LAGER LISTA GRAFIČKIH MAŠINA – 11.11.2013.
MAŠINE ZA OFFSET ŠTAMPU - jednobojne
1, ROTAPRINT R-35 Hidrocolor
2, COLOR METAL PERLE 127, format B2, konvencionalno vlaženje - višeri
3, HEIDELBERG KOR-A, format 46 x 57 cm, višeri
4, HEIDELBERG GTO 46+, format 32 x 46 cm, AQUATRON vlaženje
5, HEIDELBERG GTO 52-1, format B3 (360 x 520 mm), godina proizvodnje 1997., konvencionalno vlaženje
6, AURELIA 46, format A2 (420 x 610 mm), višeri, u veoma dobrom tehničkom stanju
MAŠINE ZA OFFSET ŠTAMPU - dvobojne
1, ADAST DOMINANT 524, format B3 (350 x 500 mm), višeri, sređen, novogumirani valjci, novi ležajevi
TAMPON MAŠINE
1, KYB-125dt-100, nova jednobojna tampon mašina, format štampe 100 x 100 mm, garancija 1 godina
2, KYB-125ct-100, nova dvobojna tampon mašina, format štampe 100 x 100 mm, garancija 1 godina
MAŠINE ZA VISOKU ŠTAMPU, NUMERACIJU, PERFORACIJU I ŠTANCOVANJE
1, NEBIOLO IDEALE zaklopna štanca, format C3
2, HEIDELBERG CYLINDER, format 50 x 70 cm
3, HEIDELBERG CYLINDER KSB, format 40 x 57 cm
4, KRAUSE, registar štanca za isjecanje telefonskih imenika i index sveski do formata B4
5, POLYGRAPH POMA, zlatotisak poluautom. (samo ručno ulaganje i izlaganje), format A4, autom. pomak folije
6, MIX, zlatotisak stoni, format 100 x 100 mm
7, ML 720 nova zaklopna štanca, format 720 x 510 mm, 1 godina garancije
8, ML 930 nova zaklopna štanca, format 930 x 660 mm, 1 godina garancije
9, ML 1040 nova zaklopna štanca, format 1040 x 720 mm, 1 godina garancije
10, ML 1300 nova zaklopna štanca, format 1300 x 920 mm, 1 godina garancije
11, ML 1400 nova zaklopna štanca, format 1400 x 1000 mm, 1 godina garancije
12, ML 1500 nova zaklopna štanca, 1 godina garancije
13, ML 1600 nova zaklopna štanca, format 1600 x 1250 mm, 1 godina garancije
14, TYMK 720 nova zaklopna štanca sa dodatkom za foliotisak, format 720 x 500 mm, 1 godina garancije
15, TYMK 930 nova zaklopna štanca sa dodatkom za foliotisak, format 930 x 670 mm, 1 godina garancije
16, TYMK 1100 nova zaklopna štanca sa dodatkom za foliotisak, format 1100 x 800 mm, 1 godina garancije
17, MY 720 automatska štanca, max. format 520 x 720 mm, max. brzina 7000 t/h, fabrički nova, 1 god. garancije
18, MY 1060 automatska štanca, max. format 720 x 1070 mm, max. brzina 8000 t/h, fabrički nova, 1 god. garancije
EUR
1.800
7.000
4.500
7.500
12.500
3.800
EUR
7.500
EUR
2.100
3.200
EUR
2.300
8.000
5.000
1.500
4.800
1.200
6.000
8.000
11.000
13.500
17.000
19.000
25.000
11.500
13.000
17.500
65.000
110.000
MAŠINE ZA SJEČENJE PAPIRA I TROREZAČI
1, QZX-920B, fabrički nov, radna širina 92 cm, digitalno očitavanje pozicije, vazdušni sto, garancija 1 godina
2, POLAR 107, radna širina 107 cm, fotoćelije, vazdušni sto
3, POLAR 72 ELTROMAT, magnetni programi
4, POLAR 90 ELTROMAT, elektromagnetni programi, fotoćelije
5, HEROLD 65 cm, hidraulična presa
6, ADAST MAXIMA 107 cm
7, POLYGRAPH PERFECTA SEYPA 115 SP, fotoćelije, vazdušni sto
8, Deklišer KRAUSE
9, Deklišer 110 cm radne širine
10, ATLAS HYDROMAT trorezač
Napomena: Za sve vrste noževa i trorezača nudimo rezervna sječiva i plastične lajsne
EUR
9.000
3.000
5.500
5.000
1.800
2.300
6.000
1.500
700
6.000
KNJIGOVEZAČKE I DORADNE MAŠINE
1, MB-PRO - nova rund mašina
Poluautomatska tul mašina za šivanje knjiga koncem ruske proizvodnje sa ulagajućim lancem i gaza stanicom,
2,
sređena
3, Sakupljačica HANS MÜLLER BSV, 2 ručne stanice, dvoglavi heft agregat, trorezač
EUR
2.500
4.200
5.000
4,
5,
6,
7,
8,
STAHL falc mašina, format B3, 2 tašne i 1 nož, vacuum
MBO T45-4 falc mašina, 4 tašne i jedan nož, god. proizvodnje 1990., odlično tehničko i optičko stanje
POLYGRAPH BD-15 automatska koričara za izradu korica za tvrdi povez, god. proizvodnje 1980.
POLYGRAPH BD-15 poluautomatska koričara za izradu korica za tvrdi povez, god. proizvodnje 1974.
WUFAG linijski binder, topli postupak, freza
JBB3-50A (CE), linijski binder, 1 stanica, freza, topli postupak, odvod neugodnih mirisa, debljina knjižnog bloka 3 - 50
9,
mm, fabrički nov, 1 godina garancije
LJEPILICE ZA KOMERCIJALNU AMBALAŽU
Automatska ljepilica ZY-880A, brzina 0-200 m/min, gramatura papira 200-700 g/m2, max. format 600 x 700 mm, min
1,
format 80 x 80 mm, 1 tačka ljepljenja, fabrički nova, garancija 1 godina
Automatska ljepilica ZY-880C, brzina 0-180 m/min, gramatura papira 200-700 g/m2, max. format 700 x 700 mm, min
2, format 90 x 80 mm, 1 tačka ljepljenja, standardno savijanje na 135 stepeni, predsavijanje na 90 stepeni, nalamanje za
automatsko pakovanje, fabrički nova, garancija 1 godina
Automatska ljepilica ZY-880D, 3 tačke ljepljenja, brzina ljepljenja u jednoj tački 0-200 m/min, brzina ljepljenja u 3 tačke
0-100 m/min, gramatura papira 200-700 g/m2, max. format 700 x 700 mm, min. format 90 x 80 mm, standardno
3,
ljepljenje 135 stepeni, predsavijanje 90 stepeni, nalamanje za automatsko pakovanje i križno dno, fabrički nova,
garancija 1 godina
KARTONAŽERSKE MAŠINE
1, Poluautomatski krajšer kineske proizvodnje FYJ-2540, radna širina 2.400 mm, fabrički nov, 1 god. garancije
Poluautomatska mašina za šlicovanje i isjecanje uški za formiranje kutije SZKQ-2540, 4 para noževa, kineska
2,
proizvodnja, radna širina 2540 mm, fabrički nova, 1 godina garancije
Automatski sloter za izradu transportne ambalaže od valovite ljepenke ZK format 1.300 x 2.000 mm, fabrički nov, 1
3,
godina garancije
Automatski sloter za izradu transportne ambalaže od valovite ljepenke ZK format 1.300 x 2.500 mm, fabrički nov, 1
4,
godina garancije
Automatski sloter za izradu transportne ambalaže od valovite ljepenke ZK format 1.600 x 2.500 mm, fabrički nov, 1
5,
godina garancije
Poluautomatska ljepilica za ljepljenje valovite ljepenke HX2460, max. format 2.460 x 2.460 mm, min. format 340 x 340
6,
mm, fabrički nova, 1 godina garancije
MAŠINE ZA KAŠIRANJE NA VALOVITI KARTON
TM-1000C, max. format 1.000 x 1.100 mm, min. 320 x 450 mm, ručno ulaganje, izlagajuća beskonačna traka - presa,
1,
fabrički nova, jedna godina garancije
TM-1300C, max. format 1.300 x 1.100 mm, min. 320 x 450 mm, ručno ulaganje, izlagajuća beskonačna traka - presa,
2,
fabrički nova, jedna godina garancije
TM-1000E, max. format 1.000 x 1.100 mm, min. 320 x 450 mm, automatsko ulaganje, izlagajuća beskonačna traka 3,
presa, fabrički nova, jedna godina garancije
TM-1300E, max. format 1.300 x 1.100 mm, min. 320 x 450 mm, automatsko ulaganje, izlagajuća beskonačna traka 4,
presa, fabrički nova, jedna godina garancije
MAŠINE ZA PLASTIFIKACIJU
Poluautomatska mašina za plastifikaciju KDFM-720, radna širina 620 mm, topli postupak, mogućnost obostrane
1,
plastifikacije u jednom prolazu, fabrički nova, jedna godina garancije
Poluautomatska mašina za plastifikaciju KDFM-920, radna širina 800 mm, topli postupak, mogućnost obostrane
2,
plastifikacije u jednom prolazu, fabrički nova, jedna godina garancije
Poluautomatska mašina za plastifikaciju KDFM-1000, radna širina 900 mm, topli postupak, mogućnost obostrane
3,
plastifikacije u jednom prolazu, fabrički nova, jedna godina garancije
Poluautomatska mašina za plastifikaciju KDFM-1200, radna širina 1.100 mm, topli postupak, mogućnost obostrane
4,
plastifikacije u jednom prolazu, fabrički nova, jedna godina garancije
Poluautomatska mašina za plastifikaciju YFML-720, regulacija pritiska pomoću ulja, max. format 620 x 880 mm, topli
5,
postupak, papir 80 do 500 g/m2, brzina 0-40 m/min, fabrički nova, jedna godina garancije
Poluautomatska mašina za plastifikaciju YFML-920, regulacija pritiska pomoću ulja, max. format 820 x 1.040 mm, topli
6,
postupak, papir 80 do 500 g/m2, brzina 0-40 m/min, fabrički nova, jedna godina garancije
Automatska mašina za plastifikaciju SAFM-800, max. format 780 x 1.040 mm, min. format 280 x 300 mm, papir 125 do
7, 500 g/m2, brzina 40 m/min, non-stop ulagač sa liftom, topli postupak - ulje koje cirkuliše tokom rada, uređaj za
raskidanje u tabake, fabrički nova, jedna godina garancije
Poluatomatska mašina za plastifikaciju SRFM-720, hladni postupak, radna širina 720 mm, papir 80 do 500 g/m2, rola8,
rola, fabrički nova, jedna godina garancije
Poluatomatska mašina za plastifikaciju SRFM-900, hladni postupak, radna širina 900 mm, papir 80 do 500 g/m2, rola9,
rola, fabrički nova, jedna godina garancije
2.800
6.000
12.000
7.000
2.700
9.000
EUR
13.000
18.000
29.000
EUR
6.500
6.000
27.000
28.700
30.000
15.000
EUR
18.500
19.500
23.500
24.500
EUR
5.400
6.000
6.600
7.500
11.500
12.500
35.000
10.000
11.000
Poluatomatska mašina za plastifikaciju SRFM-1100, hladni postupak, radna širina 1.100 mm, papir 80 do 500 g/m2,
rola-rola, fabrički nova, jedna godina garancije
Automatska mašina za plastifikaciju SZFM-920, hladni postupak, max. format 860 x 780 mm, papir 80 do 500 g/m2,
11,
brzina 0-70 m/min, automatski non-stop ulagač, tabak-rola, fabrički nova, 1 godina garancije
Automatska mašina za plastifikaciju SZFM-1100, hladni postupak, max. format 1.040 x 780 mm, papir 80 do 500
12,
g/m2, brzina 0-70 m/min, automatski non-stop ulagač, tabak-rola, fabrički nova, 1 godina garancije
Automatska mašina za raskidanje plastificiranog materijala LMFQ-900, rola-tabak, max. radna širina 900 mm, fabrički
13,
nova, jedna godina garancije
10,
OSTALO
1, Tipo numeratori Baratelli & Panosetti, 6 cifara, naprijed-nazad, 4 x 8, cijena po komadu
2, Tipo numeratori Baratelli & Panosetti, 6 cifara, naprijed-nazad, 3 x 6.5, cijena po komadu
3, WPF-UV 700(2) - nov tunel za UV sušenje, radna širina 70 cm, 2 UV lampe x 5,6 KW, brzina 5-30 m/min
4, WPF-UV 700(3) - nov tunel za UV sušenje, radna širina 70 cm, 3 UV lampe x 5,6 KW, brzina 5-30 m/min
5, WPF-UV 700(5) - nov tunel za UV sušenje, radna širina 70 cm, 5 UV lampi x 5,6 KW, brzina 5-30 m/min
6, Kivete za razvijanje offset ploča u zavisnosti od veličine
7, Montažni sto, format B2
8, Kopir ram, format B3
9, Kopir ram, format B2
10, Kopir ram, format B1
11, Automatska razvijačica za offset ploče, format B1
11, Poluautomatska mašina za sito štampu, marke SERIMAT Njemačka, format B1
12, Mašina za pakovanje plastičnim trakama, marke AMPAG
Navedene cijene mašina su netto cijene bez PDV-a, na paritetu FCA skladište VILA-CO (utovareno na kamion)
Moguć je i dogovor na paritetu CPT kupac (instalirano i pušteno u rad)
VILA-CO d.o.o. NOVI SAD - PRIJEDOR
Novi Sad, Gavrila Principa 11, RS-21000 Novi Sad, tel. +381 21 400 543, mob. +381 64 352 58 11
Prijedor, Banjalučka cesta bb, BA-79101 Prijedor, tel. +387 52 237 477, mob. +387 65 526 162
web: www.vilaco.com - e-mail: [email protected]
12.500
27.000
28.500
8.500
EUR
100
100
7.000
7.700
13.500
150–350
350
760
1.000
1.800
2.000
4.000
2.500
Download

Lager lista grafičkih mašina - 11.11.2013. - Adobe - VILA-CO