Upravený text z knihy Libora Činky Ovládněte svůj mozek
HIERARCHIE VLIVU
Tento text je určen pro účastníky experimentu na
http://www.abcentrum-iq-psychologie-kurzy-kariera.com/hierarchie-vlivu-vyzkum.html
má vztah k výzkumu hierarchiím vlivu.
Jde o upravený text z bestselleru Ovládněte svůj mozek – některé části byly ostraněny,
protože dávají souvislosti pouze v kontextu knihy.
HLUBOKÉ ZMĚNY PŘEPROGRAMOVÁNÍM NLÚ*
“Žádný problém nemůže být vyřešen na stejné úrovni myšlení, která jej stvořila.”
Albert Einstein
Provést změny ve svém životě, znamená naučit se myslet a jednat novým způsobem.
Nejrychleji se naučíte nové tak, že se naprogramujete. Programování bude snadné, pokud
bude v souladu s vnitřními úrovněmi, mezi něž patří vize, identita, hodnoty a přesvědčení.
To ovlivní další vnější úrovně souvisící se strategiemi, schopnostmi, jednáním...
Centrem úspěšného myšlení a jednání je model Neuro Logických Úrovní (v angličtině
Neuro Logical Levels, které rozpracoval přední světový expert v NLP Robert Dilts).
Představte si několika patrovou stavbu, v níž sídlí jedna firma.
NLÚ
Smysl, vize
Identita, role
Hodnoty, přesvědčení, víra včetně sebedůvěry
Strategie, schopnosti, dovednosti
Jednání, viditelné akce
Prostředí, lidé, technologie
V horních patrech jsou lidem neviditelné a tedy nepřístupné prostory. Lidé svými smysly
mohou snadno vnímat první a druhé patro. Jen někdy může pozorovatel zvenku vnímat to,
co se děje ve třetím patře Strategií. Další patra jsou zvnějšku nepřístupná. Snad jen kdyby
tam proniknul špión znalý NLP. Zajímavé je, že běžný majitel firmy vidí a dokáže si
uvědomovat jen o málo víc než lidé zvenku. Úspěšný majitel má naopak přehled nad
všemi patry a stále vylaďuje komunikaci mezi nimi. I když si nemusí na vědomé úrovni
uvědomovat vše, tak si často klade otázku: "Jak to mohu udělat" nebo "Jak by to dělal můj
vzor?" (který jej inspiroval, pomohl nasměrovat a vytvořil lákavou vizi) Stále se ptá: “Co je
důležité ve vztahu k tomuto cíli?, Jak je to v souladu s důležitými hodnotami?, Co pro to
potřebuji umět?. Co chci....?, Jak se ve vztahu k tomu chovat?, Co k tomu potřebuji?", Kdo
mi může pomoci?, A co ještě?".
1
Upravený text z knihy Libora Činky Ovládněte svůj mozek
Takovou firmu máte v sobě, Vy jste ten majitel. To, jak kvalitní myšlenky vládnou nahoře
v nevědomých patrech, ovlivňuje to navenek. Problémy mají lidé z důvodu neznalosti kam
jdou, kým jsou, co je důležité... Nejasnost mezi hodnotami může vytvářet značné
problémy. Kolize mezi hodnotami, přesvědčeními jsou jednou z hlavních příčin selhávání
a neúspěchů. Vsugerovaná oslabující identita "Já jsem... a negativní slova, která
následují", nemohou vytvořit vnitřně silného jedince. Řízení je velmi oslabeno. Myslete
na horní patra, myslete na identitu, na své já.
Síla vzniká zevnitř ven. To je zákon. Zvenku dovnitř do může fungovat jen dočasně.
Požadovat po někom chování, které odmítá a které není v souladu s jeho vnitřními
úrovněmi, je marné. Naopak je to však uskutečnitelné poměrně snadno. Nitro ovlivňuje
chování. Vylaďte jej, přidejte strategie jako MOZEK a dokážete cokoli.
Vytvořte si představu Vámi přijímaného "já". Je důležité, abyste o sobě uvažovali a hovořili
pozitivně. Psychologické postupy doposud vyučované na vysokých školách jsou o cca. 30
let zpožděné oproti světu. Některé z nich změny spíše komplikují. Příkladem je nucení
dřívějších alkoholiků, uvažovat o sobě i po léčení ve významu "jsem alkoholik". S takovou
identitou není možné, aby došlo k významným a hlavně trvalým změnám! "Jsem kuřák",
"Jsem obézní", "Jsem dyslektik" jsou nálepky, které je nutné přeformátovat. Je důležité
uvědomit si další identity a neproduktivní upravit a změnit. A i když máte identitu bez
negativních zaklínadel, je užitečné ji vylepšovat.
Ať už chcete změnit cokoliv, uvažujte o sobě vnitřně jako o hodnotném člověku. Chcete- li
být dobrým rodičem, potřebujete o sobě uvažovat nikoliv v suchých termínech "jsem otec",
"jsem matka". Je posilující změnit to na "Jsem skvělý táta", "Jsem super máma". Jako
změna submodalit i toto má magickou moc. Nikomu o tom nemusíte říkat, avšak jakmile
tak začnete uvažovat, budete upravovat svoje myšlení a jednání podle sebeobrazu, který
jste si vytvořili.
Představte si na chvilku, jak to ovlivní jednání s dětmi. Nemáte-li děti, tak si to představte
směrem k blízkým. Připomeňte si druhou kapitolu a kresbu stromu s větvemi Jsem... Když
jako "supertáta" přijdu utahaný domů a děti budou chtít přečíst pohádku, tak mi to jako
“supertátovi” jde snadněji. Občas ještě zareaguji jako dříve: “Pusinko, přišel jsem z práce,
někdy jindy.”, ale něco zevnitř mi připomene, jak jedná "super-rodič" a člověk to brzy
napraví. Jen jako "táta" či “máma” nemáte čemu dostát. Použijte to v zaměstnání. Vytvořte
si v sobě “superkomunikátora”. Přemýšlejte o hodnotách, které jej vytváří a stanete se
superkomunikátorem. Použijte znalosti z kapitoly o NLP, využívejte metaprogramy a
rozviňte vhodné schopnosti. Dosáhnete tak elegantně to, co druzí nikoli. Sílu Vám přidají
submodality role.
Hypnotizujte se do role hrdiny či hrdinky
“Každý by měl denně poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou báseň,
podívat se na dobrý obraz a pokud možno říci několik rozumných slov.”
J. W. Goethe
Jak NLÚ využít k naučení poznatků z této knihy (OSM) o úspěchu?
Vytvořte si vhodnou identitu, roli.Vyberte si něco ze seznamu a upravte si to podle sebe:
2
Upravený text z knihy Libora Činky Ovládněte svůj mozek
"Jsem tvůrce úspěchu."
"Jsem vynikající komunikátor."
"Jsem top vyjednavač."
"Jsem génius dosahování neuvěřitelného."
"Jsem finanční génius."
"Jsem Albert Einstein v.......doplňte libovolnou oblast."
"Jsem...........doplňte jméno vašeho libovolného vzoru......v............doplňte oblast.
"Jsem Leonardo moderního umění."
"Jsem milovaný rodič."
"Jsem vnímavý partner."
"Jsem................................."
Právě teď mne napadá, jak si při čtení mohou někteří čtenáři říkat: "To je ale vejtaha...
nejsem blázen, abych se takhle vytahoval a přemýšlel, že jsem super...". Tací lidé
zpravidla neuvažovali o tom, kým jsou. Tací lidé těžko mohou být vzory harmonie a
úspěchu. Leckoho napadne termín "malé české myšlení". Ano, oslabené sebepojetí,
potlačování identity vede k takovému myšlení. Kdo takto myslí, bude patřit mezi ty zřídka
úspěšné. Naštěstí to lze napravit. Kdo chce být úspěšný, potřebuje myslet jinak než
průměrní. Pro trvalé výsledky je klíčové myslet nejefektivnějšími způsoby často. Jen
nadprůměrné myšlení vytváří nadprůměrné výsledky. Normální vytváří normální, a to je
často fatální. Věřte mi, jste více než si myslíte.
Uvědomte si, KDO JSTE. A kdo ještě? A ještě? Najděte si kolem 3 až 9 rolí. Posilte je
uvědoměním si souvisících hodnot. Je podstatné to, jaké máte hodnoty a v co věříte.
Například mnozí absolventi kurzu "Jak lépe pracovat s pamětí a informacemi" mi na
začátku říkají, že mají špatnou paměť. Paměť ve skutečnosti máme dokonalou, jen nás ji
ve škole nenaučili používat. (Kdo nevěří, nechť se vžije do příběhu ve volně šířitelné
eKnize Superpaměť 1) Přestože drtivá většina lidí neměla předmět typu "Jak se učit", tak
většina si myslí, že chyba je v nich. Když člověk říká: "Mám špatnou paměť.", tak komu
jinému by měl věřit než sobě? Tak často vzniknou myšlenkové viry a člověk bez duševní
energie, bez důvěry ve své schopnosti získává to, co si vsugeroval.
Jednou z mých hlavních náplní hypnoterapeuta je naopak odstraňovat myšlenkové viry
a odsugerovávat oslabující přesvědčení. Hypnóza sice zesiluje a usnadňuje, nicméně
často stačí i jen to promyslet. Pak lidé mohou dokázat neuvěřitelné. Vy můžete dělat to,
co je pro chybně naprogramované nemožné. V knize Tenis: vnitřní hra uvádí T.W. Gallwey,
že pravým protivníkem není druhý hráč na kurtu, nýbrž protihráč v naší hlavě: negativní
vnitřní představa sebe sama, souživý kritický hlas nebo představy porážky častější než
představy povzbuzující.
...
Představujte si tedy co nejvíce úspěch. Každou představu neúspěchu, která přijde
k většině lidí, přehrajte alespoň třemi úspěchy. Vyhledávejte vzory osobností, kterým byste
se chtěli přiblížit. Čtěte knihy o významných lidech. Vžívejte se o do umělců, myslitelů,
podnikatelů, sportovců, herců... Osvojte si například hodnoty kvality od Steva Jobse, krásu
od Leonarda da Vinciho, kreativitu Stevena Spielberga, vizionářství a vytrvalost Nikoly
Tesly. Jde o inspiraci a posilu, nikoli kopírování.
3
Upravený text z knihy Libora Činky Ovládněte svůj mozek
Vytvořte si vlastní a silné já obsahující to nejlepší z nejlepších. Diskutujte si v duchu
s těmi, které jste si vybrali jako poradce a vzory myšlení. Vstupujte si každý den do světa
snění jako Walt Disney, raďte se s Vašimi vzory. Umocněte to autohypnózou. Budete mít
ohromující sílu a Váš vliv poroste zevnitř ven.
Harmonizace Neuro Logických Úrovní
Zapište si myšlenky k jednotlivým úrovním a pak se zamyslete nad odpověďmi na otázky
uvedené dole.
NLÚ trénink
Současný stav
Jaká je moje:
Vize, poslání
Identita
Hodnoty, Přesvědčení,
Kritéria, Emoce
Schopnosti a dovednosti
Jednání
Prostředí
Jak mne ovlivňuje dosavadní
vize, identita, přesvědčení?
Jak mne ovlivňují dosavadní
schopnosti, dovednosti,
chování, prostředí?
Jaké vize, jaká identita,
jaká přesvědčení mi dají sílu
a harmonii?
Jaké schopnosti, dovednosti,
chování, prostředí mi dají
sílu a harmonii?
4
Co chci
Upravený text z knihy Libora Činky Ovládněte svůj mozek
Nebo si můžete přemalovat NLÚ strom z kapitoly o NLP, ale tentokrát jako strom
budoucnosti.
Jak maximalizujete své programovací schopnosti?
Vytvořte si myšlenkovou mapu, ve které znázorněte souvislosti mezi jednotlivými rolemi
a dalšími úrovněmi v soukromí a profesi.
Uhádnete, jaká je moje vize? Co mi dalo sílu psát tuto knihu? Pokud si myslíte, že je to
honorář, tak jste zatím knihu nepsali, jinak byste věděli, že na napsání tohoto typu knihy
potřebujete měsíce času, které honorář z prodeje v tak malé zemi jako je Česko rozhodně
nezaplatí.
Největší síla
Sílu psát 95 % z dní od srpna do listopadu 2011 mi dávala vize. Vize světa, kde lidé
myslí lepšími způsoby a stávají se z nich úspěšnější lidé. Vize světa, kde odpovědní lidé
začnou myslet na to, jakými vzory se chtějí stát a jak jinak učit a rozvíjet své studenty
či zaměstnance. Vize světa, kde lidé rozvíjí nejlepší hodnoty a tím i své jednání.
A samozřejmě vize, že tomu pomohla má kniha. Vytvořil jsem si její obraz a ten jsem si
připomínal každý den. Ten mne vedl k práci trvající stovky hodin. Navíc jsem z části jen
utřiďoval informace, které jsem již dříve popsal ve svých elektronických knihách. Proč
jsem se rozhodl zveřejnit to, co je uvedeno v mých eKnihách, kde každá stojí více než tato
kniha? Proč jsem ohrozil zisk ze svých dražších eknih? (Tento krok mne zároveň motivuje
k jejich dalšímu vylepšování a překonávání i této knihy), protože mám vizi a ta je
důležitější než já.
Nadlidskou sílu totiž dají člověku takové vize, které překračují význam jednotlivce.
5
Download

PDF 1 ke stažení