agrotip
Informační měsíčník BASF pro české a slovenské zemědělce
| Listopad – Prosinec | November – December | 2014
Poznávajme
svetové vína:
Gruzínsko
Zhodnocení
zemědělského
roku 2014
Nové
hybridy
kukuřice
Pozvánka na
konference
BASF 2015
Obsah
Listopad - prosinec 2014
04
09
12
Fejeton
Ohlédnutí za rokem 2014
04 Buďme hrdí na „primitivní“
06 Zemědělský rok 2014
zemědělství
- dvě odlišná pololetí
08 Jak obstály novinky BASF
v roce 2014
10 Novinky BASF 2014
- prvé skúsenosti
12 Zdravotní stav porostů ozimé
řepky v roce 2014
14 Výskyt škůdců v porostech
řepky ozimé v roce 2014
17 P ěstování brambor
v roce 2014
2
Agrotip 11-12/2014
20 Jaký byl rok 2014
pro ovocnáře
22 V liv počasí na výskyt škůdců
v plodinách
24 N
ejčastější zdravotní
problémy zahradních rostlin
v roce 2014
26 E xpanze prosovitých trav
na orné půdě
22
25
32
Kukuřice
Speciálky
Aktuality
28Energie pro tvorbu bioplynu
32Poznávajme svetové vína:
35V Ružomberku preberali
přichází z palice
Gruzínsko
30Cesta k lepšej ekonomike
ocenenia najlepší
poľnohospodárski manažéri
36Pozvánka na konference
pestovania kukurice
BASF
31Kvalita, ktorá vás presvedčí
agrotip
Vydavatel: BASF spol. s r.o.
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
IČO: 41195469
Místo vydání: Praha
Číslo 11–12/2014, den vydání: 1. 12. 2014
MK ČR E 16516
Vychází 10× ročně v ČR a SR
Foto na titulní straně:
Václav Jirka
ASF spol. s r.o.
B
Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8
Česká republika, tel.: +420 235 000 111
www.agro.basf.cz
Používejte přípravky na ochranu rostlin
bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte
označení a informace o přípravku. Tento
materiál má pouze informativní charakter.
BASF
Slovensko spol. s r. o.
Prievozská 2, 821 09 Bratislava
Slovenská republika, tel.: +421 258 266 111
www.agro.basf.sk
Pri používaní prípravkov je potrebné riadiť
sa platnou etiketou a platným Zoznamom
povolených prípravkov na ochranu rastlín.
Agrotip 11-12/2014
3
Fejeton
Zemědělství
Buďme hrdí na
„primitivní“ zemědělství
Kolik času uplynulo od koně ke Crystalu...
Zemědělství je veřejností často stále považováno za celkem primitivní činnost, kterou
může dělat každý. Vždyť co - zasejete semínka a vyroste vám kytička. Sem tam u ní
jen vytrhnete plevel. A to si ještě mezitím můžete odskočit vykydat hnůj od krávy. A těch
problémů, co ti zemědělci nadělají, hlavně
v okolí satelitních výstaveb – jezdí s traktorem po poli v noci, jezdí s traktorem po silnici ve dne, stříkají jedy, způsobují zápach
při hnojení, práší při sklizni, jako kdyby nemohli sekat za deště, aby se neprášilo, dělají na silnici bahno na podzim, jako kdyby si
všechno nemohli udělat v létě. A za to ještě
chtějí dotace na sucho nebo na mokro a nevím na co ještě, ...a pořád zdražují, přitom
slunce, déšť a zem mají „zadarmo“.
Ano, použil jsem v úvodu pro odlehčení trochu nadsázky, i když opravdu nevím, zda
některá vyprávění zemědělců o kuriózních
stížnostech zejména od lidí, kteří se přestěhovali z města na venkov, protože „tam
je přece klid a odpočinek“, mají u člověka
vzbudit úsměv nebo raději soucit s úrovní
a vzdělaností současné civilizace. Nicméně mířím jinam. Zemědělství kdysi opravdu
bylo činností, kterou se mohla zabývat většina populace a nebylo k tomu potřeba takřka
žádné vzdělání. Vše se dalo odkoukat. A ta
doba není zas tak vzdálená. Nejsem takový pamětník, abych si dovedl představit, jak
dlouhý krok byl od použití DDT k triazinům,
následně použití sulfonylmočovin a dalších
přípravků. Není ani tak daleko doba, kdy
většinu tažné síly zajišťovali koně a kravky,
moje aktivní pamětnictví pak začíná dobou Zetoru Crystal, kde jsem měl problém
na škole podřadit rychlost, no a na jaké úrovni jsou traktory dnes?
4
Agrotip 11-12/2014
Vývoj zemědělské techniky a technologií
jako celku zaznamenává zejména v posledních 20 letech obrovské skoky. Co musí ovládat dnešní traktorista, pokud má zájem, aby
využil všechny možnosti, které současné
stroje nabízí k docílení úspor, o tom podle
mého názoru nemá většina lidí ani potuchy.
O tom, co musí zvládat a znát agronomové, aby správně využili všech nabízených
možností k docílení vysokých výnosů, o tom
raději nemluvit. A to ještě odhlédnu od zvládání všech předpisů a regulí, pozemkových
záležitostí atd. To už skutečně nemá s romantickými představami nic společného.
Jen si vezměte. Za posledních 10 let se zcela rozšířily GPS navigační systémy s velmi
vysokou přesností. Zatímco s automaticky
řízenými automobily se zatím jen koketuje,
na našich polích je traktor řízený autopilotem
realitou. Často se při poruše systému setkáváme s nářkem traktoristy, že už ani neví, jak
se jezdí bez navigace a oprava se musí provést velmi rychle. Tak se na pohodlí zvyká.
A není to jen pohodlí. Věřím, že většina zemědělců již poznala také opravdové přínosy
v úsporách.
Ale to není všechno. Díky již reálným softwarovým řešením pro takové stroje můžeme
připravovat optimální trasy pojezdu po pozemcích s přímými dopady na zvýšení úrodnosti, běžnou se může stát příprava různých
biopásů a protierozních zón, které traktor při
kultivaci automaticky vynechá, můžeme připravovat aplikační mapy přímo podle potřeb
porostů atd. K určení potřeb porostu nám již
dnes slouží některé senzory, jež mohou rovnou i ovládat dávkování. Máme dnes možnost mapovat půdní parametry za jízdy a vy-
tvářet velmi podrobné mapy buď pro přímou
aplikaci nebo pro další rozhodování. A další
technologie jsou za rohem, tak jak jejich
cena pro praktické použití půjde dolů. Tempo se zrychluje. Za pár let bude možné řídit
pěstitelskou činnost z velké části na základě
exaktních rychlých měření potřeb porostů.
Netřeba se však bát o práci, neboť příroda,
dá se asi říci „naštěstí“, bude stále vyžadovat cit člověka a znalost místních specifik
a zdravou míru risku při konečném rozhodnutí. Na druhou stranu není ani zdrávo nové
technologie odmítat, ale naopak se s nimi
seznamovat, protože mohou přinést netušené možnosti v optimalizaci vstupů a dosažení vysokých výnosů. A těch je potřeba
docilovat stále, neboť turbulence globalizovaného trhu jsou nevyzpytatelné a jediná
jistota vždy bude, pokud umíte vypěstovat
hodně za málo.
Tím vším chci říci, že máme v zemědělské
komunitě, která se v ČR vytvořila a mnoho
se nemění, býti na co hrdí, neboť když se
ohlédnete, není mnoho dalších oborů, snad
kromě medicíny nebo IT, kde se tolik změnilo a v čem všem se musíte orientovat. Je
důležité neustále nasávat nové informace
a je dobré spolupracovat s tak aktivními
pracovníky, jako má BASF. I já s vámi rád
spolupracuji a všem, kteří mě znají i neznají
přeji krásné a klidné Vánoce a v novém roce
hodně zdraví a skvělou úrodu!
Ing. Václav Jirka, foto autor
Spolupracovník redakce
PF 2015
Milí přátelé, zemědělci,
co popřát k Vánocům a do Nového roku, aby to nevyznělo
jako klišé? Popřál bych jedno, možná trochu provokativně.
Zbavme se konečně oné letité a zažrané plačtivosti, která
vychází na povrch, kdykoliv se má někdo z našich zástupců
vyjádřit o situaci v zemědělství. „Máme se špatně, ceny
komodit padají, ceny strojů, osiv hnojiv a chemie rostou“
- v různých obměnách stále to samé, a to na konci tříletého
období, kdy dobré podniky na konci roku neví, co se
ziskem. Zemědělství jako jediné odvětví dosáhlo od roku
1989 srovnatelné produktivity práce s tzv. rozvinutými státy
Evropy. Máme všechny důvody být sebevědomou skupinou
obyvatel, která se bude prezentovat pozitivním způsobem
a nikoli jen stále nataženou rukou. Tento postoj nám
obecně neprospívá a brání vytvoření podobného vztahu
sounáležitosti mezi zemědělci a ostatními obyvateli, jaký je
v západní Evropě.
Přeji Vám krásné rodinné Vánoce a stále platí - než jednou
do předvánočního superhypermarketu, raději třikrát do hospody, tam ještě Santa Klaus nedorazil. V novém roce pak
samozřejmě zdraví, o to ostatní se musíme postarat sami.
Ing. Václav Pavelka
Sales Manager CZ
BASF spol. s r.o., Praha
Milí priatelia,
ceny poľnohospodárských komodít sú ako prechádzka
neznámym hornatým terénom. Minulý rok sme sa mohli
nadchýnať pohľadom z hora a tento rok možeme obdivovať
pohľad na kočiare z doliny. Nastala situácia, s ktorou nikto
z nás nepočítal. V poľnohospodárstve sa asi musí počítať
úplne so všetkým. Teraz nám nezostáva nič iné, ako vydržať
a dúfať opäť na postupný vzostup. Ten može, ale nemusí
prísť. Ľudí je na tomto svete čím ďalej viac, a ak je to pre
niekoho možno prekvapivé, všetci chcú jesť. A ktomu čím
ďalej viac a lepšie. Vzostup cien komodít za posledné
dva roky sa asi opakovať nebude (aj keď, kto vie v tejto
bláznivej dobe), ale pomalá zmena trendu smerom k rastu
by ekomonike podnikov výrazne pomohla.
Nakoniec pred Vianocami buďme optimisti, nestresujme
sa a prežime ich pekne a v kľude. Pokúsme sa zabudnúť
na to, že v Európe je ekonomická stagnácia a sústreďme sa
aspoň na chvíľku na seba a na svojich blízkych. Potom aj
štart do roku 2015 bude trochu ľahší. Prajem Vám a Vaším
blízkym pokojné Vianočné sviatky a pekný rok 2015.
Ing. František Kocka
Project manager
BASF Slovensko spol. s r.o.
Agrotip 11-12/2014
5
Rok 2014
Zhodnocení
Zemědělský rok 2014
- dvě odlišná pololetí
Když se kdysi bývalý prezident, co všechno věděl nejlépe, podíval v závěru roku
na sumář srážek za uplynulý rok a seznal, že byl dodržen dlouhodobý průměr,
s úsměvem vznesl otázku, na co že si ti hloupí zemědělci stále stěžují. Bohužel
nikdo z hradních myslitelů mu nebyl schopen doporučit, aby zkusil psát své knihy
o klimatu nikoliv u pracovního stolu v prezidentské kanceláři, nýbrž - rozmarům
počasí vystaven - na nádvoří pražského hradu. Pak by snad připustil, že jistý
druh lidské práce opravdu může na počasí záviset. Ale to jsou jen zlá a nesmírně,
nesmírně hloupá slovíčka na úvod tradičního zamyšlení nad uplynulou sezónou
v zemědělství, ochraně rostlin zvláště.
Nicméně uvedený seznam „hlášek“ z tisku
a televize v průběhu roku 2014, přestože
jako celek působí velmi zábavně, charakterizuje povrchnost, s jakou většinová
populace ke vztahu počasí a zemědělství přistupuje. Kdyby se – nedej pánbůh
– uskutečnila soudružská vize „poručíme
větru dešti“, obávám se, že by od června
do srpna a o víkendech po celý rok nepršelo vůbec. Jsou přece prázdniny a na pražských náplavkách je navezen jemný písek
simulující mořské pláže a občané se chtějí
bavit a slunit. Pivovary chtějí točit více piva
a pošmourné a deštivé počasí o prázdninách je to poslední, co potřebují. Neurodí
se u nás? No a co! Dovezeme odjinud.
Uplynulá sezóna měla dvě tváře. V první
polovině roku příroda - až na lokální výjimky - ukázala svou přívětivější tvář, přestože
začala velmi brzy. „Únor bílý, pole sílí“ letos
zdaleka neplatilo, prakticky celá republika
byla bez sněhu a čekalo se na poslední záchvěv zimy, která se však někde zapomněla, a tak se vjelo do polí. Nebudu zastírat,
že chemické firmy z brzkého nástupu jara
měly radost, protože platí, čím delší sezóna, tím větší útratu zemědělců za produkty ochrany rostlin mohou očekávat. Navíc
ceny komodit stoupaly do závratných výšek
a zemědělci byli ochotni do slibných porostů investovat. Takže až na několik poměrně
6
Agrotip 11-12/2014
izolovaných oblastí, kde byl kritický a dlouhodobý nedostatek srážek, byly postřikovače opravdu vytížené. Zejména fungicidní
ošetření, díky již zmíněnému prodloužení
sezóny, bylo většinou vícenásobné a výjimkou nebyly ani 3 vstupy do porostů.
Nás jen těší, že v těchto systémech získal
pevné postavení fungicid Osiris, loňská novinka a letos již jeden z nejpoužívanějších
produktů pro druhou polovinu fungicidních
sledů.
Druhá polovina roku již nebyla tak jednoduchá. Začala velmi nadějně – výnosy
„Hlášky“ z tisku a televize v roce 2014
3. 1. Teplo způsobuje problémy zemědělcům
6. 2. Jestli přijdou holomrazy, bude zle, říkají zemědělci
24. 2. Teplo přinese lepší úrodu
8. 3. Zemědělce trápí teplo a sucho
11. 3. Zemědělci využívají teplého počasí
16. 3. Hrozí nedostatek pitné vody a katastrofální úroda
17. 3. Přes teplou zimu neúroda nehrozí
1. 4. Položí české zemědělce sucho?
17. 5. Zemědělec: Vody je třeba, ale tohle je už příliš
26. 6.Zemědělci očekávají podprůměrnou úrodu.
Klasy jsou malé a mají málo semen
27. 6. Čeká se jen průměrná sklizeň
8. 7. Žně začínají. Úroda je nižší, ceny také
12. 7. Hrozí extrémní sucha, pomohou jen silné deště
23. 7. „Ať už neprší“, modlí se zemědělci
25. 7. Pršelo, ale málo. Zemědělci už počítají ztráty na polích
30. 7. Zemědělci se obávají současného deštivého počasí
22. 8. Zemědělcům škodí kroupy
27. 8.Rekordní úroda českých zemědělců. Letos sklidí nejvíc řepky
v historii a rekordní čísla lze očekávat taky u obilí
Biathlon 4D - herbicid do obilnin se širokou flexibilitou použití
Akris - levný a účinný herbicid do kukuřice
těch, kteří stihli sklidit do 10. srpna, byly jak
u řepky tak u obilí rekordní. Pak však začaly
deště a dostat se na pole bylo čím dál obtížnější, zvláště když v některých podnicích
stále „čekali na lepší počasí“. To však oproti tradičním srpnům nepřišlo a výsledkem
byla jednak podřadná kvalita produkce
a dokonce již léta neviděné nesklizené porosty pšenice. Utrpěla také řepka, zasetá
mnohde jen za cenu velmi podřadné přípravy. Když se k tomu přidalo nenamořené
osivo, vysoký výskyt plžů, dřepčíků a pilatek, není se čemu divit, že některé porosty
byly rovnou na podzim zaorány a mnohé
to na jaře ještě čeká. Celkový dojem trochu napravilo dlouhé období bez prvních
podzimních mrazů. Plocha řepky ke sklizni
v roce 2015 bude i tak mnohem nižší, než
v roce 2013 (418 tis. ha) a letos (380 tis. ha),
nejčastější odhady jsou někde mezi 330350 tis. hektarů. Zhoršené podmínky zásevu platily i pro obilniny, začalo se podstatně
později než v jiných letech.
telný prakticky se vším, co na jaře přichází
v úvahu, a plevelné spektrum je opravdu
široké.
K těmto nepříjemnostem se přidala ještě jedna, ceny komodit postupně klesly na poměrně nízkou úroveň. Zatímco na svém vrcholu
někdy v květnu dosáhla pšenice na cenu
přes 800 USD za bušl, na konci září se počítala pod 500 USD. Od té doby naštěstí
pomalu, ale stabilně roste. Stále však platí,
že všechno zlé je k něčemu dobré, takže ne-
zbývá, než se nechat překvapit, kdy to dobré přijde a jakou bude mít podobu. Ostatně,
všichni víme, že v zemědělství je každý rok
jiný a to je na naší práci snad nejkrásnější!
BASF již poněkolikáté za sebou uvedla
v roce 2014 na trh několik novinek. Nejvýznamnějšími z našeho pohledu byly herbicidy Biathlon 4D do obilí a Akris do kukuřice.
Dále pak fungicid Retengo Plus do kukuřice, herbicid Cleravis pro Clearfield systém v řepce a celá škála nových produktů do speciálních kultur: Bellis, Cantus,
Collis a Forum Star. Nelze zapomenout na Corum, herbicid do luskovin a jetelovin, který poté, co byl na jaře vyprodán Escort Nový,
dobře posloužil pro ošetření nových zásevů
jetelovin ve druhé polovině roku. Pro moření
zejména jarních ječmenů je k dispozici také
Systiva, mořidlo, jehož unikátní účinná látka
Xemium ze skupiny karboxamidů umožňuje
vynechat první aplikaci listových fungicidů.
Herbicid Biathlon 4D si získal hned v prvním roce širokou obec příznivců, protože má natolik širokou flexibilitu použití, že
ve většinou hektickém jarním období agronom nemusí při volbě herbicidu přemýšlet, v jaké fázi je právě obilí, s čím vším se
nemůže míchat a jak širokou má registraci
a záběr na plevele. Biathlon 4D umožňuje
i pozdní aplikace do fáze BBCH 37, je mísi-
Akris, herbicid do kukuřice, představoval
v uplynulé sezóně nejlevnější a přitom velmi kvalitní možnost preemergentní a časně
postemergentní aplikace. Díky účinné látce
dimethenamid-P má ze základních herbicidů nejlepší schopnost spolehlivé kontroly
ježatky.
V příštím roce budeme zavádět další z novinek. Těšit se můžete mimo jiné na špičkový třísložkový fungicid do obilnin na bázi
Xemia - Adexar Plus nebo na nový fungicid pro časné jarní ošetření řepky Efilor.
O těchto a dalších přípravcích uslyšíte
na tradičních zimních konferencích BASF,
na něž Vás srdečně zveme.
Ing. Václav Pavelka
Sales Manager CZ
BASF spol. s r.o., Praha
Agrotip 11-12/2014
7
Novinky
2014
První zkušenosti
Jak obstály novinky
BASF v roce 2014
V prosincovém čísle Agrotipu se už tradičně ohlížíme
za uplynulou sezónou a zejména za tím, jak si v uplynulém
roce vedly novinky, které firma BASF uvedla na trh.
O tom, jaký byl právě končící rok pro hospodaření na poli, budeme asi ještě dlouho diskutovat. Sezóna 2013–14 byla určitě netypická, občas trochu napínavá až dobrodružná,
ale nakonec skončila s překvapivě dobrými
výsledky. Alespoň v regionu, kde působím,
ve východních Čechách, dosáhla většina
zemědělských podniků velmi vysokých až
rekordních výnosů obilovin i ozimé řepky.
Napínavé bývá i uvádění nových přípravků
na trh. Jistě jste si všimli, že některé přípravky
se okamžitě po svém zavedení stanou trhákem, který si získá širokou oblibu a výrazný
podíl na trhu. Jiné přípravky si musí svou
pozici pomalu vydobývat, aby nakonec také
uspěly, a některé produkty zůstanou zkrátka
tak trochu na okraji zájmu. Jak to tedy bylo
letos s novinkami firmy BASF?
Začnu podle abecedy, tedy přípravkem
Akris®
Akris je herbicid určený pro preemergentní
a časně postemergentní ošetření kukuřice.
Jako jediný přípravek ze skupiny preemergentních herbicidů má registraci i pro postemergentní použití až do 6. listu kukuřice.
To mu otevírá prostor pro použití v kombinacích s mnoha dalšími herbicidy. Akris
obsahuje originální účinnou látku BASF
- dimethenamid-P a v našem portfoliu nahradil kombinaci Outlook + Click Pack. A jak se
Akris osvědčil v prvním roce?
Podle mých osobních zkušeností převažovala s účinkem Akrisu naprostá spokojenost.
V drtivé většině podniků, které ho použily,
dokázal Akris udržet čisté porosty kukuřice
bez nutnosti dodatečných ošetření. Vynikla
především výborná účinnost na ježatku kuří
nohu. Potvrdila se i schopnost hubit plevele
nejen preemergentně, ale i krátce po vzejití.
Dokonce i tam, kde byl Akris použit cíleně
ve snížené dávce 2 l/ha se záměrem pro-
8
Agrotip 11-12/2014
Účinek Cleravisu ve srovnání s neošetřenou kontrolou, 10. 10. 2013, Licomělice
vést později opravu postemergentním přípravkem, nebylo často další ošetření nutné.
Na tom se samozřejmě podílely i povětrnostní podmínky. Dostatek srážek ve druhé
polovině dubna a v květnu přispěl k velmi
dobrému účinku dokonce i na těžkých jílovitých půdách, kde příprava půdy nebyla zdaleka ideální. Letošní sezóna zkrátka
přípravkům s převážně půdním účinkem
přála. Proto zůstáváme nohama na zemi
a naše doporučení pro příští rok se nemění. Při sólo aplikaci je dávka Akrisu 3 l/ha;
dávka 2 l/ha je vhodná pouze do kombinací s dalšími přípravky převážně při postemergentním použití. Jako výborný partner
v těchto kombinacích se ukazuje například
Stellar.
Kromě výborného účinku a flexibilního termínu aplikace zaujal Akris ještě jednou vlastností, která nebývá u nových přípravků příliš
obvyklá, a sice cenou. Při ceníkových nákladech na ošetření 1 300 Kč na hektar byl Akris
o 200–350 Kč/ha levnější než ostatní srovnatelné přípravky a stal se zdaleka nejlevnějším
preemergentním herbicidem v kukuřici.
Akris můžeme s klidným svědomím zařadit
mezi velmi úspěšné přípravky. Plocha ošetřená Akrisem se oproti předchozímu balíčku
Outlook + Click Pack téměř zdvojnásobila.
Akris se stal druhým nejpoužívanějším preemergentním herbicidem v kukuřici a potvrdil,
že je plnohodnotnou náhradou přípravků založených na účinné látce acetochlor.
Biathlon® 4D
Budeme-li pokračovat podle abecedy, je druhou letošní novinkou Biathlon 4D. Byli jsme
občas podezírání, že jsme použili tento název
z čistě marketingových důvodů, abychom se
svezli na vlně popularity biatlonu po letošních zimních olympijských hrách. Věřte, že
bychom byli rádi takto pohotoví, nicméně
jedná se o pouhou náhodu, název přípravku
byl stanoven dávno před olympijskými hrami.
Biathlon 4D je herbicid proti dvouděložným
plevelům s registrací prakticky do všech ozimých i jarních obilovin pěstovaných v České
republice. V naší nabídce nahrazuje starší
přípravek Arrat. Cílem bylo nabídnout zemědělcům herbicid nejen účinný, ale také velmi
všestranný a snadno použitelný. Biathlon 4D
Účinek Biathlonu 4D na plevel
se vyznačuje registrací bez mezer, nebývale
širokým aplikačním oknem, výbornou mísitelností s dalšími přípravky a minimální závislostí na povětrnostních podmínkách. Zdá se,
že to jsou vlastnosti, které zemědělská praxe
oceňuje, neboť přípravek byl vyprodán záhy
po otevření jarní sezóny. Uspět hned první
rok v tomto velmi nabitém segmentu ochrany
není vůbec lehké, ale zdá se, že Biathlon 4D
zemědělce přesvědčil o svých kvalitách.
Cleravis®
Možná, že více než samotný přípravek Cleravis vešla do povědomí zemědělské veřejnosti
značka Clearfield.
Clearfield je označení herbicidně tolerantního
systému založeného na pěstování speciálně
vyšlechtěných odrůd odolných k účinné látce
imazamox. V těchto odrůdách je následně
možno použít herbicidy obsahující mimo jiné
i tuto účinnou látku a dosáhnout tak podstatně lepších výsledků v kontrole plevelů, než
bylo doposud možné. Systém Clearfield je
v České republice už tři roky s úspěchem
používán ve slunečnici. Rok 2014 byl prvním
rokem, kdy byl Clearfield představen v ozimé
řepce.
A jak si tedy systém Clearfield
v řepce vedl?
Jak vyplývá z předchozího odstavce, použití systému Clearfield neznamená jen nákup
přípravku Cleravis, ale také změnu odrůdové
skladby řepky ozimé. Opustit osvědčené odrůdy často není lehké rozhodnutí. Zemědělské podniky pěstující Clearfield odrůdy řepky ozimé rovněž musí důsledněji potlačovat
výdrol CL řepky a přizpůsobit skladbu herbicidů používaných ke kontrole výdrolu v následných plodinách. Masové rozšíření zcela
nového systému kontroly plevelů hned v prvním roce by proto bylo spíše překvapením.
Přesto můžeme říct, že se v celé republice
našly desítky zemědělských podniků, které
se nebojí nových technologií a systém Clearfield si vyzkoušely. Při správném použití byly
výsledky na poli velmi přesvědčivé. Cleravis
kontroluje plevele podstatně účinněji než doposud používané herbicidy. Clearfield řepka
byla zpravidla nejčistším porostem v podniku. Je ovšem třeba držet se doporučení
hlavně co se týká termínu aplikace. V praxi
se ukazuje, že je lépe aplikovat Cleravis spíše dříve než později. Rozhodující je především fáze heřmánkovitých plevelů, které by
neměly být větší než 2–3 pravé lístky. A to
jsou docela malé rostlinky. Podobně je tomu
s kakosty. Naopak brukvovité plevele nebo
svízel přítula jsou dobře hubeny i v pozdější růstové fázi. U výdrolu obilovin je nástup
účinku pomalejší, je třeba nepropadat panice
a vydržet, výdrol zmizí. Pouze v případech
kalamitního zaplevelení, kdy výdrol silně potlačuje řepku už ve fázi děložních lístků, je
nutno provést zásah graminicidem ještě před
použitím Cleravisu.
V regionu kde působím, ve východních Čechách, dal Cleravis zemědělcům konečně
do rukou zbraň proti zavlečenému plevelnému druhu - řepici. Většina pěstitelů zde použila Clearfield systém právě s cílem zbavit
se tohoto nebezpečného protivníka. Účinek
Cleravisu na řepici je výborný i ve vyšších
růstových fázích, přesto je ideální termín ošetření 3–4 pravé listy řepice. Zkušenosti rovněž
ukazují, že při příliš časné aplikaci nebo velké
půdní zásobě semen v půdě může docházet
ke vzcházení další vlny řepice. Její vliv na výnos je ale ovšem malý. Dnes můžeme konstatovat, že systém Clearfield v řadě případů
umožnil návrat řepky ozimé i na pozemky,
kde se kvůli výskytu řepice už řadu let nedala
prakticky pěstovat.
Retengo® Plus
S přípravkem Retengo Plus vstoupila firma
BASF do zcela nového segmentu ochrany
rostlin. Použití fungicidů v kukuřici je v České
republice novinkou a budí samozřejmě jistou
nedůvěru. První sezóna použití Retenga Plus
nás nicméně donutila více se věnovat zdravotnímu stavu kukuřice a díky tomu jsme si
povšimli, že kukuřice není plodina zcela prostá houbových chorob. Příznaky některých
z nich jsme nacházeli poměrně často, i když
intenzita napadení byla zatím většinou malá.
Ale tak tomu bylo před dvaceti lety i u řepky
a dnes se běžně aplikuje fungicid v řepce
3× za sezónu. Alespoň jsme připraveni. Firma BASF sází do budoucna kromě kontroly
houbových chorob i na AgCelence efekt Retenga Plus a ovlivnění kvalitativních parametrů silážní kukuřice pro výrobu bioplynu a pro
krmení dojnic. I druhý rok pokusů v České
republice potvrdil příznivý vliv Retenga Plus
na vyšší produkci bioplynu, v současné době
probíhá rozsáhlý a náročný test zaměřený
na krmnou hodnotu silážní kukuřice po ošetření Retengem Plus. S výsledky našeho výzkumu na tomto poli budeme zemědělskou
veřejnost pravidelně seznamovat.
Vážení pěstitelé, v době, kdy čtete tyto řádky, připravujeme už program pro lednové
a únorové konference a s ním i představení
novinek pro rok 2015. Vývoj nových přípravků
u BASF jede dál na plné obrátky a myslím,
že můžeme slíbit opravdu zajímavé novinky.
Můžete se těšit na špičkový fungicid Adexar
Plus založený na zcela nové účinné látce Xemium, dále přípravek Systiva - první fungicid
do obilnin, který se aplikuje přímo na osivo,
nový herbicid Corum s velmi širokou registrací v jetelovinách a luskovinách a nakonec
nový fungicid pro ošetření řepky ozimé Efilor.
Určitě přijďte, těšíme se na Vás!
Ing. Libor Svatoň
Foto autor a Pavel Šácha
Účinek Cleravisu na řepici
v Clearfield řepce, 16. 10. 2013,
Svinčany, okres Pardubice
Agrotip 11-12/2014
9
Novinky
2014
Prvé skúsenosti
Novinky BASF 2014
prvé skúsenosti
Spoločnosť BASF je výrazne inovatívnou spoločnosťou vo
všetkých sférach svojej produkcie. Samozrejme, že tento
trend sa prejavuje aj oblasti ochrany rastlín. V tomto roku boli
zaregistrované ďalšie tri nové produkty, ktoré pestovateľská
verejnosť prijala s veľkým ohlasom.
Pretože si väčšina zákazníkov veľmi rada
chcela vyskúšať tieto produkty, nastal
po nich okamžite vysoký dopyt a v priebehu niekoľkých týždňov boli vypredané.
Medax® Top
Regulátor rastu a vývoja úrčený na obmedzenie poliehania ozimnej pšenice, ozimného jačmeňa, jarného jačmeňa a raže.
Medax Top ponúka pestovateľom obilnín
flexibilný nástroj na ochranu úrody a maximalizáciu zisku. Medax Top skracuje
steblo, zväčšuje jeho priemer, zvyšuje silu
stebla a podporuje rast koreňov. Vďaka
tomu dochádza k zlepšeniu odolnosti proti
poliehaniu. Zároveň pôsobí proti pôvodcovi
patogénu steblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) a tým podporuje účinok
fungicídov. Rozsah redukcie rastu závisí
na plodine, dávke a dobe aplikácie.
Medax Top je miešateľný s väčšinou
do obilnin používaných herbicídov, fungicídov, insekticídov a listových hnojív. Medax
Top môže býť použitý už za veľmi nízkých
teplôt. Regulačné účinky mepiquatchloridu
sa prejavujú už od 5 °C. Prohexadion-kalcium účinkuje už od teplôt, ktoré pre iné
účinné látky (ethephon, trinexapac-ethyl)
nie sú dostatočné. Špecifická výhoda Medaxu Top oproti menovaným látkam spočívá v tom, že obsiahnuté účinné látky sú
aktívne ihneď po aplikácii a nepotrebujú
aktiváciu pomocou chemických zmen alebo pôsobenia rastlinného metabolizmu, čo
sú faktory za nízkých teplôt značne spomalené. Relatívne skrátenie stebiel vďaka Me-
10
Agrotip 11-12/2014
daxu Top (oproti neošetreným porastom) je
za rastovo nepriaznivých podmienok nižšie
než za podmienok priaznivých, a to preto, že i rast samotných rastlín je pomalší.
Napriek tomu ukazuje Medax Top dobrú
účinnosť nezávisle na teplotách, a to predovšetkým v zhrubnutí bázy stebla a zosilnenia jeho stien. Medax Top sa oproti iným
regulátorom vyznamenáva svojou mimoriadne dobrou šetrnosťou k rastlinám (a to
za všetkých podmienok). Použitie za sucha
a horúca je preto možné. Kvôli špecialnej
formulácii dochádza k relatívne rýchlemu
vstrebaniu účinných látok rastlinami, takže
za normálnych podmienok už za 2–3 hodiny po aplikácii nemôže dážď ohroziť účinnosť Medaxu Top.
Prostredníctvom mnohých pokusov bolo
spoľahlivo preukazané, že Medax Top veľmi pozitívne ovplyvňuje rast a vývoj koreňového systému obilnín, a to viac než zrovnateľné rastové regulátory. U koreňov je
evidentný nárast do dlžky a aj celkovej biomasy. Hlavná príčina tohoto rastu spočíva
v tom, že časť asimilátov, ktoré by rastliny
inak spotrebovali na stavbu stebiel, se ukladá do koreňov. Pokiaľ dôjde k pôsobeniu
stresových faktorov, ako je napríklad dlhotrvajúce sucho, môžeme očakávať pozitivný
prejav tohoto efektu na výnos.
Vedľa toho hrajú úlohu aj špecifické vlastnosti prohexadion-kalcia. Vďaka podpore
rastu koreňového systému získávajú rastliny
lepšiu stabilitu, pokiaľ dôjde k podmáčaniu
pôdy. Mocnejší koreňový systém zlepšu-
je zároveň príjem vody a živin z pôdy. To
môže mať na začiatku prísušku veľký význam. Špecifickým výskumom bolo zistené,
že Medax Top podporuje ukladanie ligninu
v pletivách celého stebla. Tým získavá stena stebla pevnosť, kvôli ktorej je zaistená
väčšia stabilita porastu (lignin by sa dal prirovnať k železu v železobetóne).
Oproti štandartu poskytuje Medax Top spoľahlivé pôsobenie aj pri chladnom alebo zamračenom počasí. Takisto začína pôsobiť
hneď po prijatí účinných látok rastlinami
na rozdiel od štandartných produktov, kde
musí dôjsť k metabolickej premene účinnej látky trinexapac-ethyl. Pre pestovateľov
prináša Medax Top väčšiu istotu účinku
a nezávislosť na podmienkách v priebehu
aplikácie a po aplikácii. Medax Top účinkuje homogéne na celý porast.
V kombinácii účinných látok (mepiquatchlorid a prohexadion-kalcium) máme poprvýkrát k dispozícii produkt, ktorý kombinuje
rýchly a spoľahlivý nástup účinku, ako aj
jeho trvanie bez ohľadu na podmienky.
Osiris®
Nový fungicíd so spoľahlivým účinkom proti širokému spektru listových a klasových
chorôb obilnín. Vynikajúco rieši fuzariózy
v klasoch a výrazne zabráňuje kontaminácii
zrna nebezpečnými mykotoxínmi.
Kombináciou dvoch účinných látok zo skupiny azolov (epoxiconazole a metconazole)
v inovatívnej formulácii vznikol fungicíd, kto-
rý má vynikajúcu protektívnu a eradikatívnu
účinnosť, s dlhou dobou účinku. Nová formulácia prípravku s vyváženým pomerom
aditív, v ktorej sú účinné látky dokonale
rozpustené, zlepšuje priľnavosť postrekovej kvapaliny, príjem a distribúciu oboch
účinných látok ako na povrchu rastliny, tak
i vo vnútri pletív. Vďaka tomu je spoľahlivá
účinnosť aj proti ťažko kontrolovateľným
patogénom (napr. fuzariózy), alebo na choroby v pokročilom štádiu infekcie (napr.
septoriózy).
Osiris má vďaka svojej originálnej formulácii až neuveriteľnú zmáčanlivosť. Kvapky
postreku pevne priľnú na povrchu rastliny
a následne po tom sa kvapalina rýchlo rozprestrie po okolitej ploche listu. Po aplikácii porasty vyzerajú ako „nalakované“. Pri
neskorších aplikáciách fungicídu je táto
vlastnosť mimoriadne dôležitá, pretože už
sú všetky listy vyvinuté a ošetrovaná plocha je v tom období veľmi rozsiahla. Veľmi
dôležitá je účinnosť proti rôznym druhom
fuzarióz. Účinné látky pokryjú a chránia
nielen povrch rastliny, ale dostávajú sa aj
do vnútorných častí klasu, kde zabraňujú
infekcii a rozvoju fuzarióz. Vďaka výbornému šíreniu postrekovej kvapaliny po povrchu ošetrenej rastliny je pokrytá naozaj
veľká plocha, cez ktorú prenikajú účinné
látky do rastliny. Tento proces je podporený vysokým podielom rôznych aditív, ktoré
umožňujú rýchly príjem účinných látok aj
za nepriaznivých podmienok (napríklad silná vosková vrstva starších listov a klasov).
Účinné látky rýchlo prenikajú povrchom lis-
tu a prieduchmi a šíria sa medzibunkovými
priestormi. Už za dve hodiny po postreku je
možné detekovať účinné látky pod pokožkou aj v hlbších vrstvách listu. Prítomná infekcia patogéna je tak okamžite zastavená
a zabraňuje sa jej ďaľšiemu šíreniu vnútri
listu. To je princíp výnimočne rýchlej kuratívnej účinnosti prípravku Osiris. Pre dlhodobý účinok fungicídu je dôležitá dostupnosť účinných látok v rastlinných pletivách.
Veľa hubových patogénov preniká do rastliny prieduchmi, pretože tu infekčná hýfa
nemusí prekonávať žiadne väčšie prekážky. Práve v prieduchoch sa výrazne koncentrujú účinné látky Osirisu, ktoré likvidujú
patogéna priamo na mieste, kde preniká
do rastliny. Jednoducho povedané - Osiris
je tam, kde je ho naviac treba. Inovatívna
formulácia prípravku Osiris zaručuje jeho
vynikajúcu odolnosť voči zmytiu dažďom.
Účinné látky sú po aplikácii rýchlo absorbované a uložené vo voskovej vrstve ako
zdroj dlhodobej účinnosti prípravku. Voda,
ktorá po daždi steká po voskovej vrstve listu, tak nepríde do styku s účinnými látkami
a nezmyje ich.
Vaztak® Active
Vysoko účinný svetlostabilný pyrethroidný
insekticíd proti širokej škále žravého a cicavého hmyzu, jeho larvám a vajíčkam.
Účinkuje ako dotykový a požerový jed. Je
určený na ošetrenie množstva druhov poľných plodín, zeleniny, viniča, okrasných
rastlín a lesných porastov. Účinok Vaztaku
Active je veľmi rýchly, pôsobí ako dotykový a požerový jed. Zároveň má repelentné
účinky. Vaztak Active má dlhodobý reziduálny efekt; je stabilný voči svetlu a málo rozpustný vo vode. Po zaschnutí nehrozí jeho
zmytie dažďom. Vaztak Active vykazuje vysoký účinok aj za nízkych teplôt. Je preto
ideálny na použitie i v horších klimatických
podmienkach. Výhodou Vaztaku Active je
jeho dokonalá priľnavosť ako na povrchu
ošetrenej rastliny, tak na cieľovom hmyze.
Formulácia Vaztaku Active je mikroemulzia
(ME), je to číra až opalizujúca kvapalina
obsahujúca účinnú látku, vodu, olej a povrchový detergent. Jej originálnymi vlastnosťami sú:
„„spôsob priľnutia kvapky postrekovej
kvapaliny na povrchu listu
„„schopnosť rýchleho rozprestrenia
kvapky po okolnej ploche listu
„„rýchle vstrebanie účinnej látky
do voskovej vrstvy a rastlinných pletív.
Verím, že po prečítaní týchto riadkov ste
dostali dostatočný obraz o nových produktoch našej spoločnosti, objasnili ste si spôsoby účinku, možnosti aplikácie a hlavne
využitie prípravkov v praxi.
Ing. Anton Onufer
Foto Martin Bašta
Agrotip 11-12/2014
11
Ohlédnutí
2014
Řepka ozimá
Zdravotní stav porostů
ozimé řepky v roce 2014
V sezóně 2013–2014 byla ozimá řepka pěstována v České republice na ploše
390 000 ha, což byl mírný pokles proti sklizňovému roku 2013. Přestože
podzim byl sušší, vzhledem k jeho délce vstupovala většina porostů do zimy
v dobrém stavu. Zima byla mimořádně teplá, půda prakticky nezamrzla
a řepka přezimovala velmi dobře. Již v únoru začala růst, proto bylo důležité
včasné jarní přihnojení dusíkem, protože u některých rostlin byly již během
zimy patrné zřetelné příznaky jeho nedostatku.
Škůdci se neprojevili tolik,
jak by se čekalo
Většina pěstitelů očekávala vzhledem
k mírné zimě silné výskyty obvyklých škůdců - stonkových krytonosců, blýskáčka
i bejlomorky kapustové. V průběhu vegetace se však potvrdilo, že mírná zima bez
mrazů středoevropskému hmyzu příliš
nesvědčí. Hmyz se nemůže v teplém prostředí dostat do strnulého stavu, stále mírně
aktivuje a tím ztrácí drahocennou energii,
kterou nemůže doplňovat potravou. Ve vlhkém a relativně teplém prostředí během
této zimy mnoho přezimujícího hmyzu napadly entomofágní houby.
Ideální podmínky pro přezimování však byly
pro všechny druhy plžů - drobní slimáčci
a velký plzák španělský poškozovali rostliny
řepky během celého jara. Na silných a rychle rostoucích porostech řepky však nevznikly žádné hospodářsky významné škody.
Dospělec bejlomorky
kapustové
12
Agrotip 11-12/2014
Mezi významné jarní škůdce patřily překvapivě larvy dřepčíka olejkového. Zejména
v pásu vedoucího přes Vysočinu od Hradce Králové k Moravskoslezskému kraji byl
jejich výskyt v řapících velmi silný. Dospělci dřepčíka olejkového kladou vajíčka již
v podzimním období, ale v této době vhodné pro ochranu jim pěstitelé prakticky nevěnují pozornost. Vajíčka a později larvy se
vyvíjí v řapících, které většinou v zimě odumírají a larvy hynou. V letošním roce však
dobře přezimující larvy poškozovaly na jaře
srdéčka listů a rostliny zahnívaly. Osvědčila
se aplikace organofosfátů a fungicidní ošetření proti případné houbové infekci.
Nálet dospělců krytonosce řepkového
i krytonosce čtyřzubého začal již v polovině března. Byl sice slabý, ale relativně dlouhý. Proti krytonoscům byla ošetřena většina
ploch řepky, ale některé porosty spíše ze
zvyku než ze skutečné potřeby. Nejvíce
se tradičně ošetřovalo kombinovanými přípravky. Při aplikaci v době úživného žíru
krytonosců v porostech byla i účinnost
pyretroidů dobrá. Krytonosci nejsou zatím
rezistentní proti žádné skupině insekticidů.
Škody způsobené larvami krytonosců byly
nižší než v minulosti.
Rovněž výskyt blýskáčka řepkového byl
v průměru nižší než v minulosti, ale na některých lokalitách byl místy poměrně silný.
Ochrana byla provedena na většině pěstované plochy řepky. Podle našich pokusů
patřila opět ochrana stejnými kombinacemi
účinných látek jako u krytonosců k nejlepším.
Na celém území České republiky byla již
laboratorně prokázána rezistence ke klasickým pyretroidům. Přesto v některých
oblastech i aplikace pyretroidů (jižní Čechy, Vysočina) dosahovala uspokojivých
výsledků.
1
3
V případě bejlomorky
je důležitý termín
Při ochraně proti bejlomorce kapustové
je důležité si uvědomit, že kromě výběru
přípravků rozhoduje i správně zvolený optimální termín ošetření. Aplikovat přípravky v období výskytu kladoucích samiček
v zóně květů je patrně nejdůležitějším krokem v účinné ochraně proti bejlomorkám.
V roce 2014 bylo určení optimálního termínu obtížné, protože nálet byl velmi rozvleklý, nerovnoměrný a značně rozdílný podle
lokalit.
Houbové choroby rekordní
sklizeň neohrozily
Vzhledem k tomu, že v období květu a tvorby šešulí byly řepky ve velmi dobrém stavu
slibujícím vysoký výnos, byla provedena
i aplikace fungicidů na velké většině plochy
řepky. Výskyt houbových chorob (Sclerotinia, Phoma či plíseň šedá) nebyl na stonku
ani na šešulích zpočátku velký. V průběhu dozrávání se však místy zvýšil, ale vliv
na výnos nebyl rozhodující.
Období květu a růstu zelených šešulí proběhlo o několik týdnů dříve než obvykle.
Proto se předpokládal i brzký nástup sklizně. První sklizňové pokusy začaly již před
10. červencem. Sklizeň se však nakonec
protáhla až do konce 2. srpnové dekády,
protože ji komplikovaly srážky.
2
4
Ani nejsmělejší prognózy během vegetace
nepředpokládaly, že v roce 2014 bude dosažen historicky nejvyšší průměrný výnos
4,03 t/ha, a to na ploše 389 298 ha (dle
ČSÚ). Dosavadní rekord z roku 2004 byl
překonán o 0,43 t/ha. Vysoké výnosy však
vedly ke snížení ceny pod 9 000 Kč/t. Celkem se sklidilo v ČR 1 568 090 tun řepkového semene.
Založení nové řepky
neproběhlo příznivě
Založení nových porostů řepky pro sezónu 2014/15 však provázely problémy.
Na pěstitele poprvé plně dopadlo usnesení
Evropská komise o omezení použití neonikotinoidních mořidel. K dalším nepříznivým
faktorům se přidalo trvale vlhké počasí či
půda ovlivněná vysokými sklizněmi předplodiny (pšenice, ječmen). Řepka se sela
často pozdě, po agrotechnických termínech. Rostliny špatně vzcházely. V zamokřené utužené půdě bez dostatku vzduchu
se pomalu rozvíjel kořenový systém. Rostliny byly při vzcházení silně poškozovány
plži, dospělci dřepčíka olejkového, housenicemi pilatek a dokonce i drátovci, kteří
v podmáčené půdě migrovali až k povrchu.
Zejména dospělci dřepčíka olejkového silně poničili žírem vzcházejících rostlin několik tisíc hektarů vzcházející řepky, která byla
několik týdnů po zasetí zaorána. Opakovaná ochrana organofosfáty i pyretroidy sice
některé porosty zachránila před zaoráním,
1
Blýskáček řepkový
2
oškozená řepka
P
larvami dřepčíka
olejkového
v listopadu 2014
3
oškozená řepka
P
dospělci dřepčíka
olejkového v září
2014
4
ilatka řepková
P
způsobovala
na podzim 2014
větší škody než
obvykle
ale poškozené porosty jsou slabé a řídké.
Dlouhý a teplý podzim, který pokračuje
i po polovině listopadu stav mnoha porostů vylepšil. Kořenový systém je však stále
slabší.
Ze škůdců se objevil silný nálet v řepce
nenápadné mšice broskvoňové. Molekulárními metodami byl v mšicích detekován
vir mozaiky vodnice. V některých porostech
jsou pravděpodobně nakladena vajíčka
dřepčíka olejkového, hlášen byl již i silný
výskyt larev tohoto dřepčíka v řapíku listů. Rovněž teplé a vlhké počasí podporuje
vývoj napadení rostlin půdním patogenem
Plasmodiophora brassicae. Příznaky napadení (nádory) jsou již na kořenech jasně
patrné, na nadzemních částech rostlin se
zatím většinou neprojevují.
Poměrně velká plocha porostů není v současné době v optimálním stavu před zimou,
ale do sklizně řepky je ještě daleko a na jakékoliv prognózy dalšího vývoje příliš brzy.
Ing. Jan Kazda, Csc.,
Katedra ochrany rostlin, ČZU Praha,
foto autor
Agrotip 11-12/2014
13
Ohlédnutí
2014
Řepka ozimá
Výskyt škůdců
v porostech řepky
ozimé v roce 2014
Obr. 2a - Dospělec dřepčíka
olejkového (P. chrysocephalla).
Ve skutečnosti o zimních teplotních nárocích
hospodářsky významných škůdců i o jejich
strategiích (adaptace, které jsou výsledkem
dlouhého evolučního procesu), jak překonávat období chladu víme velmi málo. A to až
překvapivě velmi málo. Ze školní výuky na zemědělských školách a z odstavců o bionomii
jednotlivých škůdců v učebnicích či skriptech vzniká u těch, kteří se je snaží poctivě
přečíst a snad i zapamatovat, falešný dojem,
že o druzích jako blýskáček řepkový, krytonosec čtyřzubý atd. víme prakticky vše. To
je ale velký omyl. A nepomůže nám ani procházení databází s velmi čerstvými výsledky výzkumu zaměřeného na škůdce a zemědělskou entomologii vůbec publikované
v prvoligových vědeckých časopisech. Je
zde relativně velké množství respektovaných
publikací odhalujících a popisujících vliv globálního oteplování na výskyty a letovou aktivitu významných škůdců v příštích dvaceti
či padesáti letech. Jsou na to mnohdy fascinující modely schopné připoutat pozornost
člověka, který se jimi zaobírá, podobně jako
počítačové hry dokážou přitáhnout malé děti
nebo poněkud jednodušší dospělé. Možná
jsou i stejně jako zmiňované hry návykové.
A možná jsou i zcela pomýlené. Ale koho
14
Agrotip 11-12/2014
Vyšší teploty vzduchu a půdy během mírné zimy 2013/2014
přispěly k vyšší mortalitě některých druhů škůdců během
hibernace. U řepky ozimé to postihlo zejména stonkové
krytonosce (k. řepkový, k. čtyřzubý, v některých regionech
se k nim přidružuje i k. brukvový) a blýskáčky. V jarních
měsících jich bylo výrazně méně i na lokalitách, kde se
během léta 2013 dostalo do zimovišť velké množství
jedinců (zimují dospělci). Těžko říci, jestli do souvislosti
s teplou zimou dávat i obecně nižší výskyt a význam
šešulových škůdců, hlavně bejlomorek. Na některých
lokalitách v Moravskoslezském a Olomouckém kraji byly
totiž výskyty naopak vysoké.
bude za dvacet či padesát let zajímat, že
se ani jedna současná předpověď nepotvrdila? Granty nikdo vracet nebude. S tím, jak
to bude vypadat se škůdci příští jaro, nám
samozřejmě tyto sofistikované modely nepomůžou. Nevíme to a nebudeme to vědět
ještě ani na konci února. Jediná předpověď,
která má v tomto smyslu váhu, je ta, kterou
vysloví starý sedlák mnoho let srostlý se
svou půdou, krajinou a změnami v ní, které
si prožil. Ten asi ví, co přijde. Možná leckoho
překvapí a možná je to také symptomatické
pro současnou vědu a výzkum, že z hlediska teplotních nároků během období chladu
je z naší entomofauny nejprostudovanějším
hmyzem známý druh červenočerné ploštice
okupující zejména kmeny lip, ruměnice pospolná (Pyrrhocoris apterus, obr. 1).
Dřepčík olejkový - zimní škůdce?
Ne všem škůdcům řepky ozimé teplá zima
nesvědčí. Jedním z druhů, který by mohl
začít hrát větší roli, je dřepčík olejkový (Psyliodes chrysocephalla, obr. 2a). Tento druh
Tab. 1 - Teplotní nároky jednotlivých stádií dřepčíka olejkového
na dokončení vývoje (podle Šedivého, 2000)
Počátek
nalétávání
dospělců
do porostů
Suma efektivních teplot (SEF)
potřebná pro zahájení období
kladení vajíček (předpokladem
je také dostatečný úživný žír)
Suma efektivních
teplot (SEF) potřebná
pro zahájení období
líhnutí larev
konec léta,
teploty nad 20 °C
41 °C
200 °C
SEF (kladení): sčítají se hodnoty (°C) převyšující průměrnou denní teplotu 7 °C;
je-li průměrná denní teplota např. 9 °C, přičtou se za tento den 2 °C.
SEF (líhnutí): sčítají se hodnoty (°C) převyšující průměrnou denní teplotu 4 °C;
je-li průměrná denní teplota např. 9 °C, přičte se za tento den 5 °C.
Obr. 1 - Z domácích druhů hmyzu se asi nejvíc ví o teplotních nárocích na období
hibernace u známé ploštice ruměnice pospolné. Dobře se s ní pokusničí, je vždy
dost jedinců v zásobě. Na druhou stranu o tom, jak je to v tomto smyslu s blýskáčky,
krytonosci, listopasy, kohoutky atd., nevíme vlastně nic.
Obr. 2b - Larva dřepčíka olejkového
(P. chrysocephalla).
Obr. 3a - Mladé housenice pilatky řepkové
(Athalia rosae) jsou světlé a nedokážou
perforovat listy. Poškození připomíná
okénkový žír působený dřepčíky
Obr. 3b - Housenice pilatky mění během
svého vývoje barvu od světle zelené až
po černou.
Obr. 3c - Vyšší larvální stadia mohou
v ohniscích většího výskytu způsobit
holožír. Larva spotřebuje denně
dvojnásobek své hmotnosti.
je jedním z nejdůležitějších škůdců řepky
v oblastech s přímořským klimatem (část
Německa, Dánsko, Anglie a další). Dřepčík olejkový může překonávat období zimy
ve stadiu dospělce, vajíčka i larvy, přesněji
řečeno ve všech těchto stadiích současně
(dle podmínek se mění podíly jedinců připadající na tato stádia). Navíc za určitých povětrnostních podmínek se nemusí vývoj vůbec
zastavit a tak i během zimy (tedy v době,
kdy to u nás nikdo nečeká) může dojít k významnému poškození porostu larvami (např.
ke zhoršení stavu porostu může dojít v průběhu prosince).
misek. Spolehlivější než žluté misky položené na povrchu půdy jsou misky zahrnuté až
po okraj do půdy (tedy vlastně zemní pasti
s jarovou vodou). Misky jsou pro monitoring výhodnější než přímé odpočty jedinců,
protože brouci jsou aktivní zejména v noci.
Pokud průměrné počty dospělců v miskách
na určité lokalitě šplhají k hodnotám kolem
5–10 jedinců za tři dny, je lepší zvážit aplikaci insekticidu, aby se předešlo problémům
s larvami, kdyby náhodou měla být zima mírná. Jak je to s teplotními nároky jednotlivých
vývojových stadií d. olejkového, ukazuje
tab. 1. Na základě této tabulky a záznamů
sledování aktivity imag v porostu a údajů
z nejbližší meteostanice je možné odhadnout
dobu kladení vajíček a čas líhnutí prvních
larev. Asi tak od roku 2010 výskyty dospělců ve vzcházejících řepkách u nás pomalu
rostou, což bylo v minulých letech možné
detekovat pouze na výdrolu nebo na monitorovacích plochách pocházejících z nemořeného osiva. Na podzim 2013 a během zimy
2013/14 byly zaznamenány první vážnější
škody v porostech na některých místech ČR
a na podzim roku 2014 se problémy s tímto
škůdcem (záznamy především o požercích
imag) zvýšily, což jistě souvisí nejen s mír-
ným průběhem zimy 2013/14, ale též s nemožností vysévat insekticidně mořené osivo
a možná také s mnoha dalšími faktory. O tom
jak do stavu porostů na podzim letošního
roku a v zimě 2014/15 zasáhnou larvy, ovlivní
počasí - bude mírná nebo chladná zima?
Larvy vylíhlé na podzim mohou být za určitých okolností velmi nepříjemným škůdcem.
Jejich nebezpečnost ale ovlivňuje několik
faktorů. Za prvé - výskyt dospělců. Pokud se
na daném poli vyskytuje v době vzcházení
řepky a v raných fázích růstu málo dospělců
(září až první polovina října), bude i výskyt
larev nízký. Za významný výskyt dospělců,
i vzhledem k příští možné početnosti larev,
lze považovat výskyt 1 brouka na 1 m řádku
(v průměru - nedělat závěry z jednoho místa). Představu o výskytu dřepčíka olejkového v porostu si lze udělat snadno i pomocí
Stoupající význam pilatky
Dalším škůdcem, kterému svědčí mírné zimy
a obecně ročníky s nadprůměrnými teplotami, je pilatka řepková (Athalia rosae). Pro porosty řepky ozimé je důležitý výskyt imag třetí
generace. Ta se obvykle objevují v průběhu
září, dávají vznik larvám (housenicím), jež
mohou řepku nenápadně ale poměrně rychle a významně poškodit. K čemuž se schylovalo (většina pěstitelů včas zasáhla) na řadě
míst v roce 2012 a také letos (2014). Samičky
kladou vajíčka do předem připravených kapsiček mezi rubovou a lícní stranou na okrajích listů. Světle zelené larvičky I. instaru se
zdržují na spodních stranách listů a vykusují
do nich zpočátku drobné okrouhlé otvory
(nedokážou ještě perforovat listy skrz; v této
fázi je to možné zaměnit za poškození způsobené dřepčíky, obr. 3a). Jak se housenice
vyvíjí a rostou, mění vzhled (obr. 3b). Dorostlé housenice jsou 15–20 mm dlouhé a téměř
Agrotip 11-12/2014
15
Ohlédnutí
2014
Řepka ozimá
Obr. 4a - Larva květilky zelné (Delia radicum)
Obr. 4b - Kořen řepky nesoucí známky
poškození způsobených larvami květilky
zelné (D. radicum)
Obr. 4c - Distribuce larev květilek (D. radicum) v porostu řepky není rovnoměrná. Tam,
kde se sejde vyšší koncentrace slabých a současně napadených rostlin, mohou během
zimy nastat problémy. Ale velmi záleží na tom, jak tvrdá zima přijde. Čím je mírnější
podzim, tím déle jsou larvy aktivní. Čím mírnější je zima, tím nižší riziko vymrznutí.
černé. S vývojem housenic roste jejich žravost a tím i nebezpečnost (obr. 3c). Protože
období letové aktivity rodičovské generace
je většinou značně časově omezeno (samičky tedy kladou hromadně cca ve stejnou
dobu), je i období, kdy se líhnou housenice
časově omezené. Žravé housenice vyšších
instarů (těchto si většinou pěstitel všimne)
se tak objevují jakoby najednou a ve velkém
počtu. Na jednotlivých pozemcích jsou larvy
distribuovány nerovnoměrně, tedy do ohnisek. Tato ovšem vzhledem k masívním náletům imag (rok 2014 i 100 imag na žlutou misku za 3 dny) mohou být různě velká a nejsou
lokalizována jen při okrajích. Larvy vyšších
instarů dokážou způsobit holožír. V průběhu posledních asi deseti let význam pilatky
řepkové jako škůdce ozimé řepky pomalu
vzrůstá. Přibývá lokalit, na kterých se proti
pilatkám zasahuje pomocí insekticidů. Tento
trend bude zřejmě pokračovat. Svůj význam
má i zákaz neonikotinoidních mořidel. Vyšší
výskyt housenic na řepce jarní a hořčicích
(housenice 1. generace) nepředznamenává
vyšší výskyt housenic na řepce ozimé (3. generace).
roku 2012 a 2013 se procento napadených
porostů v Olomouckém kraji pohybovalo kolem 100 %. Intenzitou napadení a distribucí
larev v porostu se jednotlivé porosty dosti
lišily (obr. 4a, b). Na podzim 2014 jsme zaznamenali poněkud nižší napadení, zejména
co se intenzity týče. Význam květilek jako
škůdce nelze chápat izolovaně. Stejně napadený porost na podzim může mít zcela
odlišné vyhlídky, např. v závislosti na tom,
jestli se v porostu zóny většího poškození
střetnou se zónami slabších rostlin (obr. 4c),
zda poškozenými kořeny vstoupí do rostlin
další škodlivé organismy (háďátka, houby),
nebo jestli přijde tvrdá zima bez sněhu atd.
Květilky (kladoucí samičky) pravděpodobně
nevyhledávají v porostech místa, kde jsou
ve větší míře soustředěny rostliny s tlustšími
kořenovými krčky, ale na těch místech, kde
se objeví, mají určitou tendenci preferovat
rostliny silnější.
Vybíravá květilka
V posledních ročnících, a to bez ohledu na to,
jestli porosty pocházely z mořeného či nemořeného osiva, jsme zaznamenávali stále
se zvyšující podíl porostů napadených larvami květilky zelné (Delia radicum). Na podzim
16
Agrotip 11-12/2014
Tento jednoduchý vztah se pravděpodobně
zcela naruší, pokud se jedná o porost silně
napadený nádorovitostí (Plasmodiophora
brassicae). Květilky preferují rostliny nenádorovité. Na většině polí v ČR, ve kterých
lze zaznamenat přítomnost nádorovitých
rostlin, jde pravděpodobně o ohniskové výskyty, které velmi snadno unikají pozornosti.
Je velkou otázkou, zda takových polí bude
přibývat.
Teplo v zimě, slimáci v létě
Vzcházivost řady porostů byla v roce 2014
významně ovlivněna žírem slimáků a to nejen
na souvratích, ale často i ve středních částech polí (místa s vyšší hrudovitostí). Klíčící
i již vzešlé rostliny řepky poškozují zejména
dva druhy slimáků: slimáček síťkovaný (Deroceras reticulatum) a s. polní (D. agreste).
Lokálně se k nim přidružuje i D. laeve a několik druhů plzáků (např. plzák zahradní).
Poškození způsobená plži nemusí být zrovna snadné hned identifikovat. Příčinou nízké
vzcházivosti mohou být i jiné faktory (špatné
osivo, nedostatek nebo naopak přebytek
půdní vláhy - typické pro rok 2014, špatná
příprava půdy, dřepčíci - taktéž typické pro
řadu lokalit v roce 2014 a choroby). Sliz
na poškozených rostlinách není vždy dobře
patrný, nepravidelné otvory na listech vykusují také housenice pilatek nebo housenky
osenic. Navíc jsou to noční tvorové a přes
den jsou ukrytí. Slimáci jsou pro vzcházející ozimou řepku nebezpeční hlavně na vlhkých slehlých půdách s výskytem řas (živí
se jimi juvenilní stádia). Ve větším nebezpečí
jsou menší hony. Výskyty jsou obecně vyšší v ročnících následujících po mírné zimě
a vlhčím létě. A to je právě letos.
Ing. Marek Seidenglanz
Agritec Plant Research s.r.o.
foto autor
Ohlédnutí
2014
Brambor
Pěstování brambor
v roce 2014
Aneb nenaplněné scénáře...
Mimořádně teplá zima a časné jaro vlily pěstitelům do žil optimismus a naději
na vysoké výnosy v nadcházejícím pěstitelském roce. Dobrý pocit byl také
umocněn nebývale příznivou obchodní bilancí končící sezóny, neboť realizační
cena brambor se vyšplhala velmi vysoko. Pesimisté zase např. varovali, že
mírná zima usnadnila přezimování škůdců a lze očekávat atak z této strany.
Vysokovlhkostní zvětšení lenticel bramboru
Aktinobakteriální obecná strupovitost
bramboru
Bakteriální černání stonku
Ani jedni ale neměli zcela pravdu. Výnosy
nejsou rekordní, přemnožení škůdců se nekonalo a závažné škody způsobila choroba, kterou nikdo v takovém rozsahu neočekával. Ale vezměme to po pořádku.
zeny převážně do první poloviny března.
V bramborářské oblasti se začalo s výsadbou již v polovině března, ale většina porostů byla vysazována za příznivých podmínek
v dubnu, zejména v jeho druhé polovině.
Tam, kde se výsadba do konce tohoto měsíce nestihla, dostali se pěstitelé do potíží,
protože květen byl velmi deštivý. Některé
porosty byly proto vysázeny značně opožděně, což se projevilo v nižších výnosech
a ve vyšším výskytu škodlivých činitelů.
květnové dekádě byly některé porosty zasaženy přívalovými dešti, takže došlo k rozplavení hrůbků a vytvoření erozních rýh.
Květnové srážky se často blížily k dvojnásobku normálu. Následoval suchý červen
s nevhodnými podmínkami pro rozvoj a šíření plísně a se srážkami pod 50% normálu,
které navíc spadly v posledních dnech jeho
třetí dekády. Červenec a srpen byly ve většině pěstitelských oblastí srážkově normální, teplotně nad normálem v červenci. Září
však přineslo nadnormální srážky i teploty
a zamokření pozemků.
Průběh vegetace
Pěstování brambor a výskyt škodlivých činitelů v letošním roce byly ovlivněny řadou
faktorů, kromě teplé zimy měly rozhodující vliv srážkově bohatý květen, přísušek
v červnu a velmi deštivý závěr vegetace
a období sklizně. Podobně jako v roce
předchozím byl ročník charakteristický
výraznými teplotními a vlhkostními výkyvy
ve vegetaci, avšak v jiných obdobích. Výsadba brambor byla zahájena v ranobramborářské oblasti již v posledních únorových
dnech a velmi rané odrůdy zde byly sá-
Obecně byl stav porostů velmi rozdílný podle termínu výsadby. Byly také zaznamenány problémy s mezerovitostí způsobené
rezidui nebo chybami v aplikaci přípravků,
které jsou v posledních letech stále častější. Ojediněle bylo zjištěno poškození porostů mrazem začátkem května a v poslední
Abiotikózy
Fyziologické poruchy obecně nebyly v letošním roce významným faktorem ovlivňujícím kvalitu hlíz. V době červnového
přísušku nebyly hlízy ještě vytvořeny nebo
Agrotip 11-12/2014
17
Ohlédnutí
2014
Brambory
Měkká hniloba hlíz
Vločkovitost hlíz bramboru – sklerocia
na hlízách
Stříbřitost slupky bramboru
se teprve začínaly tvořit, takže tvarové deformace, rozprasky, sklovitost aj. narozdíl
od minulého roku nezpůsobily problémy.
Tyto poruchy se objevily pouze v ranobramborářských oblastech, pokud zde byly
pěstovány brambory pro pozdější sklizeň.
V důsledku nadbytku vláhy v závěru vegetace však často docházelo k vysokovlhkostnímu zvětšení lenticel na hlízách.
Po odumření zbujených lenticel zůstávají
na hlízách s jemnou a hladkou slupkou
hnědé skvrny, které zhoršují vzhled hlíz.
Závažnějším problémem je však to, že tudy
do hlíz vstupují bakterie a hlízy již před
sklizní podléhají měkké hnilobě, a to se také
v letošní sezóně dělo.
vyšší na půdách těžších a se zdrojem infekce v nerozložených rostlinných zbytcích.
Napadení hlíz je četnější také tam, kde byl
dlouhý interval mezi ukončením vegetace
a sklizní.
skytem. Suchý červen však přerušil vhodné
podmínky pro tuto chorobu. Červenec byl
ve většině pěstitelských oblastí srážkově
normální, teplotně nad normálem. Průběh
počasí však přesto nebyl příliš vhodný pro
rozvoj plísně bramboru, protože srážky
s vyššími úhrny byly střídány slunečným
počasím a rychlým oschnutím porostů. První výskyty plísně bramboru v bramborářské
oblasti byly zjišťovány pouze ohniskově
koncem června a v první červencové dekádě u velmi raných odrůd. Vhodné podmínky
pro plíseň a její epidemické šíření ale nastaly až od druhé srpnové dekády a trvaly
v průběhu září, kdy byly srážky vysoko nad
normálem. Závěr vegetace byl také velmi
vhodný pro infekci hlíz.
Také původci stříbřitosti slupky letošní průběh počasí vyhovoval, a to zvláště deštivý
průběh závěru vegetace. Další nárůst rozsahu napadení slupky lze očekávat v průběhu
skladování především u partií, které nebyly
po naskladnění dostatečně osušeny a jsou
skladovány při vysoké vlhkosti.
Plíseň bramboru se v ranobramborářské
oblasti objevila již v květnu. Lokálně byla
pozorována ohniska s poměrně silným vý-
Bakteriální a houbové choroby
Pektolytické bakterie vyvolávající černání
stonku a měkkou hnilobu hlíz jsou jedním z hlavních problému tohoto ročníku.
Deštivý květen podpořil namnožení inokula z kontaminovaných sadbových hlíz
v podobě černání stonku. Červnový přísušek tento zdroj infekce zcela neeliminoval
a k infekci hlíz v deštivém závěru vegetace docházelo prostřednictvím zbujených
lenticel již v půdě. Dále byly bakteriemi
napadány hlízy primárně infikované plísní
bramboru a k dalším infekcím došlo prostřednictvím mechanického poškození při
sklizni a posklizňové úpravě. Stav mnohých skládek z důvodu výskytu měkké
hniloby není dobrý.
Vločkovitost hlíz bramboru byla podpořena vlhkou půdou po výsadbě a výskyt je
18
Agrotip 11-12/2014
Graf 1: Nálet mšic na žlutou misku typu Lamberse
v lokalitě Havlíčkův Brod–Občiny v letech 2007–2014
7000
ks
Výskyt aktinobakteriální obecné strupovitosti je poměrně častý, neboť infekce
byla podporována přísuškem na počátku
tvorby hlíz, k čemuž během června hojně
docházelo zvláště u náchylných odrůd.
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
7.5. 14.5. 21.5. 31.5. 3.6. 8.6. 10.6. 14.6. 22.6. 1.7. 11.7. 18.7. 31.7. 31.8.
2007
2011
2008
2012
2009
2013
2010
2014
Terčovitá a hnědá skvrnitost bramboru
Překvapivý útok
V druhé srpnové dekádě však došlo k extrémnímu, u nás neobvyklému a velmi rychlému rozvoji terčovité a hnědé skvrnitosti
bramboru (Alternaria solani, Alternaria alternata). Tato choroba v porostu zcela dominovala a byly tak překryty příznaky plísně
bramboru. U mnoha porostů alternariové
skvrnitosti silně omezily nebo úplně ukončily vegetaci a snížily výnosy a škrobnatost.
Nástup choroby byl tak rychlý a intenzivní,
že pěstitelé nebyli schopni zareagovat adekvátní ochranou. Navíc choroba dosud nezpůsobovala vážnější ztráty a byla většinou
dostatečně eliminována některými fungicidy aplikovanými proti plísni.
Do paradoxní situace se tak letos dostali ti
pěstitelé, kteří používají nejúčinnější fungicidy proti plísni, které jsou však proti alternáriím neúčinné. Otázkou však zůstává,
zda výskyt této choroby byl v tomto roce
výjimečný, nebo je předzvěstí častějších
problémů v letech následujících. Možnosti
účinné ochrany existují a od letošního roku
jsou registrovány přípravky přímo proti alternáriovým skvrnitostem a další se připravují.
nejcitlivější, se blížil infekčním létům (graf 1).
Také zastoupení nejvýznamnějšího přenašeče mšice broskvoňové bylo v tomto období vysoké. Výsledky posklizňových zkoušek
rovněž odpovídají průměrnému ročníku.
Výskyt škůdců
V oblasti ochrany proti škodlivým činitelům
rok 2014 pěstitelům přinesl obvyklé starosti s většinou chorob a škůdců. Z průměru
však výrazně vybočovaly dva problémy,
a to měkká hniloba a terčovitá a hnědá
skvrnitost bramboru. S bakteriózami se
budou pěstitelé potýkat ještě po celou
dobu skladování, které je třeba přizpůsobit
tak, aby ztráty byly co nejnižší. U terčovité
a hnědé skvrnitosti je nutné se z letošního roku poučit a v příštích letech věnovat
pozornost i této chorobě. Znamená to sestavení takových fungicidních postřikových
programů, které by současně eliminovali
jak plíseň bramboru tak terčovitou a hnědou skvrnitost.
Mandelinka bramborová vykazovala průměrný výskyt a zvláště v bramborářské oblasti jen s lokální potřebou ošetření. U tohoto
škůdce neplatí, že teplá zima usnadňuje
jeho přezimování. Naopak za vyšších teplot a vlhkosti, při měnících se podmínkách,
dochází k vyššímu úhynu přezimujících dospělců, kdy jednou z příčin je vyšší napadení
parazitickými mikroorganismy. Pro přezimování jí více vyhovují chladné zimy s relativně
stabilními povětrnostními podmínkami.
Nálet mšic, tj. přenašečů virových chorob,
byl celkově nižší až průměrný, ale v průběhu
května, kdy jsou vzcházející rostliny k infekci
Každý rok přináší pěstitelům brambor něco
nového a málokterý z nich je ideální. Obvykle také pěstitelsky příznivý rok ještě neznamená udržení sklizně ve vysoké kvalitě
a především její dobré zpeněžení. Často
tomu bývá právě naopak. Proto se bramboráři nikdy nenudí a starostí s touto náročnou
plodinou mají vždycky dost.
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Výzkumný ústav bramborářský
Havlíčkův Brod, s.r.o.
foto autoři
Neokřídlené formy mšic na listu bramboru
Agrotip 11-12/2014
19
Ohlédnutí
2014
Ovoce
Jaký byl rok 2014
pro ovocnáře
V loňském hodnotícím příspěvku jsme končili větou
„lze přát všem pěstitelům, aby konečně přišel rok s příznivějšími
podmínkami, který by umožnil vypěstování kvalitního ovoce, při
rozumné fungicidní ochraně“. Podíváme-li se na letošní rok v naší oblasti
(Královehradecký kraj - oblast kolem Holovous), musíme konstatovat,
že se naše přání nenaplnilo a rok 2014 byl ještě horší, než ten minulý.
Vezměme to však po pořádku. Teplá zima
i teplý březen výrazně urychlily nástup vegetace. Jak ukazuje graf 1, byla průměrná teplota v březnu 7,3 °C, oproti padesátiletému
průměru 3,3 °C tedy dvojnásobná. Ukazují
to i maximální teploty, které v několika případech překročily 20 °C a řadu dní se pohybovaly nad 10 °C. Tomu se přizpůsobilo
i probouzení pupenů. Do fenofáze „myšího
ouška“ se raně rašící odrůdy jabloní (např.
Idared) dostaly kolem 20. března 2014,
tedy o měsíc dříve než v roce 2013. Vzhledem k předpovídaným dešťovým srážkám
a prokázání zralosti askospor strupovitosti
jsme první ošetření mědí udělali 20. 3. 2014.
V ovocnářství pracuji více než čtyřicet pět
let, ale takovéto rané zahájení postřikové sezóny, jako bylo v letošním roce, nepamatuji. Následující měsíc duben se blížil teplotně
i srážkově normálu.
Přestože na konci 1. dekády poklesly v noci
teploty pod -5 °C (na krátkou dobu), nedošlo
k výraznému poškození poupat a rozvíjejících se květů mrazem. Násada květů byla
velmi dobrá a věřili jsme v dobrou úrodu.
Měsíc květen byl v průměru teplotně normální a srážkově mírně nad normálem. V polovině 1. dekády (5. 5.) došlo k poklesu teploty
pod bod mrazu. Pokles teploty nebyl až tak
výrazný (cca -2,5 °C), ale k poklesu pod
bod mrazu došlo kolem 23. hodiny a teplota nad 0 °C stoupla asi v 7 hodin (graf 2).
Tento mráz silně poškodil vyvíjející se plůdky jabloní, hrušní (obr. 1) a slivoní. V některých oblastech došlo k totálnímu poškození
slivoňových holiček (obr. 2) a jabloní z cca
80–90 %. Zbylé plody byly silně poškozeny
mrazovými prsteny nebo nekrotickými skvrnami (obr. 3), které předurčily velkou část
20
Agrotip 11-12/2014
ovoce do moštu. Třešně a višně, které se
vysazují většinou na svahu, byly poškozeny v menší míře. V rovinách bylo poškození
rovněž silné. Obdobné to bylo i u ostatních
druhů, na svazích bylo poškození plodů významně nižší. Z těchto výsledků lze vyvodit,
že plody ovoce jsou poškozeny více déletrvajícím mrazem (kolem -2 až -3 °C) oproti
krátkodobému poklesu teploty i k -5 °C. Poškození plodů velmi závisí na vývojovém stádiu plodu. Květ se dokáže částečně vyrovnat s mrazovým poškozením, ale vyholené
malé plůdky bývají poškozeny velmi silně.
Měsíc červen byl v první dekádě teplotně
nadnormální (maximální teploty se několikrát přiblížily 35 °C). Zbylé dvě dekády byly
průměrné až mírně podprůměrné. Srážkově
byl červen velmi suchý (v naší oblasti spadla
cca 1/3 dešťových srážek oproti 50-letému
normálu). Červenec byl teplotně mírně nad
normál, i když na začátku měsíce poklesla
noční teplota k 6 °C. Srážkově byl měsíc
mírně sušší (2/3 srážek). Srpen byl teplotně
mírně nad průměrem a srážkově na 90 %
normálu. Září bylo teplotně nad normálem
(cca o +3 °C) a srážkově téměř o 40 % vyšší. Říjen byl rovněž teplotně nad normálem
(+ 2,7 °C) a srážkově na normálu (97 %).
Jak to vypadalo s výskytem chorob? Začneme s jablky. Na začátku vegetace byl rozvoj
strupovitosti slabší – oproti létům minulým.
Květnové srážky byly pravidelně rozložené
(graf 2) a celkem 7× došlo ke splnění podmínek pro vznik infekce (z toho 4× k infekci
silné). Kdo udržel sady v květnu čisté (ne takové jak ukazuje obr. 4), měl následující měsíce méně práce. Červen byl extrémně suchý
a tento průběh počasí částečně přibrzdil roz-
Nekrotické skvrny
na plodech jablka
způsobené mrazem
voj strupovitosti. Přibrzdil však také rozklad
loňských listů, takže jsme nacházeli na lapači
spor dostatečné množství askospor venturie
ještě v poslední dekádě června. Spóry klíčily
a byly plně životaschopné, což neumožnilo
ukončit ošetření proti strupovitosti. Časný nástup vegetace a pozdější ukončení uvolňování spor si vyžádalo více než 15 fungicidních
zásahů proti strupovitosti. Problémem zůstává absence fungicidů s dlouhou a spolehlivou kurativní účinností. V našich podmínkách
patřil rok 2014 k létům s průměrným výskytem strupovitosti, ale s nadprůměrným počtem ošetření proti této chorobě.
Jak to vypadalo s výskytem dalších chorob
u jabloní? Druhou významnou chorobou je
padlí jabloňové (obr. 5). Teplé jaro vytvořilo
příznivé podmínky pro rozvoj padlí a teplé, sušší léto udrželo rozvoj padlí v našich
oblastech na hranici normálu. Další problémovou skupinou bývají skládkové choroby.
Vzhledem k střídavému počasí na konci léta,
si netroufám předpovědět jejich vývoj. Relativně suchý konec léta nevytvořil příznivé
podmínky pro rozvoj především skládkové
strupovitosti. Lze jen konstatovat, že ten, kdo
uskladnil zdravé, mechanicky neporaněné
ovoce a náchylné odrůdy (Golden Delicious)
ošetřil vhodným fungicidem, nebude mít problémy. Ovšem ten, kdo uskladnil ovoce sice
zdravé, ale z parcel, kde byl zjištěn zvýšený
výskyt strupovitosti, a ovoce fungicidně neošetřil, může být překvapen při vyskladňování
jablek zvýšeným výskytem drobných strupovitých skvrn na plodech.
Nejvýznamnějším a také všeobecně rozšířeným onemocněním letorostů, květů a plodů
peckovin je moniliová spála a moniliová hni-
Graf 1 Měsíční přehled teploty a srážek, Holovousy, březen 2014
Graf 1: Průběh počasí v březnu 2014
Graf 2 Měsíční přehled teploty a srážek, Holovousy, květen 2014
Graf 1: Průběh počasí v květnu 2014
Plod hrušky poškozený mrazem
Plůdky slivoní poškozené mrazem
Strupovitost na listech jabloně
loba působená houbou Monilinia laxa. Patogen přezimuje z největší části v mumifikovaných plodech, které byly houbou významně
napadeny v předchozím vegetačním období
a zůstaly přes zimu viset na větvích. Na jaře
a dále během vegetace dochází na těchto
plodech k masové tvorbě konidií, jež jsou
pak zdrojem nových infekcí. Monilinia laxa
škodí na peckovinách již v období kvetení,
kdy zejména na višních a meruňkách způsobuje tzv. monilovou spálu (moniliový úžeh)
květů a následně i plodonošů, eventuálně
letorostů. V roce 2014 byly v našem regionu
velmi příznivé podmínky pro vývoj monilové
spály. Kdo neošetřil meruňky nebo višně
v době květu vhodným fungicidem, byl velmi překvapen silným výskytem „spálených“
letorostů na stromech. Rok 2014 lze zařadit
k rokům s velmi příznivými podmínkami pro
rozvoj moniliové spály. Hodnocení výskytu
moniliové hniloby na plodech je problematické, protože v některých sadech byly plody
třešní i višní silně poškozeny mrazem a napadení bylo obtížné hodnotit.
višní citlivé k této chorobě vyžadovaly minimálně dva fungicidní zásahy. V neošetřených sadech byl výskyt skvrnitosti velmi silný.
Silně napadené listy předčasně opadávaly.
Shrneme-li rok 2014, tak lze konstatovat,
že podmínky pro rozvoj houbových chorob
v prvním pololetí byly normální, srovnatelné s minulými léty. Největší problém měli
pěstitelé v naší oblasti s poškozením plodů
mrazem, a to jak přímou ztrátou výnosu,
tak i poškozením slupky mrazem, kdy ovoce nebylo prodejné pro přímý konzum. Tato
skutečnost znamenala pro mnohé pěstitele
velkou ekonomickou ztrátu, protože cena
moštových jablek se letos pohybovala kolem
1,0 Kč za kg (poslední měsíc byla 1,30 Kč/
kg), narozdíl od minulého roku, kdy cena obdobného ovoce přesahovala 3,0 Kč za kg.
Mnohé ovocnáře poškodil mráz, ale i trh,
a nám nezbývá než doufat, že se situace pro
ovocnáře v příštím roce už konečně zlepší,
a že kvetoucí ovocné sady nenahradí žlutě
kvetoucí řepka nebo plodiny poskytující biomasu.
Pro skvrnitost listů třešně (původce houba
Blumeriella jaapii) byly u višní v roce 2014
v květnu velice příznivé podmínky. Odrůdy
U slivoní nedošlo v letošním roce k většímu
výskytu puchrovitosti švestek a ve většině
případů postačilo k udržení této choroby pod
prahem škodlivosti jedno ošetření měďnatým
fungicidem na začátku vegetace. K výskytu
moniliové hniloby plodů slivoní docházelo
u raných odrůd, což zřejmě ovlivnil mokrý
konec června a začátek července. Někteří
pěstitelé si stěžovali na viditelné napadení
rzivostí slivoně a dírkovatostí listů.
Teplý průběh počasí v posledním čtvrtletí
roku 2014, kdy se teploty pohybují nad průměrem a dosavadní průběh počasí je bez
významných mrazů, může příznivě působit
na rozvoj chorob dřeva a kůry (Nectria galligena, Pezicula sp., Leucostoma apod.). Tyto
houby se šíří především na konci vegetace
a nebezpečí infekcí přetrvává až do příchodu
mrazů. Vyšší teplota během vegetačního klidu také umožní bezpečnější přežití houbám,
které přezimují ve formě mycelia v kůře nebo
pod šupinami pupenů, např. padlí jabloňové.
Ing. Miroslav Lánský,
Výzkumný a šlechtitelský ústav
ovocnářský Holovousy s.r.o.
foto autor
Agrotip 11-12/2014
21
Ohlédnutí
2014
Počasí a škůdci
Obr. 5. Žír brouků v zrnech kukuřice
Vliv počasí na výskyt
škůdců v plodinách
Průběh povětrnostních podmínek je každý rok jiný, a proto agronom stojí
každoročně před skutečností, jak se zachovat při organizaci ochrany před
škodlivými organizmy, jaký bude jejich výskyt, jaká škodlivost apod.
V roce 2014 jsme se opět potýkali s některými významnými výkyvy v počasí. Jednak
průběh mírné zimy, který obvykle nesvědčí
pro přezimování řadě škůdcům, a také průběh teplot a srážek během vegetace nebyl
normální. Zavíječ kukuřičný
Obr. 4. Klopuška světlá na vojtěšce
22
Agrotip 11-12/2014
Např. vysoké teploty v červenci, které nesvědčily vajíčkům a nově se líhnoucí generaci zavíječe kukuřičného. V období první
poloviny července kladou samičky zavíječe na spodní stranu listů vajíčka, která pro
svůj embryonální vývoj potřebují chladnější
a vlhčí počasí, podobně jako čerstvě se líhnoucí housenky. V tomto období byly v roce
2014 vysoké denní maximální teploty (deset
dní v měsíci s maximálními teplotami nad
30 °C), průměrná denní teplota za měsíc
20,8 °C a s nízkými srážkami s celkovým
úhrnem 42,0 mm bez posledních dvou
dní v měsíci. Také relativní vlhkost vzduchu byla v porovnání s měsícem srpnem
či září významně nižší (66 %). Docházelo
k zasychání vajíček i nejmladších instarů
housenek, a proto se i letos vyplatilo dělat
důslednou signalizaci ošetření a ochranu
dělat pouze na porostech s překročeným
prahem škodlivosti a přesně stanoveným
termínem aplikace přípravků, tj. v období
líhnoucí se nové generace zavíječe kukuřičného (obr. 1).
Semenné porosty pícnin
Velmi nepříznivě působily srážky v srpnu
na semenářství pícnin, zejména vojtěšky
seté a jetele lučního. V červenci porosty jetele lučního dobře odkvetly s tím, že zejména nosatčíků rodu Apion (obr. 3) byl v roce
2014 na některých lokalitách až kalamitní
výskyt. Na práh škodlivosti (300 nosatčíků ve 100 smycích entomologickým smýkadlem) bylo odchyceno před ošetřením,
případně v neošetřených porostech jetele
lučního od 600 až do 1 850 jedinců na 100
smyků, což vedlo k významnému napadení
jetelových hlávek. Agronom, který důsledně
nesledoval výskyt nosatčíků v termínu hodnocení krátkodobé prognózy (před květem
první seče) ani v období signalizace ošetření (před květem druhé seče), sklidil velmi
nízký výnos semene. Nástup deštivých dní
v srpnu (s posledními dvěma dny v červenci celkový úhrn srážek 157 mm), ale také
v září (úhrn srážek 105 mm), způsobil silné
podrůstání i sekundární zaplevelení semenářských dílců. Na řadě lokalit byla koncem
srpna a v září druhá semenná seč polehlá
Obr. 1. Optimální vývojové stádium
housenky zavíječe kukuřičného pro
aplikaci registrovaných přípravků
Obr. 2. Dorostlá housenka vžírající se
do lodyhy, těžko postižitelná aplikací
insekticidním přípravkem
Obr. 3. Nosatčíci rodu Apion na hlávce
Obr. 6. Samec bázlivce kukuřičného
Obr. 7. Zdravá a odumřelá rostlina máku
po žíru larev krytonosce kořenového
Obr. 8. Krytonosec kořenový a jeho žír
na listech máku
a přerostlá obrůstající třetí sečí. Nebylo výjimkou, že se semenný porost likvidoval.
vrchol náletu zaznamenali již v poslední
dekádě července. Nejvyšší početnost byla
zaznamenána na feromonových lapácích
na lokalitě jižní Moravy (okr. Břeclav) v počtu 718 brouků za jeden týden. V letošním
roce jsme také zjistili, že i v podzimní době
dochází k náletům brouků. V druhé a třetí
dekádě září byl zjištěn nálet na feromonový
lapák v počtu 280 a 127 jedinců za týden.
Z výsledků posledních devíti let, kdy sledujeme nálety bázlivce kukuřičného, je možno
říci, že výskyt tohoto škůdce je významně
ovlivněn průběhem počasí.
máku namořené insektofungicidními či insekticidními mořidly. U registrovaných mořidel s neonikotionidními účinnými látkami
bylo jejich použití na dva roky pozastaveno.
Průběh teplého počasí s nižšími srážkami
v období vzcházení máku velmi vyhovovalo
krytonosci kořenovému, a proto hodnocení
jeho výskytu bylo nutné, abychom stanovili
optimální termín aplikace postřikovými přípravky. Jeho výskyt lze hodnotil podle zjištěných požerků na listech máku nebo zjištěním jeho přítomnosti na pozemku (obr. 8),
případně na signálních rostlinách máku.
Náročnější ochrana máku
Závěrem lze konstatovat, že každý rok je jiný,
průběh povětrnostních podmínek ovlivňuje
výskyt škůdců i jejich škodlivost, a proto je
potřeba škůdce sledovat, zhodnotit jejich
možnou významnost s pomocí prahů škodlivosti a v případě nutnosti dle metodiky signalizace ošetření stanovit optimální termín
použití registrovaných přípravků.
U vojtěšky seté ponechané na semeno byl
průběh počasí v měsíci červenci optimální.
Pěkné počasí s vysokým počtem slunečních dní, dostatek opylovačů, ale i vyšší počet fytosugních ploštic, zejména klopušky
světlé (obr. 4), případně druhy rodu Lygus,
avšak opět vysoké srážky v měsíci srpnu,
ale také v měsíci září, způsobily polehnutí
i podrůstání porostů s následnou nutnou
desikací před sklizní s konečným efektem
snížení dosaženého výnosu.
Bázlivec kukuřičný
První výskyty bázlivce kukuřičného byly
v letošním roce zjištěny v nejjižnější části naší republiky začátkem července, ale
vrchol jejich náletu do feromonových lapáků byl v poslední dekádě července, tj.
podstatně dříve než v loňském roce, kdy
vrchol náletu byl až ve druhé až třetí dekádě srpna. V loňském roce byl studený
červen v porovnání s letošním rokem, kdy
v červnu bylo minimálně srážek (pouze
14,3 mm za celý měsíc) s průměrnou denní
teplotou 18,0 °C. To zřejmě vyhovovalo vývoji bázlivce kukuřičného, a proto jsme jeho
Průběh povětrnostních podmínek v jarním
období měl také vliv na výskyt krytonosce
kořenového na vzcházejících porostech
máku setého. Mák je v tomto období citlivý
na jeho žír a tento škůdce může také velmi
významně poškodit ve svém larválním stádiu rostliny máku i později (obr. 7). Z tohoto
důvodu je nutné provádět ochranu máku
před krytonoscem ve dvou fázích: v období jeho žíru a pak později před kladením
vajíček, abychom zabránili škodám, které
způsobují larvy na kořenech. Agronom musel v letošním roce tohoto škůdce pečlivě
sledovat proto, že poprvé nedostal osivo
Doc. Ing. Jiří Rotrekl, Csc.
Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko
foto autor
Agrotip 11-12/2014
23
Ohlédnutí
2014
Zahradní rostliny
Nejčastější zdravotní
problémy zahradních
rostlin v roce 2014
Rok 2014 byl téměř školským příkladem toho, že výskyt chorob
a škůdců rostlin v jednotlivých obdobích je nejvíce ovlivňován
průběhem počasí. Potvrdilo se základní pravidlo, že suché
a teplé počasí podporuje výskyt živočišných škůdců a vlhké
počasí pak výskyt houbových a bakteriálních chorob.
Určité výjimky však existují. Tak např. padlí,
ač jsou to houby, nemají rády dlouhodobější vlhké a především deštivé počasí a plži
(včetně plzáka španělského), ač živočišní
škůdci, zase nemají rádi sucho a teplo. Přibližně první polovina roku se na celém území vyznačovala nezvykle teplým a suchým
počasím. To, spolu s mírnou předchozí
zimou, mělo za následek nezvykle silný
výskyt škůdců, především mnoha druhů
mšic, svilušek (např. na jabloních), třásněnek (např. třásněnky mečíkové) a dalších
živočišných škůdců.
tu některých chorob. Tak např. přemnožení
vos mělo za následek silnější výskyt moniliniové hniloby ovoce, protože vosy nejenže způsobují svým poškozováním plodů
vstupní brány pro infekce, ale i proto, že
tuto chorobu svým ústním ústrojím aktivně
přenášejí. Zvýšený výskyt moniliniových
hnilob však byl podporován i pozdějším náhlým přechodem suchého a teplého počasí v počasí deštivé, což mělo za následek
vyšší výskyt praskání plodů (především
u peckovin) a tím zvýšený výskyt ideálních
vstupních bran pro tyto hniloby.
Na druhé straně se velmi slabě vyskytly tzv.
„pravé“ plísně, které k svému rozvoji potřebují dlouhodobější přítomnost vodních
kapek na povrchu rostlin. Tak např. plíseň
bramboru, p. rajčete, p. cibule, p. salátu,
p. révy, p. špenátu a plísně brukvovitých
nezpůsobily na většině našeho území prakticky žádné větší škody, nebo se vůbec nevyskytly. To ale neplatilo pro plíseň na okurkách, která škodila obdobně intenzivně jako
v předchozích letech.
Zcela opačným počasím se vyznačovala
druhá polovina roku, a proto i závažnost
jednotlivých škodlivých organismů se obrátila. Význam škůdců se snížil a nastoupila závažnost chorob. Příkladem byla např.
plíseň rajčat a dalších houbových chorob.
Kromě toho plody rajčat vlivem vlhkého
počasí intenzivně praskaly a následně pak
podléhaly sekundárním houbovým infekcím
jako alternariové hnilobě nebo antraknóze.
Dlouhodobé deštivé počasí bylo i příčinou
zvýšeného výskytu abiotické sklovitosti dužniny jablek. Ze stejného důvodu byl i vyšší
výskyt sazovitosti a mušincovitosti jablek
Zvýšený výskyt některého hmyzu, se ale
může paradoxně obrazit i v silnějším výsky-
24
Agrotip 11-12/2014
a hrušek. Za dlouhodobější zvýšený výskyt
těchto dvou chorob ale pravděpodobně
může i „příliš čistý vzduch“ (snížený obsah
fungicidně působící síry v ovzduší) a celkový pokles prováděných ochranných ošetření
proti houbovým chorobám (pěstování odrůd
rezistentních vůči strupovitosti).
Na výskyt chorob však nemá vliv jen dlouhodobější průběh počasí, ale i počasí v určitém konkrétním kratším termínu. Tak např.
silný výskyt rzivosti hrušní souvisel s krátkodobým vlhkým a teplým počasím v době
přechodu původce této choroby z jalovců
na hrušně.
Negativní důsledek globalizace?
Choroby a škůdce však neovlivňuje jen
počasí v dané době, ale i jiné faktory. Tak
např. již zmíněná plíseň okurek u nás nebyla známá až do roku 1984, avšak od té
doby je každoročně nejzávažnější chorobou okurek. Na otázku proč tomu tak je,
spolehlivá odpověď neexistuje.
O dva roky později (1986) pak byla u nás
poprvé zjištěna bakteriální spála jabloňovitých a v roce 1991 plzák španělský. Dalším
Větší výskyt srážek v druhé polovině
vegetace měl za následek zvýšený
výskyt sklovitosti jablek
Plíseň okurky u nás
škodí již 30 let
takovým nežádoucím „přivandrovalcem“
je např. klíněnka jírovcová, která se u nás
poprvé objevila až v roce 1993 a od té
doby nemilosrdně decimuje jírovce („kaštany“). A podobných případů je více. Jen
namátkově - slunéčko východní (Harmonia
axyridis), žlabatka Dryocosmus kuriphilus
na kaštanovnících, makadlovka Tuta absoluta na rajčatech, roztočík Polyphagotarsonemus latus na paprikách, od roku 2000
pilatka Nematus lipovskyi na rododendronech a od roku 2012 tmavka Eurytoma
schreiner na slivoních. Ale nakonec i dávno zdomácnělá mandelinka bramborová
k nám dorazila pravděpodobně až v roce
1945. Ve většině případů za to vše může
„globalizace“ pohybu rostlinných produktů,
jindy i změny klimatu, ale někdy příčiny nejsou vůbec známy.
Změny škodlivosti v čase
Jsou však ale i choroby a škůdci, kteří sice
byly známí i v minulosti, ale jejich škodlivost výrazně narostla. Nejznámější z nich
je zaručeně rzivost hrušně, ale patří sem
i hnědé padlí angreštu, obaleči pupenoví
a slupkoví na jabloních nebo stále častěji
škodící lalokonosci (především l. rýhovaný
Výskyt sazovitosti především
souvisí s vlhkým počasím
v druhé polovině léta
Relativně novým škůdcem
papriky je roztočík
Polyphagotarsonemus latus
a l. libečkový), u nichž dospělci svým okusem způsobují sice víceméně jen estetické
škody, ale jejich larvy (ponravy) silně poškozují kořeny nejrůznějších rostlin (např.
jahodníků a rododendronů). Přibližně deset
roků pak rez Kuehneola uredinis způsobuje značné problémy pěstitelům ostružiníku.
Ze zcela nedávné doby je to pak molice
vlašťovičníková. V tomto případě se v poslední době často tvrdí, že za to může intenzivní pěstování řepky olejky. Bylo by to
i logické, protože na ozimé řepce mohou
molice snadno přezimovat. Proč ale výskyt
této molice na brukvovité zelenině je tak silný až poslední tři roky, když plochy řepky
jsou na podobné úrovni již mnohem déle?
Jednoznačně narůstající význam mají i nejrůznější hálčivci a vlnovníci (na ořešácích,
slivoních, révě vinné, rybízu, ostružiníku,
hrušních, lískách, ale i na česneku, kmínu,
jabloních, vrbách, topolech atd.) a přitom
na některých plodinách škodí často i více
druhů těchto škůdců. Pěstitelé často ani
neví, čeho všeho mohou být příčinou (např.
nevyzrávání ostružin), a přitom v literatuře se většinou o nich stále tvrdí, že jejich
škody jsou minimální a není třeba proti
Vstupní branou pro moniliovou
hnilobu ovoce je většinou poškození
hmyzem nebo ptáky
Klíněnka jírovcová u nás
způsobuje škody teprve
od roku 1993
nim nic podnikat. V současnosti to již ale
v mnoha případech zaručeně neplatí. Přitom tito mikroskopičtí členovci jsou velmi
často skryti v rostlinném pletivu (v hálkách
nebo v „plsti“) a proto dokonale chráněni
před jakoukoliv ochranou. Stále výraznější
škody způsobují i ptáci (především špačci
a kosi), a to již zdaleka nejen na hroznech
révy vinné na jižní Moravě, ale i celostátně
na nejrůznějším ovoci.
A nemusí to být vždy jen vysloveně choroby
a škůdci rostlin, co pěstitele nebo dokonce
i běžné obyvatele vystraší. Tak např. na začátku jara mnoho lidí vyděsily doslova roje
„velkých černých much“. Ve skutečnosti se
jednalo o muchnice, jejichž dospělci jsou
zcela neškodní lidem i rostlinám a jejich
larvy pak mohou škodit rostlinám jen zcela
výjimečně.
Ing. Jaroslav Rod
foto autor
Agrotip 11-12/2014
25
Ohlédnutí
2014
Plevele na orné půdě
Expanze prosovitých
trav na orné půdě
V posledních letech pozorujeme nárůst výskytu prosovitých trav na našich
polích. Prosovité trávy patří do skupiny pozdních jarních plevelů, které
se v posledním desetiletí poměrně rychle šíří jak na orné půdě, tak
i na nezemědělské půdě. Hojně se vyskytují podél dálnic, silnic a železnice.
Důvodem vzestupu jejich výskytu je především jejich silná konkurenční schopnost
a klimatické změny posledních let. Prosovité
trávy potřebují ke svému růstu poměrně vysoké teploty v průběhu vegetace a dostatek
dešťových srážek. Reprodukční schopnost
těchto plevelů je obrovská, jejich semena
(obilky) mají dlouhou životnost a jsou dormantní. To umožňuje těmto plevelům velmi
snadno přežívat v agroekosystému. Před
zhruba čtyřiceti lety se tyto plevel vyskytovaly pouze v nejteplejších zelinářských oblastech (Polabí a jižní Morava), dnes se vyskytují i v podhorských a horských oblastech.
Příčiny šíření prosovitých trav
Výskyt pozdního zaplevelení komplikuje
systémy regulace především u okopanin,
kukuřice a v polních zeleninách. V posledních letech se aspekt pozdního zaplevelení
začíná projevovat i v obilninách.
Existuje soubor příčin rostoucího
významu prosovitých trav:
„„Aspekt dlouhodobého oteplování,
především v průběhu vegetačního období, vyhovuje především pozdně jarním
plevelům, mezi něž patří především prosovité trávy; například ježatka kuří noha,
béry, rosička, ale i proso seté a další.
Deštivé periody v průběhu letních měsíců též významně ovlivňují význam pozdního zaplevelení.
„„Selekce plevelných druhů dlouhodobým používáním herbicidních látek.
Typickým příkladem může být výskyt
ježatky kuří nohy. Dříve se vyskytovala
pouze lokálně. Dnes především vlivem
dlouholetého používání triazinů a účinných herbicidů proti dvouděložným plevelům se silně rozmnožila. Proto jsme
svědky pozdního zaplevelení například
v řepě cukrové, kukuřici, polních zeleninách a bramborách.
Proso vláskovité
26
Agrotip 11-12/2014
„„Ustoupení od plečkování a spoléhání
se pouze na používání herbicidů. Především u řepy cukrové je ochrana proti
plevelům propracována velmi důkladně. Přesto dříve u tzv. Betanal systémů
stačily 2–3 aplikace herbicidů po sobě.
Dnes je nutné v řadě případů použít
3–4 aplikace. Z dlouhodobého hlediska
při opakovaném používání těchto systémů dochází k postupnému potlačování
zastoupení jedinců, kteří upřednostňují
časnější vzcházení. Tito jedinci jsou opakovanými aplikacemi eliminováni a nemohou se reprodukovat. Naopak jedinci
vzcházející v pozdním jaru a časném létu
nejsou herbicidy zasaženy, mohou se reprodukovat a v průběhu několika let se
stávají dominantní součástí plevelného
spektra. To je možné chápat jako jeden
z nejdůležitějších příčin vzniku stoupajícího významu pozdního zaplevelení.
„„Význam zavlečených invazních plevelů může ovlivnit i pozdní zaplevelení
v plodinách. V posledních letech je možné pozorovat nárůst zaplevelení teplomilných plevelů, mezi které prosovité trávy
patří. V posledních letech se k nám postupně šíří především proso vláskovité.
„„Význam pozdního zaplevelení je možné pozorovat i v porostech obilnin.
Vzhledem k nedostatečnému hnojení,
nedostatkům při setí a v agrotechnice,
nejsou porosty obilnin vždy v optimálním
stavu. Takové porosty mají podstatně
nižší konkurenční schopnost a toho využívají některé pozdně jarní plevelné druhy. Proto nacházíme velmi často porosty,
především jarních ječmenů, zaplevelené
například ježatkou kuří nohou, béry i prosem setým. Takové porosty se velmi obtížně sklízejí. Navíc naprostá většina semen uvedených plevelů se dostává zpět
do půdy, což zvyšuje riziko pozdního zaplevelení do dalších let.
Rosička krvavá
Ježatka kuří noha
Prosovité trávy dozrávají
i na nepodmítnutém strništi
Bér zelený
Květenství ježatky kuří nohy
Ježatka kuří noha
(Echinochloa crus-galli)
ná česká rýže a v některých oblastech byla
významným zdrojem potravy. Její pěstování
lze považovat za první příčinu jejích šíření
jako plevele.
Bér sivý (Setaria glauca)
Pochází původně ze střední a východní
Asie, avšak dnes je rozšířená téměř po celém světě a svou expanzí činí velké potíže.
V Evropě je hojnější ve Středomoří. Je považována za 3. nejexpanzivnější plevel ve světě a nejvýznamnější plevel v rýži. Dříve se
v rýži vyskytovala především Echinochloa
oryzicola, v současné době je však Echinochloa crus-galli konkurenceschopnější.
Ježatka patři mezi C4 rostliny. Tyto rostliny
se vyznačují intenzivnější fotosyntézou.
Na území naší republiky se rozšířila v 60.
letech v souvislosti s nárůstem ploch kukuřice a zaváděním vysokých dávek herbicidů (triazinů), což umožňovalo její pěstování více let po sobě. Ježatka se vyskytuje
na vlhkých, výživných, humózních půdách,
v příkopech, rumištích, úhorech, podél
cest, břehů vod a na zemědělské půdě.
Lze ji nalézt i na suchých a nevýživných
lokalitách, kde je však její vzrůst menší. Vyhovují jí nížinné oblasti, kde se také dříve
vyskytovala. Rostlina se postupně přizpůsobuje novým podmínkám. V posledních
letech se rozšířila i do chladnějších lokalit.
Jako plevel působí problémy především
v porostech okopanin, zelenin a kukuřice,
ale v poslední době se stává významným
plevelem i v prořídlých obilninách.
Rosička krvavá
(Digitaria sanguinalis)
Rosička krvavá je jednoletý, pozdně jarní
plevelný druh. Při silnějším výskytu vykazuje silnou konkurenční schopnost. V dávné
minulosti byla pěstována jako obilnina, zva-
Rosička krvavá se dříve vyskytovala především v teplejších oblastech našeho státu. V posledních letech se však vyskytuje
velmi hojně podél železnic a silnic a následně expanduje na ornou půdu, kde působí problémy především v kukuřici, řepě
cukrové, polní zelenině. Hojně se vyskytuje v sadech i vinicích. Nejlépe se jí daří
na slunných nebo částečně zastíněných
lokalitách, na lehce výsušných, jílovitohlinitých půdách. Mohutného vzrůstu dosahuje
především za horkého léta, protože patří
také mezi C4 rostliny, tedy rostliny s intenzivnější fotosyntézou.
Bér zelený
(Setaria viridis)
Původním areálem výskytu béru zeleného
je Evropa, severní Afrika a Asie. Druhotně
byl zavlečen do Severní Ameriky. V České
republice se vyskytuje roztroušeně v teplých oblastech, na vlhkých písčitých až hlinitých půdách často s bérem sivým.
Rozšiřuje se nejčastěji osivem, statkovými hnojivy, balíčkovanou sadbou. Rostliny
se vysemeňují přímo na polích a zůstávají
v půdní zásobě několik let.
Význam jako plevele je pouze lokální. Avšak
v oblastech, kde je přemnožen, se stává významným plevelem. Na orné půdě ho potlačuje střídání plodin a kultivace v průběhu
vegetace.
Bér sivý je jednoletý pozdně jarní plevelný
druh. V minulosti byl podobně jako rosička
krvavá pěstován jako obilnina. Původem je
jako ostatní prosovité trávy ze Středomoří,
ale dnes se stal celosvětovým problémem
v teplých oblastech podobně jako ježatka
kuří noha. U nás se vyskytuje roztroušeně
v celém státě, převážně v teplejších oblastech nížin až pahorkatin, především na lehčích půdách. Roste na polích, zahradách,
úhorech, ve vinicích, na holých místech
v trávnících a rumištích. Zapleveluje převážně jednoleté širokořádkové plodiny.
V teplých oblastech může být významným
a nebezpečným plevelem. Do polí a zahrad
je rozšiřován nejčastěji osivem, statkovými
hnojivy, balíčkovanou sadbou a pokud se
na daných pozemcích pěstují převážně širokořádkové kultury s nezapojenými porosty, snadno rostliny vysemeňují a obilky vydrží v půdní zásobě a zaplevelují následné
plodiny.
Kromě uvedených prosovitých trav stoupá
význam i rosičky krvavé a prosa vláskovitého. Pozdní zaplevelení je přirozeným jevem
současnosti s ohledem na technologie pěstování plodin. V budoucnu je nutné počítat
s dalším šířením teplomilných plevelů. Proto se musíme snažit aplikovat taková agrotechnická opatření, která by rizika přemnožení těchto skupin plevelů snižovala.
Doc. Ing. Jan Mikulka, Csc.,
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,
Praha - Ruzyně
foto autor
Agrotip 11-12/2014
27
Kukuřice
Hybridy
Hybridy kukuřice Monsanto
Energie pro tvorbu
bioplynu přichází
z palice
Kontinuální proces fermentace v procesu výroby bioplynu
klade nekompromisní požadavky na zabezpečení
dostatečné produkce silážní kukuřice. Omezené plochy
podniků a neustále se zpřísňující podmínky ze strany
státu přivádějí vlastníky do situací, kdy nemohou vyrobit
dostatek „krmiva“ pro bioplynovou stanici a musí se
uchýlit k drahým nákupům objemových krmiv anebo
k nestandardním krokům při sestavení denní vsádky.
Podobné problémy řeší i řada majitelů
farem v severní Itálii, kteří provozují bioplynové stanice. Bioplynové stanice o výkonu 500–999 kW jsou obhospodařovány na plochách okolo 500 ha orné půdy.
Hledání každého hektaru je přinutilo přehodnotit dosavadní myšlenku o pěstování
hybridů s vysokým objemem zelené hmoty.
Naše poznatky jsme začali čerpat na bioplynové stanici v obci Isola Morosini, ležící 10 km nad letoviskem Grado. Na ploše
600 ha je třeba kromě zabezpečení provozu bioplynové stanice vypěstovat i dostatek tržních plodin - sóju, zrnovou kukuřici
a obilniny. Dokonce zde nalezneme i 40 ha
ozimé řepky Dekalb s pravidelnými výnosy
nad 5 t/ha. Po uvedení bioplynové stanice
do provozu se majitel, jako i mnoho provozovatelů v ČR, zaměřil na vypěstování
velkého množství vlákniny. Nicméně denní
vsádka musela být konstantně zvyšována
o cca 17 % oproti plánované vsádce.
Kdo z pěstitelů neřešil podobný problém
a i nyní „ krmí“ mnohem více než plánoval?
Pokud by šel vývoj nadále tímto směrem,
podstatně by se omezila produkce ostat-
28
Agrotip 11-12/2014
ních plodin. Majitel zvolil inovativní technologický přístup, který do pěstování bioplynových hybridů přineslo MONSANTO
Italy. Cesta k produkci metanu vede přes
dostatek energie a nositelem energie je
v kukuřici především škrob. A pokud se
mluví o škrobu, je jeho zdrojem zrno; pro
maximální výnos zrna v siláži byly proto
po důkladném testování logicky vybrány
hybridy s typem zrna dent a fixním typem
palice. Zvýšení výsevku na 90 tis. jedinců při klasické rozteči řádků 75 cm zajistí
optimální výnos vysoce stravitelné zelené
hmoty s podílem palice nad 55 %. Aby vše
pěstitel prověřil praxí, zvolil v prvním roce
přístup jáma-jáma, tzn. jednu silážní jámu
udělal jako v předešlých letech a druhou
zaplnil vysoce škrobnatou Dekalb siláží.
Výsledek mu ukázala jeho vlastní bioplynová stanice - denní potřeba kukuřičné siláže
poklesla z 52 t na 43 t, což v praxi znamená
téměř 19 % úsporu silážní hmoty a v přepočtu na ornou půdu se jedná o možnost
snížení plochy o 10 %. Dalším technologickým krokem na farmě je testování setí v systému dvojřádků s možností dalšího zvýšení
výnosu siláže v konstatní energetické kvali-
tě. Naprosto identické technologické kroky
aplikují při svém hospodaření i další navštívení farmáři v regionu Veneto a naprostou
prioritou při jejich práci je vyprodukovat
siláž, která má nadstandardní podíl škrobu.
Pokud uvážíme, že z tuny škrobu vyprodukujeme cca 400 m3 metanu, škrob jako
polysacharid je hlavním nositelem energie
kukuřice. Má vysokou stravitelnost a významně se podílí na produkci bioplynu
v celkové hmotě. Zbytek rostliny přispívá
produkcí cca 310 m3 metanu z celkové
suché hmoty. U rostlin kukuřice s podílem
palice přes 50 % není tak velký požadavek na celkový výnos hmoty, protože palice pokrývá vysokou koncentraci energie
pro tvorbu metanu jako hlavního paliva pro
kogenerační jednotku. U hybridů DEKALB
se potvrdila významná korelace obsahu
škrobu v hmotě a výroby metanu, tzn. čím
je vyšší obsah škrobu v kvalitní hmotě, tím
je i vyšší produkce metanu. Viz. graf č.1.
Škrob je tedy významným faktorem pro celkovou ekonomiku výroby elektřiny v bioplynové stanici.
DKC5815 se vyznačuje obrovskou palicí,
která je významným zdrojem energie
Graf č.1: Významný vztah produkce metanu a obsahu škrobu v hmotě kukuřice
(sklizeň ČR 2013 - provozní plochy a poloprvozní pokusy u hybridů DKC5717, DKC3523,
DKC3301, DKC3830, DKC5542, DKC3409), analýzy provedeny ve firmě AgroDigest s.r.o.
480
460
produkce metanu (l/kg OH)
440
420
400
380
y = 4,28x + 235
R² = 0,12
R = 0,35
360
340
320
300
23,0
Podobné principy jako u farmářů v Itálii
provozujících bioplynové stanice uplatňuje
společnost Monsanto i v podmínkách České republiky. Tak jak bylo výše uvedeno,
z hybridů DEKALB pro produkci bioplynu
ve středně raném až pozdním segmentu
jsou upřednostňovány kukuřice s vysokým
podílem palic, kde hlavním zdrojem metanu
je škrob. Velkou výhodou je, že fa Monsanto
před 20 lety vyvíjela především zrnové hybridy, které se staly základem pro šlechtění
nových silážních a bioplynových hybridů.
Pro naše podmínky nelze opomenout nosný kukuřičný hybrid DKC5815 (FAO320),
který se vyznačuje nejen hmotou (silný vysoký stonek a husté olistění), ale především
obrovskou palicí, zrnem typu dent s moučnatou strukturou škrobu s vysokou stravitelností, která se může podílet na výnosu
hmoty i přes 50 %. Těchto 50 % hmoty obsahuje především vysokou koncentrovanou
energii vytvářenou ze škrobu.
Další zajímavou alternativou rozšiřující využitelnost na siláž je zrnový hybrid DKC3623
(FAO280), který v posledních dvou letech
25,0
27,0
29,0
31,0
33,0
škrob (%)
trhá rekordy výnosu zrna typu dent. Už
první výnosy na provozních plochách v letošním roce přesahovaly 12 t/ha při škrobnatosti přes 72%. Tento poměrně robustní
a vysoký hybrid je schopen dát nadprůměrný výnos škrobu přes 9,5 tuny z hektaru. V Německu je tento hybrid díky vysoké
energii využíván také v bioplynových stanicích.
V ranějším segmentu jsou dva významné
bioplynové hybridy DKC3523 (FAO280)
a DKC3640 (FAO260). Obě tyto kukuřice
typu mezityp mají mohutné hustě olistěné
stonky s velikou palicí. Díky své genetické
výbavě jsou vhodné i do podmínek chladnějších lokalit s výbornou tolerancí a rychlým počátečním růstem. Habitus rostliny
DKC3640 se vyznačuje erektoidním postavením listů. Takto vzpřímené listy i při silné
hustotě olistění umí maximálně využít sluneční svit pro fotosyntézu při tvorbě cukrů
v rostlině. Škrobnatost u obou hybridů se
pohybuje na provozních plochách kolem
32 až 39 % v hmotě.
35,0
37,0
39,0
41,0
Závěrem lze konstatovat, že v praxi je kukuřice stále hlavním a osvědčeným zdrojem
substrátu pro výrobu elektřiny v bioplynových stanicích a každý pěstitel má možnost
vybrat si ten nejvhodnější hybrid. Monsanto
na základě svých zkušeností upřednostňuje hybridy, u kterých na tvorbu metanu
významně přispívá škrob z palice, jenž je
základem profitabilního fungování bioplynové stanice s menší potřebou plochy pro
pěstování kukuřice na zemědělské farmě.
Ing. Ondřej Černý, ing. Petr Němec
Monsanto ČR s.r.o.
Agrotip 11-12/2014
29
Kukuřice
Hybridy
Hybridy kukurice LG
Cesta k lepšej ekonomike
pestovania kukurice
Ekonomický prínos pestovania kukurice - slovné spojenie, ktoré vyjadruje
podstatu pestovania kukurice na zrno. Nájsť hybrid kukurice, ktorý vie
spojiť maximalizovanie úrody zrna s minimálnymi rizikami na pestovanie
a spracovanie. Výsledkom je základ úspešnej realizácie pestovanej kukurice.
Ako teda začať? Je potrebné pestovať
hybridy kukurice, ktoré prinesú stabilne
vysoké úrody v rôznych ročníkoch, rozmanitých pestovateľských podmienkach. Eliminovali sa riziká s pestovateľskou technológiou a vybavenie jednotlivých podnikov
je na dobrej úrovni, ostáva znižovať riziko
medziročníkových vplyvov a klimatických
podmienok. Medziročníková stabilita hybridov kukurice je pomerne dôležitá vlastnosť.
Počasie a klimatické podmienky nevieme
ovplyvniť, musíme jednoducho s nimi žiť
a vytvárať hodnoty v tom prostredí a v tých
podmienkach, ktoré nám poskytne príroda.
Samozrejme na všetky tieto očakávania
a ohrozenia by sme mali byť správne pripravení a mať správne rozhodnutie pri výbere
hybridov na pestovanie kukurice. Na základe tohto rozhodnutia, ktoré sa spraví niekedy v priebehu dňa, hodiny alebo aj minuty,
môžeme výrazne ovplyvniť hospodársky
výsledok celého podniku.
Spoločnosť Limagrain je známa na slovenskom trhu hlavne tým, že sa snaží prinášať pestovateľom osivá, ktoré sa vyznačujú
hlavne vysokou úrodou, stabilitou, prispôsobivosťou podmienkam, dobrým zdravotným stavom a kvalitou šľachtiteľského
produktu. Aj teraz by sme chceli vám dať
do pozornosti hybridy kukurice z našej ponuky. Počas dní poľa kukurice na rôznych
miestach na Slovensku sa môžu naši pestovatelia stretnúť aj s nasledovnými hybridmi
pod značkou LG. Základ ponuky spoločnosti Limagrain tvoria hybridy LG 30.369
(FAO 370), LG 33.50 (FAO 350), novinka
LG 30.389 (FAO 390) a LG 30.430 (FAO
430). Štyri hybridy, ktoré vedia pokryť po-
30
Agrotip 11-12/2014
treby pestovateľov v produkčných oblastiach pestovania kukurice na zrno. Potreby
aj vzhľadom na podmienky pestovania pre
každého jedného pestovateľa.
Samozrejme pri výbere vhodného hybridu
hlavným kritériom na pestovanie kukurice
podľa spoločnosti Limagrain je ekonomika
pestovania, pretože iba tento ukazovateľ
nám vie reálne zhodnotiť prínos hybridov
pre pestovateľa - dosiahnutie maximálnych
úrod pri minimálnych zberových vlhkostiach.
LG 30.369 (FAO 370) - hybrid, ktorý exceloval v poloprevádzkových pokusoch v roku
2013 veľmi dobrými výsledkami, čaká prvá
zberová sezóna priamo v praxi u pestovateľov. Prvé hodnotenia porastov čakajúcich
na zber vyzerajú veľmi sľubne. Potvrdzuje
svoju charakteristiku a ambíciu byť úspešnou kukuricou na zrno. Vzrastovo nižší porast s pravidelne nasadenými šúľkami je
základná charakteristika. Hybrid LG 30.369
(FAO 370) sa vyznačuje zavalatiješími šúľkami, ktoré su dobre ozrnené aj v tomto
roku. Vysoká úroda a zberová vlhkosť spolu
tvoria základy dobrej ekonomiky pestovania hybridu LG 30.369 (FAO 370). Hybrid
LG 30.369 (FAO 370) má zároveň aj veľmi
dobrú reakciu na zvýšenie intenzity pestovania kukurice. Je to hybrid, ktorý bude
určený pre všetkých pestovateľov kukurice
na zrno v kukuričnej a repnej výrobnej oblasti. Hybrid vyznačujúci sa vyrovnanosťou,
adaptabilitou a schopnosťou znášať aj suché obdobia pri pestovaní kukurice. Potvrdili to aj výsledky poloprevádzkových pokusov z celého Slovenska v roku 2013. Hybrid
sa pravidelne umiestňoval na popredných
miestach vo všetkých významných poloprevádzkových pokusoch u najväčších
pestovateľov kukurice. Vzhľadom na stav
porastov sa dajú očakávať podobne výsledky aj v tomto roku.
Čo dodať na záver? Ako zaseješ, tak budeš
žať. Treba vždy prihliadať pri výbere hybridu kukurice na viac faktorov, ktoré vzájomne so sebou súvisia. Každý pestovateľ v prvom rade pestuje kukuricu preto, aby mal
z toho maximálny zisk. Dobrá úroda, dobrá
ekonomika, stabilita výnosov, spoľahlivosť
v rôznych podmienkach - to sú hlavné znaky hybridov kukurice spoločnosti Limagrain, ktoré prináša pre každého pestovateľa
kukurice. Na osivo je potrebné hľadieť ako
na investíciu a nie ako na nákladovú položku. Investícia nám má niečo priniesť, niečo
zlepšiť, zjednodušiť riešenia každodenných
problémov, zbaviť nás zbytočných starostí
a zvýšiť zisk. Hybrid kukurice správneho
výberu pre každého pestovateľa.
Ing. Juraj Drgoňa
Product manager
Limagrain Slovensko
Kukuřice
Hybridy
Hybridy kukurice SAATEN-UNION
Kvalita, ktorá
vás presvedčí
Rok 2014 pestovateľov kukurice opäť dobre preveril. Priaznivé jarné podmienky vystriedal suchý
a horúci jún, ktorý významne ovplyvnil vývin porastov. Chladné a vlhké počasie v letných mesiacoch
oživilo porasty i nádeje na sľubné úrody.
Pretrvávajúce daždivé a chladné počasie
v septembri a v prvej polovici októbra oddialilo zber a spolu s nízkymi cenami komodity znížilo optimizmus. Preto i napriek
dobrým úrodám zostáva celková efektivita
pestovania ďaleko za očakávaniami.
V tomto roku sa do popredia dostala otázka
zdravotného stavu porastov, ktoré boli vďaka vlhkému počasiu vystavené silnému tlaku chorôb. Tu sa ukázali významné rozdiely
medzi jednotlivými hybridmi, na mnohých
z nich bolo silné napadnutie chorobami.
Hybridy SAATEN-UNION dokázali aj v tomto roku svoj výborný zdravotný stav, ktorý je
predpokladom vysokých a stabilných úrod.
Po vynikajúcich výsledkoch z predošlých
rokov naše hybridy potvrdili, že aj v takom
klimaticky náročnom roku, ako bol rok 2014,
dokážu poskytnúť nadpriemerné úrody.
Zo skorých hybridov vynikol SUDOR (FAO
250/260), novinka roku 2014, ktorý u mno-
hých pestovateľov dosiahol rekordné úrody
silážnej hmoty a tiež vynikajúce úrody zrna.
V stredne skorej skupine už tradične výborné výsledky dosahuje hybrid SUSANN
(FAO 290/310), ktorý je typický svojimi
hrubými šúľkami so zdvojenou špicou
a stabilnými úrodami vysokokvalitnej siláže i zrna. Zo zrnových hybridov opäť potvrdil svoju výkonnosť hybrid SURREAL
(FAO -/330), ktorý vo svojej skorostnej skupine každoročne poskytuje skvelé úrody.
V tomto roku boli najvyššie úrody najčastejšie dosahované pri neskorých hybridoch,
čo bolo spôsobené už spomínaným júnovým počasím, ktoré viac ovplyvnilo skoršie
hybridy. Medzi stredne neskorými a neskorými hybridmi máme dva excelentné hybridy – SUPERBIA (FAO -/400) a SURAS
(FAO 440/440). SUPERBIA je už viacročne
jedným z najvýkonnejších a najmä najstabilnejších hybridov na našom trhu, ktorý
Stabilita + adaptabilita = sila SUPERBIE
Relatívne úrody SUPERBIE (%) v poloprevádzkových pokusoch 2011–2014
2014
2013
2012
2011
PD Zavar
114 %
Triticum
Vráble
Korpod
Lesenice
114 %
PD Čakajovce
PD Kalná nad
133 %
116 % PD Zavar
a Dražovce
Hronom
AGRO-VÁH
Tšedíkovo
110 % RD Voľa
129 %
Poľno SME
Palárikovo
110 % PD Zavar
117 % PD Komoča
Triticum
Vráble
108 %
Poľno SME
Palárikovo
133 % PD Sokolce
111 %
PDP Nitrianska Streda
Triticum
Vráble
122 %
115 %
PD Kalná nad
118 %
Hronom
Agronatur
Jasová
112 % PPD Rybany
107 %
115 %
114 %
113 %
v rámci rôznych pestovateľských podmienok v jednom ročníku, ale i v rámci klimaticky úplne rozdielnych ročníkov, poskytuje
stabilne vysoké úrody. SURAS je novší hybrid, ktorý je na trhu dva roky a rovnako sa
vyznačuje výbornou úrodnosťou v každých
podmienkach.
V tomto roku prinášame do našej ponuky
dva univerzálne hybridy - SURTERRA
a SUM 305.
SURTERRA (FAO 270/280) je skorý hybrid s mohutnými rastlinami a dobrým staygreenom. Ponúka vysoké úrody silážnej
hmoty pri výbornej kvalite siláže s dobrým
podielom zrna, a preto ho možno pestovať
i na zrnové využitie.
SUM 305 (FAO 380/400) je stredne neskorý hybrid s veľkými, plne ozrnenými kónickými šúľkami a dobrým uvoľňovaním vody
zo zrna. Tvorí vysoké rastliny s veľmi dobrým staygreen efektom a poskytuje i vysoké úrody silážnej hmoty.
Pevne verím, že hybridy z našej ponuky vás
už samy presvedčili o svojej kvalite. Ak ešte
nie, tak je ten správny čas pre ich otestovanie. Som presvedčený, že vás nesklamú,
a pomôžu vám dosiahnuť čo najlepšie výsledky.
Ing. Tomáš Upohlav, PhD.
Produktový manažér
RAPOOL SLOVAKIA s.r.o.
PD Čakajovce
110 %
a Dražovce
Agrotip 11-12/2014
31
Speciálky
Gruzie
Poznávajme svetové
vína: Gruzínsko
Precestovať stovky kilometrov, aby spoznal gruzínske vína,
vinohrady a gastronómiu, je snom snáď každého vinohradníka
a vinára. Vďaka spoločnosti BASF sa sny stávajú niekedy
skutočnosťou a východná Gruzia nedala na seba dlho čakať.
Skupina slovenských a moravských vinohradníkov na začiatku septembra nastúpila na lietadlo v Prahe a po veľmi pokojnom trojhodinovom lete pristáli v Tbilisi.
V lietadle sme si ešte chceli pospomínať
na krásne, svieže moravské vína, ale České
aerolínie trochu sklamali, lebo nalievali víno
z južnej Afriky. Škoda, že lokálpatriotizmus
je pre nás neznámym pojmom.
Hneď po pristátí sme začali spoznávať
Tbilisi. V hlavnom meste žije jeden a pol
milióna z celkového štyri a pol milióna obyvateľov Gruzínska. Tbilisi sa rozprestiera
na kopcoch nad riekou Mtkvari vo výške
300–600 metrov nad morom. Prehliadku
sme začali v starom meste, kde boli typické
gruzínske starobylé domy s drevenými vyrezávanými balkónmi a videli sme aj známe sírne kúpele (sulphur baths). Keď sme
vystúpili na ruiny pevnosti Nariqala, otvoril
sa nám prekrásny výhľad na mesto, kde sa
už sem tam objavuje moderná architektúra z ocele a skla. Po prehliadke mesta sme
sa už nevedeli dočkať návštevy továrne
na výrobu známeho „gruziňáku“. Po vstupe
do priestorov továrne JSC Sarajishvili bolo
cítiť vo vzduchu nezameniteľnú vôňu krásne vyzretého brandy. Tomuto hovoria Anjelská daň. Anjelská daň sú výpary cez póry
dubových sudov a ročne odhadujú straty
okolo 1 %. Zakladateľ spoločnosti David
Sarajishvili prvé destiláty na výrobu koňaku „založil“ v roku 1884 a ako prvý z celej
ruskej ríše začal produkovať brandy pomocou klasickej technológie. Továreň v Tbilisi
prvé brandy vyprodukovala v roku 1887.
V Gruzínsku pestujú viac ako 500 odrôd viniča hroznorodého, ale len 5 odrôd sa hodí
na výrobu tradičného destilátu. Scestovaný,
vzdelaný a uznávaný šľachtic Sarajishvili
často konzultoval postup výroby koňaku
so svojím dlhoročným francúzskym priate-
32
Agrotip 11-12/2014
Bohato prestretý stôl bol v pohostinnom Gruzínsku samozrejmosťou
Hroznom naplnené quevri po dvoch
týždňoch sa zapečatí a nastáva zrenie vína
Vyberanie vína z quevri
ľom Jean-Baptiste Camusom (svetoznámy
výrobca koňaku). On mu dodával nielen
fľaše, štuple, ale aj sudy na zrenie tohoto
výnimočného moku. To, že je výnimočný,
potvrdzujú aj vystavené ocenenia zo všetkých kútov sveta. Po degustácii viacerých
vzoriek a ročníkov sme sa zhodli, že pán
Sarajishvili položil skutočne pevné základy
na výrobu vysokokvalitného gruzínskeho
koňaku, lebo aj v dnešných časoch patrí
medzi tie najlepšie na svete. Všetky vzorky,
ktoré sme chutnali zo špeciálnych pohárov
v tvare tulipánu, boli elegantné, vyznačovali
sa jantárovou farbou, vôňou sušeného ovocia, v chuti boli sladkasté s jemnými vanilkovými a karamelovými podtónmi.
Po návšteve továrne, už vyhladovaní, sme
sa presunuli do tradičnej gruzínskej reštaurácie, kde sme mohli ochutnať domáce
špeciality. Podávali niekoľko chodov, ale
väčšinou bez polievky. Najväčšej pozornosti sa tešili kukuričný chlieb mčadi, a ich
domáce syry. Dokonca aj vegetariáni si
prišli na svoje, lebo na stole bolo veľa zeleniny, zvyčajne ochutenej cesnakom, koriandrom, vlašskými orechmi a kôprom.
Za národné jedlo sa považuje khachapuri
- pečivo plnené syrom. Na stoloch nemohlo
chýbať ani lobio- fazuľová kaša, malé rybky tsotskhali, omáčka pripravená z divej
slivky a ostrej papriky. Veľmi je rozšírený
šašlik mcvadi, pripravovaný na otvorenom
Pohľad na Kaukaz z Gargeti Trinity Church
v nadmorskej výške 2170 metrov
Slovenskí a moravskí vinohradníci
Ručné práce a obchodíky boli všade
Pán David Sarajshivili
Tradičné jedlo knedlíky plnené hovädzím
mäsom - khinkali
ohni z hydiny, z teľacieho alebo jahňacieho
mäsa. A na záver, dobrú večeru sme zapíjali tradičným gruzínskym pivom Kazbegi.
novej viery. Medzi najvýznamnejšie oblasti, ktoré sa venujú pestovaniu a výrobe
vína, sú Kakheti, Kartli, Imer, roch-Lechkhumi a Kvemo Svan. V týchto vinárskych
oblastiach sa pestuje viac ako 500 odrôd
viniča. Medzi typické domáce odrody patria Mudžuretuli, Mcvane, Saperavi, Alexandreuli, Rkaciteli, Odjaleshi. Ale nájdeme tu
aj medzinárodne známe odrody, ako sú
Chardonnay či Cabernet Sauvignon. V súčasnosti je v Gruzínsku cca 45 000 hektárov vinohradov. Suché a teplé podnebie im
umožňuje pestovanie viniča bez pesticídov.
Dobrá surovina je základom dobrého vína
a našťastie niektorí vinári si zachovali a rozvíjajú tradičnú metódu výroby vína, ktoré sa
využívalo v dobe, kedy sa z výrobou ešte
len začalo. Základom tejto tradičnej metódy
sú hlinené nádoby qvevri, ktoré môžu mať
obsah aj niekoľko tisíc litrov. Sú zakopané
v zemi, aby kvasenie prebiehalo pri ideálnych teplotách. Stačí hrozno rozšliapať
v drevených kadiach a potom rmut naliať
do qvevri, kde za 2 týždne prebehne kvasenie. Potom sa nádoby prikryjú dreveným
vekom a zasypú sa pieskom. Po 3–8 mesačnom zrecom procese vznikne dokonalé prírodné víno s jemnou ovocnou vôňou
a plným telom. Víno sa nefiltruje a chemicky neošetruje a má žltohnedú, alebo čajovú farbu. Po stočení z kalov a šupiek sa
quevri vypláchne, vyčistí špeciálnymi ke-
V nasledujúcich dňoch pokračovalo naše
putovanie za gruzínskym vínom. Táto krajina patrí medzi najstaršie vinárske regióny
sveta. Vinohradníctvo tu má viac ako 8 000
ročnú tradíciu. Počas archeologických vykopávok boli nájdené semienka viniča hroznorodého pochádzajúce zo 7. až 6. tisícročia pred Kristom. Legenda hovorí, že svätá
Nino, ktorá do krajiny priniesla kresťanstvo
z Kappadokie, mala v ruke kríž z kríka viniča zviazaný svojím prameňom vlasov.
Od tých čias sa vínna réva stala symbolom
Agrotip 11-12/2014
33
Speciálky
Gruzie
Tradičné kroje a národné gruzínske tance
nechýbali pri každej večeri
Výhľad na hlavné mesto Tbilisi
Vojenská cesta na Kaukaz a malá ovčia
zápcha
Tradičné nástroje na čistenie quevri
Vinárstvo Teliani Valley
fami z kôry čerešne a pripraví sa na nový
zber. Z usadených šupiek Gruzínci pália
chutnú tradičnú vínovicu tzv. chacha. No
a keď už sme pri tradíciách, tak neoddeliteľnou súčasťou pitia gruzínskeho vína je
kantsi. Sú to špeciálne upravené “poháre“
v tvare lievika, vyrobené z rohov zvierat,
ktoré boli vyčistené, vyvarené, vyleštené
a oblepené kožou. Kantsi používajú už
po celé stáročia a dnes sú vysoko cenené
ba dokonca sa považujú za historický symbol. Niektoré kantsi majú obsah aj 8 litrov.
Takže pár pohárikov vína....?
Má stálu teplotu 12–14 °C a 70% vzdušnú
vlhkosť. Tunel bol vykopaný počas studenej vojny ako bombový úkryt a po rozpade
SSSR bol kúpený spoločnosťou Khareba
Winery, ktorá tu má uskladnených 25 tis.
fliaš vína. Spoločnosť vlastní 745 ha vinohradov, pestuje 16 rôznych odrôd a vyrába
30 druhov vín. Ročná produkcia je 6 miliónov fliaš. Ako prví v Gruzínsku začali vyrábať aj hroznový olej. Tu sme mali možnosť
ochutnať 6 rôznych druhov vín, ale názory
na kvalitu vzoriek sa veľmi rozchádzali...
lia a zalesnené oblasti ku kostolu Gergeti
Trinity Church z 13. storočia. Kostol sa nachádza v nádhernom malebnom prostredí
vo výške 2 170 m.n.m, s výhľadom na tretiu
najvyššiu horu Gruzínska Kazbek (5 033
m.n.m). Kazbek chvíľu dal na seba čakať,
lebo sa schovával za oblaky. Ale my sme
boli trpezliví a počkali sme si nato, aby sa
ukázal v plnej kráse. Táto hora je známa
aj zo starých gréckych bájí. Hovorí sa, že
Zeus nechal prikovať Prometea, ktorý dal
ľuďom oheň. Za trest mal byť naveky pripútaný ku skale a každú noc k nemu priletel
orol, trhal mu ostrým zobákom pečeň z tela
a živil sa ňou. Cez noc pečeň Prometeovi
znova dorástla a orol mal ráno pripravenú
novú potravu. Na takéto trápenie odsúdil
Zeus Prometea naveky.
Vína vyrobené v quevri zaujali svojou odlišnosťou nielen nás, ale aj iné kúty sveta.
Po návšteve vinárskej spoločnosti Teliani
Valley sme sa dozvedeli, že export vín vyrobených v quevri smeruje do 22 rôznych
krajín sveta. Tu sme mali možnosť ochutnať
rôzne vzorky vín, ale všetky mali obsah alkoholu viac ako 13 %. V suchých bielych
vínach bolo intenzívne cítiť triesloviny a pre
naše zmyslové orgány aj agresívne vtieravé
polyfenoly. Polosuché a polosladké červené vína boli plné sladkých trieslovín, ovocné
a veľmi vzrušujúce. Vína vyrobené v quevry
sú väčšinou dva až tri krát drahšie ako vína
vyrábané európskou metódou. V priebehu exkurzie v oblasti Kakheti sme zavítali
aj do vychýreného, veľmi zaujímavého vinárstva Khareba. So svojimi 7,7 km dlhými
tunelmi, vytesanými do tvrdého granitu,
je to najväčšia vínna pivnica v Gruzínsku.
34
Agrotip 11-12/2014
Posledný deň nás čakala Gruzínska vojenská cesta, ktorá cez hlavný kaukazský
hrebeň spojuje severný Kaukaz v Rusku
a Tbilisi. Cestu začali stavať ruský vojaci
ešte v 18. storočí. Cesta do dedinky Kazbegi bola bohatá na zážitky. Rozkopané
cesty, ovce na cestách, kravy, serpentíny
bez zábradlia... Často sme sa zastavovali na benzinkách na doplnenie zásob pre
odohnanie strachu. Ale výhľad na majestátne hory Kaukazu nás všetkých odškodnil.
Krása hôr sa nedá opísať, každému to prajem zažiť. V dedinke nás čakala pohostinná
rodina, aby nám mohli predviesť prípravu
tradičného gruzínskeho jedla khinkali. Je
to cesto vyformované do tvaru mešca plnené mäsom. Čo sa týka ostatného jedla,
podávali to klasické - baklažán, chlieb,
syr, plnené cestoviny. Poďakovali sme sa
za pohostenie a nedočkavo sme čakali
na terénne autá, ktoré nás vyviezli cez údo-
Neobyčajné Gruzínsko zanechalo v našich dušiach hlbokú stopu. Budeme naň
spomínať len v dobrom. Jednoduchí, ale
pohostinní ľudia čakajúci na Európu nás
presvedčili o tom, že Gruzínsko je nádherná, ešte nedotknutá krajina a určite sa sem
oplatí cestovať. A už mi neostáva nič iné
len pozdvihnúť si kantsi a dať si dúšok vína
na všetkých dobrých priateľov a obchodných partnerov spoločnosti BASF.
Na zdravie! Gagimardschoss!
Ing. Štefan Šimonka
Aktuality
Top Agro Slovensko
V Ružomberku preberali
ocenenia najlepší
poľnohospodárski manažéri
Víťazom 19. ročníka TOP AGRO je Danubius
Fruct z Dunajskej Lužnej; BASF odovzdalo
cenu najlepšiemu súkromne hospodáriacemu roľníkovi F. Brezanovi z Trenčína.
Prestížne podujatie TOP AGRO Slovensko,
odovzdávanie ocenení najlepším poľnohospodárskym manažérom, vstúpilo do 19. ročníka. Opäť bolo spojené s oceňovaním víťazov súťaže Najkrajší chotár.
Miestom stretnutia poľnohospodárskej špičky bol 23. októbra 2014 historický Kultúrny
dom A. Hlinku v Ružomberku so susediacim
hotelom Kultúra. Na podujatí sa zúčastnilo
vyše 250 účastníkov a o kultúrny zážitok sa
postaralo aj dievčenské husľové trio G-Strinx.
Organizátorom tohto prestížneho podujatia je
už tradične Klub poľnohospodárskych novinárov v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Slovenskou
poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK), Agrárnou komorou Slovenska
a UniCredit Bank. Stovku najlepších firiem
agrorezortu v súťaži TOP AGRO vyhodnocuje
pravidelne Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva na základe
tzv. ekonomickej bonity. Výsledný počet
bodov získavajú podľa rentability celkového
kapitálu, nákladovosti tržieb a produktivity
práce z pridanej hodnoty.
Hlavnú cenu absolútneho víťaza a Cenu
ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka si za výsledky
v roku 2013 odnáša firma Danubius Fruct,
s.r.o., Dunajská Lužná na čele s riaditeľom
Jozefom Vozárom. Ide o významného pestovateľa, spracovateľa a distribútora ovocia,
najmä jabĺk. Táto firma sa súčasne stala
víťazom kategórie obchodné spoločnosti
hospodáriace v produkčných oblastiach. Firme Vinica, a.s. patrí zase prvenstvo medzi
obchodnými spoločnosťami hospodáriacimi
v znevýhodnených oblastiach.
V kategórii družstiev hospodáriacich v produkčných oblastiach sa na prvom mieste
umiestnilo PD Jarok. Spomedzi družstiev
hospodáriacich v znevýhodnených oblastiach získalo najviac bodov PPD Prašice
so sídlom v Jacovciach. Medzi súkromne
hospodáriacimi roľníkmi sa najlepšie darilo
Ing. Františkovi Brezanovi, Ferovex, z Trenčína. Práve jemu sa ušiel symbolický šek
na výrobky od spoločnosti BASF s.r.o., Bratislava v hodnote 1 000 € .
Na slávnostnom večere udeľovali organizátori aj ocenenia v súťaži Najkrajší chotár za rok
2014. V kategórii firiem nad 500 ha si cenu
víťaza odniesla spoločnosť SEMA HŠ Sládkovičovo. Medzi malými podnikmi do 500 ha
je to Farma Slezák z Cífera.
Podujatie už tradične ozvláštňuje aj udeľovanie špeciálnych ocenení. Cenu UniCredit Bank za trvalo stabilné výsledky získala
spoločnosť Poľno SME Palárikovo. Skokanom roka sa stala firma PM Tisovec za to, že
v rebríčku TOP AGRO poskočila v porovnaní
s predchádzajúcim ročníkom o 52 miest. Otcova roľa udelili rodine Mačajovcov z Kráľovej pri Senci, kde po otcovi prevzali riadenie
firmy Agrocrop nadobúdajúcej charakter
holdingu jeho tri deti. Ocenenie Podnikateľský čin roka získalo PD v Rybanoch, ktoré
je okrem iného zakladateľom bánovského
Mňam festu. Manažérkou roka sa stala ani
nie 30-ročná predsedníčka PD v Sklabini
Ivica Lačná. Ocenenie Mladý farmár získal
predseda PD Ďumbier Peter Lukáč. Cenu
Slovenskej agrárnej komory získalo Biocentrum, s.r.o., Želiezovce. Cenu za vynikajúce výsledky v rastlinnej výrobe získalo PD
Chtelnica, za vynikajúce výsledky v živočíšnej výrone Novogal, a.s., Dvory nad Žitavou
a za vynikajúce výsledky v osivárstve PD Pokrok Ostrov.
Na podujatí TOP AGRO bol ocenený aj novinár – dlhoročný predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov, redaktor Pravdy
Jozef Sedlák. Práve on sa stal víťazom súťaže Star Prize, ktorú každoročne vyhlasuje
Medzinárodná federácia poľnohospodárskych novinárov IFAJ. Odborná porota pod
vedením Holanďana Rochusa Kingsmana
konštatovala, že jeho reportáž pod názvom
Potravina nepochádza z police supermarketu, uverejnená vo víkendovej prílohe Pravdy,
nemala spomedzi reportáží z celého sveta
konkurenciu. Zaujal podnikateľský príbeh
Pavla Petránka, chovateľa moriek z Čremošného a novinárske majstrovstvo autora
tejto reportáže. Cenu J. Sedlákovi odovzdala
členka Výkonného výboru IFAJ Dana Večeřová a zástupca firmy John Deer, ktorá
celosvetovo túto súťaž podporuje.
Informovala: Jana Janků, podpredsedníčka Klubu poľnohospodárskych novinárov,
kontakt 0908 705 739
Agrotip 11-12/2014
35
BASF Slovensko
Vás pozýva na konferencie
2015
NITRA
27. január
PKO Nitra
KOŠICE
29. január
SLIAČ
28. január
Spoločenský
pavilón
Hotel Kaskády
Tešíme sa na Vás
BASF Slovensko, spol. s r. o. - Prievozská 2, 821 09 Bratislava 2, tel.: 02/58 266 111, www.agro.basf.sk
Download

agrotip - BASF Ochrana rastlín