновић
адвокат
Мионица
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 264 43 49
/
*нема 1.фазу
2718
Владета Петровић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 384 51 45
/
2719
Станоје Филиповић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 156 12 30
/
2720
Загорка Рајичић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 311 28 82
/
2721
Светлана Криловић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 321 153
015 300 270
2722
Миодраг В.Терзић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 348 150
/
2723
Светлана Васиљевић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 348 150
/
2724
Драган Милићевић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 813 09 59
/
2725
Новка Вилотић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 458 36 02
/
2726
Роса Живановић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 899 70 57
/
2727
Драган Ивановић
адвокат
Ваљево
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 814 07 07
/
2728
Милан Катић
адвокат
Ваљево
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 151 25 34
/
2729
Драган Репић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
/
015 889 341
2730
Милош Цвејић
адвокат
Ваљево
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
/
014 220 147
2731
Раденко Грујичић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 814 17 24
015 889 240
2732
Душко Јаковљевић
адвокат
Љубовија
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 414 10 80
015 662 866
2733
Биљана Ђорђевић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
/
015 343 536
2734
Љубиша Ранисављевић
адвокат
Уб
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 777 34 08
/
2735
Драги Којић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 171 22 25
015 354 690
2736
Александар Стевановић
адвокат
Крупањ
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
065 867 64 86
/
2737
Драган Трифуновић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 807 67 46
/
2738
Драган Филиповић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 226 883
/
2739
Снежана Марковић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
/
015 891 640
2740
Славица Полић
адвокат
Лозница
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
064 662 50 49
/
2741
Љубомир Чимбуровић
адвокат
Шабац
Шабац
27.10.2007.
II фаза комплет
063 411 822
/
2742
Зоран Милошевић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 530 970
2743
Владета Тасовац
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 214 891
026 226 924
2744
Зоран Јевтић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 305 954
026 340 130
2745
Димитрије Вукомановић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 274 917
012 213 788
2746
Душан Младеновић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 779 55 85
012 227 746
2747
Србољуб Илић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 194 41 60
026 321 007
2748
Данијела Момић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 802 68 57
012 227 179
2749
Бранислав Поповић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 223 234
012 223 234
*нема 1.фазу
*нема 1.фазу
2750
Сузана Ђорђевић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 359 750
012 212 296
2751
Бисерка Стојковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 532 096
2752
Предраг Врачарић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 164 98 49
/
2753
Анкица Павловић Здравковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 256 84 17
/
2754
Владан Лукић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 823 79 46
/
2755
Драгана Стоиљковић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
026 617 077
2756
Радиша Трифуновић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 264 251
/
2757
Снежана Машовић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 741 47 37
/
2758
Биљана Поповић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 234 562
/
2759
Татјана Васовић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 205 58 90
/
2760
Мирјана Влашковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 234 625
/
2761
Душан Шукљевић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 280 00 05
/
2762
Душко Нединић
адвокат
Петровац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 332 432
2763
Миодраг Николић
адвокат
Петровац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 334 265
2764
Милован Ружојчић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 821 78 55
/
2765
Драгица Деспотовић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 240 95 67
/
2766
Анђелија Миливојевић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 232 471
012 240 342
2767
Верица Ивошевић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет 064 222 92 44
2768
Синиша Машовић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет 063 208 259
2769
Гордана Илић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 606 199
026 231 280
/
026 613 093
026 224 256
/
2770
Радуле Перовић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
2771
Марина Маричић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет 064 334 90 77
2772
Горан Антић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 216 998
/
2773
Ненад Дедић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 222 71 52
/
2774
Јасна Милојковић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 116 01 53
/
2775
Милан Илић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 147 28 46
/
2776
Драгиша Лазић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 876 81 71
026 229 106
2777
Јован Домазет
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 176 12 34
/
2778
Драгица В. Живковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 220 43 86
012 551 278
2779
Радица Стокић Јевтић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 130 97 29
012 210 263
2780
Славица Митрашиновић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 304 971
/
2781
Драган Марковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет 063 814 74 04
/
012 212 878
2782
Вељко Михајловић
адвокат
Пожаревац
2783
2784
Даница Спасић
адвокат
Пожаревац
Периша Пантелић
адвокат
Петровац
2785
Вујица Стојановић
адвокат
Смедерево
2786
Гроздана Петровић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 225 420
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 336 487
/
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 333 034
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 341 607
/
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
026 615 559
/
012 221 045
2787
Сњежана Пећанац Петровић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 180 25 53
2788
Зоран Пушица
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 712 04 07
/
2789
Миодраг Арсеновић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
026 223 060
2790
Драгана Радуловић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 825 11 77
/
2791
Иван Савић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 260 05 78
026 617 205
2792
Небојша Илић
адвокат
Жагубица
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 828 04 08
/
2793
Горица Станисављевић
адвокат
Петровац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 332 394
2794
Драган Милорадовић
адвокат
Кучево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 827 06 49
/
2795
Стеван Јанковић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 808 14 46
/
2796
Горан Милошевић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 820 28 45
/
2797
Миодраг Милетић
адвокат
Петровац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 808 55 05
012 331 678
2798
Александар Глишић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 505 32 11
026 318 129
2799
Данијела Дачић
адвокат
Жагубица
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 836 75 01
/
2800
Миодраг Буцкић
адвокат
Жагубица
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 301 273
/
2801
Драган Величковић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 823 81 00
026 512 054
2802
Слободан Чогурић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 828 05 95
/
2803
Драган Станојловић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 226 170
2804
Љубиша Никодијевић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет 064 185 26 63
026 317 017
2805
Добрица Антонијевић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет 063 846 49 00
026 321 838
2806
Добрица Миловановић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 311 239
012 63 947
2807
Дејан Дачић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 114 54 18
012 532 648
2808
Зоран Вукојевић
адвокат
Кучево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 349 872
/
2809
Драган Станојевић
адвокат
Жабари
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет 063 773 54 33
2810
Радослав Спасић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 115 82 06
2811
Миодраг Радојковић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 115 39 56
/
2812
Драган Николић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 328 397
/
2813
Александар Јаношевић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 118 33 73
/
012 250 258
026 316 220
2814
Радиша Стевановић
адвокат
Жабари
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 609 858
/
2815
Небојша Мисић
адвокат
Жабари
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 725 69 88
/
2816
Горица Васић
адвокат
Жабари
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 250 077
2817
Драган Станојевић
адвокат
Жабари
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 773 54 33
/
2818
Драгослав Ђурић
адвокат
Жабари
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 857 71 46
/
2819
Валентина Михајлов Јоксић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 130 34 53
/
2820
Периша Богдановић
адвокат
Жабари
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
035 321 165
2821
Душан Костић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 325 651
/
2822
Драгиша Миладиновић
адвокат
Жабари
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет 063 123 73 73
/
2823
Вељко Игњатовић
адвокат
Жабари
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет 063 810 01 54
012 250 255
2824
Предраг Рачић
адвокат
Жабари
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
2825
Ружица Дугошија
адвокат
Жабари
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет 064 144 65 03
2826
Момир Богосављевић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
026 512 977
2827
Иван Милосављевић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 848 38 23
026 225 842
2828
Милан Атанацковић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 127 99 37
/
2829
Гордана Јездовић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 809 26 30
/
2830
Драган Благојевић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
026 318 432
063 312 124
/
012 250 186
2831
Драгољуб Арсић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет 064 461 32 70
2832
Зоран Богићевић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет 063 888 41 95
2833
Нада Митровић Ракић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 170 80 83
/
2834
Бранкица Митић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 166 53 65
/
2835
Александар Губеринић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 856 26 26
/
2836
Ненад Стојановић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 614 83 01
/
2837
Владимир Илић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 801 81 16
/
2838
Слободан Сврзић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 771 94 06
/
2839
Живорад Лукић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 707 90 43
/
2840
Драган Живковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 222 214
/
012 530 983
/
2841
Горан Петровић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 805 40 37
/
2842
Александар Обреновић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 224 58 88
/
2843
Младен Станимировић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 220 165
012 223 943
2844
Александар Јаношевић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 118 33 73
026 514 928
2845
Миодраг Радојковић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
064 115 39 56
/
2846
Драган Величковић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
2847
Ружица Лекић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 531 637
2848
Димитрије Вукомановић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
063 274 917
012 213 788
063 823 81 00
/
2849
Бранислав Стјеповић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 214 213
2850
Бранислав Ранчић
адвокат
Кучево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 851 407
2851
Љиљана Јевтић Васиљевић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 224 787
2852
Драган Ранчић
адвокат
Кучево
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 852 711
2853
Чедомир Марјановић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
9.11.2007.
II фаза комплет
/
012 226 928
2854
Зорана Ненковић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 215 65 40
/
2855
Гордана Марковић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 426 096
2856
Весна Бланић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 134 34 98
/
2857
Биљана Дражевић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 137 61 51
/
2858
Оливера Стевановић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 876 47 66
/
2859
Гордана Риђић Ђукић
адвокат
Бор
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 836 12 77
/
2860
Ненад Максимовић
адвокат
Бор
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
030 422 651
2861
Властимир Михајловић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 546 211
2862
Александар Милић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 541 822
2863
Драгослава Аврамовић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 541 822
2864
Љубинка Николић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 822 64 48
/
2865
Јованка Владовић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 548 698
2866
Маја Барбуловић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 389 63 53
/
2867
Зоран Павловић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 123 46 88
019 425 077
2868
Душан Јеличић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
061 158 34 75
/
2869
Милинко Јовановић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 809 08 11
/
2870
Миодраг Стојановић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 195 76 63
/
2871
Богдан Милошевић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 126 42 10
/
2872
Добринка Видојковић
адвокат
Бор
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 883 35 98
/
2873
Снежана Поповић
адвокат
Кладово
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 426 70 55
/
2874
Михајло Поповић
адвокат
Кладово
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 807 595
2875
Миодраг Николов
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 807 84 02
/
2876
Зоран Вујичић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 777 41 12
/
2877
Небојша Живановић
адвокат
Бор
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 462 779
/
2878
Весна Стоиљковић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
2879
Војислав Виденовић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 486 434
/
2880
Божидар Вукашиновић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 064 126 24 16
/
2881
Мирољуб Трајковић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 424 287
/
2882
Момчило Ристовић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 810 51 03
/
2883
Миомира Станић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 822 63 36
2884
Ненад Јовановић
адвокат
Бор
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 825 38 80
/
2885
Маја Рамовић
адвокат
Бор
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 134 30 66
/
2886
Небојша Грамић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 813 05 71
2887
Живадин Богдановић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 135 71 57
2888
Миодраг Ђорђевић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 415 402
/
2889
Бранка Булатовић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 548 458
2890
Милосав Стојиљковић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
2891
Бранислав Мијуцић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 851 53 66
2892
Бранислав Јовановић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 800 18 19
063 417 949
/
/
/
/
019 546 880
019 546 774
/
2893
Радиша Срејић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 806 42 99
2894
Миодраг Јовчић
адвокат
Књажевац
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 427 846
/
2895
Горан Сајевић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 463 795
/
2896
Југослава Родић Соколовић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 463 803
/
2897
Мирјана Кокерић
адвокат
Сокобања
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 721 62 68
/
2898
Надица Динић
адвокат
Сокобања
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 827 38 52
/
2899
Рада Кицуловић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 756 02 60
/
2900
Јованка Стошевска
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 830 36 04
2901
Ивица Радоњић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
2902
Надица Грујић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 773 55 09
2903
Бранислав Ликсаревић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
2904
Милан Миловановић
адвокат
Бор
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 064 147 76 32
064 300 58 14
063 748 89 17
019 547 670
019 544 229
/
019 548 996
019 541 454
/
2905
Весна Живковић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 828 14 55
/
2906
Слађана Богдановић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 485 660
/
2907
Владимир Цајић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 729 06 89
/
2908
Данило Михајловић
адвокат
Кладово
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 807 498
2909
Аца Настасијевић
адвокат
Кладово
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 801 711
2910
Златко Милосављевић
адвокат
Зајечар
2911
Лидија Петровић
адвокат
Кладово
2912
Небојша Калинић
адвокат
Кладово
2913
Миодраг Бондокић
адвокат
Кладово
2914
Љубомир Верзесковић
адвокат
Кладово
2915
Љубиша Траиловић
адвокат
2916
Биљана Вучић Пејчић
адвокат
2917
Живота Стојановић
адвокат
Књажевац
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 420 822
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 807 499
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 803 744
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 803 665
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 853 14 16
Кладово
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
Књажевац
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 880 61 47
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 731 690
064 248 48 30
/
/
2918
Саша Милетић
адвокат
Сокобања
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
2919
Весна Момчиловић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 101 32 11
/
019 801 176
019 731 690
/
2920
Словенка Јанковић
адвокат
Бољевац
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 722 45 68
/
2921
Љубинка Буђелан Младеновић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 447 14 89
/
019 801 261
2922
Милован Тирањац
адвокат
Кладово
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 278 353?
2923
Миодраг Алексић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 445 330
/
2924
Андреја Стојановић
адвокат
Зајечар
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
019 547 022
2925
Љубиша Тодоровић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
/
2926
Божидар Милићевић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 150 52 63
2927
Радомир П.Усић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 064 198 18 41
/
2928
Миомир Ралевић
адвокат
Мајданпек
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 776 94 57
030 581 200
2929
Мирослав Лазић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 415 398
019 543 655
019 547 300
019 545 361
2930
Милорад Бојчевић
адвокат
Мајданпек
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
063 777 28 46
/
2931
Сретко Ћирић
адвокат
Вршац
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 219 73 88
/
2932
Небојша Павловић
адвокат
Сокобања
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 822 06 78
/
2933
Илија Николић
адвокат
Књажевац
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 804 56 32
/
2934
Зоран Пејчић
адвокат
Бор
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
2935
Јасмин Шехмујовић
адвокат
Кладово
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 163 27 39
/
2936
Десанка Вукић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 833 29 37
019 547 984
/
030 424 164
2937
Велибор Михајловић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
2938
Војислав Нинић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 416 838
2939
Божидар Милићевић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет 063 150 52 63
2940
Душан Краљевић
адвокат
Неготин
Неготин
10.11.2007.
II фаза комплет
064 300 56 55
019 545 875
2941
Мирјана Радишић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 828 30 58
035 232 816
063 821 47 05
019 547 772
019 548 737
019 545 361
*нема 1.фазу
2942
Владан Костић
адвокат
Јагодина
2943
Бисерка Бојић
адвокат
Свилајнац
2944
Виолета Бојовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 203 63 38
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 801 55 54
/
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 608 715
034 214 928
035 259 541
2945
Вуко Станишић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 173 78 16
034 367 818
2946
Милован Вујадиновић
адвокат
Деспотовац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 241 30 09
035 611 835
2947
Гордана Вујисић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
065 415 12 50
/
2948
Слађана Крвавац
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 884 44 48
035 564 776
2949
Светозар Крвавац
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 141 59 74
035 562 603
2950
Драгиња Вељовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 804 29 18
034 331 552
2951
Бригита Батавељић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 771 35 78
034 223 100
2952
Косана Радовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 202 15 81
034 334 136
2953
Славица Симић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 979 08 86
034 330 799
2954
Александар Пејчић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 807 90 96
034 332 342
2955
Оливера Петровић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 627 215
035 566 217
2956
Зорица Перић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 299 22 69
035 561 785
2957
Милица Брдар
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 116 54 51
035 563 598
2958
Зоран Илић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 199 62 24
035 312 406
2959
Светлана Ратковић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 841 91 69
035 314 245
2960
Ненад Говедаревић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 879 49 80
035 323 504
2961
Аница Марковић Никић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 803 51 89
035 314 166
2962
Славиша Димић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 808 55 75
035 321 324
2963
Живорад Поповић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
/
035 312 395
2964
Биљана Костић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 885 68 26
034 330 100
2965
Андрија Борковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 609 286
034 336 990
2966
Владимир Марковић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 064 260 17 20
035 562 079
2967
Слободанка Недељковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
/
034 348 329
2968
Миленко Бачанин
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
/
034 370 446
063 813 06 34
034 751 462
2969
Александра Прешић
адвокат
Рача
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
2970
Радиша Матић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 064 291 87 97
034 331 441
034 333 255
*нема 1.фазу
*нема 1.фазу
*нема 1.фазу
2971
Радмило Пантовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
2972
Весна Новковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 755 30 55
/
*нема 1.фазу
2973
Вера Ђоровић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
/
*нема 1.фазу
063 800 37 99
064 169 84 67
2974
Мирјана Милетић
адвокат
Крагујевац
2975
Весна Ђуровић
адвокат
Крагујевац
2976
Драгана Јовановић
адвокат
Крагујевац
2977
Љиљана Арсенијевић
адвокат
Крагујевац
2978
Милка Кадрибашић
адвокат
Крагујевац
2979
Првослав Грубић
адвокат
2980
Радомир Петрић
адвокат
2981
Милан Думић
2982
2983
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 162 31 82
034 335 068
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 236 82 87
034 331 668
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 802 92 28
034 361 122
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 064 141 32 02
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 606 947
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 775 53 15
/
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 877 20 02
/
Лука Уљаревић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 150 82 26
034 336 203
Милован Константиновић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 064 447 72 66
063 835 35 32
034 346 835
034 336 539
034 333 255
035 473 434
2984
Зоран Николић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 245 79 08
035 562 882
2985
Гордан Бзенић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 712 60 20
035 570 482
2986
Снежана Ивковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 606 316
/
2987
Миодраг Радоњић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 132 84 22
034 720 048
2988
Бранко Стевановић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 192 30 04
/
2989
Даница Радоњић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 064 162 20 26
034 720 048
2990
Анђела Станишић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 776 18 15
034 722 142
2991
Милија Анђелић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 131 09 23
/
2992
Биљана Микићевић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 115 68 62
034 336 922
2993
Миланка Стевовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 808 67 57
/
2994
Владан Лукић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 892 77 00
034 211 999
2995
Предраг Митић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 808 88 65
035 321 147
2996
Драгица Милосављевић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 135 12 52
035 222 256
2997
Небојша Симић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 138 11 11
035 562 445
2998
Миломир Веселиновић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 114 54 88
2999
Миодраг Васић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 835 45 42
3000
Јеремија Ивановић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
3001
Милован Стојановић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 064 120 46 62
035 228 804
3002
Небојша Николић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 875 84 44
035 224 438
3003
Милорад Рајић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 301 707
/
3004
Витомир Остојић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 610 083
3005
Драгољуб Јоксимовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 191 90 72
063 603 620
/
035 223 690
/
/
034 331 554
*нема 1.фазу
3006
Драган Г. Лазаревић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 601 547
/
3007
Биљана Ташовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 185 83 73
/
3008
Горан Симић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 105 20 67
034 360 516
3009
Зоран Михајлов
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 720 37 81
034 343 639
3010
Душан Гашић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 608 769
035 240 645
3011
Милка Цанић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 657 197
3012
Ружица Николић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 064 292 60 07
035 221 835
3013
Славица Росић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 631 510
034 361 111
035 243 399
3014
Снежана Јеремић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 823 71 57
034 336 114
3015
Живан Јеремић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 334 299
034 334 299
3016
Душко Вукоје
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 614 651
034 334 738
3017
Бранко Ракита
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 804 58 28
3018
Мирјана Јоксимовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 064 115 21 84
/
3019
Ненад Максимовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
/
3020
Дејан Гајић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 064 118 33 45
3021
Гордана Јездић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 804 29 69
3022
Војислав Васиљевић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
3023
Зоран Маринковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 804 45 15
3024
Иван Златић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 606 312
/
3025
Горан Стевановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 487 11 18
/
3026
Петар Михајлов
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 847 66 57
035 561 849
3027
Синиша Рајић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 832 55 70
035 566 765
3028
Димитрије Протић
адвокат
Топола
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 701 84 33
034 811 711
3029
Драгиша Милутиновић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 609 828
035 570 408
063 615 660
063 775 52 49
*нема 1.фазу
/
034 367 646
/
034 397 976
034 331 798
3030
Слободан Драгутиновић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 212 10 01
/
3031
Драган Живковић
адвокат
Топола
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 646 382
034 813 349
3032
Драган Алемпијевић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 623 016
035 242 790
3033
Звонко Марковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 634 182
034 212 287
3034
Весна Живановић
адвокат
Топола
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 650 445
034 811 368
3035
Зоран Живановић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 609 824
035 561 801
3036
Момчило Јовановић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 603 262
035 232 500
3037
Милан Ристић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 771 10 15
034 337 765
*нема 1.фазу
3038
Жарко Милановић
адвокат
Јагодина
3039
3040
Живорад Лекић
адвокат
Крагујевац
Александар Јанковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 812 81 02
/
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 608 332
034 331 633
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 308 333
035 241 418
3041
Светлана Ерић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 771 36 35
034 334 158
3042
Звездана Бубало
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 657 710
034 63 064
3043
Љубомир Бошковић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 173 80 00
034 711 616
3044
Весна Младеновић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 142 85 22
035 562 375
3045
Томислав Благојевић
адвокат
Рача
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 245 57 70
/
3046
Никола Саџаковић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 342 15 85
035 477 088
3047
Весна Илић
адвокат
Топола
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 690 368
034 813 877
3048
Александар Бусарац
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 064 112 98 16
034 331 517
3049
Љиљана Симић
адвокат
Топола
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 064 173 70 89
/
3050
Јовица Миладиновић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 861 34 78
/
3051
Мирослав Мирковић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 640 899
035 569 327
3052
Татјана Тодоровић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 807 45 19
034 337 185
3053
Радослав Савић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 143 45 96
/
3054
Живорад Кораћевић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 603 578
034 61 622
3055
Зоран Илијевски
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 065 364 22 22
3056
Видоје Стојановић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 203 09 17
/
3057
Јован Калајџић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 842 59 01
035 562 445
3058
Драгомир Брашић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 610 343
/
*нема 1.фазу
3059
Горан Миладиновић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 819 09 12
/
*нема 1.фазу
034 364 222
3060
Бранка Ђуровац
адвокат
Топола
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 840 43 25
3061
Момир Станисављевић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
3062
Живојин Димитријевић
адвокат
Рековац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 881 16 54
035 711 436
3063
Новица Јевтић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 151 67 03
035 569 622
3064
Милица Милованчевић
адвокат
Топола
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 373 13 71
3065
Јасминка Денић
адвокат
Топола
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 647 809
034 811 368
3066
Радованка Ђорђевић
адвокат
Рековац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 733 07 28
035 711 722
3067
Славица Гајић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 123 15 26
035 245 280
3068
Горан Брдар
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 627 820
034 331 941
3069
Анета Свилкић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 064 265 89 79
063 155 66 86
034 812 044
/
034 367 140
3070
Војислав Станарчић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 606 739
034 331 612
3071
Горица Веселиновић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 770 80 76
3072
Александар Максимовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
/
/
034 331 670
3073
Ненад Чоловић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 136 48 50
034 331 933
3074
Александра Рашић Игњатовић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 888 32 82
035 475 435
3075
Душко Пачариз
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 800 32 38
034 330 159
3076
Гордана Исаковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 157 44 00
035 224 925
3077
Јован Челебић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 835 20 85
*нема 1.фазу
035 570 940
3078
Дарко Петровић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 269 73 33
035 221 569
3079
Здравко Митровић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 626 750
034 713 858
3080
Драган Мајсторовић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 174 04 01
034 722 812
3081
Јелена Радовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 166 90 45
/
3082
Милан Вучковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 827 81 50
035 221 079
3083
Првослав Милојевић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 750 30 38
035 474 025
3084
Јасмина Ристић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 238 34 12
035 474 598
3085
Драган Бојанић
адвокат
Параћин
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 609 614
035 563 011
3086
Огњен Петровић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 770 23 14
034 370 392
3087
Зоран Стељић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 668 256
3088
Илија Ковачевић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 822 17 61
034 725 626
3089
Зорица Вуковић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 859 25 87
035 311 271
3090
Славица Нешић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
063 756 78 27
035 323 890
3091
Јелена Милетић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет 063 742 73 97
035 312 329
034 714 291
3092
Душица Лепојевић
адвокат
Баточина
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 264 70 05
034 841 740
3093
Бранислав Чолић
адвокат
Аранђеловац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 417 45 92
034 725 288
3094
Драгана Павловић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
16.11.2007.
II фаза комплет
064 140 72 26
034 334 124
3095
Миленко Чеперковић
адвокат
Врњачка Бања
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 708 73 83
/
3096
Мирјана Раденковић
адвокат
Врњачка Бања
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 232 02 30
/
3097
Драгољуб Црномарковић
адвокат
Врњачка Бања
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 829 58 66
/
3098
Ружа Којић
адвокат
Врњачка Бања
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 218 93 59
/
3099
Милош Чекић
адвокат
Врњачка Бања
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 826 35 61
/
3100
Александар Јордановски
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 291 64 31
/
3101
Милијан Радовановић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 826 34 85
/
*нема 1.фазу
3102
Миломир Јовановић
адвокат
Краљево
3103
3104
Милан Вучић
адвокат
Врњачка Бања
Вера Кузељевић
адвокат
Ужице
3105
3106
Милица Вукашиновић
адвокат
Ужице
Драган Илић
адвокат
Чачак
3107
Небојша Павловић
адвокат
Чачак
3108
Милева Вуковић
адвокат
Чачак
3109
Љиљана Обрадовић
адвокат
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 149 22 58
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 775 07 10
/
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 189 17 55
031 522 117
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 200 73 20
/
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 119 18 82
/
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 806 02 64
/
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 559 059
/
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 638 249
/
/
3110
Мирослав Петровић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
065 210 12 41
/
3111
Драгана Ранковић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 158 89 73
/
3112
Велибор Вујашевић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 242 97 45
/
3113
Никола Максимовић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 199 38 54
031 511 340
3114
Миљко Ђуричић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 064 120 62 06
031 511 162
3115
Љиљана Раковић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 228 91 39
031 512 382
3116
Вера Баћковић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 809 79 77
031 512 091
3117
Гаврило Поповић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 852 70 64
031 519 558
3118
Радица Милосављевић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 498 354
036 324 080
032 222 788
3119
Јасминка Николић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
/
3120
Владимир Остојић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 156 67 76
/
3121
Никола Дрецун
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
/
036 321 053
3122
Миљко Петровић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 602 334
/
3123
Миодраг Докнић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
/
036 392 692
3124
Златомир Колаковић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
/
3125
Дејан Мраковић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 064 158 81 72
*нема 1.фазу
036 234 077
032 342 852
3126
Нада Раденковић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 756 43 50
3127
Ивица Вукићевић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 853 32 42
/
3128
Ненад П.Томић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 513 061
/
/
3129
Добривоје Пековић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 728 36 19
/
3130
Душица Петровић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 261 69 36
/
3131
Данијела Гуњић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
062 211 577
/
3132
Предраг Божовић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 064 141 14 23
/
3133
Огњен Отовић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
/
064 150 97 85
*нема 1.фазу
*нема 1.фазу
3134
Милан Мишковић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 064 277 58 86
/
3135
Драган Шаренац
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 130 82 82
/
3136
Витомир Благојевић
адвокат
Врњачка Бања
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 841 43 22
/
3137
Мирослав Јевтић
адвокат
Врњачка Бања
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 605 649
/
3138
Славица Р. Ракић
адвокат
Пожега
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 830 50 71
/
3139
Драгана Обреновић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 339 67 07
/
3140
Весна Здравковић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 063 858 69 42
3141
Јадранка Плављанић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 154 38 39
/
3142
Зорица Марковић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 145 14 00
032 348 480
3143
Миленко Курлагић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 126 22 70
/
/
3144
Горан Стаменић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 613 000
032 349 909
3145
Лела Ђурић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 210 66 66
/
3146
Бора Николић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 118 31 82
/
3147
Нера Стевовић
адвокат
Пожега
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
062 408 321
/
3148
Милан Стевовић
адвокат
Пожега
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 638 484
/
063 803 96 29
3149
Снежана Цветић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
3150
Даница Милошевић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 064 204 48 03
/
032 221 511
3151
Станимирка Богдановић
адвокат
Пожега
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
3152
Петар Ђуровић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 064 191 17 31
3153
Јово Поповић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 111 23 68
/
3154
Слободан Николић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 126 96 90
/
3155
Неђо Јовановић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 122 00 64
/
064 158 94 46
*нема 1.фазу
/
/
3156
Славиша Николић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 146 17 10
/
3157
Дејан Петровић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 113 30 09
/
3158
Звездан Кнежевић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 265 15 56
036 236 036
3159
Душан Радичевић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 348 21 48
032 341 843
3160
Петроније Аћимовић
адвокат
Пожега
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 122 00 27
031 811 409
3161
Милан Штуловић
адвокат
Пожега
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
/
031 811 115
3162
Александар Станојчић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
/
032 222 659
3163
Владимир Станојчић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
/
032 222 659
3164
Верица Дуловић Ћулафић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 266 80 06
/
3165
Виолета Александрић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 153 01 53
/
*нема 1.фазу
3166
Гордана Никшић
адвокат
Чачак
3167
Рада Васовић
адвокат
Чачак
3168
Дарослава Тодоровић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 063 842 36 68
032 341 632
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 063 866 72 76
036 232 199
064 134 11 31
032 228 154
3169
Радомир Петровић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
3170
Надежда Вељковић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 063 612 013
3171
Лабуд Стојановић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 064 156 63 75
3172
Марија Жаревац
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 064 307 16 83
3173
Радмило Лазић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
065 861 20 41
3174
Владан Јовановић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 120 64 02
/
3175
Радисав Николић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 3220 777
031 513 819
3176
Мирко Филиповић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 612 38 68
/
3177
Зорица Ђоковић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 202 36 57
/
3178
Милан Станојевић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 624 180
/
3179
Марија Мајданџић Вукићевић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 671 68 83
/
3180
Радмила Станимировић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 122 98 28
/
3181
Јаворка Миковић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 311 550
036 235 195
3182
Љубинко Крстић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 130 80 33
036 311 982
3183
Недељка Вукашиновић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
/
036 311 272
3184
Сретен Никитовић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
065 636 05 06
031 521 474
3185
Иван Ћаловић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
065 524 54 26
/
3186
Михаило Крстић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 773 99 68
031 517 798
3187
Десимир Ђуровић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 609 412
/
3188
Зоран Ђикановић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 633 898
031 512 527
3189
Мирко Панић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 772 19 89
/
3190
Михаило Антонијевић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 218 707
031 513 187
3191
Слободан Деспотовић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 161 43 00
/
3192
Драган Поповић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
065 641 02 33
/
3193
Александар Веселиновић
адвокат
Ужице
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 254 23 25
/
3194
Бранка Славковић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 870 38 13
/
3195
Радета Гобељић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 817 50 80
036 24 907
3196
Анка Вилотијевић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 623 825
/
3197
Дијана Јеремић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 064 215 63 84
064 237 23 33
/
036 322 799
/
/
/
032 228 382
*нема 1.фазу
3198
Весна Џодић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет 064 513 95 91
032 711 022
3199
Славица Василијевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 176 34 00
/
3200
Славица Крупеж
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 878 23 15
032 227 911
3201
Милева Лукић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
/
032 225 448
3202
Миле Живановић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 240 30 07
032 717 332
3203
Снежана Лечић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
/
032 346 176
3204
Цана Ђукић
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 176 03 50
/
3205
Јелица Меричка
адвокат
Чачак
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
063 739 89 28
032 343 344
3206
Весна Митић
адвокат
Краљево
Чачак
17.11.2007.
II фаза комплет
064 116 18 74
/
3207
Мирјана Абдоли
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 883 27 07
/
3208
Јасмина Ајдарпашић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 142 72 01
/
3209
Тамара Алексић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 250 06 06
/
3210
Гордана Андрејевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 823 57 00
/
3211
Јованка Андрејевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 850 20 10
/
3212
Маја Атанасковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 238 869
/
3213
Трифун Ашковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 227 660
/
3214
Гордана Бабић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 323 45 57
3215
Дејан Бабић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 173 00 43
/
3216
Варја Банић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 815 89 64
/
3217
Милена Банић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 195 03 06
/
3218
Слободан Батрићевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 226 365
/
3219
Србислав Бегенишић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 775 34 55
/
3220
Милан Бирман
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 250 24 79
/
3221
Крсто Бобот
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 396 388
/
3222
Соња Богосављевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 200 64 97
/
3223
Весна Бојовић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 239 450
/
3224
Душко Борчић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 344 74 41
3225
Анте Бошковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 223 280
/
3226
Слободан Бујошевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 168 70 26
/
3227
Соња Букилић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 771 42 49
/
3228
Зоран Булајић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 882 39 59
/
3229
Милан Бурић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 318 241
/
3230
Мирјана Вагнер
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 117 32 70
/
3231
Стана Васовић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 324 07 67
3232
Сања Веиновић Макаи
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 064 135 74 40
3233
Снежана Видрић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 278 63 61
3234
Милош Владисављевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 371 329
/
064 204 00 31
/
3235
Дарко Влаховић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
3236
Милорад Војводић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 306 887
3237
Војислав Воштић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 124 42 16
3238
Ирена Вујновић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 814 46 75
/
3239
Ненад Вуковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 130 688
/
/
/
3240
Марко Вукша
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 116 35 08
/
3241
Виктор Гостиљац
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 110 64 41
/
3242
Петар Грбац
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 267 809
/
3243
Слободан Грујић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 115 18 77
/
3244
Надежда Даниловић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 261 85 78
011 262 63 86
3245
Вељко Делибашић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 110 07 61
3246
Срећко Димитријевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 342 707
/
3247
Драгана Динић Јотић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 242 887
/
3248
Милун Драгутиновић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 265 70 58
/
3249
Душан Дробац
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 254 12 94
3250
Тања Дробњак
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 655 702
/
3251
Драган Ђокић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 211 975
/
063 834 32 01
/
/
3252
Мирјана Ђокић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
3253
Љиљана Ђонић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 771 45 77
/
3254
Драгољуб Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
3255
Јелена Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 064 198 86 16
/
3256
Милорад Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 291 17 92
/
3257
Мирко Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 306 76 24
3258
Оливера Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 111 09 86
/
3259
Верољуб Ђокић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 175 60 80
/
3260
Велибор Ерор
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 362 35 81
/
3261
Аница Живановић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 272 168
063 393 240
/
3262
Гордана Живановић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 829 07 06
/
3263
Ђуро Живковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 246 411
/
3264
Јасмина Живковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 664 065
/
3265
Марија Зарић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 233 47 65
/
3266
Милан Зиндовић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 273 281
/
3267
Владан Златић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 239 834
/
3268
Бранислав Ивановић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 128 22 70
/
3269
Милан Ивановић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 275 883
/
064 123 18 82
/
3270
Драгана Ивановић Радојчић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
3271
Александар Ивковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 064 153 61 83
/
3272
Александар Илић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 126 72 70
/
3273
Берислав Илић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 872 78 35
3274
Ненад Илић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 813 04 35
/
3275
Гордана Јанковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 387 160
/
3276
Зоран Јеврић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 064 158 16 88
3277
Зорица Јовановић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 219 429
/
3278
Татјана Јовановић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 364 010
/
/
3279
Жељко Јотановић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 197 68 41
/
3280
Сања Калчевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 115 38 93
/
3281
Зоран Качар
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 124 54 55
/
3282
Ивана Кесар
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 111 77 99
/
3283
Александер Килибарда
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 064 836 90 05
3284
Славица Ковачевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 064 153 35 86
/
3285
Ђорђе Комленски
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 274 196
/
3286
Милован Комненић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 340 76 77
3287
Мирна Косановић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 359 134
/
3288
Јовица Косић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 110 12 95
/
3289
Радица Костадиновић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 282 449
/
3290
Гордана Костић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 813 33 36
/
/
3291
Тијана Костић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
3292
Виолета Кочић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 776 93 09
3293
Валентина Крковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 113 76 46
/
/
/
011 364 06 23
3294
Дејан Крстић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
3295
Петар Крчмар
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 064 110 59 75
/
3296
Стојан Кукић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 717 13 29
/
3297
Дејан Лазаревић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 235 920
/
3298
Спасенија Лазаревић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 275 459
/
064 246 02 77
/
3299
Орце Лазаревски
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 118 87 48
/
3300
Александар Лазић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 776 06 71
/
3301
Јасна Лазовић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 809 94 93
/
3302
Александар Лукачевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 147 79 46
/
3303
Славко Макаји
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 776 24 98
/
3304
Миленко Малешевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 398 205
/
3305
Данка Марковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 137 87 12
/
3306
Боривоје Марковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 272 425
/
3307
Александра Марковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 817 91 51
/
3308
Бисерка Марковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 236 913
/
3309
Душан Марковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 116 13 34
/
3310
Милена Матић Илић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 275 279
/
3311
Властимир Матовић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 331 554
/
3312
Вања Мацановић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 152 53 82
/
3313
Миланче Миладиновић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 311 550
/
3314
Саша Миленковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 872 28 87
/
3315
Јелена Милетић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 110 90 04
/
3316
Татјана Милић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 284 77 70
/
3317
Милош Милојевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 436 58 20
/
3318
Милош Милошевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 152 15 95
/
3319
Мирко Мирковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 387 470
/
3320
Љиљана Митровић Влајковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 111 91 95
/
3321
Раде Мићуновић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 159 48 25
/
3322
Дарко Мишчевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 775 26 41
/
3323
Весна Мрдовић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 064 136 36 95
/
3324
Кристина Мухтић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 761 27 89
/
3325
Александар Негић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 651 279
3326
Иван Ненадовић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
3327
Мирјана Несторовић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
3328
Никола Нетај
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
064 244 92 51
/
II фаза комплет
/
011 3067 624
II фаза комплет
063 250 740
/
3329
Срђан Нешковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 814 45 47
/
3330
Миодраг Никачевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 157 199
3331
Стојан Никић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 762 76 83
011 245 42 55
3332
Горан Нинић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 203 465
/
3333
Ненад Нинковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 147 34 69
/
3334
Срђан Новаковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 749 91 44
3335
Тања Новаковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 365 372
3336
Александар Обрадовић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
3337
Властимир Огњановић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 832 14 73
063 814 22 41
/
/
/
/
3338
Слободанка Остојић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 877 63 02
/
3339
Биљана Павловић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 358 083
/
3340
Бранко Павловић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
065 220 22 44
/
3341
Бранко Панић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 243 77 33
3342
Војислава Пантић Сретеновић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 383 098
/
3343
Вилијам Паспаловски
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 110 02 85
/
3344
Славица Пашквалин
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 596 562
3345
Сања Пејовић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 256 889
/
3346
Зоран Перовић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 065 361 01 56
/
3347
Славиша Петковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 616 569
/
3348
Горан Петронијевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 301 928
/
3349
Љиљана Пештерић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 245 587
/
/
3350
Александар Поповић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 120 19 09
3351
Војин Поповић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 800 03 11
3352
Дубравка Поповић Димитријевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 315 486
/
3353
Ксенија Поповић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 301 439
/
3354
Оливера Поповић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 842 05 63
/
3355
Предраг Поповић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 317 772
/
3356
Мирјана Пулетић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 244 141
/
3357
Зорана Равић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 171 39 20
/
/
3358
Радивоје Раденковић
адвокат
Београд
3359
Никола Радосавовић
адвокат
Београд
3360
Светлана Радошевић Атанасијевић
адвокат
Београд
3361
Слободан Ракић
адвокат
Београд
3362
Душко Рашић
адвокат
Београд
3363
Мирјана Рашковић
адвокат
3364
Петра Сарић Васиљевић
адвокат
3365
Никола Симић
3366
3367
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 360 39 31
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 125 76 76
/
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 246 004
/
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 288 966
/
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 327 174
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 310 525
/
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 219 82 75
/
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 833 30 95
/
Горан Станишић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 771 80 08
Милија Станковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 340 327
011 322 03 75
/
/
/
3368
Александра Станков Крагуљац
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
060 313 33 13
/
3369
Небојша Станковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
065 805 59 80
011 2181 364
3370
Александар Стефановић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 285 259
/
3371
Лидија Стијовић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 347 60 92
3372
Зоран Стојковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 231 968
3373
Зорана Стојковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 662 907
011 3059 084
3374
Младен Струнић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 448 160
/
/
/
3375
Срђан Сурла
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 168 65 92
/
3376
Тања Танасковић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 818 51 75
/
3377
Југослав Тинтор
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 064 123 06 07
/
3378
Ђорђе Трифуновић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 273 281
/
3379
Маја Тркуља
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 771 31 54
/
3380
Олга Турчиновић Макевић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 157 41 86
/
3381
Наташа Цветићанин
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 180 54 30
/
3382
Миле Чогурић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет 063 210 986
/
3383
Марија Чолић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 360 489
/
3384
Миломир Шалић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 269 678
/
3385
Гојко Шаренац
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
/
011 889 460
3386
Никола Тодоровић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
063 843 18 80
/
3387
Дејан Ћасић
адвокат
Београд
Београд
24.11.2007.
II фаза комплет
064 276 98 83
/
3388
Невен Адам
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 240 776
/
3389
Милева Бабовић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 339 280
/
*нема 1.фазу
3390
Иван Бајазит
адвокат
Београд
3391
Милинко Бајчета
адвокат
Београд
3392
Милорад Бјеговић
адвокат
Београд
3393
Веран Зечар
адвокат
Београд
3394
Оливера Божић Митровић
адвокат
Београд
3395
Ивана Болић
адвокат
Београд
3396
Љиљана Боровић
адвокат
Београд
3397
Александар Босјоковић
адвокат
Београд
3398
Зоран Брадић
адвокат
3399
Мирјана Вагнер
адвокат
3400
Слободан Веселиновић
3401
Данијела Витковић
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 849 04 60
/
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 882 66 98
/
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 896 12 02
/
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 121 15 55
/
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 115 29 45
011 802 62 86
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 199 41 61
/
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 772 11 82
/
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 219 93 10
/
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 307 537
011 420 992
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 117 32 70
/
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 128 41 16
/
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 301 141
/
3402
Милица Влаховић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 457 98 79
/
3403
Татјана Влаховић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 115 01 16
/
3404
Станко Војводић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 127 78 53
/
3405
Душан Војиновић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 226 918
/
3406
Ненад Војновић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 867 26 79
/
3407
Павао Вујасић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 848 03 00
3408
Марина Вујин Матковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 434 206
/
3409
Гордана Вујичић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 418 63 76
/
3410
Мирјана Вукајловић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 440 258
/
3411
Ненад Вукасовић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 398 188
/
063 832 07 48
/
3412
Ђорђије Вуковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
3413
Слађана Вуковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 064 114 62 55
/
3414
Ивица Вуковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 431 936
/
3415
Славиша Вукосављевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 236 808
/
3416
Вељко Вукотић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 277 151
/
3417
Војислав Вукотић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 273 582
3418
Немања Вукотић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
/
011 213 21 28
3419
Владан Вукчевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 775 63 39
/
3420
Предраг Вулевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 316 906
/
3421
Катарина Вуловић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 272 22 07
011 344 76 47
3422
Љубиша Вучетић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 208 198
/
3423
Емила Вучићевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 844 40 23
011 358 35 57
3424
Александра Вучковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 847 43 96
011 263 34 40
3425
Никола Гавриловић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 401 032
3426
Саша Гемаљевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 245 080
/
3427
Боривоје Гачић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 249 14 55
3428
Небојша Главаш
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 365 421
/
3429
Владимир Голубовић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 261 386
/
3430
Невенка Госпавић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 806 51 78
/
3431
Жељко Грбовић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 118 16 04
/
3432
Драгана Дачић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 274 31 22
/
3433
Зора Добричанин Никодиновић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 205 254
/
3434
Биљана Драгаш
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 268 56 89
3435
Витомир Драгић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 219 567
/
3436
Џејн Дрешевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 241 74 94
/
3437
Вељко Ђелић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 779 07 55
/
3438
Александар Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
065 504 44 44
/
3439
Александар Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
/
3440
Бојан Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 365 783
/
3441
Владимир Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 645 483
3442
Вера Ђуровић Бојовић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 064 110 16 09
3443
Александар Жежељ
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
3444
Лепосава Живановић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
3445
Анђелко Живковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
/
063 813 32 25
/
II фаза комплет
/
011 380 77 91
II фаза комплет
063 224 246
/
3446
Јелена Жикић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 813 20 20
/
3447
Јованка Зечевић Анђелковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 322 87 68
3448
Живорад Иконовић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 283 681
/
3449
Александра Илић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 859 08 66
/
3450
Игор Исаиловић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 835 03 60
/
3451
Жељко Јагровић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 773 00 54
/
3452
Зоран Јеличић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 064 132 07 10
3453
Славиша Јовановић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
/
011 432 959
*нема 1.фазу
3454
Радоман Јововић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
3455
Биљана Кајганић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
3456
Мирела Катић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
3457
Влада Кезић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 234 784
3458
Весна Ковачевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
3459
Дејан Ковачевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 269 32 97
3460
Ивица Коцић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 771 93 05
011 361 27 07
3461
Душан Кошутић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 251 126
/
063 223 945
011 316 55 88
II фаза комплет
063 205 696
/
II фаза комплет
064 240 08 23
/
064 130 21 60
/
/
3462
Јасмина Кујунџић Рончевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 823 54 74
/
3463
Мирјана Лазаревић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 309 307
/
3464
Милица Литера
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 201 971
/
3465
Јелена Лопичић Јанчић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 316 574
/
3466
Југослав Љубисављевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 361 41 26
3467
Радослав Маринковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 116 55 17
/
3468
Предраг Марић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 118 80 06
/
3469
Светлана Марјановић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 264 56 30
3470
Јелена Марковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 841 31 42
3471
Милорад Матејић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 830 05 17
3472
Снежана Матејић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 830 05 17
3473
Велимир Матковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 801 05 18
/
/
3474
Радмила Матовић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 136 97 91
/
3475
Миланче Миладиновић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 311 550
/
/
011 403 330
3476
Селимир Милевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
3477
Драган Миленковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 064 197 69 10
/
3478
Соња Миленковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 138 03 20
/
3479
Марко Миловић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 129 81 03
/
3480
Гордана Милојевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 116 16 57
/
3481
Нађа Милосављевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 268 15 86
3482
Небојша Милосављевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 268 15 86
3483
Жељко Милошевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 259 155
/
3484
Предраг Милошевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 363 985
/
3485
Селимир Милуновић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 435 296
/
3486
Татјана Мирковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 779 90 45
3487
Мирјана Митић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 771 38 38
/
3488
Момчило Митровић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 205 741
/
/
3489
Бобан Митровски
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 127 75 06
/
3490
Душан Мићановић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 244 83 01
/
3491
Снежана Момчилов
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 457 267
3492
Весна Момчиловић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 820 62 50
/
3493
Даниела Муратовић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 775 61 49
/
3494
Војислав Недић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 254 767
/
3495
Слободанка Недић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 267 65 88
3496
Милица Никетић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 330 75 18
/
3497
Саша Новаковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 803 97 80
/
3498
Милош Палигорић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 364 363
/
3499
Милорад Пањевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 771 83 59
/
3500
Горан Пањковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 111 06 87
/
3501
Миљана Перендија
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 853 41 35
/
3502
Гаврило Перовић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 347 721
/
065 361 01 56
/
3503
Зоран Перовић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
3504
Александар Петковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 064 129 20 58
/
3505
Милорад Петковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 203 245
/
3506
Ненад Петковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 712 30 64
/
3507
Дејан Петрикић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 244 922
/
3508
Славко Петрић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 542 165
/
3509
Александар Петровић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 178 47 40
/
3510
Оливера Петровић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 276 22 55
3511
Сандра Петровић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 834 72 57
011 243 69 14
3512
Весна Попадић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 837 96 92
/
3513
Авдеј Попов
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 160 02 70
/
3514
Јасмина Поповић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 887 24 74
/
3515
Слободанка Поповић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 263 23 67
3516
Владимир Пријовић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 065 433 33 03
/
3517
Александар Продановић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
062 289 237
3518
Нада Путник
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 421 205
/
3519
Дејан Путниковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 773 84 04
/
3520
Мирјана Путниковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 830 36 86
/
3521
Драган Радишевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 125 53 63
/
3522
Драгана Радовић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 895 44 23
/
3523
Андријана Радојевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 196 41 55
/
3524
Љубиша Радојичић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 214 178
/
3525
Бранислав Радојчић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
062 556 898
/
3526
Душан Радосављевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 365 419
/
3527
Љубисав Радосављевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 211 852
3528
Славица Рајић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 646 944
/
3529
Миодраг Рајковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 210 860
/
3530
Снежана Ракочевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 292 621
/
3531
Мирослав Рамић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 248 654
/
3532
Душанка Сења Ристић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 888 71 34
/
3533
Зорка Ристић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 064 433 44 03
3534
Рашко Ристић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
3535
Дијана Росић Хајдуковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
3536
Светко Родић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
3537
Александар Савинов
адвокат
Београд
Београд
3538
Владимир Савић
адвокат
Београд
3539
Гордана Сарић
адвокат
Београд
3540
Петра Сарић Васиљевић
адвокат
Београд
3541
Миодраг Секулић
адвокат
Београд
/
/
064 116 97 29
/
II фаза комплет
063 332 468
/
II фаза комплет
064 142 96 74
/
1.12.2007.
II фаза комплет
063 191 89 89
/
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 139 56 10
/
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 126 50 16
/
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 219 82 75
/
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 229 037
011 263 88 09
063 770 25 60
/
3542
Владан Симеуновић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
3543
Игор Симић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 064 229 14 80
/
3544
Синиша Симић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 314 390
/
3545
Бранка Слани Табароши
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 832 52 05
/
3546
Драган Смиљанић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 833 36 43
/
3547
Драгана Срећковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 814 20 14
/
3548
Маја Станковић Иветић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 810 98 98
/
3549
Драгослав Станојловић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
064 182 34 97
3550
Славица Новаковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 702 80 06
/
3551
Србољуб Стефановић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 812 01 69
/
3552
Благоје Стојановић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 302 908
/
3553
Зоран Стојков
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 247 409
3554
Зоран Стојковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
3555
Зорана Стојковић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
3556
Ана Стојнић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
3557
Бранислав Стошић
адвокат
Београд
Београд
*нема 1.фазу
/
063 231 968
/
II фаза комплет
063 349 986
/
II фаза комплет
063 739 96 10
/
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 624 810
3558
Зоран Сударевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 064 110 93 55
3559
Бошко Тампоља
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 770 86 38
/
3560
Светлана Текић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 139 72 31
/
3561
Миљан Тимотијевић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 222 54 16
/
3562
Слободан Тирнанић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 773 07 51
/
3563
Мирослав Тодоровић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 063 831 63 00
3564
Владета Томановић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 113 30 71
/
3565
Бојан Томић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 245 217
/
3566
Агнеса Сељмонај
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
062 634 632
/
/
/
3567
Весна Трлаић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 451 410
/
3568
Јелена Ћировић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 344 250
/
3569
Александар Ћурчић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 281 034
/
3570
Гордана Ћушић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 825 94 98
/
3571
Јованка Урукало
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 118 81 50
/
3572
Драгана Фехер
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 168 74 04
/
3573
Велиборка Филиповић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 168 21 26
/
3574
Бранислава Фурјановић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 423 288
/
3575
Дара Хут
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 835 03 33
/
3576
Велизар Цмиљанић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 232 496
/
3577
Небојша Црногорац
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 225 294
/
3578
Тони Чабраја
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
064 110 93 22
/
3579
Милан Чепић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 328 286
/
3580
Верица Чичаревић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
/
011 233 00 78
3581
Сузана Џабири
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
063 259 944
/
*нема 1.фазу
3582
Предраг Шекара
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет
3583
Бранко Шиниковић
адвокат
Београд
3584
Снежана Шошкић
адвокат
Београд
Београд
1.12.2007.
Београд
1.12.2007.
3585
Вучић Шћепановић
адвокат
Београд
3586
Златко Чудић
адвокат
Београд
Београд
Београд
3587
Слободан Векић
адвокат
Београд
3588
Михаило Лакчевић
адвокат
Београд
Београд
Београд
3589
Иван Ракић
адвокат
Београд
3590
Ивана Топалов Пауновић
адвокат
3591
Љубица Бесеровац
адвокат
3592
Љиљана Вијук
адвокат
3593
Миомира Весковић
адвокат
3594
Даница Мишковић Молнар
адвокат
Сремска Митровица
3595
Бора Вујасиновић
адвокат
Рума
3596
Мирјана Јосимовић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
3597
Живко Будимчевић
адвокат
Сремска Митровица
3598
Јан Вршка
адвокат
Стара Пазова
3599
Небојша Лозић
адвокат
Стара Пазова
3600
Милан Мауковић
адвокат
Шид
3601
Милица Гаџурић Јанковић
адвокат
064 159 34 47
/
II фаза комплет
/
011 249 14 55
II фаза комплет
063 894 19 98
/
1.12.2007.
II фаза комплет
063 302 939
/
1.12.2007.
II фаза комплет
063 328 741
/
1.12.2007.
II фаза комплет
064 190 03 81
/
*нема 1.фазу
1.12.2007.
II фаза комплет
063 830 20 64
/
*нема 1.фазу
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 064 111 63 79
Београд
Београд
1.12.2007.
II фаза комплет 064 127 02 53
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 814 49 31
/
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 779 08 05
/
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 809 80 68
/
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 121 30 59
/
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 239 07 02
/
7.12.2007.
II фаза комплет
063 743 07 22
/
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 171 90 42
/
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 770 64 64
/
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 873 86 02
/
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 854 61 63
/
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 663 98 54
/
/
/
3602
Јован Богосављевић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
/
022 624 323
3603
Љубомир Ковачевић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
/
022 615 832
3604
Борица Међедовић
адвокат
Мартинци
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 546 302
/
3605
Душанка Јоргић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
/
022 422 291
3606
Влајко Комленац
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
022 615 943
/
3607
Јелена Опојевлић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 885 26 73
/
3608
Јово Рољић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 191 57 19
/
3609
Мирко Мацановић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 702 58 78
/
3610
Милорад Милошевић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 509 669
/
3611
Желимир Трухар
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
/
022 614 235
3612
Бранимир Трухар
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
/
022 614 235
3613
Радојка Ковачев
адвокат
Нови Сад
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 127 61 81
/
*нема 1.фазу
*нема 1.фазу
3614
Бранислава Богић
адвокат
Нови Сад
3615
Љубица Филиповић
адвокат
Сремска Митровица
3616
Соња Костић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 125 12 63
/
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 345 36 71
/
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет 064 429 47 85
/
3617
Момир Максић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 828 23 31
/
3618
Милош Масловарић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 801 71 09
/
3619
Иванка Ђурђевић
адвокат
Пећинци
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 871 11 02
3620
Горан Чолак
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет 063 545 518
3621
Милош Стокић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 851 28 88
/
3622
Гордана Милиновић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 885 10 49
/
3623
Анка Ћеран
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 142 71 15
/
3624
Звонко Биркаш
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 557 438
/
3625
Душан Станојчић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 121 66 47
/
3626
Јован Станојчић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 544 103
/
3627
Владислав Малетић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 385 03 01
/
3628
Марсел Гогић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 668 57 50
/
3629
Миленко Радивојков
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 509 520
/
3630
Јовица Ковачевић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 201 121
/
/
/
/
3631
Сања Вујаковић Симић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 463 67 77
3632
Бранислав Предојевић
адвокат
Стара Пазова
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 770 88 28
/
3633
Зорица Цундра
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 557 506
/
3634
Видосава Видић Манастирац
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 119 45 36
/
3635
Милица Видић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 192 10 48
/
3636
Миливоје Шмркић
адвокат
Нови Сад
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 778 12 69
/
3637
Ранко Јовичић
адвокат
Нови Сад
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 703 16 36
/
3638
Мирослав Милошевић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 586 387
/
3639
Биљана Коцан
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет 063 521 035
/
3640
Небојша Маричић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 775 47 40
/
3641
Младен Грбић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 426 21 00
/
3642
Славољуб Каран
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 118 88 04
/
3643
Нада Пуђа
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 211 40 91
/
3644
Вероника Прокић
адвокат
Ириг
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 888 55 99
/
3645
Љиљана Полић
адвокат
Врдник
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет 063 763 73 22
/
3646
Милена Вуковић
адвокат
Ириг
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 536 109
/
3647
Милан Мартиновић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 803 43 99
/
3648
Драган Паровић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 822 94 07
/
3649
Мирко Ђукић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 589 189
/
3650
Дејан Аларгић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 537 657
/
3651
Борислав Трајковић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 303 84 83
/
3652
Сергеј Младеновски
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 211 41 18
/
3653
Бранко Васиљевић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 178 94 33
/
3654
Зоран Кеметер
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет 063 518 141
3655
Маја Галечић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
065 538 80 14
/
3656
Дарко Жупунски
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 519 605
/
3657
Драган Новаковић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 581 230
/
3658
Мирослав Милосављевић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 778 11 36
/
3659
Драган Вујовић
адвокат
Стара Пазова
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет 063 838 67 89
3660
Миланко Ракић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 121 61 26
/
/
*нема 1.фазу
/
3661
Слободан Алфировић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 128 80 83
/
3662
Зоран Левајац
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 155 34 55
/
3663
Светлана Бишчић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 809 73 32
/
3664
Миомир Бишчић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 809 73 32
/
3665
Владимир Милић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 533 096
/
/
022 622 653
3666
Драгоје Грујичић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
3667
Драго Главашевић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет 064 155 79 90
3668
Наташа Симић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
/
022 622 429
3669
Душан Симић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 978 97 95
/
3670
Момир Ђуричић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
064 183 86 00
/
3671
Божидар Паравиња
адвокат
Нова Пазова
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 806 36 39
/
3672
Јовица Петровић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет 064 216 66 80
/
3673
Жарко Петровић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 504 446
/
3674
Зоран Винчић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 750 23 38
/
3675
Мирјана Ђуровић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет 064 324 94 59
/
3676
Рајка Јасика
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
063 806 29 30
/
3677
Никола Јасика
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
065 333 23 56
/
/
*нема 1.фазу
3678
Биљана Ђурић
адвокат
Стара Пазова
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
3679
3680
Драган Ђурић
адвокат
Стара Пазова
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет 063 517 268
Драгана Филиповић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
3681
Слободан Дивнић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
7.12.2007.
3682
Миленко Крунић
адвокат
Инђија
Сремска Митровица
7.12.2007.
3683
Бранислав Аћимовић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
3684
Милутин Сретеновић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
3685
Предраг Радмановић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
063 772 74 42
/
/
064 233 90 81
/
II фаза комплет
/
022 556 765
II фаза комплет
064 277 83 00
/
II фаза комплет
063 567 377
/
II фаза комплет
064 122 07 18
/
7.12.2007.
II фаза комплет
063 534 606
/
063 804 05 69
/
3686
Бранислав Грозданић
адвокат
Сремска Митровица
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
3687
Србислав Спајић
адвокат
Рума
Сремска Митровица
7.12.2007.
II фаза комплет
3688
Смиља Живкић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 722 29 89
/
3689
Споменка Симовић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 155 01 29
/
3690
Слађана Врећић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
062 559 926
/
3691
Гордана Петковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 896 92 71
/
3692
Милорад Московљевић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 613 271
/
3693
Бисера Жупић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 732 52 06
/
3694
Биљана Вукановић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 281 96 01
/
3695
Шефкета Доловац
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 502 17 65
/
3696
Јадранка Јововић Самарџић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 126 71 34
/
3697
Лоза Збиљић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 177 34 13
/
3698
Јасмина Радојковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
037 418 600
3699
Лепосава Радовановић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 148 08 05
/
3700
Мирослав Здравковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
037 492 860
3701
Стјепан Зурак
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
037 423 125
3702
Младен Мијатовић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
037 491 307
3703
Бојана Миладиновић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
037 427 985
3704
Слободанка Минић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
037 424 804
3705
Љиљана Петровић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
037 443 178
3706
Саво Михаиловић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
037 490 657
3707
Раде Ђорђевић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 600 454
/
3708
Зоран Јовановић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 248 43 41
037 23 302
3709
Војин Стојковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
037 438 179
*нема 1.фазу
3710
Весна Мрђа
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 812 50 08
/
3711
Дејан Вељковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 212 270
/
3712
Звонимир Милановић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 608 138
/
3713
Весна Миленковић Обрадовић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет 064 298 58 06
3714
Љубиша Станковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 159 15 97
/
3715
Момир Вучковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 602 155
/
3716
Владимир Поповић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 607 448
/
3717
Раде Вујчић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет 063 613 221
/
/
3718
Драгиша Радосављевић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 821 87 95
037 444 796
3719
Бојан Бјелановић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 133 82 75
/
3720
Мирољуб Стевановић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 152 43 84
/
3721
Предраг Поповић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 611 673
/
3722
Драган Јелисавчић
адвокат
Бајина Башта
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
031 863 234
/
3723
Мирјана Јокић
адвокат
Бајина Башта
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 217 58 20
/
3724
Томислав Живановић
адвокат
Бајина Башта
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 850 04 42
/
3725
Драган Марковић
адвокат
Бајина Башта
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
065 861 33 99
/
3726
Вукашин Сојкић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 604 733
/
3727
Светлана Сојкић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 848 29 79
/
3728
Весна Радовановић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 186 84 26
/
3729
Снежана Илић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 166 66 50
/
3730
Петар Димитријевић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 608 788
/
3731
Миодраг Павловић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 838 16 05
/
3732
Драгош Петрашиновић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 801 60 88
/
3733
Данило Ристић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
037 711 036
3734
Саша Ћендић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет 063 876 377
3735
Гвозденка Петковић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 605 960
037 711 525
3736
Дејана Срећковић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 725 29 88
/
3737
Обрен Драгутиновић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 123 12 95
037 716 943
3738
Ерна Матић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 192 50 12
/
3739
Родољуб Маринковић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 744 46 32
/
3740
Нермин Ајдиновић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
020 338 100
3741
Азем Зукорлић
адвокат
Тутин
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 217 28 48
/
/
3742
Мурат Бачевац
адвокат
Тутин
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
020 811 209
3743
Хасим Климента
адвокат
Тутин
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 828 51 31
020 811 231
3744
Хајриз Махмутовић
адвокат
Тутин
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 833 48 86
020 811 698
3745
Владан Пантовић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 737 67 77
/
3746
Наташа Мијаљевић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет 064 163 19 26
3747
Зоран Јанићијевић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 628 804
/
3748
Зухдија Махмутовић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 130 84 10
/
3749
Ејуп Муртезић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 898 69 02
/
3750
Хафиз Хајровић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 104 68 83
/
3751
Исмет Калић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет 063 809 88 50
3752
Рамиза Ђаковац
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
020 311 487
3753
Рефија Гарибовић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 253 37 63
/
3754
Рамиза Емровић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
020 315 495
3755
Радивоје Илић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 762 89 90
/
3756
Душан Марковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 616 402
/
3757
Раде Јевтић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 614 650
/
3758
Месрур Шмрковић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 282 28 81
/
3759
Хот Мехмед
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 607 312
/
3760
Ибрахим Танкосић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
020 312 455
3761
Реџеп Баћинанин
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
020 411 260
3762
Милун Гајић
адвокат
Варварин
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
037 787 123
3763
Споменка Милојковић
адвокат
Варварин
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
037 788 189
3764
Љубинка Крстић
адвокат
Ћићевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
3765
Светозар Недељковић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет 063 810 46 80
/
/
037 811 005
037 715 695
3766
Бисерка Р. Таралић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 820 24 29
037 711 356
3767
Драган В. Сладић
адвокат
Трстеник
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 120 90 08
/
3768
Зора Лисинац
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 127 10 63
/
3769
Војкан Милићевић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 153 34 47
/
3770
Велисав Мићић
адвокат
Ивањица
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 657 661
/
3771
Зоран С.Марковић
адвокат
Ивањица
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
061 162 53 70
/
3772
Милица Радивојевић
адвокат
Ивањица
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 819 41 37
/
3773
Зоран М. Марковић
адвокат
Ивањица
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
032 663 533
3774
Раде Милутиновић
адвокат
Ивањица
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
032 836 705
3775
Љубодраг Нешковић
адвокат
Ивањица
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 907 08 72
/
3776
Миљана Томашевић
адвокат
Ивањица
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
/
032 664 478
3777
Војинко Алексић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
064 238 81 24
/
3778
Зоран Цветковић
адвокат
Крушевац
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
063 618 179
/
064 299 27 74
/
3779
Мара Поповић
адвокат
Нови Пазар
Крушевац
21.12.2007.
II фаза комплет
3780
Снежана Пантић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 162 23 89
3781
Милош Муцић
адвокат
Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 236 217
3782
Радосав Шобић
адвокат
Богатић
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
3783
Олга Мирковић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
3784
Гордана Милановић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
3785
Сања Раденковић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
3786
Милош Божић
адвокат
Љиг
Крагујевац
3787
Радисав Весовић
адвокат
Горњи Милановац
3788
Марина Поповић
адвокат
Нови Пазар
3789
Томислав Ерић
адвокат
Чачак
3790
Гвозден Отовић
адвокат
Београд
3791
Саво Грујић
адвокат
Београд
3792
Славица Павловић
адвокат
Београд
3793
Станислав Ивков
адвокат
Београд
Крагујевац
3794
Драган Милићевић
адвокат
Шабац
3795
Зоран Нешковић
адвокат
Шабац
3796
Зоран Спасовић
адвокат
Чачак
3797
Ненад Максимовић
адвокат
Крагујевац
3798
Слађана Спасовић
адвокат
Чачак
3799
Лидија Томашевић
адвокат
Ивањица
3800
Ненад Алексић
адвокат
3801
Иван Лештанин
3802
Ратко Радић
3803
Ратомир Миленковић
адвокат
Београд
3804
Авдо Хоџић
адвокат
Нови Пазар
3805
Есад Климента
/
АК Крагујевац
015 340 620
АК Шабац
063 771 99 94
/
АК Шабац
064 124 18 06
/
АК Чачак
КОМПЛЕТ
063 880 81 71
/
АК Чачак
КОМПЛЕТ
063 861 11 55
/
АК Београд
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 672 61 20
/
АК Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 635 942
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 195 66 25
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 148 66 70
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 801 02 32
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 240 281
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 801 02 34
/
АК Београд
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 242 48 88
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 813 09 59
/
АК Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 863 94 86
/
АК Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 808 48 30
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 615 660
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 739 89 70
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 442 52 02
/
АК Чачак
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 130 19 28
/
АК Београд
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 618 52 53
/
АК Београд
адвокат
Суботица
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 186 22 92
/
АК Војводине
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
011 245 98 06
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
/
АК Чачак
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
/
АК Чачак
адвокат
Нови Пазар
Крагујевац
/
064 143 80 30
063 838 88 00
Стара Пазова
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 314 050
/
АК Војводине
адвокат
Нова Пазова
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 770 96 35
/
АК Војводине
адвокат
Стара Пазова
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 776 24 77
/
АК Војводине
Драгослав Ђурковић
адвокат
Трстеник
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
/
037 712 146
АК Чачак
Милош Масловарић
адвокат
Рума
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
/
022 472 058
АК Војводине
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 544 103
/
АК Војводине
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 635 098
/
АК Чачак
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 535 449
/
АК Војводине
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 188 74 05
/
АК Војводине
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 237 33 95
/
АК Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 850 26 06
/
АК Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 544 412
/
АК Војводине
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 854 15 88
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 726 26 88
021 423 122
АК Војводине
Љубинка Ђурковић
адвокат
Трстеник
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
/
037 712 146
АК Чачак
3821
Гордана Милиновић
адвокат
Рума
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
/
022 433 808
АК Војводине
3822
Бранко Михајловић
адвокат
Параћин
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 692 737
/
АК Крагујевац
3823
Мирослав Милићевић
адвокат
Параћин
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 155 79 67
/
АК Крагујевац
3824
Иванка Ђурђевић
адвокат
Пећинци
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 871 11 02
/
АК Војводине
3825
Предраг Матић
адвокат
Краљево
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 633 528
/
АК Чачак
3826
Цветанка Поповић
адвокат
Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 170 14 69
/
АК Шабац
3827
Коста Радујковић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 153 24 33
/
АК Војводине
3828
Слађана Купрес
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 618 49 39
3829
Горан Балтић
адвокат
Панчево
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
3830
Драган Паровић
адвокат
Сремска Митровица
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
3831
Милица Видић
адвокат
Сремска Митровица
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
3832
Милица Гаџурић Јанковић
адвокат
Сремска Митровица
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
3833
Драгица Живковић
адвокат
Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
3834
Гордана Бучевац Стефановић
адвокат
Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
3835
Вељко Етински
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
3836
Гордана Јовановић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
3806
Љубинко Ковачевић
адвокат
3807
Радосав Гвоздић
3808
Петар Ђурђевић
3809
3810
3811
Јован Станојчић
адвокат
Рума
3812
Влада Недељковић
адвокат
Чачак
3813
Бранко Стојановић
адвокат
Зрењанин
Крагујевац
3814
Маја Мудринић
адвокат
Нови Сад
3815
Светлана Васиљевић
адвокат
Лозница
3816
Саша Арсенић
адвокат
Лозница
3817
Саша Јефтић
адвокат
Нови Сад
3818
Александар Инић
адвокат
3819
Славко Попивода
3820
3837
Зоран Стефанов
адвокат
Панчево
Крагујевац
/
АК Војводине
013 353 145
АК Војводине
063 822 94 07
/
АК Војводине
064 192 10 48
/
АК Војводине
/
АК Војводине
063 835 40 52
/
АК Шабац
064 232 81 65
/
АК Шабац
КОМПЛЕТ
063 772 15 59
/
АК Војводине
КОМПЛЕТ
063 105 30 20
/
АК Војводине
013 353 145
АК Војводине
/
064 663 98 54
/
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 312 569
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 813 02 30
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 832 08 78
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
062 238 870
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
065 833 88 07
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 328 741
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 386 696
/
АК Шабац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 894 44 89
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 134 31 85
/
АК Зајечар
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
062 542 608
/
АК Зајечар
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 610 343
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 422 292
/
АК Зајечар
3838
Милан Петрушић
адвокат
Обреновац
Крагујевац
3839
Живадин Станковић
адвокат
Деспотовац
3840
Томислав Бојковић
адвокат
Београд
3841
Бошко Ражнатовић
адвокат
Београд
3842
Тамара Џодић
адвокат
Београд
3843
Златко Чудић
адвокат
Београд
3844
Борисав Билали
адвокат
Коцељева
3845
Срђан Галић
адвокат
Београд
Крагујевац
3846
Љиљана Маринковић
адвокат
Зајечар
3847
Радмило Калчевић
адвокат
Зајечар
3848
Драгомир Брашић
адвокат
Крагујевац
3849
Петар Ранчев
адвокат
Сокобања
3850
Гордана Бјелобрк
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 132 57 35
/
АК Војводине
3851
Ивана Ивић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 454 85 00
/
АК Београд
3852
Маја Јовановић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 104 80 30
/
АК Београд
3853
Илија Гостовић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 779 54 91
/
АК Војводине
3854
Петар Лукачевић
адвокат
Ивањица
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 188 94 09
/
АК Чачак
3855
Милисав Божовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 115 82 04
/
АК Крагујевац
3856
Драгана Виденовић
адвокат
Бор
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
3857
Миле Петковић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
3858
Драгутин Дробњак
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
3859
Богдан Лакићевић
адвокат
Горњи Милановац
Крагујевац
25.1.2008.
3860
Драгана Мандић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
3861
Златибор Славић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
3862
Миодраг Шкундрић
адвокат
Панчево
3863
Зоран Ћирић
адвокат
Јагодина
3864
Иван Јанковић
адвокат
Београд
Крагујевац
3865
Миланка Митровић
адвокат
Баточина
3866
Зоран Матић
адвокат
Београд
3867
Татјана Савић
адвокат
Београд
3868
Мирослав Васић
адвокат
Београд
3869
Ивана Томовић
адвокат
Београд
030 422 455
АК Зајечар
063 824 08 87
/
АК Београд
КОМПЛЕТ
063 231 298
/
АК Београд
КОМПЛЕТ
064 264 40 14
/
АК Чачак
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 158 52 07
/
АК Војводине
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 295 16 31
034 330 211
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 223 93 90
013 333 029
АК Војводине
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 260 26 30
/
АК Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 117 94 34
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 636 807
034 842 184
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 239 959
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 117 41 28
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 273 637
/
АК Београд
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 114 40 48
/
АК Београд
Крагујевац
/
адвокат
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 122 93 77
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 121 88 18
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 125 15 08
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 641 832
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 802 48 89
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
034 334 158
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 132 83 48
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 631 207
/
АК Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 141 46 09
/
АК Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 291 87 97
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 301 707
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 257 98 96
/
АК Крагујевац
3870
Рада Шакотић
Београд
3871
Вера Симић
адвокат
Крагујевац
3872
Слободан Левајац
адвокат
Крагујевац
3873
Каменко Спасић
адвокат
Крагујевац
3874
Гордана Симовић
адвокат
Крагујевац
3875
Михаило Игњатовић
адвокат
Крагујевац
3876
Славен Ковачевић
адвокат
Крагујевац
3877
Борика Живановић
адвокат
Крагујевац
3878
Светлана Васић
адвокат
3879
Радиша Матић
адвокат
3880
Милорад Рајић
адвокат
Крагујевац
3881
Драган Иваштанин
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
/
3882
Милош Здравковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 651 542
/
АК Крагујевац
3883
Весна Новковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 755 30 55
/
АК Крагујевац
3884
Вера Ђоровић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 169 84 67
/
АК Крагујевац
3885
Предраг Малетић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 308 11 79
/
АК Крагујевац
3886
Никола Поповић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 859 20 08
/
АК Крагујевац
3887
Гордана Вујисић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
065 415 12 50
/
АК Крагујевац
3888
Јелена Радовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 166 90 45
/
АК Крагујевац
3889
Јасмина Ерак
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
035 242 552
АК Крагујевац
3890
Светислав Младеновић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 160 46 53
/
АК Крагујевац
3891
Јасна Милићевић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 621 337
/
АК Крагујевац
3892
Милош Вујисић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 276 086
/
АК Крагујевац
3893
Добрица Милосављевић
адвокат
Деспотовац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
035 612 874
/
АК Крагујевац
3894
Зоран Трифуновић
адвокат
Параћин
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 226 51 83
/
АК Крагујевац
3895
Далибор Митић
адвокат
Параћин
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 147 46 44
/
АК Крагујевац
3896
Момир Анђелковић
адвокат
Деспотовац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
/
035 612 952
АК Крагујевац
3897
Миленко Бачанин
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
/
034 370 446
АК Крагујевац
3898
Милка Обрадовић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 898 33 11
/
АК Чачак
3899
Божидар Лековић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 661 10 00
/
АК Крагујевац
3900
Вељко Смиљанић
адвокат
Горњи Милановац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
061 152 41 79
/
АК Чачак
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 317 24 33
/
АК Чачак
3901
Бранко Луковић
адвокат
Брус
Крагујевац
/
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 217 55 62
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
060 611 66 66
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 670 29 84
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 217 28 48
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 263 175
/
АК Шабац
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 179 44 42
/
АК Војводине
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 739 72 16
/
АК Војводине
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 628 676
/
АК Крагујевац
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 126 68 07
035 230 154
АК Крагујевац
адвокат
Деспотовац
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 802 04 79
/
АК Крагујевац
Горан Миладиновић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 819 09 12
/
АК Крагујевац
Душан Дишић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 189 20 31
/
АК Крагујевац
3902
Биљана Стевановић
адвокат
Ивањица
3903
Новица Здравковић
адвокат
Београд
3904
Добривоје Тасић
адвокат
Младеновац
3905
Азем Зукорлић
адвокат
Тутин
3906
Весна Петковић
адвокат
Владимирци
3907
Снежана Беднарик
адвокат
3908
Никола Брковић
адвокат
3909
Мила Симић
адвокат
3910
Драган Радуловић
3911
Дејан Обрадовић
3912
3913
Крагујевац
3914
Мирослав Бркљач
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
065 420 00 42
/
АК Војводине
3915
Дамир Перић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 135 25 15
/
АК Војводине
3916
Владимир Бркљач
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 632 47 63
/
АК Војводине
3917
Миљко Четровић
адвокат
Краљево
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 602 334
/
АК Чачак
3918
Зоран Петровић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 802 36 34
/
АК Крагујевац
3919
Војислав Милошевић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 812 57 41
/
АК Крагујевац
3920
Миомир Паунковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 303 55 26
035 224 961
АК Крагујевац
3921
Никола Недељковић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 629 825
/
АК Чачак
3922
Светлана Ковачевић Јелисавчић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 133 73 55
/
АК Чачак
3923
Грозда Кужић
адвокат
Банатско Ново Село
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
/
АК Војводине
3924
Ацо Јаковљевић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 145 37 44
/
АК Чачак
3925
Владо Килибарда
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 278 71 69
/
АК Београд
3926
Слободан Лекић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
064 190 03 81
/
АК Београд
3927
Љубомир Драгославић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 206 554
/
АК Београд
3928
Сања Грујић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
063 872 68 37
/
АК Војводине
3929
Даница Бркић Белић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
/
021 526 198
АК Војводине
3930
Владислава Бркић Белић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
КОМПЛЕТ
/
021 526 198
АК Војводине
3931
Слађана Купрес
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 618 49 39
/
АК Војводине
3932
Гордана Јовановић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 105 30 20
/
АК Војводине
3933
Слађан Милошевић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 118 33 84
/
АК Крагујевац
/
3934
Зоран Симовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 115 55 11
/
АК Крагујевац
3935
Гордана Симовић
адвокат
Јагодина
3936
Славољуб Илић
адвокат
Баточина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 128 38 78
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 141 29 13
/
АК Крагујевац
3937
Татјана Савић
адвокат
Београд
3938
Михаило Игњатовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 117 41 28
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 115 84 26
/
АК Крагујевац
3939
Мирослав Васић
адвокат
3940
Борис Рибаровски
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 273 637
/
АК Београд
Параћин
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 115 15 36
/
АК Крагујевац
3941
Зоран Нешковић
адвокат
Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 863 94 86
/
АК Шабац
3942
Марина Поповић
адвокат
Нови Пазар
3943
Снежана Пантић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 195 66 25
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 162 23 89
/
АК Крагујевац
3944
Божидар Лековић
адвокат
Крагујевац
3945
Славица Вукашинов
адвокат
Ковин
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 661 10 00
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 247 16 85
/
АК Војводине
3946
Славица Копривица
адвокат
Ковин
3947
Живанка Стојшић
адвокат
Ковин
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 208 13 93
/
АК Војводине
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 248 80 28
/
3948
Милојка Андрејић
адвокат
Ковин
Крагујевац
АК Војводине
25.1.2008.
II фаза комплет
/
013 744 324
АК Војводине
3949
Никола Мађинца
адвокат
Ковин
3950
Сава Недељков
адвокат
Ковин
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
064 248 82 01
013 742 400
АК Војводине
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
/
013 745 217
АК Војводине
3951
Милош Лукић
адвокат
Ковин
3952
Мића Петровић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
/
013 741 848
АК Војводине
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
/
035 225 140
АК Крагујевац
3953
Зоран Ћирић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 260 26 30
/
АК Крагујевац
3954
Млађан Ивановић
адвокат
3955
Илија Гостовић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 121 40 64
/
АК Крагујевац
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 779 54 99
/
АК Војводине
3956
Снежана Стојановић
адвокат
3957
Славен Ковачевић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 812 57 64
/
АК Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 132 83 48
/
АК Крагујевац
3958
Владимир Милановић
3959
Миомир Паунковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 626 027
/
АК Крагујевац
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 303 55 26
035 224 961
3960
АК Крагујевац
Марија Маљковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 612 988
035 240 262
АК Крагујевац
3961
Гордана Бјелобрк
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 132 57 35
/
АК Војводине
3962
Владо Килибарда
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 278 71 69
/
АК Београд
3963
Слободан Лекић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 190 03 81
/
АК Београд
3964
Драгутин Дробњак
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 231 298
/
АК Београд
3965
Иван Јанковић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 117 94 34
/
АК Београд
3966
Милисав Божовић
адвокат
Крагујевац
3967
3968
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 115 89 04
Златибор Славић
адвокат
Крагујевац
Зоран Стефанов
адвокат
Панчево
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
3969
Горан Балтић
адвокат
Панчево
3970
Бранко Мунижаба
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 588 360
3971
Петар Лукачевић
адвокат
Ивањица
3972
Славко Попивода
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 188 94 09
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 726 26 88
021 423 122
АК Војводине
3973
Лидија Томашевић
адвокат
Ивањица
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 442 52 02
/
АК Чачак
3974
Биљана Стевановић
адвокат
Ивањица
3975
Иван Лештанин
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 217 55 62
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 618 52 53
/
АК Београд
3976
Момир Анђелковић
адвокат
Деспотовац
3977
Душан Дишић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
035 612 952
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 189 20 31
/
АК Крагујевац
3978
Мирослав Бркљач
адвокат
3979
Владимир Бркљач
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 065 420 00 42
/
АК Војводине
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 632 47 63
/
3980
Борисав Билали
АК Војводине
адвокат
Коцељева
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 386 696
/
АК Шабац
3981
3982
Саво Грујић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 240 281
/
АК Београд
Рада Шакотић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 122 93 77
/
АК Београд
3983
Славица Павловић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 801 02 34
/
АК Београд
3984
Гвозден Отовић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 801 02 36
/
АК Београд
3985
Станислав Ивков
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 242 48 88
/
АК Београд
3986
Бранко Стојановић
адвокат
Зрењанин
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 535 449
/
АК Београд
3987
Саша Ж.Пантелић
адвокат
Краљево
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 884 07 36
/
АК Чачак
3988
Грозда Кужић
адвокат
Банатско Ново Село
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 256 317
/
АК Војводине
3989
Ацо Јаковљевић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 145 37 44
/
АК Чачак
3990
Срђан Галић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 894 44 89
/
АК Београд
3991
Александар Инић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 854 15 88
/
АК Војводине
3992
Миодраг Шкундрић
адвокат
Панчево
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 223 93 90
013 343 029
АК Војводине
3993
Зоран Петровић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 802 36 34
/
АК Крагујевац
3994
Војислав Милошевић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 812 57 40
/
АК Крагујевац
3995
Предраг Малетић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 308 11 79
/
АК Крагујевац
3996
Радиша Матић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 291 87 97
/
АК Крагујевац
3997
Азем Зукорлић
адвокат
Тутин
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 217 28 48
/
АК Чачак
/
АК Крагујевац
/
034 330 211
АК Крагујевац
/
013 353 145
АК Војводине
/
013 353 145
АК Војводине
/
АК Војводине
/
3998
Есад Климента
адвокат
Нови Пазар
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 838 88 00
3999
Авдо Хоџић
адвокат
Нови Пазар
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 143 80 30
/
АК Чачак
4000
Горица Р.Миленковић
адвокат
Лозница
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 805 62 84
015 882 639
АК Шабац
4001
Силвана Тарица
адвокат
Панчево
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 714 00 98
013 519 965
АК Војводине
4002
Дивна Поповић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 499 78 21
/
АК Војводине
4003
Маја Мудринић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 188 74 05
/
АК Војводине
4004
Зоран Трифуновић
адвокат
Параћин
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 226 51 83
/
АК Крагујевац
4005
Далибор Митић
адвокат
Параћин
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 147 46 44
/
АК Крагујевац
4006
Душан Ћурчин
адвокат
Панчево
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 211 876
/
АК Војводине
4007
Душан Црномарковић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 574 329
/
АК Војводине
4008
Олга Мирковић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 124 18 06
/
АК Чачак
4009
Гордана Милановић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 880 81 71
/
АК Чачак
4010
Љубомир Драгославић *
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 206 554
/
АК Београд
4011
Светислав Младеновић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 160 46 53
/
АК Крагујевац
4012
Милош Вујисић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 276 086
/
АК Крагујевац
4013
Добривоје Тасић
адвокат
Младеновац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 670 29 84
/
АК Београд
4014
Новица Здравковић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 060 611 66 66
/
АК Београд
4015
Милош Божић
адвокат
Љиг
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 672 61 20
/
АК Шабац
4016
Мила Симић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 628 676
/
АК Крагујевац
4017
Драган Радуловић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 126 68 07
/
АК Крагујевац
4018
Милка Обрадовић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 898 33 11
/
АК Чачак
4019
Драгана Мандић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 158 52 07
/
АК Војводине
4020
Саша Јефтић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 544 412
/
АК Војводине
4021
Томислав Бојковић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 832 08 78
/
АК Београд
4022
Драгана Виденовић
адвокат
Бор
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 356 11 97
/
АК Зајечар
4023
Миле Петковић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 824 08 87
/
АК Београд
4024
Добрица Милосављевић
адвокат
Деспотовац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 802 04 79
/
АК Крагујевац
4025
Дејан Обрадовић
адвокат
Деспотовац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 802 04 79
/
АК Крагујевац
4026
Предраг Матић
адвокат
Краљево
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 633 528
/
АК Чачак
4027
Миљко Четровић
адвокат
Краљево
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 602 334
/
АК Чачак
4028
Саша Арсенић
адвокат
Лозница
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 850 26 06
/
АК Шабац
4029
Светлана Васиљевић
адвокат
Лозница
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 237 33 95
/
АК Шабац
/
АК Чачак
4030
Бранко Михајловић
адвокат
Параћин
4031
Мирослав Милићевић
адвокат
Параћин
4032
Сања Раденковић
адвокат
Београд
4033
Снежана Беднарик
адвокат
Нови Сад
4034
Милош Здравковић
адвокат
Крагујевац
4035
Сузана Чоловић
адвокат
4036
Борика Живановић
адвокат
4037
Миланка Митровић
4038
4039
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 692 737
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 155 79 67
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 861 11 55
/
АК Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 179 44 42
/
АК Војводине
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 651 542
/
АК Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 777 57 25
/
АК Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 631 207
/
АК Крагујевац
адвокат
Баточина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 636 807
034 842 184
АК Крагујевац
Драган Иваштанин
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 257 98 96
/
АК Крагујевац
Никола Поповић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 859 20 08
/
АК Крагујевац
4040
Славољуб Илић
адвокат
Баточина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 141 29 13
/
АК Крагујевац
4041
Вера Миленковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 110 87 87
/
АК Крагујевац
4042
Десимир Миленковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 203 597
/
АК Крагујевац
4043
Биљана Етински
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
/
021 520 191
АК Војводине
4044
Даница Бјелош
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
/
021 635 09 34
АК Војводине
4045
Дамир Перић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 135 25 15
/
АК Војводине
4046
Јасна Милићевић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 621 377
/
АК Крагујевац
4047
Ратомир Миленковић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
011 245 98 06
АК Београд
4048
Вељко Етински
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 772 15 59
/
АК Војводине
4049
Коста Радујковић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 153 24 33
/
АК Војводине
4050
Ивана Томовић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 114 40 48
/
АК Београд
4051
Маја Јовановић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 104 80 30
/
АК Београд
4052
Ивана Ивић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 454 85 00
/
АК Београд
4053
Јованка Мићић Кахриман
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 132 76 69
/
АК Војводине
4054
Александар Илић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 529 942
/
АК Војводине
4055
Наталија Радивојевић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 148 28 74
/
АК Војводине
4056
Никола Брковић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 739 72 16
/
АК Војводине
4057
Радмило Калчевић
адвокат
Зајечар
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 062 542 608
/
АК Зајечар
4058
Љиљана Маринковић
адвокат
Зајечар
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 134 31 85
/
АК Зајечар
4059
Драган Милићевић
адвокат
Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 813 09 59
/
АК Шабац
4060
Зоран Нешковић
адвокат
Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 863 94 86
/
АК Шабац
4061
Радисав Весовић
адвокат
Горњи Милановац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 635 942
/
АК Чачак
/
4062
Богдан Лакићевић
адвокат
Горњи Милановац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 264 40 14
/
АК Чачак
4063
Вељко Смиљанић
адвокат
Горњи Милановац
4064
Јасмина Ерак
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 061 152 41 79
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 134 90 35
/
АК Чачак
4065
Живадин Станковић
адвокат
Деспотовац
4066
Љубинко Ковачевић
адвокат
Стара Пазова
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
035 611 591
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 314 050
/
АК Војводине
4067
Радосав Гвоздић
адвокат
4068
Слободан Левајац
адвокат
Нова Пазова
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 770 96 45
/
АК Војводине
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 125 15 08
/
АК Крагујевац
4069
Светлана Васић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 141 46 09
/
АК Крагујевац
4070
4071
Каменко Спасић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 641 832
/
АК Крагујевац
Никола Недељковић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 629 825
/
АК Чачак
4072
Иван Ћаловић
адвокат
Чачак
4073
Светлана Ковачевић Јелисавчић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 065 624 54 26
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 133 73 55
/
АК Чачак
4074
Вера Симић
адвокат
Крагујевац
4075
Бошко Ражнатовић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 121 88 18
/
АК Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 062 238 870
/
4076
Тамара Џодић
адвокат
Београд
Крагујевац
АК Београд
25.1.2008.
II фаза комплет 065 833 88 07
/
АК Београд
4077
Милош Муцић
адвокат
Шабац
4078
Радосав Шобић
адвокат
Богатић
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 236 217
015 340 620
АК Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 771 99 94
/
АК Шабац
4079
Петар Ђурђевић
адвокат
Стара Пазова
4080
Гордана Бучевац Стефановић
адвокат
Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 776 24 77
/
АК Војводине
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 232 81 65
/
4081
Цветанка Поповић
адвокат
Шабац
АК Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 170 14 69
/
АК Шабац
4082
Драгица Живковић
адвокат
Шабац
4083
Весна Петковић
адвокат
Владимирци
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 835 40 52
/
АК Шабац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 263 175
/
АК Шабац
4084
Драгослав Ђурковић
адвокат
Трстеник
4085
Љубинка Ђурковић
адвокат
Трстеник
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
/
037 712 146
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
/
037 712 146
АК Чачак
4086
Влада Недељковић
адвокат
4087
Томислав Ерић
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 635 098
/
АК Чачак
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 148 66 70
/
4088
Зоран Спасовић
адвокат
АК Чачак
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 808 48 30
/
АК Чачак
4089
Слађана Спасовић
4090
Петар Ранчев
адвокат
Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 739 89 70
/
АК Чачак
адвокат
Сокобања
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 422 292
/
АК Зајечар
4091
Ненад Алексић
4092
Милан Петрушић
адвокат
Београд
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 130 19 28
/
АК Београд
адвокат
Обреновац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 312 569
/
АК Београд
4093
Зоран Симовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 115 55 11
/
АК Крагујевац
/
4094
Сања Грујић *
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 063 872 68 37
4095
Даница Бркић Белић
адвокат
Нови Сад
4096
Владислава Бркић Белић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет
4097
Бранко Луковић
адвокат
Брус
4098
Гордана Симовић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 317 24 33
/
АК Чачак
Крагујевац
25.1.2008.
II фаза комплет 064 128 38 78
/
АК Крагујевац
4099
Милић Станковић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4100
Божидар Грубовић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
062 277 743
/
АК Београд
063 322 101
/
4101
Невенка Стејанић
адвокат
Обреновац
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
АК Београд
011 872 07 73
АК Београд
4102
Лидија Драгачевац
адвокат
Обреновац
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4103
Радоје Алексић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4104
Анђелко Лежајић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4105
Бранка Радојчић
адвокат
Шабац
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
064 387 78 10
/
АК Војводине
/
021 526 198
АК Војводине
/
021 526 198
АК Војводине
/
063 341 435
/
АК Београд
011 323 91 28
АК Београд
063 363 953
/
АК Београд
063 773 37 93
/
АК Шабац
/
4106
Нада Миладиновић
адвокат
Шабац
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4107
Бранко Војводић
адвокат
Пожаревац
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4108
Радмила Бјелетић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
064 125 04 25
4109
Милка Станкић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
064 142 06 05
/
АК Београд
4110
Момчило Вукосављевић
адвокат
Јагодина
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
062 231 714
/
АК Крагујевац
4111
Јован Недељковић
адвокат
Владимирци
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
063 882 74 37
/
АК Шабац
4112
Милан Баратовић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
064 398 36 66
/
АК Београд
4113
Милан Тофиловић
адвокат
Љубовија
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
064 380 44 23
/
АК Шабац
4114
Милан Дабић
адвокат
Нови Сад
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
064 201 46 29
/
АК Војводине
4115
Јелена Зелинчевић
адвокат
Нови Сад
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
064 189 32 74
/
АК Војводине
4116
Драган Воларевић
адвокат
Нови Сад
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
063 502 695
/
АК Војводине
4117
Слободан Јовановић
адвокат
Владимирци
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
063 215 807
/
АК Шабац
4118
Војислав Мишчевић
адвокат
Нови Сад
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
064 257 64 56
/
АК Војводине
4119
Љиљана Дрнда
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
063 808 65 36
/
АК Београд
4120
Небојша Шарац
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
063 772 64 78
/
АК Београд
4121
Зорица Јовановић Ђукановић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
/
АК Београд
4122
Ана Божић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
/
АК Београд
4123
Никола Станојевић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
/
АК Београд
4124
Новак Недић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
063 316 209
/
АК Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
063 830 20 64
/
АК Београд
4125
Михаило Лакчевић
адвокат
Београд
Београд
/
064 129 85 18
064 123 42 15
063 625 866
/
АК Шабац
012 555 252
АК Пожаревац
/
АК Београд
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
адвокат
Нови Сад
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
адвокат
Владимирци
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
Београд
2.3.2008.
Уб
Београд
Смедеревска Паланка
Београд
Београд
Београд
4126
Бранко Недељковић
адвокат
4127
Борис Штајнер
4128
Бранислава Атић
4129
Божидарка Стомаковић
адвокат
Београд
4130
Јадранко Кецман
адвокат
Београд
4131
Сретко Ћирић
адвокат
Вршац
4132
Светислав Живковић
адвокат
Шабац
4133
Олга Грујић
адвокат
Београд
4134
Снежана Аврамовић
адвокат
4135
Милица Радишевић
адвокат
4136
Ружа Дамњановић
адвокат
4137
Љубиша Живковић
адвокат
065 414 46 75
/
АК Београд
062 658 322
/
АК Војводине
063 879 10 10
/
АК Шабац
063 861 12 03
/
АК Београд
063 106 70 10
/
АК Београд
064 219 73 88
/
АК Војводине
063 356 121
/
АК Шабац
КОМПЛЕТ
063 466 082
/
АК Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
064 437 55 43
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
063 772 01 27
014 414 693
АК Шабац
/
АК Пожаревац
063 739 52 06
/
АК Београд
063 643 295
/
АК Београд
/
АК Београд
064 135 15 98
4138
Нинослав Мајачић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4139
Ружица Мојићевић
адвокат
Уб
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4140
Милена Бешлић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4141
Саша Стојановић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4142
Александар Ковачевић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
063 204 904
4143
Младен Магделинић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
065 333 37 07
4144
Светлана Петровић
адвокат
Шабац
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4145
Биљана Томић
адвокат
Шабац
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
064 181 85 08
4146
Љиљана Миловановић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4147
Бојан Вукасовић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4148
Марина Мишић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4149
Милан Гајић
адвокат
Крупањ
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4150
Миланка Тирнанић Станојевић
адвокат
Смедерево
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4151
Радосав Станојевић
адвокат
Смедерево
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4152
Душица Селаковић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4153
Стојан Поповић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4154
Ненад Радојичић
адвокат
Шабац
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4155
Наталија Антонијевић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4156
Љубица Хоџић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
064 350 29 56
4157
Биљана Р. Зарић
адвокат
Београд
Београд
/
063 384 995
063 770 50 06
014 411 204
АК Шабац
/
АК Београд
/
АК Београд
/
АК Београд
/
АК Београд
/
АК Шабац
/
АК Шабац
064 230 17 51
/
АК Београд
063 394 234
/
АК Београд
062 571 057
/
АК Београд
/
АК Шабац
064 359 82 14
/
АК Пожаревац
063 355 341
/
АК Пожаревац
011 369 24 00
АК Београд
061 112 18 25
/
АК Београд
064 117 60 78
/
АК Шабац
063 815 25 83
/
АК Београд
063 428 394
/
АК Београд
011 323 21 69
АК Београд
064 126 46 56
064 309 90 57
/
4158
Новица Пантић
адвокат
Пожаревац
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
063 813 15 87
4159
Ђурђијана Д. Срећковић
адвокат
Обреновац
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
064 218 47 14
4160
Симеун Мојићевић
адвокат
Уб
Београд
2.3.2008.
КОМПЛЕТ
4161
Андријана Вујић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
4162
Милена Бешлић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
4163
Светислав Живковић
адвокат
Шабац
Београд
2.3.2008.
4164
Милан Тофиловић
адвокат
Љубовија
Београд
2.3.2008.
4165
Ненад Радојичић
адвокат
Београд
Београд
4166
Бранка Радојчић
адвокат
Шабац
4167
Нада Миладиновић
адвокат
Шабац
4168
Слободан Јовановић
адвокат
Владимирци
4169
Светлана Петровић
адвокат
Шабац
4170
Биљана Томић
адвокат
Шабац
4171
Војислав Мишчевић
адвокат
Нови Сад
4172
Драган Воларевић
адвокат
Нови Сад
4173
Борис Штајнер
адвокат
4174
Милан Дабић
адвокат
4175
Јелена Зелинчевић
4176
Светлана Бобић
4177
Љиљана Миловановић
4178
Марина Мишић
адвокат
Београд
4179
Радоје Алексић
адвокат
Београд
4180
Никола Станојевић
адвокат
Београд
4181
Горан Јовандић
адвокат
Београд
4182
Горан Крнчевић
адвокат
Нови Сад
4183
Миреј Грчки
адвокат
Нови Сад
4184
Зоран Ивановић
адвокат
4185
Анђелко Лежајић
4186
Тања Тошић Димић
4187
4188
4189
/
АК Пожаревац
/
АК Београд
014 411 204
АК Шабац
063 571 145
/
АК Београд
II фаза комплет 063 384 995
/
АК Београд
II фаза комплет 063 356 121
/
АК Шабац
II фаза комплет 064 380 44 23
/
АК Шабац
2.3.2008.
II фаза комплет 064 117 60 78
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 773 37 93
/
АК Шабац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 387 78 10
/
АК Шабац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 215 807
/
АК Шабац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет
/
АК Шабац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 181 85 08
/
АК Шабац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 257 64 56
/
АК Војводине
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 502 695
/
АК Војводине
Нови Сад
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 062 658 322
/
АК Војводине
Нови Сад
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 201 46 29
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 189 42 74
/
АК Војводине
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 232 649
/
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 230 17 51
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 062 571 057
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет
Београд
2.3.2008.
Београд
2.3.2008.
Београд
Београд
Нови Сад
адвокат
адвокат
Саша Димић
адвокат
Лозница
Биљана Р. Зарић
адвокат
Београд
Радисав Станојевић
адвокат
Смедерево
Београд
КОМПЛЕТ
/
064 126 46 56
/
АК Београд
011 323 91 28
АК Београд
II фаза комплет 063 625 866
/
АК Београд
II фаза комплет 064 230 44 45
/
АК Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 110 88 54
/
АК Војводине
2.3.2008.
II фаза комплет 064 219 10 24
/
АК Војводине
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 122 74 96
/
АК Војводине
Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 363 953
/
АК Београд
Лозница
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 281 49 90
/
АК Шабац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 350 29 56
2.3.2008.
II фаза комплет 063 355 341
/
063 263 277
/
АК Шабац
011 323 21 69
АК Београд
/
АК Пожаревац
4190
Миланка Тирнанић Станојевић
адвокат
Смедерево
4191
Божидарка Стојаковић
адвокат
Београд
4192
Гордана Пауновић
адвокат
Нови Сад
4193
Душанка Шокић
адвокат
Нови Сад
4194
Милан Баратовић
адвокат
Београд
4195
Наталија Антонијевић
адвокат
Београд
4196
Милица Радишевић
адвокат
Смедеревска Паланка
4197
Душица Селаковић
адвокат
Београд
4198
Милка Станкић
адвокат
Београд
4199
Бранко Недељковић
адвокат
Београд
4200
Нинослав Мајачић
адвокат
Београд
4201
Љубиша Живковић
адвокат
Београд
4202
Небојша Шарац
адвокат
4203
Ружа Дамњановић
адвокат
4204
Олга Грујић
адвокат
4205
Бранислава Атић
адвокат
Владимирци
4206
Јован Недељковић
адвокат
Владимирци
4207
Бојан Вукасовић
адвокат
Београд
4208
Александар Ковачевић
адвокат
Београд
4209
Слободан Миливојевић
адвокат
Београд
4210
Младен Магделинић
адвокат
4211
Невенка Стејанић
адвокат
4212
Лидија Драгачевац
адвокат
4213
Ђурђијана Д. Срећковић
адвокат
4214
Радмила Бјелетић
4215
Снежана Аврамовић
4216
Љиљана Ђ. Радић
4217
Ружица Мојићевић
адвокат
Уб
4218
Симеун Мојићевић
адвокат
Уб
4219
Саша Стојановић
адвокат
Београд
4220
Андријана Вујић
адвокат
Београд
4221
Јадранко Кецман
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 359 82 14
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 861 12 03
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 601 745
/
АК Војводине
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 161 25 35
/
АК Војводине
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 398 36 66
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 815 25 83
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 135 15 98
/
АК Пожаревац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 115 73 00
011 369 24 00
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 142 06 05
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 065 414 46 75
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 772 01 27
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет
/
АК Београд
Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 772 64 78
/
АК Београд
Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 739 52 06
/
АК Београд
Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 466 082
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 879 10 10
/
АК Шабац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 882 74 37
/
АК Шабац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 394 234
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 331 797
Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет
Обреновац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 293 55 13
Обреновац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 341 435
011 872 01 28
АК Београд
Обреновац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 218 47 14
/
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 125 04 25
/
АК Београд
адвокат
Уб
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 437 55 43
/
АК Шабац
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 813 91 38
011 262 88 19
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет
/
014 411 204
АК Шабац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет
/
014 411 204
АК Шабац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 770 50 06
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 571 145
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 106 70 10
/
АК Београд
063 643 295
063 204 904
065 333 37 07
/
АК Пожаревац
/
АК Београд
/
АК Београд
/
АК Београд
/
АК Београд
011 872 07 73
АК Београд
4222
Бранко Војводић
адвокат
Пожаревац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет
4223
Љиљана Дрнда
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
4224
Зорица Јовановић Ђукановић
адвокат
Београд
Београд
2.3.2008.
4225
Ана Божић
адвокат
Београд
Београд
4226
Милан Гајић
адвокат
Крупањ
Београд
4227
Никола Душић
адвокат
Нови Сад
4228
Чедомир Шкорић
адвокат
Нови Сад
4229
Весна Радомировић
адвокат
Београд
4230
Новак Филиповић
адвокат
Београд
4231
Никола Тодоровић
адвокат
Београд
4232
Зоран Ђурђевић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
4233
Марко Крстић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
/
012 555 252
АК Пожаревац
II фаза комплет 063 808 65 36
/
АК Београд
II фаза комплет 064 129 85 18
/
АК Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 309 90 57
/
АК Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 309 90 57
/
АК Шабац
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 065 500 01 01
/
АК Војводине
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 063 809 60 30
/
АК Војводине
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 270 93 77
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет
/
АК Београд
Београд
2.3.2008.
II фаза комплет 064 697 92 22
/
АК Београд
064 130 13 13
/
062 216 046
018 231 073
АК Ниш
018 220 435
АК Ниш
018 570 350
АК Ниш
018 520 202
АК Ниш
018 527 325
АК Ниш
4234
Жикица Радивојевић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
4235
Драган Дозет
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
4236
Ивана Димитријевић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
4237
Јелена Николић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
064 198 15 51
018 257 753
АК Ниш
4238
Весна Стојковић
адвокат
Врбас
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
063 775 31 18
/
АК Војводине
4239
Светлана Бобић
адвокат
Београд
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
063 232 649
/
АК Београд
4240
Јово Ћекић
адвокат
Београд
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
064 254 36 58
/
АК Београд
4241
Марија Симоновић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
064 225 39 55
/
АК Ниш
4242
Мирослав Савић
адвокат
Лесковац
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
064 163 39 88
/
АК Ниш
4243
Биљана Антић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
064 236 87 11
/
АК Ниш
4244
Томислав Илић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
063 113 33 01
/
АК Ниш
4245
Дејан Атанасовић
адвокат
Врање
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
064 163 97 73
/
АК Ниш
4246
Верица Манић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
064 221 98 45
/
АК Ниш
4247
Драган Ранђеловић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
063 774 42 32
/
АК Ниш
4248
Јелена Бошковић
адвокат
Прокупље
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
064 246 76 91
/
АК Ниш
4249
Михајло Булајић
адвокат
Прокупље
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
064 256 56 24
4250
Драгиша Радовановић
адвокат
Прокупље
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
063 458 069
4251
Радољуб Р. Дошовић
адвокат
Куршумлија
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
063 576 404
4252
Машан С. Лутовац
адвокат
Прокупље
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
064 529 25 85
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
4253
Драган Д. Костић
адвокат
Лесковац
Ниш
064 304 59 93
062 895 86 08
063 759 55 76
064 580 20 63
/
АК Ниш
027 321 862
АК Ниш
/
АК Ниш
027 326 300
АК Ниш
016 258 024
АК Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
064 202 38 64
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
Алексинац
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
Ниш
Ниш
6.4.2008.
КОМПЛЕТ
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
адвокат
Прешево
Ниш
6.4.2008.
Ненад Манић
адвокат
Прешево
Ниш
6.4.2008.
Јелена Р. Стојановић
адвокат
Врање
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 228 23 73
4266
Слободан Нешић
адвокат
Врање
Ниш
6.4.2008.
4267
Ивица Костић
адвокат
Врање
Ниш
6.4.2008.
4268
Зоран Ђурђевић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет
4269
Марко Крстић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 062 216 046
4270
Жикица Радивојевић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет
4271
Ивана Димитријевић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
4272
Јелена Николић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
4273
Драган Дозет
адвокат
Ниш
Ниш
4274
Весна Стојковић
адвокат
Врбас
4275
Јово Ћекић
адвокат
Београд
4276
Зоран Стамболић
адвокат
Ниш
4277
Томислав Илић
адвокат
Ниш
4278
Биљана Антић
адвокат
Ниш
4279
Мирослав Савић
адвокат
Лесковац
4280
Марија Симоновић
адвокат
Ниш
4281
Дејан Атанасовић
адвокат
4282
Славомир Ђурђевић
адвокат
4283
Гордана Жикић
адвокат
Ниш
4284
Машан С. Лутовац
адвокат
Прокупље
4285
Драган Д. Костић
адвокат
Лесковац
Ниш
4254
Бранислав Д. Ристић
адвокат
Сурдулица
4255
Дракча Г. Илић
адвокат
Ниш
4256
Бранислава Гргић
адвокат
Ниш
4257
Биљана Маринковић
адвокат
Сурдулица
4258
Маја Илић
адвокат
Ниш
4259
Милијана Живковић
адвокат
4260
Тања Митровић
адвокат
4261
Ана Миљковић
адвокат
4262
Јелена В. Јовановић
4263
Радомир Манић
4264
4265
Ниш
/
АК Ниш
018 552 309
АК Ниш
018 242 080
АК Ниш
064 666 73 07
017 815 197
АК Ниш
064 139 79 56
018 527 778
АК Ниш
064 162 38 91
018 527 778
АК Ниш
063 825 65 80
018 800 712
АК Ниш
064 113 18 78
/
АК Ниш
КОМПЛЕТ
063 417 096
/
АК Ниш
КОМПЛЕТ
063 836 34 33
/
АК Ниш
017 669 933
АК Ниш
/
АК Ниш
II фаза комплет 063 406 570
/
АК Ниш
II фаза комплет 064 410 93 44
/
АК Ниш
018 231 073
АК Ниш
КОМПЛЕТ
064 893 16 00
063 417 725
/
/
/
АК Ниш
018 570 350
АК Ниш
II фаза комплет 063 759 55 76
018 527 325
АК Ниш
II фаза комплет 064 198 15 51
018 257 753
АК Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 062 895 86 08
018 520 202
АК Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 063 775 31 18
061 191 31 38
АК Војводине
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 254 36 58
/
АК Београд
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 063 716 31 30
/
АК Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет
/
АК Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 236 87 11
/
АК Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 163 39 88
/
АК Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет
/
АК Ниш
Врање
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 163 97 73
/
АК Ниш
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 063 188 30 25
/
АК Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 220 37 96
/
АК Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 529 25 85
/
АК Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет
016 258 024
АК Ниш
064 304 59 93
063 113 33 01
064 225 39 55
064 580 20 63
4286
Стојан Љ. Илић
адвокат
Врање
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 063 808 10 62
017 424 520
АК Ниш
4287
Миле Ристић
адвокат
Бујановац
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 063 407 505
/
АК Ниш
4288
Бранислав Д. Ристић
адвокат
Сурдулица
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет
063 893 16 00
/
АК Ниш
4289
Дракча Г. Илић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет
063 417 725
018 552 309
АК Ниш
4290
Данијела Дашић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 245 05 66
018 517 255
АК Ниш
4291
Милош Манџукић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 192 45 09
018 513 863
АК Ниш
4292
Снежана Г. Станковић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 062 313 850
018 523 463
АК Ниш
4293
Ана Миљковић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 113 18 78
/
АК Ниш
4294
Зоран Стефановић
адвокат
Сврљиг
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 232 292
/
АК Ниш
4295
Вера Ераковић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет
/
018 527 316
/
4296
Светлана Џаковић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет
064 132 15 55
/
АК Ниш
4297
Јелена Бошковић
адвокат
Прокупље
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 246 76 91
/
АК Ниш
4298
Светлана Бобић
адвокат
Београд
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 063 232 649
/
АК Београд
4299
Слободан Јованчевић
адвокат
Врање
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 063 899 03 37
/
АК Ниш
4300
Михајло Булајић
адвокат
Прокупље
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 256 56 20
/
АК Ниш
4301
Драгиша Радовановић
адвокат
Прокупље
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 063 458 069
027 321 862
АК Ниш
4302
Радољуб Р. Дошовић
адвокат
Куршумлија
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 063 576 404
/
АК Ниш
4303
Јелена В. Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 063 417 096
/
АК Ниш
4304
Тања Митровић
адвокат
Алексинац
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 063 825 65 80
/
АК Ниш
4305
Верица Манић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет
/
АК Ниш
4306
Милијана Живковић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 162 38 91
018 527 778
АК Ниш
4307
Маја Илић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 139 79 56
018 527 778
АК Ниш
4308
Биљана Маринковић
адвокат
Сурдулица
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 666 73 07
017 815 197
АК Ниш
4309
Бранислава Гргић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 202 38 64
/
АК Ниш
4310
Цветко Кнежевић
адвокат
Ниш
Ниш
6.4.2008.
II фаза комплет 064 200 62 35
/
АК Ниш
4311
Давор Поповић
адвокат
Шабац
Тара
14.5.2008.
КОМПЛЕТ
064 189 45 55
/
АК Шабац
4312
Никола Терзић
адвокат
Лозница
Тара
14.5.2008.
КОМПЛЕТ
/
015 885 274
АК Шабац
4313
Предраг В. Вељић
адвокат
Београд
Тара
14.5.2008.
КОМПЛЕТ
4314
Мирољуб Живковић
адвокат
Ваљево
Тара
15.5.2008.
II фаза комплет
4315
Никола Терзић
адвокат
Лозница
Тара
15.5.2008.
4316
Давор Поповић
адвокат
Шабац
Тара
15.5.2008.
4317
Невена Михаиловић
адвокат
Ваљево
Тара
15.5.2008.
064 221 98 45
063 216 160
/
АК Београд
063 224 168
/
АК Шабац
II фаза комплет
/
015 885 274
АК Шабац
II фаза комплет
064 189 45 55
/
АК Шабац
II фаза комплет
063 366 208
/
АК Шабац
4318
Бранко Ивковић
адвокат
Ваљево
Тара
15.5.2008.
II фаза комплет
4319
Вера Аћимовић
адвокат
Ваљево
4320
Драган Живковић
адвокат
Ваљево
Тара
15.5.2008.
Тара
15.5.2008.
4321
Предраг В. Вељић
адвокат
Београд
4322
Славица Ивковић
адвокат
Лозница
Тара
15.5.2008.
II фаза комплет
Тара
15.5.2008.
II фаза комплет
4323
Дамјан Павлов
адвокат
Лозница
4324
Драгана Терзић
адвокат
Ваљево
Тара
15.5.2008.
II фаза комплет
Тара
15.5.2008.
II фаза комплет
4325
Лука Аћимовић
адвокат
Ваљево
Тара
15.5.2008.
4326
Војица Аврамовић
адвокат
Београд
4327
Звонимир Башановић
адвокат
Београд
Београд
Београд
4328
Милош Бубања
адвокат
Београд
4329
Немања Васиљевић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
Београд
1.11.2008.
064 128 78 31
/
АК Шабац
II фаза комплет 063 770 76 68
/
АК Шабац
II фаза комплет 063 255 808
/
АК Шабац
063 216 460
/
АК Београд
/
015 888 111
АК Шабац
065 827 21 41
/
АК Шабац
/
014 291 340
АК Шабац
II фаза комплет
/
014 220 226
АК Шабац
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 268 879
/
АК Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 208 738
/
АК Београд
КОМПЛЕТ
063 286 607
/
АК Београд
КОМПЛЕТ
065 292 90 29
/
АК Београд
4330
Слободан Вукашиновић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 334 31 13
/
АК Београд
4331
Дејан Грујић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 177 03 77
/
АК Београд
4332
Александар Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 303 00 21
/
АК Београд
4333
Рајна Ђурић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 742 07 64
/
АК Београд
4334
Зоран Зорбић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 119 60 40
/
АК Београд
4335
Владимир Јовановић
адвокат
Сремска Митровица
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 268 72 74
/
АК Војводине
4336
Биљана Каличанин
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
/
308 74 84
АК Београд
4337
Борис Кошћал
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 300 86 01
/
АК Београд
4338
Милутин Кривокапић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 136 73 75
/
АК Београд
4339
Јасминка Кузовић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 126 08 71
/
АК Београд
4340
Павле Литричин
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 158 16 36
/
АК Београд
4341
Сава Малешевић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 257 44 61
/
АК Београд
4342
Андрија Марковић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 246 82 26
/
АК Београд
4343
Душан Милић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 242 827
/
АК Београд
4344
Момчило Минић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 124 94 09
/
АК Београд
4345
Александра Мићић
адвокат
Сремска Митровица
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
065 805 09 48
/
АК Војводине
4346
Милана Мрваљевић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 285 623
/
АК Београд
4347
Саша Мутић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 616 87 52
/
АК Београд
4348
Миодраг Павловић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
065 270 37 77
/
АК Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 272 122
/
АК Београд
4349
Слободан Павловић
адвокат
Београд
Београд
4350
Љубица Павловић Трговчевић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 247 961
4351
Душица Парезановић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
4352
Небојша Перовић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
4353
Гордана Поповић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
4354
Снежана Пушић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
4355
Богосав Самарџић
адвокат
Београд
Београд
4356
Душица Селаковић
адвокат
Београд
Београд
4357
Милутин Симић
адвокат
Београд
4358
Бојан Стевановић
адвокат
4359
Јелена Стојић
адвокат
4360
Зорица Терзић
4361
Владимир Симин
4362
/
АК Београд
063 829 87 20
/
АК Београд
062 621 091
/
АК Београд
КОМПЛЕТ
064 124 52 93
/
АК Београд
КОМПЛЕТ
065 506 05 60
/
АК Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 334 26 27
/
АК Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
/
245 73 48
АК Београд
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 215 083
/
АК Београд
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 167 15 13
/
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 208 08 26
/
АК Београд
адвокат
Апатин
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 807 98 83
/
АК Војводине
Душанка Миливојевић
адвокат
Сомбор
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 182 58 54
/
АК Војводине
4363
Зоран Танасковић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 318 004
/
АК Београд
4364
Соња Костић
адвокат
Сремска Митровица
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
064 429 47 85
/
АК Војводине
4365
Петар Радоњић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
065 266 77 11
/
АК Београд
4366
Дејан Алагић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 370 743
/
АК Београд
4367
Александра Недељковић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 282 523
/
АК Београд
4368
Александра Дамљановић
адвокат
Ужице
Београд
1.11.2008.
КОМПЛЕТ
063 821 48 8?
/
АК Чачак
4369
Војица Аврамовић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 268 879
/
АК Београд
4370
Звонимир Башановић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 208 738
/
АК Београд
4371
Милош Бубања
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 286 607
/
АК Београд
4372
Немања Васиљевић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
065 292 90 29
/
АК Београд
4373
Слободан Вукашиновић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 334 31 13
/
АК Београд
4374
Александар Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 303 00 21
/
АК Београд
4375
Рајна Ђурић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 742 07 64
/
АК Београд
4376
Владимир Јовановић
адвокат
Сремска Митровица
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 268 72 74
/
АК Војводине
4377
Биљана Каличанин
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
/
308 74 84
АК Београд
4378
Борис Кошћал
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 300 86 01
/
АК Београд
4379
Милутин Кривокапић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 136 73 75
/
АК Београд
4380
Јасминка Кузовић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 126 08 71
/
АК Београд
4381
Павле Литричин
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 158 16 36
/
АК Београд
4382
Сава Малешевић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 257 44 61
/
АК Београд
4383
Андрија Марковић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 246 82 26
/
АК Београд
4384
Момчило Минић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 124 94 09
/
АК Београд
4385
Александра Мићић
адвокат
Сремска Митровица
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
065 805 09 48
/
АК Војводине
4386
Милана Мрваљевић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 285 623
/
АК Београд
4387
Саша Мутић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 616 87 52
/
АК Београд
4388
Миодраг Павловић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
065 270 37 77
/
АК Београд
4389
Слободан Павловић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 272 122
/
АК Београд
4390
Љубица Павловић Трговчевић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 247 961
/
АК Београд
4391
Душица Парезановић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 829 87 20
/
АК Београд
4392
Небојша Перовић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
062 621 091
/
АК Београд
4393
Гордана Поповић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 124 52 93
/
АК Београд
4394
Снежана Пушић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
065 506 05 60
/
АК Београд
4395
Богосав Самарџић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 334 26 27
/
АК Београд
4396
Милутин Симић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
/
245 73 48
АК Београд
4397
Бојан Стевановић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 215 083
/
АК Београд
4398
Јелена Стојић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 167 15 13
/
АК Београд
4399
Зорица Терзић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
064 208 08 26
/
АК Београд
4400
Владимир Симин
адвокат
Апатин
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 807 98 83
/
АК Војводине
4401
Душанка Миливојевић
адвокат
Сомбор
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 182 58 54
/
АК Војводине
4402
Зоран Танасковић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 318 004
/
АК Београд
4403
Петар Радоњић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
065 266 77 11
/
АК Београд
4404
Дејан Алагић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 370 743
/
АК Београд
4405
Александра Недељковић
адвокат
Београд
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 282 523
/
АК Београд
4406
Александра Дамљановић
адвокат
Ужице
Београд
1.11.2008.
II фаза комплет
063 821 48 80
/
АК Чачак
4407
Велимир Н. Којић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 588 612
064 030 84 44
АК Војводине
4408
Владимир Пантић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
062 657 322
/
АК Војводине
4409
Игор Ступар
адвокат
Кикинда
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 197 19 29
/
АК Војводине
4410
Александра Ђорђевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 223 45 92
/
АК Војводине
4411
Весна Лекић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 836 08 68
/
АК Војводине
4412
Синиша Новковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 509 998
/
АК Војводине
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 595 005
/
АК Војводине
4413
Владимир Војкић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4414
Вук Ранковић
адвокат
Београд
4415
Загорка Мунижаба
адвокат
Нови Сад
4416
Ивана Шутало Мезеи
адвокат
Нови Сад
4417
Весна Богићевић
адвокат
Нови Сад
4418
Снежана Кнежевић
адвокат
Нови Сад
4419
Иван Жвиждак
адвокат
Зрењанин
4420
Драгица Грбић
адвокат
Панчево
4421
Вук Вучковић
адвокат
Нови Сад
4422
Жарко Вучковић
адвокат
Нови Сад
4423
Радмила Солдо
адвокат
Нови Сад
4424
Душан Злокас
адвокат
Зрењанин
4425
Драган Травица
адвокат
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
065 201 59 98
/
АК Београд
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 193 63 79
021 451 171
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
065 555 99 20
021 540 493
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 201 03 15
021 524 571
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 113 31 03
021 552 357
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 314 62 21
023 548 521
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 026 18 44
013 332 750
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 774 08 28
021 540 427
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 505 828
021 540 428
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 815 21 68
021 547 024
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 501 729
023 510 622
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 574 580
021 631 93 93
АК Војводине
Нови Сад
4426
Драгана Пејовић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
065 868 68 58
/
АК Војводине
4427
Мира Пејовић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 338 81 77
/
АК Војводине
4428
Јована Латиновић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
061 114 59 90
/
АК Војводине
4429
Гордана Алексић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 291 98 28
062 202 783
АК Војводине
4430
Симонида Сладојевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 102 44 64
/
АК Војводине
4431
Божидар Опрановић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 505 285
/
АК Војводине
4432
Иванка Тепић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 101 07 82
/
АК Војводине
4433
Жикица Дроњак
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 870 550
/
АК Војводине
4434
Синиша Михајловић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 779 33 46
/
АК Војводине
4435
Драган Чолић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 501 020
/
АК Војводине
4436
Нела Чаушевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
062 767 780
/
АК Војводине
4437
Владимир Мандић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
065 444 77 22
/
АК Војводине
4438
Владимир Маричић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 776 57 42
/
АК Војводине
4439
Саша Јосифовић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
062 251 885
/
АК Војводине
4440
Светлана Квргић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 336 24 42
/
АК Војводине
4441
Светлана Николић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 817 08 90
/
АК Војводине
4442
Маријана Ђокић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 135 38 62
/
АК Војводине
4443
Ненад Трифковић
адвокат
Петроварадин
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 399 1914
/
АК Војводине
4444
Милица Милаш
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 667 76 77
/
АК Војводине
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 660 017
/
АК Војводине
4445
Драгица Жидишић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4446
Александар Јаневски
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 560 377
/
АК Војводине
4447
Иван Лирић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 222 30 18
/
АК Војводине
4448
Драго Табаковић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 178 19 59
/
АК Војводине
4449
Радмила Томић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 521 736
/
АК Војводине
4450
Јелена Сокић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 524 240
/
АК Војводине
4451
Наташа Зорица
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
062 202 781
/
АК Војводине
4452
Тијана Пајовић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 317 89 16
/
АК Војводине
4453
Марина Корица
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
062 896 18 99
/
АК Војводине
4454
Николина Бабић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 527 139
/
АК Војводине
4455
Драгана Крстић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 585 108
/
АК Војводине
4456
Бранислава Стајић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 356 53 65
/
АК Војводине
4457
Гордана Попов
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 131 00 99
/
АК Војводине
4458
Светлана Лукић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 151 87 77
/
АК Војводине
4459
Слободан Гавранић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
062 491 979
/
АК Војводине
4460
Зорица Мандић
адвокат
Бечеј
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
062 200 949
/
АК Војводине
4461
Радомир Нешић
адвокат
Бечеј
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 681 64 89
/
АК Војводине
4462
Жељко Кувизић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
065 642 73 50
/
АК Војводине
4463
Никола Тадић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 850 50 44
/
АК Војводине
4464
Милан Ђукић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
063 500 284
/
АК Војводине
4465
Анђа Реновица
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
065 500 80 08
/
АК Војводине
4466
Лазо Зубић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 555 66 04
/
АК Војводине
4467
Драган Паскаш
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 128 30 25
/
АК Војводине
4468
Мира Чолевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 123 86 77
/
АК Војводине
4469
Мирослав Летић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 239 44 36
/
АК Војводине
4470
Мирна Ђуричић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
КОМПЛЕТ
064 466 85 58
/
АК Војводине
4471
Драгица Грбић
адвокат
Панчево
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 026 18 44
013 332 750
АК Војводине
4472
Велимир Н. Којић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 588 612
064 030 84 44
АК Војводине
4473
Игор Ступар
адвокат
Кикинда
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 197 19 29
/
АК Војводине
4474
Александра Ђорђевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 223 45 92
/
АК Војводине
4475
Весна Лекић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 836 08 68
/
АК Војводине
4476
Синиша Новковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 509 998
/
АК Војводине
4477
Владимир Чабаркапа
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 822 35 99
/
АК Војводине
4478
Аљоша Чупковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 259 86 20
4479
Коста Јолић
адвокат
Нови Сад
4480
Предраг Загорчић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
4481
Драган Лисица
адвокат
Нови Сад
4482
Нада Бабић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
Нови Сад
24.1.2009.
4483
Ивана Шутало Мезеи
адвокат
Нови Сад
4484
Весна Богићевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
4485
Снежана Кнежевић
адвокат
Нови Сад
4486
Иван Жвиждак
4487
Вук Вучковић
адвокат
адвокат
4488
Жарко Вучковић
адвокат
Нови Сад
4489
Радмила Солдо
адвокат
Нови Сад
4490
Душан Злокас
адвокат
Зрењанин
4491
Анка Перић
адвокат
Нови Сад
4492
Вујадин Масникоса
адвокат
4493
Саша Дошен
4494
Ристо Травар
4495
Вук Ранковић
адвокат
Београд
4496
Мира Пејовић
адвокат
Нови Сад
4497
Драгана Пејовић
адвокат
Нови Сад
4498
Симонида Сладојевић
адвокат
4499
Мирна Ђуричић
адвокат
4500
Мира Чолевић
адвокат
Нови Сад
4501
Божидар Опрановић
адвокат
Нови Сад
4502
Иванка Тепић
адвокат
Нови Сад
4503
Жикица Дроњак
адвокат
Нови Сад
4504
Синиша Михајловић
адвокат
4505
Владимир Мандић
4506
Драган Чолић
4507
Драган Травица
адвокат
Нови Сад
4508
Нела Чаушевић
адвокат
Нови Сад
4509
Татјана Чаушевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
/
АК Војводине
063/77-439-21
/
АК Војводине
/
021 472 63 24
АК Војводине
II фаза комплет
/
021 456 903
АК Војводине
II фаза комплет
063 529 872
/
АК Војводине
24.1.2009.
II фаза комплет
065 555 99 20
021 540 493
АК Војводине
24.1.2009.
II фаза комплет
064 201 03 15
021 524 571
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 113 31 03
021 552 357
АК Војводине
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 314 62 21
023 548 521
АК Војводине
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 774 08 28
021 540 427
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 505 828
021 540 428
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 815 21 68
021 547 024
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 501 729
023 510 622
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 866 06 19
021 425 483
АК Војводине
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 144 29 51
021 425 483
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 244 11 92
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 125 82 93
021 557 744
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
065 201 59 98
/
АК Београд
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 338 81 77
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
065 868 68 58
/
АК Војводине
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 102 44 64
/
АК Војводине
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 466 85 58
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 123 86 77
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 505 285
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 101 07 82
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 870 550
/
АК Војводине
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 779 33 46
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
065 444 77 22
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 501 020
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 574 580
021 631 93 93
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
062 767 780
/
АК Војводине
24.1.2009.
II фаза комплет
064 115 08 99
/
АК Војводине
4510
Владимир Маричић
адвокат
Нови Сад
4511
Загорка Мунижаба
адвокат
Нови Сад
4512
Саша Јосифовић
адвокат
Нови Сад
4513
Драгољуб Барјамовић
адвокат
Нови Сад
4514
Светлана Квргић
адвокат
Нови Сад
4515
Светлана Николић
адвокат
Нови Сад
4516
Маријана Ђокић
адвокат
Нови Сад
4517
Ненад Трифковић
адвокат
4518
Милица Милаш
4519
Драган Паскаш
4520
Наташа Зорица
4521
Тијана Пајовић
4522
Јелена Сокић
адвокат
Нови Сад
4523
Гордана Алексић
адвокат
Нови Сад
4524
Милан Ђукић
адвокат
Нови Сад
4525
Владимир Бељански
адвокат
4526
Владимир Пантић
адвокат
4527
Зорица Мандић
4528
Радомир Нешић
4529
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 776 57 42
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 193 63 79
021 451 171
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
062 251 885
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 532 082
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 336 24 42
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 817 08 90
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 135 38 62
/
АК Војводине
Петроварадин
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 399 1914
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 667 76 77
/
АК Војводине
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 128 30 25
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
062 202 781
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 317 89 16
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 524 240
/
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 291 98 28
062 202 783
АК Војводине
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 500 284
/
АК Војводине
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 778 65 61
/
АК Војводине
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
062 657 322
/
АК Војводине
адвокат
Бечеј
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
062 200 949
/
АК Војводине
адвокат
Бечеј
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 681 64 89
/
АК Војводине
Милица Лалић Мразек
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 822 75 10
/
АК Војводине
4530
Бранислава Стајић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 356 53 65
/
АК Војводине
4531
Драгана Крстић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 585 108
/
АК Војводине
4532
Марина Корица
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
062 896 18 99
/
АК Војводине
4533
Лазо Зубић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
064 555 66 04
/
АК Војводине
4534
Анђа Реновица
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
065 500 80 08
/
АК Војводине
4535
Николина Бабић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 527 139
/
АК Војводине
4536
Јована Латиновић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
061 114 59 90
/
АК Војводине
4537
Небојша Карановић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 512 091
/
АК Војводине
4538
Горан Петковски
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 534 855
/
АК Војводине
4539
Никола Тадић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 850 50 44
/
АК Војводине
4540
Радмила Томић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
063 521 736
/
АК Војводине
4541
Жељко Кувизић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
065 642 73 50
/
АК Војводине
4542
Драгица Жидишић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
II фаза комплет
4543
Александар Јаневски
4544
Гордана Попов
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
24.1.2009.
4545
Светлана Лукић
адвокат
Зрењанин
4546
Слободан Гавранић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
Нови Сад
4547
Маријана Гардиновачки Зорић
адвокат
Нови Сад
4548
Бранислава Сувајџић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
4549
Владимир Бркљач
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
24.1.2009.
4550
Владимир Војкић
адвокат
4551
Андрија Крловић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
Крагујевац
Крагујевац
4552
Слободан Миловановић
адвокат
4553
Никола Ј. Церовац
адвокат
Ужице
Ужице
063 660 017
/
АК Војводине
II фаза комплет
063 560 377
/
АК Војводине
II фаза комплет
064 131 00 99
/
АК Војводине
24.1.2009.
II фаза комплет
063 151 87 77
/
АК Војводине
24.1.2009.
II фаза комплет
062 491 979
/
АК Војводине
24.1.2009.
II фаза комплет
064 113 53 05
/
АК Војводине
24.1.2009.
II фаза комплет
063 862 41 06
/
АК Војводине
II фаза комплет 064 632 47 63
/
АК Војводине
24.1.2009.
II фаза комплет
063 595 005
/
АК Војводине
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 127 55 22
/
АК Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 640 038
/
АК Чачак
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 123 07 98
/
АК Чачак
4554
Миленко Курлагић
адвокат
Ужице
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 126 22 70
/
АК Чачак
4555
Јелена Вуковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 696 969
/
АК Крагујевац
4556
Сњежана Пећанац
адвокат
Смедерево
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 180 25 53
/
АК Пожаревац
4557
Иван Чвркић
адвокат
Чачак
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 142 84 85
/
АК Чачак
4558
Богољуб Вуксановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 632 117
/
АК Крагујевац
4559
Неђо Јовановић
адвокат
Ужице
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 122 00 64
/
АК Чачак
4560
Миодраг Брадић
адвокат
Ужице
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
065 555 27 61
/
АК Чачак
4561
Славица Петровић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 626 084
/
АК Крагујевац
4562
Зоранка Арсеновић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
/
034 338 219
АК Крагујевац
4563
Ненад Радојевић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
/
035 312 697
АК Крагујевац
4564
Иван Миленовић
адвокат
Параћин
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
065 556 18 01
/
АК Крагујевац
4565
Драгица Говедарица
адвокат
Баточина
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 632 124
/
АК Крагујевац
4566
Немања Говедарица
адвокат
Београд
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 152 12 45
/
АК Београд
4567
Радисав Влашковић
адвокат
Баточина
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 106 09 62
/
АК Крагујевац
4568
Слободан Петровић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 612 423
/
АК Крагујевац
4569
Радојка Стојановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 602 967
/
АК Крагујевац
4570
Гордана Поповски
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 771 36 07
/
АК Крагујевац
4571
Величко Мићовић
адвокат
Ужице
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 625 240
/
АК Чачак
4572
Миљко Ђуричић
адвокат
Ужице
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 120 62 06
/
АК Чачак
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 273 06 00
/
АК Крагујевац
4573
Драгана Велишић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
4574
Александар Максимовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 352 95 02
/
АК Крагујевац
4575
Весна Мрдаљ
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 885 34 74
/
АК Крагујевац
4576
Мишко Димитријевић
адвокат
Ивањица
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 831 00 21
/
АК Чачак
4577
Јулија Симовић
адвокат
Крушевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 163 33 45
/
АК Чачак
4578
Ивана Весковић
адвокат
Крушевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 164 41 77
/
АК Чачак
4579
Мирослав Матић
адвокат
Топола
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 047 33 61
/
АК Крагујевац
4580
Мирко Радовић
адвокат
Пожега
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 131 15 06
/
АК Чачак
4581
Обрад Булатовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 115 27 36
/
АК Крагујевац
4582
Владимир Милосављевић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
065 282 42 84
/
АК Крагујевац
4583
Бојан Стојановић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
062 258 844
/
АК Крагујевац
4584
Горан Ивановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
КОМПЛЕТ
060 331 17 66
/
АК Крагујевац
4585
Андрија Крловић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
063 127 55 22
/
АК Крагујевац
4586
Слободан Миловановић
адвокат
Ужице
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 640 038
/
АК Чачак
4587
Никола Ј. Церовац
адвокат
Ужице
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 123 07 98
/
АК Чачак
4588
Миленко Курлагић
адвокат
Ужице
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 126 22 70
/
АК Чачак
4589
Јелена Вуковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
063 696 969
/
АК Крагујевац
4590
Сњежана Пећанац
адвокат
Смедерево
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 180 25 53
/
АК Пожаревац
4591
Иван Чвркић
адвокат
Чачак
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 142 84 85
/
АК Чачак
4592
Богољуб Вуксановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
063 632 117
/
АК Крагујевац
4593
Неђо Јовановић
адвокат
Ужице
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 122 00 64
/
АК Чачак
4594
Миодраг Брадић
адвокат
Ужице
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
065 555 27 61
/
АК Чачак
4595
Славица Петровић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
063 626 084
/
АК Крагујевац
4596
Зоранка Арсеновић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
/
034 338 219
АК Крагујевац
4597
Ненад Радојевић
адвокат
Свилајнац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
/
035 312 697
АК Крагујевац
4598
Иван Миленовић
адвокат
Параћин
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
065 556 18 01
/
АК Крагујевац
4599
Драгица Говедарица
адвокат
Баточина
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
063 632 124
/
АК Крагујевац
4600
Немања Говедарица
адвокат
Београд
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 152 12 45
/
АК Београд
4601
Радисав Влашковић
адвокат
Баточина
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
063 106 09 62
/
АК Крагујевац
4602
Слободан Петровић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
063 612 423
/
АК Крагујевац
4603
Радојка Стојановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
063 602 967
/
АК Крагујевац
4604
Гордана Поповски
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
063 771 36 07
/
АК Крагујевац
4605
Величко Мићовић
адвокат
Ужице
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
063 625 240
/
АК Чачак
4606
Миљко Ђуричић
адвокат
Ужице
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 120 62 06
/
АК Чачак
4607
Драгана Велишић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 273 06 00
/
АК Крагујевац
4608
Александар Максимовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 352 95 02
/
АК Крагујевац
4609
Весна Мрдаљ
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
063 885 34 74
/
АК Крагујевац
4610
Мишко Димитријевић
адвокат
Ивањица
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
063 831 00 21
/
АК Чачак
4611
Јулија Симовић
адвокат
Крушевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 163 33 45
/
АК Чачак
4612
Ивана Весковић
адвокат
Крушевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 164 41 77
/
АК Чачак
4613
Мирослав Матић
адвокат
Топола
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 047 33 61
/
АК Крагујевац
4614
Мирко Радовић
адвокат
Пожега
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 131 15 06
/
АК Чачак
4615
Обрад Булатовић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
064 115 27 36
/
АК Крагујевац
4616
Владимир Милосављевић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
065 282 42 84
/
АК Крагујевац
4617
Бојан Стојановић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
062 258 844
/
АК Крагујевац
4618
Горан Ивановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
22.4.2009.
II фаза комплет
060 331 17 66
/
АК Крагујевац
4619
Оливера Секулић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 267 06 40
/
АК Ниш
4620
Јелена Савић Николић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 661 64 99
/
АК Ниш
4621
Александар Вучковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
060 666 64 54
/
АК Ниш
4622
Лидија Милосављевић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 102 24 68
/
АК Ниш
4623
Зоран Миљковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 300 61 28
/
АК Ниш
4624
Предраг Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 149 46 26
/
АК Ниш
4625
Александар Р. Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 148 70 14
/
АК Ниш
4626
Предраг Радић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 409 461
/
АК Ниш
4627
Татјана Миленовић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 227 39 91
/
АК Ниш
4628
Жарко Гајић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 345 62 02
/
АК Ниш
4629
Снежана Татић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 667 598
/
АК Ниш
4630
Слободан Аџић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
065 377 10 18
/
АК Ниш
4631
Милена Стевановић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 867 31 38
/
АК Ниш
4632
Милан Ђорђевић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 130 67 04
/
АК Ниш
4633
Горан Контић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 106 61 46
/
АК Ниш
4634
Милан Марковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 179 95 12
/
АК Ниш
4635
Љубомир Цветковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 479 99 42
/
АК Ниш
4636
Марија Симовић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 772 35 45
/
АК Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 461 720
/
АК Ниш
4637
Јелена Алексић
адвокат
Ниш
Ниш
адвокат
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 421 394
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 345 77 12
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 125 20 55
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 990 81 96
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 339 27 10
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 104 72 91
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 294 67 67
/
АК Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 115 88 89
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 414 775
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 286 18 72
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 993 93 13
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
062 420 004
/
АК Ниш
4638
Срђан Алексић
Ниш
4639
Милисав Поповић
адвокат
Ниш
4640
Владислав Јанаћковић
адвокат
Ниш
4641
Горан Дончић
адвокат
Ниш
4642
Горан Јанковић
адвокат
Ниш
4643
Љубинка Антић
адвокат
Врање
4644
Александар Протић
адвокат
Врање
4645
Данијела Стошић
адвокат
Врање
Ниш
4646
Миомир Тасић
адвокат
Врање
4647
Зорица Митровић
адвокат
Врање
4648
Мирољуб Стојановић
адвокат
Врање
4649
Слободан Петровић
адвокат
Владичин Хан
4650
Војислав Момчиловић
адвокат
Сурдулица
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 774 66 17
/
АК Ниш
4651
Оливера Манић
адвокат
Бујановац
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 959 35 29
/
АК Ниш
4652
Драган Величковић
адвокат
Бујановац
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
062 311 461
/
АК Ниш
4653
Душан Бајић
адвокат
Бујановац
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Ниш
4654
Ивалчо Станчев
адвокат
Босилеград
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
/
017 877 923
АК Ниш
4655
Милка Вукомановић
адвокат
Прокупље
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 015 24 20
/
АК Ниш
4656
Момчило Вулетић
адвокат
Прокупље
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 413 506
/
АК Ниш
4657
Јелена Симоновић
адвокат
Прокупље
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 427 636
/
АК Ниш
4658
Пеко Обрадовић
адвокат
Прокупље
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
/
027 325 016
АК Ниш
4659
Танкосава Јевремовић
адвокат
Куршумлија
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 292 47 66
/
АК Ниш
4660
Милорад Марјановић
адвокат
Лесковац
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 402 017
/
АК Ниш
4661
Раде Митровић
адвокат
Власотинце
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 823 75 73
/
АК Ниш
4662
Каја Тричковић
адвокат
Пирот
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 398 04 33
/
АК Ниш
4663
Владимир Јовчић
адвокат
Алексинац
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
064 152 52 16
/
АК Ниш
4664
Златко Цветковић
адвокат
Неготин
Ниш
23.4.2009.
КОМПЛЕТ
063 555 408
/
АК Зајечар
4665
Оливера Секулић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 267 06 40
/
АК Ниш
4666
Јелена Савић Николић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 661 64 99
/
АК Ниш
4667
Александар Вучковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
060 666 64 54
/
АК Ниш
4668
Лидија Милосављевић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
063 102 24 68
/
АК Ниш
4669
Зоран Миљковић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 300 61 28
/
АК Ниш
4670
Предраг Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 149 46 26
4671
Александар Р. Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
4672
Предраг Радић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
4673
Татјана Миленовић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
4674
Жарко Гајић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
4675
Снежана Татић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
4676
Слободан Аџић
адвокат
Ниш
Ниш
23.4.2009.
4677
Милена Стевановић
адвокат
Ниш
Ниш
4678
Милан Ђорђевић
адвокат
Ниш
4679
Горан Контић
адвокат
Ниш
4680
Милан Марковић
адвокат
4681
Љубомир Цветковић
адвокат
4682
Марија Симовић
адвокат
Ниш
4683
Јелена Алексић
адвокат
Ниш
4684
Срђан Алексић
адвокат
Ниш
Ниш
4685
Милисав Поповић
адвокат
Ниш
4686
Владислав Јанаћковић
адвокат
Ниш
4687
Горан Дончић
адвокат
Ниш
4688
Горан Јанковић
адвокат
Ниш
4689
Љубинка Антић
адвокат
Врање
4690
Александар Протић
адвокат
Врање
4691
Данијела Стошић
адвокат
Врање
4692
Миомир Тасић
адвокат
Врање
4693
Зорица Митровић
адвокат
Врање
4694
Мирољуб Стојановић
адвокат
Врање
4695
Слободан Петровић
адвокат
Владичин Хан
4696
Војислав Момчиловић
адвокат
Сурдулица
4697
Оливера Манић
адвокат
4698
Драган Величковић
адвокат
4699
Душан Бајић
адвокат
Бујановац
4700
Ивалчо Станчев
адвокат
Босилеград
4701
Милка Вукомановић
адвокат
Прокупље
Ниш
/
АК Ниш
064 148 70 14
/
АК Ниш
063 409 461
/
АК Ниш
II фаза комплет
064 227 39 91
/
АК Ниш
II фаза комплет
064 345 62 02
/
АК Ниш
II фаза комплет
063 667 598
/
АК Ниш
II фаза комплет
065 377 10 18
/
АК Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
063 867 31 38
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 130 67 04
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
063 106 61 46
/
АК Ниш
Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 179 95 12
/
АК Ниш
Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 479 99 42
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
063 772 35 45
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
063 461 720
/
АК Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
063 421 394
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 345 77 12
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 125 20 55
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 990 81 96
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 339 27 10
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
063 104 72 91
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 294 67 67
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
063 115 88 89
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
063 414 775
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 286 18 72
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 993 93 13
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
062 420 004
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
063 774 66 17
/
АК Ниш
Бујановац
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 959 35 29
/
АК Ниш
Бујановац
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
062 311 461
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
/
017 877 923
АК Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 015 24 20
/
АК Ниш
4702
Момчило Вулетић
адвокат
Прокупље
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
063 413 506
4703
Јелена Симоновић
адвокат
Прокупље
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
4704
Пеко Обрадовић
адвокат
Прокупље
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
4705
Танкосава Јевремовић
адвокат
Куршумлија
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
4706
Милорад Марјановић
адвокат
Лесковац
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
4707
Раде Митровић
адвокат
Власотинце
Ниш
23.4.2009.
4708
Каја Тричковић
адвокат
Пирот
Ниш
23.4.2009.
4709
Владимир Јовчић
адвокат
Алексинац
Ниш
4710
Златко Цветковић
адвокат
Неготин
4711
Снежана Ћирић
адвокат
Београд
4712
Оливера Аврамовић
адвокат
Београд
4713
Марјана Антонијевић
адвокат
Београд
/
АК Ниш
063 427 636
/
АК Ниш
/
027 325 016
АК Ниш
064 292 47 66
/
АК Ниш
063 402 017
/
АК Ниш
II фаза комплет
063 823 75 73
/
АК Ниш
II фаза комплет
064 398 04 33
/
АК Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
064 152 52 16
/
АК Ниш
Ниш
23.4.2009.
II фаза комплет
063 555 408
/
АК Зајечар
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
065 509 50 50
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 221 06 96
/
АК Београд
4714
Милош Бабовић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 324 627
/
АК Београд
4715
Јелена Бајагић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 268 69 78
/
АК Војводине
4716
Мирјана Банић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 144 02 20
/
АК Војводине
4717
Љубица Баскић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 222 703
/
АК Београд
4718
Зорка Бисенић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 423 51 33
/
АК Београд
4719
Марин Благојевић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 229 95 14
/
АК Београд
4720
Бранислав Богдановић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 403 591
/
АК Београд
4721
Драгана Богдановић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 270 12 88
/
АК Београд
4722
Мирјана Берић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4723
Љубиша Ваљаревић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4724
Предраг Васовић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 246 81 32
/
АК Београд
4725
Драган Вељовић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 167 51 91
/
АК Београд
4726
Драгана Веселиновић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4727
Светозар Вујачић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4728
Снежана Вујачић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4729
Драгана Галовић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 151 44 49
/
АК Београд
4730
Наташа Глигорић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
065 301 78 00
/
АК Београд
4731
Наташа Глишевић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 826 17 22
/
АК Београд
4732
Бранко Дамљановић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 115 94 74
/
АК Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 113 99 69
/
АК Београд
4733
Александар Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
4734
Емина Ђуран Милић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 892 31 31
/
АК Војводине
4735
Горан Ђурковић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
062 112 03 73
/
АК Београд
4736
Марија Ећимовић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 136 30 66
/
АК Београд
4737
Ненад Живковић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 117 03 73
/
АК Београд
4738
Ненад Зафировић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4739
Владимир Илић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4740
Јелена Илић Затезало
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4741
Родољуб Јасић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4742
Јелена Јелић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4743
Снежана Јелић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4744
Драгана Јовић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
065 223 35 65
/
АК Војводине
4745
Срећко Јовичић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 114 18 25
/
АК Београд
4746
Снежана Јовчић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 626 722
/
АК Београд
4747
Жељко Јурић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4748
Нада Клен
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4749
Вања Ковачевић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 463 281
/
АК Војводине
4750
Мијо Козомара
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 113 26 10
/
АК Београд
4751
Зоран Кос
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4752
Драган Крајновић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 204 728
/
АК Београд
4753
Радован Лазаревић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 234 06 26
/
АК Војводине
4754
Зоран Лакићевић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 732 23 22
/
АК Београд
4755
Јовица Манић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 179 10 79
/
АК Београд
4756
Владимир Маринков
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 865 43 78
/
АК Београд
4757
Снежана Маринковић Јекић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 839 70 48
/
АК Београд
4758
Милутин Маринковић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4759
Марјана Марјановић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4760
Давор Матић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 130 52 30
/
АК Војводине
4761
Душан Милашиновић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 160 28 50
/
АК Београд
4762
Драган Милић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 384 765
/
АК Београд
4763
Бошко Милић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 272 878
/
АК Београд
4764
Мирко Милојевић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 302 44 43
/
АК Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 995 66 85
/
АК Београд
4765
Александра Минић
адвокат
Београд
Београд
4766
Александар Момирски
4767
4768
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
Београд
27.6.2009.
Београд
27.6.2009.
Београд
Београд
Београд
Београд
Нови Сад
адвокат
Београд
Драгана Мумин
адвокат
Нови Сад
Саша Недовић
адвокат
Београд
4769
Александра Нешовић
адвокат
Београд
4770
Предраг Николић
адвокат
Београд
4771
Александар Павловић
адвокат
4772
Бранко Павловић
адвокат
4773
Марко Пекић
адвокат
4774
Реља Петровић
адвокат
Београд
4775
Драгана Петрушић
адвокат
Београд
4776
Сандра Радојевић Поповић
адвокат
Београд
4777
Небојша Радосављевић
адвокат
Београд
Београд
064 187 13 00
/
АК Београд
КОМПЛЕТ
063 523 404
/
АК Војводине
КОМПЛЕТ
064 488 10 25
/
АК Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 111 37 54
/
АК Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
011 644 46 41
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 123 27 79
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 981 45 45
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
065 278 79 63
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 261 113
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4778
Драгана Ракић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 501 770
/
АК Војводине
4779
Ристо Рикић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 661 10 57
/
АК Војводине
4780
Бранислава Ристић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
065 836 36 65
/
АК Београд
4781
Јелена Рогановић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4782
Милорад Рогић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 198 35 99
/
АК Београд
4783
Ненад Сајић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
065 669 95 21
/
АК Београд
4784
Миливој Селаковић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
011 369 24 00
АК Београд
4785
Бранко Симић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4786
Славиша Станимировић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 110 37 97
/
АК Београд
4787
Срђан Станковић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4788
Тања Станковић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
064 363 13 43
/
АК Београд
4789
Данијела Стојановић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 460 904
/
АК Београд
4790
Момчило Стошић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4791
Зоран Тошковић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4792
Петар Учајев
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4793
Бајо Цмиљанић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
063 311 673
/
АК Београд
4794
Даниела Чавлина
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4795
Дарко Чолевић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4796
Матеја Чајић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
4797
Олгица Чупић Јовановић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
Београд
Београд
27.6.2009.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
065 509 50 50
/
АК Београд
Марјана Антонијевић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 221 06 96
/
АК Београд
Милош Бабовић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 324 627
/
АК Београд
4808
Јелена Бајагић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 268 69 78
/
АК Војводине
4809
Мирјана Банић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 144 02 20
/
АК Војводине
4810
Љубица Баскић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 222 703
/
АК Београд
4811
Зорка Бисенић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 423 51 33
/
АК Београд
4812
Марин Благојевић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 229 95 14
/
АК Београд
4813
Бранислав Богдановић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 403 591
/
АК Београд
4814
Драгана Богдановић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 270 12 88
/
АК Београд
4815
Мирјана Берић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4816
Љубиша Ваљаревић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4817
Предраг Васовић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 246 81 32
/
АК Београд
4818
Драган Вељовић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 167 51 91
/
АК Београд
4819
Драгана Веселиновић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4820
Светозар Вујачић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4821
Снежана Вујачић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4822
Драгана Галовић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 151 44 49
/
АК Београд
4823
Наташа Глигорић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
065 301 78 00
/
АК Београд
4824
Наташа Глишевић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 826 17 22
/
АК Београд
4825
Бранко Дамљановић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 115 94 74
/
АК Београд
4826
Александар Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 113 99 69
/
АК Београд
4827
Емина Ђуран Милић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 892 31 31
/
АК Војводине
4828
Горан Ђурковић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
062 112 03 73
/
АК Београд
4829
Марија Ећимовић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 136 30 66
/
АК Београд
4798
Љубомир Шљукић
адвокат
Шабац
4799
Јовица Шошић
адвокат
Београд
4800
Милић Рајковић
адвокат
Београд
4801
Велибор Бишевац
адвокат
Београд
4802
Данка Панџић
адвокат
Београд
4803
Срђана Суботић Ивановић
адвокат
4804
Снежана Ћирић
адвокат
4805
Оливера Аврамовић
4806
4807
Београд
4830
Ненад Живковић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 117 03 73
/
АК Београд
4831
Ненад Зафировић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4832
Владимир Илић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4833
Јелена Илић Затезало
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4834
Родољуб Јасић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4835
Јелена Јелић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4836
Снежана Јелић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4837
Драгана Јовић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
065 223 35 65
/
АК Војводине
4838
Срећко Јовичић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 114 18 25
/
АК Београд
4839
Снежана Јовчић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 626 722
/
АК Београд
4840
Жељко Јурић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4841
Нада Клен
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4842
Вања Ковачевић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 463 281
/
АК Војводине
4843
Мијо Козомара
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 113 26 10
/
АК Београд
4844
Зоран Кос
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4845
Драган Крајновић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 204 728
/
АК Београд
4846
Радован Лазаревић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 234 06 26
/
АК Војводине
4847
Зоран Лакићевић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 732 23 22
/
АК Београд
4848
Јовица Манић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 179 10 79
/
АК Београд
4849
Владимир Маринков
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 865 43 78
/
АК Београд
4850
Снежана Маринковић Јекић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 839 70 48
/
АК Београд
4851
Милутин Маринковић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4852
Марјана Марјановић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4853
Давор Матић
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 130 52 30
/
АК Војводине
4854
Душан Милашиновић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 160 28 50
/
АК Београд
4855
Драган Милић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 384 765
/
АК Београд
4856
Бошко Милић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 272 878
/
АК Београд
4857
Мирко Милојевић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 302 44 43
/
АК Београд
4858
Александра Минић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 995 66 85
/
АК Београд
4859
Александар Момирски
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 187 13 00
/
АК Београд
4860
Драгана Мумин
адвокат
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 523 404
/
АК Војводине
4861
Саша Недовић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 488 10 25
/
АК Београд
4862
Александра Нешовић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
4863
Предраг Николић
адвокат
Београд
4864
Александар Павловић
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
Београд
27.6.2009.
4865
Бранко Павловић
адвокат
Београд
4866
Марко Пекић
адвокат
Нови Сад
Београд
Београд
4867
Реља Петровић
адвокат
Београд
4868
Драгана Петрушић
адвокат
Београд
4869
Сандра Радојевић Поповић
адвокат
Београд
4870
Небојша Радосављевић
адвокат
4871
Драгана Ракић
адвокат
4872
Ристо Рикић
адвокат
Нови Сад
4873
Бранислава Ристић
адвокат
Београд
4874
Јелена Рогановић
адвокат
Нови Сад
4875
Милорад Рогић
адвокат
Београд
4876
Ненад Сајић
адвокат
4877
Миливој Селаковић
4878
Бранко Симић
4879
Славиша Станимировић
адвокат
Београд
4880
Срђан Станковић
адвокат
Београд
4881
Тања Станковић
адвокат
Београд
4882
Данијела Стојановић
адвокат
4883
Момчило Стошић
адвокат
4884
Зоран Тошковић
адвокат
Београд
4885
Петар Учајев
адвокат
Београд
4886
Бајо Цмиљанић
адвокат
Београд
4887
Даниела Чавлина
адвокат
Београд
4888
Дарко Чолевић
адвокат
Београд
4889
Матеја Чајић
адвокат
4890
Олгица Чупић Јовановић
адвокат
4891
Љубомир Шљукић
адвокат
Шабац
4892
Јовица Шошић
адвокат
Београд
4893
Милић Рајковић
адвокат
Београд
Београд
064 111 37 54
/
АК Београд
II фаза комплет
/
011 644 46 41
АК Београд
II фаза комплет
064 123 27 79
/
АК Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 981 45 45
/
АК Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
065 278 79 63
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 261 113
/
АК Београд
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Нови Сад
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 501 770
/
АК Војводине
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 661 10 57
/
АК Војводине
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
065 836 36 65
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 198 35 99
/
АК Београд
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
065 669 95 21
/
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
011 369 24 00
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 110 37 97
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
064 363 13 43
/
АК Београд
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 460 904
/
АК Београд
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
063 311 673
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
4894
Велибор Бушевац
адвокат
Београд
4895
Данка Панџић
адвокат
Београд
4896
Срђана Суботић Ивановић
адвокат
Београд
4897
Драгана Брњица
адвокат
Темерин
4898
Кристијан Јожеф
адвокат
Нови Сад
4899
Александра Зекић
адвокат
Нови Сад
4900
Драган Андрић
адвокат
Суботица
4901
Рада Рвовић
адвокат
4902
Исидора Бељански
4903
Бранко Крстајић
4904
4905
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Београд
27.6.2009.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
069 180 99 76
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 511 411
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 186 11 03
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 909 29 29
/
АК Војводине
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 247 11 36
/
АК Војводине
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 860 51 58
/
АК Војводине
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
062 206 511
/
АК Војводине
Јованка Мићић Кахриман
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 132 76 69
/
АК Војводине
Ристо Матковић
адвокат
Ада
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 615 52 32
024 853 321
АК Војводине
4906
Марија Шереш Шимон
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 857 01 54
021 529 376
АК Војводине
4907
Милан Савић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 158 51 95
/
АК Војводине
4908
Јована Петковић
адвокат
Панчево
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 276 05 10
/
АК Војводине
4909
Бранислав Медаковић
адвокат
Панчево
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 124 14 32
/
АК Војводине
4910
Стеван Анђелић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 267 40 44
/
АК Војводине
4911
Срђан Сараволац
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 248 63 97
/
АК Војводине
4912
Маријана Тешановић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 668 35 07
/
АК Војводине
4913
Сања Дражић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 432 655
/
АК Војводине
4914
Александар Милосављевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 811 67 52
021 521 614
АК Војводине
4915
Сандра Главаш
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 709 26 50
/
АК Војводине
4916
Загорка Мисиркић
адвокат
Рума
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
060 051 83 03
/
АК Војводине
4917
Милан Унковић
адвокат
Петроварадин
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
065 875 87 57
/
АК Војводине
4918
Рајко Маринковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 264 85 60
/
АК Војводине
4919
Радивој Амижић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
065 803 06 82
/
АК Војводине
4920
Драгица Сомборац
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 860 83 94
/
АК Војводине
4921
Ђорђе Димитријевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 287 28 54
/
АК Војводине
4922
Данило Милошевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 183 99 94
/
АК Војводине
4923
Душан Проле
адвокат
Врбас
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 588 630
/
АК Војводине
4924
Здравко Војиновић
адвокат
Врбас
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
060 072 55 19
/
АК Војводине
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 246 47 05
/
АК Војводине
4925
Жарко Продановић
адвокат
Врбас
Нови Сад
4926
Александар Дељанин
адвокат
Ветерник
4927
Драгана Трбојевић
адвокат
Ветерник
4928
Зоран Десковски
адвокат
Нови Сад
4929
Калман Штањо
адвокат
Нови Сад
4930
Бранко Чвокић
адвокат
Нови Сад
4931
Ивана Чудић
адвокат
Нови Сад
4932
Горан Ћирјаковић
адвокат
Нови Сад
4933
Владимир Алишић
адвокат
Инђија
4934
Драгана Стојчић
адвокат
Сремска Митровица
4935
Небојша Бркић
адвокат
Нови Сад
4936
Милан Марковић
адвокат
Апатин
4937
Горан Бирманчев
адвокат
Апатин
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 246 57 14
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
Нови Сад
20.3.2010.
Нови Сад
20.3.2010.
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
/
АК Војводине
065 505 44 05
/
АК Војводине
063 607 555
/
АК Војводине
КОМПЛЕТ
063 509 095
/
АК Војводине
КОМПЛЕТ
063 577 894
/
АК Војводине
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
061 164 41 86
021 420 751
АК Војводине
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
065 608 20 05
/
АК Војводине
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 896 47 69
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 331 16 55
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 108 07 33
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 216 08 39
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 713 90 10
/
АК Војводине
4938
Данијела Симић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 208 59 02
/
АК Војводине
4939
Наташа Десковски
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
069 607 555
/
АК Војводине
4940
Зоран Рибаров
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 175 44 04
/
АК Војводине
4941
Маријана Радош
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
065 503 80 66
/
АК Војводине
4942
Ђура Мади
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 209 82 28
/
АК Војводине
4943
Андреј Товаришић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 165 54 53
/
АК Војводине
4944
Дуња Попивода
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
/
021 423 122
АК Војводине
4945
Љиљана Вејновић
адвокат
Сомбор
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 422 783
/
АК Војводине
4946
Љубомир Ђулинац
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
062 789 899
/
АК Војводине
4947
Милан Станков
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 224 68 53
/
АК Војводине
4948
Ненад Крајновић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 876 00 82
/
АК Војводине
4949
Милан Пушара
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 035 65 85
/
АК Војводине
4950
Милица Иванчић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 874 84 35
/
АК Војводине
4951
Миљан Грбовић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 557 035
/
АК Војводине
4952
Мирослав Мандић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 550 903
/
АК Војводине
4953
Драгољуб Лончаревић
адвокат
Сремска Митровица
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 005 00 72
/
АК Војводине
4954
Драган Ж. Радуловић
адвокат
Сремска Митровица
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 541 187
/
АК Војводине
4955
Јелена Сладојевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 848 21 84
021 455 748
АК Војводине
4956
Петар Цветковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 270 05 01
021 6610150
АК Војводине
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 130 50 06
021 525 788
АК Војводине
4957
Мирко Керац
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
адвокат
Ченеј
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
Драгослав Ристић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
Гордана Пољаковић
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
4961
Бојана Вагић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
4962
Синтија Чипак
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
4963
Борислав Ђанић
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
4964
Ивона Иванковић
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
4965
Данко Укропина
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
4966
Драган Милеуснић
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
4967
Милутин Милаковић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
20.3.2010.
4968
Петар Јанковић
адвокат
Бачка Паланка
Нови Сад
4969
Маја Омерагић Пантић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
4958
Урош Керац
4959
4960
060 700 70 88
/
АК Војводине
КОМПЛЕТ
/
021 455 544
АК Војводине
КОМПЛЕТ
069 221 10 67
/
АК Војводине
063 463 592
/
АК Војводине
064 119 82 77
021 533 682
АК Војводине
063 665 683
024 553 550
АК Војводине
062 755 336
024 553 214
АК Војводине
/
021 572 033
АК Војводине
КОМПЛЕТ
063 531 847
/
АК Војводине
КОМПЛЕТ
063 104 57 16
/
АК Војводине
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 128 49 97
021 750 454
АК Војводине
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 222 39 24
/
АК Војводине
4970
Вукашин Јововић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 801 57 65
/
АК Војводине
4971
Биљана Сујић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 586 581
/
АК Војводине
4972
Михајло Перишић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 514 505
021 520 728
АК Војводине
4973
Зоран Прошић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
060 039 99 94
/
АК Војводине
4974
Иван Гуњић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
063 599 957
/
АК Војводине
4975
Ивана Делић
адвокат
Сомбор
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 228 14 33
/
АК Војводине
4976
Дамир Перић
адвокат
Сомбор
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 299 79 59
/
АК Војводине
4977
Горан Бурсаћ
адвокат
Сомбор
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Војводине
4978
Ђорђе Вујновић
адвокат
Београд
Нови Сад
20.3.2010.
КОМПЛЕТ
064 111 92 33
/
АК Београд
4979
Драгана Брњица
адвокат
Темерин
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
069 180 99 76
/
АК Војводине
4980
Кристијан Јожеф
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 511 411
/
АК Војводине
4981
Александра Зекић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 186 11 03
/
АК Војводине
4982
Драган Андрић
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 909 29 29
/
АК Војводине
4983
Рада Рвовић
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 247 11 36
/
АК Војводине
4984
Исидора Бељански
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 860 51 58
/
АК Војводине
4985
Бранко Крстајић
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
062 206 511
/
АК Војводине
4986
Јованка Мићић Кахриман
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 132 76 69
/
АК Војводине
4987
Ристо Матковић
адвокат
Ада
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 615 52 32
024 853 321
АК Војводине
4988
Марија Шереш Шимон
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 857 01 54
021 529 376
АК Војводине
4989
Милан Савић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 158 51 95
/
АК Војводине
4990
Јована Петковић
адвокат
Панчево
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 276 05 10
/
АК Војводине
4991
Бранислав Медаковић
адвокат
Панчево
4992
Стеван Анђелић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 124 14 32
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 267 40 44
/
АК Војводине
4993
Срђан Сараволац
адвокат
Зрењанин
4994
Маријана Тешановић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 248 63 97
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 668 35 07
/
АК Војводине
4995
Сања Дражић
адвокат
Нови Сад
4996
Александар Милосављевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 432 655
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 811 67 52
021 521 614
4997
Сандра Главаш
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
АК Војводине
20.3.2010.
II фаза комплет
063 709 26 50
/
АК Војводине
4998
Загорка Мисиркић
адвокат
Рума
4999
Милан Унковић
адвокат
Петроварадин
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
060 051 83 03
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
065 875 87 57
/
АК Војводине
5000
Рајко Маринковић
адвокат
Нови Сад
5001
Радивој Амижић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 264 85 60
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
065 803 06 82
/
АК Војводине
5002
Драгица Сомборац
адвокат
5003
Ђорђе Димитријевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 860 83 94
/
АК Војводине
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 287 28 54
/
5004
Данило Милошевић
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 183 99 94
/
АК Војводине
5005
5006
Душан Проле
адвокат
Врбас
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 588 630
/
АК Војводине
Здравко Војиновић
адвокат
Врбас
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
060 072 55 19
/
АК Војводине
5007
Жарко Продановић
адвокат
Врбас
5008
Александар Дељанин
адвокат
Ветерник
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 246 47 05
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 246 57 14
/
5009
Драгана Трбојевић
адвокат
Ветерник
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
065 505 44 05
/
АК Војводине
5010
Зоран Десковски
адвокат
5011
Калман Штањо
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 607 555
/
АК Војводине
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 509 095
/
АК Војводине
5012
Бранко Чвокић
адвокат
Нови Сад
5013
Ивана Чудић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 577 894
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
061 164 41 86
021 420 751
АК Војводине
5014
Горан Ћирјаковић
адвокат
Нови Сад
5015
Владимир Алишић
адвокат
Инђија
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
065 608 20 05
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 896 47 69
/
5016
Драгана Стојчић
адвокат
АК Војводине
Сремска Митровица
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 331 16 55
/
АК Војводине
5017
Небојша Бркић
5018
Милан Марковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 108 07 33
/
АК Војводине
адвокат
Апатин
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 216 08 39
/
АК Војводине
5019
Горан Бирманчев
адвокат
Апатин
5020
Данијела Симић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 713 90 10
/
АК Војводине
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 208 59 02
/
АК Војводине
5021
Наташа Десковски
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
069 607 555
/
АК Војводине
5022
Зоран Рибаров
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 175 44 04
/
АК Војводине
5023
Маријана Радош
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
065 503 80 66
/
АК Војводине
5024
Ђура Мади
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 209 82 28
/
АК Војводине
5025
Андреј Товаришић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 165 54 53
/
АК Војводине
5026
Дуња Попивода
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
/
021 423 122
АК Војводине
5027
Љиљана Вејновић
адвокат
Сомбор
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 422 783
/
АК Војводине
5028
Љубомир Ђулинац
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
062 789 899
/
АК Војводине
5029
Милан Станков
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 224 68 53
/
АК Војводине
5030
Ненад Крајновић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 876 00 82
/
АК Војводине
5031
Милан Пушара
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 035 65 85
/
АК Војводине
5032
Милица Иванчић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 874 84 35
/
АК Војводине
5033
Миљан Грбовић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 557 035
/
АК Војводине
5034
Мирослав Мандић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 550 903
/
АК Војводине
5035
Драгољуб Лончаревић
адвокат
Сремска Митровица
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 005 00 72
/
АК Војводине
5036
Драган Ж. Радуловић
адвокат
Сремска Митровица
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 541 187
/
АК Војводине
5037
Јелена Сладојевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 848 21 84
021 455 748
АК Војводине
5038
Петар Цветковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 270 05 01
021 6610150
АК Војводине
5039
Мирко Керац
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 130 50 06
021 525 788
АК Војводине
5040
Урош Керац
адвокат
Ченеј
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
060 700 70 88
/
АК Војводине
5041
Драгослав Ристић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
/
021 455 544
АК Војводине
5042
Гордана Пољаковић
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
069 221 10 67
/
АК Војводине
5043
Бојана Вагић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 463 592
/
АК Војводине
5044
Синтија Чипак
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 119 82 77
021 533 682
АК Војводине
5045
Борислав Ђанић
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 665 683
024 553 550
АК Војводине
5046
Ивона Иванковић
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
062 755 336
024 553 214
АК Војводине
5047
Данко Укропина
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
/
021 572 033
АК Војводине
5048
Драган Милеуснић
адвокат
Суботица
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 531 847
/
АК Војводине
5049
Милутин Милаковић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 104 57 16
/
АК Војводине
5050
Петар Јанковић
адвокат
Бачка Паланка
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 128 49 97
021 750 454
АК Војводине
5051
Маја Омерагић Пантић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
064 222 39 24
/
АК Војводине
5052
Вукашин Јововић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 801 57 65
/
АК Војводине
5053
Биљана Сујић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 586 581
/
АК Војводине
5054
Михајло Перишић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
063 514 505
5055
Зоран Прошић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
5056
Иван Гуњић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
5057
Ивана Делић
адвокат
Сомбор
Нови Сад
20.3.2010.
5058
Дамир Перић
адвокат
Сомбор
Нови Сад
20.3.2010.
5059
Горан Бурсаћ
адвокат
Сомбор
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
5060
Ђорђе Вујновић
адвокат
Београд
Нови Сад
20.3.2010.
II фаза комплет
5061
Љиља Костић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
5062
Гордана Сокић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
5063
Ксенија Џомбић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
021 520 728
АК Војводине
060 039 99 94
/
АК Војводине
063 599 957
/
АК Војводине
II фаза комплет
064 228 14 33
/
АК Војводине
II фаза комплет
064 299 79 59
/
АК Војводине
/
/
АК Војводине
064 111 92 33
/
АК Београд
064 391 46 81
/
/
КОМПЛЕТ
069 699 605
/
/
КОМПЛЕТ
069 188 41 72
/
[email protected]
5064
Иван Ценић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 307 46 07
/
/
5065
Оливер Ињац
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 249 96 12
/
[email protected]
5066
Слободан Николић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 889 99 94
/
/
5067
Богољуб Петровић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 453 554
/
/
5068
Александар Цветановић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 300 43 70
/
[email protected]
5069
Властимир Симоновић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
069 779 969
/
[email protected]
5070
Иван Вучковић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 511 07 10
/
/
5071
Нуредин Мемети
адвокат
Прешево
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 458 012
/
/
5072
Насер Арифи
адвокат
Прешево
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 180 91 79
/
/
5073
Зоран Радојевић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
[email protected]
5074
Слободан Костић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
[email protected]
5075
Јелена Михајловић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 382 38 18
/
[email protected]
5076
Ђорђина Митић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
069 103 33 49
/
[email protected]
5077
Радмила Милојевић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
062 849 71 14
/
/
5078
Љиљана Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 415 503
/
/
5079
Мирјана Недељков
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 142 44 21
/
[email protected]
5080
Марјана Недељков
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 833 02 45
/
[email protected]
5081
Оливера Ранђеловић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 260 46 90
/
/
5082
Милан Пајташев
адвокат
Бујановац
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
062 525 438
/
/
5083
Соња Ђорђевић
адвокат
Рума
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 856 39 20
/
/
5084
Никола Савић
адвокат
Пирот
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 198 34 12
/
/
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
060 757 60 012
/
[email protected]
5085
Синиша Живковић
адвокат
Пирот
Ниш
5086
Драгослав Тројанчевић
адвокат
Горњи Милановац
5087
Миодраг Јанковић
адвокат
Ниш
5088
Маја Бицуловић
адвокат
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 450 412
/
/
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 212 124
/
[email protected]
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
062 362 297
/
[email protected]
Ниш
5089
Татјана Цветковић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 204 20 27
/
/
5090
Драган Митровић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 867 33 05
/
[email protected]
5091
Јелена Ранчић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 385 87 58
/
[email protected]
5092
Јелена Пантовић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 236 88 61
/
[email protected]
5093
Сања Цветановић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 867 55 97
/
[email protected]
5094
Бојана Дујаковић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 718 40 65
/
[email protected]
5095
Тамара Антић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 640 05 04
/
[email protected]
5096
Александар Кнежевић
адвокат
Врање
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 294 67 67
/
[email protected]
5097
Игор Златковић
адвокат
Врање
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 191 36 03
/
/
5098
Виолета Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 199 35 00
/
/
5099
Миљана Стојановић
адвокат
Врање
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
060 070 04 07
/
[email protected]
5100
Биљана Димитров
адвокат
Врање
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 746 21 36
/
/
5101
Данијела Настић
адвокат
Врање
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 835 98 52
/
[email protected]
5102
Радомир Јукић
адвокат
Прокупље
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
066 324 031
/
[email protected]
5103
Давор Цветковић
адвокат
Грделица
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 722 01 08
/
[email protected]
5104
Игор Прокоповић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
065 332 21 13
/
[email protected]
5105
Часлав Ђорђевић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 338 76 74
/
/
5106
Бојан Вујачић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 127 70 42
/
[email protected]
5107
Слободан Булатовић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 850 69 86
/
[email protected]
5108
Марија Тодоровић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 850 70 86
/
[email protected]
5109
Ирена Станојевић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 511 05 12
/
[email protected]
5110
Михајло Вучић
адвокат
Пирот
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 119 74 00
/
/
5111
Бојан Јоновић
адвокат
Пирот
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 787 67 94
/
[email protected]
5112
Драган Живковић
адвокат
Пирот
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
062 387 830
/
/
5113
Борисав Раденковић
адвокат
Пирот
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 129 96 95
/
[email protected]
5114
Маја Ђинђић
адвокат
Алексинац
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 853 23 84
/
[email protected]
5115
Биљана Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
063 107 50 08
/
/
5116
Мирјана Дејановић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
064 153 08 52
/
/
8.5.2010.
КОМПЛЕТ
060 099 77 00
/
[email protected]
5117
Миомир Стојковић
адвокат
Врање
Ниш
5118
Љиља Костић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
5119
Гордана Сокић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
5120
Ксенија Џомбић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
064 391 46 81
/
/
II фаза комплет
069 699 605
/
/
II фаза комплет
069 188 41 72
/
[email protected]
5121
Иван Ценић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 307 46 07
/
/
5122
Оливер Ињац
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 249 96 12
/
[email protected]
5123
Слободан Николић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 889 99 94
/
/
5124
Богољуб Петровић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 453 554
/
/
5125
Александар Цветановић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 300 43 70
/
[email protected]
5126
Властимир Симоновић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
069 779 969
/
[email protected]
5127
Иван Вучковић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 511 07 10
/
/
5128
Нуредин Мемети
адвокат
Прешево
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 458 012
/
/
5129
Насер Арифи
адвокат
Прешево
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 180 91 79
/
/
5130
Зоран Радојевић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
/
/
[email protected]
5131
Слободан Костић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
/
/
[email protected]
5132
Јелена Михајловић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 382 38 18
/
[email protected]
5133
Ђорђина Митић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
069 103 33 49
/
[email protected]
5134
Радмила Милојевић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
062 849 71 14
/
/
5135
Љиљана Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 415 503
/
/
5136
Мирјана Недељков
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 142 44 21
/
[email protected]
5137
Марјана Недељков
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 833 02 45
/
[email protected]
5138
Оливера Ранђеловић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 260 46 90
/
/
5139
Милан Пајташев
адвокат
Бујановац
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
062 525 438
/
/
5140
Соња Ђорђевић
адвокат
Рума
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 856 39 20
/
/
5141
Никола Савић
адвокат
Пирот
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 198 34 12
/
/
5142
Синиша Живковић
адвокат
Пирот
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
060 757 60 012
/
[email protected]
5143
Драгослав Тројанчевић
адвокат
Горњи Милановац
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 450 412
/
/
5144
Миодраг Јанковић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 212 124
/
[email protected]
5145
Маја Бицуловић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
062 362 297
/
[email protected]
5146
Татјана Цветковић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 204 20 27
/
/
5147
Драган Митровић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 867 33 05
/
[email protected]
5148
Јелена Ранчић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 385 87 58
/
[email protected]
5149
Јелена Пантовић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 236 88 61
/
[email protected]
5150
Сања Цветановић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 867 55 97
/
[email protected]
5151
Бојана Дујаковић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 718 40 65
/
[email protected]
5152
Тамара Антић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 640 05 04
/
[email protected]
5153
Александар Кнежевић
адвокат
Врање
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 294 67 67
/
[email protected]
5154
Игор Златковић
адвокат
Врање
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 191 36 03
/
/
5155
Виолета Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 199 35 00
/
/
5156
Миљана Стојановић
адвокат
Врање
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
060 070 04 07
/
[email protected]
5157
Биљана Димитров
адвокат
Врање
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 746 21 36
/
/
5158
Данијела Настић
адвокат
Врање
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 835 98 52
/
[email protected]
5159
Радомир Јукић
адвокат
Прокупље
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
066 324 031
/
[email protected]
5160
Давор Цветковић
адвокат
Грделица
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 722 01 08
/
[email protected]
5161
Игор Прокоповић
адвокат
Лесковац
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
065 332 21 13
/
[email protected]
5162
Часлав Ђорђевић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 338 76 74
/
/
5163
Бојан Вујачић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 127 70 42
/
[email protected]
5164
Слободан Булатовић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 850 69 86
/
[email protected]
5165
Марија Тодоровић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 850 70 86
/
[email protected]
5166
Ирена Станојевић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 511 05 12
/
[email protected]
5167
Михајло Вучић
адвокат
Пирот
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 119 74 00
/
/
5168
Бојан Јоновић
адвокат
Пирот
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 787 67 94
/
[email protected]
5169
Драган Живковић
адвокат
Пирот
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
062 387 830
/
/
5170
Борисав Раденковић
адвокат
Пирот
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 129 96 95
/
[email protected]
5171
Маја Ђинђић
адвокат
Алексинац
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 853 23 84
/
[email protected]
5172
Биљана Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
063 107 50 08
/
/
5173
Мирјана Дејановић
адвокат
Ниш
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
064 153 08 52
/
/
5174
Миомир Стојковић
адвокат
Врање
Ниш
8.5.2010.
II фаза комплет
060 099 77 00
/
[email protected]
5175
Весна М. Васић
адвокат
Бајина Башта
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 639 510
/
АК Чачак
5176
Светлана Б. Петровић
адвокат
Врњачка Бања
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 388 09 70
/
АК Чачак
5177
Љиљана Аранђеловић
адвокат
Ниш
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 826 29 82
/
АК Ниш
5178
Јелена Антанасковић
адвокат
Ниш
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 920 06 09
/
АК Ниш
5179
Градимир Николић
адвокат
Ниш
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 254 00 83
/
АК Ниш
5180
Дамир Бејић
адвокат
Ниш
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
069 202 40 98
/
АК Ниш
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
069 331 19 58
/
АК Војводине
5181
Јелена Рапаић
адвокат
Стара Пазова
Чачак
Панчево
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 137 95 39
адвокат
Београд
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
адвокат
Нови Пазар
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
Чачак
23.10.2010.
Чачак
23.10.2010.
Чачак
Чачак
5182
Мирјана Ранчић
адвокат
5183
Жељко Дамјановић
5184
Ико Јашаревић
5185
Јелица Бошковић
адвокат
Чачак
5186
Слађана Пантелић
адвокат
Чачак
5187
Снежана Јокић
адвокат
Чачак
5188
Даринка Обрадовић
адвокат
Чачак
5189
Милка Росић
адвокат
Чајетина
Чачак
5190
Наташа Луковић
адвокат
Краљево
5191
Снежана Драгићевић
адвокат
Краљево
5192
Милијана Милутиновић
адвокат
Брус
5193
Дивна Ђорђевић
адвокат
Крушевац
/
АК Војводине
064 221 75 77
/
АК Београд
066 933 31 26
020 311 098
АК Чачак
КОМПЛЕТ
064 384 00 55
/
АК Чачак
КОМПЛЕТ
065 417 86 96
/
АК Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 245 41 98
/
АК Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 503 53 43
/
АК Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 369 94 86
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 234 191
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 161 27 17
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 711 21 88
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
/
037 443 967
АК Чачак
5194
Живадинка Станковић
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
062 239 795
/
АК Чачак
5195
Драган Богдановић
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 988 70 08
/
АК Чачак
5196
Милош Вучићевић
адвокат
Пожега
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 141 22 72
/
АК Чачак
5197
Невена Јанковић
адвокат
Пожега
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 237 47 54
/
АК Чачак
5198
Владан Селаковић
адвокат
Нова Варош
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 573 49 36
/
АК Чачак
5199
Стојан Д. Ђокић
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 612 684
/
АК Чачак
5200
Бојан С. Ђокић
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
060 707 00 81
/
АК Чачак
5201
Божидар М. Славковић
адвокат
Чачак
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 348 20 28
/
АК Чачак
5202
Љубица Штеко
адвокат
Ужице
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 640 070
/
АК Чачак
5203
Марко Рајић
адвокат
Сомбор
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 332 53 63
025 438 115
АК Војводине
5204
Катарина Вучковић
адвокат
Чачак
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
060 011 33 40
/
АК Чачак
5205
Снежана Цемовић
адвокат
Чачак
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 209 201
/
АК Чачак
5206
Стево Зрнић
адвокат
Ужице
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 639 647
/
АК Чачак
5207
Добрила Станковић
адвокат
Београд
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 371 681
/
АК Београд
5208
Владимир С. Стојковић
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 892 28 86
037 425 839
АК Чачак
5209
Иван Тоскић
адвокат
Александровац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 267 12 41
/
АК Чачак
5210
Ервин Бачевац
адвокат
Тутин
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 101 22 88
/
АК Чачак
5211
Дејан Јовановић
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 604 730
/
АК Чачак
5212
Горан Обрадовић
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 803 85 68
/
АК Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 132 18 95
/
АК Чачак
5213
Боривоје Лачњевац
адвокат
Крушевац
Чачак
адвокат
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 138 38 15
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
Чачак
23.10.2010.
Чачак
23.10.2010.
Горњи Милановац
Чачак
Горњи Милановац
Чачак
Горњи Милановац
Чачак
5214
Томислав Здравковић
Крушевац
5215
Милан Бургић
адвокат
Крушевац
5216
Рамиза Ћоровић
адвокат
Нови Пазар
5217
Драган Томашевић
адвокат
Горњи Милановац
5218
Никола Стефановић
адвокат
Горњи Милановац
5219
Драгољуб Нешковић
адвокат
5220
Миодраг Нешковић
адвокат
5221
Душан Вујошевић
адвокат
5222
Наташа Николић
адвокат
Београд
5223
Јелена Мијаиловић
адвокат
Београд
5224
Иванка Драговић
адвокат
Београд
5225
Мирослав Томашевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
/
АК Чачак
063 752 27 78
/
АК Чачак
063 613 280
/
АК Чачак
КОМПЛЕТ
063 311 340
/
АК Чачак
КОМПЛЕТ
064 153 81 78
/
АК Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 174 30 25
/
АК Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 175 78 76
/
АК Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 150 78 21
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 144 30 88
/
АК Београд
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 129 61 48
/
АК Београд
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 214 52 58
/
АК Београд
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 380 79 87
/
АК Чачак
5226
Чедо Никачевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 137 41 80
/
АК Чачак
5227
Радовин Чопић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 813 70 48
/
АК Чачак
5228
Александра Вучетић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 192 39 50
/
АК Чачак
5229
Невенка Видојевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 852 62 58
/
АК Чачак
5230
Чедо Ћурчић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 209 42 78
/
АК Чачак
5231
Радоња Сташевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
065 688 27 79
/
АК Чачак
5232
Јелена Тројанчевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 819 39 10
/
АК Чачак
5233
Драгиша Ђурић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 635 929
/
АК Чачак
5234
Борис Васојевић
адвокат
Пријепоље
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 201 63 55
/
АК Чачак
5235
Бранко Секулић
адвокат
Пријепоље
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 978 73 52
/
АК Чачак
5236
Ана Томић
адвокат
Чачак
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 311 46 20
/
АК Чачак
5237
Предраг Кезић
адвокат
Ужице
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 325 93 93
/
АК Чачак
5238
Милош Василијевић
адвокат
Чачак
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 742 41 73
/
АК Чачак
5239
Саша Милинчић
адвокат
Чачак
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 154 91 04
/
АК Чачак
5240
Иван Божовић
адвокат
Ариље
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 212 75 96
/
АК Чачак
5241
Игор Лончар
адвокат
Нови Сад
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 878 50 64
/
АК Војводине
5242
Мирјана Стевић
адвокат
Смедерево
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 159 44 81
/
АК Пожаревац
5243
Радослав Стефановић
адвокат
Нови Пазар
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
060 574 00 00
/
АК Чачак
5244
Зоран Милосављевић
адвокат
Нови Пазар
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 604 611
/
АК Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 802 29 24
/
АК Чачак
5245
Весна Јовановић
адвокат
Ужице
Чачак
5246 Душица Стјепановић Врањевац
адвокат
Ариље
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 813 06 16
/
АК Чачак
5247
Драгана Петровић
адвокат
Пожега
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 351 32 73
/
АК Чачак
5248
Гордана Милојевић
адвокат
Пожега
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 612 90 13
/
АК Чачак
5249
Мира Ковачевић
адвокат
Пожега
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 207 52 00
/
АК Чачак
5250
Јован Кумбуровић
адвокат
Крагујевац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 189 00 66
/
АК Чачак
5251
Татјана Миловић Делић
адвокат
Ужице
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
060 355 33 99
/
АК Чачак
5252
Бранислав Дубовац
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
064 364 19 72
/
АК Чачак
5253
Мирослав Ињац
адвокат
Чачак
Чачак
23.10.2010.
КОМПЛЕТ
063 660 710
/
АК Чачак
5254
Весна М. Васић
адвокат
Бајина Башта
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 639 510
/
АК Чачак
5255
Светлана Б. Петровић
адвокат
Врњачка Бања
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 388 09 70
/
АК Чачак
5256
Љиљана Аранђеловић
адвокат
Ниш
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 826 29 82
/
АК Ниш
5257
Јелена Антанасковић
адвокат
Ниш
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 920 06 09
/
АК Ниш
5258
Градимир Николић
адвокат
Ниш
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 254 00 83
/
АК Ниш
5259
Дамир Бејић
адвокат
Ниш
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
069 202 40 98
/
АК Ниш
5260
Јелена Рапаић
адвокат
Стара Пазова
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
069 331 19 58
/
АК Војводине
5261
Мирјана Ранчић
адвокат
Панчево
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 137 95 39
/
АК Војводине
5262
Жељко Дамјановић
адвокат
Београд
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 221 75 77
/
АК Београд
5263
Ико Јашаревић
адвокат
Нови Пазар
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
066 933 31 26
020 311 098
АК Чачак
5264
Јелица Бошковић
адвокат
Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 384 00 55
/
АК Чачак
5265
Слађана Пантелић
адвокат
Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
065 417 86 96
/
АК Чачак
5266
Снежана Јокић
адвокат
Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 245 41 98
/
АК Чачак
5267
Даринка Обрадовић
адвокат
Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 503 53 43
/
АК Чачак
5268
Милка Росић
адвокат
Чајетина
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 369 94 86
/
АК Чачак
5269
Наташа Луковић
адвокат
Краљево
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 234 191
/
АК Чачак
5270
Снежана Драгићевић
адвокат
Краљево
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 161 27 17
/
АК Чачак
5271
Милијана Милутиновић
адвокат
Брус
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 711 21 88
/
АК Чачак
5272
Дивна Ђорђевић
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
/
037 443 967
АК Чачак
5273
Живадинка Станковић
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
062 239 795
/
АК Чачак
5274
Драган Богдановић
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 988 70 08
/
АК Чачак
5275
Милош Вучићевић
адвокат
Пожега
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 141 22 72
/
АК Чачак
5276
Невена Јанковић
адвокат
Пожега
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 237 47 54
/
АК Чачак
5277
Владан Селаковић
адвокат
Нова Варош
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 573 49 36
/
АК Чачак
5278
Стојан Д. Ђокић
адвокат
Крушевац
5279
5280
Бојан С. Ђокић
адвокат
Крушевац
Божидар М. Славковић
адвокат
Чачак
5281
Љубица Штеко
адвокат
Ужице
5282
Марко Рајић
адвокат
Сомбор
5283
Катарина Вучковић
адвокат
Чачак
5284
Снежана Цемовић
адвокат
Чачак
5285
Стево Зрнић
адвокат
Ужице
5286
Добрила Станковић
адвокат
5287
Владимир С. Стојковић
адвокат
5288
Иван Тоскић
адвокат
5289
Ервин Бачевац
адвокат
5290
Дејан Јовановић
5291
Горан Обрадовић
5292
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 612 684
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
060 707 00 81
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 348 20 28
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 640 070
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 332 53 63
025 438 115
АК Војводине
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
060 011 33 40
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 209 201
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 639 647
/
АК Чачак
Београд
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 371 681
/
АК Београд
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 892 28 86
037 425 839
АК Чачак
Александровац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 267 12 41
/
АК Чачак
Тутин
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 101 22 88
/
АК Чачак
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 604 730
/
АК Чачак
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 803 85 68
/
АК Чачак
Боривоје Лачњевац
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 132 18 95
/
АК Чачак
5293
Томислав Здравковић
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 138 38 15
/
АК Чачак
5294
Милан Бургић
адвокат
Крушевац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 752 27 78
/
АК Чачак
5295
Рамиза Ћоровић
адвокат
Нови Пазар
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 613 280
/
АК Чачак
5296
Драган Томашевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 311 340
/
АК Чачак
5297
Никола Стефановић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 153 81 78
/
АК Чачак
5298
Драгољуб Нешковић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 174 30 25
/
АК Чачак
5299
Миодраг Нешковић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 175 78 76
/
АК Чачак
5300
Душан Вујошевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 150 78 21
/
АК Чачак
5301
Наташа Николић
адвокат
Београд
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 144 30 88
/
АК Београд
5302
Јелена Мијаиловић
адвокат
Београд
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 129 61 48
/
АК Београд
5303
Иванка Драговић
адвокат
Београд
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 214 52 58
/
АК Београд
5304
Мирослав Томашевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 380 79 87
/
АК Чачак
5305
Чедо Никачевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 137 41 80
/
АК Чачак
5306
Радовин Чопић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 813 70 48
/
АК Чачак
5307
Александра Вучетић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 192 39 50
/
АК Чачак
5308
Невенка Видојевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 852 62 58
/
АК Чачак
5309
Чедо Ћурчић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 209 42 78
/
АК Чачак
5310
Радоња Сташевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
065 688 27 79
5311
Јелена Тројанчевић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
5312
Драгиша Ђурић
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
5313
Борис Васојевић
адвокат
Пријепоље
Чачак
23.10.2010.
5314
Бранко Секулић
адвокат
Пријепоље
Чачак
23.10.2010.
5315
Ана Томић
адвокат
Чачак
Чачак
5316
Предраг Кезић
адвокат
Ужице
Чачак
5317
Милош Василијевић
адвокат
Чачак
Чачак
5318
Саша Милинчић
адвокат
Чачак
5319
Иван Божовић
адвокат
Ариље
5320
Игор Лончар
адвокат
Нови Сад
5321
Мирјана Стевић
адвокат
Смедерево
5322
Радослав Стефановић
адвокат
Нови Пазар
5323
Зоран Милосављевић
адвокат
Нови Пазар
5324
Весна Јовановић
адвокат
Ужице
/
АК Чачак
063 819 39 10
/
АК Чачак
063 635 929
/
АК Чачак
II фаза комплет
064 201 63 55
/
АК Чачак
II фаза комплет
064 978 73 52
/
АК Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 311 46 20
/
АК Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 325 93 93
/
АК Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 742 41 73
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 154 91 04
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 212 75 96
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 878 50 64
/
АК Војводине
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 159 44 81
/
АК Пожаревац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
060 574 00 00
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 604 611
/
АК Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 802 29 24
/
АК Чачак
адвокат
Ариље
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 813 06 16
/
АК Чачак
5326
Драгана Петровић
адвокат
Пожега
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 351 32 73
/
АК Чачак
5327
Гордана Милојевић
адвокат
Пожега
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 612 90 13
/
АК Чачак
5328
Мира Ковачевић
адвокат
Пожега
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 207 52 00
/
АК Чачак
5329
Јован Кумбуровић
адвокат
Крагујевац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 189 00 66
/
АК Чачак
5330
Татјана Миловић Делић
адвокат
Ужице
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
060 355 33 99
/
АК Чачак
5331
Бранислав Дубовац
адвокат
Горњи Милановац
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
064 364 19 72
/
АК Чачак
5332
Мирослав Ињац
адвокат
Чачак
Чачак
23.10.2010.
II фаза комплет
063 660 710
/
АК Чачак
5333
Милутин Станојевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 777 04 77
/
АК Београд
5334
Драгиша Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 151 58 90
/
АК Београд
5335
Срећко Станковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 158 60 63
/
АК Београд
5336
Аделаида Анђелковић
адвокат
Пожаревац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 133 17 68
/
АК Пожаревац
5337
Јелена Поповић
адвокат
Смедерево
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5338
Владимир Радоњић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 324 432
/
АК Београд
5339
Анита Јоксимовић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
060 697 55 18
/
АК Београд
5340
Петар Кастратовић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
061 202 19 08
/
АК Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 568 82 89
/
АК Београд
5325 Душица Стјепановић Врањевац
5341
Бранко Рогошић
адвокат
Београд
Београд
адвокат
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 482 722
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 122 30 31
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 315 781
/
АК Чачак
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 832 92 57
/
АК Шабац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
065 369 00 73
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 139 70 72
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 319 77 99
/
АК Београд
Нови Сад
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 400 81 05
/
АК Војводине
Пожаревац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
Смедерево
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 296 14 18
/
АК Пожаревац
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
062 200 552
/
АК Београд
5342
Драгутин Илић
Београд
5343
Ђорђе Марковић
адвокат
Београд
5344
Владанка С. Марковић
адвокат
Београд
5345
Душан Зечевић
адвокат
Београд
5346
Ана Никић
адвокат
Ваљево
5347
Немања Берић
адвокат
Београд
5348
Урош Тешмановић
адвокат
Београд
5349
Слободан Качавенда
адвокат
Београд
5350
Стеван Обренов
адвокат
5351
Ненад Н. Јањић
адвокат
5352
Владимир Вујовић
адвокат
5353
Дарко Комненић
адвокат
Београд
5354
Ана Бутулија
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 209 595
/
АК Београд
5355
Ненад Филиповић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 260 97 40
/
АК Београд
5356
Бобан Јелић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
5357
Ненад Вујић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
065 222 51 11
/
АК Београд
5358
Миле Ћујић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 256 597
/
АК Београд
5359
Александра Лукић
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 295 42 31
/
АК Шабац
5360
Душан Поповић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
069 310 69 31
/
АК Београд
5361
Сања Вељковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
5362
Милан Вељковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 234 985
/
АК Београд
5363
Милош Павловић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
065 288 64 54
/
АК Београд
5364
Војин Пејин
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 567 05 55
/
АК Београд
5365
Љиља Виторовић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 184 57 52
/
АК Београд
5366
Душан Вјештица
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 810 00 06
/
АК Београд
5367
Вељко Раичевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 167 53 00
/
АК Београд
5368
Славенко Додиг
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 310 235
/
АК Београд
5369
Гордана Стаменић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 280 921
/
АК Београд
5370
Огњен Рашуо
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 421 34 92
/
АК Београд
5371
Владимир Петровић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
062 158 08 86
/
АК Београд
5372
Неда Марковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 279 50 90
/
АК Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Шабац
5373
Лепосава Ралић
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 309 00 60
/
АК Шабац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 930 48 42
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 536 773
/
АК Војводине
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 125 31 17
/
АК Београд
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 125 31 17
/
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 226 05 07
/
АК Београд
Душан Петровић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 205 51 51
/
АК Београд
Милица Рајковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
065 242 37 74
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 209 999
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
?
/
АК Београд
5374
Слађана Јовановић
адвокат
Шабац
5375
Бранка Ђукић
адвокат
Шабац
5376
Огњен Радић
адвокат
Београд
5377
Владимир Матић
адвокат
Београд
5378
Милена Пејовић
адвокат
Врбас
5379
Јована Павићевић
адвокат
5380
Софија Симикић
адвокат
5381
Александра Кораћ
5382
5383
5384
Славица Граховац
адвокат
Београд
5385
Слободан Војиновић
адвокат
Београд
Београд
АК Шабац
5386
Александар Вељковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
065 600 04 32
/
АК Београд
5387
Бранкица Мајкић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 413 609
/
АК Београд
5388
Марија Ивановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 108 84 43
/
АК Београд
5389
Градимир Налић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
069 829 85 25
/
АК Београд
5390
Милош Андрић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 292 25 80
/
АК Београд
5391
Наташа Вучелић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 847 99 78
/
АК Београд
5392
Александра Даниловић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 261 22 39
/
АК Београд
5393
Милош Радовановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
062 432 930
/
АК Београд
5394
Данијела Максић
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 440 38 64
/
АК Шабац
5395
Зорица Коренић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 258 02 69
/
АК Београд
5396
Марко Делибашић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
065 403 05 00
/
АК Београд
5397
Зоран Рахман
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 497 649
/
АК Београд
5398
Владан Јовановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 222 43 13
/
АК Београд
5399
Слађана Војводић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 616 74 05
/
АК Београд
5400
Нада Димкић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
5401
Мариана Лападат
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
069 174 73 70
/
АК Београд
5402
Марија Ивановић
адвокат
Обреновац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
062 885 19 56
/
АК Београд
5403 Владимир Стаменковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 246 02 78
/
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 182 80 85
/
АК Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 212 60 00
/
АК Београд
5404
5405
Алекса Алексић
Александар Ристовић
адвокат
Београд
Београд
5406
Софија Илић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
065 351 22 22
/
АК Београд
5407
Александар Поповић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 410 11 29
/
АК Београд
5408
Мила Јанковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 537 81 77
/
АК Београд
5409
Славица Новаковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
5410
Јована Милијановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 822 29 14
/
АК Београд
5411
Живко Дедовић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 268 51 65
/
АК Београд
5412
Душан Димитријевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
5413
Слободан Антић
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Шабац
5414
Бранко Арменко
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
5415
Никола Арсенов
адвокат
Нови Бечеј
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 531 050
/
АК Војводине
5416
Горан Ашанин
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 860 27 99
/
АК Београд
5417
Славка Бабић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 131 62 22
/
АК Београд
АК Београд
5418
Зоран Бајић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 129 14 67
/
5419
Биљана Богићевић
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 001 59 19
/
АК Шабац
5420
Срђан Борковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 616 41 78
/
АК Београд
5421
Радмила Босанац
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 115 32 42
/
АК Београд
5422
Душан Братић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 840 24 10
/
АК Београд
5423
Душан Булатовић
адвокат
Лазаревац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 121 34 72
/
АК Београд
5424
Андријана Вујић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 136 65 55
/
АК Београд
5425
Вук Вуковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
062 895 07 59
/
АК Београд
5426
Вања Гајић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 458 254
/
АК Београд
5427
Станислава Гајић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 257 47 28
/
АК Београд
5428
Мирослав Данојлић
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 274 438
/
АК Шабац
5429
Јован Дедић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 170 76 42
/
АК Београд
5430
Дејан Живановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 145 78 13
/
АК Београд
5431
Мирослав Живковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
069 508 19 75
/
АК Београд
5432
Ђорђе Жујовић
адвокат
Лазаревац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 229 388
/
АК Београд
5433
Стево Зечевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 144 77 07
/
АК Београд
5434
Југ Зубић
адвокат
Нови Сад
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 558 159
/
АК Војводине
5435
Никола Илић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 224 915
/
АК Београд
5436
Душица Исаковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 877 17 91
/
АК Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 173 53 95
/
АК Београд
5437
Ивана Јовановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
065 223 33 66
/
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Шабац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Војводине
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 141 80 44
/
АК Војводине
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
065 399 32 99
/
АК Београд
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 244 054
/
АК Београд
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 157 42 27
/
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 240 513
/
АК Београд
Мирјана Лончар
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 732 94 11
/
АК Београд
Роса Мазић
адвокат
Ваљево
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 884 25 15
/
АК Шабац
Зоран Максимовић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 123 42 74
/
АК Београд
Милош Мандић
адвокат
Ваљево
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 356 876
/
АК Шабац
5438
Ненад Јовановић
адвокат
Београд
5439
Снежана Јовановић
адвокат
Шабац
5440
Горан Карадаревић
адвокат
Нови Сад
5441
Сања Карадаревић
адвокат
Нови Сад
5442
Марија Ковачевић
адвокат
Београд
5443
Срђан Лазаревић
адвокат
5444
Душко Лапац
адвокат
5445
Драгана Лечић Пајић
5446
5447
5448
5449
Београд
АК Београд
5450
Оливер Мадић
адвокат
Нови Сад
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 200 07 02
/
АК Војводине
5451
Славољуб Манојловић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 244 98 82
/
АК Београд
5452
Зорица Марићевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 819 07 19
/
АК Београд
5453
Ивана Марићевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 819 94 53
/
АК Београд
5454
Маша Марјановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 145 84 84
/
АК Београд
5455
Бранка Марковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 127 05 60
/
АК Београд
5456
Братислав Марковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 279 70 10
/
АК Београд
5457
Радиша Матовић
адвокат
Ваљево
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Шабац
5458
Драган Микић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
АК Београд
5459
Марко Миливојевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 241 446
/
АК Београд
5460
Немања Милошевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 204 12 16
/
АК Београд
5461
Срећко Митрић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 444 61 25
/
АК Београд
5462
Гордана Митровић
адвокат
Нови Сад
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
060 037 06 69
/
АК Војводине
5463
Иван Мицић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 185 52 49
/
АК Београд
5464
Славољуб Николић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
065 629 28 31
/
АК Београд
5465
Мирјана Новаковић
адвокат
Ваљево
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
060 323 20 38
/
АК Шабац
5466
Игор Павловић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 180 92 16
/
АК Београд
5467
Светлана Пердић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
5468
Александар Петковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 129 20 58
/
АК Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 270 22 95
/
АК Београд
5469
Александра Прица
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 177 58 04
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 735 80 50
/
АК Пожаревац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
065 438 29 91
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
065 366 99 96
/
АК Војводине
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 347 22 59
/
АК Београд
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 225 69 88
/
АК Београд
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 229 775
/
АК Београд
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 247 31 34
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 304 305
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 300 324
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 111 85 91
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 282 24 51
/
АК Војводине
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 277 66 57
/
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 111 39 37
/
АК Београд
Александра Тешић
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
062 221 600
/
АК Шабац
5485
Мираш Томовић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
066 900 42 55
/
АК Београд
5486
Милија Трифуновић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 301 505
/
АК Београд
5487
Ненад Цвјетићанин
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 872 32 70
/
АК Београд
5488
Гордана Цекић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 231 575
/
АК Београд
5489
Ана Чеперковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 111 24 59
/
АК Београд
5490
Сања Шарић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 160 49 20
/
АК Београд
5491
Владимир Шошкић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
063 249 080
/
АК Београд
5492
Милан Мазић
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
064 175 26 88
/
АК Шабац
5493
Феђа Димовић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
5494
Бранка Ђукић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
5495
Ненад Петковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
5496
Наталија Супић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
5497
Милутин Станојевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 777 04 77
/
АК Београд
5498
Драгиша Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 151 58 90
/
АК Београд
5499
Срећко Станковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 158 60 63
/
АК Београд
5500
Аделаида Анђелковић
адвокат
Пожаревац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 133 17 68
/
АК Пожаревац
5501
Јелена Поповић
адвокат
Смедерево
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5470
Милица Птичек
адвокат
Београд
5471
5472
Марко Пушица
адвокат
Смедерево
Веселинка Радовић
адвокат
Београд
5473
Небојша Радовић
адвокат
Нови Сад
5474
Ружа Рац
адвокат
Београд
5475
Мирослав Рељић
адвокат
5476
Зоран Савкић
адвокат
5477
Миломир Секулић
адвокат
5478
Жељко Симић
адвокат
Београд
5479
Никола Симоновић
адвокат
Београд
5480
Дејан Синадиновић
адвокат
Београд
5481
Јелена Станић Филиповић
адвокат
Зрењанин
5482
Живан Стојаковић
адвокат
5483
Драган Стојиљковић
5484
Београд
5502
Владимир Радоњић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 324 432
/
АК Београд
5503
Анита Јоксимовић
адвокат
Београд
5504
Петар Кастратовић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
060 697 55 18
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
061 202 19 08
/
АК Београд
5505
Бранко Рогошић
адвокат
Београд
5506
Драгутин Илић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 568 82 89
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 482 722
/
АК Београд
5507
Ђорђе Марковић
адвокат
Београд
5508
Владанка С. Марковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 122 30 31
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
5509
Душан Зечевић
адвокат
Београд
Београд
АК Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 315 781
/
АК Чачак
5510
Ана Никић
адвокат
Ваљево
5511
Немања Берић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 832 92 57
/
АК Шабац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
065 369 00 73
/
АК Београд
5512
Урош Тешмановић
адвокат
Београд
5513
Слободан Качавенда
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 139 70 72
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 319 77 99
/
АК Београд
5514
Стеван Обренов
адвокат
Нови Сад
5515
Ненад Н. Јањић
адвокат
Пожаревац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 400 81 05
/
АК Војводине
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5516
Владимир Вујовић
адвокат
Смедерево
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 296 14 18
/
АК Пожаревац
5517
Дарко Комненић
адвокат
Београд
5518
Ана Бутулија
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
062 200 552
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 209 595
/
АК Београд
5519
Ненад Филиповић
адвокат
Београд
5520
Бобан Јелић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 260 97 40
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
5521
Ненад Вујић
адвокат
Београд
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
065 222 51 11
/
АК Београд
5522
Миле Ћујић
адвокат
5523
Александра Лукић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 256 597
/
АК Београд
Шабац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 295 42 31
/
АК Шабац
5524
Душан Поповић
5525
Сања Вељковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
069 310 69 31
/
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
5526
Милан Вељковић
адвокат
Београд
5527
Милош Павловић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 234 985
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
065 288 64 54
/
5528
Војин Пејин
адвокат
Београд
Београд
АК Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 567 05 55
/
АК Београд
5529
Љиља Виторовић
адвокат
Београд
5530
Душан Вјештица
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 184 57 52
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 810 00 06
/
АК Београд
5531
Вељко Раичевић
адвокат
Београд
5532
Славенко Додиг
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 167 53 00
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 310 235
/
АК Београд
5533
Гордана Стаменић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 280 921
/
АК Београд
5534
Огњен Рашуо
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 421 34 92
/
АК Београд
5535
Владимир Петровић
адвокат
Београд
5536
Неда Марковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
062 158 08 86
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 279 50 90
/
АК Београд
5537
Лепосава Ралић
адвокат
Шабац
5538
Слађана Јовановић
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Шабац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Шабац
5539
Бранка Ђукић
адвокат
Шабац
5540
Огњен Радић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 309 00 60
/
АК Шабац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
5541
Владимир Матић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 930 48 42
/
АК Београд
5542
Милена Пејовић
адвокат
Врбас
5543
Јована Павићевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 536 773
/
АК Војводине
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 125 31 17
/
АК Београд
5544
Софија Симикић
адвокат
Београд
5545
Александра Кораћ
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 125 31 17
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 226 05 07
/
АК Београд
5546
Душан Петровић
адвокат
Београд
5547
Милица Рајковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 205 51 51
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
065 242 37 74
/
5548
Славица Граховац
адвокат
АК Београд
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 209 999
/
АК Београд
5549
Слободан Војиновић
5550
Александар Вељковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
?
/
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
065 600 04 32
/
АК Београд
5551
Бранкица Мајкић
адвокат
Београд
5552
Марија Ивановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 413 609
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 108 84 43
/
5553
Градимир Налић
адвокат
Београд
Београд
АК Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
069 829 85 25
/
АК Београд
5554
Милош Андрић
адвокат
Београд
5555
Наташа Вучелић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 292 25 80
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 847 99 78
/
АК Београд
5556
Александра Даниловић
адвокат
Београд
5557
Милош Радовановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 261 22 39
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
062 432 930
/
АК Београд
5558
Данијела Максић
адвокат
Шабац
5559
Зорица Коренић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 440 38 64
/
АК Шабац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 258 02 69
/
АК Београд
5560
Марко Делибашић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
065 403 05 00
/
АК Београд
5561
Зоран Рахман
адвокат
Београд
5562
Владан Јовановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 497 649
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 222 43 13
/
АК Београд
5563
Слађана Војводић
адвокат
Београд
5564
Нада Димкић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 616 74 05
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
5565
Мариана Лападат
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
069 174 73 70
/
АК Београд
Марија Ивановић
адвокат
Обреновац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
062 885 19 56
/
АК Београд
5567 Владимир Стаменковић
5566
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 246 02 78
/
АК Београд
5568
Алекса Алексић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 182 80 85
/
АК Београд
5569
Александар Ристовић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 212 60 00
/
АК Београд
5570
Софија Илић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
065 351 22 22
/
АК Београд
5571
Александар Поповић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 410 11 29
/
АК Београд
5572
Мила Јанковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 537 81 77
/
АК Београд
5573
Славица Новаковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
5574
Јована Милијановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 822 29 14
/
АК Београд
5575
Живко Дедовић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 268 51 65
/
АК Београд
5576
Душан Димитријевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
5577
Слободан Антић
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Шабац
5578
Бранко Арменко
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
5579
Никола Арсенов
адвокат
Нови Бечеј
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 531 050
/
АК Војводине
5580
Горан Ашанин
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 860 27 99
/
АК Београд
5581
Славка Бабић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 131 62 22
/
АК Београд
5582
Зоран Бајић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 129 14 67
/
АК Београд
5583
Биљана Богићевић
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 001 59 19
/
АК Шабац
5584
Срђан Борковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 616 41 78
/
АК Београд
5585
Радмила Босанац
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 115 32 42
/
АК Београд
5586
Душан Братић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 840 24 10
/
АК Београд
5587
Душан Булатовић
адвокат
Лазаревац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 121 34 72
/
АК Београд
5588
Андријана Вујић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 136 65 55
/
АК Београд
5589
Вук Вуковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
062 895 07 59
/
АК Београд
5590
Вања Гајић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 458 254
/
АК Београд
5591
Станислава Гајић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 257 47 28
/
АК Београд
5592
Мирослав Данојлић
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 274 438
/
АК Шабац
5593
Јован Дедић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 170 76 42
/
АК Београд
5594
Дејан Живановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 145 78 13
/
АК Београд
5595
Мирослав Живковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
069 508 19 75
/
АК Београд
5596
Ђорђе Жујовић
адвокат
Лазаревац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 229 388
/
АК Београд
5597
Стево Зечевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 144 77 07
/
АК Београд
5598
Југ Зубић
адвокат
Нови Сад
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
5599
Никола Илић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
5600
Душица Исаковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
5601
Ивана Јовановић
адвокат
Београд
Београд
5602
Ненад Јовановић
адвокат
Београд
Београд
5603
Снежана Јовановић
адвокат
Шабац
Београд
5604
Горан Карадаревић
адвокат
Нови Сад
Београд
5605
Сања Карадаревић
адвокат
Нови Сад
Београд
5606
Марија Ковачевић
адвокат
Београд
5607
Срђан Лазаревић
адвокат
Београд
5608
Душко Лапац
адвокат
Београд
5609
Драгана Лечић Пајић
адвокат
Београд
5610
Мирјана Лончар
адвокат
Београд
5611
Роса Мазић
адвокат
Ваљево
5612
Зоран Максимовић
адвокат
5613
Милош Мандић
5614
Оливер Мадић
5615
5616
063 558 159
/
АК Војводине
II фаза комплет
063 224 915
/
АК Београд
II фаза комплет
063 877 17 91
/
АК Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 173 53 95
/
АК Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
065 223 33 66
/
АК Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Шабац
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Војводине
20.11.2010.
II фаза комплет
064 141 80 44
/
АК Војводине
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
065 399 32 99
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 244 054
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 157 42 27
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 240 513
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 732 94 11
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 884 25 15
/
АК Шабац
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 123 42 74
/
АК Београд
адвокат
Ваљево
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 356 876
/
АК Шабац
адвокат
Нови Сад
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 200 07 02
/
АК Војводине
Славољуб Манојловић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 244 98 82
/
АК Београд
Зорица Марићевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 819 07 19
/
АК Београд
5617
Ивана Марићевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 819 94 53
/
АК Београд
5618
Маша Марјановић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 145 84 84
/
АК Београд
5619
Бранка Марковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 127 05 60
/
АК Београд
5620
Братислав Марковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 279 70 10
/
АК Београд
5621
Радиша Матовић
адвокат
Ваљево
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Шабац
5622
Драган Микић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
АК Београд
5623
Марко Миливојевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 241 446
/
АК Београд
5624
Немања Милошевић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 204 12 16
/
АК Београд
5625
Срећко Митрић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 444 61 25
/
АК Београд
5626
Гордана Митровић
адвокат
Нови Сад
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
060 037 06 69
/
АК Војводине
5627
Иван Мицић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 185 52 49
/
АК Београд
5628
Славољуб Николић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
065 629 28 31
/
АК Београд
5629
Мирјана Новаковић
адвокат
Ваљево
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
060 323 20 38
/
АК Шабац
5630
Игор Павловић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
5631
Светлана Пердић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
5632
Александар Петковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
5633
Александра Прица
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
5634
Милица Птичек
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
5635
Марко Пушица
адвокат
Смедерево
Београд
20.11.2010.
5636
Веселинка Радовић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
5637
Небојша Радовић
адвокат
Нови Сад
Београд
5638
Ружа Рац
адвокат
Београд
5639
Мирослав Рељић
адвокат
Београд
5640
Зоран Савкић
адвокат
Београд
5641
Миломир Секулић
адвокат
Београд
5642
Жељко Симић
адвокат
Београд
5643
Никола Симоновић
адвокат
Београд
5644
Дејан Синадиновић
адвокат
Београд
Београд
5645
Јелена Станић Филиповић
адвокат
Зрењанин
5646
Живан Стојаковић
адвокат
Београд
5647
Драган Стојиљковић
адвокат
Београд
5648
Александра Тешић
адвокат
Шабац
5649
Мираш Томовић
адвокат
Београд
5650
Милија Трифуновић
адвокат
Београд
5651
Ненад Цвјетићанин
адвокат
Београд
5652
Гордана Цекић
адвокат
Београд
5653
Ана Чеперковић
адвокат
Београд
5654
Сања Шарић
адвокат
5655
Владимир Шошкић
адвокат
5656
Милан Мазић
5657
5658
/
АК Београд
/
/
АК Београд
064 129 20 58
/
АК Београд
064 270 22 95
/
АК Београд
064 177 58 04
/
АК Београд
II фаза комплет
063 735 80 50
/
АК Пожаревац
II фаза комплет
065 438 29 91
/
АК Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
065 366 99 96
/
АК Војводине
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 347 22 59
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 225 69 88
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 229 775
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 247 31 34
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 304 305
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 300 324
/
АК Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 111 85 91
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 282 24 51
/
АК Војводине
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 277 66 57
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 111 39 37
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
062 221 600
/
АК Шабац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
066 900 42 55
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 301 505
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 872 32 70
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 231 575
/
АК Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 111 24 59
/
АК Београд
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 160 49 20
/
АК Београд
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
063 249 080
/
АК Београд
адвокат
Шабац
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
064 175 26 88
/
АК Шабац
Феђа Димовић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
Бранка Ђукић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
5659
Ненад Петковић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
5660
Наталија Супић
адвокат
Београд
Београд
20.11.2010.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 417 751
[email protected]
АК Ниш
5661
Биљана Петровић Адамовић
адвокат
Ниш
Ниш
064 180 92 16
5662
Миомир Митровић
адвокат
Ниш
5663
Марица Крстћ
адвокат
Лесковац
5664
Радица Велинов
адвокат
Лесковац
5665
Миодраг Димић
адвокат
Врање
5666
Александар Куљак
адвокат
Ниш
5667
Душан Весковић
адвокат
Ниш
5668
Миша Барац
адвокат
Ниш
5669
Лидија Николић Матић
адвокат
Ниш
5670
Звонимир Станковић
адвокат
Лесковац
5671
Бранислав Цветковић
адвокат
Лесковац
5672
Ненад В. Крстић
адвокат
Ниш
5673
Милош С. Јовановић
адвокат
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 809 97 27
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
062 455 840
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
062 753 282
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
062 528 778
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 529 907
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
065 260 60 18
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
064 158 21 65
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 687 006
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 825 62 14
[email protected]
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 835 11 67
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
064 639 05 50
[email protected]
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
060 454 12 25
/
АК Ниш
Ниш
5674
Небојша М. Милошевић
адвокат
Владичин Хан
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
062 968 59 10
/
АК Ниш
5675
Срђан П. Миланов
адвокат
Сурдулица
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 810 49 17
/
АК Ниш
5676
Борис Гергинов
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
018 522 477
/
АК Ниш
5677
Ксенија Соколовић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 466 398
/
АК Ниш
5678
Јелена Станисављевић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
064 243 17 91
[email protected]
АК Ниш
5679
Биљана Ристић
адвокат
Лесковац
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 751 81 82
/
АК Ниш
5680
Мирјана Илић
адвокат
Ражањ
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
069 631 927
/
АК Ниш
5681
Виолета Стојановић
адвокат
Алексинац
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
061 149 00 14
/
АК Ниш
5682
Кристиан Венцел
адвокат
Нови Сад
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
062 107 45 84
/
АК Војводине
5683
Љиљана Мишевић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 421 837
/
АК Ниш
5684
Петар Голубовић
адвокат
Пирот
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
064 170 82 37
/
АК Ниш
5685
Ангелина Костић
адвокат
Пирот
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
064 153 07 43
/
АК Ниш
5686
Данијела Ј. Стојановић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
064 257 92 86
[email protected]
АК Ниш
5687
Стевка Дојчиновић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 826 26 50
/
АК Ниш
5688
Миливоје Милићевић
адвокат
Лесковац
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
064 189 27 11
/
АК Ниш
5689
Милена Митровић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 424 612
[email protected]
АК Ниш
5690
Љубиша Михајловић
адвокат
Сврљиг
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
064 498 50 16
/
АК Ниш
5691
Ружица Стојилковић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 767 49 47
[email protected]
АК Ниш
5692
Надежда Младеновић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 412 175
/
АК Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
064 145 93 39
/
АК Ниш
5693
Стојадин Митић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 474 363
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
Врање
Ниш
19.2.2011.
Врање
Ниш
19.2.2011.
адвокат
Зајечар
Ниш
Јасна Јовановић
адвокат
Ниш
Мирјана Степић
адвокат
Ниш
Саша Чупић
адвокат
Прокупље
Душко В. Ђорђевић
адвокат
Косјерић
5706
Биљана Петровић Адамовић
адвокат
Ниш
5707
Миомир Митровић
адвокат
5708
Марица Крстћ
5709
5710
5694
Србобран Стефановић
адвокат
Ниш
5695
Татјана Ћирић
адвокат
Ниш
5696
Милан Јовановић
адвокат
Ниш
5697
Давор Јовановић
адвокат
Врање
5698
Миодраг Крстић
адвокат
Бујановац
5699
Бранислава Михајловић
адвокат
5700
Манасије Манасијев
адвокат
5701
Зоран Марковић
5702
5703
5704
5705
Ниш
/
АК Ниш
064 262 23 26
/
АК Ниш
062 287 703
[email protected]
АК Ниш
064 246 48 26
[email protected]
АК Ниш
064 274 12 68
[email protected]
АК Ниш
КОМПЛЕТ
062 419 341
/
АК Ниш
КОМПЛЕТ
064 202 93 95
/
АК Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
065 958 16 01
[email protected]
АК Зајечар
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 428 595
[email protected]
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
064 926 36 32
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
060 321 14 44
[email protected]
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 631 087
[email protected]
АК Чачак
Ниш
19.2.2011.
КОМПЛЕТ
063 417 751
[email protected]
АК Ниш
Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 809 97 27
/
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
062 455 840
/
АК Ниш
Радица Велинов
адвокат
Лесковац
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
062 753 282
/
АК Ниш
Миодраг Димић
адвокат
Врање
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
062 528 778
/
АК Ниш
5711
Александар Куљак
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 529 907
/
АК Ниш
5712
Душан Весковић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
065 260 60 18
/
АК Ниш
5713
Миша Барац
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
064 158 21 65
/
АК Ниш
5714
Лидија Николић Матић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 687 006
/
АК Ниш
5715
Звонимир Станковић
адвокат
Лесковац
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 825 62 14
[email protected]
АК Ниш
5716
Бранислав Цветковић
адвокат
Лесковац
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 835 11 67
/
АК Ниш
5717
Ненад В. Крстић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
064 639 05 50
[email protected]
АК Ниш
5718
Милош С. Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
060 454 12 25
/
АК Ниш
5719
Небојша М. Милошевић
адвокат
Владичин Хан
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
062 968 59 10
/
АК Ниш
5720
Срђан П. Миланов
адвокат
Сурдулица
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 810 49 17
/
АК Ниш
5721
Борис Гергинов
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
018 522 477
/
АК Ниш
5722
Ксенија Соколовић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 466 398
/
АК Ниш
5723
Јелена Станисављевић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
064 243 17 91
[email protected]
АК Ниш
5724
Биљана Ристић
адвокат
Лесковац
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 751 81 82
/
АК Ниш
5725
Мирјана Илић
адвокат
Ражањ
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
069 631 927
/
АК Ниш
5726
Виолета Стојановић
адвокат
Алексинац
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
061 149 00 14
5727
5728
Кристиан Венцел
адвокат
Нови Сад
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
Љиљана Мишевић
адвокат
Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
5729
Петар Голубовић
адвокат
Пирот
Ниш
19.2.2011.
5730
Ангелина Костић
адвокат
Пирот
Ниш
19.2.2011.
5731
Данијела Ј. Стојановић
адвокат
Ниш
Ниш
5732
Стевка Дојчиновић
адвокат
Ниш
Ниш
5733
Миливоје Милићевић
адвокат
Лесковац
Ниш
5734
Милена Митровић
адвокат
Ниш
5735
Љубиша Михајловић
адвокат
Сврљиг
5736
Ружица Стојилковић
адвокат
Ниш
5737
Надежда Младеновић
адвокат
Ниш
5738
Стојадин Митић
адвокат
Ниш
5739
Србобран Стефановић
адвокат
Ниш
5740
Татјана Ћирић
адвокат
Ниш
Ниш
5741
Милан Јовановић
адвокат
Ниш
5742
Давор Јовановић
адвокат
Врање
5743
Миодраг Крстић
адвокат
Бујановац
5744
Бранислава Михајловић
адвокат
Врање
5745
Манасије Манасијев
адвокат
Врање
Ниш
5746
Зоран Марковић
адвокат
Зајечар
5747
Јасна Јовановић
адвокат
Ниш
5748
Мирјана Степић
адвокат
Ниш
5749
Саша Чупић
адвокат
Прокупље
5750
Душко В. Ђорђевић
адвокат
Косјерић
5751
Дарко Петричевић
адвокат
Београд
5752
Никола Вавић
адвокат
Београд
Крагујевац
5753
Зоран Марић
адвокат
Апатин
5754
Ивана Јовичић
адвокат
Ниш
5755
Милена Тасић
адвокат
Јагодина
5756
Далиборка Марковић
адвокат
Јагодина
5757
Душан Ђорђевић
адвокат
Смедерево
/
АК Ниш
062 107 45 84
/
АК Војводине
063 421 837
/
АК Ниш
II фаза комплет
064 170 82 37
/
АК Ниш
II фаза комплет
064 153 07 43
/
АК Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
064 257 92 86
[email protected]
АК Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 826 26 50
/
АК Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
064 189 27 11
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 424 612
[email protected]
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
064 498 50 16
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 767 49 47
[email protected]
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 412 175
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
064 145 93 39
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 474 363
/
АК Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
064 262 23 26
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
062 287 703
[email protected]
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
064 246 48 26
[email protected]
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
064 274 12 68
[email protected]
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
062 419 341
/
АК Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
064 202 93 95
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
065 958 16 01
[email protected]
АК Зајечар
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 428 595
[email protected]
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
064 926 36 32
/
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
060 321 14 44
[email protected]
АК Ниш
Ниш
19.2.2011.
II фаза комплет
063 631 087
[email protected]
АК Чачак
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
064 123 94 58
[email protected]
АК Београд
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
064 140 72 88
/
АК Београд
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
069 229 61 25
/
АК Војводине
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
060 383 15 06
[email protected]
АК Ниш
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
062 835 32 67
[email protected]
АК Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
063 102 73 83
[email protected]
АК Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
064 169 43 08
[email protected] АК Пожаревац
Крагујевац
Параћин
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
14.5.2011.
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
Весна Брашић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
Марко Марковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
5763
Драган Богдановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
063 347 104
5764
Божидар Пандуровић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
063 805 535
5765
Милица Ковачевић
адвокат
Параћин
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
063 153 48 49
5766
Мирјана Цундра
адвокат
Сремска Митровица
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
5767
Маја Грабић
адвокат
Сремска Митровица
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
5768
Новица Јовановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
5769
Новак Рогановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
5758
Здравка Ћировић
адвокат
5759
Лазар Плужаревић
5760
Милован Живковић
5761
5762
063 806 03 33
[email protected] АК Крагујевац
КОМПЛЕТ
063 580 352
advokatlazar@gmail.com АК Војводине
КОМПЛЕТ
064 146 04 77
/
АК Крагујевац
034 372 345
dbrasic@sbb.rs
АК Крагујевац
064 618 29 90
adv_markovic@yahoo.com
АК Крагујевац
/
АК Крагујевац
advokatboza@gmail.com АК Крагујевац
cicaa@gmail.com
АК Крагујевац
065 855 53 76
mirjana84@neobee.net
АК Војводине
060 521 10 82
grabicmaja@gmail.com
АК Војводине
КОМПЛЕТ
060 037 03 29
advokatnjovanovic@gmail.com
АК Крагујевац
КОМПЛЕТ
064 565 51 93
nroganovic@sbb.rs
АК Крагујевац
5770
Данијела Алексић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
069 506 13 92
/
АК Крагујевац
5771
Бранислав Тодоровић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
063 693 734
/
АК Крагујевац
5772
Вељко Јовановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
063 630 048
5773
Љиљана Јаковљевић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
060 357 56 40
/
АК Крагујевац
5774
Лазар Петровић
адвокат
Параћин
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
063 839 72 39
/
АК Крагујевац
5775
Клара Марић
адвокат
Параћин
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
064 120 40 10
/
АК Крагујевац
5776
Никола Караичић
адвокат
Краљево
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
060 321 40 22
/
АК Чачак
5777
Урош Матић
адвокат
Краљево
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
063 871 29 88
advokatska.kancelarija.matic@live.com
АК Чачак
5778
Владимир Беочанин
адвокат
Краљево
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
060 031 20 69
vbeocanin@hotmail.com
АК Чачак
5779
Ненад Маљковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
063 616 537
5780
Жељко Љубанић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
063 680 670
zeljkolj@ptt.rs
АК Крагујевац
5781
Бранимир Јеремић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
060 141 54 49
/
АК Крагујевац
5782
Мирољуб Богдановић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
14.5.2011.
КОМПЛЕТ
063 651 517
/
АК Крагујевац
5783
Дарко Петричевић
адвокат
Београд
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
064 123 94 58
darkoadv@gmail.com
АК Београд
5784
Никола Вавић
адвокат
Београд
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
064 140 72 88
/
АК Београд
5785
Зоран Марић
адвокат
Апатин
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
069 229 61 25
/
АК Војводине
5786
Ивана Јовичић
адвокат
Ниш
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
060 383 15 06
jokanis@yahoo.com
АК Ниш
5787
Милена Тасић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
062 835 32 67
milena_p_tasic@hotmail.com
АК Крагујевац
5788
Далиборка Марковић
адвокат
Јагодина
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
063 102 73 83
daliborka.markovic@gmail.com
АК Крагујевац
5789
Душан Ђорђевић
адвокат
Смедерево
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
064 169 43 08
dusan.djordjevic@gmail.com АК Пожаревац
adv.jovanovic.kg@gmail.com АК Крагујевац
nenad.maljkovic79@yahoo.com АК Крагујевац
5790
Здравка Ћировић
адвокат
Параћин
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
5791
Лазар Плужаревић
5792
Милован Живковић
адвокат
Нови Сад
Крагујевац
14.5.2011.
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
5793
5794
Весна Брашић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
Марко Марковић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
5795
Драган Богдановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
063 347 104
5796
Божидар Пандуровић
адвокат
Ћуприја
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
063 805 535
5797
Милица Ковачевић
адвокат
Параћин
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
063 153 48 49
5798
Мирјана Цундра
адвокат
Сремска Митровица
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
5799
Маја Грабић
адвокат
Сремска Митровица
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
5800
Новица Јовановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
5801
Новак Рогановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
5802
Данијела Алексић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
5803
Бранислав Тодоровић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
5804
Вељко Јовановић
адвокат
Крагујевац
Крагујевац
5805
Љиљана Јаковљевић
адвокат
Крагујевац
5806
Лазар Петровић
адвокат
Параћин
5807
Клара Марић
адвокат
Параћин
5808
Никола Караичић
адвокат
Краљево
5809
Урош Матић
адвокат
Краљево
5810
Владимир Беочанин
адвокат
Краљево
5811
Ненад Маљковић
адвокат
Јагодина
5812
Жељко Љубанић
адвокат
Јагодина
5813
Бранимир Јеремић
адвокат
Јагодина
5814
5815
Мирољуб Богдановић
Јована Ралевић
адвокат
адвокат
Ћуприја
Београд
5816
Живорад Петровић
063 806 03 33
zdravkacirovic@gmail.com АК Крагујевац
II фаза комплет
063 580 352
advokatlazar@gmail.com АК Војводине
II фаза комплет
064 146 04 77
/
АК Крагујевац
034 372 345
dbrasic@sbb.rs
АК Крагујевац
064 618 29 90
adv_markovic@yahoo.com
АК Крагујевац
/
АК Крагујевац
advokatboza@gmail.com АК Крагујевац
cicaa@gmail.com
АК Крагујевац
065 855 53 76
mirjana84@neobee.net
АК Војводине
060 521 10 82
grabicmaja@gmail.com
АК Војводине
II фаза комплет
060 037 03 29
advokatnjovanovic@gmail.com
АК Крагујевац
II фаза комплет
064 565 51 93
nroganovic@sbb.rs
АК Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
069 506 13 92
/
АК Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
063 693 734
/
АК Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
063 630 048
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
060 357 56 40
/
АК Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
063 839 72 39
/
АК Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
064 120 40 10
/
АК Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
060 321 40 22
/
АК Чачак
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
063 871 29 88
advokatska.kancelarija.matic@live.com
АК Чачак
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
060 031 20 69
vbeocanin@hotmail.com
АК Чачак
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
063 616 537
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
063 680 670
zeljkolj@ptt.rs
АК Крагујевац
Крагујевац
14.5.2011.
II фаза комплет
060 141 54 49
/
АК Крагујевац
Крагујевац
Пожаревац
14.5.2011.
21.12.2011.
II фаза комплет
063 651 517
/
АК Крагујевац
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
adv.jovanovic.kg@gmail.com АК Крагујевац
nenad.maljkovic79@yahoo.com АК Крагујевац
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5817 Дејан Милосављевић
5818 Пенча Милић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5819 Вељко Милосављевић
5820 Жељко Станојевић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Шабац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Шабац
Марија Шушњевић
адвокат
Шабац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Шабац
5821
Драган Стојшић
адвокат
Жабари
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5823 Божидар Павловић
5824 Милан Недељковић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5825 Горан Каличанин
5826 Александар Павловић
адвокат
Крушевац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Чачак
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5822
5827 Бранислав Живковић
5828 Зоран Јовичић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5830 Радован Тутулугџија
5831 Весна Лакетић
адвокат
Сремска Митровица
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Војводине
адвокат
Сремска Митровица
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Војводине
5832 Љубица Стојчић Рагај
5833 Драгутин Пуклин
адвокат
Сремска Митровица
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Војводине
5829
Иван Стефановић
5834 Душко Дунић
5835 Станко Шарић
5836
Живорад Петровић
5837 Марија Пријић
5838 Никола Чортан
5839 Ненад Петковић
5840 Владимир Штрбац
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Зрењанин
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Војводине
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
Драган Пантић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5842 Бојана Пауновић
5843 Слађана Јовановић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Кучево
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5841
5844 Светлана Гацо
5845 Димитар Крстев
5846
Драгана Живковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5847
Ђорђе Константиновић
адвокат
Београд
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
5848
Предраг Аврамовић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5849 Вујица Стојановић
5850 Маја Добрић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5851 Оливера Јанковић
5852 Иван Симић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Београд
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Београд
адвокат
Петровац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5853
Драгољуб Јовић
5854
Владанка Иванкић Реџепи
5855 Урош Цветојевић
5856 Владимир Јорданов
5857 Зоран Милојковић
5858 Нина Милошевић
адвокат
Петровац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Петровац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Петровац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Петровац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Крушевац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Чачак
5859
Виолета Миленковић
адвокат
Крушевац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Чачак
5860
Бојана Живковић
адвокат
Крушевац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Чачак
5861
Нада Митровић Ракић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
КОМПЛЕТ
/
/
АК Пожаревац
5862 Јована Ралевић
5863 Живорад Петровић
адвокат
Београд
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5864 Дејан Милосављевић
5865 Пенча Милић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5867 Жељко Станојевић
5868 Марија Шушњевић
адвокат
Шабац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Шабац
адвокат
Шабац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Шабац
5869 Драган Стојшић
5870 Божидар Павловић
адвокат
Жабари
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Крушевац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Чачак
5866
Вељко Милосављевић
5871 Милан Недељковић
5872 Горан Каличанин
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5874 Бранислав Живковић
5875 Зоран Јовичић
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Смедеревска Паланка
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5876 Иван Стефановић
5877 Радован Тутулугџија
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Сремска Митровица
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Војводине
5873
Александар Павловић
5878
Весна Лакетић
адвокат
Сремска Митровица
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Војводине
5879
Љубица Стојчић Рагај
адвокат
Сремска Митровица
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Војводине
5880
Драгутин Пуклин
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5881 Душко Дунић
5882 Станко Шарић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5883 Живорад Петровић
5884 Марија Пријић
адвокат
Велика Плана
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Зрењанин
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Војводине
Никола Чортан
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5885
5886
Ненад Петковић
5887 Владимир Штрбац
5888 Драган Пантић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5889 Бојана Пауновић
5890 Слађана Јовановић
адвокат
Велико Градиште
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Кучево
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5891
Светлана Гацо
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5892
Димитар Крстев
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5893
Драгана Живковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5894 Ђорђе Константиновић
5895 Предраг Аврамовић
адвокат
Београд
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5896 Вујица Стојановић
5897 Маја Добрић
адвокат
Смедерево
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
Оливера Јанковић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Београд
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Београд
адвокат
Петровац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Петровац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
5898
5899 Иван Симић
5900 Драгољуб Јовић
5901 Владанка Иванкић Реџепи
5902 Урош Цветојевић
адвокат
Петровац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Петровац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
адвокат
Петровац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Пожаревац
Нина Милошевић
адвокат
Крушевац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Чачак
5906 Виолета Миленковић
5907 Бојана Живковић
адвокат
Крушевац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
/
АК Чачак
адвокат
II фаза комплет
/
/
АК Чачак
/
АК Пожаревац
5903 Владимир Јорданов
5904 Зоран Милојковић
5905
Крушевац
Пожаревац
21.12.2011.
5908 Нада Митровић Ракић
5909 Марија Ковачевић
адвокат
Пожаревац
Пожаревац
21.12.2011.
II фаза комплет
/
адвокат
Сомбор
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
069 690 657
advmarija.kovacevic@gmail.com АК Војводине
Мирослав Вранић
адвокат
Сомбор
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 416 041
vranicmiroslav81@gmail.com АК Војводине
064 126 66 88
adv.novkovic@yahoo.com АК Војводине
5910
5911
Владимир Новковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
5912
Петар Бобан
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
060 159 44 05
5913 Кристина Блажић
5914 Ивана Белић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
062 588 268
адвокат
petarboban@yahoo.com
АК Војводине
advokatkristinablazic@gmail.com АК Војводине
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 590 083
i.belic@yahoo.com
АК Војводине
5915 Милијана Аћимовић
5916 Драгана Обрадовић
адвокат
Инђија
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 486 61 66
milijana.acimovic@yahoo.com
АК Војводине
адвокат
Стара Пазова
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 256 42 96
5917 Светлана Будимлић
адвокат
Бечеј
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
062 241 150
draganaobradovic83@gmail.com АК Војводине
svetlanabudimlic@yahoo.com
АК Војводине
адвокат
Бечеј
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 835 75 86
adv.siladji@gmail.com
АК Војводине
5919 Небојша Ковачевић
5920 Александар Ђукић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 517 270
advnebokov@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
065 555 75 85
5921 Данко Мандић
5922 Светлана Амиџић Нађ
адвокат
Суботица
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
062 971 32 66
адвокат
Сомбор
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
065 462 07 18
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
/
/
АК Војводине
11.2.2012.
комплет
064 687 70 30
adv.savovic@gmail.com
АК Војводине
jtijanicadv@gmail.com
АК Војводине
5918
Миклош Силађи
5923 Драган Ђорђевић
5924 Бојан Савовић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
advokat.djukic@gmail.com АК Војводине
/
АК Војводине
svetlana.amidzicnadj@gmail.com АК Војводине
Јелена Тијанић
адвокат
Врбас
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
060 025 12 27
5926 Мирјана Михајловић
5927 Ласло Сенада
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 807 35 07
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
060 444 46 57
sena.laslo77@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Инђија
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 682 89 65
nikola.malic@yahoo.com
АК Војводине
bojan.grubanovic75@gmail.com АК Војводине
5925
5928 Никола Малић
5929 Бојан Грубановић
5930 Богдан Јовановић
5931 Јелена Прванов
mirjanamihajlovic.adv@gmail.com АК Војводине
адвокат
Шид
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 273 67 84
адвокат
Сомбор
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 801 91 15
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 561 433
jelenaprva@yahoo.com
АК Војводине
danica.kiselicki@advokat.rs
АК Војводине
Даница Киселички
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 157 36 71
5933 Иван Гвозденац
5934 Живан Б. Мајсторовић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 691 592
адвокат
Рума
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
060 522 45 52
zivan@majstorovic.rs
АК Војводине
5935 Бранислав Ж. Мајсторовић
5936 Бранимир Чекић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
060 522 45 50
branislav@majstorovic.rs
АК Војводине
11.2.2012.
комплет
064 294 32 20
advcekic@gmail.com
АК Војводине
5932
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
ivan_gvozdenac@gmail.com АК Војводине
адвокат
Бачка Паланка
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 854 41 53
branka.suvara@yahoo.com
АК Војводине
5938 Саша Гудало
5939 Борис Гудало
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 205 63 79
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 804 22 18
advokatgudalo@hotmail.com
АК Војводине
5940 Горан Митровић
5941 Дане Жигић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 323 88 34
mitrovic77@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 831 06 16
d.zigic@yahoo.com
АК Војводине
адвокат
Суботица
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 853 38 11
parezaninn@gmail.com
АК Војводине
11.2.2012.
комплет
064 134 19 34
vidosr@gmail.com
АК Војводине
5937
5942
Бранка Сувара
Немања Парежанин
5943
Видослав Рудић
5944
Горан Кљајић
5945 Ласло Агоштон
5946 Ендре Хорват
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
062 169 60 16
advokatkljajic@gmail.com АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 135 26 30
agostonlaslo@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Темерин
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 871 27 47
advokati@parabolanet.com
АК Војводине
5947 Данијела Миловановић
5948 Јасмина Јаковљевић
адвокат
Темерин
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 201 17 90
nenamilo@hotmail.com
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
061 163 26 64
jasminajjakovljevic@gmail.com
АК Војводине
Владо Танасковић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 351 75 86
tanaskovic@lawyers.rs
АК Војводине
5949
Немања Гавриловић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 835 34 83
gavrilovic@lawyers.rs
АК Војводине
5951 Јасна Лазић
5952 Гавра Димитријевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
963 865 96 43
lazicjasna21@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 215 39 78
dimitrijevic.gavra@gmail.com
АК Војводине
5953 Благоја Дамески
5954 Ковина Завиша
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 671 01 12
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 896 18 42
kovinazavisa@sbb.rs
АК Војводине
адвокат
Сечањ
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 818 70 23
/
АК Војводине
060 424 54 44
ljubisa.rikalo@gmail.com
АК Војводине
5950
5955
Зоран Вујовић
5956
Љубиша Рикало
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
5957
Страхиња Љ. Јанић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 703 96 07
strajat55@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
064 397 38 32
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 880 60 32
soldatnenad@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 858 78 87
vasapilipovic@gmail.com АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 847 45 21
branislavamijic@yahoo.com АК Војводине
5958 Миша Поповић
5959 Ненад Солдат
5960 Васа Пилиповић
5961 Бранислава Мијић
адвокат
Стара Пазова
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
065 332 54 45
5963 Милена Узелац
5964 Жељко Рајчевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
060 638 67 47
milena.uzelac@gmail.com АК Војводине
адвокат
Апатин
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 389 158
adv_rajcevic65@neobee.net АК Војводине
5965 Бранислав Милојичић
5966 Александра Лончаревић
адвокат
Апатин
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
065 858 43 87
адвокат
Апатин
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
адвокат
Бачка Паланка
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
5962
Владимир Марковић
5967 Мирјана Нашагаћин
5968 Бранко Бајић
5969
Страхиња Селаковић
5970 Милан Додиг
5971 Веселин Вулевић
адвокат
Суботица
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
advmarkovicvlada@gmail.com
АК Војводине
milojicicb@hotmail.com
АК Војводине
063 875 43 97
sandra025@neobee.net
АК Војводине
062 245 949
mirjana.nasagacin@gmail.com
АК Војводине
063 513 885
branko.bajic@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 472 247
sselakovic@hotmail.com
АК Војводине
адвокат
Шабац
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 573 941
/
АК Шабац
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 108 28 10
advvulevic@sbb.rs
АК Војводине
5972 Зоран Трбук
5973 Љубомир Ковачевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 835 79 40
zorantrbuk@yahoo.com
АК Војводине
адвокат
Сремска Митровица
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
063 869 21 16
/
АК Војводине
Срђан Миковић
адвокат
Панчево
Нови Сад
11.2.2012.
комплет
/
/
АК Војводине
11.2.2012.
комплет
/
/
АК Војводине
5974
5975
Александар Бјелобаба
5976
Марија Ковачевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
адвокат
Сомбор
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
069 690 657
advmarija.kovacevic@gmail.com АК Војводине
5977 Мирослав Вранић
5978 Владимир Новковић
адвокат
Сомбор
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 416 041
vranicmiroslav81@gmail.com АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 126 66 88
adv.novkovic@yahoo.com АК Војводине
5979 Петар Бобан
5980 Кристина Блажић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
060 159 44 05
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
062 588 268
5981 Ивана Белић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 590 083
petarboban@yahoo.com
АК Војводине
advokatkristinablazic@gmail.com АК Војводине
i.belic@yahoo.com
АК Војводине
Милијана Аћимовић
адвокат
Инђија
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 486 61 66
5983 Драгана Обрадовић
5984 Светлана Будимлић
адвокат
Стара Пазова
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 256 42 96
адвокат
Бечеј
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
062 241 150
svetlanabudimlic@yahoo.com
АК Војводине
адвокат
Бечеј
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 835 75 86
adv.siladji@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 517 270
advnebokov@gmail.com
АК Војводине
5982
5985 Миклош Силађи
5986 Небојша Ковачевић
5987
Александар Ђукић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
065 555 75 85
5988
Данко Мандић
адвокат
Суботица
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
062 971 32 66
5989
Светлана Амиџић Нађ
5990 Драган Ђорђевић
5991 Бојан Савовић
5992 Јелена Тијанић
5993 Мирјана Михајловић
5994 Ласло Сенада
5995 Никола Малић
advokat.djukic@gmail.com АК Војводине
/
АК Војводине
адвокат
Сомбор
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
065 462 07 18
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
/
/
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 687 70 30
adv.savovic@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Врбас
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
060 025 12 27
jtijanicadv@gmail.com
АК Војводине
063 807 35 07
svetlana.amidzicnadj@gmail.com АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
060 444 46 57
sena.laslo77@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Инђија
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 682 89 65
nikola.malic@yahoo.com
АК Војводине
bojan.grubanovic75@gmail.com АК Војводине
адвокат
Шид
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 273 67 84
5997 Богдан Јовановић
5998 Јелена Прванов
адвокат
Сомбор
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 801 91 15
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 691 592
5999 Даница Киселички
6000 Иван Гвозденац
АК Војводине
адвокат
Бојан Грубановић
5996
milijana.acimovic@yahoo.com
draganaobradovic83@gmail.com АК Војводине
mirjanamihajlovic.adv@gmail.com АК Војводине
/
АК Војводине
063 561 433
jelenaprva@yahoo.com
АК Војводине
064 157 36 71
danica.kiselicki@advokat.rs
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
Живан Б. Мајсторовић
адвокат
Рума
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
060 522 45 52
zivan@majstorovic.rs
АК Војводине
6002 Бранислав Ж. Мајсторовић
6003 Бранимир Чекић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
060 522 45 50
branislav@majstorovic.rs
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 294 32 20
advcekic@gmail.com
АК Војводине
6004 Бранка Сувара
6005 Саша Гудало
адвокат
Бачка Паланка
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 854 41 53
branka.suvara@yahoo.com
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 205 63 79
/
АК Војводине
6001
ivan_gvozdenac@gmail.com АК Војводине
6006
Борис Гудало
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 804 22 18
advokatgudalo@hotmail.com
АК Војводине
6007
Горан Митровић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 323 88 34
mitrovic77@gmail.com
АК Војводине
6008
Дане Жигић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 831 06 16
d.zigic@yahoo.com
АК Војводине
адвокат
Суботица
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 853 38 11
parezaninn@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 134 19 34
vidosr@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
062 169 60 16
advokatkljajic@gmail.com АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 135 26 30
agostonlaslo@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Темерин
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 871 27 47
advokati@parabolanet.com
АК Војводине
6009 Немања Парежанин
6010 Видослав Рудић
6011 Горан Кљајић
6012 Ласло Агоштон
6013
Ендре Хорват
6014
Данијела Миловановић
6015 Јасмина Јаковљевић
6016 Владо Танасковић
адвокат
Темерин
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 201 17 90
nenamilo@hotmail.com
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
061 163 26 64
jasminajjakovljevic@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 351 75 86
tanaskovic@lawyers.rs
АК Војводине
6017 Немања Гавриловић
6018 Јасна Лазић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 835 34 83
gavrilovic@lawyers.rs
АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
963 865 96 43
lazicjasna21@gmail.com
АК Војводине
6019
Гавра Димитријевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 215 39 78
dimitrijevic.gavra@gmail.com
АК Војводине
6020
Благоја Дамески
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 671 01 12
/
АК Војводине
6021
Ковина Завиша
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 896 18 42
kovinazavisa@sbb.rs
АК Војводине
6022 Зоран Вујовић
6023 Љубиша Рикало
адвокат
Сечањ
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 818 70 23
/
АК Војводине
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
060 424 54 44
ljubisa.rikalo@gmail.com
АК Војводине
6024 Страхиња Љ. Јанић
6025 Миша Поповић
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 703 96 07
strajat55@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Зрењанин
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
064 397 38 32
/
АК Војводине
Ненад Солдат
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 880 60 32
soldatnenad@gmail.com
АК Војводине
6027 Васа Пилиповић
6028 Бранислава Мијић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 858 78 87
vasapilipovic@gmail.com АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 847 45 21
branislavamijic@yahoo.com АК Војводине
адвокат
Стара Пазова
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
065 332 54 45
advmarkovicvlada@gmail.com
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
060 638 67 47
milena.uzelac@gmail.com АК Војводине
адвокат
Апатин
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 389 158
adv_rajcevic65@neobee.net АК Војводине
адвокат
Апатин
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
065 858 43 87
6026
6029 Владимир Марковић
6030 Милена Узелац
6031 Жељко Рајчевић
6032 Бранислав Милојичић
milojicicb@hotmail.com
АК Војводине
адвокат
Апатин
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 875 43 97
sandra025@neobee.net
АК Војводине
6034 Мирјана Нашагаћин
6035 Бранко Бајић
адвокат
Бачка Паланка
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
062 245 949
mirjana.nasagacin@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Суботица
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 513 885
branko.bajic@gmail.com
АК Војводине
6036 Страхиња Селаковић
6037 Милан Додиг
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 472 247
sselakovic@hotmail.com
АК Војводине
адвокат
Шабац
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 573 941
/
АК Шабац
6038
Веселин Вулевић
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 108 28 10
advvulevic@sbb.rs
АК Војводине
6039
Зоран Трбук
адвокат
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 835 79 40
zorantrbuk@yahoo.com
АК Војводине
6040
Љубомир Ковачевић
6033
Александра Лончаревић
АК Војводине
6041 Срђан Миковић
6042 Александар Бјелобаба
адвокат
Сремска Митровица
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
063 869 21 16
/
АК Војводине
адвокат
Панчево
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
/
/
АК Војводине
адвокат
АК Војводине
Нови Сад
Нови Сад
11.2.2012.
II фаза комплет
/
/
6043 Ђорђе Ристић
6044 Небојша Мрконић
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 326 312
mecence78@yahoo.de
АК Ниш
адвокат
Рума
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 405 51 65
mrkonicn@gmail.com
АК Војводине
6045 Небојша Никшић
адвокат
Рума
Ниш
3.3.2012.
комплет
065 377 73 39
advokat.niksic@gmail.com АК Војводине
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
065 262 07 00
/
АК Ниш
6047 Стојадин Јовановић
6048 Димитар Иванов
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
060 131 54 22
office@kancelarijajovanovic.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 802 03 74
/
АК Ниш
6049 Перица Удицки
6050 Нинослав Комлушки
адвокат
Меленци
Ниш
3.3.2012.
комплет
062 225 250
udicki@hotmail.com
АК Војводине
адвокат
Зрењанин
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 588 709
ninos@open.telekom.rs
АК Војводине
адвокат
Зрењанин
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 196 11 36
mihajlovt@open.telekom.rs АК Војводине
3.3.2012.
комплет
064 267 50 04
latkovicm158@gmail.com АК Војводине
6046
6051
Братислав Савић
Татјана Михајлов
6052
Марко Латковић
6053
Наташа Прелевић
адвокат
Зрењанин
Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 669 87 33
/
АК Ниш
6054 Милена Дедовић Марјановић
6055 Славољуб Симић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 805 41 48
milenadedovicmarjanovic@hotmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 128 86 30
/
АК Ниш
6056 Ненад Манић
6057 Весна Стојановић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 490 100
nesaboy@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 249 99 66
/
АК Ниш
адвокат
Прокупље
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 477 819
ivanlepojevic@gmail.com
АК Ниш
6059 Александар Такић
6060 Иван С. Костић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 251 00 95
adv.takic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
комплет
062 223 095
adv.ikostic@gmail.com
АК Ниш
6061 Ненад Михајловић
6062 Горан Цветковић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 250 468
advnenadmihajlovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
комплет
060 467 43 37
advnebojsaigoran@gmail.com
АК Ниш
6063 Горан С. Коцић
6064 Зоран В. Ђорђевић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 102 25 73
goranskocic@gmail.com
АК Ниш
3.3.2012.
комплет
061 111 17 48
zorandjordjevic@hotmail.com
АК Ниш
6058
6065
Иван Лепојевић
Момчило З. Петровић
6066 Марко Бекчић
6067 Иван Ђурковић
6068 Томислав Јовановић
6069 Ненад Стефановић
6070
Бојан Миленковић
6071
Ирена Живковић Стоименов
6072
Небојша Савић
адвокат
Врање
Ниш
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 859 46 74
advmome@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Крушевац
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 808 94 79
bekcicmarko@yahoo.com
АК Чачак
адвокат
Крушевац
Ниш
3.3.2012.
комплет
060 555 57 55
advokatdjurkovic@gmail.com
АК Чачак
адвокат
Бојник
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 800 44 18
toma.jovanovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
комплет
065 547 11 28
topnec@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
комплет
062 497 785
bojanmilenkovic60@gmail.com
АК Ниш
3.3.2012.
комплет
064 151 90 22
izivkovicstoimenov@gmail.com
АК Ниш
nesakru@yahoo.com
АК Чачак
адвокат
Ниш
Ниш
адвокат
Крушевац
Ниш
3.3.2012.
комплет
061 279 86 63
6073 Бранислав Милутиновић
6074 Зоран Јаковљевић
адвокат
Панчево
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 613 23 27
milutinovicbranislav@yahoo.com АК Војводине
адвокат
Панчево
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 813 96 07
jakovzoran3314@yahoo.com АК Војводине
6075 Игор Момчиловић
6076 Небојша Новковић
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 264 04 91
migec.momcilovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 154 55 31
nebojsanov@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 105 62 02
rssokolovic@gmail.com
АК Ниш
6077
Ружица Стојановић Соколовић
6078
Зорана Стефановић Николић
6079 Иван Максимовић
6080 Александар Павловић
6081 Срђан Стајић
6082 Ивица Јовановић
6083
Милена Братић Јанковић
6084
Никола Тодоровски
6085
Емилија Комазец
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
060 051 11 52
zoranastef@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Прокупље
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 256 58 83
ivanmaxa@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 407 803
advokat.pavlovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лебане
Ниш
3.3.2012.
комплет
062 832 04 87
djidjasrdjan@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 275 29 17
ivicavra@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 825 78 13
office@bratic.org
АК Ниш
3.3.2012.
комплет
061 157 00 30
ntodorovski@hotmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 121 81 68
emilija_komazec@yahoo.com
АК Ниш
6086 Јелена Жарић
6087 Предраг Митић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 128 51 86
adv.zaric@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
062 523 460
advokatmitic@open.telekom.rs
АК Ниш
6088 Предраг Митић
6089 Селена Јанковић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
комплет
062 296 880
/
АК Ниш
адвокат
Зајечар
Ниш
3.3.2012.
комплет
062 324 713
advokatlija@gmail.com
АК Зајечар
6090 Мирјана Јањић
6091 Ивана Панајотовић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 221 01 14
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 242 26 62
panajotovicivana@yahoo.com
АК Ниш
Боривоје Коцић
адвокат
Лебане
Ниш
3.3.2012.
комплет
065 277 26 25
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 455 27 31
mklikovac@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
060 021 27 67
todorov_naissus@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 209 22 64
szk.adv@gmail.com
АК Ниш
064 146 84 03
maja_pantic@medianis.net
АК Ниш
6092
6093 Миљана Кликовац
6094 Иванка Тодоров
6095 Игор Живковић
6096 Маја Пантић Поздер
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 162 19 09
/
АК Ниш
6098 Ана Игић
6099 Милан Максимовић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
065 674 04 94
anaigic82@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 643 43 57
office@kancelarijapetrovic.com
АК Ниш
6100 Наташа Глумац
6101 Јелена Вулетић
адвокат
Нови Сад
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 144 19 97
natasa.glumac@gmail.com АК Војводине
адвокат
Нови Сад
Ниш
3.3.2012.
комплет
060 509 52 12
jelenna2006@hotmail.com АК Војводине
Дејан Бокан
адвокат
Бачка Паланка
Ниш
3.3.2012.
комплет
065 258 25 58
dejan.bokan@eunet.rs
АК Војводине
064 427 43 79
/
АК Ниш
6097
6102
Здравко С. Ђорђевић
6103
Иван М. Костић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
комплет
6104
Наташа А. Николић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 926 47 03
nnikolicnis@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 877 70 01
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 191 33 43
/
/
6107 Милош Димитријевић
6108 Петар Ракочевић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 236 87 30
dmilos@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
комплет
069 306 80 85
petarrakocevic@yahoo.com
АК Ниш
Марко Станковић
адвокат
Београд
Ниш
3.3.2012.
комплет
064 160 86 16
/
АК Београд
6105 Срба С. Ракић
6106 Веселин Савић
6109
АК Ниш
6110
Владимир Ненезић
6111 Ђорђе Ристић
6112 Небојша Мрконић
6113 Небојша Никшић
6114 Братислав Савић
адвокат
Београд
Ниш
3.3.2012.
комплет
063 252 123
/
АК Београд
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 326 312
mecence78@yahoo.de
АК Ниш
адвокат
Рума
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 405 51 65
mrkonicn@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Рума
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
065 377 73 39
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
065 262 07 00
/
АК Ниш
advokat.niksic@gmail.com АК Војводине
6115
Стојадин Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
060 131 54 22
office@kancelarijajovanovic.com
АК Ниш
6116
Димитар Иванов
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 802 03 74
/
АК Ниш
6117
Перица Удицки
адвокат
Меленци
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
062 225 250
udicki@hotmail.com
АК Војводине
6118 Нинослав Комлушки
6119 Татјана Михајлов
адвокат
Зрењанин
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 588 709
ninos@open.telekom.rs
АК Војводине
адвокат
Зрењанин
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 196 11 36
mihajlovt@open.telekom.rs АК Војводине
адвокат
Зрењанин
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 267 50 04
latkovicm158@gmail.com АК Војводине
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 669 87 33
/
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 805 41 48
milenadedovicmarjanovic@hotmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 128 86 30
/
АК Ниш
6120 Марко Латковић
6121 Наташа Прелевић
6122
Милена Дедовић Марјановић
6123 Славољуб Симић
6124 Ненад Манић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 490 100
nesaboy@yahoo.com
АК Ниш
6125 Весна Стојановић
6126 Иван Лепојевић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 249 99 66
/
АК Ниш
адвокат
Прокупље
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 477 819
ivanlepojevic@gmail.com
АК Ниш
6127 Александар Такић
6128 Иван С. Костић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 251 00 95
adv.takic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
062 223 095
adv.ikostic@gmail.com
АК Ниш
Ненад Михајловић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 250 468
advnenadmihajlovic@gmail.com
АК Ниш
6130 Горан Цветковић
6131 Горан С. Коцић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
060 467 43 37
advnebojsaigoran@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 102 25 73
goranskocic@gmail.com
АК Ниш
6132 Зоран В. Ђорђевић
6133 Момчило З. Петровић
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
061 111 17 48
zorandjordjevic@hotmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 859 46 74
advmome@gmail.com
АК Ниш
6129
6134
Марко Бекчић
адвокат
Крушевац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 808 94 79
bekcicmarko@yahoo.com
АК Чачак
6135
Иван Ђурковић
адвокат
Крушевац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
060 555 57 55
advokatdjurkovic@gmail.com
АК Чачак
6136
Томислав Јовановић
адвокат
Бојник
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 800 44 18
toma.jovanovic@gmail.com
АК Ниш
6137 Ненад Стефановић
6138 Бојан Миленковић
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
065 547 11 28
topnec@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
062 497 785
bojanmilenkovic60@gmail.com
АК Ниш
6139 Ирена Живковић Стоименов
6140 Небојша Савић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 151 90 22
izivkovicstoimenov@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Крушевац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
061 279 86 63
nesakru@yahoo.com
АК Чачак
6141 Бранислав Милутиновић
адвокат
Панчево
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 613 23 27
milutinovicbranislav@yahoo.com АК Војводине
Зоран Јаковљевић
адвокат
Панчево
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 813 96 07
6143 Игор Момчиловић
6144 Небојша Новковић
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 264 04 91
migec.momcilovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 154 55 31
nebojsanov@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 105 62 02
rssokolovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
060 051 11 52
zoranastef@gmail.com
АК Ниш
6142
6145 Ружица Стојановић Соколовић
6146 Зорана Стефановић Николић
jakovzoran3314@yahoo.com АК Војводине
6147
Иван Максимовић
адвокат
Прокупље
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 256 58 83
ivanmaxa@gmail.com
АК Ниш
6148
Александар Павловић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 407 803
advokat.pavlovic@gmail.com
АК Ниш
6149
Срђан Стајић
адвокат
Лебане
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
062 832 04 87
djidjasrdjan@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 275 29 17
ivicavra@gmail.com
АК Ниш
6150 Ивица Јовановић
6151 Милена Братић Јанковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 825 78 13
office@bratic.org
АК Ниш
6152 Никола Тодоровски
6153 Емилија Комазец
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
061 157 00 30
ntodorovski@hotmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 121 81 68
emilija_komazec@yahoo.com
АК Ниш
Јелена Жарић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 128 51 86
adv.zaric@gmail.com
АК Ниш
6155 Предраг Митић
6156 Предраг Митић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
062 523 460
advokatmitic@open.telekom.rs
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
062 296 880
/
АК Ниш
6157 Селена Јанковић
6158 Мирјана Јањић
адвокат
Зајечар
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
062 324 713
advokatlija@gmail.com
АК Зајечар
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 221 01 14
/
АК Ниш
6159 Ивана Панајотовић
6160 Боривоје Коцић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 242 26 62
panajotovicivana@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Лебане
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
065 277 26 25
/
АК Ниш
6154
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 455 27 31
mklikovac@gmail.com
АК Ниш
6162 Иванка Тодоров
6163 Игор Живковић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
060 021 27 67
todorov_naissus@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 209 22 64
szk.adv@gmail.com
АК Ниш
6164 Маја Пантић Поздер
6165 Здравко С. Ђорђевић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 146 84 03
maja_pantic@medianis.net
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 162 19 09
/
АК Ниш
6161
Миљана Кликовац
6166
Ана Игић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
065 674 04 94
anaigic82@gmail.com
АК Ниш
6167
Милан Максимовић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 643 43 57
office@kancelarijapetrovic.com
АК Ниш
6168
Наташа Глумац
адвокат
Нови Сад
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 144 19 97
natasa.glumac@gmail.com АК Војводине
6169 Јелена Вулетић
6170 Дејан Бокан
адвокат
Нови Сад
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
060 509 52 12
jelenna2006@hotmail.com АК Војводине
адвокат
Бачка Паланка
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
065 258 25 58
dejan.bokan@eunet.rs
АК Војводине
6171 Иван М. Костић
6172 Наташа А. Николић
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 427 43 79
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 926 47 03
nnikolicnis@yahoo.com
АК Ниш
Срба С. Ракић
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 877 70 01
/
АК Ниш
6173
6174
Веселин Савић
6175 Милош Димитријевић
6176 Петар Ракочевић
6177 Марко Станковић
6178 Владимир Ненезић
Дијана Арсенов
6179
адвокат
Лесковац
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 191 33 43
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 236 87 30
dmilos@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
069 306 80 85
petarrakocevic@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Београд
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
064 160 86 16
АК Београд
адвокат
Београд
Ниш
3.3.2012.
II фаза комплет
063 252 123
адвокат
Инђија
Београд
20.10.2012.
комплет
069 213 11 26
20.10.2012.
комплет
060 555 70 75
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
6180
Јелена Даниловић
адвокат
Београд
Београд
6181
Владимир Пантелић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 113 65 19
6182 Александар Алексић
6183 Иван Аврамовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 772 83 31
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 583 180
6184 Слободан Андрејевић
6185 Марко Анђелковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 410 53 56
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 110 03 94
Срђан Арсић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 888 55 58
6187 Раде Бабовић
6188 Гојко Благојевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 210 80 21
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 457 04 00
6189 Петар Бојовић
6190 Игор Боснић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 377 17 73
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 313 60 02
6191 Ивана Бранковић
6192 Борко Васојевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 121 61 48
062 960 02 96
6186
6193
Јелена Виденовић
6194 Вања Видојковић
6195 Милош Влаховић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 140 01 44
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 149 76 45
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 165 63 02
6196 Иван Вукасовић
6197 Тијана Гајић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 662 602
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
062 124 38 02
Сања Главонић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 303 171
20.10.2012.
комплет
065 270 37 75
6198
6199
Предраг Дикић
адвокат
Београд
Београд
6200
Јасмин Душтинац
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 488 988
6201 Ноел Ђуришић
6202 Невена Зиндовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 216 181
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 739 80 56
6203 Лела Игњатовић
6204 Ивана Јањић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 829 06 20
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
011 262 04 02
Игор Јањић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
060 046 01 03
6205
АК Београд
АК Војводине
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
6206
Марко Јанковић
6207 Немања Јекић
6208 Ивана Јовановић
6209 Марко Јоксић
6210 Ана Каличанин
6211
Ирена Кнежевић
6212
Радомир Којић
6213
Милош Костић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 180 82 70
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 993 57 45
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 848 04 62
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 153 19 80
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 911 81 81
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 336 868
20.10.2012.
комплет
063 806 04 90
адвокат
Београд
Београд
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 482 36 96
6214 Марко Лазовић
6215 Владимир Лаиновић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 120 07 00
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 812 45 82
6216 Лидија Лалетин
6217 Милош Лекић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 208 427
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 723 62 35
6218
Миља Марић
6219 Гордана Матић
6220 Невенка Меанџија Живковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 870 66 86
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 183 29 39
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
060 767 67 16
6221 Милош Милићевић
6222 Љубица Миљковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 548 24 25
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 347 515
6223 Филип Мирић
6224 Јована Митић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
066 300 700
063 771 81 99
6225
Ђорђе Николић
6226 Иван Николић
6227 Мирослав Николић
6228 Невена Николић
6229 Смиљка Нинић
6230
Миро Оровић
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 565 15 18
адвокат
Обреновац
Београд
20.10.2012.
комплет
064 575 30 54
адвокат
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
066 296 379
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 088 33 39
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 234 380
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 182 79 24
064 168 65 06
6231
Владимир Павловић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
6232
Жељко Павловић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 856 01 72
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
060 402 22 25
6233 Ива Петровић
6234 Небојша Петровић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 294 10 09
6235 Ђорђе Поледица
6236 Владимир Поповић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 701 07 18
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 437 08 42
Горан Поповић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 858 52 95
6237
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
6238
Ивана Портић
6239 Милош Протић
6240 Ивана Пузовић
6241 Маја Раднић
6242 Марко Радојевић
6243
Никола Рашић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 275 87 70
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 239 860
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 167 22 29
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 276 72 65
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
060 487 77 44
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 897 79 77
20.10.2012.
комплет
063 372 413
6244
Ђорђе Симић
6245
Марија Симић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
062 402 491
6246 Татјана Сретковић
6247 Стефан Стојановић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 330 55 54
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 324 431
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 276 48 00
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 563 666
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
011 665 98 20
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 009 09 90
6248 Андријана Стефановски
6249 Дијана Стојановић
6250
Ивана Стојановић
6251 Миливоје Судимац
6252 Љиљана Сужњевић
6253 Драгана Тасић
6254 Јована Тодоровић
6255 Кристина Тодоровић
6256 Мила Трифуновић
адвокат
Београд
Београд
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 274 494
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 387 078
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
060 655 90 12
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 218 59 30
20.10.2012.
комплет
064 291 40 63
адвокат
Београд
Београд
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 225 89 78
6258 Дарко Ћосовић
6259 Тијана Угарковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 599 06 57
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 749 63 48
6260 Иван Фанка
6261 Александар Шварц
адвокат
Београд
Обреновац
20.10.2012.
комплет
064 237 85 82
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 171 73 42
Владимир Шеледа
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 246 10 67
20.10.2012.
комплет
/
6257
6262
Сања Ћериман
6263
Лидија Милутиновић
6264
Селимир Антонић
адвокат
Београд
Београд
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 383 473
6265 Бранко Бабић
6266 Владимир Вигњевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 666 440
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 253 50 75
6267 Драгица Вигњевић
6268 Ђуро Врањеш
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 811 513
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 838 50 23
Горан Вујичић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 149 75 31
6269
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
Ивана Вулићевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 337 33 79
6271 Веселин Дамјановић
6272 Неђељко Дамјановић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 248 388
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 019 93 67
6273 Јелена Доведан
6274 Бојана Дробњак
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
011 398 36 10
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 342 00 00
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 392 242
063 779 30 25
6270
6275
Јована Ђорђевић
6276
Марко Ђурић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
6277
Александар Ђурковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 307 91 03
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 203 883
6278 Зоран Ећимовић
6279 Никола Жарковић
6280 Марко Здјелар
6281 Милош Зековић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 376 55 88
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 433 33 34
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 331 515
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 184 46 49
6283 Милан Ијачић
6284 Илија Илијевски
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 858 54 58
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
060 616 19 77
6285 Милан Јанићијевић
6286 Александра Јовановић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 848 56 14
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
060 555 93 16
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 196 78 57
011 369 02 77
6282
Огњен Зиндовић
6287 Иван Кажић
6288 Игор Комљеновић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
Милан Костић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 176 16 75
6290 Милица Краварски
6291 Лазар Крстић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
060 440 54 46
6289
6292 Мирослав Лазаревић
6293 Александар Мајкић
6294
Ксенија Мајкић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 622 09 99
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
060 404 14 04
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
062 886 02 82
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
062 404 400
065 565 65 36
6295
Маја Максимовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
6296
Јелена Максић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 377 969
6297 Јован Маринковић
6298 Живко Марјановић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 453 835
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
062 702 728
6299 Ђорђе Марковић
6300 Недељко Марковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 231 32 15
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 219 89 81
Драгана Милићевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 184 84 47
6301
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 438 388
6303 Биљана Миловановић
6304 Марко Милојевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 293 90 74
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 123 57 63
6305 Горан Милосављевић
6306 Урош Милосављевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 225 74 70
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 630 47 07
Драгомир Мрдаљ
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 160 13 15
064 151 83 18
6302
6307
Душко Миљуш
6308
Милош Мршовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
6309
Бојан Николић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 110 77 67
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 764 62 92
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 226 01 60
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 682 51 12
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 999 93 51
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 618 52 20
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 239 59 82
6310 Ђорђе Николић
6311 Јелена Николић
6312 Никола Николић
6313 Тихомир Огњановић
6314
Александар Оленик
6315 Илинка Опарница
6316 Драгослав Оташевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 297 31 91
6317 Кристина Павловић
6318 Марко Паић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 438 74 92
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 209 62 89
6319 Лука Пајчин
6320 Бојан Перић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 394 29 40
060 346 72 00
6321
Јадранка Петровић
6322 Јасмина Петровић
6323 Марко Петровић
6324 Маја Подунавац
6325 Владимир Поповић
6326
Драгана Поповић
6327
Зоран Поповић
6328
Милица Поповић
6329 Ђорђе Протић
6330 Марија Радовановић Павловић
6331 Тијана Ристић
6332 Радиша Роскић
6333
Жељко Санковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 112 11 28
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 906 96 98
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
069 847 06 12
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
060 571 44 18
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 200 05 68
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 149 81 20
20.10.2012.
комплет
011 323 38 52
адвокат
Београд
Београд
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 178 14 04
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 613 70 49
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 223 071
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 454 055
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
065 585 55 88
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 192 19 01
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
6334
Гордана Спасојевић
6335 Иван Станикић
6336 Марија Станковић
6337 Милица Станковић
6338 Живојин Стефановић
6339
Данијела Стојаковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
062 322 417
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 399 561
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
062 865 90 32
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 873 20 46
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
011 322 00 32
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
062 604 242
20.10.2012.
комплет
060 323 31 95
6340
Драган Стојковић
6341
Анита Таков
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 215 004
6342 Златко Тошић
6343 Милан Трајковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 717 99 73
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 154 56 00
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
063 850 65 13
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 243 43 59
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 270 27 25
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
062 553 155
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 558 21 66
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
064 152 13 61
6344 Милан Туцаковић
6345 Јелена Ћирић
6346
Бојана Чворовић
6347 Лидија Човић
6348 Александар Шестић
6349 Горан Шкеро
6350 Биљана Пријић
адвокат
Београд
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
комплет
/
/
Београд
20.10.2012.
комплет
062 111 19 82
Београд
20.10.2012.
комплет
060 672 02 52
Београд
20.10.2012.
комплет
063 781 49 06
Београд
20.10.2012.
комплет
064 135 49 76
Београд
20.10.2012.
комплет
064 141 93 62
Београд
20.10.2012.
комплет
/
Београд
20.10.2012.
комплет
063 702 36 16
20.10.2012.
комплет
063 620 021
6351 Марија Мужевић
6352 Велимир Бјелановић
адвокат
Нови Сад
Милош Василије
адвокат
Панчево
6354 Бојан Вјештица
6355 Миле Гак
адвокат
Зрењанин
адвокат
Инђија
6356 Никола Главашевић
6357 Владимир Ђуричић
адвокат
Сремска Митровица
адвокат
Рума
адвокат
Стара Пазова
6353
6358
Синиша Јокић
6359
Немања Коларић
6360
Олег Копривица
Београд
адвокат
Инђија
Београд
адвокат
Панчево
Београд
20.10.2012.
комплет
063 773 59 41
6361 Бојана Косановић
6362 Ана Крунић Шеврт
адвокат
Сремска Митровица
Београд
20.10.2012.
комплет
063 817 56 45
адвокат
Инђија
Београд
20.10.2012.
комплет
063 582 997
6363 Марији Љаљић
6364 Дане Лужаић
адвокат
Вршац
Београд
20.10.2012.
комплет
063 898 16 54
адвокат
Зрењанин
Београд
20.10.2012.
комплет
063 547 317
Јован Маливук
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
комплет
062 770 015
6365
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
6366
Сања Мандарић
6367 Борис Мандић
6368 Слађана Марковић Баста
адвокат
Панчево
Београд
20.10.2012.
комплет
069 226 28 64
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
комплет
064 144 23 10
адвокат
Бачка Топола
Београд
20.10.2012.
комплет
062 178 92 28
6369 Слобода Мидоровић
6370 Марко Николић
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
комплет
063 846 15 02
адвокат
Панчево
Београд
20.10.2012.
комплет
063 319 338
Милан Орловић
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
комплет
060 631 12 17
20.10.2012.
комплет
063 516 870
6371
6372
Горан Павлов
адвокат
Нови Сад
6373
Борислав Пупавац
адвокат
Сремска Митровица
Београд
20.10.2012.
комплет
064 370 45 30
адвокат
Вршац
Београд
20.10.2012.
комплет
063 808 51 60
6374 Жељко Пупавац
6375 Радина Рајаковић
6376 Тијана Ранисављевић
6377 Едита Славковић
Београд
адвокат
Сремска Митровица
Београд
20.10.2012.
комплет
063 522 718
адвокат
Инђија
Београд
20.10.2012.
комплет
065 830 17 19
адвокат
Сомбор
Београд
20.10.2012.
комплет
025 28 911
Немања Славковић
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
комплет
065 333 00 53
6379 Милутин Сретеновић
6380 Александар Стојаковић
адвокат
Сремска Митровица
Београд
20.10.2012.
комплет
064 122 07 18
адвокат
Вршац
Београд
20.10.2012.
комплет
065 331 98 97
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
комплет
063 495 221
6378
6381 Жика Суботин
6382 Марина Суботић
адвокат
Зрењанин
Београд
20.10.2012.
комплет
065 409 66 04
6383 Бојана Табаковић
6384 Владимир Хоровиц
адвокат
Зрењанин
Београд
20.10.2012.
комплет
063 512 545
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
комплет
064 505 35 32
Младен Бешић
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
адвокат
Крушевац
Београд
20.10.2012.
комплет
6386 Вера Бојовић
6387 Милан Босика
адвокат
Ужице
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Чачак
Београд
20.10.2012.
комплет
6388 Владан Вујић
6389 Ениса Гицић
адвокат
Крушевац
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Чајетина
Београд
20.10.2012.
комплет
20.10.2012.
комплет
6385
6390
Славица Дидановић
6391
Миломир Драшковић
6392
Рада Ђинђић
адвокат
Варварин
Београд
20.10.2012.
комплет
6393 Владан Ивановић
6394 Душан Илић
адвокат
Крушевац
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
комплет
6395 Зоран Јаблановић
адвокат
Краљево
Београд
20.10.2012.
комплет
6396 Снежана Кнежевић Радовановић
адвокат
Пожега
Београд
20.10.2012.
комплет
Катарина Ковачевић Илић
адвокат
Чачак
Београд
20.10.2012.
комплет
6397
адвокат
Трстеник
Београд
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
6398
Бисенија Лазаревић
6399 Ивана Лакићевић
6400 Мирјана Миладиновић
6401 Слађана Миладиновић
6402 Дејан Милевић
6403
Марија Милетић
6404
Драган Миливојевић
6405
Споменка Милојковић
адвокат
Горњи Милановац
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Горњи Милановац
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Краљево
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Варварин
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Крушевац
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Чачак
Београд
20.10.2012.
комплет
20.10.2012.
комплет
адвокат
Крушевац
Београд
адвокат
Варварин
Београд
20.10.2012.
комплет
6406 Марија Милошевић
6407 Владица Николић
адвокат
Ариље
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Чачак
Београд
20.10.2012.
комплет
6408 Радиша Петрић
6409 Милош Радомировић
адвокат
Ужице
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
комплет
Данијела Рајић
адвокат
Варварин
Београд
20.10.2012.
комплет
6411 Милутин Ракић
6412 Бошко Роглић
адвокат
Александровац
Београд
20.10.2012.
комплет
6410
адвокат
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
комплет
6413 Миле Секулић
6414 Томислав Станковић
адвокат
Ивањица
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Чачак
Београд
20.10.2012.
комплет
6415 Емир Танкосић
6416 Емир Фетаховић
адвокат
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
20.10.2012.
комплет
Дарко Ценић
Нови Пазар
Београд
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
адвокат
Ужице
Београд
20.10.2012.
комплет
6418 Весна Цукавац
6419 Дејан Чукић
адвокат
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Чачак
Београд
20.10.2012.
комплет
6420 Светлана Шаптовић
6421 Милисав Курмазовић
адвокат
Краљево
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
/
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
комплет
063 368 469
064 341 64 78
6417
6422
Дејан Божић
Шабац
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
комплет
063 271 328
адвокат
Владимирци
Београд
20.10.2012.
комплет
064 318 97 20
6423
Драгица Бркић
адвокат
6424
Александар Веселиновић
6425 Дарко Вићић
6426 Александар Грујичић
6427 Тамара Деспотовић
6428 Владимир Драгићевић
6429
Саша Драјић
адвокат
Крупањ
Београд
20.10.2012.
комплет
065 329 92 30
адвокат
Мали Зворник
Београд
20.10.2012.
комплет
063 801 16 54
адвокат
Лозница
Београд
20.10.2012.
комплет
063 867 11 79
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
комплет
063 249 678
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
6430
Предраг Ђурић
6431 Анђелка Ђуричић
6432 Ана Јовановић
6433 Милица Јосимовић
6434 Слађана Јосиповић
6435
Весна Комарчевић
адвокат
Лозница
Београд
20.10.2012.
комплет
063 839 59 16
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
комплет
066 002 322
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
комплет
014 222 530
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
комплет
063 886 96 28
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
комплет
060 729 87 98
адвокат
Лозница
Београд
20.10.2012.
комплет
015 882 672
064 448 56 06
6436
Жељко Лекић
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
комплет
6437
Наташа Лукић
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
комплет
064 286 25 90
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
комплет
062 337 445
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
комплет
014 239 708
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
комплет
064 158 07 35
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
комплет
064 194 97 37
адвокат
Уб
Београд
20.10.2012.
комплет
063 331 960
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
комплет
064 124 08 31
адвокат
Лозница
Београд
20.10.2012.
комплет
060 360 82 44
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
комплет
069 229 15 05
адвокат
Лозница
Београд
20.10.2012.
комплет
064 196 02 30
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
комплет
015 311 654
/
6438 Викторија Маџаревић Чичулић
6439 Милан Мијаиловић
6440 Драган Милинковић
6441 Мирјана Милојевић
6442
Милоје Мојићевић
6443 Зорица Панић Драгићевић
6444 Душан Филиповић
6445 Милош Филиповић
6446 Станоје Филиповић
6447 Милан Чичулић
6448 Миломир Петровић
адвокат
Лозница
Београд
20.10.2012.
комплет
Веснa Братковић
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
комплет
060 234 23 65
6450 Ивана Вељковић
6451 Верица Видовић
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
комплет
063 611 018
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
комплет
064 291 06 49
6452 Драгослав Глогоњац
6453 Јулијана Драшковић
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
комплет
062 223 009
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
комплет
064 403 48 00
адвокат
Јагодина
Београд
20.10.2012.
комплет
065 231 93 23
062 663 554
6449
6454
Маја Дукић
6455 Јелена Јаковљевић Видосављевић
6456
Јелена Јоксимовић Брашић
6457 Марија Максимовић
6458 Јадранка Марјановић
6459 Бобан Матић
6460 Борка Ракоњац
6461
Саша Мркаљ
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
комплет
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
комплет
065 561 57 25
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
комплет
064 236 40 82
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
комплет
064 172 02 60
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
комплет
065 322 555
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
комплет
060 064 77 06
адвокат
Јагодина
Београд
20.10.2012.
комплет
063 638 021
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Ниш
АК Ниш
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
адвокат
Деспотовац
Београд
20.10.2012.
комплет
063 612 775
6463 Ивана Станковић
6464 Невена Бркић
адвокат
Јагодина
Београд
20.10.2012.
комплет
064 273 96 65
адвокат
Смедеревска Паланка
Београд
20.10.2012.
комплет
064 285 00 26
6465 Никола Драгомировић
6466 Душан Ђорђевић
адвокат
Пожаревац
Београд
20.10.2012.
комплет
060 755 75 10
адвокат
Пожаревац
Београд
20.10.2012.
комплет
069 211 19 81
Београд
20.10.2012.
комплет
063 879 05 17
20.10.2012.
комплет
064 212 38 58
6462
Јездимир Стојановић
6467
Гордана Живковић
адвокат
Велика Плана
6468
Миланка Југовић
адвокат
Смедеревска Паланка
6469
Драган Миловановић
адвокат
Велико Градиште
Београд
20.10.2012.
комплет
063 349 923
6470 Бојан Милосављевић
6471 Сузана Вучковић
адвокат
Велико Градиште
Београд
20.10.2012.
комплет
063 819 37 87
адвокат
Ниш
Београд
20.10.2012.
комплет
069 777 507
6472 Александар Перуновић
6473 Дијана Арсенов
адвокат
Лесковац
Београд
20.10.2012.
комплет
/
адвокат
Инђија
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
069 213 11 26
6474 Јелена Даниловић
6475 Владимир Пантелић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 555 70 75
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 113 65 19
Александар Алексић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 772 83 31
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 583 180
адвокат
6476
6477 Иван Аврамовић
6478 Слободан Андрејевић
Београд
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 410 53 56
6479 Марко Анђелковић
6480 Срђан Арсић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 110 03 94
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 888 55 58
Раде Бабовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 210 80 21
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 457 04 00
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 377 17 73
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 313 60 02
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 121 61 48
6481
6482 Гојко Благојевић
6483 Петар Бојовић
6484 Игор Боснић
6485 Ивана Бранковић
6486
Борко Васојевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 960 02 96
6487
Јелена Виденовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 140 01 44
6488
Вања Видојковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 149 76 45
6489 Милош Влаховић
6490 Иван Вукасовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 165 63 02
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 662 602
6491 Тијана Гајић
6492 Сања Главонић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 124 38 02
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 303 171
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 270 37 75
6493
Предраг Дикић
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Пожаревац
АК Пожаревац
АК Пожаревац
АК Пожаревац
АК Пожаревац
АК Пожаревац
АК Пожаревац
АК Ниш
АК Ниш
АК Војводине
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
Јасмин Душтинац
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 488 988
6495 Ноел Ђуришић
6496 Невена Зиндовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 216 181
6494
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 739 80 56
6497 Лела Игњатовић
6498 Ивана Јањић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 829 06 20
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
011 262 04 02
6499
Игор Јањић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 046 01 03
6500
Марко Јанковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 180 82 70
6501
Немања Јекић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 993 57 45
6502 Ивана Јовановић
6503 Марко Јоксић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 848 04 62
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 153 19 80
6504 Ана Каличанин
6505 Ирена Кнежевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 911 81 81
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 336 868
Радомир Којић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 806 04 90
6507 Милош Костић
6508 Марко Лазовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 482 36 96
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 120 07 00
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 812 45 82
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 208 427
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 723 62 35
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 870 66 86
6506
6509 Владимир Лаиновић
6510 Лидија Лалетин
6511 Милош Лекић
6512 Миља Марић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 183 29 39
6514 Невенка Меанџија Живковић
6515 Милош Милићевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 767 67 16
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 548 24 25
6516 Љубица Миљковић
6517 Филип Мирић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 347 515
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
066 300 700
6518
Јована Митић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 771 81 99
6519
Ђорђе Николић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 565 15 18
6520
Иван Николић
адвокат
Обреновац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 575 30 54
6521 Мирослав Николић
6522 Невена Николић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
066 296 379
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 088 33 39
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 234 380
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 182 79 24
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 168 65 06
6513
Гордана Матић
6523 Смиљка Нинић
6524 Миро Оровић
6525
Владимир Павловић
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
6526
Жељко Павловић
6527 Ива Петровић
6528 Небојша Петровић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 856 01 72
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 402 22 25
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 294 10 09
6529 Ђорђе Поледица
6530 Владимир Поповић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 701 07 18
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 437 08 42
6531
Горан Поповић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 858 52 95
6532
Ивана Портић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 275 87 70
6533
Милош Протић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 239 860
6534 Ивана Пузовић
6535 Маја Раднић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 167 22 29
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 276 72 65
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 487 77 44
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 897 79 77
Ђорђе Симић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 372 413
6539 Марија Симић
6540 Татјана Сретковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 402 491
6536 Марко Радојевић
6537 Никола Рашић
6538
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 330 55 54
6541 Стефан Стојановић
6542 Андријана Стефановски
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 324 431
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 276 48 00
6543 Дијана Стојановић
6544 Ивана Стојановић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 563 666
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
011 665 98 20
6545
Миливоје Судимац
6546 Љиљана Сужњевић
6547 Драгана Тасић
6548 Јована Тодоровић
6549 Кристина Тодоровић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 009 09 90
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 274 494
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 387 078
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 655 90 12
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 218 59 30
6550
Мила Трифуновић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 291 40 63
6551
Сања Ћериман
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 225 89 78
6552
Дарко Ћосовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 599 06 57
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 749 63 48
6553 Тијана Угарковић
6554 Иван Фанка
6555 Александар Шварц
6556 Владимир Шеледа
6557
Лидија Милутиновић
адвокат
Београд
Обреновац
20.10.2012.
II фаза комплет
064 237 85 82
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 171 73 42
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 246 10 67
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 383 473
6559 Бранко Бабић
6560 Владимир Вигњевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 666 440
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 253 50 75
6561 Драгица Вигњевић
6562 Ђуро Врањеш
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 811 513
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 838 50 23
6563
Горан Вујичић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 149 75 31
6564
Ивана Вулићевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 337 33 79
6565
Веселин Дамјановић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 248 388
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 019 93 67
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
011 398 36 10
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 342 00 00
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 392 242
6558
Селимир Антонић
6566 Неђељко Дамјановић
6567 Јелена Доведан
6568 Бојана Дробњак
6569 Јована Ђорђевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 779 30 25
6571 Александар Ђурковић
6572 Зоран Ећимовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 307 91 03
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 203 883
6573 Никола Жарковић
6574 Марко Здјелар
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 376 55 88
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 433 33 34
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 331 515
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 184 46 49
Милан Ијачић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 858 54 58
6578 Илија Илијевски
6579 Милан Јанићијевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 616 19 77
6570
Марко Ђурић
6575 Милош Зековић
6576 Огњен Зиндовић
6577
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 848 56 14
6580 Александра Јовановић
6581 Иван Кажић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 555 93 16
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 196 78 57
6582
Игор Комљеновић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
011 369 02 77
6583
Милан Костић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 176 16 75
6584
Милица Краварски
6585 Лазар Крстић
6586 Мирослав Лазаревић
6587 Александар Мајкић
6588 Ксенија Мајкић
6589
Маја Максимовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 440 54 46
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 622 09 99
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 404 14 04
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 886 02 82
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 404 400
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 565 65 36
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
Јелена Максић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 377 969
6591 Јован Маринковић
6592 Живко Марјановић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 453 835
адвокат
6590
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 702 728
6593 Ђорђе Марковић
6594 Недељко Марковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 231 32 15
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 219 89 81
6595
Драгана Милићевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 184 84 47
6596
Душко Миљуш
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 438 388
6597
Биљана Миловановић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 293 90 74
6598 Марко Милојевић
6599 Горан Милосављевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 123 57 63
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 225 74 70
6600 Урош Милосављевић
6601 Драгомир Мрдаљ
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 630 47 07
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 160 13 15
Милош Мршовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 151 83 18
6603 Бојан Николић
6604 Ђорђе Николић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 110 77 67
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 764 62 92
6605 Јелена Николић
6606 Никола Николић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 226 01 60
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 682 51 12
6607 Тихомир Огњановић
6608 Александар Оленик
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 999 93 51
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 618 52 20
6602
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 239 59 82
6610 Драгослав Оташевић
6611 Кристина Павловић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 297 31 91
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 438 74 92
6612 Марко Паић
6613 Лука Пајчин
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 209 62 89
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 394 29 40
6614
Бојан Перић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 346 72 00
6615
Јадранка Петровић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 112 11 28
6616
Јасмина Петровић
6609
Илинка Опарница
6617 Марко Петровић
6618 Маја Подунавац
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 906 96 98
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
069 847 06 12
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 571 44 18
6619 Владимир Поповић
6620 Драгана Поповић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 200 05 68
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 149 81 20
Зоран Поповић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
011 323 38 52
6621
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
6622
Милица Поповић
6623 Ђорђе Протић
6624 Марија Радовановић Павловић
6625 Тијана Ристић
6626 Радиша Роскић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 178 14 04
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 613 70 49
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 223 071
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 454 055
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 585 55 88
6627
Жељко Санковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 192 19 01
6628
Гордана Спасојевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 322 417
6629
Иван Станикић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 399 561
6630 Марија Станковић
6631 Милица Станковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 865 90 32
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 873 20 46
6632 Живојин Стефановић
6633 Данијела Стојаковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
011 322 00 32
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 604 242
Драган Стојковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 323 31 95
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 215 004
6634
6635 Анита Таков
6636 Златко Тошић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 717 99 73
6637 Милан Трајковић
6638 Милан Туцаковић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 154 56 00
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 850 65 13
6639 Јелена Ћирић
6640 Бојана Чворовић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 243 43 59
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 270 27 25
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 553 155
6642 Александар Шестић
6643 Горан Шкеро
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 558 21 66
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 152 13 61
6644 Биљана Пријић
6645 Марија Мужевић
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Београд
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
/
/
6641
Лидија Човић
6646
Велимир Бјелановић
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 111 19 82
6647
Милош Василије
адвокат
Панчево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 672 02 52
6648
Бојан Вјештица
адвокат
Зрењанин
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 781 49 06
6649 Миле Гак
6650 Никола Главашевић
адвокат
Инђија
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 135 49 76
адвокат
Сремска Митровица
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 141 93 62
адвокат
Рума
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
/
адвокат
Стара Пазова
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 702 36 16
адвокат
Инђија
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 620 021
6651 Владимир Ђуричић
6652 Синиша Јокић
6653
Немања Коларић
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
адвокат
Панчево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 773 59 41
6655 Бојана Косановић
6656 Ана Крунић Шеврт
адвокат
Сремска Митровица
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 817 56 45
адвокат
Инђија
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 582 997
6657 Марији Љаљић
6658 Дане Лужаић
адвокат
Вршац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 898 16 54
адвокат
Зрењанин
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 547 317
6659
Јован Маливук
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 770 015
6660
Сања Мандарић
адвокат
Панчево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
069 226 28 64
6661
Борис Мандић
6654
Олег Копривица
6662 Слађана Марковић Баста
6663 Слобода Мидоровић
6664 Марко Николић
6665 Милан Орловић
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 144 23 10
адвокат
Бачка Топола
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 178 92 28
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 846 15 02
адвокат
Панчево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 319 338
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 631 12 17
Горан Павлов
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 516 870
6667 Борислав Пупавац
6668 Жељко Пупавац
адвокат
Сремска Митровица
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 370 45 30
адвокат
Вршац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 808 51 60
6669 Радина Рајаковић
6670 Тијана Ранисављевић
адвокат
Сремска Митровица
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 522 718
6666
6671 Едита Славковић
6672 Немања Славковић
Инђија
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 830 17 19
Сомбор
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
025 28 911
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 333 00 53
адвокат
Сремска Митровица
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 122 07 18
6674 Александар Стојаковић
6675 Жика Суботин
адвокат
Вршац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 331 98 97
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 495 221
6676 Марина Суботић
6677 Бојана Табаковић
адвокат
Зрењанин
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 409 66 04
адвокат
Зрењанин
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 512 545
6673
Милутин Сретеновић
адвокат
адвокат
6678
Владимир Хоровиц
адвокат
Нови Сад
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 505 35 32
6679
Младен Бешић
адвокат
Крушевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6680
Вера Бојовић
адвокат
Ужице
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Чачак
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Крушевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Чајетина
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Трстеник
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
/
/
/
/
/
/
/
6681 Милан Босика
6682 Владан Вујић
6683 Ениса Гицић
6684 Славица Дидановић
6685
Миломир Драшковић
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Војводине
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
Краљево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6715 Милисав Курмазовић
6716 Дејан Божић
адвокат
/
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 368 469
6717 Драгица Бркић
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 341 64 78
Рада Ђинђић
адвокат
Варварин
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6687 Владан Ивановић
6688 Душан Илић
адвокат
Крушевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6689 Зоран Јаблановић
адвокат
Краљево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6690 Снежана Кнежевић Радовановић
адвокат
Пожега
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6691
Катарина Ковачевић Илић
адвокат
Чачак
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6692
Бисенија Лазаревић
адвокат
Горњи Милановац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6693
Ивана Лакићевић
адвокат
Горњи Милановац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6694 Мирјана Миладиновић
6695 Слађана Миладиновић
адвокат
Краљево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Варварин
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Крушевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Чачак
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Крушевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Варварин
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Ариље
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Чачак
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6686
6696 Дејан Милевић
6697 Марија Милетић
6698
Драган Миливојевић
6699 Споменка Милојковић
6700 Марија Милошевић
6701 Владица Николић
6702 Радиша Петрић
6703 Милош Радомировић
6704 Данијела Рајић
Ужице
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Варварин
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Александровац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6706 Бошко Роглић
6707 Миле Секулић
адвокат
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Ивањица
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6708 Томислав Станковић
6709 Емир Танкосић
адвокат
Чачак
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6710
Емир Фетаховић
адвокат
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6711
Дарко Ценић
адвокат
Ужице
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6712
Весна Цукавац
адвокат
Нови Пазар
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
6713 Дејан Чукић
6714 Светлана Шаптовић
адвокат
Чачак
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
адвокат
6705
Милутин Ракић
адвокат
адвокат
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Чачак
АК Шабац
АК Шабац
6718
Александар Веселиновић
6719 Дарко Вићић
6720 Александар Грујичић
6721 Тамара Деспотовић
6722 Владимир Драгићевић
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 271 328
адвокат
Владимирци
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 318 97 20
адвокат
Крупањ
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 329 92 30
адвокат
Мали Зворник
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 801 16 54
адвокат
Лозница
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 867 11 79
6723
Саша Драјић
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 249 678
6724
Предраг Ђурић
адвокат
Лозница
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 839 59 16
6725
Анђелка Ђуричић
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
066 002 322
6726 Ана Јовановић
6727 Милица Јосимовић
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
014 222 530
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 886 96 28
6728 Слађана Јосиповић
6729 Весна Комарчевић
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 729 87 98
адвокат
Лозница
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
015 882 672
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 448 56 06
6731 Наташа Лукић
6732 Викторија Маџаревић Чичулић
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 286 25 90
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 337 445
6733 Милан Мијаиловић
6734 Драган Милинковић
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
014 239 708
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 158 07 35
6735 Мирјана Милојевић
6736 Милоје Мојићевић
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 194 97 37
адвокат
Уб
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 331 960
6730
Жељко Лекић
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 124 08 31
6738 Душан Филиповић
6739 Милош Филиповић
адвокат
Лозница
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 360 82 44
адвокат
Ваљево
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
069 229 15 05
6740 Станоје Филиповић
6741 Милан Чичулић
адвокат
Лозница
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 196 02 30
адвокат
Шабац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
015 311 654
6742
Миломир Петровић
адвокат
Лозница
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
/
6743
Веснa Братковић
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 234 23 65
6744
Ивана Вељковић
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 611 018
6745 Верица Видовић
6746 Драгослав Глогоњац
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 291 06 49
6737
Зорица Панић Драгићевић
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 223 009
6747 Јулијана Драшковић
6748 Маја Дукић
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 403 48 00
адвокат
Јагодина
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 231 93 23
6749 Јелена Јаковљевић Видосављевић
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
062 663 554
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Шабац
АК Ниш
АК Ниш
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
6755
Саша Мркаљ
адвокат
Јагодина
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 638 021
6756
Јездимир Стојановић
адвокат
Деспотовац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 612 775
6757
Ивана Станковић
адвокат
Јагодина
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 273 96 65
6758 Невена Бркић
6759 Никола Драгомировић
адвокат
Смедеревска Паланка
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 285 00 26
адвокат
Пожаревац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 755 75 10
6760 Душан Ђорђевић
6761 Гордана Живковић
адвокат
Пожаревац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
069 211 19 81
адвокат
Велика Плана
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 879 05 17
Миланка Југовић
адвокат
Смедеревска Паланка
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 212 38 58
6763 Драган Миловановић
6764 Бојан Милосављевић
адвокат
Велико Градиште
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 349 923
адвокат
Велико Градиште
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
063 819 37 87
адвокат
Ниш
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
069 777 507
адвокат
Лесковац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
062 454 465
advokatvojinovic@hotmail.com
АК Ниш
063 886 70 48
miodrag79@yahoo.com
АК Ниш
6750
Јелена Јоксимовић Брашић
6751 Марија Максимовић
6752 Јадранка Марјановић
6753 Бобан Матић
6754 Борка Ракоњац
6762
6765 Сузана Вучковић
6766 Александар Перуновић
6767 Војкан Војиновић
6768 Миодраг Игњатовић
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 561 57 25
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 236 40 82
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
064 172 02 60
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
065 322 555
адвокат
Крагујевац
Београд
20.10.2012.
II фаза комплет
060 064 77 06
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Крагујевац
АК Пожаревац
АК Пожаревац
АК Пожаревац
АК Пожаревац
АК Пожаревац
АК Пожаревац
АК Пожаревац
АК Ниш
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
064 152 24 03
milosevic.sonja@gmail.com
АК Ниш
6770 Наташа Куљак
6771 Жарко Шурбатовић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
063 301 113
natasakuljak@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
065 516 24 89
z.surbatovic@gmail.com
АК Ниш
6772 Ратомир Крстић
6773 Данило Петровић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
064 247 44 84
ratomir.krstic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
комплет
069 131 41 42
danilopetrovic83@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
комплет
069 783 636
zarko_62@yahoo.com
АК Ниш
060 426 02 76
npavlovic1508@gmail.com
АК Ниш
6769
6774
Соња Милошевић
Жарко М. Станисављевић
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
комплет
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
064 312 54 99
zoran.pesic@rahdzizovic.rs
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
комплет
064 144 35 09
nikola.stankovic081@gmail.com
АК Ниш
6775
Наташа Павловић
адвокат
6776
Зоран Пешић
6777 Никола Станковић
6778 Томислав Стојановић
6779 Александар Младеновић
6780 Александра Стојановић
6781
Александар Петковић
адвокат
Власотинце
Ниш
17.11.2012.
комплет
063 170 22 41
/
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
комплет
069 194 11 11
gandi986@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
комплет
061 169 52 75
sakiadvokat@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
комплет
060 766 97 66
/
АК Ниш
Весна Костић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
064 207 90 83
vesna.kostic.nis@gmail.com
АК Ниш
6783 Јасна Максимовић
6784 Милан Динић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
064 635 52 65
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
064 530 50 53
advdinic@hotmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
063 314 200
milicanozica@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Панчево
Ниш
17.11.2012.
комплет
063 321 757
advokatvladimirperovic@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Врање
Ниш
17.11.2012.
комплет
063 754 51 97
/
АК Ниш
17.11.2012.
комплет
064 065 83 14
zorandjo@gmail.com
АК Ниш
6782
6785 Милица Ножица
6786 Владимир Перовић
6787 Далибор Пешић
6788 Зоран Р.Ђорђевић
адвокат
Ниш
Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
063 850 70 32
vladan@nebojsa.com
АК Ниш
6790 Јован Стојановић
6791 Јована Вучковић Пејчић
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
комплет
063 734 20 21
stojanovic.jm@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
комплет
060 021 64 06
jovana_vuc@yahoo.com
АК Ниш
6792 Миљана Војисављевић
6793 Марина Ђ. Јовановић
адвокат
Сурдулица
Ниш
17.11.2012.
комплет
064 304 28 00
miljana.voj@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Алексинац
Ниш
17.11.2012.
комплет
060 449 59 55
/
АК Ниш
6789
Владан Антић
адвокат
Врање
Ниш
17.11.2012.
комплет
064 333 77 23
/
АК Ниш
6795 Игор Анђелковић
6796 Мирослав Б. Митић
адвокат
Врање
Ниш
17.11.2012.
комплет
065 212 27 21
igor1976@live.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
17.11.2012.
комплет
062 202 601
/
АК Ниш
6797 Зоран Деронић
6798 Миодраг Лековић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
061 309 01 18
z_deronic@kti.rs
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
069 304 59 07
lekam@gmail.com
АК Ниш
6799 Виолета Јовановић
6800 Марија Томић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
064 199 35 00
/
АК Ниш
069 191 37 77
mtmatomic9@gmail.com
АК Ниш
6794
6801
Наташа Илић
Бојан Видојковић
6802 Милош Маринковић
6803 Снежана Петровић
6804 Владимир Драгаш
6805 Миљана Домазет
6806
Филип Домазет
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
062 971 42 84
bojan3vidojkovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
комплет
063 886 07 60
adv.milosmarinkovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
064 208 46 29
snezana.petrovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Београд
Ниш
17.11.2012.
комплет
064 202 97 90
vladimir.dragas@gmail.com
АК Београд
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
063 475 313
adv.mdomazet@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
063 415 014
adv.fdomazet@gmail.com
АК Ниш
064 235 03 93
dusanil@sezampro.rs
АК Ниш
6807
Душан Илић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
комплет
6808
Војкан Војиновић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
062 454 465
advokatvojinovic@hotmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
063 886 70 48
miodrag79@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 152 24 03
milosevic.sonja@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
063 301 113
natasakuljak@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
065 516 24 89
z.surbatovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 247 44 84
ratomir.krstic@gmail.com
АК Ниш
6809 Миодраг Игњатовић
6810 Соња Милошевић
6811 Наташа Куљак
6812 Жарко Шурбатовић
6813
Ратомир Крстић
6814
Данило Петровић
6815 Жарко М. Станисављевић
6816 Наташа Павловић
6817 Зоран Пешић
6818 Никола Станковић
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
069 131 41 42
danilopetrovic83@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
069 783 636
zarko_62@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
060 426 02 76
npavlovic1508@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 312 54 99
zoran.pesic@rahdzizovic.rs
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 144 35 09
nikola.stankovic081@gmail.com
АК Ниш
6819
Томислав Стојановић
адвокат
Власотинце
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
063 170 22 41
/
АК Ниш
6820
Александар Младеновић
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
069 194 11 11
gandi986@gmail.com
АК Ниш
6821
Александра Стојановић
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
061 169 52 75
sakiadvokat@gmail.com
АК Ниш
6822 Александар Петковић
6823 Весна Костић
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
060 766 97 66
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 207 90 83
vesna.kostic.nis@gmail.com
АК Ниш
6824 Јасна Максимовић
6825 Милан Динић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 635 52 65
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 530 50 53
advdinic@hotmail.com
АК Ниш
6826
Милица Ножица
6827 Владимир Перовић
6828 Далибор Пешић
6829 Зоран Р.Ђорђевић
6830 Владан Антић
6831 Јован Стојановић
6832 Јована Вучковић Пејчић
6833
Миљана Војисављевић
6834 Марина Ђ. Јовановић
6835 Наташа Илић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
063 314 200
milicanozica@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Панчево
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
063 321 757
advokatvladimirperovic@gmail.com
АК Војводине
адвокат
Врање
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
063 754 51 97
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 065 83 14
zorandjo@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
063 850 70 32
vladan@nebojsa.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
063 734 20 21
stojanovic.jm@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
060 021 64 06
jovana_vuc@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Сурдулица
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 304 28 00
miljana.voj@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Алексинац
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
060 449 59 55
/
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 333 77 23
/
АК Ниш
6836 Игор Анђелковић
6837 Мирослав Б. Митић
адвокат
Врање
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
065 212 27 21
igor1976@live.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
062 202 601
/
АК Ниш
6838
Зоран Деронић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
061 309 01 18
z_deronic@kti.rs
АК Ниш
6839
Миодраг Лековић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
069 304 59 07
lekam@gmail.com
АК Ниш
6840
Виолета Јовановић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 199 35 00
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
069 191 37 77
mtmatomic9@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
062 971 42 84
bojan3vidojkovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
063 886 07 60
adv.milosmarinkovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 208 46 29
snezana.petrovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Београд
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 202 97 90
vladimir.dragas@gmail.com
АК Београд
6841 Марија Томић
6842 Бојан Видојковић
6843 Милош Маринковић
6844 Снежана Петровић
6845
Владимир Драгаш
6846
Миљана Домазет
6847 Филип Домазет
6848 Душан Илић
6849 Владимир Стојановић
6850 Бојана Поповић Катић
6851
Борко Зимоњић
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
063 475 313
adv.mdomazet@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
063 415 014
adv.fdomazet@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
17.11.2012.
II фаза комплет
064 235 03 93
dusanil@sezampro.rs
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
13.7.2013
комплет
064 548 04 44
vladimir_sto@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
комплет
062 244 208
bojanabpopovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Краљево
Ниш
13.7.2013
комплет
064 300 27 31
borkozimonjic82@gmail.com
АК Чачак
063 521 066
/
АК Ниш
jovanovic77@gmail.com
АК Чачак
6852
Дејан Живковић
адвокат
Врање
Ниш
13.7.2013
комплет
6853
Бојан Јовановић
адвокат
Крушевац
Ниш
13.7.2013
комплет
064 292 48 53
6854 Емина Мујови
6855 Иван Станојевић
адвокат
Нови Сад
Ниш
13.7.2013
комплет
061 183 24 47
ema.mujovi@hotmail.com АК Војводине
адвокат
Крушевац
Ниш
13.7.2013
комплет
064 355 21 01
advstanojevic@gmail.com
АК Чачак
6856 Никола Илић
6857 Миодраг Раданчић
адвокат
Крушевац
Ниш
13.7.2013
комплет
060 045 67 87
adv.nikolailic@gmail.com
АК Чачак
адвокат
Сврљиг
Ниш
13.7.2013
комплет
064 895 07 84
teanata@open.telekom.rs
АК Ниш
Слободан Николић
адвокат
Врање
Ниш
13.7.2013
комплет
063 880 52 58
/
АК Ниш
6859 Милена Живковић
6860 Иван Спасић
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
комплет
062 520 227
zivkovic.milena.adv@hotmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
13.7.2013
комплет
061 301 25 20
ivan851@ptt.rs
АК Ниш
6861 Андријана Думановић
6862 Катарина Анђелковић
адвокат
Крушевац
Ниш
13.7.2013
комплет
066 455 794
anchi2111@gmail.com
АК Чачак
адвокат
Крушевац
Ниш
13.7.2013
комплет
063 660 502
/
АК Чачак
6863 Мирко Радовановић
6864 Наташа М. Тошић
адвокат
Крушевац
Ниш
13.7.2013
комплет
064 164 43 33
mirre03ks@gmail.com
АК Чачак
062 962 25 04
advobattosic@gmail.com
АК Зајечар
6858
6865
Смиљана Стојановић Тасић
6866 Миодраг Ленић
6867 Јован Василев
6868 Ирена Ђурић
6869 Милан Миловановић
6870
Мирослав Вукотић
адвокат
Зајечар
Ниш
13.7.2013
комплет
адвокат
Књажевац
Ниш
13.7.2013
комплет
069 133 34 48
/
АК Зајечар
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
комплет
062 506 554
lenic.misko@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
13.7.2013
комплет
060 088 52 00
vasilev.jovan@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
комплет
064 529 63 60
djuric.irena@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
комплет
063 420 027
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
комплет
061 114 04 44
miroslavvu@yahoo.com
АК Ниш
064 147 50 29
marjan.gagic@gmail.com АК Војводине
6871
Марјан Гагић
адвокат
Стара Пазова
Ниш
13.7.2013
комплет
6872
Хаки Шаћири
адвокат
Прешево
Ниш
13.7.2013
комплет
062 822 28 98
hakishaqiri74@hotmail.com
АК Ниш
6873 Александар Бељан
6874 Снежана Милтеновић
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
комплет
065 221 85 51
adv.beljan@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
комплет
064 248 54 83
s.miltenovic1@gmail.com
АК Ниш
6875 Александра Цветановић
6876 Ивана Станковић
адвокат
Врање
Ниш
13.7.2013
комплет
063 840 14 99
aleksandracvetanovic85@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
13.7.2013
комплет
064 219 46 73
ichenegro@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
13.7.2013
комплет
062 307 033
adv.nicicnovica@gmail.com
АК Ниш
6877
Новица Ничић
6878
Јован Шутовић
6879 Светлана Ристић
6880 Славица Марјановић
6881 Марија Вучић
6882 Паун Јовановић
6883 Драган Божиловић
6884 Милош Кукурековић
6885
Марко Николић
6886 Љиљана Живковић
6887 Владимир Стојановић
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
комплет
063 897 01 51
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
комплет
064 196 46 34
/
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
13.7.2013
комплет
064 489 72 42
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
комплет
064 416 77 70
advmarijavucic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Бор
Ниш
13.7.2013
комплет
063 430 853
paunjov@gmail.com
АК Зајечар
адвокат
Зајечар
Ниш
13.7.2013
комплет
060 426 94 00
adv.bozilovic@gmail.com
АК Зајечар
13.7.2013
комплет
060 522 59 90
miloskuk@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
13.7.2013
комплет
064 061 19 84
adv.markonikolic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
комплет
062 520 002
/
АК Ниш
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 548 04 44
vladimir_sto@yahoo.com
6888 Бојана Поповић Катић
6889 Борко Зимоњић
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
062 244 208
bojanabpopovic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Краљево
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 300 27 31
borkozimonjic82@gmail.com
АК Чачак
6890 Дејан Живковић
6891 Бојан Јовановић
адвокат
Врање
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
063 521 066
/
АК Ниш
адвокат
Крушевац
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 292 48 53
jovanovic77@gmail.com
АК Чачак
адвокат
Нови Сад
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
061 183 24 47
ema.mujovi@hotmail.com АК Војводине
6893 Иван Станојевић
6894 Никола Илић
адвокат
Крушевац
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 355 21 01
advstanojevic@gmail.com
АК Чачак
адвокат
Крушевац
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
060 045 67 87
adv.nikolailic@gmail.com
АК Чачак
6895 Миодраг Раданчић
6896 Слободан Николић
адвокат
Сврљиг
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 895 07 84
teanata@open.telekom.rs
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
063 880 52 58
/
АК Ниш
6892
Емина Мујови
Милена Живковић
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
062 520 227
zivkovic.milena.adv@hotmail.com
АК Ниш
6898 Иван Спасић
6899 Андријана Думановић
адвокат
Врање
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
061 301 25 20
ivan851@ptt.rs
АК Ниш
адвокат
6897
Крушевац
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
066 455 794
anchi2111@gmail.com
АК Чачак
6900 Катарина Анђелковић
6901 Мирко Радовановић
адвокат
Крушевац
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
063 660 502
/
АК Чачак
адвокат
Крушевац
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 164 43 33
mirre03ks@gmail.com
АК Чачак
6902
Наташа М. Тошић
адвокат
Зајечар
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
062 962 25 04
advobattosic@gmail.com
АК Зајечар
6903
Смиљана Стојановић Тасић
адвокат
Књажевац
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
069 133 34 48
/
АК Зајечар
6904
Миодраг Ленић
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
062 506 554
lenic.misko@gmail.com
АК Ниш
6905 Јован Василев
6906 Ирена Ђурић
адвокат
Лесковац
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
060 088 52 00
vasilev.jovan@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 529 63 60
djuric.irena@gmail.com
АК Ниш
6907 Милан Миловановић
6908 Мирослав Вукотић
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
063 420 027
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
061 114 04 44
miroslavvu@yahoo.com
АК Ниш
адвокат
Стара Пазова
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 147 50 29
6909
Марјан Гагић
marjan.gagic@gmail.com АК Војводине
адвокат
Прешево
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
062 822 28 98
hakishaqiri74@hotmail.com
АК Ниш
6911 Александар Бељан
6912 Снежана Милтеновић
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
065 221 85 51
adv.beljan@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 248 54 83
s.miltenovic1@gmail.com
АК Ниш
6913 Александра Цветановић
6914 Ивана Станковић
адвокат
Врање
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
063 840 14 99
aleksandracvetanovic85@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Врање
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 219 46 73
ichenegro@gmail.com
АК Ниш
6910
Хаки Шаћири
6915
Новица Ничић
адвокат
Лесковац
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
062 307 033
adv.nicicnovica@gmail.com
АК Ниш
6916
Јован Шутовић
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
063 897 01 51
/
АК Ниш
6917
Светлана Ристић
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 196 46 34
/
АК Ниш
6918 Славица Марјановић
6919 Марија Вучић
адвокат
Врање
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 489 72 42
/
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 416 77 70
advmarijavucic@gmail.com
АК Ниш
6920 Паун Јовановић
6921 Драган Божиловић
адвокат
Бор
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
063 430 853
paunjov@gmail.com
АК Зајечар
адвокат
Зајечар
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
060 426 94 00
adv.bozilovic@gmail.com
АК Зајечар
6922
Милош Кукурековић
6923 Марко Николић
6924 Љиљана Живковић
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
060 522 59 90
miloskuk@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Лесковац
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
064 061 19 84
adv.markonikolic@gmail.com
АК Ниш
адвокат
Ниш
Ниш
13.7.2013
II фаза комплет
062 520 002
/
АК Ниш
6925 Бранко Алексић
6926 Ајла Алиспахић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 816 20 10
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
060 334 001
6927 Татјана Бојичић
6928 Немања Борисављевић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
065 234 61 78
31.8.2013.
комплет
063 875 90 07
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
адвокат
Лазаревац
Београд
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
069 203 09 00
6930 Александар Босић
6931 Зоран Брановачки
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 168 61 37
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 640 85 31
6932 Ксенија Булатовић
6933 Биљана Ваљаревић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 776 10 66
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
060 352 08 22
Миодраг Васиљевић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 779 23 01
31.8.2013.
комплет
064 282 73 01
6929
6934
Ирина Боровић
6935
Наташа Виријевић
6936
Тијана Вујовић
адвокат
Београд
Београд
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 359 299
6937 Милош Вучељић
6938 Мирјана Глигоријевић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
062 616 581
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 186 62 11
6939 Урош Глигоријевић
6940 Малина Гојаковић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 188 25 92
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
060 406 60 08
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 962 26 96
6941
Весна Голубовић
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
Марија Греговић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 817 23 66
6943 Станко Грујичић
6944 Јелена Дамљановић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 111 66 56
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
069 265 12 87
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 256 791
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 111 30 49
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
062 555 122
31.8.2013.
комплет
065 397 65 00
6942
6945 Небојша Ђокић
6946 Александар Ђурић
6947
Мирослав Ерцеговчевић
6948
Лука Жабаљац
6949
Драгомир Живић
адвокат
Београд
Београд
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 774 51 03
6950 Александра Златић
6951 Иван Иванковић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 421 812
адвокат
Лазаревац
Београд
31.8.2013.
комплет
/
6952 Срђан Ивановић
6953 Драган Јаковљевић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
060 664 23 33
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 128 14 70
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
060 323 03 08
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
065 935 18 84
6954
Дарко Јашаревић
6955 Мирослав Јеремић
6956 Драгана Јовановић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 183 39 65
6957 Далибор Катанчевић
6958 Немања Ковачевић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 618 20 03
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
065 233 91 00
6959 Немања Ковачевић
6960 Јелена Којадиновић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
060 730 00 40
064 302 82 04
6961
Александра Комлен Вукајловић
6962 Горан Кујачић
6963 Марија Лалевић
6964 Тијана Љубоја
6965 Владимир Лучић
6966
Далибор Манојловић
6967
Славољуб Манојловић
6968
Милица Марић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 303 623
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
062 872 88 16
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 124 85 61
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
060 587 05 83
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 334 001
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 221 723
31.8.2013.
комплет
064 244 98 82
адвокат
Београд
Београд
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
065 201 81 00
6969 Ивана Марковић
6970 Марија Мацић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
069 308 86 69
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 000 38 84
6971 Владимир Машковић
6972 Весна Милетић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
060 627 56 84
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
060 694 15 55
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
062 191 53 61
6973
Александар Милићевић
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
АК Београд
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
069 223 90 02
6975 Јелена Милоњић
6976 Бојана Мицкоски
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 822 90 89
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
/
6977 Ана Никшић
6978 Милица Ницовић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
069 559 95 05
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 199 98 32
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
065 261 17 06
063 886 80 66
6974
6979
Слађана Милићевић
Славиша Новичић
6980
Филип Обућина
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
6981
Бојан Пантовић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 167 50 98
6982 Миленко Перић
6983 Вања Поповић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 224 616
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 165 14 56
6984 Мирјана Поповић Радулашки
6985 Снежана Раденковић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 231 023
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 254 47 92
Ненад Радојичић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 305 07 44
6987 Милена Роквић
6988 Владимир Савић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 387 484
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 188 53 53
6989 Милан Савић
6990 Вања Савовић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 149 96 04
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 301 55 59
6991 Урош Сиљановић
6992 Лазар Симеуновић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 710 68 89
064 171 45 87
6986
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 594 53 15
6994 Лидија Станковић
6995 Страхиња Стојковић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 287 554
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
060 136 99 33
6996 Иво Струјић
6997 Марко Тешић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 264 13 11
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 183 23 58
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 815 03 19
064 119 57 42
6993
6998
Снежана Сладаковић
Немања Тодоровић
6999
Драган Тошић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
7000
Бојан Ћакић
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 318 56 88
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 926 73 40
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 187 96 42
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 171 22 90
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
064 169 88 95
адвокат
Београд
Београд
31.8.2013.
комплет
063 119 99 90
7001 Синиша Ћакић
7002 Јелена Филиповић
7003 Данко Цвејић
7004 Игор Шарац
7005
Радован Шишовић
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/